1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy )"

Transkript

1 1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) Klíčové pojmy: alkalický kov, s 1 prvek, sodík, draslík, lithium, rubidium, cesium, francium, sůl kamenná, chilský ledek, sylvín, biogenní prvek, elektrolýza taveniny, samovznítitelnost, barvení plamene, hydroxidy alkalických kovů, ledky, soda, Solvayův způsob výroby sody, jedlá soda, potaš 1.1 Obecná charakteristika Alkalické kovy jsou prvky I. A skupiny periodické soustavy prvků mimo vodíku. Jedná se o lithium (Li), sodík (Na), draslík (K), rubidium (Rb), cesium (Cs) a francium (Fr). Označují se jako s 1 prvky, neboť mají jeden valenční elektron v orbitalu s. Tento valenční elektron velmi snadno odštěpují, tvoří kationty (Li +, Na +, K + ) a dosahují tak stabilní elektronové konfigurace předchozího vzácného plynu. Např. sodíkový kation Na + má ve svém obalu stejný počet elektronů jako neon. Alkalické kovy mají ze všech prvků nejmenší elektronegativitu. Její hodnoty klesají s rostoucím protonovým číslem (odshora dolů). Alkalické kovy jsou tedy velmi reaktivní, mají silné redukční vlastnosti (samy se oxidují - z nuly na 1- a něco jiného redukují). Jejich sloučeniny mají převážně iontové vazby (např. NaCl; CsF-zde je největší rozdíl elektronegativit). Typické oxidační číslo je I. 1.2 Výskyt Alkalické kovy se vyskytují se v přírodě pouze ve sloučeninách. Sodík se vyskytuje v soli kamenné (NaCl), chilském ledku (NaNO 3 ), draslík v sylvínu (KCl), draselném ledku (KNO 3 ). Sodík a draslík jsou rovněž významné biogenní prvky. V lidském těle jsou tyto prvky důležité zejména pro správnou činnost nervových buněk, kde tzv. sodnodraselná pumpa zajišťuje přenos nervového vzruchu. Obr.: minerál chlorid sodný (NaCl)- halit chemickeprvky.euweb.cz/alkalicke-kovy.htm 1/7

2 1.3 Výroba Alkalické kovy se vyrábějí elektrolýzou taveniny halogenidů (tavenina vede proud, pevný NaCl proud nevede) nebo hydroxidů. Sodík se vyrábí nejčastěji elektrolýzou taveniny (ne roztoku!!!) chloridu sodného. Anoda je grafitová a materiálem katody je železo. Základními zdroji NaCl jsou oceány (sůl mořská) a solné doly (sůl kamenná). Schéma elektrolýzy taveniny NaCl najdete na: html Pozor:!!! Katoda (náboj -) elektroda přitahující kationty (tedy Na + ) a vylučuje se na ní Na. Kdybychom měli roztok, reagoval by vznikající sodík se vodou!!! Anoda (náboj +) přitahuje anionty (tedy Cl - ) a vylučuje se na ní chlor. 1.4 Fyzikální a chemické vlastnosti Obr..: sodno-draselná pumpa Všechny alkalické kovy jsou měkké, dají se krájet nožem, na řezu jsou stříbrolesklé. Na vzduchu se oxidují (a tedy redukují kyslík), jsou samovznítitelné, a proto se musí uchovávat pod petrolejem. Mají velmi nízké hustoty, dobře vedou elektrický proud i teplo a charakteristickým způsobem barví plamen: Li karmínově červeně, Na žlutě (žluté sodíkové výbojky), K, Rb, Cs fialově. Obr.: řez sodíkem Obr.: barvení plamene alkalickými kovy chemickeprvky.euweb.cz/alkalicke-kovy.htm 2/7

