Co je nového v aplikaci QuarkXPress 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je nového v aplikaci QuarkXPress 9"

Transkript

1 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 9

2 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress App Studio...4 Export do formátu Blio...6 Export do formátu epub...8 Podmíněné styly...9 Plovoucí popisky...11 Odrážky a číslování...14 Vylepšení tabulek...16 Zobrazení Editoru článku...17 Vylepšení předloh stylu...18 Doplněk Klonovač...19 Doplněk Galerie obrázků...21 Doplněk Linkster...24 Doplněk Tvorba tvarů (ShapeMaker)...26 Různá vylepšení...29 Legislativní upozornění...30 ii CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

3 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 9 QuarkXPress 9 pokračuje v myšlence ponechat výtvarníka v centru kreativního procesu a dává výtvarníkům nástroje pro přímé publikování pro zařízení iphone, ipad a další digitální přístroje. Díky kombinaci produktu zaměřeného na výtvarníka a novým funkcím, které zvyšují produktivitu, je QuarkXPress 9 nejspolehlivější nástroj pro přípravu designu tištěných publikací nyní i nejjednodušší a nejvýkonnější nástroj pro digitální design a publikování. Tento dokument poskytuje základní informace o nových funkcích aplikace QuarkXPress 9. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 3

4 APP STUDIO App Studio Funkce App Studio umožňuje vytvořit přizpůsobenou aplikaci pro ipad, distribuovat tuto aplikaci prostřednictvím obchodu Apple App Store a poté vytvořit a publikovat obsah, který mohou vaši zákazníci v rámci vaší aplikace koupit a stáhnout. To znamená, že můžete snadno vzít svůj existující (nebo nový) obsah a zpřístupnit jej milionům uživatelů přístroje ipad prostřednictvím největšího obchodu s aplikacemi na světě. Každá aplikace, kterou vytvoříte, může obsahovat jeden nebo více titulů. Titul je periodická publikace. Pokud například publikujete několik digitálních časopisů, můžete v rámci jedné aplikace publikovat každý časopis jako samostatný titul. Když koncový uživatel otevře aplikaci, uvidí seznam titulů v knihovně aplikace. V aplikaci nemusíte publikovat více než jeden titul. Můžete rovněž distribuovat konkrétní titul prostřednictvím více aplikací. Vydání je konkrétní vydání titulu. Pokud například daný titul publikujete měsíčně, budete vytvářet dvanáct vydání tohoto titulu ročně. Vydání z App Studio můžete vytvářet v aplikaci QuarkXPress a poté je exportovat a odeslat na vaši webovou stránku. Uživatelé poté mohou koupit a stáhnout tato vydání v rámci vaší aplikace. Vztah mezi vydavateli, aplikacemi, tituly a vydáními. Napravo je ukázkový model, ve kterém jeden vydavatel má jednu aplikaci a jeden titul. Do vydání App Studio můžete pomocí palety Interaktivita aplikace pro tablet (nabídka Okno) přidat různé typy interaktivity, včetně prezentací, filmů, tlačítek, zvuku a HTML. 4 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

5 APP STUDIO Paleta Interaktivita aplikace pro tablet (horní oblast) Aplikaci pro hostování vašeho obsahu můžete vytvořit dvěma způsoby. App Studio obsahuje testovací aplikaci, kterou můžete použít pro testování svých titulů a vydání. Funkce App Studio není obsažena v aplikaci QuarkXPress 9.0, ale bude k dispozici krátce po jejím vydání. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 5

6 EXPORT DO FORMÁTU BLIO Export do formátu Blio Čtečka e-knih Blio je bezplatná multiplatformní aplikace, kterou je možné používat pro čtení multimediálně obohaceného obsahu ve formátu e-knih Blio na široké škále zařízení, včetně počítačů se systémem Windows a (již brzy) i na platformách ios, Android, a Silverlight. e-kniha zobrazená ve čtečce Blio. Export do formátu Blio v aplikaci QuarkXPress má několik výhod: Vaše e-knihy vypadají skvěle, jsou zachována písma i koncový vzhled vytvořený v aplikaci QuarkXPress. Do svých e-knih můžete přidávat interaktivní obsah, například videa, prezentace a HTML obsah. Čtenáři mohou přepnout do zobrazení přetékaného textu, kdy se obsah zobrazí bez nastaveného koncového vzhledu, ale zato s písmy, která je možné měnit nebo upravovat jejich velikost. Můžete prodávat svůj obsah prostřednictvím knihkupectví Blio, takže uživatelé mohou snadno koupit váš obsah a zobrazit jej na více zařízeních. Čtenáři mohou do e-knih přidávat poznámky, vyhledávat specifické texty a dokonce si mohou nechat aplikací texty nahlas předčítat. Do e-knih Blio je možné snadno přidat interaktivitu. Chcete-li například přidat obrázkovou prezentaci, stačí jednoduše vybrat obrázkový rámeček a ukázat na složku s obrázky. Když si koncový uživatel prohlíží exportovaný projekt, v obrázkovém rámečku se postupně zobrazují jednotlivé obrázky. 6 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

