Maturitní otázka z POS - č. 14. Topologie sítí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní otázka z POS - č. 14. Topologie sítí"

Transkript

1 Topologie sítí základní topologie sítí hardwarové prvky sítí software sítě Základní topologie sítí Topologie sítí se zabývá zapojením počítačových sítích a zachycením jejich skutečné (reálné) a logické (virtuální) podoby (datové linky, síťové uzly)[1][2][3]. Jako taková je součástí teorie grafů a zasahuje tedy i do matematiky. Sběrnicová topologie Sběrnicová topologie (anglicky Bus topology) je způsob zapojení počítačů do počítačové sítě. Spojení zprostředkovává jediné přenosové médium (sběrnice), ke kterému jsou připojeny všechny uzly sítě (koncové počítače). Sběrnice je jednoduché zapojení, má nízké pořizovací náklady, avšak také své nevýhody. Problém nastává, jakmile chtějí dva klienti na síti vysílat ve stejný okamžik - vzniká kolize. Vzhledem k tomu, že se tato situace děje poměrně často, musí mít systémy, které používají ke vzájemné komunikaci sběrnicovou topologii implementované schéma pro vyvarování se takových kolizí. V počítačových sítích se používá tzv. systém náhodného přístupu (CSMA), který se kolizím snaží předcházet a v případě že nastanou - řeší je. a nevýhody sběrnicové topologie Snadná realizace a snadné rozšíření již stávající sítě. Nevyžaduje tolik kabeláže jako např. hvězdicová topologie. Vhodná pro malé nebo dočasné sítě, které nevyžadují velké rychlosti přenosu. Nesnadné odstraňování závad. Omezená délka kabelu a také počtu stanic. Pokud nastane nějaký problém s kabelem, celá síť přestane fungovat. Výkon celé sítě rapidně klesá při větších počtech stanic nebo při velkém provozu. Hvězdicová topologie V počítačových sítích pojem hvězdicová topologie označuje propojení počítačů do útvaru tvarem připomínající hvezdici. Jedná se o nejpoužívanější způsob propojování počítačů do počítačové sítě. Každý počítač je připojený pomocí kabelu (UTP, STP) k centrálnímu prvku hubu nebo switchi. Mezi každými dvěma stanicemi existuje vždy jen jedna cesta. Toto zapojení pochází z počátků používání výpočetní techniky, kdy byly počítače připojeny k centrálnímu počítači (mainframe). Při zkolabování hubu zkolabuje celá síť. Proto je dobré chránit ho před výpadkem el. proudu záložním zdrojem energie (UPS)

2 a nevýhody sběrnicové topologie Maturitní otázka z POS - č. 14 Pokud selže jeden počítač nebo kabel nebude fungovat spojení pouze pro jednu stanici a ostatní stanice mohou vysílat i přijímat nadále Dobrá výkonnost v porovnání se sběrnicovou topologií. To souvisí s tím, že na jednom kabelu je připojen pouze jeden počítač a tudíž jednak nedochází ke kolizím mezi pakety a také může současně přenášet data více počítačů. Snadno se nastavuje a rozšiřuje Závady se dají snadno nalézt U větších sítí vyžadováno velké množství kabelů - ke každému počítači jeden. Potřeba extra hardware v porovnání se sběrnicovou topologií. Toto dnes ale není vzhledem k pořizovacím cenám příliš důležité (výjimkou je gigabitethernet, ale to se do budoucna jistě změní). V případě selhání centrálního síťového prvku přestane fungovat celá síť. Kruhová topologie V počítačových sítích pojem kruhová topologie označuje zapojení, kde je jeden uzel připojen k dalším dvěma uzlům tak, že vytvoří kruh. Kruhová topologie je méně efektivní než hvězdicová topologie, protože v ní musí data projít přes mnoho uzlů než se dostanou ke svému cíli. Například pokud má daná kruhová síť osm počítačů, musí data z prvního počítače projít na čtvrtý počítač přes počítače dva a tři PC 1 -> PC 2 -> PC 3 -> PC 4). Mohou také jít opačným směrem, tedy z prvního počítače přes osmý, sedmý, šestý, pátý na čtvrtý (PC 1 -> PC 8 -> PC 7 -> PC 6 -> PC 5 -> PC 4). Tato metoda je pomalejší, protože data musí projít přes více počítačů. Kruhová topologie má také nevýhodu v tom, že pokud zkolabuje jeden uzel, zkolabuje celá síť, protože k funkčnosti potřebuje, aby byl celý okruh v pořádku. Technoligie Token ring je Kruhovou topologií jen na logické úrovni, fyzicky se jedná o topologii hvězdicovou topologii. V mnoha kruhoých sítích se přidává protiběžný okruh. Tato duálně kruhová síť zahrnuje Spatial Reuse Protocol, fiber distributed data interface, a Resilient Packet Ring. a nevýhody kruhové topologie Přenos dat je relativně jednoduchý, protože pakety se posílají jedním směrem. Přidání dalšího uzlu má jen malý dopad na šířku pásma. Nevznikají kolize. Náklady jsou menší než u hvězdicové topologie. Data musí projít přes každý počítač mezi odesil. a příjemcem, což zvyšuje dobu trvání přenosu. Pokud se zhroutí jeden uzel, zhroutí se s ním celá síť a data nemohou být správně přenášena. Je těžké najít a odstranit závadu. Protože jsou všechny stanice navzájem propojené, musí se kvůli přidání nového uzlu dočasně vypnout celá síť

