LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)"

Transkript

1

2 LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat okolním vlivům. Bodové Popis charakteristiky hodnocení 0 schopnost regenerace velmi dobrá, olistění a větvičky jako u zdravé dřeviny 1 schopnost regenerace snížena, patrné změny strom oslaben hmyzem, houbou 2 schopnost regenerace snížena podstatně dřevina téměř nereaguje na fyziologické změny 3 schopnost regenerace téměř žádná až nulová dřevina na dožití nebo k odstranění koruny (prosychání) Sledován výskyt usychajících větviček po obvodu koruny. Výskyt a intenzita tohoto poškození zachycuje aktuální změny, kterými jedinec prochází Bodové Popis charakteristiky hodnocení 0 nevyskytuje se 1 ojedinělý výskyt, počátek prosychání 2 podíl do 30 % všech větviček 3 podíl nad 30% všech větviček (odesychání kosterních větví nebo terminálu) Tvorba výmladků (vlků, proventálních výhonů) Proventální výhony jsou výhony, jimiž strom nahrazuje ztrátu asimilačních orgánů. Intenzita s jakou strom tyto úbytky nahrazuje tvorbou proventálních výhonů je znakem vitality. Z hlediska posuzování vitality je důležité i umístění výhonů. Čím je strom méně vitální, tím více stahuje tvorbu proventálních výhonů ke kmeni. Při hodnocení vztahu výmladků k vitalitě stromu je třeba zohledňovat širší aspekty jejich tvorby např. při uvolnění ze zápoje, nebo při mechanickém poškození koruny může být tvorba výmladků projevem vitality. Bodové Popis charakteristiky hodnocení 0 výskyt nezaznamenán 1 ojedinělé výhony, početně nevýznamné 2 významný výskyt 30% větviček nejmladších řádů 3 rozhodující význam ve struktuře stromu Plošná poškozeni Mechanická poškození kmene zasahující do kambia, nebo případně do hlubších vrstev dřeva. Poškození představuje především vstupní bránu pro infikování dřevokaznými houbami, popřípadě může bezprostředně souviset s ohrožením statiky stromu. Bodové Popis charakteristiky hodnocení 0 nevyskytuje se 1 oděrky nebo drobná již zahojená poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích 2 větší poranění, pravděpodobně se zahojí; větší množství menších ran 3 poškození většího rozsahu ohrožující jedince, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku Mechanické poškození koruny zasahující do kambia stromu. K poškození dochází nejčastěji nevhodným zásahem, cílenou destrukcí, neodborným zásahem, větrem aj. Zdroj: SKOUMAL, V. Park Pacov - posouzení zdravotního stavu stromů a návrh na ošetření. WISTERIA s.r.o., 2009.

3 Bodové Popis charakteristiky hodnocení 0 nevyskytuje se 1 nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých částečně zahojených ran 2 ojedinělá poškození většího rozsahu, podstatná část kosterních větví slabě poškozena 3 poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince Výskyt suchých větví v koruně Hodnocení výskytu suchých větví vyšších řádů v koruně stromu je často dokladem zanedbané péče o jedince. Principy výskytu mohou být v souladu s principy růstu v koruně tyto je třeba odlišovat u každého konkrétního u od ostatních suchých větví. Opožděné odstranění suchých větví může být významným zdrojem infekce. Bodové Popis charakteristiky hodnocení 0 nevyskytuje se 1 četné slabší větve, zanedbaná péče 2 část kosterních větví nebo odumírající terminál 3 výpadek kosterních větví nad 50%, suchý terminál Při posuzování zvažujeme především rozsah, závažnost a lokalizaci. Bodové Popis charakteristiky hodnocení 0 nevyskytuje se 1 počáteční stadia tvorby dutin (mokvání v rozvětvení), drobné dutiny po větvích 2 kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožují jedince, velmi častý výskyt dle bodu 1 3 kmenové dutiny, plodnice ohrožující jedince, velké dutiny při větvení, náběhy Hodnotíme především náklon (posunutí těžiště) a chybné větvení ve vztahu k možnému rozlomení, např. nevhodné postavení kosterních větví. Nebezpečí pádu či zlomení ve vztahu k patogenům. Bodové Popis charakteristiky hodnocení 0 bez snížení stability 1 potenciální snížení stability možné, nevhodné větvení, stanoviště 2 mírně snížená stabilita vyklonění, větvení, patogen, jiné vlivy 3 stav ohrožuje existenci jedince nebo provoz Vyjadřuje, na kolik se vlastnosti jedince nebo vegetačního prvku, které jsou ovlivněné pěstebními opatřeními, blíží pěstebnímu cíli. je tedy souhrnnou charakteristikou, která dosahuje v práci dosažených hodnot. Bodové Popis charakteristiky hodnocení 0 optimální bez zásahu 1 uspokojivý zásah žádoucí, není bezprostředně nutný 2 zanedbaný chybně provedený řez, bez ošetření, potřebný zásah 3 neuspokojivý strom bezprostředně ohrožuje okolí nebo je ohrožena existence jedince kvůli zanedbané údržbě Zdroj: SKOUMAL, V. Park Pacov - posouzení zdravotního stavu stromů a návrh na ošetření. WISTERIA s.r.o., 2009.

4 Sleduje výskyt patogenů, může mít vliv na statiku stromu. Stromům s patogenem je třeba věnovat při ošetření zvýšenou pozornost a péči. NE ANO patogen se v době hodnocení nijak neprojevoval plodnice apod. Výskyt nezaznamenán. Pokud by měl být patogen vyloučen, je nutné provést fytopatologický průzkum nejméně třikrát za rok, případně kultivaci patrný výskyt patogenu v době hodnocení stromu zkrat název popis ka BZ bez zásahu ZŘ zdravotní řez řez stromu, který je třeba provést v době vegetace stromu, v době mimovegetační se jedná vždy o řez bezpečnostní. Odstranění suchých větví, poškozených nebo nevhodných z hlediska pěstebního záměru, křížících se větví, proventálních výhonů apod. Komplexní zásah. BŘ bezpečnostní řez sleduje odstranění suchých větví a částí stromu, které by mohly pro svoje poškození ohrozit okolí. Je součástí zdravotního řezu. OV odstranění výmladků kmenové výmladky především na bázi kmene, výmladky v koruně stromu vrůstající do koruny a výmladky nežádoucí z hlediska pěstebního zásahu. Je součástí zdravotního řezu. OZ, odstranění zlomů a zabránění dalšího poškození jedince odstraněním zbytků poškozených větví. Je součástí OP pahýlů zdravotního řezu. OŘ opravný řez úprava pěstebního tvaru a opravné zásahy po předchozích nevydařených zásazích: odstranění věšáků, drobná konzervační ošetření po starých zásazích. Nesprávným provedením může dojít k nevratnému poškození stromu. Je součástí zdravotního řezu. OK odlehčení koruny odstranění části koruny pro posílení statiky stromu nebo jeho části při zachování habitu stromu, neměly by být odstraňovány větve nad 10 cm průměru, pokud nejde o odumřelé dřevo. KO konzervační ošetření vyčištění dutiny, odvětrání, napuštění zbytkových stěn fungicidním přípravkem. Konzervace plošných poranění. RK, redukce koruny redukce koruny zpravidla z důvodu bezpečnosti RŘ OS, odstranění suchých minimální varianta BŘ, případně uveden tam, kde se klade důraz na odstranění suchých OSV větví větví. VŘ výchovný řez redukce větví v koruně a optimalizace habitu stromu RŘ redukční řez měl by se provádět co nejméně, nevratný proces, kdy dochází k redukci koruny stromu z důvodu poškozování okolí PK prosvětlení koruny ODS odstranění jedince stříška konzervační ošetření zabraňující zatékání vody do dutiny stromu. Při instalaci nesmí být poškozena borka a kambium stromu. Nevhodná je měď a železo. VAZ vázání vázání patří do konzervačních ošetření, zabraňuje rozlomení nebo pádu části stromu; dynamická vazba KON Kontrola Kontrola stávajících vazeb (revize vazeb) POZNÁMKA upřesňuje zásah, nebo upozorňuje na některé skutečnosti. 567 dřevina již odstraněná FORMA: S strom, K keř, ŽP živý plot, SK skupina keřů Zdroj: SKOUMAL, V. Park Pacov - posouzení zdravotního stavu stromů a návrh na ošetření. WISTERIA s.r.o., 2009.

