Zá klády prá ce se styly

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zá klády prá ce se styly"

Transkript

1 Formát docx Zá klády prá ce se styly Základem, všech dokumentů je xml formát o Bez nutnosti nastavení, transformace či konverze nativní součást ukládání Ve skutečnosti souhrn dílčích souborů o Text, obrázky, styly a další jsou zkomprimovány do jednoho ZIP souboru Data separována od své prezentace zahrnující motivy a styly o Při úpravě vzhledu dokumentu uživatel mění pouze způsob prezentace dat Nezávislost dat na formátu = snadnější a bezpečnější práci Redukce velikosti souborů o rychlejší načítání Při poškození prvku je usnadněno načtení celého souboru I když soubory aplikace Office Word 2007 lze otevírat v předchozích verzích aplikace Word, není možné měnit některé položky, které byly vytvořeny pomocí nových nebo vylepšených funkcí aplikace Office Word Níže je uveden seznam prvků dokumentu, které budou při otevření v předchozí verzi aplikace Word změněny. Prvek aplikace Word 2007, 2010 Rovnic Motivy Barvy motivů Písma motivů Efekty motivů Ovládací prvky obsahu Písma pro nadpisy a text Relativní textová pole Okraje Bibliografie, citace Zástupný text v citacích a v ovládacích prvcích obsahu Změná při otevření v předchozí verzi Převod na grafiku, kterou nelze upravit. Trvalý převod na styly. Pokud bude soubor později otevřen v aplikaci Office Word 2007, nebude možné automaticky změnit styl pomocí motivů. Trvalý převod na styly. Pokud bude soubor později otevřen v aplikaci Office Word 2007, nebude možné automaticky změnit styl pomocí barev motivů. Trvalý převod na styly. Pokud bude soubor později otevřen v aplikaci Office Word 2007, nebude možné automaticky změnit styl pomocí písem motivů. Trvalý převod na styly. Pokud bude soubor později otevřen v aplikaci Office Word 2007, nebude možné automaticky změnit styl pomocí efektů motivů. Trvalý převod na statický text Trvalý převod na statické formátování. Pokud bude soubor později otevřen v aplikaci Office Word 2007, nebudou písma pro nadpisy a text po použití jiného stylu automaticky změněna. Trvalý převod na absolutní umístění Trvalý převod na absolutní umístění. Pokud bude soubor později otevřen v aplikaci Office Word 2007, nebudou okraje po použití jiného stylu automaticky změněny. Trvalý převod na statický text Trvalý převod na statický text

2 Office Art Ukázkový text ve wordu =rand() + Enter K dispozici je pouze malá podmnožina ilustrací. Práce s obsahem úprava Výběr slova nebo prvku Výběr odstavce Výběr velkého bloku textu Kopírování textu metoda Poklepáním myší na slovo/prvek Třikrát kliknout uvnitř odstavce Klepnout na začátek výběru, posunout se na konec výběru a spolu s klávesou Shift kliknout na konec výběru. Ctlr+C Ikona Kopírovat na kartě Domů Pravé tlačítko myší a možnost Kopírovat Vložení textu Crtl+ V Ikona Vložit na kartě Domů Pravé tlačítko myši a Vložit Vyjmutí textu Ctrl+ X Ikona Vyjmout na kartě Domů Pravé tlačítko myši a Vyjmout Schránka sady Office Umožňuje uchovat až 24 položek včetně textu, objektů a grafiky, což znamená, že můžete zkopírovat nebo vyjmout 24 položek z různých aplikací, aniž byste o tyto data přišli.

