května Veletrhy Brno. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. odborný program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "24. 27. května Veletrhy Brno. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. odborný program"

Transkript

1 května Veletrhy Brno Výroční sjezd české kardiologické společnosti odborný program

2 2015 Výroční sjezd české kardiologické společnosti května Veletrhy Brno OBSAH PROGRAMU Úvod 4 Výbor České kardiologické společnosti 5 Organizační výbor 5 Programový výbor 5 Organizační sekretariát 5 Záštita sjezdu 5 Odborný program přehled 6 Slavnostní zahájení 7 Areál Veletrhy Brno 8 To nejlepší z české kardiologie 9 Workshop kardiopulmonální resuscitace 13 Rámcový program sjezdu 16 Odborný program 20 Sjezd ČKS odborný program neděle 20 Sjezd ČKS odborný program pondělí 22 Sjezd ČKS odborný program úterý 48 Sjezd ČKS odborný program středa 74 Jednání výborů pracovních skupin 84 Abecední seznam prvních autorů sjezdu ČKS 85 Sponzoři, partneři a vystavovatelé 88 Všeobecné informace sjezdu ČKS 90 Aktivní účast 94 Doprovodný společenský program 96 Pokyny pro vystavovatele 97 3

3 Výroční sjezd české kardiologické společnosti Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, rok nesmírně rychle uběhnul, blíží se květen, tradiční doba největšího českého medicínského kongresu již XXIII. výročního sjezdu České kardiologické společnosti. Letos Vás v Brně přivítáme ve dnech května Asi není třeba zdůrazňovat, že si přejeme, aby Vás do Brna přijelo co nejvíce (poslední roky to bývá kolem účastníků), že se na Vás na všechny těšíme a hlavně, že si přejeme, aby dny, které v Brně při výročním sjezdu ČKS strávíte, byly naplněné spoustou užitečných informací a také příjemnými společenskými zážitky. Výroční sjezd ČKS 2015 bude mít tradiční strukturu. Na přípravě odborného programu se podílely všechny pracovní skupiny ČKS, které spolu s pozvanými spřátelenými odbornými lékařskými společnostmi připravily celkem 58 programových bloků nejrůznějších formátů s vyzvanými postgraduálními přednáškami našich předních odborníků. Tyto předem připravené programové bloky pokrývají celou šíři moderní kardiologie a jsou základem i zárukou vysoké odborné úrovně postgraduálního vzdělávání, které výroční sjezd všem účastníkům nabízí. Toto programové schéma je doplněno dalšími atraktivními a v minulosti prověřenými programovými formáty. Před zahájením sjezdu v neděli odpoledne to budou oblíbené dvouhodinové komentované přímé přenosy z katetrizačních a elektrofyziologických laboratoří dvou komplexních kardiovaskulárních center. Letos na sjezdu zazní dva bloky HOTLINES, jedny věnované důležitým a zajímavým farmakologickým a druhé intervenčním a přístrojovým klinickým studiím, jejichž výsledky byly prezentovány v posledním roce. V bloku To nejlepší z české kardiologie budeme pokračovat ve veřejné prezentaci prací českých kardiologů, které byly publikovány v prestižních mezinárodních časopisech. Je potěšitelné, že takových prací rok od roku přibývá a zvyšuje se také jejich impact factor. Z více než 330 přihlášených původních sdělení jich bude 89 lékařských a 25 nelékařských předneseno ústně, ostatní budou prezentována ve formě posterových sdělení. Při slavnostním zahájení výročního sjezdu budou uděleny Zlaté medaile ČKS (prof. Libenského) prof. Jaromíru Hradcovi za jeho celoživotní zásluhy o rozvoj české kardiologie a za jeho práci pro ČKS a ze zahraničních kardiologů prof. Salimu Yusufovi, prezidentovi World Heart Federation. Prof. Yusuf při této příležitosti prosloví také slavnostní přednášku. Dalším významnými hosty sjezdu budou viceprezidenti Evropské kardiologické společnosti. O slavnostní jmenované přednášky letos požádal výbor ČKS následující významné české a slovenské kardiology a kardiochirurgy: prof. A. Linharta (Herlesova přednáška), prof. T. Tláskala (Navrátilova přednáška) a prof. R. Hatalu (Luklova přednáška) Těšíme se na Vás v Brně, zveme Vás srdečně na všechny slavnostní přednášky, na Členskou schůzi (dřívějším názvem Valná hromada) ČKS, na které bude kromě jiného také hlasováno o novelizaci stanov ČKS, na Galavečer ČKS v úterý, ale hlavně na kvalitní odborný program XXIII. výročního sjezdu ČKS. Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC, FACC předseda České kardiologické společnosti Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC předseda Programového výboru Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA předseda Organizačního výboru 4

