NOVINKY V OBLASTI POVINNÉHO RUČENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINKY V OBLASTI POVINNÉHO RUČENÍ"

Transkript

1 duben NOVINKY V OBLASTI POVINNÉHO RUČENÍ Novinky Registr škod České kanceláře pojistitelů Dne zahájila Česká kancelář pojistitelů provoz registru škod, který obsahuje údaje od všech pojišťoven provozujících povinné ručení o délce trvání pojistných smluv a všech pojistných událostech vzniklých v průběhu pojištění. Lze v něm vyhledat pojistně škodný průběh každého jednotlivého klienta za období od Přístup do registru mají pouze zaměstnanci pojišťoven. Se vznikem možnosti ověřovat škodné průběhy povinného ručení u všech osob, které měly v ČR toto pojištění sjednáno, dochází od ke změně metodiky uzavírání pojistných smluv stran dokládání nároků na uplatnění slevy za bonus / přirážky za malus v povinném ručení. Bezeškodný průběh předchozího povinného ručení postačí nově, při sjednávání pojištění, dokládat k tomu účelu upraveným čestným prohlášením. Povinnost následně doručovat pojistiteli potvrzení o bezeškodném průběhu v rámci povinného ručení odpadá. Správnost údajů o době trvání a škodném průběhu povinného ručení budou pojišťovny ověřovat v registru škod České kanceláře pojistitelů, a v případě zjištění rozporu mezi údaji z čestného prohlášení s údaji v registru škod budou pojistitelé oprávněni rozdíl na pojistném doúčtovat. Výhody nového systému: zjednodušení administrativy při uzavírání pojistné smlouvy klientovi odpadá povinnost vyžadovat potvrzení o bezeškodném průběhu od předchozího pojistitele přiznaný bonus / malus (po ověření v registru) bude plně odpovídat skutečnému nároku Nový systém ověřování bonusu v povinném ručení nic nemění na zákonné povinnosti všech pojišťoven vystavovat po ukončení pojištění potvrzení o bezeškodném průběhu zaniklého povinného ručení. Úrazové pojištění řidičů Česká pojišťovna a.s. nabízí od zdarma svým stávajícím a novým klientům, kteří mají u České pojišťovny a.s. uzavřeno povinné ručení, úrazové pojištění řidičů. Úrazové pojištění se vztahuje na : - trvalé následky úrazu (pojistná částka Kč) - smrt způsobenou úrazem (pojistná částka Kč) Pokud má klient již nyní v pojistné smlouvě uzavřeno jiné úrazové pojištění, částky se sčítají. Rádi bychom Vás informovali o projektu on-line pojištění povinného ručení, na kterém spolupracujeme se společností EBM system s.r.o., provozovatelem internetového portálu Pojištění si budete moci sjednat od na nebo OBSAH v oblasti povinného ručení 1 Sv. Kryštof, Fiktivní dopravci 2 Zabezpečení motorových vozidel 3 Nové pojišťovny 3 Rozhovor s Ing. Petrem Hrbáčkem 4 Životní pojištění, Pojištění cizinců 5 Zemědělské pojištění 6 Pojištění psů 7 Ing. Rudolf Gregořica, Lanex, a.s. 8 My Time in Satum Czech 10 Konference, Sponzoring, Školení 11 Deset let společnosti SATUM CZECH 12 EDITORIAL Vážení obchodní přátelé, dostává se Vám do rukou další vydání bulletinu společnosti SATUM CZECH s.r.o., tentokrát však v cela novém kabátě. Cílem nového bulletinu je nejen Vás informovat o novinkách v oblasti pojištění, ale přinést Vám také informace o vnitřním dění v naší společnosti, nově nabízených produktech a přinášet Vám rozhovory se zajímavými lidmi, kteří toho ve svém oboru hodně dosáhli. V tomto čísle se tak seznámíte s novinkami v oblasti pojištění a s novými pojistnými produkty na trhu. Jaké to je pracovat na jiném kontinentu a v zemi, jejímuž jazyku nerozumíte Vám přiblíží kolegyně Ayesha Shroff z Austrálie. V profilu zaměstnance Vám práci ve společnosti SATUM CZECH přiblíží ředitelka Business Unit občanského pojištění Martina Nytrová. Dále bych ráda poukázala na rozhovory. Ten první je s Ing. Petrem Hrbáčkem, regionálním obchodním ředitelem pro makléře České pojišťovny a.s., druhý s Ing. Rudolfem Gregořicou, generálním ředitelem společnosti Lanex a.s. Věřím, že oba tyto rozhovory Vám přinesou mnoho zajímavých informací. Na závěr Vám dovolíme nahlédnout do aktivit naší společnosti. Přiblížíme Vám účast naší společnosti na konferencích, seminářích a také události, pořádané pro naše klienty, jakou byla v loňském roce oslava desetiletého výročí vzniku naší společnosti. Příjemné čtení. Ing. Kateřina Goňcová, Marketingový specialista strana 1

