Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství"

Transkript

1 Vodík jako alternativní ekologické palivo palivové články a vodíkové hospodářství

2 Charakteristika vodíku vodík je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru na Zemi je třetím nejrozšířenějším prvkem po kyslíku a křemíku vodíkový atom má velkou ionizační energii (1311 kj/mol)

3 Charakteristika vodíku ATOMOVÉ VLASTNOSTI vodík (H 2 ) deuterium (D 2 ) tritium (T 2 ) Relativní atomová hmotnost 1,00794(7) 2, , jaderné spinové kvantové číslo 0,5 1 0,5 magnetický moment jádra 2, , ,9788 NMR frekvence (při 2,35 tesla) / Mhz NMR relativní citlivost (konstantní pole) jaderný kvadrupólový moment / (10-28 m 2 ) 100,56 15, ,68 1,000 0, ,21 0 2, radioaktivní stabilita stabilní stabilní β - t 1/2 =12,35 let FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI vodík (H 2 ) deuterium (D 2 ) tritium (T 2 ) Teplota tání [K] 13,957 18,73 20,62 Teplota varu [K] 20,39 23,67 25,04 Teplo tání [kj/mol] 0,117 0,197 0,250 Výparné teplo [kj/mol] 0,904 1,226 1,393 Kritická teplota [K] 33,19 38,35 40,6 Kritický tlak [Mpa] 1,315 1,665 1,834 Disociační teplo [kj/mol] (při 298,2 K) Energie nulového bodu [kj/mol] 435,88 443,35 446,9 25,9 18,5 15,1 Mezijaderná vzdálenost [pm] 74,14 74,14 74,14

4 Příprava a výroba vodíku nejvíce se využívá metody zplyňování uhlí touto metodou se vyrobí 90% produkce další perspektivní metody jsou: - elektrolýza vody - termické štěpení vody - zplyňování biomasy (především odpadní)

5 Příprava a výroba vodíku výrobu lze realizovat reakcí vody nebo zředěných kyselin s elektropozitivními kovy reakce může být explozivní vhodným zdrojem vodíku je elektrolýza okyselené vody s použitím platinových elektrod pro výrobu malého množství plynu se využívá tzv. vodíkový generátor zpracovává se směs metanolu a vody při teplotě 400 C (metanol krakuje na vodík a oxid uhelnatý; vodní pára reaguje s oxidem uhelnatým a vzniká oxid uhličitý a vodík)

6 Doprava a skladování vodíku výroba vodíku je vázána na tyto zdroje energie: - tepelné (jaderné) - elektrické (vodní) - solární při nerovnoměrném rozmístění zdrojů je uvažováno s dálkovým transportem zkapalněný vodík

7 Doprava a skladování vodíku Další možnosti transportu vodíku: potrubní rozvod plynného vodíku - vysokotlaký -středotlaký - nízkotlaký plynovod

8 Vodík a bezpečnost směs vodíku se vzduchem je výbušná využívají se detektory hořlavých plynů zaznamenávají již 10% dolní mez výbušnosti směsi přísná bezpečnostní opatření při výrobě, skladování a distribuci

9 Vodíková energetika v současné době konkurují vodíku tyto zdroje energie: - metanol - biopaliva z obnovitelných zdrojů konkurence těchto paliv je přechodná předpokládá se využití vodíku v mnoha energetických oblastech: - letectví - automobilový průmysl - výroba elektrické energie

10 Přeměna vodíku na elektrickou energii Součásti katalytické reakce: vodík kyslíková elektroda vodíková elektroda polymerová membrána vodík je vázán v hydridu železa - metalhydridu

11 Palivové články princip činnosti elektrochemický zdroj stejnosměrného proudu pracuje na obráceném principu elektrolýzy vody: vodík je přiváděn k anodě (dochází ke katalytické přeměně oxidace na proton a elektron) 2 H 2 4 H e - proton přechází ke katodě na katodě reaguje proton s kyslíkem a elektronem za vzniku vody O H 2 O + 4 e 4 OH - H + + OH - H 2 O na obou elektrodách vzniká rozdíl napětí asi 1V palivový článek obsahuje několik cel v sériovém zapojení

