Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, Mladá Boleslav Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, Mladá Boleslav Výroční zpráva Spisový znak: 2/ Skartační znak: A 10 Vypracoval: Mgr. Milouš Kašpar Číslo jednací: 2/ Schválil: ředitel Vydáno dne školská rada Počet stran: 34

2 OBSAH Výroční zpráva... 3 Základní údaje o škole... 3 Charakteristika a historie školy... 4 Školská rada:... 5 Přehled oborů vzdělávání... 6 Přehled o pracovnících školy... 7 Přijímací řízení... 8 Výsledky vzdělávání... 8 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů Spolupráce se sociálními partnery Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí Závěr Přílohy: Příloha č. 1: Seznam pracovišť Příloha č. 2 Kritéria přijímacího řízení pro šk. rok 2013/ Příloha č. 3 Výroční zpráva o hospodaření 2012/ Příloha č. 4 Vyúčtování poskytnuté dotace rok 2012/ Příloha č. 5 Sociální partneři Stránka 2 z 34

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole název: Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. sídlo školy: Mladá Boleslav, Laurinova 1049 IČ: IZO: zřizovatel školy: HERMÉS MB s.r.o. ředitel: Mgr.Milouš Kašpar http: mail: tel.: statutární zástupce: Luboš Hloušek zřizovatel: Jednatel: HERMÉS MB s.r.o Úhelnice 10, Kněžmost IČ: Luboš Hloušek Výroční zpráva bude předložena školské radě do 15. října ke schválení. Stránka 3 z 34

4 CHARAKTERISTIKA A HISTORIE ŠKOLY Škola je zapsána v rejstříku škol MŠMT ČR. Poslední rozhodnutí MŠMT ČR, má č.j.: / , ze dne Škola má povoleno 21 učebních a studijních oborů. Škola vznikla ve svém základu a byla zařazena do sítě škol pod názvem Soukromé SOU tradičních řemesel, jehož zřizovatelem byla fyzická osoba Mgr.Václav Hloušek. Od 1.září 1994 byla změněna právní forma zřizovatele na právnickou osobu s názvem HERMÉS, s.r.o. a sídlo učiliště se přestěhovalo do budovy bývalé Základní školy v Dlouhé Lhotě, kterou si společnost HERMÉS, s.r.o. dlouhodobě pronajala od Obecního úřadu Dlouhá Lhota a na vlastní náklady po rozsáhlých stavebních úpravách přizpůsobila na podmínky a nároky našeho učiliště. Na přilehlém pozemku vedle budovy učiliště, se nachází fotbalové hřiště, které je pronajato za účelem sportovního vyžití v rámci tělesné výchovy. V této době se na učilišti vyučuje dvěma tříletým učebním oborům a třem nástavbovým oborům a jednomu čtyřletému maturitnímu oboru. Od 1.září 1996 změnilo učiliště svůj název na Soukromé střední odborné učiliště a Učiliště tradičních řemesel a byla provedena změna zřizovatele na HERMÉS MB s.r.o. Vyučující učební obory byly rozšířené o tříletý učební obor prodavač - prodavačka, o dvouletý učební obor zpracování dřeva a o denní a dálkové nástavbové studium podnikání v oboru. V této době učiliště sdružuje dva subjekty a to: a) Střední odborné učiliště tradičních řemesel b) Učiliště tradičních řemesel Od 1.září 1997 z učiliště vznikl samostatný právní subjekt ve formě právnické osoby a s názvem Soukromé SOU a U tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. se sídlem v Dlouhé Lhotě a zřizovatelem této společnosti je společnost HERMÉS MB s.r.o. V roce 2003 vzniklo odloučené pracoviště v Mladé Boleslavi, Laurinova Od dubna 2006 změnila škola název na Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. a zaniklo Učiliště tradičních řemesel. V průběhu školního roku došlo k změně sídla školy do Mladé Boleslavi. Výuka probíhá v Mladé Boleslavi. Zahájení a skončení výuky je upraveno v návaznosti na přijíždějící a odjíždějící autobusové spoje pro ty, kteří mají bydliště mimo město Mladá Boleslav. Ubytování na internátu má učiliště smluvně zajištěno v Mladé Boleslavi: Domov mládeže SOŠ a SOU Jičínská Mladá Boleslav Praktická část výuky probíhá u soukromých firem regionu. Vysoký počet smluvních pracovišť (viz příloha č.1) vyplývá z potřeby připravovat žáky zejména profese kuchař-číšník, truhlář z velké části v provozních podmínkách, kde vzniká dostatek prostoru pro zafixování pracovních návyků a upevňování získaných dovedností, pod vedením učitelů odborného výcviku a instruktorů. Stránka 4 z 34