2 SV. KRYŠTOF pojištění finančních ztrát řidičů a provozovatelů motorových vozidel a POINT PROTECT - pojištění bodového hodnocení řidičů V souvislosti s novelou zákona č. 361/2000 Sb., která platí od a zavedla nová pravidla silničního provozu, včetně tzv. bodového systému hodnocení řidičů, byly uvedeny na trh nové pojistné produkty. Dle bodového systému hodnocení řidičů se řidičům přidělují body, tj. pokud má řidič 0 bodů, nemá žádný přestupek, na který se vztahuje bodový systém, jestliže dosáhne řidič 12 bodů, je mu odebráno řidičské oprávnění (řidičský průkaz). Pojišťovna Slavia a.s. uvedla na pojistný trh nové pojištění Sv. Kryštof, které kryje finanční ztráty řidičů motorových vozidel. Pojištění se vztahuje na následující pojistné produkty: - Pojištění přestupků - Pojištění odevzdání řidičského průkazu - Připojištění právních služeb Pojištění přestupků se vztahuje na peněžitou pokutu uloženou pojištěnému za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, o kterém bylo rozhodnuto pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu v přestupkovém řízení, pokud spolu s pokutou byl současně pojištěnému zaznamenán v registru řidičů zákonem stanovený počet bodů. Pojištění odevzdání řidičského průkazu se vztahuje na finanční ztrátu pojištěného vzniklou v důsledku odevzdání řidičského průkazu z důvodu dosažení celkového počtu 12 bodů v registru pojištěného řidiče za předpokladu, že minimálně 6 bodů bylo uděleno za přestupky spáchané v době trvání pojištění. Připojištění právních služeb lze sjednat na zastupování pojištěného v přestupkovém nebo soudním řízení, v němž je projednáván přestupek pojištěného, který má sjednáno pojištění přestupků. Pojištění Sv. Kryštof lze sjednat v rozsahu Ekonomik nebo Profesionál. Tyto rozsahy lze libovolně kombinovat v pojistné smlouvě. Pojištění lze sjednat individuálně nebo skupinově, přičemž skupinové pojištění se sjednává minimálně pro 4 osoby řidiče motorových vozidel. VAROVÁNÍ PŘED FIKTIVNÍMI DOPRAVCI Slevy a výhody pojištění 1. Pojistitel poskytne bonus za bezeškodný průběh celého pojištění ve výši 30 % ročního předepsaného pojistného pro další následující pojistné období, pokud nedošlo k pojistné události v době bezprostředně předcházejícím pojistném období. 2. Pojistitel pro další pojistná období poskytne při splnění podmínek viz bod 1. bonus ve výši 50 % předepsaného ročního pojistného. 3. Pojistitel poskytuje slevu z pojistného pro skupiny pojištěných osob ve výši 30 % ročního pojistného za předpokladu, že jsou pojištěny min. 4 osoby. 4. Pojištění lze sjednat, pokud zájemce o pojištění dosáhl maximálně 6 bodů na svém kontě. 5. Nárok na pojistné plnění lze uplatnit v případě, že došlo k přestupku spáchaného požitím alkoholu nebo jiné návykové látky v hodnotě do 0,3. pojištění EKONOMIK Limit plnění Kč Pojistné v Kč Pojištění přestupků Pojištění odevzdání řidičského průkazu Připojištění právních služeb pojištění PROFESIONÁL Limit plnění Kč Pojistné v Kč Pojištění přestupků Pojištění odevzdání řidičského průkazu Připojištění právních služeb Vzhledem k tomu, že se v poslední době opět objevily případy převzetí a následného odcizení zboží fiktivním dopravcem, jsme nuceni Vás na tuto skutečnost upozornit. Tyto dopravní společnosti vykazují všechny znaky fiktivních společností. Jsou již známy případy, kdy jízdní soupravy těchto společností po převzetí zásilky beze stopy zmizely. Rovněž se podařilo zjistit, že vozidla používala neexistující SPZ, resp. SPZ nepoužívaných osobních vozidel. Tito dopravci mohou nabízet služby i v rámci některé z internetových databází pro vyhledávání volných nákladních vozidel. Pojistit lze samostatně kterékoliv pojistné nebezpečí. Jednotlivá pojistná nebezpečí lze vybírat a kombinovat i mezi nabídkou Ekonomik a Profesionál (například lze pojistit Přestupky Ekonomik a Odevzdání řidičského průkazu Profesionál). Spoluúčast činí Kč u pojištění přestupků. Ostatní pojištění jsou bez spoluúčasti. Bonus je 30 % z ročního předepsaného pojistného při bezeškodním průběhu celého pojištění (pojištění přestupků, pojištění odevzdání řidičského průkazu, připojištění právních služeb) po dobu jednoho kalendářního roku. V dalším roce činí bonus 50 % z ročního předepsaného pojistného. Skupinová sleva je ve výši 30 % pro skupiny. Pro účely uplatnění slevy jsou skupinou nejméně čtyři osoby pojištěné stejnou pojistnou smlouvou. Řidič, který si sjednal variantu plnění Ekonomik, ať se jedná u Pojištění přestupků, Pojištění odevzdání řidičského průkazu nebo Připojištění právních služeb, nemůže v průběhu pojistného období (1 rok) změnit pojištění na variantu plnění Profesionál. Variantu pojištění lze změnit po uplynutí pojistného období (1 rok) k výročí pojistné smlouvy. Společnost Carlife PMP, spol. s r.o. uvedla na trh produkt Point protect, který chrání řidiče proti přidělování bodů. Pojištění se vztahuje na pojistné produkty: Pojištění řidičského průkazu - kryje náklady řidiče na náhradní dopravu po celých 12 měsíců, kdy nesmí řídit motorové vozidlo - je určeno pro každého řidiče, který má platný řidičský průkaz ČR nejméně 2 roky. Řidič může mít na kontě až 5 bodů - umožňuje každoroční prodloužení bez ohledu na počet nastřádaných bodů - nabízí 3 programy s různou výší pojistného plnění, které uspokojí potřeby každého řidiče včetně řidičů z povolání Pojištění POINT PROTECT lze sjednat v rozsahu Mobilita, Komfort, Exklusive. Přehled Pojistných programů v Kč Program Roční pojistné 0 bodů na kontě Roční pojistné Body na kontě Měsíční plnění Roční plnění Mobilita Komfort Exclusive Pojištění Point Protect nemůže uzavřít řidič, který má na svém bodovém kontě 6 a více bodů. Řidič, který má pojištění již uzavřeno a dosáhne 6 a více bodů, nemůže změnit program na variantu s vyšším plněním. Svou pojistnou smlouvu může prodloužit pouze tehdy, pokud nepozbyl řidičské oprávnění. V případě objednávání přeprav u dopravců, se kterými dlouhodobě nespolupracujete, doporučujeme vždy bezpodmínečně vyžadovat od těchto dopravců kopie koncesní listiny a pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce. Stejně tak doporučujeme trvat vždy na písemném potvrzení objednávky přepravy ze strany Vašeho dopravce (následného dopravce/ poddopravce) a ověřit si, že jej zastihnete na daných telefonních číslech. Rovněž doporučujeme ověřit si existenci vozidel vyhledáním příslušné SPZ v informačním středisku České kanceláře pojistitelů (www.ckp.cz), resp. u slovenských dopravců v sekci Vyhľadávanie poisťovateľa vozidel na stránkách Slovenské kanceláře pojistitelů (www.skp.sk). Výše uvedeným postupem sice nelze zabránit předání přepravy fiktivnímu dopravci, nicméně lze tímto postupem takovéto riziko alespoň výrazně zmenšit. strana 2

