Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, Mladá Boleslav Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, Mladá Boleslav Výroční zpráva Spisový znak: 2/ Skartační znak: A 10 Vypracoval: Mgr. Milouš Kašpar Číslo jednací: 2/ Schválil: ředitel Vydáno dne školská rada Počet stran: 34

2 OBSAH Výroční zpráva... 3 Základní údaje o škole... 3 Charakteristika a historie školy... 4 Školská rada:... 5 Přehled oborů vzdělávání... 6 Přehled o pracovnících školy... 7 Přijímací řízení... 8 Výsledky vzdělávání... 8 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů Spolupráce se sociálními partnery Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí Závěr Přílohy: Příloha č. 1: Seznam pracovišť Příloha č. 2 Kritéria přijímacího řízení pro šk. rok 2013/ Příloha č. 3 Výroční zpráva o hospodaření 2012/ Příloha č. 4 Vyúčtování poskytnuté dotace rok 2012/ Příloha č. 5 Sociální partneři Stránka 2 z 34

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole název: Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. sídlo školy: Mladá Boleslav, Laurinova 1049 IČ: IZO: zřizovatel školy: HERMÉS MB s.r.o. ředitel: Mgr.Milouš Kašpar http: mail: tel.: statutární zástupce: Luboš Hloušek zřizovatel: Jednatel: HERMÉS MB s.r.o Úhelnice 10, Kněžmost IČ: Luboš Hloušek Výroční zpráva bude předložena školské radě do 15. října ke schválení. Stránka 3 z 34

4 CHARAKTERISTIKA A HISTORIE ŠKOLY Škola je zapsána v rejstříku škol MŠMT ČR. Poslední rozhodnutí MŠMT ČR, má č.j.: / , ze dne Škola má povoleno 21 učebních a studijních oborů. Škola vznikla ve svém základu a byla zařazena do sítě škol pod názvem Soukromé SOU tradičních řemesel, jehož zřizovatelem byla fyzická osoba Mgr.Václav Hloušek. Od 1.září 1994 byla změněna právní forma zřizovatele na právnickou osobu s názvem HERMÉS, s.r.o. a sídlo učiliště se přestěhovalo do budovy bývalé Základní školy v Dlouhé Lhotě, kterou si společnost HERMÉS, s.r.o. dlouhodobě pronajala od Obecního úřadu Dlouhá Lhota a na vlastní náklady po rozsáhlých stavebních úpravách přizpůsobila na podmínky a nároky našeho učiliště. Na přilehlém pozemku vedle budovy učiliště, se nachází fotbalové hřiště, které je pronajato za účelem sportovního vyžití v rámci tělesné výchovy. V této době se na učilišti vyučuje dvěma tříletým učebním oborům a třem nástavbovým oborům a jednomu čtyřletému maturitnímu oboru. Od 1.září 1996 změnilo učiliště svůj název na Soukromé střední odborné učiliště a Učiliště tradičních řemesel a byla provedena změna zřizovatele na HERMÉS MB s.r.o. Vyučující učební obory byly rozšířené o tříletý učební obor prodavač - prodavačka, o dvouletý učební obor zpracování dřeva a o denní a dálkové nástavbové studium podnikání v oboru. V této době učiliště sdružuje dva subjekty a to: a) Střední odborné učiliště tradičních řemesel b) Učiliště tradičních řemesel Od 1.září 1997 z učiliště vznikl samostatný právní subjekt ve formě právnické osoby a s názvem Soukromé SOU a U tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. se sídlem v Dlouhé Lhotě a zřizovatelem této společnosti je společnost HERMÉS MB s.r.o. V roce 2003 vzniklo odloučené pracoviště v Mladé Boleslavi, Laurinova Od dubna 2006 změnila škola název na Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. a zaniklo Učiliště tradičních řemesel. V průběhu školního roku došlo k změně sídla školy do Mladé Boleslavi. Výuka probíhá v Mladé Boleslavi. Zahájení a skončení výuky je upraveno v návaznosti na přijíždějící a odjíždějící autobusové spoje pro ty, kteří mají bydliště mimo město Mladá Boleslav. Ubytování na internátu má učiliště smluvně zajištěno v Mladé Boleslavi: Domov mládeže SOŠ a SOU Jičínská Mladá Boleslav Praktická část výuky probíhá u soukromých firem regionu. Vysoký počet smluvních pracovišť (viz příloha č.1) vyplývá z potřeby připravovat žáky zejména profese kuchař-číšník, truhlář z velké části v provozních podmínkách, kde vzniká dostatek prostoru pro zafixování pracovních návyků a upevňování získaných dovedností, pod vedením učitelů odborného výcviku a instruktorů. Stránka 4 z 34

