Modul Sklad MTJ Service, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modul Sklad. 2006... MTJ Service, s.r.o."

Transkript

1

2

3 Představení Skladové hospodářství v systému Soft-4-Sale pro Windows má všechny důležité funkce běžného skladového hospodářství a bylo vytvořeno tak, aby komunikovalo s podvojným účetnictvím. Navíc je v tomto modulu dostupný prodej za hotové v menu PRODEJ, běžné funkce práce s firemní pokladnou v menu POKLADNA a některé přehledové a tiskové sestavy pro dohledávání dokladů (např. párování příjmů, párování výdejů).

4

5 Obsah I Obsah 1 Představení Stav skladu Skladová karta... 4 Karta rezervace zboží Karta zapujčky zboží Paramatry výběru skladové karty Změny stavu skladu a vazba na ceník Dostupnost na skladě Optimální stav zásob Stav skladu zakázky Příjmy... 9 Přehled příjemek Přehled zbožív příjemkách Nová příjemka Karta příjemky Storno příjemky Parametry výběru příjemky Tisk příjemky Konfigurace Tisková sestava... příjemky Povinné údaje... karty příjemky Rozdělení... celkových nákladů příjemky Konfigurace... příjemek Párování příjemek Přehled dle... příjmů 1:N Přehled dle... příjmů N:1 Přehled dle... faktur Tisk přehledů... párování příjemek a katur Analýza období... párování příjemek a faktur 6 Výdeje Přehled výdejek Přeheld zboží ve výdejkách Nová výdejka Karta výdejky Storno výdejky Tisk výdejky Generování výdejky dle zakázek Generování faktury dle výdejek Konfigurace Povinné údaje... karty výdejky Tisková sestava... výdejky Konfigurace... výdejek Párování výdejek Přehled dle... výdeje I

6 II Přehled dle... faktur Tisk přehledů... párování výdejek a faktur 7 Převody Přehled převodek Přehled zboží v převodkách Nová převodka Nová konstrukční převodka Karta převodky Konfigurace Tisková sestava... převodky Povinné údaje... karty převodky Konfigurace... převodek Čtečka čárového... kódu 35 9 Prodej Přehled prodejek Přehled zboží v prodejkách Nová prodejka Nastavení parametrů prodeje Tisk přehledu prodejek Konfigurace Tisková sestava... prodejky Povinné údaje... karty prodejky Konfigurace... prodeje Přepočet... nákupních cen prodeje Konfigurace... rozpadu konstrukčních celků na prodejce Řížení elektronické... pokladny Křížové tabulky 10 Rezervace Přehled rezervací Nová rezervace Karta rezervace Tisk přehledů rezervací Textové atributy Tisk Tisk stavu Tisk stavu zakázkových skladů Tisk pohybu dokladu Tisk pohybu - zboží Tisk skladové karty Rekapitulace Administrace... skladu 54 Přepočet stavu zásob Uzávěrka skladu (archivace) Skladová inventura Doklad skladové... inventury Ovladací prvky... Skladový robot Kontrola a kumulace dokladů Skladový vysavač Generátor finančních opravných příjmů Kontrola příjmů hotových výrobků

7 Obsah III Přepočet dostupnosti Přepočet nákupních cen faktur Přepočet nákupních cen prodejek Přefakturace Přepočet nákladových cen faktur vydaných Sklady - doklady, řádky dokladu Kontrola výrobních čísel a na skladě Oprava stavu zásob VČ Pohyby se špatnou historií VČ Oprava rezervací Kontrola pološných rozměrů Skladové analýzy Nepohyblivé zásoby Konfigurace nepohyblivých zásob Křížové tabulky nepohyblivých zásob Nesrovnalosti vydaného a prodaného zboží 16 Pokladna Přehled pokladních transakcí Tisk přehledu pokladních transakcí Přehled dělených transakcí Výběr hotovosti Uložení hotovosti Platba vystavené faktury Platba přijaté faktury Převod hotovosti Konfigurace Pokladny... Přístup k... pokladnám Uzávěrka... pokladny Převod pokladny... na systém platebních výpisů Křížové tabulky 17 Kniha jízd Přehled jízd Nová jízda Karta jízdy Tisk přehledů jízd Přehled vozidel Nové vozidlo Karta vozidla Číselník pojišťoven pro povinné ručení Číselník tras Číselník účelů jízd Konfigurace Sklady Kódy pohybů Přístupová práva Konfigurace použití datumu na příjemkách a výdejkách Konfigurace dostuponosti na skladě Konfigurace použití textových atributů Implicitní sklad Číselník fyzických umístění Křížové tabulky... stavů zásob 83 III

8 IV 20 Křížové tabulky... pohybů - doklady Křížové tabulky... pohybů - zboží Statistika stavu... zásob Statistika pohybů Statistiky Index

9 1

10 2 1.1 Představení Skladové hospodářství v systému Soft-4-Sale pro Windows má všechny důležité funkce běžného skladového hospodářství a bylo vytvořeno tak, aby komunikovalo s podvojným účetnictvím. Navíc je v tomto modulu dostupný prodej za hotové v menu PRODEJ, běžné funkce práce s firemní pokladnou v menu POKLADNA a některé přehledové a tiskové sestavy pro dohledávání dokladů (např. párování příjmů, párování výdejů). Pro modul SKLADY platí: 1. systém Soft-4-Sale nepřijme do skladu žádnou položku, kterou nezná z modulu zboží. To znamená, že každé zboží uvedené na řádku příjemky musí mít v systému vytvořenu kartu zboží v modulu ZBOŽÍ. 2. v systému je možné vést evidenci výrobních nebo sériových čísel (vyžaduje splnění určitých předpokladů) 3. systém umí vést skladovou evidenci systémem AVG i FIFO 4. skladová karta se pro každou zaskladněnou položku vytváří automaticky na pozadí tím, že je položka přijata skladovou příjemkou 5. v systému je možné pomocí definice kódů pohybů provést tzv. předkontaci skladových pohybů dle účetní osnovy 6. systém umožňuje na základě definice konstrukčních prvků (modul ZBOŽÍ) provádět i tzv. konstrukční převody mezi sklady (tzn. v jednom skladu skladujete konstrukční prvky a ve druhém konstrukční celky) 7. počet jednotlivých skladů ani pokladen není omezen 8. systém obsahuje veškeré přehledové a tiskové sestavy pro optimální kontrolu skladového hospodářství a zároveň pro jednoduchou možnost zaúčtování v podvojném účetnictví. Před vlastním začátkem práce s modulem SKLADY je třeba: 1. v menu SKLADY submenu PARAMETRY definovat číselník skladů, kódů pohybů a přístupová práva pro sklady 2. v číselníku skladů definovat pro každý sklad metodu účtování v daném skladu a uvést má-li tento sklad evidovat výrobní (sériová) čísla 3. pokud chcete evidovat u určitých položek zboží výrobní (sériová) čísla, musí mít tyto položky na své kartě zboží (modul ZBOŽÍ) v dolní části této karty, u políčka SERIE VYR.Č. uveden příznak 1 nebo 2 4. budete-li využívat funkci pokladny, je třeba v modulu SKLADY menu POKLADNA submenu POKLADNY definovat název jedné nebo více pokladen. Po splnění veškerých náležitostí nutných pro uvedení skladového modulu v činnost, je další obsluha modulu jednoduchá. Jednotlivé skladované položky se dostávají do skladu příjemkou, vyskladňují se výdejkou. Převod mezi sklady je možný pomocí převodky. Zboží za hotové se prodává pomocí prodejky - zjednodušený daňový doklad, peníze se do pokladny dostávají příjmovým pokladním dokladem, z pokladny zase výdajovým pokladním dokladem. Všechny uvedené doklady mají ve skladovém modulu přehledové a tiskové sestavy s možností nejrůznějších výběrů a třídění. Navíc doklady jako je příjemka, výdejka, převodka a prodejka (zjednodušený daňový doklad) mají 2 fáze života. První fáze je tzv. PŘÍPRAVA - doklad se edituje nebo je již hotový, ale obsluha nechce tento doklad do systému prozatím započítávat. Druhá fáze je stav, který nastane po promáčknutí tlačítka v horní části dokladu. Po promáčknutí uvedeného tlačítka je doklad proveden (např. příjemka je zaskladněna, prodejka je prodána atd.). Doklad, který je proveden není možné ze systému vymazat a může být pouze stornován.

11 1.2 3 Stav skladu Funkce Stav skladu poskytuje přehledné informace o stavu zásob zboží na skladě. Přehledová sestava stavu skladu obsahuje informace, které navazují na logistický systém evidence zboží na cestě a evidence zboží v dosud nevyřízených požadavcích zákazníků. Tlačítko Generuj je schopno vygenerovat zeleně podbarvené hodnoty na cestě (vystavené objednávky nedodané) a požadavky (nevyřešené požadavky na přijatých objednávkách). V případě konstrukčních celků se hodnoty na cestě a požadavky načítají do jednotlivých dílů. Tato informace se generuje do databáze jako pracovní informace a je viditelná pro všechny ostatní uživatele. Tato funkce ale automaticky nereaguje na vznik nových dokladů a proto je nutné ji nechat pravidelně přepočítat. Informace Přehledová sestava stavu skladů zobrazuje aktuální přehled stavu zboží na skladech. V přehledu najdete na obrazovce sloupce s těmito informacemi: SKLAD OBJ.ČÍSLO NÁZEV MNOŽSTVÍ MJ HODNOTA BLOKACE VÝROBCE POHYB TYP TECH.PAR.I TECH.PAR.II POPIS NÁZEV (zopakování) zkrácený název skladu objednací číslo zboží zkrácený název zboží (viz. ceník) aktuální množství jednotek zboží na skladě měrná jednotka (např.: ks, kg,...) aktuální hodnota zboží na skladě množství rezervované na skladě výrobce zboží (viz. číselník výrobců zboží) datum posledního pohybu (příjem, výdej) typ zboží (viz. číselník typů zboží) technické parametry zboží I technické parametry zboží II detailní popis zboží zkrácený název zboží je opakovaně zobrazen pouze pro přehlednost Ovládací prvky přehledové sestavy VÝBĚR VÝMAZ NA CESTĚ... DOSTUPNOST TXT. ATRIBUTY MANIPUL... ŠTÍTKY III SUMA Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce. Provede výmaz všech výběrových polí tvořících výběrová kritéria. Hromadně aktualizuje doplňkové informace o množství na cestě, v požadavcích a v přípravě. Přepočet dostupnosti volných ks na skladě. Hromadně aktualizuje informace o množství textových atributů skladem. Otevře nové okno pro hromadné manipulace ve skladových kartách. Nastavení tisku štítků čárových kódů. Sečte stav zboží na skladech podle zadaných výběrových kriterií a zobrazí součtové okno, kde najdete tyto informace (počet vět ve výběru (zboží), celkové množství na skladě (pozor může dojít ke sčítaní množství různých měrných jednotek ks, kg,), součet hodnot v Kč Skladová karta Stav skladu zakázky

12 4 1.3 Skladová karta Skladová karta slouží uživateli k zobrazení detailních informací o stavu (množství a hodnota v Kč) konkrétního zboží na skladě včetně historie předchozích příjmů a výdejů. Žádné ze zobrazených informací nelze měnit, změnu stavu lze dosáhnout pomocí příjmu nebo výdeje. Ze skladové karty můžete jednoduše přejít k zobrazení libovolného příjmového nebo výdajového dokladu (z historie), můžete rychle vytvořit nový příjmový nebo výdajový doklad, zobrazit detailní informace o zboží z ceníku. Dokážete také jediným kliknutím vytisknou skladovou kartu na tiskárně. Současně se změnila i skladová karta, která obsahuje informace navazující na logický systém evidence zboží na cestě a evidence zboží doposud nevyřízených v požadavcích zákazníků. Pokud chce uživatel znát přesné informace o tom, které vystavené a přijaté objednávky tvoří zboží na cestě a zboží v požadavcích, může přímo z přehledu stavu skladu dvoj klikem na zelené pole otevřít přehled přijatých resp. vystavených objednávek. Také na skladové kartě pomocí tlačítka Na cestě a Požadavky se zobrazí tytéž přehledy právě platné pro danou skladovou kartu. Lišta nástrojů Kromě standardních funkcí obsahuje lišta nástrojů tato funkční tlačítka: Nový příjem. Otevře okno nového příjmového dokladu a vytvoří novou příjemku. Nový výdej. Otevře okno nového výdajového dokladu a vytvoří novou výdejku. Nový převod. Otevře okno nového dokladu a vytvoří novou převodku. Nová zápůjčka. Systém vytvoří doklad převodka - zapůjčení. Dále viz. Karta zápůjčky.

