května Veletrhy Brno. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. odborný program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "24. 27. května Veletrhy Brno. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. odborný program"

Transkript

1 května Veletrhy Brno Výroční sjezd české kardiologické společnosti odborný program

2 2015 Výroční sjezd české kardiologické společnosti května Veletrhy Brno OBSAH PROGRAMU Úvod 4 Výbor České kardiologické společnosti 5 Organizační výbor 5 Programový výbor 5 Organizační sekretariát 5 Záštita sjezdu 5 Odborný program přehled 6 Slavnostní zahájení 7 Areál Veletrhy Brno 8 To nejlepší z české kardiologie 9 Workshop kardiopulmonální resuscitace 13 Rámcový program sjezdu 16 Odborný program 20 Sjezd ČKS odborný program neděle 20 Sjezd ČKS odborný program pondělí 22 Sjezd ČKS odborný program úterý 48 Sjezd ČKS odborný program středa 74 Jednání výborů pracovních skupin 84 Abecední seznam prvních autorů sjezdu ČKS 85 Sponzoři, partneři a vystavovatelé 88 Všeobecné informace sjezdu ČKS 90 Aktivní účast 94 Doprovodný společenský program 96 Pokyny pro vystavovatele 97 3

3 Výroční sjezd české kardiologické společnosti Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, rok nesmírně rychle uběhnul, blíží se květen, tradiční doba největšího českého medicínského kongresu již XXIII. výročního sjezdu České kardiologické společnosti. Letos Vás v Brně přivítáme ve dnech května Asi není třeba zdůrazňovat, že si přejeme, aby Vás do Brna přijelo co nejvíce (poslední roky to bývá kolem účastníků), že se na Vás na všechny těšíme a hlavně, že si přejeme, aby dny, které v Brně při výročním sjezdu ČKS strávíte, byly naplněné spoustou užitečných informací a také příjemnými společenskými zážitky. Výroční sjezd ČKS 2015 bude mít tradiční strukturu. Na přípravě odborného programu se podílely všechny pracovní skupiny ČKS, které spolu s pozvanými spřátelenými odbornými lékařskými společnostmi připravily celkem 58 programových bloků nejrůznějších formátů s vyzvanými postgraduálními přednáškami našich předních odborníků. Tyto předem připravené programové bloky pokrývají celou šíři moderní kardiologie a jsou základem i zárukou vysoké odborné úrovně postgraduálního vzdělávání, které výroční sjezd všem účastníkům nabízí. Toto programové schéma je doplněno dalšími atraktivními a v minulosti prověřenými programovými formáty. Před zahájením sjezdu v neděli odpoledne to budou oblíbené dvouhodinové komentované přímé přenosy z katetrizačních a elektrofyziologických laboratoří dvou komplexních kardiovaskulárních center. Letos na sjezdu zazní dva bloky HOTLINES, jedny věnované důležitým a zajímavým farmakologickým a druhé intervenčním a přístrojovým klinickým studiím, jejichž výsledky byly prezentovány v posledním roce. V bloku To nejlepší z české kardiologie budeme pokračovat ve veřejné prezentaci prací českých kardiologů, které byly publikovány v prestižních mezinárodních časopisech. Je potěšitelné, že takových prací rok od roku přibývá a zvyšuje se také jejich impact factor. Z více než 330 přihlášených původních sdělení jich bude 89 lékařských a 25 nelékařských předneseno ústně, ostatní budou prezentována ve formě posterových sdělení. Při slavnostním zahájení výročního sjezdu budou uděleny Zlaté medaile ČKS (prof. Libenského) prof. Jaromíru Hradcovi za jeho celoživotní zásluhy o rozvoj české kardiologie a za jeho práci pro ČKS a ze zahraničních kardiologů prof. Salimu Yusufovi, prezidentovi World Heart Federation. Prof. Yusuf při této příležitosti prosloví také slavnostní přednášku. Dalším významnými hosty sjezdu budou viceprezidenti Evropské kardiologické společnosti. O slavnostní jmenované přednášky letos požádal výbor ČKS následující významné české a slovenské kardiology a kardiochirurgy: prof. A. Linharta (Herlesova přednáška), prof. T. Tláskala (Navrátilova přednáška) a prof. R. Hatalu (Luklova přednáška) Těšíme se na Vás v Brně, zveme Vás srdečně na všechny slavnostní přednášky, na Členskou schůzi (dřívějším názvem Valná hromada) ČKS, na které bude kromě jiného také hlasováno o novelizaci stanov ČKS, na Galavečer ČKS v úterý, ale hlavně na kvalitní odborný program XXIII. výročního sjezdu ČKS. Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC, FACC předseda České kardiologické společnosti Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC předseda Programového výboru Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA předseda Organizačního výboru 4

4 května Veletrhy Brno Výbor České kardiologické společnosti Předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. Čestný místopředseda Doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc. Vědecký sekretář Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. Pokladník Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. Místopředseda pro vzdělávání a standardy Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. Místopředseda pro pracovní skupiny Prof. MUDr. Jan Janoušek, PhD. Místopředsedkyně pro otázky úhrad péče MUDr. Hana Skalická, PhD. Členové: Doc. MUDr. Martin Fiala, PhD. MUDr. Petr Kala, PhD. Doc. MUDr. Jana Popelová, CSc. Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc. MUDr. František Toušek Prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc. MUDr. Michael Želízko, CSc. Organizační výbor Předseda Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc. Členové Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. Ludmila Klímová Programový výbor Předseda Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. Členové Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. MUDr. Petr Kala, PhD. MUDr. Michael Želízko, CSc. Ludmila Klímová Organizační sekretariát Vedoucí sekretariátu Ludmila Klímová tel: Sekretářky: Jana Tichá (kontakt s vystavovateli) tel: Tereza Bracková (sekretářka ČKS) Česká kardiologická společnost Pekařská Brno tel: Záštitu nad sjezdem převzali MUDr. Svatopluk Němeček, MBA ministr zdravotnictví České republiky Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. rektor Masarykovy univerzity Brno Ing. Petr Vokřál primátor města Brna Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. děkan Lékařské faktury MU Brno 5

