GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA Verze 1.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0"

Transkript

1 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA

2 2

3 Obsah 1 Úvod Systémové požadavky Instalace systému Instalace GeoPlan Instalace HW klíče Administrace databáze Přihlášení k databázi Vytvořit uživatele a databázi Smazat uživatele a databázi Inicializovat databázi Vytvořit DSN Struktura a způsob uložení dat Projekt Uložení dat Popisná data Grafická data a vstupní a výstupní soubory Struktura souborových dat Odinstalace produktu

4 1 Úvod V této příručce jsou uvedeny systémové požadavky, postup instalace produktu Geoplan, nastavení databáze, vytvoření potřebných DB tabulek a instalace HW klíče. Dále jsou též uvedeny informace o struktuře a způsobu uložení dat, které jsou dostupné též v uživatelské příručce. Pozn.: Předpokládá se nainstalovaná některá z podporovaných databází. 1.1 Systémové požadavky Aplikace GeoPlan je instalována buď lokálně včetně databáze Oracle, nebo je aplikace na klientské stanici a databáze na serveru. Dále aplikace využívá centrální databázi a webové služby, proto je nutné připojení k internetu. V případě, že je GeoPlan nainstalován na lokálním PC, jsou nároky na tento počítač shodné s nároky na server i pracovní stanici dohromady. Hardwarové požadavky na klientskou stanici: procesor Intel nebo AMD minimálně 512 MHz alespoň 512 MB RAM, doporučeno 1 GB MB diskového prostoru (dle množství zpracovávaných dat) Softwarové požadavky na klientskou stanici: Operační systém Windows 7, 32 bit Microsoft Internet Explorer 7 s 128bitovým šifrováním MicroStation V8i Microsoft.NET Framework 2, 3, 3.5, 4 - všechny včetně aktualizací (hotfixů). Java(TM) 6 Update 26 a vyšší Hardwarové požadavky na server: minimálně DualCore / 1600 MHz minimálně 2 GB GB RAM, doporučeno 4 GB 2,5 GB volného místa pro vlastní instalaci ORACLE 11.2 Minimálně 4 GB na vlastní databázi Softwarové požadavky na server jsou shodné s klientskými. 4

5 2 Instalace systému Instalace se skládá ze dvou částí, které je možné pustit najednou, jedná se o: Instalaci GeoPlan Instalaci HW klíče 2.1 Instalace GeoPlan Instalace systému GeoPlan se spouští souborem Setup.exe z instalačního CD. Po spuštění instalace se zobrazí okno s důležitými informacemi a návodem pro instalaci. Informace jsou doporučeny vytisknout a teprve poté zavřít okno a pokračovat v instalaci. 5

6 První okno instalace je pouze informační, pokračuje se stiskem tlačítka Další. Tlačítkem Storno se instalace předčasně ukončí. Další okno obsahuje licenční smlouvu, po jejím přečtení je pro pokračování instalace její znění odsouhlasit tlačítkem Ano, stiskem tlačítka Ne se instalace ukončí. Tlačítkem Zpět je možné se vrátit na předchozí okno. 6

7 V dalším okně se zadávají informace o uživateli, vyplňuje se Jméno a Společnost. Pokud jsou tyto údaje vyplněny v operačním systému, jsou převzaty a nabídnuty k případné editaci. Tlačítkem Zpět je možné se vrátit na předchozí okno, tlačítkem Další instalace pokračuje a tlačítkem Storno je možné ji předčasně ukončit. V dalším okně se volí cesta pro instalaci systému GeoPlan. Přednastavená cesta je C:\GeoPlan. Tlačítkem Procházet je možné zvolit jinou instalační cestu. Tlačítkem Zpět je možné se vrátit na předchozí okno, tlačítkem Další instalace pokračuje a tlačítkem Storno je možné ji předčasně ukončit. 7

8 V dalším okně se volí cesta pro uložení souborových dat systému GeoPlan. Přednastavená cesta je C:\GeoPlan\Data. Tlačítkem Procházet je možné zvolit jinou cestu pro uložení dat. Tlačítkem Zpět je možné se vrátit na předchozí okno, tlačítkem Další instalace pokračuje a tlačítkem Storno je možné ji předčasně ukončit. V dalším okně se volí cesta uložení konfiguračních souborů systému GeoPlan. Pro správnou komunikaci s centrálním serverem je potřeba zvolit cestu C:\Users\[user]\AppData\Local\ \GPONLINE. Tlačítkem Procházet je možné zvolit jinou instalační cestu. Tlačítkem Zpět je možné se vrátit na předchozí okno, tlačítkem Další instalace pokračuje a tlačítkem Storno je možné ji předčasně ukončit. 8

