Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ"

Transkript

1 Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Functional classification and inventory of green urban and rural community Dobřejovice district Prag - east ; (in quadrate network) ; Soubor map Map collec7on Martin SLÁVIK a Václav BAŽANT Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a dřevařská Katedra dendrologie a šlechtění lesních dřevin Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Forestry and Wood Sciences Department of Dendrology and Forest Tree Breeding 2012

2 Anotace Soubor map Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ obsahuje 6 tématických map, které analyzují stav vegetačních prvků v obci Dobřejovice. Jednotlivé mapy zobrazují kategorizaci ploch zeleně z hlediska jejich funkce, situaci rozmístění hlavních vegetačních prvků v sídle a jejich druhovou skladbu. Vyhodnocují systém propojení vegetačních prvků v celoobecním kontextu a jejich návaznosti na krajinné struktury a prvky USES. Obsah 1. Funkční členění zeleně v Dobřejovicích (M 1: , formát A3) 2. Územní systém ekologické stability obce Dobřejovice (M 1: , formát A3) 3. Inventarizace dřevin v extravilánu obce Dobřejovice (M 1: 5 000, formát A1) 4. Inventarizace dřevin v centru obce Dobřejovice (M 1: 500, formát A1) 5. Inventarizace dřevin v intravilánu obce Dobřejovice SEVER (M 1: 1 000, formát A0) 6. Inventarizace dřevin v intravilánu obce Dobřejovice JIH ( M 1: 1 000, formát A0) Charakteristika Dobřejovice leží ve Středočeském kraji v okresu Praha východ, správně spadají pod obec s rozšířenou působností Říčany. Dobřejovice jsou modelovým příkladem současného překotného vývoje satelitních obcí v okolí velkých sídel. Obec se velmi rychle rozrůstá a musí čelit suburbanizačním tlakům. Zeleň v těchto typech obcí má vedle ostatních velmi důležitou funkci kompozičně neutrálního prvku schopného opticky propojit různé typy zástavby. Funkční systém je zde tvořen propojením několika kategorií vegetačních ploch - zeleň na veřejných prostranstvích v centru obce, doprovodná zeleň v okolí rybníků, břehové porosty na Dobřejovickém potoce, prvky liniové zeleně provázející příjezdové komunikace do sídla, solitérní stromy a vyhrazená obytná a hospodářská zeleň. Mapy budou využity v dalším kvalitativním rozvoji veřejné zeleně v obci. Budou sloužit jako podklad pro plánování rozvoje, údržby a ochrany vegetačních prvků a pro kalkulaci nákladovosti. Mapy byly zpracovány z podkladů veřejné správy, územního plánu obce Dobřejovice a diplomové práce Jiřího Stiborka - Studie vegetačních úprav v obci Dobřejovice. Poděkování Soubor map byl vytvořen za pomoci grantu č. QH NAZV - Ekonomická efektivnost šlechtění lesních dřevin. Autoři Martin Slávik a Václav Bažant Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a dřevařská Katedra dendrologie a šlechtění lesních dřevin Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol Rok vydání mapového souboru: 2012

3

4

5 Označení Druhová skladba skupiny / stromu e/01 skup.: Quercus robur, Salix caprea, Pyrus communis, Prunus skup.: Prunus domestica, Prunus avium, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Ulmus leavis, Salix caprea, Pinus sylvestris, Pyrus e/02 communis,picea abies, Prunus, Sambucus nigra, Rosa canina skup.: Alnus glutinosa, Salix fragilis, Populus nigra, Populus e/03 tremula, Salix caprea, Betula pendula, Alnus incana, Quercus robur, Carpinus betulus, Rosa canina, Crataegus leavigata e/04 skup.: Prunus avium, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Ulmus e/05 skup.: Alnus glutinosa, Salix alba, Fraxinus excelsior, Salix caprea, Populus tremula, Quercus robur, Betula pendula, Salix sp. e/06 skup.: Prunus domestica, Rosa canina, Crataegus, Ligustrum vulgare, Prunus avium skup.: Alnus glutinosa, Populus nigra, Populus tremula, Salix e/07 caprea, Betula pendula, Pinus sylvestris, Picea abies, Quercus robur, Rosa canina, Crataegus leavigata e/08 skup.: Prunus domestica, Sambucus nigra, Rosa canina e/09 skup.: Malus sp., Prunus domestica, Sambucus nigra, Rosa canina e/10 skup.: Prunus domestica, Rosa canina, Sambucus nigra e/11 skup.: Robinia pseudoacacia, Rosa canina e/12 skup.: Populus tremula, Robinia pseudoacacia, Fraxinus excelsior, Rosa canina, Malus sp. e/13 skup.: Alnus glutinosa, Populus nigra, Populus tremula, Salix caprea, Betula pendula, Quercus robur, Rosa canina e/14 skup.: Salix alba e/15 Alnus glutinosa e/16 skup.: Alnus glutinosa skup.: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Acer e/17 sp., Salix caprea, Prunus avium, Padus avium, Crataegus, Ligustrum vulgare, Sambucus nigra skup.: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Acer e/18 sp., Salix caprea, Prunus avium, Padus avium, Crataegus, Ligustrum vulgare, Sambucus nigra e/19 skup.: Salix alba, Alnus glutinosa, Populus tremula, Fraxinus excelsior, Salix caprea, Salix sp. e/20 alej ovocných stromů: Malus sp., Prunus domestica e/21 Acer platanoides e/22 Acer platanoides e/23 Acer pseudoplatanus e/24 Acer platanoides e/25 Fraxinus excelsior e/26 Fraxinus excelsior e/27 Acer platanoides e/28 Fraxinus excelsior e/29 skup.: Rosa canina, Corylus avellana, Prunus domestica, Sambucus nigra, Fraxinus excelsior e/30 Prunus avium e/31 skup.: Prunus, Acer platanoides, Sambucus nigra, Rosa canina e/32 skup.: Salix caprea, Salix viminalis, Populus nigra e/33 Acer platanoides e/34 Acer platanoides e/35 skup.: Juglans regia, Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra e/36 skup.: Picea abies, Acer platanoides, Salix sp skup.: Prunus, Rosa canina, Sorbus aucuparia, Lonicera e/37 xylosteum, Sambucus nigra, Viburnum lantana, Ribes alpinum, Padus avium e/38 skup.: Pyrus communis, Rosa canina, Prunus e/39 skup.: Prunus domestica, Pyrus communis, Crataegus, Rosa canina, Prunus e/40 skup.: Prunus domestica, Pyrus communis, Crataegus, Rosa canina, Prunus, Sambucus nigra e/41 skup.: Swida sanguinea, Prunus avium, Sorbus aucuparia, skup.: Prunus, Rosa canina, Sorbus aucuparia, Lonicera e/42 xylosteum, Sambucus nigra, Viburnum lantana, Ribes alpinum, Padus avium

