května Veletrhy Brno. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. odborný program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "24. 27. května Veletrhy Brno. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. odborný program"

Transkript

1 května Veletrhy Brno Výroční sjezd české kardiologické společnosti odborný program

2 2015 Výroční sjezd české kardiologické společnosti května Veletrhy Brno OBSAH PROGRAMU Úvod 4 Výbor České kardiologické společnosti 5 Organizační výbor 5 Programový výbor 5 Organizační sekretariát 5 Záštita sjezdu 5 Odborný program přehled 6 Slavnostní zahájení 7 Areál Veletrhy Brno 8 To nejlepší z české kardiologie 9 Workshop kardiopulmonální resuscitace 13 Rámcový program sjezdu 16 Odborný program 20 Sjezd ČKS odborný program neděle 20 Sjezd ČKS odborný program pondělí 22 Sjezd ČKS odborný program úterý 48 Sjezd ČKS odborný program středa 74 Jednání výborů pracovních skupin 84 Abecední seznam prvních autorů sjezdu ČKS 85 Sponzoři, partneři a vystavovatelé 88 Všeobecné informace sjezdu ČKS 90 Aktivní účast 94 Doprovodný společenský program 96 Pokyny pro vystavovatele 97 3

3 Výroční sjezd české kardiologické společnosti Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, rok nesmírně rychle uběhnul, blíží se květen, tradiční doba největšího českého medicínského kongresu již XXIII. výročního sjezdu České kardiologické společnosti. Letos Vás v Brně přivítáme ve dnech května Asi není třeba zdůrazňovat, že si přejeme, aby Vás do Brna přijelo co nejvíce (poslední roky to bývá kolem účastníků), že se na Vás na všechny těšíme a hlavně, že si přejeme, aby dny, které v Brně při výročním sjezdu ČKS strávíte, byly naplněné spoustou užitečných informací a také příjemnými společenskými zážitky. Výroční sjezd ČKS 2015 bude mít tradiční strukturu. Na přípravě odborného programu se podílely všechny pracovní skupiny ČKS, které spolu s pozvanými spřátelenými odbornými lékařskými společnostmi připravily celkem 58 programových bloků nejrůznějších formátů s vyzvanými postgraduálními přednáškami našich předních odborníků. Tyto předem připravené programové bloky pokrývají celou šíři moderní kardiologie a jsou základem i zárukou vysoké odborné úrovně postgraduálního vzdělávání, které výroční sjezd všem účastníkům nabízí. Toto programové schéma je doplněno dalšími atraktivními a v minulosti prověřenými programovými formáty. Před zahájením sjezdu v neděli odpoledne to budou oblíbené dvouhodinové komentované přímé přenosy z katetrizačních a elektrofyziologických laboratoří dvou komplexních kardiovaskulárních center. Letos na sjezdu zazní dva bloky HOTLINES, jedny věnované důležitým a zajímavým farmakologickým a druhé intervenčním a přístrojovým klinickým studiím, jejichž výsledky byly prezentovány v posledním roce. V bloku To nejlepší z české kardiologie budeme pokračovat ve veřejné prezentaci prací českých kardiologů, které byly publikovány v prestižních mezinárodních časopisech. Je potěšitelné, že takových prací rok od roku přibývá a zvyšuje se také jejich impact factor. Z více než 330 přihlášených původních sdělení jich bude 89 lékařských a 25 nelékařských předneseno ústně, ostatní budou prezentována ve formě posterových sdělení. Při slavnostním zahájení výročního sjezdu budou uděleny Zlaté medaile ČKS (prof. Libenského) prof. Jaromíru Hradcovi za jeho celoživotní zásluhy o rozvoj české kardiologie a za jeho práci pro ČKS a ze zahraničních kardiologů prof. Salimu Yusufovi, prezidentovi World Heart Federation. Prof. Yusuf při této příležitosti prosloví také slavnostní přednášku. Dalším významnými hosty sjezdu budou viceprezidenti Evropské kardiologické společnosti. O slavnostní jmenované přednášky letos požádal výbor ČKS následující významné české a slovenské kardiology a kardiochirurgy: prof. A. Linharta (Herlesova přednáška), prof. T. Tláskala (Navrátilova přednáška) a prof. R. Hatalu (Luklova přednáška) Těšíme se na Vás v Brně, zveme Vás srdečně na všechny slavnostní přednášky, na Členskou schůzi (dřívějším názvem Valná hromada) ČKS, na které bude kromě jiného také hlasováno o novelizaci stanov ČKS, na Galavečer ČKS v úterý, ale hlavně na kvalitní odborný program XXIII. výročního sjezdu ČKS. Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC, FACC předseda České kardiologické společnosti Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC předseda Programového výboru Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA předseda Organizačního výboru 4

4 května Veletrhy Brno Výbor České kardiologické společnosti Předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. Čestný místopředseda Doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc. Vědecký sekretář Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. Pokladník Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. Místopředseda pro vzdělávání a standardy Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. Místopředseda pro pracovní skupiny Prof. MUDr. Jan Janoušek, PhD. Místopředsedkyně pro otázky úhrad péče MUDr. Hana Skalická, PhD. Členové: Doc. MUDr. Martin Fiala, PhD. MUDr. Petr Kala, PhD. Doc. MUDr. Jana Popelová, CSc. Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc. MUDr. František Toušek Prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc. MUDr. Michael Želízko, CSc. Organizační výbor Předseda Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc. Členové Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. Ludmila Klímová Programový výbor Předseda Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. Členové Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. MUDr. Petr Kala, PhD. MUDr. Michael Želízko, CSc. Ludmila Klímová Organizační sekretariát Vedoucí sekretariátu Ludmila Klímová tel: Sekretářky: Jana Tichá (kontakt s vystavovateli) tel: Tereza Bracková (sekretářka ČKS) Česká kardiologická společnost Pekařská Brno tel: Záštitu nad sjezdem převzali MUDr. Svatopluk Němeček, MBA ministr zdravotnictví České republiky Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. rektor Masarykovy univerzity Brno Ing. Petr Vokřál primátor města Brna Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. děkan Lékařské faktury MU Brno 5

5 Výroční sjezd české kardiologické společnosti Odborný program tvoří: vyzvané bloky pracovních skupin České kardiologické společnosti: Akutní kardiologie Ambulantních kardiologů Arytmie a trvalá kardiostimulace Echokardiografie Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti Intervenční kardiologie Kardiovaskulární farmakoterapie Kardiovaskulární rehabilitace Nukleární kardiologie Pediatrická kardiologie Plicní cirkulace Preventivní kardiologie Srdeční selhání Kardiologických sester a spřízněných profesí Choroby myokardu a perikardu Kardio 35 vyzvané bloky přizvaných odborných společností: Slovenská kardiologická společnost Česká angiologická společnost ČLS JEP Česká společnost pro hypertenzi Česká společnost pro aterosklerózu ČLS JEP Společný blok České kardiologické společnosti a Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti JEP Prezidentský blok Přímé přenosy z intervenčních pracovišť Guidelines ESC Slavnostní přednášky Sympozia ČKS Volná sdělení Sesterské sekce Soutěž mladých kardiologů To nejlepší z české kardiologie Posterové sekce Hot Lines Firemní sympozia 6

6 května Veletrhy Brno Slavnostní zahájení XXIII. výročního sjezdu České kardiologické společnosti Neděle, 24. května 2015 v hod., Rotunda pavilonu A Uvítání Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. odstupující předseda České kardiologické společnosti Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc. předseda organizačního výboru sjezdu a předseda České kardiologické společnosti pro funkční období Udělení Zlatých medailí Libenského Prof. Salim Yusuf, MD (President, World Heart Federation) Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. Udělení čestných členství ČKS Doc. MUDr. Petr Heinc, PhD Prof. MUDr. Tomáš Tláskal, CSc. MUDr. František Toušek Slavnostní přednáška NEW PERSPECTIVES IN CVD PREVENTION Prof. Salim Yusuf, MD Prezident World Heart Fedeartion Kulturní program Tomáš Jamník (violoncello) SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ FIREMNÍCH EXPOZIC Uvítací cocktail, pavilon A1 VSTUP PRO VŠECHNY REGISTROVANÉ ÚČASTNÍKY ZDARMA Prof. Salim Yusuf, MD Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. Doc. MUDr. Petr Heinc, PhD Prof. MUDr. Tomáš Tláskal, CSc. MUDr. František Toušek 7

