Záštitu nad kongresem převzal bývalý prezident Václav Havel. Foto: Alan Pajer

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záštitu nad kongresem převzal bývalý prezident Václav Havel. Foto: Alan Pajer"

Transkript

1

2 Záštitu nad kongresem převzal bývalý prezident Václav Havel Foto: Alan Pajer 2

3 POŘADATEL Mezinárodní společnost pro logoterapii a existenciální analýzu (GLE-I) ve spolupráci s českou Společností pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA) GLE-I Eduard Suess-Gasse 10 A-1150 Wien Tel: +43(0) Fax: +43(0) MÍSTO KONÁNÍ Hotel Pyramida Praha Bělohorská Praha 6 Tel: VEDOUCÍ KONGRESU PhDr. Jana Božuková a Dr.med. Dr.phil. DDr.h.c. Alfried Längle KONGRESOVÝ JAZYK SLEA Volutová Praha 5 Tel: Fax: Hlavním jazykem kongresu je němčina. Program probíhající v hlavním kongresovém sále bude simultánně tlumočen do češtiny. V době konání sympozií, která nebudou tlumočena, se pro české účastníky koná sympozium v češtině. pořadatel - místo konání - vedoucí kongresu - kongresový jazyk informace 3

4 zdravice 4

5 Vážení účastníci kongresu, milé kolegyně a kolegové! Po sociálních a politických převratech minulého století (jako byly např. převraty v roce 1968 nebo v 90. letech), které přinášely hluboké změny v obsazích života společnosti, můžeme na začátku nového století rozpoznat velké formální pohyby ve společenských vztazích jednotlivých zemí (rozšíření EU, konflikt v Iráku, vytváření nadnárodních koncernů atd.). Optimisticky řečeno by člověk mohl očekávat a věřit ve vznik společné zodpovědnosti a společného smýšlení, které by vedlo k většímu sblížení. Avšak navzdory tomuto rozvoji směřujícímu ke globalizaci dnes můžeme sledovat tendenci k sociální nezávaznosti se zdůrazněnou individualizací, tendenci k osamocenosti a bezohlednosti. Co je příčinou těchto tendencí, čím jsou posilovány, co způsobují ve společnosti a jak působí na jednotlivce? Je toto prostředí zvláště živnou půdou pro nárůst disociálního chování, dokonce možná pro změny v osobnosti, případně pro příklon k individualizovanému extrémnímu chování a agresi jako prostředku k uspokojování těžko krotitelné subjektivní neuspokojenosti potřeb? Pražský kongres GLE 2006 je věnován těmto otázkám. Budeme se jimi zabývat na sociolgické, psychologické, pedagogické, filosofické a psychoterapeutické rovině. V jednotlivých referátech, při sympoziích a workshopech bude tato problematika reflektována a společně diskutována předními odborníky. Historická kulturní metropole Praha se svou kulinářskou a uměleckou nabídkou nám vytváří důstojný rámec našeho kongresu. Pražské věže a mosty jakoby v sobě nesly symboliku spojení individuality a společenství, což jsou základní témata kongresu. Program, naplánovaný průběh a celková atmosféra slibují nezapomenutelné dny. Budeme rádi, když i vy budete u toho! zdravice Se srdečnými a kolegiálními pozdravy! DDr. Alfried Längle prezident GLE International PhDr. Jana Božuková předsedkyně SLEA (Praha) 5

6 pátek, 28. dubna přehled programu PÁTEK, 28. DUBNA Začátek registrace Přivítání Moderátor: Godela v. Kirchbach Simultánní tlumočení do češtiny Univ.Prof. Dr.phil. Jürgen Kriz (Osnabrück) Disocialita jako dynamika nepodařeného přizpůsobení se na místě střetu individua a společnosti Diskuse Přestávka Dr.phil. Daniel Trobisch (Salcburk) Nenávist k lásce aneb když je násilí chtěné Univ.Prof. Dr.phil. Udo Rauchfleisch (Basilej) K psychodynamice a psychoterapii disociálního člověka Diskuse Kongresový sál GLE International Informační setkání pro členy všech národních společností GLE o aktuální činnosti a projektech GLE International Divadelní představení renomovaného černého divadla IMAGE Uzavřené představení pro účastníky kongresu GLE. 6

7 SOBOTA, 29. DUBNA 2006 Moderátor: Mag.phil. Karin Steinert Simultánní tlumočení do češtiny 9.00 Dr.med. Dr.phil. DDr.h.c. Alfried Längle (Vídeň) Být sám sobě měřítkem Od prožitku sociálního odcizení k disociálnímu řešení OA Dr.med.habil. Christian Furnica, Dr.med. Ana-Maria Furnica (Arad) Para-existenciální porucha osobnosti existenciálněanalytický příspěvek k teorii poruch osobnosti Diskuse Přestávka Kongresový sál SYMPOZIA: Sympozia nebudou tlumočena. Program sympozií v němčině naleznete v německé části programu. Téma Podrobný program Místo Klinische Psychotherapie I Seite 10 Kongresový sál Klinische Psychotherapie II Seite 11 Salonek 1 Kinder- und Jugendpsychotherapie I Seite 12 Salonek 3 Kinder- und Jugendpsychotherapie II Seite 13 Salonek 1 Lebensberatung und Begleitung Seite 14 Salonek 6 V češtině Strana 9 Salonek Slavnostní večeře s hudbou a tancem v hotelu Pyramida sobota, 29. dubna přehled programu 7

8 neděle, 30. dubna přehled programu NEDĚLE, 30. DUBNA 2006 Moderátor: doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Simultánní tlumočení do češtiny 9.00 Dr.med. Patrick Frottier (Vídeň) Hermesovi chráněnci a disocialita v terapii: výzva, hranice a zdroje Diskuse Dr.med. Dr.phil. DDr.h.c. Alfried Längle v rozhovoru s filosofem Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Robertem Spaemannem (Stuttgart) Přestávka Univ.Prof. Dr.phil. Roland Girtler (Vídeň) Kultury na okraji: ke kulturní antropologii a sociologii disociality lic.phil. Manfred Zmy (Braunschweig) Sociální dimenze svobody. Několik antropologických úvah ke vztahu mezi svobodou a socialitou člověka Rozloučení Závěr kongresu Kongresový sál 8