5 ŠKOLSKÁ RADA: Zřizovatel, zastoupený Lubošem Hlouškem v souladu s 167 zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovil počet členů školské rady na tři a vydal volební řád. V souladu s výše citovaným zákonem uskutečnil volbu do školské rady. Stalo se to po předchozím projednání a schválení volebního řádu a předložením kandidátky na členy rady: Členové školské rady Marek Novák Josef Krejčík Luboš Hloušek Byla zvolena v listopadu V prosinci téhož roku proběhla ustavující schůzka, na které byl zvolen předseda a schválen jednací rád. Ve školním roce 2012/2013 proběhla 3 jednání. Byla schválena výroční zpráva, plán práce a další dokumenty školy. Byla projednávána aktuální problematika školy, dlouhodobý rozvoj, personální a materiální zajištění. Činnost rady se také zaměřila na hodnocení aktivit školy a řešení výsledků vzdělávání žáků. Připomínkovala také plnění ŠVP. Hodnotila průběh zapojení školy do projektů EU peníze středním školám. Stránka 5 z 34

6 Přehled oborů vzdělávání Škola ve školním roce 2012/2013 vyučovala tyto obory dle státních učebních dokumentů: obor forma studia délka kód učební dokument platnost od kuchař,číšník denní H/01 švp kuchař,číšník dálková H/01 švp Truhlář denní H/01 švp podnikání denní L/51 švp podnikání dálková L/51 švp provozní technika dálková L/51 švp gastronomie denní L/01 švp gastronomie dálková L/51 švp Počty žáků Denní studium zakončeno výučním listem: č. oboru název učebního oboru 1.r 2.r 3.r H/01 Kuchař - číšník pro pohostinství H/01 Truhlář Denní studium zakončeno maturitní zkouškou: č. oboru název učebního oboru 1.r 2.r 3.r 4.r L/51 Podnikání L/01 Gastronomie Dálkové studium zakončeno maturitní zkouškou č. oboru název učebního oboru 1.r 2.r 3.r L/51 Podnikání L/51 Gastronomie L/51 Provozní technika L/506 Provozní technika Dálkové studium zakončeno výučním listem: č. oboru název učebního oboru 1.r 2.r 3.r H/01 Kuchař - číšník pro pohostinství celkem denní studium 69 celkem dálkové studium 162 celkem žáků 231 Stránka 6 z 34

7 Přehled o pracovnících školy Ve školním roce 2012/2013 na škole pracuje 21 učitelů, včetně mistrů odborné výchovy, k zajištění plynulé výuky. Odborný výcvik je zabezpečován 1 mistrem odborného výcviku z výše uvedeného počtu. Přehled pedagogických pracovníků s jejich funkčním zařazením, počtem let praxe a vzděláním: Příjmení, jméno, titul Délka praxe Vzdělání Vyučuje Borovcová Helena, Mgr. 38 VŠ POV, PRA, PSY, ZAE Hauptová Vilma, Mgr. 45 VŠ NEJ, KNJ, RUJ, KRJ, DEJ Janečková Anna 5 SŠ NEJ, KNJ Kalinayová Terézia, Mgr. Bc. 1 VŠ CJL Kašpar Milouš, Mgr. 6 VŠ ANJ, ZPV, PRP, KAJ Kavanová Marie, Bc 8 VŠ EKP Koloc Jiří 20 SŠ POT, TEC, TEM, EKO Konývka Dušan 2 SŠ TEC,STZ Macoun Josef, Ing. 35 VŠ UCE, PCU Macounová Iva, Ing. 27 VŠ EKP, EKU, EKO, MAM Mlynarčíková Jana 15 SŠ NEJ, KNJ Novák Marek 17 SŠ ANJ, JAK, MAT Pfeifer Petr, Mgr. 37 VŠ MTY, VYZ, TOD, ODK, TEC, OBN, DEJ, CJL Pokorná Zdena, Mgr. 38 VŠ CJL, SPV, PRC Runčík Jakub, Bc. 3 VŠ TEC, TME, PEK, ANJ, MAR Rychtaříková Renata, Ing. 27 VŠ UCE, PCU Skopalík Jiří, Ing. 32 VŠ PRP, ICT, MAT Štěpánková Eva, Ing. 1 VŠ ANJ, MAM Šulcová Beáta 23 SŠ EKO, PRC, ODV, NEJ, CHE Vaněk Jakub, Mgr. 5 VŠ TEV Vosáhlo Pavel 19 SŠ TEM, FYZ Stránka 7 z 34

8 Přijímací řízení Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2012/13 viz Příloha č.2 Výsledky přijímacího řízení obor kód forma 1.kolo 2.kolo 3.kolo celkem přijato Provozní technika L/51 dálkové Truhlář H/01 denní Podnikání L/51 denní Podnikání L/51 dálkové Gastronomie L/01 denní Gastronomie L/51 dálkové Kuchař - číšník H/01 denní Kuchař - číšník H/01 dálkové Výsledky vzdělávání Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Třídy: 1APO 1BPO 1CPT 1G 1K 1KČT 1POA 2APO 2BPG 2CPT 2GAS 2KČT 2POA 3DPT 3KČ Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen Zameškané hodiny Celkem Na žáka teorie celkem z toho neomluvených odborné celkem z toho neomluvených celkem z toho neomluvených V porovnáním s minulým rokem se výrazně snížil počet zameškaných a neomluvených hodin. Prospěch žáků maturitní zkouška Třídy: 2APO 2BPG 2CPT 2POA 3DPT ( jarní termín 2013) ( podzimní termín 2013) Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen S P Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen S P Stránka 8 z 34

