Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web Další. Dikat Web. Kapitola Manažer DIKAT Web obsahuje tyto podkapitoly:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web Další. Dikat Web. Kapitola Manažer DIKAT Web obsahuje tyto podkapitoly:"

Transkript

1 Manažer DIKAT Web Manažer DIKAT Web Manažer DIKAT Web Kapitola Manažer DIKAT Web obsahuje tyto podkapitoly: 1. Soubor 2. Úpravy 3. Projekt Otevřít projekt Zavřít projekt Založit nový projekt Editovat projekt Informace o projektu Smazat projekt Informace o projektech Zálohovat projekt Načíst zálohu jednoho projektu 4. Vstup / Výstup Import dat Nového výměnného formátu do databáze Import dat Starého výměnného formátu do databáze Export dat z databáze do Nového výměnného formátu Export dat z databáze do Starého výměnného formátu Export výběrového polygonu 5. Informace Výpis z listu vlastnictví Informace o parcele Soupisy - Parcel / Vlastníků Rejstříky - Parcel / Vlastníků 6. Databáze bodů Seznam bodů Import bodů z TXT Export bodů do TXT 7. GP - geometrický plán Generování nového SPI Editace nového SPI 8. Nápověda file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7.html[ :21:22]

2 Manažer DIKAT Web - Soubor 1 Soubor 1 Soubor Zobrazit protokol - položka pro zobrazení obsahu chybového protokolu právě otevřeného projektu Konec - zavře dialogové okno Manažer DIKAT file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-1.html[ :21:23]

3 Manažer DIKAT Web - Soubor file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-1.html[ :21:23]

4 Manažer DIKAT Web - Úpravy 2 Úpravy 2 Úpravy Skupina funkcí umožňující kopírování a vkládání položek při práci s dialogovými okny. Využití je možné z menu nebo pomocí klávesových zkratek: Ctrl+X - Vyjmout Ctrl+C - Kopírovat Ctrl+V - Vložit file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2.html[ :21:23]

5 Manažer DIKAT Web - Otevřít projekt 3.1 Otevřít projekt 3.1 Otevření projektu S daty projektu lze pracovat jen tehdy, je-li projekt otevřen. Z nabídky vyberte projekt a stiskněte OTEVŘÍT. Postup: Otevřít projekt - Vyberte projekt file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-1.html[ :21:23]

6 Manažer DIKAT Web - Otevřít projekt Otevřít - otevře vybraný projekt Storno - zavře funkci - otevřít projekt lze i pomocí ikony file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-1.html[ :21:23]

7 Manažer DIKAT Web - Zavřít projekt 3.2 Zavřít projekt 3.2 Zavřít projekt Zavření projektu, znemožní přístup uživatele k projektu. - projekt je možné zavřít pomocí ikony file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-2.html[ :21:24]

8 Manažer DIKAT Web - Založit nový projekt 3.3 Založit nový projekt 3.3 Založit nový projekt Pro korektní práci se systémem DIKAT je nutné po jeho spuštění otevřít už existující nebo založit nový projekt. Příkaz Založit nový projekt otevře dialogové okno, ve kterém se vyplňují základní údaje o vytvářeném GP. Tlačítkem OK se spustí proces, kterým se vytvoří adresářová struktura pro uložení souborů dat a v databázi dojde k vytvoření pole dat. Číslo projektu se přiřazuje automaticky, nelze je opakovat ani editovat. Dialogové okno pro založení projektu je rozděleno do tří základních částí: ID projektu je přiřazováno automaticky. Je to unikátní identifikace projektu v databázi. Číslo je využíváno i při umísťování a pojmenování pracovních souborů. Tučné položky se vyplňují povinně, jsou nutné pro založení projektu Ostatní položky jsou volitelné file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-3.html[ :21:24]