3

4 Úprava textu Formátování se vkládá před psaním vlastního textu nebo zpětně pro výběr textu. Panel Písmo Font, velikost, tučné, kurzíva, podtržené, barva, Panel Odstavec Seznamy odrážkové, číslované, víceúrovňové Styly Další řádek seznamu Enter Další úroveň hlouběji do struktury seznamu Tab, zpět Enter Lze měnit odsazení s pomocí pravítka Zarážky určuje pohyb tabulátoru, standardně 1.27cm, (levá, na střed, pravá) o Umístění ručně pomocí pravítka o Nastavení 2x klik na existující tabulátor, Odstavec více Tabulátory Lze nastavit různé výplně o 2x klik na existující tabulátor - vodící znak Zarovnání textu (doleva, na střed, doprava, do bloku) Jednoduchá, rychlá a efektní změna napsaného dokumentu. Pokud správně přiřadíme jednotlivým částem dokumentu styly, jednoduchou změnou formátování stylu změníme celý dokument. Navíc tento dokument bude mít jednotnou formu. Udržíme si v něm přehled a celkový vzhled dokumentu nabude profesionálního dojmů. Nadpisy mají písmo, které je bude odlišovat od hlavního textu dokumentu. Odstavce jsou odděleny dostatečným volným místem. Prvky, jako jsou seznamy s odrážkami, jsou odsazeny. Zdůrazněný text má kontrastní barvu. Základní prvek pro formátování dokumentů. Styl sám o sobě je pojmenovaná skupina formátovacích parametrů, kterou aplikujeme na znaky, odstavce, seznamy a tabulky. Přímé formátování uplatnění bezprostředně na obsah dokumentu Nepřímé formátování uplatnění stylů v dokumentu Word je obecně navržen pro práci se styly. Motivace je zřejmá, nepřímé formátování nám významně usnadní práci při úpravě textů.

5 Pokud chce autor textu dohlížet na to, aby se mu v textu nevyskytovaly části, které jsou podobně naformátovány jako určitý styl, může zapnout funkci sledování nekonzistentního formátování. Office Možnosti aplikace Word Upřesnit Možnosti úprav Označit nekonzistentní formátování Přiřazení stylu Nejprve vybereme text, kterému potřebujeme přiřadit styl. Z karty Domů skupina Styly vybereme požadovaný styl (například Nadpis 1). Kompletní seznam stylů daného dokumentu si můžeme zobrazit kliknutím na šipku Poznámka: Předpokládám, že před začátkem psaní máme namyšlenou kostru dokumentu. Jak by měl vypadat, co bude nadpis, co odstavec, co popis obrázků, atd. Poté jednoduše přiřadíme příslušným textům daný formát, Nadpis1, Normální, Obrázek, atd. Rychlé styly zobrazované v galerii stylů jsou navrženy tak, aby spolu fungovaly. Například rychlý styl Nadpis 2 je navržen tak, aby vyjadřoval nižší úroveň nadpisu než rychlý styl Nadpis 1. Hlavní text dokumentu je automaticky formátován pomocí rychlého stylu Normální. Rychlé styly lze aplikovat nejen pro odstavce, ale také pro jednotlivá slova a znaky. Můžete například zvýraznit sousloví použitím rychlého stylu Zdůraznění. Když formátujete text jako součást seznamu, je každá položka v seznamu automaticky formátována pomocí rychlého stylu Odstavec se seznamem. Pokud byste se později rozhodli, že mají mít nadpisy jiný vzhled, můžete styl Nadpis 1 a Nadpis 2 změnit. Aplikace Word pak automaticky aktualizuje všechny jejich výskyty v daném dokumentu.

6 Pokud byste chtěli změnit vzhled nadpisů, aniž by bylo nutné provádět změny stylů, stačí použít jinou sadu rychlých stylů nebo jiný motiv. Vždy zobrazeny nejdříve první 2 úrovně nadpisu, po aplikaci nadpisu 2 se zobrazí nižší úroveň.

7 Styly písma a odstavců Aplikace Word nabízí několik různých typů stylů: Styly písma a odstavců určují vzhled většiny textu v dokumentu. Některé styly lze používat jako styly písma i styly odstavců. Takovým stylům pak říkáme propojené styly. Styly seznamů určují vzhled seznamů, včetně vlastností stylu odrážek nebo schématu číslování, odsazení a textu popisků. Styly tabulek určují vzhled tabulek, včetně takových vlastností jako formátování textu řádku nadpisu, mřížky a barev zvýraznění pro řádky a sloupce. Styly odstavců jsou označeny symbolem odstavce:. Symbol odstavce se zobrazuje v galerii rychlých stylů i v podokně úloh Styly. Kliknutím na libovolné místo v odstavci použijete styl pro celý odstavec. Styly písem jsou označeny symbolem písma: a. Kliknutím na libovolné místo ve slově použijete styl pro celé slovo. Pokud chcete styl použít pro více než jedno slovo, můžete také vybrat více slov. Propojené styly jsou označeny jak symbolem odstavce, tak i symbolem písma: a. Kliknutím kamkoli v odstavci použijete styl pro celý odstavec. Pokud chcete styl použít pro vybraná slova, vyberte je.

