FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE"

Transkript

1 duben 2014 měsíčník společnosti Syngenta FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE AMPLIGO NA ZAVÍJEČE I BÁZLIVCE JEDNOU RANOU SEGURIS NOVINKA V OCHRANĚ OBILNIN STARTUJEME K VYSOKÝM VÝNOSŮM OZIMÉ ŘEPKY PŘIPRAVME SE NA INVAZI BLÝSKÁČKA V ŘEPCE

2 POLNÍ DNY 2014 Dovolujeme si vás pozvat na letošní polní dny, které pro vás spolupořádají společnosti Syngenta a VP AGRO. Na předváděcí ploše bude připraven odborný výklad k zasetým odrůdám ozimů a použité chemické ochraně, dále bohaté občerstvení a tombola. Žlunice (okres Jičín) od 9.00 Branišovice (okres Brno-venkov) od 9.00 Břilice u Třeboně (okres Jindřichův Hradec) od syninfo 4 / 14 Těšíme se na Vás!

3 EDITORIAL TO SI NEPAMÄTAJÚ ANI STARŠIE GENERÁCIE... Stouto vetou sa stretávame už od začiatku kalendárnej zimy, kedy si ani naši starší kolegovia z brandže nepamätali, aby nebol sneh prerušovane na našich poliach už aspoň od polovice decembra. Postupne prišlo aj k tomu, že si nepamätali ani to, aby v typickom zimnom období od januára do konca februára nenapadlo na väčšine územia spolu ani 10 cm snehu... A prvého posla jari snežienky v polovici februára, kvitnúci zlatý dážď a bzučiace včely už na začiatku marca, polia so žlto kvitnúcou repkou začiatkom apríla tiež nie. Tohtoročné prírodné anomálie kombinované na začiatku februára s výskytom sejačiek s osivom jarného jačmeňa a v niektorých oblastiach už začiatkom marca Ing. Rastislav Tirscher Ředitel marketingu Syngenta Czech and Slovakia aj s cukrovou repou, môžu ďalej prispievať do tohtoročnej knihy rekordov. So skorými sejbami išli rukou v ruke aj skoré ošetrenia porastov obilnín a repky proti burinám, škodcom a prvým listovým chorobám. V každom prípade je dobre, že ste využili možnosti dostať do zeme čo najviac, aby sa ešte zužitkovala aká taká vlaha, ktorá bude v tomto roku pravdepo - dobne opäť limitujúcim faktorom. Striedanie suchých a mokrých 7-ročných periód bude zdá sa pravdou, pretože 3 4 posledné sezóny tomu nasvedčujú. Väčšie a silnejšie rastliny vedia lepšie reagovať na tieto stresové podmienky, preto rozhodnutie ísť do poľa čo najskôr, bolo správne. OBSAH ČÍSLA: KUKUŘICE 4 Ampligo = na zavíječe i bázlivce jednou ranou 7 Quilt Xcel zvedne výnosový potenciál kukuřice na maximum OBILNINY 10 Seguris účinná a dlouhotrvající výkonnost v ochraně obilnin 15 Magnello osvědčený specialista na klasová fuzária 16 Amistar Opti Pack pro klidný spánek agronoma 18 Intenzita hybridnímu ječmeni vyhovuje 19 AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ PRO VAŠE POLE ATLAS CHOROB 20 Braničnatka plevová, Braničnatka pšeničná ŘEPKA 22 Startujeme k vysokým výnosům ozimé řepky 25 Připravme se na invazi blýskáčka v řepce INFORMUJEME 28 Projekt opylovač Pastva pro včely Foto titulka: Syngenta Foto soutěž 2010, Kerekes, Maďarsko 30 DOTAZY ZÁKAZNÍKŮ SEMINÁŘ 32 Syngenta myslí i na chmelaře SYNGENTA VE SVĚTĚ 34 Olivovník je zcela jistě ten největší dar nebes. REGIONÁLNÍ POTRAVINA 37 Milko ovocný tvaroh lesní plody 39 ZAHRÁDKÁŘ Vydává Syngenta Czech s. r. o. Office Park Nové Butovice, Budova B Bucharova 1423/6, Praha 13 Stodůlky Tel.: , fax: MK ČR E syninfo 4 / 14 3

4 KUKUŘICE AMPLIGO = NA ZAVÍJEČE I BÁZLIVCE JEDNOU RANOU Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D. Syngenta Czech Současná foliární ochrana kukuřice insekticidy, pomineme-li škůdce vzcházejících rostlin a kořenů, je založena především na kontrole zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubilalis) a v poslední době také dospělců bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera). Tito škůdci však z biologického hlediska patří do odlišných skupin a jejich výskyt a škodlivost v porostech kukuřice jsou odlišné. Společnost Syngenta však pěstitelům nabízí univerzální a velmi spolehlivé řešení obou těchto škůdců jedním přípravkem. Dalo by se říci dvě mouchy jednou ranou, ale abychom dodrželi systematické zařazení, tak jde o brouka z čeledi mandelinkovitých (bázlivec kukuřičný) a motýla z čeledi zavíječovitých (zavíječ kukuřičný). Tímto spolehlivým řešením je nový insekticidní přípravek Ampligo, který jako jediný insekticid na trhu proti zavíječi kukuřičnému obsahuje dvě účinné látky. Účinná látka lambda-cyhalothrin je pěstitelům známa z přípravku Karate se Zeon technologií. Tato účinná látka působí velmi rychle po aplikaci (knockdown efekt), a to nejen proti oběma zmíněným škůdcům, ale i proti řadě dalších, například mšicím. Chlorantraniliprol je nová a moderní účinná látka náležící do skupiny diamidů. Primárně působí přes trávicí Letošní teplá zima nevěstí z hlediska přežití hmyzích škůdců nic dobrého. Sumy efektivních teplot (SET) již začínají pomalu stoupat a například k na některých lokalitách dosahují hodnot okolo 3 5 % pro kladení vajíček (Lednice, Uherský Ostroh, Oblekovice, Brno-Chrlice aj.). Lze tedy předpokládat, že pokud bude průběh jara teplý, první škůdci budou nalétávat do porostů dříve než v loni a také intenzivněji. AMPLIGO JE DVOUSLOŽKOVÝ INSEKTICID. ústrojí, sekundárně má kontaktní účinek. U zasaženého hmyzu se projevuje celková letargie a svalová paralýza. Hmyz přestává náhle přijímat potravu a nakonec umírá. TEPLÁ ZIMA NEVĚSTÍ Z HLEDISKA PŘEŽITÍ HMYZÍCH ŠKŮDCŮ NIC DOBRÉHO. Ampligo je dvousložkový insekticid (ú. l. chlorantraniliprol + lambda-cyhalothrin) s nízkým dávkováním a flexibilním použitím určený pro kontrolu všech vývojových stadií zavíječe kukuřičného a dospělců bázlivce kukuřičného v porostech kukuřice. Dospělec bázlivce kukuřičného 4 syninfo 4 / 14