4 května Veletrhy Brno Výbor České kardiologické společnosti Předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. Čestný místopředseda Doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc. Vědecký sekretář Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. Pokladník Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. Místopředseda pro vzdělávání a standardy Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. Místopředseda pro pracovní skupiny Prof. MUDr. Jan Janoušek, PhD. Místopředsedkyně pro otázky úhrad péče MUDr. Hana Skalická, PhD. Členové: Doc. MUDr. Martin Fiala, PhD. MUDr. Petr Kala, PhD. Doc. MUDr. Jana Popelová, CSc. Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc. MUDr. František Toušek Prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc. MUDr. Michael Želízko, CSc. Organizační výbor Předseda Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc. Členové Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. Ludmila Klímová Programový výbor Předseda Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. Členové Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. MUDr. Petr Kala, PhD. MUDr. Michael Želízko, CSc. Ludmila Klímová Organizační sekretariát Vedoucí sekretariátu Ludmila Klímová tel: Sekretářky: Jana Tichá (kontakt s vystavovateli) tel: Tereza Bracková (sekretářka ČKS) Česká kardiologická společnost Pekařská Brno tel: Záštitu nad sjezdem převzali MUDr. Svatopluk Němeček, MBA ministr zdravotnictví České republiky Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. rektor Masarykovy univerzity Brno Ing. Petr Vokřál primátor města Brna Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. děkan Lékařské faktury MU Brno 5

5 Výroční sjezd české kardiologické společnosti Odborný program tvoří: vyzvané bloky pracovních skupin České kardiologické společnosti: Akutní kardiologie Ambulantních kardiologů Arytmie a trvalá kardiostimulace Echokardiografie Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti Intervenční kardiologie Kardiovaskulární farmakoterapie Kardiovaskulární rehabilitace Nukleární kardiologie Pediatrická kardiologie Plicní cirkulace Preventivní kardiologie Srdeční selhání Kardiologických sester a spřízněných profesí Choroby myokardu a perikardu Kardio 35 vyzvané bloky přizvaných odborných společností: Slovenská kardiologická společnost Česká angiologická společnost ČLS JEP Česká společnost pro hypertenzi Česká společnost pro aterosklerózu ČLS JEP Společný blok České kardiologické společnosti a Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti JEP Prezidentský blok Přímé přenosy z intervenčních pracovišť Guidelines ESC Slavnostní přednášky Sympozia ČKS Volná sdělení Sesterské sekce Soutěž mladých kardiologů To nejlepší z české kardiologie Posterové sekce Hot Lines Firemní sympozia 6

6 května Veletrhy Brno Slavnostní zahájení XXIII. výročního sjezdu České kardiologické společnosti Neděle, 24. května 2015 v hod., Rotunda pavilonu A Uvítání Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. odstupující předseda České kardiologické společnosti Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc. předseda organizačního výboru sjezdu a předseda České kardiologické společnosti pro funkční období Udělení Zlatých medailí Libenského Prof. Salim Yusuf, MD (President, World Heart Federation) Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. Udělení čestných členství ČKS Doc. MUDr. Petr Heinc, PhD Prof. MUDr. Tomáš Tláskal, CSc. MUDr. František Toušek Slavnostní přednáška NEW PERSPECTIVES IN CVD PREVENTION Prof. Salim Yusuf, MD Prezident World Heart Fedeartion Kulturní program Tomáš Jamník (violoncello) SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ FIREMNÍCH EXPOZIC Uvítací cocktail, pavilon A1 VSTUP PRO VŠECHNY REGISTROVANÉ ÚČASTNÍKY ZDARMA Prof. Salim Yusuf, MD Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. Doc. MUDr. Petr Heinc, PhD Prof. MUDr. Tomáš Tláskal, CSc. MUDr. František Toušek 7

7 Výroční sjezd české kardiologické společnosti Areál Veletrhy Brno Registrace Pavilon E PRESS CENTRUM II. patro Jednací sály Pavilon E sál Plzeň II. patro sál Praha, Brno, posterová sekce lékařská (foyer sálu Praha) sál Hradec Králové, Olomouc I. patro vlevo jídelna výdej obědů přízemí sály Morava, Ostrava Pavilon A sál Rotunda sál Morava posterová sekce nelékařská (foyer sálu Morava) sál Ostrava výstavní expozice VIP club jídelna výdej obědů galerie A1 obědový salonek ČKS, obědový salonek vystavovatelé restaurace pav. A3 8

8 května Veletrhy Brno To nejlepší z české kardiologie Prezentace nejlepších původních českých prací publikovaných v roce 2014 Podmínky: práce musí být publikována v časopise s impakt faktorem >2,0 během uplynulého roku (2014) práce musí vzniknout na českém pracovišti prvním autorem musí být člen ČKS nemůže se jednat o přehledný článek ani editorial, ale musí jít o původní práci, prezentující vlastní výsledky nemůže se jednat ani o práci vzniklou v zahraničí (např. při studijním pobytu českého lékaře) Úterý 26. května, , sál Morava Předsedající: M. Aschermann, M. Táborský (Praha, Olomouc) Práce přijaté k ústní prezentaci: 1. Long-Term Survival after Alcohol Septal Ablation for Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy: A Comparison with General Population Veselka J, Krejci J, Tomasov P, Zemanek D Eur Heart J 2014;35: Impact Factor: 14, Bioresorbable vascular scaffolds in acute ST-segment elevation myocardial infarction: a prospective multicentre study Prague 19 Kočka V, Malý M, Toušek P, Buděšínský T, Lisa L, Prodanov P, Jarkovský J, Widimský P Eur Heart J Mar;35(12): Impact Factor: 14,723 9