7 Výroční sjezd české kardiologické společnosti Areál Veletrhy Brno Registrace Pavilon E PRESS CENTRUM II. patro Jednací sály Pavilon E sál Plzeň II. patro sál Praha, Brno, posterová sekce lékařská (foyer sálu Praha) sál Hradec Králové, Olomouc I. patro vlevo jídelna výdej obědů přízemí sály Morava, Ostrava Pavilon A sál Rotunda sál Morava posterová sekce nelékařská (foyer sálu Morava) sál Ostrava výstavní expozice VIP club jídelna výdej obědů galerie A1 obědový salonek ČKS, obědový salonek vystavovatelé restaurace pav. A3 8

8 května Veletrhy Brno To nejlepší z české kardiologie Prezentace nejlepších původních českých prací publikovaných v roce 2014 Podmínky: práce musí být publikována v časopise s impakt faktorem >2,0 během uplynulého roku (2014) práce musí vzniknout na českém pracovišti prvním autorem musí být člen ČKS nemůže se jednat o přehledný článek ani editorial, ale musí jít o původní práci, prezentující vlastní výsledky nemůže se jednat ani o práci vzniklou v zahraničí (např. při studijním pobytu českého lékaře) Úterý 26. května, , sál Morava Předsedající: M. Aschermann, M. Táborský (Praha, Olomouc) Práce přijaté k ústní prezentaci: 1. Long-Term Survival after Alcohol Septal Ablation for Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy: A Comparison with General Population Veselka J, Krejci J, Tomasov P, Zemanek D Eur Heart J 2014;35: Impact Factor: 14, Bioresorbable vascular scaffolds in acute ST-segment elevation myocardial infarction: a prospective multicentre study Prague 19 Kočka V, Malý M, Toušek P, Buděšínský T, Lisa L, Prodanov P, Jarkovský J, Widimský P Eur Heart J Mar;35(12): Impact Factor: 14,723 9

9 Výroční sjezd české kardiologické společnosti 3. Effect of catheter-based patent foramen ovale closure on the occurrence of arterial bubbles in scuba divers Honěk J, Srámek M, Sefc L, Januška J, Fiedler J, Horváth M, Tomek A, Novotný S, Honěk T, Veselka J. J Am Coll Cardiol Intv 2014;7: Impact Factor: 7,44 4. Clinical value of assessment of left atrial late gadolinium enhancement in patients undergoing ablation of atrial fibrillation. Šramko M, Peichl P, Wichterle D, Tintera J, Weichtet J, Maxián R, Pasnišinová S, Kočková R, Kautzner J Int J Cardiol Jan 20;179: Impact Factor: 6,2 5. Obesity paradox in female patient after implantation of stent for carotid artery disease Veselka J, Špaček M, Homolová I, Zimolová P. Int J Cardiol 2014;172: Impact Factor: 6, Impact of single versus double vessel carotid artery disease on long-term survival of patients treated with carotid stenting Veselka J, Spacek M, Hajek P, Horvath M, Stechovsky C, Zimolova P Int J Cardiol 2014;176: Impact Factor: 6, Effect of conservative dive profiles on the occurrence of venous and arterial bubbles in divers with a patent foramen ovale: a pilot study Honěk J, Šrámek M, Sefc L, Januška J, Fiedler J, Horváth M, Tomek A, Novotný Š, Honěk T, Veselka J Int J Cardiol 2014;176: Impact Factor: 6, Predictors of complete arrhythmia free survival in patients undergoing surgical ablation for atrial fibrillation. PRAGUE-12 randomized study sub-analysis. Osmancik P, Budera P, Straka Z, Widimsky P Int J Cardiol. 2014;172(2): Impact Factor: 6, The incidence and outcomes of acute coronary syndromes in a central European country: results of the CZECH-2 registry. Toušek P, Toušek F, Horák D, Červinka P, Rokyta R, Pešl L, Jarkovský J, Widimský P Int J Cardiol May 1;173(2):204-8 Impact Factor: 6,175 10

10 května Veletrhy Brno Další významné původní české práce publikované v roce 2014: Electrophysiologic profile and results of invasive risk stratification in asymptomatic children and adolescents with the Wolff-Parkinson-White electrocardiographic pattern. Kubuš P, Vít P, Gebauer R.A, Materna O, Janoušek J Circ Arrhythm Electrophysiol. 2014;7: Impact Factor: 5,95 Complications of catheter ablation of ventricular tachycardia: a single-center experience. Peichl P, Wichterle D, Pavlu L, Cihak R, Aldhoon B, Kautzner J Circ Arrhythm Electrophysiol Aug;7(4): Impact Factor: 5,42 Reasons for switching antihypertensive medication in general practice: a crossectional Czech nation-wide survey Václavík J, Vysočanová P, Seidlerová J, Zajíček P, Petrák O, Dlask J, Krýza J Medicine (Baltimore) Dec;93(27):e168. Impact Factor: 4,867 Effect of spironolactone in resistant arterial hypertension: a randomized, double-blind, placebo controlled trial (ASPIRANT-EXT) Václavík J, Sedlák R, Jarkovský J, Kociánová E, Táborský M Medicine (Baltimore) Dec;93(27):e162. Impact Factor: 4,867 Prevalence of Fabry disease in male patients with unexplained left ventricular hypertrophy in primary cardiology practice: prospective Fabry cardiomyopathy screening study (FACSS) Paleček T, Honzíková J, Poupětová H, Vlášková H, Kuchynka P, Goláň L, Magage S, Linhart A Journal of Inherited Metabolic Disease 2014 May;37(3): Impact Factor: 4,138 Survival of Patients after Alcohol Septal Ablation for Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy 50 Years of Age Veselka J, Krejčí J, Tomašov P, Jahnlová D, Honek T, Januška J, Zemánek D Can J Cardiol 2014;30: Impact Factor: 3,940 Direct catheter-based thrombectomy in acute ischaemic stroke performed collaboratively by cardiologists, neurologists and radiologists: the single-centre pilot experience (PRAGUE-16 study) Widimsky P, Koznar B, Peisker T, Vasko P, Vavrova J, Stetkarova I EuroIntervention 2014; 10: Impact Factor: 3,758 High-Density Epicardial Activation Mapping to Optimize the Site for Video-Thoracoscopic Left Ventricular Lead Implant Polášek R, Skalský I, Wichterle D, Martinča T, Hanuliaková J, Roubíček T, Bahník J, Jansová H, Pirk J, Kautzner J Journal of Cardiovascular Electrophysiology 2014, 25: Impact Factor: 3,234 11

11 Výroční sjezd české kardiologické společnosti Low-level 45,X/46,XX mosaicism is not associated with congenital heart disease and thoracic aorta dilatation: a prospective magnetic resonance study Klásková E, Tüdös Z, Sobek A, Zapletalová J, Dostál J, Sobek A Jr., Adamová K, Lattová V, Dostálová Z, Procházka M Ultrasound Obstet Gynecol 2014 Impact Factor: 3,14 Correlation of lipoprotein(a) with the extent of coronary artery disease in patients with established coronary atherosclerosis: gender differences Málek F, Dvořák J, Skalníková V, Mates M, Kmoníček P, Vávrová Z, Neužil P European Journal of Preventive Cardiology March 11, 2014 Impact Factor: 3,063 Long-term results of paediatric radiofrequency catheter ablation: a population-based study. Kubuš P, Vít P, Gebauer R A, Zaoral L, Peichl P, Fiala M, Janoušek J Europace 2014 Dec;16(12): Impact Factor: 3,05 Tacrolimus-induced hypertension and nephrotoxicity in Fawn- -Hooded rats are attenuated by dual inhibition of renin-angiotensin system. Hošková L, Málek I, Kautzner J, Honsová E, Van Dokkum R, Husková Z, Vojtíšková A, Varcabová Š, Červenka L, Kopkan L Hypertens Res 2014 Aug;37: Impact Factor: 2,936 Importance of thorough investigation of resistant hypertension before renal denervation: should compliance to treatment be evaluated systematically? Rosa J, Zelinka T, Petrák O, Štrauch B, Šomlóová Z, Indra T, Holaj R, Čurila K, Toušek P, Šenitko M, Widimský P, Widimský J Jr. J Hum Hypertens Nov;28(11): Impact Factor: 2,692 Perioperative cardiovascular complications versus perioperative bleeding in consecutive patients with known cardiac disease undergoing non-cardiac surgery. Focus on antithrombotic medication. The PRAGUE-14 registry. Widimský P, Moťovská Z, Havlůj L, Ondráková M, Bartoška R, Bittner L, Dušek L, Džupa V, Knot J, Krbec M, Mencl L, Pachl J, Grill R, Haninec P, Waldauf P, Gürlich R Neth Heart J 2014; 22: Impact Factor: 2,263 Soutěž mladých kardiologů Soutěž mladých kardiologů nahradila Den mladých kardiologů a je určena pro lékaře do 35 let. Program Soutěže mladých kardiologů naleznete na straně 66. Tři vítězné práce budou ohodnoceny úhradou nákladů (cesta + ubytování + registrační poplatek) na kongres ESC v Londýně. 12

