Co je nového v aplikaci QuarkXPress 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je nového v aplikaci QuarkXPress 9"

Transkript

1 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 9

2 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress App Studio...4 Export do formátu Blio...6 Export do formátu epub...8 Podmíněné styly...9 Plovoucí popisky...11 Odrážky a číslování...14 Vylepšení tabulek...16 Zobrazení Editoru článku...17 Vylepšení předloh stylu...18 Doplněk Klonovač...19 Doplněk Galerie obrázků...21 Doplněk Linkster...24 Doplněk Tvorba tvarů (ShapeMaker)...26 Různá vylepšení...29 Legislativní upozornění...30 ii CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

3 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 9 QuarkXPress 9 pokračuje v myšlence ponechat výtvarníka v centru kreativního procesu a dává výtvarníkům nástroje pro přímé publikování pro zařízení iphone, ipad a další digitální přístroje. Díky kombinaci produktu zaměřeného na výtvarníka a novým funkcím, které zvyšují produktivitu, je QuarkXPress 9 nejspolehlivější nástroj pro přípravu designu tištěných publikací nyní i nejjednodušší a nejvýkonnější nástroj pro digitální design a publikování. Tento dokument poskytuje základní informace o nových funkcích aplikace QuarkXPress 9. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 3

4 APP STUDIO App Studio Funkce App Studio umožňuje vytvořit přizpůsobenou aplikaci pro ipad, distribuovat tuto aplikaci prostřednictvím obchodu Apple App Store a poté vytvořit a publikovat obsah, který mohou vaši zákazníci v rámci vaší aplikace koupit a stáhnout. To znamená, že můžete snadno vzít svůj existující (nebo nový) obsah a zpřístupnit jej milionům uživatelů přístroje ipad prostřednictvím největšího obchodu s aplikacemi na světě. Každá aplikace, kterou vytvoříte, může obsahovat jeden nebo více titulů. Titul je periodická publikace. Pokud například publikujete několik digitálních časopisů, můžete v rámci jedné aplikace publikovat každý časopis jako samostatný titul. Když koncový uživatel otevře aplikaci, uvidí seznam titulů v knihovně aplikace. V aplikaci nemusíte publikovat více než jeden titul. Můžete rovněž distribuovat konkrétní titul prostřednictvím více aplikací. Vydání je konkrétní vydání titulu. Pokud například daný titul publikujete měsíčně, budete vytvářet dvanáct vydání tohoto titulu ročně. Vydání z App Studio můžete vytvářet v aplikaci QuarkXPress a poté je exportovat a odeslat na vaši webovou stránku. Uživatelé poté mohou koupit a stáhnout tato vydání v rámci vaší aplikace. Vztah mezi vydavateli, aplikacemi, tituly a vydáními. Napravo je ukázkový model, ve kterém jeden vydavatel má jednu aplikaci a jeden titul. Do vydání App Studio můžete pomocí palety Interaktivita aplikace pro tablet (nabídka Okno) přidat různé typy interaktivity, včetně prezentací, filmů, tlačítek, zvuku a HTML. 4 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

5 APP STUDIO Paleta Interaktivita aplikace pro tablet (horní oblast) Aplikaci pro hostování vašeho obsahu můžete vytvořit dvěma způsoby. App Studio obsahuje testovací aplikaci, kterou můžete použít pro testování svých titulů a vydání. Funkce App Studio není obsažena v aplikaci QuarkXPress 9.0, ale bude k dispozici krátce po jejím vydání. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 5

