Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější,"

Transkript

1 Novoroční předsevzetí u nás neletí Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, nebo si hned 1. ledna obout kecky a oběhnout dvakrát dům s dobrou vůlí začít konečně zdravě žít. Být však na sebe náročný jednou za rok, či dokonce po pár týdnech pověsit své snahy na hřebík, neboť novoroční elán polevil, by pro zapálené Sunny lidi byla pramalá motivace. Stačí zrekapitulovat smršť akcí, která se školou v průběhu posledních dvou měsíců provalila, a zjistíme, že plnění předsevzetí je u nás celoroční náplní. Konec roku u nás například už tradičně patřil charitativnímu Bazárku a Vánočnímu trhu, jejichž výtěžky putovaly do Dětského centra Strančice a na Kliniku popáleninové medicíny Nemocnice Královské Vinohrady. Žák David Kabíček reprezentoval SCIS v celostátním kole soutěže Rummikub, získal zde 3. místo, a postupuje tak do celoevropského klání. Úspěšný byl v soutěži Muž roku i generální ředitel Ron Stiles, který vybojoval v tvrdé konkurenci známých českých osobností čtvrté místo. Sunny Canadian se podařilo navázat kontakt s bilingvní školou Phorms ve Frankfurtu nad Mohanem a oficiální partnerská smlouva je v jednání. Neuvěřitelně pokračuje i stavba nové budovy školy, která už má okna a uvnitř probíhají omítací práce. No a samozřejmě jsme nezapomněli na každoroční oblíbené prosincové oslavy Mikuláše a na vánoční besídky. Dnes už jdeme zase vstříc novému roku, do něhož vám za všechny ze Sunny Canadian vinšuji úvodem našeho nového Newsletteru vše nej a jako obvykle příjemné čtení. 2#342,51&&2678/!"#$%&'()*# *#*6*1 0***%+1-,%-"#$%./ Resolutions: Not Only for the New Year at SCIS There s nothing wrong with wanting to live better, leaner, and healthier lives as of January 1st even if it means lacing up the sneakers for two laps around the apartment building. However, once the enthusiasm of New Year s fades, it s often clear that these yearly promises are made in vain. For the enthusiastic members of the Sunny Canadian community, setting and achieving goals doesn t only happen once a year. Reviewing the whirlwind of school events over the last two months, you ll find that the fulfillment of resolutions is regular occurrence. For example, we continued our philanthropic tradition of raising money through the Charity Bazaar, this time raising xxx for the children s home in Stránčice. Stu- dent David Kabíček represented SCIS in the national Rummikub tournament, where he placed 3rd and progressed to the European championship. Another successful competitor was General Director Ron Stiles, who won 4th place in the Czech Man of the Year competition. Sunny Canadian also established a formal partnership with the bilingual school Phorms in Frankfurt, Germany. The construction on our new school building is progressing rapidly, with windows and plaster work in progress. And of course we can t forget the popular annual December celebrations of St. Nicholas and the Christmas markets. As we face a new year, on behalf of all SCIS staff, I wish you all the best. Pleasant reading..

2 Apačská modlitba přání do nového roku 2015 Ať slunce přináší vám denně novou energii. Ať měsíc vám ji zase v noci obnoví. Ať déšť spláchne Vaše starosti. Ať vánek Vám dá novou sílu do vašeho bytí. Ať Vás chůze jemně poponese do světa za poznáním krás celého Vašeho života. Apačova modlitba LMNOPQ]YYT LMNOPQRST UVWTXNYSTQZQTQVXNUN[MN\ RY^O_NVQROYVQNYSUNTWXPO\ LMNOPQVMWT ZMRPMZMNNYSVZYVVWQR\ XQTO_NOPVYSXPOPQZYV_[MT[aTYZ LMNOPQUVQQ`Q U_YZTQZROVQTXOPWTOYNYSVUQWTX\ bcdmepqfvmnqv WORUQMSONM OPQ[MNRY^NYSV_W^Q\ LMNNYSZM_a SCIS Shares Apache Indian Wishes For the New Year ghijklmnopqrs trmriuqmvwrxporqyzpir{oli

3 Ředitel SCIS vede diskusi o hodnocení SCIS Director Leads Discussion on Assessment }~} ƒ ƒˆ }Šƒ ƒˆ Œ Ž Od té doby, co jsem v Londýně v červenci ukončil letní kurz pro vedoucí pracovníky v mezinárodním školství, jsem na setkání pedagogů SCIS zahájil diskuzi o způsobech a praxi hodnocení na SCIS a v České republice ve srovnání se zahraničními systémy hodnocení. Začal jsem v průběhu přípravného týdne formou Jazz Café, kdy byly učitelé požádáni o reakci na patnáct výroků o hodnocení. Sdílení názorů probíhalo ve stylu kavárenské atmosféry, podmalované kanadským jazzem. Poměrně rychle jsem získal představu, co si pedagogičtí pracovníci myslí o konkrétních aspektech hodnocení. Naštěstí se projevila velká shoda ve většině klíčových oblastí, které byly navrženy v reformě vzdělávání a hodnocení v mezinárodních školách po celém světě. Jedním z úkolů během londýnského školení bylo, abych si promyslel a zaznamenal jednu věc, kterou bych chtěl změnit po svém návratu do naší školy. Nedávno jsem se ke své poznámce měl vrátil a měl jsem zjistit, zda jsem svého cíle dosáhl. Mým cílem bylo navrhnout způsob hodnocení, které odpovídá nejen českým, ale i mezinárodním standardům představeným ve školení v Londýně. Na začátku bylo mým plánem sdílet s vedením školy a se středním managementem názory na předložené aspekty hodnocení, poté je v průběhu celého roku předkládat k diskusi zaměstnancům a konečné závěry předložit ke schválení školské radě. Jsem rád, že v této době mohu konstatovat, že učitelé se aktivně zapojují do smysluplných diskusí o hodnocení, sjednocují své názory na klíčové aspekty formativního a sumativního hodnocení a pojetí hodnocení jako jednoho z nástrojů učení, na rozdíl od klasifikace naučeného. Nyní mohu konstatovat, že projekt je užitečný a smysluplný, i když, stejně jako dobré věci, ještě nějakou dobu potrvá. O hodnocení budeme v tomto školním roce i nadále diskutovat a směřovat k vytčenému cíli stanovenému v červenci Pevně věřím, že díky našemu úsilí bude tento proces stejně důležitý jako konečný výsledek. Since completing my summer courses in July on Assessment Leadership in the International School, I have been slowly initiating school wide discussion on assessment policy and practice here at SCIS and in the Czech Republic as compared with other assessment systems. I began during Welcome Week with the Assessment Jazz Café, during which teachers were asked to respond to fifteen written prompts regarding assessment, in a café-style atmosphere while Canadian Jazz was playing in the background. In this way, we were quickly able to get the feeling of how the teaching staff feel about specific aspects of assessment. Fortunately, there is widespread agreement on most of the key concepts being proposed in educational reform and assessment in international schools around the planet. One of the assignments at the Principal Training Centre in London was for me to write a note to myself outlining one thing I would like to take back to my school from the course. At my request, this note was recently ed to me as a way to check back with my thinking back in July and to determine had I achieved my goal? At that time I had hoped to draft an assessment policy, which aligned Czech and international standards presented in the course. I had planned to share this with the Principal and Middle Management for initial feedback and then present it to the staff for feedback and implementation throughout the year, pending the approval of the SCIS school board. A worthy, if not lofty, goal I must say in retrospect. What is happening, though, is that SCIS teachers are engaging in meaningful discussions about assessment, unifying their positions on key aspects of formative and summative assessment and the larger concept of assessment as learning, as opposed to assessment of learning. I now know that š this is a very worthy project and the good things œšš žÿš š š take time. We will continue to discuss assessment throughout this academic year and hold on to the goal I penned for myself in July. In such an endeavour, I firmly believe the process is as, if not more, important than the product.

4 Soutěž časopisu Esquire o Muže roku a hlasování je u konce. Dovolte mi, abych vyslovil velké poděkování Vám všem ze společenství Sunny Canadian 1) za nominaci 2) za hlasy na podporu mého jmenování. Jak mnozí z Vás již vědí z informace ve vestibulech školy, v celkovém hlasování jsem skončil na krásném čtvrtém místě. Chtěl bych pogratulovat vítězi, Liboru Podmolovi, který je v současné době jedním z nejúspěšnějších českých motokrosových jezdců, a Václavu Láskovi, známému policejnímu vyšetřovateli a předsedovi správní rady Transparency International, který získal nejvíce hlasů tajné poroty. Upřímné poděkování Thank-you! Now that the voting and competition is over for the Esquire Man of the Year contest, I d like to send out a big thank-you to those of you in the SCIS community who: 1) Nominated me to begin with, and 2) Voted online to support my nomination. As many ª««± ²««³ µ of you already know from the announcement in the vestibules, I proudly finished in fourth place in the overall popular vote. I would like to congratulate the winner, Libor Podmol, currently one of the most successful Czech motocross ¹º»¼½¾ ÀÁÂà riders, and Vaclav Laska, the well-known Czech police detective, Ľ¹ÅÁ½ÆÇÂÈÀ ÂÁÉÊÀ¹ÂË ¼¹ notary and senator who received the most votes by the secret jury.