12 května Veletrhy Brno PS Kardio 35 ČKS ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje si Vás dovoluje pozvat na Workshop KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE Kdy: Pro koho: Kde: Odborný garant: ve 13:00 a ve 14:30 (v rámci XXIII. výročního sjezdu ČKS) 2 skupiny 2x 24 účastníků, přednostně mladí kardiologové Salónek Ostrava (vedle sálu Morava) MUDr. Anatolij Truhlář, FERC předseda České resuscitační rady Náplň workshopu: krátké zopakování teorie praktický nácvik resuscitace zajištění dýchacích cest, komprese hrudníku, algoritmus resuscitace v nemocnici výhoda práce v malých skupinách lektoři Vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje: MUDr. Anatolij Truhlář, FERC, Bc. Tomáš Ježek, Mgr. Radek Mathauser, Bc. Ivo Novák 13

13 Výroční sjezd české kardiologické společnosti Představujeme novou aplikaci Program Guide 2015 aplikace s odborným programem do mobilních zařízení Odkazy k přímému stažení Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.conferencetracker.pg Apple https://itunes.apple.com/us/app/program-guide/id ?ls=1&mt=8 Windows 14

14 května Veletrhy Brno Sponzor aplikace Možnosti instalace pro Android zařízení I. Mobilní aplikace na vašem mobilním zařízení nejprve musíte nalézt ikonu Obchodu Play dále v obchodu play zadat do vyhledávacího pole Conferencetracker a vybrat ikony naší aplikace dále stačí již jen kliknout na tlačítko install či nainstalovat a přijmout naistalováníaplikace a to je vše II. Návštěva stánku přímo na konferenci poslední způsobem je navštívit náš stánek, kde Vám přoškolení asistenti s instalací velmi rádi pomohou III. Vyhledáním na play.google.com... pro Apple zařízení I. Mobilní aplikace na vašem mobilním zařízení nejprve musíte nalézt ikonu appstore dále v appstore zadat do vyhledávacího pole Program guide a vybrat ikony naší aplikace dále stačí již jen kliknout na tlačítko get a poté kliknout na tlačítko install, následně potvrdit instlaci vaším heslem pro appstore a to je vše II. Návštěva stánku přímo na konferenci poslední způsobem je navštívit náš stánek, kde Vám přoškolení asistenti s instalací velmi rádi pomohou III. Vyhledáním na apple.com/itunes/... pro Windows zařízení I. Mobilní aplikace na vašem mobilním zařízení nejprve musíte nalézt ikonu store dále ve store zadat do vyhledávacího pole Program guide 2015 a vybrat ikony naší aplikace dále stačí již jen kliknout na tlačítko nainstalovat a povolit naistalování aplikace a to je vše II. Návštěva stánku přímo na konferenci poslední způsobem je navštívit náš stánek, kde Vám přoškolení asistenti s instalací velmi rádi pomohou III. Vyhledáním na windowsphone.com/cs-cz/store 15

15 Výroční sjezd české kardiologické společnosti Rámcový program sjezdu Neděle Neděle :30 17:30 Rotunda (450) Praha (600) - pav. E Brno (360) - pav. E Přímé přenosy Morava (220) - pav.a Sympozium IKEM Praha (15,00-16,00) Hradec Králové (380) - pav. E Olomouc (200) - pav. E Plzeň (270) - pav.e Kongresový sál Holiday Inn 17:45 18:45 Členská schůze (valná hromada) České kard.spol. 19:00 20:30 Slavnostní zahájení 16

16 května Veletrhy Brno P O NDĚL Í Rotunda (450) Praha (600) - pav. E Brno (360) - pav. E Morava (220) - pav.a Hradec Králové (380) - pav. E Olomouc (200) - pav. E Plzeň (270) - pav.e Kongresový sál Holiday Inn 8:30 9:30 Navrátilova, Luklova a Herlesova přednáška, od hod prof. Aschermann (Cor et Vasa) PS Intervenční kardiologie Co by měl vědět kardiolog o revaskularizaci myokardu PS Intervenční kardiologie Krvácivé komplikace antitrombotické léčby a intervenční výkony PS Srdeční selhání + PS Chorob myokardu a per. Čerstvě vzniklé dilatační a zánětlivé kardiomyopatie PS Srdeční selhání Pokročilé srdeční selhání P S K ar diolo gic k ýc h s e s ter Varia I PS Kardiologických sester Varia II PS Kardiovaskulární farmakoterapie Kontroverzní problémy v kardiologii PS Echokardiografie Echokardiografie v intenzivní péči PS Kardiovask.rehabilitace Blok č. 1 PS Kardiovask.rehabilitace Blok č. 2 PS Pediatrická kardiologie + PS Preventivní + P S A r y tmie a TK S Náhlá srdeční smrt u dětí a mladistvých PS Chorob myokardu a per. Magnetická rezonance a další dg metody u kardiomyopatií Pondělí 10:30 Přestávka 11:00 Slovenská kardiologická společnost PS Intervenční kardiologie STEMI PS Srdeční selhání + P S Farmakoterapie Co nového v léčbě srd. selhání? PS Kardiologických sester Komplexní péče o kardiaka z pohledu sestry a lékaře PS Echokardiografie Diastolická funkce levé komory u různých patologických stavů Volná sdělení - rehabilitace PS Chlopenní a VSV+ PS Ambulantních kard. Pacient s chlopenní vadou - a co dál? 12:30 Oběd 13:00 Sympozium Bayer Sympozium Servier Sympozium B.Braun Medical Sympozium Medtronic Czechia Sympozium Boehringer Ingelheim (od 12,45 hod) Sympozium Krka 14:00 Přestávka 14:10 15:15 Prezidentsk ý blok Co by měli kardiologové vědět o akutních iktech? PS Intervenční kardiologie TAVI PS Chlopenní a VSV + PS Intervenční kard. Katetrizační léčba mitrální regurgitace PS Srdeční selhání + PS Farmakoterapie Nové kontroverse kolem betablokátorů PS Kardio 35 "Krvácivé komplikace v kardiologii" Volná sdělení - sesterská sekce I. Volná sdělení - sesterská sekce II. PS Echokardiografie Pozice echokardiografie v multimodálním zobrazování PS Echokardiografie+ PS Chorob myok ardu a per. Zobrazovací metody u onemocnění perikardu Volná sdělení - akutní kardiologie I. Volná sdělení - akutní kardiologie II. PS Plicní cirkulace + PS Chorob myokardu a per. Přežívání u některých nevyléčitelných onemocnění Volná sdělení - varia I POSTEROVÁ SEKCE LÉKAŘSKÁ I. Foyer sálu Praha POSTEROVÁ SEKCE NELÉKAŘSKÁ Foyer sálu Morava 16:20 Sympozium AstraZeneca Sympozium Bayer Sympozium Actelion Sympozium Edwards Lifesciences Sympozium Aliance Bristol-Myers Squibb a Pfizer 17:30 Společné sympozium Biomedica, Biotronik, Cardion, Medtronic 17

