Co je nového v aplikaci QuarkXPress 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je nového v aplikaci QuarkXPress 9"

Transkript

1 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 9

2 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress App Studio...4 Export do formátu Blio...6 Export do formátu epub...8 Podmíněné styly...9 Plovoucí popisky...11 Odrážky a číslování...14 Vylepšení tabulek...16 Zobrazení Editoru článku...17 Vylepšení předloh stylu...18 Doplněk Klonovač...19 Doplněk Galerie obrázků...21 Doplněk Linkster...24 Doplněk Tvorba tvarů (ShapeMaker)...26 Různá vylepšení...29 Legislativní upozornění...30 ii CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

3 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 9 QuarkXPress 9 pokračuje v myšlence ponechat výtvarníka v centru kreativního procesu a dává výtvarníkům nástroje pro přímé publikování pro zařízení iphone, ipad a další digitální přístroje. Díky kombinaci produktu zaměřeného na výtvarníka a novým funkcím, které zvyšují produktivitu, je QuarkXPress 9 nejspolehlivější nástroj pro přípravu designu tištěných publikací nyní i nejjednodušší a nejvýkonnější nástroj pro digitální design a publikování. Tento dokument poskytuje základní informace o nových funkcích aplikace QuarkXPress 9. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 3

4 APP STUDIO App Studio Funkce App Studio umožňuje vytvořit přizpůsobenou aplikaci pro ipad, distribuovat tuto aplikaci prostřednictvím obchodu Apple App Store a poté vytvořit a publikovat obsah, který mohou vaši zákazníci v rámci vaší aplikace koupit a stáhnout. To znamená, že můžete snadno vzít svůj existující (nebo nový) obsah a zpřístupnit jej milionům uživatelů přístroje ipad prostřednictvím největšího obchodu s aplikacemi na světě. Každá aplikace, kterou vytvoříte, může obsahovat jeden nebo více titulů. Titul je periodická publikace. Pokud například publikujete několik digitálních časopisů, můžete v rámci jedné aplikace publikovat každý časopis jako samostatný titul. Když koncový uživatel otevře aplikaci, uvidí seznam titulů v knihovně aplikace. V aplikaci nemusíte publikovat více než jeden titul. Můžete rovněž distribuovat konkrétní titul prostřednictvím více aplikací. Vydání je konkrétní vydání titulu. Pokud například daný titul publikujete měsíčně, budete vytvářet dvanáct vydání tohoto titulu ročně. Vydání z App Studio můžete vytvářet v aplikaci QuarkXPress a poté je exportovat a odeslat na vaši webovou stránku. Uživatelé poté mohou koupit a stáhnout tato vydání v rámci vaší aplikace. Vztah mezi vydavateli, aplikacemi, tituly a vydáními. Napravo je ukázkový model, ve kterém jeden vydavatel má jednu aplikaci a jeden titul. Do vydání App Studio můžete pomocí palety Interaktivita aplikace pro tablet (nabídka Okno) přidat různé typy interaktivity, včetně prezentací, filmů, tlačítek, zvuku a HTML. 4 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

5 APP STUDIO Paleta Interaktivita aplikace pro tablet (horní oblast) Aplikaci pro hostování vašeho obsahu můžete vytvořit dvěma způsoby. App Studio obsahuje testovací aplikaci, kterou můžete použít pro testování svých titulů a vydání. Funkce App Studio není obsažena v aplikaci QuarkXPress 9.0, ale bude k dispozici krátce po jejím vydání. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 5

6 EXPORT DO FORMÁTU BLIO Export do formátu Blio Čtečka e-knih Blio je bezplatná multiplatformní aplikace, kterou je možné používat pro čtení multimediálně obohaceného obsahu ve formátu e-knih Blio na široké škále zařízení, včetně počítačů se systémem Windows a (již brzy) i na platformách ios, Android, a Silverlight. e-kniha zobrazená ve čtečce Blio. Export do formátu Blio v aplikaci QuarkXPress má několik výhod: Vaše e-knihy vypadají skvěle, jsou zachována písma i koncový vzhled vytvořený v aplikaci QuarkXPress. Do svých e-knih můžete přidávat interaktivní obsah, například videa, prezentace a HTML obsah. Čtenáři mohou přepnout do zobrazení přetékaného textu, kdy se obsah zobrazí bez nastaveného koncového vzhledu, ale zato s písmy, která je možné měnit nebo upravovat jejich velikost. Můžete prodávat svůj obsah prostřednictvím knihkupectví Blio, takže uživatelé mohou snadno koupit váš obsah a zobrazit jej na více zařízeních. Čtenáři mohou do e-knih přidávat poznámky, vyhledávat specifické texty a dokonce si mohou nechat aplikací texty nahlas předčítat. Do e-knih Blio je možné snadno přidat interaktivitu. Chcete-li například přidat obrázkovou prezentaci, stačí jednoduše vybrat obrázkový rámeček a ukázat na složku s obrázky. Když si koncový uživatel prohlíží exportovaný projekt, v obrázkovém rámečku se postupně zobrazují jednotlivé obrázky. 6 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