3 Stromová topologie V počítačových sítích pojem stromová topologie označuje propojení počítačů do útvaru tvarem připomínající strom. Vycházejí z hvězdicové topologie spojením aktivních síťových prvků, které jsou v centrech jednotlivých hvězd. Takovéto propojení se používá především v rozsáhlých počítačových sítích ve velkých firmách. Jednotlivé hvězdice často představují jednotlivá oddělení firmy, patra budovy nebo celé budovy. Tyto hvězdice jsou pak znovu spojeny hvězdicovitým způsobem. a nevýhody stromové topologie Pokud selže jeden aktivní síťový prvek, ostatní části sítě mohou dále pokračovat. Snižuje se potřebné množství kabelů. Zvýšení bezpečnosti - zvyšuje se obtížnost odposlouchávání síťové komunikace. Pokud je špatně udělána a selže li vysoce postavený síťový prvek (prvek který je blízko kmenového prvku), ona větev, nemůže s kmenovým prvkem komunikovat Hardwarové prvky sítí Kabely Koaxiální kabel (coaxial cable) Nejstarší typ kabelu používaný k propojování počítačů Základem je měděný vodič obalený plastovou izolací, ta je opletena stíněním (kovové drátky nebo folie). Vše je vloženo do vnějšího izolačně mechanického obalu z plastu. Pro koaxiální kabely je typická sběrnicová topologie sítě Rychlost přenášených dat je 10 Mb/s Kabel musí být a obou koncích ukončen zakončovacím odporem (50Ω). Jinak by se elektrický signál odrazil od konce kabelu a utlumil by ostatní ostatní signály Existují i koaxiální kabely s impedancí 93 Ω (pro u nás málo používané sítě ARCnet) a impedancí 75Ω která se používá jako svod televizních antén Používají se dva druhy o Tlustý koaxiální kabel (thick Ethernet) Průměr cca 10 mm, žlutá barva Velmi dobré elektrické vlastnosti, proto využíván pro páteřní vedení Hlavní nevýhodou jsou mechanické vlastnosti a způsob připojení stanice ke kabelu (nutno použít speciálního odbočovacího prvku) o Tenký koaxiální kabel (thin Ethernet) Byl standardem kabeláží lokálních sítí Průměr cca 5mm, černá bava Zakončení BNC konektorem Pro připojení jednotlivých počítačů ke kabelu se používá T-konektor Nutnost přerušování koaxu pro připojení nové stanice je příčinou hojných poruch (nejčastěji vyvoláno špatným nakonektorováním koncovek) Poruchy se těžko vyhledávají, často bývají nahodilé nepravidelně se opakující - 3 -

4 Kroucená dvojlinka (twisted pair cable) Odvozena od telefonního kabelu a dnes je nejrozšířenějším vodičem v sítích LAN Ochrana proti rušení spočívá nikoliv v izolaci ale kroucení! Nejčastější použití kabelu kategorie CAT5 o Čtyři páry vodičů o Přenosová rychlost 100 Mb/s Mechanicky mnohem odolnější než koax Typická je hvězdicová topologie sítě Rychlost přenášených dat 100 Mb/s Impedance 100 Ω Používají se dva druhy o Nestíněná kroucená dvojlinka UTP (Unshielded Twisted Pair) nejpoužívanější vodič, jednotlivé páry jsou vloženy do vnější plastické izolace o Stíněná kroucená dvojlinka - STP (Shielded Twisted Pair) s kovovým opletením Praktické provedení o Pro kabeláž twisted pair je nutný prvek, je nutný prvek, kterým jsou jednotlivé kabely spojeny : HUB (viz.téma Rozbočovače a aktivní prvky sítě ) o V praxi se kabely z HUBu nepropojují přímo k počítači (i když je to možné) ale do zásuvek RJ-45 z nichž je připojen počítač. o Pro kabel počítač- zásuvka se používá termín patch kabel o Kabel se skládá ze čtyř párů. Vodiče jednoho páru jsou navzájem zkrouceny. Oba dráty mají stejný barevný základ, ale jeden z vodičů páru má barvu kombinovanou s bílou. Zakončuje se konektorem RJ

