Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, Mladá Boleslav Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, Mladá Boleslav Výroční zpráva Spisový znak: 2/ Skartační znak: A 10 Vypracoval: Mgr. Milouš Kašpar Číslo jednací: 2/ Schválil: ředitel Vydáno dne školská rada Počet stran: 34

2 OBSAH Výroční zpráva... 3 Základní údaje o škole... 3 Charakteristika a historie školy... 4 Školská rada:... 5 Přehled oborů vzdělávání... 6 Přehled o pracovnících školy... 7 Přijímací řízení... 8 Výsledky vzdělávání... 8 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů Spolupráce se sociálními partnery Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí Závěr Přílohy: Příloha č. 1: Seznam pracovišť Příloha č. 2 Kritéria přijímacího řízení pro šk. rok 2013/ Příloha č. 3 Výroční zpráva o hospodaření 2012/ Příloha č. 4 Vyúčtování poskytnuté dotace rok 2012/ Příloha č. 5 Sociální partneři Stránka 2 z 34

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole název: Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. sídlo školy: Mladá Boleslav, Laurinova 1049 IČ: IZO: zřizovatel školy: HERMÉS MB s.r.o. ředitel: Mgr.Milouš Kašpar http: mail: tel.: statutární zástupce: Luboš Hloušek zřizovatel: Jednatel: HERMÉS MB s.r.o Úhelnice 10, Kněžmost IČ: Luboš Hloušek Výroční zpráva bude předložena školské radě do 15. října ke schválení. Stránka 3 z 34

4 CHARAKTERISTIKA A HISTORIE ŠKOLY Škola je zapsána v rejstříku škol MŠMT ČR. Poslední rozhodnutí MŠMT ČR, má č.j.: / , ze dne Škola má povoleno 21 učebních a studijních oborů. Škola vznikla ve svém základu a byla zařazena do sítě škol pod názvem Soukromé SOU tradičních řemesel, jehož zřizovatelem byla fyzická osoba Mgr.Václav Hloušek. Od 1.září 1994 byla změněna právní forma zřizovatele na právnickou osobu s názvem HERMÉS, s.r.o. a sídlo učiliště se přestěhovalo do budovy bývalé Základní školy v Dlouhé Lhotě, kterou si společnost HERMÉS, s.r.o. dlouhodobě pronajala od Obecního úřadu Dlouhá Lhota a na vlastní náklady po rozsáhlých stavebních úpravách přizpůsobila na podmínky a nároky našeho učiliště. Na přilehlém pozemku vedle budovy učiliště, se nachází fotbalové hřiště, které je pronajato za účelem sportovního vyžití v rámci tělesné výchovy. V této době se na učilišti vyučuje dvěma tříletým učebním oborům a třem nástavbovým oborům a jednomu čtyřletému maturitnímu oboru. Od 1.září 1996 změnilo učiliště svůj název na Soukromé střední odborné učiliště a Učiliště tradičních řemesel a byla provedena změna zřizovatele na HERMÉS MB s.r.o. Vyučující učební obory byly rozšířené o tříletý učební obor prodavač - prodavačka, o dvouletý učební obor zpracování dřeva a o denní a dálkové nástavbové studium podnikání v oboru. V této době učiliště sdružuje dva subjekty a to: a) Střední odborné učiliště tradičních řemesel b) Učiliště tradičních řemesel Od 1.září 1997 z učiliště vznikl samostatný právní subjekt ve formě právnické osoby a s názvem Soukromé SOU a U tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. se sídlem v Dlouhé Lhotě a zřizovatelem této společnosti je společnost HERMÉS MB s.r.o. V roce 2003 vzniklo odloučené pracoviště v Mladé Boleslavi, Laurinova Od dubna 2006 změnila škola název na Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. a zaniklo Učiliště tradičních řemesel. V průběhu školního roku došlo k změně sídla školy do Mladé Boleslavi. Výuka probíhá v Mladé Boleslavi. Zahájení a skončení výuky je upraveno v návaznosti na přijíždějící a odjíždějící autobusové spoje pro ty, kteří mají bydliště mimo město Mladá Boleslav. Ubytování na internátu má učiliště smluvně zajištěno v Mladé Boleslavi: Domov mládeže SOŠ a SOU Jičínská Mladá Boleslav Praktická část výuky probíhá u soukromých firem regionu. Vysoký počet smluvních pracovišť (viz příloha č.1) vyplývá z potřeby připravovat žáky zejména profese kuchař-číšník, truhlář z velké části v provozních podmínkách, kde vzniká dostatek prostoru pro zafixování pracovních návyků a upevňování získaných dovedností, pod vedením učitelů odborného výcviku a instruktorů. Stránka 4 z 34

5 ŠKOLSKÁ RADA: Zřizovatel, zastoupený Lubošem Hlouškem v souladu s 167 zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovil počet členů školské rady na tři a vydal volební řád. V souladu s výše citovaným zákonem uskutečnil volbu do školské rady. Stalo se to po předchozím projednání a schválení volebního řádu a předložením kandidátky na členy rady: Členové školské rady Marek Novák Josef Krejčík Luboš Hloušek Byla zvolena v listopadu V prosinci téhož roku proběhla ustavující schůzka, na které byl zvolen předseda a schválen jednací rád. Ve školním roce 2012/2013 proběhla 3 jednání. Byla schválena výroční zpráva, plán práce a další dokumenty školy. Byla projednávána aktuální problematika školy, dlouhodobý rozvoj, personální a materiální zajištění. Činnost rady se také zaměřila na hodnocení aktivit školy a řešení výsledků vzdělávání žáků. Připomínkovala také plnění ŠVP. Hodnotila průběh zapojení školy do projektů EU peníze středním školám. Stránka 5 z 34