7 EXPORT DO FORMÁTU BLIO Dialogové okno Interaktivní atributy (Objekt > Digitální publikování >Interaktivnost Blio) umožňuje přeměnit obrázkový rámeček na okno s obrázkovou prezentací. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 7

8 EXPORT DO FORMÁTU EPUB Export do formátu epub epub je otevřený standard pro elektronické knihy a webové publikace stanovený organizací International Digital Publishing Forum (www.idpf.org). Dokumenty epub, využívající jazyk XHTML, byly v roce 2007 představeny jako následovníci formátu e-knih Open ebook. Pomocí funkce aplikace QuarkXPress pro export do formátu epub můžete v zobrazení přetékaného textu vybrat texty a obrázky ze sestavy QuarkXPress a převést je na textové a obrázkové součásti. Poté můžete nastavit pořadí obsahu a přidat značky obsahu pro konzistentní zobrazování a vyexportovat strukturalizovanou e-knihu vhodnou pro libovolnou čtečku e-knih, která podporuje standard epub, včetně zařízení ipad, Sony Reader a NOOK. e-knihy ve formátu epub můžete rovněž odeslat na službu Amazon pro čtečky Kindle. 8 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

9 PODMÍNĚNÉ STYLY Podmíněné styly Podmíněné styly umožňují automaticky aplikovat formátování textu na základě obsahu tohoto textu. Uvažujme například konvence formátování textu zobrazené v následujícím obrázku: Text, který je možné formátovat pomocí podmíněných stylů Zde použité konvence je možné popsat takto: 1 Na první odstavec aplikuj odstavcovou předlohu stylu "Headline". 2 Na první větu druhého odstavce aplikuj textovou předlohu stylu "Bold Body". 3 Až do konce článku aplikuj odstavcovou předlohu stylu "Body". 4 Po dosažení konce se otoč, a cestou směrem k začátku aplikuj textovou předlohu stylu "Byline" až ke znaku "em dash" (em linka). Každý krok je proveden až po provedení předchozího kroku, a to v místě textu, ve kterém se předchozí krok dokončil. Pokud některý krok selže, zbytek kroků není proveden. Funkce Podmíněných stylů umožňuje takového instrukce zachytit a automaticky je aplikovat na text. Výše uvedené podmínky můžete například implementovat následujícím podmíněným stylem: CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 9

10 PODMÍNĚNÉ STYLY Podmíněný styl, který vytvoří výše uvedené formátování Po zachycení těchto pravidel do podmíněného stylu můžete nastavit styl odstavců textu jednoduchým zvolením odstavců a klepnutím na název podmíněného stylu v paletě Podmíněné styly. Paleta Podmíněné styly 10 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

11 PLOVOUCÍ POPISKY Plovoucí popisky Funkce Plovoucí popisky umožňuje vytvářet rámečky, které jsou vždy zobrazeny na stejné stránce nebo na stejném archu jako obsah, ke kterému náleží. Například: Můžete vytvořit obrázky a texty, které budou vždy na stejné stránce jako obsah, ze kterého je na ně odkazováno. Můžete vytvořit citace, které se automaticky posunou na jinou stránku, pokud dojde k přetečení zdroje textu, ke kterému patří. Můžete vytvořit "plovoucí" ikony, které budou vždy umístěny nalevo od odstavce a budou označovat, zda se jedná o odstavec obsahující tip, poznámku, výstrahu a tak podobně. Plovoucím popiskem se myslí rámeček, který je vždy zobrazen na stejné stránce nebo na stejném archu jako obsah, ke kterému náleží. Každý plovoucí popisek je svázán s určitým bodem v textovém řetězu pomocí vazby plovoucího popisku. Vazba plovoucího popisku teče společně s textem podobně jako jakýkoli znak. Pokud vazba plovoucího popisku přeteče na následující stránku nebo na následující arch, plovoucí popisek se přesune za ní. Jsou-li zobrazena vodítka, jsou všechny existující vazby plovoucího popisku propojeny linkou se svými plovoucími popisky. Vazba plovoucího popisku s přiřazeným plovoucím popiskem Pozice plovoucího popisku v sestavě je dána dvěma okolnostmi: Umístěním jeho vazby. Plovoucí popisek je vždy na stejné stránce nebo na stejném archu jako jeho vazba. Nastavením vazby plovoucího popisku. Plovoucí popisek můžete umístit relativně k archu, stránce, rámečku nebo buňce obsahující vazbu, odstavci obsahujícímu vazbu nebo samotné vazbě plovoucího popisku. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 11

