Klíčové je... Klíčové je mít odvahu. Magdalena Souček vedoucí partnerka EY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klíčové je... Klíčové je mít odvahu. Magdalena Souček vedoucí partnerka EY"

Transkript

1 Výsledky

2 Klíčové je... Patnáctý ročník soutěže EY Podnikatel roku se v mnoha ohledech lišil od těch předchozích. Vše začalo již při samotném plánování. Uvědomili jsme si, že stejně jako dospívající dítě, které mění svou image, tak i naše soutěž si zaslouží novou vizuální podobu. Spustili jsme nové webové stránky díky nimž se může široká veřejnost i podnikatelská obec o soutěži v ucelené formě dozvědět vše potřebné. Došlo k zásadnímu zjednodušení přihlašovacích a nominačních procesů. Možná i proto jsme letos zaznamenali rekordní počet přihlášek a především nominací. Velmi si vážím důvěry, kterou nám daly stovky lidí z široké veřejnosti, když nominovali do soutěže podnikatele, kteří si podle jejich názoru zaslouží uznání a ocenění. Patnáctý ročník naší soutěže nás opět utvrdil v tom, že v České republice žije spousta pracovitých, houževnatých podnikatelů, kteří mají obrovské srdce a pevnou vůli k vytvoření prosperující firmy, která je přínosem pro rozvoj společnosti a tuzemské ekonomiky. Poprvé v historii jsme udělili titul EY Podnikatel roku v Jihočeském kraji. Mým velkým přáním a snem je nacházet kvalitní podnikatele s jedinečným příběhem napříč celou republikou a každý rok soutěž rozšířit do kraje, který na svého vítěze stále čeká. Děkuji všem, kteří se do EY Podnikatele roku 2014 přihlásili, děkuji i těm, kteří nominovali podnikatele, o kterých si myslí, že si ocenění zaslouží. Mám velkou radost, že se nám letos opět podařilo najít osobnosti, které jsou příkladem pro celou společnost a díky svým jedinečným a osobitým příběhům mohou motivovat ostatní, kteří zatím nenašli odvahu uskutečnit svůj podnikatelský záměr. Magdalena Souček vedoucí partnerka EY Klíčové je mít odvahu. Magdalena Souček vedoucí partnerka EY 2 EY Podnikatel roku 2014

3 EY Podnikatel roku 2014 v kostce 350 Počet nominací 15,7 let Průměrná délka podnikání 25 let / 3 roky Nejdéle podnikající / nejkratší dobu podnikající 41,1 mld. Celkový obrat 1,5 mld. Celkový zisk Celkový počet zaměstnanců 73 let / 26 let Nejstarší / nejmladší 49 let Průměrný věk soutěžících 3

4 EY Společensky prospěšný podnikatel roku Ocenění EY Společensky prospěšný podnikatel roku (dříve Sociálně prospěšný podnikatel roku) uděluje EY v České republice od roku Přihlásit se mohou podnikatelé podnikající alespoň 2 roky, kteří v praxi aplikují zásady podnikání tak, aby dosáhli řešení společenských problémů. Podnikání společensky prospěšných podnikatelů je o zavádění praktických, inovativních přístupů zaměřených na okrajové záležitosti či skupiny společnosti. Společensky prospěšný podnikatel je někdo, kdo vytvořil a podporuje organizaci, ať už ziskovou, či neziskovou, zaměřenou na systematickou společenskou změnu prostřednictvím zavádění nových nápadů, metod či změn v přístupu k dané problematice. Jednoduše řečeno, společensky prospěšný podnikatel je kombinací charakteristik reprezentovaných Billem Gatesem a Matkou Terezou. Toto podnikání není synonymem pro charitu nebo filantropii a mělo by poskytovat praktickou a životaschopnou alternativu k čistě charitativní či státní politice v dané oblasti. Více na Porota kategorie Petra Vitoušová předsedkyně poroty, Společensky prospěšná podnikatelka roku 2002, Bílý kruh bezpečí Jan Školník EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2013, Agentura pro rozvoj Broumovska Robert Schönfeld Společensky prospěšný podnikatel roku 2012, International School of Music and Fine Arts Prague Dolores Czudková Společensky prospěšná podnikatelka roku 2011, Ergon - Chráněná dílna Spoluorganizátor soutěže Drahoslava Kabátová Společensky prospěšná podnikatelka roku 2008, Letohrádek Vendula RSBC RSBC je mezinárodní finanční skupina poskytující služby v oblasti investic, poradenství a správy majetku. Klienti RSBC investují v celé řadě oblastí včetně obchodu, nemovitostí, obnovitelných energií, zemědělství, akvakultury a odvětví prospěšných životnímu prostředí. Skupina RSBC se skládá z několika desítek společností a přidružených členů a zaměstnává profesionály strategicky umístěné v oblastech jejího podnikání. Specialisté RSBC Group jsou špičkami ve svých oborech. Nabízí každému klientovi své rozsáhlé zkušenosti v oblasti M&A, řízení podniků, místního i mezinárodního bankovnictví a správě majetku obecně. Jozef Baláž Společensky prospěšný podnikatel roku 2007 Monika Mudranincová vedoucí magazínu City, MF DNES 4 EY Podnikatel roku 2014

5 Hodnoticí kritéria Tereza Jurečková Pragulic Poznej Prahu jinak! o.s. Podle aktuálních odhadů žije v Praze přibližně lidí bez domova. Jedná se o lidi, kteří se často nacházejí dočasně nebo dlouhodobě, ze své vůle či shodou okolností ve velmi obtížné životní situaci. A právě na ty se svým projektem zaměřila Tereza Jurečková. Tereza se před dvěma lety spojila se svými někdejšími spolužáky z vysoké školy Ondřejem Klüglem a Katarinou Chalupkovou a založili Pragulic. Od začátku jde o sociální podnik, který bezdomovce nevnímá jen jako pouhé potenciální příjemce podpory, ale jako experty s unikátní zkušeností a specifickými znalostmi. Základní službou Pragulicu jsou totiž speciální placené prohlídky Prahy a další zážitkové a teambuildingové aktivity, kde bezdomovci fungují jako průvodci po (ne)známých místech a prostředích metropole. Jak Tereza říká, do podnikání se vrhla po hlavě, přičemž Klíčové je mít odvahu. v rozjezdu jim velmi pomohlo ocenění v soutěži Social Impact Award, kde vyhráli cenu veřejnosti. Na Pragulicu je pozoruhodné nejen jeho zaměření, které v Česku představuje ojedinělý koncept, ale i to, že si na sebe z 99 procent dokáže vydělat. V současnosti zaměstnává devět průvodců, kterým jsou prohlídky šité na míru, dále se do projektu postupně zapojilo již více než 60 dobrovolníků. Zákoutí a trasy, o nichž ví jen málokdo a které většině běžných obyvatel Prahy unikají, už díky průvodcům z řad bezdomovců poznalo přes zájemců z celého světa. Naopak pro lidi bez přístřeší znamená iniciativa kromě jiných výhod také příležitost realizovat se, získat pravidelný příjem a pro některé z nich i možnost změnit svůj život. Významným přínosem je také vedlejší efekt Terezina podnikání, kterým je medializace tématu bezdomovectví, ovlivnění veřejného mínění a bourání zažitých stereotypů. Že má aktivita Pragulicu smysl, dokládá i řada ocenění, která během dvou let existence na trhu Tereza s Ondřejem sesbírali. Budoucnost proto zakladatelé Pragulicu vidí velkoryse rozšíření prohlídek do dalších měst v Česku i v zahraničí a vybudování mezinárodní zastřešující organizace. 1. Inovativnost Transformací zavedených postupů dal kandidát podnět k určité společenské změně. 2. Rozsah působnosti Iniciativa kandidáta překročila svůj původní záměr a její myšlenku lze dále rozvíjet. 3. Aplikovatelnost Myšlenka může být využita v jiných regionech/ státech k řešení podobných problémů. 4. Vytvoření podpory Kandidát vytváří podmínky či instituce potřebné k podpoře svého nápadu. 5. Pozitivní společenský vliv Kandidát založil, rozvíjí a dál přímo realizuje svou podnikatelskou myšlenku, spolu s těmi, kdo jeho myšlenku podporují. Jeho vliv se projevuje hmatatelnými výsledky a referencemi a je dobře zdokumentován. 6. Vzor Kandidáta je možno považovat za vzor pro budoucí společensky prospěšné podnikatele a širokou veřejnost. 7. Přidaná hodnota Kandidát má pro další rozvoj myšlenky svého podnikání dostatek legitimních zdrojů a podpůrných prostředků. 5