9 Výroční sjezd české kardiologické společnosti 3. Effect of catheter-based patent foramen ovale closure on the occurrence of arterial bubbles in scuba divers Honěk J, Srámek M, Sefc L, Januška J, Fiedler J, Horváth M, Tomek A, Novotný S, Honěk T, Veselka J. J Am Coll Cardiol Intv 2014;7: Impact Factor: 7,44 4. Clinical value of assessment of left atrial late gadolinium enhancement in patients undergoing ablation of atrial fibrillation. Šramko M, Peichl P, Wichterle D, Tintera J, Weichtet J, Maxián R, Pasnišinová S, Kočková R, Kautzner J Int J Cardiol Jan 20;179: Impact Factor: 6,2 5. Obesity paradox in female patient after implantation of stent for carotid artery disease Veselka J, Špaček M, Homolová I, Zimolová P. Int J Cardiol 2014;172: Impact Factor: 6, Impact of single versus double vessel carotid artery disease on long-term survival of patients treated with carotid stenting Veselka J, Spacek M, Hajek P, Horvath M, Stechovsky C, Zimolova P Int J Cardiol 2014;176: Impact Factor: 6, Effect of conservative dive profiles on the occurrence of venous and arterial bubbles in divers with a patent foramen ovale: a pilot study Honěk J, Šrámek M, Sefc L, Januška J, Fiedler J, Horváth M, Tomek A, Novotný Š, Honěk T, Veselka J Int J Cardiol 2014;176: Impact Factor: 6, Predictors of complete arrhythmia free survival in patients undergoing surgical ablation for atrial fibrillation. PRAGUE-12 randomized study sub-analysis. Osmancik P, Budera P, Straka Z, Widimsky P Int J Cardiol. 2014;172(2): Impact Factor: 6, The incidence and outcomes of acute coronary syndromes in a central European country: results of the CZECH-2 registry. Toušek P, Toušek F, Horák D, Červinka P, Rokyta R, Pešl L, Jarkovský J, Widimský P Int J Cardiol May 1;173(2):204-8 Impact Factor: 6,175 10

10 května Veletrhy Brno Další významné původní české práce publikované v roce 2014: Electrophysiologic profile and results of invasive risk stratification in asymptomatic children and adolescents with the Wolff-Parkinson-White electrocardiographic pattern. Kubuš P, Vít P, Gebauer R.A, Materna O, Janoušek J Circ Arrhythm Electrophysiol. 2014;7: Impact Factor: 5,95 Complications of catheter ablation of ventricular tachycardia: a single-center experience. Peichl P, Wichterle D, Pavlu L, Cihak R, Aldhoon B, Kautzner J Circ Arrhythm Electrophysiol Aug;7(4): Impact Factor: 5,42 Reasons for switching antihypertensive medication in general practice: a crossectional Czech nation-wide survey Václavík J, Vysočanová P, Seidlerová J, Zajíček P, Petrák O, Dlask J, Krýza J Medicine (Baltimore) Dec;93(27):e168. Impact Factor: 4,867 Effect of spironolactone in resistant arterial hypertension: a randomized, double-blind, placebo controlled trial (ASPIRANT-EXT) Václavík J, Sedlák R, Jarkovský J, Kociánová E, Táborský M Medicine (Baltimore) Dec;93(27):e162. Impact Factor: 4,867 Prevalence of Fabry disease in male patients with unexplained left ventricular hypertrophy in primary cardiology practice: prospective Fabry cardiomyopathy screening study (FACSS) Paleček T, Honzíková J, Poupětová H, Vlášková H, Kuchynka P, Goláň L, Magage S, Linhart A Journal of Inherited Metabolic Disease 2014 May;37(3): Impact Factor: 4,138 Survival of Patients after Alcohol Septal Ablation for Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy 50 Years of Age Veselka J, Krejčí J, Tomašov P, Jahnlová D, Honek T, Januška J, Zemánek D Can J Cardiol 2014;30: Impact Factor: 3,940 Direct catheter-based thrombectomy in acute ischaemic stroke performed collaboratively by cardiologists, neurologists and radiologists: the single-centre pilot experience (PRAGUE-16 study) Widimsky P, Koznar B, Peisker T, Vasko P, Vavrova J, Stetkarova I EuroIntervention 2014; 10: Impact Factor: 3,758 High-Density Epicardial Activation Mapping to Optimize the Site for Video-Thoracoscopic Left Ventricular Lead Implant Polášek R, Skalský I, Wichterle D, Martinča T, Hanuliaková J, Roubíček T, Bahník J, Jansová H, Pirk J, Kautzner J Journal of Cardiovascular Electrophysiology 2014, 25: Impact Factor: 3,234 11