7 EXPORT DO FORMÁTU BLIO Dialogové okno Interaktivní atributy (Objekt > Digitální publikování >Interaktivnost Blio) umožňuje přeměnit obrázkový rámeček na okno s obrázkovou prezentací. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 7

8 EXPORT DO FORMÁTU EPUB Export do formátu epub epub je otevřený standard pro elektronické knihy a webové publikace stanovený organizací International Digital Publishing Forum (www.idpf.org). Dokumenty epub, využívající jazyk XHTML, byly v roce 2007 představeny jako následovníci formátu e-knih Open ebook. Pomocí funkce aplikace QuarkXPress pro export do formátu epub můžete v zobrazení přetékaného textu vybrat texty a obrázky ze sestavy QuarkXPress a převést je na textové a obrázkové součásti. Poté můžete nastavit pořadí obsahu a přidat značky obsahu pro konzistentní zobrazování a vyexportovat strukturalizovanou e-knihu vhodnou pro libovolnou čtečku e-knih, která podporuje standard epub, včetně zařízení ipad, Sony Reader a NOOK. e-knihy ve formátu epub můžete rovněž odeslat na službu Amazon pro čtečky Kindle. 8 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

9 PODMÍNĚNÉ STYLY Podmíněné styly Podmíněné styly umožňují automaticky aplikovat formátování textu na základě obsahu tohoto textu. Uvažujme například konvence formátování textu zobrazené v následujícím obrázku: Text, který je možné formátovat pomocí podmíněných stylů Zde použité konvence je možné popsat takto: 1 Na první odstavec aplikuj odstavcovou předlohu stylu "Headline". 2 Na první větu druhého odstavce aplikuj textovou předlohu stylu "Bold Body". 3 Až do konce článku aplikuj odstavcovou předlohu stylu "Body". 4 Po dosažení konce se otoč, a cestou směrem k začátku aplikuj textovou předlohu stylu "Byline" až ke znaku "em dash" (em linka). Každý krok je proveden až po provedení předchozího kroku, a to v místě textu, ve kterém se předchozí krok dokončil. Pokud některý krok selže, zbytek kroků není proveden. Funkce Podmíněných stylů umožňuje takového instrukce zachytit a automaticky je aplikovat na text. Výše uvedené podmínky můžete například implementovat následujícím podmíněným stylem: CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 9

10 PODMÍNĚNÉ STYLY Podmíněný styl, který vytvoří výše uvedené formátování Po zachycení těchto pravidel do podmíněného stylu můžete nastavit styl odstavců textu jednoduchým zvolením odstavců a klepnutím na název podmíněného stylu v paletě Podmíněné styly. Paleta Podmíněné styly 10 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