9 Manažer DIKAT Web - Založit nový projekt - dialogové okno Nový projekt je možné otevřít také pomocí ikony Pokud není uvedeno jinak - lze psát libovolné znaky. Název projektu - libovolný název, na který se odvoláváme při otevírání projektů Katastrální úřad - úřad, který přijme geometrický plán Obec - příslušná obec ke katastrálnímu území Katastrální území - katastrální území, v němž se GP nachází FSÚ - šestimístný identifikátor k.ú. Pořadové číslo k.ú. - třímístný identifikátor v rámci okresu Číslo ZPMZ - pořadové číslo záznamu podrobných změn v rámci k.ú. Číslo GP - číslo geometrického plánu Zpracovatelský kód - kód uživatele v rámci organizace (pouze číslice) Zaměřil - jméno měřiče GP Vypočetl - jméno zpracovatele GP Ověřil - jméno ověřovatele GP Potvrdil - jméno potvrzovatele GP Datum - datum zpracování List kat. mapy - list katastrální mapy Přístroj - přístroj, kterým bylo provedeno měření Nové hranice označeny - jak jsou označeny hranice Důvod změny - důvod změny dle vyhlášky Typ souřadnicového systému - typ souřadnicového systému. Vyberte-S-JTSK, Gusterberg, Svatý Štěpán, Místní Typ mapy - typ mapy. Vyberte - DKM, KM-D(Gusterberg), KM-D(JTSK), ostatní Číselná řada - číselná řada. Vyberte - 1-jedna číselná řada, 2-číselná řada stavebních a pozemkových parcel Vztažné měřítko - vztažné měřítko vytvářených výkresů (určuje velikost značek, textů, pomístního názvosloví, parcelních čísel) Podkladové měřítko KN - určuje v jakém měřítku jsou rastrové podklady, využívá se pro výpočty a porovnání výměr a další kontroly Původní měřítko - určuje v jakém vztažném měřítku je připraven vektorový podklad pro obnovu operátu Podkladové měřítko PK - určuje v jakém měřítku jsou rastrové podklady, využívá se pro výpočty a porovnání výměr a další kontroly Srážka podkladu KN - vyjádření srážky katastrální mapy na PET folii Srážka podkladu PK - vyjádření srážky map původních pozemkových evidencí Číslo zakázky - identifikátor pro potřeby uživatele Popis - pole pro další informace file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-3.html[ :21:24]

10 Manažer DIKAT Web - Založit nový projekt Adresář s daty projektu - určuje, kde bude vytvořena adresářová struktura pro grafické soubory Ikona pro výběr jiného umístění adresáře ČÚZK - hyperlink na stránky ČÚZK - nahlížení do KN. Po zadání názvu nebo čísla FSÚ katastrálního území je možné zjistit číselnou řadu OK - stiskem tlačítka je založen projekt Zrušit - zavře dialogové okno file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-3.html[ :21:24]

11 Manažer DIKAT Web - Editovat projekt 3.4 Editovat projekt 3.4 Editovat projekt Pokud je nutné editovat projekt, je tak možné učinit v jakékoli fázi jeho zpracování, tučně označené položky ale musí být vždy vyplněné. Pro editaci platí stejná pravidla jako při založení projektu. Pokud není uvedeno jinak - lze psát libovolné znaky. ID projektu je unikátní identifikace projektu v databázi. Číslo je přidělováno databází a není možné je změnit. Toto číslo je využíváno i při umisťování a pojmenování grafických souborů. Název projektu - libovolný název, na který se odvoláváme při otevírání projektů Katastrální úřad - úřad, který přijme geometrický plán Obec - příslušná obec ke katastrálnímu území file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-4.html[ :21:24]

12 Manažer DIKAT Web - Editovat projekt Katastrální území - katastrální území, v němž se GP nachází FSÚ - šestimístný identifikátor k.ú. Pořadové číslo k.ú. - třímístný identifikátor v rámci okresu Číslo ZPMZ - pořadové číslo záznamu podrobných změn v rámci k.ú. Číslo GP - číslo geometrického plánu Zpracovatelský kód - kód uživatele v rámci organizace (pouze číslice) Zaměřil - jméno měřiče GP Vypočetl - jméno zpracovatele GP Ověřil - jméno ověřovatele GP Potvrdil - jméno potvrzovatele GP Datum - datum zpracování List kat. mapy - list katastrální mapy Přístroj - přístroj, kterým bylo provedeno měření Nové hranice označeny - jak jsou označeny hranice Důvod změny - důvod změny důvod změny dle vyhlášky Typ souřadnicového systému - typ souřadnicového systému. Vyberte-S-JTSK, Gusterberg, Svatý Štěpán, Místní Typ mapy - typ mapy. Vyberte - DKM, KM-D(Gusterberg), KM-D(JTSK), ostatní Číselná řada - číselná řada. Vyberte - 1-jedna číselná řada, 2-číselná řada stavebních a pozemkových parcel Vztažné měřítko - vztažné měřítko vytvářených výkresů (určuje velikost značek, textů, pomístního názvosloví, parcelních čísel) Podkladové měřítko KN - určuje v jakém měřítku jsou rastrové podklady, využívá se pro výpočty a porovnání výměr a další kontroly Původní měřítko - určuje v jakém vztažném měřítku je připraven vektorový podklad pro obnovu operátu Podkladové měřítko PK - určuje v jakém měřítku jsou rastrové podklady, využívá se pro výpočty a porovnání výměr a další kontroly ČUZK - hyperlink na stránky ČÚZK - nahlížení do KN, kde lze po zadání katastrálního území (názvem nebo číslem FSÚ) zjistit číselnou řadu Srážka podkladu KN - vyjádření srážky katastrální mapy na PET folii Srážka podkladu PK - vyjádření srážky map původních pozemkových evidencí Číslo zakázky - identifikátor pro potřeby uživatele Popis - pole pro další informace Adresář s daty projektu - určuje, kde bude vytvořena adresářová struktura pro grafické soubory ikona pro výběr jiného umístění adresáře OK - potvrdí zadané údaje a zavře dialog Zrušit - zavře dialogové okno - otevření dialogu Editace projektu umožní také ikona Upozornění: Pokud dojde ke změně číselné řady je nutné smazat data z DB a znovu naimportovat VFK. Pro další práci projekt otevřeme. file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-4.html[ :21:24]

