Kardiologie pro obor ošetřovatelství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kardiologie pro obor ošetřovatelství"

Transkript

1 Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová a kolektiv Kardiologie pro obor ošetřovatelství 2., rozšířené a doplněné vydání

2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová a kolektiv Kardiologie pro obor ošetřovatelství 2., rozšířené a doplněné vydání GRADA Publishing

4 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. Kardiologie pro obor ošetřovatelství 2., rozšířené a doplněné vydání Hlavní autorky a editorky: Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA Mgr. Jarmila Sedlářová, Ph.D. Spoluautoři: Soňa Bocková Bc. Dagmar Hetclová MUDr. Petr Jakubec Bc. Alena Kmoníčková Kateřina Malá Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D. Radka Trčková MUDr. Anatolij Truhlář Recenze: Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. Doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE Grada Publishing, a.s., 2014 Obrázky z archivu autorů Cover Photo fotobanka allphoto, 2014 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou publikaci Odpovědný redaktor Mgr. Jan Lomíček, Mgr. Zuzana Lomíčková Sazba a zlom Jana Řeháková Počet stran stran barevné přílohy 2. vydání, Praha 2014 Vytiskla Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, což není zvláštním způsobem vyznačeno. Postupy a příklady v této knize, rovněž tak informace o lécích, jejich formách, dávkování a aplikaci jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro nakladatelství žádné právní důsledky. ISBN ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE ISBN ve formátu PDF ISBN ve formátu EPUB

5 Obsah Zkratky Úvod Informace k ošetřovatelství a k ošetřovatelskému procesu Obor ošetřovatelství Vývoj metody ošetřovatelský proces Funkční a dysfunkční vzorce zdraví autorky Gordonové Ošetřovatelská péče Posouzení a diagnostika v ošetřovatelské péči Jak provádět ošetřovatelské posouzení a diagnostiku? Jak zapisovat posouzení a diagnostiku do ošetřovatelské dokumentace? Plánování ošetřovatelské péče Plán ošetřovatelské péče s využitím terminologie NOC a NIC Jak zapisovat NOC hodnocení a NIC intervence do plánu péče? Příklady zápisu v ošetřovatelské dokumentaci První příklad NANDA diagnostiky, NOC a NIC Posouzení a diagnostika deficitu sebepéče při koupání a hygieně Plán ošetřovatelské péče pro deficit sebepéče při koupání a hygieně Druhý příklad NANDA diagnostiky, NOC a NIC Posouzení a diagnostika akutní bolesti Plán ošetřovatelské péče pro akutní bolest Plán ošetřovatelské péče Realizace a vyhodnocení ošetřovatelské péče Vyšetřovací metody v kardiologii Anamnéza, fyzikální vyšetření Elektrokardiogram (EKG) Zátěžová vyšetření Bicyklová ergometrie

6 Kardiologie pro obor ošetřovatelství Zátěžový test na běhátku Spiroergometrie Test chůze 6minutový Holterova monitorace EKG Pozdní komorové potenciály Variabilita srdeční frekvence Head Up Tilt test (HUT) test na nakloněné rovině Měření krevního tlaku (TK) Neinvazivní metody Měření krevního tlaku invazivní RTG vyšetření Echokardiografické vyšetření Základní rozdělení D a M mode Dopplerovské metody Transezofageální echokardiografie Dobutaminový test Nukleární zobrazovací metody Počítačová tomografie (CT) a magnetická rezonance (MR) Srdeční katetrizace Selektivní koronarografie (SKG) Elektrofyziologické vyšetření Ošetřovatelské problémy spojené s kardiologickou diagnostikou (NANDA, 1999) Příklady ošetřovatelských diagnóz u kardiologicky vyšetřovaných pacientů Šok Úvod, definice, rozdělení Etiologie a patogeneze Klinický obraz a diagnostika Kardiogenní šok Etiologie Klinický obraz Léčba šoku Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence Snížený srdeční výdej v důsledku kardiogenního šoku (nebo obstrukčního extrakardiálního šoku) Úzkost doprovázející šokový stav... 73