3 ZABEZPEČENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A JEHO VLIV NA POJIŠTĚNÍ O tom, jakou výši pojistného pojišťovna u havarijního pojištění stanoví, rozhoduje také způsob, jakým je vozidlo zabezpečeno. Pokud je ve vozidle kromě standardních zabezpečovacích zařízení také něco navíc, můžou slevy na pojistném dosáhnout několika desítek procent. Jak svoje vozidlo nejlepším způsobem zabezpečit tak, abyste zároveň ušetřili také na havarijním pojištění, vám přiblížíme v následujícím článku. Druhy zabezpečovacích zařízení Existuje mnoho druhů zabezpečovacích zařízení, které lze nainstalovat nebo jsou již výrobcem instalována ve vozidlech. Jejich účelem je znesnadnit vloupání se do vozidla, odcizení jeho částí, přepravovaných věcí nebo celého vozidla. Mezi základní druhy zabezpečovacích zařízení patří: - elektronické zabezpečení autoalarm s blokací motoru, imobilizér, - mechanické zabezpečení Defend Lock, Medvěd Lock apod. - satelitní zabezpečení - aktivní či pasivní vyhledávací zařízení na bázi GSM nebo GPS. Vliv zabezpečení na výši pojistného Jak už bylo dříve zmíněno pojišťovny při výpočtu pojistného u havarijního pojištění vždy zohledňují jakým způsobem je vozidlo zabezpečeno a tato skutečnost se promítne v konečné výši pojistného. Pokud je vozidlo vzhledem ke své hodnotě zabezpečeno nadstandardně, může být uplatněna sleva na pojistném až Příklady slev na pojistném za nadstandardní zabezpečení u jednotlivých pojišťoven Pojišťovna Allianz pojišťovna Česká pojišťovna Kooperativa pojišťovna Česká podnikatelská pojišťovna ČSOB pojišťovna Generali pojišťovna Alarm s blokací motoru 0 % 0 % 0 % 5 % 10 % 10 % Mechanické zab. 7 % 10 % 5 % 10 % 10 % 10 % Aktivní satelitní 15 % 20 % 15 % 20 % 20 % 20 % Pozn.: Při kombinaci více druhů zabezpečení lze jednotlivé slevy sčítat. do výše 30 %. Na druhou stranu, pokud není vozidlo zabezpečeno vůbec, mohou pojišťovny stanovit přirážku k pojistnému za nedostatečné zabezpečení. Do kvalitního zabezpečení se proto vyplatí investovat (viz příklad níže - oranžová tabulka). Pojistná událost Při likvidaci pojistné události, která mohla přímo i nepřímo souviset s činností zabezpečovacího zařízení, pojišťovna vždy zkoumá, zda zabezpečení uvedené v pojistné smlouvě bylo ve vozidle nainstalováno a bylo-li uvedeno do chodu. Zkoumání provádí pojišťovna prostřednictvím vlastního mobilního technika, popř. zápisem o ohledání místa činu šetří-li událost Policie ČR. V případě prokázání nefunkčnosti či absenci zabezpečení, které je uvedeno v pojistné smlouvě, přistupuje pojišťovna ke krácení pojistného plnění, a to ve stejném poměru, v jakém byla sleva za dané zabezpečení (viz příklad níže - modrá tabulka). Pojišťovna má rovněž právo smlouvu vypovědět. Vozidlo Škoda Octavia, pojistná částka nová cena ,- Kč Zabezpečení Defend Lock Pojistná událost v 1. roce pojištění odcizení Výplata pojistného plnění ,- Kč Krácení 10% ,- Kč Odečet spoluúčasti 10% ,- Kč Celková částka k výplatě ,- NOVÉ POJIŠŤOVNY NA POJISTNÉM TRHU V ČESKÉ REPUBLICE Dolnorakouská pojišťovna Novou pojišťovnou na českém trhu nabízející povinné ručení je Dolnorakouská pojišťovna, která byla založena rakouskou pojišťovnou Die Niederösterreichische Versicherung. Mateřská společnost se sídlem ve Vídni Die Niederösterreichische Versicherung - zaujímá v Dolním Rakousku 2. příčku mezi pojišťovnami. Byla založena v roce 1923 a na rakouském trhu má tak již více než 80letou tradici, kterou podtrhují dosažené úspěchy. Rakouské pojišťovnictví se v České republice již v předchozích letech osvědčilo jako kompetentní partner. Kulturní a historická blízkost sousedních států vyústila po vstupu České republiky do EU ve vstup Dolnorakouské pojišťovny na český trh. Nyní chce své zkušenosti a pojistné produkty nabídnout také na českém trhu. Pojišťovna nabízí povinné ručení pro vozidla do 3,5 t a v současné době připravuje nový produkt kasko pojištění (tzn. havarijní pojištění). Wüstenrot pojišťovna Pronikání Finančního koncernu Wüstenrot na slovenský, stejně jako na český trh, započalo založením Wüstenrot stavební spořitelny v roce 1993 a Wüstenrot životní pojišťovny v roce Wüstenrot životní pojišťovna byla na Slovensku mimořádně inovativní a úspěšná, takže se jí už v roce 2003 podařilo odkoupit mnohem větší Univerzální bankovní pojišťovnu a vznikla Wüstenrot pojišťovna s univerzální pojišťovací licencí založila Wüstenrot pojišťovna pobočku také v České republice. Wüstenrot pojišťovna přichází na český pojistný trh s inovativním a jedinečně konstruovaným povinným ručením a jako první používá kategorizaci podle výkonu motoru. Tím se stala pro některé skupiny aut mimořádně cenově atraktivní. Co nabízí: kategorizace podle výkonu motoru mimořádné zvýhodnění pro ženy nižší sazby pro zkušené řidiče Wüstenrot sleva Asistenční služba zdarma. strana 3

