INFORMACE PRO POŘADATELE NOCI KOSTELŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO POŘADATELE NOCI KOSTELŮ"

Transkript

1 Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Ž 139,12 INFORMACE PRO POŘADATELE NOCI KOSTELŮ MANUÁL PRO VŠECHNY, KDO BUDOU ZAJIŠŤOVAT PROGRAM A PRŮBĚH NOCI KOSTELŮ (dostupný také na Noc kostelů, 29. května 2015

2 CÍLE Představení křesťanství Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží. Smyslem je oslovit, nabízet, ale nevnucovat, a tímto způsobem zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví. Prostor setkání Noc kostelů vytváří prostor pro setkání. V atmosféře, kterou Noc kostelů vytváří, mají návštěvníci možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění, zážitku, Nízkoprahově Noc kostelů je určena pro co nejširší veřejnost. Cílem je vytvořit nízkoprahovou nabídku k setkání pro lidi, kteří stojí mimo církev či na okraji církve. Kulturní pozadí programu Noci kostelů, zpřístupnění běžně nepřístupných míst a atmosféra noci dávají příležitost oslovit co nejširší veřejnost. Společenský a kulturní dosah Vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostelů. Noc kostelů bude prezentovat kostely jako důležitou součást společenského života obyvatel a poukáže také na jejich kulturní hodnotu. Přesah noci Na Noc kostelů navazuje další nabídka. Noc kostelů nemá být jednorázovou akcí, která končí úderem půlnoci. Nabídka, prostřednictvím níž se křesťanství během Noci kostelů představí, poskytuje možnost celoroční návaznosti. Ti, kdo byli osloveni nabídkou Noci kostelů, by měli dostat další příležitost. TEZE Ekumenicky Noc kostelů bude prezentovat významné rysy křesťanských církví. Noc kostelů umožní návštěvníkům prožít rozmanitost křesťanských církví a náboženského vyjadřování. Spolu s katolickou církví se jí zúčastní křesťanské církve, které jsou členy Ekumenické rady církví. Zdarma Během Noci kostelů jsou otevřené kostely a nabízené programy pro všechny návštěvníky zdarma. Je možné zdarma navštívit kostely, zúčastnit se koncertů, komentovaných prohlídek a všech dalších programů probíhajících během Noci kostelů. Příležitost k růstu Noc kostelů vytváří příležitost k růstu. Noc kostelů je otevřena všem dalším farnostem, sborům, církevním obcím, řádům a křesťanským církevním společenstvím, která se mohou připojit a tak dát této akci příležitost rozrůst se na širší úroveň a stát se v budoucnu nedílnou součástí života křesťanských církví u nás a ve světě. Dobrovolně Noc kostelů je založena na dobrovolné spolupráci farností, sborů, církevních obcí, řádů a dalších křesťanských církevních společenství (dále jen křesťanská společenství). Je na jednotlivých křesťanských společenstvích, zda se chtějí otevřením kostela či svým programem připojit k Noci kostelů. Zapojení místního společenství Podoba programu je plně v kompetenci jednotlivých společenství. Podoba programu je plně v kompetenci jednotlivých křesťanských společenství. To zaručuje tvořivost a zároveň prezentuje celou šíři křesťanského života a kultury, neboť programy odpovídají charakteru jednotlivých společenství. Motivace a rozvoj lidí Noc kostelů předpokládá rozvinutí schopností a dovedností organizátorů a jejich motivaci. Před Nocí kostelů budou vytvořeny příležitosti k získání informací důležitých pro rozvinutí schopností a dovedností organizátorů a jejich motivaci. K tomu mohou pomoci informační setkání, semináře, kurzy a osobní kontakty. Koordinace Noc kostelů je propojena jednotným vizuálním stylem a termínem. Úkol zajistit koordinaci Noci kostelů přijalo biskupství. Noc kostelů je propojena jednotným vizuálním stylem a termínem v České, Slovenské i Rakouské republice. Biskupství je koordinátorem Noci kostelů. V součinnosti se zapojenými křesťanskými společenstvími zajišťuje společnou propagaci akce a vzájemnou návaznost jednotlivých programů.

