Záštitu nad kongresem převzal bývalý prezident Václav Havel. Foto: Alan Pajer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záštitu nad kongresem převzal bývalý prezident Václav Havel. Foto: Alan Pajer"

Transkript

1

2 Záštitu nad kongresem převzal bývalý prezident Václav Havel Foto: Alan Pajer 2

3 POŘADATEL Mezinárodní společnost pro logoterapii a existenciální analýzu (GLE-I) ve spolupráci s českou Společností pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA) GLE-I Eduard Suess-Gasse 10 A-1150 Wien Tel: +43(0) Fax: +43(0) MÍSTO KONÁNÍ Hotel Pyramida Praha Bělohorská Praha 6 Tel: VEDOUCÍ KONGRESU PhDr. Jana Božuková a Dr.med. Dr.phil. DDr.h.c. Alfried Längle KONGRESOVÝ JAZYK SLEA Volutová Praha 5 Tel: Fax: Hlavním jazykem kongresu je němčina. Program probíhající v hlavním kongresovém sále bude simultánně tlumočen do češtiny. V době konání sympozií, která nebudou tlumočena, se pro české účastníky koná sympozium v češtině. pořadatel - místo konání - vedoucí kongresu - kongresový jazyk informace 3

4 zdravice 4

5 Vážení účastníci kongresu, milé kolegyně a kolegové! Po sociálních a politických převratech minulého století (jako byly např. převraty v roce 1968 nebo v 90. letech), které přinášely hluboké změny v obsazích života společnosti, můžeme na začátku nového století rozpoznat velké formální pohyby ve společenských vztazích jednotlivých zemí (rozšíření EU, konflikt v Iráku, vytváření nadnárodních koncernů atd.). Optimisticky řečeno by člověk mohl očekávat a věřit ve vznik společné zodpovědnosti a společného smýšlení, které by vedlo k většímu sblížení. Avšak navzdory tomuto rozvoji směřujícímu ke globalizaci dnes můžeme sledovat tendenci k sociální nezávaznosti se zdůrazněnou individualizací, tendenci k osamocenosti a bezohlednosti. Co je příčinou těchto tendencí, čím jsou posilovány, co způsobují ve společnosti a jak působí na jednotlivce? Je toto prostředí zvláště živnou půdou pro nárůst disociálního chování, dokonce možná pro změny v osobnosti, případně pro příklon k individualizovanému extrémnímu chování a agresi jako prostředku k uspokojování těžko krotitelné subjektivní neuspokojenosti potřeb? Pražský kongres GLE 2006 je věnován těmto otázkám. Budeme se jimi zabývat na sociolgické, psychologické, pedagogické, filosofické a psychoterapeutické rovině. V jednotlivých referátech, při sympoziích a workshopech bude tato problematika reflektována a společně diskutována předními odborníky. Historická kulturní metropole Praha se svou kulinářskou a uměleckou nabídkou nám vytváří důstojný rámec našeho kongresu. Pražské věže a mosty jakoby v sobě nesly symboliku spojení individuality a společenství, což jsou základní témata kongresu. Program, naplánovaný průběh a celková atmosféra slibují nezapomenutelné dny. Budeme rádi, když i vy budete u toho! zdravice Se srdečnými a kolegiálními pozdravy! DDr. Alfried Längle prezident GLE International PhDr. Jana Božuková předsedkyně SLEA (Praha) 5

6 pátek, 28. dubna přehled programu PÁTEK, 28. DUBNA Začátek registrace Přivítání Moderátor: Godela v. Kirchbach Simultánní tlumočení do češtiny Univ.Prof. Dr.phil. Jürgen Kriz (Osnabrück) Disocialita jako dynamika nepodařeného přizpůsobení se na místě střetu individua a společnosti Diskuse Přestávka Dr.phil. Daniel Trobisch (Salcburk) Nenávist k lásce aneb když je násilí chtěné Univ.Prof. Dr.phil. Udo Rauchfleisch (Basilej) K psychodynamice a psychoterapii disociálního člověka Diskuse Kongresový sál GLE International Informační setkání pro členy všech národních společností GLE o aktuální činnosti a projektech GLE International Divadelní představení renomovaného černého divadla IMAGE Uzavřené představení pro účastníky kongresu GLE. 6

7 SOBOTA, 29. DUBNA 2006 Moderátor: Mag.phil. Karin Steinert Simultánní tlumočení do češtiny 9.00 Dr.med. Dr.phil. DDr.h.c. Alfried Längle (Vídeň) Být sám sobě měřítkem Od prožitku sociálního odcizení k disociálnímu řešení OA Dr.med.habil. Christian Furnica, Dr.med. Ana-Maria Furnica (Arad) Para-existenciální porucha osobnosti existenciálněanalytický příspěvek k teorii poruch osobnosti Diskuse Přestávka Kongresový sál SYMPOZIA: Sympozia nebudou tlumočena. Program sympozií v němčině naleznete v německé části programu. Téma Podrobný program Místo Klinische Psychotherapie I Seite 10 Kongresový sál Klinische Psychotherapie II Seite 11 Salonek 1 Kinder- und Jugendpsychotherapie I Seite 12 Salonek 3 Kinder- und Jugendpsychotherapie II Seite 13 Salonek 1 Lebensberatung und Begleitung Seite 14 Salonek 6 V češtině Strana 9 Salonek Slavnostní večeře s hudbou a tancem v hotelu Pyramida sobota, 29. dubna přehled programu 7