6 Přehled oborů vzdělávání Škola ve školním roce 2012/2013 vyučovala tyto obory dle státních učebních dokumentů: obor forma studia délka kód učební dokument platnost od kuchař,číšník denní H/01 švp kuchař,číšník dálková H/01 švp Truhlář denní H/01 švp podnikání denní L/51 švp podnikání dálková L/51 švp provozní technika dálková L/51 švp gastronomie denní L/01 švp gastronomie dálková L/51 švp Počty žáků Denní studium zakončeno výučním listem: č. oboru název učebního oboru 1.r 2.r 3.r H/01 Kuchař - číšník pro pohostinství H/01 Truhlář Denní studium zakončeno maturitní zkouškou: č. oboru název učebního oboru 1.r 2.r 3.r 4.r L/51 Podnikání L/01 Gastronomie Dálkové studium zakončeno maturitní zkouškou č. oboru název učebního oboru 1.r 2.r 3.r L/51 Podnikání L/51 Gastronomie L/51 Provozní technika L/506 Provozní technika Dálkové studium zakončeno výučním listem: č. oboru název učebního oboru 1.r 2.r 3.r H/01 Kuchař - číšník pro pohostinství celkem denní studium 69 celkem dálkové studium 162 celkem žáků 231 Stránka 6 z 34

7 Přehled o pracovnících školy Ve školním roce 2012/2013 na škole pracuje 21 učitelů, včetně mistrů odborné výchovy, k zajištění plynulé výuky. Odborný výcvik je zabezpečován 1 mistrem odborného výcviku z výše uvedeného počtu. Přehled pedagogických pracovníků s jejich funkčním zařazením, počtem let praxe a vzděláním: Příjmení, jméno, titul Délka praxe Vzdělání Vyučuje Borovcová Helena, Mgr. 38 VŠ POV, PRA, PSY, ZAE Hauptová Vilma, Mgr. 45 VŠ NEJ, KNJ, RUJ, KRJ, DEJ Janečková Anna 5 SŠ NEJ, KNJ Kalinayová Terézia, Mgr. Bc. 1 VŠ CJL Kašpar Milouš, Mgr. 6 VŠ ANJ, ZPV, PRP, KAJ Kavanová Marie, Bc 8 VŠ EKP Koloc Jiří 20 SŠ POT, TEC, TEM, EKO Konývka Dušan 2 SŠ TEC,STZ Macoun Josef, Ing. 35 VŠ UCE, PCU Macounová Iva, Ing. 27 VŠ EKP, EKU, EKO, MAM Mlynarčíková Jana 15 SŠ NEJ, KNJ Novák Marek 17 SŠ ANJ, JAK, MAT Pfeifer Petr, Mgr. 37 VŠ MTY, VYZ, TOD, ODK, TEC, OBN, DEJ, CJL Pokorná Zdena, Mgr. 38 VŠ CJL, SPV, PRC Runčík Jakub, Bc. 3 VŠ TEC, TME, PEK, ANJ, MAR Rychtaříková Renata, Ing. 27 VŠ UCE, PCU Skopalík Jiří, Ing. 32 VŠ PRP, ICT, MAT Štěpánková Eva, Ing. 1 VŠ ANJ, MAM Šulcová Beáta 23 SŠ EKO, PRC, ODV, NEJ, CHE Vaněk Jakub, Mgr. 5 VŠ TEV Vosáhlo Pavel 19 SŠ TEM, FYZ Stránka 7 z 34

8 Přijímací řízení Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2012/13 viz Příloha č.2 Výsledky přijímacího řízení obor kód forma 1.kolo 2.kolo 3.kolo celkem přijato Provozní technika L/51 dálkové Truhlář H/01 denní Podnikání L/51 denní Podnikání L/51 dálkové Gastronomie L/01 denní Gastronomie L/51 dálkové Kuchař - číšník H/01 denní Kuchař - číšník H/01 dálkové Výsledky vzdělávání Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Třídy: 1APO 1BPO 1CPT 1G 1K 1KČT 1POA 2APO 2BPG 2CPT 2GAS 2KČT 2POA 3DPT 3KČ Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen Zameškané hodiny Celkem Na žáka teorie celkem z toho neomluvených odborné celkem z toho neomluvených celkem z toho neomluvených V porovnáním s minulým rokem se výrazně snížil počet zameškaných a neomluvených hodin. Prospěch žáků maturitní zkouška Třídy: 2APO 2BPG 2CPT 2POA 3DPT ( jarní termín 2013) ( podzimní termín 2013) Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen S P Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen S P Stránka 8 z 34

