Upute za uporabu. Value serija. Model VS375C, VS575C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upute za uporabu. Value serija. Model VS375C, VS575C"

Transkript

1 Upute za uporabu Value serija Model VS375C, VS575C

2 Za Vašu arhivu Na stražnjoj strani UPS uređaja nalazi se serijski broj. Prepišite ga na za to predviđeno mjesto. Sačuvajte ovu knjižicu kao trajni dokaz kupnje jer bi mogao biti od pomoći u identifikaciji u slučaju krađe ili gubitka uređaja. Broj modela: Serijski broj: Datum kupnje:

3 OGRANIČENO JAMSTVO Što jamstvo pokriva: Jamstvo pokriva greške u materijalu i izradi ovog proizvoda za vrijeme trajanja jamstvenog roka. Ako se pokaže da postoje greške u materijalu ili izradi tokom jamstvenog roka, sukladno našem ćemo mišljenju popraviti ili zamijeniti proizvod s istim ili sličnim. Koliko dugo vrijedi jamstvo: Za točne jamstvene uvjete i trajanje jamstva molimo kontaktirajte distributera ili prodavača. Koga jamstvo štiti: Ovo jamstvo vrijedi isključivo za prvog kupca. Što jamstvo ne pokriva: 1. Proizvode kojima je serijski broj izmijenjen, uklonjen ili oštećen. 2. Oštećenja, kvarove ili neispravan rad do kojih je došlo zbog: a) nesreće, pogrešne uporabe, nepažnje, požara, vode ili drugih prirodnih utjecaja, neovlaštenog modificiranja proizvoda, ili nepoštivanja uputa dobivenih s proizvodom, b) popravaka ili pokušaja popravaka od strane neovlaštene osobe, c) kvara koji je rezultat slučajnog oštećenja ili oštećenja u transportu, uključujući ali ne isključivo i izlijeva tekućina, d) ugradnje ili uklanjanja proizvoda, e) vanjskih uzroka, f) upotrebe sredstava ili dijelova koji nisu u skladu sa specifikacijama proizvođača, g) uobičajenog trošenja pri uporabi, h) bilo kojeg uzroka nevezanog za grešku u proizvodu. 3. Troškove postavljanja, ugradnje ili uklanjanja. Ograničenja jamstva: NEMA JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI IMPLICIRANIH, KOJA NADILAZE OVDJE NAVEDENE OPISE, UKLJUČUJUĆI I IMPLICIRANO JAMSTVO MOGUĆNOSTI PRODAJE I SPOSOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. Isključenje šteta:

4 NAŠA ODGOVORNOST JE OGRANIČENA NA TROŠAK POPRAVKA ILI ZAMJENE PROIZVODA. NE SNOSIMO ODGOVORNOST ZA: 1. ŠTETU NASTALU NA DRUGIM PREDMETIMA UZROKOVANU BILO KAKVOM GREŠKOM NA PROIZVODU*, ŠTETE KOJE SU PROIZAŠLE KAO POSLJEDICA NEPRILIKA, GUBITKA KORISNOSTI PROIZVODA, IZGUBLJENOG VREMENA, IZGUBLJENE DOBITI, PROPUŠTENE POSLOVNE PRILIKE, GUBITKA MUŠTERIJE, GUBITKA PODATAKA, GUBITKA SOFTVERA, TROŠKA ZAMJENSKE OPREME, SMETNJE U POSLOVNIM ODNOSIMA, POTRAŽIVANJA TREĆIH OSOBA ILI DRUGI POSLOVNI GUBITAK, ČAK I U SLUČAJEVIMA KAD SMO OBAVJEŠTENI O MOGUĆNOSTI DOLASKA DO TAKVIH ŠTETA. 2. SVE OSTALE ŠTETE, BEZ OBZIRA BILE ONE SLUČAJNE, POSLJEDIČNE ILI DRUGAČIJE. 3. SVA POTRAŽIVANJA PREMA KUPCU OD BILO KOJE TREĆE STRANE. Utjecaj državnog prava (za SAD): Ovo jamstvo vam dodjeljuje određena prava, a možete imati i druga prava koja se razlikuju od države do države. Neke države ne dopuštaju ograničenja jamstva i/ili ne dopuštaju isključenje slučajnih ili posljedičnih šteta, stoga se gore navedena ograničenja ne tiču vas. Ograničenja jamstva (za teritorij Australije) Zakon o trgovini iz godine i odgovarajući državni i područni zakoni o trgovini ili legalizacija drugog vladinog ("mjerodavne uredbe") u određenim okolnostima impliciraju obavezne uvijete i jamstva koja ne mogu biti isključena. Ovo jamstvo je dodatak, a ne zamjena takvim uvjetima i jamstvima. Do mjere dopuštene mjerodavnim uredbama u odnosu na vaš proizvod i ostale materijale dobivene s proizvodom ("roba") odgovornost Opti Australia po mjerodavnim uredbama je ograničena, mišljenjem Opti Australia na: Zamjenu robe; ili Popravak robe; ili Plaćanje troška zamjene robe; ili Plaćanje troška popravka robe. Opti Australia zadržava pravo potraživanja predočenja dokaza o kupnji pri svakom jamstvenom potraživanju. Medicinski uređaji: Ne preporučamo korištenje UPS proizvoda za medicinsku opremu koja služi za održavanje na životu ili izravnu njegu bolesnika, jer bi kvar na UPS-u mogao dovesti do prestanka rada ili smanjene učinkovitosti takve opreme. *Osim izričito navedenog u UPS-ovim Smjernicama za zaštitu opreme VAŽEĆE od 1. listopada godine.

5

6 VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO! OVE UPUTE SADRŽE VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE. ČUVAJTE GA NA DOSTUPNOM MJESTU. OPREZ: AKUMULATOR MOŽE UZROKOVATI STRUJNI UDAR, OPEKOTINE PROUZROČENE VISOKIM NAPONOM PRI KRATKOM SPOJU, POŽAR ILI EKSPLOZIJU PARA. STOGA SE PRIDRŽAVAJTE UPUTA. PRI ZAMJENI AKUMULATORA UVIJEK KORISTITE ISTI MODEL I VRSTU AKUMULATORA: ZATVORENE OLOVNE AKUMULATORE JE POTREBNO PRAVILNO ODLOŽITI. POŠTUJTE LOKALNE ZAKONE O ODLAGANJU OPASNOG OTPADA.