5 ŠKOLSKÁ RADA: Zřizovatel, zastoupený Lubošem Hlouškem v souladu s 167 zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovil počet členů školské rady na tři a vydal volební řád. V souladu s výše citovaným zákonem uskutečnil volbu do školské rady. Stalo se to po předchozím projednání a schválení volebního řádu a předložením kandidátky na členy rady: Členové školské rady Marek Novák Josef Krejčík Luboš Hloušek Byla zvolena v listopadu V prosinci téhož roku proběhla ustavující schůzka, na které byl zvolen předseda a schválen jednací rád. Ve školním roce 2012/2013 proběhla 3 jednání. Byla schválena výroční zpráva, plán práce a další dokumenty školy. Byla projednávána aktuální problematika školy, dlouhodobý rozvoj, personální a materiální zajištění. Činnost rady se také zaměřila na hodnocení aktivit školy a řešení výsledků vzdělávání žáků. Připomínkovala také plnění ŠVP. Hodnotila průběh zapojení školy do projektů EU peníze středním školám. Stránka 5 z 34

6 Přehled oborů vzdělávání Škola ve školním roce 2012/2013 vyučovala tyto obory dle státních učebních dokumentů: obor forma studia délka kód učební dokument platnost od kuchař,číšník denní H/01 švp kuchař,číšník dálková H/01 švp Truhlář denní H/01 švp podnikání denní L/51 švp podnikání dálková L/51 švp provozní technika dálková L/51 švp gastronomie denní L/01 švp gastronomie dálková L/51 švp Počty žáků Denní studium zakončeno výučním listem: č. oboru název učebního oboru 1.r 2.r 3.r H/01 Kuchař - číšník pro pohostinství H/01 Truhlář Denní studium zakončeno maturitní zkouškou: č. oboru název učebního oboru 1.r 2.r 3.r 4.r L/51 Podnikání L/01 Gastronomie Dálkové studium zakončeno maturitní zkouškou č. oboru název učebního oboru 1.r 2.r 3.r L/51 Podnikání L/51 Gastronomie L/51 Provozní technika L/506 Provozní technika Dálkové studium zakončeno výučním listem: č. oboru název učebního oboru 1.r 2.r 3.r H/01 Kuchař - číšník pro pohostinství celkem denní studium 69 celkem dálkové studium 162 celkem žáků 231 Stránka 6 z 34

7 Přehled o pracovnících školy Ve školním roce 2012/2013 na škole pracuje 21 učitelů, včetně mistrů odborné výchovy, k zajištění plynulé výuky. Odborný výcvik je zabezpečován 1 mistrem odborného výcviku z výše uvedeného počtu. Přehled pedagogických pracovníků s jejich funkčním zařazením, počtem let praxe a vzděláním: Příjmení, jméno, titul Délka praxe Vzdělání Vyučuje Borovcová Helena, Mgr. 38 VŠ POV, PRA, PSY, ZAE Hauptová Vilma, Mgr. 45 VŠ NEJ, KNJ, RUJ, KRJ, DEJ Janečková Anna 5 SŠ NEJ, KNJ Kalinayová Terézia, Mgr. Bc. 1 VŠ CJL Kašpar Milouš, Mgr. 6 VŠ ANJ, ZPV, PRP, KAJ Kavanová Marie, Bc 8 VŠ EKP Koloc Jiří 20 SŠ POT, TEC, TEM, EKO Konývka Dušan 2 SŠ TEC,STZ Macoun Josef, Ing. 35 VŠ UCE, PCU Macounová Iva, Ing. 27 VŠ EKP, EKU, EKO, MAM Mlynarčíková Jana 15 SŠ NEJ, KNJ Novák Marek 17 SŠ ANJ, JAK, MAT Pfeifer Petr, Mgr. 37 VŠ MTY, VYZ, TOD, ODK, TEC, OBN, DEJ, CJL Pokorná Zdena, Mgr. 38 VŠ CJL, SPV, PRC Runčík Jakub, Bc. 3 VŠ TEC, TME, PEK, ANJ, MAR Rychtaříková Renata, Ing. 27 VŠ UCE, PCU Skopalík Jiří, Ing. 32 VŠ PRP, ICT, MAT Štěpánková Eva, Ing. 1 VŠ ANJ, MAM Šulcová Beáta 23 SŠ EKO, PRC, ODV, NEJ, CHE Vaněk Jakub, Mgr. 5 VŠ TEV Vosáhlo Pavel 19 SŠ TEM, FYZ Stránka 7 z 34