9 Prospěch žáků závěrečné zkoušky (červen 2013) ( září 2013) Celkový průměrný prospěch Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen 4 nehodnocen 0 Pohyb studentů během školního roku přerušil 0 vyloučeni pro neprospěch 4 přestup z jiné školy 2 zanechání vzdělávání 4 opakování ročníku 7 Výchovná opatření: Výchovná opatření: Chování uspokjivé 2 Chování neuspokjivé 3 Důtka ředitele 1 Důtka třídního učitele 6 Pochvala ředitele 8 Počet žáků, kteří se vzdělávali podle individuálních vzdělávacích plánů, z toho počet žáků nadaných a žáků se zdravotním postižením V tomto školním roce se žádný žák nevzdělával podle individuálního vzdělávacího plánu nadaných žáků doporučeného školským poradenským zařízením. Stránka 9 z 34

10 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Zaměstnanci se zúčastňují průběžně během školního roku kurzů v rámci jejich pracovního zařazení. S ohledem na odborné kvalifikace pedagogických pracovníků byl kladen důraz na doplnění předepsané kvalifikace pedagogických pracovníků, neboť v důsledku změn v počtu žáků v jednotlivých oborech dochází ke změně ve vyučovaných oborech u některých pedagogických pracovníků. DVPP bylo zaměřeno na průběžné vzdělávání vedoucích pracovníků (ředitel školy), oblast prevence a výchovného poradenství, oblast odborného vzdělávání učitelů odborných předmětů, oblast odborného vzdělávání učitelů odborného výcviku. Absolvované kurzy: Hodnotitel MZ (1) Zadavatel MZ (2) Učitel bezpečného internetu (1) Enviromentální vzdělávání (2) Finanční gramotnost (1) Školní matrika (1) Holocaaust ve vzdělávání (1) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Učiliště nadále, ve spolupráci s Úřadem práce a se soukromými firmami v regionu, má zájem o korekci učebních oborů v regionu tak, aby budoucí absolventi co nejlépe a bez potíží našli uplatnění v oboru, kterému se vyučili. Důraz při náboru ve školním roce 2012/2013 bude na tříleté učební obory jako truhlář, kuchař-číšník. Vedení učiliště pracuje na zkvalitnění výuky jak teoretické, tak praktické tím, že jeho snahou je zkvalitnění pedagogického sboru a prohloubení spolupráce se soukromými firmami, s kterými spolupracuje na úseku praktické přípravy. viz Příloha č. 1 Snahou školy je zviditelnit své žáky na různých předváděcích nebo prezentačních akcích, na kterých se podílí s využitím svých znalostí a schopností daného oboru. Učiliště podniká dále exkurze zaměřené na vyučující se obory Pivova, cukrovar. Škola se účastnila soutěže CREATIVITY & INNOVATION CHALLENGE, kde obsadila 2. Místo; Mistrovství ČR soukromých škol ve futsale, kde obsadila 3.místo; prezentace Eduk Art, angličtinář roku v ČR, kde se nejlepší student umístil na 106 místě, studenti zrealizovali 4 charitativní akce (Světluška, Projekt Šance, Vánoce pro Domov důchodců, Sbírka pro dobrou věc);pořádala 2x Den otevřených dveří. Realizovali jsem adaptační kurz pod odborným teambuildingovým vedením společnosti I-stan a v závěru roku jsme realizovali vodácký kurz na řece Vltavě. Studenti se zúčastnili výběrové exkurze do TCPA Kolín, besedy s europoslanci v DK MB. Během roku se aktivně podíleli na realizaci prvního boleslavského Majálesu, aktivně volili v studentských prezidentských volbách pořádaných spol. Člověk v tísni. Žáci školy aktivně reprezentovali naší školu ve sportovních soutěžích jako např. Florbal SŠ a dalších soutěžích pořádaných AŠSK v regionu. Žáci se zúčastnili vzdělávacích kurzů Barmanství, Sommeliér, divadelního představení, školních soutěží v běhu do schodů,v Mladé Boleslavi reprezentovali školu v kulturní akci AMOS. Stránka 10 z 34