5 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 2. část Vesna aktualizace PD / únor ) Vesna, aktualizovaný stav červen 2012 K 1 Pinus mugo borovice kleč 6 28,3 2 2 S 1 Aesculus hippocastanum jírovec maďal , ODS nálet K 2 Pinus mugo borovice kleč 2,5 2 3 ODS K 3 Rosa canina růže šípková 4,5 15, K 4 Pinus mugo borovice kleč 3,5 9,6 2 3 utlačovaný S2 a K2 S 2 Pinus nigra borovice černá BZ větev nakloněná nad cestu, pův.terminál nahrazen postranní větví S 3 Picea pungens smrk pichlavý BZ S 4 Picea pungens smrk pichlavý S 5 Picea omorika smrk omorika S 6 Picea pungens smrk pichlavý S 7 Picea omorika smrk omorika S 8 Picea omorika smrk omorika S 9 Picea pungens smrk pichlavý S 10 Picea omorika smrk omorika S 11 Picea pungens smrk pichlavý S 12 Pinus nigra borovice černá S 13 Pinus nigra borovice černá náklon, proschlý S 14 Pinus nigra borovice černá náklon, proschlý S 15 Pyrus communis hrušeň obecná N ZŘ,OS II. 6 rez na listech (u jalovců), suché větve S 16 Picea abies smrk ztepilý N ODS nebezpečí vyvrácení SK 1 Junperus x media, Forsythia sp., Berberis sp ,5 3 2 ODS nálety bezu K 5 Forsythia sp. zlatice 2,5 4, K 6 Forsythia sp. zlatice 3,5 9,6 2,5 2 3 snížená vitalita K 7 Forsythia sp. zlatice 2,5 4,9 2,5 2 3 jednostranný K 8 Forsythia sp. zlatice 3 7,1 2 2 K 9 Syringa vulgaris šeřík obecný 3,5 9,6 2,5 2 3 K 10 Syringa vulgaris šeřík obecný 2,5 4,9 2,5 2 3 náklon K 11 Forsythia sp. zlatice 1 0,8 2 3 ODS přestárlá, nevhodná údržba K 12 Philadelphus sp. pustoryl 3 7,1 3 2 K 13 Philadelphus sp. pustoryl 4 12, SK 2 Juniperus x media 5,5 23, ODS nálet bezu, vyvětvený od cesty (Kč) Stránka 1

6 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 2. část Hřbitov aktualizace PD / únor ) Hřbitov, aktualizovaný stav červen 2012 S 1 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ živý plot ze smrků vyvětvených do cca 2m výšky S 2 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ živý plot ze smrků vyvětvených do cca 2m výšky S 3 Picea pungens smrk pichlavý N BZ živý plot ze smrků vyvětvených do cca 2m výšky S 4 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ živý plot ze smrků vyvětvených do cca 2m výšky S 5 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ živý plot ze smrků vyvětvených do cca 2m výšky S 6 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ živý plot ze smrků vyvětvených do cca 2m výšky S 7 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ živý plot ze smrků vyvětvených do cca 2m výšky S 8 Picea pungens smrk pichlavý N BZ živý plot ze smrků vyvětvených do cca 2m výšky S 9 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ živý plot ze smrků vyvětvených do cca 2m výšky S 10 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ živý plot ze smrků vyvětvených do cca 2m výšky S 11 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ živý plot ze smrků vyvětvených do cca 2m výšky K 1 Cotoneaster sp. skalník do 1 neprosperující výsadby bez záměru a kompozice K 2 Ligustrum vulgare ptačí zob obecný do 1 neprosperující výsadby bez záměru a kompozice K 3 Cotoneaster sp. (horizontalis) skalník (vodorovný) do 1 neprosperující výsadby bez záměru a kompozice K 4 Cotoneaster sp. (horizontalis) skalník (vodorovný) do 1 neprosperující výsadby bez záměru a kompozice K 5 Cotoneaster sp. (horizontalis) skalník (vodorovný) do 1 neprosperující výsadby bez záměru a kompozice K 6 Cotoneaster sp. (horizontalis) skalník (vodorovný) do 1 neprosperující výsadby bez záměru a kompozice K 7 Cotoneaster sp. (horizontalis) skalník (vodorovný) do 1 neprosperující výsadby bez záměru a kompozice K 8 Cotoneaster sp. (horizontalis) skalník (vodorovný) do 1 neprosperující výsadby bez záměru a kompozice S 12 Chamaecyparis sp. cypřišek kmen K 9 Juniperus x media jalovec prostřední 6 2,5 2 3 ODS rezavý odspodu K 10 Juniperus x media jalovec prostřední 10 2,5 2 3 ODS vyvětvený odspodu K 11 Cotoneaster sp. (horizontalis) skalník (vodorovný) do 1 ODS neprosperující výsadba K 12 Juniperus sabina jalovec chvojka 15 1,2 2 3 ODS K 13 Juniperus x media jalovec prostřední Pfitzeriana Aurea 12 1,8 2 3 ODS K 14 Juniperus x media jalovec prostřední Pfitzeriana Glauca 6 1,4 2 3 ODS S 13 Thuja plicata zerav řasnatý S 14 Thuja plicata zerav řasnatý S 15 Chamaecyparis sp. cypřišek K 15 Juniperus x media jalovec prostřední Pfitzeriana Aurea 8 2,8 3 ODS ŽP 1 Thuja plicata zerav řasnatý 3 2 často mnohokmeny ŽP 2 Thuja plicata zerav řasnatý 3 2 často mnohokmeny ŽP 3 Thuja plicata zerav řasnatý 3 3,8 2 3 často mnohokmeny, nálety, horší údržba S 16 Picea pungens smrk pichlavý N BZ tvoří kulisu S 17 Picea abies smrk ztepilý N BZ tvoří kulisu S 18 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ tvoří kulisu K 16 Rosa canina růže šípková 3 7,1 2,5 1 bez kompozice K 17 Juniperus x media jalovec prostřední Pfitzeriana Glauca 2 3,1 2 bez kompozice K 18 Rosa canina růže šípková 1 0,8 2 bez kompozice K 19 Rosa canina růže šípková 1,5 1,8 2 SK 1 Rubus sp. ostružiník 1 1 (3) není vhodný S 19 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ S 20 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ S 21 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ S 22 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ (Kč) Stránka 2

7 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 2. část Hřbitov aktualizace PD / únor 2013 S 23 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ K 20 Juniperus x media jalovec prostřední ODS vyvětvený odspodu K 21 Juniperus sabina jalovec chvojka 5 0,8 2 ODS místy suché větve, nálety javoru K 22 Juniperus sabina jalovec chvojka 0,7 3 ODS zaplevelený, špatně prováděný řez K 23 Juniperus sabina jalovec chvojka 0,7 3 ODS zaplevelený, špatně prováděný řez K 24 Juniperus x media jalovec prostřední Pfitzeriana Aurea 1,5 3 ODS zaplevelený, špatně prováděný řez K 25 Juniperus x media jalovec prostřední Pfitzeriana Aurea 1,6 3 ODS zaplevelený, špatně prováděný řez K 26 Juniperus x media jalovec prostřední Pfitzeriana Aurea 1,7 3 ODS zaplevelený, špatně prováděný řez K27 32 Juniperus sabina jalovec chvojka do 1 3 ODS zaplevelený, špatně prováděný řez K 33 Juniperus x media jalovec prostřední ODS zaplevelené, bez údržby, bez kompozice SK 2 Juniperus x media jalovec prostřední 18 2,5 2 3 ODS vyvětvený odspodu S 24 Thuja occidentalis zerav západní 55; 68 18; 22 5; kmen, náklon S 25 Thuja occidentalis zerav západní Spiralis S 26 Thuja occidentalis zerav západní Spiralis 38; 31 12; kmen S 27 Thuja occidentalis zerav západní vyvětvený do 2m výšky S 28 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N ODS pryskyřice, suché větve S 29 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N ODS pryskyřice, suché větve K 34 Juniperus communis jalovec obecný 0,5 0,2 2,5 2 3 K 35 Juniperus communis jalovec obecný 2 3,1 3,5 2 3 SK 3 Juniperus x media; Chamaecyparis sp. 32, fce vstupní brány SK 4 Juniperus x media; Chamaecyparis sp. 32, fce vstupní brány S 30 Thuja plicata zerav řasnatý N ODS 4kmen, prosychá K 36 Juniperus communis jalovec obecný 1,5 1,8 4 2 K 37 Juniperus communis jalovec obecný 1,5 1,8 3,5 2 K 38 Juniperus chinensis jalovec čínský úzce kuželovitý 1,2 1,1 4 2 K 39 Buxus semervirens zimostráz obecný 0,75 0,4 do 1 2 K 40 Juniperus communis jalovec obecný 1,2 1,1 2,5 1 2 stříhaný K 41 Juniperus communis jalovec obecný 1,2 1,1 2,5 1 2 stříhaný K 42 Juniperus communis jalovec obecný 0,7 0,4 2,3 1 mladý K 43 Juniperus communis jalovec obecný 0,5 0,2 2 1 mladý K 44 Buxus semervirens zimostráz obecný do 1 S 31 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N ODS suché větve, nevitální S 32 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N ODS suché větve, nevitální S 33 Thuja occidentalis zerav západní Smaragd S 34 Thuja occidentalis zerav západní Smaragd S 35 Thuja plicata zerav řasnatý 74; 80 23; N ODS 2kmen S 36 Thuja plicata zerav řasnatý N ODS 5kmen K 45 Juniperus communis jalovec obecný 1 0, S 37 Thuja plicata zerav řasnatý 55; 59 18; ODS 2kmen S 38 Thuja plicata zerav řasnatý 51; 60 16; ODS 2kmen S 39 Thuja plicata zerav řasnatý ODS vyvětvený do cca 1,6m; rozkleslý ve výšce cca 4m S 40 Thuja plicata zerav řasnatý ODS vyvětvený do cca 1,6m; rozkleslý ve výšce cca 4m K 46 Juniperus communis jalovec obecný 1 0, K 47 Juniperus communis jalovec obecný 1,7 2, S 41 Thuja plicata zerav řasnatý 78; 55 25; ODS 2kmen S 42 Thuja plicata zerav řasnatý ODS 4kmen (Kč) Stránka 3