6 EXPORT DO FORMÁTU BLIO Export do formátu Blio Čtečka e-knih Blio je bezplatná multiplatformní aplikace, kterou je možné používat pro čtení multimediálně obohaceného obsahu ve formátu e-knih Blio na široké škále zařízení, včetně počítačů se systémem Windows a (již brzy) i na platformách ios, Android, a Silverlight. e-kniha zobrazená ve čtečce Blio. Export do formátu Blio v aplikaci QuarkXPress má několik výhod: Vaše e-knihy vypadají skvěle, jsou zachována písma i koncový vzhled vytvořený v aplikaci QuarkXPress. Do svých e-knih můžete přidávat interaktivní obsah, například videa, prezentace a HTML obsah. Čtenáři mohou přepnout do zobrazení přetékaného textu, kdy se obsah zobrazí bez nastaveného koncového vzhledu, ale zato s písmy, která je možné měnit nebo upravovat jejich velikost. Můžete prodávat svůj obsah prostřednictvím knihkupectví Blio, takže uživatelé mohou snadno koupit váš obsah a zobrazit jej na více zařízeních. Čtenáři mohou do e-knih přidávat poznámky, vyhledávat specifické texty a dokonce si mohou nechat aplikací texty nahlas předčítat. Do e-knih Blio je možné snadno přidat interaktivitu. Chcete-li například přidat obrázkovou prezentaci, stačí jednoduše vybrat obrázkový rámeček a ukázat na složku s obrázky. Když si koncový uživatel prohlíží exportovaný projekt, v obrázkovém rámečku se postupně zobrazují jednotlivé obrázky. 6 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

7 EXPORT DO FORMÁTU BLIO Dialogové okno Interaktivní atributy (Objekt > Digitální publikování >Interaktivnost Blio) umožňuje přeměnit obrázkový rámeček na okno s obrázkovou prezentací. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 7

8 EXPORT DO FORMÁTU EPUB Export do formátu epub epub je otevřený standard pro elektronické knihy a webové publikace stanovený organizací International Digital Publishing Forum (www.idpf.org). Dokumenty epub, využívající jazyk XHTML, byly v roce 2007 představeny jako následovníci formátu e-knih Open ebook. Pomocí funkce aplikace QuarkXPress pro export do formátu epub můžete v zobrazení přetékaného textu vybrat texty a obrázky ze sestavy QuarkXPress a převést je na textové a obrázkové součásti. Poté můžete nastavit pořadí obsahu a přidat značky obsahu pro konzistentní zobrazování a vyexportovat strukturalizovanou e-knihu vhodnou pro libovolnou čtečku e-knih, která podporuje standard epub, včetně zařízení ipad, Sony Reader a NOOK. e-knihy ve formátu epub můžete rovněž odeslat na službu Amazon pro čtečky Kindle. 8 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

9 PODMÍNĚNÉ STYLY Podmíněné styly Podmíněné styly umožňují automaticky aplikovat formátování textu na základě obsahu tohoto textu. Uvažujme například konvence formátování textu zobrazené v následujícím obrázku: Text, který je možné formátovat pomocí podmíněných stylů Zde použité konvence je možné popsat takto: 1 Na první odstavec aplikuj odstavcovou předlohu stylu "Headline". 2 Na první větu druhého odstavce aplikuj textovou předlohu stylu "Bold Body". 3 Až do konce článku aplikuj odstavcovou předlohu stylu "Body". 4 Po dosažení konce se otoč, a cestou směrem k začátku aplikuj textovou předlohu stylu "Byline" až ke znaku "em dash" (em linka). Každý krok je proveden až po provedení předchozího kroku, a to v místě textu, ve kterém se předchozí krok dokončil. Pokud některý krok selže, zbytek kroků není proveden. Funkce Podmíněných stylů umožňuje takového instrukce zachytit a automaticky je aplikovat na text. Výše uvedené podmínky můžete například implementovat následujícím podmíněným stylem: CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 9

10 PODMÍNĚNÉ STYLY Podmíněný styl, který vytvoří výše uvedené formátování Po zachycení těchto pravidel do podmíněného stylu můžete nastavit styl odstavců textu jednoduchým zvolením odstavců a klepnutím na název podmíněného stylu v paletě Podmíněné styly. Paleta Podmíněné styly 10 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