6 Soutěž EY Podnikatel roku EY Podnikatel roku (Entrepreneur Of The Year ) je nejprestižnější světová soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným osobnostem. Byla založena společností EY ve Spojených státech amerických v roce Jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé, začínající podnikatele. Soutěž EY Podnikatel roku je koncipována jako mezinárodní, proto jsou kritéria, podle nichž jsou posuzováni jednotliví účastníci, v každé zemi srovnatelná. V současné době se jako jediná světově uznávaná soutěž svého druhu pravidelně vyhlašuje již téměř v 60 zemích na šesti kontinentech. V České republice se letos uskutečnil patnáctý ročník soutěže EY Podnikatel roku České republiky. O jaké tituly se soutěžilo EY Podnikatel roku České republiky Hlavní kategorie soutěže, která se v České republice koná od roku EY Podnikatel roku kraje regionální vítěz V závislosti na počtu a kvalitě přihlášených vybírá porota vítěze v jednotlivých krajích České republiky. Držitele krajského titulu EY Podnikatel roku má tradičně kraj Olomoucký, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj a Praha a Středočeský kraj, často pak kraj Zlínský, Královehradecký a další. EY Technologický podnikatel roku (v ČR od roku 2004) Do kategorie EY Technologický podnikatel roku může být zařazen jakýkoliv účastník soutěže, jehož společnost technologie vytváří nebo inovativním způsobem využívá. Přihlášky do této kategorie posuzuje odborná porota, která přihlíží k tomu, zda jsou moderní technologie úspěšně integrovány do firemních procesů, zda významnou měrou ovlivňují ekonomickou úspěšnost společnosti a zda má společnost dlouhodobou strategii využívání moderních technologií. EY Začínající podnikatel roku (v ČR od roku 2005) O titul EY Začínající podnikatel roku může bojovat jakýkoliv účastník soutěže, který podniká alespoň dva roky a ne více než pět let. Podmínka počtu zaměstnanců se v tomto případě neuplatňuje. Hodnoticí kritéria Podnikatelský duch Klade na sebe i na podnik vysoké nároky a snaží se být nejlepší, Dokáže riskovat a překonávat obtížné překážky, Je vytrvalý/á a umí se poučit ze svých zkušeností Inovace Razí cestu novým metodám nebo technologiím, Umí modifikovat stávající nebo vyvíjet nové výrobky a služby dříve než konkurenti na trhu, Vytváří podnikatelskou kulturu, jejímž typickým znakem jsou inovace, Investuje do výzkumu a vývoje Čestnost, poctivost a osobní vliv Osobní vlastnosti a přístup k zaměstnancům, klientům, dodavatelům a kolegům, Pro ostatní je vzorem, učitelem a rádcem, má všeobecně dobrou reputaci, Zapojuje se do širšího společenství mimo svou vlastní firmu Strategická orientace Má podnikatelskou vizi a klade si cíle zaměřující se na další rozvoj podniku a jeho expanzi, Buduje efektivně fungující pracovní tým (složený ze zaměstnanců, vedoucích pracovníků, poradců) a uzavírá strategická spojení, Dosažené výsledky hodnotí podle vytyčených cílů Finanční výsledky Úroveň současných finančních výsledků podniku, úspěšnost při získávání finančních prostředků z vlastního kapitálu i cizích zdrojů, Strategie řízení peněžních toků a vytváření podmínek pro dlouhodobý rozvoj podnikání, Hospodářský růst a způsob reinvestování zisku Celostátní / mezinárodní dopad Získání významného podílu na trhu, Rozsah expanze v celostátním měřítku nebo na mezinárodních trzích, Plány na mezinárodní expanzi a rozšíření vlivu 6 EY Podnikatel roku 2014

7 Kdo vybral EY Podnikatele roku 2014 Porota v hlavní kategorii EY Podnikatel roku Jiří Hlavatý předseda poroty, JUTA EY Podnikatel roku 2013 František Piškanin HOPI Podnikatel roku 2012 Jannis Samaras Kofola Podnikatel roku 2011 Eduard Kučera AVAST Software Podnikatel roku 2009 Vladimír Kovář Unicorn Podnikatel roku 2008 Pavel Juříček BRANO GROUP Podnikatel roku 2006 Zbyněk Frolík LINET Podnikatel roku 2003 Petr Šmída ENERN Tomáš Ventura idnes.cz Michal Půr Euro Petr Šimůnek Forbes Porota kategorie EY Technologický podnikatel roku Jaroslav Klíma předseda poroty, TESCAN ORSAY HOLDING Technologický podnikatel roku 2011 Josef Suska HOKAMI CZ Technologický podnikatel roku 2007 Karel Volenec ELLA - CS Technologický podnikatel roku 2012 Pavel Baudiš AVAST Software Václav Muchna Y SOFT CORPORATION Technologický podnikatel roku

8 Vlastislav Bříza KOH-I-NOOR holding Na začátku se rozhodl, že nepůjde cestou privatizace po česku, ale cestou manažerskou. To se pochopitelně neobešlo bez komplikací. Do KOH-I-NOORU totiž Vlastislav Bříza nastoupil původně jako konstruktér, jenže záhy po diskrepancích odešel. Ale jak říká, kdo chce poroučet, musí umět poslouchat. A tak když se mu po letech podařilo vypracovat na ředitele podniku Gama a přišla nabídka vrátit se do ztrátového výrobce tužek, neváhal. To už bylo po revoluci, takže dlouho nepřemýšlel, sbalil kufřík a kravatu a odjel do PPF, kde vyjednal odkup obou společností. Kellner s Bartoníčkem ho prý tehdy přezkoušeli u tabule jako kluka, nakonec ale koupili ve firmě většinu a jeho jmenovali ředitelem. On měl do té doby pouze drobné podnikatelské aktivity, především hotel a půjčovnu lodiček na Lipně. To se mělo změnit v roce 1999, protože v té době se začal rýsovat prodej KOOH-I-NOORU. Vlastislav Bříza, který se řídí heslem bez rizika není cesty vpřed, se ale rozhodl vzít si vysoký úvěr od banky a firmu od PPF odkoupit sám. Trvalo mu pak dlouhých sedm let, než půjčené peníze splatil. Během té doby se mu podařilo postavit na nohy obchod a vrátit lesk tradiční značce. V Česku dnes podnik, jehož název vznikl už před 225 lety, provozuje 80 prodejen, drtivou většinu produkce však jako jeden z oborově největších světových výrobců exportuje. Součástí holdingu je nejenom celosvětově známý výrobce uměleckých, školních a kancelářských potřeb KOOH-I-NOOR HARDTMUTH, ale také společnosti a továrny v Rusku, Bulharsku a obchodní firmy v Itálii nebo Polsku. Holding dále zahrnuje zdravotnickou divizi GAMA GROUP, energetickou KOOH-I-NOOR ENERGY a strojírenskou KOOH-I-NOOR MACHINERY nebo Polikliniku Sever v Českých Budějovicích a širší spektrum hotelů. Klíčové je odvahou vytvořit většinu. V podnikání se Vlastislav Bříza drží především pravidla, že peníze jsou krev, a kdo nemá krev, umírá. Mimo byznys ho baví auta a rád si vyrazí na kolo nebo na lyže. Přitom si teď často láme hlavu s tím, jakou budoucnost svým firmám připraví. Už teď mu s podnikáním pomáhají jeho dva synové a synovec, za svou největší výzvu tedy považuje předání byznysu další generaci. 8 EY Podnikatel roku 2014

