Zápis č. 1/2015 z 1. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 1/2015 z 1. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty"

Transkript

1 Zápis č. 1/2015 z 1. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 9. února 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od hod. Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. Fr. Beneš CSc., p. R. Nepil, p. M. Pech, p. RNDr. J. Polecha CSc., p. J. Schejbal, p. T. Slabihoudek, p. J. Tischer DiS. Tajemnice : pí Bc. Císařová Omluveni: p. Ing. D. Rödig Jednání komise zahájil a řídil předseda p. Ing. Pešl Ověřovatel zápisu: p. R. Nepil 1. Hlasování o programu 1. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty 2. Volba místopředsedy Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty navržen p. T. Slabihoudek 3. Volba ověřovatele zápisu z Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty navržen p. R. Nepil 1. Kontrola zápisu z minulého jednání včetně dlouhodobých doporučení Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty je vzala na vědomí Kontrola minulých zápisů : Podnikání v bytech Přibývá žádostí o souhlas s podnikáním v bytě. Pokud jde pouze o tzv. korespondenční adresu nutno strpět podle živnostenského zákona je u fyzické osoby místem podnikání trvalé bydliště a není třeba souhlas vlastníka. Odlišná je situace u dalších forem podnikání jako s.r.o. a podobně zde je nutný souhlas vlastníka objektu. Zásadní přístup je ten, že byt je určen k bydlení a souhlas zde nevydávat. Problém smluv Bytová komise doporučila v případech nájemních smluv uzavřených za smluvní nájemné po neuznaném přechodu nájmu nebo ponechání v bytě po výpovědi v právní moci posoudit jednotlivě, zda vyčkat ukončení smlouvy a dále neprodlužovat. Zpětvzetí výpovědi Bytová komise doporučila zpětvzetí výpovědi v případě, že před uplynutím výpovědní lhůty uhradí dlužník všechny náklady včetně poplatků z prodlení a nákladů na podání výpovědi u bytů v domech, které nejdou do prodeje. U bytů v domech zahrnutých do privatizace doporučuje komise posoudit jednotlivě, zda vzít výpověď zpět nebo ponechat na rozhodnutí soudu. Pronájem náhradních bytů Bytová komise vzala na vědomí pronájem 20 bytů právnickým osobám jako náhradu za byty vyklizené v privatizované oblasti a doporučila poskytnutí finančního příspěvku na stěhování jako v ostatních případech. Aktualizovaný návrh pravidel promíjení poplatků z prodlení Komise schválila předložený návrh postupu promíjení poplatků z prodlení. Žádosti o prominutí poplatků z prodlení bude řešit vedoucí bytového odboru (resp. OSM) ve své kompetenci dle schválených pravidel. Bytová komise vzala na vědomí změnu textu v Pravidlech promíjení poplatků z prodlení s účinností od Žádosti o výměnu bytových náhrad - menších obecních bytů za větší Bytová komise doporučila projednávat v komisi žádosti ve smyslu přiměřeného rozšíření plochy (každá žádost bude posouzena BK resp. KOB) obecních bytů formou výměny obecních bytů za podmínky úhrady 3000,- Kč za každý m 2 získané plochy. Informace pro bytovou komisi (resp. KOB) výpovědi z nájmu Na základě rozsudku NS je nutno výpovědi z nájmů projednat v RMČ ( resp. KOB ) z důvodu právní opatrnosti. Přislučování prostor v domě k bytům v objektech navržených k prodeji Bytová komise nedoporučila povolování přislučování prostor v domě k bytům v objektech navržených k prodeji. Převzetí pohledávek od OÚSS za bývalými podnájemci sociálních bytů 1