11 PLOVOUCÍ POPISKY Plovoucí popisky Funkce Plovoucí popisky umožňuje vytvářet rámečky, které jsou vždy zobrazeny na stejné stránce nebo na stejném archu jako obsah, ke kterému náleží. Například: Můžete vytvořit obrázky a texty, které budou vždy na stejné stránce jako obsah, ze kterého je na ně odkazováno. Můžete vytvořit citace, které se automaticky posunou na jinou stránku, pokud dojde k přetečení zdroje textu, ke kterému patří. Můžete vytvořit "plovoucí" ikony, které budou vždy umístěny nalevo od odstavce a budou označovat, zda se jedná o odstavec obsahující tip, poznámku, výstrahu a tak podobně. Plovoucím popiskem se myslí rámeček, který je vždy zobrazen na stejné stránce nebo na stejném archu jako obsah, ke kterému náleží. Každý plovoucí popisek je svázán s určitým bodem v textovém řetězu pomocí vazby plovoucího popisku. Vazba plovoucího popisku teče společně s textem podobně jako jakýkoli znak. Pokud vazba plovoucího popisku přeteče na následující stránku nebo na následující arch, plovoucí popisek se přesune za ní. Jsou-li zobrazena vodítka, jsou všechny existující vazby plovoucího popisku propojeny linkou se svými plovoucími popisky. Vazba plovoucího popisku s přiřazeným plovoucím popiskem Pozice plovoucího popisku v sestavě je dána dvěma okolnostmi: Umístěním jeho vazby. Plovoucí popisek je vždy na stejné stránce nebo na stejném archu jako jeho vazba. Nastavením vazby plovoucího popisku. Plovoucí popisek můžete umístit relativně k archu, stránce, rámečku nebo buňce obsahující vazbu, odstavci obsahujícímu vazbu nebo samotné vazbě plovoucího popisku. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 11

12 PLOVOUCÍ POPISKY Plovoucí popisek můžete například nastavit tak, aby jeho vodorovná poloha byla vždy naproti vnějšímu okraji, ale jeho svislá poloha byla vždy zarovnána s odstavcem, který obsahuje jeho vazbu plovoucího popisku. Nastavení takové konfigurace vypadá následovně: Nastavení plovoucího popisku s pevnou vodorovnou polohou a proměnlivou svislou polohou Je důležité si uvědomit, že nastavení pro plovoucí popisky jsou uložena s jeho vazbou, ne s vlastním plovoucím popiskem. Polohu plovoucího popisku můžete upravit přímo nakonfigurováním jeho vazby nebo aplikováním stylu plovoucího popisku na jeho vazbu. Styl plovoucího popisku je pojmenovaná sada nastavení plovoucího popisku, který je zobrazen na paletě. Styly plovoucích popisků jsou užitečné v dokumentech, ve kterých neustále používáte různá nastavení plovoucích popisků. Místo opakovaného vytváření těchto nastavení můžete jednoduše vybrat vazbu plovoucího popisku a klepnout na odpovídající styl v paletě Styly plovoucích popisků. 12 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

13 PLOVOUCÍ POPISKY Paleta Styly plovoucích popisků Styly plovoucích popisků si můžete představit jako předlohy stylu. Podobně jako předlohy stylu a další zdroje je i styly plovoucích popisků možné spravovat pomocí Job Jackets. Vazbu plovoucího popisku je možné zvolit nebo zrušit její zvolení. Je-li vazba plovoucího popisku zvolena, má červený okraj a její styl (pokud existuje) je vybrán v paletě Styly plovoucích popisků. Zvolená (vlevo) a nezvolená (vpravo) vazba plovoucího popisku Pokud je vypnuto zobrazování vodítek, uvidíte pouze zvolenou vazbu plovoucího popisku. Pokud vyjmete nebo zkopírujete a vložíte text, který obsahuje vazbu plovoucího popisku, ke kterému je přiřazen plovoucí popisek, tento plovoucí popisek bude vyjmut nebo zkopírován a vložen společně s textem. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 13

14 ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ Odrážky a číslování Místo ručního vytváření a formátování odrážek a číslování můžete vytvořit seznamy odrážek a číslování se styly odrážek, styly číslování a styly osnovy. Styl odrážky popisuje, jak má odrážka vypadat, jak daleko má být umístěna od textu a jak má být zarovnána. Dialogové okno Upravit styl odrážky Styl číslování popisuje, jak má číslo vypadat, jaký formát má mít, jak daleko má být umístěno od textu a jak má být zarovnáno. Dialogové okno Upravit styl číslování 14 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