4 Rád bych získal více loajálních makléřů Ing. Petr Hrbáček, regionální obchodní ředitel pro makléře, Česká pojišťovna a.s. Ostrava Dříve jste pracoval v ebance. Z jakého důvodu jste se rozhodl pro přechod z bankovního trhu na trh pojistný? Ten důvod byl opravdu jednoduchý. Tehdy jsem měl šestadvacet let. Bankovnictví je daleko konzervativnější než pojišťovnictví. Než bych dosáhl nějakého pracovního postavení a stal se managerem alespoň dvanáctičlenného týmu tak bych na to čekal minimálně 5 let. ebanka patří do skupiny PPF (pozn. největší a nejsilnější finanční skupina v ČR), stejně jako Česká pojišťovna. Dostal jsem nabídku pracovat v České pojišťovně a již od počátku jsem měl na starost přibližně 30 lidí. Co Vás na Vaší práci nejvíce baví? Práce s lidmi a obchodování. Řídíte se při obchodování nějakým vlastním pravidlem jako je např. pravidlo win-win? Ne, a to z důvodu, že každý obchod je specifický. U menších firem je to především o slevách, v jaké výši je klientovi nabídnete. U větších společností je to o osobním přístupu. Ke každému klientovi je třeba přistupovat individuálně. Člověk musí mít cit a vědět, jakým způsobem ke každému jednotlivému klientovi přistupovat. Ale samozřejmě si člověk musí stanovit hranice, za které nepůjde. Působíte jako regionální ředitel prodejního kanálu pro makléře. Jak hodnotíte spolupráci s makléři? Prošla velkým vývojem. Dnes ji hodnotím lépe než před dvěma lety. Máme dva dvorní dodavatele, jedním z nich je SATUM CZECH s.r.o. Pod název pojišťovací makléř se dnes schovává mnoho subjektů, ať už to jsou makléři jako SATUM CZECH nebo domácí pojišťovací agenti, bývalí makléři České pojišťovny. Ke každému z nich máme opět individuální přístup. Jaké vize máte do budoucna ohledně spolupráce s makléři? Především najít více makléřů, kteří budou České pojišťovně loajální. Dnes jsou dva a rád bych, aby se nám podařilo rozšířit tento počet alespoň na pět. Setkal jste se s nějakými zásadními chybami, kterých se makléři při své činnosti směřující ke klientům dopouštějí? Nenazval bych to přímo chybou, ale dnes nikdo neprodává nejlepší produkty. Hodně makléřů prodává ty produkty, které jsou nejlevnější a ty, z kterých mají největší provizi. Působíte také v Brně a začínáte působit v Praze. Lze pozorovat nějaké zásadní rozdíly na pojistném trhu v těchto oblastech? Především co se týče požadavků klientů na pojištění? Ty rozdíly jsou obrovské. V Praze vzniká nejvíce obchodů, je zde samozřejmě patrný vliv vzniku sídel mnoha nadnárodních korporací a hraje zde velkou roli lobbyismus. V Ostravě je obchodů méně a vládne zde velká cenová válka makléři se zde navzájem postupně ničí. Dokáží nastavit ceny pojistného i o 30 % nižší než je tomu v jiných oblastech. Naopak v Brně není konkurence mezi makléři tak velká, obchody tam spíše stagnují. Jak byste za dobu, po kterou v České pojišťovně a.s. působíte, zhodnotil vývoj pojistného trhu? Co se týče makléřů, je trh naprosto neregulovatelný a vyvíjí se rychlým tempem. Dříve se makléři zajímali spíše o velké společnosti, dnes nabízejí své služby i menším firmám a podnikatelům a zároveň mezi nimi roste konkurence. A vývoj České pojišťovny? Česká pojišťovna se neustále vyvíjí. Stále jsme jedničkou na trhu a neustále zvětšujeme tržní podíl, takže celkově bych vývoj zhodnotil velmi pozitivně, asi nejúspěšnější v historii. Co spatřujete jako konkurenční výhodu České pojišťovny? Značku. Mnoho lidí si Českou pojišťovnu automaticky vybaví nejen ve spojení pojišťovnictvím, ale také třeba se sportem, protože jsme oficiálním partnerem Českého olympijského týmu. Důvěru klientů máme určitě také proto, že jsme nejstarší pojišťovnou na českém trhu a mnoho lidí důvěřuje tradičním firmám. A naopak jako konkurenční nevýhodu? Nepociťuji to jako nevýhodu, ale slabším místem je určitě velikost skupiny PPF a samotné České pojišťovny, což má samozřejmě negativní vliv na rychlost interní komunikace. Pružnost není taková, jaká by v dnešní rychlé době asi měla být. Lze pozorovat vývoj české společnosti z pohledu pojištění? Využívají firmy více nabídek pojišťoven, než tomu bylo v předchozích letech? Jsou liberálnější, nebo jsou stále příliš konzervativní a mají strach uzavírat některé z méně obvyklých druhů pojištění? Firmy neustále podceňují význam pojištění a ve firemních prioritách se pojištění vyskytuje až na posledních místech. Mnoho firem má jen povinná pojištění. Je to dáno českou mentalitou a rozdíl mezi českým pojistným trhem a pojistnými trhy na západě je opravdu citelný. Dokážete zhodnotit tuto situaci také na pojistném trhu občanů? V posledních letech se hodně objevují tzv. multilevely tzn. pyramidy nabraných lidí nabízejících pojištění, kteří chodí dům od domu. Tito lidé nejsou samozřejmě odborníky a doporučují ta pojištění, která jim přinášejí největší provize, a ne ta, která jsou pro občany nejlepší. Týká se to především životního a penzijního pojištění. Jaké jsou momentálně trendy v oblasti pojištění firem? Na trhu přibývá makléřů, roste tedy konkurence. V oblasti požadavků na pojistné produkty žádné trendy nejsou. Většina firem využívá klasická pojištění auta, majetek. Je známo, že spokojenost zaměstnanců vede ke spokojenosti klientů. Jak se staráte o spokojenost Vašeho pracovního týmu, která je motivuje k lepším výsledkům? Říkat zaměstnancům vždy na rovinu co se děje jak u nás v pojišťovně, nebo třeba u klienta, nemám rád zákulisní hry. A chovat se k nim přirozeně a normálně. Jsme si na prosto rovni a nemám rád takové ty hry na šéfa. Určitě jste se ve svém profesním životě potkal se spoustou zajímavých lidí. Zanechali někteří z nich hlubší stopu ve Vašem životě? Kteří to byli? Byl to Prof. Ing. Jiří Kern, CSc. tehdejší děkan Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Ten mi dokázal poradit a trošku zkrotit mé mladické nerozvážné kroky. Vždy mě nabádal k tomu, ať více přemýšlím, než začnu jednat. Dále si samozřejmě vážím lidí, se kterými se setkávám v obchodní oblasti. Ať už to je Roman Horváth, Peter Díľ nebo Václav Králík či Milada Kuběnová. Najdete si po práci také čas na své koníčky? I přes můj hektický způsob života si najdu čas na golf, který hraji velmi aktivně a moc mě baví. Pravidelně také jezdím lyžovat a plavu. A potom klasicky si občas přečtu knihu a rád si zajdu někam posedět a pobavit se s přáteli. Co je Vaším životním nebo pracovním krédem? Chovat se k lidem tak, abych se za pár let nebál je potkat. Tzn. i v pracovním životě se chovat stejně přirozeně jako v osobním životě. strana 4

