Polročná správa k podľa 35 zákona č. 429/2002 Z. z. a 20 zákona č. 431/2002 Z. z.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Polročná správa k podľa 35 zákona č. 429/2002 Z. z. a 20 zákona č. 431/2002 Z. z."

Transkript

1 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Polročná správa k podľa 35 zákona č. 429/2002 Z. z. a 20 zákona č. 431/2002 Z. z. Údaje polročnej správy k za spoločnosť MOGET a. s., so sídlom Vranovská č. 23, Bratislava, IČO: podľa 35 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v úplnom znení a 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v úplnom znení. Všeobecné údaje: Údaje o spoločnosti: Názov: MOGET a. s. Sídlo: Vranovská č. 23, Bratislava Zastúpená: p. Miroslav Murčo, Predseda predstavenstva a GR IČO: DIČ: IČ DPH: SK Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka č. 3106/B MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

2 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Audit: Priebežná účtovná závierka našej spoločnosti za obdobie I. polrok 2015 nebola overená audítorom. Účtovníctvo: Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom daného roku. Spoločnosť nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku. Taktiež v priebehu I. polroku 2015 nemala uzatvorené žiadne obchody so spriaznenými osobami. Spoločnosť začala účtovný rok 2015 otvorením účtovných kníh a podsúvahových účtov v mene euro. Pri akýchkoľvek, v priebehu I. polroku 2015 už iba informatívnych prepočtoch, prepočítavala spoločnosť jednotlivé zložky aktív a pasív z meny eur na slovenské koruny konverzným kurzom 30,1260 v zmysle platných zákonov a predpisov. Medzi prvé účtovné operácie v spoločnosti patrilo rozpustenie vzniknutých časových nákladov budúcich období v prospech nákladových účtov 501 až 548. V priebehu I. polroku 2015 došlo k zmenám na pozíciách členov predstavenstva a členov dozornej rady. Uvedené bolo schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa K zmenám došlo ku dňu Dané zmeny boli premietnuté aj zapísaním zmien v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Všetci členovia predstavenstva a dozornej rady sa zúčastnili dvoch riadnych valných zhromaždení, ktoré boli zvolané predsedom predstavenstva za účelom schválenia účtovnej závierky odštěpného závodu spoločnosti za rok 2014 a schválenia účtovnej závierky spoločnosti MOGET a. s. za rok Na mimoriadnom valnom zhromaždení sa stretli za účelom schválenia zmien na postoch členov predstavenstva a členov dozornej rady. Členovia dozornej rady sa zároveň v priebehu I. polroku 2015 stretli dvakrát na schôdzach dozornej rady, ktoré vždy zvolal predseda dozornej rady v zmysle plánovaného harmonogramu schôdzí dozornej rady. MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

3 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia 35, odst. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s 20, odst. 1 zákona o účtovníctve: 20, odst. 1a) zákona o účtovníctve: Vývoj účtovnej jednotky, stav, v ktorom sa nachádza, významné riziká a neistoty, vplyv činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť: Spoločnosť vykázala za obdobie I. polrok 2015 kladný hospodársky výsledok účtovný zisk vo výške ,- EUR. Oproti I. polroku 2014 nedošlo v hodnote hospodárskeho výsledku takmer k žiadnej zmene. Celkovo však došlo k zvýšeniu tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb o takmer 385 tis. EUR. Náklady týkajúce sa nákupu služieb, materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok sa zvýšili približne o 141 tis. EUR. Spoločnosť sa v I. polroku 2015 opätovne vo väčšom rozsahu zameriavala na zahraničný trh, ale taktiež aj montážna činnosť na slovenskom trhu bola výrazná. V danom období realizovala aj výrobu oceľových konštrukcií, ktorá sa vykonávala na prevádzke spoločnosti, na adrese Horelica 116, Čadca. Výrobná činnosť bola realizovaná v rozsahu cca 600 tis. eur, išlo o veľké množstvo oceľovej konštrukcie. Všetky výroby sa realizovali v krátkom časovom období, preto v tom čase pohltili väčšinu pracovnej sily. Taktiež sa určitá časť výroby realizovala aj formou subdodávok. Najväčším výrobným projektom za obdobie I. polrok 2015 bola výroba oceľovej konštrukcie plošín okolo filtrov pre papierenský priemysel. Výroba sa realizovala pre švédsku spoločnosť VALMET AB. Jej celkový objem predstavoval hodnotu vyše pol milióna eur, výroba začala ešte koncom roku 2014 a prebiehala až do apríl Pre spoločnosť VALMET AB Švédsko sa vykonávali veľké projekty aj v minulosti a obe spoločnosti budú vo vzájomnej spolupráci aj naďalej pokračovať, o čom svedčia nové rozbehnuté akcie, ktoré sú v súčasnosti v štádiu vypracovávania ponúk a dolaďovania obchodných a výrobných detailov. V závere roku 2015 spoločnosť očakáva opätovne nárast dopytu po výrobe, nakoľko výroba sa realizuje najmä v zimnom období. V súčasnosti ešte prebieha výroba oceľovej konštrukcie krytov v zmysle Kúpnej zmluvy pre švédsku spoločnosť NCC Construction Sverige AB. S týmto obchodným partnerom naša spoločnosť už taktiež spolupracuje dlhé roky a vzájomná spolupráca prebieha na vysokej úrovni. V minulosti sa pre danú spoločnosť realizovali aj montážne práce priamo na staveniskách vo Švédsku. MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

4 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia V období I. polrok 2015 sa našej spoločnosti podarilo získať nového obchodného partnera, spoločnosť GL&V Sweden AB, s ktorým máme momentálne uzatvorené dva obchodné kontrakty. Pre túto spoločnosť v súčasnosti vyrábame oceľové konštrukcie plošín. Z výroby pre zahraničných obchodných partnerov ešte môžeme spomenúť spoločnosť NCC Construction Danmark A/S, pre ktorú realizujeme výrobu nosníkov v celkovom objeme cca 50 tis. eur. Taktiež ide o spoločnosť, s ktorou sme spolupracovali aj v minulosti. Prijatie výrobných zákaziek teraz alebo aj v minulých ch, ktoré sú pre spoločnosť po všetkých stránkach oveľa náročnejšie ako iba montážne práce, však priniesla firme aj svoje ovocie v podobe mnohých nových zákaziek, či už výrobných alebo montážnych, ktoré sa v súčasnosti realizujú. Nové kontrakty a nové zákazky najmä na škandinávskom trhu sme získali vďaka kvalitne odvedenej práci pri výrobe a následnej montáži oceľových konštrukcií, ktorá bola vykonaná včas a v požadovanej kvalite. Činnosť spoločnosti súvisiaca s výrobou oceľových konštrukcií je pre spoločnosť v priebehu výkonu prác finančne náročná. Nakoľko v súčasnej dobe už žiadny odberateľ neposkytuje zálohy na svoje požadované práce, komplet výroba sa musí uskutočniť z vlastných finančných zdrojov spoločnosti. Firma MOGET a.s. danú výrobu vykonávala z vlastných zdrojov a možností poskytovaných svojou bankou. Spoločnosť MOGET a.s. sa pri svojej činnosti sústredí predovšetkým na zahraničné trhy, a to najmä Švédsko, Nórsko, Česká republika, Nemecko, Francúzsko, Bielorusko, Fínsko. S danými obchodnými partnermi z týchto štátov spolupracuje už niekoľko rokov. Spolupráca prebieha na vysokej úrovni, vzájomné vzťahy medzi obchodnými partnermi sú korektné a na vysokej úrovni. K tomu prispievajú aj vzájomné návštevy zástupcov jednotlivých spoločností, pravidelné stretávania sa na staveniskách za účelom správnej koordinácie a stanovenia postupu jednotlivých prác. V období od marca do augusta tohto roku spoločnosť vykonáva montážne práce vo Švédsku pre spoločnosť Skanska Sverige AB. Išlo o projekt v hodnote 135 tis. eur. Predmetom projektu bola montáž oceľovej konštrukcie železničného mostu. MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

5 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

6 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Novým zahraničným trhom, na ktorom sa naša spoločnosť začala v období I. polrok 2015 realizovať, bolo Fínsko. Práce začali v období apríl 2015 a budú prebiehať až do roku Predmetom prác je montáž oceľovej konštukcie elektrárne Riikinvoima vo Fínsku pre projekt RIIKINVOIMA CHP PLANT, Fínsko pre priameho odberateľa Andritz Oy Fínsko. Naša spoločnosť dané práce vykonáva subdodávateľsky. V období I. polrok 2015 sme mali v určitých ch na stavenisku súčasne až 32 pracovníkov. MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

7 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia V roku 2014 pozíciu číslo jeden zo zahraničných trhov zastávalo Francúzsko. Pre českú spoločnosť PhDr. Pavel Mališ Agentúra VIZ sa vykonávala vo Francúzsku v priebehu roku 2014 subdodávateľsky montážna činnosť pri montáži oceľových konštrukcií plošiny, lávky, dopravníkové mosty, dopravníky spojené s montážou technológie v objeme cca 636 tis. eur MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

8 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia v rámci dvoch montážnych miest Meyrevil a Vielle Saint Giron. Montážna činnosť sa realizovala v priebehu celého roku 2014 a ukončená bola až v druhom mesiaci roku Na zákazke sa vystriedalo celkovo 40 pracovníkov firmy. S obchodným partnerom PhDr. Pavel Mališ Agentúra VIZ naša spoločnosť spolupracuje už niekoľko rokov. Aj na rok 2015 majú obe spoločnosti rozpracované vzájomné projekty, ktoré by sa mali realizovať v blízkej budúcnosti. MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

9 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia V októbri 2014 sa pre spoločnosť PROMONT s.r.o., Krásno nad Kysucou začala realizovať montáž mostu v obci Čierne, okres Čadca, ktorý je súčasťou projektu výstavby Diaľnice D3 Svrčinovec Skalité. Práce boli ukončené v júni Išlo o práce v náročnom teréne, kde bola ťažko prístupná technika. Práce sa realizovali aj v zimnom období, kedy mnohokrát nepriaznivé počasie a návaly snehu doslova počas niekoľkých hodín odrezali prístupovú cestu k stavenisku. V období I. polrok 2015 boli na danom projekte vykonané práce v objeme cca 250 tis. eur. MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

10 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

11 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Montážne práce spoločnosť MOGET a.s. realizovala aj v Nemecku, a to na niekoľkých montážnych miestach. Za všetky spomenieme montáž oceľového zábradlia pre projekt Kanalbrücke Lippe pre spoločnosť STAMPA Ostrava, spol. s r.o., Česká republika. Realizácia prác prebiehala etapovo, začala už v roku 2014 a ukončená bola v období I. polrok Prioritou na slovenskom trhu je už od roku 2010 projekt Dostavba 3 a 4 bloku MO Mochovce, ktorý sa realizuje naďalej aj v období I. polrok V období I. polrok 2015 boli realizované na danom projekte práce v objeme 285 tis. eur. Práca na tomto projekte si vyžaduje kvalifikovaných a odborne vyškolených pracovníkov, ktorí sa musia neustále podrobovať rôznym školeniam a bezpečnostným prednáškam. Taktiež režim a harmonogram prác si vyžaduje v určitých ch väčší rozsah kvalifikovanej pracovnej sily, čo spoločnosť rieši využívaním služieb subdodávateľov. MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

12 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Novým projektom v období I. polrok 2015 je výroba a montáž oceľovej konštrukcie Skladu hotovej výroby VETROPACK v Nemšovej, ktorý sa realizuje pre obchodného partnera Keraming a.s. Trenčín. Zazmluvnená cena daného projektu predstavuje sumu cca 688 tis. eur. MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

13 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia So spoločnosťou Keraming a.s. Trenčín naša firma spolupracuje už niekoľko rokov, a to na veľkých a významných projektoch. V období I. polrok 2015 sme pre danú spoločnosť okrem Skladu hotovej výroby VETROPACK Nemšová realizovali aj montáž oceľovej konštrukcie štadiónu CITY ARÉNA v Trnave. Ako posledný z tých väčších projektov ešte spomenieme výrobu a montáž oceľovej konštrukcie pre projekt Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s., objekt Ľahká údržba trolejbusov Jurajov dvor Bratislava. MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

14 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

15 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Spoločnosť v období I. polrok 2015 taktiež realizovala vlastné investície, ale iba vo veľmi malom rozsahu, nakoľko všetku svoju činnosť sústredila na projekty a uzatvorené obchodné kontrakty. Hodnota zrealizovaných a neukončených projektov predstavuje k poslednému dňu účtovného hodnotu cca 63 tis. eur. Hlavným prebiehajúcim projektom je investícia predĺženie výrobnej haly. V decembri 2011 sa firme MOGET a.s. úspešne podarilo dokončiť, skolaudovať a zaradiť do majetku ubytovacie zariadenie v Turčianskych Tepliciach penzión ANESIS, ktoré v roku 2013 začalo v plnom rozsahu plniť svoju funkciu a prinášať do firmy prvé finančné zisky, ktoré postupne začínajú vykrývať vynaložené náklady na investíciu. Pre takmer všetkých obchodných partnerov spoločnosti sa vo väčšine prípadov realizovalo viac ako len jeden obchod, čo je spôsobené najmä kvalitou práce spoločnosti, vytváraním vhodných pracovných a obchodných podmienok, dobrou cenou, dobrým personálnym a technickým vybavením spoločnosti a v neposlednom rade aj dobrým menom spoločnosti. Svoje obchodné meno si firma zaregistrovala ako obchodnú značku, ktorá už nemôže byť MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

16 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia použitá žiadnym iným subjektom. So všetkými týmito spoločnosťami naďalej spolupracujeme aj v roku 2015, pre mnohých v súčasnosti realizujeme nimi objednané zákazky a s ďalšími z nich sme v rokovaní o ďalšej spolupráci, resp. už máme uzatvorené obchodné kontrakty. Stav našej spoločnosti je vo vyváženom stave. Neexistujú žiadne riziká a neistoty, ktoré by ovplyvňovali činnosť spoločnosti. Spoločnosť sa počas celého účtovného snažila vykonávať svoju podnikateľskú činnosť s prihliadnutím na výrobný a finančný plán spoločnosti. Spoločnosť v období I. polrok 2015 zatiaľ plní všetky svoje ciele a výrobné plány. Spoločnosť uzatvára obchody podľa vopred stanoveného výrobného plánu na rok Taktiež však došlo k uzatvoreniu aj nových obchodov, s ktorými sa vo finančnom alebo výrobnom pláne na začiatku roku nepočítalo. Svetová ekonomická a hospodárska kríza síce v minulosti neobišla ani našu firmu, ale napriek tomu sme si dokázali udržať svoju stabilitu a postavenie na svetových trhoch, za čo firma vďačí predovšetkým svojmu dobrému menu a svojím výkonom, teda dobre a kvalitne odvedenej práci, na čom majú podiel zodpovední, profesijne a odborne vyškolení pracovníci a v neposlednom rade aj ich skúsenosti, prax a lojálnosť voči firme. Spoločnosť preferuje udržiavanie stabilných pracovných miest, nemá záujem na pravidelnej obmene pracovníkov, nakoľko to neprispieva ku kvalite práce, zhoršuje to celkovú disciplínu a pracovný poriadok. Firma sa naopak snaží motivovať stálych pracovníkov k perfektným výkonom formou odmeňovania, personálnou a sociálnou politikou, čo výrazne prispieva k stabilite firmy. Zamestnanci spoločnosti majú možnosť zúčastňovať sa rekondičných liečebných a regeneračných pobytov a rôznych kultúrnych podujatí, ktoré sú po predložení dokladov v plnej výške preplácané zo sociálneho fondu. Spoločnosť si taktiež udržala všetky pracovné miesta a našla aj rezervy na zvyšovanie platov svojich zamestnancov. V priebehu I. polrok 2015 uzatvorila veľa nových pracovných pomerov a na pomocné práce uzatvárala aj dohody o vykonaní práce. Konečný stav zamestnancov ku dňu je 76 osôb v hlavnom pracovnom pomere. Ide o zamestnancov, z ktorých mnohí z nich pracujú pre spoločnosť už od jej začiatku, alebo aspoň niekoľko rokov. Samozrejme, medzi týmito zamestnancami sú aj takí, ktorí nastúpili do firmy len v priebehu roku alebo rok predtým, ale vďaka ich kvalitám a zodpovednému prístupu k práci sa spoločnosť rozhodla uzatvoriť s nimi pracovné pomery na dobu neurčitú. Vo firme nedošlo v priebehu I. polroku 2015 k prepúšťaniu stálych zamestnancov, čo sa však nekonalo ani v predchádzajúcich ch. Počet stálych zamestnancov sa drží na rovnakej úrovni. Ide o stálych zamestnancov, odborne vyškolených, ľudí na profesionálne vysokej úrovni, pracovníkov s mnohými skúškami, certifikátmi a odbornými znalosťami. Podobne v rovnakom rozsahu ako predchádzajúci I. polrok využívala naša spoločnosť aj služby subdodávateľov v zmysle uzatvorených zmlúv o dielo, a to predovšetkým na ťažko obsadzované pracovné pozície a na krátkodobé pracovné výkony, pre ktoré by nebolo efektívne prijímať nových zamestnancov. Taktiež časť výrobných zákaziek bolo realizovaných prostredníctvom subdodávateľskej firmy, nakoľko našej spoločnosti nepostačovali na celkovú výrobu výrobné ani prevádzkové kapacity. V porovnaní s predchádzajúcim I. polrokom došlo k výraznému zvýšeniu nákladov na poskytnuté služby, MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