8 Přijímací řízení Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2012/13 viz Příloha č.2 Výsledky přijímacího řízení obor kód forma 1.kolo 2.kolo 3.kolo celkem přijato Provozní technika L/51 dálkové Truhlář H/01 denní Podnikání L/51 denní Podnikání L/51 dálkové Gastronomie L/01 denní Gastronomie L/51 dálkové Kuchař - číšník H/01 denní Kuchař - číšník H/01 dálkové Výsledky vzdělávání Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Třídy: 1APO 1BPO 1CPT 1G 1K 1KČT 1POA 2APO 2BPG 2CPT 2GAS 2KČT 2POA 3DPT 3KČ Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen Zameškané hodiny Celkem Na žáka teorie celkem z toho neomluvených odborné celkem z toho neomluvených celkem z toho neomluvených V porovnáním s minulým rokem se výrazně snížil počet zameškaných a neomluvených hodin. Prospěch žáků maturitní zkouška Třídy: 2APO 2BPG 2CPT 2POA 3DPT ( jarní termín 2013) ( podzimní termín 2013) Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen S P Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen S P Stránka 8 z 34

9 Prospěch žáků závěrečné zkoušky (červen 2013) ( září 2013) Celkový průměrný prospěch Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen 4 nehodnocen 0 Pohyb studentů během školního roku přerušil 0 vyloučeni pro neprospěch 4 přestup z jiné školy 2 zanechání vzdělávání 4 opakování ročníku 7 Výchovná opatření: Výchovná opatření: Chování uspokjivé 2 Chování neuspokjivé 3 Důtka ředitele 1 Důtka třídního učitele 6 Pochvala ředitele 8 Počet žáků, kteří se vzdělávali podle individuálních vzdělávacích plánů, z toho počet žáků nadaných a žáků se zdravotním postižením V tomto školním roce se žádný žák nevzdělával podle individuálního vzdělávacího plánu nadaných žáků doporučeného školským poradenským zařízením. Stránka 9 z 34

10 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Zaměstnanci se zúčastňují průběžně během školního roku kurzů v rámci jejich pracovního zařazení. S ohledem na odborné kvalifikace pedagogických pracovníků byl kladen důraz na doplnění předepsané kvalifikace pedagogických pracovníků, neboť v důsledku změn v počtu žáků v jednotlivých oborech dochází ke změně ve vyučovaných oborech u některých pedagogických pracovníků. DVPP bylo zaměřeno na průběžné vzdělávání vedoucích pracovníků (ředitel školy), oblast prevence a výchovného poradenství, oblast odborného vzdělávání učitelů odborných předmětů, oblast odborného vzdělávání učitelů odborného výcviku. Absolvované kurzy: Hodnotitel MZ (1) Zadavatel MZ (2) Učitel bezpečného internetu (1) Enviromentální vzdělávání (2) Finanční gramotnost (1) Školní matrika (1) Holocaaust ve vzdělávání (1) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Učiliště nadále, ve spolupráci s Úřadem práce a se soukromými firmami v regionu, má zájem o korekci učebních oborů v regionu tak, aby budoucí absolventi co nejlépe a bez potíží našli uplatnění v oboru, kterému se vyučili. Důraz při náboru ve školním roce 2012/2013 bude na tříleté učební obory jako truhlář, kuchař-číšník. Vedení učiliště pracuje na zkvalitnění výuky jak teoretické, tak praktické tím, že jeho snahou je zkvalitnění pedagogického sboru a prohloubení spolupráce se soukromými firmami, s kterými spolupracuje na úseku praktické přípravy. viz Příloha č. 1 Snahou školy je zviditelnit své žáky na různých předváděcích nebo prezentačních akcích, na kterých se podílí s využitím svých znalostí a schopností daného oboru. Učiliště podniká dále exkurze zaměřené na vyučující se obory Pivova, cukrovar. Škola se účastnila soutěže CREATIVITY & INNOVATION CHALLENGE, kde obsadila 2. Místo; Mistrovství ČR soukromých škol ve futsale, kde obsadila 3.místo; prezentace Eduk Art, angličtinář roku v ČR, kde se nejlepší student umístil na 106 místě, studenti zrealizovali 4 charitativní akce (Světluška, Projekt Šance, Vánoce pro Domov důchodců, Sbírka pro dobrou věc);pořádala 2x Den otevřených dveří. Realizovali jsem adaptační kurz pod odborným teambuildingovým vedením společnosti I-stan a v závěru roku jsme realizovali vodácký kurz na řece Vltavě. Studenti se zúčastnili výběrové exkurze do TCPA Kolín, besedy s europoslanci v DK MB. Během roku se aktivně podíleli na realizaci prvního boleslavského Majálesu, aktivně volili v studentských prezidentských volbách pořádaných spol. Člověk v tísni. Žáci školy aktivně reprezentovali naší školu ve sportovních soutěžích jako např. Florbal SŠ a dalších soutěžích pořádaných AŠSK v regionu. Žáci se zúčastnili vzdělávacích kurzů Barmanství, Sommeliér, divadelního představení, školních soutěží v běhu do schodů,v Mladé Boleslavi reprezentovali školu v kulturní akci AMOS. Stránka 10 z 34