11 Výroční sjezd české kardiologické společnosti Low-level 45,X/46,XX mosaicism is not associated with congenital heart disease and thoracic aorta dilatation: a prospective magnetic resonance study Klásková E, Tüdös Z, Sobek A, Zapletalová J, Dostál J, Sobek A Jr., Adamová K, Lattová V, Dostálová Z, Procházka M Ultrasound Obstet Gynecol 2014 Impact Factor: 3,14 Correlation of lipoprotein(a) with the extent of coronary artery disease in patients with established coronary atherosclerosis: gender differences Málek F, Dvořák J, Skalníková V, Mates M, Kmoníček P, Vávrová Z, Neužil P European Journal of Preventive Cardiology March 11, 2014 Impact Factor: 3,063 Long-term results of paediatric radiofrequency catheter ablation: a population-based study. Kubuš P, Vít P, Gebauer R A, Zaoral L, Peichl P, Fiala M, Janoušek J Europace 2014 Dec;16(12): Impact Factor: 3,05 Tacrolimus-induced hypertension and nephrotoxicity in Fawn- -Hooded rats are attenuated by dual inhibition of renin-angiotensin system. Hošková L, Málek I, Kautzner J, Honsová E, Van Dokkum R, Husková Z, Vojtíšková A, Varcabová Š, Červenka L, Kopkan L Hypertens Res 2014 Aug;37: Impact Factor: 2,936 Importance of thorough investigation of resistant hypertension before renal denervation: should compliance to treatment be evaluated systematically? Rosa J, Zelinka T, Petrák O, Štrauch B, Šomlóová Z, Indra T, Holaj R, Čurila K, Toušek P, Šenitko M, Widimský P, Widimský J Jr. J Hum Hypertens Nov;28(11): Impact Factor: 2,692 Perioperative cardiovascular complications versus perioperative bleeding in consecutive patients with known cardiac disease undergoing non-cardiac surgery. Focus on antithrombotic medication. The PRAGUE-14 registry. Widimský P, Moťovská Z, Havlůj L, Ondráková M, Bartoška R, Bittner L, Dušek L, Džupa V, Knot J, Krbec M, Mencl L, Pachl J, Grill R, Haninec P, Waldauf P, Gürlich R Neth Heart J 2014; 22: Impact Factor: 2,263 Soutěž mladých kardiologů Soutěž mladých kardiologů nahradila Den mladých kardiologů a je určena pro lékaře do 35 let. Program Soutěže mladých kardiologů naleznete na straně 66. Tři vítězné práce budou ohodnoceny úhradou nákladů (cesta + ubytování + registrační poplatek) na kongres ESC v Londýně. 12

12 května Veletrhy Brno PS Kardio 35 ČKS ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje si Vás dovoluje pozvat na Workshop KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE Kdy: Pro koho: Kde: Odborný garant: ve 13:00 a ve 14:30 (v rámci XXIII. výročního sjezdu ČKS) 2 skupiny 2x 24 účastníků, přednostně mladí kardiologové Salónek Ostrava (vedle sálu Morava) MUDr. Anatolij Truhlář, FERC předseda České resuscitační rady Náplň workshopu: krátké zopakování teorie praktický nácvik resuscitace zajištění dýchacích cest, komprese hrudníku, algoritmus resuscitace v nemocnici výhoda práce v malých skupinách lektoři Vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje: MUDr. Anatolij Truhlář, FERC, Bc. Tomáš Ježek, Mgr. Radek Mathauser, Bc. Ivo Novák 13

13 Výroční sjezd české kardiologické společnosti Představujeme novou aplikaci Program Guide 2015 aplikace s odborným programem do mobilních zařízení Odkazy k přímému stažení Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.conferencetracker.pg Apple https://itunes.apple.com/us/app/program-guide/id ?ls=1&mt=8 Windows 14

14 května Veletrhy Brno Sponzor aplikace Možnosti instalace pro Android zařízení I. Mobilní aplikace na vašem mobilním zařízení nejprve musíte nalézt ikonu Obchodu Play dále v obchodu play zadat do vyhledávacího pole Conferencetracker a vybrat ikony naší aplikace dále stačí již jen kliknout na tlačítko install či nainstalovat a přijmout naistalováníaplikace a to je vše II. Návštěva stánku přímo na konferenci poslední způsobem je navštívit náš stánek, kde Vám přoškolení asistenti s instalací velmi rádi pomohou III. Vyhledáním na play.google.com... pro Apple zařízení I. Mobilní aplikace na vašem mobilním zařízení nejprve musíte nalézt ikonu appstore dále v appstore zadat do vyhledávacího pole Program guide a vybrat ikony naší aplikace dále stačí již jen kliknout na tlačítko get a poté kliknout na tlačítko install, následně potvrdit instlaci vaším heslem pro appstore a to je vše II. Návštěva stánku přímo na konferenci poslední způsobem je navštívit náš stánek, kde Vám přoškolení asistenti s instalací velmi rádi pomohou III. Vyhledáním na apple.com/itunes/... pro Windows zařízení I. Mobilní aplikace na vašem mobilním zařízení nejprve musíte nalézt ikonu store dále ve store zadat do vyhledávacího pole Program guide 2015 a vybrat ikony naší aplikace dále stačí již jen kliknout na tlačítko nainstalovat a povolit naistalování aplikace a to je vše II. Návštěva stánku přímo na konferenci poslední způsobem je navštívit náš stánek, kde Vám přoškolení asistenti s instalací velmi rádi pomohou III. Vyhledáním na windowsphone.com/cs-cz/store 15

15 Výroční sjezd české kardiologické společnosti Rámcový program sjezdu Neděle Neděle :30 17:30 Rotunda (450) Praha (600) - pav. E Brno (360) - pav. E Přímé přenosy Morava (220) - pav.a Sympozium IKEM Praha (15,00-16,00) Hradec Králové (380) - pav. E Olomouc (200) - pav. E Plzeň (270) - pav.e Kongresový sál Holiday Inn 17:45 18:45 Členská schůze (valná hromada) České kard.spol. 19:00 20:30 Slavnostní zahájení 16

