ZAČÍNÁME S. DB2 Express-C. Kniha od komunity pro komunitu RAUL CHONG, IAN HAKES, RAV AHUJA PŘEDMLUVA DR. ARVIND KRISHNA TŘETÍ VYDÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAČÍNÁME S. DB2 Express-C. Kniha od komunity pro komunitu RAUL CHONG, IAN HAKES, RAV AHUJA PŘEDMLUVA DR. ARVIND KRISHNA TŘETÍ VYDÁNÍ"

Transkript

1 ZAČÍNÁME S DB2 Express-C Kniha od komunity pro komunitu RAUL CHONG, IAN HAKES, RAV AHUJA PŘEDMLUVA DR. ARVIND KRISHNA TŘETÍ VYDÁNÍ

2 2 Začínáme s DB2 Express-C Třetí vydání (červen 2009) Třetí výtisk (říjen 2010) Toto vydání je aktuální pro IBM DB2 Express-C verze pro Linux, UNIX a Windows. Copyright IBM Corporation, 2007, Všechna práva vyhrazena.

3 Obsah O knize... 9 Poznámky a patenty... 9 Kdo by měl číst tuto knihu? Jaká je struktura knihy? Kniha pro komunitu Autoři a spolupracovníci Poděkování Úvodní slovo ČÁST I PŘEHLED A NASTAVENÍ Kapitola 1 Co je DB2 Express-C? Vývoj, nasazení a distribuce zdarma...bez omezení! Stažení DB2 Express-C Uživatelská pomoc a technická podpora DB2 servery DB2 klienti a ovladače Volnost pro vývojáře aplikací DB2 verze versus DB2 edice Přechod na jinou DB2 edici Údržba a aktualizace DB2 Express-C Související volně přístupný software a komponenty DB IBM Data Studio DB2 Text Search WebSphere Application Server Community Edition Shrnutí Kapitola 2 Produkty a související funkce Funkce obsažené v předplatné verzi DB2 Express (FTL) Opravné balíčky Zotavení HADR (High Availability Disaster Recovery) Replikace dat Funkce, které nejsou dostupné v DB2 Express-C Dělení databází do oblastí Koncentrátor připojení Geodetic Extender Řízení přístupu LBAC (Label-based Access Control) Správa zátěže (Workload Manager - WLM) Vysoká komprese SQL kompatibilita Placené produkty, které jsou vázané na DB DB2 Connect InfoSphere Federation Server InfoSphere Replication Server Optim Development Studio (ODS) Optim Database Administrator (ODA) Nabídky DB2 v Amazon Elastic Compute Cloud Shrnutí Kapitola 3 Instalace DB

4 4 Začínáme s DB2 Express-C 3.1 Předinstalační požadavky Práva v operačním systému pro instalaci Instalační průvodce Validace vaší instalace Tichá instalace Shrnutí Cvičení Kapitola 4 Prostředí DB Konfigurace DB Proměnné prostředí Konfigurace správce DBM (dbm cfg) Konfigurace databáze (db cfg) Profilový registr DB DB2 Administration Server (vývojově zastaralý) Shrnutí Cvičení Kapitola 5 Nástroje DB IBM Data Studio Řídicí centrum (vývojově zastaralý) Spuštění Řídicího centra Editor příkazů (vývojově zastaralý) Spouštění Editoru příkazů Přidání připojení k databázi Asistent pro dotazy SQL (vývojově zastaralý) Tlačítko Zobrazit příkaz (vývojově zastaralý) Centrum úloh (vývojově zastaralý) Databáze Tools Catalog (vývojově zastaralý) Žurnál (vývojově zastaralý) Spuštění Žurnálu Health Monitor (vývojově zastaralý) Centrum narušení (vývojově zastaralý) Self-tuning memory manager Skriptování SQL skripty Skripty operačního systému (shellu) Výhoda Windows Vista Shrnutí Cvičení ČÁST II UČÍME SE DB2: DATABÁZOVÁ ADMINISTRACE Kapitola 6 Architektura DB Procesní model DB Paměťový model DB Úložný model DB Stránky a prostory Fondy vyrovnávací paměti (buffer pooly)

5 Contents Tabulkové prostory Shrnutí Cvičení Kapitola 7 Připojování klientů DB DB2 Adresáře Adresář Systémové databáze Adresář Lokální databáze Adresář uzlu Adresář DCS Asistent pro konfiguraci (vývojově zastaralý) Potřebná nastavení na straně serveru Potřebná nastavení na straně klienta Vytváření klientských a serverových profilů Shrnutí Cvičení Kapitola 8 Práce s databázovými objekty Schémata Veřejná synonyma (nebo aliasy) Tabulky Datové typy Identifikační sloupce Sekvenční objekty Systémové katalogové tabulky Deklarované globální dočasné tabulky (DGTTs) Vytvářecí globální dočasné tabulky (CGTT) Pohledy Indexy Poradce s návrhem Referenční integrita Vývoj schématu Shrnutí Cvičení Kapitola 9 Nástroje pro přesuny dat Utilita EXPORT Utilita IMPORT Utilita LOAD Utilita db2move Utilita db2look Shrnutí Příklady Kapitola 10 Zabezpečení databáze Autentifikace Autorizace Privilegia Autority

6 6 Začínáme s DB2 Express-C Role Skupinová privilegia Skupina PUBLIC Příkazy GRANT a REVOKE Autorizace a kontrola privilegií Rozšířená bezpečnost ve Windows Shrnutí Cvičení Kapitola 11 Záloha a obnovení Databázové logování (protokolování) Typy logů Typy logování Kruhové logování Archivní logování Logování databáze z Řídicího centra Parametry logování Záloha databáze Obnova databáze Typy obnovení Obnova databáze Další operace s BACKUP a RESTORE Shrnutí Cvičení Kapitola 12 Úlohy pro údržbu REORG, RUNSTATS, REBIND Příkaz REORG Příkaz RUNSTATS BIND / REBIND Úlohy pro údržbu z Řídicího centra Možnosti údržby Shrnutí Cvičení Kapitola 13 Souběžnost a uzamykání Transakce Souběžnost Problémy bez kontroly souběžnosti Ztráta aktualizace Nepotvrzené čtení Neopakovatelné čtení Fantomové čtení Úrovně izolace Nepotvrzené čtení Kurzorová stabilita Čtecí stabilita Opakovatelné čtení