7 OPREZ:! UPS SADRŽI NAPONE KOJI PREDSTAVLJAJU POTENCIJALNU OPASNOST. POPRAVKE SMIJE VRŠITI ISKLJUČIVO ZA TO OVLAŠTENA OSOBA. UPS SADRŽI VLASTITI UNUTARNJI IZVOR NAPONA (AKUMULATOR). IZLAZNE UTIČNICE MOGU BITI POD NAPONOM ČAK I KADA UPS NIJE SPOJEN NA MREŽNI NAPON. Sigurno i dugotrajno korištenje UPS djelomično ovisi i o pažnji korisnika. Molimo poštujte slijedeće predostrožnosti. Ne rastavljajte UPS. Ne pokušavajte spojiti UPS na naponsku mrežu osim putem dvopolne utičnice s uzemljenjem. Ne postavljajte UPS blizu vode ili u prostorima s povišenom vlagom. Pazite da tekućine ili strana tijela ne dospiju u unutrašnjost UPS-a. Ne zatvarajte ventilacijske otvore sa strane UPS-a. Ne spajajte uređaje, poput sušila za kosu, na izlazne utičnice UPS-a. Ne postavljajte UPS na mjesto pod izravnim sunčevim svjetlom ili blizu izvora topline. Ovaj je UPS namijenjen za instalaciju u unutarnjem prostoru kontrolirane temperature. Izlazna utičnica mora biti instalirana blizu UPS-a i lako dostupna. Instalacijom UPS-a valja pripaziti da zbroj LEAKAGE CURENT struje potrebne UPS-u i prispojenim trošilima ne premašuje 3.5mA. Za vrijeme održavanja ili popravka UPS-a akumulatorsko napajanje valja odspojiti s oba pola akumulatora, plusa i minusa. Ne bacajte akumulator u vatru. Akumulator može eksplodirati. Ne otvarajte ni uništavajte akumulatore, elektrolit u njima je opasan za kožu i oči. Akumulator predstavlja opasnost od električnog udara i visokog napona pri kratkom spoju. Poštujte slijedeće mjere opreza kada radite s akumulatorima * Skinite sat, nakit i ostale metalne predmete. * Koristite alat s izoliranim drškama. Da bi smanjili mogućnost izbijanja požara, spojite isključivo na instalaciju zaštićenu 20A osiguračem u skladu s Nacionalnim električnim pravilnikom. ANSI/NFPA 70.

8 FEDERALNA KOMISIJA ZA KOMUNIKACIJE (FCC) UPOZORENJE: Ova je oprema ispitana i potvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za Klasu B digitalnih uređaja, sukladno poglavlju 15 FCC pravilnika. Ta ograničenja dizajnirana su da bi pružila dovoljnu zaštitu od štetne interferencije u stambenom području. Ova oprema generira, koristi i zrači energiju radijske frekvencije i ako nije ugrađena u skladu s ovim uputama, može prouzročiti štetnu interferenciju za radio komunikaciju. Ne postoji garancija da do takve interferencije neće doći. Ako ova oprema prouzroči interferenciju vašim radio ili TV prijamnicima, što može biti utvrđeno paljenjem i gašenjem uređaja, korisnik može pokušati riješiti problem slijedećim mjerama: Pomicanjem ili okretanjem antene prijamnika. Povećanjem razdaljine između uređaja i prijamnika. Spajanjem uređaja na utičnicu drugoga strujnog kruga od onog na kojeg je spojen prijamnik. Posavjetujte se s prodavačem ili iskusnim serviserom TV prijamnika. CANADIAN DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (DOC) Ova oprema ne premašuje Klasu B emisije radijske interferencije iz digitalnih uređaja određene prema Regulaciji o radijskoj interferenciji Kanadskog zavoda za komunikacije. Uporaba u stambenom području može prouzročiti neprihvatljivu interferenciju za radio i TV prijamnike, a korisnik se mora pobrinuti da poduzme sve potrebne mjere kako bi to ispravio.

9 VS375C/VS575C 1 SADRŽAJ KOMANDE UPS-a UGRADNJA I RAD SPECIFIKACIJE RJEŠAVANJE PROBLEMA

10 2 VS375C/VS575C 1. UVOD 1.1 Pregled Value serija UPS-a dizajnirana je da spriječi nepravilne impulse, udarna prijelazna stanja, padove, prijelazne impulse i nestašice napona da dopru do vaše osjetljive opreme. Vaša oprema mogu biti računala i računalni sustavi, pa i komunikacijska oprema. Kada je mrežni napon prisutan, UPS neprestano filtrira i uređuje napon. Kada dođe do nestanka napona u mreži, jedinica rabi interni akumulator kako bi osigurala zamjensko napajanje bez ikakva prekida. 1.2 Samopodešavanje frekvencije VS modeli mogu raditi na 50 ili 60 Hz naponu. Kada UPS spojite na mrežni napon I uključite, sam otkriva ulaznu frekvenciju, te podešava sustav na tu frekvenciju. 1.3 Dizajn koji korisniku omogućava izmjenu akumulatora Akumulator je najvažniji dio UPS-a. Prosječni vijek akumulatora je između tri i pet godina. Poseban dizajn ovog UPS-a koji korisniku omogućava izmjenu akumulatora donosi Vam znatne uštede, a UPS-u daje skoro neograničen životni vijek. Vrlo je lako zamijeniti akumulator, čak i bez gašenja UPS-a ili opreme koju štiti. Većina UPS uređaja daje isključivo osnovno upozorenje o nestanku napona. Value modeli, zajedno s OPTI-SAFE Xtreme Vam također daju i važne informacije o radu uređaja. Na zaslonu Vašeg računala saznat ćete o ulaznom/izlaznom naponu i struji, frekvenciji, naponu u akumulatoru itd., te ćete moći analizirati probleme u napajanju. Ako softver nije dio UPS paketa, možete ga naknadno kupiti od distributera.

11 VS375C/VS575C Zaštita od previsokog ili preniskog napona UPS će se prebaciti u mod rada na napajanju iz akumulatora i snabdijevati naponom iz ugrađenog akumulatora u trenucima kada je mrežni napon prenizak ili previsok. 1.5 Planirano gašenje i paljenje S pomoću OPTI-SAFE Xtreme-a možete na mjestu ili s udaljenosti nadzirati gašenje i paljenje opreme spojene na UPS. Može se izraditi i plan gašenja i paljenja kako bi po mjeri ispunio Vaše potrebe. 1.6 Zaštita od udarnog prijelaznog stanja Ugrađena zaštita od udarnog prijelaznog stanja na stražnjoj oplati zaokružuje zaštitu Vašeg sustava. Predstavlja jednostavan način zaštite (RJ45) ili modemske (jedna telefonska linija) veze od opasnih udara.

12 4 VS375C/VS575C 2. KOMANDE UPS-a 2.1 Pogled izvana 2.2 Power On/Off/Test/Silence tipka: On/Off/Test/Silence tipka sadrži četiri funkcije: 1. Kada je UPS ugašen, a naponska struja prisutna, pritisnite tipku On na jednu do dvije sekunde kako biste upalili UPS. UPS se može upaliti čak i kada nema mrežnog napona. 2. Dok je UPS upaljen pritisnite ovu tipku na dulje od 3 sekunde da biste ugasili uređaj i izlazni napon. 3. Kada UPS radi na napajanju iz akumulatora možete isključiti zvučno upozorenje kratkim pritiskom na tipku. (Ova je funkcija isključena kada je uređaj u LOW BATTERY ili OVERLOAD stanju). 4. Kratkim pritiskom na tipku dok je UPS u modu rada na mrežnom naponu pokrenut će automatski test uređaja. * * No load shut down funkcija: Da bi uštedio na naponu iz akumulatora, UPS će se automatski ugasiti ako ni jedno od trošila prikopčano na nj nije uključeno u trenutku kada se UPS nalazi u modu rada na napajanju iz akumulatora. U trenutku kada dođe do povratka mrežnog napona, jedinica će se automatski uključiti. 2.3 Indikacija stanja