11 Naše škola je od května 2012 zapojena do projektu pro zvyšování kvality ve vzdělávání (viz. bližší popis níže), jehož cílem je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Projekt je realizován z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). V rámci projektu bude dosaženo zkvalitnění a zefektivnění výuky metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. CZ.1.07/1.5.00/ Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů Preventivní program vychází z pokynů MŠMT ČR a aktuálních potřeb a požadavků pedagogů a studentů. V plánu byly zahrnuty tyto oblasti: záškoláctví, šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, kriminalita, užívání návykových látek, náboženství a politický extremismus, gambling. Osvědčila se filmová představení a besedy s odborníky. Studenti zapojujeme do každoroční humanitární sbírky a projektu Šance. V rámci prevence všech sociálně patologických jevů u dětí a mládeže je na škole zpracován Minimální preventivní program školy. V tomto školním roce jsme svou hlavní pozornost zaměřili na problematiku kouření. Někteří žáci sami vnímají své kouření jako problém, o kterém chtějí hovořit. Naší snahou je, upozornit žáky nejen na zdravotní rizika kouření, ale přivést je k rozhodnutí nekouřit a plně si uvědomovat zodpovědnost za svoje zdraví. S tímto záměrem vznikl projekt Den bez tabáku, který z velké části organizovali a podpořili žáci, z velké části samotní kuřáci. Každoročně pořádáme na škole besedy s příslušníky Policie ČR, kteří upozorňují na legislativní problémy a novinky a zároveň komentují případy z vlastní praxe. V oblasti sociálních vztahů jsme dále zlepšovali komunikaci a vztahy mezi žáky navzájem pomocí sociálně-komunikačních her v třídnických hodinách, v hodinách tělesné výchovy, na kurzech pořádaných pro jednotlivé ročníky a na školních exkurzích. Do učebních osnov některých předmětů (občanská nauka,, ) byla zařazena témata z oblasti drogové prevence, lidská práva, rasismus, šikana, gamblerství, vandalismus, mezilidské vztahy, asertivita, atd. Jsou podporovány volno časové aktivity, které napomáhají k lepšímu rozvoji osobnosti žáků. Nabízíme jim návštěvy kina, divadla, výstav; účastní se závodů a soutěží (sportovních, výtvarných, tanečních, ) a podporujeme jejich vlastní aktivní činnost jízdu na koních, na kolech, posilování, apod. Spolupráce se sociálními partnery Výchovná poradkyně s ředitelem školy spolupracovala se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících rámec školy, pro problémové žáky osobně zajišťovala kontakty, konzultace a vyšetření u odborných pracovníků. Získávání nových informací pro řešení výchovných a vzdělávacích problémů, účast na seminářích a poradách specializovaných pracovišť, spolupráce s PPP Václavkova, v Mladé Boleslavi a ostatními kraji, Úřad práce setkání výchovných poradců zastupoval školu metodik prevence a předal informace o nabídce výchovné poradkyni. Výstava studijních a učebních oborů pro vycházející žáky, jejich rodiče a učitele pořádaná Úřadem práce v Mladé Boleslavi. Spolupráce se Sociálním odborem Magistrátu města Mladá Boleslav (oddělení sociálně právní ochrany a sociální prevence ), organizace propagačních výstav Městská knihovna, Mladá Boleslav, Olympia centrum, Stránka 11 z 34

12 Škola informovala rodiče, ev. jiné zákonné zástupce, na pravidelných čtvrtletních rodičovských schůzkách mimo informací o výsledcích studia a chování též o činnosti výchovného poradenství na škole, o poskytování dalších odborných služeb, které napomáhají zdravému, psychickému a sociálnímu vývoji žáků, rozvoji jejich osobnosti. Zákonní zástupci mají možnost sledovat docházku a studijní výsledky žáků na webových stránkách školy. Stránka 12 z 34