12 Palivové články princip činnosti

13 Palivové články - rozdělení Typ článků Pracovní teplota [ C] Elektrolyt rozdělení podle pracovních teplot Nízkoteplotní články alkalické roztok hydroxid membránové polymerická membrána Vysokoteplotní články fosforečné kyselina fosforečná uhličitanové roztavené uhličitany keramické pevné oxidy Označení Typ Elektrolyt Účinnost AFC alkalické roztok hydroxidu PEMFC polymerické polymerická membrána PAFC s kyselinou fosforečnou kyselina fosforečná η el = 40 % rozdělení podle použitého elektrolytu MCFC SOFC karbonátové s tuhým elektrolytem roztavené uhličitany pevné oxidy η el = 60 % η el = 40 %

14 Palivové články alkalické poprvé byly využity jako energetické zdroje v kosmických lodích Apollo mají nejrychlejší kinetiku katodové kyslíkové reakce mají vysokou účinnost a energetickou kapacitu mohou využívat jen čistý vodík dodávaný kyslík musí být zbaven kysličníku uhličitého

15 Palivové články kyselé (kyselinové) jsou vyráběny v širokém výkonovém pásmu (1 kw až 5 MW) kapalný elektrolyt má korozívní účinky pomalá kinetika katodové reakce použití hlavně ve formě statických generátorů elektrické a tepelné energie

16 Palivové články články s tavenými karbonáty nepotřebují pro reakce při vysokých teplotách katalyzátory elektrodových reakcí mohou používat reformovaná paliva dosahují malé účinnosti a energetické kapacity statické zdroje elektrické a tepelné energie (10 kw až 10 MW)

17 Palivové články membránové (keramické) jejich vývoj začal nejpozději mají pevný nekorozívní elektrolyt iontovýměnnou membránu jednoduchá konstrukce nejrychlejší kinetika anodové oxidace vodíku vysoká účinnost vysoká energetická kapacita nejsou citlivé na kysličník uhličitý reformovaná paliva minimální nároky na údržbu vhodné pro pohony dopravních prostředků

18 Palivové články membránové (keramické) existují tzv. regenerativní membránové palivové články při dodávce paliva vyrábějí elektrickou energii nebo při dodávce energie mohou vyrábět vodíka kyslík elektrolýzou vody využívá se např. energie solární a větrná možnost realizace tzv. hybridních článků nevýhodou je cena těchto článků

19 Využití palivových článků v současnosti hlavně jako zdroj energie při kosmických letech v poslední době se objevují realizace statických zdrojů současný instalovaný výkon přesahuje 50MW automobilový průmysl kombinovaná výroba tepelné a elektrické energie

20 Výhody využití palivových článků neprodukují žádné látky zatěžující životní prostředí obnovitelný zdroj vysoká účinnost je možné je přetížit bez nebezpečí havárie rychlý náběh na plný výkon výhodné je využití článků od výkonu 50 kw až několik MW nevyžadují složitou údržbu a obsluhu

21 Nevýhody využití palivových článků vysoké investiční náklady, až 5000 USD/kW vysoká cena vstupního paliva nízké stejnosměrné napětí cca 0,7 V na článek

OBSAH. 3.0 Druhy palivových článků, elektrolyty, teploty, paliva, emise. 6.0 Porovnání palivových článků s konvenčními způsoby výroby energie

OBSAH. 3.0 Druhy palivových článků, elektrolyty, teploty, paliva, emise. 6.0 Porovnání palivových článků s konvenčními způsoby výroby energie 2 PALIVOVÉ ČLÁNKY OBSAH 1.0 Úvod 2.0 Princip činnosti palivového článku 3.0 Druhy palivových článků, elektrolyty, teploty, paliva, emise 4.0 Provozovaná zařízení s palivovými články 5.0 Výhled využití

Více

VÝROBA VODÍKU reforming benzinových frakcí parní reforming zemního plynu parciální oxidace ropných zbytků zplyňováním biomasy elektrolýza

VÝROBA VODÍKU reforming benzinových frakcí parní reforming zemního plynu parciální oxidace ropných zbytků zplyňováním biomasy elektrolýza VODÍK - představuje jeden z hlavních chemických prvků v celém vesmíru jak ve hvězdách, tak i mezigalaktickém prostoru; - tvoří přibližně 75 % jeho hmoty a dokonce 90 % všech atomů; - z chemického hlediska