12 PLOVOUCÍ POPISKY Plovoucí popisek můžete například nastavit tak, aby jeho vodorovná poloha byla vždy naproti vnějšímu okraji, ale jeho svislá poloha byla vždy zarovnána s odstavcem, který obsahuje jeho vazbu plovoucího popisku. Nastavení takové konfigurace vypadá následovně: Nastavení plovoucího popisku s pevnou vodorovnou polohou a proměnlivou svislou polohou Je důležité si uvědomit, že nastavení pro plovoucí popisky jsou uložena s jeho vazbou, ne s vlastním plovoucím popiskem. Polohu plovoucího popisku můžete upravit přímo nakonfigurováním jeho vazby nebo aplikováním stylu plovoucího popisku na jeho vazbu. Styl plovoucího popisku je pojmenovaná sada nastavení plovoucího popisku, který je zobrazen na paletě. Styly plovoucích popisků jsou užitečné v dokumentech, ve kterých neustále používáte různá nastavení plovoucích popisků. Místo opakovaného vytváření těchto nastavení můžete jednoduše vybrat vazbu plovoucího popisku a klepnout na odpovídající styl v paletě Styly plovoucích popisků. 12 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

13 PLOVOUCÍ POPISKY Paleta Styly plovoucích popisků Styly plovoucích popisků si můžete představit jako předlohy stylu. Podobně jako předlohy stylu a další zdroje je i styly plovoucích popisků možné spravovat pomocí Job Jackets. Vazbu plovoucího popisku je možné zvolit nebo zrušit její zvolení. Je-li vazba plovoucího popisku zvolena, má červený okraj a její styl (pokud existuje) je vybrán v paletě Styly plovoucích popisků. Zvolená (vlevo) a nezvolená (vpravo) vazba plovoucího popisku Pokud je vypnuto zobrazování vodítek, uvidíte pouze zvolenou vazbu plovoucího popisku. Pokud vyjmete nebo zkopírujete a vložíte text, který obsahuje vazbu plovoucího popisku, ke kterému je přiřazen plovoucí popisek, tento plovoucí popisek bude vyjmut nebo zkopírován a vložen společně s textem. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 13

14 ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ Odrážky a číslování Místo ručního vytváření a formátování odrážek a číslování můžete vytvořit seznamy odrážek a číslování se styly odrážek, styly číslování a styly osnovy. Styl odrážky popisuje, jak má odrážka vypadat, jak daleko má být umístěna od textu a jak má být zarovnána. Dialogové okno Upravit styl odrážky Styl číslování popisuje, jak má číslo vypadat, jaký formát má mít, jak daleko má být umístěno od textu a jak má být zarovnáno. Dialogové okno Upravit styl číslování 14 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

15 ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ Styl osnovy definuje odsazení pro maximálně devět vnořených úrovní. Styl odrážky nebo číslování můžete přiřadit ke každé úrovni. Můžete rovněž zvolit, zda se mají přidat čísla z předchozích úrovní, jako je to možné udělat v některých typech osnov. Dialogové okno Upravit styl číslování Chcete-li použít styl odrážky, číslování nebo osnovy, použijte rozvírací nabídku /123 na pravé straně karty Styl odstavce v paletě Míry. Pokud jste použili styl osnovy, můžete pomocí tlačítek Zmenšit odsazení a Zvětšit odsazení zmenšit nebo zvětšit úroveň odsazení odstavce. Rozvírací nabídka /123 a tlačítka odsazení CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 15

16 VYLEPŠENÍ TABULEK Vylepšení tabulek Protože se tabulky často nevejdou pouze na jednu stránku nebo arch - nebo do prostoru vyhrazeného v návrhu - mohou tabulky automaticky pokračovat na jiném místě, kdekoli v sestavě. Tabulky mohou pokračovat dvěma způsoby: Ukotvení tabulky do textového rámečku. Toto je upřednostňovaný způsob rozdělení tabulky ve většině situací, protože je nejsnadněji použitelný. Ruční přerušení tabulky. Tento postup je nutný v případě, že tabulku dělíte horizontálně (například když chcete umístit prvních několik sloupců tabulky na jednu stránku a zbývající sloupce na jinou stránku). Jsou-li tabulky takto rozděleny, může být potřeba k nim přidat legendu s popisem tabulky. Legendu můžete přidat ve formě automaticky vytvořených a synchronizovaných řádků záhlaví a zápatí a můžete vytvořit speciální záhlaví tabulky s textem "pokračování", která budou umístěna do všech tabulek za první částí. V této rozdělené tabulce jsou první dva řádky - záhlaví tabulky a záhlaví sloupců - opakovány jako řádky záhlaví v dalších výskytech tabulky. První řádek je opakované záhlaví. 16 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

17 ZOBRAZENÍ EDITORU ČLÁNKU Zobrazení Editoru článku Zobrazení Editoru článku vám umožňuje koncentrovat se pouze na text článku a nenechat se rozptylovat formátováním sestavy. V zobrazení Editor článku má veškerý text stejnou velikost a stejné písmo, text vyplňuje celé okno a zobrazeno je pouze nejzákladnější formátování textu (například tučné a kurzíva). Červené pozadí indikuje, že text přetekl za poslední textový rámeček nebo cestu v článku. Chcete-li zobrazit obsah aktivního článku v novém okně Editor článku, zvolte rámeček nebo řádek obsahující cílový článek a zvolte Zobrazit > Editor článku. (Je-li již okno Editor článku otevřeno, článek zvoleného objektu se zobrazí v tomto okně.) Chcete-li pozorovat celkový vzhled stránky v průběhu úprav textu, umístěte okno Editor článku vedle okna sestavy, ve které je zobrazen stejný článek. Článek v zobrazení sestavy (vlevo) a v okně Editor článku (vpravo) CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 17