7 Contents Porovnání úrovní izolace Nastavení úrovně izolace Eskalace zámků Monitorování uzamykání Čekání zámků Výskyty a detekce uváznutí (deadlock) Nejvhodnější přístupy k souběžnosti a uzamykání Shrnutí Cvičení ČÁST III UČÍME SE DB2: VÝVOJ APLIKACÍ Kapitola 14 Úvod do vývoje aplikací v DB Vývoj aplikací DB2: velký přehled Vývoj na straně serveru Uložené procedury Uživatelsky definované funkce Triggery Vývoj na straně klienta Vložené SQL Statické SQL versus Dynamické SQL CLI a ODBC JDBC, SQLJ a purequery OLE DB ADO.NET PHP Ruby on Rails Perl Python XML a DB2 purexml Webové služby Administrativní API Další vývoj Pracování s Microsoft Access a Microsoft Excel Vývojové nástroje Jednoduché programy Shrnutí Kapitola 15 DB2 purexml Použití XML v databázích XML databáze Databáze s povoleným XML Nativní XML databáze XML v DB Výhody technologie purexml Základy XPath Základy XQuery Vkládání XML dokumentů

8 8 Začínáme s DB2 Express-C Dotazování XML dat Spojení v SQL/XML Spojení s XQuery Operace UPDATE a DELETE XML indexování Práce s XML schématy Registrování vašich XML schémat Validace XML schématu Další podpora XML Shrnutí Příklady Příloha A Řešení problémů A.1 Zjišťování více informací o chybových kódech A.2 SQLCODE a SQLSTATE A.3 Administrační notifikační log A.4 db2diag.log A.5 CLI trasy A.6 Nedostatky a opravy DB Příloha B Odkazy a zdroje B.1 Odkazy B.2 Webové stránky: B.3 Knihy B.4 Kontaktní y

9 O knize Poznámky a patenty Copyright IBM Corporation 2007, 2010 Všechna práva vyhrazena. IBM Canada 8200 Warden Avenue Markham, ON L6G 1C7 Canada Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozmnožována nebo překládána do jiného jazyka bez předcházejícího svolení vlastníků výše zmíněných autorských práv. IBM si tímto vyhrazuje právo na neposkytování žádných záruk, či případně reflektování stížností spojených s obsahem a zněním tohoto dokumentu - a výslovně tímto odmítá jakékoliv využití tohoto dokumentu za účelem sebeobohacení či zisku. IBM nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoliv chyby, které se mohou objevit v tomto dokumentu. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího ohlášení. IBM si vyhrazuje právo udělat jakékoliv změny nebo revize bez souhlasu jakékoliv osoby. IBM nepřijímá žádný závazek k udržování zde uvedených informací aktuálními. Informace v tomto dokumentu, které se týkají produktů jiných firem než IBM, byly dodány od dodavatelů těchto produktů. IBM netestovalo tyto produkty a nemůže garantovat přesnost výkonu, kompatibility a další veličiny spojené s těmito cizími produkty. Otázky k produktům jiných firem by měly být adresovány dodavatelům těchto produktů. IBM, IBM logo a ibm.com jsou ochranné známky nebo registrované názvy International Business Machines Corp., registrované v mnoha jurisdikcích po celém světě. Ostatní produkty a názvy služeb mohou být ochrannou známkou IBM nebo jiných firem. Současný seznam ochranných známek firmy IBM je k dispozici na webu pod Copyright and trademark information na Java a všechny Java-based ochranné známky a loga jsou majetkem firmy Sun Microsystems, Inc. ve Spojených Státech a dalších zemích. Microsoft a Windows jsou ochranné známky Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Linux je registrovanou známkou Linuse Torvaldse ve Spojených státech a dalších zemích. UNIX je registrovanou známkou The Open Group ve Spojených státech a dalších zemích. Ostatní názvy společností, produktů nebo služeb mohou být ochrannými známkami nebo službami s těmito známkami spojenými. Reference na IBM produkty nebo služby uvedené v publikaci nezaručují, že výše zmíněné jsou k dispozici ve všech zemích, kde IBM působí.

10 10 Začínáme s DB2 Express-C Kdo by měl číst tuto knihu? Tato kniha je určená pro kohokoliv, kdo pracuje nebo chce pracovat s databázemi, tedy databázové administrátory (DBA), vývojáře aplikací, konzultanty, softwarové architekty, produktové manažery, školitele a studenty. Jaká je struktura knihy? Část I, Přehled a nastavení: vysvětluje podstatu a vlastnosti edice DB2 Express-C, představuje rodinu produktů DB2 a její vlastnosti, pomáhá při instalaci, vytvoření databází a prozkoumává nástroje, se kterými je dodávána DB2. Část II, Učíme se DB2: Databázová administrace je navržena tak, aby vás seznámila s DB2 prostředím, architekturou, vzdáleným připojováním, databázovými objekty, pohyby dat (import/export/načtení), bezpečností, zálohou a obnovou, souběžností, uzamykáním a ostatními běžnými úkoly správy. Část III - Učíme se DB2: vývoj aplikací, představuje vývoj aplikací v DB2, obsahuje vývoj na straně serveru a klienta. Je zde také probrán SQL/XML, XQuery a purexml. Příloha obsahuje užitečné informace o řešení problémů. Cvičení jsou obsažena ve většině kapitol; každý požadovaný vstupní soubor se nachází v komprimovaném souboru expressc_book_exercises_9.7.zip, který doplňuje tuto knihu. Materiál v této knize je také použit jako součást kurzů DB2 on Campus Program a úzce souvisí s e-learningovými videoprezentacemi, které jsou dostupné na Více o DB2 on Campus programu se můžete dozvědět na stránce DB2 Express-C: Poznámka: Pro více informací o programu DB2 on Campus se podívejte na video zde: Ve třetím vydání byly provedeny změny a přibyly také nové informace. Pro ty, kteří četli druhé vydání (které pokrývalo verzi 9.5), jsme udělali jednodušší vyhledávání změn, které jsou obsažené v DB2 verze 9.7. Tyto změny budou označeny ikonou:

11 O knize 11 Kniha pro komunitu Tato kniha byla vytvořena týmem DB2 Express-C. Online verze je uvolněna zdarma pro komunitu DB2 Express-C. V době psaní byla tato publikace stažena více než krát a byla přeložena dobrovolníky po celém světě do 9 jazyků, což značí opravdu výrazný přínos komunity! Pokud nám chcete poslat zpětnou vazbu, přispět novým materiálem, vylepšit stávající obsah nebo pomoci s překladem knihy do jiného jazyka, pošlete prosím mail s Vaším plánovaným přínosem na s předmětem u DB2 Express- C book changes. Úspěch této knihy byl inspirací k vývoji více než 25 nových knih zdarma, které mapují produkty IBM a také technologie nepocházející z IBM. Kniha je součástí série DB2 on Campus Book Series, která byla zahájena v lednu Pro více informací o knize nebo sérii DB2 on Campus Book Series navštivte webovou stránku IBM DB2 Express-C na ibm.com/db2/express

12 12 Začínáme s DB2 Express-C Autoři a spolupracovníci Následující osoby vytvořily buď samotný obsah knihy, nebo se výrazně podílely na spolupráci při jejím vzniku. Raul F. Chong hlavní autor Raul je programovým manažerem DB2 on Campus v IBM laboratořích v Torontu Ian Hakes spoluautor a editor Ian je bývalou oporou komunity DB2 Express-C a nyní pracuje jako expert využití v IBM laboratořích v Torontu. Rav S. Ahuja spoluautor a vydavatel Rav je DB2 senior produktovým manažerem v IBM laboratořích v Torontu. Český překlad knihy vznikl díky aktivitám těchto osob: Jiří Šůla překlad, korekce Ostrava, databázový specialista Pavel Šustr korekce IBM Toronto Lab, vývoj kernelu DB2 pro Linux, UNIX a Windows

13 O knize 13 Poděkování Velice děkujeme těmto osobám za jejich pomoc a práci na materiálech, které jsou uvedeny v referencích této publikace: Tedu Wassermanovi, Claře Liu a Paulu Yipovi z IBM laboratořích v Torontu, kteří vyvinuli materiál sloužící jako framework pro tuto knihu. Donu Chamberlinovi a Cindy Saracco za jejich IBM developerworks články o XQuery, a Matthiasu Nicolovi za jeho prezentaci o purexml. Kevinu Czapovi a Grantu Hutchisonovi za vývoj technických materiálů. Katherine Boyachokové a Natashe Tolubové za obal a vzhled knihy. Susan Visserové za recenzi a poskytnutí pomoci při vydávání této publikace.

14 14 Začínáme s DB2 Express-C Úvodní slovo Inovace je základním kamenem technického pokroku. V IBM je inovace nedílnou součástí evoluce našich databázových serverů. IBM bylo průkopníkem v managementu dat v 60. a 70. letech - pokračujeme v tomto trendu a přinášíme do této oblasti stále nové technologie, což je reflektováno tisíci patenty naší firmy. Výsledkem je, že i největší společnosti na světě, při uchování nejcitlivějších firemních dat a dalších řešení, spoléhají na produkty IBM, včetně DB2. DB2 není určena jen pro enterprise segment. S příchodem oceňované DB2 Express-C je DB2 technologie k dispozici i pro malé a středně velké firmy a to vše zdarma! Přestože jsou na trhu další volně přístupné a open-source databázové servery, DB2 Express-C nabízí oproti těmto alternativám obrovské výhody. DB2 Express-C obsahuje velké množství pokročilých vlastností. Tyto inovace poskytují nové možnosti, redukují administrativní náklady, zlepšují výkon a redukují cenu infrastruktury. Hybridní technologie DB2 Express-C je schopná spravovat relační a také XML data, která jsou uložena v jejich nativním formátu. Jde o jednu z oblastí, která dělá DB2 ideálním řešením pro SOA a Web 2.0 aplikace, kde jsou XML data hojně využívána. Na rozdíl od dalších databázových serverů "zdarma" nenajdete v DB2 Express-C velký počet omezení. Žádný limit v množství dat, která se mohou v databázích uložit, stejně tak není omezen počet databází, které může uživatel vytvořit. A samozřejmě - pokud požadujete podporu nebo asistenci od IBM, pomoc je vzdálena jen jedno kliknutí myši. Tato kniha slouží jako průvodce začátečníka, který chce začít používat DB2 Express-C. Pomůže vám s pochopením konceptů DB2 a rozvine vaše schopnosti pro administraci DB2 serverů a vývoj aplikací. Schopnosti a znalosti, které získáte, můžete snadno použít v dalších edicích DB2 na Linuxu, UNIXu a Windows. Přestože není DB2 Express-C open-source produktem, my v IBM velmi podporujeme nadšení a související iniciativy. Jsem potěšen tím, že tato kniha je vyvíjena komunitou DB2 Express-C a bude zdarma k dispozici komukoliv z komunity. Vyzývám vás k obohacení a aktualizování této publikace - ať už zkušenostmi a postřehy, ale také vůlí překládat tuto knihu do dalších jazyků. Arvind Krishna generální manažer Information Management, IBM Software Group