5 Děti a rodiče SCIS stále přispívají do sbírky víček pro Mirečka Děti a rodiče SCIS stále sbírají plastová víčka pro Mirečka, který je nemocný a potřebuje pomoc. (http://www.mirekpiskac.cz/) Mirečkovi je šest let a nemá to vůbec jednoduché. Trpí dětskou obrnou a trápí ho i deformace kyčle a krátkozrakost. mozkovou Jeho rodiče pořádají sbírku víček. Až jich bude hodně, odvezou víčka do výkupny plastů a získané peníze budou použity na speciální rehabilitační pobyt. Všem, kteří nám víčka nosí, moc děkujeme. Vážíme si Vaší pomoci. SCIS children and parents are still collecting caps for Mirecek SCIS children and parents are still collecting cups for Mirecek, who is ill and needs our help. (http://www.mirekpiskac.cz/) Mirecek is 6 years old and hasnt an easy life. He has many illlnesses: cerebral palsy, myopia and deformation of the hip. His parents organized the collection of caps. They will sell the caps and proceeds will be used for rehabilitation for Mirecek. Thanks for your help. èïíðñòîóçôõáâêðáöáòäë ßàáâãäåæàçàèéêäëìíîï óøçïùêñøú ü ûêüáßäêçüêòàöýëäþêÿ ëëö ÌÍÎÍÏÐÑÏÒÓÔÕÖÏ ÖÓØÐÙÍÚÓ ÖÓØÛÜÝÞ

6 Canada Days Kamenný Přívoz Kanadské dny Kamenný Přívoz

7 Sunny Canadian Int. School navštívil bývalý šéf evropského Microsoftu Jan Muehlfeit S unny Canadian International School v listopadu navštívil dlouholetý šéf evropského Microsoftu Jan Muehlfeit. S žáky druhého stupně a gymnázia se podělil o své bohaté zkušenosti s vedením společnosti Microsoft a o to, jak technologie bude i nadále v blízké budoucnosti pozitivně ovlivňovat celý proces vzdělávání. S nadšením podpořil inciativu naší školy využívat v našem systému vzdělávání Khanovu akademii (https://www.khanacademy.org či český ekvivalent https://khanovaskola.cz). Hovořil o globálním pojetí vzdělávání a o tom, jak se díky rozšíření různých technologií stane vzdělání přístupnější všem např. prostřednictvím on-line kurzů, platforem typu Skype a dalších (tzv. Massive Open Online Course - MOOC). Svoji přednášku dále zaměřil na to, jak najít v sobě to nejlepší a jak na základě toho pak dosáhnout co největších úspěchů. Žákům řekl, co konkrétně mohou udělat proto, aby našli v sobě to, v čem jsou opravdu dobří, a jak to pak nadále správným směrem kultivovat. Na toto téma všem doporučil zajímavé webové odkazy a knižní publikace (např. Gallup Strength Finder a další). Více se můžete dozvědět také na: https://www.linkedin.com/today/post/ article/ why-technology-willchange-education-for-better. Former President of Microsoft Europe Jan Muehlfeit Visits SCIS!"#!$%&' Jan Muehlfeit, the former President of Microsoft Europe, visited our school in November. He shared his extensive experience with our second stage and high school students and also talked about utilizing technology and how it will positively continue influencing the whole process of education. He praised the initiative of our school to support our education also by using Khan s Academy (https://www.khanacademy.org or the Czech equivalent https:// khanovaskola.cz). He spoke about the global approach to education and how the different technologies will make education more accessible worldwide through i.e. online courses and platforms such as Skype and others (known as Massive Open Online Course - MOOC). His lecture also focused on how to find the best in ourselves and how on that basis to achieve the greatest success. Students learned what exactly they should do to find in themselves what they are really good at, and how to then continue cultivating this information in the right direction. On ()*+,-./ this topic he recommended to all interesting web links and books (i.e. Gallup Strength Finder and others). You can learn more on these themes H-):3<*0<.3)5I23C3).0<B1J7==2 at: https://www.linkedin.com/today/post/ article/ why-technology-will-change-education-for-better. 0):K-*71J7==26<-)J-;02

8 Výtěžek z Charitativního bazárku opět pomáhá Thank-you parents, for your contributions to our November Charity Bazaar which raised money for the children s Burn Center in Kralovske Vinohrady, and the children s home and care facility in Strančice. Both organizations received gifts or cash amounting to 15,500 CZK altogether, which were devivered by the Orange Tigers and Gr 6A students along with the school management. My sincere thanks also goes out to the teachers and students who contributed live performances and art to the December Christmas markets, the Activities department for overall organization of both events, the kitchen Děkuji všem rodičům za finanční příspěvky na náš již tradiční Charitativní bazárek, který opět pomohl získat peníze pro dětskou Popáleninovou kliniku Nemocnice Královské Vinohrady a pro Dětské centrum Strančice. Obě organizace obdržely dary a hotovost v celkové výši Kč, které jim koncem adventního období osobně předaly děti z Orange Tigers, žáci 6. A třídy a zástupci vedení školy. Mé upřímné poděkování patří také všem učitelům a žákům, kteří obohatili Vánoční trhy svými výrobky, účastí a vystoupeními. Velké poděkování směřuji k oddělení Activities za celkovou organizaci jak Bazárku, tak i Vánočních trhů, ke školní kuchyni za poskytnutí občerstvení a nápojů a k provoznímu oddělení za fyzickou pomoc při organizování těchto aktivit a také za bezpečný odvoz našich dětí s dary do Vinohrad a Strančič. Jsem velmi hrdý na úsilí všech zúčastněných a na to, jak se umíme jako komunita nadchnout pro dobrou věc. SCIS Charity Bazaar Raises Money for Charities for providing snacks and drinks, and the Facilities department for arranging tables and delivering our children and gifts safely to those in need. I am very proud of the efforts of all involved, as we truly come together as a community for worthy causes. ljejamienojphgjiqrhajsgda _`abcdefghijk LMNMOPQORSTUVOWVSXPYMZSWVSX[\]^

9 Jarní pobyty žáků v Anglii, v České Kanadě a v Kanadě 2015 V letošním školním roce se na jaře opět vypravíme s našimi dětmi na školní týdenní ozdravné pobyty v přírodě. Budeme se vracet na již ověřená a osvědčená pobytová místa převážně v destinacích malebné přírodní lokality České Kanady. Rekapitulace pobytových lokalit žáků ZŠ a Gymnázia: První třídy vyrazí opět do Pístiny v České Kanadě. Druhé, třetí a čtvrté třídy pojedou v tomto školním roce poprvé do nové lokality s ubytováním v penzionu Holenský Dvůr, Ratiboř 52, v Kardašově Řečici, Česká Kanada, který se rozprostírá uprostřed luk v těsné blízkosti lesů v chráněné krajinné oblasti Třeboňska. Páté třídy mají na programu již tradičně velice úspěšný jazykový pobyt v Londýně, který připravuje a organizuje Mgr. Kate Powers, zástupce ředitele pro anglická studia. Šesté třídy se podívají do lokality horské chaty Jizerka v Jizerských horách. Sedmé a osmé třídy opět vyrazí do Ratmírova v České Kanadě a se svými koly podniknou super výlety po cyklostezkách do okolí. Devátá třída a Gymnázium se společně s Mgr. This year we will once again embark on week-long spring trips with your children, returning to well-established destinations mostly in the colorful natural region of Czech Canada. Summary of Elementary and High School spring trips: Grade 1 will again visit Pístina in Czech Canada. Grades 2, 3, and 4 will visit a new location in Czech Canada: Holanský Dvůr pension at Ratiboř 52, Kardašova Řečice, located amongst the meadows and forests of the Třeboň landscape. Grade 5 will venture to London, England for the annual English language trip, and organized by Vice Principal for English Studies Kate Powers. Grade 6 will go to the mountain cottage Jizerka at Jizerské hory. Grades 7 and 8 will again depart to Ratmírov in Czech Canada, biking throughout tuvuwxywz{ }~w~{ x u {~{ ƒ the region. Grade 9 and High School will enjoy the school s first trip to the real Canada, accompanied by Director Ron Stiles. The spring trips dates are Ronem Stilesem, generálním ředitelem SCIS, tentokráte poprvé vypraví do opravdické Kanady, do Toronta, kde je kromě studia angličtiny čeká i mnoho zajímavých doprovodných akcí - jen tak namátkou - setkání se středoškolskými a univerzitními studenty návštěva historických památek, Science Centra či možnost fandit klubu Toronto Tower při hokejovém zápase.. Termín pro jarní školu v přírodě Čechy: Anglie: Kanada: Přihlášky budeme vybírat v měsíci lednu 2015 a věříme, že se zájemců o tento jarní pobyt v přírodě přihlásí opět co nejvíce. Učitelé i žáci si zde vždy užijí spoustu legrace a mají plno společných nevšedních zážitků, na které dlouho vzpomínají. Oblast České Kanady i té skutečné Kanady za oceánem budeme v naší škole s našimi žáky a učiteli i nadále poznávat a prozkoumávat a s menšími obměnami se budeme do těchto míst rádi vracet i do budoucna Spring Trips to Czech Canada and Canada May 2015 Czech Canada May 2015 London May 2015 Canada Application forms for Czech spring trips will be collected in January, and we hope that the trips will maintain the same popularity as years past. Trips are always enjoyed by both teachers and students, giving them unique shared experiences that they will remember forever. ˆ Š Œ Ž Œ Ž Œ We shall continue to š œ ˆžŸ explore parts of Czech Ž ˆŽ Œ Œ Š š Canada as well as the real Canada with our students and teachers, and we will be glad to discover new destinations in the future.