3 PROPAGACE PROPAGAČNÍ MATERIÁLY možnosti a termíny rozdávání Budete mít k dispozici různé propagační materiály. Nejdříve to budou plakáty velikosti A4, A3, A2 a A1, krabičky propagačních zápalek, propagační letáky a pohlednice na intenzivní reklamní kampaň. Pro místa, kterých se to týká, budou začátkem května k dispozici brožury s programem a prostorem pro razítko, příp. mapky s programem. Prosíme, máte-li možnosti distribuce těchto materiálů do širšího okolí, pomozte s propagací. Pozn. Materiály a zvolené formáty tiskovin se liší v jednotlivých diecézích. Prosíme, během Noci kostelů poskytněte návštěvníkům k dispozici všechny materiály brožury s programem, letáčky o kostele, mapky, zápalky a další propagační tiskoviny. K tomu je vhodný stolek nebo stojan, kam je položíte k rozebrání. Nezapomeňte je průběžně doplňovat. VELKOPLOŠNÉ POUTAČE - BANNERY Vyvěste poutač nejpozději první týden v květnu na nejlépe viditelném místě na vašem kostele či modlitebně, nejlépe na nejfrekventovanější ulici, nad vstup do kostela, každopádně tak, aby ho nikdo nepřehlédl. Tyto velkoplošné poutače jsou pro vás hlavním propagačním prostředkem. Tip: Váš poutač bude nepřehlédnutelný, když budete mít možnost ho v noci nasvítit tento účel splní obyčejný halogen. PROPAGAČNÍ POHLEDNICE Formát: A6 (105 x 148 mm) Tyto pohlednice, které především oznamují termín, můžete položit v kostele či modlitebně. Dobré je rozdat tyto pohlednice lidem (farníkům, přátelům), kteří budou zvát další lidi a pohlednice jim bude sloužit jako pozvánka. Kromě toho je zde spousta dalších možností distribuce restaurace, školy, školky, studentské koleje, čekárny u lékařů, na úřadech, kulturní zařízení atd. PLAKÁTY Formát: A4, A3, A2, A1 (kromě A4 s možností dolepení informací) Objednáte a vyzvednete si plakáty různých velikostí. Můžete je vyvěsit v kostele, ve školce, školách, na studentských kolejích atd. podle Vašich možností. Zpravidla lze bez problémů vyvěsit plakáty v obchodech, restauracích či kulturních institucích. Na plakáty formátu A3, A2 a A1 je možné do střední části dolepit: informace o vašem programu, označení míst, kde probíhá program, směrovky a navigační údaje pro návštěvníky, jakékoliv další informace související s kostelem/modlitebnou, farností/sborem.... Prosíme, nezakrývejte informacemi loga ve spodní části plakátů. PROPAGAČNÍ ZÁPALKY Zápalky s vizuálním stylem Noci kostelů můžete dát do restaurací a při té příležitosti je poprosit, aby Vám tam vylepili také plakátek. Můžete je také rozdávat jako propagační předmět dárek, který je zároveň pozvánkou, neboť upozorňuje na akci, datum konání i webové stránky Noci kostelů. PROPAGAČNÍ LETÁK A5 s možností dotisku informací Dostanete rovněž předtisknuté letáky velikosti A5, které jsou jednostranně barevně potištěny. Také do nich můžete jednoduše na kopírce vtisknout informace. K tomu vám poslouží šablona, která je dostupná na Letáček s dotisknutým programem Vašeho kostela/ modlitebny můžete používat na propagaci před akcí rozdávat nebo umístit v čekárnách, na úřadech, školách... Tip: Nezapomeňte také na možnost využít zadní stranu letáku. Když nabízíte zvláště obsáhlý program, můžete jednoduše na přední straně oznámit zlatý hřeb večera a podrobný program vytisknout na zadní stranu. AUDIOSPOT Na stránkách najdete také audiospot pro Noc kostelů. Pokud máte možnost zajistit prezentaci audiospotu ve sdělovacích prostředcích, na Vašich webových stránkách apod., můžete ho využít.

