Zá klády prá ce se styly

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zá klády prá ce se styly"

Transkript

1 Formát docx Zá klády prá ce se styly Základem, všech dokumentů je xml formát o Bez nutnosti nastavení, transformace či konverze nativní součást ukládání Ve skutečnosti souhrn dílčích souborů o Text, obrázky, styly a další jsou zkomprimovány do jednoho ZIP souboru Data separována od své prezentace zahrnující motivy a styly o Při úpravě vzhledu dokumentu uživatel mění pouze způsob prezentace dat Nezávislost dat na formátu = snadnější a bezpečnější práci Redukce velikosti souborů o rychlejší načítání Při poškození prvku je usnadněno načtení celého souboru I když soubory aplikace Office Word 2007 lze otevírat v předchozích verzích aplikace Word, není možné měnit některé položky, které byly vytvořeny pomocí nových nebo vylepšených funkcí aplikace Office Word Níže je uveden seznam prvků dokumentu, které budou při otevření v předchozí verzi aplikace Word změněny. Prvek aplikace Word 2007, 2010 Rovnic Motivy Barvy motivů Písma motivů Efekty motivů Ovládací prvky obsahu Písma pro nadpisy a text Relativní textová pole Okraje Bibliografie, citace Zástupný text v citacích a v ovládacích prvcích obsahu Změná při otevření v předchozí verzi Převod na grafiku, kterou nelze upravit. Trvalý převod na styly. Pokud bude soubor později otevřen v aplikaci Office Word 2007, nebude možné automaticky změnit styl pomocí motivů. Trvalý převod na styly. Pokud bude soubor později otevřen v aplikaci Office Word 2007, nebude možné automaticky změnit styl pomocí barev motivů. Trvalý převod na styly. Pokud bude soubor později otevřen v aplikaci Office Word 2007, nebude možné automaticky změnit styl pomocí písem motivů. Trvalý převod na styly. Pokud bude soubor později otevřen v aplikaci Office Word 2007, nebude možné automaticky změnit styl pomocí efektů motivů. Trvalý převod na statický text Trvalý převod na statické formátování. Pokud bude soubor později otevřen v aplikaci Office Word 2007, nebudou písma pro nadpisy a text po použití jiného stylu automaticky změněna. Trvalý převod na absolutní umístění Trvalý převod na absolutní umístění. Pokud bude soubor později otevřen v aplikaci Office Word 2007, nebudou okraje po použití jiného stylu automaticky změněny. Trvalý převod na statický text Trvalý převod na statický text

2 Office Art Ukázkový text ve wordu =rand() + Enter K dispozici je pouze malá podmnožina ilustrací. Práce s obsahem úprava Výběr slova nebo prvku Výběr odstavce Výběr velkého bloku textu Kopírování textu metoda Poklepáním myší na slovo/prvek Třikrát kliknout uvnitř odstavce Klepnout na začátek výběru, posunout se na konec výběru a spolu s klávesou Shift kliknout na konec výběru. Ctlr+C Ikona Kopírovat na kartě Domů Pravé tlačítko myší a možnost Kopírovat Vložení textu Crtl+ V Ikona Vložit na kartě Domů Pravé tlačítko myši a Vložit Vyjmutí textu Ctrl+ X Ikona Vyjmout na kartě Domů Pravé tlačítko myši a Vyjmout Schránka sady Office Umožňuje uchovat až 24 položek včetně textu, objektů a grafiky, což znamená, že můžete zkopírovat nebo vyjmout 24 položek z různých aplikací, aniž byste o tyto data přišli.