5 mikroorganismů zodpovědných za produkci metanu v bioplynových stanicích. Další škody, které může způsobit bázlivec kukuřičný (pomineme-li jeho hlavní škodlivost na kořenech), je požírání blizen dospělci. Takto poškozené porosty mají v klasech neopylená zrna, čímž výrazně klesá produkce škrobu (tzn. energie). Významně to snižuje rentabilitu porostů, ať už jde o kukuřici na krmení, bioplyn či na zrno. Z těchto důvodů je důležité ochranu proti škůdcům nepodcenit. Vylíhnutá larva zavíječe, která se brzy prokouše dovnitř rostliny Spektrum účinnosti je zejména proti škůdcům z řádu motýlů (zavíječ, černopáska, obaleči aj.) a také některým čeledím brouků (zejména mandelinkovití). Velmi významnou vlastností je dlouhá reziduální účinnost. AMPLIGO PŮSOBÍ RYCHLE A DLOUHODOBĚ. Infekce Fusarii v místě průniku housenky zavíječe do palice kukuřice Kombinace rychlého nástupu účinku a dlouhodobého reziduálního působení i za vysokých teplot a vysoká odolnost vůči smyvu deštěm pak zabezpečují spolehlivou ochranu kukuřice v období letních měsíců. Ampligo nepřímo omezuje napadení kukuřice chorobami, a tím snižuje obsah mykotoxinů v produkci i v potravním řetězci. Ampligo obsahuje moderní formulaci stabilní suspense mikrokapsulí se ZEON technologií. Téměř každý pěstitel kukuřice ví, že pokud dojde ke škodám od larev zavíječe, vzniká vstupní brána pro infekci houbami rodu Fusarium. Tyto houby pak následně produkují jedovaté mykotoxiny (DON, ZEA, FUM) a jejich obsah se negativně projeví nejen při zkrmování siláže dobytkem, ale také v zrnu či sníženým výkonem Jaké jsou tedy hlavní přínosy přípravku Ampligo pro pěstitele? je důležité sledovat období náletu obou škůdců flexibilní načasování aplikace dlouhodobý reziduální účinek kontrola všech stadií zavíječe kukuřičného (dospělci, larvy i vajíčka) snížení obsahu mykotoxinů v zrnu a siláži snížení rizika neopylení z důvodu požerků blizen od dospělců bázlivce (ztráty na úrodě, energii do bioplynových stanic a siláže) AMPLIGO NEPŘÍMO OMEZUJE NAPADENÍ KUKUŘICE CHOROBAMI. Využití a zkušenosti v zahraničí Přípravek Ampligo lze použít v tank-mix kombinaci s mnoha používanými přípravky na ochranu rostlin a hnojivy, včetně DAM 390, a fungicidů pro použití v kukuřici. Zkušenosti ze zahraničí ukazují významný vliv přípravku Ampligo na snižování obsahu mykotoxinů v zrnu i silážní hmotě kukuřice, a tím následně na snižování obsahu mykotoxinů v potravním řetězci. V České republice bude přípravek Ampligo registrován pro použití do kukuřice, v zahraničí je však široce používán i pro ochranu ovocných sadů, luskovin, zeleniny, bavlny a jiných plodin, které jsou napadány škůdci, jako jsou zavíječi, obaleči, můry aj. Larva zavíječe kukuřičného poškozuje i palice kukuřice syninfo 4 / 14 5

6 Snižuje obsah mykotoxinů Frontální útok proti zavíječi kukuřičnému Novinka pro rok 2014 Spolehlivá účinnost na všechna vývojová stadia zavíječe kukuřičného a dospělce bázlivce kukuřičného Okamžité zastavení žíru housenek, vynikající a dlouhodobá účinnost i za vysokých letních teplot Dvě účinné látky, dva způsoby účinku, rychlý nástup a dlouhé reziduální působení 6 syninfo 4 / 14 Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

7 KUKUŘICE QUILT XCEL ZVEDNE VÝNOSOVÝ POTENCIÁL KUKUŘICE NA MAXIMUM Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D. Syngenta Czech Pěstitelé kukuřice jistě dají za pravdu tvrzení, že kukuřice patří k plodinám, které v rámci své pěstitelské technologie vyžadují relativně málo vstupů z hlediska chemické ochrany. Většina ploch kukuřice je ošetřena fungicidním mořidlem od společnosti Syngenta Maxim XL (standardní moření osiva) a následně herbicidem podle širokých možností výběru. V teplejších lokalitách (nyní už však na většině území ČR) je také významné ošetření insekticidy proti zavíječi, popřípadě proti drátovcům či larvám bázlivce kukuřičného při setí. Ochrana kukuřice fungicidy se může zpočátku zdát jako neopodstatněná, ale přípravek Quilt Xcel je nejen fungicid, ale také další nástroj pro zvýšení výnosu a kvality produkce. Quilt Xcel je dvousložkový systemický fungicid (ú. l. azoxystrobin + propiconazol) s kurativním a preventivním účinkem a ši - rokým spektrem kontrolovaných chorob v kukuřici. Díky pozitivnímu vlivu na fyziologii rostliny navíc umožňuje maximalizovat výnosový potenciál kukuřice. QUILT XCEL JE DVOUSLOŽKOVÝ SYSTEMICKÝ FUNGICID. kukuřice a navíc vykazuje velmi významný vedlejší účinek na původce fuzarióz, čímž napomáhá snižování obsahu mykotoxinů. Pokud bychom se podívali na spektrum původců chorob, jež se v kukuřici vyskytují, můžeme je rozdělit v podstatě do dvou hlavních skupin. Patogeny, které lze řešit fungicidním mořením, a ty, které lze regulovat foliární aplikací fungicidů. FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE JE POZITIVNÍM ZÁSAHEM. Široké spektrum původců chorob, jako jsou například Pythium, Fusarium, Rhizoctonia aj., jež napadají klíčící a vzcházející rostliny, v současnosti běžně řešíme fungicidním mořidlem Maxim XL. Máme však i choroby, které se vyskytují na listech. Mezi u nás velmi známé patří spála kukuřice (Exserohilum turcicum) a rez kukuřičná (Puccinia sorghi). Všeobecně nejznámější jsou však fuzariózy, které se objevují zejména na palicích kukuřice ke konci vegetace. Přípravek Quilt Xcel dokáže bezpečně regulovat všechny významné listové choroby syninfo 4 / 14 7

