ZAČÍNÁME S. DB2 Express-C. Kniha od komunity pro komunitu RAUL CHONG, IAN HAKES, RAV AHUJA PŘEDMLUVA DR. ARVIND KRISHNA TŘETÍ VYDÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAČÍNÁME S. DB2 Express-C. Kniha od komunity pro komunitu RAUL CHONG, IAN HAKES, RAV AHUJA PŘEDMLUVA DR. ARVIND KRISHNA TŘETÍ VYDÁNÍ"

Transkript

1 ZAČÍNÁME S DB2 Express-C Kniha od komunity pro komunitu RAUL CHONG, IAN HAKES, RAV AHUJA PŘEDMLUVA DR. ARVIND KRISHNA TŘETÍ VYDÁNÍ

2 2 Začínáme s DB2 Express-C Třetí vydání (červen 2009) Třetí výtisk (říjen 2010) Toto vydání je aktuální pro IBM DB2 Express-C verze pro Linux, UNIX a Windows. Copyright IBM Corporation, 2007, Všechna práva vyhrazena.

3 Obsah O knize... 9 Poznámky a patenty... 9 Kdo by měl číst tuto knihu? Jaká je struktura knihy? Kniha pro komunitu Autoři a spolupracovníci Poděkování Úvodní slovo ČÁST I PŘEHLED A NASTAVENÍ Kapitola 1 Co je DB2 Express-C? Vývoj, nasazení a distribuce zdarma...bez omezení! Stažení DB2 Express-C Uživatelská pomoc a technická podpora DB2 servery DB2 klienti a ovladače Volnost pro vývojáře aplikací DB2 verze versus DB2 edice Přechod na jinou DB2 edici Údržba a aktualizace DB2 Express-C Související volně přístupný software a komponenty DB IBM Data Studio DB2 Text Search WebSphere Application Server Community Edition Shrnutí Kapitola 2 Produkty a související funkce Funkce obsažené v předplatné verzi DB2 Express (FTL) Opravné balíčky Zotavení HADR (High Availability Disaster Recovery) Replikace dat Funkce, které nejsou dostupné v DB2 Express-C Dělení databází do oblastí Koncentrátor připojení Geodetic Extender Řízení přístupu LBAC (Label-based Access Control) Správa zátěže (Workload Manager - WLM) Vysoká komprese SQL kompatibilita Placené produkty, které jsou vázané na DB DB2 Connect InfoSphere Federation Server InfoSphere Replication Server Optim Development Studio (ODS) Optim Database Administrator (ODA) Nabídky DB2 v Amazon Elastic Compute Cloud Shrnutí Kapitola 3 Instalace DB

4 4 Začínáme s DB2 Express-C 3.1 Předinstalační požadavky Práva v operačním systému pro instalaci Instalační průvodce Validace vaší instalace Tichá instalace Shrnutí Cvičení Kapitola 4 Prostředí DB Konfigurace DB Proměnné prostředí Konfigurace správce DBM (dbm cfg) Konfigurace databáze (db cfg) Profilový registr DB DB2 Administration Server (vývojově zastaralý) Shrnutí Cvičení Kapitola 5 Nástroje DB IBM Data Studio Řídicí centrum (vývojově zastaralý) Spuštění Řídicího centra Editor příkazů (vývojově zastaralý) Spouštění Editoru příkazů Přidání připojení k databázi Asistent pro dotazy SQL (vývojově zastaralý) Tlačítko Zobrazit příkaz (vývojově zastaralý) Centrum úloh (vývojově zastaralý) Databáze Tools Catalog (vývojově zastaralý) Žurnál (vývojově zastaralý) Spuštění Žurnálu Health Monitor (vývojově zastaralý) Centrum narušení (vývojově zastaralý) Self-tuning memory manager Skriptování SQL skripty Skripty operačního systému (shellu) Výhoda Windows Vista Shrnutí Cvičení ČÁST II UČÍME SE DB2: DATABÁZOVÁ ADMINISTRACE Kapitola 6 Architektura DB Procesní model DB Paměťový model DB Úložný model DB Stránky a prostory Fondy vyrovnávací paměti (buffer pooly)

5 Contents Tabulkové prostory Shrnutí Cvičení Kapitola 7 Připojování klientů DB DB2 Adresáře Adresář Systémové databáze Adresář Lokální databáze Adresář uzlu Adresář DCS Asistent pro konfiguraci (vývojově zastaralý) Potřebná nastavení na straně serveru Potřebná nastavení na straně klienta Vytváření klientských a serverových profilů Shrnutí Cvičení Kapitola 8 Práce s databázovými objekty Schémata Veřejná synonyma (nebo aliasy) Tabulky Datové typy Identifikační sloupce Sekvenční objekty Systémové katalogové tabulky Deklarované globální dočasné tabulky (DGTTs) Vytvářecí globální dočasné tabulky (CGTT) Pohledy Indexy Poradce s návrhem Referenční integrita Vývoj schématu Shrnutí Cvičení Kapitola 9 Nástroje pro přesuny dat Utilita EXPORT Utilita IMPORT Utilita LOAD Utilita db2move Utilita db2look Shrnutí Příklady Kapitola 10 Zabezpečení databáze Autentifikace Autorizace Privilegia Autority