6 a/01 Acer platanoides a/02 Acer platanoides a/03 Acer saccharinum a/04 Negundo aceroides a/05 Betula pendula a/06 Tilia cordata a/07 Tilia cordata a/08 Tilia cordata a/09 Tilia cordata a/10 Tilia platyphyllos a/11 Tilia platyphyllos a/12 Tilia platyphyllos a/13 Tilia platyphyllos a/14 Tilia platyphyllos a/15 Fagus sylvatica a/16 Fagus sylvatica a/17 Fraxinus excelsior a/18 Syringa x chinensis a/19 Syringa x chinensis a/20 Larix decidua a/21 Pseudotsuga menziesii a/22 Pseudotsuga menziesii a/23 Pseudotsuga menziesii a/24 Pseudotsuga menziesii a/25 Abies grandis a/26 Pinus sylvestris a/27 Picea sitchensis a/28 Picea omorika a/29 Picea omorika a/30 Pinus nigra a/31 Pinus nigra a/32 Pinus nigra b/01 Aesculus hippocastanum b/02 Aesculus hippocastanum b/03 Aesculus hippocastanum b/04 Aesculus hippocastanum b/05 Aesculus hippocastanum b/06 Aesculus hippocastanum b/07 Aesculus hippocastanum b/08 Acer pseudoplatanus b/09 Acer pseudoplatanus b/10 Acer pseudoplatanus b/11 Acer platanoides b/12 Acer platanoides b/13 Acer platanoides b/14 Acer platanoides b/15 Acer platanoides b/16 Acer pseudoplatanus b/17 Acer platanoides b/18 Acer platanoides b/19 Acer platanoides b/20 Acer platanoides b/21 Acer platanoides b/22 Acer platanoides b/23 Acer platanoides b/24 Acer pseudoplatanus b/25 Acer pseudoplatanus b/26 Robinia pseudoacacia b/27 Tilia cordata b/28 Acer platanoides Globosum b/29 Acer platanoides Globosum b/30 Acer platanoides Globosum b/31 Carpinus betulus b/32 Quercus robur b/33 Forsythia x intermedia b/34 Forsythia x intermedia b/35 Lonicera tatarica b/36 Spiraea x vanhouttei b/37 Symphoricarpos albus b/38 Symphoricarpos albus b/39 Salix caprea b/40 Salix caprea b/41 Salix caprea b/42 Sorbus aucuparia b/43 Philadelphus coronarius b/44 Fraxinus excelsior b/45 Fraxinus excelsior b/46 Weigela florida b/47 Weigela florida b/48 Weigela florida b/49 Spiraea japonica b/50 Spiraea douglasii b/51 Swida alba Argenteomarginata b/52 Swida alba Argenteomarginata b/53 Weigela florida b/54 Spiraea x cinerea b/55 Spiraea x cinerea b/56 Spiraea x cinerea b/57 Physocarpus opulifolius cv. b/58 Physocarpus opulifolius cv. b/59 Salix caprea b/60 Tilia cordata b/61 Philadelphus coronarius b/62 Philadelphus coronarius b/63 Philadelphus coronarius b/64 Deutzia scabra b/65 Philadelphus coronarius b/66 Alnus incana b/67 Alnus glutinosa b/68 Alnus incana b/69 Spiraea japonica b/70 Spiraea japonica b/71 Rhododendron sp. b/72 Rhododendron sp. b/73 Philadelphus coronarius b/74 Viburnum lantana b/75 Viburnum lantana b/76 Sambucus niger b/77 Physocarpus opulifolius skup.: Forsythia x intermedia, Sambucus niger, b/78 Cotoneaster sp., Corylus avellana, Swida sanguinea b/79 skup.: Crataegus laevigata, Acer platanoides, Corylus avellana, Symphoricarpos albus b/80 skup.: Corylus avellana, Robinia pseudoacacia, Pinus nigra b/81 Abies concolor b/82 Abies concolor b/83 Abies concolor b/84 Abies concolor b/85 Abies alba b/86 Abies alba b/87 Thuja occidentalis b/88 Thuja occidentalis b/89 Thuja occidentalis b/90 Thuja occidentalis b/91 Thuja occidentalis b/92 Thuja occidentalis b/93 Thuja occidentalis b/94 Thuja occidentalis b/95 Thuja occidentalis b/96 Thuja occidentalis b/97 Thuja occidentalis b/98 Thuja occidentalis b/99 Thuja occidentalis b/100 Thuja occidentalis b/101 Fraxinus excelsior b/102 Picea abies b/103 Picea abies b/104 Picea abies b/105 Picea abies b/106 Picea abies b/107 Picea abies b/108 Picea abies b/109 Picea abies b/110 Picea abies b/111 Picea abies b/112 Picea abies b/113 Picea abies b/114 Picea abies b/115 Picea abies b/116 Picea sp. b/117 Picea pungens b/118 Picea pungens b/119 Picea pungens b/120 Picea pungens b/121 Picea omorika b/122 Picea omorika b/123 Picea omorika b/124 Picea abies b/125 Pinus nigra b/126 Pinus nigra b/127 Pinus nigra b/128 Pinus nigra b/129 Pinus nigra b/130 Pinus nigra b/131 Pinus nigra b/132 Pinus nigra b/133 Pinus nigra b/134 Pinus nigra b/135 Pinus nigra b/136 Pinus nigra b/137 Pinus nigra b/138 Pinus nigra b/139 Pinus sylvestris ˇFastigiata b/140 Pinus ponderosa b/141 Pinus ponderosa b/142 Pinus ponderosa b/143 Pinus ponderosa b/144 Pinus ponderosa b/145 Pinus ponderosa b/146 Pinus sylvestris b/147 Pseudotsuga menziesii b/148 Pseudotsuga menziesii b/149 Pseudotsuga menziesii b/150 Pseudotsuga menziesii b/151 Pseudotsuga menziesii b/152 Pseudotsuga menziesii b/153 Pseudotsuga menziesii b/154 Pseudotsuga menziesii b/155 Thuja occidentalis b/156 Juniperus x media b/157 Juniperus horizontalis skup.: Robibia pseudoacacia, Rosa canina, b/158 Spiraea x vanhouttei, Juniperus virginiana, Juniperus x media Pfitzeriana, Berberis thunbergii Atropurpurea, Acer platanoides b/159 Juniperus x media Pfitzeriana Aurea b/160 Deutzia scabra b/161 Pinus nigra b/162 Spiraea x vanhouttei c/01 Juglans regia c/02 Juglans regia c/03 Juglans regia c/04 Juglans regia c/05 Juglans regia c/06 Juglans regia c/07 Juglans regia c/08 Juglans nigra c/09 Spiraea x vanhouttei c/10 Spiraea x vanhouttei c/11 Acer platanoides c/12 skup.: Cotoneaster multiflorus, Rosa canina c/13 Robinia pseudoacacia c/14 Picea pungens c/15 Picea pungens c/16 Thuja occidentalis c/17 Thuja occidentalis c/18 Thuja occidentalis c/19 Thuja occidentalis c/20 Thuja occidentalis c/21 Thuja occidentalis c/22 Thuja occidentalis c/23 Thuja occidentalis c/24 Thuja occidentalis c/25 Thuja occidentalis c/26 Thuja occidentalis c/27 Thuja occidentalis c/28 Thuja occidentalis c/29 Thuja occidentalis c/30 Thuja occidentalis c/31 Thuja occidentalis c/32 Thuja occidentalis c/33 Thuja occidentalis c/34 Chamaecyparis nootkatensis c/35 Chamaecyparis nootkatensis c/36 Chamaecyparis nootkatensis c/37 Chamaecyparis lawsoniana c/38 Juniperus communis c/39 Juniperus communis c/40 Picea abies c/41 Pinus mugo c/42 Pinus mugo c/43 Juniperus sabina c/44 Juniperus x media Pfitzeriana Aurea c/45 Platycladus orientalis cv. c/46 Platycladus orientalis cv. c/47 Picea pungens c/48 Picea pungens c/49 Picea pungens c/50 Picea pungens c/51 Picea pungens c/52 Thuja plicata c/53 Juniperus chinensis c/54 Acer platanoides d/01 Populus nigra d/02 Populus alba d/03 Populus alba d/04 Fraxinus excelsior d/05 Fraxinus excelsior d/06 Fraxinus excelsior d/07 Salix caprea d/08 Prunus cerasifera Nigra d/09 Picea abies d/10 Tilia cordata d/11 Negundo aceroides Variegatum d/12 Malus sp. d/13 Robinia psaeudoacacia Frisia d/14 Acer platanoides Drummondii d/15 Tilia cordata d/16 Prunus cerasifera Nigra d/17 Acer platanoides Crimson King d/18 Tilia platyphyllos d/19 Catalpa bignonioides d/20 Sorbus aucuparia d/21 Betula pendula d/22 Salix caprea d/23 Betula pendula d/24 Crataegus lavallei d/25 Crataegus lavallei d/26 Betula pendula d/27 Picea abies d/28 Picea abies d/29 Picea abies d/30 Picea abies d/31 Picea abies d/32 Acer platanoides d/33 Betula pendula d/34 Betula pendula d/35 Betula pendula d/36 Pinus sylvestris d/37 Picea abies d/38 Picea abies d/39 Picea abies d/40 Pinus nigra d/41 Pinus nigra d/42 Pinus nigra d/43 Paeonia suffruticosa d/44 Swida alba Argenteomarginata d/45 Weigela florida d/46 Physocarpus opulifolius d/47 Physocarpus opulifolius d/48 Swida alba Argenteomarginata d/49 Viburnum rhytidophyllum d/50 Acer tataricum d/51 Acer ginnala d/53 Spiraea x cinerea Grefsheim d/54 Salix erythroflexuosa d/55 Amorpha fruticosa d/56 Pyracantha coccinea d/57 Pyracantha coccinea d/58 Pyracantha coccinea d/59 Juniperus sp. d/60 Acer tataricum d/61 Swida alba Argenteomarginata d/62 Crataegus leavigata d/63 Philadelphus coronarius d/64 Philadelphus coronarius d/65 skup.: Philadelphus coronarius, Physocarpus opulifolius, Weigela cv., Spiraea sp. d/66 Swida stolonifera Flaviramea i/01 Aesculus hippocastanum i/02 Aesculus hippocastanum i/03 Aesculus hippocastanum i/04 Aesculus hippocastanum i/05 Aesculus hippocastanum i/06 Aesculus hippocastanum i/07 Aesculus hippocastanum i/08 Aesculus hippocastanum i/09 Aesculus hippocastanum i/10 Aesculus hippocastanum i/11 Aesculus hippocastanum i/12 Aesculus hippocastanum i/13 Aesculus hippocastanum i/14 Aesculus hippocastanum i/15 Aesculus hippocastanum i/16 Aesculus hippocastanum i/17 Aesculus hippocastanum i/18 Aesculus hippocastanum i/19 Aesculus hippocastanum i/20 Aesculus hippocastanum i/21 Aesculus hippocastanum i/22 Fraxinus excelsior i/23 Juglans regia i/24 Tilia cordata