17 Výroční sjezd české kardiologické společnosti ÚTERÝ Rotunda (450) Praha (600) - pav. E Brno (360) - pav. E Morava (220) - pav.a Hradec Králové (380) - pav. E Olomouc (200) - pav. E Plzeň (270) - pav.e Kongresový sál Holiday Inn 8:30 Česká angiologická společnost PS Ar y tmie a TK S Jak postupovat správně a nikoliv špatně - vzorové kazuistiky PS Akutní kardiologie Akutní stavy v kardiologii - jak na to? Volná sdělení - sesterská sekce III. PS Preventivní kardiologie Některé opomíjené rizikové faktory kv onemocnění Volná sdělení - srdeční selhání Volná sdělení - poruchy rytmu Úterý 9:30 Česká společnost pro hypertenzi PS Intervenční kardiologie + PS Ar y tmie a TK S HOT LINES PS Chlopenní a VSV Co nového v dg srdečních vad? Volná sdělení - sesterská sekce IV. PS Echokardiografie Patologie aorty Volná sdělení - srdeční selhání, transplantace Volná sdělení - poruchy rytmu, kardiostimulátory 10:30 Přestávka 11:00 PS Kardiovas. farmakoterapie HOT LINES PS Arytmie a TKS Podceňované a přeceňované indikace PS Akutní kardiologie Akutní srdeční selhání a kardiogenní šok PS Chorob myokardu a per. Trendy v dg a léčbě kardiomyopatií z pohledu praktického kardiologa PS Ambulantních kardiologů Praktické problémy v kardiologické ambulanci Volná sdělení - hypertenze PS Nukleární kardiologie + PS Echokardiografie Racionální revaskularizace tepenných stenóz 12:30 Oběd 13:00 Sympozium Bayer Sympozium Servier Sympozium podpořené Boehringer Ingelheim Sympozium podpořené Amgen Sympozium Cardion Sympozoium Zentiva a sanofi company 14:00 Přestávka 14:10 15:15 Česká společnost pro aterosklerózu Management ischemické cévní mozkové příhody - update 2015 (Blok ČKS + Neurologická spol.) PS Arytmie a TKS Fibrilace síní od A do Z PS Arytmie a TK S EKG kvíz: poruchy srdečního rytmu PS Akutní kardiologie EKG a klinické kvízy v akutní kardiologii PS Akutní kardiologie Extrakorporální resuscitace To nejlepší z české kardiologie PS Pediatrická kardiologie + PS Chlopenní a VSV + PS Echo Specifika echokardiografie vrozených srdečních vad PS Preventivní kardiologie + Česká diabetologická spol. Diabetes a kardiovas.riziko Soutěž mladých kardiologů PS Plicní cirkulace Kardiopulmonální vztahy PS Nukleární kardiologie SPECT myokardu v dg a managementu ICHS POSTEROVÁ SEKCE LÉKAŘSKÁ II. Foyer sálu Praha POSTEROVÁ SEKCE NELÉKAŘSKÁ Foyer sálu Morava 16:20 Sympozium GlaxoSmithKline Sympozium Meditrade Sympozium ResMed Sympozium II. Interní kliniky VFN Sympozium Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc 18

18 května Veletrhy Brno STŘEDA Rotunda (450) Praha (600) - pav. E Brno (360) - pav. E Morava (220) - pav.a Hradec Králové (380) - pav. E Olomouc (200) - pav. E Plzeň (270) - pav.e Kongresový sál Holiday Inn 8:30 Nová guidelines ESC 9:30 Experimentální kard. I. PS Intervenční kardiologie Komplikace a omyly v souvislosti s interv. výkony PS Arytmie a TKS Komorové tachykardie od A do Z PS Nukleární kardiologie + PS Echokardiografie Dyssnchronie myokardu v klinické praxi PS Ambulantních kardiologů Zátězové testy v současné kardiologické praxi Volná sdělení - sesterská sekce V. Volná sdělení - intervenční kardiologie I. PS Echokardiografie 3-D echokardiografie PS Srdeční selhání Geneticky podmíněné formy srdečního selhání Volná sdělení - poruchy rytmu II. Volná sdělení - poruchy rytmu, kardiostimulátory II. Volná sdělení - chlopenní a VSV Volná sdělení - chlopenní vady Středa 10:30 Přestávka 11:00 Experimentální kard. II. PS Kardio 35 "Vybrané špeky z atestačních otázek" (do hod) PS Preventivní kardiologie Perzonalizace léčby aterosklerózy (do 12,30 hod) Volná sdělení - intervenční kardiologie II. PS Akutní kardiologie Akutní kardiologický pacient Volná sdělení - varia II Volná sdělení - choroby myokardu a per. 12:00 Konec programu 12,30 Konec programu 12,30 Konec programu Konec programu Konec programu Konec programu Konec programu 19

19 xxiii. Výroční sjezd české kardiologické společnosti ROTUNDA (pavilon A) neděle ROTUNDA Neděle 15:30-17:30 Přímé přenosy Předsedající: P. Widimský, M. Táborský, P. Kala (Praha, Olomouc, Brno) 15:30 1. LIVE CASE 1: TRANSRADIÁLNÍ PŘÍSTUP K PCI OD A DO Z I. Bernat, J. Pešek (Plzeň) 15:50 2. LIVE CASE 2: TECHNICKY OBTÍŽNÁ REVASKULARIZACE ZA POUŽITÍ LASEROVÉ TECHNOLOGIE M. Sluka, D. Richter, J. Ostřanský (Olomouc) 16:10 3. RECORDED CASE 1 KARDIOCHIRURGIE. CHIRURGICKÁ LÉČBA POSTINFARKTOVÉHO DEFEKTU MEZIKOMOROVÉ PŘEPÁŽKY J. Harrer, P. Žáček (Hradec Králové) 16:22 4. RECORDED CASE 2: KATETRIZAČNÍ IMPLANTACE CHLOPNĚ MELODY DO DEGENEROVANÉ BIOPROTÉZY V PULMONÁLNÍ POZICI P. Malík, A. Tomášek, R. Šreflová, P. Němec (Brno) 16:34 5. LIVE/RECORDED CASE 3: STRATEGIE HYBRIDNÍ ABLACE U PACIENTŮ S PERZISTUJÍCÍ/PERMANENTNÍ FIBRILACÍ SÍNÍ VE SPOLUPRÁCI S KCH KLINIKOU FNOL T. Skála, P. Šantavý (Olomouc) 16:55 6. LIVE/RECORDED CASE 4: AMBULANTNÍ PROVEDENÍ PCI S POBYTEM NA STACIONÁŘI I. Bernat, R. Rokyta (Plzeň) 17:15 7. RECORDED CASE 3: KATETROVÝ UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ U PACIENTA S FIBRILACÍ SÍNÍ A KONTRAINDIKACÍ (N)OAK M. Poloczek, P. Kala, T. Brychta (Brno) 17:27 8. DISKUZE A ZÁVĚR 17:30 Přestávka 17:45-18:45 Členská schůze (valná hromada) České kardiologické společnosti Předsedající: M. Táborský, P. Widimský, J. Hradec, J. Vítovec, J. Špinar, J. Janoušek (Olomouc, Praha, Brno) 17:45 9. ZPRÁVA O ČINNOSTI ČKS ZA ROK 2014 A ZA CELÉ OBDOBÍ P. Widimský (Praha) 18: ZPRÁVA O ČINNOSTI PRACOVNÍCH SKUPIN ČKS J. Janoušek (Praha) 18: ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČKS ZA ROK 2014 J. Vítovec (Brno) 18: REVIZNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 J. Špinar (Brno) 18: NÁVRH NA ZMĚNU STANOV ČKS P. Widimský (Praha) 18: DISKUZE A HLASOVÁNÍ O PŘEDNESENÝCH ZPRÁVÁCH 18: VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VOLEB DO VÝBORU ČKS PRO OBDOBÍ 5/2015 5/2019; PŘEDÁNÍ FUNKCE PŘEDSEDY ČKS P. Widimský, M. Táborský (Praha, Olomouc) 18:45 Přestávka 20