9 Vladimír Velebný holding Contipro Podle zakladatele firmy Contipro Group Vladimíra Velebného je podstatné nenechat se jen unášet nápady, ale mít vždy pevný základ. Core byznys, který vás uživí. Svoje podnikání postavil na kyselině hyaluronové. O jejím obrovském potenciálu pro farmakologické, kosmetické a další využití byl přesvědčený už v osmdesátých letech, kdy pracoval na lékařské fakultě, takže svůj podnik rozjel hned, jak to bylo po revoluci možné. Začínal postupně, prakticky bez peněz. Nejprve se vrhl na výrobu sportovní výživy, kterou bylo možné připravovat v jednoduchých podmínkách, bez speciálního vybavení. To, co vyrobil na obyčejném kuchyňském robotu, prodal a z uspořených peněz si pronajal první laboratoř a rozjel výrobu kyseliny. Dnes je Contipro, které sídlí v Dolní Dobrouči u Ústí nad Orlicí, jedním ze světových lídrů v oblasti výzkumu a výroby kyseliny hyaluronové, vlastní na 70 světových patentů. Holding, jehož součástí je Contipro Group, má konsolidované tržby 425 milionů korun. Vladimír Velebný zaměstnává 250 lidí, z toho více než třetinu představují výzkumníci. Aby si je udržel, snaží se jim vytvořit maximálně komfortní zázemí, které staví na důvěře. Tento přístup se mu prý vyplácí. Jeho zaměstnanci tak mají například možnost pracovat v době, která jim vyhovuje, kdykoliv mezi 6. a 22. hodinou, pracovat mohou i z domova. Velebný, jehož jedním z podnikatelských vzorů je Tomáš Baťa, pro své lidi postavil už dva bytové domy. Díky tomu se mu daří přitáhnout a udržet si špičkové odborníky, kteří jsou dnes součástí týmu složeného z osmi národností. Klíčové je udělat si analýzu trhu, mít core business a odvahu to zrealizovat. Vladimír Velebný se také aktivně angažuje v regionu. V Žamberku provozuje bez dotací vlastní mateřskou školku, chystá tu otevření své základní školy zaměřené na přírodní a technické vědy a následovat by měla i jedna třída na gymnáziu, zaměřená na přírodní a technické vědy. Jako výkonná ředitelka pracuje v Contipro také jeho žena, se kterou vychovávají malého syna. Jeho velkým koníčkem, kterému se věnuje, když to jde, je sbírání minerálů. 9

10 Jaroslav Horák Albatros Media, a.s. Ještě nedávno byl Albatros menším nakladatelstvím zaměřeným téměř výhradně na dětskou literaturu. Jeho směřování se mělo významně změnit v roce Tehdy do něj coby investor vstoupil Jaroslav Horák. Muž, jehož podnikatelským heslem je, že štěstí přeje připraveným, měl v té době za sebou bohatou minulost v oblasti finančních a private equity investic. Nakladatelství s dobře zavedenou značkou koupili spolu se ženou původně jako jednu ze svých soukromých investic s tím, že v partnerství s tehdejším generálním ředitelem Albatrosu firmu zefektivní a prodají. Jenže Albatros jim časem přirostl k srdci víc, než si oba byli schopni představit. Když zjistili, že roztříštěný knižní trh představuje obrovskou nevyužitou příležitost, začali přikupovat další nakladatelství. Časem tak přibyl například Computer Press, Motto, XYZ, Fragment a také prodejce elektronických knih e-reading. Výsledkem je, že se Albatros stal největším českým knižním nakladatelem provozujícím 12 samostatných značek a dceřinou společnost patřící k nejvýznamnějším nakladatelstvím na Slovensku. Od roku 2008 se firmě podařilo zčtyřnásobit tržby a zdesetinásobit zisk před zdaněním. A to i přes stagnující či mírně klesající knižní trh. Přitom všem se Horák opírá o management a zaměstnance, pro něž je podle něj charakteristické, že věří, že vzdělání a kultura jsou klíčovými hodnotami pro celou společnost. Ve své vlastní firmě si podnikatel, který v ní působí coby předseda dozorčí rady, zakládá především na férovém jednání s lidmi a na tom, že drží slovo. Jak říká, uznává meritokratický přístup, založený na zásluhách. Od toho se odvíjí i nastavení nadstandardního motivačního systému pro management, jakožto klíčového partnera v podnikání. V soukromém životě spolumajitel Albatros Media rád čte a baví ho také genealogie nebo historie. A v případě, že si potřebuje vyčistit hlavu, nejlépe prý funguje, když si vyrazí zaběhat. Klíčové je mít odvahu podloženou pečlivou analýzou a strategií a důvěru partnerů v podnikání, zejména výkonného managementu. 10 EY Podnikatel roku 2014

11 Martin Vohánka W.A.G. payment solutions, a.s. Cit pro obchod v sobě Martin Vohánka objevil velmi brzy. Už během studií na střední škole začal prodávat, nejdřív zeleninu, pak pojištění. A protože se mu dařilo, o vysoké škole vůbec neuvažoval, zato si hned po maturitě v Ústí nad Labem zařídil vlastní pojišťovací kancelář. A rozjel to ve velkém byla na nejlepším místě na náměstí. Byznys se ale nevyvíjel podle jeho představ, proto po roce s pojištěním skoncoval a přesedlal na distribuci motorových paliv. Jak dnes říká, etapa, kdy se živil jako pojišťovací makléř, byla k nezaplacení pro každého začínajícího podnikatele je dobré začít od spodu a nebát se jednoduchých a přesto dobře promyšlených záměrů. V roce 1995 založil společnost W. A. G., do jejíhož názvu promítl své ambice vytvořit něco respektovaného a silného, použil přitom zkratku jména svého tehdejšího společníka. Firma, kterou dodnes řídí, se již výhradně specializuje na platební řešení pro flotily profesionálních dopravních společností křižujících Evropu a je jednou z 6 největších ve svém oboru v Evropě. Obrat v roce 2014 dosáhl více než 19 miliard korun. Svoji firmu se Martin Vohánka snaží rozvíjet tak, aby byla co nejméně závislá na komkoliv, včetně jeho. Přesto se jí věnuje na plno a podnikání bere také jako jedinečnou příležitost poznání pravdy o nás samých. Klíčové je zlepšovat se den za dnem, nepodlehnout sebeklamu vlastní neomylnosti a chovat se k ostatním tak, jak bychom chtěli, aby se chovali oni k nám. Podle jeho názoru je podnikatelská činnost především o vytváření pozitivních hodnot. V praxi si proto velmi zakládá na dodržování etických zásad. Firemní hodnoty, jejichž soupis osobně sestavil a ke kterým aktivně vede své spolupracovníky, mají v kanceláři vylepené hned u vstupu. Vohánkův svět ale není jenom firma, jeho zájmy jsou mnohem širší. Pokud se nevěnuje rodině, rád jezdí na koni, na lyžích nebo běhá. Podporuje řadu neziskových organizací. Zajímá ho také duchovní literatura a geopolitika. 11