11 Naše škola je od května 2012 zapojena do projektu pro zvyšování kvality ve vzdělávání (viz. bližší popis níže), jehož cílem je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Projekt je realizován z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). V rámci projektu bude dosaženo zkvalitnění a zefektivnění výuky metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. CZ.1.07/1.5.00/ Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů Preventivní program vychází z pokynů MŠMT ČR a aktuálních potřeb a požadavků pedagogů a studentů. V plánu byly zahrnuty tyto oblasti: záškoláctví, šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, kriminalita, užívání návykových látek, náboženství a politický extremismus, gambling. Osvědčila se filmová představení a besedy s odborníky. Studenti zapojujeme do každoroční humanitární sbírky a projektu Šance. V rámci prevence všech sociálně patologických jevů u dětí a mládeže je na škole zpracován Minimální preventivní program školy. V tomto školním roce jsme svou hlavní pozornost zaměřili na problematiku kouření. Někteří žáci sami vnímají své kouření jako problém, o kterém chtějí hovořit. Naší snahou je, upozornit žáky nejen na zdravotní rizika kouření, ale přivést je k rozhodnutí nekouřit a plně si uvědomovat zodpovědnost za svoje zdraví. S tímto záměrem vznikl projekt Den bez tabáku, který z velké části organizovali a podpořili žáci, z velké části samotní kuřáci. Každoročně pořádáme na škole besedy s příslušníky Policie ČR, kteří upozorňují na legislativní problémy a novinky a zároveň komentují případy z vlastní praxe. V oblasti sociálních vztahů jsme dále zlepšovali komunikaci a vztahy mezi žáky navzájem pomocí sociálně-komunikačních her v třídnických hodinách, v hodinách tělesné výchovy, na kurzech pořádaných pro jednotlivé ročníky a na školních exkurzích. Do učebních osnov některých předmětů (občanská nauka,, ) byla zařazena témata z oblasti drogové prevence, lidská práva, rasismus, šikana, gamblerství, vandalismus, mezilidské vztahy, asertivita, atd. Jsou podporovány volno časové aktivity, které napomáhají k lepšímu rozvoji osobnosti žáků. Nabízíme jim návštěvy kina, divadla, výstav; účastní se závodů a soutěží (sportovních, výtvarných, tanečních, ) a podporujeme jejich vlastní aktivní činnost jízdu na koních, na kolech, posilování, apod. Spolupráce se sociálními partnery Výchovná poradkyně s ředitelem školy spolupracovala se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících rámec školy, pro problémové žáky osobně zajišťovala kontakty, konzultace a vyšetření u odborných pracovníků. Získávání nových informací pro řešení výchovných a vzdělávacích problémů, účast na seminářích a poradách specializovaných pracovišť, spolupráce s PPP Václavkova, v Mladé Boleslavi a ostatními kraji, Úřad práce setkání výchovných poradců zastupoval školu metodik prevence a předal informace o nabídce výchovné poradkyni. Výstava studijních a učebních oborů pro vycházející žáky, jejich rodiče a učitele pořádaná Úřadem práce v Mladé Boleslavi. Spolupráce se Sociálním odborem Magistrátu města Mladá Boleslav (oddělení sociálně právní ochrany a sociální prevence ), organizace propagačních výstav Městská knihovna, Mladá Boleslav, Olympia centrum, Stránka 11 z 34

12 Škola informovala rodiče, ev. jiné zákonné zástupce, na pravidelných čtvrtletních rodičovských schůzkách mimo informací o výsledcích studia a chování též o činnosti výchovného poradenství na škole, o poskytování dalších odborných služeb, které napomáhají zdravému, psychickému a sociálnímu vývoji žáků, rozvoji jejich osobnosti. Zákonní zástupci mají možnost sledovat docházku a studijní výsledky žáků na webových stránkách školy. Stránka 12 z 34

13 Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012/2013 nebyla provedena kontrola. Poslední kontrola je z Zpráva Čj. ČŠIS-15/12-S. Předmět inspekční činnosti Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školních vzdělávacích programů, zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Státní kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb vykonávaná podle 174 odst. 2 písm. d) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Závěry Činnost střední školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Realizované vzdělávací programy jsou v souladu se zásadami a cíli platného školského zákona. Škola je pro žáky bezpečným prostředím, daří se jí naplňovat zásadu rovného přístupu ke vzdělávání. Úspěšnost a výsledky žáků ve všeobecně vzdělávacích i odborných předmětech mají průměrnou úroveň. Příležitost ke zlepšení má škola ve větším využití moderních pedagogických forem a metod práce v průběhu vyučování. Materiální podmínky umožňují realizovat výuku dle výše uvedených vzdělávacích programů. Personální zajištění představuje pro školu mírné riziko. Řízení je koncepční s podporou zaměřenou na zlepšování kvality vzdělávacího procesu a celkových výsledků. Školní poradenství potlačuje rizikové chování a věnuje zvýšenou pozornost bezpečnosti žáků při vzdělávání. Škola systematicky rozvíjí osobnost žáků a na požadované úrovni pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Středočeský inspektorát České školní inspekce Inspekční zpráva Čj.: ČŠIS-15/12-S Aktivity školy směřují k naplňování ŠVP smysluplně a v souvislostech podporují profilaci školy. Poskytovaná profesní příprava je úspěšně propojena s praxí. Systém hodnocení a kontroly napomáhá naplňovat strategii školy a plnit stanovené cíle. Informační systém je vzhledem k velikosti školy funkční. Zdroje financování, s nimiž škola v hodnoceném období disponovala, umožnily vytvořit průměrné podmínky pro realizaci ŠVP. Pro účely zvýšení dotací podle 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, je právnická osoba vykonávající činnost školy celkově hodnocena jako průměrná. Počet stížností celkem Stížnosti Z toho oprávněných neoprávněných postoupených Stránka 13 z 34