20 května 2015 Veletrhy Brno ROTUNDA (pavilon A) MORAVA (pavilon A) neděle :00-20:00 Slavnostní zahájení XXIII. výročního sjezdu Předsedající: P. Widimský, M. Táborský, J. Hradec (Praha, Olomouc) 19: SLAVNOSTNÍ UVÍTÁNÍ M. Táborský (Olomouc) 19: PŘEDÁNÍ ČESTNÝCH ČLENSTVÍ P. Heinc, T. Tláskal, F. Toušek (Olomouc, Praha, České Budějovice) 19: PŘEDÁNÍ LIBENSKÉHO ZLATÝCH MEDAILÍ ČKS S. Yusuf, J. Hradec (Hamilton, Canada, Praha) 19: SLAVNOSTNÍ PŘEDNÁŠKA XXIII. VÝROČNÍHO SJEZDU: NEW PERSPECTIVES IN CVD PREVENTION S. Yusuf (Hamilton, Canada) 20:00 Konec programu Sympozium Institutu klinické a experimentální medicíny 15:00-16:00 Pokroky v diagnostice a léčbě plicní hypertenze (PH) podpořeno edukačním grantem Akacia Group Předsedající: J. Kautzner (Praha) 15: SLAVNOSTNÍ KŘEST KNIHY SRDEČNÍ SELHÁNÍ AKTUALITY PRO KLINICKOU PRAXI 15: NOVÉ POZNATKY O PATOFYZIOLOGII PH M. Chovanec (Praha) 15: HEMODYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ PŘI PH: ROZLIŠENÍ PH I. A II. TYPU V. Melenovský (Praha) 15: NOVÉ MOŽNOSTI LÉČBY MÉNĚ ZÁVAŽNÝCH PH A. Reichenbach (Praha) 15: NOVÉ MOŽNOSTI LÉČBY POKROČILÉ PH H. Al-Hiti (Praha) ROTUNDA, Morava Neděle 16:00 Konec programu 21

21 xxiii. Výroční sjezd české kardiologické společnosti ROTUNDA (pavilon A) pondělí ROTUNDA Pondělí 8:30-10:30 Slavnostní přednášky ČKS Předsedající: M. Táborský, P. Widimský (Olomouc, Praha) 8: LUKLOVA PŘEDNÁŠKA: IMPLANTOVATEľNÝ DEFIBRILÁTOR PRÍBEH O MAJESTÁTE ŽIVOTA A DôSTOJNOSTI UMIERANIA R. Hatala (Bratislava, SR) 9: HERLESOVA PŘEDNÁŠKA: ATLETICKÉ SRDCE A. Linhart (Praha) 9: NAVRÁTILOVA PŘEDNÁŠKA: TRANSPOZICE VELKÝCH ARTERIÍ Z POHLEDU CHIRURGA T. Tláskal (Praha) 10: COR ET VASA VČERA, DNES A ZÍTRA M. Aschermann (Praha) 10:30 Přestávka 11: DIAGNOSTIKA DIASTOLICKÉHO SRDCOVÉHO ZLYHÁVANIA PRI HYPERTROFII ľavej KOMORY J. Dúbrava (Bratislava, SR) 12: HYPERTROFIA KOMôR A SPECKLE TRACKING P. Dědič (Banská Bystrica, SR) 12:15 Diskuze 12:30 Oběd Sympozium BAYER s.r.o. 13:00-14:00 Život s rivaroxabanem aneb od počátku po současnost Předsedající: P. Widimský (Praha) Slovenská kardiologická společnost 11:00-12:30 Hypertrofia komôr očami echokardiografistu Předsedající: I. Šimková, J. Dúbrava (Bratislava, SR) 11: Hypertrofia ľavej komory I. Šimková (Bratislava, SR) 11: ŠPORTOVÉ SRDCE FYZIOLOGICKÁ HYPERTROFIA P. Chňupa (Bratislava, SR) 11: HYPERTROFIA PRAVEJ KOMORY M. Kaldararová (Bratislava, SR) 13: RIVAROXABAN Z POHLEDU KARDIOLOGA M. Táborský (Olomouc) 13: RIVAROXABAN DATA Z KLINICKÝCH STUDIÍ A REÁLNÉ KLINICKÉ PRAXE A. Linhart (Praha) 13: RIVAROXABAN Z POHLEDU FARMAKOLOGA A PACIENTA K. Urbánek (Olomouc) 14:00 Přestávka 22

17. symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ČKS. "Pořádáno při příležitosti 70. výročí zahájení výuky medicíny v Hradci Králové".

17. symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ČKS. Pořádáno při příležitosti 70. výročí zahájení výuky medicíny v Hradci Králové. 17. symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ČKS "Pořádáno při příležitosti 70. výročí zahájení výuky medicíny v Hradci Králové". Program Čtvrtek 26.2. 2015 9.00-9.05 hod. Zahájení K.

Více

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny 20 14 20 České kardiologické dny 14 Programový výbor: Organizační výbor: Pořadatel: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. MUDr. František Toušek

Více

Atestační otázky z oboru kardiologie

Atestační otázky z oboru kardiologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru kardiologie 1. Aortální stenóza CT a magnetická rezonance v kardiologii Antikoagulační léčba

Více

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny 20 14 20 14 České kardiologické dny Programový výbor: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. MUDr. František Toušek Ludmila Klímová Organizační

Více

ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY 2013

ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY 2013 201 Programový výbor: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. Prof. MUDr. Jan Vojáček, CSc. Ludmila Klímová Organizační výbor: Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc. předseda

Více

24. 27. května Veletrhy Brno. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. odborný program

24. 27. května Veletrhy Brno. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. odborný program 2015 24. 27. května Veletrhy Brno Výroční sjezd české kardiologické společnosti odborný program 2015 Výroční sjezd české kardiologické společnosti 24. 27. května Veletrhy Brno OBSAH PROGRAMU Úvod 4 Výbor

Více

XXVI. Interaktivní Workshop ČAIK 11. - 13. dubna 2016, Hotel International, Brno

XXVI. Interaktivní Workshop ČAIK 11. - 13. dubna 2016, Hotel International, Brno XXVI. Interaktivní Workshop ČAIK 11. - 13. dubna 2016, Hotel International, Brno Organizovaný ČAIK a FN Brno - Bohunice ve spolupráci s FN u sv. Anny v Brně a Kardiocentrem Nemocnice Podlesí v Třinci.

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS a s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu pořádá VII.

Více

ECHODNY2015. pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS

ECHODNY2015. pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS ECHODNY2015 pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS ve spolupráci s PRACOVNÍ SKUPINOU NUKLEÁRNÍ KARDIOLOGIE ČKS PRACOVNÍ SKUPINOU CHOROB MYOKARDU A PERIKARDU ČKS 18. 19. září 2015 Hotel Harmony Club,

Více

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD DOPRAVNÍ SPOJENÍ: METRO: trasa B, stanice Anděl, výstup směr Motol. Z ulice Stroupežnického autobusem č. 167 do stanice Sídliště Homolka.

Více

České kardiologické dny. 26. 27. listopadu hotel Diplomat, Praha

České kardiologické dny. 26. 27. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny 26. 27. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny Programový výbor: Organizační výbor: Pořadatel: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. předseda Prof. MUDr. Aleš Linhart,

Více

XXV. workshop intervenční kardiologie ČKS P R O G R A M

XXV. workshop intervenční kardiologie ČKS P R O G R A M XXV. workshop intervenční kardiologie ČKS P R O G R A M Čtvrtek 16. 4. 2015 1/ Zahájení 9:00-9:15 h R. Prymula ředitel FN HK, R. Pudil proděkan LF UK, Z. Fink primátor města Hradce Králové 2/ Úvodní blok

Více

12. KARDIOLOGICKÝ DEN

12. KARDIOLOGICKÝ DEN 12. KARDIOLOGICKÝ DEN s doprovodnou výstavou zdravotnických firem 10 let intervenční kardiologie v Ústeckém kraji 23. října 2015, Ústí nad Labem Pořádá KZ, a.s., Klinika kardiologie Masarykovy nemocnice

Více

13. konference PS Akutní kardiologie České kardiologické společnosti 2015 PROGRAM KONFERENCE

13. konference PS Akutní kardiologie České kardiologické společnosti 2015 PROGRAM KONFERENCE 13. konference PS Akutní kardiologie České kardiologické společnosti 2015 PROGRAM KONFERENCE Neděle 6. 12. 2015 09.00 18.00 Registrace (foyer konferenčního sálu GH Pupp) 09.00 13.30 Příprava doprovodné

Více

KARDIOLOGICKÉ DNY Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce listopadu Pořádá: Česká kardiologická společnost.