17 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia na čo mali vplyv aj subdodávky. Firma taktiež využívala činnosť subdodávateľov aj na zákazke na projekte Dostavba 3 a 4 bloku MO Mochovce, kde režim a harmonogram prác vyžadoval v určitých ch väčší rozsah kvalifikovanej pracovnej sily, čo spoločnosť riešila uzatváraním Zmlúv o dielo na určitú dobu. Všeobecne sa však firma kvôli prísnemu Zákonníku práce a kvôli prísnym bezpečnostným a iným požiadavkám snaží zamestnávať ľudí predovšetkým na pracovný pomer, aj keď veľa ľudí ponúka v súčasnej dobe svoju prácu prostredníctvom živnostenského oprávnenia, ktoré im zabezpečuje flexibilný pracovný čas, vyšší príjem v danom momente a možnosť rozhodovať sa o druhu práce. Spoločnosti sa vďaka subdodávateľským zmluvám podarilo získať aj nových obchodných partnerov, s ktorými udržiava obchodné vzťahy aj naďalej. Spoločnosť v období I. polrok 2015 neprijala žiadny bankový úver. Počas tohto však splácala krátkodobý preklenovací bankový úver, ktorý čerpala a ktorým financovala jednotlivé zákazky v roku 2012 a Úver vtedy použila na realizáciu vysoko nákladových výrobných zákaziek, ktoré by v prípade financovania z vlastných zdrojov mohli spôsobiť načas obmedzenie a oslabenie finančnej stability firmy. Časť úveru taktiež v roku 2013 použila na kúpu dlhodobého hmotného investičného majetku pozemku v Bratislave časť Devínska Nová Ves. NÁKLADY VÝNOSY: Celkové výnosy spoločnosti v celých EUR: Celkové výnosy I. polrok 2015 I. polrok 2014 I. polrok MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

18 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Celkové náklady spoločnosti v celých EUR: Celkové náklady I. polrok 2015 I. polrok 2014 I. polrok Hospodársky výsledok spoločnosti v celých EUR: Hospodársky výsledok I. polrok 2015 I. polrok 2014 I. polrok MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

19 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia ŠPECIFIKÁCIA CELKOVÝCH VÝNOSOV SPOLOČNOSTI V EUR: VÝNOSY I. polrok 2015 I. polrok 2014 I. polrok 2013 Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti Výnosové úroky Kurzové zisky Ostatné výnosy z finančnej činnosti Výnosy spolu MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

20 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Celkové výnosy spoločnosti za posledné sledované postupne ale isto stúpajú. Ich pokles 3-4 roky dozadu čiastočne spôsobila aj svetová a hospodárska kríza, ktorá ovplyvnila najmä činnosť a chod našich obchodných partnerov v zahraničí, ktorí boli nútení pozastaviť svoje investície, resp. ich načas obmedziť, a preto sa s nimi uzatvárali kontrakty v menšom objeme. Celkovo vo svete sa nevyrábalo v takom rozsahu ako v predchádzajúcich rokoch. Nerobili sa nové konštrukcie mostov, hál a rôznych budov, skôr sa väčšina riešila opravami a rekonštrukciami, čo nebolo v takom finančnom objeme ako samotná výroba a montáž. Situácia na svetových trhoch sa však postupne upokojila, čo sa odrazilo aj na výške výnosov spoločnosti. Opäť sa začali rozbiehať aj zahraničné projekty, ako stavby mostov, rôznych konštrukcií, hál, technológií a pod., o čom svedčia aj uzatvorené a zrealizované projekty a do budúcna prijaté dopyty na našu spoločnosť o vypracovanie cenovej ponuky na už konkrétne projekty. Celkové výnosy spoločnosti stúpli v porovnaní s predchádzajúcim porovnateľným obdobím približne o 100 tis. eur, k podobnému zvýšeniu došlo aj u celkových tržieb z predaja služieb. Z objemu celkových výnosov tvoria tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb až 99,59 %, čo je takmer 100 %, teda ostatné výnosy tvoria iba zanedbateľnú a nepodstatnú časť. Výška kurzových rozdielov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi prudko klesla. Spoločnosť v menšom rozsahu vykonávala zákazky v štátoch, ktoré ešte nemajú zavedenú národnú menu EUR. ŠPECIFIKÁCIA CELKOVÝCH NÁKLADOV SPOLOČNOSTI V EUR: NÁKLADY I. polrok 2015 I. polrok 2014 I. polrok 2013 Spotreba materiálu, energie Služby Osobné náklady Dane a poplatky Odpisy dlhod. nehm a hmotného majetku Zostatková cena pred dlhod. majetku Ostatné náklady na hospodársku činnosť Nákladové úroky Kurzové straty Ostatné náklady na finančnú činnosť Náklady spolu MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

21 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tak ako došlo k zvýšeniu celkových výnosov, tak došlo v období I. polroku 2015 aj k zvýšeniu celkových nákladov spoločnosti. V celkovom porovnaní však výnosy stúpli o 6,26 % v porovnaní s predchádzajúcim porovnateľným obdobím, u nákladov došlo k zvýšeniu o 7,13 % v porovnaní s predchádzajúcim porovnateľným obdobím. Spoločnosť sa v priebehu I. polroku 2015 snažila znižovať režijné náklady spoločnosti, samozrejme nie na úkor kvality a na úkor obmedzovania pracovnej sily. V priebehu I. polroku došlo k zvýšeniu ostatných nákladov na hospodársku činnosť a k zvýšeniu nákladov na služby. Hodnota celkových nákladov je však podobná hodnote nákladov z predchádzajúceho porovnateľného. Ostatnú výšku nákladov na hospodársku činnosť však nie je firma schopná príliš ovplyvniť, nakoľko podľa postupov účtovania platných od sa poistenie majetku začalo účtovať medzi náklady na hospodársku činnosť, čo spôsobilo enormný pokles nákladov na finančnú činnosť v porovnaní s rokmi 2010 a staršie, keď do konca roku 2010 sa poistenie majetku účtovalo práve do finančných nákladov. Náklady na poistenie majetku firmy sú pomerne vysoké vzhľadom na veľké množstvo poisteného majetku, či už to sú budovy alebo motorové vozidlá, ktoré majú všetky uzatvorené aj havarijné poistenie. MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

22 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Čo sa týka nákladov na finančnú činnosť, v porovnaní s poslednými tromi rokmi, došlo v období I. polroku 2015 opätovne ich zníženiu. Spoločnosť v období I. polrok 2015 obstarala aj nový drobný hmotný investičný majetok, ktorého celková hodnota predstavovala sumu cca 15 tis. eur a v priebehu účtovného sa účtuje priamo do nákladov. Ide najmä o brúsky, menšie zváračky, vŕtačky, kancelársku techniku a podobne. Hodnota drobného hmotného investičného majetku každoročne stúpa. Hodnota drobného hmotného investičného majetku nakúpeného v období I. polrok 2015 sa už teraz výrazne približuje k hodnote drobného hmotného investičného majetku nakúpeného za celý predchádzajúci rok Dôvodom pravidelného navyšovania stavu tohto drobného hmotného investičného majetku je jeho zvýšená potreba na zákazkách a stavbách. Nakoľko spoločnosť disponuje väčším počtom zamestnancov, je možné vykonávať niekoľko zákaziek súčasne, a to si samozrejme vyžaduje náradie súčasne na viacerých miestach, preto je potrebné každý druh náradia mať aj v niekoľkých desiatkoch kusov na sklade. Spoločnosť každoročne prehodnocuje stav svojho dlhodobého hmotného investičného majetku a drobného hmotného investičného majetku. Všetok hmotný investičný majetok podlieha pravidelným kontrolám a revíziám. Opotrebovaný majetok a majetok, ktorý nie je plne funkčný, je nahrádzaný novým hmotným investičným majetkom. Kúpu nového hmotného investičného majetku môže ovplyvňovať aj finančné hľadisko a množstvo práve realizovaných výrobných zákaziek, ktorých predmet si mnohokrát vyžaduje nové náradie a nové stroje, oveľa modernejšie a výkonnejšie. Súčasný hmotný investičný majetok je však plne prevádzkyschopný, má všetky potrebné revízie, spĺňa všetky predpísané normy, je kalibrovaný. Na tom má v neposlednom rade zásluhu aj správne skladovanie, udržiavanie a pravidelné kontroly, opravy a údržby. PERSONALISTIKA A MZDY k : Ku dňu spoločnosť zamestnávala 76 ľudí v riadnom pracovnom pomere. Ide predovšetkým o ľudí zo žilinského regiónu, nakoľko spoločnosť má prevádzku na adrese Horelica 116, Čadca, kde sa sústreďuje všetka výroba a taktiež sa nachádzajú výrobné haly. Spoločnosť má v okrese Čadca výrazný vplyv na tvorbu nových pracovných miest a na reguláciu zamestnanosti v celom regióne. Počet ľudí zamestnaných v riadnom pracovnom pomere ku dňu v porovnaní so stavom ku dňu klesol o 3 pracovné miesta, čo nie je dôvodom na žiadne analýzy ani vyhodnocovanie. Spoločnosť si viac menej drží veľmi podobný stav zamestnancov, čo je spôsobené zamestnávaním ľudí, ktorí pre spoločnosť pracujú už niekoľko rokov a majú uzatvorené zmluvy na dobu neurčitú. Preto sa stav zamestnancov výrazne nemení už niekoľko rokov. MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

23 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Fyzický stav pracovníkov k : I. polrok 2015 I. polrok 2014 Celkový stav z toho THP z toho upratovačky 2 2 -z toho informátori 2 2 -z toho robotníci V období I. polrok 2015 bolo všetkým zamestnancom umožnené zvyšovanie ich kvalifikácie, mali možnosť absolvovať rôzne školenia, kurzy a semináre, ktoré boli jednak zakotvené v pláne vzdelávania na rok 2015 a ostatné vyplývali z nutnosti udržať si profesionalitu v súvislosti so zmenami v legislatíve. Mnohé školenia absolvovali predovšetkým robotníci pred nástupom na zákazky, kde si to vyžadoval predmet činnosti na danej zákazke. Išlo predovšetkým o školenia viazačov bremien, práce vo výškach, obsluha zdvíhacích pracovných plošín a motorových vozíkov, školenia zváračov, vodičov z povolania a podobne. Náklady spoločnosti na školenie zamestnancov v I. polroku 2015 boli vynaložené v objeme 4 785,- EUR. Oproti predchádzajúcemu porovnateľnému obdobiu došlo k prudkému zvýšeniu nákladov na školenie o viac ako 170 %. Náklady vynaložené na školenie zamestnancov majú každoročne inú tendenciu. Jeden rok dochádza k ich poklesu, druhý rok naopak k ich navýšeniu. Dôvodom tohto pohybu je to, že uvedených školení sa zúčastňujú vo väčšine prípadov pravidelne stále tí istí zamestnanci, nakoľko vo firme nedochádza k výraznej obmene zamestnancov. Platnosť týchto školení je spravidla dva až tri roky a preto nie každý MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

24 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia rok vzniká pri mnohých profesiách potreba preškoľovania. Školení sa samozrejme zúčastňujú aj noví pracovníci a THP pracovníci, u ktorých si školenie vyžaduje zmena platnej legislatívy. Tí sa zúčastňujú školení aj niekoľkokrát do roka. Zamestnanci sa taktiež zúčastňujú rôznych školení aj priamo na zákazkách. V období I. polrok 2015 si podobné školenie vyžadovala práca montáž oceľovej konštukcie elektrárne Riikinvoima vo Fínsku pre projekt RIIKINVOIMA CHP PLANT Fínsko pre priameho odberateľa Andritz Oy Fínsko. Všetci naši zamestnanci sa po príchode na stavenisko podrobili dvojdňovému školeniu bezpečnosti práce, práce vo výškach, práce s plošinami a podobne. Spoločnosť v I. polroku 2015 taktiež vynaložila nemalé finančné prostriedky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Hodnota nákladov na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci v porovnaní s predchádzajúcim rokom ostala na podobnej úrovni, resp. mierne stúpla. Výšku nákladov však každoročne ovplyvňuje predovšetkým potreba preškoľovania, resp. doškoľovania, ktorá nie je potrebná u stálych zamestnancov každý rok, ale skôr každý druhý resp. tretí rok. Dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci považuje naša spoločnosť za jednu z hlavných úloh. Spoločnosť má vypracovanú politiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá platí rovnako ako pre zamestnávateľa, tak aj pre zamestnancov. Každý nový zamestnanec je pri nástupe do práce oboznámený s jej obsahom a taktiež dôsledkami jej porušovania. Bezpečnosť je nutné dodržiavať najmä na pracoviskách, kde je potrebné okrem iného mať absolvované rôzne skúšky napríklad pri práci vo výškach, pri práci na rôznych strojoch a zariadeniach, pri práci viazačov bremien a podobne. V dnešnej dobe sa takmer na všetkých stavbách vyžaduje prísne dodržiavanie všetkých bezpečnostných noriem a predpisov. Na ich dodržiavanie v mnohých prípadoch dozerá aj samotný odberateľ, resp. investor stavby. Nedodržiavanie bezpečnostných predpisov a aj ich malé porušenie by v mnohých prípadoch malo pre firmu neblahé následky. V tom lepšom prípade by to boli vysoké pokuty za porušenie bezpečnostných povinností, čo je už teraz mnohokrát zakotvené aj priamo v zmluve. V horšom prípade odvolanie konkrétnej osoby, resp. celej firmy priamo zo stavby. Preto sú všetci zamestnanci každoročne bezpečnostným technikom firmy preškoľovaní z dodržiavania bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Všetkým zamestnancom boli počas I. polroku 2015 poskytované ochranné pracovné prostriedky a všetkým bolo umožnené zúčastniť sa preventívnych zdravotných prehliadok, ktoré v plnej výške spoločnosť preplácala. Novoprijatí zamestnanci boli povinní zúčastňovať sa preventívnych zdravotných prehliadok automaticky. Povinnosť zdravotných prehliadok vyplývala zamestnancom aj pri nástupe na niektoré zákazky, kde si to vyžadoval odberateľ alebo miesto výkonu práce. VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: V predmete činnosti spoločnosti nie sú žiadne činnosti, ktoré by negatívne vplývali na životné prostredie. Hlavným predmetom činnosti je výroba a montáž oceľových konštrukcií. Pri realizovaní predmetu tejto činnosti na území Slovenskej republiky a vzniku odpadu má MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