14 Závěr Teoretická výuka V rámci teoretického vyučování škola plnila úkoly vyplývající z jejího poslání v souladu s rozhodnutím o zařazení do sítě škol a v souladu se schválenými vzdělávacími plány a učebními osnovami. Pedagogové zpracovávali ŠVP pro schválené RVP dalších oborů. Doufáme, že vytvořením ŠVP se lépe propojí teoretické a praktické vyučování, využijí se vhodné motivační a názorné metody výuky. Lépe se využije výpočetní technika v jiných vzdělávacích předmětech, sjednotí se hodinové dotace. Svou prací se snažíme zvládat spolu se žáky různé životní problémy a konflikty, zvyšovat odolnost vůči stresu, motivovat mládež k plnohodnotnému a smysluplnému prožití života. Vytvořili jsme podmínky a strukturu oborů, takže žáci mohou přecházet ze studijních do učebních oborů, případně naopak, pokud prokáže dostatečné znalosti. Pro zajištění kvalitní výchovy a vzdělání je od všech pedagogů vyžadován jejich profesní růst, ať již v rámci zvyšování nebo prohlubování kvalifikace, či průběžného vzdělávání. Pedagogové všeobecně vzdělávacích předmětů připravují studenty na nové pojetí maturitních zkoušek. Škola ve svém dalším vývoji se bude snažit rovnoměrně rozvíjet střední vzdělání zakončené výučním listem i maturitní zkouškou. Pro příští školní rok se budeme snažit o zlepšení a větší informovanost rodičovské veřejnosti a žáků ZŠ. V rámci projektu NZZ2 se budeme snažit uvést do reálného využití další zpracovaný modul závěrečné zkoušky. Odborný výcvik Tato oblast modeluje profil absolventa cestou získání profesních dovedností a návyků. Průběh výuky, klasifikace, výkony na soutěžích i výsledky jednotných ZZ potvrzují, že organizace i obsah výuky splňuje požadavky na absolventy učebních oborů. Úzká spolupráce školy s obchodními partnery vytváří podmínky pro aplikované vyučování pružně reagující na požadavky trhu práce. Aby žáci udrželi krok s vývojem, zapojují se do různých soutěží a předváděcích akcí. Hlavním cílem odborného vyučování žáků je zvládnutí všech profesních dovedností s ohledem na dodržování zásad BOZP. Velký prostor je vytvořen pro možnost konání produktivní práce žáků s důrazem na kvalitu produkce a služeb jako motivačního prvku. Je však pravdou, že zájem o učební obory klesá a není to dáno jen demografickým vývojem. Absolventi si stěžují na fakt, že je nechtějí přijmout do zaměstnání, protože nemají praxi. I to je důvod, proč často nenastupují do svého oboru. Materiální zázemí pro OV je systematicky budováno. Potýkáme se však s nedostatkem prostoru. Přílohy: č.1 Seznam pracovišť č.2 kritéria přijímacího řízení č.3 Výroční zpráva o hospodaření č.4 Vyúčtování poskytnuté dotace rok 2012/2013 č.5 Sociální partněři V Mladé Boleslavi dne Stránka 14 z 34 Mgr. Milouš Kašpar ředitel

15 Příloha č. 1: Seznam pracovišť Restaurace U Hymrů Rest. U Šmaku, Chrást č.15, Výrobna Rest.Klokočka,Malá Bělá 16. Rest. U Šulců,Víta ul. Klaudiánova 99, Stakornická 49, Hradiště,Bakov n.jiz Nejedlého 8, Mladá Boleslav Kosmonosy Mnichovo Hradiště t.č ,8 Rest. Praha, Železná ul. 49, Rest., Na Rozhledně Mladá Boleslav Bradlec 37, Rest. Kovadlina MB Rest.DK Bar Vrtule,Lukášova p. Hoffman Dukelská 1093 MB,/p. MB 602/ Ptáček / Restaurace U Honzíka, Bowling Bondy, T Železná ul.33 Průmyslová 862, ř. V.Klementa 1459 MB Rest.U Zámku Altánek Café, Kosmonosy Kobosilová Vývařovna Dolní BousovDebřská 2,Kosmonosy Pavilon na Výstavišti 115 / , /Rozkydalová / MB Restaurace Rožátov, / Ptácká 231 Brodecká 61 Pizzeria Trappola,Jičínská Mladá Boleslav, 1073,Mladá Boleslav Rest. Satelit, 326/324485, Penzion,rest. / / Židněves 20,pošta Ve Skalici 1393/II Březno, Mladá Boleslav Rest. Bruch,Pražská Libošovice, Penzion 326/ Benátky n/jiz. Haltuch č.29, Pivnice U Grusů, Rest.Sport,Mělnická Palackého nám. 8, 284, Bělá p/bezdězem Rest.Na Baště Vaněčkova Dobrovice Hostinec U zvoničky Hotel Ort,Nepřívěc18 Benátkyn/Jiz Nová Telib Restaurace Chateau, Pizza OXY,Bělská Rest.Věnec, Mcely 61, 118, Mladá Boleslav Restaurace U souseda Staroměstské nám Svojsíková 1348,MB,Ml.Boleslav Stránka 15 z 34

16 PŘÍLOHA Č. 2 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TRADIČNÍCH ŘEMESEL HERMÉS MB S.R.O. PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/ KOLO Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, Mladá Boleslav Vypracoval: Mgr.Milouš Kašpar Přijímací řízení Číslo jednací: Vydáno dne Účinnost od: Počet stran: 4 Spisový znak: Skartační znak: S 4 V Mladé Boleslavi dne 11. ledna 2013 Mgr. Milouš Kašpar ředitel Stránka 16 z 34