13 Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012/2013 nebyla provedena kontrola. Poslední kontrola je z Zpráva Čj. ČŠIS-15/12-S. Předmět inspekční činnosti Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školních vzdělávacích programů, zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Státní kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb vykonávaná podle 174 odst. 2 písm. d) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Závěry Činnost střední školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Realizované vzdělávací programy jsou v souladu se zásadami a cíli platného školského zákona. Škola je pro žáky bezpečným prostředím, daří se jí naplňovat zásadu rovného přístupu ke vzdělávání. Úspěšnost a výsledky žáků ve všeobecně vzdělávacích i odborných předmětech mají průměrnou úroveň. Příležitost ke zlepšení má škola ve větším využití moderních pedagogických forem a metod práce v průběhu vyučování. Materiální podmínky umožňují realizovat výuku dle výše uvedených vzdělávacích programů. Personální zajištění představuje pro školu mírné riziko. Řízení je koncepční s podporou zaměřenou na zlepšování kvality vzdělávacího procesu a celkových výsledků. Školní poradenství potlačuje rizikové chování a věnuje zvýšenou pozornost bezpečnosti žáků při vzdělávání. Škola systematicky rozvíjí osobnost žáků a na požadované úrovni pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Středočeský inspektorát České školní inspekce Inspekční zpráva Čj.: ČŠIS-15/12-S Aktivity školy směřují k naplňování ŠVP smysluplně a v souvislostech podporují profilaci školy. Poskytovaná profesní příprava je úspěšně propojena s praxí. Systém hodnocení a kontroly napomáhá naplňovat strategii školy a plnit stanovené cíle. Informační systém je vzhledem k velikosti školy funkční. Zdroje financování, s nimiž škola v hodnoceném období disponovala, umožnily vytvořit průměrné podmínky pro realizaci ŠVP. Pro účely zvýšení dotací podle 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, je právnická osoba vykonávající činnost školy celkově hodnocena jako průměrná. Počet stížností celkem Stížnosti Z toho oprávněných neoprávněných postoupených Stránka 13 z 34

14 Závěr Teoretická výuka V rámci teoretického vyučování škola plnila úkoly vyplývající z jejího poslání v souladu s rozhodnutím o zařazení do sítě škol a v souladu se schválenými vzdělávacími plány a učebními osnovami. Pedagogové zpracovávali ŠVP pro schválené RVP dalších oborů. Doufáme, že vytvořením ŠVP se lépe propojí teoretické a praktické vyučování, využijí se vhodné motivační a názorné metody výuky. Lépe se využije výpočetní technika v jiných vzdělávacích předmětech, sjednotí se hodinové dotace. Svou prací se snažíme zvládat spolu se žáky různé životní problémy a konflikty, zvyšovat odolnost vůči stresu, motivovat mládež k plnohodnotnému a smysluplnému prožití života. Vytvořili jsme podmínky a strukturu oborů, takže žáci mohou přecházet ze studijních do učebních oborů, případně naopak, pokud prokáže dostatečné znalosti. Pro zajištění kvalitní výchovy a vzdělání je od všech pedagogů vyžadován jejich profesní růst, ať již v rámci zvyšování nebo prohlubování kvalifikace, či průběžného vzdělávání. Pedagogové všeobecně vzdělávacích předmětů připravují studenty na nové pojetí maturitních zkoušek. Škola ve svém dalším vývoji se bude snažit rovnoměrně rozvíjet střední vzdělání zakončené výučním listem i maturitní zkouškou. Pro příští školní rok se budeme snažit o zlepšení a větší informovanost rodičovské veřejnosti a žáků ZŠ. V rámci projektu NZZ2 se budeme snažit uvést do reálného využití další zpracovaný modul závěrečné zkoušky. Odborný výcvik Tato oblast modeluje profil absolventa cestou získání profesních dovedností a návyků. Průběh výuky, klasifikace, výkony na soutěžích i výsledky jednotných ZZ potvrzují, že organizace i obsah výuky splňuje požadavky na absolventy učebních oborů. Úzká spolupráce školy s obchodními partnery vytváří podmínky pro aplikované vyučování pružně reagující na požadavky trhu práce. Aby žáci udrželi krok s vývojem, zapojují se do různých soutěží a předváděcích akcí. Hlavním cílem odborného vyučování žáků je zvládnutí všech profesních dovedností s ohledem na dodržování zásad BOZP. Velký prostor je vytvořen pro možnost konání produktivní práce žáků s důrazem na kvalitu produkce a služeb jako motivačního prvku. Je však pravdou, že zájem o učební obory klesá a není to dáno jen demografickým vývojem. Absolventi si stěžují na fakt, že je nechtějí přijmout do zaměstnání, protože nemají praxi. I to je důvod, proč často nenastupují do svého oboru. Materiální zázemí pro OV je systematicky budováno. Potýkáme se však s nedostatkem prostoru. Přílohy: č.1 Seznam pracovišť č.2 kritéria přijímacího řízení č.3 Výroční zpráva o hospodaření č.4 Vyúčtování poskytnuté dotace rok 2012/2013 č.5 Sociální partněři V Mladé Boleslavi dne Stránka 14 z 34 Mgr. Milouš Kašpar ředitel