7 Obsah Porušené prokrvení tkáně v důsledku hypovolemického šoku (nebo distribučního periferního šoku při sepsi, anafylaktickém šoku ) Srdeční selhání Úvod, definice, rozdělení Etiologie a patogeneze Výskyt Akutní srdeční selhání Akutní levostranné srdeční selhání Akutní pravostranné srdeční selhání Chronické srdeční selhání Chronické levostranné srdeční selhání Chronické pravostranné srdeční selhání Léčba chronického srdečního selhání Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence Porušená výměna plynů v důsledku srdečního selhání nebo syndromu akutní respirační tísně, chronické obstrukční plicní nemoci, plicní fibrózy, plicní embolizace, primární plicní hypertenze atd Snížený srdeční výdej z důvodu akutního i chronického srdečního selhání (pravostranného, levostranného) Neznalost stavu, léčebného režimu, možných komplikací srdečního selhání Riziko deficitu tělesných tekutin v důsledku diuretické medikace při srdečním selhání (nadbytek i nedostatek) Synkopa Úvod, definice synkopy Výskyt Patofyziologie Příčiny synkopy Vazovagální synkopa (VVS) Syndrom karotického sinu Ortostatická synkopa Klinický obraz a diagnostika

8 Kardiologie pro obor ošetřovatelství Léčba synkop Léčba VVS Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence Porušené prokrvení mozku (synkopa) v důsledku vazovagální, kardiogenní a psychiatrické příčiny Potenciální riziko poranění v souvislosti s pádem pacienta při synkopě Ischemická choroba srdeční Úvod, definice, rozdělení Etiologie a patogeneze Klinický obraz a diagnostika Léčba Farmakologická léčba Intervenční léčba Operační léčba Chronické formy ICHS Angina pectoris Němá ischemie Vazospastická angina pectoris Syndrom X Akutní formy ICHS Nestabilní angina pectoris Náhlá smrt Akutní infarkt myokardu Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence Porušené prokrvení tkání ICHS (AP, IM) Akutní bolest ICHS (AP, IM) Intolerance aktivity v důsledku ICHS (AP, IM) nerovnováhy dodávky a potřeby kyslíku Neznalost stavu, léčebného režimu, možných komplikací Úzkost z důvodu ICHS (AP, IM) Hypertenze Úvod Dělení hypertenze, prognóza Výskyt Primární hypertenze Ukázka knihy z internetového knihkupectví

9 Obsah Etiologie Klinický obraz Základní vyšetření Sekundární hypertenze Renální hypertenze (3 %) Renovaskulární hypertenze (1 %) Feochromocytom Connův syndrom (primární hyperaldosteronizmus) Cushingův syndrom Hypertenze v těhotenství Koarktace aorty Obstrukční spánková apnoe (OSA) Neurogenní příčiny Lékové příčiny Ostatní příčiny Emergentní a urgentní stavy Léčba Nefarmakologická léčba Farmakologická léčba Edukace Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence Neznalost stavu, léčebného režimu, možných komplikací hypertenze Porucha adaptace při hypertenzi Porucha sexuality nebo sexuální dysfunkce v souvislosti s léčbou hypertenze (s aterosklerózou, ICHS, AP, IM) Riziko sníženého srdečního výdeje v důsledku hypertenze Porušené prokrvení tkání (porucha prokrvení mozku, ledvin) v důsledku hypertenze Arytmie Úvod, definice, rozdělení Etiologie a patogeneze Klinický obraz a diagnostika Bradyarytmie Sinusová bradykardie SA blokády