9 Prospěch žáků závěrečné zkoušky (červen 2013) ( září 2013) Celkový průměrný prospěch Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen 4 nehodnocen 0 Pohyb studentů během školního roku přerušil 0 vyloučeni pro neprospěch 4 přestup z jiné školy 2 zanechání vzdělávání 4 opakování ročníku 7 Výchovná opatření: Výchovná opatření: Chování uspokjivé 2 Chování neuspokjivé 3 Důtka ředitele 1 Důtka třídního učitele 6 Pochvala ředitele 8 Počet žáků, kteří se vzdělávali podle individuálních vzdělávacích plánů, z toho počet žáků nadaných a žáků se zdravotním postižením V tomto školním roce se žádný žák nevzdělával podle individuálního vzdělávacího plánu nadaných žáků doporučeného školským poradenským zařízením. Stránka 9 z 34

10 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Zaměstnanci se zúčastňují průběžně během školního roku kurzů v rámci jejich pracovního zařazení. S ohledem na odborné kvalifikace pedagogických pracovníků byl kladen důraz na doplnění předepsané kvalifikace pedagogických pracovníků, neboť v důsledku změn v počtu žáků v jednotlivých oborech dochází ke změně ve vyučovaných oborech u některých pedagogických pracovníků. DVPP bylo zaměřeno na průběžné vzdělávání vedoucích pracovníků (ředitel školy), oblast prevence a výchovného poradenství, oblast odborného vzdělávání učitelů odborných předmětů, oblast odborného vzdělávání učitelů odborného výcviku. Absolvované kurzy: Hodnotitel MZ (1) Zadavatel MZ (2) Učitel bezpečného internetu (1) Enviromentální vzdělávání (2) Finanční gramotnost (1) Školní matrika (1) Holocaaust ve vzdělávání (1) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Učiliště nadále, ve spolupráci s Úřadem práce a se soukromými firmami v regionu, má zájem o korekci učebních oborů v regionu tak, aby budoucí absolventi co nejlépe a bez potíží našli uplatnění v oboru, kterému se vyučili. Důraz při náboru ve školním roce 2012/2013 bude na tříleté učební obory jako truhlář, kuchař-číšník. Vedení učiliště pracuje na zkvalitnění výuky jak teoretické, tak praktické tím, že jeho snahou je zkvalitnění pedagogického sboru a prohloubení spolupráce se soukromými firmami, s kterými spolupracuje na úseku praktické přípravy. viz Příloha č. 1 Snahou školy je zviditelnit své žáky na různých předváděcích nebo prezentačních akcích, na kterých se podílí s využitím svých znalostí a schopností daného oboru. Učiliště podniká dále exkurze zaměřené na vyučující se obory Pivova, cukrovar. Škola se účastnila soutěže CREATIVITY & INNOVATION CHALLENGE, kde obsadila 2. Místo; Mistrovství ČR soukromých škol ve futsale, kde obsadila 3.místo; prezentace Eduk Art, angličtinář roku v ČR, kde se nejlepší student umístil na 106 místě, studenti zrealizovali 4 charitativní akce (Světluška, Projekt Šance, Vánoce pro Domov důchodců, Sbírka pro dobrou věc);pořádala 2x Den otevřených dveří. Realizovali jsem adaptační kurz pod odborným teambuildingovým vedením společnosti I-stan a v závěru roku jsme realizovali vodácký kurz na řece Vltavě. Studenti se zúčastnili výběrové exkurze do TCPA Kolín, besedy s europoslanci v DK MB. Během roku se aktivně podíleli na realizaci prvního boleslavského Majálesu, aktivně volili v studentských prezidentských volbách pořádaných spol. Člověk v tísni. Žáci školy aktivně reprezentovali naší školu ve sportovních soutěžích jako např. Florbal SŠ a dalších soutěžích pořádaných AŠSK v regionu. Žáci se zúčastnili vzdělávacích kurzů Barmanství, Sommeliér, divadelního představení, školních soutěží v běhu do schodů,v Mladé Boleslavi reprezentovali školu v kulturní akci AMOS. Stránka 10 z 34