Více

PALIVOVÉ ČLÁNKY. Miloš Kos, Jan Vrňák. ISŠT Benešov Černoleská 1997, Benešov. 1. Historie Princip fungování složení 5 zjednodušeně 5

PALIVOVÉ ČLÁNKY. Miloš Kos, Jan Vrňák. ISŠT Benešov Černoleská 1997, Benešov. 1. Historie Princip fungování složení 5 zjednodušeně 5 Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT PALIVOVÉ ČLÁNKY Miloš Kos, Jan Vrňák Obsah: ISŠT Benešov Černoleská 1997, 25601 Benešov 1. Historie 4 2. Princip

Více

Hybridní pohony. Měniče a nosiče energie. Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. ČVUT FEL Praha

Hybridní pohony. Měniče a nosiče energie. Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. ČVUT FEL Praha Hybridní pohony Měniče a nosiče energie Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. ČVUT FEL Praha 1 Hybridní pohony Obsah Měniče energie pracující na principu Fyzikální princip Pracovní média Účinnost přeměny energie

Více

Přeměna chemické energie na elektrickou energii GALVANICKÝ ČLÁNEK

Přeměna chemické energie na elektrickou energii GALVANICKÝ ČLÁNEK Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Přeměna chemické energie na elektrickou energii GALVANICKÝ ČLÁNEK Pokus: Ponořte dva různé kovy vzdáleně od

Více

Ondřej Mišina. Měření volt-ampérové charakteristiky palivových článků

Ondřej Mišina. Měření volt-ampérové charakteristiky palivových článků Ondřej Mišina Měření volt-ampérové charakteristiky palivových článků Vedoucí práce: Mgr. František Tichý Datum odevzdání: 18. 8. 2018 Abstrakt V této práci byl sestaven měřicí obvod pro měření volt-ampérové

Více

Ekonomické a ekologické efekty kogenerace

Ekonomické a ekologické efekty kogenerace Ekonomické a ekologické efekty kogenerace Kogenerace (KVET) společná výroba elektřiny a dodávka tepla -zvyšuje využití paliva. Velká KVET teplárenství. Malá KVET - parní, plynová, paroplynová, palivové

Více

PALIVOVÉ ČLÁNKY - ALTERNATIVNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE

PALIVOVÉ ČLÁNKY - ALTERNATIVNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE PALIVOVÉ ČLÁNKY - ALTERNATIVNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ

Více

Vodík palivo budoucnosti. Ivo Navrátil

Vodík palivo budoucnosti. Ivo Navrátil Vodík palivo budoucnosti Ivo Navrátil Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Bakalářská práce se týká vodíku, jeho vlastností a možnosti využití jako zdroje elektrické energie. Obsahuje metody získávání a výroby

Více

Palivové články. D. Javůrek, M.Záruba Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Břehová 7, 115 19 Praha 1 navy@centrum.cz

Palivové články. D. Javůrek, M.Záruba Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Břehová 7, 115 19 Praha 1 navy@centrum.cz Palivové články D. Javůrek, M.Záruba Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Břehová 7, 115 19 Praha 1 navy@centrum.cz Abstrakt Tato práce by měla jednoduchým způsobem přiblížit co to palivový článek

Více

Technická zařízení pro energetické transformace bioplynu

Technická zařízení pro energetické transformace bioplynu Technická zařízení pro energetické transformace bioplynu Cíle Seznámit studenty s technologiemi energetického využití bioplynu: Kogenerace Trigenerace Palivové články Klíčová slova Bioplyn, energie, kogenerace,

Více

Decentralizovaná KVET VÝHLEDOVÉ PERSPEKTIVNÍ TYPY ZDROJŮ ELEKTŘINY A TEPLA. Tepelná síť. DKVET na bázi spalovacích motorů

Decentralizovaná KVET VÝHLEDOVÉ PERSPEKTIVNÍ TYPY ZDROJŮ ELEKTŘINY A TEPLA. Tepelná síť. DKVET na bázi spalovacích motorů VÝHLEDOVÉ PERSPEKTIVNÍ TYPY ZDROJŮ ELEKTŘINY A TEPLA Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je významná z hledisek energetických ekologických společenských musí