8 Styly písma Styly písma obsahují vlastnosti formátování, které lze použít pro text, například název písma, jeho velikost, barva, tučné formátování, formátování kurzívou, podtržení, ohraničení a stínování. Styly písma nezahrnují formátování, které by mělo vliv na vlastnosti odstavce, jako například řádkování, zarovnání textu, odsazení a zarážky tabulátoru. Aplikace Word obsahuje několik různých předdefinovaných stylů písma, například styl pro zdůraznění, jemné zdůraznění a velký důraz. Každý z těchto předdefinovaných stylů obsahuje kombinaci formátování, například tučné formátování, formátování kurzívou a barvy zvýraznění, a nabízí tak koordinovanou sadu typografických návrhů. Například styl písma Zdůraznění formátuje text tučně, kurzívou a barvou zvýraznění. Chcete-li styl písma použít, vyberte text, který chcete naformátovat, a potom klikněte na požadovaný styl písma. Klikněte na slovo, které chcete formátovat. Přesuňte ukazatel myši na galerii rychlých stylů, čímž zobrazíte náhled formátování v dokumentu. Při přechodu ukazatelem myši na styl písma bude naformátováno pouze slovo, na které jste kliknuli. Při přechodu ukazatelem myši na styl odstavce nebo na propojený styl je naformátován celý odstavec. Klikněte na styl písma, který chcete použít. Slovo, které jste vybrali, je naformátováno pomocí vlastností zvoleného stylu. Styly odstavců Styl odstavce zahrnuje vše, co obsahuje styl písma, určuje však také všechny aspekty vzhledu odstavce, například zarovnání textu, zarážky tabulátoru, řádkování a ohraničení. Můžete mít například styl písma s názvem Výstraha, který naformátuje text tučně a červeně. Pak také můžete mít styl odstavce s názvem Titulek, který naformátuje text tučně a červeně. Styl odstavce Titulek však také zarovná text vodorovně na střed a přidá nad text mezeru o velikosti 24 bodů.

9 Pokud byste v takovém případě vybrali odstavec a pak použili styl Výstraha, byl by veškerý text v odstavci naformátován červeně a tučně, ale žádné jiné vlastnosti odstavce by se nezměnily. Pokud byste však vybrali odstavec a použili styl Titulek, byl by text naformátován tučně a červeně, před odstavec by byla přidána větší mezera a odstavec by byl zarovnán na střed mezi levým a pravým okrajem. Součástí aplikace Word jsou dva předdefinované styly odstavců: Normální a Odstavec se seznamem. Ve výchozím nastavení aplikace Word automaticky použije v prázdném, novém dokumentu pro veškerý text styl odstavce Normální. Podobně pak aplikace Word použije pro položky v seznamu styl odstavce Odstavec se seznamem (například při vytvoření seznamu s odrážkami pomocí příkazu Odrážky). Chcete-li styl odstavce použít, vyberte odstavce, které chcete naformátovat, a potom klikněte na požadovaný styl odstavce. Poznámka: Chcete-li pro použití stylu odstavce vybrat jeden odstavec, klikněte na libovolné místo v odstavci. Chcete-li vybrat více než jeden odstavec, klikněte na libovolné místo v prvním odstavci a táhněte myší na libovolné místo v posledním odstavci, který chcete vybrat. Není nutné vybírat celý odstavec. Propojené styly Propojený styl se chová buď jako styl písma, nebo jako styl odstavce. Záleží to na tom, jaký typ textu vyberete. Pokud kliknete do odstavce nebo vyberete odstavec a použijete propojený styl, bude styl použit jako styl odstavce. Jestliže však vyberete slovo nebo sousloví v odstavci a potom použijete propojený styl, je styl použit jako styl písma, který nemá vliv na odstavec jako celek. Pokud například vyberete odstavec (nebo do něj kliknete) a potom použijete styl Nadpis 1, je celý odstavec naformátován jako text se stylem Nadpis 1 a s vlastnostmi odstavce. Pokud však vyberete slovo nebo sousloví a použijete styl Nadpis 1, bude vybraný text naformátován s vlastnostmi textu stylu Nadpis 1, nebude však pro něj použita žádná z vlastností odstavce. Když vyberete odstavec (nebo do něj kliknete) a použijete propojený styl, bude styl použit pro celý odstavec.