13 Manažer DIKAT Web - Informace o projektu 3.5 Informace o projektu 3.5 Informace o projektu Funkce slouží k zobrazení údajů(v tisknutelné podobě) o aktuálně otevřeném projektu. file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-5.html[ :21:25]

14 Manažer DIKAT Web - Informace o projektu file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-5.html[ :21:25]

15 Manažer DIKAT Web - Smazat projekt 3.6 Smazat projekt 3.6 Smazat projekt Funkce umožňuje smazat celý aktuální projekt nebo data projektu uložená v DB. Poznámka: Při volbě Smazat celý projekt dojde i ke smazání všech dat v adresáři [Dikat_ZPMZ\Data\ID nebo jméno projektu]. Smazání projektu: Chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu Adresář s daty- ukazuje cestu k datům aktuálního projektu file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-6.html[ :21:25]

16 Manažer DIKAT Web - Smazat projekt Volby pro smazání Smazat celý projekt - umožní smazání celého adresáře s daty projektu a z databáze odstraní projekt Smazat data - vymaže pouze data v databázové části Smazat - spustí funkci smazání Storno - zruší funkci - funkci lze spustit rovněž pomocí ikony file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-6.html[ :21:25]

17 Manažer DIKAT Web - Informace o projektech 3.7 Informace o projektech 3.7 Informace o projektech Funkce slouží k zobrazení údajů o všech projektech v databázi v tisknutelné podobě. file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-7.html[ :21:25]

18 Manažer DIKAT Web - Informace o projektech file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-7.html[ :21:25]

19 Manažer DIKAT Web - Zálohovat projekt 3.8 Zálohovat projekt 3.8 Zálohovat projekt Zálohování projektu je možné využít pro jednotlivé projekty nebo celou uživatelskou databázi. Zálohovat projekt: Chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu Soubor - výběr souboru pro uložení zálohy Celá DB - je-li vypínač aktivní, bude se zálohovat celá databáze. Načtení zálohy celé DB je popsáno v kapitole Práce s databází, file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-8.html[ :21:26]

20 Manažer DIKAT Web - Zálohovat projekt podkapitola Inicializace uživatelské databáze Zálohovat - spustí funkci Storno - zavře funkci Upozornění: Funkce zálohuje pouze data projektu uložená v DB. Výkresové soubory je nutné zálohovat ručně!! file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-8.html[ :21:26]

21 Manažer DIKAT Web - Načíst zálohu projektu 3.9 Načíst zálohu projektu 3.9 Načíst zálohu projektu Tato funkce uživateli umožní obnovit zálohovaný projekt. Načtení zálohy projektu se provádí do otevřeného projektu. Načíst zálohu projektu: Chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu Soubor - výběr souboru s uloženou zálohou Aktualizovat projekt - aktualizuje data o projektu. (V opačném případě dojde pouze k obnovení zálohovaných dat v DB). file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-9.html[ :21:26]

22 Manažer DIKAT Web - Načíst zálohu projektu Načíst - spustí funkci Storno - zavře funkci Adresář s původními daty projektu: Adresář s daty - výběr adresáře s původními daty projektu, která je nutné zkopírovat do nového umístění a přejmenovat Číslo původního ID - číslo přidělené původnímu projektu Kopírovat - spustí funkci file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2-9.html[ :21:26]

23 Manažer DIKAT Web - Projekt 3 Projekt 3 Projekt Soubor funkcí pracujících s projektem. Jedná se o základní funkce, které uživateli umožní: Otevřít projekt Zavřít projekt Založit nový projekt Editovat projekt Informace o projektu Smazat projekt Informace o projektech Zálohovat projekt Načíst zálohu jednoho projektu file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-2a.html[ :21:26]

24 Manažer DIKAT Web - Vstup/Výstup 4 Vstup/Výstup 4 Vstup/Výstup Soubor funkcí pro Import a Export dat ve výměnném formátu: Import dat Nového výměnného formátu do databáze Import dat Starého výměnného formátu do databáze Export dat z databáze do Nového výměnného formátu Export dat z databáze do Starého výměnného formátu Export výběrového polygonu file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-3.html[ :21:26]

25 Manažer DIKAT Web - - Import NVF - DB 4.1 Import NVF - DB 4.1 Import výměnného formátu Předpokladem pro Import výměnného formátu je otevřený projekt. Program umožňuje importovat více výměnných formátů v rámci jednoho projektu. Importem dalšího výměnného souboru se nepřemazávají předešlá data, ale databáze se zvětšuje. Pro nový import stejného výměnného formátu je nutné nejprve smazat dříve naimportovaná data. Je možné importovat jak stavový VFK, tak i změnovou dávku. V případě importu změnového VFK se musí jeho počáteční datum přesně shodovat s datem platnosti předchozího stavového. Chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu Soubor - pole pro zadání cesty k souboru s výměnným formátem Import - spustí funkci Import Storno - zavře funkci file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-3-1.html[ :21:26]