9 Sympozium v češtině Salonek 2 Moderátor: Mgr. Jakub Hučín Zahájení doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. (Praha) Disocialita jako přizpůsobení SYMPOZIUM V ČEŠTINĚ Organizace: PhDr. Jana Božuková Mgr. Martina Vondrová (Hradec Králové) Disocialita jako nástroj hledání tvaru a tváře společnosti?! Polední přestávka PhDr. Dana Krausová (Praha) Mám odvahu? Přizpůsobení jako Život na jistotu PhDr. Martin Wagenknecht (Praha) Váha a vážnost Přestávka PhDr. Jolana Mižikarová (Karlovy Vary) Poruchy sociálního přizpůsobení se u dospělých, kteří vyrůstali v SOS dětské vesničce Mgr. Miroslava Jancová (Valašské Meziříčí) Azylový dům není jen střecha nad hlavou Závěr sobota, 29. dubna sympozium 9

10 anotace plénum ANOTACE K PŘEDNÁŠKÁM V PLÉNU Univ.Prof. Dr.phil. Jürgen Kriz Disocialita jako nepodařená dynamika přizpůsobení se na místě střetu individua a společnosti U disociality je problém poruch osobnosti zvláště výrazný. Při cirkulární analýze jsou způsoby chování popsány hromadně do kategorií, které pomáhají toto jednání znovu zpětně vysvětlit. Protože u disociality, v protikladu k jiným psychickým poruchám, se na základě ich-syntonie sotva nacházejí trpící pacienti (nýbrž spíše trpící okolí), je problém přizpůsobení individua a společnosti zvláště očividný: Komplexně propletené procesy vzájemné interakce musí být navzájem od sebe odděleny a přiřazeny k osobě (osobnosti), aby se patologické chování ve zdravé společnosti mohlo konstatovat. Přednáška je zaměřena převážně na analýzu propojenosti procesů. Dr.phil. Daniel Trobisch Nenávist k lásce aneb když je násilí chtěné Agrese může vzniknout jako psychodynamická reakce může být ale také použita úmyslně, což je u disociality častý případ. Proto se přednáška bude na základní rovině zabývat etiologií pohotovosti k násilnému jednání. Protože člověk není fixovaný na svůj instinkt, naskýtá se mu možnost, aby se sám sobě odcizil. Sebeodcizení traumatizuje a vede k nedůvěře vůči svému vlastnímu citovému světu, který je následně rychle disociován. Prostřednictvím příkladů z terapeutické praxe a ze současných dějin budou vypracovány základní antropologické hypotézy, které jsou základem individuální disociality, kolektivního fundamentalismu a také ideologií, které pohrdají člověkem. Univ.Prof. Dr.phil. Udo Rauchfleisch K psychodynamice a psychoterapii disociálního člověka Disociální pacienti přinášejí do psychoterapeutické práce mnohé problémy, které potřebují specifický postup. V přednášce bude podán nástin psychodynamiky disociálních pacientů a jejich struktury osobnosti a bude se zabývat tématy motivace, impulzivního jednání, stavění hranic, práce na a se sociální realitou, problémy přenosu a protipřenosu. 10

11 Dr.med. Dr.phil. DDr.h.c. Alfried Längle Být sám sobě měřítkem. Od prožitku sociálního odcizení k disociálnímu řešení Pro porozumění existenciální dynamiky disociality je užitečné zaměřit se přesněji na porozumění poruše utváření Selbst. Důsledkem narušeného utváření a zrání Selbst je vnitřní odcizení. Vnitřní napětí s tím spojené může být kompenzováno hypertrofií Já. Současně ale přesto dochází k dalším deficitům v prožitku setkání s jinými lidmi a v prožitku navázanosti na kontext situace. Tyto deficity stupňují kompenzování nedostatků. Já se stává chudé na obsahy, které Já strukturují, Já těžko rozeznává své vlastní hranice při setkání s druhými, případně své hranice není schopno přijmout a umístit se tak v kontextu situace. Dochází k tomu, že Já je vydáno napospas vlastním pohnutkám a dělá si nárok na svět. Bez toho, že by člověk prostřednictvím druhého zaujal svou pozici, zůstává chycen v osamělosti svého Já. Při chybujícím prožitku druhého a při chybující niternosti nachází Já, jsouc ve stavu neuspokojenosti, náhradu v neustálém střídání partnerů a v jejich prožívání světa. Tak namísto toho, aby člověk procítil a prožil druhé a byl osloven hodnotami a nutnostmi, přicházejí psychodynamické popudy, což vede k symptomům, které označují disociální poruchu osobnosti. Existenciální analýza se svou teorií základních motivací a porozumění osobě nabízí modely, které mohou být příspěvkem k porozumění dynamice disociality a jejího vývoje. Základy této teorie jsou východisky pro utváření všeobecných přístupů pro zvládání a léčbu poruchy. anotace plénum OA Dr.med.habil. Cristian Furnica, Dr.med. Ana-Maria Furnica Para-existenciální porucha osobnosti existenciálně-analytický příspěvek k teorii poruch osobnosti Bude ukázáno, jak narušené utváření Selbst rozvíjí obraz zvláštní poruchy osobnosti, když je spojeno s narušeným hledáním smyslu. Můžeme potom hovořit o para-existenciální poruše osobnosti, protože nahrazuje smysl účelem, což znemožňuje skutečné uskutečnění existenciálního obratu. Tak na místo nalezení vlastního smyslu nastupuje přebrání cizího smyslu. Přednáška osvětluje symptomatologii poruchy a její antropologické pozadí, což zjednodušuje rozeznání a diagnostiku této poruchy. Na základě klinických případů bude ukázáno, čím se odlišuje para-existenciální porucha osobnosti od jiných poruch osobnosti způsobených narušeným utvářením Selbst. 11