4 VIDEOSPOT Na stránkách najdete videospot pro Noc kostelů. Pokud máte možnost zajistit prezentaci videospotu ve sdělovacích prostředcích, na velkoplošných obrazovkách, na Vašich webových stránkách či při farním promítání, můžete ho využít. ORGANIZAČNÍ INFORMACE Program Formuluje název programu výstižně, přiměřeně obsahu s vtipem či vážně a popřemýšlejte, co působí lépe jako nadpis nebo popis: např. Výhled z horní paluby (nadpis) Prohlídka kůru a varhan (popis). Inspirovat se můžete v nabídce programů z předchozích let (www.nockostelu.cz, odkaz Archiv) Zvony Hlas zvonů bude pozváním pro návštěvníky Noci kostelů, proto prosíme, aby se v kostelech, kde je to možné, zvonilo. Péče o návštěvníky Během Noci kostelů přijdou různí návštěvníci. Některé přivede pouhá zvědavost, touha vidět běžně nepřístupná místa, jiní budou chtít nahlédnout do kostelů a modliteben, kolem kterých každodenně procházejí, další půjdou na zajímavé programy. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností jak přiblížit církev, víru, mystiku a každý si může sám zvolit, do jaké míry se tomu všemu přiblíží. Na to by měl pamatovat také tým organizátorů a snažit se o: osobní uvítání a přijetí, přátelské pozdravení, poskytnutí informací o programech a místech, kde se konají, poskytnutí nezávazné možnosti rozhovoru, pokud o něj návštěvník stojí. Několik dalších bodů pro organizátory, kteří budou přítomni v kostele: ROZHOVOR Nemít nutkání předávat hned víru lidé přijdou do našeho prostředí a jsou tak trochu bezmocní... Vyvarovat se dvou krajností nemluvit o Bohu a o víře vůbec nebo naopak snažit se tlačit lidi ke zdi nebo dokonce moralizovat. Noc kostelů je nízkoprahová nedávat žádné podmínky kromě slušného chování. Dialog lze vést takřka s každým. Důležitá je dosažitelnost kněží či kazatelů (neoslovují návštěvníky, spíše jsou přítomni a jsou k dispozici pro rozhovor/ zpověď; je dobré, když jsou v kněžském oděvu, a tak je návštěvníkům jasné, o koho jde) BEZPEČNOST A CHOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ Někdy není snadné upozornit lidi na vhodné chování v kostele a přitom neurazit (vodění psů, čepice na hlavě mužů, hlučné chování, nevhodné oblečení to vše nelze nechat bez povšimnutí). Často to vyřeší vhodná cedulka, piktogram, slušné upozornění pořadatele Pamatovat na bezpečnost na některé akce se rádi nabalí podvodníci nebo bezdomovci ty druhé lze přijmout, ale být na to připraven. Je dobré, když je někdo z pořadatelů také venku nebo ve dveřích, připravený uvítat, pohotový pomoci do schodů starším lidem, mamince s kočárkem, informovat... OZNAČENÍ Označte místa, kde probíhá program. Můžete použít plakáty, na které dolepíte do střední části směrovky, nápisy a jiná důležitá sdělení. Označte také zavčas místo, kde by mělo být zachováváno ticho. Stačí informační tabule opět lze použít plakát. Označte také sebe jmenovkou nebo visačkou, aby návštěvníci věděli, na koho se obrátit. Je dobré mít připraven v zádveří nebo před kostelem stolek, kde budou k dispozici brožury s programem, informační letáčky o kostele a další propagační a informační materiály.

5 Označte prosíme cedulí s nápisem Poutnický pas nebo Razítko také místo, kde budou moci návštěvníci dostat razítko do brožury/ poutnického pasu (v případě kostelů a modliteben, kterých se to týká). Moderování Již dopředu si promyslete, kdo bude večerem provázet, krátce pohovoří o částech vašeho programu, představí skupiny či přednášející atd. Péče o organizátory Šetřete síly je lepší mít větší tým organizátorů, kteří se během večera prostřídají, a tak mají možnost navštívit také jiné kostely, inspirovat se jejich programem a Noc kostelů si alespoň trochu užít. Péče o techniku Podle programů zajistěte zavčas potřebnou techniku. A dobře vše překontrolujte náhradní baterie do mikrofonů, prodlužovaní kabely, osvětlení atd. U dataprojektorů a notebooků mějte vždy zodpovědného člověka, který dohlédne na správné fungování a především také na bezpečnost. Zdarma Během Noci kostelů jsou kostely a modlitebny pro všechny návštěvníky otevřeny zdarma. Stejně tak programy, které zde budou probíhat, proto prosíme, nevyžadujte žádný poplatek. DOKUMENTACE BĚHEM A PO NOCI KOSTELŮ Průběžné hlášení ( po skončení programu ve Vašem kostele/modlitebně) Prosíme, předejte SMS zprávou na telefon koordinátorky Mgr. Pospíšilové ( ) nebo em po 24:00 (nebo co nejdříve po skončení programu) odhady počtu návštěvníků ve vašem kostele/modlitebně, abychom mohli připravit tiskovou zprávu vaše hlášení nám v tom velmi pomůže. Zpětné hlášení s fotodokumentací (do ) Po skončení akce Vás prosíme o zpětné hlášení, jak proběhla akce, kolik návštěvníků bylo ve vašem kostele/modlitebně, jaký program se osvědčil, ale také zda byly nějaké problémy. K tomu vám bude zaslán samostatný dotazník. Protože bychom měli rádi podklady pro přípravu propagace na příští rok, těšíme se také na vaše fotografie a články o vašem programu. Proto prosíme o fotodokumentaci, která od vás bude k dispozici pro další využití. Text: max znaků Fotografie: 5 Mpx, formát JPG nebo TIF, očíslované a opatřené popisky se jménem farnosti (např. Sv. Michal 1, Sv. Michal 2...). Popisky k obrázkům doplňte v textovém dokumentu. Prosíme, pošlete fotografie a články do konce června em koordinátorce na adresu Tip: Pokud máte ještě nějaký plakát s volným místem, můžete ho také použít pro dokumentaci. Na farní nástěnku pak stačí dát pár fotografií a informace z akce na předloze plakátu.