3

4 Úprava textu Formátování se vkládá před psaním vlastního textu nebo zpětně pro výběr textu. Panel Písmo Font, velikost, tučné, kurzíva, podtržené, barva, Panel Odstavec Seznamy odrážkové, číslované, víceúrovňové Styly Další řádek seznamu Enter Další úroveň hlouběji do struktury seznamu Tab, zpět Enter Lze měnit odsazení s pomocí pravítka Zarážky určuje pohyb tabulátoru, standardně 1.27cm, (levá, na střed, pravá) o Umístění ručně pomocí pravítka o Nastavení 2x klik na existující tabulátor, Odstavec více Tabulátory Lze nastavit různé výplně o 2x klik na existující tabulátor - vodící znak Zarovnání textu (doleva, na střed, doprava, do bloku) Jednoduchá, rychlá a efektní změna napsaného dokumentu. Pokud správně přiřadíme jednotlivým částem dokumentu styly, jednoduchou změnou formátování stylu změníme celý dokument. Navíc tento dokument bude mít jednotnou formu. Udržíme si v něm přehled a celkový vzhled dokumentu nabude profesionálního dojmů. Nadpisy mají písmo, které je bude odlišovat od hlavního textu dokumentu. Odstavce jsou odděleny dostatečným volným místem. Prvky, jako jsou seznamy s odrážkami, jsou odsazeny. Zdůrazněný text má kontrastní barvu. Základní prvek pro formátování dokumentů. Styl sám o sobě je pojmenovaná skupina formátovacích parametrů, kterou aplikujeme na znaky, odstavce, seznamy a tabulky. Přímé formátování uplatnění bezprostředně na obsah dokumentu Nepřímé formátování uplatnění stylů v dokumentu Word je obecně navržen pro práci se styly. Motivace je zřejmá, nepřímé formátování nám významně usnadní práci při úpravě textů.

5 Pokud chce autor textu dohlížet na to, aby se mu v textu nevyskytovaly části, které jsou podobně naformátovány jako určitý styl, může zapnout funkci sledování nekonzistentního formátování. Office Možnosti aplikace Word Upřesnit Možnosti úprav Označit nekonzistentní formátování Přiřazení stylu Nejprve vybereme text, kterému potřebujeme přiřadit styl. Z karty Domů skupina Styly vybereme požadovaný styl (například Nadpis 1). Kompletní seznam stylů daného dokumentu si můžeme zobrazit kliknutím na šipku Poznámka: Předpokládám, že před začátkem psaní máme namyšlenou kostru dokumentu. Jak by měl vypadat, co bude nadpis, co odstavec, co popis obrázků, atd. Poté jednoduše přiřadíme příslušným textům daný formát, Nadpis1, Normální, Obrázek, atd. Rychlé styly zobrazované v galerii stylů jsou navrženy tak, aby spolu fungovaly. Například rychlý styl Nadpis 2 je navržen tak, aby vyjadřoval nižší úroveň nadpisu než rychlý styl Nadpis 1. Hlavní text dokumentu je automaticky formátován pomocí rychlého stylu Normální. Rychlé styly lze aplikovat nejen pro odstavce, ale také pro jednotlivá slova a znaky. Můžete například zvýraznit sousloví použitím rychlého stylu Zdůraznění. Když formátujete text jako součást seznamu, je každá položka v seznamu automaticky formátována pomocí rychlého stylu Odstavec se seznamem. Pokud byste se později rozhodli, že mají mít nadpisy jiný vzhled, můžete styl Nadpis 1 a Nadpis 2 změnit. Aplikace Word pak automaticky aktualizuje všechny jejich výskyty v daném dokumentu.

6 Pokud byste chtěli změnit vzhled nadpisů, aniž by bylo nutné provádět změny stylů, stačí použít jinou sadu rychlých stylů nebo jiný motiv. Vždy zobrazeny nejdříve první 2 úrovně nadpisu, po aplikaci nadpisu 2 se zobrazí nižší úroveň.

7 Styly písma a odstavců Aplikace Word nabízí několik různých typů stylů: Styly písma a odstavců určují vzhled většiny textu v dokumentu. Některé styly lze používat jako styly písma i styly odstavců. Takovým stylům pak říkáme propojené styly. Styly seznamů určují vzhled seznamů, včetně vlastností stylu odrážek nebo schématu číslování, odsazení a textu popisků. Styly tabulek určují vzhled tabulek, včetně takových vlastností jako formátování textu řádku nadpisu, mřížky a barev zvýraznění pro řádky a sloupce. Styly odstavců jsou označeny symbolem odstavce:. Symbol odstavce se zobrazuje v galerii rychlých stylů i v podokně úloh Styly. Kliknutím na libovolné místo v odstavci použijete styl pro celý odstavec. Styly písem jsou označeny symbolem písma: a. Kliknutím na libovolné místo ve slově použijete styl pro celé slovo. Pokud chcete styl použít pro více než jedno slovo, můžete také vybrat více slov. Propojené styly jsou označeny jak symbolem odstavce, tak i symbolem písma: a. Kliknutím kamkoli v odstavci použijete styl pro celý odstavec. Pokud chcete styl použít pro vybraná slova, vyberte je.