3 Francium je radioaktivní. Alkalické kovy reagují bouřlivě s vodou, při reakci vzniká příslušný hydroxid (barví fenolftalein růžově) a vodík: Který prvek se zde redukuje a který oxiduje? 2Na + 2H 2 O 2NaOH + H 2 Tuto reakci pojmenovanou jako zkáza Titaniku (viz laboratorní cvičení) můžete shlédnout na: Reakcí s vodíkem vznikají iontové hydridy: (v hydridech je iont H -, až do této doby jste znali jen H + ) 2Na + H 2 2NaH (vodík má elektronegativitu vyšší než sodík, proto se tvoří ionty H - a Na + ) Hydridy alkalických kovů prudce reagují s vodou, vzniká hydroxid a voda: NaH + H 2 O NaOH + H 2 Reakcí se sírou vznikají sulfidy: 2Na + S Na 2 S Alkalické kovy se slučují přímo také s halogeny, reakce mají bouřlivý průběh a jsou provázeny světelným efektem: 2Na + Cl 2 2NaCl. Reakci s komentářem si můžete prohlédnout na: 3/7

4 1.5 Využití Lithium se využívá jako přísada slitin ke zlepšení vlastností (ložiskové kovy), sodík na výrobu výbojek, se kterými se můžeme setkat ve svítidlech pouličního osvětlení, jako chladící médium pro určité typy jaderných reaktorů a jako redukční činidlo Využití sloučenin Hydroxidy alkalických kovů (NaOH, KOH) jsou bezbarvé, hygroskopické (vážou vzdušnou vlhkost), silné zásady, rozpustné ve vodě. Patří mezi základní laboratorní a průmyslové chemikálie. NaOH se vyrábí elektrolýzou vodného roztoku NaCl a využívá se zejména na výrobu mýdel, protředků na čištění odpadů (KRTEK), celulózy, papíru a umělého hedvábí. Obr.: elektrolýza roztoku chloridu sodného (http://dragonadam.wz.cz/obrazky/elektrolyza_nacl_c.gif) Dusičnany alkalických kovů se nazývají ledky, využívají se jako hnojiva, při vyšší teplotě se rozkládají na dusitany a dusík: 2NaNO 3 2NaNO 2 + O 2 Dusičnan draselný se využívá také k výrobě černého střelného prachu (viz pokus s hořícím uhlíkem a sírou) Poznámka: Dusitan sodný (NaNO 2 ) se používá jako konzervant masných výrobků a je škodlivý (rakovinotvorný) zvláště když se smaží. Vyskytuje se pod označením E250. 4/7

5 Nejvýznamnějším uhličitanem je Na 2 CO 3 (soda). Krystaluje jako dekahydrát. Dnes se vyrábí Solvayovým způsobem (postup výroby sody nebudu chtít jen k maturitě). Do solanky (nasycený roztok chloridu sodného) nasycené amoniakem se zastudena zavádí oxid uhličitý: NaCl +H 2 O + NH 3 +CO 2 NaHCO 3 + NH 4 Cl Hydrogenuhličitan sodný se odstraní filtrací a termicky se rozkládá: 2NaHCO 3 Na 2 CO 3 + H 2 O + CO 2. Toto již budu chtít: Soda se využívá při výrobě skla, pracích prostředků, v textilním a papírenském průmyslu. Hydrogenuhličitan sodný NaHCO 3 neboli jedlá soda se využívá k neutralizaci žaludečních šťáv (HCl) při překyselení žaludku a jako součást kypřících prášků. NaHCO 3 + HCl NaCl + H 2 O + CO 2 (viz pokus model hasicího přístroje vznikající CO 2 dělá pěnu ze saponátu a pod tlakem vystříkuje ven) Uhličitan draselný neboli potaš (K 2 CO 3 ) se využívá k výrobě draselných mýdel a chemického skla (odolné vůči teplotám). Kontrolní otázky a úkoly 1) Napište elektronovou konfiguraci draselného kationtu. Atom, kterého prvku v základním stavu, a které ionty mají stejnou konfiguraci? 2) Proč se alkalické kovy nemohou uchovávat pod vodou místo pod petrolejem? 3) Napište rovnici reakce draslíku s vodou. 4) Popište elektrolýzu roztoku chloridu sodného. Jaká látka se vylučuje na katodě a jaká na anodě? Shrnutí kapitoly Alkalické kovy jsou prvky I.A skupiny mimo vodíku. Jsou velmi reaktivní, mají silné redukční vlastnosti a nízkou elektronegativitu. V přírodě se proto vyskytují pouze ve sloučeninách, sodík a draslík jsou významné biogenní prvky. Vyrábějí se nejčastěji elektrolýzou taveniny halogenidů či hydroxidů. Jsou měkké,samovznítitelné a charakteristicky barví plamen. Hydroxidy alkalických kovů jsou silnými zásadami a využívají se na výrobu mýdel, celulózy, papíru. Dusičnany se nazývají ledky a využívají se jako hnojiva. Uhličitan sodný (soda) je potřeba při výrobě skla a pracích prostředků, hydrogenuhličitan sodný (jedlá soda) na neutralizaci žaludečních šťáv a do kypřících prášků. 5/7