17 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 Ředitel Střední školy tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. vyhlašuje první kolo přijímacího řízení 2013/2014 pro školní rok 1..KOLO Uchazeč odevzdává přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 15. března 2013 Přihláška ke vzdělávání do jiné než denní formy vzdělávání se podává řediteli střední školy do 20. března Bezprostředně po vyhodnocení výsledků 1. kola bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory a formy vzdělávání: Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání L/51 Provozní technika dálkové 2 r. 0 měs H/01 Klempíř denní 3 r. 0 měs H/01 Elektrikář denní 3 r. 0 měs H/01 Truhlář denní 3 r. 0 měs L/51 Podnikání denní 2 r. 0 měs L/51 Podnikání dálkové 2 r. 0 měs L/01 Gastronomie denní 4 r. 0 měs L/51 Gastronomie dálkové 2 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník denní 3 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník dálkové 3 r. 0 měs. Formuláře přihlášek (vzory) Stránka 17 z 34 Kritéria přijímacího řízení pro první ročníky ve školním roce 2013/2014 Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do

18 1.ročníku L/01 Gastronomie denní 4 r. 0 měs. 30 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku H/01 Klempíř denní 3 r. 0 měs H/01 Elektrikář denní 3 r. 0 měs H/01 Truhlář denní 3 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník denní/dálková 3 r. 0 měs. 60 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku L/51 Podnikání denní 2 r. 0 měs. 60 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku L/51 Provozní technika dálkové 2 r. 0 měs L/51 Podnikání dálkové 2 r. 0 měs L/51 Gastronomie dálkové 2 r. 0 měs. 30 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Stránka 18 z 34 Organizace a průběh přijímacího řízení Střední škola informuje písemně, tzv. informačním dopisem uchazeče nebo zákonného zástupce o přijetí přihlášky a o přidělení registračního čísla, pod kterým se zveřejňují výsledky přijímacího řízení. Informační dopis bude uchazeči zaslán na kontaktní adresu v období od 15. března do 20. dubna Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod registračními čísly ne jmenovitě - na veřejně přístupném místě školy (obvykle vstupní prostory budov) a na internetu Rozhodnutí o nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče bude ředitelem střední školy odesláno, bez zbytečného odkladu, ihned po ukončení hodnocení uchazečů. Rozhodnutí, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá ve zkrácené zákonné lhůtě po dobu 7 pracovních dní, pak je považováno za doručené.

19 Rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno osobně na informační schůzce, nejdříve však 20. dubna Ode dne převzetí rozhodnutí (popř. ode dne, od kterého je nevyzvednuté rozhodnutí považováno za doručené) běží lhůta pro podání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat na střední školu, která ho ke vzdělávání přijala. Na uvolněná místa může pak ředitel SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení. Zápisový lístek vydá žákům základní škola na základě 60a odst. 2 školského zákona. Ostatním uchazečům (nástavbové studium) jej vydá příslušný krajský úřad. Střední škola není oprávněna tiskopisy Zápisových lístků vydávat. Stránka 19 z 34

20 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TRADIČNÍCH ŘEMESEL HERMÉS MB S.R.O. PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/ KOLO Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, Mladá Boleslav Vypracoval: Mgr.Milouš Kašpar Přijímací řízení Číslo jednací: Vydáno dne Účinnost od: Počet stran: 4 Spisový znak: Skartační znak: S 4 V Mladé Boleslavi dne 1. května 2013 Mgr. Milouš Kašpar ředitel Stránka 20 z 34

21 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 Ředitel Střední školy tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. vyhlašuje první kolo přijímacího řízení 2013/2014 pro školní rok 2.KOLO Uchazeč odevzdává přihlášku do všechny formy vzdělávání řediteli střední školy do 28. června 2013 Bezprostředně po vyhodnocení výsledků 2. kola bude vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory a formy vzdělávání: Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání L/51 Provozní technika dálkové 2 r. 0 měs H/01 Klempíř denní 3 r. 0 měs H/01 Elektrikář denní 3 r. 0 měs H/01 Truhlář denní 3 r. 0 měs L/51 Podnikání denní 2 r. 0 měs L/51 Podnikání dálkové 2 r. 0 měs L/01 Gastronomie denní 4 r. 0 měs L/51 Gastronomie dálkové 2 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník denní 3 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník dálkové 3 r. 0 měs. Formuláře přihlášek (vzory) Kritéria přijímacího řízení pro první ročníky ve školním roce 2013/2014 Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání Stránka 21 z 34 přijímáno do 1.ročníku

22 65-41-L/01 Gastronomie denní 4 r. 0 měs. 30 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku H/01 Klempíř denní 3 r. 0 měs H/01 Elektrikář denní 3 r. 0 měs H/01 Truhlář denní 3 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník denní/dálková 3 r. 0 měs. 60 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku L/51 Podnikání denní 2 r. 0 měs. 60 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku L/51 Provozní technika dálkové 2 r. 0 měs L/51 Podnikání dálkové 2 r. 0 měs L/51 Gastronomie dálkové 2 r. 0 měs. 30 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Stránka 22 z 34

23 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TRADIČNÍCH ŘEMESEL HERMÉS MB S.R.O. PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/ KOLO Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, Mladá Boleslav Vypracoval: Mgr.Milouš Kašpar Přijímací řízení Číslo jednací: Vydáno dne Účinnost od: Počet stran: 4 Spisový znak: Skartační znak: S 4 V Mladé Boleslavi dne 1. Července 2013 Mgr. Milouš Kašpar ředitel Stránka 23 z 34