8 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 2. část Hřbitov aktualizace PD / únor 2013 S 43 Thuja plicata zerav řasnatý ODS K 48 Cotoneaster multiflorus skalník mnohokvětý 2,5 4, K 49 Cotoneaster multiflorus skalník mnohokvětý 1,5 1, K 50 Cotoneaster multiflorus skalník mnohokvětý 3 7, K 51 Rosa canina růže šípková 2 3, S 44 Chamaecyparis (lawsoniana) cypřišek (Lawsonův) (Columnaris) 1 2,3 3 2 S 45 Chamaecyparis (lawsoniana) cypřišek (Lawsonův) (Columnaris) 0,75 2,3 3 2 S 46 Juniperus scopulorum jalovec skalní Skyrocket 1 S 47 Juniperus scopulorum jalovec skalní Skyrocket 1 S 48 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný S 49 Thuja plicata zerav řasnatý ODS 5kmen, uvnitř prosychá S 50 Chamaecyparis (lawsoniana) cypřišek (Lawsonův) Alumii S 51 Chamaecyparis (lawsoniana) cypřišek (Lawsonův) Alumii S 52 Thuja plicata zerav řasnatý N ODS 3kmen K 52 Forsythia suspensa zlatice převislá 3 7,1 3,5 2 3 porostlý Parthenocissus inserta S 53 Quercus sp. dub nálet, zakrslý terminální pupen S 54 Sorbus sp. jeřáb nálet, vícekmen K 53 Ilex sp. cesmína 1,5 1,8 1,7 1 2 K 54 Juniperus communis jalovec obecný 1,5 1, jedna suchá větev K 55 Juniperus scopulorum jalovec skalní Skyrocket 0,75 0,4 1,5 2 S 55 Chamaecyparis (lawsoniana) cypřišek (Lawsonův) (Columnaris) K 56 Juniperus communis jalovec obecný 1 0,8 2,5 2 K 57 Juniperus communis jalovec obecný 1,5 1,8 2,5 2 3 rozkleslý S 56 Thuja occidentalis zerav západní žlutý 1,5 5,5 3 3 S 57 Thuja plicata zerav řasnatý stříhaný, proschlý S 58 Thuja plicata zerav řasnatý stříhaný, nevitální K 58 Rosa canina růže šípková 2,5 4,9 2 2 S 59 Thuja plicata zerav řasnatý N ODS mnohokmen S 60 Thuja plicata zerav řasnatý S 61 Thuja plicata zerav řasnatý mnohokmen S 62 Thuja plicata zerav řasnatý kmen; vyvětvený S 63 Thuja plicata zerav řasnatý kmen; vyvětvený S 64 Laburnum anagyroides štědřenec odvislý N ODS 3kmen,praskliny, suché větve S 65 Laburnum anagyroides štědřenec odvislý 118; 88 38; N ODS 2kmen, 2x tlaková rozlomená vidlice SK 5 Cotoneaster, Rosa, Sambucus, Ligustrum, Ilex SK 6 Syringa, Sambucus, Cotoneaster, Ilex ŽP 4 Ligustrum vulgare ptačí zob obecný 0,8 2 zasychající jedinci S 66 Betula pendula bříza bělokorá N BZ porostlý Hedera helix S 67 Thuja plicata zerav řasnatý 48; 76 15; ODS 2kmen, nevitální K 59 Cotoneaster sp. skalník 2,5 4, řídký K 60 Ilex sp. cesmína 1,5 1,8 do 1 2 SK 7 Corylus, Sambucus, Syringa, Rosa, atd. do S 68 Laburnum anagyroides štědřenec odvislý porostlý Hedera helix SK 8 Syringa, Cotoneaster 3 2 S 69 Picea pungens smrk pichlavý N ODS S 70 Thuja occidentalis zerav západní Smaragd 6 2 0, kmen (Kč) Stránka 4

9 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 2. část Hřbitov aktualizace PD / únor 2013 S 71 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON,V III. 32 porostlý Hedera helix, výmladky AZ S 72 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,VAZ,K ON III. 42 porostlý Hedera helix, výmladky; vazba větev nad cestou; oprava stříšky, KON vazby K 61 Buxus semervirens zimostráz obecný 1,2 1,1 1,5 1 2 S 73 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON III. 30 mokvající prasklina, výmladky; KON vazeb S 74 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON,V III. 28 výmladky; doplnit vazbu, KON vazeb AZ S 75 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON,V III. 34 odstraněná kosterní větev; doplnit vazbu, KON vazeb AZ S 76 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,VAZ,K III. 35 tahová vidlice; KON vazby ON S 77 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON III. 31 KON vazby K 62 Juniperus communis jalovec obecný 1,5 1,8 2 3 silně se rozklesává, poléhá S 78 Fagus sylvatica buk lesní Atropunicea N ZŘ,OS,OV,KON III. 37 vidlice v 2m výšky, stabilizační opatření; KON vazeb S 79 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KO III. 32 náznak sekundární koruny; KO dutin S 80 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV III. 29 S 81 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV II. 16 ve spodní části výmladky po ořezání větví S 82 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON III. 29 poškození úžlabí, zvážit odstranění; KON úžlabí a vazby S 83 Tilia sp. torzo BZ porostlý Hedera helix S 84 Chamaecyparis nootkatensis cypřišek nutkajský 1 0, mnohokmen, řídký, nevitální S 85 Chamaecyparis nootkatensis cypřišek nutkajský 1,5 1,8 3, mnohokmen, rozkleslý S 86 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON III. 36 prasklý kmen, snížená vitalita, suché větve; KON vazeb S 87 Tilia cordata lípa srdčitá N VŘ,OS,OV,KON III. 35 suché větve, snížená vitalita; KON vazeb SK 9 Buxus sempervirens zimostráz obecný Angustifolia S 88 Tilia cordata lípa srdčitá N ODS mrazová trhlina výmladky, stabilizační opatření; hniloba u paty kmene, naklánění a nebezpečí pádu S 89 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV III. 25 propadlý kmen, stabilizační opatření S 90 Thuja occidentalis zerav západní Smaragd rozvětvený ve výšce 1m, obvod měřen ve výšce 0,5m; nevitální (Kč) S 91 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON III. 24 odstraněné kosterní větve, kmenové výmladky; KON vazeb S 92 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON III. 35 stabilizační opatření, stříšky, porostlý Hedera helix, včely; KON vazeb K 63 Juniperus communis jalovec obecný 2 3, příliš rozvětvený K 64 Juniperus x media jalovec prostřední 6 2,5 2 K 65 Syringa vulgaris šeřík obecný 2 3, přestárlý K 66 Taxus baccata tis červený Fastigiata 1 0, K 67 Taxus baccata tis červený Fastigiata 1 0, SK 10 Syringa vulgaris šeřík obecný do 2 3 špatná údržba S 93 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON,V III. 29 odstraněné větve, stabilizační opatření; doplnit vazbu, KON vazeb AZ S 94 Thuja plicata zerav řasnatý 40; 46 13; kmen S 95 Thuja plicata zerav řasnatý S 96 Tilia cordata lípa srdčitá Greenspire VŘ I. 1 S 97 Tilia cordata lípa srdčitá Greenspire VŘ I. 0,8 Stránka 5

10 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 2. část Hřbitov aktualizace PD / únor 2013 S 98 Tilia cordata lípa srdčitá Greenspire , VŘ I. 0,8 S 99 Tilia cordata lípa srdčitá Greenspire , VŘ I. 0,8 S 100 Tilia cordata lípa srdčitá Greenspire VŘ I. 0,8 S 101 Tilia cordata lípa srdčitá Greenspire VŘ I. 0,8 S 102 Tilia cordata lípa srdčitá Greenspire VŘ I. 0,8 S 103 Tilia cordata lípa srdčitá Greenspire VŘ I. 1 poranění na bázi kmene (od křovinořezu) S 104 Tilia cordata lípa srdčitá Greenspire VŘ I. 1 S 105 Tilia cordata lípa srdčitá Greenspire ODS 1,2 poranění na bázi kmene (od křovinořezu), výmladky, 1/2 koruny suchá S 106 Tilia cordata lípa srdčitá Greenspire VŘ I. 0,8 S 107 Tilia cordata lípa srdčitá Greenspire VŘ I. 0,8 S 108 Tilia cordata lípa srdčitá Greenspire VŘ I. 0,8 S 109 Tilia cordata lípa srdčitá Greenspire VŘ I. 0,8 S 110 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Columnaris S 111 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Columnaris 1, S 112 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Columnaris 1,5 2, S 113 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Columnaris 1 2,5 3 3 S 114 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův S 115 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův ŽP 5 Juniperus chinensis jalovec čínský ODS špatná údržba ŽP 6 Juniperus chinensis jalovec čínský ODS špatná údržba, nálety bezu a lípy ŽP 7 Thuja occidentalis zerav západní 1,2 2,5 1 2 S 116 Tilia cordata lípa srdčitá VŘ I. 1,6 poraněná báze kmene S 117 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON II. 9,2 stabilizační opatření, výmladky ve výšce 3m, tlaková vidlice, KON vazeb S 118 Tilia cordata lípa srdčitá VŘ II. 1,6 poraněná báze kmene S 119 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ, OS II. 6,4 ořezán, kmenové výmladky; opravit stříšku (laminát) S 120 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV II. 6,2 ořezán, kmenové výmladky S 121 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV II. 8,6 vysoko nasazená koruna S 122 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,VAZ II. 8,4 tlaková vidlice; vazba větev nad cestou S 123 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV II. 6,2 odstraněná kosterní větev silně změnila tvar koruny S 124 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON II. 6 vidlice, stabilizační opatření; KON vazeb S 125 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON II. 7 vidlice, stabilizační opatření; KON vazeb S 126 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON II. 7 vidlice, stabilizační opatření; KON vazeb (Kč) Stránka 6