7 i/01 - i/24 centrum obce i/77 Robinia pseudoacacia i/130 Thuja occidentalis i/25 Betula pendula i/78 Robinia pseudoacacia i/131 Thuja occidentalis i/26 Betula pendula i/79 Robinia pseudoacacia i/132 Thuja occidentalis i/27 Betula pendula i/80 Malus sp. i/133 Thuja occidentalis i/28 Salix caprea i/81 Picea abies i/134 Thuja occidentalis i/29 Salix caprea i/82 Picea abies i/135 Thuja occidentalis i/30 Robinia pseudoacacia i/83 Picea abies i/136 Thuja occidentalis i/31 Robinia pseudoacacia i/84 Picea abies i/137 Thuja occidentalis i/32 Rhus typhina i/85 Picea abies i/138 Swida alba i/33 Rhus typhina i/86 Picea abies i/139 Tilia platyphyllos i/34 Rhus typhina i/87 Picea abies i/140 Tilia platyphyllos i/35 Prunus avium i/88 Picea abies i/141 Tilia platyphyllos i/36 Robinia pseudoacacia i/89 Tilia cordata i/142 Tilia platyphyllos i/37 Picea abies i/90 Acer platanoides i/143 Tilia platyphyllos i/38 Picea abies i/91 Acer platanoides i/144 Tilia platyphyllos i/39 Picea abies i/92 Acer platanoides i/145 Tilia platyphyllos i/40 Picea abies i/93 Acer platanoides i/146 Tilia platyphyllos i/41 Juniperus horizontalis i/94 Spiraea douglasii i/147 Tilia platyphyllos i/42 Forsythia x intermedia i/95 Robinia pseudoacacia i/148 Tilia platyphyllos i/43 Forsythia x intermedia i/96 Robinia pseudoacacia i/149 Tilia platyphyllos i/44 Rosa canina i/97 Robinia pseudoacacia i/150 Tilia platyphyllos i/45 skup.: Picea abies i/98 Robinia pseudoacacia i/151 Tilia platyphyllos i/46 Spiraea douglasii i/99 Robinia pseudoacacia i/152 Tilia platyphyllos i/47 Corylus avellana i/100 Picea abies i/153 Tilia platyphyllos i/48 Cotoneaster salicifolius i/101 Ligustrum vulgare i/154 Tilia platyphyllos i/49 Prunus avium i/102 Ligustrum vulgare i/155 Tilia platyphyllos i/50 Prunus avium i/103 Pinus nigra i/156 Tilia platyphyllos i/51 Pseudotsuga menziesii i/104 Pinus nigra i/157 Tilia platyphyllos i/52 Pseudotsuga menziesii i/105 Picea omorika i/158 Betula pendula i/53 Pseudotsuga menziesii i/106 Picea omorika i/159 Betula pendula i/54 Pseudotsuga menziesii i/107 skup.: Physocarpus opulifolius i/160 Betula pendula i/55 Pseudotsuga menziesii i/108 Weigela florida i/161 Betula pendula i/56 Pseudotsuga menziesii i/109 Symphoricarpos albus i/162 Betula pendula i/57 Pseudotsuga menziesii i/110 skup.: Lonicera xylosteum, Forsythia x intermadia, potentila fruticosa i/163 Betula pendula i/58 Picea abies i/111 Viburnum opulus i/164 Symphoricarpos albus i/59 Picea abies i/112 Acer tataricum i/165 Symphoricarpos albus i/60 Picea abies i/113 Deutzia scabra i/166 Forsythia x intermedia i/61 Picea abies i/114 Forsythia x intermedia i/167 skup.: Spiraea x vanhouttei, Tamarix parviflora i/62 Picea abies i/115 Juniperus x media Pfitzeriana i/168 Viburnum lantana i/63 Picea abies i/116 Swida alba i/169 Pinus sylvestris i/64 Picea abies i/117 Acer platanoides i/170 Picea abies i/65 Picea abies i/118 Abies concolor i/171 Abies concolor i/66 Picea abies i/119 Pinus nigra i/172 Salix caprea i/67 Juniperus sp. i/120 Swida alba i/173 Acer platanoides i/68 Salix erythroflexuosa i/121 Prunus domestica i/174 Corylus avellana i/69 Taxus baccata i/122 Picea abies i/175 Pinus sylvestris i/70 Taxus baccata i/123 Picea abies i/176 Spiraea douglasii (živý plot) i/71 Taxus baccata i/124 Picea abies i/177 Carpinus betulus i/72 Taxus baccata i/125 Picea abies i/178 Acer platanoides i/73 Pinus sylvestris i/126 Picea abies i/179 Juniperus communis i/74 Abies alba i/127 Picea abies i/180 Juniperus sp. i/75 Robinia pseudoacacia i/128 Picea abies i/181 Thuja occidentalis i/76 Robinia pseudoacacia i/129 Picea abies i/182 Thuja occidentalis i/183 Thuja occidentalis i/223 Caragana arborescens i/254 Syringa vulgaris i/184 Thuja occidentalis i/224 Prunus domestica i/255 Viburnum lentago i/185 Juglans regia i/225 Prunus domestica i/256 Juglans regia i/186 Juglans regia i/226 Prunus avium i/257 Juglans regia i/187 Juglans regia i/227 Prunus avium i/258 Thuja plicata i/188 Juglans regia i/228 Prunus avium i/259 Thuja plicata i/189 Juglans regia i/229 Prunus avium i/260 Thuja plicata i/190 Juglans regia i/230 Prunus avium i/261 Corylus avellana i/191 Juglans regia i/231 Prunus avium i/262 Thuja plicata i/192 Juglans regia i/232 Prunus avium i/263 Picea abies i/193 Juglans regia i/233 Prunus avium i/264 Picea abies i/194 Juglans regia i/234 Prunus domestica i/265 Picea abies i/195 Malus sp. i/235 Prunus avium i/266 Picea abies i/196 Malus sp. i/236 Pinus sylvestris i/267 Picea abies i/197 Malus sp. i/237 Betula pendula i/268 Picea abies i/198 Malus sp. i/238 Betula pendula i/269 Picea abies i/199 Malus sp. i/239 Betula pendula i/270 Picea abies i/200 i/240 Syringa vulgaris i/271 Robinia pseudoacacia i/201 i/232 Prunus avium i/272 Robinia pseudoacacia i/202 i/233 Prunus avium i/273 Robinia pseudoacacia i/203 Betula pendula i/234 Prunus domestica i/274 Robinia pseudoacacia i/204 Betula pendula i/235 Prunus avium i/275 Cornus sp. i/205 Betula pendula i/236 Pinus sylvestris i/276 Sambucus nigra i/206 Rhus typhina i/237 Betula pendula i/277 Robinia pseudoacacia i/207 Betula pendula i/238 Betula pendula i/278 Juglans regia i/208 Betula pendula i/239 Betula pendula i/279 Prunus padus i/209 Betula pendula i/240 Syringa vulgaris i/280 Prunus padus i/210 Betula pendula i/241 Syringa vulgaris i/281 Pseudotsuga menziesii i/211 Betula pendula i/242 Syringa vulgaris i/282 Betula pendula i/212 Betula pendula i/243 Betula pendula i/283 Fraxinus excelsior i/213 Betula pendula i/244 Betula pendula i/284 Fraxinus excelsior i/214 Betula pendula i/245 Betula pendula i/285 Fraxinus excelsior i/215 Picea abies i/246 Fraxinus excelsior i/286 Fraxinus excelsior i/216 Pseudotsuga menziesii i/247 Juniperus x media Pfitzeriana i/287 Fraxinus excelsior i/217 Picea abies i/248 Lonicera tatarica i/288 Fraxinus excelsior i/218 Picea abies i/249 Viburnum sp. i/289 Fraxinus excelsior i/219 Picea abies i/250 Abies alba i/290 skup.: Picea pungens, Pinus nigra, Picea abies, Taxus baccata i/220 Pseudotsuga menziesii i/251 Betula pendula i/291 ovocný sad i/221 Juglans regia i/252 Pinus sylvestris i/292 skup.: Picea omorika i/222 Caragana arborescens i/253 Larix decidua i/293 skup.: Ligustrum vulgare i/294 skup.: Fraxinus excelsior, Quercus robur, Acer platanoides, Robinia pseudoacacia, Aesculus i/321 Tilia cordata s/05 Robinia pseudoacacia hippocastanum i/295 skup.: Betula pendula i/322 Tilia cordata s/06 Acer platanoides i/296 skup.: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix alba, Salix caprea i/323 Sorbus aucuparia s/07 Fraxinus excelsior i/297 skup.: Robinia pseudoacacia i/324 Pice abies s/08 Fraxinus excelsior i/298 skup.: Robinia pseudoacacia i/325 Sorbus aucuparia s/09 Fraxinus excelsior i/299 skup. Juglans regia i/326 Tilia platyphyllos s/10 Pinus sylvestris i/300 Tilia cordata (torzo) i/327 Prunus sp. s/11 Tilia cordata i/301 skup.: Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Malus sp., Rosa canina, Prunus i/328 Tilia platyphyllos s/12 Quercus robur i/302 Tilia cordata i/329 Salix erythroflexuosa s/13 Quercus robur i/303 skup.: Salix caprea, Robinia pseudoacacia, Betula pendula, Sambucus nigra i/330 Tilia cordata s/14 Betula pendula i/304 skup.: Picea pungens, Prunus domestica, Salix caprea i/331 Tilia cordata s/15 Pinus sylvestris i/305 skup.: Rhus typhina, Picea abies, Spiraea sp., Thuja sp., Physocarpus opulifolius, Swida alba, i/332 Tilia cordata s/16 Pinus strobus Corylus avellana i/306 Forsythia x intermedia i/333 Tilia cordata s/17 Tilia cordata i/307 Picea sp. i/334 Tilia cordata s/18 Tilia cordata i/308 Picea sp. i/335 domestica, Crataegus, Sambucus s/19 Tilia cordata i/309 Picea pungens i/336 domestica, Crataegus, Sambucus s/20 Tilia cordata i/310 Salix erythroflexuosa i/337 domestica, Crataegus, Sambucus s/21 Tilia cordata i/311 skup.: Slix viminalis i/338 skup.: Robinia pseudoacacia, Populus tremula, Quercus robur s/22 Tilia cordata i/312 Betula sp. i/339 Fraxinus excelsior s/23 Tilia cordata i/313 Salix erythroflexuosa i/340 skup.: Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Salix alba, Salix caprea, Aesculus s/24 Tilia cordata hippocastanum i/314 Betula pendula i/341 skup.: Betula pendula, Populus nigra, Acer sp., Prunus, Corylus avellana, Sambucus s/25 Quercus robur nigra i/315 Tilia cordata i/342 skup.: Acer sp., Quercus robur, Larix decidua, Picea abies, Tilia cordata, Prunus avium, Salix s/26 Quercus robur caprea i/316 Betula pendula i/343 skup.: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix alba, Salix caprea, Betula pendula, Acer sp., Quercus robur, Populus tremula, Larix s/27 Quercus robur decidua, Pinus sylvestris, Picea abies i/317 Tilia cordata s/01 Tilia cordata s/28 Quercus robur i/318 Betula pendula s/02 Fraxinus excelsior s/29 Carpinus betulus i/319 Betula pendula s/03 Picea abies s/30 Carpinus betulus i/320 Tilia cordata s/04 Fraxinus excelsior s/31 Carpinus betulus s/32 Pyrus communis s/75 Pinus strobus s/33 skup.: Salix alba, Salic caprea s/76 Pinus sylvestris s/34 Betula pendula s/77 Juglans regia s/35 Abies concolor s/78 Larix decidua s/36 Thuja sp. s/79 Larix decidua s/37 Juniperus communis s/80 Pinus ponderosa s/38 Pinus ponderosa s/81 Pinus ponderosa s/39 Juglans regia s/82 Fraxinus excelsior s/40 Aesculus hippocastanum s/83 Quercus robur s/41 Aesculus hippocastanum s/84 Picea abies s/42 Acer platanoides s/85 Betula pendula s/43 Acer platanoides s/86 Pyrus communis s/44 Aesculus hippocastanum s/87 Larix decidua s/45 Aesculus hippocastanum s/88 Larix decidua s/46 skup.: Abies grandis, Pseudotsuga menziesii s/89 Larix decidua s/47 Juglans regia s/90 Larix decidua s/48 Pinus sylvestris s/91 Tilia cordata s/49 Robinia pseudoacacia s/92 Juglans regia s/50 Acer pseudoplatanus s/93 skup.: Picea abies, Pinus sylvestris s/51 Quercus robur s/94 s/52 Tilia cordata s/95 s/53 Tilia cordata s/54 Juglans regia s/55 Picea abies s/56 skup.: Betula pendula s/57 Tilia cordata s/58 Tilia cordata s/59 Prunus avium s/60 Pseudotsuga menziesii s/61 Pseudotsuga menziesii s/62 Juglans regia s/63 Robinia pseudoacacia s/64 Fraxinus excelsior s/65 Tilia cordata s/66 Robinia pseudoacacia s/67 Juglans regia s/68 Juglans regia s/69 Juglans regia s/70 Pinus sylvestris s/71 Larix decidua s/72 Betula pendula s/73 Juglans regia s/74 Juglans regia skup.: Picea abies, Pseudotsuga menziesii, Pinus sylvestris, Betula pendula, Quercus rubra Betula pendula, Pinus sylvestris, Larix decidua, Acer platanoides, Tilia cordata