11 PLOVOUCÍ POPISKY Plovoucí popisky Funkce Plovoucí popisky umožňuje vytvářet rámečky, které jsou vždy zobrazeny na stejné stránce nebo na stejném archu jako obsah, ke kterému náleží. Například: Můžete vytvořit obrázky a texty, které budou vždy na stejné stránce jako obsah, ze kterého je na ně odkazováno. Můžete vytvořit citace, které se automaticky posunou na jinou stránku, pokud dojde k přetečení zdroje textu, ke kterému patří. Můžete vytvořit "plovoucí" ikony, které budou vždy umístěny nalevo od odstavce a budou označovat, zda se jedná o odstavec obsahující tip, poznámku, výstrahu a tak podobně. Plovoucím popiskem se myslí rámeček, který je vždy zobrazen na stejné stránce nebo na stejném archu jako obsah, ke kterému náleží. Každý plovoucí popisek je svázán s určitým bodem v textovém řetězu pomocí vazby plovoucího popisku. Vazba plovoucího popisku teče společně s textem podobně jako jakýkoli znak. Pokud vazba plovoucího popisku přeteče na následující stránku nebo na následující arch, plovoucí popisek se přesune za ní. Jsou-li zobrazena vodítka, jsou všechny existující vazby plovoucího popisku propojeny linkou se svými plovoucími popisky. Vazba plovoucího popisku s přiřazeným plovoucím popiskem Pozice plovoucího popisku v sestavě je dána dvěma okolnostmi: Umístěním jeho vazby. Plovoucí popisek je vždy na stejné stránce nebo na stejném archu jako jeho vazba. Nastavením vazby plovoucího popisku. Plovoucí popisek můžete umístit relativně k archu, stránce, rámečku nebo buňce obsahující vazbu, odstavci obsahujícímu vazbu nebo samotné vazbě plovoucího popisku. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 11

12 PLOVOUCÍ POPISKY Plovoucí popisek můžete například nastavit tak, aby jeho vodorovná poloha byla vždy naproti vnějšímu okraji, ale jeho svislá poloha byla vždy zarovnána s odstavcem, který obsahuje jeho vazbu plovoucího popisku. Nastavení takové konfigurace vypadá následovně: Nastavení plovoucího popisku s pevnou vodorovnou polohou a proměnlivou svislou polohou Je důležité si uvědomit, že nastavení pro plovoucí popisky jsou uložena s jeho vazbou, ne s vlastním plovoucím popiskem. Polohu plovoucího popisku můžete upravit přímo nakonfigurováním jeho vazby nebo aplikováním stylu plovoucího popisku na jeho vazbu. Styl plovoucího popisku je pojmenovaná sada nastavení plovoucího popisku, který je zobrazen na paletě. Styly plovoucích popisků jsou užitečné v dokumentech, ve kterých neustále používáte různá nastavení plovoucích popisků. Místo opakovaného vytváření těchto nastavení můžete jednoduše vybrat vazbu plovoucího popisku a klepnout na odpovídající styl v paletě Styly plovoucích popisků. 12 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

13 PLOVOUCÍ POPISKY Paleta Styly plovoucích popisků Styly plovoucích popisků si můžete představit jako předlohy stylu. Podobně jako předlohy stylu a další zdroje je i styly plovoucích popisků možné spravovat pomocí Job Jackets. Vazbu plovoucího popisku je možné zvolit nebo zrušit její zvolení. Je-li vazba plovoucího popisku zvolena, má červený okraj a její styl (pokud existuje) je vybrán v paletě Styly plovoucích popisků. Zvolená (vlevo) a nezvolená (vpravo) vazba plovoucího popisku Pokud je vypnuto zobrazování vodítek, uvidíte pouze zvolenou vazbu plovoucího popisku. Pokud vyjmete nebo zkopírujete a vložíte text, který obsahuje vazbu plovoucího popisku, ke kterému je přiřazen plovoucí popisek, tento plovoucí popisek bude vyjmut nebo zkopírován a vložen společně s textem. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 13

14 ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ Odrážky a číslování Místo ručního vytváření a formátování odrážek a číslování můžete vytvořit seznamy odrážek a číslování se styly odrážek, styly číslování a styly osnovy. Styl odrážky popisuje, jak má odrážka vypadat, jak daleko má být umístěna od textu a jak má být zarovnána. Dialogové okno Upravit styl odrážky Styl číslování popisuje, jak má číslo vypadat, jaký formát má mít, jak daleko má být umístěno od textu a jak má být zarovnáno. Dialogové okno Upravit styl číslování 14 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

15 ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ Styl osnovy definuje odsazení pro maximálně devět vnořených úrovní. Styl odrážky nebo číslování můžete přiřadit ke každé úrovni. Můžete rovněž zvolit, zda se mají přidat čísla z předchozích úrovní, jako je to možné udělat v některých typech osnov. Dialogové okno Upravit styl číslování Chcete-li použít styl odrážky, číslování nebo osnovy, použijte rozvírací nabídku /123 na pravé straně karty Styl odstavce v paletě Míry. Pokud jste použili styl osnovy, můžete pomocí tlačítek Zmenšit odsazení a Zvětšit odsazení zmenšit nebo zvětšit úroveň odsazení odstavce. Rozvírací nabídka /123 a tlačítka odsazení CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 15