10 Když vyberete slovo nebo sousloví a použijete propojený styl, bude styl použit pouze pro vybraný text. V čem je výhoda? Představme si výše uvedenou situaci, ve které jak styl písma Výstraha, tak styl odstavce Titulek formátují text červeně a tučně. Pokud by styl Titulek nebyl stylem odstavce, ale propojený styl, nepotřebovali byste samostatný styl písma pro formátování slov a sousloví. Kdykoli byste v dokumentu chtěli text naformátovat jako titulek (tučné formátování, červená barva písma, zarovnání na střed a s větší mezerou před ním), vybrali byste odstavec a použili byste propojený styl. Pokud byste chtěli text naformátovat jako výstrahu, vybrali byste slovo nebo sousloví a použili byste stejný propojený styl. Aplikace Word zahrnuje mnoho předdefinovaných propojených stylů, zejména stylů nadpisů (Nadpis 1, Nadpis 2 atd.). Tip: Podle potřeby můžete naformátovat několik prvních slov odstavce podle formátování nadpisu v dokumentu. Tento typ formátování úvodních slov odstavce lze snadno aplikovat pomocí propojených stylů. Vyberte prvních několik slov odstavce a použijte požadovaný styl nadpisu.

11 Vyberte prvních několik slov odstavce a potom je kliknutím na požadovaný styl nadpisu naformátujte ve stylu nadpisu. Klikněte na odstavec a potom kliknutím na styl nadpisu vytvořte nadpis. Jak upravit formátování stylu... rychle a jednoduše... - Automatická změna stylu. MS Word 2010 umožňuje jednoduše změnit všechny styly. Microsoft předdefinoval nějaké styly, které se k sobě hodí a je možno provést kompletní změnu (například u všech stylů se změní písmo, barevné schéma atd.) Budeme-li chtít předdefinované styly automaticky upravit, není nic jednoduššího. Z karty Domů záložka Styly vybereme Změnit styly. Umožní nám změnit: Sada stylů - změní celou sadu stylu dle vybrané volby (Elegantní, jednoduchý,...) Barvy - změna barevné koncepce stylu (k dispozici předdefinované barvy) Písma změna typu písma Mezery mezi odstavci Nastavit jako výchozí Motivy Když použijete motiv, souběžně s tím aplikujete také schéma písem, barevné schéma a sadu grafických efektů. Schéma písem a barevné schéma z motivu je převzato pro sady rychlých stylů. Pokud je například pro dokument použit motiv Office (výchozí motiv), používá se pro všechny sady rychlých stylů písmo Cambria pro nadpisy, písmo Calibri pro hlavní text dokumentu a barevné schéma Office. Pokud přepnete na motiv Metro, budou všechny sady rychlých stylů (i text v dokumentu) přepnuty na písmo Consolas pro nadpisy, písmo Corbel pro hlavní text a na barevné schéma Metro.