15 ČÁST I PŘEHLED A NASTAVENÍ

16

17 1 Kapitola 1 Co je DB2 Express-C? Databázový software DB2 Express-C ("DB2 Express-C") je členem rodiny IBM DB2 - velice výkonného softwaru pro správu relačních a XML dat. DB2 Express-C je edicí DB2, která je zdarma, bez limitů a je i snadno použitelná. C v názvu DB2 Express-C znamená Komunitu (Community). Komunita uživatelů DB2 Express-C se spojuje dohromady, aby si uživatelé vzájemně pomohli - ať už online nebo offline. DB2 Express-C komunita zahrnuje celou škálu lidí a firem, jejichž objektem zájmu je architektura, vývoj a funkčnost databázových řešení. Členy komunity jsou: Vývojáři aplikací, kteří potřebují otevřené standardy databázového softwaru k vývoji samostatných, klient-server, webových a enterprisových aplikací Výrobci hardware, infrastruktury a dalších typů řešení, která vkládají, používají nebo využívají kompletní databázový server jako součást jejich řešení Konzultanti, databázoví administrátoři, IT architekti, kteří potřebují robustní databázový server ke školení, rozvoji schopností, vyzkoušení a vytváření prototypů Nové, malé a středně velké firmy, které potřebují spolehlivé databázové servery pro jejich aplikace a operace Databázoví nadšenci a lidé, kteří milují technologické novinky a kteří chtějí používat databázový server pro vývoj Web 2.0 a aplikací nové generace Studenti, učitelé a ostatní akademičtí pracovníci, kteří chtějí velice všestranný databázový server pro výuku, výukový software, projekty a výzkum DB2 Express-C obsahuje stejné základní funkce a je postavena na stejném jádru jako placené edice DB2 pro Linux, UNIX a Windows. DB2 Express-C může být provozována na 32-bitových nebo 64-bitových operačních systémech s Linuxem nebo Windows. Je také k dispozici pro Solaris (x64) a jako beta verze na Mac OS X (x64). Může být zprovozněna na systému s jakkoliv velkou pamětí a libovolným počtem procesorů, a nemá žádné zvláštní požadavky na úložiště dat nebo systémová nastavení. DB2 Express-C také zdarma obsahuje purexml. PureXML je unikátní technologie DB2, která ukládá a zpracovává XML dokumenty nativně. 1.1 Vývoj, nasazení a distribuce zdarma...bez omezení! Věta nadpisu shrnuje klíčové myšlenky, které stojí za DB2 Express-C:

18 18 Začínáme s DB2 Express-C Vývoj zdarma: Pokud jste programátor aplikací a potřebujete databázi pro vaši aplikaci, můžete použít DB2 Express-C. Nasazení zdarma: Pokud pracujete ve výrobní sféře a potřebujete databázový systém, který uchová vaše důležité záznamy, můžete použít DB2 Express-C. Distribuce zdarma: Pokud vyvíjíte aplikaci nebo nástroj, který vyžaduje interní databázi, můžete se rozhodnout pro DB2 Express-C. Přestože DB2 Express-C bude součástí vaší aplikace a bude tak distribuována pokaždé, když aplikaci prodáte, je její použití stále zdarma. Při re-distribuci DB2 Express-C je vyžadována registrace v IBM, je ale také zdarma. Bez limitů: Konkurence nabízí limity velikosti databází, počet databází, počet uživatelů - s DB2 Express-C nenarazíte na ŽÁDNÁ z těchto omezení. Vaše databáze může pokračovat v růstu bez toho, aniž by narušila licenční smlouvu. Nejsou zde také žádná omezení na počet připojení nebo uživatelů na server. Poznámka: Pokud se chcete naučit více o DB2 Express-C a jeho roli v informačním světě a Web 2.0, podívejte se na tuto videoprezentaci: 1.2 Stažení DB2 Express-C Všechny DB2 Express-C soubory jsou k dispozici zdarma ke stažení a použití na ibm.com/db2/express. K dispozici jsou následující verze: DB2 Express-C pro Windows DB2 Express-C pro Windows 64-bit DB2 Express-C pro Linux DB2 Express-C pro Linux 64-bit DB2 Express-C pro Linux on Power DB2 Express-C pro Solaris x86-64 DB2 Express-C beta pro Mac OS X Poznámka: DB2 Express-C pro Windows také nabízí odlehčenou verzi, která je o 44% menší než verze standardní. Je k dispozici pouze v angličtině a neobsahuje žádné grafické nástroje ani funkci Text Search.

19 1.3 Uživatelská pomoc a technická podpora Chapter 1 What is DB2 Express-C? 19 Pokud máte odbornou otázku týkající se DB2 Express-C, můžete ji poslat na DB2 Express- C forum. Toto fórum (zdarma přístupné) je monitorováno DB2 experty z firmy IBM, přestože komunita dobrovolníků odpovídá na většinu otázek sama. IBM také dává uživatelům možnost koupit pro DB2 Express ("DB2 Express") roční předplatné (také známé jako Fixed Term License nebo FTL). Toto předplatné zahrnuje technickou podporu IBM (24 x 7) a updaty softwaru. Kromě podpory a aktualizace softwaru dostane uživatel při zaplacení ročního poplatku (zhruba $1,990 za server a rok v USA, může se lišit podle zemí) také dodatečné funkce: HADR (clustering pro High Availability a Disaster Recovery), SQL replikace (pro replikaci dat s ostatními DB2 servery) a Backup Compression (pro vytváření komprimovaných záloh databáze). Více informací o možnostech předplatného je k nalezení zde: ibm.com/db2/express/support.html 1.4 DB2 servery Všechny edice DB2 serverů obsahují stejné core komponenty; dodatečné funkcionality jsou dodávány jako balíčky, podle kterých si uživatel může vybrat edici, která mu bude vyhovovat. Obrázek 1.1 ilustruje rozdíly mezi DB2 edicemi. Obrázek DB2 Servery Jak je ukázáno na Obrázku 1.1, DB2 Express-C je stejný jako DB2 Express bez několika komponent. DB2 Express-C je zdarma pro komunitu. Technická podpora je k dispozici přes online fórum, nebo lze využít oficiální IBM technickou podporu (24 x 7) pokud si zaplatíte roční předplatné (DB2 Express Fixed Term License). Obrázek 1.1 také vysvětluje, proč je tak jednoduché upgradovat z DB2 Express-C. Pokud chcete v budoucnu upgradovat na jakoukoliv jinou DB2 edici, všechny DB2 servery mají stejné core komponenty. To také znamená, že jakékoliv aplikace vyvinuté pro jednu edici