13 5 Soft-4-Sale automaticky vygeneruje nové číslo dokladu a jako jediný řádek dokladu vytvoří řádek se zbožím na skladové kartě. Uživatel pak jen vyplní přijaté množství zboží (standardně je 1). Ovládací prvky karty Otevře okno existujících rezervací zboží na skladě navázaných na aktuální doklad. Otevře kartu zařízení s výrobním číslem. Zobrazí okno - textové atributy. Otevře skladovou kartu rozměrů. Zobrazí okno objednávek zboží na cestě. Otevře okno pro nastavení tisku štítků čárových kódů. Otevře okno přijatých objednávek na zboží. Zobrazí okno objednávek zboží na cestě. Karta rezervace zboží Karta zápůjčky zboží Parametry výběru skladové karty Změny stavu skladu a vazba na ceník Dostupnost na skladě Optimální stav zásob Karta rezervace zboží Zobrazuje přehled zboží, které je rezervováno pro vybraného odběratele. Karta zápůjčky zboží Parametry výběru skladové karty Změny stavu skladu a vazba na ceník Dostupnost na skladě Optimální stav zásob Karta zapujčky zboží Na kartě zápůjčky se dozvíme informace je-li požadované zboží volné pro zapůjčení a v jakém množství, případně kdy bude dostupné. Dále kdo a v jakém termínu má zboží zapůjčené, nebo rezervované. Rezervaci zápůjčky zajistí zablokovaná zápůjčka, která není provedena. Při vlastní

14 6 realizaci musíme zápůjčku uvolnit (tlačítko blok) a pak proveď. Viz. též Zápůjčky modul Logistika. Zápůjčka se na kartě zobrazí v oddíle zapůjčeno. Zadáním termínů od : do: a počtu kusů ks: systém odpoví na dotazy: Lze zboží zapůjčit? Kdy nejdříve lze požadované množství zapůjčit? Tlačítko nový" na liště nástrojů vygeneruje nový doklad zapůjčení. Parametry výběru skladové karty Změny stavu skladu a vazba na ceník Dostupnost na skladě Optimální stav zásob

15 Paramatry výběru skladové karty Poznámky k použití Pokud zadané parametry nespecifikují přesně jedinou skladovou kartu, ale skupinu karet, je tato skupina při zobrazení setříděna podle čísla skladu a čísla zboží. Pokud nevyplníte žádné parametry, pak vybraná skupina představuje celou bázi evidovaných skladových karet. Na obrazovce uvidíte nejdříve kartu s nejnižším číslem skladu a zboží. Změny stavu skladu a vazba na ceník Dostupnost na skladě Optimální stav zásob Změny stavu skladu a vazba na ceník Nelze opravovat a editovat údaje přímo ve skladové kartě. Jedinou regulérní cestou ke změně stavu zásob zboží na skladě jsou příjmy a výdeje. Vazba na ceník Pro skladovou kartu jsou vedeny pouze nejnutnější informace (číslo skladu, obj. číslo zboží, množství a celková hodnota zásob). Všechny doplňující informace název zboží, výrobce,... jsou vždy připojeny z ceníku. Nelze tedy měnit název zboží na skladové kartě, lze jej změnit v menu zboží, na kartě zboží, a tato změna se automaticky promítne do skladové karty. Název zboží a další doplňující informace zobrazené v okně skladové karty jsou převzaty z ceníku a jsou zde zobrazeny pouze pro větší přehlednost skladové karty. Dostupnost na skladě Optimální stav zásob

16 Dostupnost na skladě Systém Soft-4-Sale dokáže oproti základním dokumentům obchodního případu tzn. oproti nabídce, přijaté objednávce nebo faktuře ukázat dostupnost zboží (které je zadáno na příslušném dokladu) na skladu. Ukázka dostupnosti byla rozšířena o možnost, kterou lze zadat v konfiguraci v menu Konfigurace, Sklad, Skladová dostupnost. Zde lze zadat, aby výpočet dostupnosti probíhal včetně termínu dostupnosti. Výpočet termínu dostupnosti je velice složitá záležitost a systém při ukázce dostupnosti na skladě ukazuje kolik kusů je momentálně dostupných na skladě. V časové informaci kdy bude zboží dostupné na skladě pro tuto přijatou objednávku pracuje mnohem složitěji, než u statického stavu zásob. Pro výpočet data - kdy bude zboží na skladě systém zohledňuje jednak aktuální stav zásob, ale také kompletní sadu přijatých objednávek, které jsou vázány na příslušné zboží a řadí je v čase jejich přijetí tzn. nejvyšší prioritu mají ty přijaté objednávky, které jsou nejstarší. Zohledňuje samozřejmě pouze přijaté objednávky, ve kterých není zboží označeno jako dodané. Současně k tomu přidává veškeré vystavené objednávky na totéž zboží, které ještě nebyly dodané a opět je řadí tentokrát podle termínu dodání. Systém pracuje buďto s požadovaným termínem dodání, nebo s termínem potvrzeného dodání. Vyšší prioritu má termín potvrzeného dodání. Systém potom seřadí aktuální stav zásob a simuluje vydávání z tohoto aktuálního dostupného stavu na skladě na jednotlivé přijaté objednávky podle jejich priorit (podle data přijetí) a současně simuluje dodání zboží na sklad podle vystavených objednávek - podle plánovaných termínů. Takto pro každou kartu zboží odsimuluje stav zásob, výdej na dohodnuté zakázky, příjem podle vystavených objednávek až dojde k dokumentu tzn. k přijaté objednávce a v tu chvíli vyhodnotí aktuální stav zásob a čas, kdy pro tuto přijatou objednávku přijde zboží. Pokud se ve sloupci kdy objeví skl" systém vyhodnotil, že zboží vhodné pro tuto přijatou objednávku je již dostupné na skladě i v případě, že by se vydalo zboží na všechny dosud přijaté objednávky před touto přijatou objednávkou. Pokud se objeví ve sloupci kdy tři tečky, znamená to, že pokud by se vydalo veškeré zboží na objednávky, které mají termín před touto hodnocenou objednávkou, pak nebude dostatek zboží na skladě. Takže tři tečky znamená, že zboží dostupné není. Pokud je ve sloupci kdy termín kdy bude zboží dostupné na skladě, znamená to, že pokud se ze skladových zásob vyřeší všechny přijaté objednávky s vyšší prioritou a pokud by přišlo zboží dle termínu na vystavených objednávkách, teprve v den, který je uveden dojde takové množství zboží aby přijatá objednávka mohla být vyřízena. Současně byl tento systém doplněn do nového tiskového výstupu v tiscích ceníku. Jedná se o ceník s dostupností, který právě tiskne ceny s jedním sloupcem dealerských cen, s jedním sloupcem koncových cen a s příznakem dostupnosti tohoto zboží na skladě jako by se na toto zboží v tuto chvíli přijala objednávka na jeden ks. tzn., že hlásí, kdy bude 1 ks daného zboží dostupný k prodeji. Optimální stav zásob Optimální stav zásob Do skladové karty byla doplněna nová hodnota, která doplňuje logiku věci k minimálnímu stavu zásob. Je pojmenována jako optimální stav zásob a jedná se o množství zboží, které má být optimálně na skladě po nové dodávce.

17 9 Minimální stavy zásob evidují určitou spodní mez, kdy je potřeba aktivovat systém objednávání zboží na sklad, kdy je třeba urgentně dostat zboží do skladu. U určitého drobného zboží může být minimální množství na úrovni kusů. Ale pokud klesne stav zásob při minimálním stavu zásob 10 na 9 potom by to znamenalo, že systém automaticky objedná jeden jediný kus, který srovná minimální stav do korektní podoby. Objednat jeden šroubek by v takové situaci byl nesmysl, rozumnější postup je ten, evidovat tzv. Optimální stav zásob, který představuje 100 kusů a tento optimální stav zásob se zhodnotí při hromadném objednávání tak, že systém při poklesu pod minimum objedná ne jeden kus, ale objedná na 100ks. Také 100 kusů je evidováno jako optimální stav zásob. Objedná tedy 99 kusů. Pomocí těchto dvou kritérií minimum a optimum lze tedy mnohem lépe zajistit objednávání zboží do optimálních stavu. Pokud optimální stav zásob není uveden pracuje se dál pouze s minimálním stavem zásob. Stav skladu zakázky 1.4 Stav skladu zakázky Před zobrazením zakázkového pohledu je třeba použít tlačítko Generuj, které zajistí zahrnutí všech nových příjmů a výdejů na karty zboží na příslušné zakázky. 1.5 Příjmy Přehled příjemek Přehled zboží v příjemkách Nová příjemka Karta příjemky Storno příjemky Parametry výběru příjemky Tisk příjemky Konfigurace Párování příjemek Přehled příjemek Funkce Přehled příjemek nabízí uživateli globální pohled na doklady o příjmech zboží s mnoha možnostmi výběru konkrétní skupiny dokladů (např.: za minulý měsíc, pro určitého dodavatele, pod určitým kódem pohybu,...). Tyto doklady můžete libovolně třídit a sčítat. Ovládací prvky přehledové sestavy Kromě standardních ovládacích tlačítek přehledové sestavy obsahuje přehled příjmů i speciální prvek Suma,které najdeme také na přehledu zboží: sečte údaje ze všech příjemek podle zadaných výběrových kriterií a zobrazí součtové okno, kde najdete tyto informace: počet příjemek ve výběru

18 10 součet hodnot příjemek v Kč. Přehled zboží v příjemkách Nová příjemka Karta příjemky Storno příjemky Parametry výběru příjemky Tisk příjemky Konfigurace Párování příjemek Přehled zbožív příjemkách Funkce Přehled přijatého zboží nabízí uživateli globální pohled na příjmy zboží bez ohledu na doklady (příjemky), ke kterým tyto příjmy patří. Díky výběrům můžete vidět pohromadě příjmy zboží jediného výrobce nebo příjmy zboží jednoho typu. Tyto pohyby zboží můžete libovolně třídit a sčítat.

19 11 Funkční tlačítka: VÝBĚR VÝMAZ SUMA Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce. Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria. Zobrazí okno součtu, které odpovídají zadaným výběrovým kritériím. Lišta nástrojů obsahuje funkce, které je možné provést nad aktuálním výběrem. zavře aktuální okno kontrola pravopisu filtrace podle výběru seřadit vzestupně seřadit sestupně aplikování řazení a filtrování zrušení aktuálního řazení a filtrování vygeneruje nový záznam zkopírování aktuálního výběru do nového krok zpět krok dopředu zobrazení detailních informací dokumentu otevře detaily řádku aktualizuje výběr uložení nastavení výběrových kritérií otevře okno pro práci s výběrem (tisk, info, výběr, křížové tabulky) náhled před tiskem vytvoří storno dokument vymazání aktuální položky

20 12 Poznámky k použití Opravovat nelze V přehledu příjmů zboží nelze opravovat a zadávat žádné údaje! Opravy musíte realizovat v příjemce. Vymezení součtu Výsledky zobrazené v součtovém okně jsou omezeny právě zadanými výběrovými parametry. Pokud změníte výběrové parametry a ihned použijete tlačítko suma nebude výsledný součet souhlasit s přehledovou sestavou, dokud nepoužijete tlačítko výběr. Nová příjemka Karta příjemky Storno příjemky Parametry výběru příjemky Tisk příjemky Konfigurace Párování příjemek Nová příjemka Postup pro tvorbu nové příjemky do skladu: 1. zvolte příkaz NOVÁ PŘÍJEMKA 2. na kartě příjemky zadejte z roletového menu číslo skladu, na který chcete zboží přijímat (pořadové číslo příjemky se dle čísla skladu vygeneruje automaticky) 3. jednotlivé položky do řádku příjemky můžete zadávat 3. způsoby a) výběrem z rozvinutého roletového menu vedle objednacího čísla zboží b) výběrem z rozvinutého roletového menu vedle názvu zboží c)přes ikonu na horní nástrojové liště / přenese Vás do přehledové sestavy zboží, vyberete příslušnou položku, označíte položku na levém okraji přehledové sestavy a přes ikonu - na horní nástrojové liště přenesete položku do příjemky. 4. cena se na řádku příjemky u jednotlivé položky nabízí nákupní, z karty zboží (modul ZBOŽÍ), tuto cenu můžete samozřejmě upravit dle potřeby 5. po vyplnění potřebných řádků příjemky použijte tlačítko pro sečtení ceny 6. doplňte ostatní informace na kartě příjemky / kód pohybu, vyhotovil, dodavatel, zakázka../ 7. pokud evidujete výrobní čísla, klikněte na tlačítko "VÝROBNÍ Č15. ČÍSLA", dále klikněte na generátor čísel. Tím Vám systém předpřipraví potřebný počet řádků pro zadání skutečných výrobních čísel. Pak použijte tlačítko "ULOŽ". Tím jsou zadaná výrobní čísla zaevidována. Další přehledy a evidenci zboží s výrobním číslem najdete v modulu SKLAD menu ŘÍZENÍ KVALITY. Pokud výr. čísla neevidujete, tento krok vynecháte. 8. klikněte na tlačítko "PROVEĎ" - tím systém příjemku zaskladní a zároveň doklad "uzamkne" proti úpravám 9. opravit lze řádek příjemky nebo jiné informace na kartě příjemky pouze pokud je příjemka ve fázi "PŘÍPRAVA" zrušit celou příjemku (pouze ve fázi "PŘÍPRAVA") lze tak, že myší 1x kliknete na levou lištu karty příjemky a použijete klávesu DELETE. Karta příjemky Storno příjemky Parametry výběru příjemky Tisk příjemky