8 i/01 - i/24 centrum obce i/77 Robinia pseudoacacia i/130 Thuja occidentalis i/25 Betula pendula i/78 Robinia pseudoacacia i/131 Thuja occidentalis i/26 Betula pendula i/79 Robinia pseudoacacia i/132 Thuja occidentalis i/27 Betula pendula i/80 Malus sp. i/133 Thuja occidentalis i/28 Salix caprea i/81 Picea abies i/134 Thuja occidentalis i/29 Salix caprea i/82 Picea abies i/135 Thuja occidentalis i/30 Robinia pseudoacacia i/83 Picea abies i/136 Thuja occidentalis i/31 Robinia pseudoacacia i/84 Picea abies i/137 Thuja occidentalis i/32 Rhus typhina i/85 Picea abies i/138 Swida alba i/33 Rhus typhina i/86 Picea abies i/139 Tilia platyphyllos i/34 Rhus typhina i/87 Picea abies i/140 Tilia platyphyllos i/35 Prunus avium i/88 Picea abies i/141 Tilia platyphyllos i/36 Robinia pseudoacacia i/89 Tilia cordata i/142 Tilia platyphyllos i/37 Picea abies i/90 Acer platanoides i/143 Tilia platyphyllos i/38 Picea abies i/91 Acer platanoides i/144 Tilia platyphyllos i/39 Picea abies i/92 Acer platanoides i/145 Tilia platyphyllos i/40 Picea abies i/93 Acer platanoides i/146 Tilia platyphyllos i/41 Juniperus horizontalis i/94 Spiraea douglasii i/147 Tilia platyphyllos i/42 Forsythia x intermedia i/95 Robinia pseudoacacia i/148 Tilia platyphyllos i/43 Forsythia x intermedia i/96 Robinia pseudoacacia i/149 Tilia platyphyllos i/44 Rosa canina i/97 Robinia pseudoacacia i/150 Tilia platyphyllos i/45 skup.: Picea abies i/98 Robinia pseudoacacia i/151 Tilia platyphyllos i/46 Spiraea douglasii i/99 Robinia pseudoacacia i/152 Tilia platyphyllos i/47 Corylus avellana i/100 Picea abies i/153 Tilia platyphyllos i/48 Cotoneaster salicifolius i/101 Ligustrum vulgare i/154 Tilia platyphyllos i/49 Prunus avium i/102 Ligustrum vulgare i/155 Tilia platyphyllos i/50 Prunus avium i/103 Pinus nigra i/156 Tilia platyphyllos i/51 Pseudotsuga menziesii i/104 Pinus nigra i/157 Tilia platyphyllos i/52 Pseudotsuga menziesii i/105 Picea omorika i/158 Betula pendula i/53 Pseudotsuga menziesii i/106 Picea omorika i/159 Betula pendula i/54 Pseudotsuga menziesii i/107 skup.: Physocarpus opulifolius i/160 Betula pendula i/55 Pseudotsuga menziesii i/108 Weigela florida i/161 Betula pendula i/56 Pseudotsuga menziesii i/109 Symphoricarpos albus i/162 Betula pendula i/57 Pseudotsuga menziesii i/110 skup.: Lonicera xylosteum, Forsythia x intermadia, potentila fruticosa i/163 Betula pendula i/58 Picea abies i/111 Viburnum opulus i/164 Symphoricarpos albus i/59 Picea abies i/112 Acer tataricum i/165 Symphoricarpos albus i/60 Picea abies i/113 Deutzia scabra i/166 Forsythia x intermedia i/61 Picea abies i/114 Forsythia x intermedia i/167 skup.: Spiraea x vanhouttei, Tamarix parviflora i/62 Picea abies i/115 Juniperus x media Pfitzeriana i/168 Viburnum lantana i/63 Picea abies i/116 Swida alba i/169 Pinus sylvestris i/64 Picea abies i/117 Acer platanoides i/170 Picea abies i/65 Picea abies i/118 Abies concolor i/171 Abies concolor i/66 Picea abies i/119 Pinus nigra i/172 Salix caprea i/67 Juniperus sp. i/120 Swida alba i/173 Acer platanoides i/68 Salix erythroflexuosa i/121 Prunus domestica i/174 Corylus avellana i/69 Taxus baccata i/122 Picea abies i/175 Pinus sylvestris i/70 Taxus baccata i/123 Picea abies i/176 Spiraea douglasii (živý plot) i/71 Taxus baccata i/124 Picea abies i/177 Carpinus betulus i/72 Taxus baccata i/125 Picea abies i/178 Acer platanoides i/73 Pinus sylvestris i/126 Picea abies i/179 Juniperus communis i/74 Abies alba i/127 Picea abies i/180 Juniperus sp. i/75 Robinia pseudoacacia i/128 Picea abies i/181 Thuja occidentalis i/76 Robinia pseudoacacia i/129 Picea abies i/182 Thuja occidentalis i/183 Thuja occidentalis i/223 Caragana arborescens i/254 Syringa vulgaris i/184 Thuja occidentalis i/224 Prunus domestica i/255 Viburnum lentago i/185 Juglans regia i/225 Prunus domestica i/256 Juglans regia i/186 Juglans regia i/226 Prunus avium i/257 Juglans regia i/187 Juglans regia i/227 Prunus avium i/258 Thuja plicata i/188 Juglans regia i/228 Prunus avium i/259 Thuja plicata i/189 Juglans regia i/229 Prunus avium i/260 Thuja plicata i/190 Juglans regia i/230 Prunus avium i/261 Corylus avellana i/191 Juglans regia i/231 Prunus avium i/262 Thuja plicata i/192 Juglans regia i/232 Prunus avium i/263 Picea abies i/193 Juglans regia i/233 Prunus avium i/264 Picea abies i/194 Juglans regia i/234 Prunus domestica i/265 Picea abies i/195 Malus sp. i/235 Prunus avium i/266 Picea abies i/196 Malus sp. i/236 Pinus sylvestris i/267 Picea abies i/197 Malus sp. i/237 Betula pendula i/268 Picea abies i/198 Malus sp. i/238 Betula pendula i/269 Picea abies i/199 Malus sp. i/239 Betula pendula i/270 Picea abies i/200 i/240 Syringa vulgaris i/271 Robinia pseudoacacia i/201 i/232 Prunus avium i/272 Robinia pseudoacacia i/202 i/233 Prunus avium i/273 Robinia pseudoacacia i/203 Betula pendula i/234 Prunus domestica i/274 Robinia pseudoacacia i/204 Betula pendula i/235 Prunus avium i/275 Cornus sp. i/205 Betula pendula i/236 Pinus sylvestris i/276 Sambucus nigra i/206 Rhus typhina i/237 Betula pendula i/277 Robinia pseudoacacia i/207 Betula pendula i/238 Betula pendula i/278 Juglans regia i/208 Betula pendula i/239 Betula pendula i/279 Prunus padus i/209 Betula pendula i/240 Syringa vulgaris i/280 Prunus padus i/210 Betula pendula i/241 Syringa vulgaris i/281 Pseudotsuga menziesii i/211 Betula pendula i/242 Syringa vulgaris i/282 Betula pendula i/212 Betula pendula i/243 Betula pendula i/283 Fraxinus excelsior i/213 Betula pendula i/244 Betula pendula i/284 Fraxinus excelsior i/214 Betula pendula i/245 Betula pendula i/285 Fraxinus excelsior i/215 Picea abies i/246 Fraxinus excelsior i/286 Fraxinus excelsior i/216 Pseudotsuga menziesii i/247 Juniperus x media Pfitzeriana i/287 Fraxinus excelsior i/217 Picea abies i/248 Lonicera tatarica i/288 Fraxinus excelsior i/218 Picea abies i/249 Viburnum sp. i/289 Fraxinus excelsior i/219 Picea abies i/250 Abies alba i/290 skup.: Picea pungens, Pinus nigra, Picea abies, Taxus baccata i/220 Pseudotsuga menziesii i/251 Betula pendula i/291 ovocný sad i/221 Juglans regia i/252 Pinus sylvestris i/292 skup.: Picea omorika i/222 Caragana arborescens i/253 Larix decidua i/293 skup.: Ligustrum vulgare i/294 skup.: Fraxinus excelsior, Quercus robur, Acer platanoides, Robinia pseudoacacia, Aesculus i/321 Tilia cordata s/05 Robinia pseudoacacia hippocastanum i/295 skup.: Betula pendula i/322 Tilia cordata s/06 Acer platanoides i/296 skup.: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix alba, Salix caprea i/323 Sorbus aucuparia s/07 Fraxinus excelsior i/297 skup.: Robinia pseudoacacia i/324 Pice abies s/08 Fraxinus excelsior i/298 skup.: Robinia pseudoacacia i/325 Sorbus aucuparia s/09 Fraxinus excelsior i/299 skup. Juglans regia i/326 Tilia platyphyllos s/10 Pinus sylvestris i/300 Tilia cordata (torzo) i/327 Prunus sp. s/11 Tilia cordata i/301 skup.: Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Malus sp., Rosa canina, Prunus i/328 Tilia platyphyllos s/12 Quercus robur i/302 Tilia cordata i/329 Salix erythroflexuosa s/13 Quercus robur i/303 skup.: Salix caprea, Robinia pseudoacacia, Betula pendula, Sambucus nigra i/330 Tilia cordata s/14 Betula pendula i/304 skup.: Picea pungens, Prunus domestica, Salix caprea i/331 Tilia cordata s/15 Pinus sylvestris i/305 skup.: Rhus typhina, Picea abies, Spiraea sp., Thuja sp., Physocarpus opulifolius, Swida alba, i/332 Tilia cordata s/16 Pinus strobus Corylus avellana i/306 Forsythia x intermedia i/333 Tilia cordata s/17 Tilia cordata i/307 Picea sp. i/334 Tilia cordata s/18 Tilia cordata i/308 Picea sp. i/335 domestica, Crataegus, Sambucus s/19 Tilia cordata i/309 Picea pungens i/336 domestica, Crataegus, Sambucus s/20 Tilia cordata i/310 Salix erythroflexuosa i/337 domestica, Crataegus, Sambucus s/21 Tilia cordata i/311 skup.: Slix viminalis i/338 skup.: Robinia pseudoacacia, Populus tremula, Quercus robur s/22 Tilia cordata i/312 Betula sp. i/339 Fraxinus excelsior s/23 Tilia cordata i/313 Salix erythroflexuosa i/340 skup.: Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Salix alba, Salix caprea, Aesculus s/24 Tilia cordata hippocastanum i/314 Betula pendula i/341 skup.: Betula pendula, Populus nigra, Acer sp., Prunus, Corylus avellana, Sambucus s/25 Quercus robur nigra i/315 Tilia cordata i/342 skup.: Acer sp., Quercus robur, Larix decidua, Picea abies, Tilia cordata, Prunus avium, Salix s/26 Quercus robur caprea i/316 Betula pendula i/343 skup.: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix alba, Salix caprea, Betula pendula, Acer sp., Quercus robur, Populus tremula, Larix s/27 Quercus robur decidua, Pinus sylvestris, Picea abies i/317 Tilia cordata s/01 Tilia cordata s/28 Quercus robur i/318 Betula pendula s/02 Fraxinus excelsior s/29 Carpinus betulus i/319 Betula pendula s/03 Picea abies s/30 Carpinus betulus i/320 Tilia cordata s/04 Fraxinus excelsior s/31 Carpinus betulus s/32 Pyrus communis s/75 Pinus strobus s/33 skup.: Salix alba, Salic caprea s/76 Pinus sylvestris s/34 Betula pendula s/77 Juglans regia s/35 Abies concolor s/78 Larix decidua s/36 Thuja sp. s/79 Larix decidua s/37 Juniperus communis s/80 Pinus ponderosa s/38 Pinus ponderosa s/81 Pinus ponderosa s/39 Juglans regia s/82 Fraxinus excelsior s/40 Aesculus hippocastanum s/83 Quercus robur s/41 Aesculus hippocastanum s/84 Picea abies s/42 Acer platanoides s/85 Betula pendula s/43 Acer platanoides s/86 Pyrus communis s/44 Aesculus hippocastanum s/87 Larix decidua s/45 Aesculus hippocastanum s/88 Larix decidua s/46 skup.: Abies grandis, Pseudotsuga menziesii s/89 Larix decidua s/47 Juglans regia s/90 Larix decidua s/48 Pinus sylvestris s/91 Tilia cordata s/49 Robinia pseudoacacia s/92 Juglans regia s/50 Acer pseudoplatanus s/93 skup.: Picea abies, Pinus sylvestris s/51 Quercus robur s/94 s/52 Tilia cordata s/95 s/53 Tilia cordata s/54 Juglans regia s/55 Picea abies s/56 skup.: Betula pendula s/57 Tilia cordata s/58 Tilia cordata s/59 Prunus avium s/60 Pseudotsuga menziesii s/61 Pseudotsuga menziesii s/62 Juglans regia s/63 Robinia pseudoacacia s/64 Fraxinus excelsior s/65 Tilia cordata s/66 Robinia pseudoacacia s/67 Juglans regia s/68 Juglans regia s/69 Juglans regia s/70 Pinus sylvestris s/71 Larix decidua s/72 Betula pendula s/73 Juglans regia s/74 Juglans regia skup.: Picea abies, Pseudotsuga menziesii, Pinus sylvestris, Betula pendula, Quercus rubra Betula pendula, Pinus sylvestris, Larix decidua, Acer platanoides, Tilia cordata

