Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web Další. Dikat Web. Kapitola Manažer DIKAT Web obsahuje tyto podkapitoly:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web Další. Dikat Web. Kapitola Manažer DIKAT Web obsahuje tyto podkapitoly:"

Transkript

1 Manažer DIKAT Web Manažer DIKAT Web Manažer DIKAT Web Kapitola Manažer DIKAT Web obsahuje tyto podkapitoly: 1. Soubor 2. Úpravy 3. Projekt Otevřít projekt Zavřít projekt Založit nový projekt Editovat projekt Informace o projektu Smazat projekt Informace o projektech Zálohovat projekt Načíst zálohu jednoho projektu 4. Vstup / Výstup Import dat Nového výměnného formátu do databáze Import dat Starého výměnného formátu do databáze Export dat z databáze do Nového výměnného formátu Export dat z databáze do Starého výměnného formátu Export výběrového polygonu 5. Informace Výpis z listu vlastnictví Informace o parcele Soupisy - Parcel / Vlastníků Rejstříky - Parcel / Vlastníků 6. Databáze bodů Seznam bodů Import bodů z TXT Export bodů do TXT 7. GP - geometrický plán Generování nového SPI Editace nového SPI 8. Nápověda file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7.html[ :21:22]

2 Manažer DIKAT Web - Soubor 1 Soubor 1 Soubor Zobrazit protokol - položka pro zobrazení obsahu chybového protokolu právě otevřeného projektu Konec - zavře dialogové okno Manažer DIKAT file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-1.html[ :21:23]

3 Manažer DIKAT Web - Soubor file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-1.html[ :21:23]

4 Manažer DIKAT Web - Úpravy 2 Úpravy 2 Úpravy Skupina funkcí umožňující kopírování a vkládání položek při práci s dialogovými okny. Využití je možné z menu nebo pomocí klávesových zkratek: Ctrl+X - Vyjmout Ctrl+C - Kopírovat Ctrl+V - Vložit file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2.html[ :21:23]

5 Manažer DIKAT Web - Otevřít projekt 3.1 Otevřít projekt 3.1 Otevření projektu S daty projektu lze pracovat jen tehdy, je-li projekt otevřen. Z nabídky vyberte projekt a stiskněte OTEVŘÍT. Postup: Otevřít projekt - Vyberte projekt file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-1.html[ :21:23]

6 Manažer DIKAT Web - Otevřít projekt Otevřít - otevře vybraný projekt Storno - zavře funkci - otevřít projekt lze i pomocí ikony file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-1.html[ :21:23]

7 Manažer DIKAT Web - Zavřít projekt 3.2 Zavřít projekt 3.2 Zavřít projekt Zavření projektu, znemožní přístup uživatele k projektu. - projekt je možné zavřít pomocí ikony file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-2.html[ :21:24]

8 Manažer DIKAT Web - Založit nový projekt 3.3 Založit nový projekt 3.3 Založit nový projekt Pro korektní práci se systémem DIKAT je nutné po jeho spuštění otevřít už existující nebo založit nový projekt. Příkaz Založit nový projekt otevře dialogové okno, ve kterém se vyplňují základní údaje o vytvářeném GP. Tlačítkem OK se spustí proces, kterým se vytvoří adresářová struktura pro uložení souborů dat a v databázi dojde k vytvoření pole dat. Číslo projektu se přiřazuje automaticky, nelze je opakovat ani editovat. Dialogové okno pro založení projektu je rozděleno do tří základních částí: ID projektu je přiřazováno automaticky. Je to unikátní identifikace projektu v databázi. Číslo je využíváno i při umísťování a pojmenování pracovních souborů. Tučné položky se vyplňují povinně, jsou nutné pro založení projektu Ostatní položky jsou volitelné file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-3.html[ :21:24]

9 Manažer DIKAT Web - Založit nový projekt - dialogové okno Nový projekt je možné otevřít také pomocí ikony Pokud není uvedeno jinak - lze psát libovolné znaky. Název projektu - libovolný název, na který se odvoláváme při otevírání projektů Katastrální úřad - úřad, který přijme geometrický plán Obec - příslušná obec ke katastrálnímu území Katastrální území - katastrální území, v němž se GP nachází FSÚ - šestimístný identifikátor k.ú. Pořadové číslo k.ú. - třímístný identifikátor v rámci okresu Číslo ZPMZ - pořadové číslo záznamu podrobných změn v rámci k.ú. Číslo GP - číslo geometrického plánu Zpracovatelský kód - kód uživatele v rámci organizace (pouze číslice) Zaměřil - jméno měřiče GP Vypočetl - jméno zpracovatele GP Ověřil - jméno ověřovatele GP Potvrdil - jméno potvrzovatele GP Datum - datum zpracování List kat. mapy - list katastrální mapy Přístroj - přístroj, kterým bylo provedeno měření Nové hranice označeny - jak jsou označeny hranice Důvod změny - důvod změny dle vyhlášky Typ souřadnicového systému - typ souřadnicového systému. Vyberte-S-JTSK, Gusterberg, Svatý Štěpán, Místní Typ mapy - typ mapy. Vyberte - DKM, KM-D(Gusterberg), KM-D(JTSK), ostatní Číselná řada - číselná řada. Vyberte - 1-jedna číselná řada, 2-číselná řada stavebních a pozemkových parcel Vztažné měřítko - vztažné měřítko vytvářených výkresů (určuje velikost značek, textů, pomístního názvosloví, parcelních čísel) Podkladové měřítko KN - určuje v jakém měřítku jsou rastrové podklady, využívá se pro výpočty a porovnání výměr a další kontroly Původní měřítko - určuje v jakém vztažném měřítku je připraven vektorový podklad pro obnovu operátu Podkladové měřítko PK - určuje v jakém měřítku jsou rastrové podklady, využívá se pro výpočty a porovnání výměr a další kontroly Srážka podkladu KN - vyjádření srážky katastrální mapy na PET folii Srážka podkladu PK - vyjádření srážky map původních pozemkových evidencí Číslo zakázky - identifikátor pro potřeby uživatele Popis - pole pro další informace file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-3.html[ :21:24]