8 Styly písma Styly písma obsahují vlastnosti formátování, které lze použít pro text, například název písma, jeho velikost, barva, tučné formátování, formátování kurzívou, podtržení, ohraničení a stínování. Styly písma nezahrnují formátování, které by mělo vliv na vlastnosti odstavce, jako například řádkování, zarovnání textu, odsazení a zarážky tabulátoru. Aplikace Word obsahuje několik různých předdefinovaných stylů písma, například styl pro zdůraznění, jemné zdůraznění a velký důraz. Každý z těchto předdefinovaných stylů obsahuje kombinaci formátování, například tučné formátování, formátování kurzívou a barvy zvýraznění, a nabízí tak koordinovanou sadu typografických návrhů. Například styl písma Zdůraznění formátuje text tučně, kurzívou a barvou zvýraznění. Chcete-li styl písma použít, vyberte text, který chcete naformátovat, a potom klikněte na požadovaný styl písma. Klikněte na slovo, které chcete formátovat. Přesuňte ukazatel myši na galerii rychlých stylů, čímž zobrazíte náhled formátování v dokumentu. Při přechodu ukazatelem myši na styl písma bude naformátováno pouze slovo, na které jste kliknuli. Při přechodu ukazatelem myši na styl odstavce nebo na propojený styl je naformátován celý odstavec. Klikněte na styl písma, který chcete použít. Slovo, které jste vybrali, je naformátováno pomocí vlastností zvoleného stylu. Styly odstavců Styl odstavce zahrnuje vše, co obsahuje styl písma, určuje však také všechny aspekty vzhledu odstavce, například zarovnání textu, zarážky tabulátoru, řádkování a ohraničení. Můžete mít například styl písma s názvem Výstraha, který naformátuje text tučně a červeně. Pak také můžete mít styl odstavce s názvem Titulek, který naformátuje text tučně a červeně. Styl odstavce Titulek však také zarovná text vodorovně na střed a přidá nad text mezeru o velikosti 24 bodů.

9 Pokud byste v takovém případě vybrali odstavec a pak použili styl Výstraha, byl by veškerý text v odstavci naformátován červeně a tučně, ale žádné jiné vlastnosti odstavce by se nezměnily. Pokud byste však vybrali odstavec a použili styl Titulek, byl by text naformátován tučně a červeně, před odstavec by byla přidána větší mezera a odstavec by byl zarovnán na střed mezi levým a pravým okrajem. Součástí aplikace Word jsou dva předdefinované styly odstavců: Normální a Odstavec se seznamem. Ve výchozím nastavení aplikace Word automaticky použije v prázdném, novém dokumentu pro veškerý text styl odstavce Normální. Podobně pak aplikace Word použije pro položky v seznamu styl odstavce Odstavec se seznamem (například při vytvoření seznamu s odrážkami pomocí příkazu Odrážky). Chcete-li styl odstavce použít, vyberte odstavce, které chcete naformátovat, a potom klikněte na požadovaný styl odstavce. Poznámka: Chcete-li pro použití stylu odstavce vybrat jeden odstavec, klikněte na libovolné místo v odstavci. Chcete-li vybrat více než jeden odstavec, klikněte na libovolné místo v prvním odstavci a táhněte myší na libovolné místo v posledním odstavci, který chcete vybrat. Není nutné vybírat celý odstavec. Propojené styly Propojený styl se chová buď jako styl písma, nebo jako styl odstavce. Záleží to na tom, jaký typ textu vyberete. Pokud kliknete do odstavce nebo vyberete odstavec a použijete propojený styl, bude styl použit jako styl odstavce. Jestliže však vyberete slovo nebo sousloví v odstavci a potom použijete propojený styl, je styl použit jako styl písma, který nemá vliv na odstavec jako celek. Pokud například vyberete odstavec (nebo do něj kliknete) a potom použijete styl Nadpis 1, je celý odstavec naformátován jako text se stylem Nadpis 1 a s vlastnostmi odstavce. Pokud však vyberete slovo nebo sousloví a použijete styl Nadpis 1, bude vybraný text naformátován s vlastnostmi textu stylu Nadpis 1, nebude však pro něj použita žádná z vlastností odstavce. Když vyberete odstavec (nebo do něj kliknete) a použijete propojený styl, bude styl použit pro celý odstavec.