9 V dalším okně se volí umístění produktu v menu Start. Přednastavená cesta je GeoPlan. Tlačítkem Zpět je možné se vrátit na předchozí okno, tlačítkem Další instalace pokračuje a tlačítkem Storno je možné ji předčasně ukončit. V dalším okně se volí MicroStation, nad kterým se bude systém GeoPlan používat, jiné než uvedené verze nejsou podporovány. Tlačítkem Zpět je možné se vrátit na předchozí okno, tlačítkem Další instalace pokračuje a tlačítkem Storno je možné ji předčasně ukončit. 9

10 V dalším okně jsou zobrazeny komponenty, které se budou instalovat, jednotlivé komponenty není možné volit. Tlačítkem Zpět je možné se vrátit na předchozí okno, tlačítkem Další instalace pokračuje a tlačítkem Storno je možné ji předčasně ukončit. Následuje vlastní kopírování a registrace souborů. 10

11 Poslední okno informuje o úspěšně dokončené instalaci. Tlačítkem Dokončit se instalátor zavře. 11

12 2.2 Instalace HW klíče Instalace HW klíče se spouští automaticky v průběhu hlavní instalace jako samostatný proces a po jeho ukončení opětovně pokračuje hlavní instalace GeoPlan. První okno je informační a instalace se spustí tlačítkem Next. Další okno obsahuje licenční smlouvu pro používání ovladače HW klíče a je nutné ji zvolením položky I accept the terms in the licence agreement akceptovat a tím se zpřístupní tlačítko Next pro pokračování instalace. Tlačítkem Back se lze vrátit na předchozí okno, tlačítkem Cancel se instalace předčasně ukončí. 12

13 V dalším okně se volí typ instalace a v případě zvolení typu Custom i jednotlivé komponenty. Pro systém GeoPlan je třeba zvolit variantu Complete, která nainstaluje všechny komponenty. Tlačítko Next slouží pro pokračování instalace, tlačítkem Back se lze vrátit na předchozí okno, tlačítkem Cancel se instalace předčasně ukončí. Okno, které spouští vlastní kopírování a registraci souborů. Instalace se spustí tlačítkem Install, tlačítkem Back se lze vrátit na předchozí okno a tlačítkem Cancel se instalace předčasně ukončí. 13

14 Následuje vlastní kopírování a registrace souborů. Poslední okno informuje o úspěšně dokončené instalaci. Tlačítkem Finish se instalátor zavře. 14

15 3 Administrace databáze Pro administraci databáze slouží program DBInstall, který se nainstaluje současně se systémem GeoPlan a je možné ho spustit z menu Start GeoPlan DBInstall. Program umožňuje následující úkony: Vytvoření databáze a uživatele Smazání databáze a uživatele Inicializace databáze Vytvoření DSN 3.1 Přihlášení k databázi Před jakoukoliv správou databáze je nutné se nejdříve přihlásit. Pro přihlášení je nutný login správce databáze, pro databázi Oracle se jedná o uživatele SYSTEM. Jméno administrátora - zadává se jméno správce DB Heslo administrátora - heslo správce DB Instance/server - název databáze či instance Ovladač - volí se správný ODBC ovladač pro danou databázi, jsou nabízeny všechny nainstalované ODBC ovladače Přihlásit - přihlásí se k DB Zrušit - ukončí program 3.2 Vytvořit uživatele a databázi Funkce se spouští z menu Administrace Vytvořit uživatele a databázi a umožňuje vytvoření uživatelské DB (tabulkového prostoru) a uživatele spravujícího tuto nově vytvořenou uživatelskou DB. Při vytváření je možné volit cestu, kam se soubory nového tabulkového prostoru uloží a startovní velikost tohoto prostoru, s přibývajícími daty tento prostor narůstá. 15

16 Pozn: Startovní velikost databáze není nutné volit příliš velkou, stačí 100 MB. Typ databáze - volba nainstalované databáze z podporovaných typů Vytvořit uživatelskou databázi (tablespace) o Jméno databáze - vlastní název vytvářené uživatelské DB (tabulkového prostoru) o Velikost databáze - startovací velikost DB o Cesta k databázovým souborům - umožňuje změnit umístění databázových souborů o Vytvořit databázi - spustí vlastní proces vytvoření DB dle zadaných parametrů Vytvořit uživatele o Jméno uživatele - pole pro zadání jména uživatele nově zakládaného tabulkového prostoru (DB) o Heslo uživatele - pole pro zadání hesla uživatele o Vytvořit uživatele - spustí vlastní proces tvorby uživatele 3.3 Smazat uživatele a databázi Funkce pro smazání uživatelské DB a jejího uživatele. Pozn.: Vždy je nutné nejdříve smazat uživatele a teprve potom uživatelskou databázi. Typ databáze - volí se používaná DB ze seznamu podporovaných Smazat uživatelskou databázi o Jméno databáze - pole pro zadání jména uživatelské DB pro smazání o Smazat databázi - spustí proces vlastního mazání Smazat uživatele o Jméno uživatele - pole pro zadání uživatele pro smazání o Smazat uživatele - spustí vlastní smazání 16