15 ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ Styl osnovy definuje odsazení pro maximálně devět vnořených úrovní. Styl odrážky nebo číslování můžete přiřadit ke každé úrovni. Můžete rovněž zvolit, zda se mají přidat čísla z předchozích úrovní, jako je to možné udělat v některých typech osnov. Dialogové okno Upravit styl číslování Chcete-li použít styl odrážky, číslování nebo osnovy, použijte rozvírací nabídku /123 na pravé straně karty Styl odstavce v paletě Míry. Pokud jste použili styl osnovy, můžete pomocí tlačítek Zmenšit odsazení a Zvětšit odsazení zmenšit nebo zvětšit úroveň odsazení odstavce. Rozvírací nabídka /123 a tlačítka odsazení CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 15

16 VYLEPŠENÍ TABULEK Vylepšení tabulek Protože se tabulky často nevejdou pouze na jednu stránku nebo arch - nebo do prostoru vyhrazeného v návrhu - mohou tabulky automaticky pokračovat na jiném místě, kdekoli v sestavě. Tabulky mohou pokračovat dvěma způsoby: Ukotvení tabulky do textového rámečku. Toto je upřednostňovaný způsob rozdělení tabulky ve většině situací, protože je nejsnadněji použitelný. Ruční přerušení tabulky. Tento postup je nutný v případě, že tabulku dělíte horizontálně (například když chcete umístit prvních několik sloupců tabulky na jednu stránku a zbývající sloupce na jinou stránku). Jsou-li tabulky takto rozděleny, může být potřeba k nim přidat legendu s popisem tabulky. Legendu můžete přidat ve formě automaticky vytvořených a synchronizovaných řádků záhlaví a zápatí a můžete vytvořit speciální záhlaví tabulky s textem "pokračování", která budou umístěna do všech tabulek za první částí. V této rozdělené tabulce jsou první dva řádky - záhlaví tabulky a záhlaví sloupců - opakovány jako řádky záhlaví v dalších výskytech tabulky. První řádek je opakované záhlaví. 16 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

17 ZOBRAZENÍ EDITORU ČLÁNKU Zobrazení Editoru článku Zobrazení Editoru článku vám umožňuje koncentrovat se pouze na text článku a nenechat se rozptylovat formátováním sestavy. V zobrazení Editor článku má veškerý text stejnou velikost a stejné písmo, text vyplňuje celé okno a zobrazeno je pouze nejzákladnější formátování textu (například tučné a kurzíva). Červené pozadí indikuje, že text přetekl za poslední textový rámeček nebo cestu v článku. Chcete-li zobrazit obsah aktivního článku v novém okně Editor článku, zvolte rámeček nebo řádek obsahující cílový článek a zvolte Zobrazit > Editor článku. (Je-li již okno Editor článku otevřeno, článek zvoleného objektu se zobrazí v tomto okně.) Chcete-li pozorovat celkový vzhled stránky v průběhu úprav textu, umístěte okno Editor článku vedle okna sestavy, ve které je zobrazen stejný článek. Článek v zobrazení sestavy (vlevo) a v okně Editor článku (vpravo) CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 17

18 VYLEPŠENÍ PŘEDLOH STYLU Vylepšení předloh stylu Nabídka palety Předlohy stylu a kontextová nabídka pro předlohy stylu poskytuje následující nové možnosti: Použít Předlohu stylu a zachovat místní řezy: Použije zvolenou předlohu stylu a ponechá beze změny pouze místní řezy (například tučné písmo a kurzívu). Použít Předlohu stylu a zachovat místní řezy a styly OpenType: Použije zvolenou předlohu stylu a ponechá beze změny místní řezy (například tučné písmo a kurzívu) a styly OpenType. Použít Předlohu stylu a odstranit místní formátování: Použije zvolenou předlohu stylu a odstraní veškeré místní formátování. Ekvivalentní se stisknutím Option / Alt a klepnutím na název předlohy stylu. Použít Předlohu stylu a odstranit místní formátování odstavce: Použije zvolenou předlohu stylu a odstraní pouze místní formátování odstavce. Všechna místní formátování znaků zůstanou beze změny. Použít Předlohu stylu a zachovat vzhled: Použije zvolenou předlohu stylu a navíc veškerá místní formátování potřebná pro zachování současného vzhledu odstavce. Pokud použijete jeden z následujících příkazů, QuarkXPress použije označenou předlohu stylu odstavce na vybraný text a poté, pokud je v předloze stylu nastaven Další styl, použije tento styl na následující odstavec. Tento proces pokračuje, dokud QuarkXPress nedojde k odstavci, který nemá definován Další styl. Následují možnosti této funkce: Použít Další styl: Aplikuje předlohy stylu pomocí Dalšího stylu. Použít Další styl a zachovat místní řezy: Použije předlohy stylů pomocí Dalšího stylu a ponechá beze změny místní řezy (například tučné písmo a kurzívu). Použít Další styl, zachovat místní řezy a styly OpenType: Použije předlohy stylů pomocí Dalšího stylu a ponechá beze změny místní řezy (například tučné písmo a kurzívu) a styly OpenType. Použít Další styl a odstranit místní formátování: Použije předlohy stylů pomocí Dalšího stylu a navíc veškerá místní formátování potřebná pro zachování současného vzhledu všech odstavců. 18 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