8 neděle, 30. dubna přehled programu NEDĚLE, 30. DUBNA 2006 Moderátor: doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Simultánní tlumočení do češtiny 9.00 Dr.med. Patrick Frottier (Vídeň) Hermesovi chráněnci a disocialita v terapii: výzva, hranice a zdroje Diskuse Dr.med. Dr.phil. DDr.h.c. Alfried Längle v rozhovoru s filosofem Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Robertem Spaemannem (Stuttgart) Přestávka Univ.Prof. Dr.phil. Roland Girtler (Vídeň) Kultury na okraji: ke kulturní antropologii a sociologii disociality lic.phil. Manfred Zmy (Braunschweig) Sociální dimenze svobody. Několik antropologických úvah ke vztahu mezi svobodou a socialitou člověka Rozloučení Závěr kongresu Kongresový sál 8

9 Sympozium v češtině Salonek 2 Moderátor: Mgr. Jakub Hučín Zahájení doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. (Praha) Disocialita jako přizpůsobení SYMPOZIUM V ČEŠTINĚ Organizace: PhDr. Jana Božuková Mgr. Martina Vondrová (Hradec Králové) Disocialita jako nástroj hledání tvaru a tváře společnosti?! Polední přestávka PhDr. Dana Krausová (Praha) Mám odvahu? Přizpůsobení jako Život na jistotu PhDr. Martin Wagenknecht (Praha) Váha a vážnost Přestávka PhDr. Jolana Mižikarová (Karlovy Vary) Poruchy sociálního přizpůsobení se u dospělých, kteří vyrůstali v SOS dětské vesničce Mgr. Miroslava Jancová (Valašské Meziříčí) Azylový dům není jen střecha nad hlavou Závěr sobota, 29. dubna sympozium 9

10 anotace plénum ANOTACE K PŘEDNÁŠKÁM V PLÉNU Univ.Prof. Dr.phil. Jürgen Kriz Disocialita jako nepodařená dynamika přizpůsobení se na místě střetu individua a společnosti U disociality je problém poruch osobnosti zvláště výrazný. Při cirkulární analýze jsou způsoby chování popsány hromadně do kategorií, které pomáhají toto jednání znovu zpětně vysvětlit. Protože u disociality, v protikladu k jiným psychickým poruchám, se na základě ich-syntonie sotva nacházejí trpící pacienti (nýbrž spíše trpící okolí), je problém přizpůsobení individua a společnosti zvláště očividný: Komplexně propletené procesy vzájemné interakce musí být navzájem od sebe odděleny a přiřazeny k osobě (osobnosti), aby se patologické chování ve zdravé společnosti mohlo konstatovat. Přednáška je zaměřena převážně na analýzu propojenosti procesů. Dr.phil. Daniel Trobisch Nenávist k lásce aneb když je násilí chtěné Agrese může vzniknout jako psychodynamická reakce může být ale také použita úmyslně, což je u disociality častý případ. Proto se přednáška bude na základní rovině zabývat etiologií pohotovosti k násilnému jednání. Protože člověk není fixovaný na svůj instinkt, naskýtá se mu možnost, aby se sám sobě odcizil. Sebeodcizení traumatizuje a vede k nedůvěře vůči svému vlastnímu citovému světu, který je následně rychle disociován. Prostřednictvím příkladů z terapeutické praxe a ze současných dějin budou vypracovány základní antropologické hypotézy, které jsou základem individuální disociality, kolektivního fundamentalismu a také ideologií, které pohrdají člověkem. Univ.Prof. Dr.phil. Udo Rauchfleisch K psychodynamice a psychoterapii disociálního člověka Disociální pacienti přinášejí do psychoterapeutické práce mnohé problémy, které potřebují specifický postup. V přednášce bude podán nástin psychodynamiky disociálních pacientů a jejich struktury osobnosti a bude se zabývat tématy motivace, impulzivního jednání, stavění hranic, práce na a se sociální realitou, problémy přenosu a protipřenosu. 10

11 Dr.med. Dr.phil. DDr.h.c. Alfried Längle Být sám sobě měřítkem. Od prožitku sociálního odcizení k disociálnímu řešení Pro porozumění existenciální dynamiky disociality je užitečné zaměřit se přesněji na porozumění poruše utváření Selbst. Důsledkem narušeného utváření a zrání Selbst je vnitřní odcizení. Vnitřní napětí s tím spojené může být kompenzováno hypertrofií Já. Současně ale přesto dochází k dalším deficitům v prožitku setkání s jinými lidmi a v prožitku navázanosti na kontext situace. Tyto deficity stupňují kompenzování nedostatků. Já se stává chudé na obsahy, které Já strukturují, Já těžko rozeznává své vlastní hranice při setkání s druhými, případně své hranice není schopno přijmout a umístit se tak v kontextu situace. Dochází k tomu, že Já je vydáno napospas vlastním pohnutkám a dělá si nárok na svět. Bez toho, že by člověk prostřednictvím druhého zaujal svou pozici, zůstává chycen v osamělosti svého Já. Při chybujícím prožitku druhého a při chybující niternosti nachází Já, jsouc ve stavu neuspokojenosti, náhradu v neustálém střídání partnerů a v jejich prožívání světa. Tak namísto toho, aby člověk procítil a prožil druhé a byl osloven hodnotami a nutnostmi, přicházejí psychodynamické popudy, což vede k symptomům, které označují disociální poruchu osobnosti. Existenciální analýza se svou teorií základních motivací a porozumění osobě nabízí modely, které mohou být příspěvkem k porozumění dynamice disociality a jejího vývoje. Základy této teorie jsou východisky pro utváření všeobecných přístupů pro zvládání a léčbu poruchy. anotace plénum OA Dr.med.habil. Cristian Furnica, Dr.med. Ana-Maria Furnica Para-existenciální porucha osobnosti existenciálně-analytický příspěvek k teorii poruch osobnosti Bude ukázáno, jak narušené utváření Selbst rozvíjí obraz zvláštní poruchy osobnosti, když je spojeno s narušeným hledáním smyslu. Můžeme potom hovořit o para-existenciální poruše osobnosti, protože nahrazuje smysl účelem, což znemožňuje skutečné uskutečnění existenciálního obratu. Tak na místo nalezení vlastního smyslu nastupuje přebrání cizího smyslu. Přednáška osvětluje symptomatologii poruchy a její antropologické pozadí, což zjednodušuje rozeznání a diagnostiku této poruchy. Na základě klinických případů bude ukázáno, čím se odlišuje para-existenciální porucha osobnosti od jiných poruch osobnosti způsobených narušeným utvářením Selbst. 11