25 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia spoločnosť uzatvorené zmluvy s externými firmami na zabezpečenie, odvoz, likvidáciu a zneškodnenie odpadu. Na odvoz komunálneho odpadu má uzatvorenú zmluvu so spoločnosťami Mesto Čadca a Hlavné mesto SR Bratislava. Na odvoz nebezpečného odpadu uzatvára zmluvu so spoločnosťou ENZO a. s., a to podľa potreby. Na odvoz nadrozmerného odpadu sa uzatvára zmluva so spoločnosťou JOKO Jozef Kondek a syn, taktiež podľa potreby. V roku 2014 spoločnosť taktiež uzatvorila s Mestským podnikom služieb Čadca Zmluvu o separovanom odpade. Pri potrebe odvozu odpadu z miesta zákazky na území Slovenskej republiky spoločnosť uzatvára krátkodobé zmluvy na odvoz odpadu so spoločnosťami v blízkosti miesta zákazky. V I. polroku 2015 napríklad z ubytovacieho zariadenia Penziónu ANESIS v Turčianskych Tepliciach odvoz odpadu zabezpečovala spoločnosť Technické služby Turčianske Teplice. Odpad z výroby, ako železo a oceľ sa odovzdáva do zberných surovín. Akýkoľvek druh odpadu vzniknutý pri realizovaní predmetu činnosti spoločnosti v zahraničí zabezpečuje zahraničný odberateľ, resp. investor stavby. Spoločnosť vykuruje všetky svoje prevádzky vrátane výrobných hál zemným plynom. V prípade vypúšťania emisií do ovzdušia platí spoločnosť správny poplatok. Z hľadiska ochrany životného prostredia nedošlo v sledovanom období k žiadnej nebezpečnej ani mimoriadnej udalosti. Spoločnosť taktiež vlastní a prevádzkuje vlastnú čističku odpadových vôd, ktorá je pravidelná kontrolovaná a jej prevádzka je pod prístnym dohľadom. Spoločnosť má zároveň vypracovaný Program odpadového hospodárstva, ktorý dodržiava a riadi sa ním. 20, odst. 1b) zákona o účtovníctve: Po skončení účtovného I. polroku 2015 nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by akokoľvek ovplyvnili činnosť spoločnosti, jej chod, resp. hospodárske výsledky spoločnosti. 20, odst. 1c) zákona o účtovníctve: Údaje o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii našej spoločnosti sú uvedené vo Finančnom pláne na rok 2015, ktorý je hodnoverným ukazovateľom finančnej stability. Naša spoločnosť očakáva v roku 2015 stabilnú ekonomickú a finančnú situáciu a samozrejme dosiahnutie zisku, dokončenie realizovaných projektov a získanie nových zákaziek a nových obchodných partnerov. Taktiež má v pláne dokončiť aspoň časť rozbehnutých investícií, od ktorých v budúcnosti očakáva príliv nemalých finančných prostriedkov. Hospodárska situácia našej spoločnosti v roku 2015 sa bude opäť riadiť trendom zvyšovania svojej aktivity na zahraničné trhy a predovšetkým na zahraničných odberateľov, skvalitňovania ešte vo väčšej miere našej práce s cieľom dosiahnutia minimálnych nákladov, samozrejme nie za účelom zníženia kvality a vyššieho zisku.vzhľadom na úspešnosť výrobných zákaziek v posledných dvoch rokoch bude mať záujem získať ďalšie výrobné zákazky, ktoré bude realizovať vo MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

26 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia výrobných halách na prevádzke spoločnosti a bude sa snažiť udržať si aktívne obchodné vzťahy s obchodnými partnermi, pre ktorých dané výrobné zákazky realizovala. Z uvedeného dôvodu bude neustále dochádzať k potrebe kúpy nových strojov a zariadení. Spoločnosť sa bude maximálne snažiť aj do budúcna udržať si svoje postavenie na slovenskom aj zahraničnom výrobnom trhu a udržať si svoju stabilitu a ekonomickú nezávislosť. Finančný plán spoločnosti na rok 2015 vychádza z výsledkov posledných dvoch rokov a výrobných plánov spoločnosti. Spoločnosť očakáva získanie nových obchodných partnerov a získanie nových zákaziek v zahraničí ( montážne miesto Nemecko, Francúzsko, Švédsko, Nórsko, Bulharsko, Česká republika ). V I. polroku firma začala realizovať montážne práce v štáte Fínsko. V tomto štáte firma ešte v minulosti žiadne zákazky nerealizovala, preto samotná predpríprava na montáž bola najmä papierovo a časovo náročná. Ešte pred samotným nástupom na zákazku bolo potrebné vybaviť množstvo registrácií, povolení a pod. Zástupcovia našej spoločnosti sa niekoľkokrát zúčastnili rôznych rokovaní a prezentácií priamo na stavenisku, resp. v sídle firmy odberateľa. V zmysle uzatvoreného kontraktu však bude spoločnosť dané práce realizovať až do 04/2016. Podľa schváleného výrobného a finančného plánu spoločnosť nemá záujem o prepúšťanie zamestnancov, naopak stav ľudí v pracovnom pomere sa bude snažiť udržať, prípadne ešte mierne zvýšiť. Zvyšovať počet zamestnancov bude asi aj potrebné vzhľadom na množstvo uzatvorených zmlúv a pripravovaných projektov. Už k dnešnému dňu mierne stúpol počet zamestnancov v porovnaní ku dňu Znižovať náklady sa bude spoločnosť snažiť predovšetkým v oblasti spotreby médií, v nákladoch na telefón, v nákladoch na opravy a údržby a v ostatných režijných nákladoch. Aj keď snaha znižovať režijné náklady je mnohokrát nereálna a nemožná, nakoľko práve ceny médií a služieb neustále rastú. Výška nákladov na médiá, ako elektrická energia, vodné, stočné, spotreba plynu je v našej spoločnosti ovplyvňovaná aj množstvom výrobných zákaziek, kedy tieto náklady prudko stúpajú. Taktiež vzhľadom na modernú techniku však v súčasnosti už mnohokrát telefóny nahrádzajú y, sociálne siete, skype a podobne. Firma taktiež predpokladá, že časť finančných prostriedkov bude použitá na investície, či už kúpu nových strojov alebo dopravných prostriedkov alebo investície do budov, ktoré v konečnom dôsledku výrazne znížia náklady na opravy a údržby strojov, zariadení a budov. Takisto sa bude naďalej snažiť investovať do kúpy nového náradia do výroby, predovšetkým do kúpy nových zváračiek, brúsiek, vŕtačiek a pod., čo výrazne zníži náklady na opravy a údržby staršieho náradia a naopak zvýši kvalitu a efektívnosť práce. Spoločnosť nedisponuje veľkým množstvom starého náradia, náradie využívané vo výrobe je nové, využíva sa však stále a je opotrebované. Firme sa taktiež podarilo v rokoch 2010 a 2011 vymeniť kompletne kancelársku a výpočtovú techniku, čo má v konečnom dôsledku veľký vplyv na efektívnosť a kvalitu práce. Výstupy z týchto zariadení sú kvalitnejšie, rýchlejšie a prehľadnejšie, čo má výrazný vplyv na kvalitu práce aj ostatných zamestnancov. Prax, nové inovácie a nové požiadavky trhu však postupne už zasa prinášajú potrebu zmeny, obnovy a renovácie. MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

27 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Spoločnosť na konci roku 2011 skolaudovala ubytovacie zariadenie penzión ANESIS v Turčianskych Tepliciach, ktoré dva roky predtým podliehalo výraznej rekonštrukcii. Celé ubytovacie zariadenie bolo kompletne zrekonštruované, bolo zariadené novým vybavením, čo sa čiastočne odzrkadlilo aj na finančnej situácii a hospodárskom výsledku spoločnosti v minulých rokoch. V roku 2012 sa ubytovacie zariadenie otvorilo pre širokú verejnosť, od čoho v budúcnosti spoločnosť očakáva zvýšený príliv finančných prostriedkov, ktoré začnú postupne kompenzovať doteraz vynaložené nemalé finančné prostriedky na rekonštrukciu tohto zariadenia. Ubytovacie zariadenie penzión ANESIS je otvorené celoročne a svoje služby poskytuje nonstop 24 hodín denne. Má svoju vlastnú web stránku, prostredníctvom ktorej si zákazníci môžu získať všetky potrebné a dostupné informácie o tomto ubytovacom zariadení vrátane kontaktov, cenníka a iných potrebných informácií. Rozbehnutím plnej prevádzky taktiež došlo k tvorbe nových pracovných miest, ktoré bolo potrebné obsadiť za účelom kvalitnej práce a plnej spokojnosti zákazníkov tohto ubytovacieho zariadenia. MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

28 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

29 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

30 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia 20, odst. 1d) zákona o účtovníctve: V priebehu I. polroku 2015 nevznikli našej spoločnosti žiadne náklady na činnosť výskumu a vývoja z dôvodu, že spoločnosť nemá vo svojom predmete podnikania činnosti výskumu a vývoja. S nákladmi tohto typu nepočíta spoločnosť vo svojom finančnom pláne ani v priebehu zvyšku roka , odst. 1e) zákona o účtovníctve: Ku dňu zostavenia priebežnej účtovnej závierky neboli nadobudnuté žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie. Taktiež neboli vydané žiadne vymeniteľné dlhopisy. Uvedené sa nepredpokladá ani v nasledujúcom účtovnom období. 20, odst. 1f) zákona o účtovníctve: Ku dňu zostavenia priebežnej účtovnej závierky ku dňu spoločnosť evidovala zisk. Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty sa v spoločnosti robí až po ukončení MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

31 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia celého účtovného, teda ku dňu príslušného roku, a to na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia, ktoré schvaľuje vypracovanú a predloženú riadnu účtovnú závierku spoločnosti, a to až v nasledujúcom účtovnom období. V účtovnom období I. polrok 2015 sa v sídle prevádzky spoločnosti konalo riadne valné zhromaždenie, ktoré schválilo riadnu účtovnú závierku za rok Účtovným výsledkom roku 2014 bola strata, riadne valné zhromaždenie rozhodlo o jej úhrade, a to z nerozdeleného zisku minulých rokov. 20, odst. 1g) zákona o účtovníctve: Spoločnosť nedisponuje žiadnymi údajmi požadovanými podľa osobitných predpisov 20, odst. 1h) zákona o účtovníctve: Spoločnosť nemá majetkové podiely v zahraničí ani žiadnu organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť má svoj Odštěpný závod v Českej republike: - Názov odštěpného závodu: MOGET a. s. odštěpný závod - Sídlo odštěpného závodu: Návsí 422, NÁVSÍ - IČO odštěpného závodu: Predmet činnosti odštěpného závodu je totožný s predmetom činnosti našej spoločnosti. MOGET a. s. odštěpný závod nezamestnáva žiadnych zamestnancov. V I. polroku 2015 nedošlo v spoločnosti MOGET a. s. odštěpný závod k vykonávaniu žiadnej činnosti. 35, odst. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s 20, odst. 5 zákona o účtovníctve: 20, odst. 5a) zákona o účtovníctve: V predmete činnosti podnikania našej spoločnosti sa nenachádzajú žiadne činnosti, na ktoré by sa vzťahovali metódy riadenia rizík. Spoločnosť nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám, ktoré by priamo alebo nepriamo vplývali na činnosť, chod a hospodárnosť spoločnosti. 20, odst. 5b) zákona o účtovníctve: Naša spoločnosť nie je vystavená žiadnym cenovým rizikám, úverovým rizikám, rizikám likvidity a rizikám súvisiacich s tokom hotovosti. Spoločnosť neuzatvára žiadne obchody, o ktorých je dopredu známe, že by mohli byť výrazne nevýhodné pre spoločnosť, že by mohli spoločnosť poškodiť alebo negatívne ovplyvniť jej celkovú činnosť. Pred uzatvorením každej MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

32 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia zmluvy je vypracovaná podrobná cenová kalkulácia, ktorá zahŕňa aj určité cenové riziká spojené s oneskorením termínu výkonu prác, s oneskorením dodania materiálu, s oneskorením z dôvodu poveternostných pomerov a podobne. Spoločnosť však uzatvára obchody už väčšinou so spoločnosťami, s ktorými má skúsenosti a sú jej známe jej hodnoty a priority. 35, odst. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s 20, odst. 6 zákona o účtovníctve: 20, odst. 6a) zákona o účtovníctve: Dňa predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti schválili a následne prijali Kódex správy a riadenia spoločnosti, ktorý vychádza zo Zjednoteného kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku, ktorý je súčasťou burzových pravidiel pre prijímanie cenných papierov na regulovaný trh a upravuje vzťahy vo vnútri spoločnosti ako aj vzťahy spoločnosti s jej okolím. Predstavenstvo a dozorná rada sa zaviazali, že v budúcnosti budú prijímať ďalšie opatrenia, ktoré budú vyplývať z legislatívnych zmien a odporúčaní zodpovedných inštitúcií. Dňa predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti schválili a následne prijali Dodatok č. 1 ku Kódexe správy a riadenia spoločnosti, ktorým platný Kódex správy a riadenia spoločnosti doplnili a zaktualizovali. Kódex správy a riadenia spoločnosti MOGET a. s. a Dodatok č. 1 ku Kódexe správy a riadenia spoločnosti sú k nahliadnutiu v sídle spoločnosti a taktiež sú zverejnené na stránke spoločnosti 20, odst. 6b) zákona o účtovníctve: Naša spoločnosť je držiteľom certifikátu QS 338 ( Systém kvality ), ktorý akceptuje požiadavky normy STN EN ISO 9001:2009, ktorým sa riadi pri výkone svojej činnosti. Certifikát je verejne dostupný na internetovej stránke spoločnosti a v sídle spoločnosti. Spoločnosť má vypracované organizačné smernice, organizačný poriadok, vestník, príručku kvality, pracovný poriadok a pracovné postupy. Všetky uvedené dokumenty sa nachádzajú v sídle spoločnosti. V spoločnosti je vytvorený Úsek riadenia kvality, ktorý má stanovený plán kontroly riadenia na určité obdobie, konkrétne na každý kalendárny rok. Kontrola riadenia kvality na jednotlivých úsekoch sa vykonáva formou interných auditov. V I. polroku 2015 neboli vykonané žiadne interné audity. Neplánovaný audit nebol vykonaný žiadny. Externý audit zavedeného systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2009 bol v sledovanom období vykonaný dňa certifikačnou spoločnosťou ITQ INŠTITÚT TEÓRIE KVALITY, s. r. o. Žilina. Z auditu bola certifikačnou spoločnosťou vypracovaná Správa z auditu č. 865/2015. Bolo navrhnutých 15 odporúčaní na zlepšenie. K odporúčaniam bolo vypracovaných 13 nápravných opatrení. Všetky odporúčania na zlepšenie spoločnosť zapracovala do svojho systému a budú realizované v rámci možností spoločnosti. MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