2 Bytová komise doporučila, aby v případech, kdy budou na návrh OÚSS ukončeny platnosti nájemních smluv u sociálních bytů, Městská část Praha 8 převzala pohledávky za bývalými podnájemci. REVOKACE Doporučení BK č. 36/2010 ze dne ve věci vyplacení příspěvku ve výši ,- Kč Příspěvek na stěhování a proplacení instalace elektroměru Bytová komise doporučila poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč na stěhování všem oprávněným nájemcům bytů v obecních domech, svěřených do správy MČ Praha 8, navržených k prodeji výběrovým řízením, kteří byt vyklidí a vrátí pronajímateli (i když bytovou náhradu nepřijmou) a nemají finanční závazky vůči MČ Praha 8. Dále doporučila u nabídnutých bytových náhrad MČ Praha 8 proplacení poplatku za instalaci přiměřeného elektroměru, v případě, že tento poplatek bude Pražská energetika požadovat. Prodlužování nájemních smluv Bytová komise doporučila prodlužovat bez projednání v bytové komisi Rady Městské části Praha 8 (resp. v KOB) platnost nájemních smluv o nájmu obecního bytu (vyjma obecné prospěšnosti a problematických případů), kde je řádně hrazeno nájemné a trvá důvod nájmu. Tato prodloužení budou bytovým odborem ÚMČ Praha 8 (resp. Odborem pro správu majetku ÚMČ Praha 8) rovnou předkládána na jednání Rady Městské části Praha 8. Výměny bytů Bytová komise doporučila bytovému odboru Městské části Praha 8 (resp. OSM MČ Praha 8) vyřizovat podané Dohody o výměně bytů do 1 měsíce od doložení veškerých dokladů, potřebných k vyřízení žádostí. Řešení žádostí o přechod nájmu po odstěhování Bytová komise doporučila souhlasit s řešením žádostí o přechod nájmu bytu po odstěhování původního nájemce. Přidělení bytů formou VŘ Bytová komise doporučila přidělování volných bytů v domech ve vlastnictví obce a zařazených do prodeje oprávněným nájemcům pouze formou výběrových řízení. Částka nejnižšího vyhlašovaného prvního nájemného za m 2 je stanovena: 1. kolo VŘ: byty bez snížené kvality (dříve I. a II. kat.) ,- Kč; byty snížené kvality (dříve III. a IV. kat.) 8 000,- Kč 2. a další kolo VŘ: byty bez snížené kvality (dříve I. a II. kat.) ,- Kč; byty snížené kvality (dříve III. a IV. kat.) 6 000,- Kč Výběrové řízení Radou MČ Praha 8 bylo schváleno usnesení č. Usn RMC 0614/2012 ze dne s novým typem VŘ. Bytová komise navrhla částku nejnižšího vyhlašovaného prvního nájemného za m 2 stanovit i u výběrového řízení schváleného na základě usnesení č. Usn RMC 0064/2010 a 0604/2011 na 3 000,- Kč. Doporučení Bytové komise RMČ Praha 8 Bytová komise doporučila uspokojovat žádosti postupně dle data doporučení Bytové komise (resp. KOB) o přidělení bytu a dle volných kapacit v domech, které nejsou zahrnuty do první, druhé ani třetí etapy prodeje bytových domů. Vyhlášení VŘ o nájem bytu v domech určených k privatizaci Bytová komise doporučila ponížit první vyhlašované nájemné ve 3. kole Výběrového řízení u bytů bez snížené kvality na 6 000,- Kč/m 2 a u bytů se sníženou kvalitou na 4 000,- Kč/m 2. Doporučení Bytové komise RMČ Praha 8 Bytová komise v souvislosti s probíhající privatizací doporučila, aby v případě časové tísně bytový odbor (resp. OSM) ÚMČ Praha 8 předkládal k projednání v Radě MČ Praha 8 bez předchozího projednání v bytové komisi (resp. v KOB) RMČ Praha 8 všechny žádosti ve věci revokací výpovědí z nájmu bytů pro neplacení nájmu u nájemců, kteří uhradili veškeré dluhy, schválení výměn bytů a žádostí o ponechání v bytě po neuznaném přechodu anebo po uhrazení veškerých dluhů u nájemců, kteří užívají byty v domech zařazených do privatizace. Návrhy výpovědí z nájmu bytu JUDr. Hana Slabá ze dne Bytová komise doporučuje postupovat podle 2291 (vypovězení nájmu bez výpovědní doby) občan. zákoníku, eventuálně z jiných, dodatečně zjištěných zákonných výpovědních důvodů. Návrhy výpovědí z nájmu bytu JUDr. Hana Slabá ze dne Bytová komise doporučuje postupovat podle 2291 (vypovězení nájmu bez výpovědní doby) občan. zákoníku, eventuálně z jiných, dodatečně zjištěných zákonných výpovědních důvodů. Žádosti nájemců bytů v domech o slevu na nájmu xxx, Burešova 1151/12 Bytová komise doporučuje poskytnout slevu na nájemném ve výši 20 % ze základního nájemného za období 1 měsíce. Žádost o nájem obecního bytu ÚMČ Praha 8 xxx, Bezručova 867, Dvůr Králové nad Labem Bytová komise doporučuje nájem bytu přiměřené velikosti pro 1 osobu, na dobu určitou 2 roky, mimo oblast prodejů, xxx, Kurkova 1211/4, Praha 8 ze zápisu 37/2014 Bytová komise doporučuje nájem bytu přiměřené velikosti pro 2 osoby, na dobu určitou 2 roky, mimo oblast prodejů, xxx, Vrutická 418, Benátky nad Jizerou Bytová komise doporučuje nájem bytu přiměřené velikosti pro 2 osoby, na dobu určitou 2 roky, mimo oblast prodejů, Žádost o nájem obecního bytu Městská policie hl. m. Prahy xxx, Zahradní 1251, Lipník nad Bečvou Bytová komise doporučuje nájem bytu přiměřené velikosti pro 1 osobu, na dobu určitou 2 roky, mimo oblast prodejů, 2