12 Stanislav Bernard Rodinný pivovar BERNARD a.s. Jeho podnikání nejlépe charakterizuje slogan vlastní cestou. V roce 1991 pracoval jako ředitel v oblastním vydavatelství, zároveň ale věděl, že by si rád zkusil něco svého. Jenže nevěděl co. Když se pak seznámil se svým společníkem Josefem Vávrou, ostravským podsládkem, a naskytla se příležitost zprivatizovat pivovar v Humpolci, bylo rozhodnuto. Podnik získali za 52 milionů korun ve stavu téměř nefunkčním, či jak vzpomíná, ve stavu po smrti. Trvalo to pak víc než deset let, ale nakonec se jim povedlo dát jej dohromady a postupně vybudovat značku kvalitního piva, které nese Bernardovo jméno. Jeho podnikatelská strategie se přitom od začátku nemění alfou a omegou jsou ve firmě poctivá kvalita, založená na tradičních výrobních postupech, budování kultovní značky a dobrý vztah se zákazníky. Teprve to jim dodatečně přináší zisk. Že strategie dlouhodobě funguje, dokládá fakt, že se jim daří i přes stagnující či mírně klesající pivní trh. V roce 2001 se spojili se strategickým partnerem, s pivovarem DuvelMoortgat z Belgie, který získal 50 procent firmy. V posledních sedmi letech je rodinný pivovar, v němž kromě Stanislava Bernarda působí také jeho syn Filip, manželka Helena a příbuzní Pepy Vávry, v zisku. Předloni vyrostl o 9 a vloni o 14 procent. Klíčové je, aby člověka to, co dělá, bavilo. A to platí i pro podnikání. Peníze a růst pro Stanislava Bernarda ale nejsou to hlavní: podle něj jde spíš o to, dělat, co člověka baví. Věří, že když je člověk uvnitř šťastný, je schopen ostatní vést a inspirovat. Není tedy divu, že rodinný pivovar z Humpolce v posledních letech nemá problém se sháněním skvělých zaměstnanců. Své lidi Stanislav Bernard nevede direktivně, protože podle jeho názoru to schopné jedince odrazuje. Místo toho podporuje firemní kulturu založenou na otevřenosti, důvěře, spolupráci, odpovědnosti a pozitivitě a dává lidem volnost. Kromě vytváření vizí pro další rozvoj pivovaru se zapojuje do Nadačního fondu proti korupci, jehož je spoluzakladatelem, a působí jako člen zastupitelstva. Pokud nepracuje, rád se sejde s přáteli, baví ho sport, dobrá muzika a cestování. V poslední době se také intenzivně zabývá jógou. 12 EY Podnikatel roku 2014

13 Petr Mahdalíček Simplity, s.r.o. Vladimír Olmr SOPO s.r.o. Podnikání pro něj byla otázka přirozeného vývoje, začal nejprve jako zaměstnanec, později působil jako živnostník, až si nakonec před čtyřmi lety založil vlastní firmu. V ní úročí deset let zkušeností z práce pro velké korporace v Česku i v zahraničí. Svým klientům Petr Mahdalíček nabízí služby v oblasti tzv. data intensive aplikací, pomocí nichž jim dokáže nastavit fungující komunikaci i mezi zdánlivě tak nesourodými odděleními, jako je IT a Business, nebo různými Business odděleními. Klienti jsou pak schopni rychleji a přesněji Klíčové je uvědomit si své slabé stránky, nalézt schopné lidi, kteří v těchto oblastech vynikají a spolupracovat s nimi. porozumět informacím, které jsou skryta v dostupných a neustále se zvětšujících zdrojích dat. Koneckonců od toho vzniklo i pojmenování společnosti Simplity. Jeho kořen je možné hledat v anglickém simplicity čili jednoduchost, srozumitelnost. Za svou silnou stránku přitom považuje Petr Mahdalíček schopnost obklopit se kvalitními lidmi, do firmy si vybírá výhradně špičkové odborníky, které práce naplňuje a baví. Své spolupracovníky pak nazývá spolupodnikateli. Nebojí se s nimi pouštět i do složitých zakázek mimo Česko či EU, díky čemuž v současnosti už téměř 100 procent tržeb Simplity pochází ze zahraničí. Druhou kancelář si proto Simplity zřídilo už i v Rakousku. Pokud všechno půjde podle plánu, pak firma Petra Mahdalíčka letos po čtyřech letech existence překoná 100milionový obrat. Pan Mahdalíček si přitom nikdy nevzal půjčku, vše financoval pouze z vlastních úspor a později ze zisků. Nepřekvapí proto jeho podnikatelské motto: Děláme to, o čem jiní jen mluví, protože nedosažitelné je jenom to, oč se nepokusíme. A protože se nyní pustil do mnoha věcí, o nichž jiní jen mluví, nemá teď moc času nazbyt. Pokud se mu tedy přeci jen podaří nějaké volno vyšetřit, snaží se jej trávit s rodinou, a to pokud možno aktivně. Nejraději s nimi jezdí na výlety, na lyže, hraje badminton nebo squash. Název SOPO znamenal původně Servis-Opravy-Prodej-Olmr. Tak jej pojmenoval jeho zakladatel Vladimír Olmr, když v garáži svých rodičů rozjížděl skromné podnikání založené na opravách elektromotorů. Do něho se někdejší vedoucí odborného učiliště vrhl bez jakékoliv strategie, původně se společníky, jejichž podíly ale postupně převzal. Jak šel čas, měnila se také nabídka služeb SOPO, elektromotory od roku 2005 vystřídaly rotory a statory, na jejichž výrobu se dnes firma specializuje. Veškeré komponenty, které dodává mimo jiné pro přední německé elektro producenty, přitom vyrábí na zakázku. V byznysu si Vladimír Olmr Klíčoví jsou lidé. neklade malé podnikatelské cíle: chce, aby jeho firma byla jedničkou v oblasti vinutí elektromotorů na světě. I proto zřídil vlastní vývojové středisko. Podnikatel, který dá hodně na pocity a intuici, připouští, že se na začátku vůbec nebál riskovat, troufl si třeba ukončit spolupráci se zákazníkem, který jim přinášel 70 procent obratu. Dnes, po dvaceti letech existence SOPO, říká, že podobná rozhodnutí jsou někdy nutná, protože člověka posouvají dál. I díky nim je poučenější a podnikání teď bere především jako velký závazek vůči svému okolí a ke svým 200 zaměstnancům. Není divu, management firmy tvoří všechno lidi, kteří jsou u něj od začátku a působí v ní také jejich další příbuzní. Podnikatelské motto Vladimír Olmr, který svůj byznys bere jako rodinnou firmu, žádné nemá, zato vzory má hned dva svého strýce Jana Matouše, který ho inspiroval především lidsky, a pak Radima Jančuru, který ho inspiruje coby vizionář. V minulosti jezdil Olmr jako vedoucí na dětské tábory, dnes už tolik času nemá, do lesa ho to ale táhne pořád. Dobíjí se nejraději v přírodě, s rodinou a s kamarády. 13