19 DOPLNĚK KLONOVAČ Doplněk Klonovač Pomocí doplňku Klonovač můžete kopírovat zvolené objekty na stejné místo na jiných stránkách nebo v jiném projektu. Můžete rovněž kopírovat stránky do samostatného projektu. Při použití doplňku Klonovač nejdříve vyberte objekty, které chcete klonovat, nebo chcete-li klonovat celé stránky, zrušte označení všech objektů. Poté vyberte Služby > Klonovač pro zobrazení dialogového okna Klonovač. Dialogové okno Klonovač V oblasti Zdroj pro klonování můžete vybrat, co chcete klonovat. Klepnutím na Výběr provedete klonování zvolených objektů nebo klepnutím na Stránky provedete klonování rozsahu stránek (určeno absolutní pozicí). V oblasti Cíl klonování můžete vybrat, kam chcete klonovaný obsah vložit. Vyberte možnost v rozvírací nabídce Cíl: Současná sestava: Zkopíruje zvolené objekty na jiné místo v této sestavě. Soubor Quarku: Zkopíruje zvolené objekty nebo stránky do existujícího projektu QuarkXPress. Nový projekt: Zkopíruje zvolené objekty nebo stránky do nového projektu QuarkXPress. Nová sestava: Zkopíruje zvolené objekty nebo stránky do nové sestavy v tomto projektu QuarkXPress. Rozdělit na jednotlivé stránky: Z každé kopírované stránky vytvoří soubor jednostránkového projektu. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 19

20 DOPLNĚK KLONOVAČ Rozdělit sestavy do projektů: Z každé sestavy v tomto projektu vytvoří projekt s jednou sestavou. Všechny otevřené sestavy: Zkopíruje zvolené objekty do všech sestav v tomto projektu. [název sestavy]: Zkopíruje zvolené objekty nebo stránky do této sestavy. Do pole Na stránku zadejte cílovou stránku. Pokud klonujete výběr, použijte pole Kopií pro zadání počtu kopií, které chcete ze zvolených objektů vytvořit. Pokud je například Na stránku nastaveno na 2 a Kopií na 5, vytvoří se kopie na stránky 2, 3, 4, 5 a 6. Pracujete-li s dvoustránkovou sestavou, umístí se kopie na obě stránky archu. Klonujete-li stránky, označte Vytvořit oddíl(y) pro vytvoření oddílů v klonovaných stránkách. Poté vyberte: Zachovat souvislé: Zachová všechny kopie stránky v cílové sestavě v jednom oddílu, přestože jsou původně z různých oddílů. Více oddílů: Obsahuje-li vybraný rozsah stránek oddělovače oddílů, budou v kopiích tyto oddělovače zachovány. Klonujete-li do nového projektu nebo rozdělujete-li kopie do více projektů, označte Kopírovat předlohy stylu pro vložení všech předloh stylu ze zdrojové sestavy do nového projektu nebo projektů. Neoznačíte-li toto pole, zkopírují se pouze použité předlohy stylů. 20 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

21 DOPLNĚK GALERIE OBRÁZKŮ Doplněk Galerie obrázků S doplňkem Galerie obrázků můžete ze složky obrázkových souborů automaticky vytvořit galerii obrázků. Stránka vytvořená doplňkem Galerie obrázků Chcete-li použít doplněk Galerie obrázků v aktivní sestavě, zvolte Služby > Galerie obrázků. Zobrazí se dialogové okno Galerie obrázků. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 21