5 Výroční sjezd české kardiologické společnosti Odborný program tvoří: vyzvané bloky pracovních skupin České kardiologické společnosti: Akutní kardiologie Ambulantních kardiologů Arytmie a trvalá kardiostimulace Echokardiografie Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti Intervenční kardiologie Kardiovaskulární farmakoterapie Kardiovaskulární rehabilitace Nukleární kardiologie Pediatrická kardiologie Plicní cirkulace Preventivní kardiologie Srdeční selhání Kardiologických sester a spřízněných profesí Choroby myokardu a perikardu Kardio 35 vyzvané bloky přizvaných odborných společností: Slovenská kardiologická společnost Česká angiologická společnost ČLS JEP Česká společnost pro hypertenzi Česká společnost pro aterosklerózu ČLS JEP Společný blok České kardiologické společnosti a Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti JEP Prezidentský blok Přímé přenosy z intervenčních pracovišť Guidelines ESC Slavnostní přednášky Sympozia ČKS Volná sdělení Sesterské sekce Soutěž mladých kardiologů To nejlepší z české kardiologie Posterové sekce Hot Lines Firemní sympozia 6

6 května Veletrhy Brno Slavnostní zahájení XXIII. výročního sjezdu České kardiologické společnosti Neděle, 24. května 2015 v hod., Rotunda pavilonu A Uvítání Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. odstupující předseda České kardiologické společnosti Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc. předseda organizačního výboru sjezdu a předseda České kardiologické společnosti pro funkční období Udělení Zlatých medailí Libenského Prof. Salim Yusuf, MD (President, World Heart Federation) Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. Udělení čestných členství ČKS Doc. MUDr. Petr Heinc, PhD Prof. MUDr. Tomáš Tláskal, CSc. MUDr. František Toušek Slavnostní přednáška NEW PERSPECTIVES IN CVD PREVENTION Prof. Salim Yusuf, MD Prezident World Heart Fedeartion Kulturní program Tomáš Jamník (violoncello) SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ FIREMNÍCH EXPOZIC Uvítací cocktail, pavilon A1 VSTUP PRO VŠECHNY REGISTROVANÉ ÚČASTNÍKY ZDARMA Prof. Salim Yusuf, MD Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. Doc. MUDr. Petr Heinc, PhD Prof. MUDr. Tomáš Tláskal, CSc. MUDr. František Toušek 7

7 Výroční sjezd české kardiologické společnosti Areál Veletrhy Brno Registrace Pavilon E PRESS CENTRUM II. patro Jednací sály Pavilon E sál Plzeň II. patro sál Praha, Brno, posterová sekce lékařská (foyer sálu Praha) sál Hradec Králové, Olomouc I. patro vlevo jídelna výdej obědů přízemí sály Morava, Ostrava Pavilon A sál Rotunda sál Morava posterová sekce nelékařská (foyer sálu Morava) sál Ostrava výstavní expozice VIP club jídelna výdej obědů galerie A1 obědový salonek ČKS, obědový salonek vystavovatelé restaurace pav. A3 8

8 května Veletrhy Brno To nejlepší z české kardiologie Prezentace nejlepších původních českých prací publikovaných v roce 2014 Podmínky: práce musí být publikována v časopise s impakt faktorem >2,0 během uplynulého roku (2014) práce musí vzniknout na českém pracovišti prvním autorem musí být člen ČKS nemůže se jednat o přehledný článek ani editorial, ale musí jít o původní práci, prezentující vlastní výsledky nemůže se jednat ani o práci vzniklou v zahraničí (např. při studijním pobytu českého lékaře) Úterý 26. května, , sál Morava Předsedající: M. Aschermann, M. Táborský (Praha, Olomouc) Práce přijaté k ústní prezentaci: 1. Long-Term Survival after Alcohol Septal Ablation for Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy: A Comparison with General Population Veselka J, Krejci J, Tomasov P, Zemanek D Eur Heart J 2014;35: Impact Factor: 14, Bioresorbable vascular scaffolds in acute ST-segment elevation myocardial infarction: a prospective multicentre study Prague 19 Kočka V, Malý M, Toušek P, Buděšínský T, Lisa L, Prodanov P, Jarkovský J, Widimský P Eur Heart J Mar;35(12): Impact Factor: 14,723 9

9 Výroční sjezd české kardiologické společnosti 3. Effect of catheter-based patent foramen ovale closure on the occurrence of arterial bubbles in scuba divers Honěk J, Srámek M, Sefc L, Januška J, Fiedler J, Horváth M, Tomek A, Novotný S, Honěk T, Veselka J. J Am Coll Cardiol Intv 2014;7: Impact Factor: 7,44 4. Clinical value of assessment of left atrial late gadolinium enhancement in patients undergoing ablation of atrial fibrillation. Šramko M, Peichl P, Wichterle D, Tintera J, Weichtet J, Maxián R, Pasnišinová S, Kočková R, Kautzner J Int J Cardiol Jan 20;179: Impact Factor: 6,2 5. Obesity paradox in female patient after implantation of stent for carotid artery disease Veselka J, Špaček M, Homolová I, Zimolová P. Int J Cardiol 2014;172: Impact Factor: 6, Impact of single versus double vessel carotid artery disease on long-term survival of patients treated with carotid stenting Veselka J, Spacek M, Hajek P, Horvath M, Stechovsky C, Zimolova P Int J Cardiol 2014;176: Impact Factor: 6, Effect of conservative dive profiles on the occurrence of venous and arterial bubbles in divers with a patent foramen ovale: a pilot study Honěk J, Šrámek M, Sefc L, Januška J, Fiedler J, Horváth M, Tomek A, Novotný Š, Honěk T, Veselka J Int J Cardiol 2014;176: Impact Factor: 6, Predictors of complete arrhythmia free survival in patients undergoing surgical ablation for atrial fibrillation. PRAGUE-12 randomized study sub-analysis. Osmancik P, Budera P, Straka Z, Widimsky P Int J Cardiol. 2014;172(2): Impact Factor: 6, The incidence and outcomes of acute coronary syndromes in a central European country: results of the CZECH-2 registry. Toušek P, Toušek F, Horák D, Červinka P, Rokyta R, Pešl L, Jarkovský J, Widimský P Int J Cardiol May 1;173(2):204-8 Impact Factor: 6,175 10