21 13 Konfigurace Párování příjemek Karta příjemky Kartu příjemky vybereme na základě parametrů výběrových kritérií. Tlačítkem OK potvrdíme volbu zobrazení karty příjemky. Poznámky k použití Příjmový doklad prochází dvěma etapami vývoje 1. přípravná fáze představuje nezávazný doklad,který může být libovolně opravován včetně vkládání nových a rušení starých řádků příjemky.během této fáze může být příjemka dokonce i zrušena jako celek..během 1. fáze nedochází k vlastnímu příjmu do skladu 2. přechod do druhé fáze zajišťuje tlačítko Proveď.Po potvrzení záměru příjmout zboží je proveden vlastní příjem do skladu a pak je příjemka zablokována. Příjemku nelze opravovat,nelze ji zrušit a tlačítko Proveď zmizí z karty příjemky. Ceny na příjemce nejsou primárně povinnými údaji, ale nenulová cena každého řádku příjemky je nutnou podmínkou pro naskladnění.bez ceny nelze naskladnit příjem. Stornované příjemky jsou indikovány textem Storno v levém horním rohu karty příjemky.stornovanou příjemku nelze tisknout a ani nijak opravovat. Ovládací prvky karty Vygeneruje nové číslo dokladu. Bližší informace najdete v následujícím odstavci "Poznámky k použití" PROVEĎ JINÁ MĚNA OPRAVA VÝROBNÍ ČÍSLA ŠTÍTKY III ŠTÍTKY EAN 13 TECH. PAR. REZERVACE Provede kontrolní součet zboží na příjemce a naplní položku hodnota celkem. Soft-4-Sale provede skutečný příjem do skladu podle vytvořené příjemky. Před vlastním příjmem kontroluje zda může být příjem proveden a případné chyby hlásí (Např. nulové množství materiálu na příjemce). Úmysl přijmout zboží podle příjemky musíte nakonec potvrdit (dotazové okno Chcete provést příjem zboží do skladu?). Otevře okno příjemky v zahraniční měně Otevře okno hromadné opravy příjemky Zobrazí okno výrobních čísel-příjem na sklad Otevře okno nastavení tisku štítků čárových kódů Otevře okno nastavení tisku štítků EAN Zobrazí okno technických parametrů Otevře přehled rezervací s nesplněným požadavkem na blokaci Ovládací prvky na liště nástrojů Kromě standardních funkcí (Zavři okno, Formulář, Sestava, Ulož, Vrať změny, Vrať, První, Další, Předchozí, Poslední a Obnov) obsahuje lišta nástrojů tato funkční tlačítka (popis se Vám zobrazí po najetí kurzoru na vybranou ikonu), která najdete také u karty výdajů: Skladová karta. K aktuálnímu řádku přijatého zboží otevře okno skladové karty, kde naleznete nejen aktuální stav tohoto zboží na skladě ale i historii příjmů a příjmů. Zboží. K aktuálnímu řádku přijatého zboží otevře okno karta zboží, kde naleznete detailní informace o tomto zboží evidované v ceníku. Související doklady. Zobrazí veškeré související doklady (přijaté faktury,vystavené faktury

22 14 atd.) Dokument. Zobrazení detailních informací dokumentu. Storno příjemky Parametry výběru příjemky Tisk příjemky Konfigurace Párování příjemek Storno příjemky Karta Storno příjemky Vám umožňuje stornovat vybranou příjemku. Storno příjemky provedete zadáním povinných údajů (sklad, rok, doklad) a potvrzením tlačítka STORNO. Parametry výběru příjemky Tisk příjemky Konfigurace Párování příjemek Parametry výběru příjemky Parametry výběrových kritérií využíváme k otevření konkrétní karty příjemky.

23 Funkční tlačítka: OK VÝMAZ ZPĚT Tlačítkem OK potvrdíme volbu otevření karty příjemky. Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria. Zavře aktuální okno. Tisk příjemky Konfigurace Párování příjemek Tisk příjemky Funkce Tisk příjemky umožňuje kompletní tisk příjemky vytvořené v systému Soft-4-Sale.Tisk příjemky lze také vyvolat: z okna karty příjemky z okna přehledu příjmových dokladů 15

24 16 Funkční tlačítka: TISK UKAŽ VÝDEJKA FORMULÁŘ ZPĚT HLEDEJ OD 1. Provede tisk jednoho výtisku přímo na tiskárnu. Otevře okno ukázky před tiskem. Otevře okno karty výdejky. Nastavení typu výstupního tiskového formuláře. Zavře aktuální okno. Zahájí hledání výdejky na základě hledaného textu. Posune kurzor na první místo hledaného výrazu. Přenos zboží do příjemky Pokud máte současně otevřeno okno přehledu zboží a okno příjemky můžete převádět vybrané zboží do příjemky a nemusíte tedy řádky příjemky ručně vyplňovat. Funkce přenosu zboží do příjemky se aktivuje z okna přehledu zboží pomocí tlačítka nástrojů. na liště Konfigurace Párování příjemek Konfigurace Skladové V submenu konfigurace můžete nastavit parametry funkcí menu Příjmy. Tisková sestava příjemky Povinné údaje karty příjemky Rozdělení celkových nákladů příjemky Konfigurace příjemky

25 Párování příjemek Tisková sestava příjemky Nastavení výstupního formuláře tisku příjemky. Povinné údaje karty příjemky Rozdělení celkových nákladů příjemky Konfigurace příjemky Párování příjemek Povinné údaje karty příjemky Nastavení zadávání údajů při vzniku nové karty příjemky. Rozdělení celkových nákladů příjemky 17

26 18 Konfigurace příjemky Párování příjemek Rozdělení celkových nákladů příjemky Skladové Konfigurace režimu rozdělení celkových nákladů příjemky, dle: váženého průměru hodnoty zboží váženého průměru množství zboží Konfigurace příjemky Párování příjemek Konfigurace příjemek Možnost výběru vyhledávání příjemek podle čárových kódů. Párování příjemek Párování příjemek Oblast funkcí Párování přjmů provádí kontrolu vystavených příjemek na pořízené přijaté faktury. Přehled dle příjmů 1:N Přehled dle příjmů N:1 Přehled dle faktur Tisk přehledů párování příjemek Analýza období párování příjemek Přehled dle příjmů 1:N Popis funkce je v přípravě... Přehled dle příjmů N:1 Přehled dle faktur Tisk přehledů párování příjemek Analýza období párování příjemek Přehled dle příjmů N:1 Popis funkce je v přípravě... Přehled dle faktur Tisk přehledů párování příjemek

27 19 Analýza období párování příjemek Přehled dle faktur Popis funkce je v přípravě... Tisk přehledů párování příjemek Analýza období párování příjemek Tisk přehledů párování příjemek a katur Funkce vytiskne přehled příjemek a faktur dle kritérií výběru, způsobu třídění a zvoleného typu výstupu. Funkční tlačítka: TISK UKAŽ VÝMAZ ZPĚT Provede tisk jednoho výtisku přímo na tiskárnu. Otevře okno ukázky před tiskem. Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria. Zavře aktuální okno. Analýza období párování příjemek Analýza období párování příjemek a faktur Funkce vytiskne přehled párování příjemek a faktur za určité období dle zvolených kritérií výběru a typu výstupu.

28 20 Funkční tlačítka: TISK UKAŽ VÝMAZ ZPĚT Provede tisk jednoho výtisku přímo na tiskárnu. Otevře okno ukázky před tiskem. Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria. Zavře aktuální okno. Výdeje 1.6 Výdeje Přehled výdejek Přehled zboží ve výdejkách Nová výdejka Karta výdejky Storno výdejky Tisk výdejky Generování výdejky dle zakázek Generování faktury dle výdejky Konfigurace Párování výdejek Přehled výdejek Funkce Přehled výdejek nabízí uživateli globální pohled na doklady o výdejích zboží s mnoha možnostmi výběru konkrétní skupiny dokladů (např.: za minulý měsíc, pro určitého odběratele, pod určitým kódem pohybu,...). Tyto doklady můžete libovolně třídit a sčítat.

29 21 Funkční tlačítka: VÝBĚR Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce. Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria. Zobrazí okno součtu, které odpovídají zadaným výběrovým kritériím. VÝMAZ SUMA Přehled zboží ve výdejkách Nová výdejka Karta výdejky Storno výdejky Tisk výdejky Generování výdejky dle zakázek Generování faktury dle výdejky Konfigurace Párování výdejek Přeheld zboží ve výdejkách Funkce Přehled vydaného zboží nabízí uživateli globální pohled na výdeje zboží bez ohledu na doklady (výdejky), ke kterým tyto výdeje patří. Díky výběrům můžete vidět pohromadě výdeje jediného výrobce nebo výdeje zboží jednoho typu. Tyto pohyby zboží můžete libovolně třídit a sčítat.

30 22 Funkční tlačítka: VÝBĚR Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce. Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria. Zobrazí okno součtu, které odpovídají zadaným výběrovým kritériím. VÝMAZ SUMA Nová výdejka Karta výdejky Storno výdejky Tisk výdejky Generování výdejky dle zakázek Generování faktury dle výdejky Konfigurace Párování výdejek Nová výdejka Menu VÝDEJE je organizováno stejně jako menu předchozí. Postup při tvorbě výdejky je stejný jako tvorba příjemky / včetně oprav a zrušení/ s jedinou výjimkou. Na řádku výdejky nelze zadávat cenu. Systém doplní cenu výdeje sám v okamžiku provedení výdeje tj. vyskladnění. Karta výdejky Storno výdejky Tisk výdejky Generování výdejky dle zakázek Generování faktury dle výdejky Konfigurace Párování výdejek

31 Karta výdejky Kartu výdejky stejně jako příjemky vybere na základě výběrových kritérií a následně se nám otevře okno výdejky s informacemi o zvolené výdejce. Ovládací prvky karty Vygeneruje nové číslo dokladu Slouží jako přepínač, který zviditelňuje nebo nechá zmizet informace o nákupní ceně a o procentuálním vyjádření rabatu. PROVEĎ OPRAVA Soft-4-Sale provede skutečný výdej ze skladu podle vytvořené výdejky. Před vlastním výdejem kontroluje zda může být výdej proveden a případné chyby hlásí (Např. nedostatečné množství materiálu na skladě). Úmysl vydat zboží podle výdejky musíte nakonec potvrdit (dotazové okno Chcete provést výdej zboží ze skladu? ). Otevře okno hromadné opravy výdejky. Více informací o hromadných opravách výdejek zde. VÝROBNÍ ČÍSLA TECH. PAR. ŠTÍTKY III Zobrazí okno výrobních čísel-výdej ze skladu. Otevře okno součtu tech.parametrů. Otevře okno nastavení tisku štítků čárových kódů Storno výdejky Tisk výdejky Generování výdejky dle zakázek Generování faktury dle výdejky Konfigurace Párování výdejek Storno výdejky Storno výdejky se provede po zadání čísla výdejky, kterou chcete nechat stornovat.

32 24 Tisk výdejky Generování výdejky dle zakázek Generování faktury dle výdejky Konfigurace Párování výdejek Tisk výdejky Funkce Tisk výdejky umožňuje kompletní tisk výdejky vytvořené v systému Soft-4-Sale. Tisk výdejky lze také vyvolat: z okna karty výdejky (viz kapitola Nová výdejka a Oprava výdejky) z okna přehledu výdejových dokladů (viz kapitola Přehled výdejek) Funkční tlačítka:

33 TISK UKAŽ VÝDEJKA FORMULÁŘ ZPĚT HLEDEJ OD 1. Provede tisk jednoho výtisku přímo na tiskárnu. Otevře okno ukázky před tiskem. Otevře okno karty výdejky. Nastavení typu výstupního tiskového formuláře. Zavře aktuální okno. Zahájí hledání výdejky na základě hledaného textu. Posune kurzor na první místo hledaného výrazu. Generování výdejky dle zakázek Generování faktury dle výdejky Konfigurace Párování výdejek Generování výdejky dle zakázek Popis funkce je v přípravě... Generování faktury dle výdejky Konfigurace Párování výdejek Generování faktury dle výdejek Výběr výdejek pro generování faktury (resp. dodacího listu) podle zvolených výběrových kritérií. 25

34 26 Ovládací prvky karty: VÝBĚR VÝMAZ NOVÁ! DOPLŇ NOVÝ! DOPLŇ ODZNAČ VŠE OZNAČ VŠE OZNAČENÉ OPRAVA ZPĚT Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazení je v přehledu na obrazovce. Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria. Vygeneruje novou fakturu z vybraných dat (zaškrknuté pole výběru dokladu) Odznačí daný výběr. Označí všechny doklady. Zobrazí jenom vybrané doklady. Otevře okno výdejky pro opravu dat. Zavře aktuální okno. Konfigurace Párování výdejek Konfigurace V submenu Konfigurace jsou umístěny položky pro nastavení funkcí menu Výdejky.

35 27 Povinné údaje karty výdejky Tisková sestava výdejky Konfigurace výdejek Párování výdejek Povinné údaje karty výdejky Nastavení zadávání povinných údajů při zakládání nové karty výdejky Tisková sestava výdejky Nastavení typu výstupního tiskového formuláře Konfigurace výdejek Funkce pro nastavení možnosti vyhledat zboží dle čárových kódů Párování výdejek Funkce pro kontrolu párování dokladů ze strany výdejů (párování výdejek), ze pohledu faktur, případně tiskové sestavy párování výdejek a faktur.

36 28 Přehled dle výdeje Přehled dle faktur Tisk přehledů párování výdejek a faktur Přehled dle výdeje Popis funkce je v přípravě... Přehled dle faktur Tisk přehledů párování výdejek a faktur Přehled dle faktur Popis funkce je v přípravě... Tisk přehledů párování výdejek a faktur Tisk přehledů párování výdejek a faktur Funkce pro tisk přehledů párování výdejek a faktur podle zvolených kritérií výběru, způsobu třídění a typu výstupu (tiskové sestavy). Funkční tlačítka: TISK Provede tisk jednoho výtisku přímo na tiskárnu.