6 6 Začínáme s DB2 Express-C Role Skupinová privilegia Skupina PUBLIC Příkazy GRANT a REVOKE Autorizace a kontrola privilegií Rozšířená bezpečnost ve Windows Shrnutí Cvičení Kapitola 11 Záloha a obnovení Databázové logování (protokolování) Typy logů Typy logování Kruhové logování Archivní logování Logování databáze z Řídicího centra Parametry logování Záloha databáze Obnova databáze Typy obnovení Obnova databáze Další operace s BACKUP a RESTORE Shrnutí Cvičení Kapitola 12 Úlohy pro údržbu REORG, RUNSTATS, REBIND Příkaz REORG Příkaz RUNSTATS BIND / REBIND Úlohy pro údržbu z Řídicího centra Možnosti údržby Shrnutí Cvičení Kapitola 13 Souběžnost a uzamykání Transakce Souběžnost Problémy bez kontroly souběžnosti Ztráta aktualizace Nepotvrzené čtení Neopakovatelné čtení Fantomové čtení Úrovně izolace Nepotvrzené čtení Kurzorová stabilita Čtecí stabilita Opakovatelné čtení

7 Contents Porovnání úrovní izolace Nastavení úrovně izolace Eskalace zámků Monitorování uzamykání Čekání zámků Výskyty a detekce uváznutí (deadlock) Nejvhodnější přístupy k souběžnosti a uzamykání Shrnutí Cvičení ČÁST III UČÍME SE DB2: VÝVOJ APLIKACÍ Kapitola 14 Úvod do vývoje aplikací v DB Vývoj aplikací DB2: velký přehled Vývoj na straně serveru Uložené procedury Uživatelsky definované funkce Triggery Vývoj na straně klienta Vložené SQL Statické SQL versus Dynamické SQL CLI a ODBC JDBC, SQLJ a purequery OLE DB ADO.NET PHP Ruby on Rails Perl Python XML a DB2 purexml Webové služby Administrativní API Další vývoj Pracování s Microsoft Access a Microsoft Excel Vývojové nástroje Jednoduché programy Shrnutí Kapitola 15 DB2 purexml Použití XML v databázích XML databáze Databáze s povoleným XML Nativní XML databáze XML v DB Výhody technologie purexml Základy XPath Základy XQuery Vkládání XML dokumentů

8 8 Začínáme s DB2 Express-C Dotazování XML dat Spojení v SQL/XML Spojení s XQuery Operace UPDATE a DELETE XML indexování Práce s XML schématy Registrování vašich XML schémat Validace XML schématu Další podpora XML Shrnutí Příklady Příloha A Řešení problémů A.1 Zjišťování více informací o chybových kódech A.2 SQLCODE a SQLSTATE A.3 Administrační notifikační log A.4 db2diag.log A.5 CLI trasy A.6 Nedostatky a opravy DB Příloha B Odkazy a zdroje B.1 Odkazy B.2 Webové stránky: B.3 Knihy B.4 Kontaktní y

9 O knize Poznámky a patenty Copyright IBM Corporation 2007, 2010 Všechna práva vyhrazena. IBM Canada 8200 Warden Avenue Markham, ON L6G 1C7 Canada Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozmnožována nebo překládána do jiného jazyka bez předcházejícího svolení vlastníků výše zmíněných autorských práv. IBM si tímto vyhrazuje právo na neposkytování žádných záruk, či případně reflektování stížností spojených s obsahem a zněním tohoto dokumentu - a výslovně tímto odmítá jakékoliv využití tohoto dokumentu za účelem sebeobohacení či zisku. IBM nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoliv chyby, které se mohou objevit v tomto dokumentu. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího ohlášení. IBM si vyhrazuje právo udělat jakékoliv změny nebo revize bez souhlasu jakékoliv osoby. IBM nepřijímá žádný závazek k udržování zde uvedených informací aktuálními. Informace v tomto dokumentu, které se týkají produktů jiných firem než IBM, byly dodány od dodavatelů těchto produktů. IBM netestovalo tyto produkty a nemůže garantovat přesnost výkonu, kompatibility a další veličiny spojené s těmito cizími produkty. Otázky k produktům jiných firem by měly být adresovány dodavatelům těchto produktů. IBM, IBM logo a ibm.com jsou ochranné známky nebo registrované názvy International Business Machines Corp., registrované v mnoha jurisdikcích po celém světě. Ostatní produkty a názvy služeb mohou být ochrannou známkou IBM nebo jiných firem. Současný seznam ochranných známek firmy IBM je k dispozici na webu pod Copyright and trademark information na Java a všechny Java-based ochranné známky a loga jsou majetkem firmy Sun Microsystems, Inc. ve Spojených Státech a dalších zemích. Microsoft a Windows jsou ochranné známky Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Linux je registrovanou známkou Linuse Torvaldse ve Spojených státech a dalších zemích. UNIX je registrovanou známkou The Open Group ve Spojených státech a dalších zemích. Ostatní názvy společností, produktů nebo služeb mohou být ochrannými známkami nebo službami s těmito známkami spojenými. Reference na IBM produkty nebo služby uvedené v publikaci nezaručují, že výše zmíněné jsou k dispozici ve všech zemích, kde IBM působí.