17 3.4 Inicializovat databázi Funkce do vytvořené prázdné databáze vytvoří tabulky a naplní základní číselníky. Při inicializaci databáze je možné zároveň načíst její zálohu. Pozn.: Proces je destruktivní a odstraní všechna případná data v inicializované DB. 17

18 Typ databáze - volba používané databáze z podporovaných typů Inicializovat databázi o Jméno uživatele - název uživatele vytvořené uživatelské DB o Heslo uživatele - heslo uživatel inicializované uživatelské DB o Cesta k záložnímu souboru - cesta k záloze dat z DB o Načíst zálohu - přepínač pro načtení zálohy dat během inicializace o Inicializace DB - spustí vlastní proces vytvoření DB tabulek 3.5 Vytvořit DSN Funkce pro vytvoření uživatelského DSN pro připojení systému GeoPlan v databázi. Typ databáze - volba používané databáze z podporovaných typů Vytvořit DSN o Jméno databáze - jméno uživatelské DB o Jméno uživatele - název uživatele vytvořené uživatelské DB o Heslo uživatele - heslo uživatel inicializované uživatelské DB o Vytvořit DSN - spustí vlastní proces vytvoření uživatelského DSN 18

19 4 Struktura a způsob uložení dat Veškerá data pro systém GeoPlan jsou přiřazena vždy k jednomu projektu, např. k jednomu vyhotovovanému geometrickému plánu. Řídícím částí celého systému GeoPlan je Manažer GeoPlan, který zajišťuje připojení k databázi, zakládání a nastavování projektu, import dat a komunikaci s centrální DB v síti internet. Grafická data jsou na začátku a na konci zpracování uložena v databázi, v průběhu zpracování zakázky jsou uložena v samostatných výkresech a rámci adresářové struktury dat projektu. 4.1 Projekt Projekt je základní jednotkou celého systému. Pro každou akci (geometrický plán) musí být vždy založen samostatný projekt. Práce probíhají pouze na otevřeném projektu. Zakládání, editování, zálohování a načítání projektů se provádí v části Manažer GeoPlan. Z ní se teprve spouští Grafická část programu. 4.2 Uložení dat Při založení projektu je každému projektu automaticky přiřazeno ID, pod kterým jsou všechna data příslušející k danému projektu ukládána v databázi. Grafická data projektu jsou ukládána do adresářové struktury do výkresů též označených ID projektu. Kořenový adresář pro uložení grafický dat se definuje při instalaci a je možné ho případně změnit v souboru GPlan.cfg, cestu k datům lze měnit i při zakládání nebo editaci projektu, ale tato změna je platná pouze pro daný projekt Popisná data Veškerá popisná data jsou uložena v databázi a ukládají a editují se s návazností na projekt, ve kterém se pracuje. Pro uložení se využívá databáze Oracle 11.2, k datům je možno přistupovat jak z části manažeru, tak z grafického prostředí a v obou případech se využívá rozhraní ODBC Grafická data a vstupní a výstupní soubory Veškerá grafická a souborová data (vektorové a rastrové výkresy, vstupní a výstupní soubory, protokoly a další dokumenty související s projektem) jsou uložena v pevné adresářové struktuře v kořenovém adresáři projektu. Výkresové soubory jsou vždy uloženy v adresářích C:\GeoPlan\data\[název projektu]\mapy\*. Názvy výkresů jsou vždy totožné s ID projektu. 19

