Typy sítí podle technologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Typy sítí podle technologie"

Transkript

1 Typy sítí podle technologie ArcNet Token-ring 100VG-AnyLAN FDDI Ethernet Lekce 1: Úvod 1

2 ArcNet Attached Resource Computer Network (počítačová síť s propojenými prostředky) DataPoint Corporation 1977 Přenosová média: koaxiál (kroucená dvoulinka nebo optický kabel) Omezení na 255 stanic Maximální průměr 6,5 km Přístupová metoda: předávání známky (Token) Přenosová rychlost: 2,5 Mbps (ArcNet Plus až 20 Mbps) Fyzické zapojení: hvězda Logická komunikace: kruh Lekce 1: Úvod 2

3 Token Ring IBM 1984 Kruhová topologie (většinou kombinovaná s hvězdicovou skupiny stanic propojených do do hvězdy) Používají se kabelové koncentrátory MAU (Multistation Access Unit) Přístupová metoda: předávání známky (Token) Přenosové médium: kroucená dvoulinka ev. optický kabel Lekce 1: Úvod 3

4 100VG-AnyLAN HP Rychlost sítě min. 100 Mbps Max. průměr 7,7 km, počet stanic neomezený (podle počtu rozbočovačů) Přístupová metoda: Demand Priority 2 priority Normal / High O povolení rozhoduje centrální rozbočovač Lekce 1: Úvod 4

5 FDDI "Fiber Distributed Data Interface" (optické rozhraní pro distribuovaná data) Rychlost přenosu 100 Mbps Protisměrná kruhová topologie primární a sekundární kruh Vysoká spolehlivost sítě Přístupová metoda: TOKEN Přenosové medium: většinou optické vlákno (pro malé sítě kroucená dvoulinka - CDDI) Lekce 1: Úvod 5

6 Ethernet Nejrozšířenější typ sítě cca 80% zasíťovaných počítačů Xerox 1976 Různé typy: 10BASE5 10BASE2 Přístupová metoda CSMA/CD Lekce 1: Úvod 6

7 Ethernet 10BASE5 Tzv. tlustý Ethernet nebo žlutý kabel koaxiální kabel o impedanci 50 Ω a průměru 0,4 palce (přibližně 10 mm) 10 - nominální přenosová rychlost (10 Mbps) Base - přenos je prováděn v tzv. základním pásmu, tzn. že není prováděna modulace signálu 5 - vyjadřuje maximální délku jednoho souvislého kabelového segmentu, udávanou ve stovkách metrů (tedy 500 m). Po této vzdálenosti je nutno zapojit repeater Lekce 1: Úvod 7

8 Ethernet 10BASE5 Thick ethernet má jednu z výhod tu, že se dá na koaxiálním kabelu vytvořit několik odboček. Odbočka se vytváří tak, že se na koaxiální kabel připojí transceiver. Ten se připojuje pomocí zvláštních konektorů (tzv. vampíří přípoje), které se přišroubují na označené místo na kabelu, kde se konektor zapíchne jednou špičkou do středového kabelu a druhou do opletení. Tato metoda dovoluje připojení ke kabelu bez jeho přerušení, což je více spolehlivé a méně ztrátové. Z transceiveru může vést až 50 m dlouhý "drop" kabel. Na každém segmentu (500 m "tlustého koaxu") může být připojeno maximálně 100 stanic. Každý konec segmentu musí být ukončen odporem (tzv. terminátorem) o stejné impedanci jako je impedance kabelu (což je 50 Ω). Lekce 1: Úvod 8

9 Ethernet 10BASE5 Výhody vysoká odolnost proti rušení díky čtyřnásobnému opletení rychlost šíření signálu je 0,77c možnost připojení odboček (tzv. drop kabelů) Nevýhody komplikovaná instalace kabelů (malá ohebnost) nutnost opatření každého konce koaxiálního kabelu speciálním zakončovacím členem, tzv terminátorem Lekce 1: Úvod 9

10 Ethernet 10BASE2 Tzv. tenký Ethernet tenký koaxiální kabel s impedancí 50 Ω rychlost přenosu 10 Mbps vzdálenost mezi uzly maximálně 185 metrů sběrnicová topologie Lekce 1: Úvod 10

11 Ethernet 10BASE2 Segment složen složen z jednotlivých kusů kabelu RG- 58, které jsou na obou koncích opatřeny BNC (Bayonet Neill Concelman) konektorem. Konektor je připojen do (přímé větve) BNC T- konektoru. Na odbočku BNC-T konektoru je připojena síťová karta, na druhou přímou větev BNC T-konektoru je připojen buď kabel k dalšímu počítači nebo terminátor. Celý segment se nesmí větvit, nesmí být spojen do smyčky. Ani dva počítače nelze spojit pouze koaxiálním kabelem, jsou potřeba dva BNC T-konektory a dva terminátory. Pro rozvětvení sítě je možné použít hub (multiport repeater) (případně switch, bridge nebo router). Lekce 1: Úvod 11

12 Další typy Ethernetu 10BASE-T Jako přenosové médium používá kroucenou dvojlinku s rychlostí 10 Mbit/s. Využívá dva páry strukturované kabeláže ze čtyř. Dnes již překonaná síť, která byla ve většině případů nahrazena rychlejší 100 Mbit/s variantou. 10BASE-F Varianta s optickými vlákny o rychlosti 10 Mbit/s. Používá se pro spojení na větší vzdálenost, nebo spojení mezi objekty, kde nelze použít kroucenou dvojlinku. Tvořila obvykle tzv. páteřní síť, která propojuje jednotlivé menší celky sítě. Dnes je již nahrazována vyššími rychlostmi (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet). Lekce 1: Úvod 12