5 Vodič podle kontaktu v konektoru Barva Pár signál 1 Bílooranžová 1 (oranžový) +TD (transceive data) 2 Oranžová 1 (oranžový) -TD (transceive data) 3 Bilozelená 2 (zelený) +RD (receive data) 4 Modrá 3 (modrý) nepoužito 5 Bílomodrá 3 (modrý) nepoužito 6 Zelená 2 (zelený) -TD (receive data) 7 Bílohnědá 4 (hnědý) nepoužito 8 Hnědá 4 (hnědý) nepoužito o Pokud propojujete jen dva PC, není nutný HUB ale kabel musí být zapojen jinak kříženě: Barva Barva Vodič podle kontaktu v prvním konektoru Vodič podle kontaktu v druhém konektoru 1 Bílooranžová 1 Bilozelená 2 Oranžová 2 Zelená 3 Bilozelená 3 Bílooranžová 4 Modrá 4 Modrá 5 Bílomodrá 5 Bílomodrá 6 Zelená 6 Oranžová 7 Bílohnědá 7 Bílohnědá 8 Hnědá 8 Hnědá - 5 -

6 Optický kabel (fiber optic cable) Data jsou přenášena světelnými impulsy v průsvitných vláknech Optická vlákna (jsou minimálně dvě pro každý směr jedno), jsou vložena do vrstvy sekundární ochrany, která zabraňuje mikroohybům kabelu Existují dva druhy optických kabelů o Mnohavidové Paprsek se odráží od pláště vlákna. Index lomu pláště vlákna není konstantní a vlivem jeho změn je původní paprsek rozložen na více vidů, což zhoršuje výsledk přenosu, ale kabel je levnější a lépe se s nm pracuje. o Jednovidové Kabelem prochází díky velmi nízkému indexu lomu mezi jádrem a pláštěm jen jeden paprsek. Tyto kabely mají lepší optické vlastnosti a tím vzšší přenosovou rychlost, jsou ale dražší. Na konci každého kabelu je nutný převodník Výhodou je vysoká přenosová rychlost (Gb/s) Absolutní odolnost proti všem elektromagnetickým rušením Vysoká bezpečnost přenášených dat (optické signály nelze odposlouchávat) Nevýhodou je cena a složité konektorování Síťové karty a konektory Abyste mohli zvolit pro svou síť správnou kartu, musíte si nejdříve určit, jaký typ síťových kabelů a konektorů bude síť mít. Některé síťové karty mají více než jeden konektor rozhraní. Není například neobvyklé, že má síťová karta konektor jak pro tlustý, tak tenký koaxiál, nebo konektor pro kroucenou dvoulinku a pro tlustý koaxiál

7 Konektor RJ-45 RJ-45 pro připojení konektoru kroucené dvoulinky. Podobá se telefonnímu konektoru RJ-11, ale je větší, protože má osm vodičů, zatímco RJ-11 má pouze 4 vodiče. Konektor BNC BNC konektor pro připojení sítě s tenkými koaxiálními kabely. c) Zesilovače, převodníky, brány zesilovač (repeater) připojíme do nějaké části sítě a on zesiluje signál, který do něj příde, používá se tam kde by se signál ztrácel díky délce vedení, nebo rušivým vlivům. převodníky (transceiver) se používají tam kde se nám například potká kroucená dvojlinka s optickým kabelem. brána (gateway) propojuje sítě d) HUBy a Switche Hub (rozbočovač) je rozbočovací zařízení, které větví přenášený signál a tím umožňuje rozšiřování sítě o další pracovní stanice. Vše co mu přijde na jeho vstupy, ihned odesílá na všechny výstupy. Je určen pro vytváření sítí s topologií hvězda. Na přední straně jsou zásuvky (porty), které jsou uvnitř vzájemně elektricky propojeny. Tyto zásuvky jsou u malých hubů většinou zezadu. Do těchto zásuvek se připojují kabely které vedou od počítačů. Switch (přepínač) provádí filtraci paketů mezi jednotlivými porty, takže spolu může komunikovat více "síťových karet" najednou, což přináší větší propustnost a z toho plynoucí zrychlení komunikace

Počítačové sítě pro začínající správce

Počítačové sítě pro začínající správce K1210.qxd 7.4.2006 12:11 StrÆnka 1 Jaroslav Horák Milan Keršláger Počítačové sítě pro začínající správce 3. aktualizované vydání chybí slovník (je o něm zmínka v textu) str. 46 špatný obrázek obr. na str.

Více

Lekce 6: Základy datových komunikací II.

