Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy!"

Transkript

1 Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy!

2 Značkovací jazyky Angl. termín "MARKUP" ("vyznačování") Smyslem je přidat do textu metainformace: formátovací sémantické Výsledek je prostý text, lidsky čitelný. K vytvoření stačí textový editor.

3 Značkovací jazyky vs Programovací jazyky Programovací jazyky slouží k zápisu algoritmů, tedy předpisu činností Značkovací jazyky pouze zapisují (formátovaná) data

4 TeX, LaTeX \paragraph\ifx\pdfoutput\undefined\def\xsc#1 #2 {#2\ }\def\zrc#1{#1}\def\otoc#1{#1}\else\def\xsc#1 #2 {\setbox0=\hbox{#2}\hbox{\pdfliteral{q # cm}\rlap{#2}\pdfliteral{q}\kern#1\wd0} }\def\zrc#1{\setbox0=\hbox{#1}\hbox{\kern\wd0\pdfliteral{q cm}\rlap{#1}\pdfliteral{q}}}\def\otoc#1{\setbox0=\hbox{#1}\hbox{\pdfliteral{q cm}\rlap{#1}\pdfliteral{q}\kern\wd0}}\fivelkou výhodou pdf\tex u je moľnost zapisovat příkazy přímo do pdf~souboru pomocí makra \verb \pdfliteral. Takto je moľné vyuľít vąechny moľnosti, které nabízí formát pdf, například moľnost vloľit zvuk nebo videoklip. Daląí moľností je změna transformační matice pdf~operátorem \verb cm. Tak lze provádět s textem různé afinní transformace, například \otoc{otočení} nebo \zrc{zrcadlení}. Vynásobením $x$-ové souřadnice lze docílit \xsc1.5 zvýraznění textu. Při změně transformační matice a jejím navrácením pdf~operátorem~\verb Q vąak dojde k neľádoucímu posunu daląího textu. To lze vyřeąit tak, ľe se pdf~prohlíľeč oklame makrem \verb \rlap (tento neľádoucí posun bude nulový) a ľe se \TeX{} oklame příkazem \verb \kern (nelze pouľít \verb \hskip, aby nedoąlo k neľádoucímu zalomení). Celý problém je vyřeąen makrem \verb \xsc.\begin{verbatim}\def\xsc#1 #2 {\setbox0=\hbox{#2}\hbox{\pdfliteral{q # cm}\rlap{#2}\pdfliteral{q}\kern#1\wd0} }\end{verbatim}pouľití makra je

5 TeX, LaTeX Čti: [tech]!!! Open source typografický "standard" Zaměřený především na definici vzhledu a na sazbu výsledného dokumentu Velmi oblíbený v akademickém prostředí i přes totální nečitelnost / díky totální nečitelnosti *) Řada nadstaveb usnadňuje psaní *) Sadističtí vyučující trvají na tom, že studenti v TeX-u musí psát diplomové práce

6 XML Obecný značkovací jazyk Lze nadefinovat vlastní sadu elementů, entit a tím přesně určit formát takového dokumentu Pro elementy, atributy a entity využívá stejný zápis jako HTML tedy lomené závorky <element>... </element>, &entity; či atributy, ale má přísnější pravidla: - hodnoty atributů v uvozovkách - elementy musí být uzavřené

7 Pomocné nástroje: DTD (Document Type Definition) definuje entity, elementy a syntaktická pravidla XSLT (extensible Stylesheet Language Transformations) popisuje pravidla transformace dokumentu XML na jiný formát (HTML, PDF atd.) XML XML: extensible Markup Language Velmi komplexní nástroj s přísnými syntaktickými pravidly

8 XML... Pomocné nástroje: XQuery dotazovací jazyk podobný SQL pro práci s XML dokumenty Aplikace: Syndikační formáty RSS, ATOM Grafický formát SVG Serializace HTML: XHTML

9 XML Díky volnosti lze XML aplikovat na jakákoli strukturovaná data: <?xml version="1.0"?> <posluchaci kurz="666"> <posluchac> <jmeno>jan</jmeno> <prijmeni>novak</prijmeni> </posluchac> <posluchac>...