12 anotace plénum Dr.med. Patrick Frottier Hermesovi chráněnci a disocialita v terapii: výzva, hranice a zdroje Když se v terapii vynoří disociální fantazie a způsoby chování, znamená to pro terapeutický vztah výzvu, které se mnozí terapeuti (psychoterapeutky) zaleknou, anebo hranici, kterou nereflektovaně opakovaně překračují. Terapeutické zacházení s disocialitou požaduje bezpochyby kompetenci, která též v žádném terapeutickém výcviku není zprostředkována. V dějinách psychoterapie je práce s disociální osobností doprovázena neúspěchy. Pro výrazné disociální způsoby chování byla nakonec vytvořena speciální diagnostická kategorie. Léčení v ní popsané poruchy je považované za velmi obtížné, nemluvě o tom, že by tato porucha byla vyléčitelná. Na kazuistice a zároveň na pozadí historického rozvoje (od duševních méněcenností konce 19. století ke konstruktu psychopatie začátkem 21. století) bude popsáno objevení se dimenze disociality v psychoterapii, popřípadě budou popsány důsledky tohoto fenoménu z pohledu psychoterapeuta. Přitom se budeme věnovat otázce, proč disociální jednání existuje a jaký význam mají disociální poruchy osobnosti anebo psychopatické osobnosti pro společnost. Pro průběh terapie mohou odpovědi na tyto otázky přinést rozhodující změnu perspektivy. Disociální způsoby jednání budou potom možná chápány jako zdroje, které mohou být využity při léčbě. Budou prezentovány údaje z terapeutických studií, které tuto hypotézu podporují. Univ.Prof. Dr.phil. Roland Girtler Kultury na okraji: ke kulturní antropologii a sociologii disociality Lidé v okrajových sociálních skupinách, případně okrajových kulturách, vzájemně spojuje jednání, které je obvykle hodnými občany shledáváno a označováno jako kriminální, neřestné, zhýralé a naprosto neslušné anebo cizorodé. Jsou z pohledu sociologie proto považováni za disociální, protože jejich jednání odporuje základním představám sociální normality většinové společnosti. Okrajové kultury mají speciální kulturu, ke které patří vlastní řeč, strategie přežití a také rituály. Ale také násilí v jeho různých formách je pro život v okrajové skupině charakteristické. Na základě vlastních výzkumů jsem zjistil, že existují 4 typy okrajových kultur. 1. Okrajové skupiny ochrany a přežití, např. okrajové skupiny vagabundů, vězňů, narkomanů. 2. Okrajové skupiny revoluce a rebelie okrajové skupiny, jejichž členové se staví na odpor proti platným systémům. 3. Okrajové skupiny ilegálního a nepovoleného obchodu tyto okrajové kultury jsou určitým způsobem identické s kulturami darebáctví, prostituce a pašeráctví. Násilí v mnohém ohledu určuje 12

13 všední život těchto lidí. 4. Okrajové kultury společného původu příslušnost kurčité jazykové skupině nebo ke kulturnímu společenství. Vyhnanci, uprchlíci nebo emigranti hledají vzájemné kontakty, aby se jim obratně podařilo důstojně přežít. Jejich jednání může potom být pochopeno jako disociální, když odporuje běžným představám většinové společnosti. Literatura: Roland Girtler (2000) Randkulturen Theorien der Unanständigkeit. Wien: Böhlau, 3. Aufl. anotace plénum lic.theol. Manfred Zmy Sociální dimenze svobody. Několik antropologických úvah ke vztahu mezi svobodou a socialitou člověka Vztah jednotlivce ke společenství / společnosti je ústředním tématem různých vědeckých disciplín. Také existenciálně-analytická antropologie, která do svého centra staví člověka jako osobu, zdůrazňuje jak nezaměnitelnou individualitu člověka, tak také dialogickou strukturu osoby ve vztahu k sobě, k prostředí a okolnímu světu. Výstižně tento vztah vyjadřuje pojem svobody. Vycházejíc z tématu kongresu chce tato přednáška rozvinout porozumění osobě z perspektivy novodobého pojetí svobody a přitom popsat jedinečný vztah mezi subjektivně-individuální svobodou a intersubjektivně-sociální svobodou v dialogickém pojetí svobody. Společné uskutečňování svobody, které spočívá v sociálním jednání člověka v nejrůznějších formách mezilidského života (např. v partnerském vztahu, v rodině, ve skupině, ve společnosti), není přitom omezením individuální svobody, nýbrž nejvíce možným uskutečněním vzájemnosti a vzájemného nalézání smyslu. 13