8 KUKUŘICE V čem spočívají ostatní přínosy přípravku pro pěstitele? 1. Quilt Xcel umožňuje rostlinám lépe zvládat stres ze sucha i stres ze zamokření. Za sucha zpomaluje ztráty vody, pomáhá kukuřici tolerovat období sucha prostřednictvím lepšího hospodaření s vodou. V období s nadbytkem vody pomáhá kukuřici odolávat stresu ze zamokření prostřednictvím širokospektrální účinnosti vůči chorobám a podporou tvorby silnějšího a hlubšího kořenového systému pro lepší příjem živin. kukuřici odolávat nepříznivým povětrnostním podmínkám, hlavně silnému větru v závěru vegetace. Efektivnější sklizeň nepolehlého porostu umožňuje lepší využití techniky, úspory paliva a lepší využití pracovního času. 5. Kurativní a preventivní kontrola širokého spektra chorob prostřednictvím dvou účinných látek včetně vedlejšího vlivu na fuzária a produkci mykotoxinů. Zvýšení výnosu po aplikaci Quilt Xcel a moření Maxim XL (%) proti neošetřené kontrole (ZS Kluky, 2013) Kontrola Maxim XL Maxim XL / Quilt Xcel 1,0 I/ha BBCH 59 Maxim XL / Quilt Xcel 1,0 I/ha BBCH 61 Napadení kukuřice fuzárii zvyšuje obsah mykotoxinů v zrnu i siláži Typickým příkladem mohou být výsledky pokusu ze zkušební stanice Kluky z roku 2013, který byl charakteristický extrémně chladným a deštivým jarem. I v těchto podmínkách si aplikace přípravku Quilt Xcel našla své opodstatnění a zvýšila výnos silážní kukuřice o téměř 10 % proti pouze mořené variantě a v kombinaci s mořidlem Maxim XL až o téměř 15 %. QUILT XCEL REGULUJE VŠECHNY VÝZNAMNÉ LISTOVÉ CHOROBY KUKUŘICE. Dva odlišné způsoby účinku (strobilurin + azol) jsou vhodné pro omezení vzniku rezistence. Mobilita účinných látek v rostlině zajišťuje ochranu přímo nezasažených částí rostliny i nových přírůstků. Širokospektrální účinnost vůči patogenům umožňuje aktivně snižovat množství mykotoxinů v zrnu i siláži, tedy následně i v potravním řetězci. Zkušenosti a doporučení Přípravek Quilt Xcel lze použít v tank-mix kombinaci s mnoha používanými přípravky na ochranu rostlin a hnojivy, včetně DAM 390, a insekticidy pro použití v kukuřici. V USA je v letošním roce odhadováno ošetření fungicidy 25 % veškeré výměry kukuřice. Společnost Syngenta doporučuje pro maximální efektivitu 2. Quilt Xcel umožňuje rostlinám provozovat fotosyntetický aparát po delší dobu. Tím prodlužuje dobu aktivní vegetace a zvyšuje výnos a kvalitu. 3. Quilt Xcel umožňuje kukuřici maximalizovat příjem sluneční energie s následným přetavením do podoby zrna. Palice jsou větší, s větším množstvím zrn, která lépe vyplňují vřeteno. Jenom dvě až tři zrna navíc v palici, což je asi 1 1,5 gramu, umožní dosáhnout výnosu vyššího o 0,1 t/ha. 4. Quilt Xcel napomáhá k vytvoření pevnějšího stébla s nižší náchylností k poléhání, což následně umožňuje efektivnější sklizeň s menšími ztrátami. Napomáhá Porost ošetřený Quilt Xcel v levé polovině snímku. Zvýšení výnosu zrna o 8 %, jižní Morava, 2013 použít tank-mix přípravků Quilt Xcel a Ampligo (insekticid proti zavíječi kukuřičnému a dospělcům bázlivce kukuřičného). Zkušenosti ze suchých, teplých a také chladnějších, vlhčích lokalit v ČR ukazují pozitivní vliv na výnos a kvalitu kukuřice. 8 syninfo 4 / 14

9 Snižuje obsah mykotoxinů ěte Vzlétn k výnosovým výšinám Novinka pro rok 2014 * Dvousložkový fungicid se širokým spektrem účinku proti chorobám v kukuřici Stay-green, pevnější stéblo, nízké poléhání, efektivnější sklizeň = vyšší výnos s nižšími náklady Maximalizuje fotosyntetický aparát rostliny pro dosažení špičkového výnosu Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly. 4 / 14 9

10 OBILNINY SEGURIS ÚČINNÁ A DLOUHOTRVAJÍCÍ VÝKONNOST V OCHRANĚ OBILNIN Ing. Martin Hájek, Ph.D. Syngenta Czech Společnost Syngenta přináší v letošním roce na český trh přípravků na ochranu rostlin hned několik velice významných novinek. Představují zcela nové technologie, obsahují úplně novou účinnou látku a dávají zemědělcům do rukou unikátní nástroj, který jim zajistí nejen dobrou úrodu a dlouhotrvající účinnost proti chorobám, ale i vysokou kvalitu jejich produkce. Nový fungicidní přípravek Seguris je určen k ochraně především ozimých obilnin proti všem hlavním chorobám. Obsahuje dvě účinné látky, plné využití vysokého potenciálu isopyrazamu je však důležité používat Seguris jako preventivní ošetření před nebo na počátku vzniku infekce. a to nový isopyrazam a známý epoxiconazole. Díky isopyrazamu je Seguris specialistou na braničnatky a rzi, vykazuje vysokou preventivní a dlouhotrvající účinnost a epoxiconazole zajišťuje dostatečný kurativní efekt. Pro DUOSAFE TECHNOLOGIE JE NOVINKOU FUNGICID SEGURIS JE SPECIALISTOU NA BRANIČNATKY A RZI. μg ai/g čerstvé listové hmoty Povrch listu Vosková vrstva listu Listová tkáň Dny po ošetření 4 Isopyrazam Prothioconazole μg ai/g čerstvé listové hmoty Dny po ošetření Obr. 1: Silné a trvalé přilnutí k voskové vrstvě listu = dlouhodobá účinnost Účinná látka isopyrazam působí jako SDH inhibitor (inhibitor sukcinátdehydrogenázy), inhibuje transport elektronů při dýchání v mitochondriích. Způsob působení je především preventivní a vykazuje biochemickou aktivitu proti širokému spektru houbových chorob. Iso - pyrazam představuje novou evoluční úroveň mezi fungicidními účinnými látkami, a to nejen mezi triazoly a strobiluruny, ale i mezi samotnými karboxamidy. Je totiž obdařen jedinečnou vlastností, kterou ostatní SDH inhibitory nedisponují, a to tzv. Duosafe technologií. Prvním přínosem Duosafe technologie je rychlé a pevné navázání účinné látky na voskovou vrstvu listu, což znamená dlouhodobou účinnost. Isopyrazam bezprostředně po aplikaci rychle proniká z kapičky postřiku do voskové vrstvy listu, pevně se na ni navazuje a poskytuje dlouhotrvající ochrannou bariéru proti napadení chorobami. Druhým přínosem Duosafe technologie je navázání účinné látky přímo na houbový patogen. Zdroj: Jealott s Hill syninfo 4 / 14