11 Naše škola je od května 2012 zapojena do projektu pro zvyšování kvality ve vzdělávání (viz. bližší popis níže), jehož cílem je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Projekt je realizován z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). V rámci projektu bude dosaženo zkvalitnění a zefektivnění výuky metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. CZ.1.07/1.5.00/ Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů Preventivní program vychází z pokynů MŠMT ČR a aktuálních potřeb a požadavků pedagogů a studentů. V plánu byly zahrnuty tyto oblasti: záškoláctví, šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, kriminalita, užívání návykových látek, náboženství a politický extremismus, gambling. Osvědčila se filmová představení a besedy s odborníky. Studenti zapojujeme do každoroční humanitární sbírky a projektu Šance. V rámci prevence všech sociálně patologických jevů u dětí a mládeže je na škole zpracován Minimální preventivní program školy. V tomto školním roce jsme svou hlavní pozornost zaměřili na problematiku kouření. Někteří žáci sami vnímají své kouření jako problém, o kterém chtějí hovořit. Naší snahou je, upozornit žáky nejen na zdravotní rizika kouření, ale přivést je k rozhodnutí nekouřit a plně si uvědomovat zodpovědnost za svoje zdraví. S tímto záměrem vznikl projekt Den bez tabáku, který z velké části organizovali a podpořili žáci, z velké části samotní kuřáci. Každoročně pořádáme na škole besedy s příslušníky Policie ČR, kteří upozorňují na legislativní problémy a novinky a zároveň komentují případy z vlastní praxe. V oblasti sociálních vztahů jsme dále zlepšovali komunikaci a vztahy mezi žáky navzájem pomocí sociálně-komunikačních her v třídnických hodinách, v hodinách tělesné výchovy, na kurzech pořádaných pro jednotlivé ročníky a na školních exkurzích. Do učebních osnov některých předmětů (občanská nauka,, ) byla zařazena témata z oblasti drogové prevence, lidská práva, rasismus, šikana, gamblerství, vandalismus, mezilidské vztahy, asertivita, atd. Jsou podporovány volno časové aktivity, které napomáhají k lepšímu rozvoji osobnosti žáků. Nabízíme jim návštěvy kina, divadla, výstav; účastní se závodů a soutěží (sportovních, výtvarných, tanečních, ) a podporujeme jejich vlastní aktivní činnost jízdu na koních, na kolech, posilování, apod. Spolupráce se sociálními partnery Výchovná poradkyně s ředitelem školy spolupracovala se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících rámec školy, pro problémové žáky osobně zajišťovala kontakty, konzultace a vyšetření u odborných pracovníků. Získávání nových informací pro řešení výchovných a vzdělávacích problémů, účast na seminářích a poradách specializovaných pracovišť, spolupráce s PPP Václavkova, v Mladé Boleslavi a ostatními kraji, Úřad práce setkání výchovných poradců zastupoval školu metodik prevence a předal informace o nabídce výchovné poradkyni. Výstava studijních a učebních oborů pro vycházející žáky, jejich rodiče a učitele pořádaná Úřadem práce v Mladé Boleslavi. Spolupráce se Sociálním odborem Magistrátu města Mladá Boleslav (oddělení sociálně právní ochrany a sociální prevence ), organizace propagačních výstav Městská knihovna, Mladá Boleslav, Olympia centrum, Stránka 11 z 34

12 Škola informovala rodiče, ev. jiné zákonné zástupce, na pravidelných čtvrtletních rodičovských schůzkách mimo informací o výsledcích studia a chování též o činnosti výchovného poradenství na škole, o poskytování dalších odborných služeb, které napomáhají zdravému, psychickému a sociálnímu vývoji žáků, rozvoji jejich osobnosti. Zákonní zástupci mají možnost sledovat docházku a studijní výsledky žáků na webových stránkách školy. Stránka 12 z 34

13 Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012/2013 nebyla provedena kontrola. Poslední kontrola je z Zpráva Čj. ČŠIS-15/12-S. Předmět inspekční činnosti Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školních vzdělávacích programů, zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Státní kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb vykonávaná podle 174 odst. 2 písm. d) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Závěry Činnost střední školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Realizované vzdělávací programy jsou v souladu se zásadami a cíli platného školského zákona. Škola je pro žáky bezpečným prostředím, daří se jí naplňovat zásadu rovného přístupu ke vzdělávání. Úspěšnost a výsledky žáků ve všeobecně vzdělávacích i odborných předmětech mají průměrnou úroveň. Příležitost ke zlepšení má škola ve větším využití moderních pedagogických forem a metod práce v průběhu vyučování. Materiální podmínky umožňují realizovat výuku dle výše uvedených vzdělávacích programů. Personální zajištění představuje pro školu mírné riziko. Řízení je koncepční s podporou zaměřenou na zlepšování kvality vzdělávacího procesu a celkových výsledků. Školní poradenství potlačuje rizikové chování a věnuje zvýšenou pozornost bezpečnosti žáků při vzdělávání. Škola systematicky rozvíjí osobnost žáků a na požadované úrovni pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Středočeský inspektorát České školní inspekce Inspekční zpráva Čj.: ČŠIS-15/12-S Aktivity školy směřují k naplňování ŠVP smysluplně a v souvislostech podporují profilaci školy. Poskytovaná profesní příprava je úspěšně propojena s praxí. Systém hodnocení a kontroly napomáhá naplňovat strategii školy a plnit stanovené cíle. Informační systém je vzhledem k velikosti školy funkční. Zdroje financování, s nimiž škola v hodnoceném období disponovala, umožnily vytvořit průměrné podmínky pro realizaci ŠVP. Pro účely zvýšení dotací podle 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, je právnická osoba vykonávající činnost školy celkově hodnocena jako průměrná. Počet stížností celkem Stížnosti Z toho oprávněných neoprávněných postoupených Stránka 13 z 34

