A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ"

Transkript

1 Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana pojištění odpovědnosti za škodu fyzických osob (OSVČ) 2 sazebník 7 manuál k likvidaci škod 9 až 12 pojištění odpovědnosti za škodu právnických osob 3 sazebník 8 manuál k likvidaci škod 9 až 12 pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnanců 4 sazebník 4 manuál k likvidaci škod 12 B. Pojištění majetku členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana pojištění zařízení kanceláře 5 havarijní pojištění motorových vozidel 5 povinné ručení motorových vozidel 6 příklad 6 Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy Stránka 1

2 Rámcová pojistná smlouva č : Pojištění odpovědnosti fyzických osob (OSVČ) Pojistit se mohou všichni řádní členové Svazu účetních a Komory certifikovaných účetních, kteří mají oprávnění vykonávat účetní činnost na území ČR. Pojištění se uzavírá na základě vyplněné přihlášky potvrzené základní organizací Svazu účetních. Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s: 1. vedením účetnictví 2. vedením daňové evidence 3. zpracováním souvisejících plateb, zejména pojištění zdravotního, sociálního, případně místních poplatků 4. uplatněním nároku na náhradu další případné škody, kterou klient vůči pojištěnému uplatní a bude přiznána soudem 5. provedením chybného výpočtu 6. škodou na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti: (písemnosti, obchodní a účetní knihy, nosiče dat, peníze, platební karty, ceniny) 7. ušlým ziskem klienta, se škodou způsobenou jinak než na zdraví, životě a věci 8. vadně vykonanou prací Možnosti připojištění zdarma: odpovědnost za škodu vzniklou jinému v souvislosti s provozem kanceláře pojištěného: limit plnění ,- Kč škody na zařízení kanceláře vzniklé v důsledku odcizení, vandalismu a živelních škod: limit plnění ,- Kč majetkové škody pokud je činnost je prováděna v domácnosti: limit plnění ,- Kč Svaz účetních a KCÚ - sjednané rámcové smlouvy Rámcová pojistná smlouva č Stránka 2

3 Pojištění odpovědnosti právnických osob Pojistit se mohou právnické osoby oprávněné vykonávat účetní činnost na území ČR. Pojištění se uzavírá na základě vyplněné přihlášky potvrzené základní organizací Svazu účetních. Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s: 1. jednáním osoby, prostřednictvím které pojištěný vykonává účetní činnost nebo jednáním zaměstnance pojištěného 2. vedením účetnictví 3. zpracováním souvisejících plateb, zejména pojištění zdravotního, sociálního, případně místních poplatků 4. uplatněním nároku na náhradu další případné škody, kterou klient vůči pojištěnému uplatní a budou přiznány soudem 5. provedením chybného výpočtu 6. ušlým ziskem klienta, se škodou způsobenou jinak než na zdraví, životě a věci 7. vadně vykonanou prací Možnosti připojištění: 1. škoda na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti: (písemnosti, obchodní a účetní knihy, nosiče dat, peníze, platební karty, ceniny) limit plnění ,- Kč, bez spoluúčasti pojistné 1.000,- Kč ročně 2. odpovědnost za škodu vzniklou jinému v souvislosti s provozem kanceláře pojištěného limit plnění ,- Kč, se spoluúčastí 1.000,- Kč pojistné 500,- Kč ročně 3. odpovědnost za škodu vzniklou jinému v důsledku porušení nebo nedodržení zahraničního práva a mezinárodních účetních standardů: pojistné - 25% navýšení pojistného profesní odpovědnosti Svaz účetních a KCÚ - sjednané rámcové smlouvy Rámcová pojistná smlouva č : Stránka 3

4 Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli Pojištění se uzavírá na základě žádosti předané základní organizaci Svazu účetních. pojištěný limit plnění v Kč roční pojistné v Kč zaměstnanec bez certifikace zaměstnanec s certifikací 1. stupně zaměstnanec s certifikací 2. stupně zaměstnanec s certifikací 3. stupně Možnost připojištění zdarma: odpovědnost za škodu, kterou pojištěný způsobil v souvislosti s řízením dopravního prostředku Poznámka : pojištění je možné využít i na jiné škody, za které zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli dle Zákoníku práce. Svaz účetních a KCÚ - sjednané rámcové smlouvy Pojistná smlouva č a Pojištění majetku fyzických a právnických osob Pojistit se mohou členové SÚ - fyzické a právnické osoby oprávněné vykonávat účetní činnost na území ČR, které mají již uzavřené pojištění některou shora uvedenou rámcovou pojistnou pojistnou smlouvou. Pojištění se uzavře na základě vyplněné přihlášky předané makléři. Stránka 4