20 20 Začínáme s DB2 Express-C budou bez modifikací pracovat i v edicích jiných. Také znalosti získané v jedné edici můžete použít i v ostatních edicích. 1.5 DB2 klienti a ovladače DB2 klient obsahuje nezbytnou funkcionalitu k připojení se na DB2 server; nicméně DB2 klient nemusí být vždy nainstalován. Například aplikace JDBC typu 4 potřebují k připojení na DB2 server pouze nainstalovaný JDBC driver. DB2 klienti a drivery jsou k dispozici v několika variantách: IBM Data Server Client: nejvíce kompletní, obsahuje GUI nástroje, drivery. IBM Data Server Runtime Client: odlehčený klient se základní funkcionalitou, obsahuje drivery. DB2 Runtime Client Merge Modules for Windows: převážně užíván jako vnořený DB2 runtime klient jako součást instalace Windows aplikace. IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ: umožňuje Java aplikacím připojovat se na server, aniž by bylo nutné instalovat celý klient. IBM Data Server Driver for ODBC and CLI: umožňuje ODBC a CLI aplikacím připojit se na DB2 server bez nutnosti instalace klienta. IBM Data Server Driver Package: obsahuje Windows driver, který podporuje.net rozhraní, ODBC, CLI a open source. Tento driver byl kdysi známý jako IBM Data Server Driver for ODBC, CLI and.net. Obrázek 1.2 ukazuje rozdílné DB2 klienty a ovladače.

21 Chapter 1 What is DB2 Express-C? 21 Obrázek 1.2 DB2 klienti a ovladače Na levé straně Obrázku 1.2, jsou zobrazeny všechny DB2 ovladače a klienti. Přestože všichni klienti DB2 obsahují požadované ovladače, počínaje DB2 databázovým serverem ("DB2") verze 9 poskytujeme ovladače také samostatně. DB2 klienti a ovladače jsou zadarmo a jsou vám k dispozici ke stažení z webu DB2 Express-C. Klienti a ovladače mohou sloužit k připojení k DB2 serveru na Linuxu, v UNIXu nebo v systémech Windows. Pro konektivitu k DB2 z z/os nebo DB2 pro i5/os server potřebujete využít DB2 Connect server (ukázán uprostřed Obrázku 1.2). Software na připojení k DB2 si probereme v Kapitole 2. Poznámka: Přestože se tato kniha zaměřuje na DB2 databázový server, klienti IBM Data Server se také mohou připojit k jiným databázovým serverům rodiny IBM - například Informixu. Proto je všeobecný název "IBM Data Server klient" rozdílný oproti konkrétnějšímu "DB2 klient". 1.6 Volnost pro vývojáře aplikací DB2 nabízí prostředí pro vývoj aplikací, které je založeno na standardech a je kódově nezávislé napříč celou rodinou DB2. SQL standardizace celé produktové linie DB2 poskytuje běžnou sadu programového rozhraní pro přístup k databázím. Navíc každý produkt DB2 poskytuje SQL prekompilátory a aplikační programová rozhraní (API), která dovolují vývojářům vložit statický nebo dynamický SQL do přenositelných verzí programů. DB2 má také nativně spravovaný.net provider a integraci s nástroji Microsoft Visual Studio. Jazyky a standardy, které můžete použít s DB2: SQL, XQuery, XPath C/C++ (CLI, ODBC a vložené SQL) Java (JDBC a SQLJ) COBOL PHP Perl Python Ruby on Rails.NET jazyky OLE-DB ADO MS Office: Excel, Access, Word Webové služby

22 22 Začínáme s DB2 Express-C 1.7 DB2 verze versus DB2 edice Pokud jste mezi produkty DB2 nováčky, můžete být lehce zmatení rozdílem mezi verzí DB2 a edicí DB2. Jednou za několik let IBM veřejně vydává novou DB2 verzi. Verze obsahuje nové funkce a výrazná vylepšení produktu. Aktuálně podporována verze je DB2 verze 9. Verze může mít také svá vydání, která mohou obsahovat nové funkce, ne ale natolik významná, aby vytvořily novou verzi. Například 9.5 a 9.7 jsou vydání DB2 verze 9. Během několika posledních let IBM přišlo s novým vydáním DB2 každé 1-2 roky, přestože mezi novými verzemi jsou obvykle více než tři roky. Nejnovější verze je v9.7, která se stala veřejně dostupnou (GA - general ability) v červnu Každé vydání může také obsahovat několik úrovní úprav, které obvykle obsahují opravy aktuálních problémů a nově dodané funkce. V době psaní této knihy je nejnovější verze, vydání, modifikace (V,R,M - version, release,modification) DB2 Express-C 9.7.0, které odpovídá označení 9.7 s opravným balíčkem 0, což znamená, že je na úrovni GA. Na druhou stranu mají edice vybrané balíčky, případně skupiny balíčků, které jsou propojeny s určitou edicí. Jak bylo zmíněno dříve, edice se různí právě balíčky, funkcemi, cenou a licencemi. DB2 verze 9.7 (také známo jako DB2 9.7) má několik edic; například DB2 Express-C 9.7, DB2 Express 9.7, DB2 Workgroup 9.7 a DB2 Enterprise 9.7 (viz Obrázek 1.1). 1.8 Přechod na jinou DB2 edici S růstem vaší databáze může vyvstat potřeba upgradu na edici DB2, která podporuje silnější hardwarovou konfiguraci. Jestliže tato situace nastane, upgrade na jinou edici DB2 je jednoduchý: Pokud upgradujete z DB2 Express-C na DB2 Express (Fixed Term License) na stejném počítači, vše co potřebujete, je zadat licenci do programu db2licm. Pokud upgradujete na jinou DB2 edici na stejném počítačovém systému, odinstalujte DB2 Express-C a následně nainstalujte novou edici DB2. Při odinstalaci DB2 Express-C nejsou vaše databáze mazány (ale vždy se doporučuje jejich zálohování ). Pokud upgradujete DB2 a nová edice bude nainstalovaná na jiný počítač, ale stejný operační systém, nainstalujte novou DB2 edici na nový počítač, na starém počítači proveďte zálohu databází, tuto zálohu přeneste na nový systém a databáze obnovte. Potřebujete také uložit konfiguraci instance (dbm cfg) ze starého počítače a aplikovat tuto konfiguraci na počítači novém. Příkazy pro backup a restore jsou detailněji probírány v Kapitole 11, Záloha a obnovení. Nastavení dbm cfg je věnováno více místa v Kapitole 5, DB2 prostředí. Ani v jednom případě není třeba modifikovat vaši klientskou aplikaci.