10 Manažer DIKAT Web - Založit nový projekt Adresář s daty projektu - určuje, kde bude vytvořena adresářová struktura pro grafické soubory Ikona pro výběr jiného umístění adresáře ČÚZK - hyperlink na stránky ČÚZK - nahlížení do KN. Po zadání názvu nebo čísla FSÚ katastrálního území je možné zjistit číselnou řadu OK - stiskem tlačítka je založen projekt Zrušit - zavře dialogové okno file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-3.html[ :21:24]

11 Manažer DIKAT Web - Editovat projekt 3.4 Editovat projekt 3.4 Editovat projekt Pokud je nutné editovat projekt, je tak možné učinit v jakékoli fázi jeho zpracování, tučně označené položky ale musí být vždy vyplněné. Pro editaci platí stejná pravidla jako při založení projektu. Pokud není uvedeno jinak - lze psát libovolné znaky. ID projektu je unikátní identifikace projektu v databázi. Číslo je přidělováno databází a není možné je změnit. Toto číslo je využíváno i při umisťování a pojmenování grafických souborů. Název projektu - libovolný název, na který se odvoláváme při otevírání projektů Katastrální úřad - úřad, který přijme geometrický plán Obec - příslušná obec ke katastrálnímu území file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-4.html[ :21:24]

12 Manažer DIKAT Web - Editovat projekt Katastrální území - katastrální území, v němž se GP nachází FSÚ - šestimístný identifikátor k.ú. Pořadové číslo k.ú. - třímístný identifikátor v rámci okresu Číslo ZPMZ - pořadové číslo záznamu podrobných změn v rámci k.ú. Číslo GP - číslo geometrického plánu Zpracovatelský kód - kód uživatele v rámci organizace (pouze číslice) Zaměřil - jméno měřiče GP Vypočetl - jméno zpracovatele GP Ověřil - jméno ověřovatele GP Potvrdil - jméno potvrzovatele GP Datum - datum zpracování List kat. mapy - list katastrální mapy Přístroj - přístroj, kterým bylo provedeno měření Nové hranice označeny - jak jsou označeny hranice Důvod změny - důvod změny důvod změny dle vyhlášky Typ souřadnicového systému - typ souřadnicového systému. Vyberte-S-JTSK, Gusterberg, Svatý Štěpán, Místní Typ mapy - typ mapy. Vyberte - DKM, KM-D(Gusterberg), KM-D(JTSK), ostatní Číselná řada - číselná řada. Vyberte - 1-jedna číselná řada, 2-číselná řada stavebních a pozemkových parcel Vztažné měřítko - vztažné měřítko vytvářených výkresů (určuje velikost značek, textů, pomístního názvosloví, parcelních čísel) Podkladové měřítko KN - určuje v jakém měřítku jsou rastrové podklady, využívá se pro výpočty a porovnání výměr a další kontroly Původní měřítko - určuje v jakém vztažném měřítku je připraven vektorový podklad pro obnovu operátu Podkladové měřítko PK - určuje v jakém měřítku jsou rastrové podklady, využívá se pro výpočty a porovnání výměr a další kontroly ČUZK - hyperlink na stránky ČÚZK - nahlížení do KN, kde lze po zadání katastrálního území (názvem nebo číslem FSÚ) zjistit číselnou řadu Srážka podkladu KN - vyjádření srážky katastrální mapy na PET folii Srážka podkladu PK - vyjádření srážky map původních pozemkových evidencí Číslo zakázky - identifikátor pro potřeby uživatele Popis - pole pro další informace Adresář s daty projektu - určuje, kde bude vytvořena adresářová struktura pro grafické soubory ikona pro výběr jiného umístění adresáře OK - potvrdí zadané údaje a zavře dialog Zrušit - zavře dialogové okno - otevření dialogu Editace projektu umožní také ikona Upozornění: Pokud dojde ke změně číselné řady je nutné smazat data z DB a znovu naimportovat VFK. Pro další práci projekt otevřeme. file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-4.html[ :21:24]