3 Žádost o nájem obecního bytu OÚSS xxx, Tanvaldská 1338/3, Kobylisy Bytová komise doporučuje nájem bytu přiměřené velikosti pro 4 osoby, na dobu určitou 2 roky, mimo oblast prodejů, Žádost nájemce bytu o prodloužení lhůty k povinné rekonstrukci bytu xxx, Vítkova 189/17 II. ETAPA PRIVATIZACE Bytová komise doporučuje prodloužit termín na opravu bytu na adrese Vítkova 189/17 do data xxx, Prvního pluku 539/18 II. ETAPA PRIVATIZACE Bytová komise doporučuje prodloužit termín na opravu bytu na adrese Prvního pluku 539/18 do data xxx nájemci bytu č. 9, ve 3. podlaží, 2+1 (81,40 m 2 ) xxx nájemce bytu č. 16, ve 4. podlaží, 2+1 (84,70 m 2 ) xxx nájemce bytu č. 15, ve 4. podlaží, 2+1 (85,60 m 2 ) Bytová komise doporučuje prodloužit lhůtu k povinné rekonstrukci bytů do doby vynesení pravomocného rozsudku, ale za podmínky, že ostatní ujednání v nájemních smlouvách zůstanou beze změn. xxx, Světova 1051/15 II. ETAPA PRIVATIZACE Bytová komise doporučuje vyhovět žádosti a vystornovat měsíční předpis nájemného a nevyužívaných služeb spojených s bydlením v bytě na adrese Světova 1051/15 v celkové výši ,- Kč. xxx, OÚSS Bytová komise doporučuje přidělení bytu na adrese Taussigova 1172/1 ředitelce OÚSS pro potřeby Klubu seniorů. Bytová komise doporučuje prodloužení užívání bytu na adrese Bínova 534/12, novou nájemní smlouvou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky a za nájemné ve výši 100,- Kč/m 2 /měsíc. Bytová komise doporučuje prodloužení užívání bytu na adrese Taussigova 1172/1, novou nájemní smlouvou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky a za nájemné ve výši 100,- Kč/m 2 /měsíc. Bytová komise doporučuje přidělení většího bytu vhodného pro 1 osobu. xxx, Centrum Palmovka a.s. Bytová komise doporučuje prodloužení užívání bytu č. 2 a 47 na adrese Bínova 532/8, bytu č. 0.1 a 22 na adrese Bínova 533/10, bytu č. 71, 72, 84, 93, 110, 127, 154, 158, 160, 247, 248, 275 a 333 na adrese Taussigova 1172/1, byty č. 220, 286, 294, 334 a 340 na adrese Burešova 1151/12 a bytu č. 1 na adrese Sokolovská 381/68 s Centrem Palmovka, a. s., novou nájemní smlouvou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky a za nájemné ve výši 100,- Kč/měs za bytovou jednotku. Bytová komise doporučuje prodloužení užívání bytu na adrese Bínova 534/12, novou nájemní smlouvou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky a za nájemné ve výši 100,- Kč/m 2 /měsíc. xxx, Za Poříčskou branou 372/14 II. ETAPA PRIVATIZACE Bytová komise doporučuje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na adrese Za Poříčskou branou 372/14 na dobu neurčitou. xxx, Pernerova 427/8 II. ETAPA PRIVATIZACE Bytová komise doporučuje ponechání žadatele v bytě na adrese Pernerova 427/8. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky a za nájemné ve výši 96,- Kč/m 2 /měsíc. Bytová komise doporučuje prodloužení užívání bytu na adrese Bínova 534/12, novou nájemní smlouvou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky a za nájemné ve výši 150,- Kč/m 2 /měsíc. xxx, Jirsíkova 540/4 I. ETAPA PRIVATIZACE zrušeno Bytová komise doporučuje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na adrese Jirsíkova 540/4. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky a za smluvní nájemné 150,- Kč/m 2 /měsíc. Návrh soudního smíru ve věci žaloby o zaplacení Bytová komise doporučuje uzavření smíru za podmínky uhrazení ,- Kč. Po předložení dokladu o uhrazení vezme Městská část Praha 8 žalobu u soudu zpět a každá strana sporu si ponese náklady soudu. Městská část Praha 8 dále nebude po žadateli nárokovat příslušenství k dluhu. xxx, Pernerova 317/5 Bytová komise doporučuje výměnu bytu o vel. 3+1, na adrese Pernerova 317/5 za jiný byt přiměřené velikosti pro 3 osoby, mimo oblast prodejů, za nájemné schválené usnesením č. Usn RMC 0031/2011 ze dne a snížení nájemného o 20 % ze základního nájemného. Sleva z nájemného bude poskytnuta do vyřešení problému. Nová podání: Návrhy výpovědí z nájmu bytu JUDr. Hana Slabá ze dne Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje postupovat podle 2291 (vypovězení nájmu bez výpovědní doby) občan. zákoníku, eventuálně z jiných, dodatečně zjištěných zákonných výpovědních důvodů. 3