14 Závěr Teoretická výuka V rámci teoretického vyučování škola plnila úkoly vyplývající z jejího poslání v souladu s rozhodnutím o zařazení do sítě škol a v souladu se schválenými vzdělávacími plány a učebními osnovami. Pedagogové zpracovávali ŠVP pro schválené RVP dalších oborů. Doufáme, že vytvořením ŠVP se lépe propojí teoretické a praktické vyučování, využijí se vhodné motivační a názorné metody výuky. Lépe se využije výpočetní technika v jiných vzdělávacích předmětech, sjednotí se hodinové dotace. Svou prací se snažíme zvládat spolu se žáky různé životní problémy a konflikty, zvyšovat odolnost vůči stresu, motivovat mládež k plnohodnotnému a smysluplnému prožití života. Vytvořili jsme podmínky a strukturu oborů, takže žáci mohou přecházet ze studijních do učebních oborů, případně naopak, pokud prokáže dostatečné znalosti. Pro zajištění kvalitní výchovy a vzdělání je od všech pedagogů vyžadován jejich profesní růst, ať již v rámci zvyšování nebo prohlubování kvalifikace, či průběžného vzdělávání. Pedagogové všeobecně vzdělávacích předmětů připravují studenty na nové pojetí maturitních zkoušek. Škola ve svém dalším vývoji se bude snažit rovnoměrně rozvíjet střední vzdělání zakončené výučním listem i maturitní zkouškou. Pro příští školní rok se budeme snažit o zlepšení a větší informovanost rodičovské veřejnosti a žáků ZŠ. V rámci projektu NZZ2 se budeme snažit uvést do reálného využití další zpracovaný modul závěrečné zkoušky. Odborný výcvik Tato oblast modeluje profil absolventa cestou získání profesních dovedností a návyků. Průběh výuky, klasifikace, výkony na soutěžích i výsledky jednotných ZZ potvrzují, že organizace i obsah výuky splňuje požadavky na absolventy učebních oborů. Úzká spolupráce školy s obchodními partnery vytváří podmínky pro aplikované vyučování pružně reagující na požadavky trhu práce. Aby žáci udrželi krok s vývojem, zapojují se do různých soutěží a předváděcích akcí. Hlavním cílem odborného vyučování žáků je zvládnutí všech profesních dovedností s ohledem na dodržování zásad BOZP. Velký prostor je vytvořen pro možnost konání produktivní práce žáků s důrazem na kvalitu produkce a služeb jako motivačního prvku. Je však pravdou, že zájem o učební obory klesá a není to dáno jen demografickým vývojem. Absolventi si stěžují na fakt, že je nechtějí přijmout do zaměstnání, protože nemají praxi. I to je důvod, proč často nenastupují do svého oboru. Materiální zázemí pro OV je systematicky budováno. Potýkáme se však s nedostatkem prostoru. Přílohy: č.1 Seznam pracovišť č.2 kritéria přijímacího řízení č.3 Výroční zpráva o hospodaření č.4 Vyúčtování poskytnuté dotace rok 2012/2013 č.5 Sociální partněři V Mladé Boleslavi dne Stránka 14 z 34 Mgr. Milouš Kašpar ředitel

15 Příloha č. 1: Seznam pracovišť Restaurace U Hymrů Rest. U Šmaku, Chrást č.15, Výrobna Rest.Klokočka,Malá Bělá 16. Rest. U Šulců,Víta ul. Klaudiánova 99, Stakornická 49, Hradiště,Bakov n.jiz Nejedlého 8, Mladá Boleslav Kosmonosy Mnichovo Hradiště t.č ,8 Rest. Praha, Železná ul. 49, Rest., Na Rozhledně Mladá Boleslav Bradlec 37, Rest. Kovadlina MB Rest.DK Bar Vrtule,Lukášova p. Hoffman Dukelská 1093 MB,/p. MB 602/ Ptáček / Restaurace U Honzíka, Bowling Bondy, T Železná ul.33 Průmyslová 862, ř. V.Klementa 1459 MB Rest.U Zámku Altánek Café, Kosmonosy Kobosilová Vývařovna Dolní BousovDebřská 2,Kosmonosy Pavilon na Výstavišti 115 / , /Rozkydalová / MB Restaurace Rožátov, / Ptácká 231 Brodecká 61 Pizzeria Trappola,Jičínská Mladá Boleslav, 1073,Mladá Boleslav Rest. Satelit, 326/324485, Penzion,rest. / / Židněves 20,pošta Ve Skalici 1393/II Březno, Mladá Boleslav Rest. Bruch,Pražská Libošovice, Penzion 326/ Benátky n/jiz. Haltuch č.29, Pivnice U Grusů, Rest.Sport,Mělnická Palackého nám. 8, 284, Bělá p/bezdězem Rest.Na Baště Vaněčkova Dobrovice Hostinec U zvoničky Hotel Ort,Nepřívěc18 Benátkyn/Jiz Nová Telib Restaurace Chateau, Pizza OXY,Bělská Rest.Věnec, Mcely 61, 118, Mladá Boleslav Restaurace U souseda Staroměstské nám Svojsíková 1348,MB,Ml.Boleslav Stránka 15 z 34