11 Graf 1: Napadení praporcového listu ozimé pšenice rzí pšeničnou % Kontrola SEGURIS 215 SC 1,0 l/ha Standard EC 0,9 l/ha ARTEA PLUS 410 EC 0,4 l/ha Standard SC 0,75 l/ha Standard EC 0,7 l/ha Standard SC 1,0 I/ha Standard SC 1,5 I/ha Standard SE 1,5 I/ha EC 0,5 I/ha AMISTAR OPTI 480 SC 1,6 l/ha + ARTEA PLUS 410 EC 0,4 I/ha AMISTAR XTRA 280 SC 0,75 l/ha Jakmile spora přistane na listu, isopyrazam je silně při - tahován k místu jejího působení v houbovém patogenu (tato místa efektivně vyhledává ), pevně se na toto místo naváže a doslova vypíná energetickou produkci patogenu. Na obrázku 2 je vidět po mnohonásobném DUOSAFE TECHNOLOGIE ZNAMENÁ DLOUHODOBOU ÚČINNOST. Obr. 2: Povrch listu pod mikroskopem ošetřený isopyrazamem zvětšení povrch listu na jedné části ošetřený isopyrazamem a na něm spory, které byly zničeny po kontaktu s povrchem listu dříve, než stačily vyklíčit, zatímco na povrchu listu neošetřeném isopyrazamem jsou spory života schopné a klíčící. Dlouhodobý a vysoký účinek byl potvrzen i v našich podmínkách. Například výsledky pokusu ze ZVÚ Kroměříž zaměřeného na účinnost na rez pšeničnou (graf 1) jasně dokázaly vynikající účinnost v porovnání na naše i konkurenční azolová, strobilurinová i SDHi řešení. Graf 2: Napadení praporcového listu ozimé pšenice braničnatkou pšeničnou Pokus byl založen v roce 2013 na odrůdě ozimé pšenice Federer. Přípravky byly aplikovány za optimálních podmínek ve vývojové fázi BBCH 32 jako jediné ošetření. Procentické hodnocení napadení praporcového listu rzí pšeničnou bylo provedeno poprvé po šesti týdnech od aplikace ( ), podruhé po sedmi týdnech od aplikace ( ) a potřetí dokonce po osmi týdnech od aplikace ( ). U prvního hodnocení měly všechny přípravky stoprocentní účinnost, u druhého se již začínaly projevovat rozdíly, ale největší rozdíly byly patrné u třetího hodnocení, kde již žádná varianta nedosahovala stoprocentní účinnosti. Nejlépe dopadla varianta Seguris v dávce 1,0 l/ha, která po osmi týdnech dosahovala účinnosti úctyhodných 96,9 %, přestože napadení kontroly bylo 75 %. Ve stejném pokusu byla sledována také účinnost proti braničnatce pšeničné po šesti týdnech ( graf 2) a proti padlí travnímu po sedmi týdnech ( graf 3). Napadení braničnatkou pšeničnou činilo na neošetřené kontrole více než 25 % listové plochy praporcového listu a napadení ve variantě Seguris v dávce 1,0 l/ha nebylo vyšší než 0,5 %, přesněji 0,33 %. Seguris také vykazuje dobrou účinnost na padlí travní, která je porovnatelná s azolovými i strobilurinovými přípravky, jak je vidět na grafu % Kontrola SEGURIS 215 SC 1,0 l/ha Standard EC 0,9 l/ha ARTEA PLUS 410 EC 0,4 l/ha Standard SC 0,75 l/ha Standard EC 0,7 l/ha Standard SC 1,0 I/ha Standard SC 1,5 I/ha Standard SE 1,5 I/ha EC 0,5 I/ha AMISTAR OPTI 480 SC 1,6 l/ha + ARTEA PLUS 410 EC 0,4 I/ha AMISTAR XTRA 280 SC 0,75 l/ha syninfo 4 / 14 11

12 OBILNINY Graf 3: Napadení praporcového listu ozimé pšenice padlím travním 60 % Kontrola SEGURIS 215 SC 1,0 l/ha Standard EC 0,9 l/ha ARTEA PLUS 410 EC 0,4 l/ha Standard SC 0,75 l/ha Standard EC 0,7 l/ha Standard SC 1,0 I/ha Standard SC 1,5 I/ha Standard SE 1,5 I/ha EC 0,5 I/ha AMISTAR OPTI 480 SC 1,6 l/ha + ARTEA PLUS 410 EC 0,4 I/ha AMISTAR XTRA 280 SC 0,75 l/ha Seguris v sobě nese spolu s Duosafe technologií ještě tzv. Vitality efekt, který zvyšuje fotosyntetickou aktivitu rostlin a zlepšuje jejich celkový fyziologický stav, zvyšuje toleranci k suchu a to vše samozřejmě vede k příznivému vlivu na výnos. DUOSAFE TECHNOLOGIE PŘINÁŠÍ DLOUHODOBÝ A VYSOKÝ ÚČINEK. Fotosyntetická aktivita je zvyšována především vyšším podílem zelené listové plochy ve variantách ošetřených Segurisem, což se projevilo v našich podmínkách v pokusech ZVÚ Kroměříž v roce 2013 na ozimé pšenici v porovnání na strobilurinové technologie, které disponují greening efektem (graf 4). Technologie ošetření byla v T1 aplikace Archer Turbo 0,8 l/ha ve vývojové fázi BBCH dne a v T2 ve fázi BBCH 39 dne byly aplikovány porovnávané přípravky. Seguris dosáhl nejvyššího podílu zelené listové plochy 80 %, a to v době, kdy už na neošetřené kontrole nebyla zaznamenána žádná zelená listová plocha. Velmi zajímavé výsledky k nám dorazily z Výzkumného pracoviště Rothasted z Velké Brititánie, kde byl testován přínos vitality efektu na zvýšení fotosyntetické aktivity metodou měření rychlosti transportu elektronů ETR (graf 5). Byla porovnávána varianta ošetřená isopyrazamem na kontrolu. Varianty byly vystaveny dvěma faktorům: 1. stres suchem, 2. zavlažováno. Vše pak bylo vystaveno různé úrovni slunečního záření. Graf 5: Zvýšení fotosyntetické aktivity (měřeno metodou rychlosti transportu elektronů ETR) Rychlost transportu elektronů (μmol m -2 s -1 ) Graf 4: Podíl zelené listové plochy % I/ha Kontrola Seguris 1,0 Amistar Xtra 0,75 Bixafen + prothioconazole 1,2 Trifloxistrobin + prothioconazole 0, Kontrola stres suchem Isopyrazam stres suchem Kontrola zavlažováno Isopyrazam zavlažováno Působící sluneční záření (μmol m -2 s -1 ) Zdroj: Výzkumné pracoviště Rothamsted, Velká Británie VÝNOSOVÉ BENEFITY PO OŠETŘENÍ SEGURISEM SE PROJEVILY VE VŠECH POKUSECH. 12 syninfo 4 / 14