5 Druhy pojištění 1. pojištění souboru zařízení kanceláře živelní událostí, odcizením, vandalismem sdružený živel sdružený živel a odcizení vandalismus 1 z pojistné částky 5 z pojistné částky 4 z pojistné částky 2. havarijní pojištění motorových vozidel (HAV) a) vozidla vyrobená v ČR stáří do jednoho roku stáří nad jeden rok stáří nad tři roky b) vozidla zahraniční výroby stáří do jednoho roku stáří nad jeden rok stáří nad tři roky 22 z nové ceny vozu 18 z nové ceny vozu 15 z nové ceny vozu 33 z nové ceny vozu 30 z nové ceny vozu 27 z nové ceny vozu Spoluúčast 5.000,- Kč, 10% při odcizení celého vozu Možnosti připojištění: úrazové pojištění sedadel pojištění zavazadel k havarijnímu pojištění Bonus za bezeškodní průběh (lze převést z původní pojistky i od jiného pojistitele): sleva 10% z havarijního pojištění za každý rok beze škod, maximálně 50% za 60 měsíců beze škod Svaz účetních a KCÚ - sjednané rámcové smlouvy 3. Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla - povinné ručení (POV) obsah motoru roční pojistné do ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč nad ,- Kč Stránka 5

6 sazby POV se podařilo udržet na velmi nízké úrovni i přesto, že pojištění nebylo využíváno, a není tedy znám škodní průběh při pojištění HAV + POV - dalších 5% slevy z havarijního pojištění Příklad 1. - nové vozy bez bonusu Příklad Typ vozu/nová cena rok výroby HAV POV celkem Škoda Octavia 1, ,- Kč Škoda Fabia 1, ,- Kč Renault Megane 1, ,- Kč Příklad roky staré vozy s bonusem 20% Příklad Typ vozu/nová cena rok výroby HAV POV celkem Škoda Octavia 1, ,- Kč Škoda Fabia 1, ,- Kč Renault Megane 1, ,- Kč Stránka 6

7 Svaz účetních a KCÚ - sjednané rámcové smlouvy Sazebník - pojištění odpovědnosti fyzických osob (OSVČ) Rámcová pojistná smlouva č : pojištění odpovědnosti fyzických osob (OSVČ) Pojistná částka / tis. Kč/ Honoráře do /tis. Kč za rok/ roční pojistné /Kč/ Svaz účetních a KCÚ - sjednané rámcové smlouvy Stránka 7

8 Sazebník - pojištění odpovědnosti právnických osob Rámcová pojistná smlouva č : pojištění odpovědnosti právnických osob Pojistná částka / tis. Kč/ Honoráře do /tis. Kč za rok/ roční pojistné /Kč/ Navýšení pojistného podle počtu zaměstnanců pokud společnost zaměstnává 1-3 účetní - koeficient 1,0 pokud společnost zaměstnává 4-6 účetních - koeficient 1,1 pokud společnost zaměstnává více než 6 - koeficient 1,5 Manuál k likvidaci škody z odpovědnosti účetních - OSVČ a právnických osob Obsah: Stránka 8