12 anotace plénum Dr.med. Patrick Frottier Hermesovi chráněnci a disocialita v terapii: výzva, hranice a zdroje Když se v terapii vynoří disociální fantazie a způsoby chování, znamená to pro terapeutický vztah výzvu, které se mnozí terapeuti (psychoterapeutky) zaleknou, anebo hranici, kterou nereflektovaně opakovaně překračují. Terapeutické zacházení s disocialitou požaduje bezpochyby kompetenci, která též v žádném terapeutickém výcviku není zprostředkována. V dějinách psychoterapie je práce s disociální osobností doprovázena neúspěchy. Pro výrazné disociální způsoby chování byla nakonec vytvořena speciální diagnostická kategorie. Léčení v ní popsané poruchy je považované za velmi obtížné, nemluvě o tom, že by tato porucha byla vyléčitelná. Na kazuistice a zároveň na pozadí historického rozvoje (od duševních méněcenností konce 19. století ke konstruktu psychopatie začátkem 21. století) bude popsáno objevení se dimenze disociality v psychoterapii, popřípadě budou popsány důsledky tohoto fenoménu z pohledu psychoterapeuta. Přitom se budeme věnovat otázce, proč disociální jednání existuje a jaký význam mají disociální poruchy osobnosti anebo psychopatické osobnosti pro společnost. Pro průběh terapie mohou odpovědi na tyto otázky přinést rozhodující změnu perspektivy. Disociální způsoby jednání budou potom možná chápány jako zdroje, které mohou být využity při léčbě. Budou prezentovány údaje z terapeutických studií, které tuto hypotézu podporují. Univ.Prof. Dr.phil. Roland Girtler Kultury na okraji: ke kulturní antropologii a sociologii disociality Lidé v okrajových sociálních skupinách, případně okrajových kulturách, vzájemně spojuje jednání, které je obvykle hodnými občany shledáváno a označováno jako kriminální, neřestné, zhýralé a naprosto neslušné anebo cizorodé. Jsou z pohledu sociologie proto považováni za disociální, protože jejich jednání odporuje základním představám sociální normality většinové společnosti. Okrajové kultury mají speciální kulturu, ke které patří vlastní řeč, strategie přežití a také rituály. Ale také násilí v jeho různých formách je pro život v okrajové skupině charakteristické. Na základě vlastních výzkumů jsem zjistil, že existují 4 typy okrajových kultur. 1. Okrajové skupiny ochrany a přežití, např. okrajové skupiny vagabundů, vězňů, narkomanů. 2. Okrajové skupiny revoluce a rebelie okrajové skupiny, jejichž členové se staví na odpor proti platným systémům. 3. Okrajové skupiny ilegálního a nepovoleného obchodu tyto okrajové kultury jsou určitým způsobem identické s kulturami darebáctví, prostituce a pašeráctví. Násilí v mnohém ohledu určuje 12

13 všední život těchto lidí. 4. Okrajové kultury společného původu příslušnost kurčité jazykové skupině nebo ke kulturnímu společenství. Vyhnanci, uprchlíci nebo emigranti hledají vzájemné kontakty, aby se jim obratně podařilo důstojně přežít. Jejich jednání může potom být pochopeno jako disociální, když odporuje běžným představám většinové společnosti. Literatura: Roland Girtler (2000) Randkulturen Theorien der Unanständigkeit. Wien: Böhlau, 3. Aufl. anotace plénum lic.theol. Manfred Zmy Sociální dimenze svobody. Několik antropologických úvah ke vztahu mezi svobodou a socialitou člověka Vztah jednotlivce ke společenství / společnosti je ústředním tématem různých vědeckých disciplín. Také existenciálně-analytická antropologie, která do svého centra staví člověka jako osobu, zdůrazňuje jak nezaměnitelnou individualitu člověka, tak také dialogickou strukturu osoby ve vztahu k sobě, k prostředí a okolnímu světu. Výstižně tento vztah vyjadřuje pojem svobody. Vycházejíc z tématu kongresu chce tato přednáška rozvinout porozumění osobě z perspektivy novodobého pojetí svobody a přitom popsat jedinečný vztah mezi subjektivně-individuální svobodou a intersubjektivně-sociální svobodou v dialogickém pojetí svobody. Společné uskutečňování svobody, které spočívá v sociálním jednání člověka v nejrůznějších formách mezilidského života (např. v partnerském vztahu, v rodině, ve skupině, ve společnosti), není přitom omezením individuální svobody, nýbrž nejvíce možným uskutečněním vzájemnosti a vzájemného nalézání smyslu. 13

14 anotace sympozium ANOTACE K PŘEDNÁŠKÁM V ČEŠTINĚ doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Disocialita jako přizpůsobení Obměnou názvu kongresu chci poukázat na to, že disociální porucha osobnosti není pouze poruchou v přizpůsobení, nýbrž že ji můžeme zároveň z jiného pohledu chápat jako zvláštní, sice obtíže působící a často pro všechny zúčastněné nešťastný, avšak přesto účelný a účinný styl přizpůsobení. Stejně jako mnohé jiné patologické vzorce osobnosti a chování, tak i tento osobnostní syndrom je podstatnou měrou také tvůrčím výkonem člověka v jeho životním vývoji. Které jeho vlastní prospěšné vlohy, potřeby, cíle a záměry jsou takto přehnaným způsobem zkarikovány do disociálního životního stylu? V čem a jak může být ve své zvnějšku hodnoceno povahové úchylce osloven a účinně provázen k proměřování a rozvíjení své dosavadní životní strategie prospěšnějším směrem? Jaké sdělení a jakou výzvu druhým lidem právě svým typem disociality podává? Tyto a podobné otázky budou námětem k rozpravě při sympoziu. Mgr. Martina Vondrová Disocialita jako nástroj hledání tvaru a tváře společnosti?! Zkušenost disociálního prožívání máme možnost nejintenzivněji zažít v bouřlivé vývojové fázi dospívání. Často radikální konfrontace se společností je z hlediska celkového procesu zrání osobnosti vnímána jako zdravá pro konfrontujícího se jedince. Za zdravý výsledek konfrontace je přirozeně považován svobodný, nicméně pevný a podpůrný vztah ke sdílené společnosti, nikoliv trvalé setrvávání v osamělosti a radikalismu. Nabízí se otázka, nakolik je vlastní i samotné společnosti přijímat disociální impulsy jedinců jako možnou výzvu či inspiraci pro změnu jí samé. 14