KARDIOLOGICKÉ DNY Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce listopadu Pořádá: Česká kardiologická společnost. ORIENTAČNÍ MAPKA Cesty do Nemocnice Na Homolce včetně spojů MHD DOPRAVNÍ SPOJENÍ: METRO: trasa B, stanice Anděl, výstup směr Motol. Z ulice Stroupežnického autobusem č. 167 do stanice Sídliště Homolka.

Více

KARDIOLOGICKÉ DNY ČKS

KARDIOLOGICKÉ DNY ČKS KARDIOLOGICKÉ DNY ČKS Nemocnice na Homolce 20. 21. listopadu 2008 Česká kardiologická společnost pořádá ve dnech 20. 21. listopadu 2008 KARDIOLOGICKÉ DNY ČKS v Kongresovém sále Nemocnice Na Homolce Hlavní

Více

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku XXVII. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku pořádá GALÉN-SYMPOSION s.r.o. pod odbornou záštitou Pracovní skupiny Pediatrické kardiologie ČKS a ve spolupráci s Českou

Více

13. KARDIOLOGICKÝ DEN

13. KARDIOLOGICKÝ DEN 13. KARDIOLOGICKÝ DEN s doprovodnou výstavou zdravotnických firem s doprovodnou výstavou zdravotnických firem 20. října 2016 Ústí nad Labem Pořádá: KZ, a.s., Klinika kardiologie Masarykovy nemocnice v

Více

Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY, 9. 10. LISTOPADU 2010, PRAHA

Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY, 9. 10. LISTOPADU 2010, PRAHA Vědecký výbor: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU Organizační výbor:

Více

Luklův DEN. kardiologický III. 9. října 2012 od 8:15 hod. www.lukluvden.cz. v hotelu NH Olomouc Congress, Legionářská 21

Luklův DEN. kardiologický III. 9. října 2012 od 8:15 hod. www.lukluvden.cz. v hotelu NH Olomouc Congress, Legionářská 21 Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na tradiční odbornou akci III. Luklův kardiologický DEN Implementace nových doporučených postupů do každodenní klinické praxe 9. října 2012 od 8:15 hod. v hotelu NH Olomouc

Více

a angiologie 1. LF UK a VFN Praha

a angiologie 1. LF UK a VFN Praha MUDr. Hana Skalická, CSc. Předsedkyně PS Echokardiografie Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. přednosta II. Interní kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR MUDr.

Více

10.00 13.45 WORKSHOP UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE (salónek Beethoven GH Pupp) (s podporou Covidien a Cheirón) (pouze pro předem zaregistrované)

10.00 13.45 WORKSHOP UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE (salónek Beethoven GH Pupp) (s podporou Covidien a Cheirón) (pouze pro předem zaregistrované) PROGRAM KONFERENCE Neděle 7. 12. 2014 09.00 18.00 Registrace (foyer konferenčního sálu GH Pupp) 09.00 13.30 Příprava doprovodné výstavy (foyer konferenčního sálu a Rendez-vous, GH Pupp) 09.00 14.00 Instalace

Více

19. symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ČKS , Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové

19. symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ČKS , Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové 19. symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ČKS 23. - 24. 2. 2017, Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové P R O G R A M 23. 2. 2017 Čtvrtek 09:00-09:10 Zahájení symposia

Více

Luklův DEN. kardiologický. 22. 23. září 2011. v Hotelu NH Olomouc Congress, Legionářská 21. Pořádá

Luklův DEN. kardiologický. 22. 23. září 2011. v Hotelu NH Olomouc Congress, Legionářská 21. Pořádá Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na tradiční odbornou akci Luklův kardiologický DEN 22. 23. září 2011 v Hotelu NH Olomouc Congress, Legionářská 21 Začátek odborného programu 22. září 2011 v 9:00 hod. Další

Více

13. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Rizikový pacient s chlopenní vadou

13. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Rizikový pacient s chlopenní vadou 13. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Rizikový pacient s chlopenní vadou Pardubice, 24. 25. února 2011 Aula Univerzity Pardubice Výbor

Více

Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence

Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence Doc. MUDr.Tomáš Kára,PhD, Prim. MUDr. Pavel Homolka, PhD, Prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc., Prim. MUDr. Ladislav Groch, As. MUDr. Ota Hlinomaz,PhD,

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

14. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti

14. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti 14. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Klasická versus nová metoda léčby chlopenních vad Pardubice, 23.-24. února 2012 Aula Univerzity

Více

XXIX. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku

XXIX. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku XXIX. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku pořádá GALÉN-SYMPOSION s.r.o. pod odbornou záštitou Pracovní skupiny Pediatrické kardiologie ČKS a ve spolupráci s Českou společností

Více

12. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti

12. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti 12. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Praktické otázky u nemocných se srdeční vadou Pardubice, 18.-19. února 2010 Aula Univerzity

Více

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: NH Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc ODBORNÝ GARANT: doc. MUDr.

Více

Multidisciplinární přístup v diagnostice a terapii u závažného poranění

Multidisciplinární přístup v diagnostice a terapii u závažného poranění Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

ECHODNY pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS ve spolupráci s

ECHODNY pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS ve spolupráci s ECHODNY 2012 21. - 22. září, Špindlerův Mlýn Hotel Harmony Club ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění Pozvánka II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS pořádá za organizačního zajištění XXII. Lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních 15. 16. března 2013 Termín konání:

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Pátek REGISTRACE: 11:00-20:00 hod. 11:00-13:00 hod. prezentace farmaceutických firem

ODBORNÝ PROGRAM. Pátek REGISTRACE: 11:00-20:00 hod. 11:00-13:00 hod. prezentace farmaceutických firem 3. sympozium Pracovní skupiny Plicní cirkulace České kardiologické společnosti ve spolupráci s Českou společností pro trombózu a hemostázu 9. 10. ledna 2009 Hotel Arnika, Labská 111, Špindlerův Mlýn Pátek

Více

Srdeční vady a arytmie

Srdeční vady a arytmie 10. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ve spolupráci s pracovní skupinou Arytmie a trvalá kardiostimulace České kardiologické společnosti Srdeční vady a arytmie Pardubice,

Více

ECHODNY Registrace:

ECHODNY Registrace: ECHODNY 2013 pod záštitou: Pracovní skupiny Echokardiografie ČKS ve spolupráci s Pracovní skupinou Nukleární kardiologie ČKS a Pracovní skupinou chorob myokardu a perikardu ČKS 25.-26.10.2013 Clarion Congress

Více

11. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti

11. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti 11. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Úskalí v diagnostice a léčbě srdečních vad Pardubice, 26. 27. února 2009 Aula Univerzity Pardubice

Více

NÁRODNÍ REGISTR IMPLANTABILNÍCH KARDIOVERTER- DEFIBRILÁTORŮ

NÁRODNÍ REGISTR IMPLANTABILNÍCH KARDIOVERTER- DEFIBRILÁTORŮ NÁRODNÍ REGISTR IMPLANTABILNÍCH KARDIOVERTER- DEFIBRILÁTORŮ Souhrn dosavadních údajů z registru ICD od 1.1. do 31.12.2010 Export dat 26.1.2011 Odborná garance: MUDr. Jan Bytešník, CSc. V Brně, 24.6.2011

Více

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM WORKSHOPU (aktualizace k s výhradou dalších dílčích změn a úprav)