10 Když vyberete slovo nebo sousloví a použijete propojený styl, bude styl použit pouze pro vybraný text. V čem je výhoda? Představme si výše uvedenou situaci, ve které jak styl písma Výstraha, tak styl odstavce Titulek formátují text červeně a tučně. Pokud by styl Titulek nebyl stylem odstavce, ale propojený styl, nepotřebovali byste samostatný styl písma pro formátování slov a sousloví. Kdykoli byste v dokumentu chtěli text naformátovat jako titulek (tučné formátování, červená barva písma, zarovnání na střed a s větší mezerou před ním), vybrali byste odstavec a použili byste propojený styl. Pokud byste chtěli text naformátovat jako výstrahu, vybrali byste slovo nebo sousloví a použili byste stejný propojený styl. Aplikace Word zahrnuje mnoho předdefinovaných propojených stylů, zejména stylů nadpisů (Nadpis 1, Nadpis 2 atd.). Tip: Podle potřeby můžete naformátovat několik prvních slov odstavce podle formátování nadpisu v dokumentu. Tento typ formátování úvodních slov odstavce lze snadno aplikovat pomocí propojených stylů. Vyberte prvních několik slov odstavce a použijte požadovaný styl nadpisu.

11 Vyberte prvních několik slov odstavce a potom je kliknutím na požadovaný styl nadpisu naformátujte ve stylu nadpisu. Klikněte na odstavec a potom kliknutím na styl nadpisu vytvořte nadpis. Jak upravit formátování stylu... rychle a jednoduše... - Automatická změna stylu. MS Word 2010 umožňuje jednoduše změnit všechny styly. Microsoft předdefinoval nějaké styly, které se k sobě hodí a je možno provést kompletní změnu (například u všech stylů se změní písmo, barevné schéma atd.) Budeme-li chtít předdefinované styly automaticky upravit, není nic jednoduššího. Z karty Domů záložka Styly vybereme Změnit styly. Umožní nám změnit: Sada stylů - změní celou sadu stylu dle vybrané volby (Elegantní, jednoduchý,...) Barvy - změna barevné koncepce stylu (k dispozici předdefinované barvy) Písma změna typu písma Mezery mezi odstavci Nastavit jako výchozí Motivy Když použijete motiv, souběžně s tím aplikujete také schéma písem, barevné schéma a sadu grafických efektů. Schéma písem a barevné schéma z motivu je převzato pro sady rychlých stylů. Pokud je například pro dokument použit motiv Office (výchozí motiv), používá se pro všechny sady rychlých stylů písmo Cambria pro nadpisy, písmo Calibri pro hlavní text dokumentu a barevné schéma Office. Pokud přepnete na motiv Metro, budou všechny sady rychlých stylů (i text v dokumentu) přepnuty na písmo Consolas pro nadpisy, písmo Corbel pro hlavní text a na barevné schéma Metro.

12 Chcete-li použít motiv, klikněte na možnost Motivy ve skupině Motivy na kartě Rozložení stránky. Jak upravit předdefinované styly rychle Přizpůsobené styly Pokud chcete použít volby formátování, které nejsou k dispozici v rámci předdefinovaných stylů, sad rychlých stylů a motivů, můžete podle potřeby vytvořit vlastní styly. Vlastní styl lze nejsnadněji vytvořit úpravou předdefinovaného stylu a následně uložením tohoto upraveného stylu jako nového stylu. Můžete chtít například naformátovat odstavec tak, aby byly citované části textu, které text obsahuje, odsazeny o 1,27 cm od levého a pravého okraje (s jednoduchým řádkováním). K tomu nelze použít žádný z předdefinovaných stylů, můžete však vytvořit vlastní styl, a to následujícím způsobem: 1. Klikněte na odstavec, který chcete formátovat. 2. Na kartě Domů klikněte na ikonu spouštění dialogového okna Odstavec. 3. V části Odsazení zadejte hodnotu 1,27 cm do polí Vlevo a Vpravo. 4. V části Mezery klikněte v seznamu Řádkování na možnost Jednoduché. 5. Klikněte na tlačítko OK. 6. Klikněte pravým tlačítkem myši do odstavce, přejděte na příkaz Styly a klikněte na příkaz Uložit výběr jako nový rychlý styl. 7. Do pole Název zadejte název stylu, například Bloková citace. 8. Chcete-li, aby byl daný styl zahrnut do galerie stylů na kartě Domů a aby byl typu propojený styl, klikněte na tlačítko OK.