23 1.9 Údržba a aktualizace DB2 Express-C Chapter 1 What is DB2 Express-C? 23 Instalační image DB2 Express-C jsou aktualizovány pravidelně. Tyto aktualizace se v zásadě shodují s dostupností nových vydání nebo verzí (v případě, že je opraveno velké množství chyb). V minulosti byl DB2 Express-C typicky updatován jednou ročně. Nicméně DB2 Express-C je nabízen bezplatně, bez záruk, nepřichází s oficiálním a periodickým vydáním nebo balíky bugfixů (které jsou uvolněny několikrát ročně). Jakmile je k dispozici aktualizovaná verze, případně nové vydání, starší verze DB2 Express-C nejsou dále udržovány a podporovány. Jak bylo zmíněno dříve, pokud vyžadujete přístup k bezpečnostním fixům a pravidelně plánovaným updatům nebo fix balíkům, IBM nabízí roční předplatné (FTL). Po zaplacení předplatného je možné vaši instalaci DB2 Express-C updatovat licenčním klíčem pro FTL, což vás opravňuje k přístupu k technické podpoře DB2 a bugfixům během celé doby platnosti licence. Díky předplatnému je také možné zdarma upgradovat verze, případně zůstat u své starší verze a pouze aplikovat bugfixy a bezpečnostní patche po dobu platnosti vaší ročního předplatného Související volně přístupný software a komponenty DB2 Veškerý software je k dispozici zdarma ke stažení v sekci download na stránkách DB2 Express-C (www.ibm.com/db2/express/download.html). Kromě softwaru DB2 Express-C jsou zde k dispozici také další užitečné softwarové balíky, stáhnutelné a použitelné zdarma: Visual Studio Add-ins DB2 Spatial Extender Užitečnými můžete shledat také dodatečné toolkity založené na DB2 Express-C, které jsou k dispozici ke stažení z webu IBM Alphaworks (www.alphaworks.ibm.com/datamgmt): Starter Toolkit pro DB2 on Rails (www.alphaworks.ibm.com/tech/db2onrails/) Web 2.0 Starter Toolkit pro DB2 (www.alphaworks.ibm.com/tech/web2db2) Pokud sháníte nenáročný aplikační server zdarma, IBM vám nabízí: WebSphere Application Server Community Edition (WAS CE) Poznámka: Přestože prostorová data jsou v DB2 dostupná již téměř 10 let, ví o tom poměrně málo uživatelů. DB2 Spatial Extender je k dispozici zdarma ve všech edicích DB2, včetně DB2 Express-C. Spatial Extender vám umožňuje pracovat s prostorovými a geodetickými informacemi v SQL. Tato schopnost vám například pomůže odpovědět na otázku typu: "Jaký je nejbližší obchod s výprodejem pro každého zákazníka, který žije v Torontu a minulý rok u nás utratil více než 3000 dolarů?". DB2 Spatial Extender můžete také použít pro lékařské aplikace. Například vám pomůže zodpovědět otázku: "Jaké jsou

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

Reporting a Monitoring

Reporting a Monitoring Reporting a Monitoring IBM Tivoli Storage Manager 6.3 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.5 Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader 2010 IBM Corporation Administrátorské rozhraní

Více

Nové licencování databází Informix

Nové licencování databází Informix Univerzita pro obchodní partnery 10.03.2011 Nové licencování databází Informix Jan Musil jan_musil@cz.ibm.com Agenda Přehled původních a nových edicí Volitelné komponenty Vysvětlení licenční terminologie

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Kapitola 4. Úvod 11. Stručný úvod do relačních databází 13. Platforma 10g 23

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Kapitola 4. Úvod 11. Stručný úvod do relačních databází 13. Platforma 10g 23 Stručný obsah 1. Stručný úvod do relačních databází 13 2. Platforma 10g 23 3. Instalace, první přihlášení, start a zastavení databázového serveru 33 4. Nástroje pro administraci a práci s daty 69 5. Úvod

Více

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu:

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: 410173-221 Leden 2006 Obsah 1 ešení pro správu klientských počítač Konfigurace a nasazení....................... 1 2 Správa a aktualizace

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Instalační Příručka. Verze 10

Instalační Příručka. Verze 10 Instalační Příručka Verze 10 Vytvořeno 30. listopadu 2009 Obsah Instalační příručka 1 Předpoklady... 1 Spuštění instalačního průvodce... 2 Uvítací okno... 4 Licenční ujednání... 5 Údaje o vás... 6 Instalace

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

CADKON ARCHITECTURE

CADKON ARCHITECTURE Slovenský doplněk pro CADKON+ 2017 ARCHITECTURE www.cadkon.eu www.cadnet.cz, helpdesk.cadkon.eu, www.graitec.com CADKON+ 2017 slovenský doplněk Slovenský doplněk je určen pro slovenské zákazníky používající

Více

Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD

Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD 1. Příprava k instalaci SQL Serveru 2. Instalace SQL Serveru 3. Základní konfigurace SQL Serveru Vychází ze Sybase SQL Server Verze Rok Název Codename 7.0 1998

Více

IBM Informix 11.7 Edice

IBM Informix 11.7 Edice IBM Informix 11.7 Edice Jan Musil jan_musil@cz.ibm.com Informix CEE Technical Sales Information Management Přehled prezentace Přehled všech edicí a jejich nových názvů Licencování volitelných komponent

Více

Databázová řešení IBM

Databázová řešení IBM Databázová řešení IBM Jan Musil, SWG IBM Agenda Hlavní databázové platformy IBM Oblasti nasazení IBM databází Klíčové vlastnosti Rozdělení IBM databází podle určení V čem jsou unikátní IBM databázové platformy?