15 Příloha č. 1: Seznam pracovišť Restaurace U Hymrů Rest. U Šmaku, Chrást č.15, Výrobna Rest.Klokočka,Malá Bělá 16. Rest. U Šulců,Víta ul. Klaudiánova 99, Stakornická 49, Hradiště,Bakov n.jiz Nejedlého 8, Mladá Boleslav Kosmonosy Mnichovo Hradiště t.č ,8 Rest. Praha, Železná ul. 49, Rest., Na Rozhledně Mladá Boleslav Bradlec 37, Rest. Kovadlina MB Rest.DK Bar Vrtule,Lukášova p. Hoffman Dukelská 1093 MB,/p. MB 602/ Ptáček / Restaurace U Honzíka, Bowling Bondy, T Železná ul.33 Průmyslová 862, ř. V.Klementa 1459 MB Rest.U Zámku Altánek Café, Kosmonosy Kobosilová Vývařovna Dolní BousovDebřská 2,Kosmonosy Pavilon na Výstavišti 115 / , /Rozkydalová / MB Restaurace Rožátov, / Ptácká 231 Brodecká 61 Pizzeria Trappola,Jičínská Mladá Boleslav, 1073,Mladá Boleslav Rest. Satelit, 326/324485, Penzion,rest. / / Židněves 20,pošta Ve Skalici 1393/II Březno, Mladá Boleslav Rest. Bruch,Pražská Libošovice, Penzion 326/ Benátky n/jiz. Haltuch č.29, Pivnice U Grusů, Rest.Sport,Mělnická Palackého nám. 8, 284, Bělá p/bezdězem Rest.Na Baště Vaněčkova Dobrovice Hostinec U zvoničky Hotel Ort,Nepřívěc18 Benátkyn/Jiz Nová Telib Restaurace Chateau, Pizza OXY,Bělská Rest.Věnec, Mcely 61, 118, Mladá Boleslav Restaurace U souseda Staroměstské nám Svojsíková 1348,MB,Ml.Boleslav Stránka 15 z 34

16 PŘÍLOHA Č. 2 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TRADIČNÍCH ŘEMESEL HERMÉS MB S.R.O. PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/ KOLO Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, Mladá Boleslav Vypracoval: Mgr.Milouš Kašpar Přijímací řízení Číslo jednací: Vydáno dne Účinnost od: Počet stran: 4 Spisový znak: Skartační znak: S 4 V Mladé Boleslavi dne 11. ledna 2013 Mgr. Milouš Kašpar ředitel Stránka 16 z 34

17 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 Ředitel Střední školy tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. vyhlašuje první kolo přijímacího řízení 2013/2014 pro školní rok 1..KOLO Uchazeč odevzdává přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 15. března 2013 Přihláška ke vzdělávání do jiné než denní formy vzdělávání se podává řediteli střední školy do 20. března Bezprostředně po vyhodnocení výsledků 1. kola bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory a formy vzdělávání: Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání L/51 Provozní technika dálkové 2 r. 0 měs H/01 Klempíř denní 3 r. 0 měs H/01 Elektrikář denní 3 r. 0 měs H/01 Truhlář denní 3 r. 0 měs L/51 Podnikání denní 2 r. 0 měs L/51 Podnikání dálkové 2 r. 0 měs L/01 Gastronomie denní 4 r. 0 měs L/51 Gastronomie dálkové 2 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník denní 3 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník dálkové 3 r. 0 měs. Formuláře přihlášek (vzory) Stránka 17 z 34 Kritéria přijímacího řízení pro první ročníky ve školním roce 2013/2014 Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do

18 1.ročníku L/01 Gastronomie denní 4 r. 0 měs. 30 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku H/01 Klempíř denní 3 r. 0 měs H/01 Elektrikář denní 3 r. 0 měs H/01 Truhlář denní 3 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník denní/dálková 3 r. 0 měs. 60 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku L/51 Podnikání denní 2 r. 0 měs. 60 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku L/51 Provozní technika dálkové 2 r. 0 měs L/51 Podnikání dálkové 2 r. 0 měs L/51 Gastronomie dálkové 2 r. 0 měs. 30 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Stránka 18 z 34 Organizace a průběh přijímacího řízení Střední škola informuje písemně, tzv. informačním dopisem uchazeče nebo zákonného zástupce o přijetí přihlášky a o přidělení registračního čísla, pod kterým se zveřejňují výsledky přijímacího řízení. Informační dopis bude uchazeči zaslán na kontaktní adresu v období od 15. března do 20. dubna Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod registračními čísly ne jmenovitě - na veřejně přístupném místě školy (obvykle vstupní prostory budov) a na internetu Rozhodnutí o nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče bude ředitelem střední školy odesláno, bez zbytečného odkladu, ihned po ukončení hodnocení uchazečů. Rozhodnutí, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá ve zkrácené zákonné lhůtě po dobu 7 pracovních dní, pak je považováno za doručené.