10 Kardiologie pro obor ošetřovatelství Sick sinus syndrom syndrom chorého sinu (SSS) Syndrom karotického sinu Poruchy AV vedení Léčba Tachyarytmie Supraventrikulární tachykardie Komorové tachyarytmie Léčba tachyarytmií Extrasystoly Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence Snížený srdeční výdej z důvodu arytmií (extrasystol) Úzkost v souvislosti s arytmiemi (extrasystolami) Riziko intolerance aktivity z důvodu extrasystol (arytmií) Srdeční vady Úvod, rozdělení a definice Výskyt Vyšetřovací metody Vrozené srdeční vady (VSV) Dělení VSV Etiologie VSV Nejčastější VSV Získané srdeční vady (ZSV) Dělení ZSV Etiologie ZSV Nejvýznamnější ZSV Péče o pacienty se srdečními vadami Péče o pacienta se srdeční vadou Péče o pacienta po operaci chlopně Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence Intolerance aktivity v důsledku srdeční vady, nerovnováhy dodávky a potřeby kyslíku Snížený srdeční výdej v důsledku srdeční vady Akutní bolest z důvodu ischemie srdečního svalu při srdeční vadě a rozpětí levé síně Porušená výměna plynů z důvodu srdeční vady, změny alveolárně-kapilární membrány a městnání

11 Obsah Další ošetřovatelské problémy/oš. dg., které mohou nastat Kardiomyopatie Úvod, definice, rozdělení Etiologie a patogeneze Výskyt Dilatační KMP Definice Etiologie a patogeneze Klinický obraz a diagnostika Léčba Hypertrofická KMP Definice Etiologie a patogeneze Klinický obraz a diagnostika Léčba Restriktivní KMP Definice Etiologie a patogeneze Klinický obraz a diagnostika Léčba Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence Neznalost stavu, léčebného režimu, možných komplikací Snížený srdeční výdej v souvislosti s KMP Riziko nerovnováhy tělesných tekutin v důsledku diuretické medikace KMP Nádory srdce Úvod, definice, rozdělení Klinický obraz a diagnostika Léčba Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence Neznalost stavu, léčebného režimu, možných komplikací při nádorech srdce Snížený srdeční výdej v souvislosti s nádorovým onemocněním srdce

12 Kardiologie pro obor ošetřovatelství 12 Myokarditida Úvod, definice, rozdělení Etiologie a patogeneze Výskyt Klinický obraz a diagnostika Léčba Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence Snížená aktivita, intolerance v důsledku myokarditidy (nerovnováhy dodávky a potřeby kyslíku) Neznalost stavu, léčebného režimu, možných komplikací myokarditida Snížený srdeční výdej při myokarditidě perikarditida Definice a rozdělení Etiologie a patogeneze Výskyt Klinický obraz a diagnostika Léčba Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence Akutní bolest při perikarditidě z důvodu zánětu, otoku Úzkost z důvodu bolestí u perikarditidy (změny zdravotního stavu, projevující se zvýšeným napětím, starostmi a neklidem) Snížená aktivita, intolerance v důsledku perikarditidy (nerovnováhy dodávky a potřeby kyslíku) Snížený srdeční výdej perikarditida Neznalost stavu, léčebného režimu, možných komplikací perikarditida Endokarditida Úvod, definice, rozdělení Etiologie a patogeneze Výskyt Klinický obraz a diagnostika Léčba

13 Obsah 14.6 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence Další ošetřovatelské problémy/oš. dg., které mohou nastat Plicní hypertenze Primární plicní hypertenze Úvod, definice Etiologie, patogeneze, výskyt Klinický obraz a diagnostika Léčba Sekundární plicní hypertenze Etiologie a rozdělení Léčba Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence Porušená výměna plynů v důsledku stoupajícího odporu plicních cév Úzkost v souvislosti se změnou zdravotního stavu a strachu ze smrti, projevující se zvýšeným napětím a ustaraností Zhoršená průchodnost dýchacích cest v důsledku jejich podráždění, projevující se silným kašlem (důsledek primárního plicního onemocnění) Plicní embolie Úvod, definice, výskyt Etiologie, patogeneze Klinický obraz a diagnostika Léčba Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence Porušená výměna plynů v důsledku změny krevního průtoku plicními sklípky, projevující se těžkou dušností, neklidem, cyanózou a změnami hodnot arteriálních krevních plynů Porušené prokrvení tkání následkem přerušení krevního průtoku, projevující se dušností a cyanózou Úzkost v souvislosti s těžkou dušností, změnou zdravotního stavu a strachu ze smrti, projevující se neklidem, pláčem, pocitem ohrožení