11 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 2. část U nádraží aktualizace PD / únor ) U nádraží, aktualizovaný stav červen 2012 odhadovaný odhadovaný průměr kmene (cm) S 1 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS náklon nad značku S 2 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS Vykloněný S 3 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS Vykloněný S 4 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS zlom S 5 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS trhlina S 6 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS S 7 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS S 8 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS S 9 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS S 10 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS S 11 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS náklon, porostlý Parthenocissus sp. S 12 Crataegus sp. hloh N ODS porostlý Parthenocissus sp. S 13 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS vysoko nasazená koruna S 14 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS S 15 Acer platanoides javor mléč N ZŘ,OS I. 2,0 S 16 Acer platanoides javor mléč N ODS S 17 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS náklon nad silnici, suché větve S 18 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS S 19 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS zlom S 20 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS náklon do strany S 21 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS náklon nad silnici S 22 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS S 23 Acer pseudoplatanus javor klen N VŘ 1,0 S 24 Acer pseudoplatanus javor klen N VŘ 1,2 S 25 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS silně nakloněná šikmo nd silnici S 26 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS S 27 Acer pseudoplatanus javor klen N VŘ I. 0,6 S 28 Acer pseudoplatanus javor klen N ZŘ,OS I. 2,6 mnohokmen S 29 Acer pseudoplatanus javor klen N VŘ I. 0,4 S 30 Acer pseudoplatanus javor klen N ZŘ,OS I. 3,2 S 31 Acer pseudoplatanus javor klen N VŘ I. 0,4 statný S 32 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS náklon nad silnici S 33 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS náklon nad silnici S 34 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS náklon nad silnici S 35 Acer pseudoplatanus javor klen N VŘ I. 0,4 S 36 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS K 1 Corylus avellana líska obecná S 37 Acer pseudoplatanus javor klen N ZŘ,OS I. 1,0 suché větve (Kč) Stránka 7

12 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 2. část U nádraží aktualizace PD / únor 2013 odhadovaný odhadovaný průměr kmene (cm) S 38 Fraxinus excelsior jasan ztepilý N ODS K 2 Sambucus nigra bez černý S 39 Fraxinus excelsior jasan ztepilý N ODS mnohokmen S 40 Fraxinus excelsior jasan ztepilý N ZŘ,OS I. 1,8 S 41 Acer pseudoplatanus javor klen N VŘ I. 0,6 S 42 Acer pseudoplatanus javor klen , N VŘ I. 0,6 S 43 Acer pseudoplatanus javor klen N VŘ I. 1,8 2kmen S 44 Acer pseudoplatanus javor klen N VŘ I. 0,6 S 45 Acer pseudoplatanus javor klen N VŘ I. 0,6 S 46 Acer negundo javor jasanolistý N VŘ I. 1,0 široká koruna, náklon nad silnici S 47 Fraxinus excelsior jasan ztepilý N ODS 2kmen, pod ním porost křídlatky SK 1 Corylus avellana líska obecná prorůstá Sambucus nigra S 48 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS I. 1,4 5kmen S 49 Fraxinus excelsior jasan ztepilý N ODS S 50 Acer pseudoplatanus javor klen N VŘ I. 1,0 S 51 Fraxinus excelsior jasan ztepilý N VŘ I. 1,0 S 52 Fraxinus excelsior jasan ztepilý N ODS mnohokmen S 53 Fraxinus excelsior jasan ztepilý N ODS mnohokmen S 54 Prunus sp. třešeň 62/ N ODS přestárlá, výrazné zlomy S 55 Acer pseudoplatanus javor klen N ODS poranění S 56 Acer pseudoplatanus javor klen N ODS náklon S 57 Acer pseudoplatanus javor klen N VŘ I. 0,1 S 58 Acer pseudoplatanus javor klen N ODS vidlice S 59 Acer pseudoplatanus javor klen N ODS S 60 Acer pseudoplatanus javor klen N ODS S 61 Acer pseudoplatanus javor klen N ODS 2kmen S 62 Acer pseudoplatanus javor klen N ODS 2kmen S 63 Acer pseudoplatanus javor klen N ODS 3kmen S 64 Acer pseudoplatanus javor klen N ZŘ,OS I. 1,8 statný 2kmen, tlaková vidlice S 65 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS mnohokmen, silně přestárlý, z výmladků 0,5 nové kmeny (průměr 15cm) S 66 Acer platanoides javor mléč N VŘ I. 0,7 K 3 Corylus avellana líska obecná 4 přestárlá S 67 Acer pseudoplatanus javor klen N VŘ I. 0,8 krásný rovný kmen S 68 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS přestárlý, náklon po i proti svahu S 69 Acer pseudoplatanus javor klen N ODS 3kmen, mrazové trhliny S 70 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS poraněný kmen, zlomy S 71 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS S 72 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS vidlice v 1m výšky, vidlice, poranění (Kč) Stránka 8

13 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 2. část U nádraží aktualizace PD / únor 2013 odhadovaný odhadovaný průměr kmene (cm) S 73 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N VŘ I. 0,4 pokroucený kmen S 74 Acer platanoides javor mléč N ODS 4kmen S 75 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS náklon do strany S 76 Acer pseudoplatanus javor klen N VŘ I. 1,2 S 77 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS S 78 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS náklon k silnici, zlomená v 1/2kmene S 79 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS SK 2 Crataegus sp.; Syringa vulgaris N S 80 Crataegus sp. hloh ZŘ,OS I. 1,4 S 81 Tilia cordata lípa srdčitá VŘ,OS II. 15,6 vidlice S 82 Tilia cordata lípa srdčitá ODS vidlice, výrazná poranění (Kč) keřové patro Acer platanoides javor mléč Symphoricarpos albus pámelník bílý Acer pseudoplatanus javor klen Syringa vulgaris šeřík obecný Corylus avellana líska obecná křídlatka Crataegus sp. hloh Physocarpus opulifolius tavola kalinolistá Sambucus nigra bez černý Stránka 9

14 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 2. část Mateřská škola Za Branou aktualizace PD / únor ) Mateřská škola Za Branou, aktualizovaný stav červen 2012 K 1 Juniperus x media jalovec prostřední 15 1,6 2 3 ODS vyvětven zespodu (od chodníku), plevel K 2 Juniperus x media jalovec prostřední 18 1,8 2 ODS nálet (bez) K 3 Juniperus x media jalovec prostřední Pfitzeriana Glauca ODS K 4 Juniperus x media jalovec prostřední Pfitzeriana Glauca 19 1,8 2 ODS K 5 Juniperus x media jalovec prostřední Pfitzeriana Aurea ODS ŽP 1 Thuja occidentalis zerav západní 17 1,5 3 ODS radikální řez S 1 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Columnaris mnohokmen S 2 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Columnaris K 6 Rhododendron sp. pěnišník 3,5 9,6 2 2 K 7 Rhododendron sp. pěnišník 3 7,1 2,5 2 3 napaden škůdcem K 8 Rhododendron sp. pěnišník 2,5 4,9 1,8 2 S 3 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův žlutý kmen, vyvětven do 1m výšky K 9 Juniperus x media jalovec prostřední Pfitzeriana Glauca ODS vyvětven zespodu K 10 Juniperus sabina jalovec chvojka 15 1,5 2 ODS S 4 Thuja occidentalis zerav západní 2,5 2,5 4 4 ODS vitální, nevhodně zakrácen ŽP 2 Thuja occidentalis zerav západní ODS S 5 Abies sp. jedle šedá 6 2 1,8 2 3 vyráží 2. terminál, vysazen příliš blízko budovy S 6 Abies koreana jedle korejská , vysazen příliš blízko budovy S 7 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Columnaris vysazen příliš blízko budovy, jednostranná koruna K 11 Juniperus communis jalovec obecný 1,3 1, ODS rozkleslý, přestárlý K 12 Pinus mugo borovice kleč 4 12,6 2,5 2 vyvětvený odspodu K 13 Juniperus x media jalovec prostřední 3 7,1 1,7 2 3 ODS prosychá K 14 Juniperus x media jalovec prostřední Pfitzeriana Aurea 3,5 9,6 1,5 2 3 ODS prosychá S 8 Thuja occidentalis zerav západní 40; 34 13; ODS 2kmen, původ. mnohokmen, ořezán S 9 Thuja occidentalis zerav západní , ODS špatná údžba, kořen.systém narušuje asfaltový povrch ŽP 3 Thuja plicata, Thuja occ. Spiralis nevhodná údržba S 10 Pinus sylvestris borovice lesní N BZ nevitální, prosychá S 11 Picea omorika smrk omorika ODS jednostranná koruna, nevitální S 12 Thuja plicata zerav řasnatý 33; 54 11; ODS 2kmen, nevitální S 13 Thuja occidentalis zerav západní ,5 4 4 ODS mnohokmen (jeví se keřovitě) S 14 Aronia melanocarpa černý jeřáb S 15 Aronia melanocarpa černý jeřáb 9 3 1,8 2 3 K 15 Juniperus squamata jalovec stěsnaný Meyeri 3 7,1 4 3 ODS prosychá, vyvětven K 16 Juniperus x media jalovec prostřední 2,5 4, ODS vyvětven S 16 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 20; 16 6; 5 3, ODS 2kmen, vyvětven S 17 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 24; 33 8; ODS 2kmen, vyvětven S 18 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Columnaris ODS větví se ve výšce 1,3m K 17 Juniperus communis jalovec obecný 1 0, ODS sesychá, svázán K 18 Juniperus sp. jalovec 1 0,8 1 3 ODS seřezán na kmen S 19 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův kmen, mokvající vidlice K 19 Juniperus x media jalovec prostřední 8 1,5 2 3 ODS vyvětven S 20 Thuja occidentalis zerav západní kmen, vysazen příliš blízko budovy S 21 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ vysazen příliš blízko budovy (Kč) Stránka 10