26 Manažer DIKAT Web - - Import NVF - DB Změnové věty - aktivuje se při požadavku importu změnového VFK Smazat data - aktivuje se při požadavku smazat již existující data file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-3-1.html[ :21:26]

27 Manažer DIKAT Web - Import VKM - DB 4.2 Import VKM - DB 4.2 Import starého výměnného formátu do databáze Funkce pro načtení dat katastru nemovitostí ve starém výměnném formátu do databáze. Import VKM Chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu Soubor- pole pro zadání cesty k souboru s výměnným formátem Dosav. - zajistí uložení kresby do tabulek db s příznakem dosavadní Nový - zajistí uložení kresby do tabulek db s příznakem nový Import - spustí Import Storno - zavře funkci file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-3-2.html[ :21:27]

28 Manažer DIKAT Web - Export DB - NVF 4.3 Export DB - NVF 4.3 Export databáze do nového výměnného formátu Funkce pro export vytvořeného GP z databáze do nového výměnného formátu. Export DB do NVF: Chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu Soubor - ukazuje cestu, kam bude uložen exportovaný soubor. Export - spustí export DB do NVF Storno - zavře funkci Výběr mapy - (DKM, KMD, Souvisle), vždy ponechte nastaven typ DKM file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-3-3.html[ :21:27]

29 Manažer DIKAT Web - Export DB - VKM 4.4 Export DB - VKM 4.4 Export dat z databáze do starého výměnného formátu Funkce pro export vytvořeného GP do starého výměnného formátu. Export VKM: Chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu Soubor- ukazuje cestu, kam bude uložen exportovaný soubor Dosav. - Nový - Nové prvky - Export - spustí Export Storno - zavře funkci file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-3-4.html[ :21:27]

30 Manažer DIKAT Web - Export výběrového polygonu 4.5 Export výběrového polygonu 4.5 Export výběrového polygonu Funkce pro. Export výběrového polygonu: Chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu Soubor - ukazuje cestu k výstupnímu souboru výměnného formátu Seznam bodů - ukazuje cestu k výstupnímu textovému souboru Export - spustí Export Storno - zavře funkci file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-3-5.html[ :21:28]

31 Manažer DIKAT Web - Informace 5 Informace 5 Informace Soubor funkcí pro zobrazení dat uložených v databázi v rámci jednoho projektu. Jedná se o položky: Výpis z listu vlastnictví Informace o parcele Soupisy Parcel Vlastníků Rejstříky Parcel Vlastníků Zde je možné získat informace o stavu platném v ISKN ke dni vydání dat ve výměnném formátu. file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-4.html[ :21:28]

32 Manažer DIKAT Web - Výpis LV 5.1 Výpis LV 5.1 Výpis z listu vlastnictví Funkce umožňuje zobrazit výpis obsahu LV v rámci projektu z dat importovaných pomocí NVF. Výpis LV: Chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu LV - roletové menu pro výběr požadovaného listu vlastnictví Stav Dosavadní - informace získané importem výměnného formátu Stav Nový - stav po vytvoření GP Zobrazit - spustí funkci a otevře okno výchozího internetového prohlížeče, kde je zobrazen list vlastnictví. Storno - zavře funkci file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-4-1.html[ :21:28]

33 Manažer DIKAT Web - Výpis LV Tento dialog se objeví v případě, že uživatel naimportuje do DB soubor výměnného formátu s výřezem přes dvě k.ú., nebo importuje několik souborů z různých k.ú. V novém roletovém menu je možné vybrat požadované číslo FSÚ a v okně LV k němu příslušející číslo LV. file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-4-1.html[ :21:28]

34 Manažer DIKAT Web - Informace o parcele 5.2 Informace o parcele 5.2 Informace o parcele Informace o parcele: Chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu Vše - změní stav všech řádků na Ano Nic - změní stav všech řádků na Ne Zobrazit - funkce otevře okno výchozího internetového prohlížeče, kde jsou zobrazeny informace o vybrané parcele Storno - zavře funkci Postup: po otevření funkce vyberte řádek s požadovaným parcelním číslem a klikněte na něj ve sloupci (Zobrazit). Ne se změní na Ano. Informaci o file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-4-2.html[ :21:28]

35 Manažer DIKAT Web - Informace o parcele parcelním čísle získáte stiskem tlačítkem Zobrazit. Pozn.: Je možné vybrat libovolný počet řádků file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-4-2.html[ :21:28]