18 VYLEPŠENÍ PŘEDLOH STYLU Vylepšení předloh stylu Nabídka palety Předlohy stylu a kontextová nabídka pro předlohy stylu poskytuje následující nové možnosti: Použít Předlohu stylu a zachovat místní řezy: Použije zvolenou předlohu stylu a ponechá beze změny pouze místní řezy (například tučné písmo a kurzívu). Použít Předlohu stylu a zachovat místní řezy a styly OpenType: Použije zvolenou předlohu stylu a ponechá beze změny místní řezy (například tučné písmo a kurzívu) a styly OpenType. Použít Předlohu stylu a odstranit místní formátování: Použije zvolenou předlohu stylu a odstraní veškeré místní formátování. Ekvivalentní se stisknutím Option / Alt a klepnutím na název předlohy stylu. Použít Předlohu stylu a odstranit místní formátování odstavce: Použije zvolenou předlohu stylu a odstraní pouze místní formátování odstavce. Všechna místní formátování znaků zůstanou beze změny. Použít Předlohu stylu a zachovat vzhled: Použije zvolenou předlohu stylu a navíc veškerá místní formátování potřebná pro zachování současného vzhledu odstavce. Pokud použijete jeden z následujících příkazů, QuarkXPress použije označenou předlohu stylu odstavce na vybraný text a poté, pokud je v předloze stylu nastaven Další styl, použije tento styl na následující odstavec. Tento proces pokračuje, dokud QuarkXPress nedojde k odstavci, který nemá definován Další styl. Následují možnosti této funkce: Použít Další styl: Aplikuje předlohy stylu pomocí Dalšího stylu. Použít Další styl a zachovat místní řezy: Použije předlohy stylů pomocí Dalšího stylu a ponechá beze změny místní řezy (například tučné písmo a kurzívu). Použít Další styl, zachovat místní řezy a styly OpenType: Použije předlohy stylů pomocí Dalšího stylu a ponechá beze změny místní řezy (například tučné písmo a kurzívu) a styly OpenType. Použít Další styl a odstranit místní formátování: Použije předlohy stylů pomocí Dalšího stylu a navíc veškerá místní formátování potřebná pro zachování současného vzhledu všech odstavců. 18 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

19 DOPLNĚK KLONOVAČ Doplněk Klonovač Pomocí doplňku Klonovač můžete kopírovat zvolené objekty na stejné místo na jiných stránkách nebo v jiném projektu. Můžete rovněž kopírovat stránky do samostatného projektu. Při použití doplňku Klonovač nejdříve vyberte objekty, které chcete klonovat, nebo chcete-li klonovat celé stránky, zrušte označení všech objektů. Poté vyberte Služby > Klonovač pro zobrazení dialogového okna Klonovač. Dialogové okno Klonovač V oblasti Zdroj pro klonování můžete vybrat, co chcete klonovat. Klepnutím na Výběr provedete klonování zvolených objektů nebo klepnutím na Stránky provedete klonování rozsahu stránek (určeno absolutní pozicí). V oblasti Cíl klonování můžete vybrat, kam chcete klonovaný obsah vložit. Vyberte možnost v rozvírací nabídce Cíl: Současná sestava: Zkopíruje zvolené objekty na jiné místo v této sestavě. Soubor Quarku: Zkopíruje zvolené objekty nebo stránky do existujícího projektu QuarkXPress. Nový projekt: Zkopíruje zvolené objekty nebo stránky do nového projektu QuarkXPress. Nová sestava: Zkopíruje zvolené objekty nebo stránky do nové sestavy v tomto projektu QuarkXPress. Rozdělit na jednotlivé stránky: Z každé kopírované stránky vytvoří soubor jednostránkového projektu. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 19

20 DOPLNĚK KLONOVAČ Rozdělit sestavy do projektů: Z každé sestavy v tomto projektu vytvoří projekt s jednou sestavou. Všechny otevřené sestavy: Zkopíruje zvolené objekty do všech sestav v tomto projektu. [název sestavy]: Zkopíruje zvolené objekty nebo stránky do této sestavy. Do pole Na stránku zadejte cílovou stránku. Pokud klonujete výběr, použijte pole Kopií pro zadání počtu kopií, které chcete ze zvolených objektů vytvořit. Pokud je například Na stránku nastaveno na 2 a Kopií na 5, vytvoří se kopie na stránky 2, 3, 4, 5 a 6. Pracujete-li s dvoustránkovou sestavou, umístí se kopie na obě stránky archu. Klonujete-li stránky, označte Vytvořit oddíl(y) pro vytvoření oddílů v klonovaných stránkách. Poté vyberte: Zachovat souvislé: Zachová všechny kopie stránky v cílové sestavě v jednom oddílu, přestože jsou původně z různých oddílů. Více oddílů: Obsahuje-li vybraný rozsah stránek oddělovače oddílů, budou v kopiích tyto oddělovače zachovány. Klonujete-li do nového projektu nebo rozdělujete-li kopie do více projektů, označte Kopírovat předlohy stylu pro vložení všech předloh stylu ze zdrojové sestavy do nového projektu nebo projektů. Neoznačíte-li toto pole, zkopírují se pouze použité předlohy stylů. 20 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