13 Další typy Ethernetu 100BASE-TX Varianta s přenosovou rychlostí 100 Mbit/s, které se říká Fast Ethernet, používá dva páry UTP nebo STP kabelu kategorie BASE-T2 Používá dva páry UTP kategorie 3, 4, 5. Je to varianta vhodná pro starší rozvody strukturované kabeláže. 100BASE-T4 Používá čtyři páry UTP kategorie 3, 4, 5. Také vhodná pro starší rozvody strukturované kabeláže. 100BASE-FX Fast Ethernet používající dvě optická vlákna. Lekce 1: Úvod 13

14 Další typy Ethernetu 1000BASE-T Ethernet s rychlostí 1000 Mbit/s, nazývaný Gigabit Ethernet. Využívá 4 páry UTP kabeláže kategorie 5e, je definován do vzdálenosti 100 metrů. 1000BASE-CX Gigabit Ethernet na bázi měděného vodiče pro krátké vzdálenosti, učený pro propojování skupin zařízení. 1000BASE-SX Gigabit Ethernet používající mnohavidové optické vlákno. Je určen pro páteřní sítě do vzdáleností několik set metrů. 1000BASE-LX Gigabit Ethernet používající jednovidové optické vlákno. Je určen pro větší vzdáleností až několika desítek kilometrů. Lekce 1: Úvod 14

15 Další typy Ethernetu 10GBASE-T Ethernet s rychlostí 10 Gbit/s, nazývaný Ten Gigabit Ethernet (nebo také EFM Ethernet on the first mile). Do vzdálenosti 55 metrů lze využít kabeláž kategorie 6. Pro využití plné délky 100 je nutné použít kategorii 6a (augmented Category 6 šířka pásma 500 MHz). Někteří výrobci prodávají kabely kategorie 7, které jsou označeny jako kompatibilní s 10GBASE-T. V současné době (rok 2007) je ve vývoji nestíněná varianta UTP kabeláže kategorie 6a. 40GBASE a 100GBASE s rychlostí 40 a 100 Gbps by měl používat optická vlákna; měděné kabely do délky alespoň 10 metrů Lekce 1: Úvod 15

16 Druhy přenosů Bodová komunikace (P2P = Point To Point) Přímá komunikace mezi dvěma body hojně využívána např. v telekomunikačních sítích. Zpráva nemusí být adresována. Při P2P komunikaci mezi dvěma subsystéme se využívá směrovačů (routerů) a princip přepojování paketů. Všesměrová komunikace (Broadcast) Zprávy od vysílajícího systému přijímá více přijímajících systémů (např. satelitní síť). Zpráva musí být adresována, zpracují ji pouze relevantní příjemci. Lekce 1: Úvod 16

17 Typy sítí podle přepojování Přepojování okruhů (Circuit Switching) Přepojování paketů (Packet Switching) Lekce 1: Úvod 17

18 Přepojování okruhů (Circuit Switching) týká se přidělování (dostupné, disponibilní) přenosové kapacity sítě z celkové dostupné přenosové kapacity se vyřízne tolik, o kolik si komunikující strany řeknou komunikující strany mají mezi sebou přímé spojení hodí se hlavně pro telekomunikační sítě lze realizovat proudový i blokový přenos dat Lekce 1: Úvod 18

19 Přepojování paketů (Packet Switching) dostupná (disponibilní) přenosová kapacita se ponechá vcelku (nikomu se z ní nic nevyhrazuje) k jednotlivým přenosům se využívá vždy celá dostupná přenosová kapacita přenášená data musí být opatřena identifikací odesilatele a příjemce nelze přenášet jednotlivé byty, smysl má pouze blokový přenos standardně jde o přenos charakteru "best effort Lekce 1: Úvod 19

20 Spojované přepojování paketů (virtuální okruhy) tato varianta se označuje jako virtuální okruhy, protože emuluje přepojování okruhů ale nevyhrazuje se žádná přenosová kapacita naváže se spojení tomu se přiřadí vhodný identifikátor jednotlivé pakety pak mají ve své hlavičce tento identifikátor všechny pakety jsou přenášeny po stejné cestě Lekce 1: Úvod 20

21 Nespojované přepojování paketů (datagramová služba) tato varianta se označuje jako datagramová služba, protože napodobuje přenos poštovních zásilek (datagramů) nenavazuje se spojení každý blok dat (paket) v sobě nese plnou adresu svého cíle (příjemce) různé pakety mohou být přenášeny různou cestou není zaručeno pořadí doručování Lekce 1: Úvod 21

22 Členění sítí podle spojovacích prostředků Lekce 1: Úvod 22

23 Prvky sítě Softwarové Síťové operační systémy (např. Novell) Síťové aplikace Hardwarové Pasívní (pouze přenášejí signál) Aktivní (aktivně působí na přenášený signál zesilují, modifikují apod.) Lekce 1: Úvod 23

24 Kabely v počítačových sítích přímá dvoulinka nebo vícežilový páskový kabel (jen pro krátké vzdálenosti do několika m) kroucená dvoulinka nestíněná stíněná koaxiální kabel tlustý tenký optický kabel Lekce 1: Úvod 24

25 Vícežilový plochý kabel (Ribbon Cable) Lekce 1: Úvod 25

26 Kroucená dvoulinka (twisted pair) Je tvořena páry vodičů, které jsou po své délce pravidelným způsobem zkrouceny a následně jsou do sebe zakrouceny i samy výsledné páry. K připojení k síťové kartě se používá konektor RJ-45 UTP = Unshield Twisted Pair = nestíněná kroucená dvoulinka (má pouze vnější izolaci bez stínění) STP = Shielded Twisted Pair = stíněná kroucená dvoulinka (individuelní a celkové stínění, odolnější vůči rušivým vlivům vnějších elektromagnetických polí) Lekce 1: Úvod 26