16 VYLEPŠENÍ TABULEK Vylepšení tabulek Protože se tabulky často nevejdou pouze na jednu stránku nebo arch - nebo do prostoru vyhrazeného v návrhu - mohou tabulky automaticky pokračovat na jiném místě, kdekoli v sestavě. Tabulky mohou pokračovat dvěma způsoby: Ukotvení tabulky do textového rámečku. Toto je upřednostňovaný způsob rozdělení tabulky ve většině situací, protože je nejsnadněji použitelný. Ruční přerušení tabulky. Tento postup je nutný v případě, že tabulku dělíte horizontálně (například když chcete umístit prvních několik sloupců tabulky na jednu stránku a zbývající sloupce na jinou stránku). Jsou-li tabulky takto rozděleny, může být potřeba k nim přidat legendu s popisem tabulky. Legendu můžete přidat ve formě automaticky vytvořených a synchronizovaných řádků záhlaví a zápatí a můžete vytvořit speciální záhlaví tabulky s textem "pokračování", která budou umístěna do všech tabulek za první částí. V této rozdělené tabulce jsou první dva řádky - záhlaví tabulky a záhlaví sloupců - opakovány jako řádky záhlaví v dalších výskytech tabulky. První řádek je opakované záhlaví. 16 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

17 ZOBRAZENÍ EDITORU ČLÁNKU Zobrazení Editoru článku Zobrazení Editoru článku vám umožňuje koncentrovat se pouze na text článku a nenechat se rozptylovat formátováním sestavy. V zobrazení Editor článku má veškerý text stejnou velikost a stejné písmo, text vyplňuje celé okno a zobrazeno je pouze nejzákladnější formátování textu (například tučné a kurzíva). Červené pozadí indikuje, že text přetekl za poslední textový rámeček nebo cestu v článku. Chcete-li zobrazit obsah aktivního článku v novém okně Editor článku, zvolte rámeček nebo řádek obsahující cílový článek a zvolte Zobrazit > Editor článku. (Je-li již okno Editor článku otevřeno, článek zvoleného objektu se zobrazí v tomto okně.) Chcete-li pozorovat celkový vzhled stránky v průběhu úprav textu, umístěte okno Editor článku vedle okna sestavy, ve které je zobrazen stejný článek. Článek v zobrazení sestavy (vlevo) a v okně Editor článku (vpravo) CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 17

18 VYLEPŠENÍ PŘEDLOH STYLU Vylepšení předloh stylu Nabídka palety Předlohy stylu a kontextová nabídka pro předlohy stylu poskytuje následující nové možnosti: Použít Předlohu stylu a zachovat místní řezy: Použije zvolenou předlohu stylu a ponechá beze změny pouze místní řezy (například tučné písmo a kurzívu). Použít Předlohu stylu a zachovat místní řezy a styly OpenType: Použije zvolenou předlohu stylu a ponechá beze změny místní řezy (například tučné písmo a kurzívu) a styly OpenType. Použít Předlohu stylu a odstranit místní formátování: Použije zvolenou předlohu stylu a odstraní veškeré místní formátování. Ekvivalentní se stisknutím Option / Alt a klepnutím na název předlohy stylu. Použít Předlohu stylu a odstranit místní formátování odstavce: Použije zvolenou předlohu stylu a odstraní pouze místní formátování odstavce. Všechna místní formátování znaků zůstanou beze změny. Použít Předlohu stylu a zachovat vzhled: Použije zvolenou předlohu stylu a navíc veškerá místní formátování potřebná pro zachování současného vzhledu odstavce. Pokud použijete jeden z následujících příkazů, QuarkXPress použije označenou předlohu stylu odstavce na vybraný text a poté, pokud je v předloze stylu nastaven Další styl, použije tento styl na následující odstavec. Tento proces pokračuje, dokud QuarkXPress nedojde k odstavci, který nemá definován Další styl. Následují možnosti této funkce: Použít Další styl: Aplikuje předlohy stylu pomocí Dalšího stylu. Použít Další styl a zachovat místní řezy: Použije předlohy stylů pomocí Dalšího stylu a ponechá beze změny místní řezy (například tučné písmo a kurzívu). Použít Další styl, zachovat místní řezy a styly OpenType: Použije předlohy stylů pomocí Dalšího stylu a ponechá beze změny místní řezy (například tučné písmo a kurzívu) a styly OpenType. Použít Další styl a odstranit místní formátování: Použije předlohy stylů pomocí Dalšího stylu a navíc veškerá místní formátování potřebná pro zachování současného vzhledu všech odstavců. 18 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