13 VS375C/VS575C 5 Indikator stanja UPS-a: LED na prednjoj oplati AC Mod Kada svijetli zelena LED dioda, UPS radi u normalnom modu, a vaša oprema prima napon iz mreže. UPS neprestano filtrira i štiti od naglih promjena. Battery Mod Kada svijetli žuta LED dioda, UPS opskrbljuje trošila naponom iz akumulatora. Ova LED dioda također svijetli kada pritisnete tipku za testiranje akumulatora. Battery Fault Crvena LED dioda pokazuje dva stanja UPS-a: kada crvena LED svijetli, upozorava na nužnu zamjenu akumulatora. Kada crvena LED dioda ubrzano treperi, znači da je UPS preopterećen. 2.4 Upravljački port (Remote Port) Ovaj port omogućava računalu da nadgleda stanje i nadzire rad UPS-a. Njegove funkcije su sljedeće: Odašiljanje upozorenja pri nestanku mrežnog napona. Zatvaranje otvorenih datoteka prije isteka zaliha struje u akumulatoru. Gašenje UPS-a. *Softver i komunikacijski kabel dostupni su samo na određenim područjima. Obratite se ovlaštenom distributeru za detaljne informacije. 2.5 Zaštita od udarnog prijelaznog stanja (ulaz i izlaz) Ugrađena zaštita od udarnog prijelaznog stanja na stražnjoj oplati pruža jednostavan način zaštite mrežne (RJ45) ili modemske (RJ11) veze od opasnih naglih porasta napona. Spojite 10/Base-T mrežni kabel ili telefonsku žicu u utičnicu In. Tada spojite drugi mrežni kabel ili telefonsku žicu u utičnicu Out. 2.6 Ulaz mrežnog napajanja Spojite kabel za napajanje iz mrežnog napona u ulaznu utičnicu na uređaju. UPS može dobivati struju iz naponske mreže. Ulazna utičnica sadrži osigurač koji štiti od prejake struje. Zamjenski se osigurač također nalazi unutar utičnice. 2.7 Izlazna utičnica Dvije su vrste funkcija izlaznih utičnica: 1. Bypass: Ove utičnice isključivo štite od porasta napona. Ne osiguravaju napajanje iz akumulatora u inverter modu rada. 2. UPS utičnice: Ove utičnice ne samo da štite od porasta napona već i osiguravaju najvažnijoj opremi napajanje iz akumulatora u inverter modu rada.

14 6 VS375C/VS575C 3. UGRADNJA I RAD Prije ugradnje vas molimo da s razumijevanjem pročitate slijedeće upute: 3.1 Otvaranje ambalaže i pregled Provjerite kartonsku kutiju za možebitna oštećenja. Odmah obavijestite špeditera ako primijetite ikakva oštećenja. * UPS *1 * Upute za uporabu*1 * Kabel za napajanje uređaja *1 * CD-ROM *1 * Komunikacijski kabel *1 * Telefonska žica *1 SAVE THE BOX > sačuvajte kutiju 3.2 Smještaj 1. Ova je jedinica namijenjena za uporabu u zatvorenim prostorima. Iako je UPS robusna izgleda, unutarnji dijelovi nisu zaštićeni od utjecaja okoliša. 2. UPS mora biti ugrađen na zaštićenom mjestu daleko od izvora topline poput radijatora ili grijača. Ne ugrađujte proizvod na mjestima povišene vlage. 3. Mjesto na kojem je smješten mora omogućavati dovoljan protok zraka oko uređaja, s najmanje 2,5 cm prostora sa svih strana za ispravnu ventilaciju. 3.3 Određivanje broja uređaja kojeg možete spojiti na UPS 1. Popišite svu opremu koju valja zaštititi. 2. Na svakom uređaju, na etiketi sa stražnje strane, naznačen je napon i struja (VA) (vidi primjere niže). Vaši uređaji mogu biti napravljeni za napon poput V. S obzirom da je u Hrvatskoj standardni napon 220V, za izračune koristite 220V.

15 VS375C/VS575C 7 ViewSonic G V 2.7A 50 / 60 Hz SN: Q Computer Co Pentium Pro 200MHz 220V 2.0A 50/60 Hz SN: Pomnožite napon sa strujom svakog uređaja (VA potreba); na primjer, 220V x 2.7A = 594VA, 220V x 2.0A = 440VA. Zbrojite VA potrebe svih uređaja; na primjer, 594VA + 440VA = 1034VA. 4. Pripazite da je VA kapacitet UPS-a u najmanju ruku jednak onome potrebnom vašoj opremi. 3.4 Paljenje UPS-a 1. Za verzije za 110/120V, spojite naponski kabel u uzemljenu utičnicu. Za verzije za 2X0V, pogledajte poglavlje Upalite UPS pritiskom od tri sekunde na On/Off tipku smještenu na prednjoj oplati. 3. Preporučamo da akumulator punite barem šest (6) sati prije prve uporabe UPS-a. UPS možete bez punjenja odmah koristiti, no vrijeme rada na napajanju iz akumulatora će bit kraći nego je to naznačeno. UPS automatski nadopunjava akumulator kada god je mrežna struja prisutna.

16 8 VS375C/VS575C 3.5 Spajanje opreme na UPS 1. Za sve modele UPS-a osim 2xxV verzija: spojite naponske kablove vaše računalne opreme na izlazne utičnice UPS-a. Uključite računalnu opremu. 2. Za 2xxV verzije, kao što je prikazano na slici dolje: naponskim kablom vašeg računala spojite UPS sa zidnom utičnicom. Upotrijebite naponski kabel dobiven s UPS-om da biste spojili računalo s UPS-om. Uključite računalo. 3. NE SPAJAJTE LASERSKE ŠTAMPAČE NA UPS JER IM JE NAJČEŠĆE POTREBNO PREVIŠE SNAGE 3.6 Testiranje rada i funkcionalnosti 1. Spojite kabel za napajanje uređaja s UPS-om. LED dioda normalnog moda zasvijetlit će na prednjoj oplati. 2. Ako se neprekidno čuje zvučno upozorenje i trepće battery fault LED dioda, moguće je da je UPS preopterećen. Odspojite uređaje koji bi mogli biti uzrokom preopterećenja, poput štampača itd. Ako se još uvijek čuje zvuk upozorenja, moguće je da je došlo do greške na akumulatoru. U tom slučaju kontaktirajte prodavača. Pažnja: Pohranite sve nepohranjene datoteke prije no što provedete slijedeći test funkcionalnosti.

17 VS375C/VS575C 9 3. Kako bi testirali funkciju rada na napajanju iz akumulatora iskopčajte iz UPS-a kabel za napajanje. Za vrijeme ovog testa pratite funkcionira li vaša oprema ispravno i bez prekida. Ako nikada ne gasite UPS, preporuča se barem jednom mjesečno provesti ovaj test. 4. Ako iskopčate naponski kabel svaki od modela će zapištati jednom svake četiri sekunde i upaliti će se LED dioda Battery moda. Pritisnite tipku Test/Silence kako biste ugasili zvukovno upozorenje. Nakon par sekunda, ponovno ukopčajte naponski kabel. 3.7 Upute za skladištenje Za dugotrajnije skladištenje u umjerenim klimama akumulator valja puniti 12 sati svaka tri mjeseca. Na mjestima s visokom temperaturom napravite to svaka dva mjeseca. Za punjenje akumulatora ukopčajte kabel za napajanje.