15 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 2. část Mateřská škola Za Branou aktualizace PD / únor 2013 S 22 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ roní pryskyřici, vysazen příliš blízko budovy K 20 Juniperus squamata jalovec stěsnaný Meyeri 3 7, ODS K 21 Juniperus communis jalovec obecný 1 0, ODS 1/2 uschlý S 23 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův mnohokmen S 24 Picea omorika smrk omorika S 25 Thuja occidentalis zerav západní ODS mnohokmen S 26 Picea glauca smrk sivý Conica 1,5 1,7 3 3 S 27 Salix alba vrba bílá místy prosychá S 28 Picea omorika smrk omorika S 29 Thuja occidentalis zerav západní S 30 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Columnaris kmen S 31 Pinus sylvestris borovice lesní S 32 Picea pungens smrk pichlavý K 22 Juniperus x media jalovec prostřední ODS vyvětvený K 23 Juniperus x media jalovec prostřední S 33 Betula pendula bříza bělokorá Youngii K 24 Juniperus x media jalovec prostřední 8 2,5 2 3 vyvětvený K 25 Salix caprea vrba jíva Pendula 2 3,1 1, ODS bez kompozice S 34 Thuja occidentalis zerav západní mnohokmen, vyvětvený K 26 Juniperus squamata jalovec stěsnaný Meyeri 2,5 4, ODS prosychá K 27 Juniperus squamata jalovec stěsnaný Meyeri 3,5 9, ODS S 35 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův mnohokmen K 28 Juniperus sabina jalovec chvojka 22 1,5 1 2 ODS plevel, odstranit na přání p. Maděrové K 29 Juniperus communis jalovec obecný 1,5 1,8 6 2 ODS zezadu prosychá, svázaný K 30 Juniperus x media jalovec prostřední ODS vyvětven K 31 Syringa vulgaris šeřík obecný 5 2 ODS řídký S 36 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný uvnitř silně proschlý, blízko budovy S 37 Thuja occidentalis zerav západní více vrcholů, blízko budovy K 32 Juniperus x media jalovec prostřední 6 1,6 2 3 ODS vyvětvené K 33 Juniperus x media jalovec prostřední ODS vyvětvené K 34 Juniperus x media jalovec prostřední 10 2,5 2 3 ODS vyvětvené S 38 Pinus nigra borovice černá K 35 Juniperus x media jalovec prostřední 6 2,5 2 3 ODS vyvětvené K 36 Pinus mugo borovice kleč ODS rozkleslá, nálety K 37 Juniperus sabina jalovec chvojka modrosivý 3 7,1 1 2 ODS bez kompozice S 39 Aronia melanocarpa černý jeřáb 8 2,5 1,5 3 3 S 40 Malus sp. jabloň mnohokmen obvod měřen u báze, méně vitální S 41 Prunus sp. slivoň mnohokmen obvod měřen u báze S 42 Picea omorika smrk omorika kulisa na nevyužívaném kraji zahrady S 43 Picea omorika smrk omorika kulisa na nevyužívaném kraji zahrady S 44 Picea omorika smrk omorika kulisa na nevyužívaném kraji zahrady S 45 Picea omorika smrk omorika kulisa na nevyužívaném kraji zahrady S 46 Picea omorika smrk omorika kulisa na nevyužívaném kraji zahrady S 47 Picea omorika smrk omorika kulisa na nevyužívaném kraji zahrady (Kč) Stránka 11

16 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 2. část Mateřská škola Za Branou aktualizace PD / únor 2013 S 48 Picea omorika smrk omorika kulisa na nevyužívaném kraji zahrady S 49 Picea omorika smrk omorika kulisa na nevyužívaném kraji zahrady S 50 Picea omorika smrk omorika kulisa na nevyužívaném kraji zahrady SK 1 Symphoricarpos albus pámelník bílý 3 2 ve svahu, kulisa S 51 Thuja occidentalis zerav západní žlutý 16; 11 5; 3,5 1, kmen, průměr kmene měřen u báze S 52 Picea omorika smrk omorika ODS K 38 Sambucus nigra bez černý 4 12,6 5,5 2 3 ODS nálet S 53 Acer platanoides javor mléč ODS nálet K 39 Salix caprea vrba jíva ,0 9 2 S 54 Picea omorika smrk omorika 57; 53 18; ODS 2kmen S 55 Prunus avium třešeň ptačí K 40 Juniperus x media jalovec prostřední 3,7 10, vyvětvený K 41 Juniperus x media jalovec prostřední Pfitzeriana Glauca 4 12,6 1,5 2 3 S 56 Picea pungens smrk pichlavý S 57 Picea pungens smrk pichlavý silný výron pryskyřice K 42 Pinus mugo borovice kleč 3,5 9, ODS nálet bezu, rozklesává se K 43 Juniperus x media jalovec prostřední 4,5 15,9 2,5 2 3 ODS K 44 Juniperus x media jalovec prostřední 25 1,7 2 3 ODS K 45 Juniperus x media jalovec prostřední 3,5 9,6 2 3 ODS vyvětvené, propletené K 46 Juniperus x media jalovec prostřední 1 0,8 2 3 ODS vyvětvené, propletené K 47 Pinus mugo borovice kleč 18 2,5 2 3 ODS K 48 Juniperus x media jalovec prostřední 23 1,8 2 3 ODS K 49 Pinus mugo borovice kleč 7,5 2,5 2 K 50 Pinus mugo borovice kleč 20 2,5 3 ODS ořezaná od chodníku K 51 Juniperus sabina jalovec chvojka 25 0,5 2 plevel K 52 Ribes sp. angrešt (srstka) 1,5 1,8 1,5 2 nevitální, řídký K 53 Juniperus sabina jalovec chvojka 35 0,5 2 K 54 Rhododendron sp. pěnišník do 0,5 nová výsadba K 55 Rhododendron sp. pěnišník do 0,5 nová výsadba S 58 Aronia melanocarpa černý jeřáb K 56 Juniperus x media jalovec prostřední S 59 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův žlutý ,5 3 3 S 60 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Columnaris mnohokmen S 61 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův žlutý S 62 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Columnaris S 63 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův žlutý S 64 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Columnaris mnohokmen, zduřenina S 65 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Columnaris mnohokmen S 66 Thuja occidentalis zerav západní 2, ODS seřízlý, silně rozkleslý K 57 Juniperus x media jalovec prostřední ODS vyvětvený (Kč) Stránka 12

17 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 2. část Malovcova ulice aktualizace PD / únor ) Malovcova ulice, aktualizovaný stav červen 2012 odhadovaný průměr koruny (m S 1 Crataegus sp. hloh N ODS přestárlý, seřezaný S 2 Tilia sp. lípa N ODS S 3 Tilia sp. lípa N ZŘ,OV,OS II. 8 S 4 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ zvážit odstranění S 5 Abies sp. jedle N ODS S 6 Abies sp. jedle N ODS štěrk S 7 Crataegus sp. hloh , N TVAROVACÍ ŘEZ I. 3 K 1 Juniperus sabina jalovec chvojka do 0,5 ODS K 2 Forsythia suspensa zlatice převislá 2,5 K 3 Forsythia suspensa zlatice převislá 2 K 4 Juniperus x media jalovec prostřední 2 ODS vyvětvený K 5 Forsythia sp. zlatice 1 K 6 Forsythia suspensa zlatice převislá 2,5 K 7 Forsythia suspensa zlatice převislá 2,5 K 8 Forsythia suspensa zlatice převislá 2,5 K 9 Rosa sp. růže do 1 ODS (Kč) Stránka 13