14 anotace sympozium ANOTACE K PŘEDNÁŠKÁM V ČEŠTINĚ doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Disocialita jako přizpůsobení Obměnou názvu kongresu chci poukázat na to, že disociální porucha osobnosti není pouze poruchou v přizpůsobení, nýbrž že ji můžeme zároveň z jiného pohledu chápat jako zvláštní, sice obtíže působící a často pro všechny zúčastněné nešťastný, avšak přesto účelný a účinný styl přizpůsobení. Stejně jako mnohé jiné patologické vzorce osobnosti a chování, tak i tento osobnostní syndrom je podstatnou měrou také tvůrčím výkonem člověka v jeho životním vývoji. Které jeho vlastní prospěšné vlohy, potřeby, cíle a záměry jsou takto přehnaným způsobem zkarikovány do disociálního životního stylu? V čem a jak může být ve své zvnějšku hodnoceno povahové úchylce osloven a účinně provázen k proměřování a rozvíjení své dosavadní životní strategie prospěšnějším směrem? Jaké sdělení a jakou výzvu druhým lidem právě svým typem disociality podává? Tyto a podobné otázky budou námětem k rozpravě při sympoziu. Mgr. Martina Vondrová Disocialita jako nástroj hledání tvaru a tváře společnosti?! Zkušenost disociálního prožívání máme možnost nejintenzivněji zažít v bouřlivé vývojové fázi dospívání. Často radikální konfrontace se společností je z hlediska celkového procesu zrání osobnosti vnímána jako zdravá pro konfrontujícího se jedince. Za zdravý výsledek konfrontace je přirozeně považován svobodný, nicméně pevný a podpůrný vztah ke sdílené společnosti, nikoliv trvalé setrvávání v osamělosti a radikalismu. Nabízí se otázka, nakolik je vlastní i samotné společnosti přijímat disociální impulsy jedinců jako možnou výzvu či inspiraci pro změnu jí samé. 14

15 PhDr. Dana Krausová Mám odvahu? Přizpůsobení jako Život na jistotu Život sám ponechává na nás, jaký postoj k němu zvolíme. Přístup jedu na jistotu minimalizuje společenská a osobní rizika a nejistoty, ale na druhé straně pak vytváří obraz života vláčeného tlakem z vnějšku i vnitřku, který je v konečném důsledku provázen pocitem nenasycenosti a životní prázdnotou. Jakou roli v přizpůsobení sehrává strach, resp. odvaha? Existenciální přístup k životu předpokládá schopnost odvahy. Ale odvahy k čemu? Kde všude ji potřebuji? Jakou podobu má odvaha k individualitě žitá na pozadí požadavku přizpůsobení? Příspěvek ukáže některé zkušenosti z psychoterapeutické praxe. anotace sympozium PhDr. Martin Wagenknecht Váha a vážnost Ve svém příspěvku bych se chtěl věnovat působení společenského tlaku na obézní jedince. Tlak společenského ideálu a současná obtížnost jeho naplnění přináší mnoho bolesti. V praxi se denně setkávám s tím, že mezi nejbolestivější komplikace obézních pacientů patří právě velmi nízká váha sebe sama. Zaměřím se na to, co tuto váhu (hodnotu) nás samých spoluutváří, co ji sytí a jak se dá přikrmit. Jaké předpoklady musím mít, abych mohl vědomě přijmout svou váhu (jak tělesnou tak duševní), abych si mohl vybrat, co chci a co nechci sníst (a to nejen v tělesné rovině), a uskutečnit to, co má pro mne váhu (vážnost). PhDr. Jolana Mižikarová Poruchy sociálního přizpůsobení se u dospělých, kteří vyrůstali v SOS dětské vesnice Dětská vesnička je jednou z forem náhradní pěstounské péče. Do dnešního dne prošlo SOS dětskou vesničkou přes 300 dětí (ve třech SOS DV v ČR), které v menší či větší míře byly poznamenány zkušeností psychické deprivace. Většina dětí je již dospělých a ukazuje se, že jako dospělí mají problémy se sociálním přizpůsobením. Ve větší míře se u nich objevuje páchání trestné činnosti (ve srovnání s většinovou populací), nezaměstnanost, rozvodovost, neschopnost udržet dlouhodobější vztahy a celková nespokojenost se životem. Chtěla bych popsat konkrétní problémy těchto dospělých a zamyslet se nad jejich příčinami. V neposlední řadě bych chtěla nastínit možnosti psychoterapeutické práce u dospělých, kteří vyrostli v SOS dětské vesnici. 15

16 anotace sympozium Mgr. Miroslava Jančová Azylový dům není jen střecha nad hlavou. Psychoterapeutické zkušenosti z azylového domu pro matky s dětmi v obtížné životní situaci Azylový dům je místo, jehož záměrem je vést klienta k přizpůsobení se nárokům společnosti, která ho chrání, ale zároveň na něj klade požadavky. Je také místem, které poskytuje prostor pro psychoterapii a tím možnost přiblížení se k sobě samému a nalezení vlastní identity. V příspěvku se zaměřím také na možnosti psychoterapeutického působení na klienta v tomto typu zařízení a následně mimo něj. 16

17 K OSOBÁM REFERENTŮ PLENÁRNÍCH PŘEDNÁŠEK: FROTTIER Patrick, Dr.med. Psychiatr, vedoucí lékař a vedoucí psychoterapeut věznice Mittersteig (Vídeň). Vzdělání na univerzitní psychiatrické klinice ve Vídni. Další vzdělání v psychiatrii dětí a dospívajících, OPD, soudní znalec pro trestní právo, výcvik v hlubinné a behaviorální psychoterapii (Vídeň, Curych), mnohaletá psychiatrická praxe, mj. se zaměřením na poruchy osobnosti, prognózu kriminality, terapie sexuálních delikventů. Zaměření vědecké činnosti: ohrožení sebe sama a druhých, kriminální prognóza, práce s těžkými poruchami osobnosti zaměřená na přenos, terapie v kontextu OCD, diagnostika a terapie sexuálních delikventů. referenti plénum Nejdůležitější publikace: Frottier et al.: The cuckoo s new nest (The Lancet, 2005); Suicide in custody (British Journal of Psychiatry, 2004); Jailhouse blues revisited (Soc.Psychiatry & Psychiatr. Epidemiology, 2002); Die letzte psychiatrische Anstalt (Recht und Psychiatrie, 2002); Deprivation versus Importation (Fortschritte Neurologie und Psychiatrie, 2001). FURNICA Ana-Maria, Dr.med. Narozená 1958 ve Cluj, studium medicíny ve Cluj, odborná lékařka psychiatrie, psychoterapeutka. Výcvik v existenciální analýze. Mnohaletá praxe v nemocnici a ambulanci v oboru všeobecného lékařství a psychiatrie. V současnosti odborná lékařka psychiatrie a psychoterapeutka v soukromé praxi v Aradu. Kolektorka rumunské Společnosti pro existenciální analýzu a logoterapii (SAEL). Šéfredaktorka časopisu Analiza Existetialä. FURNICA Christian, OA Dr.med.habil. Narozen 1949 v Lugoj, studium medicíny v Temešváru. Psychiatr, psychoterapeut (habilitace v oboru psychiatrie v r. 2000). Mnohaletá psychiatrická praxe v nemocnici a ambulanci v pozici vedoucího lékaře Centra pro duševní zdraví v Resitu a následně v Aradu. V současnosti činný ve vlastní soukromé praxi. Vedoucí výcviku rumunské Společnosti pro existenciální analýzu a logoterapii (SAEL). Předseda rumunské Společnosti pro existenciální analýzu a logoterapii. Publikace v odborných časopisech a přednášky převážně na téma existenciální analýzy a logoterapie. 17