13 Manažer DIKAT Web - Informace o projektu 3.5 Informace o projektu 3.5 Informace o projektu Funkce slouží k zobrazení údajů(v tisknutelné podobě) o aktuálně otevřeném projektu. file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-5.html[ :21:25]

14 Manažer DIKAT Web - Informace o projektu file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-5.html[ :21:25]

15 Manažer DIKAT Web - Smazat projekt 3.6 Smazat projekt 3.6 Smazat projekt Funkce umožňuje smazat celý aktuální projekt nebo data projektu uložená v DB. Poznámka: Při volbě Smazat celý projekt dojde i ke smazání všech dat v adresáři [Dikat_ZPMZ\Data\ID nebo jméno projektu]. Smazání projektu: Chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu Adresář s daty- ukazuje cestu k datům aktuálního projektu file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-6.html[ :21:25]

16 Manažer DIKAT Web - Smazat projekt Volby pro smazání Smazat celý projekt - umožní smazání celého adresáře s daty projektu a z databáze odstraní projekt Smazat data - vymaže pouze data v databázové části Smazat - spustí funkci smazání Storno - zruší funkci - funkci lze spustit rovněž pomocí ikony file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-6.html[ :21:25]

17 Manažer DIKAT Web - Informace o projektech 3.7 Informace o projektech 3.7 Informace o projektech Funkce slouží k zobrazení údajů o všech projektech v databázi v tisknutelné podobě. file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-7.html[ :21:25]

18 Manažer DIKAT Web - Informace o projektech file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-7.html[ :21:25]

19 Manažer DIKAT Web - Zálohovat projekt 3.8 Zálohovat projekt 3.8 Zálohovat projekt Zálohování projektu je možné využít pro jednotlivé projekty nebo celou uživatelskou databázi. Zálohovat projekt: Chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu Soubor - výběr souboru pro uložení zálohy Celá DB - je-li vypínač aktivní, bude se zálohovat celá databáze. Načtení zálohy celé DB je popsáno v kapitole Práce s databází, file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-8.html[ :21:26]

20 Manažer DIKAT Web - Zálohovat projekt podkapitola Inicializace uživatelské databáze Zálohovat - spustí funkci Storno - zavře funkci Upozornění: Funkce zálohuje pouze data projektu uložená v DB. Výkresové soubory je nutné zálohovat ručně!! file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-8.html[ :21:26]

21 Manažer DIKAT Web - Načíst zálohu projektu 3.9 Načíst zálohu projektu 3.9 Načíst zálohu projektu Tato funkce uživateli umožní obnovit zálohovaný projekt. Načtení zálohy projektu se provádí do otevřeného projektu. Načíst zálohu projektu: Chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu Soubor - výběr souboru s uloženou zálohou Aktualizovat projekt - aktualizuje data o projektu. (V opačném případě dojde pouze k obnovení zálohovaných dat v DB). file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-9.html[ :21:26]

22 Manažer DIKAT Web - Načíst zálohu projektu Načíst - spustí funkci Storno - zavře funkci Adresář s původními daty projektu: Adresář s daty - výběr adresáře s původními daty projektu, která je nutné zkopírovat do nového umístění a přejmenovat Číslo původního ID - číslo přidělené původnímu projektu Kopírovat - spustí funkci file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-9.html[ :21:26]

23 Manažer DIKAT Web - Projekt 3 Projekt 3 Projekt Soubor funkcí pracujících s projektem. Jedná se o základní funkce, které uživateli umožní: Otevřít projekt Zavřít projekt Založit nový projekt Editovat projekt Informace o projektu Smazat projekt Informace o projektech Zálohovat projekt Načíst zálohu jednoho projektu file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2a.html[ :21:26]

24 Manažer DIKAT Web - Vstup/Výstup 4 Vstup/Výstup 4 Vstup/Výstup Soubor funkcí pro Import a Export dat ve výměnném formátu: Import dat Nového výměnného formátu do databáze Import dat Starého výměnného formátu do databáze Export dat z databáze do Nového výměnného formátu Export dat z databáze do Starého výměnného formátu Export výběrového polygonu file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-3.html[ :21:26]

25 Manažer DIKAT Web - - Import NVF - DB 4.1 Import NVF - DB 4.1 Import výměnného formátu Předpokladem pro Import výměnného formátu je otevřený projekt. Program umožňuje importovat více výměnných formátů v rámci jednoho projektu. Importem dalšího výměnného souboru se nepřemazávají předešlá data, ale databáze se zvětšuje. Pro nový import stejného výměnného formátu je nutné nejprve smazat dříve naimportovaná data. Je možné importovat jak stavový VFK, tak i změnovou dávku. V případě importu změnového VFK se musí jeho počáteční datum přesně shodovat s datem platnosti předchozího stavového. Chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu Soubor - pole pro zadání cesty k souboru s výměnným formátem Import - spustí funkci Import Storno - zavře funkci file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-3-1.html[ :21:26]