15 PhDr. Dana Krausová Mám odvahu? Přizpůsobení jako Život na jistotu Život sám ponechává na nás, jaký postoj k němu zvolíme. Přístup jedu na jistotu minimalizuje společenská a osobní rizika a nejistoty, ale na druhé straně pak vytváří obraz života vláčeného tlakem z vnějšku i vnitřku, který je v konečném důsledku provázen pocitem nenasycenosti a životní prázdnotou. Jakou roli v přizpůsobení sehrává strach, resp. odvaha? Existenciální přístup k životu předpokládá schopnost odvahy. Ale odvahy k čemu? Kde všude ji potřebuji? Jakou podobu má odvaha k individualitě žitá na pozadí požadavku přizpůsobení? Příspěvek ukáže některé zkušenosti z psychoterapeutické praxe. anotace sympozium PhDr. Martin Wagenknecht Váha a vážnost Ve svém příspěvku bych se chtěl věnovat působení společenského tlaku na obézní jedince. Tlak společenského ideálu a současná obtížnost jeho naplnění přináší mnoho bolesti. V praxi se denně setkávám s tím, že mezi nejbolestivější komplikace obézních pacientů patří právě velmi nízká váha sebe sama. Zaměřím se na to, co tuto váhu (hodnotu) nás samých spoluutváří, co ji sytí a jak se dá přikrmit. Jaké předpoklady musím mít, abych mohl vědomě přijmout svou váhu (jak tělesnou tak duševní), abych si mohl vybrat, co chci a co nechci sníst (a to nejen v tělesné rovině), a uskutečnit to, co má pro mne váhu (vážnost). PhDr. Jolana Mižikarová Poruchy sociálního přizpůsobení se u dospělých, kteří vyrůstali v SOS dětské vesnice Dětská vesnička je jednou z forem náhradní pěstounské péče. Do dnešního dne prošlo SOS dětskou vesničkou přes 300 dětí (ve třech SOS DV v ČR), které v menší či větší míře byly poznamenány zkušeností psychické deprivace. Většina dětí je již dospělých a ukazuje se, že jako dospělí mají problémy se sociálním přizpůsobením. Ve větší míře se u nich objevuje páchání trestné činnosti (ve srovnání s většinovou populací), nezaměstnanost, rozvodovost, neschopnost udržet dlouhodobější vztahy a celková nespokojenost se životem. Chtěla bych popsat konkrétní problémy těchto dospělých a zamyslet se nad jejich příčinami. V neposlední řadě bych chtěla nastínit možnosti psychoterapeutické práce u dospělých, kteří vyrostli v SOS dětské vesnici. 15

16 anotace sympozium Mgr. Miroslava Jančová Azylový dům není jen střecha nad hlavou. Psychoterapeutické zkušenosti z azylového domu pro matky s dětmi v obtížné životní situaci Azylový dům je místo, jehož záměrem je vést klienta k přizpůsobení se nárokům společnosti, která ho chrání, ale zároveň na něj klade požadavky. Je také místem, které poskytuje prostor pro psychoterapii a tím možnost přiblížení se k sobě samému a nalezení vlastní identity. V příspěvku se zaměřím také na možnosti psychoterapeutického působení na klienta v tomto typu zařízení a následně mimo něj. 16

17 K OSOBÁM REFERENTŮ PLENÁRNÍCH PŘEDNÁŠEK: FROTTIER Patrick, Dr.med. Psychiatr, vedoucí lékař a vedoucí psychoterapeut věznice Mittersteig (Vídeň). Vzdělání na univerzitní psychiatrické klinice ve Vídni. Další vzdělání v psychiatrii dětí a dospívajících, OPD, soudní znalec pro trestní právo, výcvik v hlubinné a behaviorální psychoterapii (Vídeň, Curych), mnohaletá psychiatrická praxe, mj. se zaměřením na poruchy osobnosti, prognózu kriminality, terapie sexuálních delikventů. Zaměření vědecké činnosti: ohrožení sebe sama a druhých, kriminální prognóza, práce s těžkými poruchami osobnosti zaměřená na přenos, terapie v kontextu OCD, diagnostika a terapie sexuálních delikventů. referenti plénum Nejdůležitější publikace: Frottier et al.: The cuckoo s new nest (The Lancet, 2005); Suicide in custody (British Journal of Psychiatry, 2004); Jailhouse blues revisited (Soc.Psychiatry & Psychiatr. Epidemiology, 2002); Die letzte psychiatrische Anstalt (Recht und Psychiatrie, 2002); Deprivation versus Importation (Fortschritte Neurologie und Psychiatrie, 2001). FURNICA Ana-Maria, Dr.med. Narozená 1958 ve Cluj, studium medicíny ve Cluj, odborná lékařka psychiatrie, psychoterapeutka. Výcvik v existenciální analýze. Mnohaletá praxe v nemocnici a ambulanci v oboru všeobecného lékařství a psychiatrie. V současnosti odborná lékařka psychiatrie a psychoterapeutka v soukromé praxi v Aradu. Kolektorka rumunské Společnosti pro existenciální analýzu a logoterapii (SAEL). Šéfredaktorka časopisu Analiza Existetialä. FURNICA Christian, OA Dr.med.habil. Narozen 1949 v Lugoj, studium medicíny v Temešváru. Psychiatr, psychoterapeut (habilitace v oboru psychiatrie v r. 2000). Mnohaletá psychiatrická praxe v nemocnici a ambulanci v pozici vedoucího lékaře Centra pro duševní zdraví v Resitu a následně v Aradu. V současnosti činný ve vlastní soukromé praxi. Vedoucí výcviku rumunské Společnosti pro existenciální analýzu a logoterapii (SAEL). Předseda rumunské Společnosti pro existenciální analýzu a logoterapii. Publikace v odborných časopisech a přednášky převážně na téma existenciální analýzy a logoterapie. 17