6 Vodík -nejrozšířenější prvek ve vesmíru (89%) na Slunci spolu s heliem, na Zemi pouze ve sloučeninách - v nitru některých palnet (Jupiter) je pravděpodobně vodík s kovovými vlastnostmi (stlačený pod velkým tlakem) - izotopy vodíku: 1 H (protium), 2 H (deuterium), 3 H (tritium) v atmosféře díky jaderným reakcím Někdy se deuterium a tritium značí: 2 H = D 3 H = T - příprava v laboratoři: neušlechtilé kovy (Zn, Al, Fe) s kyselinami: Zn + HCl ZnCl 2 + H 2 Zn + H 2 SO 4 ZnSO 4 + H 2 (H 2 SO 4 musí být zředěná, ne koncentrovaná, jinak dochází k tzv. pasivaci kovu- utvoří se na něm stabilní vrstvička oxidu, která brání reakci kyseliny sírové s kovem) S kyselinou dusičnou (HNO 3 ) mohou vznikat oxidy dusíku místo vodíku (záleži na podmínkách). -některé kovy (Zn, Al) s hydroxidy alkalických kovů (látky schopné reagovat s kyselinami i hydroxidy nazýváme amfoterní např. Zn, Al.) - alkalický kov + voda -výroba: 1) vodní pára + žhavý koks oxid uhelnatý + vodík (vodní plyn) H 2 O + C CO + H 2 oxid uhelnatý + voda oxid uhličitý + vodík CO + H 2 O CO 2 + H 2 (CO 2 se rozpustí ve vodě a tím se odstraní, CO se ve vodě nerozpouští) 2) termické štěpení methanu (1200 stupňů): CH 4 C + 2H 2 3) elektrolýza vody -fyzikální vlastnosti: bezbarvý, bez zápachu, nerozpustný ve vodě (nepolární vazba mezi atomy H), nejedovatý, 14x lehčí než vzduch, nízká teplota varu (-250) 6/7