4 Návrhy výpovědí z nájmu bytu AUSTIS správa s.r.o. Libeň ze dne Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje postupovat podle 2291 (vypovězení nájmu bez výpovědní doby) občan. zákoníku, eventuálně z jiných, dodatečně zjištěných zákonných výpovědních důvodů. Návrhy výpovědí z nájmu bytu AUSTIS správa s.r.o. Karlín ze dne Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje postupovat podle 2291 (vypovězení nájmu bez výpovědní doby) občan. zákoníku, eventuálně z jiných, dodatečně zjištěných zákonných výpovědních důvodů. Před zaslání výpovědi žádá komise OSM OB o provedení místního šetření v bytě. NÁVRHY NA PROMINUTÍ A ODPISY Návrh na částečné prominutí a odpis poplatků z prodlení ve výši ,- Kč, příp. úplné prominutí a odpis poplatků z prodlení ve výši ,- Kč, vedených na bytě č. 2, Čimická 717/34, Praha 8 Kobylisy Komise měla k dispozici zprávu od Odboru právních služeb ÚMČ Praha 8. Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje úplné prominutí a odpis poplatků z prodlení ve výši ,- Kč a postoupení návrhu RMČ Praha 8 ke schválení. VÝMĚNY BYTŮ Výměnu dříve realizovanou na základě předchozí právní úpravy dle zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jehož účinnost skončila dne , lze dle současné právní úpravy, na základě zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník nahradit uzavřením smlouvy, jejímiž účastníky jsou nájemci předmětných bytů. Potřebné údaje týkající se nájemců a bytů, které mají v nájmu, uvedou do příslušného formuláře MČ Praha 8. Realizace této smlouvy vyžaduje souhlasné stanovisko příslušných pronajímatelů s přidělením předmětného bytu novému nájemci, účastníku výše uvedené smlouvy. 1. žadatel X 2. žadatel 1. žadatel Vítkova 350/34, Praha 8 Karlín (obecní byt 2+1, 78,30 m 2, 2 osoby), nájem na dobu neurčitou (PRIVATIZACE předběžné opatření Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou) a 2. žadatel Vrchlického 793/34, Praha 5 Košíře (dům soukromého majitele 1+0, 27 m 2, 1 osoba), nájem na dobu neurčitou. Nájemci bytů mezi sebou uzavřeli smlouvu, ve které projevili zájem uzavřít NS k bytu, který je užíván druhým nájemcem. Podmínkou uzavření NS je protokolární ukončení nájmu původního nájemce. Komise měla k dispozici Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje souhlasit s realizací smlouvy uzavřené mezi žadateli. 4