Více

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Test vlastnosti látek a periodická tabulka DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-08 Téma: Test vlastnosti látek a periodická tabulka Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Test vlastnosti

Více

Úvod do vodíkového hospodářství

Úvod do vodíkového hospodářství Úvod do vodíkového hospodářství Ing. Aleš Doucek, Ing. Luděk Janík, Ústav jaderného výzkumu Řež METODY ZÍSKÁVÁNÍ VODÍKU Vodík může být vyráběn mnoha způsoby z širokého spektra vstupních zdrojů. V celosvětové

Více

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou. VŠB TU Ostrava Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou. VŠB TU Ostrava 2 VŠB TU Ostrava 3 Dle zdroje:

Více

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s elektrolýzou. V rámci

Více

Palivové články ENVIROS. Autoři: Vedoucí projektu. Spoluautoři Ing. Josef Křepinský Ing. Vladimír Civín Ing. Miroslav Bleha, CSc. Mgr.

Palivové články ENVIROS. Autoři: Vedoucí projektu. Spoluautoři Ing. Josef Křepinský Ing. Vladimír Civín Ing. Miroslav Bleha, CSc. Mgr. Palivové články ENVIROS Autoři: Vedoucí projektu Ing. Antonín Český Spoluautoři Ing. Josef Křepinský Ing. Vladimír Civín Ing. Miroslav Bleha, CSc. Mgr. Jana Čejková Spoluřešitelé Ing. Miroslav Malý, CSc.

Více

Prohlašuji, že jsem pracoval sám a že jsem nepoužil cizí práci ani její části.

Prohlašuji, že jsem pracoval sám a že jsem nepoužil cizí práci ani její části. Otázka: Vodík jako zdroj energie Předmět: Chemie Přidal(a): Tomislav Kopřiva Tomislav Kopřiva Prohlašuji, že jsem pracoval sám a že jsem nepoužil cizí práci ani její části. Obsah: Úvod 1. Základní informace

Více

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. Vyučovací předmět - Chemie Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. ročník - seminář

Více

AKUMULÁTORY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2012. Ročník: devátý

AKUMULÁTORY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková AKUMULÁTORY Datum (období) tvorby: 15. 3. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí se zdroji elektrického

Více

Osnova: 1. Zdroje stejnosměrného napětí 2. Zatěžovací charakteristika

Osnova: 1. Zdroje stejnosměrného napětí 2. Zatěžovací charakteristika K620ZENT Základy elektroniky Přednáška č. 4 Osnova: 1. Zdroje stejnosměrného napětí 2. Zatěžovací charakteristika Výroba elektrická energie z energie mechanické - prostřednictvím točivých elektrických

Více

Bioplyn biomethan vodík biovodík

Bioplyn biomethan vodík biovodík Bioplyn biomethan vodík biovodík bioplyn biomethan vodík (biovodík) CH4 + CO2 CH4 ( CO2) H2 biomethan CH4 + (CO2 + H2) CH4 Vodík představuje surovinu s obrovským potenciálem pro celou řadu aplikací, hlavně

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Oxidace a redukce jsou chemické reakce spojené s výměnou elektronů. Při oxidaci látka elektrony uvolňuje a její oxidační číslo se zvyšuje.

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Palivové články. Obsah 1 Seznam zkratek... 3 Úvod... 3

Palivové články. Obsah 1 Seznam zkratek... 3 Úvod... 3 Palivové články Obsah 1 Seznam zkratek... 3 Úvod... 3 8.1 Historie a blízká budoucnost 3 8.2 Základní princip a konstrukce palivových článků... 5 8.2.1 Rozdělení palivových článků.. 8 8.2.2 Aplikace, výhody

Více

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Stanislav HONUS ORGANICKÝ MATERIÁL Spalování Chemické přeměny Chem. přeměny ve vodním prostředí Pyrolýza Zplyňování Chemické Biologické Teplo

Více

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H Alkany a cykloalkany sexta Martin Dojiva uhlovodíky obsahující pouze jednoduché vazby obecný vzorec alkanů: C n 2n+2 cykloalkanů: C n 2n homologický přírůstek C 2 Dělení alkanů přímé větvené u větvených

Více

PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE I - SOUBOR OTÁZEK KE ZKOUŠCE

PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE I - SOUBOR OTÁZEK KE ZKOUŠCE PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE I - SOUBOR OTÁZEK KE ZKOUŠCE 1. PRVKY 5. SKUPINY (N,P,As,Sb,Bi) obecné zákonitosti ve skupině DUSÍK Výskyt, chemické vlastnosti molekulární dusík Amoniak vlastnosti, příprava, hydrolýza,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. Předmět 3. ročníku BS http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/

Více

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00 Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00 V rámci projektu: Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století El. proud I je určen

Více

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze ZDROJE A PŘEMĚNY ENERGIE JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Formy energie Energie rozdělení podle působící síly omechanická energie Kinetická (Pohybová) Potenciální

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 11.2.2013

Více

Technické plyny. kapalný vzduch kyslík dusík vzácné plyny vodík (syntézní plyny)

Technické plyny. kapalný vzduch kyslík dusík vzácné plyny vodík (syntézní plyny) Technické plyny kapalný vzduch kyslík dusík vzácné plyny vodík (syntézní plyny) Kapalný vzduch složení vzduchu Před zkapalněním odstranění nežádoucích složek, např. vodní pára, CO 2, prach Zkapalňování

Více

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie Autor: Ivo Vymětal Pracovní list 1 Přeměny energie 1. Podle vzoru doplň zdroje a druhy energie, které se uplatní v popsaných dějích. Využij seznamu: Žárovka napájená z tepelné elektrárny. Slunce Rostliny

Více

1/82 Malé teplárenské zdroje mikrokogenerace

1/82 Malé teplárenské zdroje mikrokogenerace 1/82 Malé teplárenské zdroje mikrokogenerace spalovací pístové motory plynové mikroturbíny ORC cyklus palivové články Stirlingův motor Teplárenské zdroje 2/82 velké centralizované zdroje energie uhlí,

Více

Využití vodíku v dopravě

Využití vodíku v dopravě Využití vodíku v dopravě Vodík - vlastnosti nejběžnější prvek ve vesmíru (90 % všech atomů a 75 % celkové hmotnosti) na Zemi hlavně ve formě sloučenin (hlavně voda H 2 O) hořlavý plyn lehčí než vzduch

Více

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování Zplyňování = termochemická přeměna uhlíkatého materiálu v pevném či kapalném skupenství na výhřevný energetický plyn pomocí zplyňovacích médií a tepla. Produktem je plyn obsahující výhřevné složky (H 2,

Více

Principy chemických snímačů

Principy chemických snímačů Principy chemických snímačů Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Autor: Ing. Pavel Votrubec Název: VY_32_INOVACE_05_AUT_99_principy_chemickych_snimacu.pptx Téma: Principy chemických snímačů

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Josef Kameš ALTERNATIVNÍ POHON AUTOMOBILÙ 2004 Josef Kameš ALTERNATIVNÍ POHON AUTOMOBILÙ Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli

Více

Uplatnění vodíkového palivového článku

Uplatnění vodíkového palivového článku Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Uplatnění vodíkového palivového článku Michal Hloušek ISŠ Nová Paka Kumburská 846, Nová Paka 1 Využití vodíkových

Více

Sekundární elektrochemické články

Sekundární elektrochemické články Sekundární elektrochemické články méně odborně se jim říká také akumulátory všechny elektrochemické reakce jsou vratné (ideálně na 100%) řeší problém ekonomický (vícenásobné použití snižuje náklady) řeší

Více

Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe. Firemní profil

Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe. Firemní profil Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe Firemní profil Obsah prezentace Potenciál a možnosti využití Vybrané technologie Základní principy a vlastnosti Hlavní oblasti využití

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VYSOKÉ U!ENÍ TECHNICKÉ V BRN" BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U!ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ U!ENÍ TECHNICKÉ V BRN" BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGETICKÝ ÚSTAV ENERGY INSTITUTE UKLÁDÁNÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE DO VÝH#EVNÝCH

Více

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek.