12 Chcete-li použít motiv, klikněte na možnost Motivy ve skupině Motivy na kartě Rozložení stránky. Jak upravit předdefinované styly rychle Přizpůsobené styly Pokud chcete použít volby formátování, které nejsou k dispozici v rámci předdefinovaných stylů, sad rychlých stylů a motivů, můžete podle potřeby vytvořit vlastní styly. Vlastní styl lze nejsnadněji vytvořit úpravou předdefinovaného stylu a následně uložením tohoto upraveného stylu jako nového stylu. Můžete chtít například naformátovat odstavec tak, aby byly citované části textu, které text obsahuje, odsazeny o 1,27 cm od levého a pravého okraje (s jednoduchým řádkováním). K tomu nelze použít žádný z předdefinovaných stylů, můžete však vytvořit vlastní styl, a to následujícím způsobem: 1. Klikněte na odstavec, který chcete formátovat. 2. Na kartě Domů klikněte na ikonu spouštění dialogového okna Odstavec. 3. V části Odsazení zadejte hodnotu 1,27 cm do polí Vlevo a Vpravo. 4. V části Mezery klikněte v seznamu Řádkování na možnost Jednoduché. 5. Klikněte na tlačítko OK. 6. Klikněte pravým tlačítkem myši do odstavce, přejděte na příkaz Styly a klikněte na příkaz Uložit výběr jako nový rychlý styl. 7. Do pole Název zadejte název stylu, například Bloková citace. 8. Chcete-li, aby byl daný styl zahrnut do galerie stylů na kartě Domů a aby byl typu propojený styl, klikněte na tlačítko OK.

13 9. Jestliže nechcete, aby byl styl zahrnut do galerie, nebo pokud chcete, aby se jednalo o styl odstavce nebo o styl písma, klikněte na tlačítko Změnit a potom proveďte jednu z následujících akcí: V dolní části dialogového okna zrušte zaškrtnutí políčka Přidat do seznamu rychlých stylů. V seznamu Typ stylu klikněte na možnost Odstavec nebo Znak. Chcete-li přepnout na jinou sadu rychlých stylů, může být nutné upravit nastavení vlastního stylu. Pokud budeme pokračovat v uvedeném příkladu: jestliže vytvoříte styl Bloková citace v době, kdy je použita sada rychlých stylů Word 2007, a pak přepnete na sadu rychlých stylů Tradiční, můžete změnou stylu Bloková citace odebrat odsazení prvního řádku, které je nastaveno při použití sady rychlých stylů Tradiční. Chcete-li styl změnit, postupujte takto: 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly pravým tlačítkem myši na položku Bloková citace a potom klikněte na příkaz Změnit. 2. Klikněte na tlačítko Formát a potom na příkaz Odstavec. 3. V části Odsazení klikněte v seznamu Speciální na možnost (Žádné). Čím více vlastností pro styl zadáte, tím méně je styl ovlivněn při přepnutí sad rychlých stylů nebo motivů. Jak upravit formátování stylu profesionálně... profesionálně k obrazu svému... - bez použití předdefinovaných stylů od Microsoftu. Budeme-li chtít předdefinované styly profesionálně upravit, není nic jednoduššího. Z karty Domů skupina Styly klikneme na "upřesnění"

14 V zobrazeném okně klikneme na ikonu spravovat styly Obdržíme okno Spravovat styly + vyzkou

15 V tomto zobrazeném okně vybereme styl, který chceme změnit (např. Nadpis 1). Klikneme na tlačítko Změnit... Obdržíme okno: Úprava stylu.

16 Úprava stylu V tomto okně již můžeme nastavit stylu požadované formátování... Změnit můžeme vlastnosti: Název: Typ stylu Styl založený na: Styl následujícího odstavce Změnit základní formátování: Písmo Velikost Zarovnání řádkování... Pokud nám tyto volby nestačí, přes tlačítko Formát můžeme provést podrobnější změnu formátu, přes tlačítko Formát: Písmo Odstavec Tabulátory Ohraničení

17 Jazyk Rámeček Číslování Klávesová zkratka Textové efekty

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Nastavení pracovního prostředí

Nastavení pracovního prostředí Lekce II. Word 2007 Nastavení pracovního prostředí Zcela nová nabídka soubor Možnosti aplikace Word Veškerá nastavení před prací je vhodné důkladně projít a přizpůsobit potřebám uživatele 1. Oblíbené Při

Více

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY Oddíly, styly, poznámka pod čarou, revize, obsah, rejstřík, záložka, citace a seznamy literatury, vzorce, vložené a propojené objekty, oddíly, zabezpečení.