18 10 VS375C/VS575C 4. SPECIFIKACIJE 4.1 Električne specifikacije Naziv proizvoda Frekvencija (Hz) VS375C 50/60 VS575C 50/60 Napon (V) 100 / 110 / / 230 / / 110 / / 230 / 240 VA / W kapacitet 375VA / 225W 575VA / 345W Ulazni/izlazni napon Napon ulaza izmjenične struje Varijanta Donja granica Gornja granica 100 / 110 / 120V 85/ 94/ 102V 120 / 134 / 138V 220 / 230 / 240V 165/ 184/ 192V 275 / 276 / 276V Ulazna/izlazna frekvencija Ulaz 50 Hz / 60 Hz ± 10% Izlaz (Inverter mod) 50 Hz / 60 Hz ± 0.3 Hz Oblik vala: AC Mod Back Up Mod Sinusni napon Sinusni napon Vrijeme prelaska: Nestanak struje AC inverter 4 ms (prosjek) Zaštita od kratkih nepravilnih impulsa i udarnog stanja Varijanta Kontinuirani Jedan šiljak 8/20us napon Vrms Imax džula 100/110/ V 6500A /230/ V 6500A 1050 Zaštita od udarnog prijelaznog stanja Zaštita telefonske žice od porasta napona 10/100 Base-T zaštita Propusnost +/- 6KV vrhunac (1.2µS/50 valni oblik) <1% (Od 6KV/125A udara normalnog moda)

19 VS375C/VS575C 11 Zvučna upozorenja: Rad na napajanju iz akumulatora Akumulator skoro prazan Preopterećenje Zvuk svake 4 sekunde Zvuk svake sekunde Neprekidno zujanje 4.2 Mehaničke specifikacije: Naziv proizvoda Dimenzije Težina (Kg) Š D V (mm) Neto Bruto VS375C 200*77* VS575C 200*77* Specifikacije okoline: Rad Skladištenje i transport Temperatura 0 ~ 40 C (32 ~ 104 F) -20 ~ +60 C (-4 ~ +140 F) Vlaga 5 ~ 90% (bez kondenzacije) 5 ~ 90% (bez kondenzacije) Nadmorska visina 3,000 m (10,000 ft) (Max.) 12,000 m (40,000 ft) (Max.)

20 12 VS375C/VS575C 5. RJEŠAVANJE PROBLEMA Ako UPS prestane s normalnim radom, prije no što pozovete servisera, provjerite slijedeće: 1. Je li UPS uključen na ispravnu utičnicu? 2. Je li ulazni napon unutar dopuštenih granica? 3. Treba li uključiti prekidač elektroničkog kruga na stražnjoj oplati? 5.1 Tablica za rješavanje problema Problem Mogući uzrok Što učiniti Niste pritisnuli tipku On/Off. Pritisnite On/Off tipku na dvije sekunde Normalno stanje, No load Opterećenje je manje od shutdown function je 20W u battery modu aktivna UPS se neće upaliti, a ne čuje se zvučno upozorenje. Battery LED dioda (narančasta) svijetli a UPS pišti svake 4 sekunde UPS LED dioda preopterećenja (crvena) neprekidno svijetli, a zvučno upozorenje neprekidno pišti UPS Battery Weak LED dioda (crvena) neprekidno svijetli Vrijeme rada na napajanju iz akumulatora kraće je od deklariranog. UPS uredno radi, no računalo se ne može upaliti. Softverska komunikacija ne radi Napon akumulatora pao je ispod 10V Kvar na tiskanoj ploči Jako nizak ili jako visok ulazni napon Kabel za napajanje UPS-a nije ukopčan Osigurač je pregorio UPS je preopterećen Napon akumulatora je prenizak ili je akumulator pokvaren. Akumulator nije u potpunosti napunjen ili je prazan. Kabel za napajanje računala nije ispravno ukopčan. Pogrešan kabel. Barem 6 sati punite UPS Kontaktirajte prodavača ili OPTI-UPS servis Normalno stanje Ukopčajte kabel za napajanje Zamijenite osigurač Iskopčajte manje važna trošila iz UPS-a. Napunite akumulator i poništite. Punite akumulator 6 sati. Ako to ne riješi problem, zamijenite akumulator. Provjerite kabel za napajanje računala. Kupite ispravan kabel od ovlaštenog prodavača.

21 VS375C/VS575C AKUMULATOR Životni vijek akumulatora ugrađenih u ovaj UPS trebao bi biti između tri i pet godina. Ako sumnjate u slab kapacitet akumulatora, pustite da UPS puni akumulator barem šest sati te tada ponovno testirajte vrijeme rada na napajanju iz akumulatora. Ako ni tada UPS ne pruža adekvatno vrijeme rada na napajanju iz akumulatora, slijedite procedure opisane ispod kako biste zamijenili akumulator. Molimo pročitajte poglavlje 6.1 prije izvođenja radnji iz poglavlja 6.2 ili Upozorenje Rad na akumulatorima smiju provoditi ili nadgledati isključivo za to ovlaštene osobe. Molimo da pažljivo pročitate slijedeća upozorenja prije izmjene akumulatora. Neovlašteno osoblje ne smije rukovati akumulatorima. UPOZORENJE: Osim akumulatora, jedinica ne sadrži dijelove koje bi korisnik mogao sam popraviti. Sve popravke smije provoditi isključivo za to u tvornici osposobljeno osoblje. UPOZORENJE: Akumulator može predstavljati rizik od električnog udara ili visokog napona pri kratkom spoju. Pri radu na akumulatoru valja pripaziti na slijedeće: (1) Skinite sat, nakit, te ostale metalne predmete. (2) Koristite alat s izoliranom drškom. UPOZORENJE: Ne bacajte akumulator u vatru. Akumulator može eksplodirati. UPOZORENJE: Ne otvarajte ili uništavajte akumulator. Sadrže elektrolit koji je toksičan i opasan po kožu i oči. UPOZORENJE: Kada mijenjate akumulator, zamijenite ga s istim brojem i slijedećim tipovima akumulatora: zatvoreni olovni bez održavanja (VS375C: 1x 12V3.5AH; VS575C: 1 x 12V/3.8AH)

22 14 VS375C/VS575C 6.2 Postupak zamjene akumulatora za VS375C/ VS575C Zamjena akumulatora UPS-a je jednostavan i siguran postupak. S obzirom da je akumulator odvojen od ulaza naponske struje, možete ostaviti UPS, računala i ostalu opremu uključene za vrijeme slijedećeg postupka. Uzmite u obzir da ako odlučite ostaviti UPS upaljen dok je akumulator izvađen, u slučaju nestanka struje neće moći napajati vaše uređaje iz akumulatora. Molimo da pažljivo pročitate upozorenja u poglavlju 6.1 prije no što izvršite sljedeće korake. 1. Uklonite dva mala vijka s donje strane plastičnog kućišta UPS-a. 2. Pažljivo skinite oplatu akumulatora. 3. Pažljivo izvucite akumulator. 4. Odspojite dvije žice koje spajaju akumulator s UPS-om. 5. Spojite dvije žice s novim akumulatorom, pri tom pazeći da crvenu žicu spojite s crvenim spojem na akumulatoru, a crnu žicu s crnim spojem na akumulatoru. 6. Pogurajte novi akumulator na njegovo mjesto. 7. Vratite ploču koja učvršćuje akumulator na njeno mjesto. 8. Zategnite dva mala vijka s donje strane plastičnog kućišta UPS-a.