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

dřevina kusy kontejner Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa

dřevina kusy kontejner Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa 5 1,5l 40 cm 70 Kč Acebia 25 1 l 40 Kč Acer campestre 215 2l 100 cm 100 Kč

Více

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008)

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) 1. Maximální celková výše těžeb 1.1. Výše těžby mýtní 1.1.1. Výše těžby mýtní odvozená z ukazatele normální paseka Výše

Více

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2015

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2015 NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2015 WWW STRÁNKY www.zahradnictvi-novak.cz email: alanovak@volny.cz PODMÍNKY ODBĚRU A OBJEDNÁVKY Uvedené ceny jsou bez DPH Dopravu si hradí odběratel sám Při větším odběru

Více

Lesní a okrasné školky Hostivice. Velkoobchodní ceník jaro 2015

Lesní a okrasné školky Hostivice. Velkoobchodní ceník jaro 2015 Stránka 1 jaro 2015 Lesní a okrasné školky Hostivice Zahradní architektura a krajinářství Velkoobchodní ceník jaro 2015 ARNIKA, Ing. Zdeněk Poslušný DiS. Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64 arnika.poslusny@volny.cz

Více

Znalecký posudek. č. 1/2012 z odvětví zahradnictví. Výtisk č. 1. Stránka 1 z 14

Znalecký posudek. č. 1/2012 z odvětví zahradnictví. Výtisk č. 1. Stránka 1 z 14 Znalecký posudek č. 1/2012 z odvětví zahradnictví Výtisk č. 1 Stránka 1 z 14 A. Úvodní údaje Předmět znaleckého posudku: Posouzení stromů a další zeleně na valu pro komunikaci Malkovského, Praha 18, Letňany.

Více

NABÍDKA VZROSTLÝCH SAZENIC STROMŮ

NABÍDKA VZROSTLÝCH SAZENIC STROMŮ ARBOCOM, s.r.o. zahradnictví Vrčeň u Nepomuka IČO: 290 84 245, DIČ: CZ290 84 245 provozovna zahradnictví: Vrčeň 10, 335 01 Nepomuk sídlo firmy: Klášterecká 40, 335 01 - Nepomuk www.ekozahradnictvi.cz,

Více

KONIFERY V KONTEJNERU SKLADEM

KONIFERY V KONTEJNERU SKLADEM KONIFERY V KONTEJNERU SKLADEM Velkoobchodní ceny bez DPH 15% Bříství Jaro 2015 taxon velikost Kč/ks Abies alba 'Pyramidalis' 100-125, ko25l 1 715 Kč Abies balsamea 'Nana' 30/+, ko5l 588 Kč Abies concolor

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

ALEJOVÉ STROMY NÁZEV DŘEVINY CENA (KČ/KS)*

ALEJOVÉ STROMY NÁZEV DŘEVINY CENA (KČ/KS)* Acer campestre "Carnival" Javor babyka výška: max 2 m ok: 10 cm pozn.:bílé panašované listy. Obvykle dorůstá do 4 m výšky a cca stejné šířky. Výborně snáší sestřih, vhodný do zahrad 700 Acer campestre

Více

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska Foliovníky Václav Klíma vedoucí

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 1.1. LOKALIZACE ŘEŠENÉHO OBJEKTU... 2 1.2. ZADAVATEL... 2 1.3. ZPRACOVATEL... 2 1.4. STUPEŇ DOKUMENTACE... 2 1.5.