36 Manažer DIKAT Web - Soupisy parcel a vlastníků 5.3 Soupisy parcel a vlastníků 5.3 Soupisy parcel a vlastníků Funkce umožňuje zobrazit soupisy parcel a vlastníků dosavadního stavu ze všech dat importovaných v rámci projektu do DB Soupis parcel Po spuštění funkce se v okně výchozího internetového prohlížeče zobrazí soupis všech parcel v projektu, parcely jsou setříděny podle parcelního čísla Soupis vlastníků Po spuštění funkce se v okně výchozího internetového prohlížeče zobrazí soupis všech oprávněných subjektů v projektu, oprávněné subjekty jsou setříděny podle čísla listu vlastnictví. file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-4-3.html[ :21:29]

37 Manažer DIKAT Web - Rejstříky parcel a vlastníků 5.4 Rejstříky parcel a vlastníků 5.4 Rejstříky parcel a vlastníků Funkce umožňuje zobrazit rejstříky parcel a vlastníků dosavadního stavu ze všech dat importovaných v rámci projektu do DB Rejstřík parcel Po spuštění funkce se v okně výchozího internetového prohlížeče zobrazí rejstřík všech parcel v projektu. Parcely jsou setříděny podle čísla listu vlastnictví Rejstřík vlastníků Po spuštění funkce se v okně výchozího internetového prohlížeče zobrazí rejstřík všech oprávněných subjektů v projektu. Oprávněné subjekty jsou setříděny podle abecedy. file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-4-4.html[ :21:29]

38 Manažer DIKAT Web - Databáze bodů 6 Databáze bodů 6 Databáze bodů Soubor funkcí pro práci s databází bodů. Umožňují přístup do databáze bodů importovaných z ISKN s možností zobrazení souřadnic obrazu a souřadnic polohy, bodů nového stavu nebo podrobných bodů, které budou součástí exportu do NVF. Obsahuje funkce: Seznam bodů Import bodů z TXT Export bodů do TXT file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-5.html[ :21:29]

39 Manažer DIKAT Web - Seznam bodů 6.1 Seznam bodů 6.1 Seznam bodů Skupina funkcí pro zobrazení bodů a další práci s body. Pomocí této skupiny funkcí lze pracovat s body dosavadního nebo nového stavu Zobrazit Dialog pro zobrazení a následnou editaci práce s body v DIKATu. Celý seznam bodů je stránkován po 1000 bodech Seznam bodů: chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu Souř. obrazu - ve funkci Zobrazení není přepínač aktivní Souř. polohy - ve funkci Zobrazení není přepínač aktivní Vše/Nic - tlačítka pro rychlý výběr bodů - označí celý seznam bodů Šipky - tlačítka pro stránkování v seznamech bodů (po 1000 bodech) Řádek - funkce vypínače je popsána v kap. Ubrat Celá - funkce vypínače je popsána v kap. Ubrat Storno - zavře funkci Editace bodu - umožňuje editovat údaje v rámci vybraného bodu Dvojklikem na vybraný řádek v Seznamu bodů se otevře dialogové okno file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-5-1.html[ :21:30]

40 Manažer DIKAT Web - Seznam bodů Změnit - spustí funkci Označit Funkce pro hromadný výběr bodů podle parametrů. Funkce přepínačů: Souřadnice obrazu a polohy mají každá svou db tabulku pro uložení. Tabulka pro souřadnice obrazu je základní a ukládají se do ní pouze body bez TP, nebo s TP = 4-8. Do tabulky souřadnice polohy se ukládají body s TP = 3 nebo jen body bez TP. Aktivní přepínač určuje, v jaké tabulce se budou body označovat. file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-5-1.html[ :21:30]

41 Manažer DIKAT Web - Seznam bodů Přidat Předčíslí - filtrování podle předčíslí bodu Číslo - filtrování podle čísla bodu Stav - filtrování podle stavu dat Souřadnice - filtrování podle souřadnic Kvalita - filtrování podle kvality bodu Označení Nové - označí pouze body vyhovující aktuálnímu filtru Přidat k - přidá body vyhovující aktuálnímu filtru k již označeným Podmínky Všechny podmínky - označí body vyhovující všem zadaným podmínkám Alespoň 1 podmínka - označí body vyhovující alespoň jedné ze zadaných podmínek Zrušit označení - zruší označení vybraných bodů Smazat nastavení - smaže nastavení podmínek pro filtrování bodů Označit - spustí funkci Funkce pro zadávání nových bodů z klávesnice. Přepínače nejsou aktivní, číslo bodu a souřadnice se zapisují do příslušných polí v dialogu Vstup bodu file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-5-1.html[ :21:30]

42 Manažer DIKAT Web - Seznam bodů Souřadnice obrazu Souřadnice Y - Y souřadnice v metrech Souřadnice X - X souřadnice v metrech Char. b. - pole pro zadání charakteristiky kvality bodu FSÚ - číslo katastrálního území, pokud není zadáno, doplní se dle projektu Souřadnice polohy Souřadnice Y - Y souřadnice v metrech Souřadnice X - X souřadnice v metrech Char. b. - pole pro zadání charakteristiky kvality bodu FSÚ - číslo katastrálního území, pokud není zadáno, doplní se dle projektu Úplné číslo - pole pro zadání úplného čísla bodu Číslo ZPMZ - pole pro zadání ZPMZ Přidat - spustí funkci Hromadné změny Funkce pro hromadné změny v databázi file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-5-1.html[ :21:30]