19 Rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno osobně na informační schůzce, nejdříve však 20. dubna Ode dne převzetí rozhodnutí (popř. ode dne, od kterého je nevyzvednuté rozhodnutí považováno za doručené) běží lhůta pro podání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat na střední školu, která ho ke vzdělávání přijala. Na uvolněná místa může pak ředitel SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení. Zápisový lístek vydá žákům základní škola na základě 60a odst. 2 školského zákona. Ostatním uchazečům (nástavbové studium) jej vydá příslušný krajský úřad. Střední škola není oprávněna tiskopisy Zápisových lístků vydávat. Stránka 19 z 34

20 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TRADIČNÍCH ŘEMESEL HERMÉS MB S.R.O. PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/ KOLO Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, Mladá Boleslav Vypracoval: Mgr.Milouš Kašpar Přijímací řízení Číslo jednací: Vydáno dne Účinnost od: Počet stran: 4 Spisový znak: Skartační znak: S 4 V Mladé Boleslavi dne 1. května 2013 Mgr. Milouš Kašpar ředitel Stránka 20 z 34

21 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 Ředitel Střední školy tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. vyhlašuje první kolo přijímacího řízení 2013/2014 pro školní rok 2.KOLO Uchazeč odevzdává přihlášku do všechny formy vzdělávání řediteli střední školy do 28. června 2013 Bezprostředně po vyhodnocení výsledků 2. kola bude vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory a formy vzdělávání: Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání L/51 Provozní technika dálkové 2 r. 0 měs H/01 Klempíř denní 3 r. 0 měs H/01 Elektrikář denní 3 r. 0 měs H/01 Truhlář denní 3 r. 0 měs L/51 Podnikání denní 2 r. 0 měs L/51 Podnikání dálkové 2 r. 0 měs L/01 Gastronomie denní 4 r. 0 měs L/51 Gastronomie dálkové 2 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník denní 3 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník dálkové 3 r. 0 měs. Formuláře přihlášek (vzory) Kritéria přijímacího řízení pro první ročníky ve školním roce 2013/2014 Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání Stránka 21 z 34 přijímáno do 1.ročníku

22 65-41-L/01 Gastronomie denní 4 r. 0 měs. 30 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku H/01 Klempíř denní 3 r. 0 měs H/01 Elektrikář denní 3 r. 0 měs H/01 Truhlář denní 3 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník denní/dálková 3 r. 0 měs. 60 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku L/51 Podnikání denní 2 r. 0 měs. 60 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku L/51 Provozní technika dálkové 2 r. 0 měs L/51 Podnikání dálkové 2 r. 0 měs L/51 Gastronomie dálkové 2 r. 0 měs. 30 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Stránka 22 z 34

23 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TRADIČNÍCH ŘEMESEL HERMÉS MB S.R.O. PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/ KOLO Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, Mladá Boleslav Vypracoval: Mgr.Milouš Kašpar Přijímací řízení Číslo jednací: Vydáno dne Účinnost od: Počet stran: 4 Spisový znak: Skartační znak: S 4 V Mladé Boleslavi dne 1. Července 2013 Mgr. Milouš Kašpar ředitel Stránka 23 z 34

24 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 Ředitel Střední školy tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. vyhlašuje první kolo přijímacího řízení 2013/2014 pro školní rok 3.KOLO Uchazeč odevzdává přihlášku do všechny formy vzdělávání řediteli střední školy do Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory a formy vzdělávání: Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání L/51 Provozní technika dálkové 2 r. 0 měs H/01 Klempíř denní 3 r. 0 měs H/01 Elektrikář denní 3 r. 0 měs H/01 Truhlář denní 3 r. 0 měs L/51 Podnikání denní 2 r. 0 měs L/51 Podnikání dálkové 2 r. 0 měs L/01 Gastronomie denní 4 r. 0 měs L/51 Gastronomie dálkové 2 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník denní 3 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník dálkové 3 r. 0 měs. Formuláře přihlášek (vzory) Stránka 24 z 34

