NOVINKY V OBLASTI POVINNÉHO RUČENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINKY V OBLASTI POVINNÉHO RUČENÍ"

Transkript

1 duben NOVINKY V OBLASTI POVINNÉHO RUČENÍ Novinky Registr škod České kanceláře pojistitelů Dne zahájila Česká kancelář pojistitelů provoz registru škod, který obsahuje údaje od všech pojišťoven provozujících povinné ručení o délce trvání pojistných smluv a všech pojistných událostech vzniklých v průběhu pojištění. Lze v něm vyhledat pojistně škodný průběh každého jednotlivého klienta za období od Přístup do registru mají pouze zaměstnanci pojišťoven. Se vznikem možnosti ověřovat škodné průběhy povinného ručení u všech osob, které měly v ČR toto pojištění sjednáno, dochází od ke změně metodiky uzavírání pojistných smluv stran dokládání nároků na uplatnění slevy za bonus / přirážky za malus v povinném ručení. Bezeškodný průběh předchozího povinného ručení postačí nově, při sjednávání pojištění, dokládat k tomu účelu upraveným čestným prohlášením. Povinnost následně doručovat pojistiteli potvrzení o bezeškodném průběhu v rámci povinného ručení odpadá. Správnost údajů o době trvání a škodném průběhu povinného ručení budou pojišťovny ověřovat v registru škod České kanceláře pojistitelů, a v případě zjištění rozporu mezi údaji z čestného prohlášení s údaji v registru škod budou pojistitelé oprávněni rozdíl na pojistném doúčtovat. Výhody nového systému: zjednodušení administrativy při uzavírání pojistné smlouvy klientovi odpadá povinnost vyžadovat potvrzení o bezeškodném průběhu od předchozího pojistitele přiznaný bonus / malus (po ověření v registru) bude plně odpovídat skutečnému nároku Nový systém ověřování bonusu v povinném ručení nic nemění na zákonné povinnosti všech pojišťoven vystavovat po ukončení pojištění potvrzení o bezeškodném průběhu zaniklého povinného ručení. Úrazové pojištění řidičů Česká pojišťovna a.s. nabízí od zdarma svým stávajícím a novým klientům, kteří mají u České pojišťovny a.s. uzavřeno povinné ručení, úrazové pojištění řidičů. Úrazové pojištění se vztahuje na : - trvalé následky úrazu (pojistná částka Kč) - smrt způsobenou úrazem (pojistná částka Kč) Pokud má klient již nyní v pojistné smlouvě uzavřeno jiné úrazové pojištění, částky se sčítají. Rádi bychom Vás informovali o projektu on-line pojištění povinného ručení, na kterém spolupracujeme se společností EBM system s.r.o., provozovatelem internetového portálu Pojištění si budete moci sjednat od na nebo OBSAH v oblasti povinného ručení 1 Sv. Kryštof, Fiktivní dopravci 2 Zabezpečení motorových vozidel 3 Nové pojišťovny 3 Rozhovor s Ing. Petrem Hrbáčkem 4 Životní pojištění, Pojištění cizinců 5 Zemědělské pojištění 6 Pojištění psů 7 Ing. Rudolf Gregořica, Lanex, a.s. 8 My Time in Satum Czech 10 Konference, Sponzoring, Školení 11 Deset let společnosti SATUM CZECH 12 EDITORIAL Vážení obchodní přátelé, dostává se Vám do rukou další vydání bulletinu společnosti SATUM CZECH s.r.o., tentokrát však v cela novém kabátě. Cílem nového bulletinu je nejen Vás informovat o novinkách v oblasti pojištění, ale přinést Vám také informace o vnitřním dění v naší společnosti, nově nabízených produktech a přinášet Vám rozhovory se zajímavými lidmi, kteří toho ve svém oboru hodně dosáhli. V tomto čísle se tak seznámíte s novinkami v oblasti pojištění a s novými pojistnými produkty na trhu. Jaké to je pracovat na jiném kontinentu a v zemi, jejímuž jazyku nerozumíte Vám přiblíží kolegyně Ayesha Shroff z Austrálie. V profilu zaměstnance Vám práci ve společnosti SATUM CZECH přiblíží ředitelka Business Unit občanského pojištění Martina Nytrová. Dále bych ráda poukázala na rozhovory. Ten první je s Ing. Petrem Hrbáčkem, regionálním obchodním ředitelem pro makléře České pojišťovny a.s., druhý s Ing. Rudolfem Gregořicou, generálním ředitelem společnosti Lanex a.s. Věřím, že oba tyto rozhovory Vám přinesou mnoho zajímavých informací. Na závěr Vám dovolíme nahlédnout do aktivit naší společnosti. Přiblížíme Vám účast naší společnosti na konferencích, seminářích a také události, pořádané pro naše klienty, jakou byla v loňském roce oslava desetiletého výročí vzniku naší společnosti. Příjemné čtení. Ing. Kateřina Goňcová, Marketingový specialista strana 1