20 4.3 Struktura souborových dat Adresář data obsahuje podadresáři s číselným nebo jmenným označením projektů. [Projekt] IN - vstupní údaje projektu o BODY - body ze seznamu souřadnic o BPEJ - bonitované půdně ekologické jednotky o DB_SS o VFK - výměnné formáty dat MAPY - výkresy projektu o BPJ - výkres pro import izolinií BPEJ o DGE - výkres pro zobrazení grafických chyb o DGN - pomocné, pracovní a dočasné výkresy o GP - výkres geometrického plánu o KGS - konečný grafický soubor, využívá se pro export kresby do DB o PCB - výkres pro zobrazení podrobných měřených bodů (souřadnice obrazu) o PCB2 - výkres pro zobrazení podrobných měřených bodů (souřadnice polohy) o PKD - podkladový výkres pro import kresby z DB OUT - výstupy projektu o BACKUP - zálohy projektu o BODY - textové výstupy DB o DB_SS - textové výstupy kontroly DKM <=> DB o PLOT - výstupy tisků do souboru o REPORT - soubory výstupních protokolů o TRANSFOR - soubory transformačních klíčů o VFK - výstupní výměnné formáty dat RASTRY rastrová data o RASTRY.KN rastrové soubory map katastru nemovitostí o RASTRY.OR rastrové soubory ortofotosnímků 20

21 5 Odinstalace produktu Odistalace se provádí z instalačního CD spuštěním Setup.exe, instalátor zjistí, že již je systém GeoPlan nainstalovaný a nabídne následující možnosti: Změnit - umožní výběr komponent pro instalaci / odstranění Opravit - opětovně nainstaluje všechny dříve instalované součásti Odstranit - odstraní všechny instalované součásti kromě dat projektů Pro odinstalování systému GeoPlan je nutné zvolit Odstranit. Stiskem tlačítka Další se spustí vlastní proces odinstalace. 21

GEUS 14.0. základní příručka uživatele programu. GEUS ware s.r.o.

GEUS 14.0. základní příručka uživatele programu. GEUS ware s.r.o. GEUS 14.0 základní příručka uživatele programu GEUS ware s.r.o. Toto je základní příručka programu GEUS verze 14.0. Obsahuje popis instalace programu a hlavní změny proti předchozí verzi programu. Obsah

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

Instalace (instalace lokální PC)

Instalace (instalace lokální PC) Instalace (instalace lokální PC) Instalaci informačního systému PREMIER lze spustit z CD, z nabídky Instalovat. Po vložení CD do mechaniky se automaticky spustí průvodce instalací. Pokud po vložení CD

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

OpenOffice.org 1.0.1 CZ

OpenOffice.org 1.0.1 CZ OpenOffice.org 1.0.1 CZ Průvodce instalací Prosinec 2002, Revize E Obsah 1. Průvodce systémem OpenOffice.org CZ 7 Ikony v dokumentaci 7 2. Instalace OpenOffice.org CZ 9 Typy instalace 9 Obecné rady při

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál Přímý kanál První kroky se službou Přímý kanál Obsah Co Vám Přímý kanál nabízí? 3 Instalace aplikace Přímý kanál 4 Popis aplikace 6 První kroky Aktivace aplikace 7 První kroky Odeslání dávky příkazů 10

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Certifikační autorita PostSignum Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard. KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard

Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard. KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Manuál Vydání 1.1 Verze SW 1.1 07/2006 Prohlášení Výrobce

Více

1. Předpokládaný počítač Poznámka:

1. Předpokládaný počítač Poznámka: Quick Start (Rychlý start) Tento návod k programu Dr.Fox-X je velmi zkrácenou náhradou manuálu. Týká se rychlé instalace programu Dr.Fox-X, jeho primárního nastavení a převodu dat do něj. Návod je určen

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENEC 2005 OBSAH Úvod a určení dokumentu...1 Koncepce

Více

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK)

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem (VSTOOLS.KOMJAK) červen 2010 APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Dokumentace nástrojů a uživatelská

Více

SPRÁVA SÍTÍ NOVELL NETWARE. příručka k semináři

SPRÁVA SÍTÍ NOVELL NETWARE. příručka k semináři SPRÁVA SÍTÍ NOVELL NETWARE příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky ve vzdělávání

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic Vypracoval: Ondřej Václavů Brno, 5. ledna 2006 Oficiální zadání Cílem práce

Více

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s.

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. AXA Studio Kalkulačka produktů AXA AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. Distribuci a kopírování tohoto dokumentu provádět pouze s písemným souhlasem

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

Výhody programu: Hlavní funkce programu:

Výhody programu: Hlavní funkce programu: Správce IT patří ke špičce programů, které lze použít pro inventuru počítačů, nainstalovaného software a ostatní výpočetní techniky. Umožňuje poskytnout s minimálním úsilím okamžité výsledky. Instalace

Více

Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ. Michal Heczko

Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ. Michal Heczko Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ Michal Heczko Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením výukového a zkušebního programu pro předmět Programová podpora automatického

Více

TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití

TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití Wordcraft International Limited, Licenční ujednání k softwaru PODMÍNKY ZAKOUPENÍ Software je licencován v souladu s podmínkami povoleného použití. Po zakoupení a instalaci

Více