18 referenti plénum GIRTLER Roland, Univ.Prof. Dr.phil. Narozen 1941 ve Vídni (Ottakring), profesor na katedře sociologie Univerzity ve Vídni. Vyrostl jako syn venkovského lékaře a lékařky mezi horskými rolníky, dřevorubci, senožatci a lovci v hornorakouských horách ve Spital am Pyhrn : Žák humanistického gymnázia kláštra ve Kremsmünsteru. Studium práv, etnologie, pravěku, filosofie a sociologie na Univerzitě ve Vídni. Během studia se oženil a živil se jako rozvážeč piva, pracovník na trhu, komparsista ve filmu (jeden film s Omarem Sharifem) atd : Terénní výzkum v Indii v rolnické vesnici Gujaratas. Dále výzkum v bombajských slumech, u fajnových lidí (aristokraté, politici, lovci atd.), v městských okrajových kulturách (prostitutky, vagabundi, pachatelé drobné kriminality atd.), u horských rolníků, pytláků, pašeráků, zemědělců v Siebenbürgenu, u venkovských lékařů a v současnosti u kuchařek farářů atd. Důležité knihy: 1998: Wilderer Rebellen in den Bergen. 2. Aufl. Wien 1998: Rotwelsch die alte Sprache der Gauner, Dirnen und Vagabunden, Wien 2000: Randkulturen. Theorie der Unanständigkeit, Wien: Böhlau (3. Aufl.) 2001: Die feinen Leute, Wien: Böhlau (3. Aufl.) 2002: Echte Bauern. Vom Zauber einer alten Kultur. Wien: Böhlau 2005: Irrweg Jakobsweg die Narbe in den Seelen von Muslimen, Juden und Ketzer. Graz: Leykam KRIZ Jürgen, Univ.Prof. Dr.phil. Přednáší Psychoterapii a klinickou psychologii na Univerzitě v Osnabrücku, terapeut a vzdělavatel v na klienta orientované psychoterapii (GwG), člen a čestný člen vícera psychoterapeutických společností. Předseda vědecké rady GwG, člen vědecké rady ( 11 PSychThG), spoluvydavatel / člen rady početných vědeckých časopisů. Přibližně 250 příspěvků a 20 knih, mj. Grundkonzepte der Psychotherapie (5. Auflage 2001), Systemtheorie für Psychotherapeuten, Psychologen und Mediziner (1997, 3. Auflage 2000), Chaos, Angst und Ordnung; wie wir unsere Lebenswelt gestalten (1997, 2. Auflage 1998). Pracovní zaměření: vypracování integrativní koncepce ( na osobu orientovaná systémová teorie ) k porozumění klinickoterapeutickým procesům; vzdáleněji otázky metodiky výzkumu. Nositel Ceny Viktora Frankla města Vídně (2004). LÄNGLE Alfried, Dr.med. Dr.phil. DDr.h.c. Narozen 1951, studium medicíny a psychologie v Innsbrucku, Římě, Toulouse a ve Vídni. Všeobecný lékař a lékař pro psychoterapeutickou medicínu, klinický psycholog, psychoterapeut, výcvikový terapeut (GLE), hostující profesor na univerzitě HSE (Moskva), přednášející na Univerzitě ve Vídni, generální sekretář International Federation of Psychoterapy (IFP), prezident 18