10 května Veletrhy Brno Další významné původní české práce publikované v roce 2014: Electrophysiologic profile and results of invasive risk stratification in asymptomatic children and adolescents with the Wolff-Parkinson-White electrocardiographic pattern. Kubuš P, Vít P, Gebauer R.A, Materna O, Janoušek J Circ Arrhythm Electrophysiol. 2014;7: Impact Factor: 5,95 Complications of catheter ablation of ventricular tachycardia: a single-center experience. Peichl P, Wichterle D, Pavlu L, Cihak R, Aldhoon B, Kautzner J Circ Arrhythm Electrophysiol Aug;7(4): Impact Factor: 5,42 Reasons for switching antihypertensive medication in general practice: a crossectional Czech nation-wide survey Václavík J, Vysočanová P, Seidlerová J, Zajíček P, Petrák O, Dlask J, Krýza J Medicine (Baltimore) Dec;93(27):e168. Impact Factor: 4,867 Effect of spironolactone in resistant arterial hypertension: a randomized, double-blind, placebo controlled trial (ASPIRANT-EXT) Václavík J, Sedlák R, Jarkovský J, Kociánová E, Táborský M Medicine (Baltimore) Dec;93(27):e162. Impact Factor: 4,867 Prevalence of Fabry disease in male patients with unexplained left ventricular hypertrophy in primary cardiology practice: prospective Fabry cardiomyopathy screening study (FACSS) Paleček T, Honzíková J, Poupětová H, Vlášková H, Kuchynka P, Goláň L, Magage S, Linhart A Journal of Inherited Metabolic Disease 2014 May;37(3): Impact Factor: 4,138 Survival of Patients after Alcohol Septal Ablation for Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy 50 Years of Age Veselka J, Krejčí J, Tomašov P, Jahnlová D, Honek T, Januška J, Zemánek D Can J Cardiol 2014;30: Impact Factor: 3,940 Direct catheter-based thrombectomy in acute ischaemic stroke performed collaboratively by cardiologists, neurologists and radiologists: the single-centre pilot experience (PRAGUE-16 study) Widimsky P, Koznar B, Peisker T, Vasko P, Vavrova J, Stetkarova I EuroIntervention 2014; 10: Impact Factor: 3,758 High-Density Epicardial Activation Mapping to Optimize the Site for Video-Thoracoscopic Left Ventricular Lead Implant Polášek R, Skalský I, Wichterle D, Martinča T, Hanuliaková J, Roubíček T, Bahník J, Jansová H, Pirk J, Kautzner J Journal of Cardiovascular Electrophysiology 2014, 25: Impact Factor: 3,234 11

11 Výroční sjezd české kardiologické společnosti Low-level 45,X/46,XX mosaicism is not associated with congenital heart disease and thoracic aorta dilatation: a prospective magnetic resonance study Klásková E, Tüdös Z, Sobek A, Zapletalová J, Dostál J, Sobek A Jr., Adamová K, Lattová V, Dostálová Z, Procházka M Ultrasound Obstet Gynecol 2014 Impact Factor: 3,14 Correlation of lipoprotein(a) with the extent of coronary artery disease in patients with established coronary atherosclerosis: gender differences Málek F, Dvořák J, Skalníková V, Mates M, Kmoníček P, Vávrová Z, Neužil P European Journal of Preventive Cardiology March 11, 2014 Impact Factor: 3,063 Long-term results of paediatric radiofrequency catheter ablation: a population-based study. Kubuš P, Vít P, Gebauer R A, Zaoral L, Peichl P, Fiala M, Janoušek J Europace 2014 Dec;16(12): Impact Factor: 3,05 Tacrolimus-induced hypertension and nephrotoxicity in Fawn- -Hooded rats are attenuated by dual inhibition of renin-angiotensin system. Hošková L, Málek I, Kautzner J, Honsová E, Van Dokkum R, Husková Z, Vojtíšková A, Varcabová Š, Červenka L, Kopkan L Hypertens Res 2014 Aug;37: Impact Factor: 2,936 Importance of thorough investigation of resistant hypertension before renal denervation: should compliance to treatment be evaluated systematically? Rosa J, Zelinka T, Petrák O, Štrauch B, Šomlóová Z, Indra T, Holaj R, Čurila K, Toušek P, Šenitko M, Widimský P, Widimský J Jr. J Hum Hypertens Nov;28(11): Impact Factor: 2,692 Perioperative cardiovascular complications versus perioperative bleeding in consecutive patients with known cardiac disease undergoing non-cardiac surgery. Focus on antithrombotic medication. The PRAGUE-14 registry. Widimský P, Moťovská Z, Havlůj L, Ondráková M, Bartoška R, Bittner L, Dušek L, Džupa V, Knot J, Krbec M, Mencl L, Pachl J, Grill R, Haninec P, Waldauf P, Gürlich R Neth Heart J 2014; 22: Impact Factor: 2,263 Soutěž mladých kardiologů Soutěž mladých kardiologů nahradila Den mladých kardiologů a je určena pro lékaře do 35 let. Program Soutěže mladých kardiologů naleznete na straně 66. Tři vítězné práce budou ohodnoceny úhradou nákladů (cesta + ubytování + registrační poplatek) na kongres ESC v Londýně. 12

12 května Veletrhy Brno PS Kardio 35 ČKS ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje si Vás dovoluje pozvat na Workshop KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE Kdy: Pro koho: Kde: Odborný garant: ve 13:00 a ve 14:30 (v rámci XXIII. výročního sjezdu ČKS) 2 skupiny 2x 24 účastníků, přednostně mladí kardiologové Salónek Ostrava (vedle sálu Morava) MUDr. Anatolij Truhlář, FERC předseda České resuscitační rady Náplň workshopu: krátké zopakování teorie praktický nácvik resuscitace zajištění dýchacích cest, komprese hrudníku, algoritmus resuscitace v nemocnici výhoda práce v malých skupinách lektoři Vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje: MUDr. Anatolij Truhlář, FERC, Bc. Tomáš Ježek, Mgr. Radek Mathauser, Bc. Ivo Novák 13

13 Výroční sjezd české kardiologické společnosti Představujeme novou aplikaci Program Guide 2015 aplikace s odborným programem do mobilních zařízení Odkazy k přímému stažení Android Apple Windows 14

14 května Veletrhy Brno Sponzor aplikace Možnosti instalace pro Android zařízení I. Mobilní aplikace na vašem mobilním zařízení nejprve musíte nalézt ikonu Obchodu Play dále v obchodu play zadat do vyhledávacího pole Conferencetracker a vybrat ikony naší aplikace dále stačí již jen kliknout na tlačítko install či nainstalovat a přijmout naistalováníaplikace a to je vše II. Návštěva stánku přímo na konferenci poslední způsobem je navštívit náš stánek, kde Vám přoškolení asistenti s instalací velmi rádi pomohou III. Vyhledáním na play.google.com... pro Apple zařízení I. Mobilní aplikace na vašem mobilním zařízení nejprve musíte nalézt ikonu appstore dále v appstore zadat do vyhledávacího pole Program guide a vybrat ikony naší aplikace dále stačí již jen kliknout na tlačítko get a poté kliknout na tlačítko install, následně potvrdit instlaci vaším heslem pro appstore a to je vše II. Návštěva stánku přímo na konferenci poslední způsobem je navštívit náš stánek, kde Vám přoškolení asistenti s instalací velmi rádi pomohou III. Vyhledáním na apple.com/itunes/... pro Windows zařízení I. Mobilní aplikace na vašem mobilním zařízení nejprve musíte nalézt ikonu store dále ve store zadat do vyhledávacího pole Program guide 2015 a vybrat ikony naší aplikace dále stačí již jen kliknout na tlačítko nainstalovat a povolit naistalování aplikace a to je vše II. Návštěva stánku přímo na konferenci poslední způsobem je navštívit náš stánek, kde Vám přoškolení asistenti s instalací velmi rádi pomohou III. Vyhledáním na windowsphone.com/cs-cz/store 15