14 Kardiologie pro obor ošetřovatelství? 17 Náhlá smrt a kardiopulmonální resuscitace Náhlá srdeční smrt (NSS) Kardiopulmonální resuscitace Zástava oběhu Zástava dechu Základní kardiopulmonální resuscitace Rozšířená kardiopulmonální resuscitace Prevence kardiovaskulárních onemocnění Literatura DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP Provedení 12svodového EKG 2 DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP Holterova monitorace EKG 3 DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP Provádění ergometrie 4 DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP Echokardiografie transtorakální (TTE) 5 DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP Příprava a asistence při transezofageální echokardiografii 6 DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP Dobutaminová transtorakální echokardiografie 7 DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP Kontrastní transtorakální echokardiografie 8 DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP hodinová ambulantní monitorace TK (TK Holter) 9 DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP Příprava a asistence při pravostranné srdeční katetrizaci 14 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

15 Obsah 10 DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP Příprava pacienta před selektivní koronarografií 11 DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP Příprava pacienta před implantací PM, ICD 12 DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP Příprava a asistence při zavádění dočasné komorové stimulace 13 DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP Měření stimulačního prahu u zavedené jednokomorové dočasné kardiostimulace 14 DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP Příprava a asistence při elektrické kardioverzi 15 DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP Příprava a asistence při punkci perikardu Rejstřík Souhrn Summary

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY 2. ROČNÍK / 1. díl

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY 2. ROČNÍK / 1. díl OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY 2. ROČNÍK / 1. díl Hlavní autorka a editorka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Autorský kolektiv: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D., Mgr. Martina Cahová, Mgr. Iva

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 9 0 LIDSKÉ POTŘEBY VE ZDRAVÍ

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Lucie Sikorová. Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu

Lucie Sikorová. Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu Lucie Sikorová Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu Poděkování Děkuji za spolupráci, rady, připomínky k textu a podporu při tvorbě publikace svým kolegům a kolegyním z Ústavu ošetřovatelství a porodní

Více

Zátěžové testy v pneumologii: Spiroergometrie

Zátěžové testy v pneumologii: Spiroergometrie Zátěžové testy v pneumologii: Spiroergometrie MUDr. Patrice Popelková TRN klinika Přednosta MUDr.J.Roubec,Ph.D. Obsah Co je to spiroergometrie? Jaké jsou indikace ke spiroergometrii? Jaké jsou absolutní

Více

Patologie kardiovaskulárního systému

Patologie kardiovaskulárního systému Patologie kardiovaskulárního systému Onemocnění cév degenerativní ateroskleróza (postihuje tepny) mikroangiopatie (postihuje mikrocirkulaci arterioly, venuly, kapiláry) žilní městky (varixy) zánětlivé

Více

Struktura databáze AHEAD ACS

Struktura databáze AHEAD ACS Anamnéza Formulář: Hospitalizace Struktura databáze AHEAD ACS Odebratelná anamnéza (ano/ne) Hypertenze (ano/ne) (Léčená, neléčená nebo nově diagnostikovaná) DM (ano/ne) (Léčená, neléčená nebo nově diagnostikovaná)

Více

Ošetřovatelství II. Ilona Plevová a kolektiv

Ošetřovatelství II. Ilona Plevová a kolektiv Ilona Plevová a kolektiv Ošetřovatelství II komunikace etika člověk, jeho motivace a potřeby paliativní péče transkulturní ošetřovatelství výchova ke zdraví Ilona Plevová a kolektiv Ošetřovatelství II

Více

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Stránka 1 Od: Uloženo v aplikaci Windows Internet Explorer 8 Odesláno: 18. března 2011 8:23 Předmět: 55/2011 Sb. - Vyhláška očinnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ročník 2011

Více

Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění

Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění Nové přístupy v péči o pacienta RNDr. Pavla Hložková Kardiovaskulární onemocnění patří mezi civilizační choroby 1. místo v příčině úmrtí v Evropě 49

Více

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce Seznámení s MKN-10 a jejím použitím, vyplňování příčin