10 10 Začínáme s DB2 Express-C Kdo by měl číst tuto knihu? Tato kniha je určená pro kohokoliv, kdo pracuje nebo chce pracovat s databázemi, tedy databázové administrátory (DBA), vývojáře aplikací, konzultanty, softwarové architekty, produktové manažery, školitele a studenty. Jaká je struktura knihy? Část I, Přehled a nastavení: vysvětluje podstatu a vlastnosti edice DB2 Express-C, představuje rodinu produktů DB2 a její vlastnosti, pomáhá při instalaci, vytvoření databází a prozkoumává nástroje, se kterými je dodávána DB2. Část II, Učíme se DB2: Databázová administrace je navržena tak, aby vás seznámila s DB2 prostředím, architekturou, vzdáleným připojováním, databázovými objekty, pohyby dat (import/export/načtení), bezpečností, zálohou a obnovou, souběžností, uzamykáním a ostatními běžnými úkoly správy. Část III - Učíme se DB2: vývoj aplikací, představuje vývoj aplikací v DB2, obsahuje vývoj na straně serveru a klienta. Je zde také probrán SQL/XML, XQuery a purexml. Příloha obsahuje užitečné informace o řešení problémů. Cvičení jsou obsažena ve většině kapitol; každý požadovaný vstupní soubor se nachází v komprimovaném souboru expressc_book_exercises_9.7.zip, který doplňuje tuto knihu. Materiál v této knize je také použit jako součást kurzů DB2 on Campus Program a úzce souvisí s e-learningovými videoprezentacemi, které jsou dostupné na Více o DB2 on Campus programu se můžete dozvědět na stránce DB2 Express-C: Poznámka: Pro více informací o programu DB2 on Campus se podívejte na video zde: Ve třetím vydání byly provedeny změny a přibyly také nové informace. Pro ty, kteří četli druhé vydání (které pokrývalo verzi 9.5), jsme udělali jednodušší vyhledávání změn, které jsou obsažené v DB2 verze 9.7. Tyto změny budou označeny ikonou:

11 O knize 11 Kniha pro komunitu Tato kniha byla vytvořena týmem DB2 Express-C. Online verze je uvolněna zdarma pro komunitu DB2 Express-C. V době psaní byla tato publikace stažena více než krát a byla přeložena dobrovolníky po celém světě do 9 jazyků, což značí opravdu výrazný přínos komunity! Pokud nám chcete poslat zpětnou vazbu, přispět novým materiálem, vylepšit stávající obsah nebo pomoci s překladem knihy do jiného jazyka, pošlete prosím mail s Vaším plánovaným přínosem na s předmětem u DB2 Express- C book changes. Úspěch této knihy byl inspirací k vývoji více než 25 nových knih zdarma, které mapují produkty IBM a také technologie nepocházející z IBM. Kniha je součástí série DB2 on Campus Book Series, která byla zahájena v lednu Pro více informací o knize nebo sérii DB2 on Campus Book Series navštivte webovou stránku IBM DB2 Express-C na ibm.com/db2/express

12 12 Začínáme s DB2 Express-C Autoři a spolupracovníci Následující osoby vytvořily buď samotný obsah knihy, nebo se výrazně podílely na spolupráci při jejím vzniku. Raul F. Chong hlavní autor Raul je programovým manažerem DB2 on Campus v IBM laboratořích v Torontu Ian Hakes spoluautor a editor Ian je bývalou oporou komunity DB2 Express-C a nyní pracuje jako expert využití v IBM laboratořích v Torontu. Rav S. Ahuja spoluautor a vydavatel Rav je DB2 senior produktovým manažerem v IBM laboratořích v Torontu. Český překlad knihy vznikl díky aktivitám těchto osob: Jiří Šůla překlad, korekce Ostrava, databázový specialista Pavel Šustr korekce IBM Toronto Lab, vývoj kernelu DB2 pro Linux, UNIX a Windows