10 Zápisy do prvních tříd 2015 Zahájení povinné školní docházky je významným okamžikem nejenom v životě dítěte, ale celé jeho rodiny. Prvním krokem ke vstupu do školy je zápis dětí do 1. třídy. Každý rok se při zápisu snažíme vzbudit u dětí zájem o školu, seznámit je s prostředím školy i s některými pracovníky. Rodičům nabízíme informace o škole (o pomůckách, o organizaci školy ). Získáváme základní informace o dětech a při různých činnostech ověřujeme jejich školní zralost. Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ( 36, 37 a 38). K zápisu do 1. třídy ZŠ se dostaví všechny děti narozené v období od do Je-li dítě nezralé, mohou rodiče požádat o odklad školní docházky ředitele školy do Řádný termín Zápisu 2015 v SCIS Termín Zápisu v naší základní škole Sunny Canadian International School bude probíhat 18. ledna 2015 (neděle) celý den a 19. ledna 2015 (pondělí) pouze odpoledne. K zápisu je požadováno donést rodný list dítěte, občanský průkaz rodičů s adresou trvalého bydliště, u cizinců též pas s vyznačením trvalého pobytu na území ČR (tyto doklady jsou nezbytně nutné). Děti žádáme, aby přinesly jeden jimi namalovaný obrázek dle jejich volby. Po Zápisu: Rodiče budou informováni o výsledku přijetí (termín se dozvíte při zápisu). Ve čtvrtek od 16:00 hodin proběhne schůzka rodičů přijatých budoucích prvňáčků s vedením školy. Těšíme se na Vás všechny u zápisu do prvních tříd a v novém roce 2015 Vám přejeme mnoho zdaru a splněných přání. Grade 1 Enrollment 2015 Initiation into formal education is an important moment not only in the life of a child but also the entire family. During Grade 1 enrollment, we introduce them to the school environment as well as teachers and offer logistical information to parents. At the same time, we use the process to obtain basic information about the children and verify their school readiness. This year s Grade 1 enrollment involves children born between September 1, 2008 and August 31, If a child is underprepared, or in special circumstances, parents may ask the school Director for a delay in school attendance. SCIS Enrollment 2015 Dates Sunny Canadian International School Grade 1 enrollment at will take place on January 18-19, 2015 (Sunday-Monday). Please remember to bring the child s birth certificate, parents identity card, passport (if not a Czech citizen), and proof of permanent residence address. Children are asked to bring a handdrawn or -painted picture. After Enrollment Parents will be informed about the results of admission (the deadline will be announced during enrollment). Parents of those students admitted will take place on Thursday, June 18, 2015 at 4:00 p.m. We look forward to seeing you and your children during Grade 1 enrollment and wish you all the best in ½¾ ÀÁÂÃÄÅÆÂÇÅÈÄÉÂÃÊËÌ ÍÌÎÏÐÑÒÓ¾ÔÕÅÖ ÏÅÆÅÍØÑÃÊÙÀÎÏÐÑÅÚÛ Ü ÄÅÇà ¾Ä ÑÂÆÝÊÃÙÎÏÞÏ ÅßÞ ª««±²³ µ ± «±µ ± ¹º»¼ 2015.

11 Žáci a učitelé ze SCIS se zúčastnili učitelské konference v Dolních Břežanech Již druhým školním rokem se naše škola účastní projektu zaměřeného na propagaci badatelského přístupu ve výuce přírodovědných předmětů. Dne 6. listopadu 2014 proběhla v ZŠ Dolní Břežany konference pro regionální učitele přírodovědných předmětů zaměřená právě na prezentaci badatelských metod výuky na základních školách. Konference se účastnilo 40 učitelů fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu, včetně té naší a partnerské ZŠ Dolní Břežany. Tato konference byla závěrečným výstupem celého projektu oficiálně nazvaného Zákony přírody na dosah žákům Badatelský způsob výuky na ZŠ. V následujících dvou článcích se můžete blíže seznámit se zamyšlením se nad experimentálním přístupem ve výuce přírodovědných předmětů a konkrétními zkušenostmi s využitím PASCO senzorů od pana učitele Cliva Allena a s článkem paní učitelky Barbory Svátkové o interaktivním představení nadšených mladých vědců z brněnské společnosti nazvané Úžasné divadlo fyziky (Údif) pro naše žáky tříd. óôõö øùúûüùøýþÿ þ øùþýúû øô þ õû ùþô ûô øõ ü ý øôø ûý ýþþôùû ü ý ö ö ûôø SCIS Students and Teachers Took Part in a Teacher Conference in Dolni Brezany For the second school year, SCIS has been participating in a project aimed at promoting experimental approach in teaching Science subjects. On November 6, 2014 a conference for regional Science teachers took place in the Elementary School of Dolni Brezany. The conference was attended by 40 teachers of Physics, Chemistry, Biology and Geography, including students and teachers from our school and our partner school of D. Brezany. This conference was the culmination of this project called, The Laws of Nature at the Fingertips of our Students Experimental Approach to Teaching in Elementary Schools. In the following two articles, you can read more about Mr. Clive Allen s reflection on his experience with applying the experimental approach in his teaching using PASCO sensors, and secondly you can read more about an interactive performance by two enthusiastic young scientists from the Brno company called Údif (Admirable Theatre of Physics) which was recently offered to our Gr 1 to 6 students. àáâáãäåãæçèéêãëêçìäíáîçëêçìïðñò

12 !"!#$%"!#&'()

13 Mé zkušenosti s badatelským přístupem ve výuce na SCIS Jak většina z nás ví, děti jsou asi lepší v používání nových technologií než většina z nás. Mám 2 ½ roků starou dceru, která se orientuje v používání mého ipadu lépe než já. Hlavní rozdíl mezi námi a našimi mnohem mladšími protějšky je, že my dospělí se bojíme dělat chyby s počítači, zatímco děti jsou při práci na počítači daleko více nebojácné. Jejich přirozená z v í d a v o s t vyžaduje stisknout nějaké tlačítko na o b r a z o v c e jen proto, aby viděly, co se bude dít dál. Je jim opravdu jedno, jestli omylem odstraní třeba celou školní databázi nebo i n f o r m a c e o rozpočtu školy. Malé děti jsou přirozeně velmi zvídavé a kreativní. Milují prozkoumávání svého okolí a při každé příležitosti si budou klást otázky jako: Co se stane když...?, Jak toto funguje?, nebo se velmi jednoduše zeptají: Proč?. Je to zvídavost, kterou my jako dospělí a učitelé potřebujeme podporovat a zajistit, aby se naši mladí studenti neustále dozvídali více po celou dobu jejich života ve škole. Jak, co a proč to jsou tři otázky, na které se *+,+-./ :;< ptám svých studentů ve svých třídách. Když se mě začnou vyptávat, snažím se to otočit na ně. Místo toho, abych jim říkal odpovědi na jejich otázky, snažím se, aby použily dovednosti, které již mají. Systém PASCO Scientific umožňuje studentům, aby sami zjistili, co se děje. Je to fantastický výukový nástroj, který probouzí zvídavost a podporuje jejich vlastní proaktivitu a na základě toho staví naše studenty před dvě nejdůležitější části vědy: pozorování a záznamenávání dat. Záznam dat je nutná dovednost pro všechny nadějné vědce. Vědci, počínaje Benjaminem Franklinem a konče Albertem Einsteinem, museli zaprotokolovat mnoho dat před tím, než došli k nějakému vědeckému průlomu. I Gregor Mendel pozoroval celá léta několik charakteristik rostlin hrachu, neustále si zaznamenával všechny různé změny. Díky jeho tvrdé práci a spoustě zaznamenaných dat se později stal jedním z hlavních zakladatelů moderní genetiky. Při mnoha příležitostech, když jsem měl možnot představit systém Pasco našim studentům, jsem viděl, že jsou všichni velmi zvídavi a že používají velmi širokou škálu způsobů jak zaznamenávat data. Naprosto jednoduchý graf závisloti teploty na čase se může stát uměleckým dílem, neboť se studenti ve třídách předbíhají ve snaze změřit vše, co kolem sebe vidí. Nyní tedy za využití PAS- CO systému napříč celou naší školou nabízíme s t u d e n t ů m j e d i n ě č n o u m o ž n o s t vyzkoušet si vlastníma rukama, jak lze vědecké technologie používat ve vyučování. PASCO pomáhá studentům, aby viděli, co se děje v průběhu experimentu. Pomáhá našim studentům ve čtení trendů grafů, a co je ještě významnější, umět si z těchto grafů vytáhnout ty důležité informace. Podporuje odlišné myšlení, protože je zde potřeba přijít s několika různými způsoby přístupu k experimentu za použití různých měřicích přístrojů. GHBIDAJKLMNODP>QDR