6 Kontakty na koordinátory Noci kostelů: OBLAST KOORDINÁTOR TELEFON Brno Mgr. Marie Pospíšilová České Budějovice Mgr. Štěpán Hadač Hradec Králové Bc. Petra Pavlusíková Litoměřice Ing. Kristýna Solničková, MBA Olomouc Lubomír Nágl Ostrava-Opava Ing. Magdalena Kocychová Plzeň Bc. Marie Lachmanová Praha Zuzana Kakušková

filmové kluby jeden svět

filmové kluby jeden svět rady doporučení zkušenosti filmové kluby jeden svět Jeden svět na školách, projekt společnosti Člověk v tísni rady doporučení zkušenosti filmové kluby jeden svět Jeden svět na školách, projekt společnosti

Více

Příručka pro organizátory dobrovolnických dní. www.na-den.cz. 1 Organizátoři

Příručka pro organizátory dobrovolnických dní. www.na-den.cz. 1 Organizátoři Příručka pro organizátory dobrovolnických dní www.na-den.cz 1 Organizátoři Slovníček Dobrovolník je člověk, který vykonává činnost ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Motivací mu může být

Více

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Úvod Právě dnes jsem měla telefonát od Křečka. Prý jestli mám v červnu čas, že dělají seminář o náborech a chtěl by mě tam pozvat na nějaké povídání.

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI

Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI Praha, listopad 2011 strana 2 Formační materiál pro zodpovědné za formaci Milí rádcové pro formaci, vedoucí formačních společenství,

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Prosinec 2009 IFLA Sekce informační gramotnosti / UNESCO Připravili:* Jesus Lau jlau@uv.mx / www.jesuslau.com Universidad Veracruzana Veracruz (Mexico)

Více

Jak efektivně hledat práci

Jak efektivně hledat práci Jak efektivně hledat práci Projekt Socrates Grundtvig 2 Pomoc znevýhodněným lidem v rozvoji profesní dráhy Příručka Jak efektivně hledat práci vznikla v rámci projektu Socrates-Grundtvig 2 č. G2-P-2006-61

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat.

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. HLAS Z RADNICE Každý z nás byl, je, či určitě bude někdy

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Vzorový podnikatelský záměr

Vzorový podnikatelský záměr Vzorový podnikatelský záměr Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, říjen 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

Škola pro udržitelný život krok za krokem

Škola pro udržitelný život krok za krokem Škola pro udržitelný život krok za krokem Chceme, aby školní projekty řešily problémy, které žáci a místní lidé skutečně jako problém vnímají. Chceme, aby se s projekty žáci a místní lidé ztotožnili a

Více

Realizace dobrovolnictví v hospicích

Realizace dobrovolnictví v hospicích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Realizace dobrovolnictví v hospicích Diplomová práce Ing. Renata Švestková, Ph.D. 25. 4. 2005 Petra Mrázová vedoucí práce autorka

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

FÓRUM. Causa autorský zákon pokračuje. Penzion roku 2014. Přilákejme hosty na vůni grilu

FÓRUM. Causa autorský zákon pokračuje. Penzion roku 2014. Přilákejme hosty na vůni grilu FÓRUM ČERVEN 2014 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Causa autorský zákon pokračuje Penzion roku 2014 Přilákejme hosty na vůni grilu Pivovary Staropramen přinášejí

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2009 Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho tvorby Mgr. Gabriela

Více

Studie webů politických stran

Studie webů politických stran Studie webů politických stran Vypracovalo poradenské centrum Dobrý web Duben 2006 1 Obsah 1 OBSAH... 1 SHRNUTÍ... 4 1.1 DOSTUPNOST A PŘEHLEDNOST NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INFORMACÍ... 4 1.2 PROPAGACE STRANY A VOLEBNÍCH

Více