Více

KAPITOLA 1 Představení platformy Microsoft SQL Server 2008

KAPITOLA 1 Představení platformy Microsoft SQL Server 2008 KAPITOLA 1 Představení platformy Microsoft SQL Server 2008 Krátký pohled do historie SQL Serveru Souhrnný přehled novinek, které přináší verze SQL Server 2008 Optimalizovaná instalace a konfigurace Vynucení

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19 3 Obsah Novinky v tomto vydání 10 Význam základních principů 11 Výuka principů nezávisle na databázových produktech 12 Klíčové pojmy, kontrolní otázky, cvičení, případové studie a projekty 12 Software,

Více

Wonderware Historian 10.0

Wonderware Historian 10.0 Wonderware Historian 10.0 Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian 10.0 využití vícevrstvé architektury Nová verze historizační databáze Wonderware Historian

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.7

Acronis Backup Advanced Version 11.7 Acronis Backup Advanced Version 11.7 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro PC Pro Windows Server Essentials ÚVODNÍ PŘÍRUČKA Prohlášení o autorských právech Copyright

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Nastavení programu pro práci v síti

Nastavení programu pro práci v síti Nastavení programu pro práci v síti Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže popsat všechny možné stavy ve vašem

Více

CADKON ARCHITECTURE

CADKON ARCHITECTURE Slovenský doplněk pro CADKON+ 2018 ARCHITECTURE www.cadkon.eu www.cadnet.cz, helpdesk.cadkon.eu, www.graitec.com CADKON+ 2018 slovenský doplněk Slovenský doplněk je určen pro slovenské zákazníky používající

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Kompletní instalace (serverová část) str. 03 Aktivace produktu první spuštění str. 10 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti

Více

Replikace je proces kopírování a udržování databázových objektů, které tvoří distribuovaný databázový systém. Změny aplikované na jednu část jsou

Replikace je proces kopírování a udržování databázových objektů, které tvoří distribuovaný databázový systém. Změny aplikované na jednu část jsou Administrace Oracle Replikace je proces kopírování a udržování databázových objektů, které tvoří distribuovaný databázový systém. Změny aplikované na jednu část jsou zachyceny a uloženy lokálně před posláním

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Wonderware Historian. Příklady vícevrstvých architektur. Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o.

Wonderware Historian. Příklady vícevrstvých architektur. Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o. Wonderware Historian Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian Server využití vícevrstvé architektury Historizační databáze Wonderware Historian

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

ASSET Server

ASSET Server Trade FIDES, a.s. ASSET Server 1.0.12.0 (aktualizace - 4/2014) Popis software Manuál správce systému 2 ASSET Server manuál technika Obsah 1 Úvod...4 1.1 Popis software...4 2 Instalace software...5 2.1

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

AIDA64 Extreme. Příručka k nastavení. v 1.1 30. 07. 2014.

AIDA64 Extreme. Příručka k nastavení. v 1.1 30. 07. 2014. Příručka k nastavení v 1.1 30. 07. 2014. je vyvíjen společností FinalWire s.r.o. Copyright 1995-2014 FinalWire s.r.o. Tento dokument byl vytvořen společností ABSEIRA s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Copyright

Více

Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011

Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011 Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011 Obnova vašeho systému kdykoli, kamkoli a během několika minut Co je Symantec System Recovery? Symantec System Recovery 2011, dříve známý jako

Více

Software programové vybavení. 1. část

Software programové vybavení. 1. část Software programové vybavení 1. část Software Vše co není HW je SW = pojem se někdy vztahuje jak na programy, tak na data Oživuje hardware (zdaleka ne jen počítače) Je-li přítomen procesor, musí být i

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP

Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 15. 6. 2015, verze 1.00 Základní informace

Více

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA Vážený zákazníku, máte k dispozici médium, s jehož pomocí můžete na svém systému zprovoznit funkce čipové karty ProID+. Pro správnou funkčnost

Více

Fides Software Storage Client

Fides Software Storage Client Trade FIDES, a.s. Fides Software Storage Client 1.0.2.0 (aktualizace - 4/2014) Popis programu Manuál správce systému 2 Fides Software Storage Client manuál správce Obsah 1 Úvod...3 1.1 Popis software...3

Více

Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows

Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows Tento návod popisuje možnost provozovat Docházku 3000 pod zdarma dostupným operačním

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS 1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS Pro přístup do administrace služby GTS Bezpečný Internet používejte zákaznický WebCare GTS Czech, který je přístupny přes webové

Více

Název prezentace 1. Poskytovatel garantovaných služeb NDC včetně kybernetické bezpečnosti ve státní správě

Název prezentace 1. Poskytovatel garantovaných služeb NDC včetně kybernetické bezpečnosti ve státní správě Název prezentace 1 Poskytovatel garantovaných služeb NDC včetně kybernetické bezpečnosti ve státní správě PoC Oracle Public Cloud Dušan Kučera SPCSS Jaroslav Novotný ORACLE Název prezentace str. 2 Vznik

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE OTE Launcher Manager 1/13 Obsah Použité zkratky... 2 1 Úvod... 3 2 Nastavení systému uživatele... 3 2.1 Konfigurace stanice... 3 2.2 Distribuce aplikace OTE Launcher Manager... 3 2.3 Download aplikace

Více

Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012

Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012 Novell Open Enterprise Server Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012 Řízení sítí na těch nejstabilnějších základech Novell Open Enterprise Server Open Enterprise Server (OES) nabízí jedinečnou možnost

Více

Fides Software Storage Administrator

Fides Software Storage Administrator Trade FIDES, a.s. Fides Software Storage Administrator 1.0.2.0 (aktualizace - 7/2014) Popis programu Manuál správce systému 2 Fides Software Storage Administrator manuál správce Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Popis

Více

VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL

VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL Petr Štefan Václav Trunec, KP-sys, Čacké 155, Pardubice 1 Úvod Firma KP-SYS spol. s r. o. dodává na náš trh integrované