14 My Experience with Experimental Approach to Teaching As most of us know, kids are probably better at using new technology than most of us here. I have a 2 ½ year old daughter who can navigate my ipad better than I can. The key difference between us and our much younger counterparts is that we adults are afraid to make mistakes with computers, while the kids we teach are fearless with them. Their natural curiosity requires them to press a button on the screen just to see what happens next. They don t really care if they delete the entire school database or the school budget by accident. Young children are naturally very curious and very creative. They love to explore their surroundings and at any opportunity will ask questions such as, What will happen if...?, How does this work? or the very simply asked, why? It is this curiosity that we as adults and teachers need to harvest and ensure that our young students continually want to find out more throughout their school life. How, What and Why are three questions I try to ask my students throughout my classes. When they start asking me questions I try to turn it around to them so instead of simply telling them the answers they answer the questions for themselves using the skills that they already have. That is, I prefer to ask them the questions so they can answer for themselves. Science and technology go handin-hand with each other. When the technology isn t where we need it to be it is usually the scientists that create the newer technologies that can help us jump to the next conclusion, or discovery. When the technology is there, it is usually scientists that are using it. So shouldn t we be encouraging our students to use the technology that has been provided to us? PASCO Scientific allows students to figure out what is happening by themselves. It is a fantastic teaching and learning tool that enables inquiry-based learning and exposes our students to two of the most important parts of science: observing, and data logging. Data logging is a necessary skill of any budding scientist. Scientists from Benjamin Franklin to Albert Einstein had to log data before they could make a scientific breakthrough. For years Gregor Mendl observed several characteristics of pea plants, constantly noting any changes (from the obvious to the subtle). Through hard work and lots of data logging, he later become one of the key founders of modern genetics. Asking kids to observe, log, and interpret what they are seeing is a huge step in their scientific life. On many occasions when I brought PASCO to our students, all of whom are very curious, I saw a whole lot of varied data logging. A simple temperature time graph can become a piece of art as students rush around the classroom trying to measure everything they can see from the temperature of the soil of a plant to the temperature under their armpits. Now with the added use of PASCO, it offers our students a hands-on feel for using technology in science. PASCO helps students to see what is happening during an experiment. It is easy to use and it shows realtime results. It helps our students to read graph trends, and more importantly take vital information from these graphs. It encourages divergent thinking as they need to come up with several different ways to investigate a given experiment by using different measurement devices. STUTVWXVYZ[\]V^]Z_W`TaZ^]Z_bcde

15 Mentoring na SCIS Úspěšné ukončení pětiletého vysokoškolského pedagogického studia je jen začátek životní cesty učitele. Jako v mnoha profesích i dobrý učitel zraje léty. Sbírá zkušenosti a stále hledá, v jakých oblastech by svou práci zkvalitnil. Tehdy přichází mentor kolega, který v rozhovoru založeném na speciálních technikách vede svého klienta na cestě za zlepšením. Management školy chápe význam mentora ve školním procesu, Successful completion of a five-year study at pedagogical university is only the beginning of a teacher s life journey. As in many professions, a good teacher matures through the years. They gather experience and look for areas in which to improve. This is where a mentor comes in a colleague, who through a special relationship leads his client on the path to improvement. SCIS management understands the importance of mentors in schools, and therefore we were actively involved in the project Mentoring toward Quality. In our elementary and high school, we now have qualified mentors in Mgr. Libor Skala, Mgr. Ivana Skálová, a proto se SCIS aktivně zapojila do projektu Mentoringem ke kvalitě. Na základní škole a gymnáziu nyní jako mentoři působí Mgr. Libor Skala, Mgr. Ivana Skálová, Bc. Clive Allen a distančně také Mgr. Barbora Kratochvílová. Velmi potěšující je skutečnost, že učitelé sami mentory vyhledávají. Je vidět, že se mentoři těší důvěře svých kolegů a že v kolektivu SCIS panují pozitivní mezilidské vztahy. Mentoring in SCIS Bc. Clive Allen, as well as Mgr. Barbora Kratochvílová on a consultancy basis. We are pleased to see that teachers themselves seek out advice from the mentors. It is clear that the mentors enjoy the trust of their colleagues and our SCIS team fosters positive interpersonal yz{ }~ z z ƒ ~ ˆ relationships. Š Œˆ Ž { Š{ {Œ~ {y~ Œz ~ š š fghgijkilmnopiqpmrjsgtmqpmruvwx Návštěva společnosti Údif, prezentace jednoduchých fyzikálních pokusů pro žáky i učitele tříd ZŠ V apondělí proběhla na SCIS prezentace společnosti Údif (http://udif.cz/) v rámci projektu Zákony přírody na dosah žákům Badatelský způsob výuky na ZŠ. Během prezentace mohly děti sledovat kouzelného potápěče Karla, létací balon, či pokusy s ohněm. Děti si také zahrály na andělíčky na fontáně. Starší žáci pak sledovali náročný pokus nazvaný Ohnivé tornádo. Prezentace byla pro žáky i učitele velmi zajímavá a poučná. Někteří žáci po prezentaci připravili na toto téma zajímavou nástěnku. ž Š{ ˆz Ÿ œ œz~ƒ ~z Šˆ {z š{~ Údif company visits SCIS to Present Physics experiments for Gr 1-6 Students On Monday December 8th a Science presentation was held at SCIS by a company called Údif (http://udif.cz). This theatrical performance was organized in conjuction with the grant project called, The Laws of Nature in the Reach of Students the Experimental Approach to Teaching in Elementary Schools. During the presentation children watched for example the magical diver Karel, a flying balloon or experiments with fire and played Angels at the Fountain. Older students were then engaged in a challenging experiment called Fire Tornado. The one-hour presentation for Gr 1-6 students and teachers was very interesting and informative; please, see a bulletin board in the school hallway which captures some of the experiments..

16 Gratulujeme studentům SCIS k úspěšnému zvládnutí testu TOEFL Junior Gratulujeme našim studentům Marianě Havelkové (6. A), Daniilu Raskindovi (7.) a Františku Timkovi (5.A) k úspěšnému zvládnutí testu TOE- FL Junior. Sunny Canadian International School se stala oficiálním testovacím centrem společnosti ETS (Educational Testing Service), kde je možné absolvovat test TOEFL Junior. V České republice je v současné době jen pět testovacích center, proto jsme velice rádi, že můžeme nabídnout tak vynikající možnost v blízkosti Vašeho domova. Test TOEFL Junior je primárně určen studentům nad 11 let. Jedná se o objektivní a důvěryhodný nástroj, kterým lze ověřit úroveň komunikačních dovedností v anglickém jazyce. Test Junior byl vytvořen na bázi ověřeného testu pro dospělé TOEFL a poskytuje zpětnou vazbu o silných a slabších stránkách žákovy Ú¾Û½Ç¾È¾Ö ÁÊØÜ jazykové úrovně. ÒȽ¼ÉÃÕǻ۽ÊÍ ÑÒ ¹ÓÊǾµÁÔ¾ Õ Následující termín pro registraci ÎØÒÈ½Õ Ïǻ۽¾Õ ËÃÕÇ»ÖÉ Ø٠ݽ¼¾µ ½Ø¼½ÖÊÈÞÁ končí v pátek 23. ledna Congratulations to TOEFL Junior Test Takers Congratulations to the following students who achieved high scores on the TOEFL Junior. Mariana Havelkova (6.A) Daniil Raskind (7.) František Timko (5.A) The next registration deadline is Friday Sunny Canadian International School is pleased to be an official Public Testing Center for the Educational Testing Service (ETS) test TOEFL Junior. There are only 5 public testing centers in the whole Czech Republic, so we are lucky to offer these world-renowned tests so close to home. Intended for students ages 11+, the TOEFL Junior tests are an objective and reliable measure of students English communication skills. Based on the rich heritage of the TOEFL test, this Junior version can help pinpoint students strengths and challenges. Premiéra Klubu mladých diváků Vu úterý 18. listopadu se žáci a studenti SCIS, kteří se stali zakládajícími členy Klubu mladých diváků, poprvé společně zúčastnili divadelního představení. Zhlédli nové zpracování Shakespearova Snu noci svatojánské v divadle ABC, a zažili tak večerní atmosféru v jednom z nejlepších pražských divadel. V lednu nás čeká komedie Eva tropí hlouposti. Skvělé recenze slibují další výjimečný zážitek, takže se mají naši mladí diváci na co těšit. ª«±²³ Start of The Society of the Young Spectators Our students from The Young Spectators Society attended on 18th November theatre ABC. They watched Midsummer Night s Dream by William Shakespeare and experienced a unique event in one of the famous theaters in Prague. We plan to visit comedy Eva tropí hlouposti in January. This performance has great reviews so it is definitely something what we are looking forward to. ÅƽǾÈÉÊËÌÍ µ ¹º»¼½¾»ÀÁÂÃĵ ¹ ¹ ÎÏоʼ ¾ ÓÊÀÖÊ ÁÂà ÎÏоʼ ¾ ÅƽǾÈÉÊËÌÍ ÑÒ ¹Ñ½¼ ʾÈÊ