13 O knize 13 Poděkování Velice děkujeme těmto osobám za jejich pomoc a práci na materiálech, které jsou uvedeny v referencích této publikace: Tedu Wassermanovi, Claře Liu a Paulu Yipovi z IBM laboratořích v Torontu, kteří vyvinuli materiál sloužící jako framework pro tuto knihu. Donu Chamberlinovi a Cindy Saracco za jejich IBM developerworks články o XQuery, a Matthiasu Nicolovi za jeho prezentaci o purexml. Kevinu Czapovi a Grantu Hutchisonovi za vývoj technických materiálů. Katherine Boyachokové a Natashe Tolubové za obal a vzhled knihy. Susan Visserové za recenzi a poskytnutí pomoci při vydávání této publikace.

14 14 Začínáme s DB2 Express-C Úvodní slovo Inovace je základním kamenem technického pokroku. V IBM je inovace nedílnou součástí evoluce našich databázových serverů. IBM bylo průkopníkem v managementu dat v 60. a 70. letech - pokračujeme v tomto trendu a přinášíme do této oblasti stále nové technologie, což je reflektováno tisíci patenty naší firmy. Výsledkem je, že i největší společnosti na světě, při uchování nejcitlivějších firemních dat a dalších řešení, spoléhají na produkty IBM, včetně DB2. DB2 není určena jen pro enterprise segment. S příchodem oceňované DB2 Express-C je DB2 technologie k dispozici i pro malé a středně velké firmy a to vše zdarma! Přestože jsou na trhu další volně přístupné a open-source databázové servery, DB2 Express-C nabízí oproti těmto alternativám obrovské výhody. DB2 Express-C obsahuje velké množství pokročilých vlastností. Tyto inovace poskytují nové možnosti, redukují administrativní náklady, zlepšují výkon a redukují cenu infrastruktury. Hybridní technologie DB2 Express-C je schopná spravovat relační a také XML data, která jsou uložena v jejich nativním formátu. Jde o jednu z oblastí, která dělá DB2 ideálním řešením pro SOA a Web 2.0 aplikace, kde jsou XML data hojně využívána. Na rozdíl od dalších databázových serverů "zdarma" nenajdete v DB2 Express-C velký počet omezení. Žádný limit v množství dat, která se mohou v databázích uložit, stejně tak není omezen počet databází, které může uživatel vytvořit. A samozřejmě - pokud požadujete podporu nebo asistenci od IBM, pomoc je vzdálena jen jedno kliknutí myši. Tato kniha slouží jako průvodce začátečníka, který chce začít používat DB2 Express-C. Pomůže vám s pochopením konceptů DB2 a rozvine vaše schopnosti pro administraci DB2 serverů a vývoj aplikací. Schopnosti a znalosti, které získáte, můžete snadno použít v dalších edicích DB2 na Linuxu, UNIXu a Windows. Přestože není DB2 Express-C open-source produktem, my v IBM velmi podporujeme nadšení a související iniciativy. Jsem potěšen tím, že tato kniha je vyvíjena komunitou DB2 Express-C a bude zdarma k dispozici komukoliv z komunity. Vyzývám vás k obohacení a aktualizování této publikace - ať už zkušenostmi a postřehy, ale také vůlí překládat tuto knihu do dalších jazyků. Arvind Krishna generální manažer Information Management, IBM Software Group

15 ČÁST I PŘEHLED A NASTAVENÍ

16

17 1 Kapitola 1 Co je DB2 Express-C? Databázový software DB2 Express-C ("DB2 Express-C") je členem rodiny IBM DB2 - velice výkonného softwaru pro správu relačních a XML dat. DB2 Express-C je edicí DB2, která je zdarma, bez limitů a je i snadno použitelná. C v názvu DB2 Express-C znamená Komunitu (Community). Komunita uživatelů DB2 Express-C se spojuje dohromady, aby si uživatelé vzájemně pomohli - ať už online nebo offline. DB2 Express-C komunita zahrnuje celou škálu lidí a firem, jejichž objektem zájmu je architektura, vývoj a funkčnost databázových řešení. Členy komunity jsou: Vývojáři aplikací, kteří potřebují otevřené standardy databázového softwaru k vývoji samostatných, klient-server, webových a enterprisových aplikací Výrobci hardware, infrastruktury a dalších typů řešení, která vkládají, používají nebo využívají kompletní databázový server jako součást jejich řešení Konzultanti, databázoví administrátoři, IT architekti, kteří potřebují robustní databázový server ke školení, rozvoji schopností, vyzkoušení a vytváření prototypů Nové, malé a středně velké firmy, které potřebují spolehlivé databázové servery pro jejich aplikace a operace Databázoví nadšenci a lidé, kteří milují technologické novinky a kteří chtějí používat databázový server pro vývoj Web 2.0 a aplikací nové generace Studenti, učitelé a ostatní akademičtí pracovníci, kteří chtějí velice všestranný databázový server pro výuku, výukový software, projekty a výzkum DB2 Express-C obsahuje stejné základní funkce a je postavena na stejném jádru jako placené edice DB2 pro Linux, UNIX a Windows. DB2 Express-C může být provozována na 32-bitových nebo 64-bitových operačních systémech s Linuxem nebo Windows. Je také k dispozici pro Solaris (x64) a jako beta verze na Mac OS X (x64). Může být zprovozněna na systému s jakkoliv velkou pamětí a libovolným počtem procesorů, a nemá žádné zvláštní požadavky na úložiště dat nebo systémová nastavení. DB2 Express-C také zdarma obsahuje purexml. PureXML je unikátní technologie DB2, která ukládá a zpracovává XML dokumenty nativně. 1.1 Vývoj, nasazení a distribuce zdarma...bez omezení! Věta nadpisu shrnuje klíčové myšlenky, které stojí za DB2 Express-C:

18 18 Začínáme s DB2 Express-C Vývoj zdarma: Pokud jste programátor aplikací a potřebujete databázi pro vaši aplikaci, můžete použít DB2 Express-C. Nasazení zdarma: Pokud pracujete ve výrobní sféře a potřebujete databázový systém, který uchová vaše důležité záznamy, můžete použít DB2 Express-C. Distribuce zdarma: Pokud vyvíjíte aplikaci nebo nástroj, který vyžaduje interní databázi, můžete se rozhodnout pro DB2 Express-C. Přestože DB2 Express-C bude součástí vaší aplikace a bude tak distribuována pokaždé, když aplikaci prodáte, je její použití stále zdarma. Při re-distribuci DB2 Express-C je vyžadována registrace v IBM, je ale také zdarma. Bez limitů: Konkurence nabízí limity velikosti databází, počet databází, počet uživatelů - s DB2 Express-C nenarazíte na ŽÁDNÁ z těchto omezení. Vaše databáze může pokračovat v růstu bez toho, aniž by narušila licenční smlouvu. Nejsou zde také žádná omezení na počet připojení nebo uživatelů na server. Poznámka: Pokud se chcete naučit více o DB2 Express-C a jeho roli v informačním světě a Web 2.0, podívejte se na tuto videoprezentaci: 1.2 Stažení DB2 Express-C Všechny DB2 Express-C soubory jsou k dispozici zdarma ke stažení a použití na ibm.com/db2/express. K dispozici jsou následující verze: DB2 Express-C pro Windows DB2 Express-C pro Windows 64-bit DB2 Express-C pro Linux DB2 Express-C pro Linux 64-bit DB2 Express-C pro Linux on Power DB2 Express-C pro Solaris x86-64 DB2 Express-C beta pro Mac OS X Poznámka: DB2 Express-C pro Windows také nabízí odlehčenou verzi, která je o 44% menší než verze standardní. Je k dispozici pouze v angličtině a neobsahuje žádné grafické nástroje ani funkci Text Search.

19 1.3 Uživatelská pomoc a technická podpora Chapter 1 What is DB2 Express-C? 19 Pokud máte odbornou otázku týkající se DB2 Express-C, můžete ji poslat na DB2 Express- C forum. Toto fórum (zdarma přístupné) je monitorováno DB2 experty z firmy IBM, přestože komunita dobrovolníků odpovídá na většinu otázek sama. IBM také dává uživatelům možnost koupit pro DB2 Express ("DB2 Express") roční předplatné (také známé jako Fixed Term License nebo FTL). Toto předplatné zahrnuje technickou podporu IBM (24 x 7) a updaty softwaru. Kromě podpory a aktualizace softwaru dostane uživatel při zaplacení ročního poplatku (zhruba $1,990 za server a rok v USA, může se lišit podle zemí) také dodatečné funkce: HADR (clustering pro High Availability a Disaster Recovery), SQL replikace (pro replikaci dat s ostatními DB2 servery) a Backup Compression (pro vytváření komprimovaných záloh databáze). Více informací o možnostech předplatného je k nalezení zde: ibm.com/db2/express/support.html 1.4 DB2 servery Všechny edice DB2 serverů obsahují stejné core komponenty; dodatečné funkcionality jsou dodávány jako balíčky, podle kterých si uživatel může vybrat edici, která mu bude vyhovovat. Obrázek 1.1 ilustruje rozdíly mezi DB2 edicemi. Obrázek DB2 Servery Jak je ukázáno na Obrázku 1.1, DB2 Express-C je stejný jako DB2 Express bez několika komponent. DB2 Express-C je zdarma pro komunitu. Technická podpora je k dispozici přes online fórum, nebo lze využít oficiální IBM technickou podporu (24 x 7) pokud si zaplatíte roční předplatné (DB2 Express Fixed Term License). Obrázek 1.1 také vysvětluje, proč je tak jednoduché upgradovat z DB2 Express-C. Pokud chcete v budoucnu upgradovat na jakoukoliv jinou DB2 edici, všechny DB2 servery mají stejné core komponenty. To také znamená, že jakékoliv aplikace vyvinuté pro jednu edici