2 SV. KRYŠTOF pojištění finančních ztrát řidičů a provozovatelů motorových vozidel a POINT PROTECT - pojištění bodového hodnocení řidičů V souvislosti s novelou zákona č. 361/2000 Sb., která platí od a zavedla nová pravidla silničního provozu, včetně tzv. bodového systému hodnocení řidičů, byly uvedeny na trh nové pojistné produkty. Dle bodového systému hodnocení řidičů se řidičům přidělují body, tj. pokud má řidič 0 bodů, nemá žádný přestupek, na který se vztahuje bodový systém, jestliže dosáhne řidič 12 bodů, je mu odebráno řidičské oprávnění (řidičský průkaz). Pojišťovna Slavia a.s. uvedla na pojistný trh nové pojištění Sv. Kryštof, které kryje finanční ztráty řidičů motorových vozidel. Pojištění se vztahuje na následující pojistné produkty: - Pojištění přestupků - Pojištění odevzdání řidičského průkazu - Připojištění právních služeb Pojištění přestupků se vztahuje na peněžitou pokutu uloženou pojištěnému za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, o kterém bylo rozhodnuto pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu v přestupkovém řízení, pokud spolu s pokutou byl současně pojištěnému zaznamenán v registru řidičů zákonem stanovený počet bodů. Pojištění odevzdání řidičského průkazu se vztahuje na finanční ztrátu pojištěného vzniklou v důsledku odevzdání řidičského průkazu z důvodu dosažení celkového počtu 12 bodů v registru pojištěného řidiče za předpokladu, že minimálně 6 bodů bylo uděleno za přestupky spáchané v době trvání pojištění. Připojištění právních služeb lze sjednat na zastupování pojištěného v přestupkovém nebo soudním řízení, v němž je projednáván přestupek pojištěného, který má sjednáno pojištění přestupků. Pojištění Sv. Kryštof lze sjednat v rozsahu Ekonomik nebo Profesionál. Tyto rozsahy lze libovolně kombinovat v pojistné smlouvě. Pojištění lze sjednat individuálně nebo skupinově, přičemž skupinové pojištění se sjednává minimálně pro 4 osoby řidiče motorových vozidel. VAROVÁNÍ PŘED FIKTIVNÍMI DOPRAVCI Slevy a výhody pojištění 1. Pojistitel poskytne bonus za bezeškodný průběh celého pojištění ve výši 30 % ročního předepsaného pojistného pro další následující pojistné období, pokud nedošlo k pojistné události v době bezprostředně předcházejícím pojistném období. 2. Pojistitel pro další pojistná období poskytne při splnění podmínek viz bod 1. bonus ve výši 50 % předepsaného ročního pojistného. 3. Pojistitel poskytuje slevu z pojistného pro skupiny pojištěných osob ve výši 30 % ročního pojistného za předpokladu, že jsou pojištěny min. 4 osoby. 4. Pojištění lze sjednat, pokud zájemce o pojištění dosáhl maximálně 6 bodů na svém kontě. 5. Nárok na pojistné plnění lze uplatnit v případě, že došlo k přestupku spáchaného požitím alkoholu nebo jiné návykové látky v hodnotě do 0,3. pojištění EKONOMIK Limit plnění Kč Pojistné v Kč Pojištění přestupků Pojištění odevzdání řidičského průkazu Připojištění právních služeb pojištění PROFESIONÁL Limit plnění Kč Pojistné v Kč Pojištění přestupků Pojištění odevzdání řidičského průkazu Připojištění právních služeb Vzhledem k tomu, že se v poslední době opět objevily případy převzetí a následného odcizení zboží fiktivním dopravcem, jsme nuceni Vás na tuto skutečnost upozornit. Tyto dopravní společnosti vykazují všechny znaky fiktivních společností. Jsou již známy případy, kdy jízdní soupravy těchto společností