19 Mezinárodní společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (GLE-Int.) se sídlem ve Vídni, činný ve vlastní soukromé psychoterapeutické praxi. Početné publikace k teorii, metodice a praxi existenciální analýzy. RAUCHFLEISCH Udo, Univ.Prof. Dr.phil. Narozen 1942, studium psychologie, psychoanalytik (DPG, DGPT), třicetiletá praxe klinického psychologa na univerzitní psychiatrické poliklinice v Basileji, posledních 6 let v soukromé praxi. Profesor pro klinickou psychologii na Univerzitě v Basileji. referenti plénum SPAEMANN Robert, Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Narozen 1927, studium filosofie, romanistiky a teologie v Münsteru, Mnichově a Freiburgu (CH), lektor vydavatelství ve Stuttgartu, vědecký asistent na Univerzitě v Münsteru, univerzitní profesor filosofie na TH Stuttgart, univ. prof. filosofie v Heidelbergu (následovník Gadamera), univ. prof. filosofie v Mnichově, hostující prof. na univerzitách v Rio de Janeiru, Salcburku, Paříži (Sorbona), čestné doktoráty univerzit ve Freiburgu (CH), Pamploně (Španělsko), Washingtonu a Santiagu de Chile. Člen Evropské akademie věd a umění, čestný člen čínské Akademie sociálních věd v Beijingu, člen Pontificia Academia pro vita v Římě. Publikované knihy (kromě jiného): Die Frage Wozu? Geschichte und Wiederentdeckung des teleologischen Denkens (1985, 2. Aufl.) Das Natürliche und das Vernünftige (1992, 2. Aufl.) Moralische Grundbegriffe (2004, 7. Aufl.) Personen. Über den Unterschied zwischen etwas und jemand (1998, 2. Aufl.) Zahlreiche Aufsätze zur Geschichte der Philosophie, Ideengeschichte, Naturphilosophie, Anthropologie, Ethik, politische Philosophie und Religionsphilosophie. TROBISCH Daniel, Dr.phil. Narozen 1956 v Manheimu, studium psychologie v Salcburku, psychiatrické praktikum v Basileji. Klinický psycholog, existenciální analytik a logoterapeut ve vlastní soukromé praxi. Od r psycholog práce ve firmě Swarovski / Tyrolsko. Přednášková a seminární činnost v Evropě, USA a Kanadě. ZMY Manfred, lic.theol. Studium filosofie, teologie a germanistiky, výcvik v logoterapii a existenciální analýze, praktik pro psychoterapii. Pracuje jako lektor nakladatelství a jako poradce ve své soukromé praxi. Člen představenstva GLE-D. 19

20 referenti sympozium K OSOBÁM REFERENTŮ ČESKÉHO SYMPOZIA: BALCAR Karel, doc. PhDr., CSc. Narozen 1939, studium psychologie na FF UK Praha a University of Illinois USA. Vysokoškolský pedagog UK (filosofická a lékařská fakulta), autor mnoha klinicko-psychologických a psychoterapeutických monografií, učebnic (např. Psychologie osobnosti) a článků. Překladatel odborné literatury (mimo jiné V. Frankl: Teorie a terapie neuróz, A. Längle: Smysluplně žít). Specializace: klinická psychologie, psychologie osobnosti a psychologická metodologie, výzkum na poli normální a narušené osobnosti a rodinné diagnostiky a terapie. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Ruská 85, Praha 10, JANČOVÁ Miroslava, Mgr. Studium PF UK v Praze. Po absolutoriu pedagogická, lektorská a recenzní činnost. Psychoterapeutka pod supervizí ve své soukromé praxi a externí pracovník Azylového domu pro matky s dětmi v obtížné životní situaci, kde vede svépomocnou skupinu matek a zároveň poskytuje individuální poradenství. Vrtbenská 806, Valašské Meziříčí, KRAUSOVÁ Dana, PhDr. Studium psychologie na FF UK, klinická psycholožka, psychoterapeutka (EA) ve vlastní praxi, členka výboru SLEA, lektorka výcviků v logoterapii a existenciální analýze, supervizorka SLEA. Poliklinika Lípa, Seydlerova 2451, Praha 5, MIŽIKAROVÁ Jolana, PhDr. Studium psychologie na FF UK v Praze, klinická psycholožka, pracuje jako psycholožka bezpečnostních služeb (věznice Ostrov), externě pracuje jako psycholožka v oblasti náhradní rodinné péče (SOS dětské vesničky, dětský domov), psychoterapeutka (EA) pod supervizí ve vlastní praxi, přednášková činnost. Tel.: (věznice Ostrov),

21 VONDROVÁ Martina, Mgr. Studium teologie na ETF UK v Praze, psychoterapeutka (EA) ve vlastní praxi, členka výboru SLEA, lektorka výcviků v logoterapii a existenciální analýze, supervizorka SLEA. Hořická 50/20, Hradec Králové, WAGENKNECHT Martin, PhDr. Studium psychologie na FF UK, klinický psycholog, pracuje jako psycholog v Centru pro diagnostiku a léčbu obezity, psychoterapeut (EA) ve vlastní praxi, člen výboru SLEA, člen výcvikového týmu SLEA. Endokrinologický ústav, Národní 8, Praha 1, referenti sympozium 21

22 ubytování - doprovodný program informace INFORMACE K ORGANIZACI KONGRESU UBYTOVÁNÍ Pro organizaci ubytování je k dispozici pražská agentura EXPERTA. Zajišťuje pro účastníky ubytování ve všech cenových kategoriích. Agentura Experta také zajistí jakékoli další turistické služby dle vašeho přání: transfer z letiště nebo nádraží do hotelu a zpět, vstupenky na kulturní představení, prohlídku města, rezervace restaurací apod. Conferences - Seminars - Thematic trips kontakt Ing. Hana Kaštánková Vrchlického Praha 5 Czech Republic Tel: (+420) Fax: (+420) Mobil: (+420) DOPROVODNÝ PROGRAM Pátek Černé divadlo IMAGE Divadlo IMAGE, Pařížská 4, Praha 1 Někdy je těžké být na správném místě ve správnou dobu. Sedíte-li však v hledišti divadla IMAGE, pak se Vám to podařilo. Není ovšem divadlo jako divadlo. Černé divadlo je jiné, světlo je jiné a tma je jiná. Černá tma černého divadla je plná fantazie. Z tajemné a jakoby nekonečné hloubky černého kabinetu k Vám přicházejí poetické obrazy. Herce nevidíte, neboť jsou neviditelní. Jiné herce uvidíte dobře a až nebezpečně zblízka. Tanec vyjádří nevyslovené, zjitří emoce a zvítězí nad fyzikálními zákony. Hudba dokáže oživit neživé, tragické se mění v komické, neuvěřitelné se stává možným. A co víc, Vaše fantazie je dokonale probuzena. Budete-li chtít 22