17 newsletřík átek 28. listopadu byl pro žáky 7. tří-dy Sunny Canadian International School výjimečným dnem. O hodině angličtiny totiž paní učitelka Powers vybrala a připravila úžasný způsob, jak prezentovat naši školu ostatním školám. Třída si poprvé vyzkoušela Mystery Skype. Jedná se o zábavnou aktivitu, při které se celá třída přes Skype, tedy za pomocí videokamery, spojí s jinou třídou v jakémkoli jiném státě a jen učitelé vědí, o jakou zemi, město či školu se v konkrétním případě jedná. Ke zjištění prozatím neznámých "souřadnic" mohou žáci používat pouze otázek, na které se dá odpovídat jedině ano, či ne. Sedmáci měli příležitost spojit se s rakouskou školou. Pokročilejší skupina pracovala týmově a rozdělila si jednotlivé úkoly. Kluci vyhledávali informace a předávali je dívkám, které zase pokládaly otázky. V komunikaci jsme si užili spoustu zábavy a doufáme, že si tuto aktivitu ještě někdy budeme moci zopakovat. Napsali a přeložili žáci 7. ročníku : Matteo Resca a Jakub Strnad ovember 28 was a special day for Sunny Canadian International School Grade 7. During Friday s English lesson, teacher Miss Powers chose an awesome way to represent our school to other schools. The class tried Mystery Skype for the first time. Mystery Skype means that the whole class connects by Skype to another class in a different country, and only the teachers know in what country, city, and school the other class is the class needs to ask yes/no questions to find out. The seventh ßàáàâãäâåæçèéâêéæëãìàíæêéæëîïðñ graders had an opportunity to Skype with a school from Austria. The extended group divided the parts to work as a team. The girls took the information from the boys to ask the questions. The boys were the researchers that needed to find the information. We had lots of fun and hope to repeat this activity again. Written and translated by Grade 7 students: Matteo Resca a Jakub Strnad

18 Jak žít se zdravotním handicapem? Pro naprosto zdravého člověka, který nic podobného na své kůži nezažil, je to poměrně nepředstavitelná situace. Se stejnými pocity šli proto na výstavu Naše cesta i žáci šestých tříd SCIS. Stačilo však odevzdat svrchníky do šaten Křižíkova pavilonu, kde se zážitková expozice organizovaná sdružením Chodící lidé konala, a hned první zkušenost ukázala, co znamená být nevidomý. Průvodce skupiny totiž všem zavázal oči a žáci vstupovali k prvnímu exponátu kuchyňce pro nevidomé, či na rozkopanou křižovatku se simulovaným handicapem ztráty zraku. Na podobné bázi pak bylo nutné komunikovat s neslyšícími a naučit se k tomu účelu několik vět znakovou řečí. Poté zase všichni na kolečkách nabývali zkušenost, jak se cítí lidé na vozíčku, když narazí na nějakou nečekanou bariéru. Zkrátka není nad osobní zážitek, který žákům šestých tříd ukázal, jak nejlépe se ke zdravotně postiženým spoluobčanům chovat. Oni $%&$ totiž nechtějí být litováni, chtějí jen, '# $()*! abychom je chápali, $()*& ( # " #! zacházeli s nimi jako se všemi ostatními a pomáhali jim s citem a ohleduplností. òóôóõö õøùúûüõýüùþöÿó ùýüùþ How to Live with a Disability A ble-bodied people can only imagine the how it must be to live with a disability. With this in mind, SCIS Grade 6 students visited the exhibition Our Way in Prague s exhibition center Vý s t a v i š t ě. Immediately after dropping off their coats in the cloakro om, s t u d e n t s were given a black ribbon to cover their eyes and experienced blindness firsthand through an exhibition organized by the association Walking People. They attempted to cross a busy intersection and work at home in a kitchen without the benefit of sight. Next, they learned what it was like to be deaf by attempting to communicate through a few sentences learned in sign language. Finally, everyone got experience on wheels to understand how those who are wheelchairbound must feel when faced with an unexpected barrier. In short, these positive and highly pers o n a l i z e d experiences left sixth grade pupils with ideas about how best to treat people with disabilities. They do not want pity, they only want to be understood and treated with fairness, sensitivity, and consideration.

19 Kde stahovat muziku a neporušovat při tom zákon? Na to dosud neuměl odpovědět skoro žádný žák ze SCIS. Většina totiž stahování z filmových a hudebních úložných serverů považuje za samozřejmost. Umělci však z takové distribuce nemají ani korunu a rádi by proto situaci zvrátili ve svůj prospěch. Ve spolupráci s Českou národní skupinou Mezinárodní federace hudebního průmyslu (ČNS IFPI) a s OSA Ochranným svazem autorských práv k dílům hudebním, o. s. proto spustili projekt zaměřený na vzdělávání v oblasti autorských práv na internetu, určený pro žáky druhého stupně základních škol. Primárním cílem projektu je zvýšení povědomí o hodnotě hudby, sekundárním cílem je pak naučit žáky základům autorských práv a změnit jejich chování v prostředí internetu, a to zejména ve vztahu k hudbě. Závěrem přednášky rapper LIPO se žáky sedmého, osmého, devátého KLMNOPQRDSTFEUNFVF a desátého ročníku pohovořil o KWPAIXBMNOPFYZ svých zkušenostech v hudebním průmyslu. Samozřejmě nechyběla autogramiáda ]NG^F_] [UJF>AUDJUPGV\IAXDE a společné focení s umělcem. W`\AFEGQIAQG]abcZ ]abc_euniauda?uf\ How Do You Download Music Without Breaking the Law? Before a presentation on, most SCIS students could not answer this question. Film and music sharing sites are commonplace nowadays. However, artists rarely receive royalties from such distribution avenues and would therefore like to reverse the situation. In cooperation with the Czech national group International Federation of the Phonographic Industry (IFPI CNS) and OSA - Protective Association of music copyrights, SCIS hosted a lecture aimed at secondary students. The primary objective of the project is to increase awareness of the value of music, and the secondary goal is to teach students the basics of copyright law thus changing their Internet behavior in relation to music. At the end of the lecture, the rapper Lipo talked about his experiences in the music industry. Students had the opportunity to get an autograph and photo with the artist. +,-,./ /8,926527:;<=

20 Zvířátka ze SCIS získala svého dvorního zvěrolékaře Děti své školní mazlíčky milují. Mají se s kým potěšit, když jim je třeba trochu smutno, ale současně se učí být ke zvířátkům odpovědné, učí se je respektovat a řádně se o ně starat. Na takovém vztahu žáka a zvířete škola staví. Co však s třídním mazlíčkem, který najednou onemocní. Nedávno jsme ve SCIS byli svědky, jak Chloé skinny morčátko ze 6. A začalo bez zjevné příčiny pískat a za dva dny vyhublo takřka na kost. Děvčata se plna obav naštěstí obrátila pro radu na správnou osobu. Paní Jitka Hošková z Activities neváhala a okamžitě zavolala zvěrolékaře. Diagnóza přivolaného MVDr. Fedira Dovgyche zněla přerostlé zadní zuby. Tak Chloé putovala na celý víkend do jeho péče. Když se s ní žákyně 6. A mohly v pondělí opět setkat, bylo morče v naprosté pohodě, a dokonce nějaké to deko i přibralo. Překvapení však na všechny nečekalo jen díky úspěšnému vyléčení Chloé, nýbrž i v podobě nulových léčebných výloh. Pan doktor Dovgych totiž třídního mazlíčka 6. A vyléčil zcela zdarma a navíc škole nabídl, že se podobně rád postará i o ostatní školní zvířátka, budouli to potřebovat. Ke všemu navrhl i jejich pravidelnou preventivní prohlídku. MVDr. Fediru Dovgychovi touto cestou za jeho šlechetnost děkuje nejen vedení celé školy, vděční mu za jeho nabídku budou i naši mladí chovatelé školních mazlíčků a v neposlední míře si jej oblíbí i třídní zvířátka samotná, vždyť budou mít svého vlastního dvorního lékaře. wxyz{ }~z ƒx š œ ~Ž zž}šxž z~ Š zš š œ ˆ Š }Œ ~Ž z { ˆ ŽƒwzŽ}ƒŽ z }~ defeghigjklmngonkphqerkonkpstuv Animals from SCIS Treated by Local Vet Children love their school pets. The animals provide comfort, but they also teach students responsibility, respect, and proper care for animals. But what happens when a class pet suddenly falls ill? Recently we experienced this at SCIS as Chloé, the skinny guinea pig from 6.A, began crying incessantly and within two days became emaciated almost to the bone. Worried, girls from the class turned to Activities Manager Jitka Hošková, who immediately called the veterinarian. Dr. Fedir Dovgych confirmed the diagnosis: overgrown back teeth. Chloé spent all weekend in Dr. Dovgych s care, and when the Grade 6 students returned on Monday, they were pleased to see their Guinea pig had returned to full health. Even more surprising was the absence of a medical bill. Dr. Dovgych treated the class pet completely free of charge, and in addition he offered free animal care for all school pets including regular preventive checkups. The school management, staff, and especially students are grateful to Dr. Fedir Dovgych for his kind offer. Thanks to his incredible generosity, hopefully all school pets will remain in impeccable health.