21 DOPLNĚK GALERIE OBRÁZKŮ Doplněk Galerie obrázků S doplňkem Galerie obrázků můžete ze složky obrázkových souborů automaticky vytvořit galerii obrázků. Stránka vytvořená doplňkem Galerie obrázků Chcete-li použít doplněk Galerie obrázků v aktivní sestavě, zvolte Služby > Galerie obrázků. Zobrazí se dialogové okno Galerie obrázků. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 21

22 DOPLNĚK GALERIE OBRÁZKŮ Dialogové okno Galerie obrázků Velikosti rámečků, ze kterých se galerie vytvoří, můžete ručně upravit vložením hodnot do polí Velikost rámečku. Poté klepněte na Pevná velikost. (Pokud klepnete na Automatická velikost, budou hodnoty ze sekce Velikost rámečku ignorovány.) Do pole Mezera zadejte požadovanou vzdálenost mezi obrázky. Informace o počtu řádků a sloupců, které mají galerii tvořit, zadejte do polí řádky a sloupce. Má-li aplikace upravit velikost rámečků automaticky podle nastaveného počtu řádků a sloupců, zvolte Automatická velikost. Pokud klepnete na Automaticky vyplnit stránky s omezením na pevnou velikost, velikosti rámečků se nastaví automaticky s ohledem na jejich proporce, přičemž hodnoty v sekci Velikost rámečku se použijí jako maximální velikost. Označením políčka Přidat informaci o obrázku přidáte pod každý obrázkový rámeček textový rámeček s informacemi o názvu, rozlišení, rozměrech v pixelech, barevném prostoru a formátu obrázkového souboru. Chcete-li informace o obrázkovém souboru omezit pouze na jeho název, označte Jen název. Pro nastavení velikosti písma těchto informací označte Velikost písma (pokud neoznačíte toto zaškrtávací políčko, bude použita textová předloha stylu Normální). Chcete-li na obrázkové rámečky aplikovat efekt vrženého stínu, označte Vrhnout stín a zadejte odsazení vrženého stínu do pole Odsazení. Ovládací prvky Tvar rámečku umožňují nastavit tvar obrázkových rámečků. Pro použití výchozích atributů obrázkového rámečku určených v předvolbách nástroje (list QuarkXPress/Upravit > Předvolby > Nástroje), označte Použít předvolby nástroje. Nezaškrtnete-li toto políčko, budou mít obrázkové rámečky bílé pozadí. V sekci Velikost obrázku vyberte jednu z těchto možností: 22 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

23 DOPLNĚK GALERIE OBRÁZKŮ Importovat: Umožňuje specifikovat měřítko, se kterým budou obrázky importovány. Chcete-li změnit i velikost rámečku, aby odpovídal velikosti obrázku, označte Rámeček podle obrázku. Upozorňujeme, že tím se mohou potlačit některá nastavení v sekci Velikost a rozložení nového rámečku. Proporčně přizpůsobit rámečku: Umístí obrázek do rámečku tak, aby byly zachovány proporce. Roztáhnout do rámečku: Umístí obrázek do rámečku tak, že nebere ohled na proporce. Označte Zpracovat i podsložky pro přidání obrázků i z podsložek cílové složky. Chcete-li vybrat cílovou složku a zahájit zpracování, klepněte na Zpracovat složku. Pro zahájení procesu s aktuálně zvolenou cílovou složkou klepněte na OK. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 23

24 DOPLNĚK LINKSTER Doplněk Linkster S doplňkem Linkster můžete řetězit a odstraňovat zřetězení textových rámečků bez nebezpečí přetečení. Chcete-li použít Linkster, vyberte nejdříve objekty, které chcete zřetězit nebo odstranit jejich zřetězení. Poté vyberte Služby > Linkster pro zobrazení dialogového okna Linkster. Dialogové okno Linkster Klepnutím na Výběr zrušíte zřetězení zvolených objektů nebo klepnutím na Stránky zrušíte zřetězení rozsahu stránek (určeno absolutní pozicí). Chcete-li zrušit zřetězení článků, klepněte na Zrušit řetězení a vyberte jednu z následujících možností: Volba 1 vytvoří tři články: jeden pro rámečky před zvoleným rámečkem, jeden pro zvolený rámeček a jeden pro rámečky za zvoleným rámečkem. Volba 2 vytvoří dva články: jeden pro rámečky před a za zvoleným rámečkem a druhý pro zvolený rámeček. 24 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

