Klíčové je... Klíčové je mít odvahu. Magdalena Souček vedoucí partnerka EY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klíčové je... Klíčové je mít odvahu. Magdalena Souček vedoucí partnerka EY"

Transkript

1 Výsledky

2 Klíčové je... Patnáctý ročník soutěže EY Podnikatel roku se v mnoha ohledech lišil od těch předchozích. Vše začalo již při samotném plánování. Uvědomili jsme si, že stejně jako dospívající dítě, které mění svou image, tak i naše soutěž si zaslouží novou vizuální podobu. Spustili jsme nové webové stránky díky nimž se může široká veřejnost i podnikatelská obec o soutěži v ucelené formě dozvědět vše potřebné. Došlo k zásadnímu zjednodušení přihlašovacích a nominačních procesů. Možná i proto jsme letos zaznamenali rekordní počet přihlášek a především nominací. Velmi si vážím důvěry, kterou nám daly stovky lidí z široké veřejnosti, když nominovali do soutěže podnikatele, kteří si podle jejich názoru zaslouží uznání a ocenění. Patnáctý ročník naší soutěže nás opět utvrdil v tom, že v České republice žije spousta pracovitých, houževnatých podnikatelů, kteří mají obrovské srdce a pevnou vůli k vytvoření prosperující firmy, která je přínosem pro rozvoj společnosti a tuzemské ekonomiky. Poprvé v historii jsme udělili titul EY Podnikatel roku v Jihočeském kraji. Mým velkým přáním a snem je nacházet kvalitní podnikatele s jedinečným příběhem napříč celou republikou a každý rok soutěž rozšířit do kraje, který na svého vítěze stále čeká. Děkuji všem, kteří se do EY Podnikatele roku 2014 přihlásili, děkuji i těm, kteří nominovali podnikatele, o kterých si myslí, že si ocenění zaslouží. Mám velkou radost, že se nám letos opět podařilo najít osobnosti, které jsou příkladem pro celou společnost a díky svým jedinečným a osobitým příběhům mohou motivovat ostatní, kteří zatím nenašli odvahu uskutečnit svůj podnikatelský záměr. Magdalena Souček vedoucí partnerka EY Klíčové je mít odvahu. Magdalena Souček vedoucí partnerka EY 2 EY Podnikatel roku 2014

3 EY Podnikatel roku 2014 v kostce 350 Počet nominací 15,7 let Průměrná délka podnikání 25 let / 3 roky Nejdéle podnikající / nejkratší dobu podnikající 41,1 mld. Celkový obrat 1,5 mld. Celkový zisk Celkový počet zaměstnanců 73 let / 26 let Nejstarší / nejmladší 49 let Průměrný věk soutěžících 3

4 EY Společensky prospěšný podnikatel roku Ocenění EY Společensky prospěšný podnikatel roku (dříve Sociálně prospěšný podnikatel roku) uděluje EY v České republice od roku Přihlásit se mohou podnikatelé podnikající alespoň 2 roky, kteří v praxi aplikují zásady podnikání tak, aby dosáhli řešení společenských problémů. Podnikání společensky prospěšných podnikatelů je o zavádění praktických, inovativních přístupů zaměřených na okrajové záležitosti či skupiny společnosti. Společensky prospěšný podnikatel je někdo, kdo vytvořil a podporuje organizaci, ať už ziskovou, či neziskovou, zaměřenou na systematickou společenskou změnu prostřednictvím zavádění nových nápadů, metod či změn v přístupu k dané problematice. Jednoduše řečeno, společensky prospěšný podnikatel je kombinací charakteristik reprezentovaných Billem Gatesem a Matkou Terezou. Toto podnikání není synonymem pro charitu nebo filantropii a mělo by poskytovat praktickou a životaschopnou alternativu k čistě charitativní či státní politice v dané oblasti. Více na Porota kategorie Petra Vitoušová předsedkyně poroty, Společensky prospěšná podnikatelka roku 2002, Bílý kruh bezpečí Jan Školník EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2013, Agentura pro rozvoj Broumovska Robert Schönfeld Společensky prospěšný podnikatel roku 2012, International School of Music and Fine Arts Prague Dolores Czudková Společensky prospěšná podnikatelka roku 2011, Ergon - Chráněná dílna Spoluorganizátor soutěže Drahoslava Kabátová Společensky prospěšná podnikatelka roku 2008, Letohrádek Vendula RSBC RSBC je mezinárodní finanční skupina poskytující služby v oblasti investic, poradenství a správy majetku. Klienti RSBC investují v celé řadě oblastí včetně obchodu, nemovitostí, obnovitelných energií, zemědělství, akvakultury a odvětví prospěšných životnímu prostředí. Skupina RSBC se skládá z několika desítek společností a přidružených členů a zaměstnává profesionály strategicky umístěné v oblastech jejího podnikání. Specialisté RSBC Group jsou špičkami ve svých oborech. Nabízí každému klientovi své rozsáhlé zkušenosti v oblasti M&A, řízení podniků, místního i mezinárodního bankovnictví a správě majetku obecně. Jozef Baláž Společensky prospěšný podnikatel roku 2007 Monika Mudranincová vedoucí magazínu City, MF DNES 4 EY Podnikatel roku 2014