21 Zástupci Prague College prezentovali našim žákům pomaturitní příležitosti Ačkoliv naše studenty čeká maturita až za pár let, už teď mohou přemýšlet o své budoucnosti po dokončení Sunny Canadian International School. Zástupci z Prague College navštívili naše žáky 9. ročníku a 1. ročníku Gymnázia, aby jim představili studijní programy, které Prague College nabízí. Mezi ně patří bakalářské i magisterské programy na třech fakultách: Business, Art & Design a IT & Computing. Doufáme, že SCIS studenti budou moci na jaře navštívit kampus školy, aby mohli nyní přemýšlet o možnostech studia po maturitě. Prague College Presents Post-Secondary Study Options Even though graduation is still a few years away, it is never too early for our students to begin thinking about their future after Sunny Canadian. Prague College, a British-accredited university based in the city center, visited Grades 9 and 10 on December 10 to introduce their study programmes. Prague College offer bachelor s and master s programs in three faculties: Business, Art & Design, and IT & Computing. We hope to arrange a visit to the campus this spring, encouraging students to continue to explore post-secondary study ±²³ µ ¹º ²» ¼½» ¾ ÀÁÂà ±ÇÆÉÀ½» ¾ÅÆµÊ Í±ÇÆ»ÎÏ ¾ÅÆ» Ä ÅÆ Ç ²¹µÂÈ ËÆÉ ²ÆÂÉÆ µçì¹² opportunities. žÿž ªž«

22 Nová nabídka programů Kupoz, Kuprev Vážení rodiče, ráda bych vás seznámila s nabídkou rozvojových programů pro děti: program KUPREV a KUPOZ. KUPREV (Primárně preventivní individuální program) je určen zejména pro děti od 4 do cca 8 let, podle potřeby i starší. Program poskytuje dítěti orientaci ve světě. Těžiště je v domácí práci, rodič pracuje s dítětem pod vedením školní psycholožky. Výsledky programu jsou: dítě si upevňuje orientaci osobou, místem a časem, získává orientaci sociální a informační. Děti, které program absolvovaly, nemívají adaptační problémy po nástupu do školy. Program zlepšuje komunikaci mezi rodičem a dítětem. KUPOZ (Program pro rozvoj pozornosti) je vhodný pro děti mladšího školního věku - od 8 let. Program je vhodný taktéž pro děti s ADHD, ale i děti s pomalejším psychomotorickým tempem, neurotickými potížemi, poruchami učení. Těžiště programu je v domácí práci, rodič pracuje společně s dítětem pod vedením školní psycholožky. Výsledky programu jsou: zrychlení psychomotorického tempa, zklidnění křivky pozornosti, zlepšení komunikace mezi rodičem a dítětem, schopnost pravidelné práce, zlepšení emočního vyladění a přístupu k práci, zážitek úspěchu a zvýšení vědomí vlastní ceny, odbourání časového stresu, celkové zlepšení při školní práci. S programem je ideální začít v září nebo v únoru. ãäåæçèåèéêëìíîèïðñòó U obou programů ôðñìîõö øùúñìñûðêü rodič hradí pracovní sešity (400 Kč + poštovné). ëùúññìý øùúñìñäþ ÿ V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat, ráda vám poskytnu další informace. KUPREV KUPOZ Introducing New Programs - Kupoz, Kuprev We are pleased to introduce the ings, time, society, and information. new development programs Children who complete the program KUPREV and KUPOZ to you have fewer adjustment problems upon and your children. entering school. The program also KUPREV (Primary Individual Prevention improves communication between Program) is designed mainly parents and children. for children aged 4 to about 8 years. KUPOZ (Program for Attention The program helps orient the child Development) is suitable for first to the world him. The majority of the stage students ages 8 and up. The program is designed for children with program is done at home, with a parent with a child ÐÑÒÑÓÔÕÓÖ ØÙÚÓÛÚ ÜÔÝÑÞ ÛÚ Üßàáâ working alongside a ADHD, but can also help those with school psychologist. The results of slower hand-eye coordination, neurological problems, and learning dis- the program are a child s successful orientation with himself, surroundabilities. The majority of the program is done at home, with a parent with a child working alongside a school psychologist. The results of the program are improvements in hand-eye coordination, attention, communication between parents and children, ability to work, emotional skills, selfawareness, reaction to time pressure, and school work. It is best to begin the program in September or February. For both programs, the parent pays for workbooks (CZK postage). If interested, please contact School Psychologist Tereza Sluneckova.

23 Christmas Market

24 Narozeninové oslavy v Sunny Canadian Birthday celebrations in Sunny Canadian Kikina, Viktor and other birthday parties. This year we are again offering the possibility of organizing birthday parties for your children from the Sunny Canadian kindergarten and elementary school. Birthdays are, for most children, one of the most important days of the year. They want to enjoy their celebrations and Sunny Canadian therefore offers several themed celebration options. Such as: pirate party, treasure hunt, a celebration full of ghosts, Indian celebration with drums, a celebration for little princesses, chocolate party, a party for little witches, Hawaii party, dinosaur party or for example a party for small aliens. We welcome any topic. In December Kristina from 1B celebrated here her dancing zumba birthday and Viktor from 2B his horses racing birthday. Happy birthday to both of them and we are very pleased that they like their school so much that they chose it also for their birthday celebrations. :;,+2+,+6<&.4.'6( &.4.56(-.7.(-6,+4'8 &'()*+,-./ ,+2+,9!"#$% Kr i s t i n a, V i k t o r a ostatní oslavenci. I v tomto roce otevřela Sunny Canadian možnost u s p o ř á d á n í n a r o z e n i - nových oslav pro naše děti ze školky a ze základní školy. N a r o z e n i n y jsou pro většinu dětí jedním z nejdůležitějších dnů v roce. Chtějí si je krásně užít, a škola jim proto nabízí několik tematicky zaměřených možností oslav jako například: pirátská oslava, hledání pokladu, oslava plná strašidel, indiánská oslava s bubny, oslava pro malé princezny, čokoládová party, party pro malé čarodějnice, Hawaj party, Zumba party, dinosauří party nebo třeba party pro malé mimozemšťany. Vítáme další podněty na jakékoliv téma. Děti prostory školy a školky dobře znají, cítí se tu dobře a řada nich vítá možnost ukázat svou školu či školku i ostatním kamarádům, kteří pocházejí z jiných koutů Prahy. V prosinci tu slavila roztancované zumba narozeniny Kristina z 1. B a koňské jezdecké narozeniny Viktor ze 2. B. Oslavencům ještě jednou gratulujeme a jsme rádi, že školu mají tak rádi, že si ji vybrali i pro oslavu svého dne.

25 SCIS ve hře Rummikub slaví úspěchy Po úspěšném školním kole ve hře Rummikub se vybraných 11 žáků ze Sunny Canadian International School zúčastnilo 26. listopadu krajského kola v této deskové hře, které probíhalo v Domě dětí a mládeže na Praze 2. Všechny děti hrály velmi soustředěně a skvěle reprezentovaly školu hned ve dvou kategoriích mladší žáci a starší žáci. V každé kategorii byla vyhlašována 4 místa. V nabité kategorii mladších žáků obsadila 3. místo v krajském kole Adéla Kašparová ze 6. B a 4. místo Jakub Hošek ze stejné třídy. V kategorii starších žáků obsadil 1. místo v krajském kole, a zajistil si tak postup do celostátního kola David Kabíček z 9. třídy. O dva dny později se David Kabíček zúčastnil národního kola, ze kterého si přivezl nádherné 3. místo a postup na mezinárodní mistrovství. Děkujeme všem účastníkům, moc gratulujeme vítězům, přejeme Davidovi hodně úspěchů v souboji v mezinárodní konkurenci a těšíme se na další ročníky této skvělé deskové hry. The True Success in Rummikub Competition Aafter a successful school-round of Rummikub game 11 selected children and students from Sunny Canadian International School participated in November 26, 2014 in a regional round in this board game. The regional round took place in the House of Children and Youth in Prague 2. All Sunny Canadian children played very well, they were focused and represented the school in two categories - younger students and older students. In each category there were 4 places announced. In the category of younger students 3rd place in the regional round was taken by Adéla Kašparová from 6. B and the 4th place was taken by Jakub Hošek of the same class. In the category of older students the first place in the regional round belonged to David Kabíček from grade 9. Three days later, David Kabíček participated in the national round, from which he brought back wonderful 3rd place. We thank all participants, many devu\uvu`fpx^xq`r XXWVU\UVc PX^X_`RWXaXRW`VU^Qb PQRSTUVWXYZ[WZ\] congratulations to the winners and look forward to next year of rounds in this great board game.

26 Filmová noc s kanadskými filmy Při druhém ročníku kanadské filmové noci se škola SCIS opět proměnila v multikino s několika promítacími sály. Program nabídl snímky, které vznikly v Kanadě, nebo je natočil kanadský režisér. Jedinou výjimkou bylo romantické drama Hvězdy nám nepřály, podle stejnojmenného literárního bestselleru Johna Greena, které si žáci přáli vidět. Do kin přišel totiž teprve před nedávnem. Hořkosladký snímek vypráví o milostném vzplanutí dvou těžce nemocných teenagerů. Náročné téma scénárista odlehčil humorem a nadsázkou. Repertoár nabídl i klasiku, a to známý americký velkofilm Titanic od kanadského režiséra Jamese Camerona a snímek Frankenstein, který je často označován za nejlepší horor všech dob. Fanoušci akčních filmů vyrazili na X Men 2, který byl natáčen v USA a v Kanadě. Holčičky ocenily Moderní Popelku v hlavní roli s Hilary Duff. Nechyběly ani dokumentární filmy. Díky pestré nabídce si na své přišel každý. Hudební nadšenci sledovali dokument o Justinu Bieberovi, sportovci vyrazili na snímek o slavném kanadském hokejistovi S. Crosbym či na film o extrémních sportech. Milovníci přírody se sešli v sále, kde se promítal dokument o kobře. Žáci se tak nejen seznámili se snímky, které souvisejí s Kanadou, ale zároveň si užili mimoškolní čas se svými přáteli. Canadian Movie Night The second year of the Sunny Canadian film night turned the school into a multiplex cinema with several halls. The Program offered movies that originated in Canada or had a Canadian director. The only non-canadian exception was a romantic drama The Fault in Our Stars, a literary bestseller of the same name by John Green. Students of our second stage were very interested in seeing it. The bittersweet film tells the story of a passionate love between two teenagers severely ill. This challenging topic was lightened by the screenwriter with humor and hyperbole. Repertoire offered also very well known movies. First of all American blockbuster Titanic from a Canadian director James Cameron and the famous film Frankenstein that is often described as the best horror movie of all time. Fans of action movies watched X Men 2, which was filmed in the USA and Canada. The girls appreciated Modern Cinderella movie, starring Hilary Duff. There were also number of documentaries. Music enthusiasts watched a documentary about Justin Bieber, athletes went on a film about the famous Canadian hockey player S. Crosby, or on a film about extreme sports done in Canada. Nature lovers watched a documentary about a cobra and its life. Our students learned again about Canada through its movies and enjoyed a great film night with their classmates. ghihjkljmnopqjrqnskthunrqnsvwxy Ž Š z ˆ {Š z ˆ Š Š ˆ{Œ z{ }~ ƒ