37 UKAŽ VÝMAZ ZPĚT 29 Otevře okno ukázky před tiskem. Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria. Zavře aktuální okno. Převody 1.7 Převody Přehled převodek Přehled zboží v převodkách Nová převodka Nová konstrukční převodka Karta převodky Konfigurace Přehled převodek Funkce Přehled převodek nabízí uživateli globální pohled na doklady o převodech zboží ze skladu na sklad s mnoha možnostmi výběru konkrétní skupiny dokladů (např.: za minulý měsíc, pro určitého odběratele, pod určitým kódem pohybu,...). Tyto doklady můžete libovolně třídit a sčítat. Funkční tlačítka: VÝBĚR Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a

38 30 zobrazí je v přehledu na obrazovce. Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria. Zobrazí okno součtu, které odpovídají zadaným výběrovým kritériím. VÝMAZ SUMA Přehled zboží v převodkách Nová převodka Nová konstrukční převodka Karta převodky Konfigurace Přehled zboží v převodkách Funkce Přehled zboží na převodkách nabízí uživateli globální pohled na zboží v převodkách bez ohledu na doklady (převodky), ke kterým tyto převodky patří. Díky výběrům můžete vidět pohromadě převodky jediného výrobce nebo převodky zboží jednoho typu. Tyto pohyby zboží můžete libovolně třídit a sčítat. Funkční tlačítka: VÝBĚR VÝMAZ SUMA Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce. Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria. Zobrazí okno součtu, které odpovídají zadaným výběrovým kritériím.

39 31 Nová převodka Nová konstrukční převodka Karta převodky Konfigurace Nová převodka Karta Převodky umožňuje uživateli realizovat převod zboží nebo materiálu mezi sklady. Vyplnění a práce s převodem odpovídá práci s výdejkou. Jediným a hlavním rozdílem je povinnost vyplnit sklad do kterého se převod směřuje. Uvnitř systému se převod po provedení ukládá jako dva vzájemně svázané doklady: Výdejku a Příjemku. Tyto doklady můžete pak vidět i mezi přehledy příjmů a výdejů. Aby bylo možné odlišit převody od obyčejných výdejů a příjmů je nutné, aby převodky měly připraveny vlastní kódy pohybů! (viz číselník Kódů pohybů) Ovládací prvky karty Vygeneruje nové číslo dokladu. Generátor reaguje na existující zadání prefixu čísla dokladu. PROVEĎ KONSTRUKČNÍ PŘEČÍSLOVAT! Sof-4-Sale provede skutečný převod dle vytvořené převodky. Otevře okno převodky konstrukčních celků.

40 32 VÝROBNÍ ČÍSLA TECH. PAR. ŠTÍTKY III I Otevře okno součtů technických parametrů. Otevře okno nastavení tisku štítků čárových kódů. Nová konstrukční převodka Karta převodky Konfigurace Nová konstrukční převodka Tato převodka umožňuje vést odděleně sklady konstrukčních celků a konstrukčních prvků. Do této převodky uživatel zadá konstrukční celky bez rozpadu. A může provést převod ze skladu na sklad dvěma způsoby (těmto způsobům odpovídají dvě výkon tlačítka na kartě převodu). První varianta je převod rozpadem ze skladu celků se na vydá konstrukční celek a na sklad prvků se přijme jeho rozpad na prvky. Druhá varianta umožňuje tzv. sestavení celku. Ze skladu prvků se vydá rozpad prvků odpovídající zadanému celku a na sklad celků se přijme konstrukční celek. Konstrukční převodka se tedy skládá ze dvou částí - výdejky a příjemky. Na jedné straně je sada prvků a druhé straně jenom prvek. Po otevření převodky je vždy vidět výdajová část převodky. Po poklepání na číslo dokladu ve směru Kam (příjmový směr) otevřít druhý příslušný doklad - příjemku. Při provedení konstrukčního převodu rozpadem se počítá cena prvků podle aktuální ceníkové nákupní ceny a váhovým poměrem cen a množství se přepočte cena prvků tak aby celková cena přesně odpovídala aktuální skladové ceně konstrukčního celku. Při provedení konstrukčního převodu sestavením se cena konstrukčního celku vypočte podle součtu aktuálních skladových cen prvků. Celková hodnota výdajové a příjmové části konstrukční převodky je stejně jako u klasické převodky shodná. Finančně tedy nedochází ke změně hodnoty stavu zásob.

41 33 Konstrukční převodka nad stejným skladem Konstrukční převodka byla upravena tak, že probíhá metodou, která zajišťuje rychlejší provedení a hlavně provedení konstrukční převodky bez omezení počtu prvků, které vzniknou rozpadem. Doposud bylo toto omezení takové, že po rozpadu mohla mít konstrukční převodka maximálně 200 řádků. Toto omezovalo určité rozsáhlé konstrukční převody. V tuto chvíli konstrukční převodka není omezována rozsahem, zajišťuje stabilitu tohoto převodu vzhledem k ostatním uživatelům systému (docházelo ke zpomalování přístupu do databáze při rozsáhlých konstrukčních převodech). Současnou úpravou bylo dosaženo toho, že konstrukční převodka může proběhnout nad jedním jediným skladem, tzn. není nutné vést samostatně sklady dílů a sklady celků, i když je tato varianta z hlediska užívání systému praktická. Ovládací prvky karty Vygeneruje nové číslo dokladu. Generátor reaguje na existující zadání prefixu čísla dokladu. Spustí test výrobních čísel. Otevře okno zobrazení vztahů mezi doklady.

42 34 PŘEČÍSLOVÁNÍ MODIFIKACE PROVEĎ ROZPAD PROVEĎ SESTAVENÍ Provede náhradu stávajících čísel pozic automatickým číslováním od 001 do 999. Pořadí řádků převodky zůstane zachováno. Modifikace položky konstrukčních celků. Realizuje převod sestavením konstrukčních celků z prvků. Karta převodky Konfigurace Karta převodky Funkce pro zobrazení karty převodky. Kartu převodky zobrazíte po zadání parametrů výběru zvolené převodky. Konfigurace Konfigurace Submenu Konfigurace obsahuje položky pro nastavení funkcí menu Převodky. Tisková sestava převodky Povinné údaje karty převodky Konfigurace převodek Čtečka čárového kódu Tisková sestava převodky Funkce pro nastavení typu výstupního tiskového formuláře.

43 Povinné údaje karty převodky Funkce pro nastavení zadávání povinných údajů při vzniku nové karty převodky Konfigurace převodek Funkce pro nastavení možnosti vyhledávání zboží podle čárových kódů. 1.8 Čtečka čárového kódu 35

44 36 Ovládací prvky karty DOWNLOAD PROVEĎ OZNAČ VŠE ODZNAČ VŠE KONFIGURACE ZPĚT Zpuštění příkazu zadaného v konfiguraci pro čtečku. Provede vybranou akci importu dat. Označí všechny položky. Odznačí vše vybrané. Natavení čtecího zařízení. Zavře aktuální okno. Prodej 1.9 Prodej Funkce zahrnuté v submenu Prodej zajišťují přímý prodej na prodejnách uživatele. Funkce prodeje nahrazují fakturaci a výdej ze skladu a od vystavení faktury se liší v několika základních bodech. Vyplnění nového prodejního dokladu je podstatně jednodušší. Není povinností uvádět název firmy odběratele. Pokud je uváděn odběratel může sice uživatel najít odběratele ve své "bázi kontaktů" (stejně jako u faktury), ale současně může vyplnit údaje o zcela unikátně přímo v prodejním dokladu. Tento odběratel (tzv. náhodný příchozí) se neukládá do základní báze kontaktů a zůstává evidován pouze na prodejním dokladu Vystavení prodejního dokladu je svázané s automatickou tvorbou výdejního dokladu (výdejky) a pokladního dokladu. Současně s prodejkou je tedy proveden výdej ze skladu. Pokud není dostatek zboží na prodejním skladě, bude tato výdejka pouze vytvořena jako doklad a uložena v systému ve stavu "Příprava". Vlastní realizace výdeje bude tak odložena na dobu, kdy evidenční stav prodejního skladu bude doplněn o požadované zboží. Tento postup zajistí hladký a rychlý průběh prodeje zboží i v situaci, kdy byl sklad sice fakticky doplněn zbožím, ale v systému nebyl proveden příjem zboží na sklad. S prodejem zboží souvisí i pokladny. Číselník pokladen a evidence finančních transakcí navazuje na oblast prodeje v systému Soft-4-Sale. Systém má nejen číselník jednotlivých pokladen, ale ke každé pokladně je evidován aktuální stav finanční hotovosti a historie finančních transakcí. Prodejka mění aktuální stav hotovosti v pokladně a v historii finančních transakcí je prodej zaevidován jako samostatné finanční transakce s názvem "Prodejka" a s odkazem na číslo prodejky. Prodej zboží pracuje v režimu start - end (Zahájení - Ukončení). Ukončení prodeje v daný den nebo převzetí pokladny jiným obchodníkem představuje pro systém výzvou k vytvoření záznamu do historie finančních transakcí. Takto vytvořená transakce má informativní charakter (Typ A) a není na ni vázána žádná částka. (0 Kč) Zahájení vlastního prodeje zboží vyžaduje zadání některých relativně stabilních parametrů: označení pokladny, jméno prodavače (obchodníka), označení prodejního skladu a kódu pohybu, se kterým budou realizovány výdeje zboží. Uživatel takto předplní parametry, které budou automaticky využívány pro prodej a při vlastní tvorbě prodejky je nemusí opakovaně vyplňovat. Modul "Prodej" dále umožňuje tisk prodejního dokladu, zobrazení a tisk nejrůznějších přehledů, součtů a statistik. Přehled prodejek Přehled zboží v prodejkách Nová prodejka Nastavení parametrů prodeje

45 37 Tisk přehledu prodejek Konfigurace Křížové tabulky Přehled prodejek Funkce Přehled prodejek nabízí uživateli globální pohled na prodejní doklady s mnoha možnostmi výběru konkrétní skupiny dokladů (např.: za minulý týden, den, z konkrétní pokladny,...). Tyto přehledy můžete libovolně třídit a sčítat. Na jednom řádku přehledu najdete jeden prodejní doklad. Funkční tlačítka: VÝBĚR Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce. Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria. Zobrazí okno součtu, které odpovídají zadaným výběrovým kritériím. VÝMAZ SUMA Přehled zboží v prodejkách Nová prodejka Nastavení parametrů prodeje Tisk přehledu prodejek Konfigurace Křížové tabulky Přehled zboží v prodejkách Funkce Přehled prodaného zboží uživateli globální pohled na prodané zboží s možnostmi výběru konkrétní skupiny zboží s vazbou na prodejní sklad, pokladnu nebo na prodejní období (např.: za minulý týden, den, z konkrétní pokladny,...). V přehledu můžete třídit a sčítat. Jednomu řádku přehledu odpovídá řádek prodejky.

46 38 Funkční tlačítka: VÝBĚR Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce. Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria. Zobrazí okno součtu, které odpovídají zadaným výběrovým kritériím. VÝMAZ SUMA Nová prodejka Nastavení parametrů prodeje Tisk přehledu prodejek Konfigurace Křížové tabulky Nová prodejka Funkce Nová prodejka slouží k vytvoření nového prodejního dokladu.

47 39 Ovládací prvky prodejky Vygeneruje nové číslo dokladu Provede součet cen všech řádků prodejky Otevře konfigurační okno stanovení způsobu kalkulace cen Kč ze zahraničních cen. Slouží jako přepínač, který zviditelňuje nebo nechá zmizet informace o nákupní ceně a o procentuálním vyjádření rabatu. Nastavení stupně ochrany dat. Zobrazí rekapitulaci vystavených faktur. Ukáže tiskovou sestavu prodejky na obrazovce PRODEJ KARTA Provede prodej (současně i výdej ze skladu a aktualizuje stav finanční hotovosti v pokladně)

48 40 OPRAVA NASTAVENÍ KONTROLA DOKLAD STORNO TISK Hromadná oprava prodejky. Provede nastavení parametrů prodeje (pokladna, prodejce, sklad, kód pohybu) Test výrobních čísel. Zobrazí náhled před tiskem. Tlačítko pro stornování prodejky. Provede tisk jednoho výtisku přímo na tiskárnu. Opravné tlačítko na prodejce Na prodejce existuje opravné tlačítko stejné jako na faktuře. Jedná se o tlačítko Změna, které umožňuje převést prodejku, která je již prodaná do editovatelného stavu a provést v ní opravu. Toto tlačítko je chráněno systémovým heslem. Uživatel tak může opravit již dříve vystavený doklad v situaci, kdy se jedná o chybu ovládání nebo zadání. Je třeba připomenout, že pokud bude prodejka opravována zpětně pomocí změnového tlačítka, musí se tato oprava provést I do výdejky, která je s touto prodejkou svázaná. Zahájení a ukončení prodeje Funkce Zahájení a ukončení prodeje slouží především k nastavení nutných parametrů prodeje. Pokladna, Obchodník (prodavač), Sklad (ze kterého se bude automaticky vydávat zboží), Kód pohybu (použitý kód pro výdej zboží) Nastavení parametrů prodeje Tisk přehledu prodejek Konfigurace Křížové tabulky Nastavení parametrů prodeje Popis funkce je v přípravě... Tisk přehledu prodejek Konfigurace Křížové tabulky Tisk přehledu prodejek Funkce Tisk přehledů nabízí uživateli dva typy tiskových sestav s množstvím výběrových kritérií. První je sestava přehledová s tiskem jedné prodejky na jednom řádku. Druhý typ sestavy "kumulace zboží" tiskne kumulovanou sestavu prodeje zboží. Na jednom řádku sestavy je součet všech prodejů daného zboží. Druhou úroveň mezisoučtů si volí uživatel v parametrickém okně a může tak získat součet prodejů po měsících, obchodnících, skladech resp. pokladnách. Volba typu sestavy mění obsah i nabídku třídících kritérií.