16 PŘÍLOHA Č. 2 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TRADIČNÍCH ŘEMESEL HERMÉS MB S.R.O. PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/ KOLO Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, Mladá Boleslav Vypracoval: Mgr.Milouš Kašpar Přijímací řízení Číslo jednací: Vydáno dne Účinnost od: Počet stran: 4 Spisový znak: Skartační znak: S 4 V Mladé Boleslavi dne 11. ledna 2013 Mgr. Milouš Kašpar ředitel Stránka 16 z 34

17 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 Ředitel Střední školy tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. vyhlašuje první kolo přijímacího řízení 2013/2014 pro školní rok 1..KOLO Uchazeč odevzdává přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 15. března 2013 Přihláška ke vzdělávání do jiné než denní formy vzdělávání se podává řediteli střední školy do 20. března Bezprostředně po vyhodnocení výsledků 1. kola bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory a formy vzdělávání: Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání L/51 Provozní technika dálkové 2 r. 0 měs H/01 Klempíř denní 3 r. 0 měs H/01 Elektrikář denní 3 r. 0 měs H/01 Truhlář denní 3 r. 0 měs L/51 Podnikání denní 2 r. 0 měs L/51 Podnikání dálkové 2 r. 0 měs L/01 Gastronomie denní 4 r. 0 měs L/51 Gastronomie dálkové 2 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník denní 3 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník dálkové 3 r. 0 měs. Formuláře přihlášek (vzory) Stránka 17 z 34 Kritéria přijímacího řízení pro první ročníky ve školním roce 2013/2014 Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do

18 1.ročníku L/01 Gastronomie denní 4 r. 0 měs. 30 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku H/01 Klempíř denní 3 r. 0 měs H/01 Elektrikář denní 3 r. 0 měs H/01 Truhlář denní 3 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník denní/dálková 3 r. 0 měs. 60 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku L/51 Podnikání denní 2 r. 0 měs. 60 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku L/51 Provozní technika dálkové 2 r. 0 měs L/51 Podnikání dálkové 2 r. 0 měs L/51 Gastronomie dálkové 2 r. 0 měs. 30 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Stránka 18 z 34 Organizace a průběh přijímacího řízení Střední škola informuje písemně, tzv. informačním dopisem uchazeče nebo zákonného zástupce o přijetí přihlášky a o přidělení registračního čísla, pod kterým se zveřejňují výsledky přijímacího řízení. Informační dopis bude uchazeči zaslán na kontaktní adresu v období od 15. března do 20. dubna Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod registračními čísly ne jmenovitě - na veřejně přístupném místě školy (obvykle vstupní prostory budov) a na internetu Rozhodnutí o nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče bude ředitelem střední školy odesláno, bez zbytečného odkladu, ihned po ukončení hodnocení uchazečů. Rozhodnutí, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá ve zkrácené zákonné lhůtě po dobu 7 pracovních dní, pak je považováno za doručené.

19 Rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno osobně na informační schůzce, nejdříve však 20. dubna Ode dne převzetí rozhodnutí (popř. ode dne, od kterého je nevyzvednuté rozhodnutí považováno za doručené) běží lhůta pro podání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat na střední školu, která ho ke vzdělávání přijala. Na uvolněná místa může pak ředitel SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení. Zápisový lístek vydá žákům základní škola na základě 60a odst. 2 školského zákona. Ostatním uchazečům (nástavbové studium) jej vydá příslušný krajský úřad. Střední škola není oprávněna tiskopisy Zápisových lístků vydávat. Stránka 19 z 34

20 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TRADIČNÍCH ŘEMESEL HERMÉS MB S.R.O. PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/ KOLO Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, Mladá Boleslav Vypracoval: Mgr.Milouš Kašpar Přijímací řízení Číslo jednací: Vydáno dne Účinnost od: Počet stran: 4 Spisový znak: Skartační znak: S 4 V Mladé Boleslavi dne 1. května 2013 Mgr. Milouš Kašpar ředitel Stránka 20 z 34