23 VS375C/VS575C 15 Postupak zamjene osigurača 1. S pomoću odvijača izvadite kućište osigurača. 2. Izvadite pregorjeli osigurač iz kućišta. 3. Pregoreni osigurač bacite u smeće 4. S pomoću odvijača izvadite zamjenski osigurač. 5. Stavite zamjenski osigurač u kućište osigurača. 6. Gurnite kućište osigurača u kućište ulaznog napona.

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR FAN COIL JEDINICE SINCLAIR KATALOG 2014 air conditioning Sadržaj vlastnosti Karakteristike jednotek uređaja 3 Tehnički Technické parametri parametry kazetnih Kazetových jedinica jednotek 4 Tehnički Technické

Více

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 NL INDUCTIEKOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 37 EN INDUCTION HOB USER MANUAL 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux Sadržaj Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 EWS 1477 FDW...... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 5 6 4 3 7 8 2 1 FIG A Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 FIG B FIG C Copyright 2015 VARO P a g e 2 www.varo.com POWX1270 FIG D FIG E Copyright 2015 VARO P a g e 3 www.varo.com

Více

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S EN3487AOX NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S EN3487AOX NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU EN3487AOX...... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI............................................ 3 2. SIGURNOSNE

Více

upute za uporabu návod k použití

upute za uporabu návod k použití upute za uporabu návod k použití Perilica-sušilica Pračka-sušička Steam System EWW 167580 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com Informacije

Více

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZEV6646FBA HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje CS Návod k použití 15 Varná deska SK Návod na používanie 28 Varný panel INFORMACIJE O SIGURNOSTI Prije postavljanja

Více

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - -

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 RU 30 UK І 46 Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - ZRB836MW2 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Opis proizvoda 4 Rad uređaja 5 Prva uporaba _ 5 Svakodnevna

Více

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S ENN3153AOW NÁVOD K POUŽITÍ 22 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S ENN3153AOW NÁVOD K POUŽITÍ 22 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR ENN3153AOW...... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 22 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 42 SALDĒTAVU RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE

Více

SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 36 NAVODILA ZA UPORABO 53

SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 36 NAVODILA ZA UPORABO 53 EN3441JOW HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 36 NAVODILA ZA UPORABO 53 2

Více

Twoja instrukcja użytkownika ELECTROLUX EHG30215X http://pl.yourpdfguides.com/dref/5475886

Twoja instrukcja użytkownika ELECTROLUX EHG30215X http://pl.yourpdfguides.com/dref/5475886 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ELECTROLUX EHG30215X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

HR CS TR CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU BUZDOLABI UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 KULLANMA KILAVUZU 36

HR CS TR CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU BUZDOLABI UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 KULLANMA KILAVUZU 36 EN3601MOX HR CS TR ZAMRZIVAČ HLADNJAK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU BUZDOLABI UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 KULLANMA KILAVUZU 36 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3.

Více

HC412000GB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 NL Gebruiksaanwijzing 30 EN User manual 45

HC412000GB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 NL Gebruiksaanwijzing 30 EN User manual 45 HC412000GB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 NL Gebruiksaanwijzing 30 EN User manual 45 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI............................................ 3 2. SIGURNOSNE

Více

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S ENN3153AOW NÁVOD K POUŽITÍ 26 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S ENN3153AOW NÁVOD K POUŽITÍ 26 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR ENN3153AOW...... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 26 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 50 SALDĒTAVU RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE

Více

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08.

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08. Plán instalace Sušička s tepelným čerpadlem. Plan instalacije Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP hr - HR cs - CZ 08.11 09 236 910 / 01 Obavezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju prije postavljanja

Více

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 KONDENZAČNÍ SUŠIČKA Sušilica rublja s kondenzatorom NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič. PŘEJEME vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme,

Více

ESF 7520ROW ESF 7520ROX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 20 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 39

ESF 7520ROW ESF 7520ROX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 20 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 39 ESF 7520ROW ESF 7520ROX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 20 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 39 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

SADRŽAJ MISLIMO NA VAS BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

SADRŽAJ MISLIMO NA VAS BRIGA O KUPCIMA I SERVIS EMT25207 HR Mikrovalna pećnica Upute za uporabu 2 CS Mikrovlnná trouba Návod k použití 20 ET Mikrolaineahi Kasutusjuhend 38 SK Mikrovlnná rúra Návod na používanie 56 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. SIGURNOSNE

Více

... HR PLINSKA PLOČA ZA EGT6242 EGT6342

... HR PLINSKA PLOČA ZA EGT6242 EGT6342 EGT6242 EGT6342...... HR PLINSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 KUHANJE CS PLYNOVÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 15 FR TABLE DE CUISSON NOTICE D'UTILISATION 29 TR GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU 44 2 www.electrolux.com

Více

M{ZD{ CX _15R1_CX3_V3_COVERS.indd /05/ :22:22

M{ZD{ CX _15R1_CX3_V3_COVERS.indd /05/ :22:22 M{ZD{ CX-3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 2 2 3 5 2 4 3 16 17 SKYACTIV TECHNOLOGY 18 19 6 1 7 5 2 4 3 8 20 21 NAJSIGURNIJE MJESTO NA CESTI Svako Mazdino vozilo sadrži niz inteligentnih sustava koji

Více

LAVATHERM 65270AC HR SUŠILICA UPUTE ZA UPORABU 2 CS BUBNOVÁ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 26

LAVATHERM 65270AC HR SUŠILICA UPUTE ZA UPORABU 2 CS BUBNOVÁ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 26 LAVATHERM 65270AC HR SUŠILICA UPUTE ZA UPORABU 2 CS BUBNOVÁ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 26 2 SADRŽAJ 4 INFORMACIJE O SIGURNOSTI 6 BRIGA ZA OKOLIŠ 7 OPIS PROIZVODA 7 DODATNI PRIBOR 9 UPRAVLJAČKA PLOČA 9 PRIJE

Více

... HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 17 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 32 EN DISHWASHER USER MANUAL 49

... HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 17 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 32 EN DISHWASHER USER MANUAL 49 ESF6510LOW ESF6510LOX...... HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 17 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 32 EN DISHWASHER USER MANUAL 49 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1.

Více

Ploča za kuhanje Varná deska Εστίες Varný panel

Ploča za kuhanje Varná deska Εστίες Varný panel HR CS EL SK Upute za uporabu 2 Návod k použití 17 Οδηγίες Χρήσης 32 Návod na používanie 48 Ploča za kuhanje Varná deska Εστίες Varný panel ZEI6840FBA Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Sigurnosne upute

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 10.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 158/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013, kterým se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některá

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NL INDUCTIEKOOKPLAAT EN INDUCTION HOB UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL 19 37 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

EUN1100FOW... HR ZAMRZIVAČ UPUTE ZA UPORABU 2 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 35

EUN1100FOW... HR ZAMRZIVAČ UPUTE ZA UPORABU 2 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 35 EUN1100FOW...... HR ZAMRZIVAČ UPUTE ZA UPORABU 2 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 35 2 www.electrolux.com SADRŽAJ INFORMACIJE O SIGURNOSTI..............................................................