15 Výroční sjezd české kardiologické společnosti Rámcový program sjezdu Neděle Neděle :30 17:30 Rotunda (450) Praha (600) - pav. E Brno (360) - pav. E Přímé přenosy Morava (220) - pav.a Sympozium IKEM Praha (15,00-16,00) Hradec Králové (380) - pav. E Olomouc (200) - pav. E Plzeň (270) - pav.e Kongresový sál Holiday Inn 17:45 18:45 Členská schůze (valná hromada) České kard.spol. 19:00 20:30 Slavnostní zahájení 16

16 května Veletrhy Brno P O NDĚL Í Rotunda (450) Praha (600) - pav. E Brno (360) - pav. E Morava (220) - pav.a Hradec Králové (380) - pav. E Olomouc (200) - pav. E Plzeň (270) - pav.e Kongresový sál Holiday Inn 8:30 9:30 Navrátilova, Luklova a Herlesova přednáška, od hod prof. Aschermann (Cor et Vasa) PS Intervenční kardiologie Co by měl vědět kardiolog o revaskularizaci myokardu PS Intervenční kardiologie Krvácivé komplikace antitrombotické léčby a intervenční výkony PS Srdeční selhání + PS Chorob myokardu a per. Čerstvě vzniklé dilatační a zánětlivé kardiomyopatie PS Srdeční selhání Pokročilé srdeční selhání P S K ar diolo gic k ýc h s e s ter Varia I PS Kardiologických sester Varia II PS Kardiovaskulární farmakoterapie Kontroverzní problémy v kardiologii PS Echokardiografie Echokardiografie v intenzivní péči PS Kardiovask.rehabilitace Blok č. 1 PS Kardiovask.rehabilitace Blok č. 2 PS Pediatrická kardiologie + PS Preventivní + P S A r y tmie a TK S Náhlá srdeční smrt u dětí a mladistvých PS Chorob myokardu a per. Magnetická rezonance a další dg metody u kardiomyopatií Pondělí 10:30 Přestávka 11:00 Slovenská kardiologická společnost PS Intervenční kardiologie STEMI PS Srdeční selhání + P S Farmakoterapie Co nového v léčbě srd. selhání? PS Kardiologických sester Komplexní péče o kardiaka z pohledu sestry a lékaře PS Echokardiografie Diastolická funkce levé komory u různých patologických stavů Volná sdělení - rehabilitace PS Chlopenní a VSV+ PS Ambulantních kard. Pacient s chlopenní vadou - a co dál? 12:30 Oběd 13:00 Sympozium Bayer Sympozium Servier Sympozium B.Braun Medical Sympozium Medtronic Czechia Sympozium Boehringer Ingelheim (od 12,45 hod) Sympozium Krka 14:00 Přestávka 14:10 15:15 Prezidentsk ý blok Co by měli kardiologové vědět o akutních iktech? PS Intervenční kardiologie TAVI PS Chlopenní a VSV + PS Intervenční kard. Katetrizační léčba mitrální regurgitace PS Srdeční selhání + PS Farmakoterapie Nové kontroverse kolem betablokátorů PS Kardio 35 "Krvácivé komplikace v kardiologii" Volná sdělení - sesterská sekce I. Volná sdělení - sesterská sekce II. PS Echokardiografie Pozice echokardiografie v multimodálním zobrazování PS Echokardiografie+ PS Chorob myok ardu a per. Zobrazovací metody u onemocnění perikardu Volná sdělení - akutní kardiologie I. Volná sdělení - akutní kardiologie II. PS Plicní cirkulace + PS Chorob myokardu a per. Přežívání u některých nevyléčitelných onemocnění Volná sdělení - varia I POSTEROVÁ SEKCE LÉKAŘSKÁ I. Foyer sálu Praha POSTEROVÁ SEKCE NELÉKAŘSKÁ Foyer sálu Morava 16:20 Sympozium AstraZeneca Sympozium Bayer Sympozium Actelion Sympozium Edwards Lifesciences Sympozium Aliance Bristol-Myers Squibb a Pfizer 17:30 Společné sympozium Biomedica, Biotronik, Cardion, Medtronic 17

17 Výroční sjezd české kardiologické společnosti ÚTERÝ Rotunda (450) Praha (600) - pav. E Brno (360) - pav. E Morava (220) - pav.a Hradec Králové (380) - pav. E Olomouc (200) - pav. E Plzeň (270) - pav.e Kongresový sál Holiday Inn 8:30 Česká angiologická společnost PS Ar y tmie a TK S Jak postupovat správně a nikoliv špatně - vzorové kazuistiky PS Akutní kardiologie Akutní stavy v kardiologii - jak na to? Volná sdělení - sesterská sekce III. PS Preventivní kardiologie Některé opomíjené rizikové faktory kv onemocnění Volná sdělení - srdeční selhání Volná sdělení - poruchy rytmu Úterý 9:30 Česká společnost pro hypertenzi PS Intervenční kardiologie + PS Ar y tmie a TK S HOT LINES PS Chlopenní a VSV Co nového v dg srdečních vad? Volná sdělení - sesterská sekce IV. PS Echokardiografie Patologie aorty Volná sdělení - srdeční selhání, transplantace Volná sdělení - poruchy rytmu, kardiostimulátory 10:30 Přestávka 11:00 PS Kardiovas. farmakoterapie HOT LINES PS Arytmie a TKS Podceňované a přeceňované indikace PS Akutní kardiologie Akutní srdeční selhání a kardiogenní šok PS Chorob myokardu a per. Trendy v dg a léčbě kardiomyopatií z pohledu praktického kardiologa PS Ambulantních kardiologů Praktické problémy v kardiologické ambulanci Volná sdělení - hypertenze PS Nukleární kardiologie + PS Echokardiografie Racionální revaskularizace tepenných stenóz 12:30 Oběd 13:00 Sympozium Bayer Sympozium Servier Sympozium podpořené Boehringer Ingelheim Sympozium podpořené Amgen Sympozium Cardion Sympozoium Zentiva a sanofi company 14:00 Přestávka 14:10 15:15 Česká společnost pro aterosklerózu Management ischemické cévní mozkové příhody - update 2015 (Blok ČKS + Neurologická spol.) PS Arytmie a TKS Fibrilace síní od A do Z PS Arytmie a TK S EKG kvíz: poruchy srdečního rytmu PS Akutní kardiologie EKG a klinické kvízy v akutní kardiologii PS Akutní kardiologie Extrakorporální resuscitace To nejlepší z české kardiologie PS Pediatrická kardiologie + PS Chlopenní a VSV + PS Echo Specifika echokardiografie vrozených srdečních vad PS Preventivní kardiologie + Česká diabetologická spol. Diabetes a kardiovas.riziko Soutěž mladých kardiologů PS Plicní cirkulace Kardiopulmonální vztahy PS Nukleární kardiologie SPECT myokardu v dg a managementu ICHS POSTEROVÁ SEKCE LÉKAŘSKÁ II. Foyer sálu Praha POSTEROVÁ SEKCE NELÉKAŘSKÁ Foyer sálu Morava 16:20 Sympozium GlaxoSmithKline Sympozium Meditrade Sympozium ResMed Sympozium II. Interní kliniky VFN Sympozium Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc 18

