Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Předmluva...11 Úvod...12"

Transkript

1 Předmluva Úvod I. Teorie a přístupy Psychodynamické teorie Kognitivně-behaviorální teoriea kognitivně-behaviorální terapie (KBT) Přístup zaměřený na klienta Existenciální teorie Sociální konstruktivismus Fenomenologický přístup Strukturálně funkcionalistické teorie Systémová teorie Sociobiologie Kriminologické teorie Teorie vazby Rozšířená teorie vazby Teorie intuitivního rodičovství Teorie adolescence Teorie osobní identity v pozdně moderní době Teorie adaptace ve stáří Psychosociální přístup Teorie sítí Teorie sociálního rozvoje Sociálně-ekologická teorie Feministické teorie sociální práce Teorie sociálního konfliktu Teorie komunikativního jednání Teorie společenské soudržnosti Teorie multikulturalismu Antiopresivní přístup Systemický přístup Dramaturgický přístup Aktivační přístup Terapeutický přístup Poradenský přístup Administrativní (procedurální) přístup Participativní přístup Úkolově orientovaný přístup Restorativní přístup Radikální přístup Podpora odpovědnosti a reintegrace Podpora nezávislosti Kulturní senzitivita Minimalizace rizik a škod Prevence sociálního selhání Kontrola Hospodaření v rámci případu Reflexivní praxe

2 Encyklopedie sociální práce Příběh v profesionálním pomáhání Validace Paliativní péče II. Náboženský, filosofický a společenský kontext Praktická teologie a sociální práce Pastorace a sociální práce Filosofické základy sociální práce Etika sociální práce Lidská práva jako východisko sociální práce Sociální stát Sociální politika a sociální práce Sociální správa Veřejná politika Veřejné zájmy III. Historie sociální práce Sociální práce do počátku novověku Sociální práce od doby reformace do 19. století Sociální práce v době současné Domácí historie sociální práce IV. Klíčové pojmy Humanita Solidarita Důstojnost Pomoc Moc Normalita Sociální prostředí Klient (uživatel služby) Interakce Případ Potřeby a jejich hodnocení Kvalita života Sociální fungování a životní situace Sociální vyloučení a sociální začleňování Sociální riziko Sociální ochrana Sociální intervence V. Trendy veřejné politiky Flexicurity Kvazitrh a marketizace Manažerismus Deinstitucionalizace Participativní vládnutí Praxe založená na důkazu Harmonizace práce a rodiny Sociální ekonomika

3 VI. Metody a techniky Krizová intervence Případová práce Sociální terapie Aktivní naslouchání Vedení rozhovoru Případová konference Mentoring a mentoringové intervence pro děti a dospívající Preterapie, pre-terapie Aktivační programy Rekvalifikační programy Restorativní setkání Probace Zooterapie a zoorehabilitace Reminiscence/reminiscenční terapie Sociální práce s jedinci ve skupinách Vyjednávání Zprostředkování Mediace Sociální práce s rodinou Rodinné skupinové konference Videotrénink interakcí (VTI) Práce s komunitou Komunitní plánování Práce se sítěmi podpory Sociálně-demografická analýza Medializace Veřejné slyšení Sociální akce Sociální podnikání Organizace dobrovolnictví VII. Ohrožené skupiny / náročné situace Nezaměstnanost Chudoba Předlužení Bezdomovectví Prostituce Imigranti Extremistické skupiny Riziková mládež Děti ulice Domácí násilí Nebezpeční multirecidivisté s poruchami osobnosti Sekundární viktimizace Ohrožená rodina Rozvod / rozchod dospělých partnerů Nevhodné zacházení s dítětem Psychické trauma u dětí Vysoké stáří Umírající Ztráta blízkého člověka

4 Encyklopedie sociální práce Psychické trauma u dospělých Lidé závislí na alkoholu Lidé závislí na nealkoholových drogách Lidé s jinými závislostmi Lidé ohrožení závislostí na sektách Lidé se zdravotním postižením Lidé se smyslovým postižením Lidé s tělesným postižením Lidé s mentálním postižením Lidé s dlouhodobým onemocněním Lidé s demencí Lidé s duševní nemocí Sociálně vyloučené lokality Menšiny ohrožené sociálním vyloučením Mnohoproblémový klient VIII. Služby a programy Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Kontaktní centrum Ústavní zařízení pro děti a mládež Ústavní zařízení pro lidi s postižením Chráněné bydlení Chráněná pracoviště Poradenství pro osoby se zdravotním postižením Psychiatrické léčebny Terapeutické komunity Azylové domy pro matky s dětmi Stacionáře Denní centra pro seniory Domovy pro seniory Hospic Svépomocné skupiny Služby pro bezdomovce Sociální práce s prostitutkami Občanské poradny Sociální firmy Podporované zaměstnávání Dluhové poradenství Rodinná centra Manželské poradenství Sociálně-právní ochrana dětí Systém včasné intervence (SVI) Multisystemická terapie Programy pro ohrožené děti a mládež Pěstounská péče Osvojení Školní sociální pracovník Terénní práce s mládeží Multidisciplinární týmy pro mládež Terénní práce s uživateli drog Terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách Vězeňství

5 Sociální práce s pachateli trestných činů Probační programy Služby pro pachatele domácího násilí Sociální práce s oběťmi trestných činů Služby pro oběti domácího násilí Humanitární pomoc Mezinárodní sociální práce IX. Profese Sociální pedagogika a sociální práce Sociální práce a jiné pomáhající obory / profese Vzdělávání v sociální práci Identita oboru / profese sociální práce Supervize Kompetence v sociální práci Kvalita sociální práce Kultura organizace X. Výzkum Metody a techniky výzkumu Výzkum implementace sociálních programů Hodnocení průběhu intervence Hodnocení výsledků intervence Hodnocení ekonomické stránky intervencí Případová studie Etické otázky výzkumu Významné osobnosti sociální práce Rejstřík Abecední seznam hesel Seznam autorů ESP Encyclopaedia of Social Work - Summary

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

Analýza lokálních politik, nástrojů a potřeb obcí v oblasti sociálního začleňování a monitoring realizace opatření obsažených v NAPSI

Analýza lokálních politik, nástrojů a potřeb obcí v oblasti sociálního začleňování a monitoring realizace opatření obsažených v NAPSI Analýza lokálních politik, nástrojů a potřeb obcí v oblasti sociálního začleňování a monitoring realizace opatření obsažených v NAPSI Březen 2010 Obsah Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na lokální

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠETŘENÍ... 3 1.1. KONTEXT A CÍLE REALIZOVANÉHO

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová ČLENOVÉ VÝBORU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ Mgr. Stanislava Černá - předseda PhDr. Eva Morawská. - místopředseda PhDr. Eva Filipová PhDr Eva Grandischová Mgr. Lenka Pavlová ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

závěrečná zpráva Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje

závěrečná zpráva Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje červenec 2012 Analýza potřeb sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Sociotrendy, 2012 ISBN 978-80-904888-9-2 Analýza potřeb

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

Souhrnný Katalog potřeb a kompetencí potřebných k jejich naplnění

Souhrnný Katalog potřeb a kompetencí potřebných k jejich naplnění Projekt Podpora procesů v sociálních sluţbách Souhrnný Katalog potřeba kompetencí po doplnění Připomínek. 30. 3. 2012 Aktivita 3 Definice potřeb uţivatelů sociálních sluţeb, které jsou nebo by měly být

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2013 Tato studie byla vytvořena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě

Více