14 Jindřich Životský OKAY Holding a.s. Gevorg Avetisjan MARLENKA international s.r.o. Cash is king, to je heslo, kterého se při podnikání od počátku drží zakladatel sítě prodejen s elektrospotřebiči OKAY Jindřich Životský. I díky tomu se jeho firma dokázala dostat z krize a opět se vrátila k růstu. Dnes je OKAY největším elektro řetězcem v českých rukou a provozuje 120 prodejen v Česku a na Slovensku. Ročně prodá téměř 10 milionů spotřebičů. Holding se také rozšířil o obchodníka s nábytkem (Jena nábytek). Od konkurence se OKAY podle Životského odlišuje klientským servisem na vysoké úrovni. Nad zákazníkem nezvítězíte, říká často a připouští, že velmi dá na průzkumy zákaznického chování. Investuje do nich až 1 procento z obratu. Předmětem inovace v jeho Klíčové je Citius, altius, fortius! firmě nejsou výrobky, ale služby. Aby byly excelentní, investuje významné částky do vzdělávání svých zaměstnanců. Součástí firemní kultury například je, že si všichni tykají a její zakladatel se snaží jít ostatním osobním příkladem. Jindřich Životský podle svých slov není ten typ majitele, který rozdává po telefonu příkazy ze své karibské chaty. Podnikání má v krvi odjakživa. Od deseti let se pokoušel stále něco prodávat, jednou to byli kapři, podruhé meruňky nebo stará auta. Na začátku měl velkoobchod, ten ale záhy prodal. Jak říká, při podnikání je důležité mít psychickou sílu a přežít začátek. Svůj byznys založil tento fanoušek Jacka Welche z General Electric na třech pilířích: na širokém výběru zboží, nízkých cenách a na poradenství a kvalitním zákaznickém servisu. Při tom všem se snaží nezapomínat na baťovskou zásadu zákazník je král. Alfou a omegou v jeho firmě je, že zákazníkům se nelže. Ve volném čase Jindřich Životský plave nebo běhá, kromě toho je obdivovatelem výtvarného umění, architektury a aktivně se věnuje létání. Zázraky se dějí těm, kdo na ně věří. Gevorg Avetisjan byl v Arménii úspěšným podnikatelem a designérem, ale v ČR začínal znovu od nuly jako chudý utečenec. Originální podnikatelský záměr se mu zrodil v hlavě náhodou, když za ním přijela z Arménie jeho sestra a upekla medový dort podle staroarménské rodinné receptury. Medová pochoutka, kterou Gevorg Avetisjan pojmenoval po své mamince a dceři, si rychle získala popularitu mezi známými a postupně také v prvních cukrárnách. V roce 2003 si se sestrou založili společnost Miko international s.r.o., která měla jednoho zaměstnance, a pronajali si prostor pro první výrobnu (20 m 2 ). Po dvou letech, v roce 2005, koupili kuchyni v Domově důchodců ve Frýdku Místku a zaměstnali šedesát lidí ze zdejšího úřadu práce. Dnes se jejich firma jmenuje Marlenka international Klíčové je ukázat náš produkt všude ve světě. s.r.o., zaměstnává 203 lidí a její obrat za rok 2014 dosahuje 300 mil. Kč. Lahodné dorty z Frýdku-Místku znají ve více než třiceti zemích světa včetně Číny, Jižní Koreje, USA, Izraele nebo Saúdské Arábie. A zájem o ně dále roste. V roce 2009 dostavěli halu s první automatizovanou linkou na výrobu medového dortu na světě. Od letošního července, kdy byl spuštěn provoz v nové výrobní hale o rozloze m 2, bylo také otevřeno návštěvnické centrum Marlenka, ve kterém mají návštěvníci jedinečnou možnost nahlédnout do její kuchyně a podívat se, jak se vyrábí na unikátní výrobní lince medové dorty, kuličky i další výrobky MARLENKA. Na konci roku 2014 také získala společnost MARLENKA international s.r.o. mezinárodní certifikáty nejvyšší kvality norem bezpečnosti potravin IFS a BRC. Klíčové je ukázat náš produkt všude ve světě, odpovídá Gevorg Avetisjan na otázku, co považuje za klíč ke svému podnikatelskému úspěchu. Tajemstvím oblíbenosti Marlenky je podle majitele firmy výjimečná chuť, kvalita a až neskutečná trvanlivost jejich produktů, jediným konzervantem je přitom ten nejkvalitnější med. Nejdůležitější jsou pro Gevorga spokojení zákazníci a jejich doporučení. Gevorg Avetisjan sází na osobní přístup dodnes se sestrou provádějí degustaci nových výrobků, aby si byli jisti, že jejich zákazníci si pochutnají na sladkostech s jedinečnou a nezaměnitelnou chutí. 14 EY Podnikatel roku 2014

15 David Dostál PAPCEL, a.s. Pavel Stodůlka GEMINI oční klinika a.s. David Dostál původně chtěl jít pracovat do zemědělství, ale otec ho přesvědčil, aby raději nastoupil do jeho firmy. Už společně pak v roce 1992 koupili PAPCEL, který již více než 60 let vyrábí stroje a technologická zařízení pro výrobu papíru. V něm Dostál mladší začínal jako asistent ředitele a od roku 1995 ho sám řídí. Z podniku, který původně dodával pouze na tuzemský trh, vybudoval firmu, jejíž produkce směřuje z více než 90 procent do zahraničí. Dnes mají pobočky a filiálky v pěti dalších zemích, zaměstnávají téměř 400 lidí a vyváží do celého světa. Manažerské zkušenosti získával David Dostál od nuly, postupně přišel na to, že je třeba selektovat, co Klíčové je mít sebevědomí, dobré lidi kolem sebe a trpělivost. má a nemá smysl, a také že není dobré se podceňovat. Konkurence je značná spotřeba papíru sice celosvětově roste, nicméně počet strojů, na kterých se vyrábí, se stále zmenšuje. Vlastník společnosti PAPCEL ale přišel s originálním přístupem: vždy se vyplatí přemýšlet, jak zajistit, aby stroj zákazníkovi investované peníze co nejdříve vrátil. Protože pokud poroste zákazník, porosteme i my, říká vlastník firmy, jejíž tržby by konsolidovaně měly překonat hranici dvou miliard korun. Za svou silnou stránku považuje David Dostál to, že se v rámci firmy snaží být otevřený i jiným názorům. Neprosazuje tvrdošíjně své a je schopen uznat vlastní chybu. Má ale také vizi a schopnost zjednat si pořádek. V minulosti už prodali 34 procent akcií společnosti PAPCEL rakouskému investorovi, v roce 2013 je však koupili zpátky. Letos se chystají na vstup nového investora. Pro Davida Dostála znamená podnikání především svobodu. Soboty a neděle má vyhrazené pro rodinu. Pokud zbude čas, věnuje se cyklistice, myslivosti nebo vlastnímu jezdeckému klubu. GEMINI má u odborné veřejnosti pověst inovátora na poli oftalmologie. Právě v jejích zařízeních proběhlo mnoho operací vůbec poprvé, mnohé z nich byly první nejen v Česku, ale i na světě. O kvalitě a skvělé reputaci klinik GEMINI svědčí i fakt, že se do rukou lékařů z GEMINI svěřil například někdejší prezident Václav Klaus nebo Tomáš Baťa jr. V současnosti zahrnuje skupina, kterou založil Pavel Stodůlka, osm zařízení, včetně jednoho zahraničního. Zaměstnává na 200 zaměstnanců a v klinikách se provádí zhruba 30 tisíc operací ročně. Podle Pavla Stodůlky přitom toto číslo představuje přibližně 30 procent všech operací provedených v Česku. On sám ve firmě stále působí nejen jako vlastník s manažerskými povinnostmi, ale také, jak Klíčová je víra, že to dokážu. zdůrazňuje, především jako oční lékař. Ostatně kvůli tomu se do budování vlastního zdravotnického zařízení od nuly kdysi pustil. Přestože předtím pracoval jako primář s vyhřátým místečkem v krajské nemocnici a mnozí ho od změny zrazovali. On měl ale touhu dělat oční chirurgii co nejlépe, a tak mu nezbylo než odejít a vytvořit si vlastní zázemí. V roce 2003 tedy se třemi sestřičkami a technikem, manažerem a řidičem v jedné osobě rozjel vlastní soukromý podnik. Tohoto kroku nikdy nelitoval, dnes má svůj vlastní výzkum a vývoj a na jeho kliniky se jezdí zdokonalovat oční lékaři z celého světa. Svůj privátní byznys postavil na myšlence budování partnerského vztahu mezi lékařem a pacientem. Ten podle něj nemá být pouze klientem či svěřencem. Když se Pavla Stodůlky zeptáte, co vyžaduje od svých zaměstnanců, odpoví rovnou, že totéž co od sebe. Považuje se za vyrovnaného člověka, u kterého ostatní vědí, co od něj mají očekávat. Snaží se jít příkladem svým pracovním nasazením i přístupem k pacientům. Svou stresující práci si kompenzuje sportem plave, lyžuje, jezdí na kole nebo na snowboardu. 15

16

17 Jaký je klíč k úspěchu? 17

18 Od prvního ročníku soutěže, který se uskutečnil v USA, uplynulo už 28 let. Ze Spojených států se soutěž rozšířila do 60 zemí celého světa. Mezi vítězi soutěže na národní i světové úrovni je řada uznávaných osobností ze světa byznysu, například Sergei Brin a Larry Page (Google), Eddie Jordan (majitel stejnojmenné stáje formule 1), Ratan Tata (Tata Group), Mukesh Ambani (Reliance industries), Jeff Bezos (Amazon) nebo Howard Schultz (Starbucks). Českou republiku na loňském světovém finále soutěže zastupoval Jiří Hlavatý, majitel největší české textilní společnosti JUTA. Jiří Hlavatý JUTA, EY Podnikatel roku 2013 České republiky Zlatou medaili mohl získat jenom jeden jako při sportovním klání jednotlivců. Z mé strany velké blahopřání i úcta a poklona. My ostatní máme stříbrné medaile a úspěch tak trochu slavíme také. 18