18 května Veletrhy Brno STŘEDA Rotunda (450) Praha (600) - pav. E Brno (360) - pav. E Morava (220) - pav.a Hradec Králové (380) - pav. E Olomouc (200) - pav. E Plzeň (270) - pav.e Kongresový sál Holiday Inn 8:30 Nová guidelines ESC 9:30 Experimentální kard. I. PS Intervenční kardiologie Komplikace a omyly v souvislosti s interv. výkony PS Arytmie a TKS Komorové tachykardie od A do Z PS Nukleární kardiologie + PS Echokardiografie Dyssnchronie myokardu v klinické praxi PS Ambulantních kardiologů Zátězové testy v současné kardiologické praxi Volná sdělení - sesterská sekce V. Volná sdělení - intervenční kardiologie I. PS Echokardiografie 3-D echokardiografie PS Srdeční selhání Geneticky podmíněné formy srdečního selhání Volná sdělení - poruchy rytmu II. Volná sdělení - poruchy rytmu, kardiostimulátory II. Volná sdělení - chlopenní a VSV Volná sdělení - chlopenní vady Středa 10:30 Přestávka 11:00 Experimentální kard. II. PS Kardio 35 "Vybrané špeky z atestačních otázek" (do hod) PS Preventivní kardiologie Perzonalizace léčby aterosklerózy (do 12,30 hod) Volná sdělení - intervenční kardiologie II. PS Akutní kardiologie Akutní kardiologický pacient Volná sdělení - varia II Volná sdělení - choroby myokardu a per. 12:00 Konec programu 12,30 Konec programu 12,30 Konec programu Konec programu Konec programu Konec programu Konec programu 19

19 xxiii. Výroční sjezd české kardiologické společnosti ROTUNDA (pavilon A) neděle ROTUNDA Neděle 15:30-17:30 Přímé přenosy Předsedající: P. Widimský, M. Táborský, P. Kala (Praha, Olomouc, Brno) 15:30 1. LIVE CASE 1: TRANSRADIÁLNÍ PŘÍSTUP K PCI OD A DO Z I. Bernat, J. Pešek (Plzeň) 15:50 2. LIVE CASE 2: TECHNICKY OBTÍŽNÁ REVASKULARIZACE ZA POUŽITÍ LASEROVÉ TECHNOLOGIE M. Sluka, D. Richter, J. Ostřanský (Olomouc) 16:10 3. RECORDED CASE 1 KARDIOCHIRURGIE. CHIRURGICKÁ LÉČBA POSTINFARKTOVÉHO DEFEKTU MEZIKOMOROVÉ PŘEPÁŽKY J. Harrer, P. Žáček (Hradec Králové) 16:22 4. RECORDED CASE 2: KATETRIZAČNÍ IMPLANTACE CHLOPNĚ MELODY DO DEGENEROVANÉ BIOPROTÉZY V PULMONÁLNÍ POZICI P. Malík, A. Tomášek, R. Šreflová, P. Němec (Brno) 16:34 5. LIVE/RECORDED CASE 3: STRATEGIE HYBRIDNÍ ABLACE U PACIENTŮ S PERZISTUJÍCÍ/PERMANENTNÍ FIBRILACÍ SÍNÍ VE SPOLUPRÁCI S KCH KLINIKOU FNOL T. Skála, P. Šantavý (Olomouc) 16:55 6. LIVE/RECORDED CASE 4: AMBULANTNÍ PROVEDENÍ PCI S POBYTEM NA STACIONÁŘI I. Bernat, R. Rokyta (Plzeň) 17:15 7. RECORDED CASE 3: KATETROVÝ UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ U PACIENTA S FIBRILACÍ SÍNÍ A KONTRAINDIKACÍ (N)OAK M. Poloczek, P. Kala, T. Brychta (Brno) 17:27 8. DISKUZE A ZÁVĚR 17:30 Přestávka 17:45-18:45 Členská schůze (valná hromada) České kardiologické společnosti Předsedající: M. Táborský, P. Widimský, J. Hradec, J. Vítovec, J. Špinar, J. Janoušek (Olomouc, Praha, Brno) 17:45 9. ZPRÁVA O ČINNOSTI ČKS ZA ROK 2014 A ZA CELÉ OBDOBÍ P. Widimský (Praha) 18: ZPRÁVA O ČINNOSTI PRACOVNÍCH SKUPIN ČKS J. Janoušek (Praha) 18: ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČKS ZA ROK 2014 J. Vítovec (Brno) 18: REVIZNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 J. Špinar (Brno) 18: NÁVRH NA ZMĚNU STANOV ČKS P. Widimský (Praha) 18: DISKUZE A HLASOVÁNÍ O PŘEDNESENÝCH ZPRÁVÁCH 18: VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VOLEB DO VÝBORU ČKS PRO OBDOBÍ 5/2015 5/2019; PŘEDÁNÍ FUNKCE PŘEDSEDY ČKS P. Widimský, M. Táborský (Praha, Olomouc) 18:45 Přestávka 20