27 Jediné, co si nemůžeme koupit, je čas Jezdím do práce autem, ale v prosinci jsem jeden den potřebovala jet autobusem. Na zastávku jsem dobíhala, autobus už přijížděl, ale ukázalo se, že to ještě nebyl ten můj. To mně vysvětlil asi desetiletý chlapec, který stál na zastávce. Ptal se mně, kam jedu, a že tedy ten můj autobus přijede za chvíli. Byl velmi sdílný, řekl mi, že jede do školy, ukazoval mně masku čerta a také se optal, jestli mi nevadí puštěná hudba. Do autobusu jsme nastupovali společně. Sedl si na sedadlo přede mnou, prohlížel si svou masku a při tom zjistil, že má utrženou tkaničku, a jestli nemám náhodou nůžky. Měla jsem jen malé, ale na opravu stačily. Pak mi mezi sedadly podal ruku, když se mi představil. Ptala jsem se ho, kde u nás ve vesnici bydlí, ale dozvěděla jsem The Only Thing You Can t Buy Is I normally drive to work, but one day in December, I had to take the bus. I ran to the stop just as the bus was arriving, only to find out that it was not that bus I needed. I realized this because a 10-year-old boy was waiting at the bus stop. He asked me where I am going, a n d promptly told me that my bus will arrive in a little while. The boy was quite communicative, telling me where he goes to school, showing me his devil face mask, and asking me if I don t mind the music in his headphones. As we boarded the bus, he sat down in front of me. As he examined his face mask, he realized his shoelace was shredded and asked me if I have a scissors with me. I had some small scissors which were suitable for the repair. He then offered his š œ ž Ÿ œ hand to introduce himself. I asked the boy where in our village he lived, and he responded that he lived in the orphanage in the neighbouring village that he takes this route just for school. We spent the entire journey chatting, and just before the boy got off the bus, he asked me if I would attend his class presentation. I was really touched by his invitation. He was so incredibly open, only wanting to talk, and the conversation was invaluable. And why am I telling all this to you? B e - cause I feel that sometimes we lose ourselves in the bustling Christmas preparation, chasing presents, forgetting to realise how important other people are for us. We can t let this precious time slip through our fingers without appreciating the se, že je z dětského domova ze sousední vesnice a že tudy jezdí do školy. Povídali jsme si spolu celou cestu, a než vystoupil, tak se mně zeptal, jestli se přijdu podívat na besídku. Jeho pozvání mě opravdu dojalo. Byl velmi otevřený a komunikativní, chtěl si prostě povídat, to pro něj asi mělo hodnotu. A proč vám to vyprávím? Protože mám pocit, že někdy se v záplavě chystání velkolepých Vánoc a shánění dárků ztrácíme sami sobě a že zapomínáme, jak jsou pro nás lidé důležití. Neměli bychom si nechat protékat čas mezi prsty, aniž bychom ho strávili s těmi, na kterých nám záleží. A tak doufám, že jste si Vánoce se svými blízkými užili, a měli dostatek času sdělit jim, co máte na srdci. Třeba jen to, že je vám s nimi dobře. Hezký vstup do nového roku. Time p e o p l e w h o a r e i m - portant to us. So I hope that you spent last holidays enjoying your dearest ones in a meaningful and authentic way even if it s just because you feel good and comfortable with them. Have a great entry to the New Year ¾ µ º Àº± µá  ú µâ ²À¹ ª«± ²³ µ ± ¹ ²º»¼½

28 Na oblékání pomáhá lešení Když přišel čas, aby se děti oblékaly na zahrádku, bylo to ze začátku roku velice náročné. Většina dětí, jež byly ve školce poprvé, nebyla schopna se obléknout. Zapínání zipů a oblékání do rukávů bylo pro ně hodně složité a frustrující. Po počátečním neúspěchu to děti brzy vzdávaly, s každým kouskem oblečení chodily za paní učitelkou. Bohužel, většina z nás nemůže jít životem s někým, kdo ho každý den obléká, takže zelené žabky se to musí jednou naučit. Samozřejmě nemůžeme říci dětem ve věku 3 5 let, aby se samy oblékly, a očekávat, že se to jako mávnutím kouzelného proutku stane. K dosažení našeho cíle používáme metodu nazvanou lešení. Jde o to, že je proces představen spíše v krocích než celý najednou. Ze začátku roku jsme se s dětmi obouvaly a nasadily první rukáv na ruku. Také jsme s nimi nasazovaly konce zipů, kdy měl učitel v ruce širší část a děti samy zkoumaly, jak vlastně takový zip funguje. Nezapínali jsme za ně, ale zapínali jsme společně, aby si děti mohly procvičovat tuto dovednost. Ze začátku to bylo pro Green Frogs velmi obtížné a příprava na pobyt venku nám zabrala minut. V současnosti jsou děti čím dál šikovnější, pomáhají si navzájem s dosud obtížnými věcmi, jako jsou knoflíky, zatuhlé zipy, a celkový čas jsme snížili na 15 minut. (I přesto, že je zimní období.) Teď už jenom pomáháme se šátky, s čepicemi a rukavicemi, které jsou mimo dosah dětí, a samozřejmě jim radíme, podporujeme je a moc fandíme. Tato metoda je vhodná nejen pro oblékání. Na Green Frogs platila rovněž při svačince, sebeobsluze u oběda, čištění zubů, úklidu hraček a v různých uměleckých projektech. Doufáme, že do konce roku budou děti ještě více soběstačné. ÄÅÆÅÇÈÉÇÊËÌÍÎÇÏÎËÐÈÑÅÒËÏÎËÐÓÔÕÖ The Green Frogs are Doing it for Themselves In the beginning of October, the Green Frogs along with the Orange Tigers, Red Eagles and Brown Bears visited a local pumpkin farm. This related to our Autumn and harvest theme and was our first big field trip of the school year. When it came time to get dressed to go outside, the Green Frogs started the year in shambles. With most of the class consisting of first year students, the kids weren t used to getting themselves ready for outdoor activities. They quickly discovered just how tricky zippers and sleeves can be and would become frustrated. They would immediately give up and thrust which ever piece of clothing they were struggling with into the teacher s face. Unfortunately, most of us can t go through life with someone to dress us each day so the Green Frogs have been doing it for themselves! Obviously we can t just tell a group of 3-5 year olds to get dressed and expect for it to magically happen. To achieve our goal we use a method called scaffolding. This is where a process is introduced in steps rather than the whole procedure all at once. We started the year with having them put on their own shoes and pulling the first sleeve of their sweaters and coats on themselves. We also had the kids putting the end of the zip into the zipper while a teacher held the larger part to help them. This first step started them in the habit of getting themselves dressed as well as showing them how a zipper works and letting them practice this without us actually doing it for them. Understandably, it was a minute ordeal for the Green Frogs to get dressed for outside in the beginning. Now the Green Frogs have progressed to a stage where they are helping each other with difficult clothing items, such as zippers and buttons, and it takes us about 15 minutes to get ready to go outside. The only thing the teachers are doing is fetching scarves, hats and gloves from out of reach places within the cubbies and giving the kids encouragement along the way. This method ØÙÚØÛØÜÝÞØßàáâãâ is not only useful for getting them to dress themselves. The äåæçèúéøêëìíîïèøðñèò Green Frogs have also been using this when it comes to snack and lunch self-service, cleaning up the classroom and doing art projects. By the end of the year we hope to have self-sufficient grown-up. íøçèóæßøêøôèòýõö äåæçèúéøêëìíîïèøðñèò