49 Funkční tlačítka: TISK UKAŽ ZPĚT Provede tisk jednoho výtisku přímo na tiskárnu. Otevře okno ukázky před tiskem. Zavře aktuální okno. Konfigurace Křížové tabulky Konfigurace Submenu Konfigurace obsahuje položky pro nastavení funkcí menu Prodej. Tisková sestava prodejky Povinné údaje karty prodejky Konfigurace prodeje Přepočet nákupních cen prodeje Konfigurace rozpadu konstrukčních celků na prodejce Řízení elektronické pokladny 41

50 42 Křížové tabulky Tisková sestava prodejky Nastavení typu výstupního tiskového formuláře prodejky. Povinné údaje karty prodejky Konfigurace prodeje Přepočet nákupních cen prodeje Konfigurace rozpadu konstrukčních celků na prodejce Řízení elektronické pokladny Křížové tabulky Povinné údaje karty prodejky Nastavení vyplnění povinných údajů při vzniku nové karty prodejky. Konfigurace prodeje Přepočet nákupních cen prodeje Konfigurace rozpadu konstrukčních celků na prodejce

51 Řízení elektronické pokladny Křížové tabulky Konfigurace prodeje Nastavení modulu prodeje pro tisk a práce s cenou. Přepočet nákupních cen prodeje Konfigurace rozpadu konstrukčních celků na prodejce Řízení elektronické pokladny Křížové tabulky Přepočet nákupních cen prodeje Popis funkce je v přípravě... Konfigurace rozpadu konstrukčních celků na prodejce Řízení elektronické pokladny Křížové tabulky Konfigurace rozpadu konstrukčních celků na prodejce Nastavení používání rozpadu konstrukčních celků prodejce. Řízení elektronické pokladny 43

52 44 Křížové tabulky Řížení elektronické pokladny Nastavení řízení elektronické pokladny z prodejky. bez řízení otevření pokladny otevření pokladny + částka k vrácení Křížové tabulky Rezervace Křížové tabulky Popis funkce je v přípravě... Ovládací prvky karty UKAŽ GRAF VOLBY ZPET VÝMAZ TABULKA MARKETING Otevre okno ukázky pred tiskem. Zobrazí okno grafu, který odpovídá zadaným kritériím. Otevre okno pro konfiguraci tisku krížové tabulky. Zavre aktuální okno. Provede výmaz všech výberových polí tvorící výberová kritéria. Zobrazí okno tabulky, která odpovídá zadaným kritériím. Zobrazí okno pro generování marketingového výberu. Rezervace 1.10 Rezervace Rezervační systém je úzce svázán se systémem zakázkovým, především pak s přijatými a vystavenými objednávkami. Filosofie spočívá v tom, že je možné využít možnosti rezervace nebo blokace zboží na základě nabídky či přijaté objednávky. Systém Soft-4-Sale umí tyto doklady nejen vytvářet a evidovat, ale také z nich generovat hromadné objednávky atd.. Další informace získáte v modulu ZAKÁZKY. Přehled rezervací Nová rezervace Karta rezervace Tisk přehledů rezervací Přehled rezervací Funkce Přehled rezervací nabízí uživateli globální pohled na doklady rezervace s mnoha možnostmi výběru konkrétní skupiny dokladů (např.: za minulý týden, den, z konkrétní pokladny,...). Tyto přehledy můžete libovolně třídit a sčítat. Na jednom řádku přehledu najdete jeden rezervační doklad.

53 45 Funkční tlačítka: VÝBĚR Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce. Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria. Zobrazí okno součtu, které odpovídají zadaným výběrovým kritériím. VÝMAZ SUMA Nová rezervace Karta rezervace Tisk přehledů rezervací Nová rezervace Nastavení Novou rezervaci můžete založit dvěma způsoby: 1. V menu Sklad - Rezervace - Nová rezervace (formou vyplnění prázdné karty) 2. Ikonou pro nový záznam v nástrojové liště nad přehledem rezervací. Karta rezervace Tisk přehledů rezervací

54 Karta rezervace Popis funkce je v přípravě... Ovládací prvky karty rezervace REZERVACE BLOKACE ZRUŠ VÝDEJKA DEBLOK ZPĚT Otevře se okno. Blokace zboží bez udání předpokládaného termínu potřeby. Ruší rezervaci zboží na skladě. Provede výdej zboží na skladě, které je k dispozici. Odblokuje rezervaci na skladě. Zavře aktuální okno. Tisk přehledů rezervací Tisk přehledů rezervací Funkce pro vytištění sestavy přehled rezervací podle zvolených kritérií výběru. Funkční tlačítka: TISK UKAŽ ZPĚT Provede tisk jednoho výtisku přímo na tiskárnu. Otevře okno ukázky před tiskem. Zavře aktuální okno.

55 47 Textové atributy 1.11 Textové atributy V menu sklad je submenu textové atributy s příkazy textové atributy 1 a textové atributy 2. Tyto příkazy ukazují stav skladu v konkrétním textovém atributu, tedy to co se ukazuje detailně pod skladovou kartou, je zde v přehledové sestavě nad vším zbožím, které je ve skladu. Lze zde samozřejmě hledat i podle textového atributu a tím je zde možná aplikace takových funkcí jako je paletizace, tedy možnost dohledat určité zboží a podívat se na jakých místech je uloženo ve skladu, je možné vybrat konkrétní místo ve skladu a ukázat co všechno je v tomto místě uloženo atd. Textové atributy na skladové kartě Tiskové sestavy 1.12 Tisk Tisk stavu

56 48 Tisk stavu zakázkových skladů Tisk pohybu dokladu Tisk pohybu - zboží Tisk skladované karty Tisk stavu Tiskové sestavy v tomto příkaze zobrazují aktuální stav zásob zboží na skladech. Příkaz nabízí různé typy sestav s několika možnostmi třídění a s bohatými parametry výběru dat. Ovládací prvky karty TISK UKAŽ ZPĚT NA CESTĚ DOSTUPNOST VÝMAZ Provede tisk jednoho výtisku přímo na tiskárnu. Otevře okno ukázky před tiskem. Zavře aktuální okno. Hromadně aktualizuje doplňkové informace o množství na cestě, v požadavcích a v přípravě. Přepočet dostupnosti zásob na skladě. Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria. Poznámky k použití Mezisoučty Volba kritéria třídění určuje u sestavy Aktuální stav skladu i skupinu pro mezisoučty. Stránkování Volba kritéria třídění určuje i způsob stránkování sestav:

57 sklad - objednací číslo: číslo zboží - sklad: výrobce - objednací číslo: název: 49 každý sklad na nové stránce třídění dle čísla zboží každý výrobce na nové stránce třídění dle názvu Prodejní cena a hodnota V sestavě aktuální stav skladu je vedle evidované hodnoty zboží na skladě, uvedena i hodnota vypočtená s použitím ceníkové prodejní ceny. Tato informace nemá nic společného se skladovým hospodářstvím, ale nese v sobě podstatnou informaci: kolik peněz mi vlastně leží ve skladu pokud bych je prodal. Rozdíl hodnot skladových a hodnot ceníkových prodejních pak představuje možný zisk z případného prodeje zboží. Tisk stavu zakázkových skladů Tisk pohybu dokladu Tisk pohybu - zboží Tisk skladované karty Tisk stavu zakázkových skladů Funkce pro vytištění přehledu o stavu zboží na zakázce. Nejpoužívanější je typ výstupu přehled (široký). Ovládací prvky karty TISK UKAŽ Provede tisk jednoho výtisku přímo na tiskárnu. Otevře okno ukázky před tiskem.

58 50 ZPĚT VÝMAZ Zavře aktuální okno. Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria. Tisk pohybu dokladu Tisk pohybu - zboží Tisk skladované karty Tisk pohybu dokladu Tato funkce vytváří tiskový přehled příjemek a výdejek jednotlivě nebo hromadně. Typ výstupu doklady" vytváří sestavy položkově dle čísla dokladu v korunových částkách. Částky jsou i u výdejů uváděny v kladných hodnotách a umožňují tak kontrolu a tisk pořízených dokladů. Typ výstupu příjemky" tiskne každou příjemku na novou stránku. Pořízené výdejky je možno tisknout jednotlivě i hromadně. Doklady v přípravě jsou označeny V PŘÍPRAVĚ". Ovládací prvky karty TISK UKAŽ Provede tisk jednoho výtisku přímo na tiskárnu. Otevře okno ukázky před tiskem.

59 ZPĚT VÝMAZ 51 Zavře aktuální okno. Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria. Tisk pohybu - zboží Tisk skladované karty Tisk pohybu - zboží Tato funkce vytváří přehledové tiskové sestavy o příjmech a výdejích zboží. Ovládací prvky karty TISK UKAŽ ZPĚT VÝMAZ Provede tisk jednoho výtisku přímo na tiskárnu. Otevře okno ukázky před tiskem. Zavře aktuální okno. Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria. Tisk skladované karty Tisk skladové karty Funkce Tisk skladové karty umožňuje kompletní tisk skladové karty evidované v systému Soft-4-Sale.

60 52 Okno výběru skladové karty Poznámky k použití Řazení řádků Jednotlivé řádky historie pohybů jsou na skladové kartě řazeny podle data pohybu sestupně. Vyvolání tisku Tisk skladové karty lze také vyvolat: z okna skladové karty (viz kapitola Skladová karta) z okna přehledu stavu skladů (viz kapitola Stav skladů) Funkční tlačítka: TISK UKAŽ KARTA ZPĚT HLEDEJ OD 1. Provede tisk jednoho výtisku přímo na tiskárnu. Otevře okno ukázky před tiskem. Otevře okno skladové karty zboží, na kterým je umístěný kurzor. Zavře aktuální okno. Zahájí hledání výdejky na základě hledaného textu. Posune kurzor na první místo hledaného výrazu. Rekapitulace 1.13 Rekapitulace Funkce Rekapitulace umožňuje kompletní tisk skladové karty evidované v systému Soft-4-Sale. Okno výběru skladové karty

61 Kritéria výběru Datum od: do: Sklad: Kód pohybu: Typ výstupu rekapitulace pohybu zásob rekapitulace stavu zásob deník příjmů deník výdejů deník převodů výkaz stavu zásob výkaz stavu zásob znak mód časové omezení - spodní mez - povinný parametr časové omezení - horní mez - povinný parametr číslo skladu nebo alespoň počáteční znaky (výběrové pole dle číselníků Sklady) kód pohybu nebo alespoň počáteční znaky (výběrové pole dle číselníku Typy pohybů) má smysl pouze pro rekapitulace pohybové (deník příjmů, výdejů a převodů) rekapitulace pohybů zásob součtovaná dle skladu, středisek, kód pohybů rekapitulace stavu zásob (v čase od - do) dle skladů detailní přehled příjmů detailní přehled výdejů detailní přehled převodů detailní přehled převodů detailní přehled převodů ve znakovém módu Ovládací prvky karty TISK UKAŽ EXPORT ZPĚT 53 Provede tisk jednoho výtisku přímo na tiskárnu. Otevře okno ukázky před tiskem. Exportuje sestavu pohybů do tabulky excelu. Zavře aktuální okno.

62 54 Administrace skladu 1.14 Administrace skladu Administrace skladů zajišťuje údržbu dat ve skladech jako je přepočet stavu zásob, uzávěrku skladů, skladovou inventuru apod Přepočet stavu zásob Funkce přepočítá stav zásob na skladových kartách. Ovládací prvky karty PROTOKOL PROVEĎ PROTOKOL POHYBY PROTOKOL JEN TXTA1 PROTOKOL JEN TXTA2 ZPĚT Zobrazí náhled před tiskem protokolu přepočet skladových karet. Provede přepočet vybraných skladů. Zobrazí náhled před tiskem protokolu přepočtu dokladů. Provede přepočet všech pohybů. Zobrazí náhled před tiskem protokolu přepočtu textových atributů. Provede přepočet textových atributů. Zobrazí náhled před tiskem protokolu přepočtu textových atributů. Provede přepočet textových atributů. Zavře aktuální okno. Funkce přepočítává stav zásob na skladových kartách tlačítko Proveď a dále všechny příjemky a výdejky tlačítko Pohyby. Pro výpočet průměrných cen na jednotlivých kartách propočítá všechny provedené a nestornované pohyby. Průměrná cen se vypočítá jako podíl hodnot suma_kč/suma_množství.