13 9. Jestliže nechcete, aby byl styl zahrnut do galerie, nebo pokud chcete, aby se jednalo o styl odstavce nebo o styl písma, klikněte na tlačítko Změnit a potom proveďte jednu z následujících akcí: V dolní části dialogového okna zrušte zaškrtnutí políčka Přidat do seznamu rychlých stylů. V seznamu Typ stylu klikněte na možnost Odstavec nebo Znak. Chcete-li přepnout na jinou sadu rychlých stylů, může být nutné upravit nastavení vlastního stylu. Pokud budeme pokračovat v uvedeném příkladu: jestliže vytvoříte styl Bloková citace v době, kdy je použita sada rychlých stylů Word 2007, a pak přepnete na sadu rychlých stylů Tradiční, můžete změnou stylu Bloková citace odebrat odsazení prvního řádku, které je nastaveno při použití sady rychlých stylů Tradiční. Chcete-li styl změnit, postupujte takto: 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly pravým tlačítkem myši na položku Bloková citace a potom klikněte na příkaz Změnit. 2. Klikněte na tlačítko Formát a potom na příkaz Odstavec. 3. V části Odsazení klikněte v seznamu Speciální na možnost (Žádné). Čím více vlastností pro styl zadáte, tím méně je styl ovlivněn při přepnutí sad rychlých stylů nebo motivů. Jak upravit formátování stylu profesionálně... profesionálně k obrazu svému... - bez použití předdefinovaných stylů od Microsoftu. Budeme-li chtít předdefinované styly profesionálně upravit, není nic jednoduššího. Z karty Domů skupina Styly klikneme na "upřesnění"

14 V zobrazeném okně klikneme na ikonu spravovat styly Obdržíme okno Spravovat styly + vyzkou

15 V tomto zobrazeném okně vybereme styl, který chceme změnit (např. Nadpis 1). Klikneme na tlačítko Změnit... Obdržíme okno: Úprava stylu.

16 Úprava stylu V tomto okně již můžeme nastavit stylu požadované formátování... Změnit můžeme vlastnosti: Název: Typ stylu Styl založený na: Styl následujícího odstavce Změnit základní formátování: Písmo Velikost Zarovnání řádkování... Pokud nám tyto volby nestačí, přes tlačítko Formát můžeme provést podrobnější změnu formátu, přes tlačítko Formát: Písmo Odstavec Tabulátory Ohraničení

17 Jazyk Rámeček Číslování Klávesová zkratka Textové efekty

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

o o Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Bc. Pavel Janíček

o o Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Bc. Pavel Janíček Název (téma) Oblast zařazení do RVP Ročník, věková kategorie Učivo Word Test znalostí Informační a komunikační technologie IKT textové editory 14-15 let Všeobecné znalosti o Wordu Cíle (kompetence) Žák

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY Oddíly, styly, poznámka pod čarou, revize, obsah, rejstřík, záložka, citace a seznamy literatury, vzorce, vložené a propojené objekty, oddíly, zabezpečení.

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Práce se styly 1. Styl

Práce se styly 1. Styl Práce se styly 1. Styl Styl se používá, pokud chceme, aby dokument měl jednotný vzhled odstavců. Můžeme si nadefinovat styly pro různé úrovně nadpisů, jednotlivé popisy, charakteristiky a další odstavce.

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 č. 6 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Microsoft Office Word 2003 - Cesta k základním úpravám Prezentace je zaměřena na úpravy textu v

Více

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007 MS Word je textový editor (program pro tvorbu a editaci textových dokumentů). Ve verzi 2007 došlo k zásadní změně v grafickém prostředí a tedy i ovládání programu. Základní ovládací prvky aplikace: RÁM

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Migrace na aplikaci PowerPoint 2010

Migrace na aplikaci PowerPoint 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft PowerPoint 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace PowerPoint 2003. Proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. v následujícím

Více

STRUČNÝ PŘEHLED MS OFFICE 2007 ANEB CO JE NOVÉHO

STRUČNÝ PŘEHLED MS OFFICE 2007 ANEB CO JE NOVÉHO STRUČNÝ PŘEHLED MS OFFICE 2007 ANEB CO JE NOVÉHO Obsah MS WORD... 1 Pás karet... 1 Co je na pásu karet... 1 Ikony pro otevření dialogových oken ve skupinách... 2 Zobrazení dalších karet... 2 Minipanel

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Nápověda ke cvičení 8

Nápověda ke cvičení 8 Nápověda ke cvičení 8 Word přechod na další stránku: napíšeme text Motoristické časopisy vložíme 3x Enter pak klávesová zkratka CTRL+Enter Stejným způsobem přejdeme i na třetí stránku. PowerPoint vložit

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat.