18 referenti plénum GIRTLER Roland, Univ.Prof. Dr.phil. Narozen 1941 ve Vídni (Ottakring), profesor na katedře sociologie Univerzity ve Vídni. Vyrostl jako syn venkovského lékaře a lékařky mezi horskými rolníky, dřevorubci, senožatci a lovci v hornorakouských horách ve Spital am Pyhrn : Žák humanistického gymnázia kláštra ve Kremsmünsteru. Studium práv, etnologie, pravěku, filosofie a sociologie na Univerzitě ve Vídni. Během studia se oženil a živil se jako rozvážeč piva, pracovník na trhu, komparsista ve filmu (jeden film s Omarem Sharifem) atd : Terénní výzkum v Indii v rolnické vesnici Gujaratas. Dále výzkum v bombajských slumech, u fajnových lidí (aristokraté, politici, lovci atd.), v městských okrajových kulturách (prostitutky, vagabundi, pachatelé drobné kriminality atd.), u horských rolníků, pytláků, pašeráků, zemědělců v Siebenbürgenu, u venkovských lékařů a v současnosti u kuchařek farářů atd. Důležité knihy: 1998: Wilderer Rebellen in den Bergen. 2. Aufl. Wien 1998: Rotwelsch die alte Sprache der Gauner, Dirnen und Vagabunden, Wien 2000: Randkulturen. Theorie der Unanständigkeit, Wien: Böhlau (3. Aufl.) 2001: Die feinen Leute, Wien: Böhlau (3. Aufl.) 2002: Echte Bauern. Vom Zauber einer alten Kultur. Wien: Böhlau 2005: Irrweg Jakobsweg die Narbe in den Seelen von Muslimen, Juden und Ketzer. Graz: Leykam KRIZ Jürgen, Univ.Prof. Dr.phil. Přednáší Psychoterapii a klinickou psychologii na Univerzitě v Osnabrücku, terapeut a vzdělavatel v na klienta orientované psychoterapii (GwG), člen a čestný člen vícera psychoterapeutických společností. Předseda vědecké rady GwG, člen vědecké rady ( 11 PSychThG), spoluvydavatel / člen rady početných vědeckých časopisů. Přibližně 250 příspěvků a 20 knih, mj. Grundkonzepte der Psychotherapie (5. Auflage 2001), Systemtheorie für Psychotherapeuten, Psychologen und Mediziner (1997, 3. Auflage 2000), Chaos, Angst und Ordnung; wie wir unsere Lebenswelt gestalten (1997, 2. Auflage 1998). Pracovní zaměření: vypracování integrativní koncepce ( na osobu orientovaná systémová teorie ) k porozumění klinickoterapeutickým procesům; vzdáleněji otázky metodiky výzkumu. Nositel Ceny Viktora Frankla města Vídně (2004). LÄNGLE Alfried, Dr.med. Dr.phil. DDr.h.c. Narozen 1951, studium medicíny a psychologie v Innsbrucku, Římě, Toulouse a ve Vídni. Všeobecný lékař a lékař pro psychoterapeutickou medicínu, klinický psycholog, psychoterapeut, výcvikový terapeut (GLE), hostující profesor na univerzitě HSE (Moskva), přednášející na Univerzitě ve Vídni, generální sekretář International Federation of Psychoterapy (IFP), prezident 18

19 Mezinárodní společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (GLE-Int.) se sídlem ve Vídni, činný ve vlastní soukromé psychoterapeutické praxi. Početné publikace k teorii, metodice a praxi existenciální analýzy. RAUCHFLEISCH Udo, Univ.Prof. Dr.phil. Narozen 1942, studium psychologie, psychoanalytik (DPG, DGPT), třicetiletá praxe klinického psychologa na univerzitní psychiatrické poliklinice v Basileji, posledních 6 let v soukromé praxi. Profesor pro klinickou psychologii na Univerzitě v Basileji. referenti plénum SPAEMANN Robert, Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Narozen 1927, studium filosofie, romanistiky a teologie v Münsteru, Mnichově a Freiburgu (CH), lektor vydavatelství ve Stuttgartu, vědecký asistent na Univerzitě v Münsteru, univerzitní profesor filosofie na TH Stuttgart, univ. prof. filosofie v Heidelbergu (následovník Gadamera), univ. prof. filosofie v Mnichově, hostující prof. na univerzitách v Rio de Janeiru, Salcburku, Paříži (Sorbona), čestné doktoráty univerzit ve Freiburgu (CH), Pamploně (Španělsko), Washingtonu a Santiagu de Chile. Člen Evropské akademie věd a umění, čestný člen čínské Akademie sociálních věd v Beijingu, člen Pontificia Academia pro vita v Římě. Publikované knihy (kromě jiného): Die Frage Wozu? Geschichte und Wiederentdeckung des teleologischen Denkens (1985, 2. Aufl.) Das Natürliche und das Vernünftige (1992, 2. Aufl.) Moralische Grundbegriffe (2004, 7. Aufl.) Personen. Über den Unterschied zwischen etwas und jemand (1998, 2. Aufl.) Zahlreiche Aufsätze zur Geschichte der Philosophie, Ideengeschichte, Naturphilosophie, Anthropologie, Ethik, politische Philosophie und Religionsphilosophie. TROBISCH Daniel, Dr.phil. Narozen 1956 v Manheimu, studium psychologie v Salcburku, psychiatrické praktikum v Basileji. Klinický psycholog, existenciální analytik a logoterapeut ve vlastní soukromé praxi. Od r psycholog práce ve firmě Swarovski / Tyrolsko. Přednášková a seminární činnost v Evropě, USA a Kanadě. ZMY Manfred, lic.theol. Studium filosofie, teologie a germanistiky, výcvik v logoterapii a existenciální analýze, praktik pro psychoterapii. Pracuje jako lektor nakladatelství a jako poradce ve své soukromé praxi. Člen představenstva GLE-D. 19