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. GALAVANICKÝ ČLÁNEK V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. Galvanický článek je zařízení, které využívá redoxní reakce jako zdroj energie. Je zdrojem

Více

ELEKTROCHEMIE. Danielův článek e

ELEKTROCHEMIE. Danielův článek e ELEKTROCHEMIE Při reakcích v elektrochemických soustavách vzniká nebo se spotřebovává elektrická energie. Praktické aplikace elektrochemie: 1. Využití elektrochemických soustav jako zdroje elektrické energie

Více

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.16 Vzdělávací oblast: energie slunce, větru,

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

rní zdroj energie pro elektromobily Petr Vysoký

rní zdroj energie pro elektromobily Petr Vysoký Vodík k jako primárn rní zdroj energie pro elektromobily Petr Vysoký Dopravní fakulta ČVUT Vodík palivo budoucnosti Sloučen ením m vodíku s kyslíkem kem dojde k uvolnění energie, odpadem je voda Vodík

Více

6. Nekovy chlor a vodí k

6. Nekovy chlor a vodí k 6. Nekovy chlor a vodí k 1) Obecná charakteristika nekovů 2) Chlor a jeho sloučeniny 3) Vodík a jeho sloučeniny Obecná charakteristika nekovů Jedna ze tří chemických skupin prvků. Nekovy mají vysokou elektronegativitu.

Více

VODÍK: ZÁSOBÁRNA ENERGIE PRO BUDOUCNOST

VODÍK: ZÁSOBÁRNA ENERGIE PRO BUDOUCNOST VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE VODÍK: ZÁSOBÁRNA ENERGIE PRO BUDOUCNOST HYDROGEN:

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Energie,výkon, příkon účinnost, práce. V trojfázové soustavě

Energie,výkon, příkon účinnost, práce. V trojfázové soustavě Energie,výkon, příkon účinnost, práce V trojfázové soustavě Energie nevzniká ani se neztrácí, jen se mění z jedné na druhou Energie je nejdůležitější vlastnost hmoty a záření Jednotlivé druhy energie:

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

NOVÉ TECHNOLOGIE ROZŠIŘUJÍCÍ VYUŽITÍ CELKOVÉHO ENERGETICKÉHO POTENCIÁLU BIOPLYNU A BIOMASY

NOVÉ TECHNOLOGIE ROZŠIŘUJÍCÍ VYUŽITÍ CELKOVÉHO ENERGETICKÉHO POTENCIÁLU BIOPLYNU A BIOMASY NOVÉ TECHNOLOGIE ROZŠIŘUJÍCÍ VYUŽITÍ CELKOVÉHO ENERGETICKÉHO POTENCIÁLU BIOPLYNU A BIOMASY Prof. Ing. Jana Zábranská, CSc Ústav technologie vody a prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická Praha,

Více

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy )

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) 1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) Klíčové pojmy: alkalický kov, s 1 prvek, sodík, draslík, lithium, rubidium, cesium, francium, sůl kamenná, chilský ledek, sylvín, biogenní prvek, elektrolýza taveniny,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 2.6.2013 Anotace a)

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

1932 H. C. 1934 M.L.E.

1932 H. C. 1934 M.L.E. Vodík Historie 1671 Robert Boyle uvolnění vodíku rozpouštěním Fe v HCl nebo H 2 SO 4 1766 Henry Cavendish podrobný popis vlastností 1932 H. C. Urey objev deuteria 1934 M.L.E. Oliphant, P. Harteck a E.

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

Bioplyn - hořlavý a energeticky bohatý plyn

Bioplyn - hořlavý a energeticky bohatý plyn Bioplyn - hořlavý a energeticky bohatý plyn je použitelný ke kogenerační výrobě elektrické energie a tepla je skladovatelný a po úpravě na biomethan může být použit jako zemní plyn biomethan je použitelný

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE PALIVOVÉ ČLÁNKY FUELL CELLS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Zdroje elektrické energie

Zdroje elektrické energie Zdroje elektrické energie Zpracoval. Ing. Jaroslav Chlubný 1. Energie Elektrická energie nás provází na každém kroku bez ní si dnešní život stěží dokážeme představit. Stačí když nám dojde baterka v mobilu

Více

13. Netradiční topné plyny bioplyn, skládkový plyn, využití vodíku jako topného plynu. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

13. Netradiční topné plyny bioplyn, skládkový plyn, využití vodíku jako topného plynu. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D. 13. Netradiční topné plyny bioplyn, skládkový plyn, využití vodíku jako topného plynu Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D. Bioplyny a plyny z biomasy Skládkový plyn Bioplyn z ČOV Zemědělské bioplynové stanice Plyn