po převzetí zásilky beze stopy zmizely. Rovněž se podařilo zjistit, že vozidla používala neexistující SPZ, resp. SPZ nepoužívaných osobních vozidel. Tito dopravci mohou nabízet služby i v rámci některé z internetových databází pro vyhledávání volných nákladních vozidel. Pojistit lze samostatně kterékoliv pojistné nebezpečí. Jednotlivá pojistná nebezpečí lze vybírat a kombinovat i mezi nabídkou Ekonomik a Profesionál (například lze pojistit Přestupky Ekonomik a Odevzdání řidičského průkazu Profesionál). Spoluúčast činí Kč u pojištění přestupků. Ostatní pojištění jsou bez spoluúčasti. Bonus je 30 % z ročního předepsaného pojistného při bezeškodním průběhu celého pojištění (pojištění přestupků, pojištění odevzdání řidičského průkazu, připojištění právních služeb) po dobu jednoho kalendářního roku. V dalším roce činí bonus 50 % z ročního předepsaného pojistného. Skupinová sleva je ve výši 30 % pro skupiny. Pro účely uplatnění slevy jsou skupinou nejméně čtyři osoby pojištěné stejnou pojistnou smlouvou. Řidič, který si sjednal variantu plnění Ekonomik, ať se jedná u Pojištění přestupků, Pojištění odevzdání řidičského průkazu nebo Připojištění právních služeb, nemůže v průběhu pojistného období (1 rok) změnit pojištění na variantu plnění Profesionál. Variantu pojištění lze změnit po uplynutí pojistného období (1 rok) k výročí pojistné smlouvy. Společnost Carlife PMP, spol. s r.o. uvedla na trh produkt Point protect, který chrání řidiče proti přidělování bodů. Pojištění se vztahuje na pojistné produkty: Pojištění řidičského průkazu - kryje náklady řidiče na náhradní dopravu po celých 12 měsíců, kdy nesmí řídit motorové vozidlo - je určeno pro každého řidiče, který má platný řidičský průkaz ČR nejméně 2 roky. Řidič může mít na kontě až 5 bodů - umožňuje každoroční prodloužení bez ohledu na počet nastřádaných bodů - nabízí 3 programy s různou výší pojistného plnění, které uspokojí potřeby každého řidiče včetně řidičů z povolání Pojištění POINT PROTECT lze sjednat v rozsahu Mobilita, Komfort, Exklusive. Přehled Pojistných programů v Kč Program Roční pojistné 0 bodů na kontě Roční pojistné Body na kontě Měsíční plnění Roční plnění Mobilita Komfort Exclusive Pojištění Point Protect nemůže uzavřít řidič, který má na svém bodovém kontě 6 a více bodů. Řidič, který má pojištění již uzavřeno a dosáhne 6 a více bodů, nemůže změnit program na variantu s vyšším plněním. Svou pojistnou smlouvu může prodloužit pouze tehdy, pokud nepozbyl řidičské oprávnění. V případě objednávání přeprav u dopravců, se kterými dlouhodobě nespolupracujete, doporučujeme vždy bezpodmínečně vyžadovat od těchto dopravců kopie koncesní listiny a pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce. Stejně tak doporučujeme trvat vždy na písemném potvrzení objednávky přepravy ze strany Vašeho dopravce (následného dopravce/ poddopravce) a ověřit si, že jej zastihnete na daných telefonních číslech. Rovněž doporučujeme ověřit si existenci vozidel vyhledáním příslušné SPZ v informačním středisku České kanceláře pojistitelů (www.ckp.cz), resp. u slovenských dopravců v sekci Vyhľadávanie poisťovateľa vozidel na stránkách Slovenské kanceláře pojistitelů (www.skp.sk). Výše uvedeným postupem sice nelze zabránit předání přepravy fiktivnímu dopravci, nicméně lze tímto postupem takovéto riziko alespoň výrazně zmenšit. strana 2