25 Kritéria přijímacího řízení pro první ročníky ve školním roce 2013/2014 Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku L/01 Gastronomie denní 4 r. 0 měs. 30 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku H/01 Klempíř denní 3 r. 0 měs H/01 Elektrikář denní 3 r. 0 měs H/01 Truhlář denní 3 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník denní/dálková 3 r. 0 měs. 60 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku L/51 Podnikání denní 2 r. 0 měs. 60 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku L/51 Provozní technika dálkové 2 r. 0 měs L/51 Podnikání dálkové 2 r. 0 měs L/51 Gastronomie dálkové 2 r. 0 měs. 30 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Organizace a průběh přijímacího řízení Střední škola informuje písemně, tzv. informačním dopisem uchazeče nebo zákonného zástupce o přijetí přihlášky a o přidělení registračního čísla, pod kterým se zveřejňují výsledky přijímacího řízení. Informační dopis bude uchazeči zaslán na kontaktní adresu do 2. září Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod registračními čísly ne jmenovitě - na veřejně přístupném místě školy (obvykle vstupní prostory budov) a na internetu Stránka 25 z 34

26 Rozhodnutí o nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče bude ředitelem střední školy odesláno, bez zbytečného odkladu, ihned po ukončení hodnocení uchazečů. Rozhodnutí, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá ve zkrácené zákonné lhůtě po dobu 7 pracovních dní, pak je považováno za doručené. Rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno osobně na informační schůzce. Ode dne převzetí rozhodnutí (popř. ode dne, od kterého je nevyzvednuté rozhodnutí považováno za doručené) běží lhůta pro podání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat na střední školu, která ho ke vzdělávání přijala. Na uvolněná místa může pak ředitel SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení. Zápisový lístek vydá žákům základní škola na základě 60a odst. 2 školského zákona. Ostatním uchazečům (nástavbové studium) jej vydá příslušný krajský úřad. Střední škola není oprávněna tiskopisy Zápisových lístků vydávat. Stránka 26 z 34

27 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TRADIČNÍCH ŘEMESEL HERMÉS MB S.R.O. PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/ KOLO Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, Mladá Boleslav Vypracoval: Mgr.Milouš Kašpar Přijímací řízení Číslo jednací: Vydáno dne Účinnost od: Počet stran: 4 Spisový znak: Skartační znak: S 4 V Mladé Boleslavi dne 2. zaří 2013 Mgr. Milouš Kašpar ředitel Stránka 27 z 34

28 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 Ředitel Střední školy tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. vyhlašuje první kolo přijímacího řízení 2013/2014 pro školní rok 4.KOLO Uchazeč odevzdává přihlášku do všechny formy vzdělávání řediteli střední školy. Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory a formy vzdělávání: Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání L/51 Provozní technika dálkové 2 r. 0 měs H/01 Truhlář denní 3 r. 0 měs L/51 Podnikání denní 2 r. 0 měs L/51 Podnikání dálkové 2 r. 0 měs L/01 Gastronomie denní 4 r. 0 měs L/51 Gastronomie dálkové 2 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník denní 3 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník dálkové 3 r. 0 měs. Formuláře přihlášek (vzory) Stránka 28 z 34 Kritéria přijímacího řízení pro první ročníky ve školním roce 2013/2014 Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku L/01 Gastronomie denní 4 r. 0 měs. 30 Přijímací zkouška se nekoná

29 Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku H/01 Truhlář denní 3 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník denní/dálková 3 r. 0 měs. 60 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku L/51 Podnikání denní 2 r. 0 měs. 60 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku L/51 Provozní technika dálkové 2 r. 0 měs L/51 Podnikání dálkové 2 r. 0 měs L/51 Gastronomie dálkové 2 r. 0 měs. 30 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Organizace a průběh přijímacího řízení Rozhodnutí o nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče bude ředitelem střední školy odesláno, bez zbytečného odkladu, ihned po ukončení hodnocení uchazečů. Rozhodnutí, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá ve zkrácené zákonné lhůtě po dobu 7 pracovních dní, pak je považováno za doručené. Rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno osobně na informační schůzce. Zápisový lístek vydá žákům základní škola na základě 60a odst. 2 školského zákona. Ostatním uchazečům (nástavbové studium) jej vydá příslušný krajský úřad. Střední škola není oprávněna tiskopisy Zápisových lístků vydávat. Stránka 29 z 34

30 Stránka 30 z 34 Příloha č. 3 Výroční zpráva o hospodaření

31 Stránka 31 z 34 Příloha č. 4 Vyúčtování poskytnuté dotace rok 2012/2013

32 Stránka 32 z 34 Příloha č. 5 Sociální partneři

33 Stránka 33 z 34

34 Stránka 34 z 34

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Identifikátor školy: 600 018 091 Termín

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Strana 2 (celkem 27) 1

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín OBCHODNÍ AKADEMIE, Kolín IV, Kutnohorská 41, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín platný od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41, Zřizovatel: Středočeský

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s.r.o. Holandská 2531, 272 01 Kladno Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více