25 DOPLNĚK LINKSTER Volba 3 vytvoří dva články: jeden pro rámečky před zvoleným rámečkem a pro zvolený rámeček a druhý pro rámečky za zvoleným rámečkem. Volba 4 vytvoří dva články: jeden pro rámečky před zvoleným rámečkem a druhý pro zvolený rámeček a pro rámečky za zvoleným rámečkem. Chcete-li zřetězit textové rámečky, klepněte na Propojit. Je-li zvolena položka Stránky tato možnost zřetězí pouze rámečky, pro které bylo doplňkem Linkster zrušeno zřetězení. Je-li zvoleno Výběr, Linkster se pokusí zřetězit zvolené rámečky v pořadí, v jakém jste je zvolili. Klepněte na Ponechat text v jejich rámečcích, aby se doplněk pokusil po zřetězení ponechat text ve stejných rámečcích. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 25

26 DOPLNĚK TVORBA TVARŮ (SHAPEMAKER) Doplněk Tvorba tvarů (ShapeMaker) S doplňkem Tvorba tvarů můžete vytvářet širokou škálu různých tvarů. Veškerá nastavení jsou libovolně upravitelná a lze je uložit do předvoleb. Náhledy v reálném čase usnadňují prohlížení výsledné podoby vytvářeného produktu. Můžete vytvořit buď zcela nové objekty nebo použít nové tvary na existující rámečky. Pro otevření dialogového okna Tvorba tvarů vyberte Služby > Tvorba tvarů. Karta Vlny v dialogovém okně Tvorba tvarů umožňuje vytvořit rámečky se zvlněnými stranami. Chcete-li použít tuto kartu, popište požadovanou vlnu do sekcí Vlna 1 a Vlna 2 a poté je přiřaďte ke čtyřem stranám rámečku pomocí ovládacích prvků ve vrchní části karty. Karta Vlny v dialogovém okně Tvorba tvarů Karta Mnohoúhelníky v dialogovém okně Tvorba tvarů umožňuje vytvořit mnohoúhelníkové rámečky. 26 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

27 DOPLNĚK TVORBA TVARŮ (SHAPEMAKER) Karta Mnohoúhelníky v dialogovém okně Tvorba tvarů Karta Spirály v dialogovém okně Tvorba tvarů (Služby > Tvorba tvarů) umožňuje vytvořit objekty ve tvaru spirály. Karta Spirály v dialogovém okně Tvorba tvarů Karta Obdélníky v dialogovém okně Tvorba tvarů (Služby > Tvorba tvarů) umožňuje vytvořit obdélníkové rámečky s přizpůsobenými rohy. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 27

28 DOPLNĚK TVORBA TVARŮ (SHAPEMAKER) Karta Obdélníky v dialogovém okně Tvorba tvarů Karta Volby v dialogovém okně Tvorba tvarů (Služby > Tvorba tvarů) umožňuje uložit nastavení, která můžete znovu použít později. Karta Volby v dialogovém okně Tvorba tvarů 28 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

29 RŮZNÁ VYLEPŠENÍ Různá vylepšení Kromě ostatních vylepšeních, o kterých si zde můžete přečíst, obsahuje QuarkXPress 9 ještě následující vylepšení: Nyní můžete zamknout proporce rámečků a obrázků, takže jejich strany zůstanou ve stejném poměru, i když změníte jejich velikost. Nyní můžete importovat soubory aplikace Excel ve formátu.xls a.xlsx. (Pouze východoasijské edice) Když zobrazíte dialogové okno Rubi pro nové rubi, aplikace automaticky vyplní toto pole fonetickým přepisem základního textu ze vstupního editoru (IME). Tato funkce pracuje s jazyky, pro které jsou k dispozici slovníky IME (v tuto chvíli pouze čínština a japonština). (Pouze východoasijské edice) Můžete automaticky aplikovat rubi na několik slov (oddělených mezerami nebo interpunkcí) zvolením rozsahu textu a poté stisknutím Command+Option+Shift+R/Ctrl+Alt+Shift+R. QuarkXPress 9 zlepšuje vyhledávání instalací filtru Spotlight pro Mac OS a modulu IFilter pro Windows. Nyní můžete použít funkci Mac OS QuickLook pro nahlédnutí do souborů QuarkXPress a QuarkCopyDesk. CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 29