3 ZABEZPEČENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A JEHO VLIV NA POJIŠTĚNÍ O tom, jakou výši pojistného pojišťovna u havarijního pojištění stanoví, rozhoduje také způsob, jakým je vozidlo zabezpečeno. Pokud je ve vozidle kromě standardních zabezpečovacích zařízení také něco navíc, můžou slevy na pojistném dosáhnout několika desítek procent. Jak svoje vozidlo nejlepším způsobem zabezpečit tak, abyste zároveň ušetřili také na havarijním pojištění, vám přiblížíme v následujícím článku. Druhy zabezpečovacích zařízení Existuje mnoho druhů zabezpečovacích zařízení, které lze nainstalovat nebo jsou již výrobcem instalována ve vozidlech. Jejich účelem je znesnadnit vloupání se do vozidla, odcizení jeho částí, přepravovaných věcí nebo celého vozidla. Mezi základní druhy zabezpečovacích zařízení patří: - elektronické zabezpečení autoalarm s blokací motoru, imobilizér, - mechanické zabezpečení Defend Lock, Medvěd Lock apod. - satelitní zabezpečení - aktivní či pasivní vyhledávací zařízení na bázi GSM nebo GPS. Vliv zabezpečení na výši pojistného Jak už bylo dříve zmíněno pojišťovny při výpočtu pojistného u havarijního pojištění vždy zohledňují jakým způsobem je vozidlo zabezpečeno a tato skutečnost se promítne v konečné výši pojistného. Pokud je vozidlo vzhledem ke své hodnotě zabezpečeno nadstandardně, může být uplatněna sleva na pojistném až Příklady slev na pojistném za nadstandardní zabezpečení u jednotlivých pojišťoven Pojišťovna Allianz pojišťovna Česká pojišťovna Kooperativa pojišťovna Česká podnikatelská pojišťovna ČSOB pojišťovna Generali pojišťovna Alarm s blokací motoru 0 % 0 % 0 % 5 % 10 % 10 % Mechanické zab. 7 % 10 % 5 % 10 % 10 % 10 % Aktivní satelitní 15 % 20 % 15 % 20 % 20 % 20 % Pozn.: Při kombinaci více druhů zabezpečení lze jednotlivé slevy sčítat. do výše 30 %. Na druhou stranu, pokud není vozidlo zabezpečeno vůbec, mohou pojišťovny stanovit přirážku k pojistnému za nedostatečné zabezpečení. Do kvalitního zabezpečení se proto vyplatí investovat (viz příklad níže - oranžová tabulka). Pojistná událost Při likvidaci pojistné události, která mohla přímo i nepřímo souviset s činností zabezpečovacího zařízení, pojišťovna vždy zkoumá, zda zabezpečení uvedené v pojistné smlouvě bylo ve vozidle nainstalováno a bylo-li uvedeno do chodu. Zkoumání provádí pojišťovna prostřednictvím vlastního mobilního technika, popř. zápisem o ohledání místa činu šetří-li událost Policie ČR. V případě prokázání nefunkčnosti či absenci zabezpečení, které je uvedeno v pojistné smlouvě, přistupuje pojišťovna ke krácení pojistného plnění, a to ve stejném poměru, v jakém byla sleva za dané zabezpečení (viz příklad níže - modrá tabulka). Pojišťovna má rovněž právo smlouvu vypovědět. Vozidlo Škoda Octavia, pojistná částka nová cena ,- Kč Zabezpečení Defend Lock Pojistná událost v 1. roce pojištění odcizení Výplata pojistného plnění ,- Kč Krácení 10% ,- Kč Odečet spoluúčasti 10% ,- Kč Celková částka k výplatě ,- NOVÉ POJIŠŤOVNY NA POJISTNÉM TRHU V ČESKÉ REPUBLICE Dolnorakouská pojišťovna Novou pojišťovnou na českém trhu nabízející povinné ručení je Dolnorakouská pojišťovna, která byla založena rakouskou pojišťovnou Die Niederösterreichische Versicherung. Mateřská společnost se sídlem ve Vídni Die Niederösterreichische Versicherung - zaujímá v Dolním Rakousku 2. příčku mezi pojišťovnami. Byla založena v roce 1923 a na rakouském trhu má tak již více než 80letou tradici, kterou podtrhují dosažené úspěchy. Rakouské pojišťovnictví se v České republice již v předchozích letech osvědčilo jako kompetentní partner. Kulturní a historická blízkost sousedních států vyústila po vstupu České republiky do EU ve vstup Dolnorakouské pojišťovny na český trh. Nyní chce své zkušenosti a pojistné produkty nabídnout také na českém trhu. Pojišťovna nabízí povinné ručení pro vozidla do 3,5 t a v současné době připravuje nový produkt kasko pojištění (tzn. havarijní pojištění). Wüstenrot pojišťovna Pronikání Finančního koncernu Wüstenrot na slovenský, stejně jako na český trh, započalo založením Wüstenrot stavební spořitelny v roce 1993 a Wüstenrot životní pojišťovny v roce Wüstenrot životní pojišťovna byla na Slovensku mimořádně inovativní a úspěšná, takže se jí už v roce 2003 podařilo odkoupit mnohem větší Univerzální bankovní pojišťovnu a vznikla Wüstenrot pojišťovna s univerzální pojišťovací licencí založila Wüstenrot pojišťovna pobočku také v České republice. Wüstenrot pojišťovna přichází na český pojistný trh s inovativním a jedinečně konstruovaným povinným ručením a jako první používá kategorizaci podle výkonu motoru. Tím se stala pro některé skupiny aut mimořádně cenově atraktivní. Co nabízí: kategorizace podle výkonu motoru mimořádné zvýhodnění pro ženy nižší sazby pro zkušené řidiče Wüstenrot sleva Asistenční služba zdarma. strana 3