27 Kategorie kroucených dvoulinek Lekce 1: Úvod 27

28 Koaxiální kabel tlustý koaxiál (žlutý): 0,4 palců (cca 10 mm), impedance 50 Ω, použití pro Ethernet 10Base5 (500 m) tenký koaxiál: 0,25 palců, Ethernet 10Base2 (200 m) Lekce 1: Úvod 28

29 Tlustý koaxiál odbočky se vytvářejí pomocí transcieveru montování pomocí tzv. vampířích spojů na předem označená místa Tenký koaxiál Jednotlivé segmenty propojeny pomocí BNC konektorů a BNC-T konektorů Na konci musí být terminátor Lekce 1: Úvod 29

30 Propojovací prvky koaxiálu Lekce 1: Úvod 30

31 Klady a zápory koaxiálu Velká šířka pásma (okolo 500MHz) Dobrá odolnost proti elektromagnetickému rušení Dlouhá životnost Horší odolnost proti magnetickému rušení Poměrně vysoký útlum při vysokých frekvencích Časté poruchy vznikající špatným nakonektorováním koncovek Lekce 1: Úvod 31

32 Charakteristiky přenosových médií Náhradní schéma vedení: Lekce 1: Úvod 32

33 Měrný útlum Poměr výstupního výkonu (P 2 ) a vstupního výkonu (P 1 ) A P = P 2 P 1 Obvykle se udává v db (decibel) na 1 metr délky = logaritmická jednotka: Příklady: a P = 10. log P 2 P 1 / Δx [db/m] Útlum o 10 db znamená snížení výkonu 10x Útlum o 20 db znamená snížení výkonu 100x Útlum o cca 3 db znamená snížení výkonu 2x Lekce 1: Úvod 33

34 Výhoda decibelů Útlum a zesílení na různých částech sítě lze sčítat: Příklad: Přenosový kanál se skládá ze 2 segmentů propojených opakovačem: První segment: Opakovač: Druhý segment: útlum -16 db zesílení 20 db útlum -10 db Na vstupu je střední výkonový úroveň 400 mw, kolik bude činit hodnota této veličiny na výstupu? Celkový útlum: -16 db+ 20 db - 10 db = - 6 db P 2 = a P = 10. log P 2 6 = 10. log P 1 [db] P [db] 0,6 = log P 2 [db] ,6 P 2 = 400 [db] ,6 = 3,98 = 100,475 mw Lekce 1: Úvod 34

35 Měrný útlum Útlum lze počítat rovněž z poměru výstupního napětí (U 2 ) a vstupního napětí (U 1 ) nebo proudu (I 2 resp. I 1 ) Platí: U = Z. I I = U / Z (Z = impedance) P = U. I = U 2 / Z = Z. I 2 Odtud: a P = 10. log P 2 P 1 / Δx = 10. log U2 2 Z U1 2 Z 2. Z / Δx = 20. log U 2 U 1 / Δx a P = 10. log P 2 / Δx = 10. log I 2 / Δx = 20. log I 2 / Δx P 1 I 2 1. Z I 1 Lekce 1: Úvod 35

36 Další charakteristiky přenosového média Zkreslení deformace jednotlivých harmonických sloţek signálu oproti vstupnímu signálu. Šum je reprezentován vnitřně generovanými parazitními signály (podle druhu rušení existuje mnoho druhů bílý/barevný šum, tepelný šum, impulsní šum). Přeslechy interference vznikající mezi jednotlivými vodiči v kabelu. Šířka pásma prostor mezi nejnižší a nejvyšší frekvencí, které je schopno médium přenášet (v Hz). Může být výrazně vyšší, než skutečně využívaná šířka pásma (přenosové pásmo) během přenosu. Lekce 1: Úvod 36

37 Vliv šířky pásma na zkreslení signálu Lekce 1: Úvod 37

38 Poměr signál/šum SNR = Signal-To-Noise Ratio [db] SNR = 10. log 10 S N [db] S = střední výkon přijatého signálu (Signal) [W] N = střední výkonová úroveň šumu (Noise) [W] Na SNR závisí teoretická maximální informační (datová) rychlost přenosového kanálu podle Shannon-Harteyova zákonu: C = W. log S N bps C = informační datová rychlost přenosu [bps] W = šířka pásma vedení (kanálu) [Hz] S,N = viz výše Lekce 1: Úvod 38

39 Poměr signál/šum Příklad: Určete maximální teoretickou šíři pásma PSTN 3000 Hz a typický poměr signál šum (SNR) 20 db S SNR = 10. log 10 N [db] S 20 = 10. log 10 N S 2 = log 10 N S N = 102 = 100 C = W. log S N = log = ,658 = bps Lekce 1: Úvod 39

40 Optický kabel Skládá se min. ze dvou optických vláken (min. pro každý směr jedno), většinou ale více vláken. Lekce 1: Úvod 40

41 Přenos dat optickým kabelem Využívá se principu lomu světla (odlišný index lomu jádra a pláště) Převod elektrického signálu na světelný konvertor: Lekce 1: Úvod 41

42 Optický kabel Jednovidový vede pouze jeden paprsek (vid) velmi malý průměr jádra (do 10 μm) nebo velmi velký poměr indexů lomu jádra a pláště Vícevidový vede několik paprsků současně průměr jádra přes 10 μm SI (Step Index) skokový index lomu GI (Gradient Index) index lomu se postupně od středu k okraji snižuje Lekce 1: Úvod 42

43 Výhody a nevýhody optického kabelu Výhody přenos dat na velké vzdálenosti (km) vysoká rychlost přenosu dat Gb/s, Tb/s odolnost proti všem elektromagnetickým rušením vysoká bezpečnost přenášených dat (optický signál se nedá odposlouchávat) nehrozí riziko zkratu Nevýhody velká cena optické kabeláže složité a drahé spojování optických kabelů Lekce 1: Úvod 43