22 DOPLNĚK GALERIE OBRÁZKŮ Dialogové okno Galerie obrázků Velikosti rámečků, ze kterých se galerie vytvoří, můžete ručně upravit vložením hodnot do polí Velikost rámečku. Poté klepněte na Pevná velikost. (Pokud klepnete na Automatická velikost, budou hodnoty ze sekce Velikost rámečku ignorovány.) Do pole Mezera zadejte požadovanou vzdálenost mezi obrázky. Informace o počtu řádků a sloupců, které mají galerii tvořit, zadejte do polí řádky a sloupce. Má-li aplikace upravit velikost rámečků automaticky podle nastaveného počtu řádků a sloupců, zvolte Automatická velikost. Pokud klepnete na Automaticky vyplnit stránky s omezením na pevnou velikost, velikosti rámečků se nastaví automaticky s ohledem na jejich proporce, přičemž hodnoty v sekci Velikost rámečku se použijí jako maximální velikost. Označením políčka Přidat informaci o obrázku přidáte pod každý obrázkový rámeček textový rámeček s informacemi o názvu, rozlišení, rozměrech v pixelech, barevném prostoru a formátu obrázkového souboru. Chcete-li informace o obrázkovém souboru omezit pouze na jeho název, označte Jen název. Pro nastavení velikosti písma těchto informací označte Velikost písma (pokud neoznačíte toto zaškrtávací políčko, bude použita textová předloha stylu Normální). Chcete-li na obrázkové rámečky aplikovat efekt vrženého stínu, označte Vrhnout stín a zadejte odsazení vrženého stínu do pole Odsazení. Ovládací prvky Tvar rámečku umožňují nastavit tvar obrázkových rámečků. Pro použití výchozích atributů obrázkového rámečku určených v předvolbách nástroje (list QuarkXPress/Upravit > Předvolby > Nástroje), označte Použít předvolby nástroje. Nezaškrtnete-li toto políčko, budou mít obrázkové rámečky bílé pozadí. V sekci Velikost obrázku vyberte jednu z těchto možností: 22 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

23 DOPLNĚK GALERIE OBRÁZKŮ Importovat: Umožňuje specifikovat měřítko, se kterým budou obrázky importovány. Chcete-li změnit i velikost rámečku, aby odpovídal velikosti obrázku, označte Rámeček podle obrázku. Upozorňujeme, že tím se mohou potlačit některá nastavení v sekci Velikost a rozložení nového rámečku. Proporčně přizpůsobit rámečku: Umístí obrázek do rámečku tak, aby byly zachovány proporce. Roztáhnout do rámečku: Umístí obrázek do rámečku tak, že nebere ohled na proporce. Označte Zpracovat i podsložky pro přidání obrázků i z podsložek cílové složky. Chcete-li vybrat cílovou složku a zahájit zpracování, klepněte na Zpracovat složku. Pro zahájení procesu s aktuálně zvolenou cílovou složkou klepněte na OK. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 23

24 DOPLNĚK LINKSTER Doplněk Linkster S doplňkem Linkster můžete řetězit a odstraňovat zřetězení textových rámečků bez nebezpečí přetečení. Chcete-li použít Linkster, vyberte nejdříve objekty, které chcete zřetězit nebo odstranit jejich zřetězení. Poté vyberte Služby > Linkster pro zobrazení dialogového okna Linkster. Dialogové okno Linkster Klepnutím na Výběr zrušíte zřetězení zvolených objektů nebo klepnutím na Stránky zrušíte zřetězení rozsahu stránek (určeno absolutní pozicí). Chcete-li zrušit zřetězení článků, klepněte na Zrušit řetězení a vyberte jednu z následujících možností: Volba 1 vytvoří tři články: jeden pro rámečky před zvoleným rámečkem, jeden pro zvolený rámeček a jeden pro rámečky za zvoleným rámečkem. Volba 2 vytvoří dva články: jeden pro rámečky před a za zvoleným rámečkem a druhý pro zvolený rámeček. 24 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