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word jednoduchý dokument Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL16

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Word 2007. pro pokročilé

Word 2007. pro pokročilé Word 2007 pro pokročilé Nastavení pracovního prostředí Zcela nová nabídka soubor Možnosti aplikace Word Veškerá nastavení před prací je vhodné důkladně projít a přizpůsobit potřebám uživatele 1. Oblíbené

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace č. 11 název MS PowerPoint 2003 - postup tvorby prezentace anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity ročník 8. Prezentace seznamuje

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

4. Textové editory tvorba dokumentu

4. Textové editory tvorba dokumentu 4. Textové editory tvorba dokumentu Vytvoření nového dokumentu Po spuštění programu z nabídky Start nám Word zobrazí prázdný dokument a podokno úloh Začínáme. To nabízí seznam několika naposledy otevřených

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Popis základní obrazovky Wordu 2013

Popis základní obrazovky Wordu 2013 Popis základní obrazovky Wordu 2013 Marie Franců (http://www.m-skoleni.cz) 5 Vyberte složku, ve které je soubor uložený, a označte ho. Poté klepněte na tlačítko Otevřít nebo na soubor poklepejte. Poslední

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Hromadná korespondence Nástroje pro hromadnou korespondenci použijete, pokud chcete připravit dokumenty pro větší množství adresátů. Umožňují automatické vytváření a tisk personifikovaných

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Uživatelská příručka Úprava hotových webových prezentací 1.krok stáhnout web ze serveru Chceme-li provádět úpravy na webových stránkách, které jsou na internetovém

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

Zakládání nové nebo úprava existující stránky

Zakládání nové nebo úprava existující stránky NÁVOD KTERAK UPRAVOVATI OBSAH WEBU PP. PRO PLZEŇSKÉ PANENKY VYROBIL PŘEMEK 2008 Zakládání nové nebo úprava existující stránky Např. když je nový program na měsíc nebo aktualita, nebo když je někde něco

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

MS OFFICE PUBLISHER 2010

MS OFFICE PUBLISHER 2010 Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D19_Z_OFF_PUB.docx Informatika MS Office MS Publisher MS OFFICE PUBLISHER 2010 ÚVOD

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

Manuál k administraci

Manuál k administraci Manuál k administraci webových stránek WeWeb WeWeb řešení pro každého WeWeb řešení pro každého V tomto podrobném návodu se dozvíte, jakým způsobem upravovat vaše webové stránky, pomocí administračního

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Word 2007. I. část. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE

Word 2007. I. část. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Word 2007 I. část Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z "Microsoft Office WOrd 2007, Petr Broža, Roman Kučera, edice Extra PC 2010 1 Obsah prvé části 1. Úvod

Více

Novinka ve Wordu 2007. Rychlé části. Vlastnosti dokumentu. Pole. Stavební bloky

Novinka ve Wordu 2007. Rychlé části. Vlastnosti dokumentu. Pole. Stavební bloky Word Rychlé části Novinka ve Wordu 2007 Rychlé části Vlastnosti dokumentu Pole Stavební bloky Rychlé části Titulní strany Záhlaví Zápatí Čísla stránek Vodoznak Tabulky Formuláře Automatický text Bibliografie

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

MS WORD. MS Word 2007 1

MS WORD. MS Word 2007 1 MS Word 2007 1 MS WORD Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Word pro začátečníky (egon)

Word pro začátečníky (egon) Word pro začátečníky (egon) 1 Rozsah: 24 hodin Anotace: Kurz Word pro začátečníky je určen všem, kteří pracovali s předchozími verzemi programu MS Word a potřebují se rychle zorientovat v základních rozdílech.

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Popis základní obrazovky PowerPointu 2013

Popis základní obrazovky PowerPointu 2013 Popis základní obrazovky PowerPointu 2013 Marie Franců (http://www.m-skoleni.cz) 4 Poslední soubory můžete také otevřít z nabídky karty Soubor, kde se přímo názvy naposledy otevřených souborů zobrazují.

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více