63 Uzávěrka skladu (archivace) Uzávěrka skladu (archivace) systém smaže všechny příjemky a výdejky (pro zrychlení systému) a nahradí je jedinou příjemkou, která obsahuje stav zásob ke dni uzávěrky. Systém provede archivaci skladových dokladů Skladová inventura Doporučený postup Přípravný krok (přepočet stavu zásob a dokladů - viz. výše) Výtisk inventury stavu zásob (aktuální nebo časově zpětný) Vytvoření dokladu inventury (evidenční a skutečně zjištěný stav zásob na jednotlivých skladových kartách) Vygenerování rozdílových opravných dokladů (přebytek, manko, halířové vyrovnání,) Zaskladnění a tisk opravných dokladů (příjemek) Přepočet skladů skladovým robotem pokud byla inventura realizována zpětně Volitelně: Uzávěrka skladu (zruší skladové doklady až po den uzávěrky a nahradí je příjmovými doklady, jenž obsahují stavy všech skladů ke dni uzávěrky) Tisk inventury Základním předpokladem pro správnou inventuru je inventurní tisková sestava zboží. Tuto sestavu najdete v modulu sklad-tisk stavu.tento dokument slouží k zápisu fyzického stavu skladu a to v případě že chcete provést inventuru k aktuálnímu dni. Druhá možnost umožňuje výtisk inventury k vámi zadanému datumu. Tuto sestavu aktivujete z menu sklad - rekapitulace Doklad skladové inventury Vytvoření dokladu inventury nalezneme v modulu sklad -> administrace skladu -> skladová inventura. Zde zadáme údaje, ke kterému dni chceme inventuru provést a na jakém skladě ji chceme provést a po promáčknutí tlačítka Vytvoř systém sám zhotoví skladovou inventuru. Otevřením řádku inventury se dostaneme do celkového přehledu zásob. Systém doporučuje provést uzávěrku příslušného skladu je však na uživateli jak se rozhodne.

64 Ovladací prvky Tlačítko Vytvoř provede skladovou inventuru a zapíše se jako řádek inventury skladových zásob. Poklepnutím na řádek se otevře přehled zásob obsahující jak stav evidenční, tak pole pro zápis stavu zjištěného při inventuře. Na přehledové kartě zásob najdeme výběrová kriteria která mají stejnou funkcionalitu jako na kterékoliv jiné přehledové sestavě systému Soft 4 Sale.Množství udávané na přehledu je dle skladové karty a pole skut. je pole kam můžete zapisovat zjištěný stav. Dále zde nalezneme tlačítko Kouzelník a tlačítko Doklady, která budou popsána níže. Ovládací prvky VÝBĚR VÝMAZ Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce. Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria.

65 KOUZELNÍK DOKLADY 57 Toto tlačítko slouží jako hromadný příkaz pro doplnění množství na skladových kartách do pole skutečné množství. Tlačítko Doklady " umožňuje opravit vše buď na společný doklad nebo, samostatně. Přebytek, Manko, Haléřové vyrovnání, Opravný doklad bude zapsán jako příjemka a to s datumem ke kterému je inventura udělána. Kontrolou je zápis v přehledu příjemek. Přebytek: skladová karta ukazuje 5 ks skutečnost je 8 ks je třeba vystavit opravný doklad (příjemku na 3 ks nebo výdejku na -3 ks). Tento doklad vznikne promáčknutím tlačítka Doklady Manko: skladová karta ukazuje 5ks skutečnost jsou 2ks je třeba vystavit opravný doklad (výdejku na 3 ks). Tento doklad vznikne promáčknutím tlačítka Doklady Haléřové vyrovnání: Pokud nastane situace kdy množstevní stavy na skladě jsou oba nulové a finanční hodnota je nenulová, pak tlačítko Doklady vystaví příjemku, kde bude uvedeno nulové množství a v ceně finanční hodnota s opačným znaménkem. Tento doklad realizuje halířové vyrovnání u skladových karet, kde zůstal při nulovém množství finanční přebytek nebo manko. Opravné doklady jsou typicky samostatné příjemky a výdejky. Výhodné je zadávat jen výdejky, které přepočítá robot. Nové příjemky, výdejky jsou vidět v přehledu příjemek, výdejek. Vzniklým příjemkám, výdejkám zadám kód pohybu a pak dám Proveď. Provede se zaskladnění inventurních dokladů. Po zaskladnění spouštím Skladového robota, který přepočte výdejky na průměrové ceny. V poznámce inventurní příjemky nebo výdejky je zápis o provedení opravného dokladu vztahující se k inventuře Skladový robot Funkce "skladový robot" v administraci skladů umožňuje opakovaně realizovat veškeré příjmy a výdeje nad skladem od určitého datumu a dosáhnout tak toho, že veškeré časové a finanční nesrovnalosti, ke kterým došlo v průběhu vedení skladů, budou znovu přepočteny. Jedná se o systém, kdy se využívá základní charakteristiky skladu - a to, že výdeje probíhají na základě váženého průměru skladových cen. Pokud tedy uživatel manipuluje s časem příjmu a výdeje, systém nezohledňuje při aktuálním provedení příjmu nebo výdeje tyto časové manipulace a výdej vždy probíhá podle právě aktuální průměrné skladové ceny přesto, že týden poté co byl proveden výdej někdo zaskladní zboží s časem, který by měl tento výdej předbíhat. Stejně tak pokud dochází ke

66 58 změně ceny na příjmu, protože např. přijde pozdě faktura za dopravu a dělá se opravná příjemka, která pouze finančně manipuluje se stavem zásob a doceňuje tak hodnotu příjmu, výdeje, které byly již realizovány nezohledňují tyto posuny. Skladový robot tedy bere od určitého data postupně příjmy a výdeje v jejich aktuálních finančních a časových hodnotách a znovu počítá průměrné ceny pro jednotlivé výdeje. Výsledkem práce skladového robota jsou návrhy změn v cenách výdejek podle správného časového sledu a podle správných časových hodnot. Skladový robot má několik výkonných tlačítek a probíhá v několika fázích: Příprava - skladový robot provede výpočet průměrných cen za období od" do" a opraví průměrové ceny na výdejkách. Protokol změn - ukazuje: mínusové stavy (výdej do mínusu) změnu ceny Náhled na změnu doklady ukáže položkově finanční rozdíl, ke kterému dochází u výdejů Náhled na změny sklady ukáže stav zásob sumárně v Kč Protokol změn dokladů vytvoří protokol podklad pro zaúčtování změn Uživatel má ještě možnost před tím než se rozhodne akceptovat stav, který navrhuje skladový robot, prohlédnout si k jakým změnám došlo, protokol změn, u kterých skladových karet došlo k finančnímu pohybu, v jakém směru a prohlédnout si veškeré výdajové doklady a velikosti finančních změn. Je možné opravovat data, zejména mínusové stavy, které robot neopraví a znovu spustit přípravu. Na konci oprav zmáčknu tlačítko Proveď, které všechny navržené změny akceptuje a zapíše do aktuální databáze. Skladový robot má vliv na hodnotu skladových pohybů a je nebezpečné použít skladový robot ve chvíli, kdy je systém Soft-4-Sale přímo provázán s účetním systémem i co do skladových dokladů. Pokud se pravidelně ze systému Soft-4-Sale přenášejí skladové doklady do účetnictví, nebylo by vhodné používat skladového robota, protože by mohlo dojít k finančnímu přecení dokladu, který je již zaúčtován. V tomto případě doporučujeme zavést režim, kdy se např. v průběhu jednoho měsíce neposílají do účetnictví aktuální doklady, pak se pro toto období spustí skladový robot a určité množství dokladů se tak znovu přepočte a teprve poté se přenesou do účetnictví. FIFO robot Doposud pracoval skladový robot pouze v režimu AVG (v režimu průměrné skladové ceny). V současné době umí zpracovat I režim FIFO tzn. umí zpracovat situaci, a zrekonstruovat kompletně příjmy a následně i výdeje podle této metody a tím navrhnout změny v cenách FIFO. Tato úprava je velice podstatná pro ty, kteří používají FIFO a měly s ním trvalé problémy, protože jakýkoli časový posun dokladu příjmového nebo výdajového změnil totálně chování systému a někdy dokonce i rozhodil skladové ceny Kontrola a kumulace dokladů Popis funkce je v přípravě...

67 59 Ovládací prvky karty kontroly PŘEVODY VÝROBKY MĚSÍČNÍ KUMUL Zobrazí protokol výsledku kontroly skladových dokladů převodů. Zobrazí protokol výsledku kontroly skladových dokladů výrobků. Zobrazí protokol výsledku kontroly měsíčník součtů. kumulace DÁVKY INTERNÍ INVENTURNÍ dílna 06 VÝKAZY VÝDAJE INVERZNÍ ZPĚT Zavře aktuální okno Skladový vysavač Další funkcí, kterou najdete ve stále se rozšiřujícím menu administrace skladu, je skladový vysavač, což je nástroj, který umožňuje hromadný výdej, hromadný převod a vyčištění určitého skladu od stavu zásob. Tímto příkazem se můžeme obrátit na určitý sklad a požádat o vytvoření totální výdejky tzn. výdejky, která vydá veškeré nenulové zboží, které je právě aktuálně na skladu.

68 60 Druhým pokynem je vygenerování převodky, která opět připraví veškeré nenulové zboží, které je na skladě pro převod na sklad, který si uživatel zadá. Oba tyto doklady vznikají, jako doklady v přípravě tzn., že buďto tlačítkem Proveď opravdu sklad vyčistíme - vysajeme celý sklad a nebo právě před vysáním uděláme ještě určité drobné operace, které zajistí, že na skladě zůstanou drobné zásoby, které potřebujeme. Tento způsob vysání skladu - pokud použijeme pro výdej nebo převod zboží pracuje s výstupním dokladem (Výdejka), jež neumí vydávat nulové množství. Je možné, že při zaokrouhlovacích operacích, které probíhají ve skladu na haléře dojde k vydání tří kusů zboží, kde celková hodnota zásob byla 1,-Kč, tím pádem na skladu zůstává jeden haléř, protože není možné vydat tři kusy v jedné jediné ceně, tak aby na skladě z jedné koruny zbyla nula. Proto se stává, že na skladě může zůstat nulové množství za určitou cenu. Aby vyčištění skladu proběhlo komplexně a optimálně, je ve skladovém vysavači dostupný příkaz opravná příjemka, která již počítá s tím, že sklad zůstane ve stavu, kdy je na skladě nulové množství s určitými cenovými zaokrouhlovacími problémy. Tato doplňková opravná příjemka dokáže vydat 0 ks za 0,20Kč nebo za 0,5Kč a tak dokáže vyčistit sklad i finančně. V rámci opravné příjemky můžeme volit, zda chceme vybrat ceny pouze nulové" viz předcházející příklad. Další funkce Typ zboží" se také týká opravné příjemky Generátor finančních opravných příjmů Popis funkce je v přípravě Kontrola příjmů hotových výrobků Popis funkce je v přípravě...

69 Přepočet dostupnosti Popis funkce je v přípravě Přepočet nákupních cen faktur Popis funkce je v přípravě Přepočet nákupních cen prodejek Popis funkce je v přípravě Přefakturace Přefakturaci provádíme nad zvoleným výběrem faktur v procentech Přepočet nákladových cen faktur vydaných Nákupní ceny na vydaných fakturách jsou přebírány z ceníku nebo z výdejek /záleží na tom jak je faktura generována, zda výdejka následuje po faktuře, resp. výdejka předchází faktuře/. Do faktur se zapisují určité nákupní ceny buďto ceníkové nebo průměrné skladové, které slouží k hrubé kalkulaci zisku příslušného dokladu. Nová funkce přepočet nákupních cen faktur umožňuje na základě skutečných výdejů, které navíc mohly projít později skladovým robotem, znovu aktualizovat nákupní ceny na faktuře, a tím dosáhnout přesnějšího vyhodnocení ziskovosti jednotlivých dokladů. Pokud je faktura spojena s výdejkou dohledá systém právě aktuální ceny na výdejce, které představují průměrné nákupní ceny zboží, a tyto ceny zapíše do faktur vystavených jako nákupní ceny a zaktualizuje i celkovou nákupní cenu na fakturách vydaných. Tím dojde k opětovnému vyhodnocení faktur a přesnějšímu výpočtu hrubého zisku na fakturách, a tím i možnost využití statistiky fakturace s hodnotou hrubý zisk s přesnějšími výsledky. Příkaz, který najdete v menu skald, administrace skladů, přepočet nákupních cen faktur si od uživatele vyžaduje, aby zadal buď časový interval nebo jiné omezující pravidlo pro výběr faktur a pustil tlačítko přepočet. Systém dohledává ke každé faktuře příslušné výdejky, páruje zboží na základě čísla zboží a pokud zjistí že je rozdílná nákupní cena na výdejce, aktualizuje touto cenou nákupní cenu na řádku faktury Sklady - doklady, řádky dokladu Sklady doklady a Sklady řádky dokladu jsou přehledové sestavy, které zobrazují současně příjmy a výdeje, stornované nestornované, provedené neprovedené, veškeré příjmové a výdajové