25 DOPLNĚK LINKSTER Volba 3 vytvoří dva články: jeden pro rámečky před zvoleným rámečkem a pro zvolený rámeček a druhý pro rámečky za zvoleným rámečkem. Volba 4 vytvoří dva články: jeden pro rámečky před zvoleným rámečkem a druhý pro zvolený rámeček a pro rámečky za zvoleným rámečkem. Chcete-li zřetězit textové rámečky, klepněte na Propojit. Je-li zvolena položka Stránky tato možnost zřetězí pouze rámečky, pro které bylo doplňkem Linkster zrušeno zřetězení. Je-li zvoleno Výběr, Linkster se pokusí zřetězit zvolené rámečky v pořadí, v jakém jste je zvolili. Klepněte na Ponechat text v jejich rámečcích, aby se doplněk pokusil po zřetězení ponechat text ve stejných rámečcích. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 25

26 DOPLNĚK TVORBA TVARŮ (SHAPEMAKER) Doplněk Tvorba tvarů (ShapeMaker) S doplňkem Tvorba tvarů můžete vytvářet širokou škálu různých tvarů. Veškerá nastavení jsou libovolně upravitelná a lze je uložit do předvoleb. Náhledy v reálném čase usnadňují prohlížení výsledné podoby vytvářeného produktu. Můžete vytvořit buď zcela nové objekty nebo použít nové tvary na existující rámečky. Pro otevření dialogového okna Tvorba tvarů vyberte Služby > Tvorba tvarů. Karta Vlny v dialogovém okně Tvorba tvarů umožňuje vytvořit rámečky se zvlněnými stranami. Chcete-li použít tuto kartu, popište požadovanou vlnu do sekcí Vlna 1 a Vlna 2 a poté je přiřaďte ke čtyřem stranám rámečku pomocí ovládacích prvků ve vrchní části karty. Karta Vlny v dialogovém okně Tvorba tvarů Karta Mnohoúhelníky v dialogovém okně Tvorba tvarů umožňuje vytvořit mnohoúhelníkové rámečky. 26 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

27 DOPLNĚK TVORBA TVARŮ (SHAPEMAKER) Karta Mnohoúhelníky v dialogovém okně Tvorba tvarů Karta Spirály v dialogovém okně Tvorba tvarů (Služby > Tvorba tvarů) umožňuje vytvořit objekty ve tvaru spirály. Karta Spirály v dialogovém okně Tvorba tvarů Karta Obdélníky v dialogovém okně Tvorba tvarů (Služby > Tvorba tvarů) umožňuje vytvořit obdélníkové rámečky s přizpůsobenými rohy. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 27

28 DOPLNĚK TVORBA TVARŮ (SHAPEMAKER) Karta Obdélníky v dialogovém okně Tvorba tvarů Karta Volby v dialogovém okně Tvorba tvarů (Služby > Tvorba tvarů) umožňuje uložit nastavení, která můžete znovu použít později. Karta Volby v dialogovém okně Tvorba tvarů 28 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

29 RŮZNÁ VYLEPŠENÍ Různá vylepšení Kromě ostatních vylepšeních, o kterých si zde můžete přečíst, obsahuje QuarkXPress 9 ještě následující vylepšení: Nyní můžete zamknout proporce rámečků a obrázků, takže jejich strany zůstanou ve stejném poměru, i když změníte jejich velikost. Nyní můžete importovat soubory aplikace Excel ve formátu.xls a.xlsx. (Pouze východoasijské edice) Když zobrazíte dialogové okno Rubi pro nové rubi, aplikace automaticky vyplní toto pole fonetickým přepisem základního textu ze vstupního editoru (IME). Tato funkce pracuje s jazyky, pro které jsou k dispozici slovníky IME (v tuto chvíli pouze čínština a japonština). (Pouze východoasijské edice) Můžete automaticky aplikovat rubi na několik slov (oddělených mezerami nebo interpunkcí) zvolením rozsahu textu a poté stisknutím Command+Option+Shift+R/Ctrl+Alt+Shift+R. QuarkXPress 9 zlepšuje vyhledávání instalací filtru Spotlight pro Mac OS a modulu IFilter pro Windows. Nyní můžete použít funkci Mac OS QuickLook pro nahlédnutí do souborů QuarkXPress a QuarkCopyDesk. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 29