19 DOPLNĚK KLONOVAČ Doplněk Klonovač Pomocí doplňku Klonovač můžete kopírovat zvolené objekty na stejné místo na jiných stránkách nebo v jiném projektu. Můžete rovněž kopírovat stránky do samostatného projektu. Při použití doplňku Klonovač nejdříve vyberte objekty, které chcete klonovat, nebo chcete-li klonovat celé stránky, zrušte označení všech objektů. Poté vyberte Služby > Klonovač pro zobrazení dialogového okna Klonovač. Dialogové okno Klonovač V oblasti Zdroj pro klonování můžete vybrat, co chcete klonovat. Klepnutím na Výběr provedete klonování zvolených objektů nebo klepnutím na Stránky provedete klonování rozsahu stránek (určeno absolutní pozicí). V oblasti Cíl klonování můžete vybrat, kam chcete klonovaný obsah vložit. Vyberte možnost v rozvírací nabídce Cíl: Současná sestava: Zkopíruje zvolené objekty na jiné místo v této sestavě. Soubor Quarku: Zkopíruje zvolené objekty nebo stránky do existujícího projektu QuarkXPress. Nový projekt: Zkopíruje zvolené objekty nebo stránky do nového projektu QuarkXPress. Nová sestava: Zkopíruje zvolené objekty nebo stránky do nové sestavy v tomto projektu QuarkXPress. Rozdělit na jednotlivé stránky: Z každé kopírované stránky vytvoří soubor jednostránkového projektu. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 19

20 DOPLNĚK KLONOVAČ Rozdělit sestavy do projektů: Z každé sestavy v tomto projektu vytvoří projekt s jednou sestavou. Všechny otevřené sestavy: Zkopíruje zvolené objekty do všech sestav v tomto projektu. [název sestavy]: Zkopíruje zvolené objekty nebo stránky do této sestavy. Do pole Na stránku zadejte cílovou stránku. Pokud klonujete výběr, použijte pole Kopií pro zadání počtu kopií, které chcete ze zvolených objektů vytvořit. Pokud je například Na stránku nastaveno na 2 a Kopií na 5, vytvoří se kopie na stránky 2, 3, 4, 5 a 6. Pracujete-li s dvoustránkovou sestavou, umístí se kopie na obě stránky archu. Klonujete-li stránky, označte Vytvořit oddíl(y) pro vytvoření oddílů v klonovaných stránkách. Poté vyberte: Zachovat souvislé: Zachová všechny kopie stránky v cílové sestavě v jednom oddílu, přestože jsou původně z různých oddílů. Více oddílů: Obsahuje-li vybraný rozsah stránek oddělovače oddílů, budou v kopiích tyto oddělovače zachovány. Klonujete-li do nového projektu nebo rozdělujete-li kopie do více projektů, označte Kopírovat předlohy stylu pro vložení všech předloh stylu ze zdrojové sestavy do nového projektu nebo projektů. Neoznačíte-li toto pole, zkopírují se pouze použité předlohy stylů. 20 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

21 DOPLNĚK GALERIE OBRÁZKŮ Doplněk Galerie obrázků S doplňkem Galerie obrázků můžete ze složky obrázkových souborů automaticky vytvořit galerii obrázků. Stránka vytvořená doplňkem Galerie obrázků Chcete-li použít doplněk Galerie obrázků v aktivní sestavě, zvolte Služby > Galerie obrázků. Zobrazí se dialogové okno Galerie obrázků. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 21