9 1) Kontaktní údaje 2) Co je škoda 3) Postup hlášení škody 4) Formuláře "Hlášení pojistné události" 5) Podklady pro nahlášení pojistné události 6) Důležitá upozornění 1) Kontaktní údaje: GrECo, International, poradenství pro riziko a pojištění s.r.o. Novodvorská Praha 4 Správce pojištění: Ing. Marieta Vodrážková - Melichárková Account Manager ředitelka pobočky Praha Tel.: GSM: GSM: Fax: Fax: <http://www.greco.eu> <http://www.eosrisq.com> Sídlo společnosti: Novodvorská 994/138, Praha 4, Společnost je zapsána v obchodnim rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. C, vložka IC: , DIC: CZ ) Co je ŠKODA : Škoda je újma spočívající ve zmenšení majetku poškozeného. U škod z odpovědnosti účetních je škodou zpravidla penále, ale může jít i o úrok z prodlení. Není-li poškozeným úhrada penále či jiné platby provedena, ke škodě zatím nedošlo. Škodu je však možné i v tomto stadiu nechat registrovat pojišťovnou a podklady doložit dodatečně "Hlášení z opatrnosti " Pokud pojištěný obdrží žalobu klienta o náhradu škody, neprodleně vše oznámí správci pojištění GrECo International a zašle mu kopii žaloby, společně s vyplněným formulářem Hlášení škody a dále se řídí pokyny pojišťovny. Manuál k likvidaci škody z odpovědnosti účetních - OSVČ a právnických osob 3) Postup hlášení škody: Stránka 9

10 Pojištěný nesmí bez souhlasu pojišťovny poškozenému škodu hradit nebo škodu písemně uznat, jinak pojišťovna může odmítnout pojistné plnění. 1. Klient informoval pojištěného o vzniku škody. 2. Pojištěný požádá klienta, aby mu zaslal svůj nárok na náhradu škody písemně a současně zaslal potvrzení o úhradě penále příslušnému FÚ, event. další doklady. (Žádost o náhradu škody lze zaslat formou dopisu nebo může jít také o fakturu, kde bude uvedeno, že jde o náhradu škody - penále za zdaňovací období... apod.) 3. Pojištěný zašle potřebné doklady spolu s formulářem "Hlášení pojistné události" makléři elektronickou poštou ( ), faxem nebo poštou. Hlášení škody je nutné zaslati tehdy, když pojištěný se svým zaviněním nesouhlasí: opět tzv. "Hlášení z opatrnosti". 4) Formuláře "Hlášení pojistné události" Existují tři druhy těchto formulářů. Dva formuláře hlášení pojistné události OSVČ a hlášení pojistné události právnických osob, které zasílá makléř, tedy GrECo, International, poradenství pro riziko a pojištění s.r.o. POZOR: Jde o speciální formuláře GrECo, International, poradenství pro riziko a pojištění s.r.o. pro Svaz účetních, které nelze obdržet přímo od pojišťovny!!! Zaměstnanci hlásí škody na běžných formulářích pojišťovny, které jsou na internetu či na všech kancelářích Kooperativy. Jejich hlášení škody je specifické, neboť musí splňovat některá ustanovení Zákoníku práce. Manuál k likvidaci škody z odpovědnosti účetních - OSVČ a právnických osob 5) Podklady pro nahlášení pojistné události (škody) a) Písemně vznesený nárok poškozeného na náhradu škody. b) Smlouva s poškozeným o výkonu činnosti. Jedná se o smlouvu s klientem nebo jiný písemný doklad prokazující jeho činnost pro klienta - vyměření penále. Stránka 10

11 c) Rozhodnutí finančního úřadu, zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení či jiného orgánu o penále, pokutě či zvýšení daně: Výměr penále. d) Zpráva finančního úřadu (zdravotní pojišťovny, SSZ ap.) o kontrole, z které bylo penále vyměřeno pokud je finanční sankce na základě kontroly. e) Vyjádření pojištěného ke způsobené škodě, důvody jak škoda vznikla a proč za ni pojištěný odpovídá. Pokud by pojištěný uvedl, že za škodu neodpovídá, nelze od pojišťovny získat pojistné plnění. f) Potvrzení poškozeného (tedy klienta), že finanční sankci příslušnému úřadu uhradil. g) Pokud probíhalo jakékoli odvolání, je třeba doložit jeho rozhodnutí. Bez tohoto dokladu bude pojišťovna čekat na ukončení odvolacího řízení. V některých případech i samotné daňové přiznání či dodatečné daňové přiznání, žádost o prominutí či snížení penále V některých případech i samotné daňové přiznání či dodatečné daňové přiznání, žádost o prominutí či snížení penále, rozhodnutí o prominutí či odvolání. Každá škoda je posuzována jako individuální případ a proto je možné, že si pojišťovna vyžádá i další podklady. Vše závisí na okolnostech konkrétní škody. Manuál k likvidaci škody z odpovědnosti účetních - OSVČ a právnických osob 6) Důležitá upozornění: Pokud klient vznese poprvé svůj písemný nárok v jednom kalendářním roce, musí být škoda hlášena makléři nejpozději do 30 dnů následujícího kalendářního roku, tedy do 30. ledna. Tento den musí být dostupné doklady (minimálně formulář "Hlášení pojistné události") fyzicky u makléře. Nestačí tedy jejich podání na poštu. Jinak není dodržena pojistná smlouva a pojišťovna neposkytne pojistné plnění. PŘÍKLAD : Klient písemně požádal daňového poradce o náhradu škody dne Škoda musí být hlášena makléři nejpozději Stránka 11