20 referenti sympozium K OSOBÁM REFERENTŮ ČESKÉHO SYMPOZIA: BALCAR Karel, doc. PhDr., CSc. Narozen 1939, studium psychologie na FF UK Praha a University of Illinois USA. Vysokoškolský pedagog UK (filosofická a lékařská fakulta), autor mnoha klinicko-psychologických a psychoterapeutických monografií, učebnic (např. Psychologie osobnosti) a článků. Překladatel odborné literatury (mimo jiné V. Frankl: Teorie a terapie neuróz, A. Längle: Smysluplně žít). Specializace: klinická psychologie, psychologie osobnosti a psychologická metodologie, výzkum na poli normální a narušené osobnosti a rodinné diagnostiky a terapie. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Ruská 85, Praha 10, JANČOVÁ Miroslava, Mgr. Studium PF UK v Praze. Po absolutoriu pedagogická, lektorská a recenzní činnost. Psychoterapeutka pod supervizí ve své soukromé praxi a externí pracovník Azylového domu pro matky s dětmi v obtížné životní situaci, kde vede svépomocnou skupinu matek a zároveň poskytuje individuální poradenství. Vrtbenská 806, Valašské Meziříčí, KRAUSOVÁ Dana, PhDr. Studium psychologie na FF UK, klinická psycholožka, psychoterapeutka (EA) ve vlastní praxi, členka výboru SLEA, lektorka výcviků v logoterapii a existenciální analýze, supervizorka SLEA. Poliklinika Lípa, Seydlerova 2451, Praha 5, MIŽIKAROVÁ Jolana, PhDr. Studium psychologie na FF UK v Praze, klinická psycholožka, pracuje jako psycholožka bezpečnostních služeb (věznice Ostrov), externě pracuje jako psycholožka v oblasti náhradní rodinné péče (SOS dětské vesničky, dětský domov), psychoterapeutka (EA) pod supervizí ve vlastní praxi, přednášková činnost. Tel.: (věznice Ostrov),

21 VONDROVÁ Martina, Mgr. Studium teologie na ETF UK v Praze, psychoterapeutka (EA) ve vlastní praxi, členka výboru SLEA, lektorka výcviků v logoterapii a existenciální analýze, supervizorka SLEA. Hořická 50/20, Hradec Králové, WAGENKNECHT Martin, PhDr. Studium psychologie na FF UK, klinický psycholog, pracuje jako psycholog v Centru pro diagnostiku a léčbu obezity, psychoterapeut (EA) ve vlastní praxi, člen výboru SLEA, člen výcvikového týmu SLEA. Endokrinologický ústav, Národní 8, Praha 1, referenti sympozium 21

22 ubytování - doprovodný program informace INFORMACE K ORGANIZACI KONGRESU UBYTOVÁNÍ Pro organizaci ubytování je k dispozici pražská agentura EXPERTA. Zajišťuje pro účastníky ubytování ve všech cenových kategoriích. Agentura Experta také zajistí jakékoli další turistické služby dle vašeho přání: transfer z letiště nebo nádraží do hotelu a zpět, vstupenky na kulturní představení, prohlídku města, rezervace restaurací apod. Conferences - Seminars - Thematic trips kontakt Ing. Hana Kaštánková Vrchlického Praha 5 Czech Republic Tel: (+420) Fax: (+420) Mobil: (+420) DOPROVODNÝ PROGRAM Pátek Černé divadlo IMAGE Divadlo IMAGE, Pařížská 4, Praha 1 Někdy je těžké být na správném místě ve správnou dobu. Sedíte-li však v hledišti divadla IMAGE, pak se Vám to podařilo. Není ovšem divadlo jako divadlo. Černé divadlo je jiné, světlo je jiné a tma je jiná. Černá tma černého divadla je plná fantazie. Z tajemné a jakoby nekonečné hloubky černého kabinetu k Vám přicházejí poetické obrazy. Herce nevidíte, neboť jsou neviditelní. Jiné herce uvidíte dobře a až nebezpečně zblízka. Tanec vyjádří nevyslovené, zjitří emoce a zvítězí nad fyzikálními zákony. Hudba dokáže oživit neživé, tragické se mění v komické, neuvěřitelné se stává možným. A co víc, Vaše fantazie je dokonale probuzena. Budete-li chtít 22

23 hledat, můžete v sobě najít mnohé, o čem jste ani netušili. Divadlo IMAGE je skupina umělců, která jedinečným a zvláštním způsobem spojuje prvky pantomimy, tance a hudby a v posledních patnácti letech se stala nedílnou součástí pražské divadelní scény. Sobota Slavnostní večer v hotelu Pyramida s večeří, hudbou a tancem. PŘÍJEZD MHD Z Hlavního nádraží: Metro trasa C do stanice Muzeum, přestup na trasu A do stanice Malostranská, tram. 22 nebo 23 směr Bílá Hora na stanici Malovanka přímo před hotelem Pyramida. Z nádr. Holešovice: Tram. 15 nebo 25 na stanici Malovanka přímo před hotel Pyramida. KONGRESOVÝ POPLATEK Cena (Kč) Sleva při přihlášení (Kč) od do Členové SLEA 1800,- 1500,- (poplatek zahrnuje slavnostní večeři) Ostatní účastníci 1800,- 1500,- (bez slavnostní večeře) Studenti 1500,- 1200,- (nutné potvrzení o studiu) Pro členy SLEA cena zahrnuje slavnostní večeři. Jednodenní účast Cena Kč/den studenti Kč/den Pátek 500,- 400,- Sobota 950,- 800,- Neděle 500,- 400,- Představení černého divadla Image ,- (zvýhodněná cena pro účastníky kongresu) Večeře (pro členy SLEA v ceně konf. poplatku) 500,- příjezd mhd - kongresový poplatek informace 23

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Profesní CV. Osobní informace. Lorencová Radomila, Mgr. radka.lorencova@centrum.cz. Pracovní zkušenosti. Příjmení a jméno, titul

Profesní CV. Osobní informace. Lorencová Radomila, Mgr. radka.lorencova@centrum.cz. Pracovní zkušenosti. Příjmení a jméno, titul 1 Profesní CV Osobní informace Příjmení a jméno, titul Adresa Telefon osobní Telefon pracovní E- mail Národnost Datum narození Lorencová Radomila, Mgr. Bělčická 23, Praha 4, 141 00 606354309 606354309