18 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 2. část Hřbitov aktualizace PD / červen *) Hřbitov, aktualizovaný stav červen stávající vazby u stromů S 71 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON,V III. 32 porostlý Hedera helix, výmladky 3 AZ S 72 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,VAZ,KO III. 42 porostlý Hedera helix, výmladky; vazba větev nad cestou; oprava 2 N stříšky,kon vazby S 73 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON III. 30 mokvající prasklina, výmladky; KON vazeb 1 S 74 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON,V III. 28 výmladky; doplnit vazbu, KON vazeb 1 AZ S 75 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON,V III. 34 odstraněná kosterní větev; doplnit vazbu, KON vazeb 1 AZ S 76 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,VAZ,KO III. 35 tahová vidlice; KON vazby 2 N S 77 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON III. 31 KON vazby 1 S 78 Fagus sylvatica buk lesní Atropunicea N ZŘ,OS,OV,KON III. 37 vidlice v 2m výšky, stabilizační opatření; KON vazeb 1 S 82 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON III. 29 poškození úžlabí, zvážit odstranění; KON úžlabí a vazby 2 S 86 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON III. 36 prasklý kmen, snížená vitalita, suché větve; KON vazeb 3 S 87 Tilia cordata lípa srdčitá N VŘ,OS,OV,KON III. 35 suché větve, snížená vitalita; KON vazeb 1 S 91 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON III. 24 odstraněné kosterní větve, kmenové výmladky; KON vazeb 1 (Kč) počet stávajících vazeb S 92 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON III. 35 stabilizační opatření, stříšky, porostlý Hedera helix, včely; KON 2 vazeb S 93 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON,V III. 29 odstraněné větve, stabilizační opatření; doplnit vazbu, KON vazeb 1 AZ S 117 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON II. 9,2 stabilizační opatření, výmladky ve výšce 3m, tlaková vidlice, KON 2 vazeb S 124 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON II. 6 vidlice, stabilizační opatření; KON vazeb 1 S 125 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON II. 7 vidlice, stabilizační opatření; KON vazeb 1 S 126 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON II. 7 vidlice, stabilizační opatření; KON vazeb 2 Stránka 14

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1.

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1. Ceník podzim 2012 Listnaté stromy vzrostlé Stromy lze vybírat po telefonické domluvě s vedoucím školky (+420 606 68 98 98) Maloobchodní prodej s přirážkou 30 % při odběru menším než 15 ks. Dřevina obvod

Více

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Functional

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice www.arnikaskolky.cz arnika.poslusny@ volny.cz tel. 606 68 98 98 Velkoobchodní ceník - jaro 2013 Ceny jsou uvedeny v korunách jako velkoobchodní, k cenám účtujeme

Více

Ing. Kateřina Nehybová, DiS.

Ing. Kateřina Nehybová, DiS. OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 66619 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU ČÁST

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN ARNIKA Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN Ing. Zdeněk Poslušný, Zakládání a údržba zeleně Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64, tel.fax 257 960 260 E-mail : arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit INVETARIZACE DŘEVIN vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. 1 Juniperus communis Jalovec obecný, sloupovitý 1694/32 J 6 2 Buxus

Více

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Jehličnaté dřeviny kód dřevina česky dřevina latinsky velikost rostliny v cm bez DPH vč. DPH 7610 Borovice - roubovaná h29 Pinus mugo Gnom vk 60, 15-30 530

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE Ing. Lenka Vyhnálková říjen 2013 Identifikační data DRUH DOKUMENTACE: NÁZEV PROJEKTU: OBJEDNAVATEL

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 666 19 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ ČÁST

Více

Regenerace zeleně města Proseče. Technická zpráva ZZ/611/10/17. Doplňující údaje: 0 27.4.2011. 1.vydání v.r. MĚSTO PROSEČ Proseč čp.

Regenerace zeleně města Proseče. Technická zpráva ZZ/611/10/17. Doplňující údaje: 0 27.4.2011. 1.vydání v.r. MĚSTO PROSEČ Proseč čp. Doplňující údaje: Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman 27.4.211 1.vydání v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: MĚSTO PROSEČ Proseč čp. 18, 539 44 Proseč Souprava: Zhotovitel:

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů

Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů Vysvětlivky: KS Komenského sady, ZP zámecký park, PH parčík u hradeb, hoj. hojně, bus u autobusového nádraží místo česky latinsky

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město Tišnov, náměstí Míru, 6669 Tišnov Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SOUBOR OSTATNÍCH

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

KOMPLETNÍ KATALOG TVAROVANÝCH STROMŮ - JARO 2016

KOMPLETNÍ KATALOG TVAROVANÝCH STROMŮ - JARO 2016 08-01-2016 KOMPLETNÍ KATALOG TVAROVANÝCH STROMŮ - JARO 2016 IMPEKA s.r.o. Provozovna a prodej: Milín 354 262 31 Milín (CZ) GSM: +420 777 225 803 GSM: +420 777 225 807 info@impeka.cz impeka@impeka.cz www.impeka.cz

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

Dendrologie. Vybrané rody

Dendrologie. Vybrané rody Dendrologie Vybrané rody Listnaté stromy Acer javor Domácí: A.platanoides j.mléč Nížiny Suchovzdorný Nevhodný pravidelný řez Mrazové desky na kmeni Acer platanoides j.mléč Acer javor Domácí: A.pseudoplatanus

Více

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ OBEC ŽLUNICE PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ (2/205 2/2020) (INVENTARIZACE, ANALÝZA A PLÁN PÉČE) Zadavatel: Adresa: Obec Žlunice Obecní úřad Žlunice, Žlunice 38, 507 34 Žlunice IČO: 0027245 Emailová schránka:

Více

Chamaecyparis obtusa Nana gracilis Juniperus communis Green Carpet

Chamaecyparis obtusa Nana gracilis Juniperus communis Green Carpet Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin podzim 2015 Jehličnaté dřeviny kód výrobku dřevina česky dřevina latinsky velikost rostliny v cm bez DPH vč. DPH 7637 Borovice černá QP Pinus nigra 15-25 26 30

Více

Výpěstky okrasných dřevin Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti

Výpěstky okrasných dřevin Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti Česká technická norma Květen 2001 Výpěstky okrasných dřevin Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti (ČSN 464902 1) FLL Ornamental Nursery stocks (products) general regulations and quality standards. Baumschulpflanzen

Více

Generel zeleně pro město Jevíčko - k.ú. Jevíčko - město, Jevíčko - předměstí

Generel zeleně pro město Jevíčko - k.ú. Jevíčko - město, Jevíčko - předměstí Generel pro město Jevíčko k.ú. Jevíčko město, Jevíčko předměstí Číslo Návrh 1/ 1c Palackého náměstí Tilia cordata 25%, Acer pseudoplatanus 25%, Ulmus minor 25%, Abies concolor %, Acer saccharinum, Juniperus

Více

DRHOVSKÝ Karel (1983-4): Březina, okres Rokycany. Zámecký park.

DRHOVSKÝ Karel (1983-4): Březina, okres Rokycany. Zámecký park. DRHOVSKÝ Karel (1983-4): Březina, okres Rokycany. Zámecký park. Studie pro Střední odborné učiliště lesnické, Křivoklát Písky, odloučené pracoviště Březina. Paré č. 4. uloženo u Ing. Václava Sudy na lesní

Více

Podpis: 21 22 23 24 25 26 27 28 m OBSAH. 14 x A4 11/2013 10621030 I.3. A9.1 DRUH DOKUMENTACE 1:100 1:50

Podpis: 21 22 23 24 25 26 27 28 m OBSAH. 14 x A4 11/2013 10621030 I.3. A9.1 DRUH DOKUMENTACE 1:100 1:50 1:0 1:0 2 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Sprvní orgn, který RP vydal: Datum nabytí účinnosti RP: Jméno a příjmení, funkce oprvněné úřední osoby pořizovatele: Podpis: Otisk úředního razítka: POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD

Více

dřevina kusy kontejner Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa

dřevina kusy kontejner Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa 5 1,5l 40 cm 70 Kč Acebia 25 1 l 40 Kč Acer campestre 215 2l 100 cm 100 Kč

Více

Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012

Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012 Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012 Obchodní podmínky Velkoobchodní ceník je určen kolegům školkařům, realizátorům, zahradníkům, zahradním architektům a obchodníkům. Ceny : jsou v ceníku uvedeny

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 27.8.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (7.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 27.8.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (7. 6. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 27.8.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (7. schůze v roce) Program odboru správy majetku 1. Prodeje bytových jednotek v ul.