43 Manažer DIKAT Web - Seznam bodů Souř. obrazu - je-li přepínač aktivní, provádí se změna v tabulce souřadnice obrazu Souř. polohy - je-li přepínač aktivní, provádí se změna v tabulce souřadnice polohy Změnit - definuje, které položky se budou měnit Souřadnice X Souřadnice Y FSÚ Char. bodu Stav bodu Změnit - definuje, které položky se budou měnit Vše - nadefinovaná změna bude provedena u všech bodů Označené - nadefinovaná změna bude provedena pouze u dříve označených bodů X <=> Y - prohodí souřadnici X a Y Změnit - spustí funkci hromadné změny Přečíslovat Funkce pro hromadné přečíslování bodů. file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-5-1.html[ :21:30]

44 Manažer DIKAT Web - Seznam bodů Souř. obrazu - je-li přepínač aktivní, provádí se přečíslování v tabulce souřadnice obrazu Souř. polohy - je-li přepínač aktivní, provádí se přečíslování v tabulce souřadnice polohy Předčíslí Změnit - přepínač definující změnu předčíslí Pole pro předčíslí - pole pro zadání nového předčíslí Číslo Změnit - přepínač definující změnu čísel bodů Krok - pole pro zadání hodnoty, o kterou budou nová čísla narůstat Poč. - pole pro zadání počátečního čísla - čísla prvního bodu Přečíslovat - definuje položky, které se budou měnit Všechny body - nadefinovaná změna bude provedena u všech bodů Označené body - nadefinovaná změna bude provedena pouze u dříve označených bodů Přečíslovat - spustí funkci přečíslování file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-5-1.html[ :21:30]

45 Manažer DIKAT Web - Seznam bodů Ubrat Funkce pro mazání bodů z databáze. Základní podmínky: mazat se mohou jen body v novém stavu TP smí být u bodu obsažena pouze v jedné tabulce a nemůže nebýt ani v jedné tabulce pokud je třeba smazat souřadnice obrazu, je nutné jako první smazat souřadnice polohy pokud se mažou souřadnice polohy, je nutné v dialogu Smazat body z DB zvolit hodnotu TP, která se automaticky zapíše k bodu se souřadnicemi obrazu Seznam bodů: file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-5-1.html[ :21:30]

46 Manažer DIKAT Web - Seznam bodů chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu Souř. obrazu - je-li přepínač aktivní, mažou se pouze souřadnice obrazu Souř. polohy - je-li přepínač aktivní, mažou se pouze souřadnice polohy Vše/Nic - tlačítka pro rychlý výběr bodů - označí celý seznam bodů Šipky - tlačítka pro stránkování v seznamech bodů (po 1000 bodech) Řádek - je-li vypínač zapnutý, smaže se označený řádek se souřadnicemi obrazu a polohy Celá - je-li vypínač zapnutý, mažou se všechny body v tabulce určené aktivním přepínačem Storno - zavře funkci file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-5-1.html[ :21:30]

47 Manažer DIKAT Web - Import bodů z TXT 6.2 Import bodů z TXT 6.2 Import bodů z TXT Funkce pro import bodů z textového souboru do databáze. Body z textového souboru se načtou do nového stavu. Je možné body importovat do obou tabulek, ale musí se respektovat hodnota TP. Do tabulky Souřadnice obrazu body s TP 4-8 nebo bez, do tabulky Souřadnice polohy body s TP 3 nebo bez. Tabulka Souřadnice polohy nemusí nutně obsahovat souřadnice. Import bodů z TXT: Chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu Soubor - ukazuje cestu k importovanému souboru Souř. obrazu - je-li aktivní, importují se body se souřadnicemi obrazu Souř. polohy - je-li aktivní, importují se body se souřadnicemi polohy Seznam formátů - listbox pro výběr formátu importovaných dat file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-5-2.html[ :21:31]

48 Manažer DIKAT Web - Import bodů z TXT Oddělovač - pole pro zadání oddělovacího znaménka použitého v textovém souboru Import - spustí funkci importu Storno - zavře funkci file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-5-2.html[ :21:31]

49 Manažer DIKAT Web - Export bodů do TXT 6.3 Export bodů do TXT 6.3 Export bodů do TXT Funkce pro vytvoření textového souboru bodů uložených v databázi. Body lze exportovat z tabulek dosavadního nebo nového stavu. Exportují se pouze body z příslušné tabulky. Export bodů do TXT: Chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu Soubor - ukazuje cestu k souboru pro export Souř. obrazu - je-li aktivní, exportují se body se souřadnicemi obrazu Souř. polohy - je-li aktivní, exportují se body se souřadnicemi polohy Export - spustí funkci exportu file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-5-3.html[ :21:31]