13 Nejpřekvapivějším výsledkem nebylo, že varianta ošetřená iso pyrazamem vystavená stresu suchem dosáhla dvoj násobné rychlosti transportu elektronů než kontrola vystavená stresu suchem, ale že při vysokém záření dosáhla varianta ošetřená isopyrazamem vystavená stresu suchem stejné rychlosti transportu elektronů jako varianta ošetřená isopyrazamem pod závlahou. Výnosové benefity po ošetření přípravkem Seguris se projevily prakticky ve všech pokusech. Větší rozdíly byly pochopitelně zaznamenány v úrodnějších oblastech. Fungicidní technologie obsahující Seguris dosáhla Graf 6: Porovnání fungicidních technologií Syngenta ,90 1 8,46 8,89 9, Zdroj: Ditana 2013 nejvyššího výnosu v pokusech založených ve spolupráci se společností Ditana Velká Bystřice v roce Proti neošetřené kontrole bylo zaznamenáno zvýšení výnosu asi 1,4 t/ha a proti strobilurinové technologii o 0,45 t/ha. Doporučení společnosti Syngenta Používejte Seguris jako součást intenzivních fungicidních technologií. Sólo aplikace přípravku Seguris je možná (optimálně v BBCH 39 praporcový list plně vyvinutý), ale výhradně preventivně! Nepoužívejte pro silné kurativní situace. Pro maximální účinnost aplikujte vždy preventivně na zdravý porost maximálně s prvními příznaky napadení. Dodržujte doporučené dávkování! Pro aplikace v růstové fázi BBCH 39 (T2) Syngenta podporuje tyto doporučené tank-mix kombinace: Amistar, Amistar Opti, Talius, Karate Zeon. Nedoporučujeme tank-mix kombinace s Axialem Plus a azolovými fungicidy. Optimální aplikační okno je od fáze BBCH 37 až do fáze BBCH 55 v dávce 1,0 l/ha litrů vody na hektar. Var. BBCH 31 BBCH 37 BBCH 39 BBCH 65 1 Kontrola 2 Artea Plus 0,5 l/ha 3 Archer Turbo 0,8 l/ha + Moddus 0,3 l/ha Amistar Xtra 0,75 l/ha Artea Plus 0,5 l/ha 4 Archer T. 0,8 l/ha + Moddus 0,3 l/ha Seguris 1,0 l/ha Magnello 1,0 l/ha Syngenta Technologie pro 3. tisíciletí 30/ syninfo 4 / 14 13

14 Účinná, dlouhotrvající výkonnost Nový moderní širokospektrální fungicid do obilnin Technologie Duosafe silné přilnutí k voskové vrstvě a patogenu Vitality efekt - zvyšuje fotosyntetickou aktivitu, toleranci k suchu a stresu Dlouhodobá ochrana - až 7 týdnů 14 syninfo 4 / 14 Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

15 OBILNINY MAGNELLO OSVĚDČENÝ SPECIALISTA NA KLASOVÁ FUZÁRIA Ing. Helena Bochová Syngenta Czech Společnost Syngenta uvedla loni na trh fungicid Magnello, který byl speciálně vyvinut k ošetření obilnin proti klasovým fuzariózám. Tento fungicid se skládá z účinné látky difenoconazole (100 g/l), kterou je možné od loňského roku v obilninách použít nově, a z osvědčené účinné látky tebuconazole (250 g/l). Přípravek Magnello je registrován do pšenice proti fuzariózám, braničnatce pšeničné, braničnatce plevové a rzi pšeničné v dávce 1 l/ha. Magnello také díky difenoconazolu spolehlivě řeší i černě (Alternaria spp.), což je důležité při deštivém průběhu konce pěstitelské sezóny. Fungicid Magnello je vhodné použít pro tzv. klasové aplikace, to znamená aplikace v době metání klasu od růstové fáze BBCH 51 (T3), a nebo cíleně jako specialistu proti klasovým fuzariózám v růstové fázi BBCH (T3+). Za vegetační období se provádí maximálně jedna aplikace tímto fungicidním přípravkem. Magnello je určeno především pro použití v intenzivních systémech pěstování pšenice nejčastěji jako třetí fungicidní ošetření následující po ošetření strobilurinovými přípravky (Amistar Xtra nebo Amistar Opti) nebo v tomto roce nově po přípravku Seguris ze skupiny SDHi. Přípravek Magnello byl prověřován také v pokusech. Výsledky z loňského roku ze ZVÚ v Kroměříži jasně ukazují, že Magnello je nejen specialistou na fuzária, ale má i pozitivní vliv na výnos. V loňském roce se však Magnello osvědčilo hlavně u pěstitelů pšenice na běžných plochách. Za jedním takovým spokojeným pěstitelem jsme se vydali. Jde o společnost AgroVation Kněžmost, k. s. Účinnost fungicidu Magnello na fuzária Účinnost % Kontrola Stupeň napadení % Kontrola Magnello 350 EC 1,0 I/ha Magnello 350 EC 1,0 I/ha PŘÍPRAVEK MAGNELLO OBSTÁL V POKUSECH I V PRAXI. Tato firma hospodaří na téměř hektarech. Převážnou část (skoro hektarů) tvoří orná půda, zbylou zabírají trvalé travní porosty, které slouží pro výrobu krmení pro živočišnou výrobu firmy Tyres. Rostlinná výroba se zaměřuje na pěstování především tří plodin ozimé řepky, ozimé pšenice a kukuřice. Výměra řepky se pohybuje v rozmezí hektarů, pšenice kolem hektarů a kukuřice se pěstuje přibližně na hektarech. Společnost funguje jako ukázková farma firmy Horsch. Na jejích polích můžete během roku vidět tři pásové traktory značky John Deere (1x 8360 RT a 2x 9560 RT) se zapřaženými stroji značky Horsch, jeden až dva prototypové postřikovače značky Horsch Leeb a dvě sklízecí mlátičky značky Claas Lexion 780. Na farmě nás přivítala agronomka Ing. Lenka Vélová, která tam působí už třetím rokem. Dozvídáme se, že práce agronomky na této farmě není jednoduchá, protože kromě standardních prací se zde stále zkoušejí nové technologie firmy Horsch. Při ha výměry ozimé pšenice tedy hledala širokospektrální fungicid pro aplikaci do klasu (tzv. T3 aplikaci). Magnello se jí líbilo nejen jako specialista na fuzária, ale i jako širokospektrální přípravek, který kromě běžných braničnatek a rzí řeší v době aplikace i případné černě a přitom má velmi příznivou cenu. Rozhodla se, že přípravek použije na 800 ha výměry ozimé pšenice a byla velmi spokojena jak s perfektní účinností, tak s výborným výnosem pšenice. Magnello tedy může jen doporučit. Já se k tomuto doporučení přidávám a přeji vám, aby i vaše klasy byly v pohodě s Magnellem. syninfo 4 / 14 15