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

Vyšetřovací metody v chirurgii

Vyšetřovací metody v chirurgii Vyšetřovací metody v chirurgii Pojem chirurgie: původně nebyla lékařským oborem, ale řemeslem, což vyjadřuje i její název, který je složen z dvou slov: ruka (cheir) a pracovat (ergein) - tedy ruční práce

Více

Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy

Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy 198 Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy Tomáš Janota, Jiří Widimský III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha Hypertenzní

Více

Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody

Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody MUDr. Jan Bartoník Neurologické odd. KNTB a.s. Zlín 17.12.2014 CMP CMP je definována jako onemocnění mozku projevující se rychle se rozvíjejícími

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Jana Matoušková 1, Petr Niederle 1, Miroslava Benešová 2, Iva Zemanová 3, Miloš Táborský 1 1. Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha 2

Jana Matoušková 1, Petr Niederle 1, Miroslava Benešová 2, Iva Zemanová 3, Miloš Táborský 1 1. Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha 2 NEOBVYKLÝ PŘÍPAD TROMBÓZY PO NÁHRADĚ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ BIOPROTÉZOU Jana Matoušková 1, Petr Niederle 1, Miroslava Benešová 2, Iva Zemanová 3, Miloš Táborský 1 1 Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce,

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

XXXVIII. český radiologický kongres

XXXVIII. český radiologický kongres XXXVIII. český radiologický kongres 0.. října 0 Olomouc Kardiovaskulární radiologie, uroradiologie, varia strana 37 Program XXXVIII. českého radiologického kongresu 0 sál EVROPA Středa 0. října 0.00 Zahájení.30

Více

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI SPORTOVNÍ MEDICÍNY NA ŠPIČKOVÉ ÚROVNI

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI SPORTOVNÍ MEDICÍNY NA ŠPIČKOVÉ ÚROVNI ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI SPORTOVNÍ MEDICÍNY NA ŠPIČKOVÉ ÚROVNI - Moderní zdravotnické zařízení poskytující komplexní služby v oblasti sportovní medicíny - Jediné zařízení

Více

Vegetativní nervový systém. Milan Sova

Vegetativní nervový systém. Milan Sova Vegetativní nervový systém Milan Sova Parasympatikus Receptory N (nikotinový) Nn (neuronální) Nm (muskulárn rní) M (muskarinový( muskarinový) M1 (nervové buňky, enterochromafinní b., žaludeční b.) M2 (srdce)

Více

PROJEKT První pomoc => šance pro život

PROJEKT První pomoc => šance pro život PROJEKT První pomoc => šance pro život Obsah TISKOVÁ ZPRÁVA... 1 1. ZAHÁJENÍ PROJEKTU... 2 1.1 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM... 3 1.2 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO, FYZIOLOGICKÉ FUNKCE... 6 1.2.1 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Funkční diagnostika. Zdeněk Vilikus

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Funkční diagnostika. Zdeněk Vilikus VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA Funkční diagnostika Zdeněk Vilikus Praha 2012 Autor: Zdeněk Vilikus Praha 2012. ISBN 978-80-904815-8-9. Vysvětlení použitých ikon cíle a obsah kapitoly úkol

Více

Uvedené diagnózy nejsou omezujícím výčtem diagnóz pro přiznání invalidity pro účely vzniku nároku na pojistné plnění.

Uvedené diagnózy nejsou omezujícím výčtem diagnóz pro přiznání invalidity pro účely vzniku nároku na pojistné plnění. Příloha A: Diagnózy rozhodující pro přiznání plnění za invaliditu 1., 2., a 3. stupně U níže uvedených definic diagnóz postupuje pojistitel tak, že považuje podmínku vzniku invalidity za prokázanou, bez

Více

Život s kardiostimulátorem. Pomáháme vám žít plnohodnotnější život.

Život s kardiostimulátorem. Pomáháme vám žít plnohodnotnější život. Život s kardiostimulátorem Pomáháme vám žít plnohodnotnější život. Pokud byla vám nebo někomu z vašich blízkých diagnostikována pomalá srdeční činnost (bradykardie), tato příručka vám pomůže pochopit stav

Více