Více

EWF 1486 GDW2. CS Pračka Návod k použití 2 HR Perilica rublja Upute za uporabu 29

EWF 1486 GDW2. CS Pračka Návod k použití 2 HR Perilica rublja Upute za uporabu 29 EWF 1486 GDW2 CS Pračka Návod k použití 2 HR Perilica rublja Upute za uporabu 29 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...7

Více

upute za uporabu návod k použití kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití kasutusjuhend Perilica rublja Pračka Pesumasin EWP 127100 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com Informacije

Více

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2)

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Přehled Loft - otevřený prostor 60 m2 s vysokými stropy, luxusní designový za zvýhodněnou cenu přímo v centru města (Dolní Město) je vynikající ubytování pro zvídavé

Více

LED TV with DVB-T/C SRT 32HX1001

LED TV with DVB-T/C SRT 32HX1001 LED TV with DVB-T/C SRT 32HX1001 User Manual Bedienungsanleitung Manuel utilisateur Manuale utente Manual del Usuario Manual do Utilizador Manual do Utilizador Instrukcja obsługi Korisnički priručnik Uputsvo

Více

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU Informace v informačním listu výrobku byly uvedeny v souladu s s Delegovaným nařízením Komise (EU) č. 65/2014 doplňujícím směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ve vztahu

Více

Vaše uživatelský manuál TEFAL CLIPSO CONTROL PLUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3257868

Vaše uživatelský manuál TEFAL CLIPSO CONTROL PLUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3257868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro TEFAL CLIPSO CONTROL PLUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88060VIOP

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88060VIOP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX F88060VIOP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

Installer and user manual

Installer and user manual Installer and user manual Ciao Green 25 C.S.I. 29 C.S.I. EN INSTALLER AND USER MANUAL ES PT MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO MANUAL PARA INSTALAÇÃO E USO HU TELEPÍTŐI ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV RO MANUAL DE

Více

ContiPremiumContact 2

ContiPremiumContact 2 Sve je pitanje tehnike ContiPremiumContact 2 s novim 3D kanalima ContiPremiumContact 2 1 ContiPremiumContact 2 Poboljšanjem svih voznih osobina rješavamo glavni konflikt ciljeva Inovativni 3D kanali Optimizirani

Více

Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Emergency Response Intervention Cards ("ERI-KARTICE")

Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Emergency Response Intervention Cards (ERI-KARTICE) Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima Emergency Response Intervention Cards ("ERI-KARTICE") 1. UVOD Pod kraticom "Responsible Care" ( engl. odgovorno djelovanje) pokrenuta

Více

8. nastavení impedance (používá se při připojení více monitorů, viz schéma zapojení) 9. reproduktor

8. nastavení impedance (používá se při připojení více monitorů, viz schéma zapojení) 9. reproduktor CZ Popis videotelefonu a kamerové jednotky Videotelefon 1. LCD display 2. vyzvednutí/zavěšení hovoru 3. tlačítko uvolnění dveřního zámku 4. volba dveřní stanice 5. tlačítko intercom 6. regulace hlasitosti

Více

LAVATHERM sušička. kondenzatorom

LAVATHERM sušička. kondenzatorom LAVATHERM 58870 Návod k použití Upute za uporabu Kondenzační sušička Sušilica rublja s kondenzatorom 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně

Více

STIH) STIHL RE 142, 162

STIH) STIHL RE 142, 162 STIH) STIHL RE 142, 162 Naputak za korišcenje Návod k použití Návod na obsluhu Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè Instrukcja u ytkowania Instrucþiuni de utilizare Navodilo za uporaboà h Naputak za korišcenje 1-22

Více

POWX FIG. A Copyright 2014 VARO

POWX FIG. A Copyright 2014 VARO POWX027 1 2 3 5 4 8 6 7 FIG. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 6 4 Fig. 1 3 Fig. 2 5 Fig. 3 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 Fig. 4 2 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 CS 1 OBLAST

Více

Zamrzivač škrinja Truhlicová mraznička Säiliöpakastin Frysbox

Zamrzivač škrinja Truhlicová mraznička Säiliöpakastin Frysbox HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 11 FI Käyttöohje 21 SV Bruksanvisning 30 Zamrzivač škrinja Truhlicová mraznička Säiliöpakastin Frysbox ZFC21400WA Sadržaj Sigurnosne upute _ 2 Rad uređaja 4 Upravljačka

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88070IM0P

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88070IM0P Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX F88070IM0P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB34633W

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB34633W Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ERB34633W. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZTE135

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZTE135 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Kompresori D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SCG

Kompresori D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SCG Kompresori D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SCG # 50003/50004/50007/50015/50022/50033/ 50041/50046/50048 (CH)/50053/50054/ 50057/50058 (CH)/50060/50066/71100 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

Více

Uvod. Telefon: 024/622133, Telefax: 024/ (Madal Bal d.o.o, Subotica, Pap Pala 17) Sadržaj. I Tehnički podaci

Uvod. Telefon: 024/622133, Telefax: 024/ (Madal Bal d.o.o, Subotica, Pap Pala 17) Sadržaj. I Tehnički podaci Uvod Poštovani Kupci, Hvala Vam na poverenju, koje ste iskazali prema marci HERON kupovinom agregata za struju 8896111 (EGM 25 AVR). Naš proizvod smo ispitivali kroz testove sigurnosti, pouzdanosti i kvaliteta

Více

Návod k obsluze. Výrobník Smoothie Aparat za smoothie SM Upute za uporabu

Návod k obsluze. Výrobník Smoothie Aparat za smoothie SM Upute za uporabu Návod k obsluze Upute za uporabu Výrobník Smoothie Aparat za smoothie SM 3593 ČESKY Obsah Přehled součástí... Strana 3 Návod k obsluze... Strana 4 Technické údaje... Strana 7 Likvidace... Strana 7 HRVATSKI

Více

HOTPOINT-ARISTON. Uputstvo za upotrebu MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA LFF 8214 IX/HA

HOTPOINT-ARISTON. Uputstvo za upotrebu MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA LFF 8214 IX/HA HOTPOINT-ARISTON Hotpoint Ariston- Uputstvo za upotrebu LFF 8214 IX/HA Uputstvo za upotrebu MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA LFF 8214 IX/HA Sadržaj Instalacija, 2-3 Pozicioniranje i nivelisanje Povezivanje struje

Více

LAVATHERM 58850R. sušička se stojánkem na sušení. kondenzatorom i rešetkom za sušenje

LAVATHERM 58850R. sušička se stojánkem na sušení. kondenzatorom i rešetkom za sušenje LAVATHERM 58850R Návod k použití Upute za uporabu Kondenzační sušička se stojánkem na sušení Sušilica s kondenzatorom i rešetkom za sušenje 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních

Více

SEZNAM OBSAHU BALENÍ...