5 Životní pojištění má pro pracovníky i manažery firem delší životnost než mobil nebo auto Životní pojištění a penzijní připojištění není v posledních letech populární pouze u individuálních klientů, ale zvýšený zájem je velmi silně zaznamenáván i v korporátním segmentu. Firmy si více uvědomují zejména ekonomické výhody tohoto typu zaměstnaneckých motivací, ale není jim lhostejná ani stránka personální. Životním pojištěním lze totiž motivovat klíčové i řadové zaměstnance a ještě ušetřit na daních. Takto účelně spojit příjemné s užitečným nedokáže žádný jiný zaměstnanecký benefit. Je velmi těžké nějak specifikovat typy klientů. V minulosti to bývaly pouze velké firmy, zaměřené například na stavebnictví nebo těžký průmysl. V poslední době se ukazuje, že k rozhodnutí takto odměňovat a stabilizovat své zaměstnance dozrávají i menší firmy nejrůznějšího zaměření. Přispívat zaměstnancům na jejich pojištění tak začínají i nemocnice, univerzity nebo státní správa. Mezi klienty pojišťoven a penzijních fondů jsou tak i takové rezorty, jakými jsou třeba zdravotnictví a školství, které dosud stály v ústraní zájmu o tyto výhody pro své pracovníky. Zaměstnavatel si může u České pojišťovny zvolit jednoduché univerzální pojištění i komplexní pojištění určené řadovým i klíčovým zaměstnancům firmy. Pojištění se také přizpůsobila požadavkům současného životního stylu. Jsou flexibilnější a umožňují s pojistkou dlouhodobě pracovat. V naší nabídce se rovněž neobjevují pouze kapitálová pojištění, ale i nové druhy investičních pojištění s možností volby investičních profilů. Samozřejmostí je široká škála volitelných připojištění úrazu, závažných onemocnění, invalidity. V České pojišťovně navíc právě vzniká nový produkt investičního životního pojištění zaměřený právě na korporátní klientelu. Zaměstnance i firmy se navíc v České pojišťovně snažíme motivovat celou řadou dalších výhod, v podobě zvýhodněných pojištění a dodatečných benefitů, jako je například: - trvalá sleva na pojištění domácnosti a staveb, občanská odpovědnost (vše v balíčku KOSTKA ) - trvalá sleva na havarijní pojištění - trvalá sleva na cestovní a úrazové pojištění - BENZINA karty nebo TESCO poukázky ZDARMA v předem dohodnuté výši - kreditní karta České pojišťovny Snažíme se u klientů i externích pojišťovacích partnerů budovat image České pojišťovny jako poskytovatele první volby. Poskytujeme velmi slušné hodnotové nabídky pro jednotlivé segmenty podniků od těch nejmenších po giganty. To znamená, že každému z nich nabízíme vzájemně se doplňující produkty tak, aby pro firmu vytvořily personální program s ideální kombinací zaměstnaneckých motivací a daňových výhod. Produkty penzijního připojištění a životního pojištění jsou nástroji k vytváření dlouhodobých dobrovolných úspor a oprávněně se očekává, že jejich role v souvislosti s akutní potřebou penzijní reformy poroste velmi rychle. Další růst trhu zaměstnaneckého pojištění bude záviset na dalším vývoji reformy veřejných financí a důchodové reformy. Zaměstnanecké pojistné programy v sobě skrývají obrovský potenciál a jsou v dnešní době jednou z mála oblastí životního pojištění, která nestagnuje. Čím dál tím více se ukazuje, že životní pojištění má pro pracovníky i manažery firem delší životnost než mobil, auto a jiné benefity. Ing. Jiří Král Ředitel Odboru zaměstnaneckých výhod Česká pojišťovna a.s. AXA ASSISTANCE Služby společnosti AXA ASSISTANCE pomáhají v nejrůznějších situacích. Ať už se jedná o zlepšení vztahů s Vašimi zákazníky, zvýšení hodnoty Vaší značky, úsporu nákladů spojených s likvidací škod, sledování výkonnosti vlastních autorizovaných sítí nebo třeba o ošetření Vašeho zranění na dovolené. Společnost AXA ASSISTANCE CZ zahájila svou činnost v České a Slovenské republice v lednu Základní strategií společnosti je operativnost jejích služeb i přizpůsobivost konkrétním požadavkům a potřebám jak asistovaných společností, tak jejich klientů při řešení nejrůznějších aktuálních problémů. AXA ASSISTANCE disponuje k dnešnímu dni největší a nejdéle existující mezinárodní sítí poboček a operačních středisek ve světě. Sít poboček AXA ASSISTANCE se skládá z: 38 dceřiných společností a organizačních složek s vlastní obchodní činností, 185 partnerských operačních středisek (vybraných podle kvalitativních standardů skupiny AXA). Služby společnosti AXA ASSISTANCE se dělí do mnoha produktových oblastí. V každé oblasti si můžete zvolit Pojištění cizinců Zcela specifickou oblastí pojištění na českém pojistném trhu je bezesporu zdravotní pojištění cizinců. Dle jakého zákona je upraveno, jaké možnosti se nabízejí a na kterou z pojišťoven se při poptávce po tomto pojištění obrátit Vám přiblížíme v následujícím článku. Pro osoby, které nejsou účastníky veřejného zdravotního pojištění (dle zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění), jsou na pojistném trhu připraveny produkty, určené pro zabezpečení zdravotní péče v ČR. Nabízené produkty musí splňovat podmínky 5 Zákona o pobytu cizinců na území ČR č. 326/ 1999 Sb. z mnoha nastavitelných parametrů (složení a rozsah služeb, limity plnění atd.). Zároveň lze vytvářet jedinečné balíčky služeb kombinováním vybraných oblastí, které odpovídají Vašim potřebám. Společnost AXA ASSISTANCE CZ nabízí na českém pojistném trhu následující produkty a služby: Cestovní asistence Domácí asistence Asistence vozidel Lifestyle asistence Teleasistence Právní asistence Na AXA ASSISTANCE se můžete spolehnout po celém světě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Tento zákon stanoví jako cílovou skupinu pojištěných osob, kterými jsou: cizinci, kteří žijí na území ČR bez trvalého pobytu, tzn. mají dlouhodobý nebo přechodný pobyt v ČR, resp. visa na 90 dní. Především se jedná o cizince z nečlenských států EU např. Vietnamce, Rusy, Ukrajince. Ojediněle se může jednat také o Slováky a Poláky. cizinci pohybující se na území ČR jako turisté Nabízené zdravotní pojištění cizinců slibuje poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, jejíž strana 5