33 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Spoločnosť je od aj držiteľom nového certifikátu Systému plnenia požiadaviek na kvalitu vo zváraní STN EN ISO V dňoch a bol vykonaný certifikačnou spoločnosťou Výskumný ústav zváračský, Priemyselný inštitút SR Bratislava druhý audit dohľadu nad držiteľom certifikátu. Audítorská skupina konštatovala, že držiteľ certifikátu SK dodržiava podmienky kladené na systém podľa kritérií požiadaviek uvedených v norme STN EN ISO Od roku 2012 sme držiteľmi ES certifikátu vnútropodnikovej kontroly 1301-CPD-0758 na zhotovovanie oceľových konštrukcií podľa EN A1 a certifikátu systému riadenia montáže č /TSUS/Yi/2012 na montáž oceľových konštrukcií podľa EN A1. 20, odst. 6c) zákona o účtovníctve: V súčasnosti neexistujú žiadne odchýlky od prijatého Kódexu o správe a riadení spoločnostia jeho Dodatku č. 1. V prípade potreby zmeny Kódexu o správe a riadení spoločnosti, budú tieto zmeny premietnuté formou Dodatku ku Kódexu o správe a riadení spoločnosti. Z uvedeného vyplýva, že ani v budúcnosti spoločnosť neočakáva, že by vznikli nejaké odchýlky od schváleného Kódexu o správe a riadení spoločnosti. 20, odst. 6d) zákona o účtovníctve: V našej spoločnosti je vytvorený Úsek riadenia kvality. Každý úsek má stanovený plán kontroly riadenia na určité obdobie. Za stanovené úlohy zodpovedá vedúci úseku. Kontrola riadenia kvality sa vykonáva priebežne analýzami. V prípade odchýlky od plánu sa vypracuje preventívne opatrenie. Tieto preventívne opatrenia majú za úlohu minimalizovať riziká a v mnohých prípadoch úplne odstrániť riziká. V spoločnosti sa v I. polroku 2015 nevykonával priebežný audit spoločnosti a taktiež nebol ustanovený audítorský výbor. Kontrolnú a dozornú činnosť vykonáva Dozorná rada, ktorá je zároveň najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti Predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. 20, odst. 6e) zákona o účtovníctve: Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí: - zmena stanov - zvýšenie a zníženie základného imania spoločnosti - zrušenie spoločnosti - voľba a odvolanie členov Predstavenstva a Dozornej rady - schvaľovať odmeny členov Predstavenstva a Dozornej rady - valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie o veciach, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

34 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Riadne Valné zhromaždenie zvoláva Predstavenstvo spoločnosti najmenej 1x do roka, najneskoršie do štyroch mesiacov od skončenia predchádzajúceho kalendárneho roka. V prípade potreby je možné Valné zhromaždenie zvolať kedykoľvek, ak to vyžaduje záujem spoločnosti. Právo zúčastniť sa na rokovaní Valného zhromaždenia majú všetci členovia Predstavenstva a Dozornej rady. Valné zhromaždenie musí byť zvolané aspoň 30 dní pred jeho konaním. Pozvánka musí obsahovať minimálne obchodné meno a sídlo spoločnosti, miesto, dátum a čas konania, program rokovania a označenie, či ide o riadne alebo mimoriadne rokovanie. Valné zhromaždenie sa koná spravidla v sídle spoločnosti. Prítomní na Valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných alebo do prezenčnej listiny. Bližšie informácie o priebehu konania Valného zhromaždenia, uznášaniaschopnosti Valného zhromaždenia, Hlasovaní Valného zhromaždenia sú uvedené v Stanovách spoločnosti a jej Dodatkoch. O konaní každého valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica z valného zhromaždenia. Uvedenú zápisnicu podpisuje predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ a minimálne dvaja overovatelia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári s menovitou hodnotou presahujúcou spolu viac ako 50 % základného imania. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí aj vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu spoločnosti. Valné zhromaždenie menuje a odvoláva členov predstavenstva a dozornej rady, s výnimkou členov volených zamestnancami. Valné zhromaždenie tiež menuje predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti a predsedu dozornej rady. Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu vyplývajú zo Stanov spoločnosti. Valné zhromaždenie taktiež rozhoduje o zmene stanov spoločnosti. V prípade zmeny stanov musí byť rozhodnutie valného zhromaždenia schválené 2/3 väčšiny hlasov všetkých prítomných akcionárov a musí mať formu notárskej zápisnice. Valné zhromaždenie rozhoduje aj o zmene činnosti predmetu podnikania spoločnosti, o zrušení niektorých činnosti predmetu podnikania alebo o vytvorení nových činnosti predmetov podnikania. V I. polroku 2015 sa valné zhromaždenie stretlo na dvoch riadnych valných zhromaždeniach a na jednom mimoriadnom valnom zhromaždení. Všetky valné zhromaždenia boli zvolané predstavenstvom spoločnosti. Programom prvého riadneho valného zhromaždenia bolo schválenie ročnej závierky spoločnosti MOGET a. s. odštěpný závod za rok Programom druhého riadneho valného zhromaždenia bolo schválenie ročnej závierky spoločnosti MOGET a. s. za rok Programom mimoriadneho valného zhromaždenia bola voľba a vymenovanie nových členov predstavenstva a dozornej rady. Vo všetkých prípadoch bolo valné zhromaždenie uznášaniaschopné, nakoľko bolo prítomných 100 % hlasov akcionárov a členov štatutárnych a kontrolných orgánov spoločnosti. Opis práv akcionárov je zakotvený v Stanovách spoločnosti a jej Dodatkoch, konkrétne v článku 5 Práva a povinnosti akcionárov, kde sa uvádza: MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

35 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia a) Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba. b) Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastniť sa na riadení spoločnosti, na jej zisku a na majetkovom zostatku pri zániku spoločnosti. Toto právo sa uplatňuje zásadne na Valnom zhromaždení, kde môže akcionár požadovať vysvetlenie, podávať návrhy k prerokúvanému programu a hlasovať. c) Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 34,- EUR / tridsaťštyri euro / pripadá jeden hlas. d) Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti / dividendu /, ktorý Valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Na výplatu dividend akcionárov nemožno použiť prostriedky základného imania, rezervný fond a prostriedky určené na doplnenie fondov spoločnosti podľa ročnej účtovnej závierky. e) Po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je akcionár oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov. Má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti. f) Záväzky spoločnosti: - Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojim majetkom. - Akcionár neručí za záväzky spoločnosti. 20, odst. 6f) zákona o účtovníctve: PREDSTAVENSTVO SPOLOČNOSTI: Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo musí mať najmenej troch členov. Člen predstavenstva nesmie byť zároveň členom dozornej rady. Členov predstavenstva volí Valné zhromaždenie z akcionárov na dobu maximálne 5 rokov. Opätovná voľba je možná. Činnosť predstavenstva je zakotvená v Stanovách spoločnosti. Zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, vytvára a riadi organizáciu práce spoločnosti. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ zákonom alebo Stanovami alebo jej Dodatkami nie sú vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a obchodných kníh spoločnosti a schvaľuje zásady vnútorného riadenia spoločnosti. Predstavenstvo sa spravuje zásadami a pokynmi schválenými Valným zhromaždením a má predovšetkým tieto práva a povinnosti: - zvoláva Valné zhromaždenie a vykonáva jeho rozhodnutia - predkladá Valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku - vyhotovuje pre Valné zhromaždenie správu o podnikateľskej činnosti, o stave majetku v spoločnosti, a o obchodnej politike MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

36 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia - zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a obchodných kníh spoločnosti - je povinné zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie - schvaľuje zásady vnútorného riadenia spoločnosti - po prerokovaní s Dozornou radou dáva návrh Valnému zhromaždeniu na odvolanie generálneho riaditeľa - členovia Predstavenstva sú povinní zachovávať mlčanlivosť. V I. polroku 2015 vykonávalo predstavenstvo ako štatutárny orgán spoločnosti svoju činnosť podľa Stanov spoločnosti. Zabezpečovalo riadne a včasné vedenie účtovníctva a účtovných kníh, vypracovanie daňového priznania a účtovnej závierky za rok V I. polroku 2015 zvolalo predstavenstvo trikrát valné zhromaždenie. Prvé riadne valné zhromaždenie zvolalo za účelom schválenia ročnej závierky spoločnosti MOGET a. s. odštěpný závod za rok Druhé riadne valné zhromaždenie zvolalo za účelom schválenia ročnej závierky spoločnosti MOGET a. s. za rok Mimoriadne valné zhromaždenie zvolalo za účelom voľby nových členov predstavenstva a dozornej rady. Predstavenstvo sa zúčastnilo všetkých valných zhromaždení, ktorých výsledkom bolo schválenie ním predložených návrhov. V priebehu I. polroku 2015 sa členovia predstavenstva stretávali na schôdzach predstavenstva, ktoré riadi predseda predstavenstva. O priebehu každej schôdze bola spísaná zápisnica, ktorú podpísal vždy predseda a zapisovateľ. V priebehu I. polroku 2015 došlo v predstavenstve k zmene členov predstavenstva. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa bol opätovne zvolený za predsedu predstavenstva p. Murčo Miroslav. Zároveň bola schválená zmena počtu členov predstavenstva na dvoch členov a za člena predstavenstva bola zvolená Bc. Murčová Iveta. DOZORNÁ RADA: Výborom predstavenstva je Dozorná rada, ktorá je zároveň najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti Predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada musí mať najmenej troch členov. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva. Dozorná rada overuje postup vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadnuť do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti. Kontroluje a predkladá Valnému zhromaždeniu závery a odporúčania týkajúce sa plnenia úloh, dodržiavania Stanov spoločnosti a ich Dodatkov, hospodárskej a finančnej činnosti, účtovníctva, dokladov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok. Dozorná rada je povinná preskúmať ročnú závierku, návrhy na rozdelenie zisku a predkladá svoje vyjadrenia Valnému zhromaždeniu. Dozorná rada sa schádza na svojich schôdzach, ktoré zvoláva jej predseda. Je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň dvaja jej členovia. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní, má predseda Dozornej rady počet dvoch hlasov. O schôdzach Dozornej rady sa píše Zápisnica, ktorú podpíšu všetci prítomní členovia. Členovia Dozornej rady sa zúčastňujú aj na Valnom zhromaždení spoločnosti, kde v prípade potreby oboznamujú valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti. MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

37 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Svoje rozhodnutie je povinný oznámiť Dozornej rade. Výkon jeho funkcie skončí dňom, kedy určí Dozorná rada. Ak by sa odstúpením členov Dozornej rady znížil počet členov pod polovicu, je Dozorná rada povinná zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie, ktoré rozhodne o ich odstúpení a zvolí nových členov Dozornej rady. Do činnosti Dozornej rady v I. polroku 2015 patrila najmä kontrola činnosti spoločnosti, kontrola účtovných dokladov, spisov a záznamov, kontrola hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok. Preskúmala ročnú závierku spoločnosti za rok 2014 a návrhy na rozdelenie hospodárskeho výsledku. Svoje úlohy riešila na schôdzach Dozornej rady, ktoré zvolával jej predseda. Každej schôdze Dozornej rady v I. polroku 2015 sa zúčastnili všetci jej členovia. Členovia dozornej rady taktiež vykonávali dohľad pri výkone auditu spoločnosti. Členovia dozornej rady sa v I. polroku 2015 stretli na schôdzach dozornej rady celkovo dvakrát. Pri výkone svojej činnosti nezistili žiadne nedostatky v účtovníctve, účtovných dokladoch, spisoch, záznamoch a v stave majetku spoločnosti. Výsledkom každej kontroly Dozornej rady bolo zhodnotenie, že spoločnosť pri výkone svojej činnosti dodržiava všetky zákony a predpisy, Stanovy spoločnosti a všetky smernice spoločnosti. V I. polroku 2015 sa Dozorná rada zúčastnila aj na riadnych valných zhromaždeniach a na mimoriadnom valnom zhromaždení. V priebehu I. polroku 2015 došlo v dozornej rade k zmenám na pozíciách členov dozornej rady. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa došlo k zmenám členov dozornej rady. Za členov dozornej rady boli zvolení noví členovia Murčo Patrik a Murčo Miroslav s dátumom vzniku funkcie V priebehu I. polroku 2015 taktiež došlo k zmene osoby vo funkcii výrobného riaditeľa, kde ku dňu začal funkciu výrobného riaditeľa vykonávať Ing. Nekoranec Marcel. SÚČASNÉ VEDENIE SPOLOČNOSTI: Predseda predstavenstva: p. Murčo Miroslav Člen predstavenstva: Bc. Murčová Iveta Predseda dozornej rady: Mgr. Segečová Katarína Členovia dozornej rady: p. Murčo Patrik p. Murčo Miroslav ml. Generálny riaditeľ: p. Murčo Miroslav Ekonomický riaditeľ: Bc. Murčová Iveta Obchodný riaditeľ: Ing. Brenkus František Výrobný riaditeľ: Ing. Nekoranec Marcel Technický riaditeľ: Ing. Gaboš Marián Výkonný riaditeľ: Ing. Brenkus František MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

38 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia 35, odst. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s 20, odst. 6g) a odst. 7 zákona o účtovníctve: 20, odst. 7a) zákona o účtovníctve: Naša spoločnosť má základné imanie vo výške ,- EUR. Vlastní cenné papiere: - druh cenného papiera: akcie - forma cenného papiera: na doručiteľa - podoba cenného papiera: zaknihované - počet cenných papierov: menovitá hodnota cenných papierov: 34,- EUR/ 1 akcia - ISIN: CS Základné imanie spoločnosti bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným v Zakladateľskej listine. Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť Valné zhromaždenie spoločnosti v súlade s právnymi predpismi. V priebehu roku 2009 došlo k premene základného imania zo slovenských korún na euro. Spôsob premeny základného imania zo slovenských korún na euro bol ustanovený v 10 až 12 generálneho zákona. Procesu premeny predchádzalo zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré rozhodlo o spôsobe premeny základného imania a jeho zaokrúhlenia smerom nahor. Z dôvodu tohto spôsobu zaokrúhlenia sa rozdiel medzi vypočítaným základným imaním a účtom 411 vykryl z nerozdeleného zisku minulých rokov. Účasť na základnom imaní spoločnosti majú akcionári spoločnosti, ktorí majú právo zúčastniť sa na riadení spoločnosti, na jej zisku a na majetkovom zostatku po zániku spoločnosti. Základné imanie tvorí určitý počet akcií v určitej menovitej hodnote znejúcich na majiteľa. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každú jednu akciu v určitej menovitej hodnote pripadá jeden hlas. V našej spoločnosti tvorí základné imanie ks akcií v menovitej hodnote 34,- EUR za akciu. Na každých 34,- EUR pripadá jeden hlas. Akcionár môže vykonávať svoje hlasovacie právo na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocneného zástupcu, ktorým ale nemôže byť člen predstavenstva alebo člen dozornej rady spoločnosti. Spoločnosť nevlastní žiadne cenné papiere, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru. 20, odst. 7b) zákona o účtovníctve: V spoločnosti neexistujú žiadne obmedzenia prevoditeľnosti cenných papierov. MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

39 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia 20, odst. 7c) zákona o účtovníctve: Kvalifikovanú účasť na základnom imaní v našej spoločnosti má v podiele 97 % p. Miroslav Murčo a v podiele 3 % Bc. Iveta Murčová. 20, odst. 7d) zákona o účtovníctve: Opis práv majiteľov cenných papierov akcionárov spoločnosti je zakotvený v Stanovách spoločnosti a jej Dodatkoch, konkrétne v článku 5 Práva a povinnosti akcionárov, kde sa uvádza: a) Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba. b) Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastniť sa na riadení spoločnosti, na jej zisku a na majetkovom zostatku pri zániku spoločnosti. Toto právo sa uplatňuje zásadne na Valnom zhromaždení, kde môže akcionár požadovať vysvetlenie, podávať návrhy k prerokúvanému programu a hlasovať. c) Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 34,- EUR / tridsaťštyri euro / pripadá jeden hlas. d) Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti / dividendu /, ktorý Valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Na výplatu dividend akcionárom nemožno použiť prostriedky základného imania, rezervný fond a prostriedky určené na doplnenie fondov spoločnosti podľa ročnej účtovnej závierky. e) Po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je akcionár oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov. Má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti. f) Záväzky spoločnosti: - Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojim majetkom. - Akcionár neručí za záväzky spoločnosti. 20, odst. 7e) zákona o účtovníctve: V spoločnosti neexistujú žiadne obmedzenia hlasovacích práv. Každý akcionár spoločnosti má hlasovacie práva podľa počtu akcií a podľa výšky percentuálneho podielu na základnom imaní z celkovej výšky základného imania. 20, odst. 7f) zákona o účtovníctve: Spoločnosti nie je známe, že by existovali akékoľvek dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov alebo k obmedzeniam hlasovacích práv. MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