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 4 PhDr. Jana Novotná Pojmy v sociální práci Lidský vztah jako součást profese Pojmy v sociální práci AKCEPTACE Akceptace je bezvýhradné přijetí vedeného. Je považována za první základní

Více

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY CENTRUM LOCIKA VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA KONFERENCI DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍBĚH O LOCICE

Více

PROTIPŘENOS V PSYCHOANALÝZE. Martin Saic

PROTIPŘENOS V PSYCHOANALÝZE. Martin Saic TRITON PROTIPŘENOS V PSYCHOANALÝZE Martin Saic PROTIPŘENOS V PSYCHOANALÝZE MARTIN SAIC TRITON Martin Saic PROTIPŘENOS V PSYCHOANALÝZE Autor: Mgr. et Mgr. Martin Saic Interní doktorand na Katedře psychologie

Více

Psychoterapie a její dostupnost

Psychoterapie a její dostupnost Psychoterapie a její dostupnost prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta University Palackého Fakultní nemocnice Olomouc Témata potřebnost versus reálná dostupnost psychoterapie

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

Nové knihy. Možný, P., Praško, J.: KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE. ÚVOD DO TEORIE A PRAXE. Praha: Triton 1999, 304 s. (ISBN 80-7254-0389-6)

Nové knihy. Možný, P., Praško, J.: KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE. ÚVOD DO TEORIE A PRAXE. Praha: Triton 1999, 304 s. (ISBN 80-7254-0389-6) Nové knihy Rubrika přináší informace o nových knihách,které by mohly psychiatrickou veřejnost zajímat. Namísto RNDr. Zdeněk subjektivních recenzí se snažíme nabídnout krátké ukázky z textů publikací, které

Více

výcvik integrace v psychoterapii

výcvik integrace v psychoterapii výcvik integrace v psychoterapii OBSAH VÝCVIKU Základní charakteristika Výcvik integrace v psychoterapii je připravován a organizován Katedrou psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie. Diplomová práce obor Psychoterapeutická studia

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie. Diplomová práce obor Psychoterapeutická studia Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Diplomová práce obor Psychoterapeutická studia VYUŽITÍ EXPRESIVNÍCH TERAPIÍ V PROCESU LÉČBY DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ Vypracovala: Mgr. Klára

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí 21.4. 1864 Erfurt 14.6. 1920 Mnichov syn vysoce postaveného politika a asketické kalvinistky studoval práva v Heidelbergu a Berlíně zajímal se

Více

Odborný kurz Dysfagie Poruchy polykání

Odborný kurz Dysfagie Poruchy polykání Odborný kurz Dysfagie Poruchy polykání Soukromá klinika LOGO s.r.o., akreditované pracoviště pro audiologii a foniatrii, Vás srdečně zve na odborný kurz Dysfagie Poruchy polykání, který je novinkou v České

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů. Kurz je akreditován MPSV. Východiska kurzu : Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad,

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII Se sídlem Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, Brno

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII Se sídlem Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, Brno ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII Se sídlem Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno www.cskip.cz 1 Organizace vzdělávání Vzdělávací řád Vzdělávání v katatymně imaginativní

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová V rámci teorií sp považovány oba směry za humanistické. Soustředění na člověka jako autonomní osobnost, která má hodnotu za všech okolností. Zaměření na vnitřní

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Základní kurz barbaričovsko-ericksonovské hypnózy

Základní kurz barbaričovsko-ericksonovské hypnózy Základní kurz barbaričovsko-ericksonovské hypnózy A. Úvod Mnoho let jsem se nějakému kurzu, který by byl zaměřený pouze na hypnózu, bránil. Důvod je podle mého názoru prostý. Totiž, i k mému velkému překvapení,

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

normalita ve vztazích a v sexu

normalita ve vztazích a v sexu [ 7. 9. června 2017 ] [ www.sex.systemic.cz ] [ Normalita ve vztazích a v sexu ] O SEXUALITĚ a l i d s k ý c h v z t a z í c h Poradenská skupina Extima CZ Sexuologická společnost ČLS JEP Česká systemická

Více

Teorie a metody přednáška č. 4

Teorie a metody přednáška č. 4 Teorie a metody přednáška č. 4 Mgr. Jitka Čechová Osnova Teoretické přístupy k řešení problému DN pohled kriminologický X feministický multifaktorové X jednofaktorové teorie Teorie a metody sociální práce

Více

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Úvod do teorií a metod sociální práce Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Vznik sociální práce Sociální práce, tak jak ji chápeme dnes, se vyvinula zejména v

Více

MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY?

MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY? X. ROČNÍK mezioborového setkání diabetologického týmu s psychiatry, psychology a jinými specialisty: UMĚNÍ KOMUNIKACE Brockovo centrum řeči Wernickeovo centrum porozumění řeči MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY?

Více

Publikační činnost. Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března 2011 Strana 1 (celkem 6) Zaměstnání v oboru Diagnostický ústav pro mládež Žulová (psycholog) 2001-2002 Pedagogicko psychologická poradna

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Program konference. Termín konání: 17. března 2016, 9.30 17.00 hodin

Program konference. Termín konání: 17. března 2016, 9.30 17.00 hodin Program konference Termín konání: 17. března 2016, 9.30 17.00 hodin Místo konání: Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 Nové Město Středisko křesťanské

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb. O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP

Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb. O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP Bio-psycho-sociální koncept duševních poruch BIO PSYCHO SOCIÁLNÍ Lékař, psychiatr

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Vzdělávání pěstounů jaro 2016

Vzdělávání pěstounů jaro 2016 Vzdělávání pěstounů jaro 2016 4hodinové dopolední v pracovní dny Místo konání: Školení se budou konat v prostorách Charitního sdružení Děčín, Zbrojnická 7, Děčín IV, budova bývalé Komerční banky, výtahem

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více

Porucha na duchu nebo životní dilema? Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi. David Skorunka