20 května 2015 Veletrhy Brno ROTUNDA (pavilon A) MORAVA (pavilon A) neděle :00-20:00 Slavnostní zahájení XXIII. výročního sjezdu Předsedající: P. Widimský, M. Táborský, J. Hradec (Praha, Olomouc) 19: SLAVNOSTNÍ UVÍTÁNÍ M. Táborský (Olomouc) 19: PŘEDÁNÍ ČESTNÝCH ČLENSTVÍ P. Heinc, T. Tláskal, F. Toušek (Olomouc, Praha, České Budějovice) 19: PŘEDÁNÍ LIBENSKÉHO ZLATÝCH MEDAILÍ ČKS S. Yusuf, J. Hradec (Hamilton, Canada, Praha) 19: SLAVNOSTNÍ PŘEDNÁŠKA XXIII. VÝROČNÍHO SJEZDU: NEW PERSPECTIVES IN CVD PREVENTION S. Yusuf (Hamilton, Canada) 20:00 Konec programu Sympozium Institutu klinické a experimentální medicíny 15:00-16:00 Pokroky v diagnostice a léčbě plicní hypertenze (PH) podpořeno edukačním grantem Akacia Group Předsedající: J. Kautzner (Praha) 15: SLAVNOSTNÍ KŘEST KNIHY SRDEČNÍ SELHÁNÍ AKTUALITY PRO KLINICKOU PRAXI 15: NOVÉ POZNATKY O PATOFYZIOLOGII PH M. Chovanec (Praha) 15: HEMODYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ PŘI PH: ROZLIŠENÍ PH I. A II. TYPU V. Melenovský (Praha) 15: NOVÉ MOŽNOSTI LÉČBY MÉNĚ ZÁVAŽNÝCH PH A. Reichenbach (Praha) 15: NOVÉ MOŽNOSTI LÉČBY POKROČILÉ PH H. Al-Hiti (Praha) ROTUNDA, Morava Neděle 16:00 Konec programu 21

21 xxiii. Výroční sjezd české kardiologické společnosti ROTUNDA (pavilon A) pondělí ROTUNDA Pondělí 8:30-10:30 Slavnostní přednášky ČKS Předsedající: M. Táborský, P. Widimský (Olomouc, Praha) 8: LUKLOVA PŘEDNÁŠKA: IMPLANTOVATEľNÝ DEFIBRILÁTOR PRÍBEH O MAJESTÁTE ŽIVOTA A DôSTOJNOSTI UMIERANIA R. Hatala (Bratislava, SR) 9: HERLESOVA PŘEDNÁŠKA: ATLETICKÉ SRDCE A. Linhart (Praha) 9: NAVRÁTILOVA PŘEDNÁŠKA: TRANSPOZICE VELKÝCH ARTERIÍ Z POHLEDU CHIRURGA T. Tláskal (Praha) 10: COR ET VASA VČERA, DNES A ZÍTRA M. Aschermann (Praha) 10:30 Přestávka 11: DIAGNOSTIKA DIASTOLICKÉHO SRDCOVÉHO ZLYHÁVANIA PRI HYPERTROFII ľavej KOMORY J. Dúbrava (Bratislava, SR) 12: HYPERTROFIA KOMôR A SPECKLE TRACKING P. Dědič (Banská Bystrica, SR) 12:15 Diskuze 12:30 Oběd Sympozium BAYER s.r.o. 13:00-14:00 Život s rivaroxabanem aneb od počátku po současnost Předsedající: P. Widimský (Praha) Slovenská kardiologická společnost 11:00-12:30 Hypertrofia komôr očami echokardiografistu Předsedající: I. Šimková, J. Dúbrava (Bratislava, SR) 11: Hypertrofia ľavej komory I. Šimková (Bratislava, SR) 11: ŠPORTOVÉ SRDCE FYZIOLOGICKÁ HYPERTROFIA P. Chňupa (Bratislava, SR) 11: HYPERTROFIA PRAVEJ KOMORY M. Kaldararová (Bratislava, SR) 13: RIVAROXABAN Z POHLEDU KARDIOLOGA M. Táborský (Olomouc) 13: RIVAROXABAN DATA Z KLINICKÝCH STUDIÍ A REÁLNÉ KLINICKÉ PRAXE A. Linhart (Praha) 13: RIVAROXABAN Z POHLEDU FARMAKOLOGA A PACIENTA K. Urbánek (Olomouc) 14:00 Přestávka 22

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny 20 14 20 České kardiologické dny 14 Programový výbor: Organizační výbor: Pořadatel: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. MUDr. František Toušek

Více

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny 20 14 20 14 České kardiologické dny Programový výbor: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. MUDr. František Toušek Ludmila Klímová Organizační

Více

ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY 2013

ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY 2013 201 Programový výbor: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. Prof. MUDr. Jan Vojáček, CSc. Ludmila Klímová Organizační výbor: Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc. předseda

Více

ECHODNY2015. pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS

ECHODNY2015. pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS ECHODNY2015 pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS ve spolupráci s PRACOVNÍ SKUPINOU NUKLEÁRNÍ KARDIOLOGIE ČKS PRACOVNÍ SKUPINOU CHOROB MYOKARDU A PERIKARDU ČKS 18. 19. září 2015 Hotel Harmony Club,

Více

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD DOPRAVNÍ SPOJENÍ: METRO: trasa B, stanice Anděl, výstup směr Motol. Z ulice Stroupežnického autobusem č. 167 do stanice Sídliště Homolka.

Více

Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY, 9. 10. LISTOPADU 2010, PRAHA

Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY, 9. 10. LISTOPADU 2010, PRAHA Vědecký výbor: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU Organizační výbor:

Více

Luklův DEN. kardiologický. 22. 23. září 2011. v Hotelu NH Olomouc Congress, Legionářská 21. Pořádá

Luklův DEN. kardiologický. 22. 23. září 2011. v Hotelu NH Olomouc Congress, Legionářská 21. Pořádá Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na tradiční odbornou akci Luklův kardiologický DEN 22. 23. září 2011 v Hotelu NH Olomouc Congress, Legionářská 21 Začátek odborného programu 22. září 2011 v 9:00 hod. Další

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

Srdeční vady a arytmie

Srdeční vady a arytmie 10. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ve spolupráci s pracovní skupinou Arytmie a trvalá kardiostimulace České kardiologické společnosti Srdeční vady a arytmie Pardubice,

Více

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění Pozvánka II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS pořádá za organizačního zajištění XXII. Lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních 15. 16. března 2013 Termín konání:

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

ODBORNÝ PROGRAM VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 4. 7. KVĚTNA 2014 VELETRHY BRNO

ODBORNÝ PROGRAM VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 4. 7. KVĚTNA 2014 VELETRHY BRNO ODBORNÝ PROGRAM VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 4. 7. KVĚTNA 2014 VELETRHY BRNO OBSAH PROGRAMU Úvod 4 Výbor České kardiologické společnosti 5 Organizační výbor 5 Programový výbor 5 Organizační

Více

Kardiologie pro obor ošetřovatelství

Kardiologie pro obor ošetřovatelství Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová a kolektiv Kardiologie pro obor ošetřovatelství 2., rozšířené a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová

Více

ECHODNY 2009 PROGRAM. 18. - 19. září Špindlerův Mlýn HOTEL HARMONY CLUB

ECHODNY 2009 PROGRAM. 18. - 19. září Špindlerův Mlýn HOTEL HARMONY CLUB PROGRAM ECHODNY 2009 Vážení a milí kolegové, srdečně si Vás dovolujeme pozvat na společnou konferenci ECHODNY 2009 pracovních skupin Echokardiografie a Nukleární kardiologie pod záštitou České kardiologické

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012. O společnosti

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012. O společnosti Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012 O společnosti Česká společnost pro aterosklerózu (dále jen ČSAT) je odbornou společností, která sdružuje především lékaře

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

PROGRAM KONFERENCE (Pracovní verze, aktualizace ke dni 21.11.2013, s výhradou dalších úprav)

PROGRAM KONFERENCE (Pracovní verze, aktualizace ke dni 21.11.2013, s výhradou dalších úprav) PROGRAM KONFERENCE (Pracovní verze, aktualizace ke dni 21.11.2013, s výhradou dalších úprav) Neděle 8.12.2013 08.00 19.00 Registrace (foyer konferenčního sálu GH Pupp) 08.00 13.30 Příprava doprovodné výstavy

Více

Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs)

Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs) Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs) Richard Rokyta Kardiologické oddělení Komplexní kardiovaskulární centrum FN Plzeň, LFUK Plzeň Systolické srdeční selhání (HF-REF) CHF

Více

xxi. Výroční sjezd české kardiologické společnosti ROTUNDA (pavilon A) sobota 4. 5. 2013

xxi. Výroční sjezd české kardiologické společnosti ROTUNDA (pavilon A) sobota 4. 5. 2013 xxi. Výroční sjezd české kardiologické společnosti ROTUNDA (pavilon A) sobota 4. 5. 2013 ROTUNDA Sobota 15:30-17:30 Přímé přenosy z katetrizačních a operačních sálů 15:30 1. ÚVOD P. Kala (Brno) Předsedající:

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

VI. OSTRAVSKÉ ANGIODNY 2015. 22. - 23. 10. 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava ANONCE S PROGRAMEM. nemocnicevitkovice.agel.cz www.angiology.

VI. OSTRAVSKÉ ANGIODNY 2015. 22. - 23. 10. 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava ANONCE S PROGRAMEM. nemocnicevitkovice.agel.cz www.angiology. VI. OSTRAVSKÉ ANGIODNY 2015 22. - 23. 10. 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava ANONCE S PROGRAMEM nemocnicevitkovice.agel.cz www.angiology.cz VŠEOBECNÉ INFORMACE DATUM A MÍSTO KONÁNÍ 22. 23. 10. 2015 Clarion

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Mechanické srdeční podpory současné indikace v kardiologii výběr nemocných. Jiří Kettner

Mechanické srdeční podpory současné indikace v kardiologii výběr nemocných. Jiří Kettner Mechanické srdeční podpory současné indikace v kardiologii výběr nemocných Jiří Kettner Výskyt a mortalita chronického srdečního selhání Rose, Gelijns, Moskowitz, et al. NEJM. 345:1435-43, 2001. Rogers,

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

Moderní zobrazovací metody v kardiologii. Multimodalitní přístup Kočková, Kautznerová, Tintěra, Vedlich, Černá, Marek

Moderní zobrazovací metody v kardiologii. Multimodalitní přístup Kočková, Kautznerová, Tintěra, Vedlich, Černá, Marek Moderní zobrazovací metody v kardiologii Multimodalitní přístup Kočková, Kautznerová, Tintěra, Vedlich, Černá, Marek Cardiovascular Imaging Association (EACVI) ECHO denní chléb kardiologa Endokarditida

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Letecká záchranná služba Hradec Králové Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

www.hematology2012.cz

www.hematology2012.cz www.hematology2012.cz 5. 8. září 2012 ČESKÁ REPUBLIKA - BRNO - VÝSTAVIŠTĚ - PAVILON E KONGRESOVÝ PAVILON E 11 Vážené dámy, vážení pánové, v pořadí XVI. Česko slovenský hematologický a transfuziologický

Více

X. české a slovenské sympózium o arytmiích a kardiostimulaci s mezinárodní účastí

X. české a slovenské sympózium o arytmiích a kardiostimulaci s mezinárodní účastí X. české a slovenské sympózium o arytmiích a kardiostimulaci s mezinárodní účastí Academia centrum Zlín - Univerzita Tomáše Bati 29.- 31. 1. 2012 PROGRAM - SESTERSKÁ SEKCE Pondělí 30. 1. 2012 SÁL 3 - WICHTERLEHO

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha pod záštitou České chirurgické společnosti ČSL JEP a České společnosti pro úrazovou chirurgii ČSL JEP pořádají k 15. výročí

Více

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně 57. SPOLEČNÝ

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

XIV. kongres České internistické společnosti

XIV. kongres České internistické společnosti XIV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi 16. 19. září 2007 Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 INFORMACE Vážené a milé kolegyně,

Více

Urgentní medicína 2015

Urgentní medicína 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava **** 6. 8. 10. 2015 Urgentní medicína 2015 1 Program Úterý 6. 10. 2015 Workshopy Intraoseální inzerce dospělí a děti teorie i praxe 13.00 15.00 sál Gold Intraoseální inzerce

Více

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory systémy, které umožňují částečně nebo i kompletně podpořit práci srdce jako pumpy zavádí se mini-invazivní

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

Akutní koronární syndrom v PNP. MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň

Akutní koronární syndrom v PNP. MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň Akutní koronární syndrom v PNP MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň Rozdělení akutních koronárních syndromů AKS s STE - STEMI AKS bez STE - NSTEMI a NAP nové guidelines ESC Management of Acute Myocardial

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

PROGRAM KONGRESU S výhradou následného upřesnění

PROGRAM KONGRESU S výhradou následného upřesnění PROGRAM KONGRESU S výhradou následného upřesnění Středa 13. února 12.00 20.00 hod. 12.00 20.00 hod. 17.00 hod. 18.00 19.00 hod. 18.00 19.00 hod. 19.00 21.00 hod. Registrace Instalace doprovodné výstavy,

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

Kdy indikovat vyšetření srdce pomocí CT nebo magnetické rezonance? Radka Kočková Dana Kautznerová

Kdy indikovat vyšetření srdce pomocí CT nebo magnetické rezonance? Radka Kočková Dana Kautznerová Kdy indikovat vyšetření srdce pomocí CT nebo magnetické rezonance? Radka Kočková Dana Kautznerová Počítačová tomografie - CT CT zobrazení a výpočet množství koronárního kalcia kalciové skóre CT angiografie

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Z á p i s z jednání výboru ČSKVCH, které se konalo dne 19. 1. 2011 v IKEM Praha

Z á p i s z jednání výboru ČSKVCH, které se konalo dne 19. 1. 2011 v IKEM Praha Z á p i s z jednání výboru ČSKVCH, které se konalo dne 19. 1. 2011 v IKEM Praha Přítomni: Omluveni: Host: doc. Šebesta, prof. Staffa, doc. Štádler, prof. Dominik, dr. Brát, dr. Černý, prof. Pirk, prof.