22 DOPLNĚK GALERIE OBRÁZKŮ Dialogové okno Galerie obrázků Velikosti rámečků, ze kterých se galerie vytvoří, můžete ručně upravit vložením hodnot do polí Velikost rámečku. Poté klepněte na Pevná velikost. (Pokud klepnete na Automatická velikost, budou hodnoty ze sekce Velikost rámečku ignorovány.) Do pole Mezera zadejte požadovanou vzdálenost mezi obrázky. Informace o počtu řádků a sloupců, které mají galerii tvořit, zadejte do polí řádky a sloupce. Má-li aplikace upravit velikost rámečků automaticky podle nastaveného počtu řádků a sloupců, zvolte Automatická velikost. Pokud klepnete na Automaticky vyplnit stránky s omezením na pevnou velikost, velikosti rámečků se nastaví automaticky s ohledem na jejich proporce, přičemž hodnoty v sekci Velikost rámečku se použijí jako maximální velikost. Označením políčka Přidat informaci o obrázku přidáte pod každý obrázkový rámeček textový rámeček s informacemi o názvu, rozlišení, rozměrech v pixelech, barevném prostoru a formátu obrázkového souboru. Chcete-li informace o obrázkovém souboru omezit pouze na jeho název, označte Jen název. Pro nastavení velikosti písma těchto informací označte Velikost písma (pokud neoznačíte toto zaškrtávací políčko, bude použita textová předloha stylu Normální). Chcete-li na obrázkové rámečky aplikovat efekt vrženého stínu, označte Vrhnout stín a zadejte odsazení vrženého stínu do pole Odsazení. Ovládací prvky Tvar rámečku umožňují nastavit tvar obrázkových rámečků. Pro použití výchozích atributů obrázkového rámečku určených v předvolbách nástroje (list QuarkXPress/Upravit > Předvolby > Nástroje), označte Použít předvolby nástroje. Nezaškrtnete-li toto políčko, budou mít obrázkové rámečky bílé pozadí. V sekci Velikost obrázku vyberte jednu z těchto možností: 22 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

23 DOPLNĚK GALERIE OBRÁZKŮ Importovat: Umožňuje specifikovat měřítko, se kterým budou obrázky importovány. Chcete-li změnit i velikost rámečku, aby odpovídal velikosti obrázku, označte Rámeček podle obrázku. Upozorňujeme, že tím se mohou potlačit některá nastavení v sekci Velikost a rozložení nového rámečku. Proporčně přizpůsobit rámečku: Umístí obrázek do rámečku tak, aby byly zachovány proporce. Roztáhnout do rámečku: Umístí obrázek do rámečku tak, že nebere ohled na proporce. Označte Zpracovat i podsložky pro přidání obrázků i z podsložek cílové složky. Chcete-li vybrat cílovou složku a zahájit zpracování, klepněte na Zpracovat složku. Pro zahájení procesu s aktuálně zvolenou cílovou složkou klepněte na OK. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 23

24 DOPLNĚK LINKSTER Doplněk Linkster S doplňkem Linkster můžete řetězit a odstraňovat zřetězení textových rámečků bez nebezpečí přetečení. Chcete-li použít Linkster, vyberte nejdříve objekty, které chcete zřetězit nebo odstranit jejich zřetězení. Poté vyberte Služby > Linkster pro zobrazení dialogového okna Linkster. Dialogové okno Linkster Klepnutím na Výběr zrušíte zřetězení zvolených objektů nebo klepnutím na Stránky zrušíte zřetězení rozsahu stránek (určeno absolutní pozicí). Chcete-li zrušit zřetězení článků, klepněte na Zrušit řetězení a vyberte jednu z následujících možností: Volba 1 vytvoří tři články: jeden pro rámečky před zvoleným rámečkem, jeden pro zvolený rámeček a jeden pro rámečky za zvoleným rámečkem. Volba 2 vytvoří dva články: jeden pro rámečky před a za zvoleným rámečkem a druhý pro zvolený rámeček. 24 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

25 DOPLNĚK LINKSTER Volba 3 vytvoří dva články: jeden pro rámečky před zvoleným rámečkem a pro zvolený rámeček a druhý pro rámečky za zvoleným rámečkem. Volba 4 vytvoří dva články: jeden pro rámečky před zvoleným rámečkem a druhý pro zvolený rámeček a pro rámečky za zvoleným rámečkem. Chcete-li zřetězit textové rámečky, klepněte na Propojit. Je-li zvolena položka Stránky tato možnost zřetězí pouze rámečky, pro které bylo doplňkem Linkster zrušeno zřetězení. Je-li zvoleno Výběr, Linkster se pokusí zřetězit zvolené rámečky v pořadí, v jakém jste je zvolili. Klepněte na Ponechat text v jejich rámečcích, aby se doplněk pokusil po zřetězení ponechat text ve stejných rámečcích. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 25