24 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 Ředitel Střední školy tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. vyhlašuje první kolo přijímacího řízení 2013/2014 pro školní rok 3.KOLO Uchazeč odevzdává přihlášku do všechny formy vzdělávání řediteli střední školy do Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory a formy vzdělávání: Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání L/51 Provozní technika dálkové 2 r. 0 měs H/01 Klempíř denní 3 r. 0 měs H/01 Elektrikář denní 3 r. 0 měs H/01 Truhlář denní 3 r. 0 měs L/51 Podnikání denní 2 r. 0 měs L/51 Podnikání dálkové 2 r. 0 měs L/01 Gastronomie denní 4 r. 0 měs L/51 Gastronomie dálkové 2 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník denní 3 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník dálkové 3 r. 0 měs. Formuláře přihlášek (vzory) Stránka 24 z 34

25 Kritéria přijímacího řízení pro první ročníky ve školním roce 2013/2014 Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku L/01 Gastronomie denní 4 r. 0 měs. 30 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku H/01 Klempíř denní 3 r. 0 měs H/01 Elektrikář denní 3 r. 0 měs H/01 Truhlář denní 3 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník denní/dálková 3 r. 0 měs. 60 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku L/51 Podnikání denní 2 r. 0 měs. 60 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku L/51 Provozní technika dálkové 2 r. 0 měs L/51 Podnikání dálkové 2 r. 0 měs L/51 Gastronomie dálkové 2 r. 0 měs. 30 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Organizace a průběh přijímacího řízení Střední škola informuje písemně, tzv. informačním dopisem uchazeče nebo zákonného zástupce o přijetí přihlášky a o přidělení registračního čísla, pod kterým se zveřejňují výsledky přijímacího řízení. Informační dopis bude uchazeči zaslán na kontaktní adresu do 2. září Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod registračními čísly ne jmenovitě - na veřejně přístupném místě školy (obvykle vstupní prostory budov) a na internetu Stránka 25 z 34

26 Rozhodnutí o nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče bude ředitelem střední školy odesláno, bez zbytečného odkladu, ihned po ukončení hodnocení uchazečů. Rozhodnutí, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá ve zkrácené zákonné lhůtě po dobu 7 pracovních dní, pak je považováno za doručené. Rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno osobně na informační schůzce. Ode dne převzetí rozhodnutí (popř. ode dne, od kterého je nevyzvednuté rozhodnutí považováno za doručené) běží lhůta pro podání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat na střední školu, která ho ke vzdělávání přijala. Na uvolněná místa může pak ředitel SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení. Zápisový lístek vydá žákům základní škola na základě 60a odst. 2 školského zákona. Ostatním uchazečům (nástavbové studium) jej vydá příslušný krajský úřad. Střední škola není oprávněna tiskopisy Zápisových lístků vydávat. Stránka 26 z 34

27 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TRADIČNÍCH ŘEMESEL HERMÉS MB S.R.O. PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/ KOLO Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, Mladá Boleslav Vypracoval: Mgr.Milouš Kašpar Přijímací řízení Číslo jednací: Vydáno dne Účinnost od: Počet stran: 4 Spisový znak: Skartační znak: S 4 V Mladé Boleslavi dne 2. zaří 2013 Mgr. Milouš Kašpar ředitel Stránka 27 z 34

28 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 Ředitel Střední školy tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. vyhlašuje první kolo přijímacího řízení 2013/2014 pro školní rok 4.KOLO Uchazeč odevzdává přihlášku do všechny formy vzdělávání řediteli střední školy. Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory a formy vzdělávání: Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání L/51 Provozní technika dálkové 2 r. 0 měs H/01 Truhlář denní 3 r. 0 měs L/51 Podnikání denní 2 r. 0 měs L/51 Podnikání dálkové 2 r. 0 měs L/01 Gastronomie denní 4 r. 0 měs L/51 Gastronomie dálkové 2 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník denní 3 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník dálkové 3 r. 0 měs. Formuláře přihlášek (vzory) Stránka 28 z 34 Kritéria přijímacího řízení pro první ročníky ve školním roce 2013/2014 Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku L/01 Gastronomie denní 4 r. 0 měs. 30 Přijímací zkouška se nekoná

29 Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku H/01 Truhlář denní 3 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník denní/dálková 3 r. 0 měs. 60 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku L/51 Podnikání denní 2 r. 0 měs. 60 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 1.ročníku L/51 Provozní technika dálkové 2 r. 0 měs L/51 Podnikání dálkové 2 r. 0 měs L/51 Gastronomie dálkové 2 r. 0 měs. 30 Přijímací zkouška se nekoná Informativní pohovor doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti Organizace a průběh přijímacího řízení Rozhodnutí o nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče bude ředitelem střední školy odesláno, bez zbytečného odkladu, ihned po ukončení hodnocení uchazečů. Rozhodnutí, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá ve zkrácené zákonné lhůtě po dobu 7 pracovních dní, pak je považováno za doručené. Rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno osobně na informační schůzce. Zápisový lístek vydá žákům základní škola na základě 60a odst. 2 školského zákona. Ostatním uchazečům (nástavbové studium) jej vydá příslušný krajský úřad. Střední škola není oprávněna tiskopisy Zápisových lístků vydávat. Stránka 29 z 34