16 května Veletrhy Brno P O NDĚL Í Rotunda (450) Praha (600) - pav. E Brno (360) - pav. E Morava (220) - pav.a Hradec Králové (380) - pav. E Olomouc (200) - pav. E Plzeň (270) - pav.e Kongresový sál Holiday Inn 8:30 9:30 Navrátilova, Luklova a Herlesova přednáška, od hod prof. Aschermann (Cor et Vasa) PS Intervenční kardiologie Co by měl vědět kardiolog o revaskularizaci myokardu PS Intervenční kardiologie Krvácivé komplikace antitrombotické léčby a intervenční výkony PS Srdeční selhání + PS Chorob myokardu a per. Čerstvě vzniklé dilatační a zánětlivé kardiomyopatie PS Srdeční selhání Pokročilé srdeční selhání P S K ar diolo gic k ýc h s e s ter Varia I PS Kardiologických sester Varia II PS Kardiovaskulární farmakoterapie Kontroverzní problémy v kardiologii PS Echokardiografie Echokardiografie v intenzivní péči PS Kardiovask.rehabilitace Blok č. 1 PS Kardiovask.rehabilitace Blok č. 2 PS Pediatrická kardiologie + PS Preventivní + P S A r y tmie a TK S Náhlá srdeční smrt u dětí a mladistvých PS Chorob myokardu a per. Magnetická rezonance a další dg metody u kardiomyopatií Pondělí 10:30 Přestávka 11:00 Slovenská kardiologická společnost PS Intervenční kardiologie STEMI PS Srdeční selhání + P S Farmakoterapie Co nového v léčbě srd. selhání? PS Kardiologických sester Komplexní péče o kardiaka z pohledu sestry a lékaře PS Echokardiografie Diastolická funkce levé komory u různých patologických stavů Volná sdělení - rehabilitace PS Chlopenní a VSV+ PS Ambulantních kard. Pacient s chlopenní vadou - a co dál? 12:30 Oběd 13:00 Sympozium Bayer Sympozium Servier Sympozium B.Braun Medical Sympozium Medtronic Czechia Sympozium Boehringer Ingelheim (od 12,45 hod) Sympozium Krka 14:00 Přestávka 14:10 15:15 Prezidentsk ý blok Co by měli kardiologové vědět o akutních iktech? PS Intervenční kardiologie TAVI PS Chlopenní a VSV + PS Intervenční kard. Katetrizační léčba mitrální regurgitace PS Srdeční selhání + PS Farmakoterapie Nové kontroverse kolem betablokátorů PS Kardio 35 "Krvácivé komplikace v kardiologii" Volná sdělení - sesterská sekce I. Volná sdělení - sesterská sekce II. PS Echokardiografie Pozice echokardiografie v multimodálním zobrazování PS Echokardiografie+ PS Chorob myok ardu a per. Zobrazovací metody u onemocnění perikardu Volná sdělení - akutní kardiologie I. Volná sdělení - akutní kardiologie II. PS Plicní cirkulace + PS Chorob myokardu a per. Přežívání u některých nevyléčitelných onemocnění Volná sdělení - varia I POSTEROVÁ SEKCE LÉKAŘSKÁ I. Foyer sálu Praha POSTEROVÁ SEKCE NELÉKAŘSKÁ Foyer sálu Morava 16:20 Sympozium AstraZeneca Sympozium Bayer Sympozium Actelion Sympozium Edwards Lifesciences Sympozium Aliance Bristol-Myers Squibb a Pfizer 17:30 Společné sympozium Biomedica, Biotronik, Cardion, Medtronic 17