20 20 Začínáme s DB2 Express-C budou bez modifikací pracovat i v edicích jiných. Také znalosti získané v jedné edici můžete použít i v ostatních edicích. 1.5 DB2 klienti a ovladače DB2 klient obsahuje nezbytnou funkcionalitu k připojení se na DB2 server; nicméně DB2 klient nemusí být vždy nainstalován. Například aplikace JDBC typu 4 potřebují k připojení na DB2 server pouze nainstalovaný JDBC driver. DB2 klienti a drivery jsou k dispozici v několika variantách: IBM Data Server Client: nejvíce kompletní, obsahuje GUI nástroje, drivery. IBM Data Server Runtime Client: odlehčený klient se základní funkcionalitou, obsahuje drivery. DB2 Runtime Client Merge Modules for Windows: převážně užíván jako vnořený DB2 runtime klient jako součást instalace Windows aplikace. IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ: umožňuje Java aplikacím připojovat se na server, aniž by bylo nutné instalovat celý klient. IBM Data Server Driver for ODBC and CLI: umožňuje ODBC a CLI aplikacím připojit se na DB2 server bez nutnosti instalace klienta. IBM Data Server Driver Package: obsahuje Windows driver, který podporuje.net rozhraní, ODBC, CLI a open source. Tento driver byl kdysi známý jako IBM Data Server Driver for ODBC, CLI and.net. Obrázek 1.2 ukazuje rozdílné DB2 klienty a ovladače.

21 Chapter 1 What is DB2 Express-C? 21 Obrázek 1.2 DB2 klienti a ovladače Na levé straně Obrázku 1.2, jsou zobrazeny všechny DB2 ovladače a klienti. Přestože všichni klienti DB2 obsahují požadované ovladače, počínaje DB2 databázovým serverem ("DB2") verze 9 poskytujeme ovladače také samostatně. DB2 klienti a ovladače jsou zadarmo a jsou vám k dispozici ke stažení z webu DB2 Express-C. Klienti a ovladače mohou sloužit k připojení k DB2 serveru na Linuxu, v UNIXu nebo v systémech Windows. Pro konektivitu k DB2 z z/os nebo DB2 pro i5/os server potřebujete využít DB2 Connect server (ukázán uprostřed Obrázku 1.2). Software na připojení k DB2 si probereme v Kapitole 2. Poznámka: Přestože se tato kniha zaměřuje na DB2 databázový server, klienti IBM Data Server se také mohou připojit k jiným databázovým serverům rodiny IBM - například Informixu. Proto je všeobecný název "IBM Data Server klient" rozdílný oproti konkrétnějšímu "DB2 klient". 1.6 Volnost pro vývojáře aplikací DB2 nabízí prostředí pro vývoj aplikací, které je založeno na standardech a je kódově nezávislé napříč celou rodinou DB2. SQL standardizace celé produktové linie DB2 poskytuje běžnou sadu programového rozhraní pro přístup k databázím. Navíc každý produkt DB2 poskytuje SQL prekompilátory a aplikační programová rozhraní (API), která dovolují vývojářům vložit statický nebo dynamický SQL do přenositelných verzí programů. DB2 má také nativně spravovaný.net provider a integraci s nástroji Microsoft Visual Studio. Jazyky a standardy, které můžete použít s DB2: SQL, XQuery, XPath C/C++ (CLI, ODBC a vložené SQL) Java (JDBC a SQLJ) COBOL PHP Perl Python Ruby on Rails.NET jazyky OLE-DB ADO MS Office: Excel, Access, Word Webové služby