30 LEGISLATIVNÍ UPOZORNĚNÍ Legislativní upozornění Quark, Inc. a poskytovatelé jeho licencí. Všechna práva vyhrazena. Chráněno následujícími patenty USA: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; a dalšími souvisejícími patenty. Quark, logo Quark, QuarkXPress a QuarkCopyDesk jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Quark, Inc. a jejích přidružených společností v USA a/nebo dalších zemích. Všechny ostatní značky jsou majetkem odpovídajících vlastníků. Barvy PANTONE zobrazené programem nebo v dokumentaci nemusí zcela vyhovovat standardům PANTONE. Přesné barvy najdete v příručkách PANTONE. PANTONE a další obchodní značky Pantone, Inc. jsou majetkem firmy PANTONE LLC. Pantone LLC Pantone je vlastníkem autorských práv barvových dat a softwaru, na které poskytuje licence společnosti Quark Inc. pro distribuci výhradně v kombinaci se softwarem Quark. Barvová data a software PANTONE nesmí být kopírován na jiný disk nebo do paměti, pokud to nesouvisí s používáním softwaru Quark. 30 CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015...3 Nové funkce...4 64bitová aplikace...4 Proměnné obsahu...4 Tabulky v řádku...5 Poznámky pod čarou a Poznámky

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 9

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 9 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 9 目 次 目 次 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 9...3 App Studio...4 Export do formátu Blio...5 Export do formátu epub...7 Podmíněné styly...8 Plovoucí popisky...10 Odrážky

Více

QuarkXPress 9.0 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.0 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.0 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.0 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...6 Provedení

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10.1

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10.1 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10.1...3 Nové funkce...4 Dynamická vodítka...4 Poznámky...4 Knihy...4 Redline...4 Další nové funkce...5 Legislativní

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10...3 Grafický engine Xenon...4 Moderní a optimalizované uživatelské rozhraní...6 Zvýšení produktivity...7 Další

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

Manuál k editoru TinyMCE

Manuál k editoru TinyMCE Manuál k editoru TinyMCE Popis ovládacích prvků UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici. Styl písma Dolní a horní index Zarovnání textu Může se aplikovat na označený text. B - tučné písmo,

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Příprava dokumentů textovým procesorem II.

Příprava dokumentů textovým procesorem II. Příprava dokumentů textovým procesorem II. Zpracování textu v textovém procesoru Microsoft Word 2007 Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Katedra informatiky a výpočetní techniky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků Místo úvodu Proč používat program pro psaní a úpravy textu? Můžete v něm snadno nejenom psát, ale i opravovat libovolné části textu. Přitom ovládání programu vychází z práce v prostředí Windows (práce

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Obsah, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Word egon. Obsah dokumentu, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování

Obsah, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Word egon. Obsah dokumentu, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování Obsah, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Word 2007 - egon Obsah dokumentu, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Jan Málek 26.7.2010 Obsah S nepřímým formátováním, tedy Styly souvisí i

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Word Lekce III. a IV.

Word Lekce III. a IV. Word 2007 Lekce III. a IV. Záložní kopie Povolení a nastavení automatického obnovení a automatického uložení může být žádoucí ve chvíli, kdy aplikace Word nahlásí neočekávanou chybu, kolizi aplikace a

Více

Zá klády prá ce se styly

Zá klády prá ce se styly Formát docx Zá klády prá ce se styly Základem, všech dokumentů je xml formát o Bez nutnosti nastavení, transformace či konverze nativní součást ukládání Ve skutečnosti souhrn dílčích souborů o Text, obrázky,

Více

Formátování obsahu adminweb

Formátování obsahu adminweb Formátování obsahu adminweb verze 24032015 1 Obsah 1. Možnosti formátování textu...3 2. Formátování v editoru...4 3. Tabulka pro pozicování obsahu...5 4. Tabulka se stylem... 6 5. Šablony...7 6. Obrázky

Více

Co je nového v programu QuarkXPress 8

Co je nového v programu QuarkXPress 8 Co je nového v programu QuarkXPress 8 OBSAH Obsah Legislativní upozornění...4 Úvod...5 Pracujte rychleji s programem QuarkXPress 8...6 Flexibilní manipulace s obsahem...6 Přímá manipulace s rámečky a obrázky...6

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací.

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. Obsah Úvod 13 1 Seznámení s PowerPointem 15 K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. 19 Spuštění a ukončení programu 20 Spuštění PowerPointu

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL19 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL19 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word styly, tabulky, obrázky Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL19

Více

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...6 Provedení

Více

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY Oddíly, styly, poznámka pod čarou, revize, obsah, rejstřík, záložka, citace a seznamy literatury, vzorce, vložené a propojené objekty, oddíly, zabezpečení.

Více

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Grafický návrh Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte plakát propagující smyšlenou kavárnu. Výsledný návrh

Více

Individuální nastavení počítače

Individuální nastavení počítače Individuální nastavení počítače Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 30 června 2014 Obsah 3 Obsah Fiery JobMaster-Fiery

Více

EXCEL IV. část. 7. Vzorce a funkceuložení, tisk a doplňky 8. Používané zkratky. Zpracoval: Ing. Pavel branšovský. pro potřebu VOŠ a SŠSE

EXCEL IV. část. 7. Vzorce a funkceuložení, tisk a doplňky 8. Používané zkratky. Zpracoval: Ing. Pavel branšovský. pro potřebu VOŠ a SŠSE EXCEL 2007 IV. část 7. Vzorce a funkceuložení, tisk a doplňky 8. Používané zkratky Zpracoval: Ing. Pavel branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z "Microsoft Office EXCEL 2007, Petr Broža,