70 62 doklady.tento globální pohled na skladové doklady resp. řádky těchto dokladů umožňuje při povolení editace provést nárazově určité hromadné změny v těchto dokladech. Jedná se o nástroj pro řešení nestandardních situací, a proto lze používat tento nástroj pouze s nejvyššími přístupovými právy k modulu Sklady Kontrola výrobních čísel a na skladě Další dva příkazy je kontrola shody evidence výrobních čísel s existujícími doklady a shody skladové evidence výrobních čísel se skutečnou množstevní skladovou evidencí. Systém Soft-4-Sale ještě není schopen snášet všechny varianty ovládání a nestandardní působení na výdejky a příjemky při řešení problémů firmy bez jakýchkoliv následků, a proto někdy dochází k rozložení evidence výrobních čísel, protože např. ruční oprava výdejky nebyla následovaná korektní opravou karty zařízení (výrobního čísla). Příkazy uvedené v kontrole výrobních čísel vyhledají problémová místa a zobrazí je. Kontrola neřeší problém, ale ukáže místa, kde vznikal problém a kde je evidence v nesouladu a uživatel musí pomocí opravných nástrojů tuto situaci napravit Oprava stavu zásob VČ Popis funkce je v přípravě Pohyby se špatnou historií VČ Popis funkce je v přípravě Oprava rezervací Opraví rezervace dle výdejů na přijaté objednávky Kontrola pološných rozměrů Kontrola plošných rozměrů zobrazí sestavu objednacích čísel u kterých jsou sledované rozměry viz technická karta zboží, hodnota proměnné série výrobního čísla = Skladové analýzy Nepohyblivé zásoby Konfigurace nepohyblivých zásob Křížové tabulky nepohyblivých zásob Nesrovnalosti vydaného a prodaného zboží Nepohyblivé zásoby Tato analýza vyhledá pro uživatele ze všech skladových karet ty karty, které jeví charakter nepohyblivých zásob. Charakter nepohyblivých zásob je trochu složitý pojem, který si lze představovat různě a v různých firmách může mít různé pojetí. Je třeba si uvědomit, že za nepohyblivé zásoby je možné považovat zásoby, které se neměnily více jak 20 dní, 100 dní atd. Pro každou firmu pro každý sortiment je tato hranice nepohyblivosti jiná. Navíc je možné, aby uživatel analyzoval vliv této hranice na objem nepohyblivých zásob. Časový interval nepohyblivosti, si tedy můžeme představit jako parametr. V přehledu nepohyblivých zásob je opravdu parametrem a v rámci konfigurace přehledu

71 63 nepohyblivých zásob jej uživatel může změnit. Druhá podmínka zpracování nepohyblivých zásob je podmínka k jakému dni chci tyto informace zpracovat. Standardní pohled na toto je takový, že chci zjistit informaci k aktuálnímu dni. Je ovšem možné, pokud si chce uživatel udělat představu o tom, jak se vyvíjely zpětně v minulosti nepohyblivé zásoby, zpracovávat analýzu nepohyblivých zásob i k určitému dni. Tzn. k minulému roku, k předminulému roku, pokud obsahuje skladový management opravdu veškeré skladové pohyby za toto období. Přehled nepohyblivých zásob uživateli dodá informaci o položkách, které se jeví jako nepohyblivé a o celkové hodnotě nepohyblivých zásob k tomu dni, ke kterému si uživatel nechal přehled zpracovat. Složitějším pojmem je i to, kterou skladovou kartu je možné považovat za nepohyblivou: Nejjednodušší situace je taková, že v průběhu období, které chce uživatel analyzovat, bylo trvale na skladě určité množství a při tom nebylo toto zboží vydáváno. Druhá situace, kdy je položka považována za nepohyblivou, je situace, kdy na skladě zpočátku bylo určité množství, ale došlo k dalšímu nákupu zboží, aniž by se v daném období položka prodávala.. Třetí a nejsložitější situací je stav, kdy položka stále leží na skladě, ale při tom jsou realizovány drobné výdeje. Současný systém analýzy nepohyblivých zásob pracuje tak, že za nepohyblivé zásoby považuje ty položky, jejichž objem výdejů ve sledovaném období je menší než polovina konečného stavu zásob. Představme si situaci, kdy na skladě je 100ks, dojde k výdeji 20ks a konečný stav na skladě je 80ks. Těchto 80ks lze považovat za nepohyblivé zásoby, protože těchto 80ks se ve sledovaném období např. 90ti dnech nehnulo. Tudíž leží na skladě 90 dnů a jsou tedy nepohyblivé. Pokud tedy celková hodnota výdejů nepřesahuje ani polovinu konečného stavu zásob, považuje ji systém za nepohyblivou ale objem výdejů vidíte v přehledu. Současně jsou v rámci analýzy ignorovány veškeré převody. Převody do jiného skladu nejsou v současné chvíli považovány za výdeje. Také je nutné si uvědomit, že analýza bude mít většinou smysl jen pro určité sklady. Především pro sklady, které tvoří centrum prodeje (prodejní sklady) má smyl takto analyzovat. Sklady náhradních

72 64 dílů budou vykazovat jistě ve velké míře efekt nepohyblivých zásob. Konfigurace nepohyblivých zásob Křížové tabulky nepohyblivých zásob Nesrovnalosti vydaného a prodaného zboží Konfigurace nepohyblivých zásob Ovládací prvky karty ULOŽ ZPĚT MINIMA Uloží změny v nastavení. Zavře aktuální okno. Křížové tabulky nepohyblivých zásob Nesrovnalosti vydaného a prodaného zboží Křížové tabulky nepohyblivých zásob Popis funkce je v přípravě... Ovládací prvky karty UKAŽ GRAF VOLBY TABULKA VÝMAZ ZPĚT ZBOŽÍ Zobrazí náhled před tiskem. Zobrazí okno grafu, které odpovídá zadaným kritériím. Otevře okno pro konfiguraci tisku křížových tabulek. Zobrazí výběr dat do tabulky. Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria. Zavře aktuální okno. Slouží k generování nového marketingového výběru zboží. Nesrovnalosti vydaného a prodaného zboží

73 Nesrovnalosti vydaného a prodaného zboží Popis funkce je v přípravě... Ovládací prvky karty VÝMAZ UKAŽ Provede výmaz všech polí tvořící výběrová kritéria. Otevře okno ukázky před tiskem. Pokladna 1.16 Pokladna Funkce zahrnuté v submenu Pokladna zahrnují evidenci číselníku pokladen využívaných uživatelem současně s evidencí finančních transakcí realizovaných nad pokladnami. Modul Pokladny obsahuje i možnost zadávání speciálních finančních transakcí (výběr hotovosti, uložení hotovosti, a převod hotovosti). Pro tyto jednoduché finanční transakce je pro usnadnění práce uživatele připraven číselník standardních (opakujících se) popisných textů typických finančních pohybů. Tento číselník si samozřejmě může uživatel vytvořit sám podle vlastní potřeby. Finanční transakce, které jsou nad pokladnami realizovány, souvisí s moduly Prodeje a Fakturace. Každý realizovaný prodej znamená zápis transakce do příslušné "pokladní knihy". Pokud je provedena fakturace se způsobem úhrady "hotově", pak je opět uživatel vyzván k zadání příslušné pokladny a do historie transakcí je připsána další transakce s názvem "Faktura hotově" resp. "Zálohová faktura hotově". Přehled pokladních transakcí Tisk přehledu pokladních transakcí Přehled dělených transakcí Výběr hotovosti Uložení hotovosti Platba vystavené faktury Platba přijaté faktury Převod hotovosti Konfigurace Křížové tabulky Přehled pokladních transakcí Funkce Přehled transakcí v pokladně zobrazuje v klasické přehledové sestavě všechny finanční transakce na pokladnách s různými možnostmi zadat výběr, třídění a zobrazit součty. Přehled obsahuje i logicky zadávaná kritéria sloužící k výběru záznamů určitého typu. Výběry v přehledu pokladních transakcí V přehledu pokladních transakcí bylo do pole od-do umožněno zadávat i hodiny, minuty a vteřiny a systém opravdu reaguje na přesné zadání časů ve kterých sledujeme obchodní transakce. Tato funkce je připravena především pro ty, kteří vedou pultovou pokladnu Soft-4-Salu a potřebují vysčítat obraty jednotlivých směn. Potom jim hrubé členění na jednotlivé dny nestačí.

74 66 Ovládací prvky karty VÝBĚR VÝMAZ SUMA Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce. Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria. Zobrazí okno součtů, které odpovídají zadaným výběrovým kritériím Tisk přehledu pokladních transakcí Funkce umožňuje tisknout přehled finančních transakcí ("pokladní kniha"). Dostatečná sada výběrových a třídících kritérií umožňuje tisknout různé typy přehledů.

75 Ovládací prvky karty TISK UKAŽ VÝMAZ ZPĚT Provede tisk jednoho výtisku přímo na tiskárnu. Otevře okno ukázky před tiskem. Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria. Zavře aktuální okno Přehled dělených transakcí Funkce přehled dělených transakcí zobrazuje v klasické přehledové sestavě všechny dělené transakce v pokladně s různými možnostmi zadat výběrová kritéria a způsob třídění. 67

76 68 Ovládací prvky karty VÝBĚR VÝMAZ SUMA Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce. Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria. Zobrazí okno součtů, které odpovídají zadaným výběrovým kritériím Výběr hotovosti Tato funkce umožňuje realizovat výběr peněz z pokladny. Po provedení je tato akce zaevidována v přehledu finančních transakcí s typem "V" a. systém nabídne tisk výdejového pokladního dokladu.

77 Uložení hotovosti Tato funkce umožňuje realizovat uložení peněz do pokladny. Po provedení je tato akce zaevidována v přehledu finančních transakcí s typem "U" Platba vystavené faktury Funkce umožňuje platbu vystavené faktury.

78 70 Ovládací prvky karty PROVEĎ ZPĚT Provede zápis o hotovostní platbě vystavené faktury. (příjem) Zavře aktuální okno Platba přijaté faktury Funkce pro provedení hotovostní platby přijaté faktury. Funguje stejně jako platba vystavené faktury Převod hotovosti Tato funkce umožňuje realizovat převod peněz z pokladny do pokladny. Po provedení je tato akce zaevidována v přehledu finančních transakcí s typem "R".

79 Konfigurace Submenu Konfigurace obsahuje položky pro nastavení funkcí menu Prodejna. Pokladny Přístup k pokladnám Uzávěrka pokladny Převod pokladny na systém plateb Pokladny Nastavení císelníku jednotlivých pokladen používaných ve firme. Tlacítkem provedete soucet všech plateb, které byly realizovány nad zvolenou pokladnou. Přístup k pokladnám Uzávěrka pokladny Převod pokladny na systém plateb Přístup k pokladnám Nastavení prístupových práv pro jednotlivé pokladny a uživatele. 71

80 72 Uzávěrka pokladny Převod pokladny na systém plateb Uzávěrka pokladny Tato funkce je připravena především pro ty, kteří vedou pultovou pokladnu Soft-4-Salu a potřebují vysčítat obraty jednotlivých směn. Potom jim hrubé členění na jednotlivé dny nestačí. Převod pokladny na systém plateb Převod pokladny na systém platebních výpisů Funkce prevede pokladní platby na systém platebních výpisu.

81 73 Křížové tabulky Křížové tabulky Popis funkce je v přípravě... Ovládací prvky karty UKAŽ GRAF VOLBY ZPET VÝMAZ TABULKA MARKETING Otevre okno ukázky pred tiskem. Zobrazí okno grafu, který odpovídá zadaným kritériím. Otevre okno pro konfiguraci tisku krížové tabulky. Zavre aktuální okno. Provede výmaz všech výberových polí tvorící výberová kritéria. Zobrazí okno tabulky, která odpovídá zadaným kritériím. Zobrazí okno pro generování marketingového výberu. Kniha jízd 1.17 Kniha jízd Prvořadým cílem při vývoji knihy jízd byla jednoduchost ovládání tohoto nástroje a jeho návaznost na ostatní moduly systému. Současně se podařilo vytvořit produkt s výstupy, které v některých bodech předčí obdobné programy. Kniha jízd umožňuje: n evidenci cest všech používaných vozidel n tiskový výstup, na základě kterého lze snadno a rychle obhájit jízdy vozidel před finančním úřadem n sledování spotřeby pohonných hmot pro jednotlivá vozidla n dohled nad důležitými termíny, mezi které patří platby povinného ručení, prohlídky ve stanicích technické kontroly, výměny oleje a filtrů a pravidelné prohlídky vozidel Zadání vozidla Při otevření karty vozidla uživatel může zadat řadu údajů, z nichž jsou důležité především: n SPZ: Jednoznačná identifikace vozidla jeho poznávací značkou n Popis: srozumitelné označení vozidla