Porucha na duchu nebo životní dilema? Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi. David Skorunka Porucha na duchu nebo životní dilema? Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi David Skorunka skor@lfhk.cuni.cz Základní teze č.1. Bio-psycho-sociální model a tedy i tzv. psychosomatickou

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Richard A. Warshak Jak (ne)otrávit děti rozvodem /výběr/ Richard A. Warshak TRITON editor: PhDr. Eduard Bakalář, CSc. Richard A. Warshak,

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Podzimní škola MPSV v Táboře

Podzimní škola MPSV v Táboře Podzimní škola MPSV 22. 26. 9. 2014 v Táboře Definice rolí sociálních pracovníků Prof. JUDr. Igor Tomeš CSc Igor Tomeš 1 Role sociálních pracovníků vychází z definice sociální práce Definice mezinárodních

Více

DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU

DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU JEDNÁNÍ MZ ČR 23.5.2016 Karolína Malá, Hana Jahnová Obecný úvod vzdělávání v oboru klinická psychologie v ČR vzdělávání probíhá následujícím způsobem: profese

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012

Více

Trauma v existenciálně analytické terapii

Trauma v existenciálně analytické terapii Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu pořádá 10. Dny logoterapie a existenciální analýzy za účasti zahraničních přednášejících na téma Trauma v existenciálně analytické terapii 16. 17. října

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT AKCE: doc. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc. PROGRAMOVÝ VÝBOR: doc. MUDr. Ján

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Psychologická setkávání Jan Poněšický Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí Jan Poněšický Psychosomatika pro

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

Předčasný porod jako potenciálně traumatizující situace postřehy klinického psychologa Hana Jahnová, Jana Míchalová Fakultní nemocnice Brno

Předčasný porod jako potenciálně traumatizující situace postřehy klinického psychologa Hana Jahnová, Jana Míchalová Fakultní nemocnice Brno Předčasný porod jako potenciálně traumatizující situace postřehy klinického psychologa Hana Jahnová, Jana Míchalová Fakultní nemocnice Brno XIX. Neonatologické setkání XIII. Hanákovy dny 3. - 5. června

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR Komunikační problém v praxi Pátek 24.10.2008 od 9.00h. do 17.30h. Téma konference : Koktavost v praxi Kongresové centrum a sál Rotunda ( pavilon A ) Veletrhy

Více

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání Pozvánka Kurz: Koučink ve výchově a vzdělávání v rámci projektu Bildungskooperationen in der Grenzregion Spolupráce v přeshraničním regionu v oblasti vzdělávání BIG číslo projektu: ATCZ5 Realizace kurzu:

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2017

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2017 Česká obezitologická společnost ČLS JEP Společná sekce bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP Ortopedicko-traumatologická a Interní sekce České asociace sester pořádají Celostátní konferenci

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L.

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Celostní přístupy ke zdraví HOLISMUS Teorie vzniku nemoci představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Pasteur)

Více

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy Česká společnost antropologická ve spolupráci s Katedrou antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Pořádá mezinárodní doktorandskou konferenci Antropologie na začátku

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII Vzdělávací řád. Platný pro výcvik zahájený do

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII  Vzdělávací řád. Platný pro výcvik zahájený do Vzdělávací řád Platný pro výcvik zahájený do 1.1.2016 1 Organizace vzdělávání Vzdělávání v katatymně imaginativní psychoterapii (KIP) řídí Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii (ČSKIP)

Více

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM ROŽNOV p. Radhoštěm 12. - 13. dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Viktor Emil Frankl. Základy logoterapie

Viktor Emil Frankl. Základy logoterapie Viktor Emil Frankl Základy logoterapie ŽIVOT (1905 1997) Rodiče pocházeli z Čech, Frankl z Vídně Nadaný (kontakty s Freudem a Adlerem) Neurolog, psychiatr Židovská rodina transport Rukopis zničen, ale

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy P. Kuchař, M. Kaplánek, M. Pařízek Proč sociální pedagogika Cílem je pomoc lidem: v socializaci (jako

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Jarní edukační urologické sympózium

Jarní edukační urologické sympózium Česká urologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně pořádá Jarní edukační urologické sympózium Mikulov Hotel Galant 21. 22. dubna 2017 Akce konaná pod záštitou České akademie urologie

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vágnerová, Marie Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha : Portál, 2004. 872 s. ISBN 80 7178 802 3 159.97 * 616.89-008

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Bc. obor Sociální politika a sociální práce 1 a) Norma, normalita v dynamice

Více

Podpora studentů se speciálními

Podpora studentů se speciálními Podpora studentů se speciálními potřebami při vysokoškolském studiu Inkluzivnívzdělávání, péče o handicapované studenty, RP 2011 PedFUK v Praze, PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. STUDENTI SE SPECIÁLNÍMI

Více

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatika v gynekologii Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatická medicína Z řečtiny: psyché (duše) a soma (tělo) Hledá souvislosti mezi: Tělem, tělesnem Psychikou, duší, vědomými

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze duben 2011 1) Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech

Více

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová Dítě jako svědek a oběť domácího násilí Eva Klimentová Práce ve skupinách: Co je to násilí? Kde podle vás násilí začíná, co ještě násilí není? Jaké byste mohli popsat formy násilí? Formy násilí v blízkých

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

T rauma. v existenciálně. Trauma. v existenciálně. analytick é. analytické. psychoterapii. psychoterapii

T rauma. v existenciálně. Trauma. v existenciálně. analytick é. analytické. psychoterapii. psychoterapii Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu pořádá 10. Den logoterapie a existenciální analýzy za účasti zahraničních přednášejících na téma T rauma v existenciálně analytick é psychoterapii Trauma

Více

Duchovní doprovázení Zájmový kurz celoživotního vzdělávání v r. 2016/2017

Duchovní doprovázení Zájmový kurz celoživotního vzdělávání v r. 2016/2017 Duchovní doprovázení Zájmový kurz celoživotního vzdělávání v r. 2016/2017 Pod záštitou děkana CMTF UP v Olomouci prof. Ing. Mgr. et Mgr. Petera Tavela, Ph.D. Mgr. František Hylmar SJ Licenciát ze spirituální

Více