6 příčinou je náhlé onemocnění nebo úraz pojištěného. Jedná se tedy o péči, jejíž poskytnutí je nezbytné z lékařského hlediska. Proplácení nákladů v souvislosti s touto péčí je však omezeno limity, které jsou dány pojistitelem. Rovněž i příčiny mají svá omezení, tzn. pojištění se pak nemusí vztahovat např. na zdravotní péči poskytnutou v souvislosti s: vyšetřením a léčením psychických poruch, preventivními prohlídkami rehabilitací, kosmetickými zákroky, pohlavními nemocemi apod. Zdravotní pojištění cizinců nabízí např. UNIQA pojišťovna a.s., Pojišťovna Slavia a.s., VICTORIA VOLKSBAN- KEN pojišťovna a.s., MAXIMA pojišťovna a.s. a VZP a. s. Nejobsáhlejší formu tohoto pojištění pak nabízí Pojišťovna VZP, a. s. Ta je dceřinou společností VZP ČR a zahájila činnost 1. května V rámci zdravotního pojištění cizinců nabízí dva produkty, kterými jsou: - Zdravotní pojištění cizinců pro případ neodkladné péče - Zdravotní pojištění cizinců pro případ komplexní péče Zdravotní pojištění cizinců pro případ komplexní péče se přibližuje plné zdravotní péči, tzn. zdravotní péči v České republice zabezpečenou v rozsahu, který se blíží rozsahu veřejného zdravotního pojištění. To, že je zdravotní péče obsáhlejší pak dokazuje i možnost klienta, sjednat si např. typ pojištění gravidita, profesionální sporty, akutní stomatologie apod. Podmínkou pro sjednání pojistné smlouvy je zdravotní stav, který se ověřuje vstupní lékařskou prohlídkou u určeného smluvního lékaře. Minimální doba pojištění je šest měsíců, vyplatí se tedy pro osoby zdržující se v České republice dlouhodobě. ZEMĚDĚLSKÉ POJIŠTĚNÍ V současné době společnost SATUM CZECH s.r.o. nabízí kompletní zemědělské pojištění. V následujícím článku Vás seznámíme se základními druhy zemědělského pojištění a jeho možnostmi, včetně uvedení pojišťoven nabízejících tyto produkty. Zemědělská prvovýroba je i přes zavádění moderní technologie považována za odvětví s nejvyšší mírou rizika. Ta je především dána přírodními podmínkami hospodaření a dynamickým vývojem tržního prostředí. Pojištění je jedno z mála možných finančních nástrojů, které umožňuje snížení rizik v zemědělství. Pojišťovny pravidelně soustřeďují prostředky z pojistného a tyto prostředky jsou následně používány ke kompenzaci vzniklých škod dle podmínek uvedených v pojistné smlouvě. Při pěstování plodin, rostlin, ovoce a nebo při chovu zvířat, či při správě lesů nelze ani při nejlepším úmyslu zabránit různým pohromám. U pěstování plodin a rostlin jsou to např. záplavy, požáry, krupobití nebo jarní mrazy. U chovu zvířat jsou to všelijaké nákazy, akutní otravy nebo přerušení dodávky elektrického proudu. Při správě lesů dochází k požárům a vznikají tím velké škody. Zemědělské pojištění kryje tyto nenadálé vlivy, kterým nelze zabránit a při kterých dochází k velkým ztrátám. Základní druhy zemědělského pojištění: Druh pojištění Základní riziko pojištění Další rizika pojištění Pojištění plodin krupobití požár, povodeň, záplava, sesuv půdy, vyzimování, jarní mráz apod. Pojištění hosp. zvířat nákaza jiné hromadné onemocnění, zasažení zvířete elektrickým proudem, sdružené živelné nebezpečí, přehřátí organismu zvířete apod. Pojištění koní nákaza porodní škody nebo zmetání, živelné nebezpečí, ošetření a léčení, připojištění březí klisny apod. Pojištění lesních porostů požár tíha sněhu, úder blesku, vichřice apod. Pojištění psů léčení nákaza, infekční nemoc, neinfekční získaná nemoc, odpovědnost za škodu apod. Pojištění plodin a rostlin Pojištění plodin a rostlin eliminuje škody, které způsobují klimatické jevy. V průběhu posledních let dochází k těmto klimatickým změnám stále častěji, než-li tomu bylo doposud, proto se pojištění plodin stává nezbytným. Z hlediska pojištění je důležité vědět, do které ze skupin plodin pojišťovanou plodinu řadíme. Takovouto skupinou plodin můžou být např. olejniny, obilniny nebo přadné rostliny. Do skupin plodin řadíme jednotlivé druhy plodin. Tzn. pšenici, oves nebo žito zařadíme pod obilniny apod. Plodiny tak lze pojistit buď v rámci skupiny plodin, tzn. na orné půdě jsou pěstovány druhy plodin patřící pod jednu skupinu plodin, nebo lze pojistit jednotlivé druhy plodin, popř. lze pojistit ornou půdu jako celek (součet hektarů dle druhů plodin). Pojištění lze sjednat s variabilní spoluúčastí a vztahuje se na škody poškozením nebo zničením plodin. Pojištění hospodářských zvířat V rámci zemědělského pojištění hospodářských zvířat lze pojistit skot, prasata, ovce, kozy a drůbež. Pojištění lze sjednat s variabilní spoluúčastí a vztahuje se na škody vzniklé v důsledku uhynutí, utracení nebo nutné porážky zvířat. Pojistitelná rizika zde eliminují škody způsobené nakažením zvířete, klimatickými jevy a nepředvídatelnými situacemi. Pojištění koní Pojistitelná rizika umožňují chovatelům zmírnit škody na chovaných zvířatech. Z hlediska pojištění se koně rozdělují na hřebce, klisny a valachy. Koně lze dále rozlišit dle užití na sportovní, užitkové apod. Pojištění lze sjednat s variabilní spoluúčastí a vztahuje se na škody v důsledku uhynutí, utracení a nutné porážky, popř. ošetření a léčení koně. strana 6