4 Rád bych získal více loajálních makléřů Ing. Petr Hrbáček, regionální obchodní ředitel pro makléře, Česká pojišťovna a.s. Ostrava Dříve jste pracoval v ebance. Z jakého důvodu jste se rozhodl pro přechod z bankovního trhu na trh pojistný? Ten důvod byl opravdu jednoduchý. Tehdy jsem měl šestadvacet let. Bankovnictví je daleko konzervativnější než pojišťovnictví. Než bych dosáhl nějakého pracovního postavení a stal se managerem alespoň dvanáctičlenného týmu tak bych na to čekal minimálně 5 let. ebanka patří do skupiny PPF (pozn. největší a nejsilnější finanční skupina v ČR), stejně jako Česká pojišťovna. Dostal jsem nabídku pracovat v České pojišťovně a již od počátku jsem měl na starost přibližně 30 lidí. Co Vás na Vaší práci nejvíce baví? Práce s lidmi a obchodování. Řídíte se při obchodování nějakým vlastním pravidlem jako je např. pravidlo win-win? Ne, a to z důvodu, že každý obchod je specifický. U menších firem je to především o slevách, v jaké výši je klientovi nabídnete. U větších společností je to o osobním přístupu. Ke každému klientovi je třeba přistupovat individuálně. Člověk musí mít cit a vědět, jakým způsobem ke každému jednotlivému klientovi přistupovat. Ale samozřejmě si člověk musí stanovit hranice, za které nepůjde. Působíte jako regionální ředitel prodejního kanálu pro makléře. Jak hodnotíte spolupráci s makléři? Prošla velkým vývojem. Dnes ji hodnotím lépe než před dvěma lety. Máme dva dvorní dodavatele, jedním z nich je SATUM CZECH s.r.o. Pod název pojišťovací makléř se dnes schovává mnoho subjektů, ať už to jsou makléři jako SATUM CZECH nebo domácí pojišťovací agenti, bývalí makléři České pojišťovny. Ke každému z nich máme opět individuální přístup. Jaké vize máte do budoucna ohledně spolupráce s makléři? Především najít více makléřů, kteří budou České pojišťovně loajální. Dnes jsou dva a rád bych, aby se nám podařilo rozšířit tento počet alespoň na pět. Setkal jste se s nějakými zásadními chybami, kterých se makléři při své činnosti směřující ke klientům dopouštějí? Nenazval bych to přímo chybou, ale dnes nikdo neprodává nejlepší produkty. Hodně makléřů prodává ty produkty, které jsou nejlevnější a ty, z kterých mají největší provizi. Působíte také v Brně a začínáte působit v Praze. Lze pozorovat nějaké zásadní rozdíly na pojistném trhu v těchto oblastech? Především co se týče požadavků klientů na pojištění? Ty rozdíly jsou obrovské. V Praze vzniká nejvíce obchodů, je zde samozřejmě patrný vliv vzniku sídel mnoha nadnárodních korporací a hraje zde velkou roli lobbyismus. V Ostravě je obchodů méně a vládne zde velká cenová válka makléři se zde navzájem postupně ničí. Dokáží nastavit ceny pojistného i o 30 % nižší než je tomu v jiných oblastech. Naopak v Brně není konkurence mezi makléři tak velká, obchody tam spíše stagnují. Jak byste za dobu, po kterou v České pojišťovně a.s. působíte, zhodnotil vývoj pojistného trhu? Co se týče makléřů, je trh naprosto neregulovatelný a vyvíjí se rychlým tempem. Dříve se makléři zajímali spíše o velké společnosti, dnes nabízejí své služby i menším firmám a podnikatelům a zároveň mezi nimi roste konkurence. A vývoj České pojišťovny? Česká pojišťovna se neustále vyvíjí. Stále jsme jedničkou na trhu a neustále zvětšujeme tržní podíl, takže celkově bych vývoj zhodnotil velmi pozitivně, asi nejúspěšnější v historii. Co spatřujete jako konkurenční výhodu České pojišťovny? Značku. Mnoho lidí si Českou pojišťovnu automaticky vybaví nejen ve spojení pojišťovnictvím, ale také třeba se sportem, protože jsme oficiálním partnerem Českého olympijského týmu. Důvěru klientů máme určitě také proto, že jsme nejstarší pojišťovnou na českém trhu a mnoho lidí důvěřuje tradičním firmám. A naopak jako konkurenční nevýhodu? Nepociťuji to jako nevýhodu, ale slabším místem je určitě velikost skupiny PPF a samotné České pojišťovny, což má samozřejmě negativní vliv na rychlost interní komunikace. Pružnost není taková, jaká by v dnešní rychlé době asi měla být. Lze pozorovat vývoj české společnosti z pohledu pojištění? Využívají firmy více nabídek pojišťoven, než tomu bylo v předchozích letech? Jsou liberálnější, nebo jsou stále příliš konzervativní a mají strach uzavírat některé z méně obvyklých druhů pojištění? Firmy neustále podceňují význam pojištění a ve firemních prioritách se pojištění vyskytuje až na posledních místech. Mnoho firem má jen povinná pojištění. Je to dáno českou mentalitou a rozdíl mezi českým pojistným trhem a pojistnými trhy na západě je opravdu citelný. Dokážete zhodnotit tuto situaci také na pojistném trhu občanů? V posledních letech se hodně objevují tzv. multilevely tzn. pyramidy nabraných lidí nabízejících pojištění, kteří chodí dům od domu. Tito lidé nejsou samozřejmě odborníky a doporučují ta pojištění, která jim přinášejí největší provize, a ne ta, která jsou pro občany nejlepší. Týká se to především životního a penzijního pojištění. Jaké jsou momentálně trendy v oblasti pojištění firem? Na trhu přibývá makléřů, roste tedy konkurence. V oblasti požadavků na pojistné produkty žádné trendy nejsou. Většina firem využívá klasická pojištění auta, majetek. Je známo, že spokojenost zaměstnanců vede ke spokojenosti klientů. Jak se staráte o spokojenost Vašeho pracovního týmu, která je motivuje k lepším výsledkům? Říkat zaměstnancům vždy na rovinu co se děje jak u nás v pojišťovně, nebo třeba u klienta, nemám rád zákulisní hry. A chovat se k nim přirozeně a normálně. Jsme si na prosto rovni a nemám rád takové ty hry na šéfa. Určitě jste se ve svém profesním životě potkal se spoustou zajímavých lidí. Zanechali někteří z nich hlubší stopu ve Vašem životě? Kteří to byli? Byl to Prof. Ing. Jiří Kern, CSc. tehdejší děkan Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Ten mi dokázal poradit a trošku zkrotit mé mladické nerozvážné kroky. Vždy mě nabádal k tomu, ať více přemýšlím, než začnu jednat. Dále si samozřejmě vážím lidí, se kterými se setkávám v obchodní oblasti. Ať už to je Roman Horváth, Peter Díľ nebo Václav Králík či Milada Kuběnová. Najdete si po práci také čas na své koníčky? I přes můj hektický způsob života si najdu čas na golf, který hraji velmi aktivně a moc mě baví. Pravidelně také jezdím lyžovat a plavu. A potom klasicky si občas přečtu knihu a rád si zajdu někam posedět a pobavit se s přáteli. Co je Vaším životním nebo pracovním krédem? Chovat se k lidem tak, abych se za pár let nebál je potkat. Tzn. i v pracovním životě se chovat stejně přirozeně jako v osobním životě. strana 4