26 Manažer DIKAT Web - - Import NVF - DB Změnové věty - aktivuje se při požadavku importu změnového VFK Smazat data - aktivuje se při požadavku smazat již existující data file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-3-1.html[ :21:26]

27 Manažer DIKAT Web - Import VKM - DB 4.2 Import VKM - DB 4.2 Import starého výměnného formátu do databáze Funkce pro načtení dat katastru nemovitostí ve starém výměnném formátu do databáze. Import VKM Chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu Soubor- pole pro zadání cesty k souboru s výměnným formátem Dosav. - zajistí uložení kresby do tabulek db s příznakem dosavadní Nový - zajistí uložení kresby do tabulek db s příznakem nový Import - spustí Import Storno - zavře funkci file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-3-2.html[ :21:27]

28 Manažer DIKAT Web - Export DB - NVF 4.3 Export DB - NVF 4.3 Export databáze do nového výměnného formátu Funkce pro export vytvořeného GP z databáze do nového výměnného formátu. Export DB do NVF: Chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu Soubor - ukazuje cestu, kam bude uložen exportovaný soubor. Export - spustí export DB do NVF Storno - zavře funkci Výběr mapy - (DKM, KMD, Souvisle), vždy ponechte nastaven typ DKM file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-3-3.html[ :21:27]

29 Manažer DIKAT Web - Export DB - VKM 4.4 Export DB - VKM 4.4 Export dat z databáze do starého výměnného formátu Funkce pro export vytvořeného GP do starého výměnného formátu. Export VKM: Chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu Soubor- ukazuje cestu, kam bude uložen exportovaný soubor Dosav. - Nový - Nové prvky - Export - spustí Export Storno - zavře funkci file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-3-4.html[ :21:27]

30 Manažer DIKAT Web - Export výběrového polygonu 4.5 Export výběrového polygonu 4.5 Export výběrového polygonu Funkce pro. Export výběrového polygonu: Chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu Soubor - ukazuje cestu k výstupnímu souboru výměnného formátu Seznam bodů - ukazuje cestu k výstupnímu textovému souboru Export - spustí Export Storno - zavře funkci file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-3-5.html[ :21:28]

31 Manažer DIKAT Web - Informace 5 Informace 5 Informace Soubor funkcí pro zobrazení dat uložených v databázi v rámci jednoho projektu. Jedná se o položky: Výpis z listu vlastnictví Informace o parcele Soupisy Parcel Vlastníků Rejstříky Parcel Vlastníků Zde je možné získat informace o stavu platném v ISKN ke dni vydání dat ve výměnném formátu. file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-4.html[ :21:28]

32 Manažer DIKAT Web - Výpis LV 5.1 Výpis LV 5.1 Výpis z listu vlastnictví Funkce umožňuje zobrazit výpis obsahu LV v rámci projektu z dat importovaných pomocí NVF. Výpis LV: Chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu LV - roletové menu pro výběr požadovaného listu vlastnictví Stav Dosavadní - informace získané importem výměnného formátu Stav Nový - stav po vytvoření GP Zobrazit - spustí funkci a otevře okno výchozího internetového prohlížeče, kde je zobrazen list vlastnictví. Storno - zavře funkci file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-4-1.html[ :21:28]

33 Manažer DIKAT Web - Výpis LV Tento dialog se objeví v případě, že uživatel naimportuje do DB soubor výměnného formátu s výřezem přes dvě k.ú., nebo importuje několik souborů z různých k.ú. V novém roletovém menu je možné vybrat požadované číslo FSÚ a v okně LV k němu příslušející číslo LV. file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-4-1.html[ :21:28]

34 Manažer DIKAT Web - Informace o parcele 5.2 Informace o parcele 5.2 Informace o parcele Informace o parcele: Chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu Vše - změní stav všech řádků na Ano Nic - změní stav všech řádků na Ne Zobrazit - funkce otevře okno výchozího internetového prohlížeče, kde jsou zobrazeny informace o vybrané parcele Storno - zavře funkci Postup: po otevření funkce vyberte řádek s požadovaným parcelním číslem a klikněte na něj ve sloupci (Zobrazit). Ne se změní na Ano. Informaci o file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-4-2.html[ :21:28]

35 Manažer DIKAT Web - Informace o parcele parcelním čísle získáte stiskem tlačítkem Zobrazit. Pozn.: Je možné vybrat libovolný počet řádků file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-4-2.html[ :21:28]

36 Manažer DIKAT Web - Soupisy parcel a vlastníků 5.3 Soupisy parcel a vlastníků 5.3 Soupisy parcel a vlastníků Funkce umožňuje zobrazit soupisy parcel a vlastníků dosavadního stavu ze všech dat importovaných v rámci projektu do DB Soupis parcel Po spuštění funkce se v okně výchozího internetového prohlížeče zobrazí soupis všech parcel v projektu, parcely jsou setříděny podle parcelního čísla Soupis vlastníků Po spuštění funkce se v okně výchozího internetového prohlížeče zobrazí soupis všech oprávněných subjektů v projektu, oprávněné subjekty jsou setříděny podle čísla listu vlastnictví. file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-4-3.html[ :21:29]