10 XML Existuje podpora snad pro všechny programovací jazyky; XML je tedy ideální pro návrh datových formátů, které budou sloužit pro výměnu dat mezi systémy Nevýhody: - Ukecané: velký podíl "balastních dat" - Pro některé implementace příliš přísná pravidla - Pro některé implementace příliš mocné

11 HTML vs XHTML XHTML1 je HTML4, zapsané v podobě XML

12 JSON JavaScript Object Notation Zápis strukturovaných dat tak, jak jej zapisuje JavaScript. Výhody: Rozumí tomu JavaScript Rozumí tomu programátor Minimum balastních informací (=> rychlost) Nevýhoda: jednoduchost

13 JSON {posluchaci: {kurz:"666", posluchaci: [ {jmeno: "Jan", prijmeni: "Novak"}, {...} ] } }

14 JSON Existují implementace pro všechny jazyky používané na webu Pro velkou část webových aplikací zcela postačující schopnosti

15 YAML Yet Another Markup Language (YAML Ain't Markup Language) Blíží se "přirozenému zápisu struktury" používá odsazování, odrážky apod. Cílem je mít nástroj pro zápis dat v textovém formátu, který by byl intuitivně čitelný a upravovatelný

16 posluchaci: kurz: "666" - jmeno: "Jan" prijmeni: "Novak" - jmeno: "Pepa" prijmeni: "Zdepa" - jmeno: "Jolka" prijmeni: "Krásná" YAML

17 Rekapitulace TeX, LaTeX unixové nástroje, zaměřené na typografii XML univerzální jazyk pro vytváření vlastních formátů JSON jednoduché "programátorské" zapisování strukturovaných dat YAML strukturování běžnými textovými prostředky

18 HTML bez <, > Uživatelsky vytvářený obsah vyžaduje, aby jej uživatelé zapisovali tak, že bude kompatibilní s webem a bude splňovat určité požadavky. Jak mohou obsah psát? 1. V HTML (to neumí) 2. Ve Wordu (problémy s převodem) 3. V online editoru 4. Ve strukturovaném zápise pomocí sémantického jazyka

19 WYSIWYG editory WYSIWYG "What You See Is What You Get"

20 WYSIWYG editory Největší nevýhoda WYSIWYG: Uživatelé jsou "kreativní"! S WYSIWYG se nesoustředí na to, co chtějí sdělit, ale na to, jak to má vypadat. Výsledek je sice validní HTML, ale sémanticky "nanic"

21 WYSIWYG editory...? Mnohem výhodnější je nechat uživatele jednoduše označit, co chtějí říct; čím míň grafických a prezentačních možností mají, tím lépe: soustředí se na strukturu sdělení grafickou kreativitou "nerozkopou" web výsledek se snáz transformuje do potřebné podoby

22 Sémantické značkovací jazyky Intuitivní zápis v podobě prostého textu: Nadpis ====== Kapitola Někdo musel Josefa K. pomluvit, neboť byl, ač neprovedl nic zlého, jednou ráno zatčen.

23 Texy! "Texy! je sexy!" Původní český nástroj výstupem je validní HTML s kvalitní typografií Velké možnosti rozšíření

24 Markdown, Textile,... Texy! není první ani jediný podobný. Další podobné nástroje: Markdown Textile Wikipedia má vlastní značkovací jazyk Liší se pouze v detailech značkování

25 Všechno tohle dohromady... Sémantické značkovací jazyky lze velmi dobře zkonvertovat do validního HTML Výsledek má vysokou sémantickou úroveň (zůstává zachována informace "co to je?") Výsledek mívá i velmi vysokou typografickou úroveň (pomlčky, správné uvozovky, správně odlišený matematický symbol "krát")

26 Všechno tohle dohromady... XML TeX JSON YAML Datové HTML PDF,... Prezentační Texy, Markdown, Textile

27 Zpět k HTML... Jak vytvořit webovou stránku v HTML? 1. textovým editorem (Notepad, PSPad,...) 2. HTML editorem (Hotmetal a spol.) 3. WYSIWYG HTML editorem (Dreamweaver) 4. strojově: - z dokumentu (Word,...) - z databáze apod. - z jinak zapsané strukturované informace

28 Děkuji za pozornost

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K 1. Nejčastější bezpečnostní chyby 2. Autentizace 3. K čemu je dobré XML? 4. vysvětlete pojem Webové služby 5. Vysvětlete pojem SOAP 6. Popište XHTML 7. Co je to DTD? 8. K čemu slouží kaskádové styly? 9.

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Tvorba jednoduchých WWW stránek

Tvorba jednoduchých WWW stránek Tvorba jednoduchých WWW stránek Daniela Ďuráková VŠB- Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Vznik WWW technologie Vznik- CERN 1989-90, vedoucí projektu Tim Berners-Lee Cíl- infrastruktura pro

Více

Pokročilá tvorba webu

Pokročilá tvorba webu Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 Pokročilá tvorba webu Výukový materiál Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Tento projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Optimalizace vývojového procesu webových aplikací

Optimalizace vývojového procesu webových aplikací Optimalizace vývojového procesu webových aplikací Vratislav Čermák, Zdeněk Havlíček Katedra informačních technologií, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6 - Suchdol