5 Hodnoticí kritéria Tereza Jurečková Pragulic Poznej Prahu jinak! o.s. Podle aktuálních odhadů žije v Praze přibližně lidí bez domova. Jedná se o lidi, kteří se často nacházejí dočasně nebo dlouhodobě, ze své vůle či shodou okolností ve velmi obtížné životní situaci. A právě na ty se svým projektem zaměřila Tereza Jurečková. Tereza se před dvěma lety spojila se svými někdejšími spolužáky z vysoké školy Ondřejem Klüglem a Katarinou Chalupkovou a založili Pragulic. Od začátku jde o sociální podnik, který bezdomovce nevnímá jen jako pouhé potenciální příjemce podpory, ale jako experty s unikátní zkušeností a specifickými znalostmi. Základní službou Pragulicu jsou totiž speciální placené prohlídky Prahy a další zážitkové a teambuildingové aktivity, kde bezdomovci fungují jako průvodci po (ne)známých místech a prostředích metropole. Jak Tereza říká, do podnikání se vrhla po hlavě, přičemž Klíčové je mít odvahu. v rozjezdu jim velmi pomohlo ocenění v soutěži Social Impact Award, kde vyhráli cenu veřejnosti. Na Pragulicu je pozoruhodné nejen jeho zaměření, které v Česku představuje ojedinělý koncept, ale i to, že si na sebe z 99 procent dokáže vydělat. V současnosti zaměstnává devět průvodců, kterým jsou prohlídky šité na míru, dále se do projektu postupně zapojilo již více než 60 dobrovolníků. Zákoutí a trasy, o nichž ví jen málokdo a které většině běžných obyvatel Prahy unikají, už díky průvodcům z řad bezdomovců poznalo přes zájemců z celého světa. Naopak pro lidi bez přístřeší znamená iniciativa kromě jiných výhod také příležitost realizovat se, získat pravidelný příjem a pro některé z nich i možnost změnit svůj život. Významným přínosem je také vedlejší efekt Terezina podnikání, kterým je medializace tématu bezdomovectví, ovlivnění veřejného mínění a bourání zažitých stereotypů. Že má aktivita Pragulicu smysl, dokládá i řada ocenění, která během dvou let existence na trhu Tereza s Ondřejem sesbírali. Budoucnost proto zakladatelé Pragulicu vidí velkoryse rozšíření prohlídek do dalších měst v Česku i v zahraničí a vybudování mezinárodní zastřešující organizace. 1. Inovativnost Transformací zavedených postupů dal kandidát podnět k určité společenské změně. 2. Rozsah působnosti Iniciativa kandidáta překročila svůj původní záměr a její myšlenku lze dále rozvíjet. 3. Aplikovatelnost Myšlenka může být využita v jiných regionech/ státech k řešení podobných problémů. 4. Vytvoření podpory Kandidát vytváří podmínky či instituce potřebné k podpoře svého nápadu. 5. Pozitivní společenský vliv Kandidát založil, rozvíjí a dál přímo realizuje svou podnikatelskou myšlenku, spolu s těmi, kdo jeho myšlenku podporují. Jeho vliv se projevuje hmatatelnými výsledky a referencemi a je dobře zdokumentován. 6. Vzor Kandidáta je možno považovat za vzor pro budoucí společensky prospěšné podnikatele a širokou veřejnost. 7. Přidaná hodnota Kandidát má pro další rozvoj myšlenky svého podnikání dostatek legitimních zdrojů a podpůrných prostředků. 5