16 OBILNINY AMISTAR OPTI PACK PRO KLIDNÝ SPÁNEK AGRONOMA Ing. Helena Bochová Syngenta Czech Po letošní velice mírné zimě zaznamenáváme zvýšený výskyt houbových chorob obecně. Ještě zima ani neskončila a už se objevila hnědá skvrnitost na ozimém ječmeni. Pšenice však na tom nejsou zdravotně o moc lépe. Odrůdy citlivé na padlí travní už začíná tato choroba sužovat a v často hustých porostech narůstá tlak braničnatek. To vše mě vede k názoru, že kvalitní ochrana porostů obilnin fungicidy bude letos opravdu nezbytná. Braničnatka plevová Braničnatka pšeničná Právě probíhají první aplikace fungicidů, ale stěžejní období pro ochranu porostů obilnin je teprve před námi. Nejdůležitější termín pro fungicidní ošetření spadá do období od objevení se praporcového listu (BBCH 37) až po plně vymetaný klas (BBCH 59), tj. období T2 T3. Výskyt listových a klasových chorob bývá v této době největší a také z hlediska tvorby výnosu nejnebezpečnější. Je prokázáno, že listové a klasové choroby mohou v tomto období snížit výnos obilnin až o 40 %. V obilninách rok od roku stoupá také výskyt různých fyziologických skvrnitostí a skvrn způsobovaných UV zářením. A právě pro ošetření obilnin proti všem zmíněným chorobám, v tomto tak důležitém období pro tvorbu výnosu, bych vám ráda doporučila Amistar Opti Pack. AMISTAR OPTI PACK JE KOMBINACÍ ČTYŘ VYSOCE ÚČINNÝCH FUNGICIDNÍCH LÁTEK. Ochrana ozimé pšenice je v tomto období cílena především na braničnatku pšeničnou a plevovou, helmintosporiové skvrnitosti, padlí travní, rzi a ke konci i fuzariózy. V ječmeni řešíme kromě padlí travního hnědou a rhynchosporiovou skvrnitost, rez ječnou a v posledních letech čím dál častěji i ramuláriovou skvrnitost. Amistar Opti Pack je balíček, který obsahuje dva špičkové fungicidy: Amistar Opti (80 l) + Artea Plus (20 l). Amistar Opti Pack je kombinací čtyř vysoce účinných fungicidních látek ze tří chemických skupin. Tato kombinace zaručí nejen dlouhodobou preventivní ochranu s razantním kurativním účinkem proti širokému komplexu 16 syninfo 4 / 14

17 AMISTAR OPTI PACK JE SÁZKA NA JISTOTU VYSOKÉHO VÝNOSU. Klasová fuzária listových a klasových chorob, ale současně poskytne velmi důležitou ochranu proti negativním vlivům UV záření a fyziologickým skvrnitostem. Patentovaná formulace přípravku Amistar Opti Super Weather Stick Pro zajištění dlouhodobé ochrany listů proti komplexu chorob v aplikačním termínu T2 T3 doporučujeme dávkování Amistar Opti 1,6 l/ha + Artea Plus 0,4 l/ha. Předností balíčku Amistar Opti Pack je ale možnost naprosto flexibilního použití obou přípravků podle zvolené technologie, termínu aplikace, ale i tlaku chorob. Při časnější aplikaci s cílem prodloužení preventivní ochrany je možné zvýšit dávku Amistaru Opti na 1,8 l/ha v tankmix aplikaci s Arteou Plus 0,4 l/ha. Při silnějším výskytu chorob je možné posílit kurativní účinnost zásahu Arteou Plus v dávce 0,5 l/ha. Při aplikaci do klasu proti fuzáriím zvyšujeme dávku Artey Plus také na 0,5 l/ha a snižujeme dávku Amistaru Opti na 1,25 l/ha. AMISTAR OPTI PACK UMOŽŇUJE NAPROSTO FLEXIBILNÍHO POUŽITÍ. zajišťuje trvanlivost ochranného UV filmu na povrchu ošetřených rostlin. Amistar Opti Pack je navíc vysoce účinný i proti rezistentním kmenům braničnatky pšeničné a stabilně dosahuje nejvyššího stupně ochrany proti nově se šířící nebezpečné chorobě ramulárii. Výnosové výsledky z Krásného údolí Ramuláriová skvrnitost Výnos (%) 119,8 Balíček Amistar Opti Pack je však nejen sázka na jistotu, co se týče účinnosti a flexibility, ale i co se týká výnosového výsledku, jak dokladuje například výsledek z lokality Krásné údolí. Amistar Opti Pack jednoduše představuje aplikaci, která agronomovi umožní klidný spánek ,9 107, ,83 t/ha 90 Kontrola bixafen/tebuconazole 1,0 l/ha Amistar Opti Pack 1,6+0,4 l/ha picoxystr./chlorothal. + prochl./tebuconaz. 1,2+0,8 l/ha Porost ječmene napadený rhynchosporiovou skvrnitostí syninfo 4 / 14 17