5 Životní pojištění má pro pracovníky i manažery firem delší životnost než mobil nebo auto Životní pojištění a penzijní připojištění není v posledních letech populární pouze u individuálních klientů, ale zvýšený zájem je velmi silně zaznamenáván i v korporátním segmentu. Firmy si více uvědomují zejména ekonomické výhody tohoto typu zaměstnaneckých motivací, ale není jim lhostejná ani stránka personální. Životním pojištěním lze totiž motivovat klíčové i řadové zaměstnance a ještě ušetřit na daních. Takto účelně spojit příjemné s užitečným nedokáže žádný jiný zaměstnanecký benefit. Je velmi těžké nějak specifikovat typy klientů. V minulosti to bývaly pouze velké firmy, zaměřené například na stavebnictví nebo těžký průmysl. V poslední době se ukazuje, že k rozhodnutí takto odměňovat a stabilizovat své zaměstnance dozrávají i menší firmy nejrůznějšího zaměření. Přispívat zaměstnancům na jejich pojištění tak začínají i nemocnice, univerzity nebo státní správa. Mezi klienty pojišťoven a penzijních fondů jsou tak i takové rezorty, jakými jsou třeba zdravotnictví a školství, které dosud stály v ústraní zájmu o tyto výhody pro své pracovníky. Zaměstnavatel si může u České pojišťovny zvolit jednoduché univerzální pojištění i komplexní pojištění určené řadovým i klíčovým zaměstnancům firmy. Pojištění se také přizpůsobila požadavkům současného životního stylu. Jsou flexibilnější a umožňují s pojistkou dlouhodobě pracovat. V naší nabídce se rovněž neobjevují pouze kapitálová pojištění, ale i nové druhy investičních pojištění s možností volby investičních profilů. Samozřejmostí je široká škála volitelných připojištění úrazu, závažných onemocnění, invalidity. V České pojišťovně navíc právě vzniká nový produkt investičního životního pojištění zaměřený právě na korporátní klientelu. Zaměstnance i firmy se navíc v České pojišťovně snažíme motivovat celou řadou dalších výhod, v podobě zvýhodněných pojištění a dodatečných benefitů, jako je například: - trvalá sleva na pojištění domácnosti a staveb, občanská odpovědnost (vše v balíčku KOSTKA ) - trvalá sleva na havarijní pojištění - trvalá sleva na cestovní a úrazové pojištění - BENZINA karty nebo TESCO poukázky ZDARMA v předem dohodnuté výši - kreditní karta České pojišťovny Snažíme se u klientů i externích pojišťovacích partnerů budovat image České pojišťovny jako poskytovatele první volby. Poskytujeme velmi slušné hodnotové nabídky pro jednotlivé segmenty podniků od těch nejmenších po giganty. To znamená, že každému z nich nabízíme vzájemně se doplňující produkty tak, aby pro firmu vytvořily personální program s ideální kombinací zaměstnaneckých motivací a daňových výhod. Produkty penzijního připojištění a životního pojištění jsou nástroji k vytváření dlouhodobých dobrovolných úspor a oprávněně se očekává, že jejich role v souvislosti s akutní potřebou penzijní reformy poroste velmi rychle. Další růst trhu zaměstnaneckého pojištění bude záviset na dalším vývoji reformy veřejných financí a důchodové reformy. Zaměstnanecké pojistné programy v sobě skrývají obrovský potenciál a jsou v dnešní době jednou z mála oblastí životního pojištění, která nestagnuje. Čím dál tím více se ukazuje, že životní pojištění má pro pracovníky i manažery firem delší životnost než mobil, auto a jiné benefity. Ing. Jiří Král Ředitel Odboru zaměstnaneckých výhod Česká pojišťovna a.s. AXA ASSISTANCE Služby společnosti AXA ASSISTANCE pomáhají v nejrůznějších situacích. Ať už se jedná o zlepšení vztahů s Vašimi zákazníky, zvýšení hodnoty Vaší značky, úsporu nákladů spojených s likvidací škod, sledování výkonnosti vlastních autorizovaných sítí nebo třeba o ošetření Vašeho zranění na dovolené. Společnost AXA ASSISTANCE CZ zahájila svou činnost v České a Slovenské republice v lednu Základní strategií společnosti je operativnost jejích služeb i přizpůsobivost konkrétním požadavkům a potřebám jak asistovaných společností, tak jejich klientů při řešení nejrůznějších aktuálních problémů. AXA ASSISTANCE disponuje k dnešnímu dni největší a nejdéle existující mezinárodní sítí poboček a operačních středisek ve světě. Sít poboček AXA ASSISTANCE se skládá z: 38 dceřiných společností a organizačních složek s vlastní obchodní činností, 185 partnerských operačních středisek (vybraných podle kvalitativních standardů skupiny AXA). Služby společnosti AXA ASSISTANCE se dělí do mnoha produktových oblastí. V každé oblasti si můžete zvolit Pojištění cizinců Zcela specifickou oblastí pojištění na českém pojistném trhu je bezesporu zdravotní pojištění cizinců. Dle jakého zákona je upraveno, jaké možnosti se nabízejí a na kterou z pojišťoven se při poptávce po tomto pojištění obrátit Vám přiblížíme v následujícím článku. Pro osoby, které nejsou účastníky veřejného zdravotního pojištění (dle zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění), jsou na pojistném trhu připraveny produkty, určené pro zabezpečení zdravotní péče v ČR. Nabízené produkty musí splňovat podmínky 5 Zákona o pobytu cizinců na území ČR č. 326/ 1999 Sb. z mnoha nastavitelných parametrů (složení a rozsah služeb, limity plnění atd.). Zároveň lze vytvářet jedinečné balíčky služeb kombinováním vybraných oblastí, které odpovídají Vašim potřebám. Společnost AXA ASSISTANCE CZ nabízí na českém pojistném trhu následující produkty a služby: Cestovní asistence Domácí asistence Asistence vozidel Lifestyle asistence Teleasistence Právní asistence Na AXA ASSISTANCE se můžete spolehnout po celém světě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Tento zákon stanoví jako cílovou skupinu pojištěných osob, kterými jsou: cizinci, kteří žijí na území ČR bez trvalého pobytu, tzn. mají dlouhodobý nebo přechodný pobyt v ČR, resp. visa na 90 dní. Především se jedná o cizince z nečlenských států EU např. Vietnamce, Rusy, Ukrajince. Ojediněle se může jednat také o Slováky a Poláky. cizinci pohybující se na území ČR jako turisté Nabízené zdravotní pojištění cizinců slibuje poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, jejíž strana 5