SEZNAM OBSAHU BALENÍ... POWXG2032 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. OSIJEK, J. J. Strossmayera 341 OIB: 21055328609 B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za 2015. godinu Financijski izvještaji koji se sastoje od Bilance, Računa dobiti

Více

cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách

cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách TPA 200 srb Originalno uputstvo Dijagnostički uređaj za senzore pritiska u gumama cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách tr Orijinal işletme talimatı Lastik

Více

Priručnik za postavljanje

Priručnik za postavljanje Klima uređaji sa split sustavom FCQGFVEB FCQG0FVEB FCQG0FVEB FCQG7FVEB FCQG00FVEB FCQGFVEB FCQG0FVEB FCQHG7FVEB FCQHG00FVEB FCQHGFVEB FCQHG0FVEB 00 00 * * 90 0-00 7 00 mm ~. m 8 0~7 7 7 80 7 8 9 00 mm

Více

HK854080FB HR PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU 2 CS VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 16 NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 30 FR TABLE DE CUISSON NOTICE

HK854080FB HR PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU 2 CS VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 16 NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 30 FR TABLE DE CUISSON NOTICE HK854080FB HR PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU 2 CS VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 16 NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 30 FR TABLE DE CUISSON NOTICE D'UTILISATION 45 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE Zahvaljujemo vam

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary of

Více

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZEV6340FBA HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje CS Návod k použití 14 Varná deska RO Manual de utilizare 26 Plită SK Návod na používanie 39 Varný panel SIGURNOSNE INFORMACIJE

Více

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou Фрижидер-замрзивач Hladilnik z zamrzovalnikom

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou Фрижидер-замрзивач Hladilnik z zamrzovalnikom HR CS SR SL Upute za uporabu 2 Návod k použití 13 Упутство за употребу 24 Navodila za uporabo 36 Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou Фрижидер-замрзивач Hladilnik z zamrzovalnikom ZRT18100WA Sadržaj

Více

Příručka Uživatele Korisnički Priručnik Használati Utasítás Podręcznik Użytkownika

Příručka Uživatele Korisnički Priručnik Használati Utasítás Podręcznik Użytkownika Příručka Uživatele Korisnički Priručnik Használati Utasítás Podręcznik Użytkownika CS HR HU PL ECM26325W We were thinking of you when we made this product CS electrolux 3 Electrolux. Thinking of you. Share

Více

sl... 3 hr... 22 sr... 41 hu... 60 cs... 81 sk... 100 pl... 119

sl... 3 hr... 22 sr... 41 hu... 60 cs... 81 sk... 100 pl... 119 sl hr sr hu cs sk pl Navodila za uporabo sesalnikov Upute za uporabu usisavaèa Uputstvo za upotrebu podnog usisivaèa Használati utasítás Padlóporszívó Návod k obsluze podlahového vysavaèe Návod na pou

Více

Gas Conversion Kit W125 V2P... Natural Gas LPG : 8 719 002 355 0

Gas Conversion Kit W125 V2P... Natural Gas LPG : 8 719 002 355 0 Gas Conversion Kit W125 V2P... Natural Gas LPG : 8 719 002 355 0 6 720 607 352 (2008.08) SM Contents: 1 Injector 2 Sealing screw 3 Pilot injector 4 Washer 5 Throttle disc 6 Poppet valve 7 Gasket 8 Spring

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 (as amended by the Supplement No. 1 dated 18 August 2014, the Supplement No. 2 dated 29 October 2014,

Více

CENOVNIK. Broj 11, važi od 26.08.2013. 1. Dvopolni utikači16a 250V sa kontaktom za uzemljenje. Pakovanje br.

CENOVNIK. Broj 11, važi od 26.08.2013. 1. Dvopolni utikači16a 250V sa kontaktom za uzemljenje. Pakovanje br. TEHNOELEKTRO-TIM D.O.O. Lele Popović bb, 18220 Aleksinac, Srbija Tel/Fax: ++381 (0)18 800 252, 800 253, 800 392, 800 393 www.tehnoelektro.rs info@tehnoelektro.rs Matični broj: 20906227; PD: 2790; PIB:

Více

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 1 Korisničko uputstvo za korišćenje SOGe-banking aplikacije Prilikom pristupanja aplikaciji SOGe-banking otvara se sledeći ekran za prijavu: 2 Klikom na PRIJAVA otvara

Více

PEY 18/21/24. Made in Germany

PEY 18/21/24. Made in Germany OPERATION AND INSTALLATION OPERACIÓN E INSTALACIÓN OBSLUHA A INSTALACE OBSŁUGA I INSTALACJA RUKOVANJE I INSTALACIJA COMANDĂ ȘI INSTALARE РАКУВАЊЕ И ИНСТАЛАЦИЈА ОБСЛУЖВАНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УСТАНОВКА

Více

Pregled proizvoda VIDEOINTERFONI KATALOG COMMAX VIDEOINTERFONI KUČNI TELEFONI POZIVNI TABLOI POVOLJNI SETOVI DODATNA OPREMA

Pregled proizvoda VIDEOINTERFONI KATALOG COMMAX VIDEOINTERFONI KUČNI TELEFONI POZIVNI TABLOI POVOLJNI SETOVI DODATNA OPREMA Pregled proizvoda VIDEOINTERFONI 01 KATALOG COMMAX VIDEOINTERFONI KUČNI TELEFONI POZIVNI TABLOI POVOLJNI SETOVI DODATNA OPREMA Ako želite kvalitetni sistem... Firma Commax Co. Ltd. je osnovana 1968.g.

Více

KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY UVOD UVODNA REČ Poštovani kupci! Dozvolite mi da u uvodu počnem citatom jednog od največih vizionara - Tomaša Batju: "Naš život je nama bio samo

Více

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu.

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. Klub putnika - The Travel Club PUTNIČKI R(J)EČNIK ČEŠKI www.klubputnika.org str. 14 * IZGOVOR

Více

I. Opće odredbe. i) gospodarske grañevine za obavljanje. Članak 1.

I. Opće odredbe. i) gospodarske grañevine za obavljanje. Članak 1. ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU (»Županijski glasnik LSŽ«broj 23/04, 02/05-ispravak, 04/06, 13/10, 02/12, 10/13, 15/13, 19/13, 22/13 i 25/13 pročišćeni tekst, 24/14) I. Opće odredbe Članak 1. Odlukom o komunalnom

Více

OSNOVNI INSTALACIJSKI PRIRUČNIK

OSNOVNI INSTALACIJSKI PRIRUČNIK OSNOVNI INSTALACIJSKI PRIRUČNIK Systémy SOL 1, SOL 2 a SOL 3 Sistemi SOL 2, SOL 3 i SOL max Zona male privrede 5, 345 50Pakrac www.servissolar24.cz e-mail: servissolar24hr@net.hr solarhrpakrac@net.hr tel:

Více

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX ERN 23601 http://ru.yourpdfguides.com/dref/3925058

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX ERN 23601 http://ru.yourpdfguides.com/dref/3925058 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Více

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Mléko HTC / Mlijeko - HTC / Milk - HTC VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO MLÉČNÉ VÝROBKY Z KRAVSKÉHO, OVČÍHO, KOZÍHO A BUVOLÍHO

Více

UPUTA O LIJEKU. Indapamid SR Pliva 1,5 mg tablete s produljenim otpuštanjem indapamid

UPUTA O LIJEKU. Indapamid SR Pliva 1,5 mg tablete s produljenim otpuštanjem indapamid UPUTA O LIJEKU Indapamid SR Pliva 1,5 mg tablete s produljenim otpuštanjem indapamid Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuvajte jer ćete je vjerojatno

Více

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin Vijeće za istraživanja u poljoprivredi ZAVRŠNO IZVJEŠĆE Tema istraživanja Cilj ovog projekta je postavljanje i

Více

LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e

LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e Návod na obsluhu Navodila za uporabo Priruãnik Návod k pouïití LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e Prosím, preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu a presvedãte sa, ãi pokynom pred pouïívaním

Více

03/Sv. 38 Službeni list Europske unije SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7

03/Sv. 38 Službeni list Europske unije SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7 03/Sv. 38 Službeni list Europske unije 201 32008R0514 10.6.2008. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7 UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 514/2008 od 9. lipnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 376/2008 o utvrđivanju