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 1.1. LOKALIZACE ŘEŠENÉHO OBJEKTU... 2 1.2. ZADAVATEL... 2 1.3. ZPRACOVATEL... 2 1.4. STUPEŇ DOKUMENTACE... 2 1.5. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 1.1. LOKALIZACE ŘEŠENÉHO OBJEKTU... 2 1.2. ZADAVATEL... 2 1.3. ZPRACOVATEL... 2 1.4. STUPEŇ DOKUMENTACE... 2 1.5. AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 2 2. ÚVOD... 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Popis realizace projektu

Popis realizace projektu Příloha Závěrečné monitorovací zprávy (07/2008) Popis realizace projektu Název projektu: Zkvalitnění vzdělávání v arboristice na VOŠZa a SZaŠ Mělník Reg. číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0395 Časové

Více

Zklidnění Severojižní magistrály u Národního muzea dokumentace EIA biologické průzkumy

Zklidnění Severojižní magistrály u Národního muzea dokumentace EIA biologické průzkumy RNDr. Jiří Vávra, CSc. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - POSUDKY, EXPERTÍZY RNDr. Jiří Vávra, CSc., Nečova 18, 143 00 Praha - Modřany, IČO: 131 14 166 Zklidnění Severojižní magistrály u Národního muzea dokumentace EIA

Více

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků REHABILITACE STŘELECKÉHO OSTROVA PRAHA1 revitalizace zeleně pracovní skupiny starosty Městské části Praha 1 doporučení pro MČ Praha 1 ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření 3. z á

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby. Regenerace zeleně v obci Braškov

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby. Regenerace zeleně v obci Braškov strana 1 Uchazeč: Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby Regenerace zeleně v obci Braškov 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE: Základní

Více

PARK MICHALOV PRŮVODCE. k zábavě a občerstvení obyvatel města. Průvodce byl vydán za finanční spoluúčasti statutárního města Přerova

PARK MICHALOV PRŮVODCE. k zábavě a občerstvení obyvatel města. Průvodce byl vydán za finanční spoluúčasti statutárního města Přerova PARK MICHALOV PRŮVODCE k zábavě a občerstvení obyvatel města Průvodce byl vydán za finanční spoluúčasti statutárního města Přerova Park Michalov je nejkrásnějším a nejrozsáhlejším parkem města Přerova.

Více

REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ V CENTRU OBCE KOROUHEV POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. kód Popis položky Měr.j. množství Jedn.cena celkem 1 184080-2111 Chem.

REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ V CENTRU OBCE KOROUHEV POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. kód Popis položky Měr.j. množství Jedn.cena celkem 1 184080-2111 Chem. REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ V CENTRU OBCE KOROUHEV POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. kód Popis položky Měr.j. množství Jedn.cena celkem 1 184080-2111 Chem. odplevelení před založením kultury m2 1022 2 183 20-5112 Založení

Více

ZÁMECKÝ PARK ČERVENÝ DVŮR

ZÁMECKÝ PARK ČERVENÝ DVŮR ZÁMECKÝ PARK ČERVENÝ DVŮR Zpracoval Národní památkový ústav, ú.o.p. v Č. Budějovicích Ing. Marie Pavlátová, Ing. Marek Ehrlich srpen 2003 1. ROZSAH PAMÁTKOVÉ OCHRANY Zámek Červený Dvůr s areálem byl prohlášen

Více

Výsadba městské zeleně a její úskalí

Výsadba městské zeleně a její úskalí Výsadba městské zeleně a její úskalí JAKÁ JE ÚLOHA MĚSTSKÉ ZELENĚ V KONCEPCI TRALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SÍDEL? 1. odpověď: UTVÁŘENÍ KRAJINNÉHO OBRAZU SÍDLA Proměny městské struktury a proces suburbanizace

Více

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Třešeň ptačí - PRUNUS AVIUM PLENA - výška 8-12m, zaoblená koruna široká 4-6m, kvete v dubnu plným bílým květem, okrasný druh netvoří plody. Třešně

Více

1. Sady Svobody výstaviště v roce 1935. Ústředními stavbami byly výstavní a hudební pavilon.

1. Sady Svobody výstaviště v roce 1935. Ústředními stavbami byly výstavní a hudební pavilon. 10. Sady Svobody Vznik Sadů Svobody je spojen především s Výstavou Bezručova kraje, uspořádanou k 600. výročí připojení Těšínska k českým zemím v roce 1935. Tehdejší výstaviště vzniklo mezi ulicí Sadovou

Více

ODDÍL PRVNÍ LESNÍ POZEMKY

ODDÍL PRVNÍ LESNÍ POZEMKY 84/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 18. března 1996 o lesním hospodářském plánování Ministerstvo zemědělství stanoví podle 25 odst. 5 a 27 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o

Více

OPADAVÉ LISTNATÉ KEŘE

OPADAVÉ LISTNATÉ KEŘE OPADAVÉ LISTNATÉ KEŘE Tato skupina dřevin zahrnuje největší počet rodů a druhů. Jsou v ní zastoupeny keře nízké pod 1,5m, středně vysoké 2-4 m a vysoké 5-8 m. Je důležitou kompoziční skupinou, která dává

Více

Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině

Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině Petr Halas Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. halas@geonika.cz Abstract The biodiversity and the forest vegetation

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM JELENÍ PŘÍKLAD TVORBY ÚSES PŘI ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD

REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM JELENÍ PŘÍKLAD TVORBY ÚSES PŘI ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM JELENÍ PŘÍKLAD TVORBY ÚSES PŘI ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD Doc. Ing. Antonín BUČEK, CSc. 1, Ing. Tomáš MINX, Ph.D. 2, Prof. Ing. Jaroslav SIMON, CSc. 2 Ústav lesnické botaniky, dendrologie

Více

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY. Jaroslav Kolařík a kolektiv. metodika AOPK ČR

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY. Jaroslav Kolařík a kolektiv. metodika AOPK ČR AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Jaroslav Kolařík a kolektiv OceŇování dřevin rostoucích mimo les Jaroslav Kolařík a kolektiv OceŇování dřevin rostoucích mimo les metodika AOPK ČR praha

Více

Trojské trumfy. pražským školám DENDROBĚH VE STROMOVCE. Pracovní list č. 14. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám DENDROBĚH VE STROMOVCE. Pracovní list č. 14. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní list č. 14 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 DENDROBĚH VE STROMOVCE A B? doplňte domácí úkol napište?!

Více

Čítanka starého zálesáka. Akát trnovník nepravá akácie kapinice - Robinia pseudoacacia L. Ambrovník styraxový Liquidambar styraciflua L.

Čítanka starého zálesáka. Akát trnovník nepravá akácie kapinice - Robinia pseudoacacia L. Ambrovník styraxový Liquidambar styraciflua L. Čítanka starého zálesáka Jak přežít a nezemřít Akát trnovník nepravá akácie kapinice - Robinia pseudoacacia L. opadavý listnatý strom USA a Kanady Appalačské a Ozark pohoří Čeleď Leguminosae Synonyma -

Více

ŘEZ STROMŮ SPPK A02 002:2012

ŘEZ STROMŮ SPPK A02 002:2012 STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY ŘADA A ŘEZ STROMŮ SPPK A02 002:2012 Pruning of trees Schnitt der Bäume Tento standard je určen pro definici technických a technologických postupů

Více

Projektová dokumentace k provedení stavby

Projektová dokumentace k provedení stavby IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Místo stavby : Místo realizace projektu Kraj: Okres: Obec: Katastrální území: Investor: Obnova barokního parku zámku ve Zdechovicích Obec Zdechovice Pardubický Pardubice

Více

Fenologický kalendář přírody České republiky. Hájková Lenka 1) - Kohut Mojmír 2) - Novák Martin 1) - Richterová Dáša 1)

Fenologický kalendář přírody České republiky. Hájková Lenka 1) - Kohut Mojmír 2) - Novák Martin 1) - Richterová Dáša 1) Fenologický kalendář přírody České republiky Hájková Lenka 1) - Kohut Mojmír 2) - Novák Martin 1) - Richterová Dáša 1) 1) ČHMÚ Praha, pobočka Ústí nad Labem, Kočkovská 18, 400 11 Ústí nad Labem 2) ČHMÚ

Více

Lesy západního Skotska

Lesy západního Skotska Lesy západního Skotska Borek Nejezchleb V rámci Projektu mobility Leonardo da Vinci pro pracovníky v odborném vzdělávání a přípravě (VETPRO) se podařilo několika zaměstnancům Mendelovy zemědělské a lesnické

Více

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Exkurze Praha 8 26.11.2013 Městké parky v Karlíně, návštěva Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy zaměření:

Více

A4.4 TABULKY PAMÁTNÝCH STROMŮ

A4.4 TABULKY PAMÁTNÝCH STROMŮ Obsah Další (A4.5 Tabulky ke kap. A2.8 OP v sektorových politikách) A4.4 TABULKY PAMÁTNÝCH STROMŮ A4.4.1 PAMÁTNÉ STROMY PŘEVZATÉ Z ÚSOP V připojených tabulkách jsou obsaženy stromy obsažené v Ústředním

Více

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Zelená síť Krušné hory- Udržitelné využívání a péče o kulturní krajinu v Krušných horách Boží dar 2.- 3.5.2011 Realizace v rámci programu Operační

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

Vývoj vegetace a krajiny centrálníčásti České kotliny

Vývoj vegetace a krajiny centrálníčásti České kotliny Vývoj vegetace a krajiny centrálníčásti České kotliny Projekt GA AV ČR (2007 2011): Petr Pokorný, Vojtěch Abraham, Petr Kuneš, Radka Kozáková, Libor Petr Dagmar Dreslerová, Jaroslav Hlaváč, Lucie Šmahelová,

Více

KAPRADINY A TRAVINY LISTNATÉ DŘEVINY

KAPRADINY A TRAVINY LISTNATÉ DŘEVINY KAPRADINY A TRAVINY LISTNATÉ DŘEVINY STÁLEZELENÉ VÝŠKA NÁROKY NÁROKY Rhododendron impeditum pěnišník drobnolistý Rhododendron obtusum japonské azalky Rhododendron repens pěnišník nízký, velkokvětý Vinca

Více

OBNOVA ZELENĚ V OBCI CHOCOMYŠL

OBNOVA ZELENĚ V OBCI CHOCOMYŠL VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. ZADAVATEL: Obec Chocomyšl Sídlem: Chocomyšl 40, 345 43 Koloveč Zastoupený: Josefem Egerem, starostou Obce Chocomyšl IČ: 00572527 Zakázka: OBNOVA

Více

Plán péče o přírodní památku Chvalský lom. na období 2010-2024

Plán péče o přírodní památku Chvalský lom. na období 2010-2024 Plán péče o přírodní památku Chvalský lom na období 2010-2024 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název Chvalský lom Kategorie PP Evidenční

Více

VÝSADBA A ŘEZ KEŘŮ A LIÁN. Planting and pruning of shrubs and climbing plants Pflanzung und Schnitt der Sträuchern und Lianen.