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

RENOMIA AGRO - VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ. Komplexní služby v oblasti pojištění zemědělských rizik, lesů a potravinářského průmyslu

RENOMIA AGRO - VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ. Komplexní služby v oblasti pojištění zemědělských rizik, lesů a potravinářského průmyslu - VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ Komplexní služby v oblasti pojištění zemědělských rizik, lesů a potravinářského průmyslu - VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ ZELINÁŘSKÉ DNY SKALSKÝ DVŮR 30. - 31. ledna 2017 FAKTA O RENOMIA

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Změny a úpravy v systému POS 3. 8. 2015. Aplikace POS. Obsah

Změny a úpravy v systému POS 3. 8. 2015. Aplikace POS. Obsah Aplikace POS Změny a úpravy v systému POS Obsah Cestovní pojištění jednorázové... 2 Sleva za propojištěnost... 2 Pojištění stornovacích poplatků... 2 Pojištění náhrady dovolené... 3 Pojištění domácího

Více

SATUM CZECH s.r.o. město Lysou nad Labem. Kalkulace pojistného programu společnosti. pro ÚNOR 2016

SATUM CZECH s.r.o. město Lysou nad Labem. Kalkulace pojistného programu společnosti. pro ÚNOR 2016 Kalkulace pojistného programu společnosti SATUM CZECH s.r.o. pro město Lysou nad Labem ÚNOR 2016 SATUM CZECH s.r.o. Porážková 1424/ 20 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava Tento dokument je určen pouze pro

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Pojišťovnictví přednáška

Pojišťovnictví přednáška Pojišťovnictví 2.- 5. přednáška 1 Pojistný vztah, principy pojištění Pojistný vztah určitá forma společenského spojení osob nebo hospodářských subjektů a pojistitelů, který má ekonomický charakter. Obsahem

Více

Chráníme to nejcennější

Chráníme to nejcennější POJIŠŤOVNA VZP, a.s. Možnosti Smluvního zdravotního pojištění cizinců a nekalé praktiky na trhu 28.1.2015 Seminář Zdravotní pojištění Cizinců Otakar Mareš Pojišťovna VZP, a.s. 1 O Pojišťovně VZP, a.s.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

PFP s.r.o. Tiskové informace

PFP s.r.o. Tiskové informace PFP s.r.o. Tiskové informace Obsah Obsah... 2 1. Základní informace o společnosti PFP s.r.o.... 3 2. Přehled služeb PFP... 3 2.1. Poradenská činnost... 3 2.2. Porovnání variant pojištění... 3 2.3. Sjednávání

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní

Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní Tomáš Reytt ředitel odboru klientské segmenty pro soukromou a firemní klientelu České spořitelny 27. ledna 2011 Přes 200 tisíc firemních klientů Produkty

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Představení PVZP a pojistných produktů. Štěpán Filipi Praha

Představení PVZP a pojistných produktů. Štěpán Filipi Praha Představení PVZP a pojistných produktů Štěpán Filipi Praha 11.5.2017 Pojišťovna VZP, a.s. Ryze česká, komerční pojišťovna v oblasti neživotního pojištění. Spolehlivá, stabilní a solventní pojišťovna s

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

AKČNÍ bonusové krytí ZDARMA za narození dvojčat, trojčat a vícerčat

AKČNÍ bonusové krytí ZDARMA za narození dvojčat, trojčat a vícerčat Evidenční číslo 012/_FM/2_2015 Obchodní sdělení Věc: Marketingová kampaň jaro 2015 Určeno pro: Finanční instituce, makléři OS vydává: Odbor podpory prodeje Datum účinnosti: 15.2.2015 Platnost do: 15.4.2015

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Nabídka cestovního pojištění

Nabídka cestovního pojištění Oddělení: Produktový management cestovní pojištění Země: Česká republika Nabídka cestovního pojištění V-tour s.r.o. Praha 5/28/2014 Cestovní pojištění Generali Pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s.

Více

RENOMIA AGRO VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ. Komplexní služby v oblasti pojištění zemědělských rizik, lesů a potravinářského průmyslu

RENOMIA AGRO VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ. Komplexní služby v oblasti pojištění zemědělských rizik, lesů a potravinářského průmyslu RENOMIA AGRO VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ Komplexní služby v oblasti pojištění zemědělských rizik, lesů a potravinářského průmyslu FAKTA O RENOMIA GROUP nejúspěšnější značky roku českých 100 nejlepších firem

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Nabídka pojištění členů NOS PČR

Nabídka pojištění členů NOS PČR Nabídka pojištění členů NOS PČR Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO druhá největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové vklady 1,5 mld zisk v roce 2008

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI Žádost o změnu rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 545. schůze 11. března 2008 PRO INFORMACI

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 545. schůze 11. března 2008 PRO INFORMACI Evropský hospodářský a sociální výbor Bod 7 a) PŘEDSEDNICTVO 545. schůze 11. března 2008 Věc: Bod 7 a) programu jednání Režim pojištění pro členy PRO INFORMACI Předsednictvo na své schůzi v říjnu 2007

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

Obchodní podmínky pojištění vozidel

Obchodní podmínky pojištění vozidel Obchodní podmínky pojištění vozidel Příloha č. 2 zadávacích podmínek Pojistník a pojištěný: Město Mohelnice U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ 00303038 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov Havarijní pojištění motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov ková Havarijní pojištění Definice základnz kladních pojmů Pojistné produkty Doplňkov ková připojištění Kritéria ria pro výběr