Více

ELEMENT 9.7 V2 RTN HR CZ K HU PL TABLET UPUTSTVO ZA UPOTREBU NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEMENT 9.7 V2 RTN HR CZ K HU PL TABLET UPUTSTVO ZA UPOTREBU NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEMENT 9.7 V2 RTN TABLET UPUTSTVO ZA UPOTREBU NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI HR CZ K HU PL Hrvatski Važna sigurnosna uputsva Pažljivo pročitajte upute kako

Více

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země:

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země: VETERINARSKO UVJERENJE za sušenu hranu za kućne ljubimce namijenjenu uvozu u Bosnu i Hercegovinu VETERINARY CERTIFICATE for dried petfood intended for the import to Bosnia-Herzegovina VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ

Více

START СТАРТ - POČETAK - START - ŠTART - ZAČNITE

START СТАРТ - POČETAK - START - ŠTART - ZAČNITE START СТАРТ - POČETAK - START - ŠTART - ZAČNITE BGR: Оптична мишка Microsoft HRV: Microsoft bežični miš CSY: Bezdrátová myš od společnosti Microsoft SKY: Bezdrôtová myš Microsoft SLV: Brezžična miška Microsoft

Více

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti 1 SMJERNICE Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Inačica 3.0 Prosinac 2015. 2 Smjernice o zahtjevima

Více

Pregled proizvoda VIDEOINTERFONI 2016/17 VIDEOINTERFONI AUDIOINTERFONI INTERKOMI POZIVNI TABLOI PRIPREMLJENI SETOVI DODATNA OPREMA

Pregled proizvoda VIDEOINTERFONI 2016/17 VIDEOINTERFONI AUDIOINTERFONI INTERKOMI POZIVNI TABLOI PRIPREMLJENI SETOVI DODATNA OPREMA ERFONI Pregled proizvoda 016/17 ERFONI ERFONI ERKOMI POZIVNI TABLOI PRIPREMLJENI SETOVI DODATNA OPREMA Ako želite kvalitetni sistem... Firma Commax Co. Ltd je osnovana 1968.g. u južnokorejskom Seulu. Od

Více

echarger User Guide Uživatelská příručka Návod na použitie Navodila za uporabo korisničko uputstvo instrukcja użytkownika Gebrauchsanweisung

echarger User Guide Uživatelská příručka Návod na použitie Navodila za uporabo korisničko uputstvo instrukcja użytkownika Gebrauchsanweisung echarger User Guide Uživatelská příručka Návod na použitie Navodila za uporabo korisničko uputstvo instrukcja użytkownika Gebrauchsanweisung www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. English

Více

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2.

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2. Na temelju članka 9.stavak1.točka44) i točka102) Zakona o sigurnosti prometa na cestama( Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke broj:17/14),članka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi Zapadnohercegovačke

Více

Navodila za uporabo Návod k pouïití LC 48 LC 48V LB 48 LB 48V LC48VE

Navodila za uporabo Návod k pouïití LC 48 LC 48V LB 48 LB 48V LC48VE Návod na obsluhu Priruãnik Navodila za uporabo Návod k pouïití LC 48 LC 48V LB 48 LB 48V LC48VE Prosím, preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu a presvedãte sa, ãi pokynom pred pouïívaním stroja rozumiete.

Více

Důležitá doporučení Bezpečnostní pokyny Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte návod k použití: použití neodpovídající manuálu instrukcí

Důležitá doporučení Bezpečnostní pokyny Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte návod k použití: použití neodpovídající manuálu instrukcí 82 Důležitá doporučení Bezpečnostní pokyny Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte návod k použití: použití neodpovídající manuálu instrukcí zbavuje naší značku jakékoli odpovědnosti. Pro zajištění

Více

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S EN14000AW EN4000ADW EN14000AX EN4000ADX

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S EN14000AW EN4000ADW EN14000AX EN4000ADX EN14000AW EN4000ADW EN14000AX EN4000ADX...... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 19 MRAZNIČKOU SR ФРИЖИДЕР-ЗАМРЗИВАЧ УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 36 2 www.electrolux.com SADRŽAJ

Více

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN)

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) STRANICA 2 - BROJ 6 NEDJELJA, 30. LIPNJA 2013. EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) UGOVORNE STRANKE, ŽELEĆI sporazumno utvrditi ujednačena načela i

Více

POMEMBNE INFORMACIJE TER PRIPOROČILA

POMEMBNE INFORMACIJE TER PRIPOROČILA 1 SI NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE Spoštovani kupec! Zahvaljujemo se vam za nakup novega električnega štedilnika. Upamo, da vam bodo naslednje informacije v pomoč pri seznanjanju z možnostmi, ki jih

Více

OWNER S MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

OWNER S MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) OWNER S MANUAL AIR CDITIER (SPLIT TYPE) For general public use Indoor unit RAS-(B) 0, 3, 8UFV Series Outdoor unit RAS-0, 3, 8SAV Series RAS-M4GAV-E RAS-M8GAV-E RAS-3M8SAV-E RAS-3MGAV-E RAS-4M3SAV-E RAS-4M7GAV-E

Více

Art.-Nr.: 34.105.70 I.-Nr.: 01014 AHS 24

Art.-Nr.: 34.105.70 I.-Nr.: 01014 AHS 24 Anleitung AHS 24 SPK4 01.12.2004 10:52 Uhr Seite 1 Bedienungsanleitung Heckenschere Návod k použití Platové nůžky Návod na obsluhu Nožnice na živý plot Instrukcja obsługi Nożyce do żywopłotu Art.-Nr.:

Více

EN3441AOX... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 18

EN3441AOX... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 18 EN3441AOX...... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 18 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI.........................................................

Více

GARDENA Kuçni automat za vodu 3000/4 electronic plus

GARDENA Kuçni automat za vodu 3000/4 electronic plus GARDENA Kuçni automat za vodu 3000/4 electronic plus Dobro do li u vrt GARDENA... Molimo da païljivo proãitate upute za uporabu i pridrïavate se danih napomena. Koristite ove upute kako bi se upoznali

Více

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje Rogoznica RRogoznica je mirno mediteransko mjesto, u srcu srednjeg Jadrana. Raspolaže s 50 kilometara izuzetno razvedene obale i jedno je od najpoželjnijih

Více

Erste Group Bank AG Certificates Programme

Erste Group Bank AG Certificates Programme Erste Group Bank AG Certificates Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2013 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary

Více

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk kroměřiž půjčka cetelem espace. IČO:49546821hostinská činnostfit klub Kolín IČO:148010 zboží za účelem jeho dalšího prodeje a,provozování tělovýchovných zařízení a zařízení,sloužících k regeneraci a rekondici,práce

Více

REŽIM TELEFON AKTIVACIJA REŽIMA TELEFON GLAVNE FUNKCIJE... 19

REŽIM TELEFON AKTIVACIJA REŽIMA TELEFON GLAVNE FUNKCIJE... 19 F I A T 5 0 0 X 6.5 Radio Nav LIVE UVOD... 3 SAVETI, KOMANDE I OPŠTE INFORMACIJE... 4 SAVETI... 4 MULTIMEDIJALNI UREĐAJI: AUDIO FAJLOVI I FORMATI KOJI SU PODRŽANI... 4 NAPOMENE U VEZI RAZLIČITIH MARKI...

Více