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI Základní informace o videu a animovaných souborech ve formátu GIF Videa jsou videosoubory ve formátech AVI nebo MPEG s příponami souborů AVI, MOV,

Více

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18 2013 Albatros Media a. s. Toto CD je součástí knihy Adobe InDesign CS6, Oficiální výukový kurz a je samostatně neprodejné. Všechna práva vyhrazena. Nelegální kopie tohoto disku jsou zakázány. K2059_potisk.indd

Více

ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH. Okraje

ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH. Okraje ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH Ve Wordu tedy můžeme nastavovat vlastnosti písma, vlastnosti odstavce a také vlastnosti stránky. Přesuneme se na záložku ROZLOŽENÍ STRÁNKY, kde tyto najdeme v levé části. Další

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Pracovní prostředí Excel 2010

Pracovní prostředí Excel 2010 Zdokonalování ICT gramotnosti v rámci projektu IMPACT Pracovní prostředí Excel 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Obsah Co je to Excel a k čemu slouží... 3 Co nabízí nová verze Excel 2010:...

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Nastavení dokumentu. Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní...

Nastavení dokumentu. Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní... QuakXPress 9 Nastavení dokumentu Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Přednastavený formát vlastní formát Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní... Název dokumentu Vzdálenost textových

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Kdy použít program Microsoft Publisher Desktop Publishing 12 Proces návrhu 12. Základy práce 15. Panely nástrojů 15

Kdy použít program Microsoft Publisher Desktop Publishing 12 Proces návrhu 12. Základy práce 15. Panely nástrojů 15 Obsah Úvod 11 Kdy použít program Microsoft Publisher 2003 11 Desktop Publishing 12 Proces návrhu 12 Scénář 12 Začínáme 13 KAPITOLA 1 Základy práce 15 Panely nástrojů 15 Záhlaví okna 15 Panel nabídek 15

Více

QuarkXPress 9.1 Příručka klávesov ych zkratek: Mac OS

QuarkXPress 9.1 Příručka klávesov ych zkratek: Mac OS QuarkXPress 9.1 Příručka klávesov ych zkratek: Mac OS Příkazy menu (Mac OS )... 2 Příkazy v dialogovém okně (Mac OS)... 7 Příkazy palety (Mac OS)... 8 Příkazy projektu a sestavy (Mac OS)... 10 Příkazy

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Raichová. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Raichová. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons. ze sady: 2 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 Kancelářský software určeno pro: 3. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika: 18-20-M/01 Informační

Více

Manuál k tvorbě absolventské práce

Manuál k tvorbě absolventské práce Manuál k tvorbě absolventské práce VLOŽENÍ ČÍSLA STRÁNKY... 2 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO VKLÁDÁNÍ ČÍSEL STRÁNEK... 2 ŘÁDKOVÁNÍ 1,5... 3 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO ŘÁDKOVÁNÍ... 3 ZAROVNÁNÍ TEXTU DO BLOKU... 4 OBRÁZKOVÝ

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

o o Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Bc. Pavel Janíček

o o Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Bc. Pavel Janíček Název (téma) Oblast zařazení do RVP Ročník, věková kategorie Učivo Word Test znalostí Informační a komunikační technologie IKT textové editory 14-15 let Všeobecné znalosti o Wordu Cíle (kompetence) Žák

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

ZADÁNÍ: Informatika B Příklad 10 MS Access. TÉMA: Formuláře. OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě. Ing. Kateřina Slaninová

ZADÁNÍ: Informatika B Příklad 10 MS Access. TÉMA: Formuláře. OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě. Ing. Kateřina Slaninová TÉMA: Formuláře Sekretářka společnosti Naše zahrada, a.s. předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. ZADÁNÍ:

Více

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část Tabulkový kalkulátor LibreOffice Calc 12.část Je to interaktivní tabulka, která rychle kombinuje a porovnává velké množství dat. Dokáže usnadnit manipulaci hlavně s delšími tabulkami, které mají charakter

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Retušování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se naučíte retušovat naskenované

Více

Nápověda pro práci s PPP. Jak vytvořit nabídku?

Nápověda pro práci s PPP. Jak vytvořit nabídku? Nápověda pro práci s PPP Jak vytvořit nabídku? Otevřete si webovou stránku Platformy plánování akcí (PPP): *url* Zvolte jazyk. Přihlaste se pomocí vašeho uživatelského jména a hesla. Vyberte ze seznamu

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Live Movie Maker je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Importovat video Klepněte na prozatím jediné aktivní tlačítko Přidat videa a fotografie

Více

Redakční systém WordPress MU Manuál pro uživatele

Redakční systém WordPress MU Manuál pro uživatele WordPress je pokročilý redakční systém určený především pro tvorbu osobních stránek, blogů apod. Předností programu je snadné a přehledné ovládání, možnost rozšiřitelnosti a WordPress klade také důraz

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více