44 Aktivní prvky sítě Síťová karta (PCI) Opakovač (Repeater) Převodník (Convertor) Rozbočovač (HUB) Přepínač (Switch) Směrovač (Router) Přístupový bod (AP) Lekce 1: Úvod 44

45 Síťová karta (NIC Network Interface Card) Lekce 1: Úvod 45

46 Opakovač (Repeater) Jeho úkolem je přijímat zkreslený, zarušený nebo jinak poškozený signál a opravený, zesílený a správně časovaný jej vyslat dále. Umožňuje tedy zvýšit dosah přenosového kanálu (např. propojení metalickým nebo optickým kabelem, bezdrátově) bez ztráty kvality a obsahu signálu. Lekce 1: Úvod 46

47 Převodník (konvertor) Provádí zesílení signálu a převádí jej z jednoho typu kabelu (např. optický kabel) na druhý(např. metalické vedení). Lekce 1: Úvod 47

48 Rozbočovač (HUB) Nezbytný prvek pro vytvoření hvězdicové topologie (struktury) sítě. Jeho základní funkcí je rozbočování signálu, neboli větvení sítě. Propojení mezi rozbočovačem a počítačem (resp. tiskárnou, IP telefonem, atd.) se provede kabelem UTP, který je zakončen konektorem RJ-45. Propojovacímu kabelu se říká patch kabel. Rozbočovač funguje na principu opakovače, což znamená že veškerá data přicházející od jednoho koncového uzlu (jedné z přípojek) okamžitě rozesílá (opakuje) všem ostatním zařízením (posílá je současně do všech ostatních přípojek). Díky tomu pak všechna zařízení v síti přijímají všechno i přesto, že jim data nejsou určena. Nemá tedy schopnost filtrovat data. U větších sítí může docházet ke zbytečnému přetěžování těch zařízení, kterým data ve skutečnosti nejsou určena. V současnosti je již plně nahrazen přepínačem (switch). Lekce 1: Úvod 48

49 Přepínač (Switch) Switch je velmi podobný rozbočovači (HUBu) s tím zásadním rozdílem, že se chová jako inteligentní prvek sítě. Analyzuje pakety a posílá je do té větve sítě, kde se nachází cílová adresa (filtrace paketů). Tím dochází k daleko menšímu zatížení daného segmentu sítě než v případě použití rozbočovačů. Switch má zároveň funkci tzv. mostu (bridge). Dokáže fyzicky propojit několik částí (segmentů) lokální (místní) sítě a řídit komunikaci mezi nimi. Lekce 1: Úvod 49

50 Směrovač (Router) Směrovač je zařízení, které provádí směrování paketu v rozlehlé síti (např. při připojení k internetu). Jeho úkolem je tedy propojit počítače lokální sítě s počítači, které se nacházejí v jiných sítích. Každý počítač musí mít přidělenou IP adresu. Na rozdíl od mostu (switche), který dokáže paket směrovat pouze v rámci lokální (místní) sítě, obsahuje směrovač tzv. směrovací (routovací) tabulku, ve které jsou zaznamenány informace o dalších směrovačích, které patří jiným sítím. Lekce 1: Úvod 50

51 Přístupový bod (AP Access Point) Přístupový bod komunikuje s bezdrátovými zařízeními ve svém dosahu a stará se o směrování (routování) paketů mezi bezdrátovými zařízeními a zpravidla také mezi pevnou kabelovou sítí. Přístup k AP může být zabezpečen pomocí přístupového klíče, filtrací MAC adres síťových zařízení snažících se o připojení, snížením výstupního výkonu AP, atd. Lekce 1: Úvod 51

52 Síťové operační systémy Síťové operační systémy jsou potřeba k zajištění provozu sítě a k možnosti ji využít. Poskytují možnosti pro nasazení a provoz podnikových systémů. Tyto OS jsou také za potřebí k provozu internetových serveru. Jako je apache, databáze, ntp,cache serverů,bran, firewallu, souborových serverů a dalších možností. Nejčastěji používané síťové OS: MS Windows Server Linux Novell Netware Další síťové OS: BSD (FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, ) MAC OS (Max OS X pro pocítace Apple) Palm OS Symbian OS/2 Solaris BeOS OpenVMS Lekce 1: Úvod 52

Ethernet. Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s. Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.4

Ethernet. Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s. Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.4 Přednáška č.4 Ethernet Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s 10 Base X číslo vyjadřuje přenosovou rychlost v Mb/s BASE označuje typ přenášeného signálu (základní pásmo) Číslo (2, 5,..) vyjadřuje

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-02

Identifikátor materiálu: ICT-3-02 Identifikátor materiálu: ICT-3-02 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Pasivní a aktivní síťové prvky Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí pasivní

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami.

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Síťové karty Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Klíčové pojmy: Síťová karta, ethernet, UTP, MAC, RJ-45. Úvod Síťová karta (Network

Více

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum větší pro vyšší frekvence zvyšuje se s rostoucí délkou kabelu odolnost vůči rušení (interference) přeslechy (crosstalks)= přenášený signál může ovlivňovat

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-01

Identifikátor materiálu: ICT-3-01 Identifikátor materiálu: ICT-3-01 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Topologie sítí Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí topologii počítačových

Více

Maturitní otázka z POS - č. 14. Topologie sítí

Maturitní otázka z POS - č. 14. Topologie sítí Topologie sítí základní topologie sítí hardwarové prvky sítí software sítě Základní topologie sítí Topologie sítí se zabývá zapojením počítačových sítích a zachycením jejich skutečné (reálné) a logické