21 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 Ředitel Střední školy tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. vyhlašuje první kolo přijímacího řízení 2013/2014 pro školní rok 2.KOLO Uchazeč odevzdává přihlášku do všechny formy vzdělávání řediteli střední školy do 28. června 2013 Bezprostředně po vyhodnocení výsledků 2. kola bude vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory a formy vzdělávání: Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání L/51 Provozní technika dálkové 2 r. 0 měs H/01 Klempíř denní 3 r. 0 měs H/01 Elektrikář denní 3 r. 0 měs H/01 Truhlář denní 3 r. 0 měs L/51 Podnikání denní 2 r. 0 měs L/51 Podnikání dálkové 2 r. 0 měs L/01 Gastronomie denní 4 r. 0 měs L/51 Gastronomie dálkové 2 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník denní 3 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník dálkové 3 r. 0 měs. Formuláře přihlášek (vzory) Kritéria přijímacího řízení pro první ročníky ve školním roce 2013/2014 Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání Stránka 21 z 34 přijímáno do 1.ročníku

22 65-41-L/01 Gastronomie denní 4 r. 0 měs. 30 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku H/01 Klempíř denní 3 r. 0 měs H/01 Elektrikář denní 3 r. 0 měs H/01 Truhlář denní 3 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník denní/dálková 3 r. 0 měs. 60 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku L/51 Podnikání denní 2 r. 0 měs. 60 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku L/51 Provozní technika dálkové 2 r. 0 měs L/51 Podnikání dálkové 2 r. 0 měs L/51 Gastronomie dálkové 2 r. 0 měs. 30 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Stránka 22 z 34

23 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TRADIČNÍCH ŘEMESEL HERMÉS MB S.R.O. PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/ KOLO Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, Mladá Boleslav Vypracoval: Mgr.Milouš Kašpar Přijímací řízení Číslo jednací: Vydáno dne Účinnost od: Počet stran: 4 Spisový znak: Skartační znak: S 4 V Mladé Boleslavi dne 1. Července 2013 Mgr. Milouš Kašpar ředitel Stránka 23 z 34

24 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 Ředitel Střední školy tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. vyhlašuje první kolo přijímacího řízení 2013/2014 pro školní rok 3.KOLO Uchazeč odevzdává přihlášku do všechny formy vzdělávání řediteli střední školy do Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory a formy vzdělávání: Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání L/51 Provozní technika dálkové 2 r. 0 měs H/01 Klempíř denní 3 r. 0 měs H/01 Elektrikář denní 3 r. 0 měs H/01 Truhlář denní 3 r. 0 měs L/51 Podnikání denní 2 r. 0 měs L/51 Podnikání dálkové 2 r. 0 měs L/01 Gastronomie denní 4 r. 0 měs L/51 Gastronomie dálkové 2 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník denní 3 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník dálkové 3 r. 0 měs. Formuláře přihlášek (vzory) Stránka 24 z 34

25 Kritéria přijímacího řízení pro první ročníky ve školním roce 2013/2014 Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku L/01 Gastronomie denní 4 r. 0 měs. 30 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku H/01 Klempíř denní 3 r. 0 měs H/01 Elektrikář denní 3 r. 0 měs H/01 Truhlář denní 3 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník denní/dálková 3 r. 0 měs. 60 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku L/51 Podnikání denní 2 r. 0 měs. 60 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku L/51 Provozní technika dálkové 2 r. 0 měs L/51 Podnikání dálkové 2 r. 0 měs L/51 Gastronomie dálkové 2 r. 0 měs. 30 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Organizace a průběh přijímacího řízení Střední škola informuje písemně, tzv. informačním dopisem uchazeče nebo zákonného zástupce o přijetí přihlášky a o přidělení registračního čísla, pod kterým se zveřejňují výsledky přijímacího řízení. Informační dopis bude uchazeči zaslán na kontaktní adresu do 2. září Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod registračními čísly ne jmenovitě - na veřejně přístupném místě školy (obvykle vstupní prostory budov) a na internetu Stránka 25 z 34

26 Rozhodnutí o nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče bude ředitelem střední školy odesláno, bez zbytečného odkladu, ihned po ukončení hodnocení uchazečů. Rozhodnutí, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá ve zkrácené zákonné lhůtě po dobu 7 pracovních dní, pak je považováno za doručené. Rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno osobně na informační schůzce. Ode dne převzetí rozhodnutí (popř. ode dne, od kterého je nevyzvednuté rozhodnutí považováno za doručené) běží lhůta pro podání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat na střední školu, která ho ke vzdělávání přijala. Na uvolněná místa může pak ředitel SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení. Zápisový lístek vydá žákům základní škola na základě 60a odst. 2 školského zákona. Ostatním uchazečům (nástavbové studium) jej vydá příslušný krajský úřad. Střední škola není oprávněna tiskopisy Zápisových lístků vydávat. Stránka 26 z 34

27 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TRADIČNÍCH ŘEMESEL HERMÉS MB S.R.O. PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/ KOLO Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, Mladá Boleslav Vypracoval: Mgr.Milouš Kašpar Přijímací řízení Číslo jednací: Vydáno dne Účinnost od: Počet stran: 4 Spisový znak: Skartační znak: S 4 V Mladé Boleslavi dne 2. zaří 2013 Mgr. Milouš Kašpar ředitel Stránka 27 z 34