37 Manažer DIKAT Web - Rejstříky parcel a vlastníků 5.4 Rejstříky parcel a vlastníků 5.4 Rejstříky parcel a vlastníků Funkce umožňuje zobrazit rejstříky parcel a vlastníků dosavadního stavu ze všech dat importovaných v rámci projektu do DB Rejstřík parcel Po spuštění funkce se v okně výchozího internetového prohlížeče zobrazí rejstřík všech parcel v projektu. Parcely jsou setříděny podle čísla listu vlastnictví Rejstřík vlastníků Po spuštění funkce se v okně výchozího internetového prohlížeče zobrazí rejstřík všech oprávněných subjektů v projektu. Oprávněné subjekty jsou setříděny podle abecedy. file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-4-4.html[ :21:29]

38 Manažer DIKAT Web - Databáze bodů 6 Databáze bodů 6 Databáze bodů Soubor funkcí pro práci s databází bodů. Umožňují přístup do databáze bodů importovaných z ISKN s možností zobrazení souřadnic obrazu a souřadnic polohy, bodů nového stavu nebo podrobných bodů, které budou součástí exportu do NVF. Obsahuje funkce: Seznam bodů Import bodů z TXT Export bodů do TXT file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-5.html[ :21:29]

39 Manažer DIKAT Web - Seznam bodů 6.1 Seznam bodů 6.1 Seznam bodů Skupina funkcí pro zobrazení bodů a další práci s body. Pomocí této skupiny funkcí lze pracovat s body dosavadního nebo nového stavu Zobrazit Dialog pro zobrazení a následnou editaci práce s body v DIKATu. Celý seznam bodů je stránkován po 1000 bodech Seznam bodů: chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu Souř. obrazu - ve funkci Zobrazení není přepínač aktivní Souř. polohy - ve funkci Zobrazení není přepínač aktivní Vše/Nic - tlačítka pro rychlý výběr bodů - označí celý seznam bodů Šipky - tlačítka pro stránkování v seznamech bodů (po 1000 bodech) Řádek - funkce vypínače je popsána v kap. Ubrat Celá - funkce vypínače je popsána v kap. Ubrat Storno - zavře funkci Editace bodu - umožňuje editovat údaje v rámci vybraného bodu Dvojklikem na vybraný řádek v Seznamu bodů se otevře dialogové okno file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-5-1.html[ :21:30]

40 Manažer DIKAT Web - Seznam bodů Změnit - spustí funkci Označit Funkce pro hromadný výběr bodů podle parametrů. Funkce přepínačů: Souřadnice obrazu a polohy mají každá svou db tabulku pro uložení. Tabulka pro souřadnice obrazu je základní a ukládají se do ní pouze body bez TP, nebo s TP = 4-8. Do tabulky souřadnice polohy se ukládají body s TP = 3 nebo jen body bez TP. Aktivní přepínač určuje, v jaké tabulce se budou body označovat. file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-5-1.html[ :21:30]

41 Manažer DIKAT Web - Seznam bodů Přidat Předčíslí - filtrování podle předčíslí bodu Číslo - filtrování podle čísla bodu Stav - filtrování podle stavu dat Souřadnice - filtrování podle souřadnic Kvalita - filtrování podle kvality bodu Označení Nové - označí pouze body vyhovující aktuálnímu filtru Přidat k - přidá body vyhovující aktuálnímu filtru k již označeným Podmínky Všechny podmínky - označí body vyhovující všem zadaným podmínkám Alespoň 1 podmínka - označí body vyhovující alespoň jedné ze zadaných podmínek Zrušit označení - zruší označení vybraných bodů Smazat nastavení - smaže nastavení podmínek pro filtrování bodů Označit - spustí funkci Funkce pro zadávání nových bodů z klávesnice. Přepínače nejsou aktivní, číslo bodu a souřadnice se zapisují do příslušných polí v dialogu Vstup bodu file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-5-1.html[ :21:30]

42 Manažer DIKAT Web - Seznam bodů Souřadnice obrazu Souřadnice Y - Y souřadnice v metrech Souřadnice X - X souřadnice v metrech Char. b. - pole pro zadání charakteristiky kvality bodu FSÚ - číslo katastrálního území, pokud není zadáno, doplní se dle projektu Souřadnice polohy Souřadnice Y - Y souřadnice v metrech Souřadnice X - X souřadnice v metrech Char. b. - pole pro zadání charakteristiky kvality bodu FSÚ - číslo katastrálního území, pokud není zadáno, doplní se dle projektu Úplné číslo - pole pro zadání úplného čísla bodu Číslo ZPMZ - pole pro zadání ZPMZ Přidat - spustí funkci Hromadné změny Funkce pro hromadné změny v databázi file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-5-1.html[ :21:30]