26 DOPLNĚK TVORBA TVARŮ (SHAPEMAKER) Doplněk Tvorba tvarů (ShapeMaker) S doplňkem Tvorba tvarů můžete vytvářet širokou škálu různých tvarů. Veškerá nastavení jsou libovolně upravitelná a lze je uložit do předvoleb. Náhledy v reálném čase usnadňují prohlížení výsledné podoby vytvářeného produktu. Můžete vytvořit buď zcela nové objekty nebo použít nové tvary na existující rámečky. Pro otevření dialogového okna Tvorba tvarů vyberte Služby > Tvorba tvarů. Karta Vlny v dialogovém okně Tvorba tvarů umožňuje vytvořit rámečky se zvlněnými stranami. Chcete-li použít tuto kartu, popište požadovanou vlnu do sekcí Vlna 1 a Vlna 2 a poté je přiřaďte ke čtyřem stranám rámečku pomocí ovládacích prvků ve vrchní části karty. Karta Vlny v dialogovém okně Tvorba tvarů Karta Mnohoúhelníky v dialogovém okně Tvorba tvarů umožňuje vytvořit mnohoúhelníkové rámečky. 26 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

27 DOPLNĚK TVORBA TVARŮ (SHAPEMAKER) Karta Mnohoúhelníky v dialogovém okně Tvorba tvarů Karta Spirály v dialogovém okně Tvorba tvarů (Služby > Tvorba tvarů) umožňuje vytvořit objekty ve tvaru spirály. Karta Spirály v dialogovém okně Tvorba tvarů Karta Obdélníky v dialogovém okně Tvorba tvarů (Služby > Tvorba tvarů) umožňuje vytvořit obdélníkové rámečky s přizpůsobenými rohy. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 27

28 DOPLNĚK TVORBA TVARŮ (SHAPEMAKER) Karta Obdélníky v dialogovém okně Tvorba tvarů Karta Volby v dialogovém okně Tvorba tvarů (Služby > Tvorba tvarů) umožňuje uložit nastavení, která můžete znovu použít později. Karta Volby v dialogovém okně Tvorba tvarů 28 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

29 RŮZNÁ VYLEPŠENÍ Různá vylepšení Kromě ostatních vylepšeních, o kterých si zde můžete přečíst, obsahuje QuarkXPress 9 ještě následující vylepšení: Nyní můžete zamknout proporce rámečků a obrázků, takže jejich strany zůstanou ve stejném poměru, i když změníte jejich velikost. Nyní můžete importovat soubory aplikace Excel ve formátu.xls a.xlsx. (Pouze východoasijské edice) Když zobrazíte dialogové okno Rubi pro nové rubi, aplikace automaticky vyplní toto pole fonetickým přepisem základního textu ze vstupního editoru (IME). Tato funkce pracuje s jazyky, pro které jsou k dispozici slovníky IME (v tuto chvíli pouze čínština a japonština). (Pouze východoasijské edice) Můžete automaticky aplikovat rubi na několik slov (oddělených mezerami nebo interpunkcí) zvolením rozsahu textu a poté stisknutím Command+Option+Shift+R/Ctrl+Alt+Shift+R. QuarkXPress 9 zlepšuje vyhledávání instalací filtru Spotlight pro Mac OS a modulu IFilter pro Windows. Nyní můžete použít funkci Mac OS QuickLook pro nahlédnutí do souborů QuarkXPress a QuarkCopyDesk. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 29

30 LEGISLATIVNÍ UPOZORNĚNÍ Legislativní upozornění Quark, Inc. a poskytovatelé jeho licencí. Všechna práva vyhrazena. Chráněno následujícími patenty USA: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; a dalšími souvisejícími patenty. Quark, logo Quark, QuarkXPress a QuarkCopyDesk jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Quark, Inc. a jejích přidružených společností v USA a/nebo dalších zemích. Všechny ostatní značky jsou majetkem odpovídajících vlastníků. Barvy PANTONE zobrazené programem nebo v dokumentaci nemusí zcela vyhovovat standardům PANTONE. Přesné barvy najdete v příručkách PANTONE. PANTONE a další obchodní značky Pantone, Inc. jsou majetkem firmy PANTONE LLC. Pantone LLC Pantone je vlastníkem autorských práv barvových dat a softwaru, na které poskytuje licence společnosti Quark Inc. pro distribuci výhradně v kombinaci se softwarem Quark. Barvová data a software PANTONE nesmí být kopírován na jiný disk nebo do paměti, pokud to nesouvisí s používáním softwaru Quark. 30 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015...3 Nové funkce...4 64bitová aplikace...4 Proměnné obsahu...4 Tabulky v řádku...5 Poznámky pod čarou a Poznámky