18 OBILNINY INTENZITA HYBRIDNÍMU JEČMENI VYHOVUJE Ing. Eva Kabylová Syngenta Czech I v tomto vydání časopiu Syninfo se krátce podíváme na porosty hybridního ječmene Hyvido. Přiblížíme si především druhou ochranu fungicidy a druhou aplikaci regulátorů růstu, kterou společnost Syngenta doporučuje v rámci komplexní technologie pro pěstování hybridního ječmene tzv. technologie Hybrid Optimised System. Dvojí ošetření fungicidem a regulátorem růstu v porostech ozimého ječmene se může zdát některým pěstitelům příliš intenzivní. My jsme si ale vyzkoušeli, že hybridní ječmen mnohem více než liniové odrůdy reaguje na veškeré vstupy. A ačkoli sám o sobě vyniká velice dobrým zdravotním stavem, intenzita se v jeho případě rozhodně vyplatí. Porosty ozimého ječmene už za sebou mají několik vstupů. Většina porostů dostala druhou dávku dusíkatého hnojení, byla ošetřena regulátorem růstu a fungicidem. Rostliny nyní sloupkují, každým dnem rychle rostou a zvětšují objem zelených fotosynteticky aktivních částí, které umožňují výživu mohutných rostlin. Ke konci sloupkování nastane doba, kdy je vhodné aplikovat druhou dávku kvalitního fungicidu a druhou regulátoru růstu. Pro druhé fungicidní ošetření je zcela jistě nejlepší volbou přípravek Bontima. Registrovaný je v dávce 2 l/ha, ale jako druhé řešení houbových chorob v porostu zcela postačuje dávka 1,6 l/ha. Díky nové účinné látce isopyrazam si zajistíte tu nejlepší a nejdelší možnou ochranu proti všem hlavním chorobám, které se mohou v ječmeni vyskytnout. Účinkuje dokonce i proti stále problematičtější ramuláriové skvrnitosti nebo fyziologickým listovým skvrnitostem. Vyniká tzv. Duosafe technologií, čili silnou a trvalou vazbou na voskovou vrstvu listu pro zajištění dlouhodobosti účinku a dále pevným navázáním na patogen a jeho zničením. Přípravek Bontima patří k nejmodernějším technologiím v oblasti fungicidů, a proto by rozhodně měl být zařazen při pěstování nejmodernějších odrůd, tedy hybridního ječmene Hyvido. Pokud místo novinek volíte raději léty prověřená řešení, pro druhé ošetření je možné použít také přípravek Amistar Opti, Amistar Opti Pack nebo Artea Plus. BONTIMA SE ŘADÍ V OBLASTI FUNGICIDŮ K NEJMODERNĚJŠÍM. K HYBRIDNÍMU JEČMENI PATŘÍ BONTIMA. Proti zlomení pod váhou těžkého klasu druhý regulátor. Druhá aplikace regulátoru růstu je v některých oblastech běžná, jinde do zemědělské praxe nepatří. U hybridního ječmene Hyvido by se tento vstup měl zařadit Ječmeny jsou ve fázi sloupkování (foto ). Hybridní ječmen (vpravo) na první pohled snadno rozpoznatelný pro mohutnost rostlin, velký kořenový systém a lepší zdravotní stav. 18 syninfo 4 / 14

19 AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ TECHNOLOGIE DVOJÍHO OŠETŘENÍ BYLA OVĚŘENA V POKUSECH. pro zajištění jistoty vysokého výnosu a snadné sklizně. Některé hybridní odrůdy vynikají skutečně mohutným klasem a je třeba, aby rostlina byla na tuto zátěž připravena a nedošlo ke jejímu zlomení těsně pod mohutným klasem. Pro jistotu, že obrovský potenciál hybridních rostlin bude maximálně využit, je tento vstup velice důležitý. V loňském roce jsme si námi doporučovanou technologii pěstování s dvojím ošetřením fungicidem a regulátorem vyzkoušeli na ZS Kluky a v ZVÚ Kroměříž. Fungicidní ochrana řepky olejky je v posledních letech již samozřejmost. Společnost Syngenta doporučuje aplikaci exkluzivní novinky Symetra s novou účinnou látkou isopyrazam v dávce 1 l/ha nebo aplikaci velmi dobře známého fungicidu Amistar Xtra v dávce 1 l/ha. Výnos hybridních odrůd ozimého ječmene ve dvou systémech pěstování (průměr z lokalit ZS Kluky a ZVÚ Kroměříž, 2013) Výnos (t/ha) 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 +0,7 t/ha Hybrid Optimised System Hobbit +1,3 t/ha Běžná technologie Zzoom Výsledky výnosu v průměru z těchto dvou lokalit vidíte v grafu. Při porovnání výnosů jsme hodnotili variantu, kde byl použit dvakrát fungicid a dvakrát regulátor růstu (v tomto případě šlo o Moddus 0,5 l/ha + Archer Turbo 0,8 l/ha a následně Amistar Opti Pack + etephon 0,4 l/ha v grafu označena Hybrid Optimised System) s variantou, kde byl použit jen jednou regulátor a jednou fungicid (Moddus 0,6 l/ha a následně Amistar Opti Pack v grafu označena jako běžná technologie). Při porovnání výnosů těchto dvou variant došlo ke zvýšení výnosu u odrůdy Hobbit v průměru z těchto dvou pokusů o 0,7 t/ha a u odrůdy Zzoom dokonce o 1,3 t/ha. Přípravek Bontima doporučujeme použít nyní jako druhé ošetření ozimých ječmenů ve fázi praporcového listu a to v dávce 1,6 l/ha. Bontima řeší nejen všechny choroby ječmene, ale přináší díky nové účinné látce isopyrazam tzv. Vitality efekt, který snižuje stres ze sucha a Duosafe technologii, která zajišťuje pevné navázání účinné látky na voskovou vrstvu listu, což zajišťuje nevídanou dlouhodobost účinku. Upozornění pro pěstitele chmele Platnost registrace Ridomilu Gold Plus 42,5 WP končí (tedy i konec prodeje ze strany distribuce na konečného zákazníka). Pěstitel může po tomto datu aplikovat přípravek, jak je uvedeno v registru, až do Tedy konečný zákazník má 4 roky na používání přípravku!!! V této souvislosti upozorňujeme pěstitele chmele, že pro rok 2015 nebudeme mít v porfoliu pro chmel náhradu za zmíněný Ridomil. PROTI ZLOMENÍ POD VÁHOU TĚŽKÉHO KLASU DRUHÝ REGULÁTOR. Dokázali jsme tak zcela přesvědčivě, že námi doporučovaná technologie má své opodstatnění. Dokázali jsme, že výnosová úroveň hybridních odrůd ozimého ječmene je mimořádná, ale se zvýšením intenzity pěstování mohou být výsledky výnosu hybridních odrůd skutečně nevídané. syninfo 4 / 14 19