VÝSADBA A ŘEZ KEŘŮ A LIÁN. Planting and pruning of shrubs and climbing plants Pflanzung und Schnitt der Sträuchern und Lianen. a řez keřů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY ŘADA A VÝSADBA A ŘEZ KEŘŮ A LIÁN SPPK A02 003:2013 Planting and pruning of shrubs and climbing plants Pflanzung und Schnitt der Sträuchern

Více

Hodnocení potenciální viditelnosti národní kulturní památky. Hospital Kuks a okolní krajiny

Hodnocení potenciální viditelnosti národní kulturní památky. Hospital Kuks a okolní krajiny Hodnocení potenciální viditelnosti národní kulturní památky a okolní krajiny Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování 21 Anotace: Mapový soubor v podobě šesti tematických map analyzuje oblast

Více

Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy

Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy Markéta Šantrůčková, Roman Businský, Lucia Bendíková, Eva Sojková, Jiří Velebil, Věra Vávrová, Martin Weber Výzkumný

Více

DVORY (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: DVORY U NYMBURKA) ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti

DVORY (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: DVORY U NYMBURKA) ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti DVORY (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: DVORY U NYMBURKA) ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti PROSINEC 2007 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby

Více

a 2003 Výroční zpráv

a 2003 Výroční zpráv Výroční zpráva 2003 Suchopýr o.p.s. v roce 2003 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Suchopýr 2003 Jsou rostliny, které jsou piplané, chráněné a choulostivé. Při prvním ofouknutí nastydnou a uroní slzu

Více

Jehličnany, které známe z parků, arboret a někdy i lesů I a II

Jehličnany, které známe z parků, arboret a někdy i lesů I a II Jehličnany, které známe z parků, arboret a někdy i lesů I a II jedle ojíněná Abies concolor (Gordon et Glendenning) Hildebr. Rozlišují se dva poddruhy: Abies concolor ssp. concolor vždy nižší vzrůst max.

Více

Vegetace České republiky. Přednáší: Milan Chytrý Ústav botaniky a zoologie PřF MU

Vegetace České republiky. Přednáší: Milan Chytrý Ústav botaniky a zoologie PřF MU Vegetace České republiky Přednáší: Milan Chytrý Ústav botaniky a zoologie PřF MU Obsah Fytocenologie jako vědní obor Přírodní poměry, flóra a historie přírody ČR a jejich vliv na vegetaci Lesní vegetace

Více

Ochranářský plán. Kupsova skála 2010-2020. Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka

Ochranářský plán. Kupsova skála 2010-2020. Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Ochranářský plán Kupsova skála 2010-2020 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Kupsova skála 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov Obec: Vlašim

Více

Jehličnany. Listnaté dřeviny. Popínavé dřeviny. Rododen- drony a azalky. Ostatní vřesovištní rostliny. Trvalky, Okrasné trávy, Kapradiny

Jehličnany. Listnaté dřeviny. Popínavé dřeviny. Rododen- drony a azalky. Ostatní vřesovištní rostliny. Trvalky, Okrasné trávy, Kapradiny Jehličnany Listnaté dřeviny Popínavé dřeviny Rododen- drony a azalky Ostatní vřesovištní rostliny Trvalky, Okrasné trávy, Kapradiny Ovocné dřeviny Růže Živé ploty Úvod Svaz školařů ČR má dlouholetou i

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje EKOTOXA.s.r.o Vytvoření kompleního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu 2.16

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Původní keře ČR. a jejich využití v zahradách

Původní keře ČR. a jejich využití v zahradách Původní keře ČR a jejich využití v zahradách Objevte krásu a zapomenuté využití původních druhů keřů rostoucích v naší přírodě. Je srdečným přáním tvůrců této publikace ukázat krásu původních keřů, jejich

Více

CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY

CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje TEXTOVÁ ČÁST ZADAVATEL: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ PŘEDKLÁDÁ: EKOTOXA OPAVA S.R.O. Horní

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

VAŇOUSEK M. (1964): Zámecký park na Březině u Rokycan. Ms. 13 p., depon. Ing. M. Žán Rokycany.

VAŇOUSEK M. (1964): Zámecký park na Březině u Rokycan. Ms. 13 p., depon. Ing. M. Žán Rokycany. VAŇOUSEK M. (1964): Zámecký park na Březině u Rokycan. Ms. 13 p., depon. Ing. M. Žán Rokycany. Obsah: Literatura Údaje o místě Přírodní poměry Historie zámku a parku Popis parku Přehled stromů a keřů -

Více

REKONSTRUKCE A ZALOŽENÍ VYBRANÝCH PRVKŮ ZELENĚ MĚSTA KROMĚŘÍŽ. Průvodní a souhrnná technická zpráva

REKONSTRUKCE A ZALOŽENÍ VYBRANÝCH PRVKŮ ZELENĚ MĚSTA KROMĚŘÍŽ. Průvodní a souhrnná technická zpráva REKONSTRUKCE A ZALOŽENÍ VYBRANÝCH PRVKŮ ZELENĚ MĚSTA KROMĚŘÍŽ Průvodní a souhrnná technická zpráva Číslo kopie : Místo : Kroměříž, kraj Zlínský Investor : Město Kroměříž Zpracovatel projektu : Ing. Ladislava

Více

Lesní vegetace České republiky. Jan Douda

Lesní vegetace České republiky. Jan Douda Lesní vegetace České republiky Jan Douda Vegetace zonální (bučiny, jedlobučiny) azonální (mokřadní olšiny, luhy, rašelinná společenstva, písčiny) extrazonální (smrčiny, xerotermní doubravy) Potenciální

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. KANCELÁŘSKÝ OBJEKT NOVODVORSKÁ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA D O K U M E N T A C E K Ú Z E M N Í M U Ř Í Z E N Í O b s a h 03 / 2009 1. Popis stavby 2. Stanovení podmínek pro přípravu stavby 3. Základní

Více

Vývoj vegetace (a prostředí) v geologické minulosti. Pavel Šamonil

Vývoj vegetace (a prostředí) v geologické minulosti. Pavel Šamonil Vývoj vegetace (a prostředí) v geologické minulosti Pavel Šamonil Autorství fotografií a obrázků: Fotografie v hnědém rámu: Šamonil Ostatní fotografie a obrázky: dle příslušné citace Struktura prezentace:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO NÁHRADNÍ VÝSADBU STROMŮ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ZÁBŘEH VŽ, OBEC OSTRAVA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO NÁHRADNÍ VÝSADBU STROMŮ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ZÁBŘEH VŽ, OBEC OSTRAVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO NÁHRADNÍ VÝSADBU STROMŮ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ZÁBŘEH VŽ, OBEC OSTRAVA LOKALITA: Ostrava k. ú. Zábřeh-VŽ p.č. 460/1, 460/3, 460/28, 472/7 OBJEDNATEL: Statutární město Ostrava Prokešovo

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ LEXIKON DŘEVA

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ LEXIKON DŘEVA ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ LEXIKON DŘEVA Ing. Aleš ZEIDLER, Ph.D. 2012 LEXIKON DŘEVA 1 Obsah ÚVOD... 3 POPIS DŘEV... 4 AKÁT... 5 BOROVICE... 7 BOROVICE ČERNÁ... 9

Více

Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Závěrečné práce - informační materiál pro budoucí řešitele. Akademický rok 2012/2013

Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Závěrečné práce - informační materiál pro budoucí řešitele. Akademický rok 2012/2013 Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Závěrečné práce - informační materiál pro budoucí řešitele Akademický rok 2012/2013 Řešení bakalářských a diplomových prací na Ústavu lesnické a dřevařské

Více

Česká společnost Střechy RUCI s.r.o. se specializuje na výstavbu pasivních a nízkoenergetických montovaných domů s unikátní technologií K-KONTROL.

Česká společnost Střechy RUCI s.r.o. se specializuje na výstavbu pasivních a nízkoenergetických montovaných domů s unikátní technologií K-KONTROL. Česká společnost Střechy RUCI s.r.o. se specializuje na výstavbu pasivních a nízkoenergetických montovaných domů s unikátní technologií K-KONTROL. Doba výstavby domu Na klíč trvá pouze od 3 do 6 měsíců.