6 Soutěž EY Podnikatel roku EY Podnikatel roku (Entrepreneur Of The Year ) je nejprestižnější světová soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným osobnostem. Byla založena společností EY ve Spojených státech amerických v roce Jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé, začínající podnikatele. Soutěž EY Podnikatel roku je koncipována jako mezinárodní, proto jsou kritéria, podle nichž jsou posuzováni jednotliví účastníci, v každé zemi srovnatelná. V současné době se jako jediná světově uznávaná soutěž svého druhu pravidelně vyhlašuje již téměř v 60 zemích na šesti kontinentech. V České republice se letos uskutečnil patnáctý ročník soutěže EY Podnikatel roku České republiky. O jaké tituly se soutěžilo EY Podnikatel roku České republiky Hlavní kategorie soutěže, která se v České republice koná od roku EY Podnikatel roku kraje regionální vítěz V závislosti na počtu a kvalitě přihlášených vybírá porota vítěze v jednotlivých krajích České republiky. Držitele krajského titulu EY Podnikatel roku má tradičně kraj Olomoucký, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj a Praha a Středočeský kraj, často pak kraj Zlínský, Královehradecký a další. EY Technologický podnikatel roku (v ČR od roku 2004) Do kategorie EY Technologický podnikatel roku může být zařazen jakýkoliv účastník soutěže, jehož společnost technologie vytváří nebo inovativním způsobem využívá. Přihlášky do této kategorie posuzuje odborná porota, která přihlíží k tomu, zda jsou moderní technologie úspěšně integrovány do firemních procesů, zda významnou měrou ovlivňují ekonomickou úspěšnost společnosti a zda má společnost dlouhodobou strategii využívání moderních technologií. EY Začínající podnikatel roku (v ČR od roku 2005) O titul EY Začínající podnikatel roku může bojovat jakýkoliv účastník soutěže, který podniká alespoň dva roky a ne více než pět let. Podmínka počtu zaměstnanců se v tomto případě neuplatňuje. Hodnoticí kritéria Podnikatelský duch Klade na sebe i na podnik vysoké nároky a snaží se být nejlepší, Dokáže riskovat a překonávat obtížné překážky, Je vytrvalý/á a umí se poučit ze svých zkušeností Inovace Razí cestu novým metodám nebo technologiím, Umí modifikovat stávající nebo vyvíjet nové výrobky a služby dříve než konkurenti na trhu, Vytváří podnikatelskou kulturu, jejímž typickým znakem jsou inovace, Investuje do výzkumu a vývoje Čestnost, poctivost a osobní vliv Osobní vlastnosti a přístup k zaměstnancům, klientům, dodavatelům a kolegům, Pro ostatní je vzorem, učitelem a rádcem, má všeobecně dobrou reputaci, Zapojuje se do širšího společenství mimo svou vlastní firmu Strategická orientace Má podnikatelskou vizi a klade si cíle zaměřující se na další rozvoj podniku a jeho expanzi, Buduje efektivně fungující pracovní tým (složený ze zaměstnanců, vedoucích pracovníků, poradců) a uzavírá strategická spojení, Dosažené výsledky hodnotí podle vytyčených cílů Finanční výsledky Úroveň současných finančních výsledků podniku, úspěšnost při získávání finančních prostředků z vlastního kapitálu i cizích zdrojů, Strategie řízení peněžních toků a vytváření podmínek pro dlouhodobý rozvoj podnikání, Hospodářský růst a způsob reinvestování zisku Celostátní / mezinárodní dopad Získání významného podílu na trhu, Rozsah expanze v celostátním měřítku nebo na mezinárodních trzích, Plány na mezinárodní expanzi a rozšíření vlivu 6 EY Podnikatel roku 2014

7 Kdo vybral EY Podnikatele roku 2014 Porota v hlavní kategorii EY Podnikatel roku Jiří Hlavatý předseda poroty, JUTA EY Podnikatel roku 2013 František Piškanin HOPI Podnikatel roku 2012 Jannis Samaras Kofola Podnikatel roku 2011 Eduard Kučera AVAST Software Podnikatel roku 2009 Vladimír Kovář Unicorn Podnikatel roku 2008 Pavel Juříček BRANO GROUP Podnikatel roku 2006 Zbyněk Frolík LINET Podnikatel roku 2003 Petr Šmída ENERN Tomáš Ventura idnes.cz Michal Půr Euro Petr Šimůnek Forbes Porota kategorie EY Technologický podnikatel roku Jaroslav Klíma předseda poroty, TESCAN ORSAY HOLDING Technologický podnikatel roku 2011 Josef Suska HOKAMI CZ Technologický podnikatel roku 2007 Karel Volenec ELLA - CS Technologický podnikatel roku 2012 Pavel Baudiš AVAST Software Václav Muchna Y SOFT CORPORATION Technologický podnikatel roku