17 Výroční sjezd české kardiologické společnosti ÚTERÝ Rotunda (450) Praha (600) - pav. E Brno (360) - pav. E Morava (220) - pav.a Hradec Králové (380) - pav. E Olomouc (200) - pav. E Plzeň (270) - pav.e Kongresový sál Holiday Inn 8:30 Česká angiologická společnost PS Ar y tmie a TK S Jak postupovat správně a nikoliv špatně - vzorové kazuistiky PS Akutní kardiologie Akutní stavy v kardiologii - jak na to? Volná sdělení - sesterská sekce III. PS Preventivní kardiologie Některé opomíjené rizikové faktory kv onemocnění Volná sdělení - srdeční selhání Volná sdělení - poruchy rytmu Úterý 9:30 Česká společnost pro hypertenzi PS Intervenční kardiologie + PS Ar y tmie a TK S HOT LINES PS Chlopenní a VSV Co nového v dg srdečních vad? Volná sdělení - sesterská sekce IV. PS Echokardiografie Patologie aorty Volná sdělení - srdeční selhání, transplantace Volná sdělení - poruchy rytmu, kardiostimulátory 10:30 Přestávka 11:00 PS Kardiovas. farmakoterapie HOT LINES PS Arytmie a TKS Podceňované a přeceňované indikace PS Akutní kardiologie Akutní srdeční selhání a kardiogenní šok PS Chorob myokardu a per. Trendy v dg a léčbě kardiomyopatií z pohledu praktického kardiologa PS Ambulantních kardiologů Praktické problémy v kardiologické ambulanci Volná sdělení - hypertenze PS Nukleární kardiologie + PS Echokardiografie Racionální revaskularizace tepenných stenóz 12:30 Oběd 13:00 Sympozium Bayer Sympozium Servier Sympozium podpořené Boehringer Ingelheim Sympozium podpořené Amgen Sympozium Cardion Sympozoium Zentiva a sanofi company 14:00 Přestávka 14:10 15:15 Česká společnost pro aterosklerózu Management ischemické cévní mozkové příhody - update 2015 (Blok ČKS + Neurologická spol.) PS Arytmie a TKS Fibrilace síní od A do Z PS Arytmie a TK S EKG kvíz: poruchy srdečního rytmu PS Akutní kardiologie EKG a klinické kvízy v akutní kardiologii PS Akutní kardiologie Extrakorporální resuscitace To nejlepší z české kardiologie PS Pediatrická kardiologie + PS Chlopenní a VSV + PS Echo Specifika echokardiografie vrozených srdečních vad PS Preventivní kardiologie + Česká diabetologická spol. Diabetes a kardiovas.riziko Soutěž mladých kardiologů PS Plicní cirkulace Kardiopulmonální vztahy PS Nukleární kardiologie SPECT myokardu v dg a managementu ICHS POSTEROVÁ SEKCE LÉKAŘSKÁ II. Foyer sálu Praha POSTEROVÁ SEKCE NELÉKAŘSKÁ Foyer sálu Morava 16:20 Sympozium GlaxoSmithKline Sympozium Meditrade Sympozium ResMed Sympozium II. Interní kliniky VFN Sympozium Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc 18

18 května Veletrhy Brno STŘEDA Rotunda (450) Praha (600) - pav. E Brno (360) - pav. E Morava (220) - pav.a Hradec Králové (380) - pav. E Olomouc (200) - pav. E Plzeň (270) - pav.e Kongresový sál Holiday Inn 8:30 Nová guidelines ESC 9:30 Experimentální kard. I. PS Intervenční kardiologie Komplikace a omyly v souvislosti s interv. výkony PS Arytmie a TKS Komorové tachykardie od A do Z PS Nukleární kardiologie + PS Echokardiografie Dyssnchronie myokardu v klinické praxi PS Ambulantních kardiologů Zátězové testy v současné kardiologické praxi Volná sdělení - sesterská sekce V. Volná sdělení - intervenční kardiologie I. PS Echokardiografie 3-D echokardiografie PS Srdeční selhání Geneticky podmíněné formy srdečního selhání Volná sdělení - poruchy rytmu II. Volná sdělení - poruchy rytmu, kardiostimulátory II. Volná sdělení - chlopenní a VSV Volná sdělení - chlopenní vady Středa 10:30 Přestávka 11:00 Experimentální kard. II. PS Kardio 35 "Vybrané špeky z atestačních otázek" (do hod) PS Preventivní kardiologie Perzonalizace léčby aterosklerózy (do 12,30 hod) Volná sdělení - intervenční kardiologie II. PS Akutní kardiologie Akutní kardiologický pacient Volná sdělení - varia II Volná sdělení - choroby myokardu a per. 12:00 Konec programu 12,30 Konec programu 12,30 Konec programu Konec programu Konec programu Konec programu Konec programu 19

19 xxiii. Výroční sjezd české kardiologické společnosti ROTUNDA (pavilon A) neděle ROTUNDA Neděle 15:30-17:30 Přímé přenosy Předsedající: P. Widimský, M. Táborský, P. Kala (Praha, Olomouc, Brno) 15:30 1. LIVE CASE 1: TRANSRADIÁLNÍ PŘÍSTUP K PCI OD A DO Z I. Bernat, J. Pešek (Plzeň) 15:50 2. LIVE CASE 2: TECHNICKY OBTÍŽNÁ REVASKULARIZACE ZA POUŽITÍ LASEROVÉ TECHNOLOGIE M. Sluka, D. Richter, J. Ostřanský (Olomouc) 16:10 3. RECORDED CASE 1 KARDIOCHIRURGIE. CHIRURGICKÁ LÉČBA POSTINFARKTOVÉHO DEFEKTU MEZIKOMOROVÉ PŘEPÁŽKY J. Harrer, P. Žáček (Hradec Králové) 16:22 4. RECORDED CASE 2: KATETRIZAČNÍ IMPLANTACE CHLOPNĚ MELODY DO DEGENEROVANÉ BIOPROTÉZY V PULMONÁLNÍ POZICI P. Malík, A. Tomášek, R. Šreflová, P. Němec (Brno) 16:34 5. LIVE/RECORDED CASE 3: STRATEGIE HYBRIDNÍ ABLACE U PACIENTŮ S PERZISTUJÍCÍ/PERMANENTNÍ FIBRILACÍ SÍNÍ VE SPOLUPRÁCI S KCH KLINIKOU FNOL T. Skála, P. Šantavý (Olomouc) 16:55 6. LIVE/RECORDED CASE 4: AMBULANTNÍ PROVEDENÍ PCI S POBYTEM NA STACIONÁŘI I. Bernat, R. Rokyta (Plzeň) 17:15 7. RECORDED CASE 3: KATETROVÝ UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ U PACIENTA S FIBRILACÍ SÍNÍ A KONTRAINDIKACÍ (N)OAK M. Poloczek, P. Kala, T. Brychta (Brno) 17:27 8. DISKUZE A ZÁVĚR 17:30 Přestávka 17:45-18:45 Členská schůze (valná hromada) České kardiologické společnosti Předsedající: M. Táborský, P. Widimský, J. Hradec, J. Vítovec, J. Špinar, J. Janoušek (Olomouc, Praha, Brno) 17:45 9. ZPRÁVA O ČINNOSTI ČKS ZA ROK 2014 A ZA CELÉ OBDOBÍ P. Widimský (Praha) 18: ZPRÁVA O ČINNOSTI PRACOVNÍCH SKUPIN ČKS J. Janoušek (Praha) 18: ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČKS ZA ROK 2014 J. Vítovec (Brno) 18: REVIZNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 J. Špinar (Brno) 18: NÁVRH NA ZMĚNU STANOV ČKS P. Widimský (Praha) 18: DISKUZE A HLASOVÁNÍ O PŘEDNESENÝCH ZPRÁVÁCH 18: VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VOLEB DO VÝBORU ČKS PRO OBDOBÍ 5/2015 5/2019; PŘEDÁNÍ FUNKCE PŘEDSEDY ČKS P. Widimský, M. Táborský (Praha, Olomouc) 18:45 Přestávka 20