43 Manažer DIKAT Web - Seznam bodů Souř. obrazu - je-li přepínač aktivní, provádí se změna v tabulce souřadnice obrazu Souř. polohy - je-li přepínač aktivní, provádí se změna v tabulce souřadnice polohy Změnit - definuje, které položky se budou měnit Souřadnice X Souřadnice Y FSÚ Char. bodu Stav bodu Změnit - definuje, které položky se budou měnit Vše - nadefinovaná změna bude provedena u všech bodů Označené - nadefinovaná změna bude provedena pouze u dříve označených bodů X <=> Y - prohodí souřadnici X a Y Změnit - spustí funkci hromadné změny Přečíslovat Funkce pro hromadné přečíslování bodů. file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-5-1.html[ :21:30]

44 Manažer DIKAT Web - Seznam bodů Souř. obrazu - je-li přepínač aktivní, provádí se přečíslování v tabulce souřadnice obrazu Souř. polohy - je-li přepínač aktivní, provádí se přečíslování v tabulce souřadnice polohy Předčíslí Změnit - přepínač definující změnu předčíslí Pole pro předčíslí - pole pro zadání nového předčíslí Číslo Změnit - přepínač definující změnu čísel bodů Krok - pole pro zadání hodnoty, o kterou budou nová čísla narůstat Poč. - pole pro zadání počátečního čísla - čísla prvního bodu Přečíslovat - definuje položky, které se budou měnit Všechny body - nadefinovaná změna bude provedena u všech bodů Označené body - nadefinovaná změna bude provedena pouze u dříve označených bodů Přečíslovat - spustí funkci přečíslování file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-5-1.html[ :21:30]

45 Manažer DIKAT Web - Seznam bodů Ubrat Funkce pro mazání bodů z databáze. Základní podmínky: mazat se mohou jen body v novém stavu TP smí být u bodu obsažena pouze v jedné tabulce a nemůže nebýt ani v jedné tabulce pokud je třeba smazat souřadnice obrazu, je nutné jako první smazat souřadnice polohy pokud se mažou souřadnice polohy, je nutné v dialogu Smazat body z DB zvolit hodnotu TP, která se automaticky zapíše k bodu se souřadnicemi obrazu Seznam bodů: file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-5-1.html[ :21:30]

46 Manažer DIKAT Web - Seznam bodů chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu Souř. obrazu - je-li přepínač aktivní, mažou se pouze souřadnice obrazu Souř. polohy - je-li přepínač aktivní, mažou se pouze souřadnice polohy Vše/Nic - tlačítka pro rychlý výběr bodů - označí celý seznam bodů Šipky - tlačítka pro stránkování v seznamech bodů (po 1000 bodech) Řádek - je-li vypínač zapnutý, smaže se označený řádek se souřadnicemi obrazu a polohy Celá - je-li vypínač zapnutý, mažou se všechny body v tabulce určené aktivním přepínačem Storno - zavře funkci file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-5-1.html[ :21:30]

47 Manažer DIKAT Web - Import bodů z TXT 6.2 Import bodů z TXT 6.2 Import bodů z TXT Funkce pro import bodů z textového souboru do databáze. Body z textového souboru se načtou do nového stavu. Je možné body importovat do obou tabulek, ale musí se respektovat hodnota TP. Do tabulky Souřadnice obrazu body s TP 4-8 nebo bez, do tabulky Souřadnice polohy body s TP 3 nebo bez. Tabulka Souřadnice polohy nemusí nutně obsahovat souřadnice. Import bodů z TXT: Chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu Soubor - ukazuje cestu k importovanému souboru Souř. obrazu - je-li aktivní, importují se body se souřadnicemi obrazu Souř. polohy - je-li aktivní, importují se body se souřadnicemi polohy Seznam formátů - listbox pro výběr formátu importovaných dat file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-5-2.html[ :21:31]

48 Manažer DIKAT Web - Import bodů z TXT Oddělovač - pole pro zadání oddělovacího znaménka použitého v textovém souboru Import - spustí funkci importu Storno - zavře funkci file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-5-2.html[ :21:31]

49 Manažer DIKAT Web - Export bodů do TXT 6.3 Export bodů do TXT 6.3 Export bodů do TXT Funkce pro vytvoření textového souboru bodů uložených v databázi. Body lze exportovat z tabulek dosavadního nebo nového stavu. Exportují se pouze body z příslušné tabulky. Export bodů do TXT: Chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu Soubor - ukazuje cestu k souboru pro export Souř. obrazu - je-li aktivní, exportují se body se souřadnicemi obrazu Souř. polohy - je-li aktivní, exportují se body se souřadnicemi polohy Export - spustí funkci exportu file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-5-3.html[ :21:31]

50 Manažer DIKAT Web - Export bodů do TXT Storno - zavře funkci file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-5-3.html[ :21:31]

51 Manažer DIKAT Web - GP 7 GP 7 GP Soubor funkcí pro vytváření geometrických plánů. Jedná se o databázové funkce, které se užívají po vytvoření kresby nového geometrického plánu: Generování nového SPI Editace nového SPI file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-6.html[ :21:31]