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

Fotokatalytické materiály Materiály a technologie přípravy M. Čada

Fotokatalytické materiály Materiály a technologie přípravy M. Čada Fotokatalytické materiály 22. 1. 2017 Materiály a technologie přípravy M. Čada www.fzu.cz/~cada 1 Fotokatalýza Znečištěné životní prostředí. Vyčerpání fosilních zdrojů energie. Je třeba vyvinout technologie

Více

Solární dům. Vybrané experimenty

Solární dům. Vybrané experimenty Solární dům Vybrané experimenty 1. Závislost U a I na úhlu osvitu stolní lampa, multimetr a) Zapojíme články sériově. b) Na výstup připojíme multimetr. c) Lampou budeme články nasvěcovat pod proměnlivým

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ANALÝZA VYUŽITÍ VODÍKU V ENERGETICE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ANALÝZA VYUŽITÍ VODÍKU V ENERGETICE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny Jaderné elektrárny Vazební energie jádra Klidová hmotnost jádra všech prvků a izotopů je menší než je součet hmotností všech nukleonů -> hmotnostní defekt m j m j = Nm n + Zm p m j Kde m n je klidová hmotnost

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY

PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY INTRODUCTION NA PALIVOVÝCH OF GASIFICATION ČLÁNCÍCH TECHNOLOGY, IGCC Seminář ELECTRICITY SVSE, 3.května PRODUCTION 2012 AND ALTERNATIVE ENERGY SOLUTIONS Ing. Tomáš Rohal, Business

Více

Hybridní pohony vozidel Bakalářská práce

Hybridní pohony vozidel Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Hybridní pohony vozidel Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Sedlák CSc. Vypracovala: Kateřina Kolegarová

Více

TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN. Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc.

TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN. Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. OBSAH PRINCIPY POUŽÍVANÝCH TERMOCHEMICKÝCH PROCESŮ VELKOKAPACITNÍ REALIZACE TERMOCHEMICKÝCH PROCESŮ

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH ELEKTRICKÝ PROUD V KPLINÁCH 1. Elektrolyt a elektrolýza elektrolyt kapalina, která může vést elektrický proud (musí obsahovat ionty kyselin, zásad nebo solí - rozpuštěné nebo roztavené) elektrolýza proces,

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

Využití vodíkových technologií: koncepce, aktuality, bariéry

Využití vodíkových technologií: koncepce, aktuality, bariéry ÚJV Řež, a. s. Využití vodíkových technologií: koncepce, aktuality, bariéry Aleš Doucek 25.5.2017 Koncepce využití vodíkových technologií Dvě hlavní větve (prolínají se) Energetické aplikace Čistá mobilita

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

3.4. Chemické vlastnosti

3.4. Chemické vlastnosti 34 Chemické vlastnosti Chemické vlastnosti materiálů jsou určovány jejich schopností chemicky reagovat s okolním prostředím, nejčastěji kapalným nebo plynným Za určitých podmínek, např při vysokých teplotách,

Více

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ 1. ČÍM SE ZABÝVÁ CHEMIE VLASTNOSTI LÁTEK, POKUSY - chemie přírodní věda, která studuje vlastnosti a přeměny látek pomocí pozorování, měření a pokusu - látka

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

2016 Bc. Karel Štrbík

2016 Bc. Karel Štrbík VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroenergetiky Zdroj energie pro obytný dům na bázi palivočlánkové mikrokogenerační jednotky Energy source for residential

Více

12. Elektrochemie základní pojmy

12. Elektrochemie základní pojmy Důležité veličiny Elektroda, článek Potenciometrie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Důležité veličiny proud I (ampér - A) náboj Q (coulomb - C) Q t 0 I dt napětí, potenciál

Více

Vybavení Laboratoře vodíkových technologií II-1

Vybavení Laboratoře vodíkových technologií II-1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vybavení Laboratoře vodíkových technologií II-1 Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : část A) Palivové články Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka

Více

NÍZKOTEPLOTNÍ KYSLÍKO-VODÍKOVÉ PALIVOVÉ ČLÁNKY

NÍZKOTEPLOTNÍ KYSLÍKO-VODÍKOVÉ PALIVOVÉ ČLÁNKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV ELEKTROTECHNOLOGIE FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více