20 května 2015 Veletrhy Brno ROTUNDA (pavilon A) MORAVA (pavilon A) neděle :00-20:00 Slavnostní zahájení XXIII. výročního sjezdu Předsedající: P. Widimský, M. Táborský, J. Hradec (Praha, Olomouc) 19: SLAVNOSTNÍ UVÍTÁNÍ M. Táborský (Olomouc) 19: PŘEDÁNÍ ČESTNÝCH ČLENSTVÍ P. Heinc, T. Tláskal, F. Toušek (Olomouc, Praha, České Budějovice) 19: PŘEDÁNÍ LIBENSKÉHO ZLATÝCH MEDAILÍ ČKS S. Yusuf, J. Hradec (Hamilton, Canada, Praha) 19: SLAVNOSTNÍ PŘEDNÁŠKA XXIII. VÝROČNÍHO SJEZDU: NEW PERSPECTIVES IN CVD PREVENTION S. Yusuf (Hamilton, Canada) 20:00 Konec programu Sympozium Institutu klinické a experimentální medicíny 15:00-16:00 Pokroky v diagnostice a léčbě plicní hypertenze (PH) podpořeno edukačním grantem Akacia Group Předsedající: J. Kautzner (Praha) 15: SLAVNOSTNÍ KŘEST KNIHY SRDEČNÍ SELHÁNÍ AKTUALITY PRO KLINICKOU PRAXI 15: NOVÉ POZNATKY O PATOFYZIOLOGII PH M. Chovanec (Praha) 15: HEMODYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ PŘI PH: ROZLIŠENÍ PH I. A II. TYPU V. Melenovský (Praha) 15: NOVÉ MOŽNOSTI LÉČBY MÉNĚ ZÁVAŽNÝCH PH A. Reichenbach (Praha) 15: NOVÉ MOŽNOSTI LÉČBY POKROČILÉ PH H. Al-Hiti (Praha) ROTUNDA, Morava Neděle 16:00 Konec programu 21

21 xxiii. Výroční sjezd české kardiologické společnosti ROTUNDA (pavilon A) pondělí ROTUNDA Pondělí 8:30-10:30 Slavnostní přednášky ČKS Předsedající: M. Táborský, P. Widimský (Olomouc, Praha) 8: LUKLOVA PŘEDNÁŠKA: IMPLANTOVATEľNÝ DEFIBRILÁTOR PRÍBEH O MAJESTÁTE ŽIVOTA A DôSTOJNOSTI UMIERANIA R. Hatala (Bratislava, SR) 9: HERLESOVA PŘEDNÁŠKA: ATLETICKÉ SRDCE A. Linhart (Praha) 9: NAVRÁTILOVA PŘEDNÁŠKA: TRANSPOZICE VELKÝCH ARTERIÍ Z POHLEDU CHIRURGA T. Tláskal (Praha) 10: COR ET VASA VČERA, DNES A ZÍTRA M. Aschermann (Praha) 10:30 Přestávka 11: DIAGNOSTIKA DIASTOLICKÉHO SRDCOVÉHO ZLYHÁVANIA PRI HYPERTROFII ľavej KOMORY J. Dúbrava (Bratislava, SR) 12: HYPERTROFIA KOMôR A SPECKLE TRACKING P. Dědič (Banská Bystrica, SR) 12:15 Diskuze 12:30 Oběd Sympozium BAYER s.r.o. 13:00-14:00 Život s rivaroxabanem aneb od počátku po současnost Předsedající: P. Widimský (Praha) Slovenská kardiologická společnost 11:00-12:30 Hypertrofia komôr očami echokardiografistu Předsedající: I. Šimková, J. Dúbrava (Bratislava, SR) 11: Hypertrofia ľavej komory I. Šimková (Bratislava, SR) 11: ŠPORTOVÉ SRDCE FYZIOLOGICKÁ HYPERTROFIA P. Chňupa (Bratislava, SR) 11: HYPERTROFIA PRAVEJ KOMORY M. Kaldararová (Bratislava, SR) 13: RIVAROXABAN Z POHLEDU KARDIOLOGA M. Táborský (Olomouc) 13: RIVAROXABAN DATA Z KLINICKÝCH STUDIÍ A REÁLNÉ KLINICKÉ PRAXE A. Linhart (Praha) 13: RIVAROXABAN Z POHLEDU FARMAKOLOGA A PACIENTA K. Urbánek (Olomouc) 14:00 Přestávka 22