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM WORKSHOPU (aktualizace k s výhradou dalších dílčích změn a úprav) PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM WORKSHOPU (aktualizace k 25.3.09 s výhradou dalších dílčích změn a úprav) Pravidla pro přípravu prezentací: v lékařské sekci slidy v anglickém jazyce, přednes možný v českém jazyce, posterové

Více

XXX. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku

XXX. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku XXX. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku pořádá GALÉN-SYMPOSION s.r.o. ve spolupráci s Českou společností pro aterosklerózu a pod odbornou záštitou Pracovní skupiny

Více

ECHODNY pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ve spolupráci s

ECHODNY pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ve spolupráci s ECHODNY 2011 16. - 17. září, Špindlerův Mlýn Hotel Harmony Club ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

9. SYMPÓZIUM. Chlopenní vady s koronárním postižením. Pardubice, února 2007 Aula Univerzity Pardubice

9. SYMPÓZIUM. Chlopenní vady s koronárním postižením. Pardubice, února 2007 Aula Univerzity Pardubice 9. SYMPÓZIUM pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ve spolupráci s pracovní skupinou Intervenční kardiologie České kardiologické společnosti Chlopenní vady s koronárním postižením

Více

Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno

Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno epidemiologie NZO, přednemocniční mortalita doporučené postupy - post-cardiac arrest care diagnostika AKS po KPR v podmínkách přednemocniční

Více

PROGRAM WORKSHOPU (aktualizace k 6.4.09 s výhradou dalších dílčích změn a úprav)

PROGRAM WORKSHOPU (aktualizace k 6.4.09 s výhradou dalších dílčích změn a úprav) PROGRAM WORKSHOPU (aktualizace k 6.4.09 s výhradou dalších dílčích změn a úprav) Pravidla pro přípravu prezentací: v lékařské sekci slidy v anglickém jazyce, přednes možný v českém jazyce, posterové prezentace

Více

Antitromboticka profylaxe důležité rozhodnutí

Antitromboticka profylaxe důležité rozhodnutí MEDICÍNA PRO PRAXI X. Kongres praktických lékařů a sester 10. 11. října 2013, Kongresové centrum U HÁJKŮ, Praha Fibrilace síní: arytmie, o které bychom měli více vědět Antitromboticka profylaxe důležité

Více

P R A G U E C H O

P R A G U E C H O PRAGUECHO 2009 PRAGUECHO 2009 VII. pražské mezinárodní setkání o novinkách v echokardiografii, organizované Pracovní skupinou Echokardiografie České kardiologické společnosti a 1. lékařskou fakultou UK,

Více

XXIII. Dostálovy dny. Clarion Congress Hotel Ostrava **** Urgentní medicína

XXIII. Dostálovy dny. Clarion Congress Hotel Ostrava **** Urgentní medicína Clarion Congress Hotel Ostrava **** 17. 19. 10. 2016 Urgentní medicína a medicína katastrof 2016 Program Pondělí 17. 10. 2016 Workshop - W1 14.00 16.00 sál Silver Klinická etika v urgentní medicíně Workshop

Více

Racionalizace indikace echokardiografických vyšetření

Racionalizace indikace echokardiografických vyšetření základní principy doporučené postupy u vybraných diagnóz Oddělení neinvazivní kardiologie - Klinika kardiologie IKEM Únor 2009 Jednoznačné indikace : nový pacient Kliniky kardiologie ( Kardiocentra ) (akutní

Více

Urgentní medicína 2014

Urgentní medicína 2014 20let odborné společnosti PNP UM a MK Clarion Congress Hotel Ostrava **** 7. 9. 10. 2014 Urgentní medicína 2014 Program Úterý 7. 10. 2014 Workshop sonografie 13 16 hod. Sál Silver Workshop sonografie 17

Více

ECHODNY září, Špindlerův Mlýn Hotel Harmony Club HLAVNÍ PROGRAM. Linhart A. /Praha/ Vyšetřování strukturálních změn LK

ECHODNY září, Špindlerův Mlýn Hotel Harmony Club HLAVNÍ PROGRAM. Linhart A. /Praha/ Vyšetřování strukturálních změn LK ECHODNY 2010 24. - 25. září, Špindlerův Mlýn Hotel Harmony Club HLAVNÍ PROGRAM PÁTEK 24. září 2010 /Kongresový sál, 1. p./ 10.00-10.15 ZAHÁJENÍ Elbl L. 10.15-11.45 Echokardiografie u hypertrofie LK Předsedající:

Více

Dětský kardiolog na NICU. Jiří Mrázek, Filip Kašák Oddělení dětské kardiologie

Dětský kardiolog na NICU. Jiří Mrázek, Filip Kašák Oddělení dětské kardiologie Dětský kardiolog na NICU Jiří Mrázek, Filip Kašák Oddělení dětské kardiologie Echokardiografie v neonatologii Funkční echokardiografie Vrozené srdeční vady Arytmie Získané srdeční onemocnění Postnatální

Více

Den mladých kardiologů 2007

Den mladých kardiologů 2007 Den mladých kardiologů 2007 Program 2. června 2007, Arcibiskupství pražské Hradčanské náměstí 56/6, 8 00 Praha Hradčany program 8.00 Registrace 8.25 Zahájení: prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., doc.

Více

Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu

Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu V. Pořízka, M. Želízko, R. Kočková, Klinika kardiologie IKEM XXIV. výroční sjezd ČKS, Brno 6.5.06

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

Pacient se srdečním selháním v anamnéze a nízkou EF má mít speciální přípravu?

Pacient se srdečním selháním v anamnéze a nízkou EF má mít speciální přípravu? Pacient se srdečním selháním v anamnéze a nízkou EF má mít speciální přípravu? Hynek Říha Klinika anesteziologie a resuscitace, Kardiocentrum IKEM, Praha Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní

Více

SEVEROČESKÁ IMUNOLOGICKÁ KONFERENCE

SEVEROČESKÁ IMUNOLOGICKÁ KONFERENCE 8. KARDIOLOGICKÝ SEVEROČESKÁ IMUNOLOGICKÁ DEN KONFERENCE s doprovodnou výstavou zdravotnických Imunopatologie firem kardiovaskulárního systému 28. listopadu Novinky v 2011 terapii Ústí a diagnostice nad

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

XVII. WORKSHOP. INTERVENâNÍ KARDIOLOGIE

XVII. WORKSHOP. INTERVENâNÍ KARDIOLOGIE XVII. WORKSHOP INTERVENâNÍ KARDIOLOGIE ve spolupráci s UNIVERZITOU KARLOVOU V PRAZE, LÉKA SKOU FAKULTOU V HRADCI KRÁLOVÉ a FAKULTNÍ NEMOCNICÍ HRADEC KRÁLOVÉ pod zá titou PS INTERVENâNÍ KARDIOLOGIE âks

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

VII. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER

VII. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER VII. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní úèastí 24.-25. øíjna 2013 Clarion Congress Hotel Ostrava VII. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní úèastí KARDIOVASKULÁRNÍ ODDÌLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE

Více

11. KARDIOLOGICKÝ DEN. 17. října 2014, Ústí nad Labem. doprovodnou výstavou zdravotnických firem

11. KARDIOLOGICKÝ DEN. 17. října 2014, Ústí nad Labem. doprovodnou výstavou zdravotnických firem 11. s 17. října 2014, Ústí nad Labem KARDIOLOGICKÝ DEN doprovodnou výstavou zdravotnických firem Pořádá KZ, a.s., Klinika kardiologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, zveme Vás

Více

VI. DNY FYZIOTERAPIE ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA

VI. DNY FYZIOTERAPIE ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA KLINIKA TĚLOVÝCHOVNÉHO LÉKAŘSTVÍ A REHABILITACE LF MU KATEDRA FYZIOTERAPIE LF MU A FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ POŘÁDAJÍ VI. DNY FYZIOTERAPIE ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA 2. 3. října 2015 Mikulov,

Více

31. ŠAMÁNKOVY PODĚBRADY a 41. MOTOLSKÝ SEMINÁŘ

31. ŠAMÁNKOVY PODĚBRADY a 41. MOTOLSKÝ SEMINÁŘ Autor kresby: Linda Lachmanová, 12 let 31. ŠAMÁNKOVY PODĚBRADY a 41. MOTOLSKÝ SEMINÁŘ pořádá Galén-Symposion ve spolupráci s Českou společností pro aterosklerózu a pod odbornou záštitou pracovní skupiny