Více

Tvorba internetových prezentací a portálů

Tvorba internetových prezentací a portálů Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. Číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 GYMNÁZIUM PACOV Tvorba internetových prezentací a portálů Osnova výuky Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Projekt

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Chlumský

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Chlumský PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Jan Chlumský PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Metodika tvorby webových aplikací

Metodika tvorby webových aplikací BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Metodika tvorby webových aplikací Bakalářská páce Stanislav Němec březen/2009 BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Katedra informačních technologií Metodika tvorby webových aplikací

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Milan Klapač Vedoucí BP: Ing. David Hartman Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Martin Domes. Tvorba WWW stránek pro úplné začátečníky

Martin Domes. Tvorba WWW stránek pro úplné začátečníky Martin Domes Tvorba WWW stránek pro úplné začátečníky Computer Press Brno 2012 Tvorba WWW stránek pro úplné začátečníky Martin Domes Obálka: Martin Sodomka Odpovědný redaktor: Hana Kostovičová Technický

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Ladislav Lehotský Anotace Tato absolventská práce se zabývá tvorbou webových stránek pro ucelení středoškolských

Více

Semestrální práce 4IT450 CASE

Semestrální práce 4IT450 CASE Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Semestrální práce 4IT450 CASE ZS 2009/2010 Jiří Jakoubek Radek Štěpán Jiří Neumann Miroslav Žebrák Stanislav Chaloupecký Martin Vlčko Obsah Obsah... 2

Více

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová (X)HTML a CSS Mgr. Petr Slívko VOŠ a SŠT Česká Třebová STRUKTURA WEBU Webová prezentace (anglicky website) je několik webových stránek provázaných hypertextovými odkazy. Tomu, které stránky web obsahuje

Více

SCHÉMOVÉ JAZYKY. Přednáška z předmětu KMA/POK. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

SCHÉMOVÉ JAZYKY. Přednáška z předmětu KMA/POK. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni SCHÉMOVÉ JAZYKY Přednáška z předmětu KMA/POK Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni Poslední aktualizace: 16. 10. 2010 Schémové jazyky Jazyky pro popis dokumentu XML schémata XML Schema Languages

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Václav Nádraský Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce:

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výukový modul TWS_01 Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. UNIV 2 - KRAJE Osnova výukového modulu TWS_01 1. Úvod, motivace 2. Základní pojmy a doporučení 3. Princip služby webových stránek 4.

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výukový modul TWS_03a Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. UNIV 2 - KRAJE Osnova výukového modulu TWS_03a 1. Úvod do značkovacích jazyků HTML a XHTML 2. Struktura webové stránky, popis částí

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Elena Nilova

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Elena Nilova Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Elena Nilova Tvorba webové prezentace vhodné pro malou firmu. Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více

HTML javascript css PHP DOM

HTML javascript css PHP DOM HTML javascript css PHP DOM ZÁKLADY TVORBY WWW STRÁNEK A JEDNODUCHÝCH WWW APLIKACÍ Studijní text Kristýna Kubrická Jan Kubrický OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 4 1 ÚVOD DO STUDIA... 6 INTERNET... 6 PRINCIP ČINNOSTI

Více

LATEX, sazba a typografie

LATEX, sazba a typografie L A TEX, sazba a typografie představení aplikace pro sazbu textu, pravidla sazby a typografie 13. května 2010, sazba a typografie Obsah I 1 L A TEX Co je L A TEX Principy a rozdíly oproti WYSIWYG editorům

Více

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů.

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů. Úvod Skripta Tvorba www stránek jsou určena pro všechny, kteří si chtějí rozšířit své IT znalosti v oblasti tvorby a webových stránek. Skripta jsou určena pro začátečníky a pokrývají standardy HTML5, CSS3,

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, s.r.o. České Budějovice Pražská 3 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2008 Tereza Fuková

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, s.r.o. České Budějovice Pražská 3 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2008 Tereza Fuková VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, s.r.o. České Budějovice Pražská 3 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2008 Tereza Fuková Prohlašuji, že jsem absolventskou práci na téma TECHNOLOGIE SVG vypracovala samostatně a že

Více

aneb vytváříme vlastní webové stránky

aneb vytváříme vlastní webové stránky JAZYK HTML aneb vytváříme vlastní webové stránky WWW (World Wide Web) je jednou ze služeb internetu. Internet je z technického hlediska tvořen miliony počítačů zapojených v sítích. Počítače v síti internet

Více

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language XHTML a tvorba webu 1. Historie a základní struktura HTML HyperText Markup Language - HTML 0.9 první verze 1991 - Značkovací jazyk pro zápis dokumentů na webu - Vkládání do textu obrázků, hypertextových

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY PLZEŇ, 2012 VÁCLAV RAJTMAJER Prohlášení

Více