12 Čeho se vyvarovat při hlášení škody 1. Když klient požaduje písemně náhradu, je třeba to okamžitě hlásit makléři a řídit se podle jeho rad. 2. Pokud pojištěný obdrží žalobu nebo platební rozkaz, ohlásí to okamžitě makléři a řídí se jeho radami. 3. V hlášení škody a vyjádření k němu se nesmí objevit, že pojištěný účetní zpracovával jakékoli daňové přiznání. Tato činnost již nespadá do účetní činnosti, ale do daňového poradenství a pojišťovna proto takovéto škody okamžitě zamítá. Účetní však mohl pochybit při zaúčtování či nezaúčtování dokladů, při zatřídění HIM, při započtení rezerv, pohledávek nebo při výpočtu. Manuál k likvidaci škody z odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli Postup při hlášení škody 1. Zaměstnavatel informoval pojištěného a rozhodl o náhradě škody ve výši max. 4,5 násobku průměrného platu. 2. Pojištěný požádá zaměstnavatele o doklad o porušení povinnosti zápis ze škodní komise, protokol o poškození či zničení věci apod. Dále požádá o doklad, který určuje skutečnou výši škody. 3. Pojištěný zašle potřebné doklady spolu s formulářem "Hlášení pojistné události" makléři elektronickou poštou ( ), faxem nebo poštou. Zaměstnanci hlásí škody formulářích pojišťovny, které jsou na internetu. Jejich hlášení škody je specifické, neboť musí splňovat některá ustanovení Zákoníku práce. Stránka 12

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen "pojištění odpovědnosti") kryje škody či újmy způsobené jinému

Více

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3 OBSAH Pokyny pro klienta... 2 Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.... 3 Oznámení informací zájemcům před uzavřením pojistné smlouvy... 4 Všeobecné pojistné podmínky

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03)

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

Pojistné podmínky pro pojištění vozidel Auto GO

Pojistné podmínky pro pojištění vozidel Auto GO Pojistné podmínky pro pojištění vozidel Auto GO Hlava I Obecná část 512553 AUTO PP (05/2014) Úvodní ustanovení Pojištění vozidel, jímž se rozumí dále dle souvislostí jak havarijní pojištění, tak pojištění

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Sdružené pojištění vozidla 7506 10/2011 Praktické rady klientům 1. Jak postupovat v případě dopravní nehody? Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Auto, s.r.o. Verze 5/2013

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Auto, s.r.o. Verze 5/2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Auto, s.r.o., (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru a Smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Sdružené pojištění vozidla 7506 10/2009 Praktické rady klientům 1. Jak postupovat v případě dopravní nehody? Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus (ACP) Obsah: Všeobecné pojistné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 6/12 PP FAP 6/12 Obsah Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

Více

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2 ŠKODA Pojištění OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 8 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Pojistné podmínky pojištění motorových vozidel

Pojistné podmínky pojištění motorových vozidel Tesco Stores ČR a.s., IČO: 45308314, je vázaným pojišťovacím zprostředkovatelem Tesco pojištění, jehož poskytovatelem je DIRECT Pojišťovna, a.s., IČO: 27441831 Tel.: (+420) 290 290 290, www.itesco.cz/pojisteni

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus II (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2012/05)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2012/05) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla () Obsah: A)

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777 MOBILITY pojistné podmínky www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP OPV 2006 (str. 2) Všeobecné pojistné podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 4/2006

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 4/2006 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy a vymezují vztahy mezi společností GE Money

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více