40 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia 20, odst. 7g) zákona o účtovníctve: Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu sú zakotvené v Stanovách spoločnosti a v jej Dodatkoch. Menovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu spoločnosti patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti. Valné zhromaždenie menuje a odvoláva členov predstavenstva a dozornej rady, s výnimkou členov volených zamestnancami. Valné zhromaždenie tiež menuje predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti a predsedu a členov dozornej rady. Členov predstavenstva volí valné zhromaždenie na dobu maximálne 5 rokov. Opätovná voľba je možná. V prípade odstúpenia člena predstavenstva alebo v prípade odvolania člena predstavenstva je zvolané mimoriadne valné zhromaždenie, kde sa schváli odstúpenie alebo odvolanie člena predstavenstva a zároveň sa navrhne a schváli nový člen predstavenstva. Dozorná rada musí mať najmenej troch členov, jedného predsedu dozornej rady a dvoch členov. Predsedu dozornej rady a členov dozornej rady volí valné zhromaždenie. V prípade odstúpenia člena dozornej rady alebo v prípade odvolania člena dozornej rady, je zvolané mimoriadne valné zhromaždenie, kde sa vymenuje a schváli nový člen dozornej rady, ak sa odstúpením člena dozornej rady zníži počet členov pod polovicu. Valné zhromaždenie taktiež rozhoduje o zmene stanov spoločnosti. V prípade zmeny stanov musí byť rozhodnutie valného zhromaždenia schválené 2/3 väčšiny hlasov všetkých prítomných akcionárov a musí mať formu notárskej zápisnice. 20, odst. 7h) zákona o účtovníctve: Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, vytvára a riadi organizáciu práce spoločnosti. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ zákonom alebo Stanovami alebo jej Dodatkami nie sú vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a obchodných kníh spoločnosti a schvaľuje zásady vnútorného riadenia spoločnosti. Predstavenstvo sa spravuje zásadami a pokynmi schválenými Valným zhromaždením a má predovšetkým tieto právomoci: - zvoláva Valné zhromaždenie a vykonáva jeho rozhodnutia - predkladá Valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku - vyhotovuje pre Valné zhromaždenie správu o podnikateľskej činnosti, o stave majetku v spoločnosti, a o obchodnej politike - zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a obchodných kníh spoločnosti - má právo zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie - schvaľuje zásady vnútorného riadenia spoločnosti - po prerokovaní s Dozornou radou dáva návrh Valnému zhromaždeniu na odvolanie generálneho riaditeľa Právomoc rozhodnúť o vydaní akcií alebo ich spätnom odkúpení má valné zhromaždenie spoločnosti. MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

41 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia 20, odst. 7i) zákona o účtovníctve: Spoločnosť nie je zmluvnou stranou žiadnych významných dohôd, ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa, alebo ktorých končí platnosť v dôsledku zmeny kontrolných pomerov v spoločnosti, nakoľko nedošlo k žiadnym zmenám kontrolných pomerov v spoločnosti, ani nedošlo k žiadnej ponuke na prevzatie. 20, odst. 7j) zákona o účtovníctve: Medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov a zamestnancami nie sú uzatvorené žiadne dohody, na základe ktorých by sa im mala poskytnúť akákoľvek náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer v spoločnosti skončí, a to akýmkoľvek spôsobom. 47 Zákona č. 429/2002 o burze cenných papierov: Polročná správa spoločnosti za I. polrok 2015 je regulovanou informáciou. polročná správa je zverejnená na internetovej stránke spoločnosti Informácia o zverejnení polročnej správy za I. polrok 2015 na internetovej stránke spoločnosti bola inzerovaná v denníku s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy, a to v denníku hospodárske noviny dňa Spoločnosť je povinná zverejniť polročnú správu za I. polrok 2015 iba v Slovenskej republike, nakoľko cenné papiere spoločnosti nie sú prijaté na obchodovanie na regulovaný trh v žiadnych iných členských štátoch. Miroslav Murčo Predseda predstavenstva MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

42 Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Vyhlásenie emitenta spoločnosti MOGET a. s. Dole podpísaný Murčo Miroslav, Predseda predstavenstva a GR vyhlasujem, že podľa mojich najlepších znalostí poskytuje predložená účtovná závierka ku dňu , ktorá bola vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi, pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti a predložená polročná správa obsahuje verný a pravdivý prehľad vývoja a výsledkov obchodnej spoločnosti a všetkých potrebných informácií. Spoločnosť nečelí žiadnym významným rizikám a neistotám, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť činnosť a chod spoločnosti. Murčo Miroslav Predseda predstavenstva MOGET a.s., Vranovská 23, Bratislava, Slovakia Tel /41/ , Fax /41/ IČO: , IČ DPH: SK Vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3106/B

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: A. P O Z N Á M K Y k priebežnej účtovnej závierke k a) Obchodné meno: MOGET a.s. Sídlo: Vranovská č. 23, Bratislava Dátum založenia: Dátum vzniku: b) Opis hospodárskej činnosti: zámočnícke práce, zváračské práce, montáž strojných celkov, výroba a montáž oceľových konštrukcií a ich častí, pozemné a inžinierske stavby vykonávanie bytových, inžinierskych a priemyselných stavieb, prenájom bytových a nebytových priestorov c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov: priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného I. polrok 2015 bol 76. Stav zamestnancov ku dňu bol tiež 76, z toho počet vedúcich zamestnancov 2 d) Údaj o ručení: účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnych iných účtovných jednotkách e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: účtovná závierka je zostavená ako priebežná účtovná závierka k v zmysle Zákona o burze cenných papierov č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších noviel a dodatkov f) Dátum schválenia účtovnej závierky: účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená dňa na riadnom valnom zhromaždení, ktoré zvolal predseda predstavenstva účtovnej jednotky B. zrušené

58 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: C. Účtovná jednotka nie je súčasťou žiadneho konsolidovaného celku. D. a) Použité účtovné zásady a účtovné metódy: účtovná jednotka postupuje pri účtovaní v zmysle platných zákonov a predpisov a platných účtovných smerníc. Riadi sa Zákonom o dani z príjmov, Zákonom o účtovníctve, Zákonom o DPH, Zákonom o cestovných náhradách, Postupmi účtovania a ostatnými Zákonmi, normami a predpismi Majetok a záväzky oceňuje ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Menovitou hodnotou oceňuje peňažné prostriedky a ceniny. Vlastnými nákladmi oceňuje majetok vytvorený vlastnou činnosťou. Pri prepočte cudzej meny na menu EUR používa referenčný výmenný kurz stanovený Národnou bankou Slovenska.Spoločnosť je ku dňu plátcom DPH. b) Údaje vykázané na strane aktív súvahy: na strane aktív súvahy priebežnej účtovnej závierky spoločnosť vykázala v účtovnom období tieto položky: 1, neobežný majetok: - dlhodobý nehmotný majetok softvér, ktorý je už plne odpísaný a jeho zostatková cena je 0,- eur - dlhodobý hmotný majetok - pozemky - stavby - samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí - obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2, obežný majetok: - zásoby - materiál na sklade - nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby = hodnota rozpracovanej výroby ku dňu dlhodobé pohľadávky tu je zaúčtovaná aj hodnota odloženej daňovej pohľadávky v celkovej výške 7 537,- eur a dlhodobé pohľadávky z obchodného styku tvorí zádržné v zmysle platných uzatvorených obchodných

59 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: zmlúv - krátkodobé pohľadávky pohľadávky z obchodného styku - daňové pohľadávky - iné pohľadávky - finančné účty peniaze v pokladnici a na účtoch v bankách, ceniny - časové rozlíšenie nákladov budúcich období a príjmov budúcich období medzi nákladmi budúcich období sú zaúčtované z hľadiska významovosti v zmysle platnej účtovnej smernice významné položky nákladov budúcich období ako poistné, rôzne poplatky týkajúce sa dlhšieho časového ako 1 rok, bankové poplatky za garancie a pod. Konkrétne čísla všetkých položiek na strane aktív súvahy sú uvedené tabuľkovej časti poznámok. c) Údaje vykázané na strane pasív súvahy: na strane pasív súvahy priebežnej účtovnej závierky spoločnosť vykázala v účtovnom období tieto položky: 1, vlastné imanie 2, základné imanie 3, zákonné rezervné fondy zákonný rezervný fond, ktorý sa tvorí každoročne z účtovného zisku v zmysle stanov spoločnosti, výška zákonného rezervného fondu je schvaľovaná riadnym valným zhromaždením 4, výsledok hospodárenia minulých rokov nerozdelený zisk minulých rokov 5, výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 6, dlhodobé záväzky záväzky z obchodného styku zádržné - ostatné dlhodobé záväzky účet 479 záväzky zo zmlúv o úvere - záväzky zo sociálneho fondu 7, krátkodobé záväzky záväzky z obchodného styku - záväzky voči zamestnancom - záväzky zo sociálneho poistenia - daňové záväzky - ostatné záväzky 8, krátkodobé rezervy rezerva na nevyčerpanú dovolenku za predchádzajúce účtovné obdobie 9, bežné bankové úvery bežný bankový úver ,- eur - povolený kontokorent na bežnom účte vo výške ,- eur 10, časové rozlíšenie výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období Konkrétne čísla položiek na strane pasív súvahy sú uvedené tabuľkovej časti poznámok. d) Údaje o výnosoch: na strane výnosov priebežnej účtovnej závierky spoločnosť vykázala v účtovnom období tieto položky: 1, výnosy z hospodárskej činnosti:

60 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: tržby z predaja služieb - zmena stavu vnútroorganizačných zásob - tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku - ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2, výnosy z finančnej činnosti: - výnosové úroky - kurzové zisky e) Údaje o nákladoch: na strane nákladov priebežnej účtovnej závierky spoločnosť vykázala v účtovnom období tieto položky: 1, náklady na hospodársku činnosť: - spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok - služby - osobné náklady - dane a poplatky - tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam - ostatné náklady na hospodársku činnosť 2, náklady na finančnú činnosť: - nákladové úroky - kurzové straty - ostatné náklady na finančnú činnosť bankové poplatky 3, daň z príjmov: - splatná daň z príjmov f) Údaje o daniach z príjmov: účtovná jednotka z titulu dane z príjmov vykázala v priebežnej účtovnej závierke za obdobie I. polrok 2015 účtovný zisk v hodnote ,- eur. V položke daň z príjmov z bežnej činnosti je zúčtovaná zrazená daň z úrokov vo výške 158,- eur. Daňový zisk k predstavuje hodnotu ,- eur. g) Údaje o podsúvahových účtoch: účtovná jednotka účtuje na podsúvahových účtoch ( účet 750) hodnotu nakúpeného drobného hmotného investičného majetku, ktorého hodnota nepresahuje 1 700,- eur v zmysle platnej účtovnej smernice a platných postupov účtovania h) Údaje o iných aktívach a iných pasívach: účtovná jednotka nedisponuje žiadnymi údajmi o iných aktívach a iných pasívach i) Údaje o spriaznených osobách: účtovná jednotka nedisponuje žiadnymi údajmi o spriaznených osobách, ktoré by mali vplyv na činnosť a chod účtovnej jednotky

61 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: j) Údaje o ďalších skutočnostiach: v období medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka a dňom jej zostavenia nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by ovplyvnili priebežnú účtovnú závierku alebo činnosť a chod spoločnosti k) Údaje o prehľade zmien vlastného imania: základné imanie účtovnej jednotky je v celkovej výške ,- eur a tvoria ho akcie na majiteľa v celkovom počte ks. Jedna akcia na majiteľa má hodnotu 34,00 EUR K zmenám vlastného imania dochádza každoročne z titulu účtovania výsledku hospodárenia bežného účtovného na nerozdelený zisk minulých rokov, resp. neuhradenú stratu minulých rokov. Hodnota nerozdeleného zisku minulých rokov ku dňu je vo výške ,- eur. Hodnota neuhradenej straty minulých rokov ku dňu je vo výške 0,- eur. l) Údaje o prehľade peňažných tokov: prehľad peňažných tokov je uvedený v tabuľke na konci poznámok E. a) Účtovná jednotka zostavuje priebežnú účtovnú závierku za predpokladu ďalšieho pokračovania vo svojej činnosti za účelom dosiahnutia zisku b) Účtovná jednotka nevykonala žiadne zmeny účtovných zásad ani účtovných metód, ktoré by mali vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania alebo výsledku hospodárenia c) Spôsob oceňovania: 1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou obstarávacia cena 2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou vlastné náklady 3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom reprodukčná cena 4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou obstarávacia cena 5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou vlastné náklady 6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom reprodukčná cena 7. dlhodobý finančný majetok menovitá hodnota 8. zásoby obstarané kúpou obstarávacia cena 9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou vlastné náklady 10. zásoby obstarané iným spôsobom reprodukčná cena 11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj obstarávacia cena 12. pohľadávky menovitá hodnota 13. krátkodobý finančný majetok menovitá hodnota

62 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: časové rozlíšenie na strane aktív súvahy obstarávacia cena 15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov menovitá hodnota 16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy obstarávacia cena 17. deriváty reálna hodnota 18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi reálna hodnota 19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci obstarávacia cena 20. majetok obstaraný v privatizácii obstarávacia cena 21. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie ( ďalej len splatná daň z príjmov ) a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období ( ďalej len odložená daň z príjmov ) reálna hodnota d) Pri tvorbe odpisového plánu pre dlhodobý majetok účtovná jednotka vychádza z platného Zákona o dani z príjmov a z účtovnej smernice. Majetok zaraďuje do odpisových skupín v zmysle Zákona o dani z príjmov. e) Účtovná jednotka nedisponuje žiadnymi informáciami o dodáciach poskytnutých na obstaranie majetku. Taktiež v účtovnom období žiadnu dotáciu neobdržala, preto o dotáciach neúčtovala. f) Účtovná jednotka nevykonala v účtovnom období žiadne opravy chýb minulých účtovných období, a to ani významných, ani nevýznamných, ktoré by mali akýkoľvek vplyv na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov F. a) údaje sú uvedené v tabuľkovej časti poznámok b) účtovná jednotka má všetok svoj majetok poistený budovy, stroje, dopravné prostriedky. Na dopravné prostriedky má uzatvorené poistné zmluvy aj na havarijné poistenie c) účtovná jednotka nedisponuje žiadnym majetkom, na ktorý je zriadené záložné právo alebo s ktorým má obmedzené právo nakladať d) účtovná jednotka nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by využívala na základe zmluvy o výpožičke e) účtovná jednotka nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by ku dňu účtovnej závierky nebol zapísaný do katastra nehnuteľností, ale účtovná jednotka by ho užívala f) účtovná závierka neúčtuje o majetku goodwill g) účtovná závierka neúčtuje o údajoch na účte 097 Opravná položka k nadobudnutému majetku h) účtovná jednotka nevykonáva žiadnu činnosť súvisiacu s výskumom a vývojom, z uvedeného dôvodu nemá ani žiadne náklady vynaložené na výskum a vývoj i) účtovná jednotka nevykázala žiadne údaje v časti dlhodobého finančného majetku. Uvedené je zobrazené aj v tabuľkovej časti poznámok j) účtovná jednotka nevykázala žiadne údaje v časti dlhodobého finančného majetku v položkách súvahy. Uvedené je zobrazené aj v tabuľkovej časti poznámok k) účtovná jednotka nevykázala žiadne údaje v časti dlhodobého finančného majetku, preto ani neúčtovala o opravných položiek k zložkám dlhodobého finančného majetku