30 Stránka 30 z 34 Příloha č. 3 Výroční zpráva o hospodaření

31 Stránka 31 z 34 Příloha č. 4 Vyúčtování poskytnuté dotace rok 2012/2013

32 Stránka 32 z 34 Příloha č. 5 Sociální partneři

33 Stránka 33 z 34

34 Stránka 34 z 34

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TRADIČNÍCH ŘEMESEL HERMÉS MB S.R.O. PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/ KOLO

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TRADIČNÍCH ŘEMESEL HERMÉS MB S.R.O. PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/ KOLO KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TRADIČNÍCH ŘEMESEL HERMÉS MB S.R.O. PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 2. KOLO Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, Mladá Boleslav Vypracoval:

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TRADIČNÍCH ŘEMESEL HERMÉS MB S R. O. PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/ KOLO

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TRADIČNÍCH ŘEMESEL HERMÉS MB S R. O. PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/ KOLO KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TRADIČNÍCH ŘEMESEL HERMÉS MB S R. O. PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 2. KOLO Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, Mladá Boleslav Vypracoval:

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2015/2016 Střední škola tradičních řemesel

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE Upozornění: v souladu s 60a odst. 3 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Beseda pro rodiče vycházejících žáků. Školní rok: 2016/ Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče

Beseda pro rodiče vycházejících žáků. Školní rok: 2016/ Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče Beseda pro rodiče vycházejících žáků Školní rok: 2016/2017 15. 11. 2016 Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče Co si zjistit, než vyplníme přihlášku: kritéria přijetí na SŠ ( platná k 31. 10. 2016 a k

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Dlouhá Lhota 70, Dlouhá Lhota. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Dlouhá Lhota 70, Dlouhá Lhota. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Dlouhá Lhota 70, 294 05 Dlouhá Lhota Identifikátor školy: 600 007 481 Termín konání inspekce:

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích - ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Seminář výchovných poradců ZŠ Kroměříž 22. 10. 2013 Uherské Hradiště 31. 10. 2013 Valašské Meziříčí 5. 11. 2013 Zlín 6. 11. 2013 Vsetín 11. 11. 2013 Osnova 1.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2016/2017 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Upozornění: v souladu s 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-15/12-S. Mgr. Miloušem Kašparem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-15/12-S. Mgr. Miloušem Kašparem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-15/12-S Název právnické osoby Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB, s.r.o. vykonávající činnost školy: Sídlo: 294 01 Dlouhá

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 Kriteria přijímacího řízení do jednotlivých oborů vzdělávání jsou stanovena ředitelkou školy

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY Školní rok 2015/2016 ZŠ Starý Jičín Výchovný poradce: Mgr. Eva Pavlištíková Přihlášky Přihlášky podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli (na podatelnu) střední

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Přijímací řízení pro školní rok

Přijímací řízení pro školní rok Všeobecná ustanovení Přijímací řízení pro školní rok 2017-18 Přijímací řízení pro obory studia Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141, proběhne v souladu s 60 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 K ritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 Schváleno na PV MŠMT dne 2. září 2008. A Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný

Více

Kam na střední školu?

Kam na střední školu? Příjímací řízení v roce 2017 Kam na střední školu? Důležité informace pro rodiče vycházejících žáků Co bych měl (-a) vědět? Jaké obory škola vyučuje Jaký je výstup pro daný obor Jak dlouho trvá studium

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, náměstí Svobody 318 Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1081/12-B Název právnické osoby Střední škola strojírenská a elektrotechnická vykonávající činnost školy: Sídlo: Trnkova 113, 628

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

P R OTOKOL O KON TR OLE

P R OTOKOL O KON TR OLE P R OTOKOL O KON TR OLE ČŠIZ-1273/15-Z Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Vzory tiskopisů přihlášek jsou zveřejněny na webových stránkách MŠMT.

Vzory tiskopisů přihlášek jsou zveřejněny na webových stránkách MŠMT. Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018 Pro první kolo přijímacího řízení mohou uchazeči podávat dvě přihlášky. Přihlášky podávají uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci k

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Právní předpisy V oblasti přijímacího řízení došlo k legislativním změnám u dvou základních právních předpisů * Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Seminář výchovných poradců ZŠ Vsetín 18. 10. 2016 Zlín 19. 10. 2016 Valašské Meziříčí 25. 10. 2016 Uherské Hradiště 1. 11. 2016 Kroměříž 2. 11. 2016 Právní předpisy

Více

Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov

Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2017/2018 OBSAH Všeobecná ustanovení.... 1 Přijímací komise...

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Seminář výchovných poradců ZŠ Valašské Meziříčí 6. 10. 2015 Kroměříž 8. 10. 2015 Vsetín 13. 10. 2015 Zlín 14. 10. 2015 Uherské Hradiště 15. 10. 2015 Osnova 1.

Více

Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice. Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice

Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice. Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice Naše koncepce kariérového poradenství Kariérové poradenství školy stojí na třech základních

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách - ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-579/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21 Sídlo: Lipová alej

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2017/2018

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2017/2018 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2017/2018 V souladu s 60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb. Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

2. KOLO přijímací řízení pro školní rok

2. KOLO přijímací řízení pro školní rok 2. KOLO přijímací řízení pro školní rok 2016-17 Všeobecná ustanovení Přijímací řízení pro obory studia Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141, proběhne v souladu s 60

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2012 2013

Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2012 2013 Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2012 2013 Právní předpisy zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. vyhláška č. 671/2004 Sb., (podrobnosti o

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více