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY Žádost o povolení k provozování činnosti tuzemskou pojišťovnou podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 38 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU. Sloužíme Vám s radostí

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU. Sloužíme Vám s radostí KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU Sloužíme Vám s radostí Profesní pojištění interim manažera INTERIM MANAŽER Zvyšující se právní povědomí a s tím související požadavky na odškodnění

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu ČS Premier Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu Praha 20. října 2010 Petra Radová, ředitelka odboru klientské segmenty-affluent České spořitelny Jiří Zelinka, ředitel úseku

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

Petr Kopeček NABÍDKA SKUPINY ČSOB PRO ZEMĚDĚLCE

Petr Kopeček NABÍDKA SKUPINY ČSOB PRO ZEMĚDĚLCE Petr Kopeček NABÍDKA SKUPINY ČSOB PRO ZEMĚDĚLCE Cíl skupiny ČSOB v zemědělství dlouhodobé partnerství podpora zemědělců i v období kolísání tržních cen zemědělských komodit odborný přístup k řešení potřeb

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA)

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Poskytnutím služby PEKASS ASSISTANCE (dále jen "služba PA") se rozumí, v rámci uzavřené rámcové pojistné smlouvy

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA OBOR PROVOZ A EKONOMIKA KATEDRA OBCHODU A FINANCÍ TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Hodnocení efektivnosti mediální reklamy na obchodní činnost podniku

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ. Pojištění koní

FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ. Pojištění koní FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Pojištění koní Vypracoval: Jana Pospíšilová Studijní obor: IM2-K Emailová adresa: Jana.Pospisilova@uhk.cz Datum vypracování: 3.1.2013 1 Obsah

Více

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Program Představení České pojišťovny Organizační struktura ČP Proces adaptace v ČP Komunikace a informace Společnosti ČP Group Generali

Více

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel.

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel. Příloha č. 2 zadávací dokumentace Obchodní podmínky pojištění vozidel Pojistník a pojištěný: Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČ 00239402 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit!

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit! ING Commercial Banking Czech Republic 2010 1 Media Kit! Duben 2010 Obsah 1. Skupina ING 1 2. ING v České republice 1 3. ING Commercial Banking 2 4. Produkty a služby 2 5. Organizační struktura 3 6. Společenská

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Servis a opravy služebních dopravních prostředků tovární značky Škoda v rámci KŘP-J

Servis a opravy služebních dopravních prostředků tovární značky Škoda v rámci KŘP-J Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Servis a opravy služebních dopravních prostředků tovární značky Škoda v rámci KŘP-J Provádění záručních a pozáručních oprav a dodávky náhradních dílů pro služební

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

PGRLF 2012. Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald

PGRLF 2012. Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald Legislativní normy opatření Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Největší projekt financování výkonnostního fotbalu v historii ČR. Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výchovu nových talentů a PILÍŘE PROJEKTU

Největší projekt financování výkonnostního fotbalu v historii ČR. Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výchovu nových talentů a PILÍŘE PROJEKTU Představení projektu Co je TREFA? Největší projekt financování výkonnostního fotbalu v historii ČR Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výchovu nových talentů a přísun financí i těm nejmenším klubům

Více

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 11/2013 Výsledky průzkumu za rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje 2. Přehled odpovědí Jaké

Více

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění Rodina Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 05 Sazebník 06 20 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (KR1C) 07 08 Sazebník

Více

Problematika zabezpečení a vyhledávání motorových vozidel ve vazbě na oblast pojišťovnictví. Jan Toman

Problematika zabezpečení a vyhledávání motorových vozidel ve vazbě na oblast pojišťovnictví. Jan Toman Problematika zabezpečení a vyhledávání motorových vozidel ve vazbě na oblast pojišťovnictví Jan Toman 100023 Obsah Úvod k problematice Typy zabezpečení Přístup jednotlivých pojišťoven Porovnání pojišťoven

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ,

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu , Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2016/200/27 Druh zadávacího řízení Zajištění správy

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/ předepsané pojistné

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/ předepsané pojistné Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2008 - předepsané pojistné Řádek Ukazatel 1-3/2007 1-12/2007 1-3/2008 Inde 1. Q. 2008/ 1. Q. 2007 Podíl v % 1. Q. 2008 k 1-12/2007 1 Předepsané pojistné celkem 33 391

Více

Představenstvo je tříčlenné. V tříčlenné dozorčí radě je jeden zástupce zaměstnanců CHOVSERVISU a.s.

Představenstvo je tříčlenné. V tříčlenné dozorčí radě je jeden zástupce zaměstnanců CHOVSERVISU a.s. Profil Společnosti Společnost CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové byla založena 4. května 1992. V současnosti má základní kapitál ve výši 66 milionů korun (2,5 mil. ), vlastní kapitál činí přibližně 150 mil.

Více

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové

Více

Kapesní průvodce. benefity zaměstnanců

Kapesní průvodce. benefity zaměstnanců Kapesní průvodce benefity zaměstnanců Chceme vám pomoci zorientovat se v nabídce benefitů, které můžete jako nový zaměstnanec O 2 využít. Přinášíme jednoduchého kapesního průvodce, ve kterém jsou všechny

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2. Pojištění majetku města. ve zjednodušeném podlimitním řízení

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2. Pojištění majetku města. ve zjednodušeném podlimitním řízení Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2 ze dne 29. 11. 2013 k podlimitní veřejné zakázce na služby Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Více

PERSPEKTIVA - NOVINKY 2015

PERSPEKTIVA - NOVINKY 2015 INFORMACE 10/2015/z PERSPEKTIVA - NOVINKY 2015 Od 1.4.2015 zavádíme novinky v produktu PERSPEKTIVA 7 BN. Změny, které jsme pro Vás připravili: 1. Připojištění invalidity 2. Připojištění smrti 3. Připojištění

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 07. 11. 2014 30. září 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2014 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004

Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004 Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21. 6. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tomáš Kabrhel 1 FLEET DAY 2012 1) CZ, spol. s r.o. 2) CAR FLEET SERVIS co to je? 3) CAR FLEET SERVIS nabízené služby 4) CFS systém 5) Servisní síť 6) Bloková výjimka 7) řešení

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více