50 Manažer DIKAT Web - Export bodů do TXT Storno - zavře funkci file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-5-3.html[ :21:31]

51 Manažer DIKAT Web - GP 7 GP 7 GP Soubor funkcí pro vytváření geometrických plánů. Jedná se o databázové funkce, které se užívají po vytvoření kresby nového geometrického plánu: Generování nového SPI Editace nového SPI file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-6.html[ :21:31]

52 Manažer DIKAT Web - Generování nového SPI 7.1 Generování nového SPI 7.1 Generování nového SPI Funkce, která generuje SPI budoucího stavu. Po spuštění této funkce lze prohlížet a editovat budoucí stav KN. Generování budoucího SPI: Chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu Spustit - spustí funkci generování budoucího SPI Storno - zavře funkci file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-6-1.html[ :21:31]

53 Manažer DIKAT Web - Editace nového SPI 7.2 Editace nového SPI 7.2 Editace nového SPI Funkce, která uživateli umožní editovat již vygenerované SPI a navázat na parcely BPEJ. Před spuštěním této funkce musí být vztah nadefinován. Tato činnost se provádí v grafické části, lišta GP, karta Sestavení. Editace dotčených parcel: Chybový protokol - ukazuje cestu k souboru pro záznam chyb procesu Storno - zavře funkci file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-6-2.html[ :21:32]

54 Manažer DIKAT Web - Editace nového SPI Po kliknutí datovým tlačítkem na parcelu v seznamu se v pravé části dialogového okna zobrazí údaje o parcele. Editovat je možné: Výměru parcely Identifikační číslo k.ú. Druh pozemku Využití pozemku Způsob určení výměry Dále je možné v seznamu: Přidat rušenou parcelu Odebrat rušenou parcelu Přidat novou parcelu Odebrat novou parcelu Přidat aktualizovanou parcelu Odebrat aktualizovanou parcelu V dalším bloku Seznamu je možné pracovat s kódy a výměrami BPEJ. Ty se automaticky načítají z databáze. Smazat - po označení řádku smaže data Smazat vše - smaže všechna zde zapsaná data file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-6-2.html[ :21:32]

55 Manažer DIKAT Web - Editace nového SPI Nový BPEJ díl BPEJ - kód BPEJ Vým. BPEJ - ukazuje výměru parcely s nadefinovanými BPEJ Výměra - zbývající plocha parcely k obonitování Vým. nebon. - výměra nebonitované plochy parcely. Pokud se zde objeví záporná hodnota, je součet bonitovaných výměr vyšší, než výměra parcely Přidat - tlačítko pro vložení dat do DB Postup při editaci BPEJ u nových dílů 1. Označte v seznamu požadovaný řádek s parcelním číslem. 2. Výměra se automaticky zobrazuje z DB. 3. Dopište kód BPEJ. 4. Stiskněte tlačítko Přidat. Údaje se objeví v okně BPEJ. 5. Zkontrolujte proti sobě výměry v části Informace o parcele a části Nový BPEJ díl (Vym. BPEJ). file:///w /www/mpo/stranky/manual/dikat/man7-6-2.html[ :21:32]

GeoVYT. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoVYT. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoVYT Uživatelská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 5 1.1 Systémové požadavky... 5 1.2 Hardwarový klíč... 6 1.3 Struktura a způsob

Více

Uživatelský návod pro zpracování geometrických plánů na webu

Uživatelský návod pro zpracování geometrických plánů na webu Uživatelský návod pro zpracování geometrických plánů na webu Webová aplikace pro zpracování výměnného formátu geometrického plánu byla doplněna o nový způsob kreslení geometrického plánu přímo na webu,

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Geometrické plány. Úvod. Geometrické plány Další

Geometrické plány. Úvod. Geometrické plány Další Další Úvod Program slouží k automatickému vytváření formulářů Výpočet výměr, Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí. file:///w /www/mpo/stranky/manual/gp/module_gp.html[1.12.2010 16:22:52]

Více

NÁPOVĚDA K APLIKACI POZEMKY

NÁPOVĚDA K APLIKACI POZEMKY NÁPOVĚDA K APLIKACI POZEMKY Aplikace Pozemky slouží primárně k vyhledávání pozemkových a stavebních parcel a k editaci parcel ve vlastnictví AOPK. Základní vyhledávání probíhá ve veřejné databázi RÚIAN,

Více

Frilo Control Center správa projektů

Frilo Control Center správa projektů Frilo Control Center správa projektů Programy Frilo používají odlišný způsob třídění a práce s vytvořenými projekty. Tento tutoriál má uživateli přiblížit, jak nejlépe vytvářet, mazat, exportovat, importovat,

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Poznatky KÚ při potvrzování geometrických plánů