22 22 Začínáme s DB2 Express-C 1.7 DB2 verze versus DB2 edice Pokud jste mezi produkty DB2 nováčky, můžete být lehce zmatení rozdílem mezi verzí DB2 a edicí DB2. Jednou za několik let IBM veřejně vydává novou DB2 verzi. Verze obsahuje nové funkce a výrazná vylepšení produktu. Aktuálně podporována verze je DB2 verze 9. Verze může mít také svá vydání, která mohou obsahovat nové funkce, ne ale natolik významná, aby vytvořily novou verzi. Například 9.5 a 9.7 jsou vydání DB2 verze 9. Během několika posledních let IBM přišlo s novým vydáním DB2 každé 1-2 roky, přestože mezi novými verzemi jsou obvykle více než tři roky. Nejnovější verze je v9.7, která se stala veřejně dostupnou (GA - general ability) v červnu Každé vydání může také obsahovat několik úrovní úprav, které obvykle obsahují opravy aktuálních problémů a nově dodané funkce. V době psaní této knihy je nejnovější verze, vydání, modifikace (V,R,M - version, release,modification) DB2 Express-C 9.7.0, které odpovídá označení 9.7 s opravným balíčkem 0, což znamená, že je na úrovni GA. Na druhou stranu mají edice vybrané balíčky, případně skupiny balíčků, které jsou propojeny s určitou edicí. Jak bylo zmíněno dříve, edice se různí právě balíčky, funkcemi, cenou a licencemi. DB2 verze 9.7 (také známo jako DB2 9.7) má několik edic; například DB2 Express-C 9.7, DB2 Express 9.7, DB2 Workgroup 9.7 a DB2 Enterprise 9.7 (viz Obrázek 1.1). 1.8 Přechod na jinou DB2 edici S růstem vaší databáze může vyvstat potřeba upgradu na edici DB2, která podporuje silnější hardwarovou konfiguraci. Jestliže tato situace nastane, upgrade na jinou edici DB2 je jednoduchý: Pokud upgradujete z DB2 Express-C na DB2 Express (Fixed Term License) na stejném počítači, vše co potřebujete, je zadat licenci do programu db2licm. Pokud upgradujete na jinou DB2 edici na stejném počítačovém systému, odinstalujte DB2 Express-C a následně nainstalujte novou edici DB2. Při odinstalaci DB2 Express-C nejsou vaše databáze mazány (ale vždy se doporučuje jejich zálohování ). Pokud upgradujete DB2 a nová edice bude nainstalovaná na jiný počítač, ale stejný operační systém, nainstalujte novou DB2 edici na nový počítač, na starém počítači proveďte zálohu databází, tuto zálohu přeneste na nový systém a databáze obnovte. Potřebujete také uložit konfiguraci instance (dbm cfg) ze starého počítače a aplikovat tuto konfiguraci na počítači novém. Příkazy pro backup a restore jsou detailněji probírány v Kapitole 11, Záloha a obnovení. Nastavení dbm cfg je věnováno více místa v Kapitole 5, DB2 prostředí. Ani v jednom případě není třeba modifikovat vaši klientskou aplikaci.

23 1.9 Údržba a aktualizace DB2 Express-C Chapter 1 What is DB2 Express-C? 23 Instalační image DB2 Express-C jsou aktualizovány pravidelně. Tyto aktualizace se v zásadě shodují s dostupností nových vydání nebo verzí (v případě, že je opraveno velké množství chyb). V minulosti byl DB2 Express-C typicky updatován jednou ročně. Nicméně DB2 Express-C je nabízen bezplatně, bez záruk, nepřichází s oficiálním a periodickým vydáním nebo balíky bugfixů (které jsou uvolněny několikrát ročně). Jakmile je k dispozici aktualizovaná verze, případně nové vydání, starší verze DB2 Express-C nejsou dále udržovány a podporovány. Jak bylo zmíněno dříve, pokud vyžadujete přístup k bezpečnostním fixům a pravidelně plánovaným updatům nebo fix balíkům, IBM nabízí roční předplatné (FTL). Po zaplacení předplatného je možné vaši instalaci DB2 Express-C updatovat licenčním klíčem pro FTL, což vás opravňuje k přístupu k technické podpoře DB2 a bugfixům během celé doby platnosti licence. Díky předplatnému je také možné zdarma upgradovat verze, případně zůstat u své starší verze a pouze aplikovat bugfixy a bezpečnostní patche po dobu platnosti vaší ročního předplatného Související volně přístupný software a komponenty DB2 Veškerý software je k dispozici zdarma ke stažení v sekci download na stránkách DB2 Express-C (www.ibm.com/db2/express/download.html). Kromě softwaru DB2 Express-C jsou zde k dispozici také další užitečné softwarové balíky, stáhnutelné a použitelné zdarma: Visual Studio Add-ins DB2 Spatial Extender Užitečnými můžete shledat také dodatečné toolkity založené na DB2 Express-C, které jsou k dispozici ke stažení z webu IBM Alphaworks (www.alphaworks.ibm.com/datamgmt): Starter Toolkit pro DB2 on Rails (www.alphaworks.ibm.com/tech/db2onrails/) Web 2.0 Starter Toolkit pro DB2 (www.alphaworks.ibm.com/tech/web2db2) Pokud sháníte nenáročný aplikační server zdarma, IBM vám nabízí: WebSphere Application Server Community Edition (WAS CE) Poznámka: Přestože prostorová data jsou v DB2 dostupná již téměř 10 let, ví o tom poměrně málo uživatelů. DB2 Spatial Extender je k dispozici zdarma ve všech edicích DB2, včetně DB2 Express-C. Spatial Extender vám umožňuje pracovat s prostorovými a geodetickými informacemi v SQL. Tato schopnost vám například pomůže odpovědět na otázku typu: "Jaký je nejbližší obchod s výprodejem pro každého zákazníka, který žije v Torontu a minulý rok u nás utratil více než 3000 dolarů?". DB2 Spatial Extender můžete také použít pro lékařské aplikace. Například vám pomůže zodpovědět otázku: "Jaké jsou