20 ATLAS CHOROB OBILNINY BRANIČNATKA PLEVOVÁ (Leptosphaeria nodorum) Odb.: Tečkovitá plevová a listová skvrnitost pšenice tvoří rezavě hnědé skvrny, které zasychají. Skvrny jsou podlouhlé, nepravidelné, s nápadným neostrým žlutým okrajem. Při silném napadení skvrny splývají a listy odumírají. Na napadeném pletivu se mohou tvořit plodničky houby viditelné jako drobné hnědočerné tečky pyknidy. Napadení klasů se projevuje hnědofialovými skvrnami, které se šíří od špiček směrem k bázi plev. Na skvrnách v klasu se objevují plodničky častěji než na listech. Zrna napadených obilek jsou drobnější, s hnědými skvrnami. Počáteční příznaky by bylo možné zaměnit za příznaky napadení příbuznou braničnatkou pšeničnou. Přenos, přežívání, zdroj infekce Houba patří k fakultativním patogenům. Přežívá na odumřelých rostlinných zbytcích na pozemku nebo na jednoděložných plevelných rostlinách. Infikuje i zrno. Zdrojem primární infekce může být jak pozemek, tak osivo. Během vegetace se šíří ze spodních listů na horní a na další rostliny sporami, které se tvoří v plodničkách na napadeném pletivu. Dispoziční faktory Pro vznik infekce a šíření onemocnění je potřeba alespoň 15 hodin ovlhčení rostlin, nejintenzivněji se skvrny na listech objevují při vyšší teplotě C. Původce choroby Původcem onemocnění je vřeckatá mikroskopická houba Leptosphaeria nodorum (syn. Phaeosphaeria nodurum). V průběhu vegetace se na napadených rostlinách setkáváme s jejím nepohlavním stadiem Stagonospora nodorum (syn. Septoria nodorum). Příznaky Příznaky choroby se mohou objevovat na rostlinách ve všech vývojových fázích (od vyklíčení až do fáze plné zralosti) a na všech nadzemních částech. Na klíčních rostlinkách jsou patrné hnědé nekrotické skvrny a deformace klíčků. Později se na listových pochvách a čepelích Škodlivost / Hospodářský význam Braničnatka plevová patří k nejrozšířenějším onemocněním pšenice, vyskytuje se plošně na celém území ČR. Podle průběhu počasí a konkrétního pozemku se liší četnost a intenzita napadení porostů. V případě časného napadení klasů může být výnos snížen o %. Ochrana K preventivním ochranným opatřením patří výsev uznaného mořeného osiva, kvalitní zapravení infikovaných posklizňových zbytků, včasná likvidace výdrolu, volba odolnějších odrůd. Hlavním ochranným opatřením je fungicidní postřik, který se aplikuje podle potřeby, obvykle přibližně v době metání. Doporučené přípravky Fungicidy: Amistar Opti, Amistar Opti Pack, Amistar Xtra, Archer Turbo, Artea Plus, Magnello, Seguris 20 syninfo 4 / 14

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9)

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012 Jařiny 2013 EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Přijměte pozvání na IX. Velký polní den ve Všestarech u Hradce Králové, ve středu

Více

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu,

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu, Vážení spolupracovníci - členové Svazu, i pro sezónu 2013/2014 si vám dovolujeme předložit Stanovisko Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin k pesticidům, které lze využít k usnadnění rozhodování při regulaci

Více

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos ÚVODNÍK Ozimá řepka zůstává královnou našich polí Ing. Juraj Petrina Syngenta

Více

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Číslo 4 Duben 2007 Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Dlouhodobé změny druhového spektra plevelů na orné půdě. 1. část Jan Mikulka, VÚRV Praha Plevelná společenstva procházejí složitým vývojovým

Více

Pěstování brambor na zahrádce

Pěstování brambor na zahrádce Pěstování brambor na zahrádce Pro edici RECEPTY Z RECEPTÁŘE připravili pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Ing. Bohumil Vokál, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Ervín Hausvater,

Více

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 3. Zemědělství a jeho výrobní zaměření... 5 3. 1. Rostlinná výroba 6 3. 1. 1. Obiloviny 6 3. 1. 2. Olejniny 8 3. 1. 3. Okopaniny 10 3. 1.

Více

Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 ODBORNÉ ČLÁNKY, REFERÁTY A OBSAHY PLAKÁTOVÝCH SDĚLENÍ

Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 ODBORNÉ ČLÁNKY, REFERÁTY A OBSAHY PLAKÁTOVÝCH SDĚLENÍ OBSAH Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 VYZVANĚ REFERÁTY Jan Nedělník, Hana Moravcová: Současný pohled na problematiku mykotoxinů.. 20 Michal V. Marek: Cyklus uhlíku v

Více

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství Dagmar JANOVSKÁ, Jana KALINOVÁ a Anna MICHALOVÁ Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Zemědělská fakulta Jihočeské

Více

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen jarní...3 pšenice jarní...6 oves setý...9 tritikale

Více

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výrovy 2007 Metodika vznikla za finanční

Více

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000 Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000 CZ BIOM na přelomu tisíciletí Úvodník předsedy Ing. Jaroslava Váni, CSc. Své informaci o stavu CZ BIOMu

Více

Krmivo Optimální management silážování. Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva. Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší profit

Krmivo Optimální management silážování. Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva. Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší profit 1. srpna 2006, číslo 2/2006 Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu Krmivo Optimální management silážování Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší

Více

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ MÁME RÁDI BRAMBORY KOLEKTIV AUTORŮ proč jsou brambory zdravé, jak je správně nakupovat

Více

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u 9 / 2008 N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u Obsah Diagnostika a výnosnost odrůd řepky ozimé v roce 2007/08... 1 Nepodceňujte výdrol obilnin a pýr v založených

Více

Systémy zpracování půdy

Systémy zpracování půdy Systémy zpracování půdy Zemědělci určují systém, kterým budou zpracovávat půdu, zčásti kopírováním tradičních postupů a zčásti využíváním výhod, které přináší technický pokrok. Obecně si zemědělci na celém

Více

Je obtížné efektivně pěstovat vojtěšku?

Je obtížné efektivně pěstovat vojtěšku? Je obtížné efektivně pěstovat vojtěšku? Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Ing. Jiří Babinec,CSc., AGROGEN Troubsko spol. s r.o., Šlechtitelská stanice Želešice

Více

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Aktuální stav mykotoxinové

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje

Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje Závěrečná zpráva Připravilo sdružení společností a Červenec 2013 Dílo je součástí projektu Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí, financovaného

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

Dana Koubová. Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům

Dana Koubová. Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Dana Koubová Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Dana Koubová V přírodě se vyskytuje relativně velký počet hub z různých taxonomických

Více

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Otázky k písemné části zkoušky: Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Část a) Správná praxe v ochraně rostlin a bezpečné zacházení s přípravky: 1.

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda Bilance a určení dostupné zásoby vody v kořenové zóně plodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně Český

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z října Vinařský věstník 10 2014 Obsah: Hlavní zprávy 2 Z Návrhu nařízení vlády 4 Ze zprávy ÚKZÚZ Výsledky detekčního průzkumu výskytu škodlivých organismů v ČR za

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více