5 1. žadatel X 2. žadatel 1. žadatel Bínova 532/8, Praha 8 Střížkov (obecní byt 1+1, 47,52 m 2, 1 osoba), nájem na dobu neurčitou a 2. žadatel - Bínova 534/12, Praha 8 Střížkov (obecní byt 1+1, 32,60 m 2, 2 osoby), nájem na dobu určitou do Nájemci bytů mezi sebou uzavřeli smlouvu, ve které projevili zájem uzavřít NS k bytu, který je užíván druhým nájemcem. V případě doporučení Komise RMČ P8 pro obecní byty a souhlasného stanoviska RMČ Praha 8, bude s žadatelem č. 1 uzavřena NS k bytu na adrese Bínova 534/12 na dobu neurčitou a s žadatelem č 2. u bytu na adrese Bínova 532/8, na dobu určitou do Podmínkou uzavření NS je protokolární ukončení nájmu původního nájemce. Komise měla k dispozici Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje souhlasit s realizací smlouvy uzavřené mezi žadateli. Žádosti nájemců bytů v domech o slevu na nájmu xxx, Sokolovská 97/86 PRIVATIZACE Dne požádal o slevu na nájemném z důvodu havárií stoupaček. Komise měla k dispozici Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje poskytnout slevu na nájemném ve výši 30% ze základního nájemného za období 1 měsíce. xxx, Křižíkova 178/31 Dne zažádala o poskytnutí slevy na nájemném ve výši 65% z důvodu celkové rekonstrukce domu. Komise měla k dispozici Usnesení: Komise pro obecní byty žádá Odbor správy majetku oddělení bytů o zajištění stanoviska od správní firmy popř. od paní Marouškové (odbor právních služeb ÚMČ Praha 8 dozoruje stavbu) po jaké časové období nebylo možno byty v domě užívat. xxx, Křižíkova 290/48 (PRIVATIZACE, není podán návrh na vklad do KN) Dopisem ze dne zažádal o poskytnutí slevy na nájemném z důvodu nezpůsobilosti užívání podstatné části bytu k bydlení. Toto vzniklo následkem roztržení topného tělesa (nad bytem žadatele) a vytopením všech bytů, které se nacházejí pod místem havárie. Nájemce žádá kompenzaci pro všechny postižené byty, a to ve výši 75% z předepsaného nájemného v souladu s 2265 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Komise měla k dispozici Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje poskytnout slevu na nájemném ve výši 50% ze základního nájemného za období 2 měsíců. 5

6 Žádost o nájem obecního bytu ÚMČ Praha 8 xxx, Bínova 533/10 Dopisem ze dne požádala o změnu podnájemní smlouvy na smlouvu nájemní. Komise měla k dispozici Bínova 533/10 novou nájemní smlouvou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a za nájemné ve výši 100,- Kč/m 2 /měsíc. xxx, Bínova 533/10 Dopisem ze dne požádala o změnu podnájemní smlouvy na smlouvu nájemní. Komise měla k dispozici Bínova 533/10 novou nájemní smlouvou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a za nájemné ve výši 100,- Kč/m 2 /měsíc. Žádost o nájem obecního bytu Policie ČR xxx, Tyršova 1527, Milovice Komise měla k dispozici Žádost je doporučena ředitelem Policie ČR OŘ III. p. plk. Mgr. Ladislavem Hrdličkou. Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje uzavřít podnájemní smlouvu k bytu na adrese Taussigova 1172/1, o velikosti 1+1 na dobu určitou 1 roku a za nájemné ve výši 100,- Kč/m 2 /měsíc, Po doložení změny vlastníka nemovitosti v katastru nemovitostí bude projednáno další prodloužení užívání tohoto bytu. Dopisem ze dne prostřednictvím svého veřejného opatrovníka požádal o prodloužení platnosti NS, která končí dne Komise měla k dispozici zprávu od OB OSM ÚMČ Praha 8. Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje prodloužení užívání bytu č. 297, na adrese Taussigova 1172/1, novou nájemní smlouvou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a za nájemné ve výši 100,- Kč/m 2 /měsíc. Dopisem ze dne požádala o prodloužení užívání bytu. Komise měla k dispozici Taussigova 1172/1, novou nájemní smlouvou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a za nájemné ve výši 100,- Kč/m 2 /měsíc. 6