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat. Word textový editor Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem Karta Domů schránka vyjmout vložit kopírovat kopírovat formát písmo velikost písma volba písma barva písma tučné podtržené zvýraznění

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace č. 11 název MS PowerPoint 2003 - postup tvorby prezentace anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity ročník 8. Prezentace seznamuje

Více

Pracovní list č. 7. Microsoft Word 2010 odrážky a číslování. Odrážky

Pracovní list č. 7. Microsoft Word 2010 odrážky a číslování. Odrážky Pracovní list č. 7 Microsoft Word 2010 odrážky a číslování strukturování textu do bodů a podbodů pás karet Domů, část Odstavec kontextové menu automatické odrážky a číslování (viz Možnosti automatických

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-210

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-210 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

Pracovní prostředí Excel 2010

Pracovní prostředí Excel 2010 Zdokonalování ICT gramotnosti v rámci projektu IMPACT Pracovní prostředí Excel 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Obsah Co je to Excel a k čemu slouží... 3 Co nabízí nová verze Excel 2010:...

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Nastavení pracovního prostředí

Nastavení pracovního prostředí Lekce II. Word 2007 Nastavení pracovního prostředí Zcela nová nabídka soubor Možnosti aplikace Word Veškerá nastavení před prací je vhodné důkladně projít a přizpůsobit potřebám uživatele 1. Oblíbené Při

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Manuál k editoru TinyMCE

Manuál k editoru TinyMCE Manuál k editoru TinyMCE Popis ovládacích prvků UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici. Styl písma Dolní a horní index Zarovnání textu Může se aplikovat na označený text. B - tučné písmo,

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL19 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL19 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word styly, tabulky, obrázky Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL19

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

Microsoft Word - úvod

Microsoft Word - úvod Microsoft Word - úvod Psaní a úpravy textu jsou nejčastější činností, která se na počítačích provádí. Program Microsoft Word je světově nejrozšířenějším textovým editorem. Je součástí sady programů Microsoft

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word jednoduchý dokument Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL16

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

1.2. Formátování odstavce

1.2. Formátování odstavce 1.2. Formátování odstavce 1.2.1. Pokročilé nastavení řádkování Pokročilé nastavení řádkování najdete v dialogovém okně Odstavec, které zobrazíte klepnutím na šipku v pravém dolním rohu skupiny Odstavec

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Live Movie Maker je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Importovat video Klepněte na prozatím jediné aktivní tlačítko Přidat videa a fotografie

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Grafický návrh Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte plakát propagující smyšlenou kavárnu. Výsledný návrh

Více

BMOF011 Aplikace MS Office (jaro 2013) Microsoft Word 2007

BMOF011 Aplikace MS Office (jaro 2013) Microsoft Word 2007 Microsoft Word 2007 Osnova výuky I. Aplikace MS Word 2007 Nový koncept formátu docx. Zabezpečení Seznámení s pracovním prostředím MS Word 2007 Orientace v menu Styl / šablona Užitečná nastavení prostředí

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Word pro začátečníky 1/6. Zbyněk Sušil

Word pro začátečníky 1/6. Zbyněk Sušil Word pro začátečníky 1/6 Zbyněk Sušil Průběh kurzu Základní funkce Historie Základní informace Účinné postupy při úpravách dokumentů Word 2 Základní funkce K čemu slouží MS Word? 3 Základní funkce Tvorba

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Efekty počítačové prezentace

Efekty počítačové prezentace Efekty počítačové prezentace MS PowerPoint 2003 Animace Animace v PowerPointu je vděčné téma animovat, nebo spíše rozpohybovat - můžeme prakticky všechno (textová pole a jejich obsah: nadpisy, texty; obrázky

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Microsoft Word 2007 Pokročilí

Microsoft Word 2007 Pokročilí Konání kurzu financováno z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224 Microsoft Word 2007

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více