30 LEGISLATIVNÍ UPOZORNĚNÍ Legislativní upozornění Quark, Inc. a poskytovatelé jeho licencí. Všechna práva vyhrazena. Chráněno následujícími patenty USA: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; a dalšími souvisejícími patenty. Quark, logo Quark, QuarkXPress a QuarkCopyDesk jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Quark, Inc. a jejích přidružených společností v USA a/nebo dalších zemích. Všechny ostatní značky jsou majetkem odpovídajících vlastníků. Barvy PANTONE zobrazené programem nebo v dokumentaci nemusí zcela vyhovovat standardům PANTONE. Přesné barvy najdete v příručkách PANTONE. PANTONE a další obchodní značky Pantone, Inc. jsou majetkem firmy PANTONE LLC. Pantone LLC Pantone je vlastníkem autorských práv barvových dat a softwaru, na které poskytuje licence společnosti Quark Inc. pro distribuci výhradně v kombinaci se softwarem Quark. Barvová data a software PANTONE nesmí být kopírován na jiný disk nebo do paměti, pokud to nesouvisí s používáním softwaru Quark. 30 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10...3 Grafický engine Xenon...4 Moderní a optimalizované uživatelské rozhraní...6 Zvýšení produktivity...7 Další

Více

Co je nového v programu QuarkXPress 8

Co je nového v programu QuarkXPress 8 Co je nového v programu QuarkXPress 8 OBSAH Obsah Legislativní upozornění...4 Úvod...5 Pracujte rychleji s programem QuarkXPress 8...6 Flexibilní manipulace s obsahem...6 Přímá manipulace s rámečky a obrázky...6

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Jak nás kontaktovat Hlavní kancelář naší společnosti: WinSoft International 24 rue Louis Gagnière 38950 St Martin le Vinoux FRANCIE Hlavní linka: +33(0)4 38 02 22 00 Podpora zákazníků/

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací.

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací. Úvod Děkujeme za důvěru v produkty firmy 3D3. Vybrali jste si jeden z nejjednodušších a nejsilnějších nástrojů pro tvorbu webových stránech a internetových obchodů. Vytvořené stránky mohou sloužit vám

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER-

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Název projektu: Registrační číslo projektu: Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce CZ.1.07/1.1.02/01.0135 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Zpracoval: Ing. David Adamovský

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E 17 Zoner Photo Studio úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele17 Pavel Kristián 17 úpravy snímků a postupy pro začínající i

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML?

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML? Úvodem Předmětem této brožury je FrontPage 2000 a jejím cílem je praktické zvládnutí základů tvorby webových stránek. Nebudeme se detailně zabývat prostředím aplikace FrontPage nebo podrobnostmi jednotlivých

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Vkládání obsahu. Návrh obsahu. Kapitola 4. Sekce a kategorie systému Joomla

Vkládání obsahu. Návrh obsahu. Kapitola 4. Sekce a kategorie systému Joomla Kapitola 4 Vkládání obsahu Obsah je základem každého webu. Potřeba organizovat tento obsah je hnacím motorem širokého rozšíření systémů CMS jako je Joomla. Sami zjistíte, že přidáváním nového obsahu strávíte

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly:

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly: Úvod Album Maker je produkt používaný pro vytváření digitálních fotoalb, které mají být vytisknuté a svázané do knížky ať už v tvrdých nebo měkkých deskách. Použitím aplikace Album Maker můžete navrhnout

Více

Obrázky, zvuk a video v počítači

Obrázky, zvuk a video v počítači OBRÁZKY, ZVUK A VIDEO V POČÍTAČI KAPITOLA 6 Obrázky, zvuk a video v počítači FOTOGRAFIE V POČÍTAČI PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY KOPÍROVÁNÍ HUDBY DO POČÍTAČE SYNCHRONIZACE HUDBY S PŘENOSNÝM PŘEHRÁVAČEM ZÁZNAM ZVUKU

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

AutoCAD LT 2009. Přehled

AutoCAD LT 2009. Přehled AutoCAD LT 2009 Přehled Obsah Úvod... 3 Uživatelské rozhraní... 3 Okno aplikace... 3 Prohlížeč nabídek... 4 Panel rychlého přístupu... 7 InfoCenter... 7 Pás karet... 8 Stavová lišta...10 Rychlé vlastnosti...11

Více