19 EY Světovým podnikatelem roku 2014 se stal Ind Uday Kotak Uday Kotak, zakladatel, místopředseda a generální ředitel banky Kotak Mahindra Bank, uspěl mezi 60 finalisty vítězi národních kol soutěže EY Podnikatel roku z 51 zemí celého světa. V roce 1985 založil společnost Kotak Capital Management Finance Ltd. O necelých dvacet let později, v roce 2003, se jeho společnost stala historicky prvním nebankovním subjektem, který v Indii získal bankovní licenci. Malá soukromá společnost, kterou založil s necelými 250 tisíci dolary, se za třicet let rozrostla v mezinárodní skupinu s tržbami přes 2,8 miliard dolarů ročně. Současná Kotak Mahindra Bank sídlí v Mumbaí, má 605 poboček ve 354 městech po celé Indii, zahraniční zastoupení v Londýně, New Yorku, Dubaji, Abú Dhabí, na ostrově Mauricius a v Singapuru a patří mezi největší finanční skupiny v Indii. Uday Kotak Kotak Mahindra Bank, EY Světový podnikatel roku

20 Klíčové důvody, proč podnikat Podnikání přináší zejména možnost seberealizace a svobodu; člověk je skutečně zodpovědný sám za sebe ale i za ostatní. Kdo se chce realizovat a osobně pocítit úspěch a každý člověk je na úspěchu závislý tak by měl jít do toho. Patří k tomu i prohry a každý si sám pro sebe sčítá, kolikrát uspěl a kolikrát prohrál, ale důležitým prvkem je právě seberealizace. Pavel Juříček, BRANO Group, Podnikatel roku 2006 Podnikání je jistě spojeno s většími riziky než hlavní pracovní poměr, ale na druhou stranu může přinést také daleko větší uspokojení, naprostou svobodu, a když je firma v černých číslech, tak finanční výsledek. Pro Američana je nejdůležitější zisk, pro mne, který prožil mnoho let v komunismu, je nejlepší právě svoboda spojená s podnikáním. Nejtěžší je zodpovědnost, kterou má podnikatel za podnik, zaměstnance, produkt, zákazníky a v neposlední řadě splnění všech povinností vůči státu. Když se alespoň někdy daří, tak je podnikání lepší než HPP... Eduard Kučera, Avast Software, Podnikatel roku 2009 Je to dynamická záležitost každý den dostávám několik dobrých a několik špatných zpráv a člověk se s tím musí naučit žít. Nejtěžší jsou všechny výzvy a věci, se kterými se musí tak trochu bojovat vlastně podnikání samo je nejlepší i nejtěžší. Samozřejmě jsou okamžiky, kdy se toho nakupí neúnosně moc a člověk má slabší chvilku ale důležité je otřepat se a jít dál. Vladimír Kovář, Unicorn, Podnikatel roku 2008 Podnikání znamená velkou svobodu, uvolňuje kreativitu a přináší radost z úspěchů. Je to jako sport, stále je možné dosahovat vyšších cílů. Podnikání je také velká odpovědnost, za rodinu i za zaměstnance a za produkty podnikání. Čím více má společnost dobrých podnikatelů, tím je a bude bohatší. Zbyněk Frolík, LINET, Podnikatel roku EY Podnikatel roku 2014

Fleishman Hillard Tel.: +420 225 335 532 Tel.: +420 224 232 650 Mobil: +420 731 627 036 Mobil: +420 739 570 960

Fleishman Hillard Tel.: +420 225 335 532 Tel.: +420 224 232 650 Mobil: +420 731 627 036 Mobil: +420 739 570 960 Tisková zpráva Helena Sladkovská Michaela Bartošová EY Fleishman Hillard Tel.: +420 225 335 532 Tel.: +420 224 232 650 Mobil: +420 731 627 036 Mobil: +420 739 570 960 E-mail: helena.sladkovska@cz.ey.com

Více

Co je klíčem k úspěchu v podnikání?

Co je klíčem k úspěchu v podnikání? Co je klíčem k úspěchu v podnikání? Proč zrovna vy? Už patnáct let objevujeme prostřednictvím soutěže EY Podnikatel roku výjimečné podnikatelské osobnosti, které mají vizi a odvahu realizovat své sny.

Více

Úvodní slovo. Těšíme se na všechny zajímavé podnikatelské příběhy, které nás v letošním ročníku soutěže budou inspirovat.

Úvodní slovo. Těšíme se na všechny zajímavé podnikatelské příběhy, které nás v letošním ročníku soutěže budou inspirovat. Úvodní slovo Letos je to již po sedmnácté, co vyzýváme české podnikatele, aby se přihlásili do soutěže EY Podnikatel roku a podělili se s veřejností o svůj podnikatelský příběh. Jsem ráda, že během uplynulých

Více

Odstartoval jedenáctý ročník soutěže Zlatá koruna

Odstartoval jedenáctý ročník soutěže Zlatá koruna Tisková zpráva Odstartoval jedenáctý ročník soutěže Zlatá koruna Praha, 11. března 2013 11. ročník soutěže Zlatá koruna startuje letos symbolicky 11. března. Od dnešního dne mohou finanční společnosti

Více

Financování nových technologií vedoucí k provozním úsporám

Financování nových technologií vedoucí k provozním úsporám Financování nových technologií vedoucí k provozním úsporám Blahoslav Němeček David Koudela 18. března 2014 Současná situace v průmyslových podnicích a připravovaná opatření státu Průmyslové podniky Stát

Více

Jakou cenu má ocenění od těch nejlepších?

Jakou cenu má ocenění od těch nejlepších? Jakou cenu má ocenění od těch nejlepších? MAGDALENA Souček vedoucí partnerka EY v České republice ÚVODNÍ SLOVO Osmnáctý ročník nejprestižnější světové podnikatelské soutěže je tady. EY Podnikatel roku

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Deloitte Technology Fast 50 Central Europe Praktický průvodce: Kvalifikační kritéria a postup přihlášení společnosti do soutěže 2017

Deloitte Technology Fast 50 Central Europe Praktický průvodce: Kvalifikační kritéria a postup přihlášení společnosti do soutěže 2017 Deloitte Technology Fast 50 Central Europe Praktický průvodce: Kvalifikační kritéria a postup přihlášení společnosti do soutěže 2017 Než se přihlásíte Máte vše, co potřebujete? Co musí obsahovat vaše přihláška:

Více

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé,

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 3 Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, rok 2008 by se dal nazvat rokem velkých změn, které se nějakým způsobem dotkly asi každého státu

Více

lidí ve firmě CÍLEM JE ÚSPĚCH Petr Hrubý Vlastníbyznys

lidí ve firmě CÍLEM JE ÚSPĚCH Petr Hrubý Vlastníbyznys CÍLEM JE ÚSPĚCH lidí ve firmě Petr Hrubý V roce 1998 založil společnost Broker Consulting, z níž se za 17 let stal přední hráč na tuzemském trhu finančních konzultantů. Dnes přichází firma na trh s projektem

Více

Proč soutěžit o titul Ernst & Young Podnikatel roku?

Proč soutěžit o titul Ernst & Young Podnikatel roku? í inspirace vítězství business vi iness vize odhodlání inspirace e vítězství business vize odhod odhodlání inspirace vítězství b í business vize odhodlání inspir dlání inspirace vítězství busine iness

Více

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice: "Podnikatelé na podporu Karla Schwarzenberga" Česká ekonomika

Více

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit!