Lekce 6: Základy datových komunikací II. 7 Počítačové sítě, v. 3.3 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 6: Základy datových komunikací II. Jiří Peterka Slide č. 1 připomenutí přenosová

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY HOTELU HÁJ DESIGN

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Zabezpečení osobního vozidla

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Zabezpečení osobního vozidla Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18, 110 00 Praha 1 Obor vzdělání: Zaměření: 26-41-M/01 Elektrotechnika Výpočetní a komunikační technika MATURITNÍ PRÁCE

Více

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL Použití elektroniky v motorovém vozidle vede k odlehčení řidiče a uvolňuje tím lidskou kapacitu k lepšímu pozorování vnějšího dopravního

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium Obor: přírodopis technická a informační výchova INTERNET A WORLD WIDE

Více

Domácí síť a její nastavení

Domácí síť a její nastavení Domácí síť a její nastavení V dnešní době existuje mnoho domácností a malých firemních sítí, v nichž je více počítačů s běžným síťovým nastavením. Právě nutnost zapojit více počítačů a vybudovat domácí

Více

Jak správně vybrat TV

Jak správně vybrat TV Jak správně vybrat TV aneb NENECHTE SE OKLAMAT! Autoři_ Roman Svoboda Vladimír Kaděra Václav Vozáb Tomáš Malík Obsah_ 1. Předmluva 01 2. Obecné principy a funkce TV 02 Historický vývoj ČB, CRT, Trinitron,

Více

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI František Zezulka, Ondřej Hynčica Článek je prvním pokračováním seriálu o průmyslovém Ethernetu jako nastupujícím standardu komunikace v automatizaci. Je

Více

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA OSTRAVA 2009 Recenzent: Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. Název: TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ Autoři: RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD.,

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč. 2. díl

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč. 2. díl 1 Mikroprocesor... 4 Vlastnosti mikroprocesorů... 4 Technologie výroby mikroprocesorů... 4 Vnitřní šířka mikroprocesoru... 4 Instrukční sada mikroprocesoru... 5 Sběrnice mikroprocesoru... 5 Zjednodušené

Více

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál.

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál. NAPÁJECÍ ZDROJE PC Obecně zdroj PC převádí střídavé síťové napětí (u nás 230 V/50 Hz) na stejnosměrná napětí potřebná pro napájení všech částí počítače. Postupně bylo vypracováno několik standardů určujících

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů Praha, 2009 Jan Bednář

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Optická vlákna. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky

Optická vlákna. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky Optická vlákna verze 2.1.3 2006 Ing. Leoš Maršálek Tento dokument je určen čtenářům, kteří

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb. Bakalářská práce. 2010 Timur Nigmatullin

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb. Bakalářská práce. 2010 Timur Nigmatullin Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb Bakalářská práce 2010 Timur Nigmatullin Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky

Více

Jak. dokonalou prezentaci v. PowerPointu. Marek Laurenčík

Jak. dokonalou prezentaci v. PowerPointu. Marek Laurenčík Marek Laurenčík Jak na dokonalou prezentaci v PowerPointu Jak na Marek Laurenčík dokonalou prezentaci v PowerPointu Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Chcete inspiraci? Moderní elektroinstalace Elektro-Praga Pro vyšší komfort a bezpečnost

Chcete inspiraci? Moderní elektroinstalace Elektro-Praga Pro vyšší komfort a bezpečnost Chcete inspiraci? Moderní elektroinstalace Elektro-Praga Pro vyšší komfort a bezpečnost 02 Úvod Průvodce moderní elektroinstalací Obsah Průvodce moderní elektroinstalací Komfort 04 Stmívání 06 Spínání

Více

Zákazník potřebuje další úložný prostor na starším počítači. Co musí počítač obsahovat, aby bylo možné přidat další pevný disk? 27

Zákazník potřebuje další úložný prostor na starším počítači. Co musí počítač obsahovat, aby bylo možné přidat další pevný disk? 27 Instalace a konfigurace komponent a periferií PC 1 Jaká je hlavní nevýhoda přetaktování procesoru? Která z následujících komponent ukládá důležité systémové informace týkající 2 se spuštění počítače? 3

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

Zabezpečení automobilů, identifikace originality autoklíčů

Zabezpečení automobilů, identifikace originality autoklíčů Zabezpečení automobilů, identifikace originality autoklíčů Car Security, identification of originality car keys Bc. Petr Miloš Diplomová práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení(domácnosti)

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení(domácnosti) Upozornění Z hlediska elektromagnetické kompatibility odpovídá výrobek požadavkům Směrnice ES číslo 89/336. Zařízení(počítač/notebook) je určeno pouze pro používání v domácnosti nebo v kancelářském prostředí.

Více