Poznatky KÚ při potvrzování geometrických plánů Poznatky KÚ při potvrzování geometrických plánů Brno, 22. září 2015 Jana Kuzmová Geometrický plán - technický podklad pro provedení změny v souboru geodetických a popisných informací - musí být ověřen

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Změny ve verzi 6.0.4.33000 o proti verzi 5.5.3.30333

Změny ve verzi 6.0.4.33000 o proti verzi 5.5.3.30333 Změny ve verzi 6.0.4.33000 o proti verzi 5.5.3.30333 Důležitá vylepšení: 1. Byl přepracován a výrazně vylepšen dialog Editování SPI. Hlavní změny jsou: Byl vylepšen vzhled dialogu. V dialogu byly umožněny

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Kresba pomocí nadstavby

Kresba pomocí nadstavby Kresba pomocí nadstavby Stavy Požadované změny stavu řeší nadstavba pomocí monitoru, který běží na pozadí všech operací. Nově vkládané objekty dostávají automaticky atribut STAV = nový. Při jakákoliv další

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Podklady pro školení LPIS. Katastr v LPIS

Podklady pro školení LPIS. Katastr v LPIS Podklady pro školení LPIS Katastr v LPIS PV-Agri s.r.o. PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. Základní informace LPIS mohu použít k zobrazení dat katastru nemovitostí a dohledávání

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight autor: Bc.

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů...

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů... 1 Obsah 1. Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 1.1. Filtrování, vyhledávání údajů... 4 2. Přehled foto-záznamů... 4 3. Nahrávání foto-záznamů... 6 3.1. Změna velikosti foto-záznamu... 7

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

CZ.1.07/2.2.00/28.0021) Metody geoinženýrstv enýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2014 Cvičen ení č.. 2 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o., 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Portál farmáře. Katastr v LPIS. Podklady pro školení.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Portál farmáře. Katastr v LPIS. Podklady pro školení. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Katastr v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o., 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V DLS V v1.2 Nové funkce Nahrazuje SW DLS IV stáhne se sám přes DLS IV Updater, nebo ho lze nainstalovat ručně Existuje DLS V pro instalační firmy a DLS V SA pro uživatele Databáze místo MS SQL serveru se

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

Informační systém katastru nemovitostí - nové funkce a služby - ISSS 2007 Hradec Králové, 2. a 3. dubna 2007

Informační systém katastru nemovitostí - nové funkce a služby - ISSS 2007 Hradec Králové, 2. a 3. dubna 2007 Informační systém katastru nemovitostí - nové funkce a služby - ISSS 2007 Hradec Králové, 2. a 3. dubna 2007 ČÚZK Ing. Milan Vaněček, Ing. Jitka Rubešová, Ing. Ivana Valdová Obsah Rozší šíření spolupráce

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Manuál k editační části aplikace Stavby v CHKO autor: Ladislav Matouš datum: 14.3.2014 verze dokumentu: 0.7 1 1 Obsah 1.1 Prohlížení

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.4 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.4 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.4 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Ověřená technologie zpracování záznamů z podrobného měření a tvorby geometrického plánu

Ověřená technologie zpracování záznamů z podrobného měření a tvorby geometrického plánu Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. GEOLINE, s.r.o. Ověřená technologie zpracování záznamů z podrobného měření a tvorby geometrického plánu Řešitel: Ing. Milan Kocáb, MBA Spoluřešitel:

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Základy rozpočtování s využitím IT

Základy rozpočtování s využitím IT Změny a významné novinky v SW KROS plus 2012/2 Základy rozpočtování s využitím IT ÚRS PRAHA, a.s. VSTUPY: soupisy provedených prací rychlé orientační propočty fakturace přehled prostavěnosti Moduly UKAZATELE

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů".

Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů. Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů". KVALITA, PŘESNOST A ROZSAH DAT STÁTNÍCH MAPOVÝCH DĚL VE VZTAHU K POTŘEBÁM INFORMAČNÍCH

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Práce s katastrem v LPIS

Práce s katastrem v LPIS Práce s katastrem v LPIS Uživatelská příručka pro farmáře Září 2014 Ministerstvo zemědělství České republiky HISTORIE DOKUMENTU Verze Datum Provedená změna Provedl 1.0 29.5.2014 Úvodní verze příručky Práce

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Racionální hnojení Zpráva o výsledcích AZZP

Racionální hnojení Zpráva o výsledcích AZZP Racionální hnojení Zpráva o výsledcích AZZP Sitewell s.r.o. Tomáš Marek Zákazník: Ministerstvo zemědělství České republiky Řešitel: SITEWELL s.r.o. www.sitewell.cz Táborská 31, 140 00 Praha 4 tel. +420

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Návod na import měřených dat ("zápisníku") GROMA

Návod na import měřených dat (zápisníku) GROMA Návod na import měřených dat ("zápisníku") GROMA Před výpočtem je nutné založit soubor se seznamem souřadnic. Postup výpočtu a import měřených dat se musí zapisovat do souboru (protokol o výpočtech). Před

Více