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

ANATOMIE SRDCE A CÉV Anatomie srdečních oddílů (Petr Kmoníček) Pravá síň Pravá komora Levá síň Levá komora Perikard Koronárni oběh Kmen levé

ANATOMIE SRDCE A CÉV Anatomie srdečních oddílů (Petr Kmoníček) Pravá síň Pravá komora Levá síň Levá komora Perikard Koronárni oběh Kmen levé ANATOMIE SRDCE A CÉV Anatomie srdečních oddílů (Petr Kmoníček) Pravá síň Pravá komora Levá síň Levá komora Perikard Koronárni oběh Kmen levé koronárni arterie Pravá koronárni arterie Krevní zásobení vodivého

Více

lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT

lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT Ideáln lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT Ideáln lní medicína Nejkvalitnější Nejnovější poznatky vědy v v medicíně Nejdražší Dostupná medicína Běžná medicína

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Obsah 1 Úvod 2 Definice hypertenze 3 Klasifikace hypertenze 4 Vztah krevního tlaku k vaskulární mortalitě 5 Etiologie hypertenze

Obsah 1 Úvod 2 Definice hypertenze 3 Klasifikace hypertenze 4 Vztah krevního tlaku k vaskulární mortalitě 5 Etiologie hypertenze 1 Úvod 21 2 Definice hypertenze 23 3 Klasifikace hypertenze 26 3.1 Faktory ovlivňující prognózu hypertoniků 26 3.1.1 Stratifikace celkového K-V rizika v kategoriích nízké, středně těžké, vysoké a velmi

Více

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC Dorňák T. 1, Herzig R. 1, Školoudík D. 1,2, Šaňák D. 1, Kuliha M. 1,2, Roubec M. 2, Köcher M. 3, Procházka V. 4, Král M. 1, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Hluštík P. 1, Zapletalová J. 5, Heřman M. 3, Kaňovský

Více

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU D. Křivská Dětské kardiocentrum Fakultní nemocnice Motol, Praha, Dětské kardiocentrum Olomouc, 2014 Mechanické srdeční podpory (MSP)

Více

Hypertenze a ischemická choroba srdeční

Hypertenze a ischemická choroba srdeční 260 Hypertenze a ischemická choroba srdeční prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC 1, prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC 2 1 Interní kardiologická klinika FN Brno a LF MU, Brno 2 I. interní kardioangiologická

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Péče o pacienta po direktní PCI se zaměřením na ošetřovatelské problémy FNO Kardiologie Koronární jednotka Vypracovala: Pavlína Holá, DiS. Indikace k direktní PCI: používá se jako základní léčba AIM zpravidla

Více

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ OBSAH SLOVO ÚVODEM... 2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR... 3 Lokální organizační výbor:... 3 Organizační výbor sekce pro sestry a technický personál... 3 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA... 4 PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ... 4

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference Program konference XI. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov 1 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA 1 PROGRAM Pátek 26.4.2013

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

Michal Vrablík předseda ČSAT

Michal Vrablík předseda ČSAT Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, za okny konečně vysvitlo slunce a snad už se tedy dočkáme pěkného počasí a posléze určitě přijde i léto. My ale myslíme na to, jak odpovíme, až se zima zeptá,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na XXVI. konferenci České společnosti pro hypertenzi, které se již tradičně účastní pracovní skupiny Preventivní kardiologie a Srdečního

Více

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání GUIDELINES ČKS a ESC CHRONICKÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání Jaromír Hradec Postgraduální kurz Vše, co potřebuji vědět o srdečním selhání a transplantaci srdce před kardiologickou

Více

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů pořádaná k 20. výročí vzniku samostatné ČR a SR NOVÉ PATOFYZIOLOGICKÉ POZNATKY MĚNÍ PARADIGMA TERAPIE DIABETICKÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

Více

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ Vzdělávací akci pořádají: Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství a společnost SOLEN PREZIDENT AKCE PROGRAMOVÝ

Více

MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA?

MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA? MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA? NE Škulec R Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, UK v Praze, Lékařská

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

Mechanické srdeční podpory Update 2009

Mechanické srdeční podpory Update 2009 Mechanické srdeční podpory Update 2009 Hynek Říha Klinika anesteziologie a resuscitace Kardiocentrum IKEM, Praha XVI. kongres ČSARIM 2009 60. léta 20. století Historie intraaortální balonková kontrapulzace

Více

Síť pracovišť... 1. Činnost koordinátorky... 1. Databáze pacientů projektu MedPed... 2. Pracovní setkání spolupracovníků projektu...

Síť pracovišť... 1. Činnost koordinátorky... 1. Databáze pacientů projektu MedPed... 2. Pracovní setkání spolupracovníků projektu... Výroční zpráva za rok 2014 OBSAH Síť pracovišť... 1 Činnost koordinátorky... 1 Databáze pacientů projektu MedPed... 2 Pracovní setkání spolupracovníků projektu... 2 Propagace projektu MedPed... 2 Pacientská

Více

Management krvácení při nových antikoagulanciích

Management krvácení při nových antikoagulanciích Management krvácení při nových antikoagulanciích Hanke I. Chirurgická klinika FN Brno a LF MU Brno, Nová perorální antikoagulancia potřeba Heparin aplikace formou injekcí Nevýhody blok vit K. adekvátní

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

mechanických podpor Petr Pavlík Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

mechanických podpor Petr Pavlík Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Akutní srdeční selhání v době mechanických podpor Petr Pavlík Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Definice Srdeční selhání: abnormality v srdeční struktuře nebo funkci, jejichž výsledkem

Více

Česká nefrologická společnost Nadační fond Jana Broda Česká asociace sester. 4. edukační sympozium

Česká nefrologická společnost Nadační fond Jana Broda Česká asociace sester. 4. edukační sympozium Česká nefrologická společnost Nadační fond Jana Broda Česká asociace sester 4. edukační sympozium "Novinky v diagnostice a terapii interních chorob pro nefrology" a 11 Jan Brod Memorial Lecture 22. - 23.

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více