Obsah programu. XV. výroční sjezd České kardiologické společnosti th. a 15 Alpe-Adria Cardiology Meeting

Obsah programu. XV. výroční sjezd České kardiologické společnosti th. a 15 Alpe-Adria Cardiology Meeting XV. výroční sjezd České kardiologické společnosti th a 15 Alpe-Adria Cardiology Meeting Areál Veletrhy Brno, 13. - 16. května 2007 Obsah programu Úvod Výbor České kardiologické společnosti Organizační

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

ECHODNY 2009 PROGRAM. 18. - 19. září Špindlerův Mlýn HOTEL HARMONY CLUB

ECHODNY 2009 PROGRAM. 18. - 19. září Špindlerův Mlýn HOTEL HARMONY CLUB PROGRAM ECHODNY 2009 Vážení a milí kolegové, srdečně si Vás dovolujeme pozvat na společnou konferenci ECHODNY 2009 pracovních skupin Echokardiografie a Nukleární kardiologie pod záštitou České kardiologické

Více

Fibrilace síní. novinky v léčbě 2013. Miloš Táborský a kol. Edice Asclepius

Fibrilace síní. novinky v léčbě 2013. Miloš Táborský a kol. Edice Asclepius Fibrilace síní novinky v léčbě 2013 Miloš Táborský a kol. Edice Asclepius Fibrilace síní novinky v léčbě 2013 Miloš Táborský a kol. Obsah Úvod... 9 1 Fibrilace síní jedna z kardiovaskulárních epidemií

Více

XXXVIII. český radiologický kongres

XXXVIII. český radiologický kongres XXXVIII. český radiologický kongres 0.. října 0 Olomouc Kardiovaskulární radiologie, uroradiologie, varia strana 37 Program XXXVIII. českého radiologického kongresu 0 sál EVROPA Středa 0. října 0.00 Zahájení.30

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011 Cor et Vasa Available online at www.sciencedirect.com journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa Doporučení pro Guidelines Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014

Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Za odbornou a jazykovou stránku tohoto sborníku odpovídají autoři jednotlivých příspěvků.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2007 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2008 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR

Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup u

Více

MUDr. Kateřina Sklářová. MUDr. Jana Pánková. konečné společné foto z prekonference WONCA 2008 na Marmarské univerzitě v Istanbulu

MUDr. Kateřina Sklářová. MUDr. Jana Pánková. konečné společné foto z prekonference WONCA 2008 na Marmarské univerzitě v Istanbulu Zpráva mladých lékařů z prekonference a konference WONCA Istanbul, 3. 7. září 2008 Ve dnech 3. a 4. září jsme se zúčastnily prekonference WONCA v Istanbulu. Tradičně se konala v rámci organizace Vasco

Více

Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014

Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014 Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014 Ve dnech 18.- 20. 6. 2014 se v Hotelu Eroplán v Rožnově p. R.

Více

Jana Matoušková 1, Petr Niederle 1, Miroslava Benešová 2, Iva Zemanová 3, Miloš Táborský 1 1. Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha 2

Jana Matoušková 1, Petr Niederle 1, Miroslava Benešová 2, Iva Zemanová 3, Miloš Táborský 1 1. Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha 2 NEOBVYKLÝ PŘÍPAD TROMBÓZY PO NÁHRADĚ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ BIOPROTÉZOU Jana Matoušková 1, Petr Niederle 1, Miroslava Benešová 2, Iva Zemanová 3, Miloš Táborský 1 1 Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce,

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekcia

Více

FN Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové Článek přijat redakcí: 12. 11. 2004

FN Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové Článek přijat redakcí: 12. 11. 2004 KOMPLIKOVANÉ KORONÁRNÍ INTERVENCE. KDY JEŠTĚ? KDY JIŽ NE? Josef Šťásek, Dušan Černohorský, Josef Bis, Miroslav Brtko, Pavel Polanský, Jan Vojáček Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové,

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK PROGRAMOVÝ SBORNÍK XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY JÁCHYMOV 2011 10. 12. březen Lázeňský hotel Akademik Běhounek Pořadatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s., pod odbornou záštitou

Více

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č.

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č. Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 2/2009 ročník 8 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru

Více

Pohybová a sportovní aktivita u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním

Pohybová a sportovní aktivita u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky 8. 10. 10. 2010 Praha, hotel Pyramida PROGRAM KONFERENCE A SBORNÍK ABSTRAKT Pořádají: Pracovní skupina dětské hematologie ČR sekce

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 Rok 2012 byl opět rokem velké aktivity a maximální výkonnosti celého týmu pracovníků Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha. Naše

Více