Více

TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ

TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ Topologie sítě charakterizuje strukturu datové sítě. Popisuje způsob, jakým jsou mezi sebou propojeny jednotlivá koncová zařízení (stanice) a toky dat mezi nimi. Topologii datových

Více

Pasivní prvky: kabely

Pasivní prvky: kabely Pasivní prvky: kabely 1 Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Pasivní prvky kabely část II. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 2

Více

Aktivní prvky: opakovače a rozbočovače

Aktivní prvky: opakovače a rozbočovače Aktivní prvky: opakovače a rozbočovače 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky opakovače a rozbočovače 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Počítačové sítě. Další informace naleznete na :

Počítačové sítě. Další informace naleznete na : Počítačové sítě Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačová síť - vznikne spojením 2 a více počítačů. Proč spojovat počítače? Přináší to nějaké výhody? A

Více

STANDARDY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

STANDARDY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ STANDARDY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ Standard = norma; předpis; požadavek na vlastnosti, chování a parametry, které platí pro všechny stejně. Počítačová síť musí zajistit bezproblémovou komunikaci mezi připojenými

Více

Počítačové sítě. Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/

Počítačové sítě. Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačové sítě Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačová síť - vznikne spojením 2 a více počítačů. Proč spojovat počítače? Přináší to nějaké výhody? A

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.1.5 Síťové aktivní prvky Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Obsah

Více

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet IEEE802.3 Ethernet Ethernet 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.3 Ethernet část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Frekvence, připomenutí skutečností 3 Úvodní přehled 4 Úvodní přehled 5 6 Frekvenční spektrum elektromagnetických kanálů Základní klasifikace

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Rozdělení (typy) sítí

Rozdělení (typy) sítí 10. Počítačové sítě - rozdělení (typologie, topologie, síťové prvky) Společně s nárůstem počtu osobních počítačů ve firmách narůstala potřeba sdílení dat. Bylo třeba zabránit duplikaci dat, zajistit efektivní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

Systémy pro sběr a přenos dat

Systémy pro sběr a přenos dat Systémy pro sběr a přenos dat propojování distribuovaných systémů modely Klient/Server, Producent/Konzument koncept VFD (Virtual Field Device) Propojování distribuovaných systémů Používá se pojem internetworking

Více

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky Projekt Pospolu Aktivní a pasivní propojovací prvky obor 18-20-M/01 Informační technologie Autorem materiálu a všech jeho částí je Josef Petr. Technické vybavení je tvořené přenosovým médiem (kabelem),

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

1 Počítačové sítě, internet

1 Počítačové sítě, internet 1 Počítačové sítě, internet Počítačová síť není nic jiného než propojení několika počítačů mezi sebou. Takovéto propojení počítačů umožňuje pohodlnou komunikaci a výměnu dat mezi počítači. Jsou-li do sítě

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM Obor: Studijní obor Ročník: Druhý Zpracoval: Mgr. Fjodor Kolesnikov PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Více

Síť Ethernet (5) Síť Ethernet (6)

Síť Ethernet (5) Síť Ethernet (6) Síť Ethernet (5) Pro vybudování sítě Ethernet je třeba: síťová karta pro Ethernet: obsahuje hardwarou adresu na čipu ROM, která je pevně dána výrobcem a je pro tuto konkrétní kartu jedinečná, tzv. ethernet

Více

Ethernet Historie Ethernetu Princip

Ethernet Historie Ethernetu Princip 11 Ethernet Ethernet je technologie, která je používaná v budování lokálních sítích (LAN). V referenčním modelu ISO/OSI realizuje fyzickou a spojovou vrstvu, v modelu TCP/IP pak vrstvu síťového rozhraní.

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Sítě PC sítě 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Sítě PC sítě 1 Sítě PC sítě 1 POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

STAVEBNÍ PRVKY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

STAVEBNÍ PRVKY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ STAVEBNÍ PRVKY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Souhrn hardwarových a softwarových prostředků, které umožňují vzájemnou komunikaci koncových síťových zařízení nebo celých síťových uzlů. 1. Síťové koncové zařízení (počítač,

Více

KIV/PD. Přenosová média

KIV/PD. Přenosová média KIV/PD Přenosová média Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 frekvenční spektrum elektromagnetických signálů přehled vlastností přenosových médií kroucená dvoulinka koaxiální kabel optické vlákno

Více

Počítačové sítě I. 4. Fyzická vrstva sítí. Miroslav Spousta, 2004

Počítačové sítě I. 4. Fyzická vrstva sítí. Miroslav Spousta, 2004 Počítačové sítě I 4. Fyzická vrstva sítí Miroslav Spousta, 2004 1 Fyzická vrstva Připomenutí: nejnižší vrstva modelu ISO/OSI kabeláž, kódování přístupové metody Aplikační Prezentační Relační Transportní

Více

Přenosová média. rek. Petr Grygárek. 2005 Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1

Přenosová média. rek. Petr Grygárek. 2005 Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1 Přenosová média Petr Grygárek rek 1 Přenosová média pro počítačové sítě Využíván sériový přenos úspora vedení Metalická Nesymatrické - koaxiální kabel Symetrické - kroucená dvojlinka Optická stíněná, nestíněná

Více

Pasivní prvky: kabely

Pasivní prvky: kabely Pasivní prvky: kabely 1 Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Pasivní prvky kabely část I. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 2

Více

Aktivní prvky: přepínače

Aktivní prvky: přepínače Aktivní prvky: přepínače 1 Přepínače část II. Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Aktivní prvky přepínače část II. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

O b s a h ÚVOD. Kapitola 1 HARDWAROVÉ PRVKY SÍTÍ

O b s a h ÚVOD. Kapitola 1 HARDWAROVÉ PRVKY SÍTÍ O b s a h ÚVOD PROČ POČÍTAČOVOU SÍŤ? Výhody sítí Druhy sítí ZÁKLADNÍ PRVKY SÍTĚ Vybavení počítače Prvky sítě mimo PC Klasické dělení součástí sítí Kapitola 1 HARDWAROVÉ PRVKY SÍTÍ KABELY Koaxiální kabel

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007 Počítačové sítě Miloš Hrdý 21. října 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Rozdělení sítí 2 2.1 Podle rozlehlosti........................... 2 2.2 Podle topologie............................ 2 2.3 Podle přístupové metody.......................