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit! ING Commercial Banking Czech Republic 2010 1 Media Kit! Duben 2010 Obsah 1. Skupina ING 1 2. ING v České republice 1 3. ING Commercial Banking 2 4. Produkty a služby 2 5. Organizační struktura 3 6. Společenská

Více

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016 Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby 6. dubna 2016 CIO Survey v kostce Motto Jakou stopu vytváří dnešní CIO? 1271 CIO ze 43 zemí 20 % z 1000 největších firem 43 % bylo z 500 největších

Více

Eduard Kučera ze společnosti ALWIL Software se stal Podnikatelem roku 2009 České republiky

Eduard Kučera ze společnosti ALWIL Software se stal Podnikatelem roku 2009 České republiky Tisková zpráva Eduard Kučera ze společnosti ALWIL Software se stal Podnikatelem roku 2009 České republiky Praha, 11. února 2010 - Držitelem prestižního ocenění Ernst & Young Podnikatel roku 2009 České

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

Mýty v řízení rizik podvodu. Tomáš Kafka Partner Forenzní služby

Mýty v řízení rizik podvodu. Tomáš Kafka Partner Forenzní služby Mýty v řízení rizik podvodu Tomáš Kafka Partner Forenzní služby 1 Hodnocením rizik podvodu odhalíme podvody. Strana2 Hodnocení rizik podvodu není analýza rizikovosti projektu Hodnocení rizik podvodu Systémové

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

ING Bank N.V. Česká republika 2011. 1Media Kit!

ING Bank N.V. Česká republika 2011. 1Media Kit! ING Bank N.V. Česká republika 2011 1Media Kit! Duben 2011 Obsah 1. Skupina ING 1 2. ING v České republice 1 3. ING Bank v České republice 2 4. Organizační struktura 3 5. Společenská odpovědnost ING Bank

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ 2014 ING Bank N.V. Česká republika [Media Kit] W W W.IN W. I N GBANK.CZ GBANK.CZ Obsah 1. Skupina ING 2 2. ING v České republice 2 3. ING Bank v České republice 3 4. Organizační struktura 4 5. Společenská

Více

EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav

EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav Mezinárodní konference o úsporách energie Úspory energie a EPC 27.11.2012, Praha EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav Vladimír SOCHOR APES Energetické služby a EPC v ČR již dlouhá doba existence

Více

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 1 Mladá generace míří za jistotou, podnikání netáhne 1. Nemám peníze do začátku

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011 Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu 12. září 2011 Grant Thornton ve světě a naše cíle Grant Thornton poskytuje komplexní služby v oblasti auditu, účetnictví, daňového poradenství

Více

Daňové aspekty transakcí u nemovitostí. Eva Zemanová EY

Daňové aspekty transakcí u nemovitostí. Eva Zemanová EY u nemovitostí Eva Zemanová EY Typy transakcí a transakční daně: asset deal share deal vklady přeměny Daň z příjmů u prodávajícího DPH Daň z nabytí (z převodu) nemovitých věcí Page 2 Asset deal: Zdanění

Více

Co ti brání v podnikání? 9. 9. 2014 - Prostějov

Co ti brání v podnikání? 9. 9. 2014 - Prostějov Co ti brání v podnikání? 9. 9. 2014 - Prostějov 1 Říkejte mi Jirko ještě vloni v červnu jsem byl ve škole dneska vedu vlastní firmu s tvorbou stránek jsem začínal ve 14 2 Co děláme v iparťákovi? 3 iparťák

Více

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu ČS Premier Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu Praha 20. října 2010 Petra Radová, ředitelka odboru klientské segmenty-affluent České spořitelny Jiří Zelinka, ředitel úseku

Více

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi?

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Miroslav Bratrych ČR Co dál s úspěšnou rodinnou firmou II. Odborná konference, 13. června 2013, Ostrava Co říkají podnikatelé o rozvoji firem? 36% plánuje letos M&A

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti Naše vize Vybudovat pro menší, středně velké i velké podniky úspěšnou alternativu k velkým mezinárodním poradenským kancelářím k nákupu (one stop shopping) poradenských služeb v

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout.

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Tak jako můj otec i já věřím v dobré vzdělání, které programy Junior Achievement pomáhají obohatit. Jsem rád, že jsem

Více

Business Breakfast českého nákupu Nákup a nákupní prostředí v České republice

Business Breakfast českého nákupu Nákup a nákupní prostředí v České republice Nákup a nákupní prostředí v České republice Výstupy ze setkání ředitelů a manažerů nákupu 23. dubna 2014 Setkání manažerů nákupu Dne 23.4. 2014 proběhlo první setkání ředitelů a manažerů nákupu pořádané

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma

Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma 62 000 lidí vybíralo nejoblíbenější finanční produkt pro rok 2013 Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma Praha, 27. května 2013 Účty zdarma a pohodlné internetové bankovnictví to jsou

Více

Jak založit a vést úspěšný poradenský byznys

Jak založit a vést úspěšný poradenský byznys Jak založit a vést úspěšný poradenský byznys Přednáška pro VŠE Josef Severa, Michal Kurfirst Květen 2012 KONTEXT Jak založit a vést úspěšný poradenský byznys? Co bude jinak po přednášce? O co tady jde?

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století Jmenuji se Karel Staněk kontaktní údaje: tel.: 733141882 skype: karelstanek1 e-mail: karel.stanek@centrum.cz Pracuji v týmu, který zabezpečuje provoz stránky Bohatý Čech. Také potřebujete peníze? Rozhodl

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Informovanost o penzijní reformě neroste: 76 % Čechů se stále obává, že přijde o své úspory. Praha, 8. března 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA. Informovanost o penzijní reformě neroste: 76 % Čechů se stále obává, že přijde o své úspory. Praha, 8. března 2012 Informovanost o penzijní reformě neroste: 76 % Čechů se stále obává, že přijde o své úspory Praha, 8. března 2012 Informovanost ekonomicky aktivních obyvatel ČR o probíhající penzijní reformě je stále

Více

Soukromý sektor v rozvojovém rámci po roce 2015

Soukromý sektor v rozvojovém rámci po roce 2015 Soukromý sektor v rozvojovém rámci po roce 2015 Ivan Voleš, poradce prezidenta HK ČR pro mezinárodní vztahy a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Praha, 23. dubna 2014 Zapojení soukromého

Více

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit dceřiná společnost AQUEL Bohemia Press kit Leden 2012 Obsah: 1. AQUEL GROUP 3 2. AQUEL Credit pojištění, finance, hypotéky 5 3. Partneři divize AQUEL Credit 7 4. CREDIT Max exkluzivní fond pro investiční

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

MANAŽER ROKU 2016 finalisté

MANAŽER ROKU 2016 finalisté Vyhlašovatelé MANAŽER ROKU 2016 finalisté Celkem 71 finalistů Největší zastoupení ve finále mají manažeři působící v oblasti zpracovatelského průmyslu a zemědělství. Uspět mohou i zástupci IT a komunikace,

Více

Roland Katona 11. října 2012

Roland Katona 11. října 2012 Roland Katona 11. října 2012 o ČSOB a Era Stavíme na dobrých vztazích se svými klienty. Zaměřujeme se na poskytování služeb vysoké kvality, které zjednoduší život naším klientům. Nabízíme jednoduchost,

Více

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé Čeho jsme dosáhli v období 2009-2014 Kdo jsme Jsme největším politickým uskupením v Evropě, zaujímáme středopravé politické názory. Jsme poslanecký klub Evropské lidové strany v Evropském parlamentu.