63 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: l) účtovná jednotka nevykázala žiadne údaje v časti dlhodobého finančného majetku, preto nedošlo ani k žiadnym zmenám v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku. Uvedené je zobrazené aj v tabuľkovej časti poznámok m) účtovná jednotka nevykázala žiadne údaje v časti dlhodobého finančného majetku, preto nemá žiadny dlhodobý finančný majetok, na ktorý by bolo zriadené záložné právo alebo s ktorým by mala obmedzené právo nakladať n) účtovná jednotka nevykázala žiadne údaje v časti dlhodobého finančného majetku, preto ku dňu zostavenia priebežnej účtovnej závierky nedošlo k oceneniu dlhodobého finančného majetku reálnou hodnotou o) údaje sú uvedené v tabuľkovej časti poznámok, účtovná jednotka nevytvárala v účtovnom období žiadne opravné položky k zásobám. Účtovná jednotka nedisponuje starými a nepotrebnými zásobami, preto jej ani nevzniká dôvod účtovať o opravnej položke k zásobám. p) údaje sú uvedené v tabuľkovej časti poznámok, účtovná jednotka nedisponuje so žiadnymi zásobami, na ktoré by bolo zriadené záložné právo alebo pri ktorých by mala obmedzené právo nakladať s nimi q) údaje sú uvedené v tabuľkovej časti poznámok, účtovná jednotka nerealizovala v účtovnom období žiadnu zákazkovú výrobu, preto o nej v účtovnom období ani neúčtovala. Taktiež nevykonávala v účtovnom období žiadnu výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj r) údaje sú uvedené v tabuľkovej časti poznámok, účtovná jednotka nevytvorila v účtovnom období žiadne opravné položky k pohľadávkam. Opravné položky k pohľadávkam účtovná jednotka tvorí k poslednému dňu riadneho účtovného v zmysle Zákona o dani z príjmov, a to k pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatí. Voči niektorým odberateľom je už vedené súdne konanie. Výška opravnej položky sa vytvára v zmysle platného Zákona o dani z príjmov podľa doby uplynutej od lehoty splatnosti. Účtovná jednotka v účtovnom období zúčtovala vyradenie opravnej položky z majetku účtovníctva v celkovej výške 177,- eur a to z dôvodu vyradenia pohľadávky z majetku účtovnej jednotky na základe výmazu danej obchodnej spoločnosti z obchodného registra. s) údaje sú uvedené v tabuľkovej časti poznámok t) údaje sú uvedené v tabuľkovej časti poznámok, účtovná jednotka nevlastní žiadne pohľadávky, ktoré by boli zabezpečené záložným právom u) údaje sú uvedené v tabuľkovej časti poznámok, účtovná jednotka nevlastní žiadne pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo nakladať s nimi v) účtovná jednotka neúčtovala v účtovnom období o odloženej daňovej pohľadávke. w) údaje sú uvedené v tabuľkovej časti poznámok x) údaje sú uvedené v tabuľkovej časti poznámok, účtovná jednotka nie je povinná vytvárať opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku, nakoľko nie je dôvod na jej vytvorenie y) údaje sú uvedené v tabuľkovej časti poznámok, účtovná jednotka nedisponuje krátkodobým finančným majetkom, na ktorý by bolo zriadené záložné právo alebo pri ktorom by účtovná jednotka mala obmedzené právo nakladať s ním za) údaje sú uvedené v tabuľkovej časti poznámok, účtovná jednotka oceňuje krátkodobý finančný majetok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, reálnou hodnotou. Finančný majetok v cudzej mene prepočítavá výmenným referenčným kurzom

64 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: k poslednému dňu účtovného zb) účtovná jednotka vlastní akcie na majiteľa v celkovom počte ks, hodnota jednej akcie je 34,00 EUR. Počas účtovného nedošlo k žiadnej zmene akcií účtovnej jednotky, nedošlo k žiadnemu nadobudnutiu, k žiadnemu prevodu ani predaju akcií zc) účtovná jednotka účtovala v účtovnom období o položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. Náklady budúcich období celková hodnota k poslednému dňu účtovného je vo výške 8 747,- eur, účtujú sa tu v zmysle účtovnej smernice významné položky nákladov budúcich období a položky nákladov budúcich období, ktoré súvisia s dlhším časovým obdobím ako jeden rok. Medzi významné položky nákladov budúcich období patria náklady na poistenie majetku, náklady na bankové poplatky za garancie a bankové záruky, náklady na úroky z úverov Autokredit a pod. Príjmy budúcich období celková hodnota k poslednému dňu účtovného je vo výške 1 023,- eur. Ide o zostatok z predchádzajúceho účtovného, pre ktorý v danom účtovnom období ešte nevznikol dôvod na jeho zúčtovanie. zd) údaje sú uvedené v tabuľkovej časti poznámok G. a) základné imanie účtovnej jednotky tvoria akcie na majiteľa v celkovom počte ks, hodnota jednej akcie je 34,00 EUR. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty je uvedené v tabuľkovej časti poznámok. V bežnom účtovnom období došlo k účtovaniu úhrady neuhradenej straty z minulých rokov a to z nerozdeleného zisku minulých rokov. Účtovná jednotka neúčtovala v bežnom účtovnom období ani v predchádzajúcom účtovnom období žiadne náklady ani výnosy priamo na účty vlastného imania. b) údaje sú uvedené v tabuľkovej časti poznámok, účtovná jednotka nevytvárala v účtovnom období žiadne krátkodobé rezervy. Zostatková hodnota rezervy ku dňu vo výške ,- eur uvedená v súvahe bola vytvorená v predchádzajúcom účtovnom období. Ide o rezervu na nevyčerpanú dovolenku za predchádzajúce účtovné obdobie, ktorá sa postupne čerpá v tomto účtovnom období, a tým dochádza k postupnému rozpúšťaniu rezervy na nevyčerpanú dovolenku. Predpoklad vyčerpania rezervy na nevyčerpanú dovolenku za predchádzajúce účtovné obdobie je do c) údaje sú uvedené v tabuľkovej časti poznámok d) údaje sú uvedené v tabuľkovej časti poznámok e) účtovná jednotka nevlastní žiadne záväzky zabezpečené záložným právom f) účtovná jednotka neúčtovala v účtovnom období o odloženom daňovom záväzku, nakoľko jej nevznikli dôvody účtovania g) údaje sú uvedené v tabuľkovej časti poznámok, účtovná jednotka vytvárala v účtovnom období sociálny fond vo výške 0,6 % z objemu hrubých miezd h) údaje sú uvedené v tabuľkovej časti poznámok, účtovná jednotka nevydala žiadne dlhopisy i) údaje sú uvedené v tabuľkovej časti poznámok, účtovná jednotka spláca bežný bankový úver, jeho hodnota je ku dňu priebežnej účtovnej závierky vo výške ,- eur. Bankový

65 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: úver bol poskytnutý v mene EUR a jeho splatnosť je v období 09/2016. Ďalej má účtovná jednotka schválený kontokorent na bežnom účte, ktorý sa spláca priebežne. Hodnota kontokorentu ku dňu priebežnej účtovnej závierky je vo výške ,- eur. j) účtovná jednotka neúčtovala v účtovnom období o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období. k) údaje sú uvedené v tabuľkovej časti poznámok, účtovná jednotka nevlastní žiadne deriváty l) údaje sú uvedené v tabuľkovej časti poznámok, účtovná jednotka nevlastní žiadny majetok zabezpečený derivátmi m) údaje sú uvedené v tabuľkovej časti poznámok H. a) účtovná jednotka účtovala v účtovnom období o tržbách z predaja služieb v celkovom objeme ,- eur. Tržby z predaja služieb dosiahla účtovná jednotka v oblasti zámočníckych a zváračských prác, výroba kovových konštrukcií a ich častí, príjem z prenájmu nebytových priestorov b) účtovná jednotka účtovala v účtovnom období o zmene stavu vnútroorganizačných zásob, údaje sú uvedené aj v tabuľkovej časti poznámok c) účtovná jednotka neúčtovala o žiadnych položkách výnosov pri aktivácii nákladov d) položky výnosov z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky tvoria tieto položky: - tržby z predaja služieb - zmena stavu vnútroorganizačných zásob - tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku - ostatné výnosy z hospodárskej činnosti Tržby z predaja dlhodobého majetku a ostatné výnosy z hospodárskej činnosti tvoria nevýznamné položky e) položky výnosov z finančnej činnosti účtovnej jednotky tvoria tieto položky: - výnosové úroky - kurzové zisky Obidve položky sú nevýznamnej hodnoty. f) účtovná jednotka neúčtovala v účtovnom období o žiadnych výnosoch, ktoré majú výnimočný charakter alebo výskyt g) údaje sú uvedené v tabuľkovej časti poznámok, čistý obrat účtovnej jednotky za účtovné obdobie predstavuje hodnotu ,- eur I. a) hodnota nákladov na poskytnuté služby predstavuje v účtovnom období sumu ,- eur. Významné položky nákladov na služby predstavujú: - náklady na opravy a udržiavanie účty 511 = ,- eur - náklady na stravné, cestovné účty 512 = ,- eur - náklady na subdodávky účet 518 = ,- eur - náklady na reklamu účet 518 = ,- eur b) ostatné náklady na hospodársku činnosť tvoria predovšetkým náklady na: - ostatné prevádzkové náklady účet 548 = ,- eur poistenie majetku účtovnej jednotky

66 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: c) finančné náklady účtovnej jednotky tvoria: - nákladové úroky - kurzové straty - ostatné finančné náklady bankové poplatky d) účtovná jednotka neúčtovala v účtovnom období o žiadnych nákladoch, ktoré majú výnimočný charakter alebo výskyt e) údaje sú uvedené v tabuľkovej časti poznámok, účtovná jednotka má povinnosť overovať riadnu účtovnú závierku audítorom, náklady na overenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie predstavujú hodnotu 2 500,- eur. Priebežná účtovná závierka ku dňu nebola overená audítorom. J. a), b), c), d), e), f), g) všetky údaje sú uvedené v tabuľkovej časti poznámok. Účtovnej jednotke nevznikla povinnosť účtovať o sume odloženej dane z týchto dôvodov. K. Účtovná jednotka účtovala v účtovnom období na podsúvahových účtoch drobný hmotný investičný majetok, ktorého obstarávacia cena nepresahuje hodnotu 1 700,- eur bez DPH L. a) účtovná jednotka nedisponuje žiadnymi údajmi, ktoré by sa týkali podmienených záväzkov b) účtovná jednotka nedisponuje žiadnymi údajmi, ktoré by sa týkali podmienených záväzkov voči spriazneným osobám c) účtovná jednotka nedisponuje žiadnymi údajmi, ktoré by sa týkali podmieneného majetku M. Členovia štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky nemajú v účtovnej jednotke žiadne výhody, ani nepoberajú žiadne príjmy a) členom štatutárnych orgánov neboli v účtovnom období priznané žiadne odmeny b) členom štatutárnych orgánov neboli v účtovnom období poskytnuté žiadne záruky c) členom štatutárnych orgánov neboli v účtovnom období poskytnuté žiadne pôžičky d) členom štatutárnych orgánov neboli v účtovnom období poskytnuté žiadne záruky ani pôžičky, preto neboli stanovené ani žiadne hlavné podmienky ich poskytnutia e) členovia štatutárnych orgánov nevyužívali žiadne plnenia na súkromné účely N. a), b) medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami sa neuskutočnili v účtovnom období žiadne obchody O. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) v období po dni, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka do dňa zostavenia priebežnej účtovnej závierky

67 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: záväzky nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali akýkoľvek, aj ten najmenší vplyv na hospodársky výsledok, pohľadávky, alebo majetok účtovnej jednotky P. Stav a pohyb vlastného imania: Položka vlastného imania Stav k 1.1. účtovného Prírastky Úbytky Stav k účtovného základné imanie zapísané do OR základné imanie nezapísané do 0 0 OR emisné ážio 0 0 zákonné rezervné fondy ostatné kapitálové fondy 0 0 oceňovacie rozdiely nezahrnuté 0 0 do výsledku hospodárenia ostatné fondy tvorené zo zisku 0 0 nerozdelený zisk minulých rokov neuhradená strata minulých 0 0 rokov účtovný zisk alebo účtovná strata vyplatené dividendy ďalšie zmeny vlastného imania 0 0 zmeny účtované na účte R. Prehľad peňažných tokov za účtovné obdobie Číslo Obsah položky Hodnota riadku A 1. Príjmy z predaja služieb A 2. Výdavky na obstaranie materiálu, energie A 3. Výdavky na služby A 4. Výdavky na osobné náklady A 5. Výdavky na dane a poplatky A 6. Výdavky na splácanie úverov A 7. Ostatné príjmy z prevádzkových činností A 8. Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti * Peňažné toky z prevádzkovej činnosti ( súčet r.a 1 až A 8) A 9. Prijaté úroky A 10. Výdavky na zaplatené úroky

68 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: * Peňažné toky z prevádzkovej činnosti ( súčet r.a 1 až A ) A 11. Výdavky na daň z príjmov *A Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet r.a 1 až A 11) B 1. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku B 2. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku *B Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet r.b 1 až B ) C 1. Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je - 72 predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci *C Čisté peňažné toky z finančnej činnosti ( súčet r. C 1 ) - 72 D Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov ( súčet A +B + C) E Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného F Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného pred zohľadnením kurzových rozdielov G Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom 0 H Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného

69 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: počet vedúcich zamestnancov Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č. 1 Dlhodobý nehmotný majetok Aktivované náklady na vývoj Softvér Oceniteľné práva Bežné účtovné obdobie Goodwill Ostatný DNM Obstarávaný DNM Poskytnuté preddavky na DNM Spolu a b c d e f g h i Prvotné ocenenie Stav na začiatku účtovného Prírastky Úbytky Presuny Stav na konci účtovného Oprávky Stav na začiatku účtovného Prírastky Úbytky Presuny Stav na konci účtovného Opravné položky Stav na začiatku účtovného Prírastky Úbytky Presuny Stav na konci účtovného Zostatková hodnota Stav na začiatku účtovného Stav na konci účtovného

70 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: Tabuľka č. 2 Dlhodobý nehmotný majetok Aktivované náklady na vývoj Softvér Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Oceniteľné práva Goodwill Ostatný DNM Obstarávaný DNM Poskytnuté preddavky na DNM Spolu a b c d e f g h i Prvotné ocenenie Stav na začiatku účtovného Prírastky Úbytky Presuny Stav na konci účtovného Oprávky Stav na začiatku účtovného Prírastky Úbytky Presuny Stav na konci účtovného Opravné položky Stav na začiatku účtovného Prírastky Úbytky Presuny Stav na konci účtovného Zostatková hodnota Stav na začiatku účtovného Stav na konci účtovného Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku Hodnota za bežné účtovné Dlhodobý nehmotný majetok obdobie Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 0 4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku Tabuľka č. 1

71 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: Dlhodobý hmotný majetok Pozemky Stavby Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí Bežné účtovné obdobie Pestovateľské celky trvalých porastov Základné stádo a ťažné zvieratá Ostatný DHM Obstarávaný DHM Poskytnuté preddavky na DHM a b c d e f g h i j Prvotné ocenenie Stav na začiatku účtovného Spolu Prírastky Úbytky Presuny Stav na konci účtovného Oprávky Stav na začiatku účtovného Prírastky Úbytky Presuny Stav na konci účtovného Opravné položky Stav na začiatku účtovného Prírastky Úbytky Presuny Stav na konci účtovného Zostatková hodnota