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Ing. Jaroslav Adamus. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Ing. Jaroslav Adamus. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ing. Jaroslav Adamus Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou POČÍTAČOVÉ SÍTĚ TOPOLOGIE SÍTÍ VY_32_INOVACE_09_2_03_IT Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou TOPOLOGIE

Více

11. Počítačové sítě protokoly, přenosová média, kapacity přenosu. Ethernet

11. Počítačové sítě protokoly, přenosová média, kapacity přenosu. Ethernet 11. Počítačové sítě protokoly, přenosová média, kapacity přenosu. Ethernet Protokoly Protokol je soubor pravidel, který popisuje způsob vzájemné komunikace síťových zařízení. Protokoly popisují, jakým

Více

Strukturovaná kabeláž počítačových sítí

Strukturovaná kabeláž počítačových sítí Strukturovaná kabeláž počítačových sítí druhy kabelů (koaxiální kabel, TWIST, optický kabel) přenosové rychlosti ztráty na přenosové cestě Koaxiální kabel Původní, první, počítačové rozvody byly postaveny

Více

Distribuované systémy a počítačové sítě

Distribuované systémy a počítačové sítě Distribuované systémy a počítačové sítě propojování distribuovaných systémů modely Klient/Server, Producent/Konzument koncept VFD (Virtual Field Device) Propojování distribuovaných systémů Používá se pojem

Více

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou,

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, optickým vláknem nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení

Více

Přenos dat v počítačových sítích

Přenos dat v počítačových sítích Počítačové sítě a operační systémy Přenos dat v počítačových sítích Jaromír Plhák xplhak@fi.muni.cz PB169 Počítačové sítě a operační systémy Jaromír Plhák, 27.03.2017 Elektrické vodiče TP (Twisted Pair)

Více

Technologie linek na PL. Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě)

Technologie linek na PL. Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě) Technologie linek na PL Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě) Drátové linky > Patří mezi nejstarší média, využívá elektrické vodivosti

Více

Zásady používání sítě Ethernet

Zásady používání sítě Ethernet AP0037 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Zásady používání sítě Ethernet Abstrakt Zásady pro projektování a zapojování sítě Ethernet při komunikaci s řídicími systémy firmy AMiT. Autor: Zbyněk Říha Dokument: ap0037_cz_02.pdf

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Standard. Standard TIA/EIA 568 C

Standard. Standard TIA/EIA 568 C Standard Standard TIA/EIA 568 C 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Standard TIA/EIA 568 C část I. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

Základy topologie a komunikace sítí LAN

Základy topologie a komunikace sítí LAN Sítě podle rozsahu Local Area Network LAN v jedné nebo několika sousedních budovách. V rámci budovy se používá strukturovaná kabeláž kombinují UTP kabely a optické kabely. Pro spojování budov se používají

Více

Základy počítačových komunikací

Základy počítačových komunikací Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 8 Základy počítačových komunikací Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16

Více

Lokální počítačové sítě

Lokální počítačové sítě Lokální počítačové sítě Základy počítačových sítí Lekce 11 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Lokální počítačové sítě se používají pro propojení počítačů v geograficky omezené oblasti. Většinou se jedná o propojení

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIII - 2.1.6 Druhy kabelů

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIII - 2.1.6 Druhy kabelů Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.1.6 Druhy kabelů Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Obsah Ethernet

Více

Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou

Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou Síťové prvky seznámení s problematikou s problematikou 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Seznámení s problematikou prvků sítí 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr

Více

1. Standardizace na fyzické vrstvě OSI (vodiče, koncovky...)

1. Standardizace na fyzické vrstvě OSI (vodiče, koncovky...) 1. Standardizace na fyzické vrstvě OSI (vodiče, koncovky...) přenosová média o slouží k distribuci signálu o možno v něm šířit elektromagnetické vlny o elektrické vodiče (el. signály) kroucená dvoulinka,

Více

Protokoly vrstvy datových spojů LAN Specifikace IEEE 802 pokrývá :

Protokoly vrstvy datových spojů LAN Specifikace IEEE 802 pokrývá : Protokoly vrstvy datových spojů LAN Specifikace IEEE 802 pokrývá : vrstvu fyzickou (standardy xxbasexxxx např. 100BASE TX) vrstvu datových spojů: Definice logického rozhraní specifikace IEEE 802.2 Specifikace

Více

SAS (Single-Attachment Station) - s jednou dvojicí konektorů, tj. pro použití pouze na jednoduchém kruhu.