23 hledat, můžete v sobě najít mnohé, o čem jste ani netušili. Divadlo IMAGE je skupina umělců, která jedinečným a zvláštním způsobem spojuje prvky pantomimy, tance a hudby a v posledních patnácti letech se stala nedílnou součástí pražské divadelní scény. Sobota Slavnostní večer v hotelu Pyramida s večeří, hudbou a tancem. PŘÍJEZD MHD Z Hlavního nádraží: Metro trasa C do stanice Muzeum, přestup na trasu A do stanice Malostranská, tram. 22 nebo 23 směr Bílá Hora na stanici Malovanka přímo před hotelem Pyramida. Z nádr. Holešovice: Tram. 15 nebo 25 na stanici Malovanka přímo před hotel Pyramida. KONGRESOVÝ POPLATEK Cena (Kč) Sleva při přihlášení (Kč) od do Členové SLEA 1800,- 1500,- (poplatek zahrnuje slavnostní večeři) Ostatní účastníci 1800,- 1500,- (bez slavnostní večeře) Studenti 1500,- 1200,- (nutné potvrzení o studiu) Pro členy SLEA cena zahrnuje slavnostní večeři. Jednodenní účast Cena Kč/den studenti Kč/den Pátek 500,- 400,- Sobota 950,- 800,- Neděle 500,- 400,- Představení černého divadla Image ,- (zvýhodněná cena pro účastníky kongresu) Večeře (pro členy SLEA v ceně konf. poplatku) 500,- příjezd mhd - kongresový poplatek informace 23

Trauma v existenciálně analytické terapii

Trauma v existenciálně analytické terapii Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu pořádá 10. Dny logoterapie a existenciální analýzy za účasti zahraničních přednášejících na téma Trauma v existenciálně analytické terapii 16. 17. října

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

T rauma. v existenciálně. Trauma. v existenciálně. analytick é. analytické. psychoterapii. psychoterapii

T rauma. v existenciálně. Trauma. v existenciálně. analytick é. analytické. psychoterapii. psychoterapii Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu pořádá 10. Den logoterapie a existenciální analýzy za účasti zahraničních přednášejících na téma T rauma v existenciálně analytick é psychoterapii Trauma

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Profesní CV. Osobní informace. Lorencová Radomila, Mgr. radka.lorencova@centrum.cz. Pracovní zkušenosti. Příjmení a jméno, titul

Profesní CV. Osobní informace. Lorencová Radomila, Mgr. radka.lorencova@centrum.cz. Pracovní zkušenosti. Příjmení a jméno, titul 1 Profesní CV Osobní informace Příjmení a jméno, titul Adresa Telefon osobní Telefon pracovní E- mail Národnost Datum narození Lorencová Radomila, Mgr. Bělčická 23, Praha 4, 141 00 606354309 606354309

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA Velká zasedací síň Magistrátu hl. města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1. 29. března 2014 Když se mluví o tom, jak se člověk stane bezdomovcem,

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

Nabídka seminářů pro vaší školu

Nabídka seminářů pro vaší školu Studium k výkonu specializovaných činností Nabídka seminářů pro vaší školu Prevence sociálně patologických jevů v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. 9 c) Akreditace Č.j.: MŠMT 665/2014-1-121 ZAHÁJENÍ

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY Karlovy Vary, dne 6. 3. 2015, newsletter č. 4 VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY T. G. MASARYKA 3, KARLOVY VARY Dovolujeme si vás informovat, že probíhá pilotáž projektu Nejnovější metody primárního zajištění místa

Více

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie Výběr z nových knih 11/2012 psychologie 1. Diagnostika a terapie duševních poruch / Karel Dušek, Alena Večeřová- Procházková -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2010 -- 632 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-1620-6

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Humanistická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 12 Název materiálu: Humanistická

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Sdílené genetické poradenství - nový trend v genetické ambulanci.

Sdílené genetické poradenství - nový trend v genetické ambulanci. Sdílené genetické poradenství - nový trend v genetické ambulanci. Filozofické pozadí nové genetiky a její sociální dopady. Paternalismus versus partnerství v medicíně a genetice zvlášť. Nedirektivní genetické

Více

KLUBOVÝCH SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ SE VZDĚLÁVÁNÍM v Novém Jičíně

KLUBOVÝCH SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ SE VZDĚLÁVÁNÍM v Novém Jičíně Organizace Bunkr, o. p. s. pro Vás opět v tomto roce 2014 připravila jarní běh KLUBOVÝCH SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ SE VZDĚLÁVÁNÍM v Novém Jičíně Setkání budou probíhat opět pravidelně 1x za měsíc v úterý v odpoledních

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách 21. 11. 22. 11. 2007 Hotel Voroněž I, Brno MEFANET 2007 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Informační a komunikační technologie

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Autorský tým 11 Summary 17 Předmluva 19

Autorský tým 11 Summary 17 Předmluva 19 Obsah Autorský tým 11 Summary 17 Předmluva 19 1 Psychologie za totality: osobní svědectví 21 Jan Srnec Úvodem: vzpomínky z dětství 21...a moje cesta k psychologii 22 O úderu totality a o strachu jako předpokladu

Více

Biologická a pěstounská rodina: pohled dětí přijatých do pěstounské péče výsledky výzkumu

Biologická a pěstounská rodina: pohled dětí přijatých do pěstounské péče výsledky výzkumu Biologická a pěstounská rodina: pohled dětí přijatých do pěstounské péče výsledky výzkumu Irena Sobotková Veronika Očenášková Katedra psychologie FF UP, Olomouc II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Dítě mezi dvěma

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

KLUBOVÁ SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ SE VZDĚLÁVÁNÍM

KLUBOVÁ SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ SE VZDĚLÁVÁNÍM Organizace Bunkr, o. s. pro Vás připravila a spouští KLUBOVÁ SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ SE VZDĚLÁVÁNÍM v Novém Jičíně Setkání budou probíhat pravidelně 1x za měsíc v odpoledních hodinách v prostorách našeho zařízení