72 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: Stav na začiatku účtovného Stav na konci účtovného Tabuľka č. 2 Dlhodobý hmotný majetok Pozemky Stavby Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Samostatné Pestovateľské Základné Ob- hnuteľné stádo Ostatný stará- vaný veci a celky a ťažné DHM súbory trvalých zvieratá DHM hnuteľných porastov vecí Poskytnuté preddavky na DHM a b c d e f g h i j Prvotné ocenenie Stav na začiatku účtovného Spolu Prírastky Úbytky Presuny Stav na konci účtovného Oprávky Stav na začiatku účtovného Prírastky Úbytky Presuny Stav na konci účtovného Opravné položky Stav na začiatku účtovného Prírastky Úbytky

73 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: Presuny Stav na konci účtovného Zostatková hodnota Stav na začiatku účtovného Stav na konci účtovného Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku Hodnota za bežné účtovné Dlhodobý hmotný majetok obdobie Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 0 6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku Tabuľka č. 1 Bežné účtovné obdobie Podielové Pôžičky CP Dlhodobý s dobou Podielové a podiely Ostatné Pôžičky finančný Ostatnnosti splat- CP v spoločnosti CP v kons. dlhodobé ÚJ majetok a podiely DFM najviac v DÚJ s podstatným a podiely celku jeden rok vplyvom Obstarávaný DFM Poskytnuté preddavky na DFM a b c d e f g h i j Prvotné ocenenie Stav na začiatku účtovného Prírastky Úbytky Presuny Stav na konci účtovného Opravné položky Stav na začiatku účtovného Prírastky Spolu

74 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: Úbytky Presuny Stav na konci účtovného Účtovná hodnota Stav na začiatku účtovného Stav na konci účtovného Tabuľka č. 2 Dlhodobý finančný majetok Podielové CP a podiely v DÚJ Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Ostatné dlhodobé CP a podiely Pôžičky ÚJ v kons. celku Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom Ostatný DFM Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok Obstarávaný DFM Poskytnuté preddavky na DFM a b c d e f g h i j Prvotné ocenenie Stav na začiatku účtovného Prírastky Úbytky Presuny Stav na konci účtovného Opravné položky Stav na začiatku účtovného Prírastky Úbytky Presuny Stav na konci účtovného Účtovná hodnota Spolu

75 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: Stav na začiatku účtovného Stav na konci účtovného 7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku Hodnota za bežné účtovné Dlhodobý finančný majetok obdobie Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 0 8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku Bežné účtovné obdobie Hodnota Obchodné meno Podiel ÚJ vlastného Výsledok a sídlo spoločnosti, Podiel ÚJ v ktorej má ÚJ na hlasovacích imania ÚJ, hospodárenia ÚJ, na ZI právach v ktorej má ÚJ v ktorej má ÚJ umiestnený DFM v % v % umiestnený umiestnený DFM DFM Účtovná hodnota DFM a b c d e f Dcérske účtovné jednotky Účtovné jednotky s podstatným vplyvom Ostatné realizovateľné CP a podiely Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ DFM spolu x x x x 9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

76 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: Dlhové CP držané do splatnosti Druh CP Stav na začiatku účtovného Zvýšenie hodnoty Zníženie hodnoty Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období Stav na konci účtov-ného a b c d e f g Do splatnosti viac ako päť rokov Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane Do splatnosti do jedného roka vrátane Dlhové CP držané do splatnosti spolu x 10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách Dlhodobé pôžičky Stav na začiatku účtovného Zvýšenie hodnoty Zníženie hodnoty Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období Stav na konci účtovného a b c d e f Do splatnosti viac ako päť rokov Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane Do splatnosti do jedného roka vrátane Dlhodobé pôžičky spolu 11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám Tabuľka č. 1 Bežné účtovné obdobie Materiál Zásoby Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby Výrobky Zvieratá Tovar Nehnuteľnosť na predaj Poskytnuté preddavky na zásoby Stav OP na začiatku účtovného Tvorba OP Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva Stav OP na konci účtovného a b c d e f

77 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: Zásoby spolu Tabuľka č. 2 Nehnuteľnosť na predaj Hodnota Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie 0 Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo Hodnota za bežné Zásoby účtovné obdobie Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj Tabuľka č. 1 Názov položky Výnosy zo zákazkovej výroby Náklady na zákazkovú výrobu Hrubý zisk / hrubá strata Tabuľka č. 2 Za bežné účtovné obdobie Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného a b c d Hodnota zákazkovej výroby Za bežné účtovné obdobie Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného a b c Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku Suma prijatých preddavkov Suma zadržanej platby Tabuľka č. 3 Názov položky Za bežné účtovné obdobie Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného a b c d

78 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj Hrubý zisk / hrubá strata Tabuľka č. 4 Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj Za bežné účtovné obdobie Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného a b c Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku Suma prijatých preddavkov Suma zadržanej platby 14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam Bežné účtovné obdobie Zúčtovanie Stav OP Zúčtovanie Pohľadávky OP z dôvodu na začiatku Tvorba OP z dôvodu vyradenia účtovného OP zániku majetku opodstatnenosti z účtovníctva Stav OP na konci účtovného a b c d e f Pohľadávky z obchodného styku Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu Iné pohľadávky Pohľadávky spolu Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu a b c d Dlhodobé pohľadávky Pohľadávky z obchodného styku

79 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu Iné pohľadávky Dlhodobé pohľadávky spolu Krátkodobé pohľadávky Pohľadávky z obchodného styku Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu Sociálne poistenie Daňové pohľadávky a dotácie Iné pohľadávky Krátkodobé pohľadávky spolu Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia Bežné účtovné obdobie Opis predmetu záložného práva Hodnota predmetu záložného práva Hodnota pohľadávky Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo x 17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku Tabuľka č. 1 Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Pokladnica, ceniny Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované Peniaze na ceste 0 0 Spolu Tabuľka č. 2

80 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: Krátkodobý finančný majetok Majetkové CP na obchodovanie Dlhové CP na obchodovanie Emisné kvóty Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti Ostatné realizovateľné CP Obstarávanie krátkodobého finančného majetku Krátkodobý finančný majetok spolu Stav na začiatku účtovného Bežné účtovné obdobie Prírastky Úbytky Presuny Stav na konci účtovného a b c d e f 18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku Zúčtovanie OP Zúčtovanie OP Stav OP z dôvodu z dôvodu Stav OP Tvorba na začiatku zániku vyradenia na konci Krátkodobý finančný majetok OP účtovného opodstatnenosti účtovníctva majetku z účtovného Ostatné realizovateľné CP a b c d e f Obstarávanie krátkodobého finančného majetku Krátkodobý finančný majetok spolu 19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo Hodnota za bežné Názov položky účtovné obdobie Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou Vplyv ocenenia Zvýšenie/ zníženie Vplyv na výsledok hospodárenia bežného Krátkodobý finančný majetok hodnoty ocenenia (+/-) na vlastné imanie účtovného a b c d Majetkové CP na obchodovanie

81 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: Dlhové CP na obchodovanie Emisné kvóty (komodity) Ostatné realizovateľné CP Krátkodobý finančný majetok spolu 21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zd) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu Istina Názov položky do jedného roka vrátane Bežné účtovné obdobie Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane viac ako päť rokov Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie do jedného roka vrátane Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane viac ako päť rokov a b c d e f g Finančný výnos Spolu 22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty Tabuľka č. 1 Bezprostredne Názov položky predchádzajúce účtovné obdobie Účtovný zisk Rozdelenie účtovného zisku Prídel do zákonného rezervného fondu Prídel do štatutárnych a ostatných fondov Prídel do sociálneho fondu Prídel na zvýšenie základného imania Úhrada straty minulých období Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom Iné Spolu Bežné účtovné obdobie Tabuľka č. 2

82 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: Účtovná strata Vysporiadanie účtovnej straty Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Bežné účtovné obdobie Zo zákonného rezervného fondu Zo štatutárnych a ostatných fondov Z nerozdeleného zisku minulých rokov Úhrada straty spoločníkmi, členmi Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov Iné Spolu Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách Tabuľka č. 1 Názov položky Dlhodobé rezervy, z toho: Stav na začiatku účtovného Bežné účtovné obdobie Tvorba Použitie Zrušenie Stav na konci účtovného a b c d e f Krátkodobé rezervy, z toho: na nevyčerpanú dovolenku zverejnenie účtovnej závierky overenie účtovnej závierky výročná správa 0 0 nevyfakt.reklamácia plyn 0 0 Tabuľka č. 2 Názov položky Dlhodobé rezervy, z toho: Stav na začiatku účtovného Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Tvorba Použitie Zrušenie Stav na konci účtovného a b c d e f

83 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: Krátkodobé rezervy, z toho: na nevyčerpanú dovolenku zverejnenie účtovnej závierky overenie účtovnej závierky výročná správa nevyfakt.reklamácia plyn Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Dlhodobé záväzky spolu Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov Krátkodobé záväzky spolu Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane Záväzky po lehote splatnosti Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho: odpočítateľné zdaniteľné 0 Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: odpočítateľné 641 zdaniteľné 54 Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti 0 Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty 0 587

84 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: Sadzba dane z príjmov ( v %) 22 Odložená daňová pohľadávka Uplatnená daňová pohľadávka 0 Zaúčtovaná ako náklad Zaúčtovaná do vlastného imania 0 Odložený daňový záväzok 0 Zmena odloženého daňového záväzku 0 Zaúčtovaná ako náklad 0 Zaúčtovaná do vlastného imania 0 Iné Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Začiatočný stav sociálneho fondu Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov Tvorba sociálneho fondu zo zisku 0 0 Ostatná tvorba sociálneho fondu 0 0 Tvorba sociálneho fondu spolu Čerpanie sociálneho fondu Konečný zostatok sociálneho fondu Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch Názov vydaného Menovitá Počet Emisný kurz Úrok Splatnosť dlhopisu hodnota 28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach Tabuľka č. 1 Názov položky Mena Úrok p. a. v % Dátum splatnosti Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie Suma istiny v príslušnej mene za bezprostred-ne predchádzajúce účtovné obdobie

85 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: a b c d e f g Dlhodobé bankové úvery Krátkodobé bankové úvery bežný bankový úver EUR 09/ kontokorent na účte EUR priebežne Tabuľka č. 2 Názov položky Dlhodobé pôžičky Mena Úrok p. a. v % Dátum splatnosti Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a b c d e f g Krátkodobé pôžičky Krátkodobé finančné výpomoci 29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie Tabuľka č. 1 Účtovná hodnota Dohodnutá cena Názov položky pohľadávky záväzku podkladového nástroja a b c d Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

86 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: Zabezpečovacie deriváty, z toho: Tabuľka č. 2 Bezprostredne Bežné účtovné obdobie predchádzajúce účtovné obdobie Názov položky Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na výsledok hospodárenia vlastné imanie výsledok hospodárenia vlastné imanie a b c d e Deriváty určené na obchodovanie, z toho: Zabezpečovacie deriváty, z toho: 30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi Majetok vykázaný v súvahe Záväzok vykázaný v súvahe Zabezpečovaná položka Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené Spolu Bežné účtovné obdobie Reálna hodnota Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a b c 31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

87 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: Názov položky do jedného roka vrátane Bežné účtovné obdobie Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane viac ako päť rokov Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie do jedného roka vrátane Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane viac ako päť rokov a b c d e f g Istina Finančný náklad Spolu Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob Názov položky Bežné účtovné obdobie Konečný zostatok Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Konečný zostatok Začiatočný stav Bežné účtovné obdobie Zmena stavu vnútroorganizačných zásob Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a b c d e f Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby Výrobky Zvieratá Spolu Manká a škody x x x 0 0 Reprezentačné x x x 0 0 Dary x x x 0 0 Iné x x x 0 0 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát 33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate x x x Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Tržby za vlastné výrobky 0 0 Tržby z predaja služieb Tržby za tovar 0 0 Výnosy zo zákazky 0 0

88 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 0 0 Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou 0 0 Čistý obrat celkom Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky iné uisťovacie audítorské služby 0 0 súvisiace audítorské služby 0 0 daňové poradenstvo 0 0 ostatné neaudítorské služby Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov Názov položky Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných ch odložená daňová pohľadávka neúčtovala Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných ch Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov Bezprostredne predchádzajúce Bežné účtovné obdobie účtovné obdobie Názov položky Daň Daň Základ dane Daň Základ dane Daň v % v % a b c d e f g

89 Poznámky Úč POD 3 01 IČO: DIČ: Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: teoretická daň x x x x x x Daňovo neuznané náklady Výnosy nepodliehajúce dani 654 Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky Umorenie daňovej straty 0 Zmena sadzby dane 0 Iné 0 Spolu Splatná daň z príjmov x x % Odložená daň z príjmov x x % Celková daň z príjmov x x Vysvetlivky k poznámkam: 1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené. 2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky. 3. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. 4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, ová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi. 5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa 25 zákona. 6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky. Použité skratky: CP - cenný papier č. - číslo DFM dlhodobý finančný majetok kons. - konsolidovaný DHM dlhodobý hmotný majetok MÚJ materská účtovná jednotka DIČ daňové identifikačné číslo OP opravná položka DNM dlhodobý nehmotný majetok p. a. per annum DÚJ dcérska účtovná jednotka PSČ poštové smerovacie číslo IČO identifikačné číslo organizácie ÚJ účtovná jednotka VI vlastné imanie ZI základné imanie 0

90

91

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia :

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia : Uverejnenie výsledkov hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. konanom dňa 22.08.2013 podľa 188 ods.5 Obchodného zákonníka Hlasovanie o návrhu uznesenia

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. p f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 NÁŠ

Více

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.,

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Účtovné súvzťažnosti Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok Účtová trieda 1 Zásoby Účtová trieda 2 Finančné účty Účtová trieda 3 Zúčtovacie vzťahy Účtová trieda

Více

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku (časť: úvod do podvojného účtovníctva) - kolobeh hospodárských prostriedkov, - súvaha, výsledovka, - účtovníctvo, účet, - podvojná sústava účtovníctva,súvzťažné

Více

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky pobočka zahraničnej banky Informácie podľa Opatrenia NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bank Informácie k 31. 12. 2014 Citibank Europe plc so sídlom 1 North Wall

Více

Č SOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k

Č SOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k ČSOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k 30.06.2005 1. Spoločnosť Obchodné meno: ČSOB d.s.s., a.s. Sídlo: Kolárska 6, 815 63 Bratislava

Více

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 152/2012 Kapitola: Účtovné závierky Podanie: Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Deň vydania: 8.8.2012 Značka: Z003307 Obchodné

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

IDOVE TWELVE. študentská spoločnosť STANOVY. Pri SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

IDOVE TWELVE. študentská spoločnosť STANOVY. Pri SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov IDOVE TWELVE študentská spoločnosť STANOVY Pri SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, 080 47 Prešov Základné ustanovenia Článok 1. Názov a sídlo spoločnosti 1.1 Obchodné meno spoločnosti: Idove Twelve, študentská

Více

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku Spoločnosť [ ] a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance, prijali Kódex

Více

ENERGETIKA S E R E 0

ENERGETIKA S E R E 0 / ENERGETIKA S E R E 0 MESTSKÝ ÚRAD SER E Ď Dátum: o -03-. 7 Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10 926 01 Sereď Pod:tcie /'.é1 J;" ~ r 1()14 i~lu Čl\I

Více

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY VZOR Kons uj Úč ROPO OV 2-01 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky pobočka zahraničnej banky Informácie podľa Opatrenia NBS č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bank Informácie k 31. 3. 2014 Citibank Europe plc so sídlom 1 North Wall Quay,

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zdaňovaniu príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely upravený text zelenou farbou

Více

OBEC Krásna Ves zastúpená starostom obce Ing. Milanom Došekom Obecný úrad, Krásna Ves 142

OBEC Krásna Ves zastúpená starostom obce Ing. Milanom Došekom Obecný úrad, Krásna Ves 142 Bod č. 4 na rokovanie obecného zastupiteľstva Kontrola plnenia uznesení OZ Ing. Jana Kubicová HK obce Ing. Jana Kubicová berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva predloženú Ing.