SAS (Single-Attachment Station) - s jednou dvojicí konektorů, tj. pro použití pouze na jednoduchém kruhu. 4.1.1 FDDI FDDI je normalizováno normou ISO 9314. FDDI je lokální síť tvořící kruh. Jednotlivé stanice jsou propojeny do kruhu. K propojení stanic se používá optické vlákno. Lidovější variantou FDDI je

Více

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 Úvod 9 Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9 Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 KAPITOLA 1 Hardwarové prvky sítí 11 Kabely 11

Více

1. Základní klasifikace a pojmy počítačových sítí

1. Základní klasifikace a pojmy počítačových sítí 1. Základní klasifikace a pojmy počítačových sítí Význam počítačových sítí neustále roste. Sítě se uplatňují jak ve firmách tak i při výuce na školách. I doma má dnes mnoho lidí svoji malou síť nemluvě

Více

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače Aktivní prvky: brány a směrovače směrovače 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky brány a směrovače 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

4. HW počítačových sítí

4. HW počítačových sítí 4. HW počítačových sítí Síťový hardware. Aby bylo možné vytvořit z počítačů síť, musí být počítače doplněny o síťový hardware a software. Pod pojmem síťový hardware rozumíme: síťovou kartu (adaptér) přenosová

Více

X.25 Frame Relay. Frame Relay

X.25 Frame Relay. Frame Relay X.25 Frame Relay Frame Relay 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy X.25, Frame relay _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ Strukturovaná kabeláž představuje univerzální kabelový rozvod v rámci budovy, který umožňuje přenos digitálních a analogových signálů bez nutnosti další instalace speciálních kabelových

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačové sítě POÈÍTAÈOVÉ SÍTÌ...3 TOPOLOGIE SÍTÍ...3 SBÌRNICE (BUS)...3 HVÌZDA (STAR)...4 KRUH (RING)...4 TYPY KABELÙ PRO

Více

SPŠ a VOŠ Písek, Písek, K. Čapka 402. Učební texty. Datové sítě I. Vypracovala: Mgr. Radka Pecková

SPŠ a VOŠ Písek, Písek, K. Čapka 402. Učební texty. Datové sítě I. Vypracovala: Mgr. Radka Pecková Učební texty Datové sítě I Vypracovala: Mgr. Radka Pecková CZ.1.07/2.1.00/32.0045 ICT moderně a prakticky 1 Obsah Výukové cíle... 3 Předpokládané vstupní znalosti a dovednosti... 3 1 Úvod... 4 2 Základní

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Informatika pro devátý ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_20_Topologie_sítí Vyučovací předmět: Informatika

Více

Počítačové sítě internet

Počítačové sítě internet 1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Přenos dat v počítačových sítích Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Způsob propojení sítí opak. Drátové sítě TP (twisted pair) kroucená dvoulinka 100Mbit, 1Gbit Koaxiální kabel vyšší

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Osnova Fyzická vrstva v ISO/OSI modelu Standardy fyzické vrstvy Základní principy přenosu signálu Kódování a modulace signálu Měření Strukturovaná kabeláž

Více

Technologie počítačových sítí 1. přednáška

Technologie počítačových sítí 1. přednáška Technologie počítačových sítí 1. přednáška Obsah první přednášky: Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí Základní pojmy Topologie počítačových sítí - Hvězdicová topologie (strom) - Sběrnicová

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

Telekomunikační sítě LAN sítě

Telekomunikační sítě LAN sítě Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě LAN sítě Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě ts_120214_kapitola3

Více

Aktivní prvky: síťové karty

Aktivní prvky: síťové karty Aktivní prvky: síťové karty 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky Síťové karty (Network Interface Card) 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software:

Více

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS) Počítačové sítě Je to spojení dvou a více uzlů (uzel = počítač nebo další síť), za pomoci pasivních a aktivních prvků při čemž toto spojení nám umožňuje = sdílení technických prostředků, sdílení dat, vzdálenou

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz)

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz) Informatika inteligentních domů Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz) Základní rozvody - elektro Obyčejně obsahuje: Rozvaděč s pojistnou skříní/jističe Světelné

Více

Skupina IEEE 802. Institute of Electrical and Electronics Engineers skupina 802 standardy pro lokální sítě. podvrstvy

Skupina IEEE 802. Institute of Electrical and Electronics Engineers skupina 802 standardy pro lokální sítě. podvrstvy Ethernet Vznik Ethernetu 1980 DIX konsorcium (Digital, Intel, Xerox) určen pro kancelářské aplikace sběrnicová topologie na koaxiálním kabelu, přístup k médiu řízen metodou CSMA/CD přenosová rychlost 10

Více

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ J I Ř Í K A L O U S E K OSTRAVA 2007

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ J I Ř Í K A L O U S E K OSTRAVA 2007 POČÍTAČOVÉ SÍTĚ J I Ř Í K A L O U S E K OSTRAVA 2007 Obsah předmětu 1. PŘENOS SIGNÁLU...3 1.1. Faktory ovlivňující přenos...3 1.1.1. Šířka pásma...3 1.1.2. Vliv šířky pásma na přenos signálu...4 1.2. Modulace...4

Více

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy

Více

Co je počítačová síť?

Co je počítačová síť? Počítačové sítě Co je počítačová síť? Počítačovou sítí se obecně rozumí spojení dvou a více počítačů prostřednictvím kabelu, telefonní linky, optického vlákna (nebo jiným způsobem) tak, aby byly schopny

Více

Cíl kapitoly: Žák popíše počítačovou síť a její prvky, rozdělí sítě dle druhů a způsobu fungování, popíše jednotlivé topologie.

Cíl kapitoly: Žák popíše počítačovou síť a její prvky, rozdělí sítě dle druhů a způsobu fungování, popíše jednotlivé topologie. Základní pojmy POS Cíl kapitoly: Žák popíše počítačovou síť a její prvky, rozdělí sítě dle druhů a způsobu fungování, popíše jednotlivé topologie. Klíčové pojmy: Počítačová síť, uzel, server (poskytovatel),

Více

orientace v různých typech kabelů používaných v počítačových sítích základní parametry síťových karet

orientace v různých typech kabelů používaných v počítačových sítích základní parametry síťových karet orientace v různých typech kabelů používaných v počítačových sítích základní parametry síťových karet Přenosová rychlost jedná se o rychlost přenosu dat, uvádí se v Mb/s (megabitech za sekundu), v menších

Více

Přenosová média - metalická, optická, mobilní, satelitní - kmitočtové a časové členění. primární parametry (vztahují se na 1 km vedení): 2 i.