Více

Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01 Revitalizace vegetačních prvků. Městské lesy Doksy, Valdštejnská 183, 472 01 Doksy

Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01 Revitalizace vegetačních prvků. Městské lesy Doksy, Valdštejnská 183, 472 01 Doksy Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Ivan Marek Ing.Barbora Eismanová Ing. Barbora Eismanová Ing. Ivan Marek Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01

Více

B.1.1 PARK - INVENTARIZACE STROMŮ

B.1.1 PARK - INVENTARIZACE STROMŮ B.1.1 PARK - INVENTARIZACE STROMŮ 1 Tilia platyphyllos 46 9 2 ZŘ terminální kmen, podchodná výška 2 Tilia platyphyllos 55 11 2 ZŘ terminální kmen 3 Aesculus hippocastanum 60 14 2.3 ZŘ+O větvení ve 2m,

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 pro maloodběratele JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice

Více

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 Dokumentace - mapové podklady, příloha č. 7 k ZD Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 - níže jsou uvedeny bližší informace k veřejné zakázce malého rozsahu Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim

Více

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2015

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2015 NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2015 WWW STRÁNKY www.zahradnictvi-novak.cz email: alanovak@volny.cz PODMÍNKY ODBĚRU A OBJEDNÁVKY Uvedené ceny jsou bez DPH Dopravu si hradí odběratel sám Při větším odběru

Více

Javor babyka 3,90 4,50 5,20 8,00 14,00 Javor mléč 3,60 3,90 4,50 6,20 9,00 Javor klen 3,60 4,10 4,60 5,90 9,00 Jírovec maďal

Javor babyka 3,90 4,50 5,20 8,00 14,00 Javor mléč 3,60 3,90 4,50 6,20 9,00 Javor klen 3,60 4,10 4,60 5,90 9,00 Jírovec maďal VELKOOBCHODNÍ CENÍK PLATNÝ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB - ceny jsou uvedeny bez DPH Nabídka rostlin - ŠKOLKY OPOLANY s.r.o. - 2013 -ŠKOLKY MCELY s.r.o. -ŠKOLKY TŘEBAŘOV s.r.o. Lesní prostokořenné dřeviny - listnaté

Více

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ Woodproject s.r.o., Karlštejnská 122, 252 17 Tachlovice, kancelář: Havlíčkovo náměstí 15, Rudná 259 19,woodproject@woodproject.cz, www.woodproject.cz, tel.:605 938 648, 733 770 615, IČ:26709589 DIČ:CZ26709589

Více

OBSAH 4.9. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ - KE KONOPIŠTI 4.8. NÁVRH VEGETAČNÍCH ÚPRAV KE KONOPIŠTI

OBSAH 4.9. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ - KE KONOPIŠTI 4.8. NÁVRH VEGETAČNÍCH ÚPRAV KE KONOPIŠTI OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. HLAVNÍ ZÁSADY NÁVRHU 4. GRAFICKÁ ČÁST A TABULKY VÝKAZŮ VÝMĚR A POČTŮ 4.1.SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ POD NEMOCNICÍ A MŠ LONGENOVA 4.2.NÁVRH

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2016

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2016 NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2016 WWW STRÁNKY www.zahradnictvi-novak.cz email: alanovak@volny.cz PODMÍNKY ODBĚRU A OBJEDNÁVKY Uvedené ceny jsou bez DPH Dopravu si odběratel hradí sám Možnost individuelních

Více

Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav

Areál Rezidence Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Barbora Eismanová Ing.Ivan Marek Ing. Barbora Kubecová Ing. Ivan Marek Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících

Více

PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU. platný od 1. 8. 2015

PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU. platný od 1. 8. 2015 PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU platný od 1. 8. 2015 JMENNÝ REJSTŘÍK Latinské názvy: str.: str.: České názvy: str.: str.: Abies alba (VS) 8, 38 Abies balsamea (VS) 38 Abies bornmulleriana

Více

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení Park Evropy Biologicko dendrologické posouzení 2014 1 Zpracoval: Karel Kerouš, IČ 75915154, tel.: 604 118 616 Termín provedení terénních prací: 1. 6. 5. 2014 Termín zpracování dat: 7. 9. 5. 2014 Metodika

Více

OBNOVA ALEJÍ, STROMOŘADÍ A INTERAKČNÍCH PRVKŮ V K.Ú. VELHARTICE, CHOTĚŠOV, NEMILKOV, DROUHAVEČ A HORY MATKY BOŽÍ

OBNOVA ALEJÍ, STROMOŘADÍ A INTERAKČNÍCH PRVKŮ V K.Ú. VELHARTICE, CHOTĚŠOV, NEMILKOV, DROUHAVEČ A HORY MATKY BOŽÍ Projektová dokumentace pro výběrové řízení, příloha č. zadávací dokumentace zakázky: OBNOVA ALEJÍ, STROMOŘADÍ A NTERAKČNÍCH PRVKŮ V K.Ú. VELHARTCE, CHOTĚŠOV, NEMLKOV, DROUHAVEČ A HORY MATKY BOŽÍ Mgr. Vladimír

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

Maloobchodní ceník pro jaro 2014

Maloobchodní ceník pro jaro 2014 Maloobchodní ceník pro jaro 2014 Stromy Stromy Český název Velikost Maloobchodní cena s DPH Acer campestre Elsrijk javor babyka 16 18 1 940 Kč Acer campestre Elsrijk javor babyka 18 20 2 400 Kč Acer campestre

Více

Ca b 'C'/22's Ca b 'C'/16's SEZNAM ROSTLIN: Mi d/5. Vi m/20. Ri 2's. Ri 2's. Aj r/13. Cot d/19. Va c. He b/10. Va c. Euo f 'E G'/8. Eup p/7.

Ca b 'C'/22's Ca b 'C'/16's SEZNAM ROSTLIN: Mi d/5. Vi m/20. Ri 2's. Ri 2's. Aj r/13. Cot d/19. Va c. He b/10. Va c. Euo f 'E G'/8. Eup p/7. PŮDORYS STÁVAJÍCÍHO STAVU: Ca b 'C'/22's Ca b 'C'/1's Ca b 'C'/16's Ta b 'A'/3's Pae s's Cot h/123's Sy v's Qu r 'A''s SEZNAM ROSTLIN: JEHLIČNATÉ STROMY A KEŘE: Zkratka: Ab n Pi a Ta b 'A' Th o Th o 'E

Více

Rostliny nahosemenné

Rostliny nahosemenné Rostliny nahosemenné Oddělení: Cycadophyta - cykasy Cordaitophyta - kordaity Ginkgoophyta - jinany čeleď Ginkgoaceae - jinanovité Pinophyta (= Coniferae) -jehličnany tř. Pinopsida řád Araucariales čeleď

Více

OBSAH. TABULKOVÁ ČÁST Tabulka č.1 Inventarizace jednotlivě hodnocených stromů Tabulka č.2 Inventarizace skupin stromů Tabulka č.3 Inventarizace keřů

OBSAH. TABULKOVÁ ČÁST Tabulka č.1 Inventarizace jednotlivě hodnocených stromů Tabulka č.2 Inventarizace skupin stromů Tabulka č.3 Inventarizace keřů Dopravní terminál Semily Autobusové nádraží OBSAH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 2 Úvod 3 Základní údaje 4 Přírodní podmínky 5 Podklady 6 Metodika 7 Zhodnocení dendrologického průzkumu 8 Návrh

Více

REVITALIZACE ZELENĚ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH V OBCI KVÍČOVICE

REVITALIZACE ZELENĚ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH V OBCI KVÍČOVICE Projektová dokumentace pro výběrové řízení, příloha č. zadávací dokumentace zakázky: REVITALIZACE ZELENĚ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH V OBCI KVÍČOVICE Mgr. Vladimír Ledvina Komplexní služby pro zahradu,

Více

Ceník okrasných dřevin a alejových stromů VELKOOBCHOD

Ceník okrasných dřevin a alejových stromů VELKOOBCHOD Wotan Forest, a. s. Středisko Krajinářství Drmaly, 431 11 Jirkov Ceník okrasných dřevin a alejových stromů 2015 VELKOOBCHOD Fakturační adresa: Wotan Forest, a. s., Rudolfovská 202/88, 370 01 České Budějovice

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Revitalizace zeleně na vybraných veřejných. prostranstvích městysu Okříšky. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia.

TEXTOVÁ ČÁST. Revitalizace zeleně na vybraných veřejných. prostranstvích městysu Okříšky. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia. Zpracovatel:Atregia s.r.o. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia.cz Investor:Městys Okříšky Jihlavská 1, 675 21 Okříšky email: rysavy@ou.okrisky.cz tel.: 724 287 708 HIP: Ing. Barbora

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, ŘEŠENÉ LOKALITY REVITALIZACE VEGETAČNÍCH PLOCH. Investor:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, ŘEŠENÉ LOKALITY REVITALIZACE VEGETAČNÍCH PLOCH. Investor: Technická zpráva, Revitalizaci vegetačních ploch Libčice nad Vltavou, 01-2014 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, ŘEŠENÉ LOKALITY Název: Investor: Lokality: Autor: Stupeň: Část: REVITALIZACE VEGETAČNÍCH PLOCH Město

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT

PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1. Řešené objekty Kraj (NUTS III): Vysočina Okres (NUTS IV): Pelhřimov Katastrální území: Pacov Obec: Pacov PSČ: 395 01 Popis umístění projektu: intravilán města Pacov Tab.1: Seznam

Více

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013 Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina - část Stupice - náves 18311221 Jamky pro výsadbu s 5% vyměnou půdy horniny tř 1 až 4 v objemu od,4m3 do 1, m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5,, 13715 substrát zahradnický

Více

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno 1. Základní údaje 1.1. Objednatel: Objednatel: Město Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 57 580 61 Havlíčkův Brod 1.2. Zhotovitel: Zhotovitel: zastoupený: IČO: 12189391 DIČ: CZ 5612042469 Ateliér zahradní

Více

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha Základy Zakládání Zeleně Ladislav Kejha projekční příprava výběr taxonů pro výsadbu velikost a typ výsadbového materiálu hustota výsadeb volba a popis technologie výsadby Pořizovací cena i následná údržba

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

STROMY MĚSTA RAKOVNÍKA

STROMY MĚSTA RAKOVNÍKA Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STROMY MĚSTA RAKOVNÍKA Tereza Zápalová Gymnázium Zikmunda Wintra nám. J. Žižky 186, Rakovník 1 Anotace Tato práce

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

Výřez kmenem listnáče. parenchymatická medula

Výřez kmenem listnáče. parenchymatická medula Xylotomie (nauka o struktuře a vlastnostech dřeva) Dřevo (z technického hlediska) = lignifikované vodivé pletivo kmenů stromů (deuteroxylém) vznikající dostředivým dělením buněk kambia. Kmeny manoxylické:

Více

Lesní prostokořenné dřeviny - listnaté

Lesní prostokořenné dřeviny - listnaté VELKOOBCHODNÍ CENÍK PLATNÝ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB - ceny jsou uvedeny bez DPH Lesní prostokořenné dřeviny - listnaté - BALENO PO 50 KUSECH Acer campestre Acer platanoides Acer pseudoplatanus Aesculus hippocas.