7 -chemické vlastnosti: - dvouatomové molekuly H 2 (podobně jako 0 2, N 2, Cl 2 a další halogeny) - molekula vodíku není při normální teplotě příliš reaktivní (energie vazby H-H je vysoká) - s kyslíkem výbušná směs (vodík s kyslíkem ovšem prudce reaguje až po dodání aktivační energie zapálení), pokud není kyslík, k výbuchu nedojde 2H 2 + O 2 2H 2 O -reakce s halogeny: s fluorem reaguje za výbuchu, s chlorem reaguje při osvícení (zase dodáváme energii): H 2 + Cl 2 2HCl (výroba HCl) HBr a HI se takto nevyrábí (už to tak jednoduše nereaguje) - vodík má redukční účinky: PbO + H 2 Pb + H 2 O (musí se to zahřívat štěpení vazby H-H) - tyto účinky má vodík především v tzv. stavu zrodu (když vzniká někde vodík, tak nejdříve vznikne atomární vodík, který je velmi reaktivní-tedy vodík s 1 nepárovým elektronem; z atomárního vodíku se ihned stává molekulární tedy H 2, který již je méně reaktivní) H. + H. H H Pokus: redukce dichromanu (oranžový) vodíkem ve stavu zrodu (tedy atomárním vodíkem), který vzniká přímo z roztoku reakcí Zn a kyseliny sírové: K 2 Cr 2 O 7 + Zn + H 2 SO 4 - nemusí se to zahřívat - vzniká zelené zbarvení (oxid chromitý stejně jako v sopce) - redukuje se chrom (ox. č. 6 v dichromanu ox. č. 3) Sloučeniny Hydridy (dvouprvkové slučniny vodíku) a) iontové s alkalickými kovy nebo kovy, které mají nižší elektronegativitu než vodík - reagují s vodou (měli jsme) a vzniká vodík b) kovové např. s Fe, Cr (nejsou moc prozkomané) c) molekulové např. s ulíkem, halogeny, kyslíkem (i voda je vlastně hydrid), halogeny (CH 4, HCl, H 2 S.) d) přechodné mají proměnlivé chemické složení (různý poměr prvků ve struktuře) e) polymerní s beryliem, borem 7/7

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

SOLI. Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin.

SOLI. Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin. Co to jsou soli? Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin. Soli jsou nejvýznamnější iontové sloučeniny, které se ve velké míře vyskytují v zemské kůře. Jsou nejdůležitějším

Více

S prvky 1. 2. skupiny. prvky 1. skupiny alkalické kovy

S prvky 1. 2. skupiny. prvky 1. skupiny alkalické kovy S prvky 1. 2. skupiny mají valenční orbitalu s1 nebo 2e - typické z chem. hlediska nejreaktivnější kovy, protože mají nejmenší ionizační energii reaktivita roste spolu s rostoucím protonovým číslem Snadno

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ. Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ

DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ. Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ Doc.

Více

Cvičení z anorganické chemie I

Cvičení z anorganické chemie I Cvičení z anorganické chemie I H a prvky 14. až 18. skupiny Tuto sbírku úloh sestavili Stanislav Luňák a Petr Šíma Obsah: 0. Úvod... 1 1. Vodík, kyslík a voda... 2 2. Vzácné plyny... 9 3.Halogeny... 10

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

Voda VY_32_INOVACE_363

Voda VY_32_INOVACE_363 Voda VY_32_INOVACE_363 na Zemi zaujímá prostor, který nazýváme hydrosféra oceány, moře, voda na povrchu Země (tekoucí, stojatá, led a sníh) a voda podzemní koloběh vody v přírodě : druhy vod : 1) podle

Více

- druhy vod : 1) podle obsahu minerálních látek : destilovaná měkká trvdá minerální slaná

- druhy vod : 1) podle obsahu minerálních látek : destilovaná měkká trvdá minerální slaná Voda na zemi zaujímá prostor, který nazýváme hydrosféra oceány, moře, voda na povrchu Země (tekoucí, stojatá, led a sníh) a voda podzemní koloběh vody v přírodě : druhy vod : 1) podle obsahu minerálních

Více

Sbírka atraktivních úloh z anorganické chemie II

Sbírka atraktivních úloh z anorganické chemie II Gymnázium Botičská Sbírka atraktivních úloh z anorganické chemie II Prvky bloku s, d a f a prvky skupiny bóru (prvky 1. až 13. skupiny) Tuto sbírku úloh sestavili Stanislav Luňák a Petr Šíma, učitelé Gymnázia

Více

Chemie a technologie sloučenin chlóru a sodíku

Chemie a technologie sloučenin chlóru a sodíku Chemie a technologie sloučenin chlóru a sodíku 1. ÚVOD suroviny pro výrobu chlóru a dalších halogenidů Přes snahy o omezení výroby chloru však celosvětově roste jeho spotřeba a tudíž i výroba. V západní

Více

TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP

TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP Charakteristika: TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP přísadové kovy přísady do slitin a ocelí; již v malém množství zlepšují vlastnosti těchto materiálů (tvrdost, odolnost vůči korozi aj.)