29 Období vzdoru Mnoho rodičů určitě na vlastní kůži zažilo nenadálé změny nálad či doslova výbuchy vzteku u svých batolat. Rodiče náhle zjisťují, že jejich malá sladká holčička či chlapeček prostě nespolupracuje a na všechny rodičovské požadavky odpovídá NE!. S největší pravděpodobností jejich batole právě prochází novou fází, kterou dětští lékaři odborně nazývají období vzdoru a v anglicky mluvících zemích je známá pod termínem děsné dva roky. Během tohoto období batolata začínají objevovat svou samostatnost, ale současně se potýkají se svou závislostí na dospělých osobách (vychovatelích). Tato vývojová fáze je pro dítě z psychologického hlediska zcela normální a obvykle se začíná objevovat mezi měsícem jeho života. Pro samotné rodiče je největším a nejtěžším úkolem pomoci jejich maličkému umět projít tímto náročným obdobím vývoje a vypořádat se s ním tak hladce, jak jen to je možné. Co tedy mohou rodiče dělat? Následující body obsahují alespoň pár námětů a rad, jak předcházet či alespoň částečně kontrolovat náhlé záchvaty vzteku či vzdoru u batolat: 1. Rodiče mohou někdy předejít záchvatům vzteku u dětí svou důsledností. Pro batole bývá často velmi náročná změna prostředí, na kterou se musí adaptovat (např. školka, domov, návštěva u sousedů atd.), a také proto, že každé takové prostředí má specifické požadavky a očekávání na chování dětí. Všichni vychovatelé dítěte (rodiče, prarodiče, pedagogové či chůvy) by měli dbát na důslednost a vést dítě k poznávání následků případného nepřípustného chování. Nedůslednost ve výchově ze strany vychovatelů vede pouze ke zmatení dítěte v tom, co je a co není správné, a současně může tak vyvolávat u dítěte ještě více záchvatů vzdoru. 2. Další pomůckou, kterou mohou rodiče využít, aby pomohli dítěti lépe zvládat případně i předejít záchvatu vzteku, je pozitivní motivace / podpora, která zahrnuje verbální pochvalu dítěte či fyzický projev náklonnosti ze strany rodiče vůči dítěti (např. obejmutí, polibek, pohlazení) či drobná hmotná maličkost, jako např. nálepka či obrázek. Cílem je, aby dítě pocítilo uspokojení a uznání za své vhodné chování. 3. Posledním důležitým bodem je, aby rodiče měli na své batole pokud možno realistické a splnitelné nároky. Dítě batolecího věku by mělo být schopné zůstat sedět u stolu v době stolování po minut (avšak například bychom neměli od dítěte batolecího věku požadovat vydržet sedět u stolu v restauraci po dobu 2 hodin). Je důležité uchovat v povědomí rodičů, že období vzdoru je pouze fází přirozeného vývoje v životě jejich malého dítěte a s podporou rodičů tato fáze dříve či později pomine. Důležité je zachovat si vnitřní klid. V opačném případě totiž dítě s největší pravděpodobností své negativní chování vůči rodiči znovu zopakuje. Rodiče by se tedy měli obrnit spoustou trpělivosti a pomoci svým dětem pojmenovávat jejich vnitřní hnutí nálad a pocitů. øùøúûüúýþÿ ú þ û ø þ þ M any parents have experienced unexpected mood changes and outbursts with their toddler(s). Suddenly, they realise that their sweet little girl/boy is not responding or saying No! to all of their demands and requests. More than likely, their toddler is transitioning into a phase called by pediatricians as the Temper Tantrum Stage or The Terrible Twos. This is a time when toddlers are starting to discover their independence but struggling between that, and their dependence on adults. This is a normal part of a child s development, and usually occurs when the little one is between the ages of 18 months (1 1/2years old) to 36 months (three years old). For parents the most difficult task is helping their little ones to cope and deal with this stage of their development as smoothly as possible. So, what should parents do? The following are a few things parents can do to prevent and control their toddlers temper tantrums: Temper Tantrums 1. Parents can prevent temper tantrums by being consistent. Toddlers are often confused by having to adapt to various environments (e.g. school, home, houses of worship, etc.) all of which require different behaviours or expectations from them. All care takers who are involved with the child should be consistent in regards to acceptable and the consequences for unacceptable behaviours. Inconsistency in reinforcement will only confuse a child as to what is right vs.wrong and may lead to more temper trantrums. 2. Another thing parents can do to cope with and prevent temper tantrums is to give their little one positive reinforcements. Positive Reinforcements can range from praising their toddler (giving her/him encouraging words) to small material things (e.g. Hugs, smiles, stickers). The aim is to make your little one feel satisfaction for behaving in an acceptable way. 3. Lastly, parents should set realistic/reasonable expectations for their toddlers. Toddlers should be able to sit down for minutes to eat their dinner.(e.g. don t expect your be able to sit at the table in restaurant for 2 hours) Parents must remember that temper tantrums are just a phase in their little ones lives, that with proper handling will soon be over. Just stay cool, if parents get upset during these times their little ones will just repeat their naughty behaviour. Parents must try to have plenty of patience with their little ones, and help them verbalize their inner feelings.!" #$"%&'

30 Counting is Fun with Hejny S Hejným je počítání legrace O d půlky října jsme se s Brown Bears soustředili na včlenění metod výuky matematiky pana profesora Milana Hejného do našeho vyučování. Věnovali jsme se především matematickému prostředí Autobus, při kterém se děti učí několika početním operacím zároveň. Učí se sčítání, odčítání, evidenci celého procesu, přičemž musí naplno aktivovat svou pozornost a soustředěnost. Vše probíhá formou hry a po většinu času si děti vůbec neuvědomují, že se učí. Nejprve jsme začali hrát hru velmi nenápadným způsobem, kdy si děti vyrobily ve třídě nejrůznější zastávky a pojmenovaly je dle vlastní fantazie a logiky. Ve třídě se nám tedy objevily zastávky s názvem U Dinosaurů, Stavby-knihovna, U Dortíku, Relaxační, Domky. Děti si celou trasu projížděly jako cestující a vždy si zvolili jednoho řidiče, který byl hlavním tvůrčím celého procesu. Ostatní děti se rozmístily po třídě a nastupovaly či vystupovaly na různých zastávkách dle vlastní volby. Tuto úroveň hry jsme hráli po dobu cca dvou měsíců. V druhé fázi hry jsme si vytvořili vlastní autobus, který jsme pojmenovali Královský autobus, a převáželi jsme v něm plastová víčka představující cestující. Prostředí skutečného města a zastávek jsme tak přenesli do zmenšené podoby na stůl. Vymysleli jsme společně trasu a opět pojmenovali zastávky, kterými autobus posléze projížděl. Děti byly opět iniciátorem hry a určovaly nastupování a vystupování cestujících na jednotlivých zastávkách. Na konci hry vždy následovala otázka Kolik cestujících dojelo na konečnou?. Děti jsou tímto nuceny pozorně sledovat celou hru, počítat si a evidovat celý proces v hlavě. Zatím jsme hru hráli jen s velmi nízkým počtem cestujících, tudíž bylo ještě jednoduché udržet údaje jen v hlavě. Při vyšších číslech už bude nejspíše nutné najít určitý způsob evidence. Je hezké pozorovat nadšení dětí pro hru, skrze kterou se bezděčně učí základní matematické dovednosti a operace. Všechny děti se také s radostí zapojují a jsou její součástí, což je jistě dobrá známka úspěšnosti hry. Budeme se snažit hru dále začleňovat do našich aktivit a postupně zvyšovat její obtížnost. IJBKFLM?NOPQRCF?<HFE ()*)+,-+./012+32/4,5)6/32/4789: IJBKFLM?NOPQRCF?<HFE Since the middle of October, the Brown Bears class has been implementing Hejny s environment bus activity to teach the students about numbers, counting, adding and substracting through a game. Most of the time, the students don t realize they are working on additions and it s guaranteed fun! First, we began by labelling the classroom with various stations ; such as, home, Dinosaur s road, Spa, Bakery and Train station. These were all suggested by the students. We believe that learning is easier and more interesting when students can take ownership and are given a chance to make decisions. Next, we made our bus. We called it the Royal Bus as we had just finished learning about England during the previous weeks. Last, we began playing! The idea is to have passengers (tokens or other manipulatives) get on and off the bus. After a few rounds of play, we realized the class was counting! They were able to remember the initial number of passengers in the bus and retain whether a passenger boarded or left the bus. In the past few weeks; we ve come to see the benefits of this method. The students are eager to play and through this activity, they are learning in a meaningful way. In addition, they were able to relate this activity to real-life situations on various occasions. We will continue implementing this method and continously challenge our students.

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ANNUAL REPORT Dejme šanci dětem www.sance.cz V roce 2005 byl projekt realizován v níže popsaných čtyřech kategoriích: Šance pro umělce je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION Jistou lidskou potřebou je věci i události pořádat, řadit, třídit, zařazovat, dávat do souvislostí, jinými slovy zpřehledňovat. Jak moc je všechna taková činnost pro

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka 2010 Balance Club Brumlovka Newsletter jaro/spring 3.výročí Jaro je za dveřmi Spring is drawing near Kalendář akcí Event Calendar Pokud se vyčerpaní po dlouhé zimě již nemůžete dočkat jara, jsme pro vás

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

HMMC News. Teambuilding v HMMC Teambuilding in HMMC. 08 / 2008 číslo 6 // issue 6

HMMC News. Teambuilding v HMMC Teambuilding in HMMC. 08 / 2008 číslo 6 // issue 6 08 / 2008 číslo 6 // issue 6 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Systém ERP spuštěn ERP System Running Docházkové terminály v provozu Attendance Terminals in Operation Teambuilding

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

LISTOPAD 2009 LISTY UNIVERZITY OBRANY

LISTOPAD 2009 LISTY UNIVERZITY OBRANY LISTOPAD 2009 LISTY UNIVERZITY OBRANY Univerzita obrany se na veletrhu Gaudeamus prezentovala úspěšně Letošního ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus, který probíhal

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 201 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010

Více

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ CD 2008 Slévárenství 5 6/ 2009 HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou pro V a V zařazen na

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více