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PŘED KONFERENCÍ SVĚTOVÉ ASOCIACE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Duševní nemoc a vztahy 19. října 20.října 2007 Praha, Konferenční centrum InGarden 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně, kolegové,

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času)

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Studijní program: Studijní obor: Forma studia: Tělesná výchova a sport Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) kombinovaná Tématické okruhy pro

Více

Dětský úsvit. Třináctá komnata dětské duše

Dětský úsvit. Třináctá komnata dětské duše Dětský úsvit Třináctá komnata dětské duše Dítě se nerodí s negativními pocity vůči sobě. Všechny děti si myslí, že jsou úžasné. Jak se však po čase začnou skutečně cítit, je do značné míry ovlivněním,

Více

Zkušenosti z terapeutických aktivit u dospívajících s PAS (ADHD) do přímé pedagogické praxe učitelů ZŠ

Zkušenosti z terapeutických aktivit u dospívajících s PAS (ADHD) do přímé pedagogické praxe učitelů ZŠ Zkušenosti z terapeutických aktivit u dospívajících s PAS (ADHD) do přímé pedagogické praxe učitelů ZŠ Mgr. Přemysl Mikoláš Psycholog SPC PAS a VŘ Ostrava Zábřeh Praha 15. dubna 2015 Zkušenost (experience)

Více

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno XX. Neonatologické setkání XIV. Hanákovy dny 8.-10. června 2012 Hotel Diana, Velké

Více

Technika psychoanalytické psychoterapie

Technika psychoanalytické psychoterapie Česká společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii Sekce individuální psyhoanalytické psychoterapie Břehová 3, 110 00 Praha 1 Josefov nabízí klinicky pracujícím kolegům z oborů psychiatrie, psychologie

Více

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Místo sociální psychiatrie v moderní psychiatrické péči 30. listopadu 2. prosince 2006 Kongresové a kulturní centrum lázeňská kolonáda, Poděbrady 2. OZNÁMENÍ Vážené

Více

traumata ve vztazích Praha 16. července 2010 www.franz-ruppert.de

traumata ve vztazích Praha 16. července 2010 www.franz-ruppert.de traumata ve vztazích nové přístupy v konstelační práci Praha 16. července 2010 www.franz-ruppert.de konstelace ženy (začátek) muž konstelační záměr ženy : proč mám pocit, že mezi mnou a jím je skleněná

Více

Teorie sociální práce

Teorie sociální práce Teorie sociální práce Mgr. Jana Zierhutová sociální práce 1RPN-KS Úvod Sociální práce čerpá z jiných vědních disciplín: psychologie, sociologie, pedagogiky, právní disciplíny, atd. Jen v menší míře vznikají

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s.

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Pokud není naplánovaný konkrétní termín jednotlivých seminářů či je kapacita obsazena, je možné si je objednat přímo pro organizaci. Poptávku lze

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Co je a co není psychoterapie? PhDr. Jaroslava Dosedlová,, Ph.D. Psychologický ústav FF MU Brno

Co je a co není psychoterapie? PhDr. Jaroslava Dosedlová,, Ph.D. Psychologický ústav FF MU Brno Co je a co není psychoterapie? PhDr. Jaroslava Dosedlová,, Ph.D. Psychologický ústav FF MU Brno Psychoterapie je záměrnz rné a plánovit novité léčebné působení psychologickými prostředky s cílem c dosáhnout

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom Mladá fronta a. s. divize Medical Services Profesionální partner pro vydávání zdravotnické literatury PROSPEKT Nabídka firemní prezentace SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom (Nebojme se

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Sociální práce v předválečném období představy a realita Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Nedostatek lůžek Velká Praha nejméně 2.000 lůžek navíc Celé Čechy nejméně 20.000 lůžek. Lékařský a ošetřovatelský

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY)

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Podpůrný materiál pro absolventy semináře s akreditací MŠMT č.j.: 18729/2013-528 Veřejná

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Výběr z nových knih 3/2013 psychologie

Výběr z nových knih 3/2013 psychologie Výběr z nových knih 3/2013 psychologie 1. Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem : traumata v raném vztahu a psychická odolnost / Kate Cairns ; [z anglického originálu... přeložila Hana Antonínová]

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

Besedy pro zdraví. Dětská obezita

Besedy pro zdraví. Dětská obezita Besedy pro zdraví Dětská obezita Agentura J.L.M. 2008-2010 Téma Prevence dětské obezity Cíl 1) Dlouhodobě a systematicky poskytovat dětem základních škol formou odpovídající jejich věku informace o prevenci,

Více

PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011

PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011 PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011 AKREDITOVANÝ INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ UNIPA uděluje za tuto akci 8 kreditů URČENO PRO: porodnické týmy i jednotlivce/kyně porodní asistentky, neonatology/žky, pediatry/ičky

Více

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU A JEJÍ APLIKACE NA OBLAST OSOB S POSTIŽENÍM Christina Affentranger Weber předsedkyně Konference pro osoby se zdravotním postižením 1 Význam paliativní péče ve Švýcarsku

Více

JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Ohlédnutí do minulosti a pohled do budoucna v sociální psychiatrii 20. listopadu 22.listopadu 2008 Ostravice, Beskydy, Hotel Sepetná 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně,

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s.

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Agrese a agresivita u dětí předškolního roku Seminář je zaměřen na problematiku vzrůstající agresivity u dětí předškolního věku a její důsledky pro další

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze. Program konference

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze. Program konference Program konference Primární prevence rizikového chování III. Upozornění pro autory: V případě přihlášeného sdělení (ústního nebo posteru) a následné neodůvodněné neúčasti na konferenci, bude k této skutečnosti

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více