Windows a Linux v podnikové síti

Windows a Linux v podnikové síti Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva Obor: Aplikovaná informatika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Windows a Linux v podnikové síti Windows and Linux in small enterprise Vypracoval: Pavel Müller Vedoucí

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Využití technologie cloud computing v praxi

Využití technologie cloud computing v praxi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití technologie cloud computing v praxi Vypracoval: Petr Chalupský Vedoucí

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

UNICORNE COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORNE COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORNE COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řešení vysoké dostupnosti databází z pohledu neplánovaných výpadků Autor BP: Jan Mikolášek Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2014 Praha

Více

Věnujte se svému podniku, ne datovému serveru.

Věnujte se svému podniku, ne datovému serveru. Řešení správy informací Věnujte se svému podniku, ne datovému serveru. S DB2 9 se z vašich dat stanou pohotové obchodní informace. Zeptejte se kteréhokoli generálního ředitele, jaké úkoly jej v několika

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

Aplikace databázového zpracování

Aplikace databázového zpracování Aplikace databázového zpracování KAPITOLA 7 Témata kapitoly Principy a nastavení webového databázového zpracování Základní koncepce jazyka XML (Extensible Markup Language) V této kapitole představíme témata,

Více

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU Vychází 19. března 2009, ročník XV, cena ČR: 79 Kč, SR: 4,32 3 2010 CLOUD VEŘEJNÝ, PRIVÁTNÍ, NEBO HYBRIDNÍ CLOUD? COMPUTING KERIO CONNECT POVEDENÝ MAIL SERVER POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE

Více

Vkládání obsahu. Návrh obsahu. Kapitola 4. Sekce a kategorie systému Joomla

Vkládání obsahu. Návrh obsahu. Kapitola 4. Sekce a kategorie systému Joomla Kapitola 4 Vkládání obsahu Obsah je základem každého webu. Potřeba organizovat tento obsah je hnacím motorem širokého rozšíření systémů CMS jako je Joomla. Sami zjistíte, že přidáváním nového obsahu strávíte

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

Linux From Scratch. Michal Pecha

Linux From Scratch. Michal Pecha Linux From Scratch alternativní výukový operační systém Michal Pecha Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je vytvoření vlastního linuxového operačního systému s alternativním výukovým

Více

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Diplomová práce Autor: Bc. Jan Suchý Vedoucí

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Ladislav Lehotský Anotace Tato absolventská práce se zabývá tvorbou webových stránek pro ucelení středoškolských

Více

Tomáš Killian. Konsolidace IT infrastruktury v prostředí konkrétní firmy na platformu Linux. Bakalářská práce

Tomáš Killian. Konsolidace IT infrastruktury v prostředí konkrétní firmy na platformu Linux. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Tomáš Killian Konsolidace IT infrastruktury v prostředí konkrétní firmy na platformu Linux

Více

SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy

SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy Software na úřadech a jeho otevřené alternativy Kolektiv autorů Editoři Odborná korektura Jazyková korektura Sazba Vojtěch Trefný, Irena Šafářová Lukáš

Více

Pokročilá tvorba webu

Pokročilá tvorba webu Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 Pokročilá tvorba webu Výukový materiál Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Tento projekt je spolufinancován z Evropského

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

Dan Rahmel. Joomla. Podrobný průvodce tvorbou a správou webů

Dan Rahmel. Joomla. Podrobný průvodce tvorbou a správou webů Dan Rahmel Joomla Podrobný průvodce tvorbou a správou webů Computer Press, a. s. Brno 2010 Joomla Podrobný průvodce tvorbou a správou webů Dan Rahmel Computer Press, a. s., 2010. Vydání první. Odborná

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Services of Windows Server 2008 and their configuration Zdeněk Habrman Bakalářská práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011

Více

Oficiální uživatelská příručka

Oficiální uživatelská příručka Oficiální uživatelská příručka Linux Mint Hlavní vydání Stránka 1 z 41 Obsah PŘEDSTAVENÍ DISTRIBUCE LINUXU MINT... 3 HISTORIE...3 ÚČEL...3 ČÍSLOVÁNÍ VERZÍ, JEJICH KÓDOVÁ OZNAČENÍ...4 EDICE...5 KDE HLEDAT

Více