82 74 n Řidič: jméno obchodníka, který s vozidlem nejčastěji jezdí. Pro tohoto obchodníka je vozidlo automaticky vybráno při automatickém generování jízdy ze Záznamu spisové služby. n Počáteční stav tachometru: údaj o stavu tachometru před prvním zápisem do knihy jízd. n Aktuální stav tachometru: údaj o stavu tachometru po poslední jízdě. Tento údaj se automaticky aktualizuje. n Spotřeba dle TP: slouží k srovnávání reálné spotřeby se spotřebou udanou výrobcem vozu. n Skutečná spotřeba: používá se pro uskutečněné jízdy. Tento údaj je přepočítáván pomocí tlačítka PŘEPOČÍTAT JÍZDY. n Objem nádrže: maximální množství pohonných hmot, které může být ve vozidle natankováno. n Počáteční stav nádrže: stav nádrže před prvním zápisem do knihy jízd. n Současný stav nádrže: tento údaj je pochopitelně spíše orientační. Jeho hodnota se průběžně aktualizuje, ale je vhodné jej co nejpřesněji zadat před přepočítáním jízd. n Kromě těchto údajů je vhodné zapsat i řadu termínů, které slouží pro upozornění na důležité okamžiky jako platby ručení, prohlídky STK, výměny oleje a filtrů a prohlídky vozidla. Velmi potřebným nástrojem je tlačítko PŘEPOČÍTAT JÍZDY, které slouží k opravě dat o vozidle a jeho jízdách. Přepočet je nutný především po změnách starších jízd (změně počtu ujetých kilometrů, vymazání jízdy, vložení nové jízdy mezi již zaevidované jízdy) a dále po generování nové jízdy ze Záznamu spisové služby. Výsledkem přepočtu je aktualizace údajů jednotlivých jízd (Tachometr počátek, Konec, Nádrž před, Nádrž po jízdě) a následná oprava hodnot na kartě vozidla (Aktuální stav tachometru, Skutečná spotřeba, Současný stav nádrže). Pokud plánujete kompletní přepočet, je před ním nezbytné aktualizovat údaj o současném stavu nádrže. Tento údaj ovlivňuje vypočtenou skutečnou spotřebu paliva. Hodnota pochopitelně nemusí být přesná, jedná se spíše o orientační údaj ve smyslu prázdná (0), polovina (objem nádrže podělen dvěmi), plná (objem nádrže). Přepočet knihy jízd Slouží ke zpětnému dopočítání údajů o vozidle a jeho jízdách. Uživatel zde může omezit přepočítávané období počátečním termínem (termínem, před kterým v žádném případě nedošlo ke změně v zadaných jízdách) a dále navolit, které údaje chce aktualizovat. n Přepočítat tachometr: tato volba je určena pro aktualizaci údajů o tachometru v jednotlivých jízdách a současně na kartě vozidla. Je zcela nezbytná po vložení starší jízdy. n Přepočítat nádrž: obdobně jako předchozí příkaz modifikuje nejen údaje o jízdách, ale i o samotném vozidle. Doporučujeme používat v kombinaci s přepočtem spotřeby, v opačném případě používá pro určení stavu nádrže spotřebu z karty vozidla a tudíž dochází k modifikaci konečného stavu nádrže. n Přepočítat spotřebu: volba zaručí aktualizaci skutečné průměrné spotřeby na kartě vozidla. Pokud je tato volba aktivní spolu s přepočtem nádrže, zaručuje, že pro uskutečněné jízdy bude použita reálná spotřeba, a tudíž budou věrohodné stavy nádrže po jednotlivých jízdách. Zadání jízdy Nezbytnými údaji o jízdě jsou n Vozidlo: jeho zadání naplňuje nejen údaj o SPZ, ale doplňuje současně informace o počátečním stavu tachometru, stavu nádrže před jízdou a další méně důležité hodnoty. n Řidič: je automaticky nastaven jako implicitní řidič zvoleného vozidla, v řadě případů se však pochopitelně liší a je třeba jej zvolit ručně. n Trasa: výčet jednotlivých zastávek na cestě. Pokud použijete některou z opakovaných tras, doplní i počet ujetých kilometrů.

83 75 n Účel: informace, která je nutná především pro obhajitelnost jízdy před kontrolními orgány. n Ujeto: počet kilometrů, který ovlivňuje konečný stav tachometru (a v návaznosti i stav nádrže). Na základě praktických zkušeností doporučujeme zadávat také: n Doklad: číslo dokladu, který slouží jako potvrzení o natankování pohonných hmot. I když naprostá většina knih jízd neobsahuje tento odkaz, vřele doporučujeme tuto hodnotu zadávat. Stejně tak by se v popisu trasy měla objevit informace o zastávce u čerpací stanice. n Natankováno: počet litrů PHM, které byly během jízdy natankovány. Tato informace není nezbytná z hlediska samotné knihy jízd, ale slouží k získávání informací o skutečné spotřebě a napomáhá kontrole, zda zadané hodnoty o jednotlivých jízdách skutečně korespondují s realitou (na nevěrohodné údaje upozorňuje pole OK v sekci stavu nádrže). Volitelně lze zadávat i další údaje. Vzhledem k vzájemné provázanosti údajů o čerpání se pokusme objasnit alespoň jejich vztah. n Celkem: představuje celkovou částku úhrady za pohonné hmoty. Tato hodnota je pokládána za neměnnou, a proto při změně pole Natankováno je přepočteno pole Cena za litr a naopak. n Cena za litr: po zadání údaje o natankovaných litrech se tato hodnota automaticky doplňuje z karty vozidla. Pokud cena nesouhlasí, neopravujte ji, ale zadejte správnou konečnou částku do pole Celkem. Tlačítko Ulož trasu na kartě jízdy slouží k uložení opakovaných tras. Ukládá nejen textový popis trasy, ale rovněž její délku v kilometrech. Toto ukládání se pro uživatele stává neocenitelnou pomůckou především v případě, že cesty generuje přímo z karty Záznamu spisové služby a trasy jsou pravidelně opakovány. Tlačítko Ulož účel pak především napomáhá co nejrychlejšímu vyplňování údajů o jízdě, protože uložené účely lze vybrat ze seznamu, který je spojen s editačním polem Účel. Generování jízdy Pro urychlení sestavení knihy jízd bylo do nástrojové lišty karty Zápisu spisové služby přidáno tlačítko Jízda!, které slouží pro vytvoření nového záznamu v knize jízd. Stisknutí tlačítka otevírá formulář JÍZDA a vyplňuje v ní údaje Řidič, Odjezd, Trasa a Účel, přičemž trasa je sestavena z identifikace aktuálního satelitu a působiště firmy, se kterou jednání probíhalo. Pokud je tato trasa nalezena v číselníku, je vyplněn i počet ujetých kilometrů. V případě, že zadaný řidič je zadán jako implicitní pro některé z vozidel, jsou současně nastaveny informace o vozidle, tedy jeho identifikace a údaje o tachometru a stavu nádrže. Závěrečný souhrn Stejně tak, jak je to obvyklé v jiných částech systému Soft-4-Sale, i kniha jízd je replikována. Lze ji tedy vyplňovat průběžně na různých satelitech. Je však třeba brát v potaz, že přihrané záznamy mohou ovlivnit konečné stavy tachometru a nádrže jednotlivých vozidel a je proto občas nutné použít jejich přepočet. Kniha jízd jako soubor nástrojů a funkcí představuje velmi komplexní celek. Tento celek však nemusí být vždy využíván beze zbytku. Proto je vhodné před započetím práce s ní rozhodnout, které její části jsou pro předpokládané použití nezbytné, a které jsou naopak v dané situaci nepotřebné. V řadě situací například nebudou sledovány informace o kontrolách a opravách vozidel, v jiných není třeba sledovat průměrnou spotřebu a tankování vozidel. V každém případě však doporučujeme vyzkoušení všech funkcí Přehled jízd Funkce Přehled jízd nabízí uživateli globální pohled na doklady o jízdách s mnoha možnostmi výběru konkrétní skupiny dokladů (např.: za minulý měsíc, pro určitého dodavatele, pod určitým kódem pohybu,...). Tyto doklady můžete libovolně třídit a sčítat.

84 76 Ovládací prvky karty VÝBĚR VÝMAZ Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce. Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria Nová jízda Novou kartu jízdy můžete založit několika způsoby: 1. přes menu Sklad - Kniha jízd - Nová jízda (vyplněním prázdného okna) 2. pomocí ikon v nástrojové liště nad přehledem jízd. První ikona otevře novou prázdnou kartu pro ruční vyplnění údajů, druhá ikona slouží ke zkopírování aktuálního záznamu do nového s možností další editace Karta jízdy Kartu jízdy vyberete v okně parametrů výběru jízdy. Při výběru využijte výběrových kritérií karty.

85 77 U pole TRASA a ÚČEL je funkce pro uložení záznamu pro zjednodušení práce v případě častého užívání Tisk přehledů jízd Funkce vytiskne přehled jízd dle zadaných výběrových kritérií. Tiskové sestavy mohou sloužit k evidenci knihy jízd pro finanční úřad. Ovládací prvky karty TISK UKAŽ ZPĚT Provede tisk jednoho výtisku přímo na tiskárnu. Otevře okno ukázky před tiskem. Zavře aktuální okno Přehled vozidel Funkce Přehled vozidel nabízí uživateli globální pohled na doklady o vozidlech s mnoha možnostmi výběru konkrétní skupiny dokladů (např.: za minulý měsíc, pro určitého dodavatele, pod určitým kódem pohybu,...). Tyto doklady můžete libovolně třídit. Ovládací prvky karty

86 78 VÝBĚR VÝMAZ Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce. Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria Nové vozidlo Nové vozidlo můžete založit několika způsoby: 1. přes menu Sklad - Kniha jízd - Nové vozidlo (vyplněním prázdného okna) 2. pomocí ikon v nástrojové liště nad přehledem vozidel. První ikona otevře novou prázdnou kartu pro ruční vyplnění údajů, druhá ikona slouží ke zkopírování aktuálního záznamu do nového s možností další editace Karta vozidla Kartu vozidla vyberete v okně parametrů výběru vozidla. Při výběru využijte výběrových kritérií karty. Funkce Karta zobrazí podrobné informace o vybraném vozidle s možností editace údajů. Tlačítkem PŘEPOČÍTAT JÍZDY dojde k přepočtu všech jízd, které byly uskutečněny s daným vozidlem.

87 Číselník pojišťoven pro povinné ručení Funkce pro nastavení číselníku pojišťoven, u kterých jsou auta pojištěny. Na kartě vozidla je možnost výběru pojišťovny Číselník tras Funkce Předdefinování služebních cest do číselníku tras pro rychlý výběr při zadávání informací do knihy jízd Číselník účelů jízd Předdefinování účelu jízd pro snadný výběr na kartě jízd.

88 Konfigurace Menu Konfigurace obsahuje položky pro nastavení funkcí modulu Sklad Sklady Nastavení číselníků skladů pro rychlý výběr typu skladu na kartě zboží.

89 Kódy pohybů Nastavení číselníků kódů pohybů pro zboží na skladě (příjmy/výdaje). 81

90 Přístupová práva Nastavení přístupových práv skladů pro jednotlivé uživatele Soft-4-Sale Konfigurace použití datumu na příjemkách a výdejkách Nastavení režimu vyplnění datumu příjmů, výdajů a kontrola data dokladů v oblasti skladových pohybů.

91 Konfigurace dostuponosti na skladě Nastavení dotazu na dostupnost zboží na skladě Konfigurace použití textových atributů Konfigurace evidence textových atributů ve skladech Implicitní sklad Nastavení implicitního skladu pro generování nových skladových dokladů Číselník fyzických umístění Popis funkce je v přípravě Křížové tabulky stavů zásob Pokladní transakce byly doplněny o křížovou tabulku obchodních transakcí, což je klasická křížová tabulka umožňující sledování příjmů, výdajů, rozčlenění podle firem, oblastí a typů a pohledy do pokladních transakcí statisticky zpracovaných.

92 84 Ovládací prvky karty UKAŽ GRAF VOLBY ZPET VÝMAZ TABULKA ZBOŽÍ 1.20 Otevre okno ukázky pred tiskem. Zobrazí okno grafu, který odpovídá zadaným kritériím. Otevre okno pro konfiguraci tisku krížové tabulky. Zavre aktuální okno. Provede výmaz všech výberových polí tvorící výberová kritéria. Zobrazí okno tabulky, která odpovídá zadaným kritériím. Zobrazí okno pro generování marketingového výberu. Křížové tabulky pohybů - doklady Popis funkce je v přípravě...

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

KASA A VELKOOBCHOD. pokladní systémy. Specializované nadstavby. pro jednoduché účetnictví ÚČTO (firma Tichý a spol.) uživatelská příručka

KASA A VELKOOBCHOD. pokladní systémy. Specializované nadstavby. pro jednoduché účetnictví ÚČTO (firma Tichý a spol.) uživatelská příručka Specializované nadstavby pro jednoduché účetnictví ÚČTO (firma Tichý a spol.) pokladní systémy KASA A VELKOOBCHOD uživatelská příručka ESI-E s.r.o. Mařatkova 918/2, 142 00 Praha 12 - Modřany tel.: 724003746

Více

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Sklady 1 Obsah Nastavení skladového hospodářství...2 Nastavení skladů a

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2014.01 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec SHOPTRONIC copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec ÚVOD. Systém zajišťuje uživateli přehledně vedené skladové hospodářství a fakturaci s možností instalace na počítačových sítích s možností připojení

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend uživatelská příručka CSH software 2010 OBSAH Úvodem 1 Instalace programů 2 Spuštění programů 3 Obecné požadavky na počítač 4 Začínáme

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 1 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Vzdělávací modul Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 2 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Obsah 1. Práce se systémem... 3 Spuštění

Více

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 1. Informace k obrázkům...4 2. Nastavení webových služeb (import dat z LPIS)...4 2.1 Přihlašovací údaje...4 2.2 Stažení dat z LPIS...5 2.3 Reset webových služeb...5

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Sbírka řešených příkladů

Sbírka řešených příkladů 1 Sbírka řešených příkladů pro účetně informační systém MRP K/S Vážení přátelé, dostává se před vás Sbírka řešených příkladů určená pro uživatele našeho účetně informačního systému MRP K/S. Zpracovali

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 POBOČKY A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘE Jihlava, Za Prachárnou 45, tel.: 567 112 612, e-mail: info@stormware.cz Praha, U Družstva Práce 94, tel.: 224 941 057, e-mail:

Více

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250 MRP - Soubor účetních agend MRP K/S mzdové agend endy P.. O.. BOX X 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: net: http://www.mr.mrp.cz průvodce uživatele programem

Více

CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA

CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA Základní příručka k modulu CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA OBSAH : 1. Úvod 2. Základní ovládání programu 3. MENU 4. podmenu ÚČTOVÁNÍ 5. podmenu VÝSTUPY 6. podmenu POLOŽKA 7. podmenu SEZNAMY 8. podmenu KONFIGURCE

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2012 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Hotel & Pension Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Hotel & Pension Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2014 11 Elektronická komunikace pro vlastníky datových schránek Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s. r. o. 12 Elektronická

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Popis změn verze 2008.5

Popis změn verze 2008.5 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.5 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více