6 příčinou je náhlé onemocnění nebo úraz pojištěného. Jedná se tedy o péči, jejíž poskytnutí je nezbytné z lékařského hlediska. Proplácení nákladů v souvislosti s touto péčí je však omezeno limity, které jsou dány pojistitelem. Rovněž i příčiny mají svá omezení, tzn. pojištění se pak nemusí vztahovat např. na zdravotní péči poskytnutou v souvislosti s: vyšetřením a léčením psychických poruch, preventivními prohlídkami rehabilitací, kosmetickými zákroky, pohlavními nemocemi apod. Zdravotní pojištění cizinců nabízí např. UNIQA pojišťovna a.s., Pojišťovna Slavia a.s., VICTORIA VOLKSBAN- KEN pojišťovna a.s., MAXIMA pojišťovna a.s. a VZP a. s. Nejobsáhlejší formu tohoto pojištění pak nabízí Pojišťovna VZP, a. s. Ta je dceřinou společností VZP ČR a zahájila činnost 1. května V rámci zdravotního pojištění cizinců nabízí dva produkty, kterými jsou: - Zdravotní pojištění cizinců pro případ neodkladné péče - Zdravotní pojištění cizinců pro případ komplexní péče Zdravotní pojištění cizinců pro případ komplexní péče se přibližuje plné zdravotní péči, tzn. zdravotní péči v České republice zabezpečenou v rozsahu, který se blíží rozsahu veřejného zdravotního pojištění. To, že je zdravotní péče obsáhlejší pak dokazuje i možnost klienta, sjednat si např. typ pojištění gravidita, profesionální sporty, akutní stomatologie apod. Podmínkou pro sjednání pojistné smlouvy je zdravotní stav, který se ověřuje vstupní lékařskou prohlídkou u určeného smluvního lékaře. Minimální doba pojištění je šest měsíců, vyplatí se tedy pro osoby zdržující se v České republice dlouhodobě. ZEMĚDĚLSKÉ POJIŠTĚNÍ V současné době společnost SATUM CZECH s.r.o. nabízí kompletní zemědělské pojištění. V následujícím článku Vás seznámíme se základními druhy zemědělského pojištění a jeho možnostmi, včetně uvedení pojišťoven nabízejících tyto produkty. Zemědělská prvovýroba je i přes zavádění moderní technologie považována za odvětví s nejvyšší mírou rizika. Ta je především dána přírodními podmínkami hospodaření a dynamickým vývojem tržního prostředí. Pojištění je jedno z mála možných finančních nástrojů, které umožňuje snížení rizik v zemědělství. Pojišťovny pravidelně soustřeďují prostředky z pojistného a tyto prostředky jsou následně používány ke kompenzaci vzniklých škod dle podmínek uvedených v pojistné smlouvě. Při pěstování plodin, rostlin, ovoce a nebo při chovu zvířat, či při správě lesů nelze ani při nejlepším úmyslu zabránit různým pohromám. U pěstování plodin a rostlin jsou to např. záplavy, požáry, krupobití nebo jarní mrazy. U chovu zvířat jsou to všelijaké nákazy, akutní otravy nebo přerušení dodávky elektrického proudu. Při správě lesů dochází k požárům a vznikají tím velké škody. Zemědělské pojištění kryje tyto nenadálé vlivy, kterým nelze zabránit a při kterých dochází k velkým ztrátám. Základní druhy zemědělského pojištění: Druh pojištění Základní riziko pojištění Další rizika pojištění Pojištění plodin krupobití požár, povodeň, záplava, sesuv půdy, vyzimování, jarní mráz apod. Pojištění hosp. zvířat nákaza jiné hromadné onemocnění, zasažení zvířete elektrickým proudem, sdružené živelné nebezpečí, přehřátí organismu zvířete apod. Pojištění koní nákaza porodní škody nebo zmetání, živelné nebezpečí, ošetření a léčení, připojištění březí klisny apod. Pojištění lesních porostů požár tíha sněhu, úder blesku, vichřice apod. Pojištění psů léčení nákaza, infekční nemoc, neinfekční získaná nemoc, odpovědnost za škodu apod. Pojištění plodin a rostlin Pojištění plodin a rostlin eliminuje škody, které způsobují klimatické jevy. V průběhu posledních let dochází k těmto klimatickým změnám stále častěji, než-li tomu bylo doposud, proto se pojištění plodin stává nezbytným. Z hlediska pojištění je důležité vědět, do které ze skupin plodin pojišťovanou plodinu řadíme. Takovouto skupinou plodin můžou být např. olejniny, obilniny nebo přadné rostliny. Do skupin plodin řadíme jednotlivé druhy plodin. Tzn. pšenici, oves nebo žito zařadíme pod obilniny apod. Plodiny tak lze pojistit buď v rámci skupiny plodin, tzn. na orné půdě jsou pěstovány druhy plodin patřící pod jednu skupinu plodin, nebo lze pojistit jednotlivé druhy plodin, popř. lze pojistit ornou půdu jako celek (součet hektarů dle druhů plodin). Pojištění lze sjednat s variabilní spoluúčastí a vztahuje se na škody poškozením nebo zničením plodin. Pojištění hospodářských zvířat V rámci zemědělského pojištění hospodářských zvířat lze pojistit skot, prasata, ovce, kozy a drůbež. Pojištění lze sjednat s variabilní spoluúčastí a vztahuje se na škody vzniklé v důsledku uhynutí, utracení nebo nutné porážky zvířat. Pojistitelná rizika zde eliminují škody způsobené nakažením zvířete, klimatickými jevy a nepředvídatelnými situacemi. Pojištění koní Pojistitelná rizika umožňují chovatelům zmírnit škody na chovaných zvířatech. Z hlediska pojištění se koně rozdělují na hřebce, klisny a valachy. Koně lze dále rozlišit dle užití na sportovní, užitkové apod. Pojištění lze sjednat s variabilní spoluúčastí a vztahuje se na škody v důsledku uhynutí, utracení a nutné porážky, popř. ošetření a léčení koně. strana 6