Více

Dočasná mechanická oběhová podpora v kardiologii

Dočasná mechanická oběhová podpora v kardiologii Dočasná mechanická oběhová podpora v kardiologii Petr Ošťádal Kardiovaskulární centrum Nemocnice Na Homolce, Praha Limity dnešních standardních léčebných postupů Refrakterní kardiogenní šok ~ inotropika

Více

Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové. amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové. amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Cílem projektu je provést celorepublikový screening výskytu dosud nediagnostikované kardiomyopatie

Více

Kardiovaskulární rehabilitace

Kardiovaskulární rehabilitace Kardiovaskulární rehabilitace MUDr.Vladimír Tuka, Ph.D. Centrum kardiovaskulární rehabilitace 3. interní klinika VFN a 1.LF UK Změna paradigmatu způsobu uvažování Epizodická péče léčíme akutní choroby

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Hemodynamika srdečních vad. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK

Hemodynamika srdečních vad. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Hemodynamika srdečních vad Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Srdeční vady Získané - vada v dospělosti - v celé populaci 0,2 % - nad 70 let 12% Chlopenní vady - aortální st. - mitrální reg.

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

ECHODNY 2009 PROGRAM. 18. - 19. září Špindlerův Mlýn HOTEL HARMONY CLUB

ECHODNY 2009 PROGRAM. 18. - 19. září Špindlerův Mlýn HOTEL HARMONY CLUB PROGRAM ECHODNY 2009 Vážení a milí kolegové, srdečně si Vás dovolujeme pozvat na společnou konferenci ECHODNY 2009 pracovních skupin Echokardiografie a Nukleární kardiologie pod záštitou České kardiologické

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

Kardiologie pro obor ošetřovatelství

Kardiologie pro obor ošetřovatelství Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová a kolektiv Kardiologie pro obor ošetřovatelství 2., rozšířené a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Odborný program konference (Aktualizace k 23.11. 2012 s výhradou dalších změn a upřesnění)

Odborný program konference (Aktualizace k 23.11. 2012 s výhradou dalších změn a upřesnění) Odborný program konference (Aktualizace k 23.11. 2012 s výhradou dalších změn a upřesnění) Neděle 2. prosince 10.00 19.00 Registrace (foyer konferenčního sálu GH Pupp) 10.00 13.30 Instalace posterové sekce

Více

Praktická kardiologie

Praktická kardiologie Praktická kardiologie František Kölbel a kolektiv K a r olinum Praktická kardiologie prof. MUDr. František Kölbel, DrCs. a kolektiv Recenzovali: prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. doc. MUDr. Petr Ošťádal,

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

ODBORNÝ PROGRAM VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 4. 7. KVĚTNA 2014 VELETRHY BRNO

ODBORNÝ PROGRAM VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 4. 7. KVĚTNA 2014 VELETRHY BRNO ODBORNÝ PROGRAM VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 4. 7. KVĚTNA 2014 VELETRHY BRNO OBSAH PROGRAMU Úvod 4 Výbor České kardiologické společnosti 5 Organizační výbor 5 Programový výbor 5 Organizační

Více

PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ

PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ Čtvrtek 6. prosince 07.30 15.30 Instalace doprovodné výstavy a posterové sekce (LH Thermal Kongresová hala I. poschodí) 09.30 18.30 Registrace (LH Thermal Kongresová hala I. poschodí)

Více

Urgentní medicína 2013

Urgentní medicína 2013 15. výročí oboru urgentní medicíny 10 let ZZS Moravskoslezského kraje Park Inn by Radisson Ostrava 8. 10. 10. 2013 Urgentní medicína 2013 1 Program Úterý 8. 10. 2013 Konferenční sál Sophora Workshop na

Více

Fibrilace síní v akutní péči symptom nebo arytmie?

Fibrilace síní v akutní péči symptom nebo arytmie? Fibrilace síní v akutní péči symptom nebo arytmie? MUDr. David Šipula kardiovaskulární oddělení FNO Fibrilace síní Nejčastější setrvalá porucha srdečního rytmu odpovědná za podstatné zvýšení mortality

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Symposium ČTS Zařazování na čekací listinu k transplantaci ledviny Praha 26.10.2005 Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Ondřej Viklický Klinika nefrologie,

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE SRDEČNÍ SELHÁNÍ. Filip Málek, Ivan Málek KAROLINUM

UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE SRDEČNÍ SELHÁNÍ. Filip Málek, Ivan Málek KAROLINUM UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE SRDEČNÍ SELHÁNÍ Filip Málek, Ivan Málek KAROLINUM Srdeční selhání doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D. doc. MUDr. Ivan Málek, CSc. Recenzovali: prof. MUDr. František Kölbel,

Více

1. THE NEW EUROPEAN GUIDELINES ON ACUTE HEART FAILURE. G. Filippatos, předseda WG Acute cardiac care ESC, Atény, Řecko

1. THE NEW EUROPEAN GUIDELINES ON ACUTE HEART FAILURE. G. Filippatos, předseda WG Acute cardiac care ESC, Atény, Řecko PROGRAM KONFERENCE STŘEDA 8. prosince 2004 18.00 22.00 INSTALACE DOPROVODNÉ VÝSTAVY (výstavní hala Kongresového centra LH Thermal, 1. poschodí) ČTVRTEK 9. prosince 2004 08.00 20.00 REGISTRACE (foyer Kongresového

Více

Jarní edukační urologické sympózium

Jarní edukační urologické sympózium Česká urologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně pořádá Jarní edukační urologické sympózium Mikulov Hotel Galant 21. 22. dubna 2017 Akce konaná pod záštitou České akademie urologie

Více

XVI. Minářův den PROGRAM. Šafránkův pavilon Lékařské fakulty UK v Plzni

XVI. Minářův den PROGRAM. Šafránkův pavilon Lékařské fakulty UK v Plzni XVI. Minářův den Šafránkův pavilon Lékařské fakulty UK v Plzni 23. 5. 2014 www.minaruvden2014.cz PROGRAM ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ + SESTERSKÁ SEKCE velká posluchárna 09:00 09:10 Zahájení Doc. MUDr. Kasal

Více

XX. LÁZEŇSKÉ KARDIOVASKULÁRNÍ DNY. v Konstantinových Lázních února 2011 II. INFORMACE

XX. LÁZEŇSKÉ KARDIOVASKULÁRNÍ DNY. v Konstantinových Lázních února 2011 II. INFORMACE Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a. s. za organizačního zajištění XX. LÁZEŇSKÉ KARDIOVASKULÁRNÍ DNY v Konstantinových Lázních 11. 12. února 2011 II.

Více

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají 13. konferenci pod záštitou ředitele Agentury vojenského zdravotnictví

Více

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program Anesteziologicko - resuscitační oddělení XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 24. 4. 2015 / 9.00 hod. 17. 00 hod. České

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM

NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM MUDr. Hana Skalická, CSc. NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE zásady odhadu perioperačního rizika klinické rizikové faktory závažnost výkonu zohlednění

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Projekt CZ.1.06/3.2.01/08.07653 Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové,

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, 42. Angiologické dny 2017 Kongres České angiologické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí 23. 25. 2. 2017 Hotel Diplomat, Praha Anonce Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, jsem rád, že Vás mohu

Více

9:15 10:15 Blok 1: Asymptomatické břišní aneurysma Předsedající: M. Mazur (Ostrava), S. Heller (Praha). M. Wierzgoń (Třinec)

9:15 10:15 Blok 1: Asymptomatické břišní aneurysma Předsedající: M. Mazur (Ostrava), S. Heller (Praha). M. Wierzgoń (Třinec) ODBORNÝ PROGRAM Čtvrtek 9. 0. 07 Sál Sapphire 9:00 9:5 Slavnostní zahájení MUDr. Milan Leckéši, předseda představenstva AGEL a.s. MUDr. Karel Lukeš, MBA, předseda představenstva a ředitel Vítkovické nemocnice

Více