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

IW3 MS SQL SERVER 2014

IW3 MS SQL SERVER 2014 Instalace a konfigurace IW3 MS SQL SERVER 2014 Ing. Peter Solár, MCITP EA solar@pocitacoveskoleni.cz 1 OSNOVA 1. příprava instalace SQL serveru 2. instalace SQL serveru 3. základní konfigurace SQL serveru

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

O Apache Derby detailněji. Hynek Mlnařík

O Apache Derby detailněji. Hynek Mlnařík O Apache Derby detailněji Hynek Mlnařík Agenda Historie Vlastnosti Architektura Budoucnost Historie 1997 Cloudscape Inc. - JBMS 1999 Informix Software, Inc. odkoupila Cloudscape, Inc. 2001 IBM odkoupila

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

TECHNICKÁ PODPORA. Systémové požadavky Instalace Licencování a aktivace Náplň technické podpory Formy předplatného Kontakty

TECHNICKÁ PODPORA. Systémové požadavky Instalace Licencování a aktivace Náplň technické podpory Formy předplatného Kontakty TECHNICKÁ PODPORA Systémové požadavky Instalace Licencování a aktivace Náplň technické podpory Formy předplatného Kontakty Komu je technická podpora určena? Technická podpora je určená zákazníkům společnosti.

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE OTE Launcher Manager 1/20 Obsah Použité zkratky... 2 1 Úvod... 3 2 Nastavení systému uživatele... 3 2.1 Konfigurace stanice... 3 2.2 Distribuce aplikace OTE Launcher Manager... 3 2.3 Download aplikace

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 4 5 Oracle průvodce správou,

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Statistica, kdo je kdo?

Statistica, kdo je kdo? Statistica, kdo je kdo? Newsletter Statistica ACADEMY Téma: Typy instalací Typ článku: Teorie Někteří z vás používají univerzitní licence, někteří síťové, podnikové atd. V tomto článku Vám představíme,

Více

!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! Pokyny k instalaci

!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! Pokyny k instalaci S B N - Start Správa bytů a nemovitostí Pokyny k instalaci!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

C# - Databáze úvod, ADO.NET. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

C# - Databáze úvod, ADO.NET. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí C# - Databáze úvod, ADO.NET Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Co je to databáze? Databáze je určitá uspořádaná množina informací

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Co je nového v aplikaci PaperPort 12?

Co je nového v aplikaci PaperPort 12? Vítejte! Aplikace PaperPort společnosti Nuance je softwarový balíček pro správu dokumentů pracovní plochy, který vám usnadní skenování, uspořádání, sdílení, správu a přístup k papírovým a digitálním dokumentům

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Nastavení provozního prostředí webového prohlížeče pro aplikaci

Nastavení provozního prostředí webového prohlížeče pro aplikaci Nastavení provozního prostředí webového prohlížeče pro aplikaci IS DP Informační systém o datový prvcích verze 2.00.00 pro uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 23. 06.

Více

Vladimír Mach. @vladimirmach 2. 1. 2013

Vladimír Mach. @vladimirmach 2. 1. 2013 Vladimír Mach @vladimirmach 2. 1. 2013 SQL Server Compact Edition Jednoduchá relační databáze Použití i v malých zařízeních s omezenými zdroji Dříve pod názvem SQL Server Mobile Časté využití při programování

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals Srovnání desktopových OS a NOSs workstation síťové OS (NOSs) jednouživatelské jednoúlohové bez vzdáleného přístupu místní přístup k souborům poskytují a zpřístupňují

Více

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0 1.1 Automatické aktualizace RIBTEC Pomocí nového Prostředí automatických aktualizací můžete udržovat Váš software stavební statiky RIBTEC od verzí 15.0 a vyšších na aktuálním stavu. Tento systémový nástroj

Více

IBM DB2 Universal Database. Poznámky k verzi. Verze 8.2 FixPak 3 (ekvivalent verze 8.1 Fixpak 10)

IBM DB2 Universal Database. Poznámky k verzi. Verze 8.2 FixPak 3 (ekvivalent verze 8.1 Fixpak 10) IBM DB2 Universal Database Poznámky k verzi Verze 8.2 FixPak 3 (ekvivalent verze 8.1 Fixpak 10) IBM DB2 Universal Database Poznámky k verzi Verze 8.2 FixPak 3 (ekvivalent verze 8.1 Fixpak 10) Než použijete

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz Databáze II 1. přednáška Helena Palovská palovska@vse.cz Program přednášky Úvod Třívrstvá architektura a O-R mapování Zabezpečení dat Role a přístupová práva Úvod Co je databáze Mnoho dat Organizovaných

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Efektivní ochrana dat ve virtualizovaném prostředí. Marek Bradáč

Efektivní ochrana dat ve virtualizovaném prostředí. Marek Bradáč Efektivní ochrana dat ve virtualizovaném prostředí Marek Bradáč Agenda Představení TSM for Virtual Environments 6.2 Praktická ukázka (video) 2 Úvod IBM Tivoli Storage Manager Vám může pomoci: Snížením

Více

Základní informace a postup instalace systému ISAO

Základní informace a postup instalace systému ISAO Základní informace a postup instalace systému ISAO Informační systém Auditního orgánu, verze 1.18.00 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 16. 5. 2016, verze 1.00 Základní informace

Více

Windows 2008 R2 - úvod. Lumír Návrat

Windows 2008 R2 - úvod. Lumír Návrat Windows 2008 R2 - úvod Lumír Návrat Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka www.rexcontrols.cz www.contlab.eu www.pidlab.com Ovladač systému REX pro 1-Wire (modul OwsDrv) Uživatelská příručka REX Controls s.r.o. Verze 2.10.7 (revize 2) Plzeň 16.12.2015 Obsah 1 Ovladač OwsDrv a

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Základní principy XML

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Základní principy XML 10 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Export a import dat Formát XML a SQL server Zálohování a obnova

Více

InTouch Příklady architektur

InTouch Příklady architektur Příklady architektur Michal Tauchman, Marek Feuermann Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Přehled aktualizací dokumentu 06/2003: Aktualizace na verzi 8.0; hlavní změny oproti předchozí verzi (pro 7.11) jsou v

Více