Více

Smíme Vám prozradit naše obchodní tajemství? www.delta-cz.com

Smíme Vám prozradit naše obchodní tajemství? www.delta-cz.com Smíme Vám prozradit naše obchodní tajemství? www.delta-cz.com DELTA Už tři desetiletí děláme totéž. Nejprve přemýšlíme. Budoucnost není pokračováním přítomnosti, ale realizací představ. Objevovat souvislosti,

Více

Účty zdarma jsou zlaté v Ceně veřejnosti i Ceně podnikatelů

Účty zdarma jsou zlaté v Ceně veřejnosti i Ceně podnikatelů 100 900 lidí hlasovalo v anketě o nejoblíbenější finanční produkt roku Účty zdarma jsou zlaté v Ceně veřejnosti i Ceně podnikatelů Praha, 21. května 2014 Běžný účet Equa bank zvítězil v Ceně veřejnosti

Více

Dotace pro váš rozvoj a záměry

Dotace pro váš rozvoj a záměry Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Dotace pro váš rozvoj a záměry www.dotace-fondy.eu www.asistencnicentrum.cz Vážený kliente, dovolte nám, abychom vám představili společnost Asistenční

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha Financování inovací

Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha Financování inovací Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha 7.12.2016 Financování inovací 1. Úvod 2. Program Inostart 2. EIB Global Loans 2. EIF InnovFin 2 Obecné možnosti financování Mohou platit za vybrané služby, v některých případech

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky SEKCE MÍSTOPŘEDSEDY VLÁDY PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE Úřad vlády České republiky Pavel Bělobrádek místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Věda není náklad,

Více

Milníky ve vývoji rodinné firmy

Milníky ve vývoji rodinné firmy Milníky ve vývoji rodinné firmy Mgr. Jiří Černý 10. září 2015 Obsah 1. Rodinná firma 2. Start up 3. Milníky v životě firmy 4. Zahájení podnikání 5. Založení obchodní společnosti 6. Institucionalizace fungování

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Krize a recese: příležitost pro prosperitu firmy? RNDr. Evžen Korec, CSc. 25.10.2013, VŠE

Krize a recese: příležitost pro prosperitu firmy? RNDr. Evžen Korec, CSc. 25.10.2013, VŠE Krize a recese: příležitost pro prosperitu firmy? RNDr. Evžen Korec, CSc. 25.10.2013, VŠE Osnova RNDr. Evžen Korec, CSc. vědecká kariéra podnikatel a developer EKOSPOL a.s. vývoj strategie a firemní kultura

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Classification: GE Internal Distribution: Internal distribution only Access: GE partners OBSAH GE MONEY BANK ZEMĚDĚLSTVÍ & GE Money Bank

Více

12.11.2013. Fotky nemovitostí z trhu. Založení

12.11.2013. Fotky nemovitostí z trhu. Založení Založení Založena 2005 majitelem Billem Redfernem. Od roku 2009 je A Buyer s Choice Home Inspections největší v Kanadě. Jde o nejrychleji rostoucí franšízovou síť v Severní Americe. 98% realitních transakcí

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

I N S I G H T S I D E A S R E S U L T S. Mediální svět v číslech

I N S I G H T S I D E A S R E S U L T S. Mediální svět v číslech I N S I G H T S I D E A S R E S U L T S Mediální svět v číslech p. Zopakování již známého, ale často zapomínaného Ekonomika se vyvíjí příznivě, roste, ovšem ne v Evropě Fiskální úsporná politika se přenáší

Více

HSBC International Business Awards Pravidla pro 1. ročník (2014-2015)

HSBC International Business Awards Pravidla pro 1. ročník (2014-2015) HSBC International Business Awards Pravidla pro 1. ročník (2014-2015) 1. HSBC INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 HSBC International Business Awards HSBC International Business Awards je privátní

Více

TV POŘAD SRDCE REGIONU

TV POŘAD SRDCE REGIONU TV POŘAD LIBERECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOČESKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Více

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík Nakladatelství PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR Martin Mařík Co je Nakladatelství PASPARTA? nakladatelství odborné literatury, poskytovatel služeb v oblasti grafiky založeno v

Více

KAM SMĚŘUJEME KAM SMĚŘUJEME. www.ahorn.cz. Kam směřujeme do budoucna... Firma, která začínala v garáži... strany...

KAM SMĚŘUJEME KAM SMĚŘUJEME. www.ahorn.cz. Kam směřujeme do budoucna... Firma, která začínala v garáži... strany... KAM SMĚŘUJEME KAM SMĚŘUJEME strana 3. Firma, která začínala v garáži... strana 4. AHORN dnes... strana 5. AHORN z druhé strany... strana 7. Kam směřujeme do budoucna... Najdete nás také na Facebooku https://www.facebook.com/ahorncz

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

_ Problém a příležitost

_ Problém a příležitost ZDENĚK RUDOLSKÝ _ Problém a příležitost V České republice je spousta lidí se skvělými nápady chybí jim ale infrastruktura, kontakty, přístup ke zdrojům a podmínky pro rozvoj. Hub je celosvětová síť působící

Více

Vrabci v hrsti a holubi na střeše

Vrabci v hrsti a holubi na střeše Vrabci v hrsti a holubi na střeše Tomáš Bleša @bizwiz @bizwiz Tomáš Bleša Podnikání od 1993 (na VŠ) Mac aplikace www.bizwiz.cz Web aplikace Systém InTouch CRM (www.intouch-crm.cz) Zpravodajský agregátor

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Návrh PR podpory společnosti B2M.CZ PŘIPRAVILA AGENTURA PR POINT

Návrh PR podpory společnosti B2M.CZ PŘIPRAVILA AGENTURA PR POINT Návrh PR podpory společnosti B2M.CZ PŘIPRAVILA AGENTURA PR POINT ZÁKLADNÍ INFORMACE O AGENTUŘE STŘEDNĚ VELKÁ PR AGENTURA ZALOŽENA V ROCE 2003 PR POINT SLOVENSKO ZALOŽEN V ROCE 2007 (WWW.PRPOINT.SK) ČLEN

Více

Společně dokážeme více. Copyright 2014 American International Group, Inc. Všechna práva vyhrazena

Společně dokážeme více. Copyright 2014 American International Group, Inc. Všechna práva vyhrazena Společně dokážeme více AIG ve světě AIG v ČR 90 + let na pojistném trhu 88M + klientů obrat 68 mld. dolarů 20 + let v České republice 1. zahraniční neživotní pojišťovna po roce 1989 působnost ve130 + zemích

Více

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží Příručka pro porotce podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2011 Era Živnostník roku 2011 Obsah Soutěžící Podmínky a způsob přihlášení do soutěže Výběr finalistů krajského

Více

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008 Podnikatel a podnik Kdo je to podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba samostatně výdělečně činná. Podnikatelem podle 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění je:

Více

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Výsledky rychlého průzkumu Praha, 10. 6. 2014 V rámci krátkého dotazníkového šetření jsme oslovili členy CFO Clubu Struktura

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. Úvodem Cenu hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2013 vyhlašují: Rada Plzeňského kraje Asociace společensky odpovědných firem Regionální hospodářská komora

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Financování začínajících podnikatelů

Financování začínajících podnikatelů Financování začínajících podnikatelů Cesty k úspěchu - video VIDEO P.2 Dosavadní financování začínajících podnikatelů v Komerční bance Startovací limity povolený debet nebo kreditní karta do výše 30 tis.

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Partnerství podnikatelských subjektů a neziskových organizací

Partnerství podnikatelských subjektů a neziskových organizací Partnerství podnikatelských subjektů a neziskových organizací 4. celostátní konference Plnění závazků společenské odpovědnosti organizací 16. prosince 2010 Praha Ing. Helena Gižová Skupina Dalkia v ČR

Více

1 Profil společnosti. 2 Historie. 3 Služby. 4 Specializace. 5 Neziskový sektor

1 Profil společnosti. 2 Historie. 3 Služby. 4 Specializace. 5 Neziskový sektor 1 Profil společnosti 2 Historie 3 Služby 4 Specializace 5 Neziskový sektor 1 Profil společnosti Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o. ( VKŠ ) se zaměřuje na poskytování komplexních právních

Více

Questra Holdings / AGAM

Questra Holdings / AGAM Questra Holdings / AGAM O Společnosti Společnost Questra Holdings nabízí investorům po celém světě začít vydělávat a provádět své plány a sny při spuštění slibného podnikání: nákup a prodej akcií společností

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Příloha č. 3 Závěrečné zprávy Projektu Zhodnocení komplementarit se zvýhodněnými bankovními produkty v ČR Níže uvedené produkty a jejich charakteristiky

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více