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009 leden 2009 www.satum.cz AKTUALITY www.pojistovacidum.cz je nejnovějším projektem společnosti SATUM CZECH, který je zaměřen především na retailovou klientelu. Návštěvníci Pojišťovacího domu mohou postupně

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel Veronika Mikelová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORABAKALÁŘSKÉPRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

Cestovní pojištění v České republice

Cestovní pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Cestovní pojištění v České republice Bakalářská práce Autor: Anastasia Savická Pojišťovnictví Vědoucí práce: doc.ing. Miroslav

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Autor: Ilona Václavíková Vedoucí práce: Ing. Diana Bílková, Dr. Praha

Více

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Certifikát LEED Platinum Je hodnocením především za úspornost budovy, ekologickou nenáročnost a vliv na okolí. V evropském měřítku lze v roce 2012 najít pouze 10 budov s platinovým

Více

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s.

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s. magazín 2014 časopis pro klienty společnosti Bohemia Servis Finance a.s. Generálníředitel ČPP a.s. Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti BS Money Centrum Dlouhodobý servis

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 2009 Zimní sportovní hry Pustevny 2009 Kapitálové životní pojištění HARMONIE Nejúspěšnější pojišťovnou v anketě makléřů Pojišťovna

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2010 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Dozorčí rada a představenstvo... 11 Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

součástí vydání je SON Sdružení nájemníků ČR Nám. W. Churchilla 2 113 59 Praha 3 Žižkov e-mail: son@cmkos.cz kovaní odborníci

součástí vydání je SON Sdružení nájemníků ČR Nám. W. Churchilla 2 113 59 Praha 3 Žižkov e-mail: son@cmkos.cz kovaní odborníci Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Fleetový program je významnou součástí naší obchodní strategie Pod jakým zorným úhlem dnes vybírají podnikatelé a manažeři auta do svých firem, o

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2012 S vámi od A do Z Základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele (v mil. Kč) 2012 2011 Změna 2012/2011 Hrubé předepsané pojistné 11 568 11 044 4,7 % Životní pojištění

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ČPP ZA ROK 2006 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ČPP Obchodní firma Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Sídlo Budějovická 5, 140

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ Vychází 2. dubna 2007 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ NEJ TEN JŠÍ ASOPIS O FINANCÍCH 4/07 CHCETE VÍCE PEN Z? INVESTUJTE! podílové fondy životní pojištění

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bakalářská práce Autor: Kateřina Šťastná Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing.

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

Kvalita investice do podnikání

Kvalita investice do podnikání Ročník 16 (11/2014) www.iprosperita.cz Promýšlíte nové webové stránky? Chcete originální novoročenku? Potřebujete pomoci s firemní grafikou? Rádi byste vylepšili logo? Hledáte pomoc? Volejte profesionály:

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více