Více

Plán péče pro přírodní památku Skály v zoologické zahradě

Plán péče pro přírodní památku Skály v zoologické zahradě Plán péče pro přírodní památku Skály v zoologické zahradě na období 2014-2023 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje kategorie ochrany: název území: přírodní památka

Více

STRUKTURA A EKOLOGIE DOUBRAV NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ NA PŘÍKLADU LOKALITY LIPINA

STRUKTURA A EKOLOGIE DOUBRAV NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ NA PŘÍKLADU LOKALITY LIPINA THAYENSIA (ZNOJMO) 2007, 7: 175 206. ISSN 1212-3560 STRUKTURA A EKOLOGIE DOUBRAV NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ NA PŘÍKLADU LOKALITY LIPINA STRUCTURE AND ECOLOGY OF OAK WOODS IN THE PODYJÍ NATIONAL PARK AS EXEMPLIFIED

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA BIOLOGIE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA BIOLOGIE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA BIOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PŘÍSPĚVEK K FLÓŘE A VEGETACI HROMNICKÉHO JEZÍRKA A OKOLNÍCH VÝSYPEK PO TĚŽBĚ KAMENEČNÝCH BŘIDLIC 2013 PLZEŇ Dagmar Boltíková

Více

Plán péče o. přírodní rezervaci Homolka

Plán péče o. přírodní rezervaci Homolka Plán péče o přírodní rezervaci Homolka na období 2010 2019 Zpracováno podle Osnovy plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná

Více

PŘÍSPĚVEK K ROZŠÍŘENÍ OHROŽENÝCH DRUHŮ ROSTLIN PODÉL SILNIC NA BENECKU (ZÁPADNÍ KRKONOŠE)

PŘÍSPĚVEK K ROZŠÍŘENÍ OHROŽENÝCH DRUHŮ ROSTLIN PODÉL SILNIC NA BENECKU (ZÁPADNÍ KRKONOŠE) Vč. sb. přír. - Práce a studie, 7(1999): 69-75 ISBN: 80-86046-41-9 PŘÍSPĚVEK K ROZŠÍŘENÍ OHROŽENÝCH DRUHŮ ROSTLIN PODÉL SILNIC NA BENECKU (ZÁPADNÍ KRKONOŠE) The contribution to the distribution of endangered

Více

Ochrana lesů Metodika

Ochrana lesů Metodika Ochrana lesů Metodika Pracovní materiál pro školení pracovníků ochranářského průzkumu Ivano-Frankivsk, Ukrajina 4. 8. června 2007 Štěpán Křístek Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka

Více

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapa lesních vegetačních stupňů v Chráněné

Více

výměra výměra KÚ parcela druh pozemku způsob využití pozemku LV

výměra výměra KÚ parcela druh pozemku způsob využití pozemku LV 656267 1409/17 lesní pozemek PUPFL 40 10 10 656267 1409/18 lesní pozemek PUPFL 40 172 172 656267 1425/4 ostatní plocha neplodná půda 40 996 996 656267 1417/5 trvalý travní porost zemědělský půdní fond

Více

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM Plán péče a návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM na období 2012-2020 Salvia o.s. sdružení pro ochranu přírody Míšovická 454/6 155 21 Praha 5 e-mail:

Více

Soňa Patočková Radim Pikner. Terénní výuka v přírodních biotopech Zlínského kraje

Soňa Patočková Radim Pikner. Terénní výuka v přírodních biotopech Zlínského kraje Soňa Patočková Radim Pikner Terénní výuka v přírodních biotopech Zlínského kraje Staré Město 2012 Soňa Patočková Radim Pikner Terénní výuka v přírodních biotopech Zlínského kraje Staré Město 2012 Publikace

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

Monitoring druhu Carabus variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných lokalitách na Vsetínsku

Monitoring druhu Carabus variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných lokalitách na Vsetínsku Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 04 biologie Monitoring druhu Carabus variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných lokalitách na Vsetínsku Autor: Justina Valchářová Masarykovo gymnázium

Více

Inventarizace lesů v České republice 2001-2004

Inventarizace lesů v České republice 2001-2004 Inventarizace lesů v České republice 2001-2004 Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze : 6.0 - platnost od 1.7.2003 Zpracoval: OBSAH ÚVOD... 5 1 Cíle Inventarizace lesů... 5 2 Základní

Více

Studie proveditelnosti dopravní obslužnosti Praha-Suchdol veřejnou dopravou

Studie proveditelnosti dopravní obslužnosti Praha-Suchdol veřejnou dopravou Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Studie proveditelnosti dopravní obslužnosti Praha-Suchdol veřejnou dopravou Program INTERREG IVC Project EPTA European model for Public Transport

Více

Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM )

Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM ) Ministerstvo zemědělství Čj.: 74248/2014-MZE-17221 V Praze, dne 9. prosince 2014 Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM ) ovocných rostlin, révy a chmele v České

Více

DATABÁZE NOVĚ ZALOŽENÝCH PRVKŮ ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY

DATABÁZE NOVĚ ZALOŽENÝCH PRVKŮ ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY DATABÁZE NOVĚ ZALOŽENÝCH PRVKŮ ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,

Více

lské univerzity v Praze - Suchdole. Stanice je tové sítě fenologických stanic v rámci programu GPM (Global Phenological Monitoring).

lské univerzity v Praze - Suchdole. Stanice je tové sítě fenologických stanic v rámci programu GPM (Global Phenological Monitoring). Fenologická stanice byla založena v roce 2003 na pokusných pozemcích ch České zemědělsk lské univerzity v Praze - Suchdole. Stanice je součást stí celosvětov tové sítě fenologických stanic v rámci programu

Více

NOVÝ JIČÍN PROJEKT REGENERACE KONCEPT PROJEKTU. Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín. Datum: listopad 2008

NOVÝ JIČÍN PROJEKT REGENERACE KONCEPT PROJEKTU. Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín. Datum: listopad 2008 DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, Česká republika, Tel: 543 217 360, Fax: 543 217 361, E-mail: info@dimense.cz PROJEKT REGENERACE SÍDLIŠTĚ DLOUHÁ NOVÝ JIČÍN KONCEPT PROJEKTU Zadavatel: Město Nový

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

29/2004 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

29/2004 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 29/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. ledna 2004, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 39 zákona č. 149/2003 Sb.,

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

Putování pražskými pralesy

Putování pražskými pralesy Putování pražskými pralesy Zkuste projít drsnou divočinou pražských pralesů! Najdete jich tu hned několik desítek a vlastně to většinou nejsou pralesy, protože jejich stáří bývá do sta let. Vyznačují se

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 139/12 Úřední věstník Evropské unie 25.5.2013 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 485/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 SAPS I v roce 2015 budou moci žadatele v rámci Jednotné žádosti požádat o jednotnou platbu na plochu. Pro obdržení platby je nutno splnit tyto podmínky: žadatel musí být

Více

Usnesení RM č. 89/2013-RADA ze dne 26.09.2013

Usnesení RM č. 89/2013-RADA ze dne 26.09.2013 89/2013-RADA/4086-89. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 89/2013-RADA/4087-89. Rada města předložený program jednání RM 89/2013-RADA/4088-89. Rada města I. ukládá 1. Ing.

Více

Studie proveditelnosti dopravní obslužnosti Praha-Suchdol veřejnou dopravou

Studie proveditelnosti dopravní obslužnosti Praha-Suchdol veřejnou dopravou Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Studie proveditelnosti dopravní obslužnosti Praha-Suchdol veřejnou dopravou Program INTERREG IVC projekt EPTA European model for Public Transport

Více

Polévka z dýně. jehličnany jako kreativní součást vřesovišť. Podzimní inspirace. Historie. Vydání 2/ 2011

Polévka z dýně. jehličnany jako kreativní součást vřesovišť. Podzimní inspirace. Historie. Vydání 2/ 2011 Vydání 2/ 2011 Ing. Dušan Horák HORÁKOVY ŠKOLKY Bystřice pod Hostýnem P O D Z I M Z I M A Polévka z dýně jehličnany jako kreativní součást vřesovišť Podzimní inspirace Historie Osvěžte se s přicházejícím

Více

Flóra Přírodní rezervace Suché skály

Flóra Přírodní rezervace Suché skály Acta rerum naturalium 5: 169 176, 2008 ISSN 1801-5972 Flóra Přírodní rezervace Suché skály Flora of the Suché skály Nature Reserve PETR ŠMARDA Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova

Více

Zámecký park Neplachovice

Zámecký park Neplachovice Zámecký park Neplachovice popelavý, liliovník tulipánokvětý žlutopestrý javor klen, červenolistý buk lesní a javor dlanitolistý. Mezi dřevinami u průčelí zámku jsou především keře, jako hlošina stříbrná,

Více

Podrobnější popis novinek a změn v aplikaci

Podrobnější popis novinek a změn v aplikaci Souhrnný přehled změn v aplikaci SDO k verzi 0.3.06 [ 16/08/2013] novinky: [Aplikace] [Výchozí nároky předmětů ochrany] Aktualizovány texty ke druhů dle metodiky Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky

Více

19. 20. Ledna 2011, Mělník

19. 20. Ledna 2011, Mělník KONFERENCE 19. 20. Ledna 2011, Mělník SBORNÍK PŘEDNÁŠEK: Mgr. Pavel Klvač Stromy a lidé Bc. Vladimír Másílko Potřeba vzdělání v arboristice pro výkon státní správy Bára Nekvapilová Náporová plocha koruny

Více

Plán péče pro přírodní rezervaci KANADA

Plán péče pro přírodní rezervaci KANADA S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider,Ph.D., Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní rezervaci KANADA na období 2007 2016 Ing. Alice Melicharová Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

Více

Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák

Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák Acta rerum naturalium 3: 11 20, 2007 ISSN 1803-1587 Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák Floristic and vegetation research of Velký Špičák National Nature

Více

(upravená verze) - 1 -

(upravená verze) - 1 - Chráněná a navrhovaná chráněná území na Sedlčansku Jiří Malíček 2003 Zaměření: Botanika (upravená verze) - 1 - Úvod: Tato práce vznikala především z údajů zjištěných v roce 2003, méně pak z roku 2002.

Více