7 OB OSM ÚMČ Praha 8 žádá o doporučení dalšího postupu ve věci vyklizení bytu o velikosti 1+0 (26,96 m 2 ) v 16. podlaží domu. Nájemkyně zemřela. Jediný dědic měl byt vyklidit a vyklizený vrátit správci objektu. To však neučinil. V bytě zůstalo nějaké vybavení, u kterého byla dle znaleckého posudku stanovena hodnota na částku 940,- Kč. Komise měla k dispozici Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje ponechat veškeré vybavení na místě a nemanipulovat s ním. Byt na této adrese dále pronajmout s tímto vybavením. Dopisem ze dne požádal o prodloužení užívání bytu novou nájemní smlouvou. Komise měla k dispozici Taussigova 1172/1 novou nájemní smlouvou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a za nájemné ve výši 100,- Kč/m 2 /měsíc. xxx, U nádražní lávky 358/5 ze zápisu 27/2013, 38/2014 OB OSM ÚMČ Praha 8 žádá o doporučení dalšího postupu ve věci uzavření nové nájemní smlouvy s žadatelkou, která užívá byt ve 4. podlaží, o velikosti 2+1 v tomto domě. Komise měla k dispozici Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje uzavření nájemní smlouvy k bytu na adrese U nádražní lávky 358/5 na dobu určitou 1 rok a za nájemné ve výši 100,- Kč/m 2 /měsíc. Dopisem ze dne požádal o prodloužení užívání bytu. Komise měla k dispozici Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje neprodloužit nájemní smlouvu k bytu na adrese Bínova 534/12. xxx, NADACE BONA, Pod Čimickým hájem 177/1 Výkonný provozní ředitel Nadace BONA se dne obrátil em na MČ Praha 8 s žádostí o souhlas s podnájmem velkometrážního bytu (jenž má Nadace BONA od MČ P8 v nájmu) akciové společnosti Interact. Komise měla k dispozici zprávu od OB OSM ÚMČ Praha 8. Usnesení: Komise pro obecní byty nedoporučuje NADACI BONA udělit souhlas s podnájmem bytu pro účely zřízení sídla firmy. 7

8 Dopisem ze dne požádala o prodloužení užívání bytu. Komise měla k dispozici Bínova 534/12, novou nájemní smlouvou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a za nájemné ve výši 100,- Kč/m 2 /měsíc. Zasedání bylo ukončeno v hod. Příští jednání komise pro obecní byty se bude konat v pondělí 9. března 2015 v 17:00 hod. Přílohy: Prezenční listina Návrhy výpovědí z nájmu bytu JUDr. Hana Slabá ze dne Návrhy výpovědí z nájmu bytu AUSTIS správa s.r.o. Libeň ze dne Návrhy výpovědí z nájmu bytu AUSTIS správa s.r.o. Karlín ze dne Podpis předsedajícího. Podpis ověřovatele Zapsala: Bc. Gabriela Císařová 8

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014

Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014 Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné V Praze dne 20. června 2014 zasláno prostřednictvím ivana.pirna@odolenavoda.cz Vážená paní Pirná, dovoluji

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

ZÁSADNÍ JUDIKATURA K NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

ZÁSADNÍ JUDIKATURA K NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR ZÁSADNÍ JUDIKATURA K NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 135 otázek a odpovědí z oblasti nájmu a podnájmu nebytových prostor zpracovaných na základě vybraných rozhodnutí Ústavního soudu ČR, Nejvyššího

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak. Všeobecné podmínky Poskytování telekomunikačních služeb společnosti OXID Networks s.r.o.. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1 Tyto všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

II. Úvodní ustanovení

II. Úvodní ustanovení vzorová nájemní smlouva k pronájmu bytů dle III.1. písm. a), d) / kritérium dle písm.d) může být ve spojení s kritérii dle písm. e), f)/, g), j), l) N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená v souladu s rozhodnutím

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Normativní instrukce č. 10/2013

Normativní instrukce č. 10/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 10/2013 Postup v řízení o doplatek na bydlení podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 WP-9-1-MAJ 10.2008 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 Průvodce pojištěním Vážený kliente, touto smlouvou jste zvolil pojištění na ochranu

Více