52 Manažer DIKAT Web - Generování nového SPI 7.1 Generování nového SPI 7.1 Generování nového SPI Funkce, která generuje SPI budoucího stavu. Po spuštění této funkce lze prohlížet a editovat budoucí stav KN. Generování budoucího SPI: Chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu Spustit - spustí funkci generování budoucího SPI Storno - zavře funkci file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-6-1.html[ :21:31]

53 Manažer DIKAT Web - Editace nového SPI 7.2 Editace nového SPI 7.2 Editace nového SPI Funkce, která uživateli umožní editovat již vygenerované SPI a navázat na parcely BPEJ. Před spuštěním této funkce musí být vztah nadefinován. Tato činnost se provádí v grafické části, lišta GP, karta Sestavení. Editace dotčených parcel: Chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu Storno - zavře funkci file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-6-2.html[ :21:32]

54 Manažer DIKAT Web - Editace nového SPI Po kliknutí datovým tlačítkem na parcelu v seznamu se v pravé části dialogového okna zobrazí údaje o parcele. Editovat je možné: Výměru parcely Identifikační číslo k.ú. Druh pozemku Využití pozemku Způsob určení výměry Dále je možné v seznamu: Přidat rušenou parcelu Odebrat rušenou parcelu Přidat novou parcelu Odebrat novou parcelu Přidat aktualizovanou parcelu Odebrat aktualizovanou parcelu V dalším bloku Seznamu je možné pracovat s kódy a výměrami BPEJ. Ty se automaticky načítají z databáze. Smazat - po označení řádku smaže data Smazat vše - smaže všechna zde zapsaná data file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-6-2.html[ :21:32]

55 Manažer DIKAT Web - Editace nového SPI Nový BPEJ díl BPEJ - kód BPEJ Vým. BPEJ - ukazuje výměru parcely s nadefinovanými BPEJ Výměra - zbývající plocha parcely k obonitování Vým. nebon. - výměra nebonitované plochy parcely. Pokud se zde objeví záporná hodnota, je součet bonitovaných výměr vyšší, než výměra parcely Přidat - tlačítko pro vložení dat do DB Postup při editaci BPEJ u nových dílů 1. Označte v seznamu požadovaný řádek s parcelním číslem. 2. Výměra se automaticky zobrazuje z DB. 3. Dopište kód BPEJ. 4. Stiskněte tlačítko Přidat. Údaje se objeví v okně BPEJ. 5. Zkontrolujte proti sobě výměry v části Informace o parcele a části Nový BPEJ díl (Vym. BPEJ). file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-6-2.html[ :21:32]

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka G R O M A v e r z e 1 1 Uživatelská příručka i Obsah I. Uživatelská příručka... 16 1. Úvod... 17 Požadavky programu... 17 Ochrana programu... 17 2. Instalace programu... 18 Instalace... 18 Spuštění programu...

Více

Geometrické plány. Úvod. Geometrické plány Další

Geometrické plány. Úvod. Geometrické plány Další Další Úvod Program slouží k automatickému vytváření formulářů Výpočet výměr, Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí. file:///w /www/mpo/stranky/manual/gp/module_gp.html[1.12.2010 16:22:52]

Více

www.povi.cz Úkoly Program manuál

www.povi.cz Úkoly Program manuál www.povi.cz Úkoly Program manuál Program Úkoly manuál PoVI, s.r.o. 2005 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvod... 3 2.1. Účel programu Úkoly... 3 3. Vysvětlivky, značení, terminologie... 4 3.1. Používaná označení...

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Uživatelská příručka

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Uživatelská příručka Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

GEOPORTÁL DMVS KARLOVARSKÉHO KRAJE

GEOPORTÁL DMVS KARLOVARSKÉHO KRAJE Datum: 29. 5. 2015 Verze: 1.1 GEOPORTÁL DMVS KARLOVARSKÉHO KRAJE Zpracoval VARS BRNO a.s. A:: Kroftova 3167/80c 616 00 Brno T:: +420 515 514 111 E:: info@vars.cz IČ:: 634 819 01 DIČ:: CZ634 819 01 Zpracováno

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

MODUL WPOS. Evidence písemností. Příručka uživatele. od verze 1.11.5. Atestace programů GORDIC

MODUL WPOS. Evidence písemností. Příručka uživatele. od verze 1.11.5. Atestace programů GORDIC MODUL WPOS Evidence písemností Příručka uživatele od verze 1.11.5 Atestace programů GORDIC Ve shodě se zákonem č. 365/2000 Sb. o ISVS jsou produkty GORDIC atestovány registrovaným atestačním střediskem

Více

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 1. Informace k obrázkům...4 2. Nastavení webových služeb (import dat z LPIS)...4 2.1 Přihlašovací údaje...4 2.2 Stažení dat z LPIS...5 2.3 Reset webových služeb...5

Více

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL strana 1 / 77 Obsah: Stručný popis produktu...3 Hlavní výhody systému CCS Monitor...3 Základní informace o programu...4 Hlavní vlastnosti programu...4

Více

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A 1.1.1. Seznam Se Seznamem se budete v průběhu práce neustále setkávat, proto je mu věnována tato samostatná kapitola. Kdekoliv budete chtít prohlížet navedená data, budete tak činit prostřednictvím Seznamu.