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A NÁVRH OŠETŘENÍ ZADAVATEL: Obec Uhřice ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Minx, PhD. Suchý 93, 680 01 Boskovice Telefon: +420 603 313 265 Email: arbo.les@seznam.cz Číslo projektu:

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 3. REGENERACE ZELENĚ V ULICÍCH VE STŘEDU MĚSTA

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 3. REGENERACE ZELENĚ V ULICÍCH VE STŘEDU MĚSTA KAPITOLA 3. REGENERACE ZELENĚ V ULICÍCH VE STŘEDU MĚSTA 131 3.1 ÚVOD Tato část projektu zahrnuje celkem pět lokalit, které se nachází ve středu města. Jedná se o veřejné plochy v okolí bytových domů a

Více

OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ VE VLAŠIMI III. ETAPA

OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ VE VLAŠIMI III. ETAPA OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ VE VLAŠIMI III. ETAPA OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. TŮNĚ 4.1. PRŮVODNÍ ZPRAVA 4.2. SOUHRNÁ TECHNICKÁ

Více

Par t/1. Ma d 2. Pr d DETAIL D: Mic d. Mic d. Th d. šachta. We f 'P' zběhovec plazivý. kostřava metlovitá. bohyška Fortunova

Par t/1. Ma d 2. Pr d DETAIL D: Mic d. Mic d. Th d. šachta. We f 'P' zběhovec plazivý. kostřava metlovitá. bohyška Fortunova PŮDORYS: Pin m 'G' / Fe g/5 /3 Po f 'G'/ /3 Wi /2 /3 /1 Cl Fr/6 Sem a/ Jehličnatý strom a keř Listnatý strom a keř - solitérní Hranice zájmového území Zpevněná plocha Budovy Plocha mulče Listnatý strom

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 8 5 U k á z k a k n i h

Více

Revitalizace třešňového sadu pod Jiráskovou čtvrtí Praha 4 Braník

Revitalizace třešňového sadu pod Jiráskovou čtvrtí Praha 4 Braník Revitalizace třešňového sadu pod Jiráskovou čtvrtí Praha 4 Braník Doplněná verze projektu z 3/2014 Zpracovatel: Bc. Eliška Vaňková Zadavatel: Ekocentrum Podhoubí, o.s., Pod Jiráskovou čtvrtí 6, 147 00

Více

A. IDENTIFIKA ÁST... 2 B. PROJEKTOVÁ ÁST... 5 C. P ÍLOHY... 19

A. IDENTIFIKA ÁST... 2 B. PROJEKTOVÁ ÁST... 5 C. P ÍLOHY... 19 OBSAH: A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ... 2 A.2.1 Předmět stavby... 2 A.2.2 Rozsah stavby... 3 A.2.3 Cíl projektu... 3 A.2.4 Historický vývoj sídla a

Více

Rozvoj environmentální gramotnosti odborné i laické veřejnosti

Rozvoj environmentální gramotnosti odborné i laické veřejnosti Rozvoj environmentální gramotnosti odborné i laické veřejnosti reg. číslo: CZ.1.07/3.1.00/37.0033 DŘEVINY ROSTOUCÍ MIMO LES Posuzování druhové struktury a vhodnosti dřevin pro různé účely a stanoviště

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA HODNOCENÍ STROMŮ V AREÁLU ZÁMECKÉHO PARKU VE VESELÍ NAD MORAVOU PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Šárka Weberová květen 04 Obsah Identifikační údaje... Lokalizace:... 4 Přírodní podmínky území a historický

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin VLS Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska

Více

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek 397 01 Písek, Lesnická 55 tel.: 382 506 111, fax: 382 506 102, e-mail: lespi@lespi.cz DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP

Více

ŽÁDOST K POVOLENÍ KE KÁCENÍ

ŽÁDOST K POVOLENÍ KE KÁCENÍ ŽÁDOST K POVOLENÍ KE KÁCENÍ pro akci Park za muzeem v Jílovém u Prahy návrh na kácení - etapa I. Vypracoval: Ing. Lenka Cibulková Konzultace a spolupráce: Ing. Veronika Janoušková, Bc. Stanislav Král Stupeň

Více

1. Opatření a postupy zajišťující přístup informacím, které se týkají dodávek dřeva a dřevařských výrobků uváděných hospodářským subjektem na trh:

1. Opatření a postupy zajišťující přístup informacím, které se týkají dodávek dřeva a dřevařských výrobků uváděných hospodářským subjektem na trh: Systém náležité péče obce Dolany uvádějící poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo jiné produkty ze dřeva (palivo, štěpka, větve) vytěžené na pozemcích obce dle Nařízení EU č. 995/2010 I. Právní předpisy týkající

Více

HISTORIE MĚSTSKÝCH PARKŮ VE FRÝDKU-MÍSTKU

HISTORIE MĚSTSKÝCH PARKŮ VE FRÝDKU-MÍSTKU Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta Ústav zahradní a krajinářské architektury HISTORIE MĚSTSKÝCH PARKŮ VE FRÝDKU-MÍSTKU Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Kostrhun Vypracovala:

Více

Nabídka rostlin - Horák a synové, Okrasné školky s.r.o. - 2010 Maloob.cena Název Velikost Počet s DPH

Nabídka rostlin - Horák a synové, Okrasné školky s.r.o. - 2010 Maloob.cena Název Velikost Počet s DPH Nabídka rostlin - Horák a synové, Okrasné školky s.r.o. - 2010 Maloob.cena Jehličnaté dřeviny Abies alba Argay v 12-15, h11x11 40 215,00 Abies alba Argay v 15-20, ko2l 13 359,00 Abies alba Brinar v 15-20,

Více

Regenerace zeleně města Proseče. Technická zpráva ZZ/669/12/25. Doplňující údaje: Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman

Regenerace zeleně města Proseče. Technická zpráva ZZ/669/12/25. Doplňující údaje: Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Doplňující údaje: 1 29.10.2012 2.vydání, zapracované připomínky p AOPK Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman v.r. v.r. vr v.r. 0 27.4.2011 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman v.r. v.r. v.r. Rev. Datum

Více

NABÍDKA ALEJOVÝCH STROMŮ PODZIM 2015/JARO 2016

NABÍDKA ALEJOVÝCH STROMŮ PODZIM 2015/JARO 2016 Ceny jsou uvedeny bez DPH. Do velikosti10-12cm včetně připočítáváme za bal 180,- Kč. Od velikosti 12-14cm připočítáváme za bal 35% k základní ceně. Acer burgerianum 20 175/200 280,00 Kč Acer burgerianum

Více

Regenerace zeleně města Proseč - II. Etapa. Technická zpráva ZZ/705/13/32. Doplňující údaje: 0 5.10.2013. 1.vydání v.r.

Regenerace zeleně města Proseč - II. Etapa. Technická zpráva ZZ/705/13/32. Doplňující údaje: 0 5.10.2013. 1.vydání v.r. Doplňující údaje: Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman 0 5.10.2013 1.vydání v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: MĚSTO PROSEČ Proseč čp. 18, 539 44 Proseč Souprava: Zhotovitel:

Více

ÚPRAVY PLOCH U KD A K NÁDRAŽÍ V HAMRECH NAD SÁZAVOU VENKOVNÍ ZAŘIZOVACÍ PRVKY DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OZELENĚNÍ

ÚPRAVY PLOCH U KD A K NÁDRAŽÍ V HAMRECH NAD SÁZAVOU VENKOVNÍ ZAŘIZOVACÍ PRVKY DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OZELENĚNÍ ÚPRAVY PLOCH U KD A K NÁDRAŽÍ V HAMRECH NAD SÁZAVOU VENKOVNÍ ZAŘIZOVACÍ PRVKY DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OZELENĚNÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 1. Identifikační údaje a) označení stavby: ÚPRAVA PLOCH U KD A K NÁDRAŽÍ V HAMRECH

Více

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov SEZNAM LOKALIT SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ SOUBOR OSTATNÍCH PLOCH 1 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA...3 A.1 Identifikace stavby...3 Objednatel:...3 Projektant:...3 Název stavby:...3 Místo stavby:...3

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 178-1 809/13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 178-1 809/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 178-1 809/13 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu vybraných stromů, rostoucích v Husových sadech ve Znojmě. Objednatel posudku : Město Znojmo

Více

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1.

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1. Téma: NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1. Vypracoval: Ing. Roman Rázl TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00 REVITALIZACE AREÁLU VIŠŇOVKA VÝKAZ VÝMĚR Investor: Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice Vypracoval: Mgr. Jiří Kašťák, Ing. Hana Červenková REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet

Více