Přenosová média - metalická, optická, mobilní, satelitní - kmitočtové a časové členění. primární parametry (vztahují se na 1 km vedení): 2 i. Přenosová média - metalická, optická, mobilní, satelitní - kmitočtové a časové členění. Distribuované systémy - topologie, způsob řízení, využití sítě Internet Přenosová média - metalická, optická, mobilní,

Více

Informatika Počítačové sítě Mgr. Jan Jílek

Informatika Počítačové sítě Mgr. Jan Jílek 1. Počítačové sítě - propojení počítačů prostřednictvím kabelu popř. bezdrátové (př. WiFi) pro lepší využití výpočetního výkonu Využití počítačových sítí: 1. Sdílení dat přenos souborů, prohlížení souborů

Více

Ethernet. rek. Petr Grygárek. 2005 Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1

Ethernet. rek. Petr Grygárek. 2005 Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1 Ethernet Petr Grygárek rek 1 Historie Původně: DIX Ethernet (DEC-Intel-Xerox, Ethernet II) - 10Mbps. Nemá vrstvu LLC Později normalizováno: IEEE 802.3. Rozdíl pouze ve formátu rámce (interpretace pole

Více

optické kabely skleněné, plastové SM-single mode(jedno vidové vlákno), MM-multi mode(mnoho vidové vlákno) výhoda - rychlost

optické kabely skleněné, plastové SM-single mode(jedno vidové vlákno), MM-multi mode(mnoho vidové vlákno) výhoda - rychlost Dělení podle rozsahu LAN - Local Area Network ; lokální síť WAN - Wide Area Network ; rozlehlá síť MAN - Metropolitan Area Network ; metropolitní síť GAN - Global Area Network ; celosvětová síť PAN - Personal

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.14.20 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 09. 01. 2012 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

První náčrtek Ethernetu.

První náčrtek Ethernetu. 1. Co je to Ethernet? Ethernet je technologie, která je používána pro budování lokálních sítí (LAN). V referenčním modelu ISO/OSI realizuje fyzickou a spojovou vrstvu, v modelu TCP/IP pak vrstvu síťového

Více

spojování sítí (internetworking) Internet a vlastnictví síťové prvky repeater (hub) bridge switch router gateway

spojování sítí (internetworking) Internet a vlastnictví síťové prvky repeater (hub) bridge switch router gateway Přednáška č.5 spojování sítí (internetworking) Internet a vlastnictví síťové prvky repeater (hub) bridge switch router gateway Propojení výpočetních systémů do LAN a vzájemné propojení těchto sítí může

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

KOMUNIKAČNÍ TECHNIKA. Vývoj, výroba a odbyt výrobků vyžaduje stále rychlejší výměnu informací ve formě řeči, obrazu, textu a dat.

KOMUNIKAČNÍ TECHNIKA. Vývoj, výroba a odbyt výrobků vyžaduje stále rychlejší výměnu informací ve formě řeči, obrazu, textu a dat. KOMUNIKAČNÍ TECHNIKA Vývoj, výroba a odbyt výrobků vyžaduje stále rychlejší výměnu informací ve formě řeči, obrazu, textu a dat. KOMUNIKAČNÍ TECHNIKA PRŮMYSLOVÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ -PKS PKS - prostředek pro

Více

Struktur. kabeláž shrnutí a opakování

Struktur. kabeláž shrnutí a opakování Struktur. kabeláž shrnutí a opakování 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Shrnutí a opakování strukturované kabeláže 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software:

Více

Technologie počítačových sítí 3. přednáška

Technologie počítačových sítí 3. přednáška Technologie počítačových sítí 3. přednáška Obsah třetí přednášky: Fyzická vrstva Fyzická vrstva Sériové linky Modemy - Komutovaná linka - Pevná linka - Automatický modem - Základní pásmo a přeložené pásmo

Více

Lokální sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Lokální sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Lokální sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Model IEEE 802 Sítě typu Ethernet FastEthernet Gigabitový Ethernet 10GE Vznik Ethernetu 3 koncepce vznikla mezi 1974 76 PARC (Xerox)

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Architektura poč. sítí, model OSI Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Úvod počítačová síť Počítačová síť skupina počítačů a síťových zařízení vzájemně spojených komunikačním médiem

Více

Audio/Video po Cat5 kabelech

Audio/Video po Cat5 kabelech CAT-5 kabel nabízí mnoho výhod při nízkých nákladech oproti koaxiálnímu kabelu. Průměrné náklady na 100m CAT-5 kabelu jsou 20 dolarů, zatímco průměrné náklady na 100m koaxiálního kabelu by mohly snadno

Více

Počítačové sítě. Rozsah počítačových sítí. Struktura LAN

Počítačové sítě. Rozsah počítačových sítí. Struktura LAN Účel počítačové sítě: dovoluje sdílený přístup k výpočetním zdrojům (např. sdílení jedné tiskárny více uživateli) dovoluje sdílený přístup k programům a datovým souborům, medium pomocí kterého mohou geograficky

Více

Modemy a síťové karty

Modemy a síťové karty Modemy a síťové karty Modem (modulator/demodulator) je zařízení, které konvertuje digitální data (používané v PC) na analogové signály, vhodné pro přenos po telefonních linkách. Na druhé straně spojení

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Prvky takové sítě jsou rozmístěny v určitém ohraničeném objektu, který se rozprostírá

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Prvky takové sítě jsou rozmístěny v určitém ohraničeném objektu, který se rozprostírá POČÍTAČOVÉ SÍTĚ První počítačové sítě se začaly objevovat už v padesátých letech minulého století, nicméně jejich mohutný nástup spadá až do začátku let osmdesátých. Tento nástup byl tak razantní, že dnes

Více