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel.

Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel. Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2011 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov tel. 777170683 mapos@pel.cz 0 Obsah: 1. Úvod...5 2. Přijaté faktury...7 2.1. Vstup

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Obsah 1. Obecné zásady práce v Aspe 4 1.1 Spuštění a přihlášení 4 1.2 Hlavní menu 5 1.2.1 Aspe 5 1.2.2 Číselníky 5 1.2.3 Nastavení 5 1.2.

Obsah 1. Obecné zásady práce v Aspe 4 1.1 Spuštění a přihlášení 4 1.2 Hlavní menu 5 1.2.1 Aspe 5 1.2.2 Číselníky 5 1.2.3 Nastavení 5 1.2. Obsah Obsah 1. Obecné zásady práce v Aspe 4 1.1 Spuštění a přihlášení 4 1.2 Hlavní menu 5 1.2.1 Aspe 5 1.2.2 Číselníky 5 1.2.3 Nastavení 5 1.2.4 Nápověda 6 1.3 Moduly 6 1.4 Nástrojová lišta 7 1.5 Strom

Více

Software602 Form Designer. Verze 4. Příručka uživatele. Vytvořeno dne: 18.5.2011. Aktualizováno: 18.5.2011. Verze: 4. 2011 Software602, a.s.

Software602 Form Designer. Verze 4. Příručka uživatele. Vytvořeno dne: 18.5.2011. Aktualizováno: 18.5.2011. Verze: 4. 2011 Software602, a.s. Form Filler Form Designer Verze 4 Příručka uživatele Vytvořeno dne: 18.5.2011 Aktualizováno: 18.5.2011 Verze: 4 2011, a.s. Obsah 1... 7 2 Uživatelské rozhraní aplikace... 7 2.1 Pracovní panely... 8 2.1.1

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

Uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Uživatelská příručka systému SpS Lite Uživatelská příručka systému

Více

Docházkový systém ID-Ware II

Docházkový systém ID-Ware II ID-Ware II Obsah 1.Základní pojmy...8 1.1.Formátovací konvence...8 1.2.Licenční podmínky...8 1.3...8 1.4.Přístupový systém...8 1.5.Administrátor...8 1.6.Uživatel...9 1.7.Uživatelská práva...9 1.8.Nastavení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEprofi 2051

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEprofi 2051 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEprofi 2051 2007 2008 ILLKO, s.r.o., Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

Spisová služba ICZ Lite, verze 2.3.0 (egon)

Spisová služba ICZ Lite, verze 2.3.0 (egon) Spisová služba ICZ Lite, verze 2.3.0 (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: elearningový kurz je určen k seznámení s problematikou spisové služby ICZ Lite verze 2.3.0, především však na praktickou práci s aplikací.

Více

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s.

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Watt verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Obsah OBSAH: 1. CO JE TO WATT?...3 1.1. ZÁKLADNÍ POJMY...3 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE...5 2.1. VOLBA JAZYKA...5 2.2. PŘIHLÁŠENÍ

Více

3.00.01.32 Kontrolní a technické postupy 03/2011

3.00.01.32 Kontrolní a technické postupy 03/2011 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 3 2.1 Výhody... 3 2.2 Základní ovládání... 3 3 Menu... 4 3.1 Menu Soubor... 4 3.1.1 Menu Soubor / Zobrazit včetně archivu... 4 3.1.2 Menu Soubor / Moduly... 4 3.1.3 Menu

Více

MultiCash 3.2 Základní funkce Obsah:

MultiCash 3.2 Základní funkce Obsah: MultiCash 3.2 Základní funkce Obsah: 1. Spuštění a přihlášení do programu... 2 2. Stažení informací z banky, jejich prohlížení a tisk... 3 2.1 Spuštění komunikace pro příjem dat z banky... 3 2.2 Přehled

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah Obsah Obsah...1 Úvod...5 Požadavky na počítač...6 Instalace...7 Prostředí programu...9 Zadávání posudku...10 Úvod a závěr posudku...10 Základní údaje o posudku...11 Lexikon obcí,

Více

53 Přehled fakturace. Popis modulu. Atributy faktur, podnětů a pokladních dokladů

53 Přehled fakturace. Popis modulu. Atributy faktur, podnětů a pokladních dokladů 53 Přehled fakturace Uživatelský modul Přehled fakturace realizuje zpracování faktur a pokladny neziskové organizace, umožňuje sledování čerpání prostředků dle jednotlivých projektů a zdrojů. Dále je možné

Více

Geosense Geoportál návod k použití

Geosense Geoportál návod k použití Geosense Geoportál návod k použití 1 / 22 OBSAH ÚVOD - O GEOPORTÁLU... 3 SPUŠTĚNÍ GEOPORTÁLU... 4 POHYB V MAPĚ... 5 Ovládací kříž... 5 Použití myši... 5 Použití klávesnice... 6 OVLÁDACÍ PRVKY... 7 Základní

Více