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 9

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 9 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 9 目 次 目 次 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 9...3 App Studio...4 Export do formátu Blio...5 Export do formátu epub...7 Podmíněné styly...8 Plovoucí popisky...10 Odrážky

Více

QuarkXPress 9.0 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.0 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.0 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.0 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...6 Provedení

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10...3 Grafický engine Xenon...4 Moderní a optimalizované uživatelské rozhraní...6 Zvýšení produktivity...7 Další

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Co je nového v programu QuarkXPress 8

Co je nového v programu QuarkXPress 8 Co je nového v programu QuarkXPress 8 OBSAH Obsah Legislativní upozornění...4 Úvod...5 Pracujte rychleji s programem QuarkXPress 8...6 Flexibilní manipulace s obsahem...6 Přímá manipulace s rámečky a obrázky...6

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY Oddíly, styly, poznámka pod čarou, revize, obsah, rejstřík, záložka, citace a seznamy literatury, vzorce, vložené a propojené objekty, oddíly, zabezpečení.

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18 2013 Albatros Media a. s. Toto CD je součástí knihy Adobe InDesign CS6, Oficiální výukový kurz a je samostatně neprodejné. Všechna práva vyhrazena. Nelegální kopie tohoto disku jsou zakázány. K2059_potisk.indd

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Poznámky. V té to ka pi to le:

Poznámky. V té to ka pi to le: 6 Poznámky V té to ka pi to le: Okno pro práci s poznámkami Vytvoření a úprava poznámky Zobrazení ikon poznámek v okně Orientace v poznámkách Otevření poznámky Odeslání textu poznámky poštou Úpravy poznámek

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_20 Sada: Digitální fotografie Téma: DVD promítání a tisk fotografií Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi Vytvoření pozvánky Michaela Maginot O autorovi Michaela Maginot žije v Unterhachingu v Německu kousek od Mnichova. Vystudovala školu Deutschen Meisterschule für Mode (německá přední škola zabývající se

Více

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část Tabulkový kalkulátor LibreOffice Calc 12.část Je to interaktivní tabulka, která rychle kombinuje a porovnává velké množství dat. Dokáže usnadnit manipulaci hlavně s delšími tabulkami, které mají charakter

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Retušování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se naučíte retušovat naskenované

Více

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz 6. InDesign obtékání textu, zarovnání www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Nastavení dokumentu. Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní...

Nastavení dokumentu. Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní... QuakXPress 9 Nastavení dokumentu Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Přednastavený formát vlastní formát Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní... Název dokumentu Vzdálenost textových

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

QuarkXPress 9.5.4 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.5.4 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.5.4 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.5.4 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS X...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...6 Provedení

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 18 listopadu 2014 Obsah 3 Obsah...5 Nastavení možností nainstalovaných v tiskárně

Více

Zakládání nové nebo úprava existující stránky

Zakládání nové nebo úprava existující stránky NÁVOD KTERAK UPRAVOVATI OBSAH WEBU PP. PRO PLZEŇSKÉ PANENKY VYROBIL PŘEMEK 2008 Zakládání nové nebo úprava existující stránky Např. když je nový program na měsíc nebo aktualita, nebo když je někde něco

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Cílem první části tohoto dokumentu je poskytnutí přehledových a přiměřeně

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL

ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL OBSAH ÚVODNÍ STRÁNKA... 2 PRODUKTY... 3 Nový produkt, upravit produkt... 3 Listování produkty... 4 KATEGORIE... 6 Nová kategorie, upravit kategorii... 6 Listování kategoriemi...

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Uživatelská příručka Úprava hotových webových prezentací 1.krok stáhnout web ze serveru Chceme-li provádět úpravy na webových stránkách, které jsou na internetovém

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek 5 Práce s listy Nastavení vzhledu listu Nastavení zobrazení listu Tisk Další možnosti tisku Microsoft Excel 2010 Rychle hotovo! Práce s listy List sešitu je podobný

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně.

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně. Úvodní příručka Microsoft PowerPoint 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Vyhledání potřebných funkcí Kliknutím na libovolnou

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více