Více

VÝROČNÁ SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI A O STAVE MAJETKU

VÝROČNÁ SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI A O STAVE MAJETKU Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., Cintorínska 31, 951 93 Topoľčianky IČO : 18047181 Registrácia : OR OS Nitra, Odd.:Sro, Vl.č.:2208/N VÝROČNÁ SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI A O STAVE MAJETKU ZA ROK

Více

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony 2.2.10 Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony Názov účtovnej jednotky (adresa, IČO) Názov vnútropodnikovej smernice Prílohy Číslo smernice Rozsah platnosti Za správnosť smernice zodpovedá

Více

Správy o hospodárení

Správy o hospodárení OV 166 / 2004 Správy o hospodárení 113 Správy o hospodárení Správy o hospodárení emitentov cenných papierov H00069 CEMMAC, a.s. so sídlom v Hornom Srní, PSČ: 914 42, IČO: 31 412 106, zverejňuje pod a zák.

Více

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie N á v r h. na prijatie. uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie N á v r h. na prijatie. uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie Číslo: PREDS-868/2014 1201 N á v r h na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vykonaniu kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 709/2012

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 709/2012 MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 709/2012 Názov materiálu: Návrh na nakladanie s majetkom vo vlastníctve

Více

hsf System SK, s.r.o Výročná správa v žiline dňa spracoval: Ing. tomáš kosa

hsf System SK, s.r.o Výročná správa v žiline dňa spracoval: Ing. tomáš kosa hsf System SK, s.r.o. 2014 Výročná správa v žiline dňa 15. 6. 2015 spracoval: Ing. tomáš kosa 2014 Výročná správa Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Vývoj spoločnosti HSF System SK, s. r. o...3 1.2. Ľudské zdroje

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody. Júlia Pšenková

Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody. Júlia Pšenková Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody Júlia Pšenková Verejná obchodná spoločnosť paragraf 76-92 Obchodného zákonníka štatutárny orgán sú všetci spoločníci vznik prvotne

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

VÝROČNÁ SPRÁVA

VÝROČNÁ SPRÁVA VÝROČNÁ SPRÁVA 2011-1- 1. Základné údaje 2. Členovia orgánov 3. O Nadácii Ta3 4. Ročná účtovná závierka a správa audítora za rok 2011-2- 1. Základné údaje Názov nadácie: Sídlo nadácie: Právna forma: Gagarinova

Více

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I DODATOK č. 3 k zmluve o dielo o servisných službách č. 21/2008 zo dňa 25.11. 2008 v znení dodatku č. 1 zo dňa 20.09.2010 a dodatku č. 2 zo dňa 23.02.2011 Objednávateľ: Národná banka Slovenska ul. Imricha

Více

Mesto Nitra útvar hlavného kontrolóra

Mesto Nitra útvar hlavného kontrolóra Mesto Nitra útvar hlavného kontrolóra Nitra 6.5.2011 Číslo materiálu: 123/2011 Mestskému zastupiteľstvu v Nitre K bodu: Správa o výsledku následnej finančnej kontroly inventarizácie majetku a dodržiavania

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od Súvaha Úč NUJ 1 01 SÚVAHA k... (v celých eurách) Za bežné účtovné obdobie od Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do mesiac rok mesiac rok do Daňové identifikačné číslo IČO Účtovná závierka: riadna mimoriadna

Více

O b s a h. 6. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji spoločnosti. 7. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

O b s a h. 6. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji spoločnosti. 7. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 1 O b s a h l. Príhovor predsedu predstavenstva 2. Profil spoločnosti a predmet jej podnikania 3. Orgány spoločnosti 4. Návrh na rozdelenie zisku 5. Prehľad hlavných ukazovateľov spoločnosti 6. Informácie

Více

network enterprise europe PODNIKANIE V MAĎARSKEJ REPUBLIKE

network enterprise europe PODNIKANIE V MAĎARSKEJ REPUBLIKE 2013 network enterprise europe PODNIKANIE V MAĎARSKEJ REPUBLIKE Maďarská republika Túto publikáciu vydala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) ako súčasť projektu Generálneho

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE Štatistiky produktu ISTAV - SLOVENSKO za III. štvrťrok roku 2014 ISTAV (www.istav.cz) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a

Více

Finančný trh. Podstata a funkcie finančného trhu. Členenie finančných trhov. Subjekty finančného trhu. Nástroje finančného trhu

Finančný trh. Podstata a funkcie finančného trhu. Členenie finančných trhov. Subjekty finančného trhu. Nástroje finančného trhu Finančný trh Podstata a funkcie finančného trhu Členenie finančných trhov Subjekty finančného trhu Nástroje finančného trhu Literatúra Dufala, V. a kol. 2006. Financie a mena. OZE Banská Bystrica Borzová,

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov. 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie

Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov. 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie Účinnosť: 1.7.2009 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 1) Investičné životné poistenie 2 IŽP1 Variant

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( )

Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( ) Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( ) Vývoj spotreby tepla na ÚK v kwh: V roku pre potreby ústredného

Více

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi DHM používaný na podnikateľské účely a súkromné potreby zamestnanca Možnosť uplatnenia pomerného odpočítania

Více

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013 ISTAV INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK ISTAV (www.istav.sk) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a ďalšie subjekty podnikajúce v stavebnom priemysle získavajú

Více

Združenie pre francúzsku školu v Bratislave, Cádrova 23, , Bratislava IČO: , DIČ:

Združenie pre francúzsku školu v Bratislave, Cádrova 23, , Bratislava IČO: , DIČ: PREAMBULA PLATOBNÉ PODMIENKY - Každý zápis dieťaťa do Súkromnej francúzsko-slovenskej školy v Bratislave podlieha schváleniu vedenia školy (riaditeľa / riaditeľky školy). - Nevyhnutnou podmienkou na potvrdenie

Více

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ (ďalej len Zmluva ) uzavretá v súlade s 19 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

spôsob ukončenie kurz - záverečná teoretická a praktická skúška a získanie zváračského preukazu Z - M1 podľa STN Početnosť cieľovej skupiny

spôsob ukončenie kurz - záverečná teoretická a praktická skúška a získanie zváračského preukazu Z - M1 podľa STN Početnosť cieľovej skupiny Kód CPV:24 Vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie 80531200-7 Technické školenia 1. Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou (Z-M1) Cieľom vzdelávania a prípravy pre trh práce

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30.03.2017 Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 11 Žiadosti

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 11 Žiadosti Príloha 11 Žiadosti Príloha 11: Vzor žiadosti strana 1 z 11 Obsah 1. VZOR ŽIADOSTI O TECHNICKE ŠETRENIE... 3 2. VZOR ZMLUVY - ŠPECIFIKÁCIA... 5 3. VZOR ŽIADOSTI O VSTUP DO OBJEKTU, KÁBLOVEJ ŠACHTY... 7

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více

EURES Európske služby zamestnanosti

EURES Európske služby zamestnanosti EURES Európske služby zamestnanosti Sieť EURES (European Employment Services): - bola založená a je finančne podporovaná Európskou komisiou, - predstavuje v rámci EÚ hlavný nástroj na podporu nadnárodnej

Více

Typy hospodárskych operácií

Typy hospodárskych operácií V účtovníctve sa: 1. Zisťuje a eviduje stav majetku a zdrojov majetku 2. Sleduje pohyb a zmeny majetku a zdrojov majetku Typy hospodárskych operácií Hospodárska operácia každý jav, ktorý spôsobuje zmenu

Více

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI Spojená škola Martin Spojená škola Martin Strana 1 3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných

Více

IngA- Inžinier v automobilovom priemysle

IngA- Inžinier v automobilovom priemysle IngA - Inžinier v automobilovom priemysle Katarína Petruľáková, Volkswagen Slovakia a.s. Naša vízia IngA- Inžinier v automobilovom priemysle I. 2007/2008 II. 2008/2009 III. 2009/2010 Trainee Program Štipendium

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27526/2008-31 VZOR Kons uj Úč ROPO OV 1-01 KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za Mesiac

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

NOVÉ NORMY ISO 2016 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA. Kontakt:

NOVÉ NORMY ISO 2016 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA.  Kontakt: NOVÉ NORMY ISO 2016 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA Kontakt: inter@inlook.eu www.inlook.eu PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť založená v roku 1995 Zaoberá sa riadením firiem z organizačného, procesného

Více

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY REGDP_1 ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky

Více

Zmluva o spolupráci pri realizácii budúceho investičného zámeru. ktorú uzavreli:

Zmluva o spolupráci pri realizácii budúceho investičného zámeru. ktorú uzavreli: Zmluva o spolupráci pri realizácii budúceho investičného zámeru ktorú uzavreli: 1./ Mesto Želiezovce, IČO 307 696, so sídlom 937 01 Želiezovce, SNP č.2, zast. primátorom mesta, Ing. arch. Pavlom Bakonyim

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

ZÁKLADNÝ POPIS PROJEKTU PRE SNEM ZMOS

ZÁKLADNÝ POPIS PROJEKTU PRE SNEM ZMOS ZÁKLADNÝ POPIS PROJEKTU PRE SNEM ZMOS Národný projekt: Integrované obslužné miesta Integrované obslužné miesta budú poskytovať občanom možnosť vybaviť si vybrané služby štátu elektronicky s asistenciou

Více

S P R Á V A. pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 12. apríla 2012

S P R Á V A. pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 12. apríla 2012 S P R Á V A pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 12. apríla 2012 K bodu programu: Návrh na zlúčenie obchodných spoločností TV Liptov, s.r.o., a Predkladá: Materiál obsahuje:

Více

KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 /

KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k 30.9.2014 a z predpokladaných nákladov a výnosov do konca roka 2014. Na základe týchto

Více

Návrh na odpredaj akcií Dexia banka a.s.

Návrh na odpredaj akcií Dexia banka a.s. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 31.5.2011 Materiál číslo: 51 /2011 Návrh na odpredaj akcií Dexia banka a.s. Predkladateľ: Miroslav

Více

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Príkaz dekana Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK č. 2/2010 Predkladanie pracovných výkazov na zefektívnenie

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

Analýza rizík a kontrolné opatrenia

Analýza rizík a kontrolné opatrenia Analýza rizík a kontrolné opatrenia Monika Karácsonyová Karol Munka 2. workshop k projektu SK0135 30.3.2011 VÚVH Bratislava Analýza rizík systematický proces využívania dostupných informácií na identifikovanie

Více

Zásady energetického manažmentu v Trnavskom

Zásady energetického manažmentu v Trnavskom Zásady energetického manažmentu v Trnavskom samosprávnom kraji Rastislav Zovčák Dalkia a.s. 05/2012 Dudince Obsah: 1. Spolupráca TTSK a Dalkia a.s. na poli energetického manažmentu 2. EPC ďalšia z možností

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

Správa hlavného kontrolóra obce Budkovce o výsledkoch kontroly

Správa hlavného kontrolóra obce Budkovce o výsledkoch kontroly Správa hlavného kontrolóra obce Budkovce o výsledkoch kontroly V zmysle 18 d ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a neskorších predpisov predkladám zastupiteľstvu v Obci Budkovce správu o

Více

SADZOBNÍK POPLATKOV, ÚROKOV A LIMITOV 1) INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 2) KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE

SADZOBNÍK POPLATKOV, ÚROKOV A LIMITOV 1) INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 2) KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE SADZOBNÍK POPLATKOV, ÚROKOV A LIMITOV 1) INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 2) KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE Účinnosť: 01.01.2014 Zmeny: Od 01.01.2014 nastala zmena technickej úrokovej miery (TUM) na kapitálových

Více

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí 7.3.2005 7.3.2008 ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA /vedúci partner rozvojového partnerstva/ Sekulská 1,

Více

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný: 1. Návrh na uznesenie.

Více

Medzitrh práce. Michal Páleník Inštitút zamestnanosti,

Medzitrh práce. Michal Páleník Inštitút zamestnanosti, Michal Páleník Inštitút zamestnanosti, www.iz.sk Medzitrh práce 26. novembra 2013 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného program Zamestnanosť a sociálna

Více

Štatúty NOVIS poistných fondov

Štatúty NOVIS poistných fondov Štatúty NOVIS poistných fondov NOVIS Garantovane Rastúci Poistný Fond NOVIS Garantovane Rastúci Poistný Fond vytvára a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava,

Více

Energetický audit od decembra po novom

Energetický audit od decembra po novom Energetická efektívnosť do roku 2020 9. a 10. decembra 2014, Trnava Energetický audit od decembra po novom Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR Energetický audit ako ho poznáme(1) Energetický audit

Více

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu Vnútorná smernica č. 001/2014 Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu Názov organizácie Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce Názov vnútorného predpisu Zásady tvorby a použitia

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

Pre školu OZ pri Základnej škole Trstín, ZŠ s MŠ, Trstín 457 VÝROČNÁ SPRÁVA

Pre školu OZ pri Základnej škole Trstín, ZŠ s MŠ, Trstín 457 VÝROČNÁ SPRÁVA Pre školu OZ pri Základnej škole Trstín, ZŠ s MŠ, 919 05 Trstín 457 VÝROČNÁ SPRÁVA 2014 Obsah Pre školu Občianske Združenie 1 Finančná správa - príjmy 2 Finančná správa - výdavky 3 Povinnosti prijímateľa

Více

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Nitra Číslo materiálu: 375 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh na schválenie Dodatku č. 15 k Nájomnej zmluve

Více

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky. Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách k

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky. Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách k ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, so sídlom na Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 30 844 754,

Více

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu Vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

Více

,00 0,00 0,00. Riaditeľ obchodnej spoločnosti Technické služby Stupava spol. s r.o ,00 0,00 0,00

,00 0,00 0,00. Riaditeľ obchodnej spoločnosti Technické služby Stupava spol. s r.o ,00 0,00 0,00 Program 6: Zámer programu: Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo kladúce dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia. rok 2014 k 12. mesiacu 531 04 531 04 527 988,34 527 988,34 % plnenia 99,43

Více

O B S A H Vybrané ukazovatele o vývoji finančnej situácie spoločnosti 7

O B S A H Vybrané ukazovatele o vývoji finančnej situácie spoločnosti 7 Výročná správa 2006 O B S A H 1. Charakteristika spoločnosti 3 2. Správa predstavenstva 5 2.1. Vybrané ukazovatele o vývoji finančnej situácie spoločnosti 7 3. Spravované fondy 8 3.1. VÚB AM PEŇAŽNÝ KORUNOVÝ

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 16.5.2007 KOM(2007) 257 v konečnom znení 2007/0091 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Materiál 59/13 - MsR 20.8.2013 - MsZ 27.8.2013 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Prievidza, august 2013 Obsah: 1. Úvod. 2. Priebežné vyúčtovanie

Více

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006,

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, čiastka 4/2006 Vestník NBS rozhodnutie NBS č. 2/2006 8 2 ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 24. januára 2003 č. 1/2003,

Více

Servis a oprava kopírovacích zariadení

Servis a oprava kopírovacích zariadení ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY TOPOĽČANY Oddelenie ekonomiky Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

Osobitné poistné podmienky pre cestovné poistenie OPP CP 16 Platné od:

Osobitné poistné podmienky pre cestovné poistenie OPP CP 16 Platné od: Osobitné poistné podmienky pre cestovné OPP CP 16 Platné od: 01.01.2016 Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:

Více

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto Starosta obce Slovenské Nové Mesto na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových

Více