Více

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

KŘEMÍK, HLINÍK, HOŘČÍK A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA ZŠ

KŘEMÍK, HLINÍK, HOŘČÍK A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA ZŠ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce KŘEMÍK, HLINÍK, HOŘČÍK A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA ZŠ Milan Armstark Plzeň 2012 0 Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatně

Více

součást disertační práce vedené Prof. RNDr. Hanou Čtrnáctovou, CSc. konzultované s RNDr. Janem Rohovcem, PhD. a Prof. Dr. Hansem Joachimem Baderem

součást disertační práce vedené Prof. RNDr. Hanou Čtrnáctovou, CSc. konzultované s RNDr. Janem Rohovcem, PhD. a Prof. Dr. Hansem Joachimem Baderem Přechodné kovy Učební texty pro střední školy součást disertační práce vedené Prof. RNDr. Hanou Čtrnáctovou, CSc. konzultované s RNDr. Janem Rohovcem, PhD. a Prof. Dr. Hansem Joachimem Baderem Šárka Matoušková

Více

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! CHEMIE DIDAKTICKÝ TEST CHI0D11C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 78 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 33 úloh. Časový limit pro

Více

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb)

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) 14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) Učební text, Hb 2008 Co Si Gertrudo Snědla? Olovo. p 2 prvky, el. konfig. valenční vrstvy ns 2 np 2, 4 valenční elektrony n oxidační číslo C 2 nekov -IV, II, IV Si 3 polokov

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK RICHARD KŘÍSTEK STAVEBNÍ CHEMIE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK RICHARD KŘÍSTEK STAVEBNÍ CHEMIE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK RICHARD KŘÍSTEK STAVEBNÍ CHEMIE MODUL 3 DEGRADACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A CHEMIE KOVŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

1 41. Shrnutí anorganické chémié. Kterých vlastností složek se využívá při jejich oddělování ze směsí?

1 41. Shrnutí anorganické chémié. Kterých vlastností složek se využívá při jejich oddělování ze směsí? 1 41. Shrnutí anorganické chémié Jaký je rozdíl mezi látkou a směsí? Uveď příklad směsí stejnorodých a různorodých. Který typ směsi vzniká při protřepání vodného roztoku saponátu? Co za směs je mořská

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy)

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy) Přírodovědec - Rozvoj odborných kompetencí talentovaných studentů středních škol ve vědecko výzkumné práci v oblasti přírodních věd reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0040 Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Chemické látky v domácnosti Malá příručka pro žáky ZŠ

Chemické látky v domácnosti Malá příručka pro žáky ZŠ Chemické látky v domácnosti Malá příručka pro žáky ZŠ Příručka byla zpracována žáky IX. ročníku ve školním roce 2008/2009 v rámci projektu: CZ.1.O7/1.1.01.0004. Přispějeme k ještě kvalitnější a modernější

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 CHEMIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email:

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: 1 bsah Předmluva 3 1. Vzájemné reakce kationtů a aniontů 4 2. Velké krystaly kovů 8 3. Tepelný rozklad pevných látek 10 4. Samozápalné

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 15. června 2013. Název zpracovaného celku: CHEMICKÁ VAZBA

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 15. června 2013. Název zpracovaného celku: CHEMICKÁ VAZBA Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 15. června 2013 Název zpracovaného celku: CHEMICKÁ VAZBA CHEMICKÁ VAZBA (chemical bond) CHEMICKÉ VAZBY soudržné síly působící mezi jednotlivými

Více

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE pro studenty Gymnázia v Duchcově Jiří ROUBAL Motto: Chemik je člověk, který ví, z čeho se neskládá nic, ale neví z čeho se skládá všechno. Dovede to tak smíchat dohromady, že

Více