28 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 Ředitel Střední školy tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. vyhlašuje první kolo přijímacího řízení 2013/2014 pro školní rok 4.KOLO Uchazeč odevzdává přihlášku do všechny formy vzdělávání řediteli střední školy. Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory a formy vzdělávání: Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání L/51 Provozní technika dálkové 2 r. 0 měs H/01 Truhlář denní 3 r. 0 měs L/51 Podnikání denní 2 r. 0 měs L/51 Podnikání dálkové 2 r. 0 měs L/01 Gastronomie denní 4 r. 0 měs L/51 Gastronomie dálkové 2 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník denní 3 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník dálkové 3 r. 0 měs. Formuláře přihlášek (vzory) Stránka 28 z 34 Kritéria přijímacího řízení pro první ročníky ve školním roce 2013/2014 Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku L/01 Gastronomie denní 4 r. 0 měs. 30 Přijímací zkouška se nekoná

29 Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku H/01 Truhlář denní 3 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník denní/dálková 3 r. 0 měs. 60 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku L/51 Podnikání denní 2 r. 0 měs. 60 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku L/51 Provozní technika dálkové 2 r. 0 měs L/51 Podnikání dálkové 2 r. 0 měs L/51 Gastronomie dálkové 2 r. 0 měs. 30 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Organizace a průběh přijímacího řízení Rozhodnutí o nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče bude ředitelem střední školy odesláno, bez zbytečného odkladu, ihned po ukončení hodnocení uchazečů. Rozhodnutí, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá ve zkrácené zákonné lhůtě po dobu 7 pracovních dní, pak je považováno za doručené. Rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno osobně na informační schůzce. Zápisový lístek vydá žákům základní škola na základě 60a odst. 2 školského zákona. Ostatním uchazečům (nástavbové studium) jej vydá příslušný krajský úřad. Střední škola není oprávněna tiskopisy Zápisových lístků vydávat. Stránka 29 z 34

30 Stránka 30 z 34 Příloha č. 3 Výroční zpráva o hospodaření

31 Stránka 31 z 34 Příloha č. 4 Vyúčtování poskytnuté dotace rok 2012/2013

32 Stránka 32 z 34 Příloha č. 5 Sociální partneři

33 Stránka 33 z 34

34 Stránka 34 z 34

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Upozornění: v souladu s 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Seminář výchovných poradců ZŠ Kroměříž 22. 10. 2013 Uherské Hradiště 31. 10. 2013 Valašské Meziříčí 5. 11. 2013 Zlín 6. 11. 2013 Vsetín 11. 11. 2013 Osnova 1.

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Seznam přijatých uchazečů podle identifikačního čísla v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru nástavbového studia Podnikání (64-41-L/51) denní formy studia pro školní rok 2015/2016. Střední

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY Školní rok 2015/2016 ZŠ Starý Jičín Výchovný poradce: Mgr. Eva Pavlištíková Přihlášky Přihlášky podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli (na podatelnu) střední

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Seminář výchovných poradců ZŠ Valašské Meziříčí 14. 10. 2014 Zlín 15. 10. 2014 Uherské Hradiště 16. 10. 2014 Vsetín 21. 10. 2014 Kroměříž 22. 10. 2014 Osnova 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov Identifikátor školy: 600 171 361 Termín konání

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-489/15-S Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb. Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 344 01 Domažlice Vypracovala: Mgr. Šárka Fišrová Obsah: 1. Definice primární prevence 2. Charakteristika

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Kavárnička pro rodiče. Volba povolání 2014-2015

Kavárnička pro rodiče. Volba povolání 2014-2015 Kavárnička pro rodiče Volba povolání 2014-2015 Vážení rodiče, vítám Vás na dnešní informační schůzce, věnované Volbě povolání Dnes se dozvíte důležité informace, které Vám pomohou snadněji zvládnout období

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2012 2013

Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2012 2013 Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2012 2013 Právní předpisy zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. vyhláška č. 671/2004 Sb., (podrobnosti o

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2168/12-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2168/12-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2168/12-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-42/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-42/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-42/11-S Název kontrolované osoby: Sídlo: Střední škola gastronomie a hotelnictví Mladá Boleslav, s.r.o. Václavkova 1040, 293 01

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Mgr. Josef Pokorák Co dál po absolvování ZŠ? Pokračovat v dalším vzdělávání + vyšší vzdělání, lepší uplatnění na trhu práce - závislost na rodičích,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2032/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2032/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2032/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Sportovní gymnázium Kladno, Plzeňská 3103

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008,

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008, 243/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Identifikátor školy:

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Předkládá: Ing. Libuše

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel: a Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1645/12-S Název právnické osoby Základní škola Maltézských rytířů vykonávající činnost školy: Sídlo: Školská 349, 272 01 Kladno

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Příkaz ředitelky č. 16/2014

Příkaz ředitelky č. 16/2014 Příkaz ředitelky č. 16/2014 Přijímací řízení přijímání žáků do prvních a vyšších ročníků pro školní rok 2015/2016 V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon), v platném znění a vyhlášky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více