8 Vlastislav Bříza KOH-I-NOOR holding Na začátku se rozhodl, že nepůjde cestou privatizace po česku, ale cestou manažerskou. To se pochopitelně neobešlo bez komplikací. Do KOH-I-NOORU totiž Vlastislav Bříza nastoupil původně jako konstruktér, jenže záhy po diskrepancích odešel. Ale jak říká, kdo chce poroučet, musí umět poslouchat. A tak když se mu po letech podařilo vypracovat na ředitele podniku Gama a přišla nabídka vrátit se do ztrátového výrobce tužek, neváhal. To už bylo po revoluci, takže dlouho nepřemýšlel, sbalil kufřík a kravatu a odjel do PPF, kde vyjednal odkup obou společností. Kellner s Bartoníčkem ho prý tehdy přezkoušeli u tabule jako kluka, nakonec ale koupili ve firmě většinu a jeho jmenovali ředitelem. On měl do té doby pouze drobné podnikatelské aktivity, především hotel a půjčovnu lodiček na Lipně. To se mělo změnit v roce 1999, protože v té době se začal rýsovat prodej KOOH-I-NOORU. Vlastislav Bříza, který se řídí heslem bez rizika není cesty vpřed, se ale rozhodl vzít si vysoký úvěr od banky a firmu od PPF odkoupit sám. Trvalo mu pak dlouhých sedm let, než půjčené peníze splatil. Během té doby se mu podařilo postavit na nohy obchod a vrátit lesk tradiční značce. V Česku dnes podnik, jehož název vznikl už před 225 lety, provozuje 80 prodejen, drtivou většinu produkce však jako jeden z oborově největších světových výrobců exportuje. Součástí holdingu je nejenom celosvětově známý výrobce uměleckých, školních a kancelářských potřeb KOOH-I-NOOR HARDTMUTH, ale také společnosti a továrny v Rusku, Bulharsku a obchodní firmy v Itálii nebo Polsku. Holding dále zahrnuje zdravotnickou divizi GAMA GROUP, energetickou KOOH-I-NOOR ENERGY a strojírenskou KOOH-I-NOOR MACHINERY nebo Polikliniku Sever v Českých Budějovicích a širší spektrum hotelů. Klíčové je odvahou vytvořit většinu. V podnikání se Vlastislav Bříza drží především pravidla, že peníze jsou krev, a kdo nemá krev, umírá. Mimo byznys ho baví auta a rád si vyrazí na kolo nebo na lyže. Přitom si teď často láme hlavu s tím, jakou budoucnost svým firmám připraví. Už teď mu s podnikáním pomáhají jeho dva synové a synovec, za svou největší výzvu tedy považuje předání byznysu další generaci. 8 EY Podnikatel roku 2014

9 Vladimír Velebný holding Contipro Podle zakladatele firmy Contipro Group Vladimíra Velebného je podstatné nenechat se jen unášet nápady, ale mít vždy pevný základ. Core byznys, který vás uživí. Svoje podnikání postavil na kyselině hyaluronové. O jejím obrovském potenciálu pro farmakologické, kosmetické a další využití byl přesvědčený už v osmdesátých letech, kdy pracoval na lékařské fakultě, takže svůj podnik rozjel hned, jak to bylo po revoluci možné. Začínal postupně, prakticky bez peněz. Nejprve se vrhl na výrobu sportovní výživy, kterou bylo možné připravovat v jednoduchých podmínkách, bez speciálního vybavení. To, co vyrobil na obyčejném kuchyňském robotu, prodal a z uspořených peněz si pronajal první laboratoř a rozjel výrobu kyseliny. Dnes je Contipro, které sídlí v Dolní Dobrouči u Ústí nad Orlicí, jedním ze světových lídrů v oblasti výzkumu a výroby kyseliny hyaluronové, vlastní na 70 světových patentů. Holding, jehož součástí je Contipro Group, má konsolidované tržby 425 milionů korun. Vladimír Velebný zaměstnává 250 lidí, z toho více než třetinu představují výzkumníci. Aby si je udržel, snaží se jim vytvořit maximálně komfortní zázemí, které staví na důvěře. Tento přístup se mu prý vyplácí. Jeho zaměstnanci tak mají například možnost pracovat v době, která jim vyhovuje, kdykoliv mezi 6. a 22. hodinou, pracovat mohou i z domova. Velebný, jehož jedním z podnikatelských vzorů je Tomáš Baťa, pro své lidi postavil už dva bytové domy. Díky tomu se mu daří přitáhnout a udržet si špičkové odborníky, kteří jsou dnes součástí týmu složeného z osmi národností. Klíčové je udělat si analýzu trhu, mít core business a odvahu to zrealizovat. Vladimír Velebný se také aktivně angažuje v regionu. V Žamberku provozuje bez dotací vlastní mateřskou školku, chystá tu otevření své základní školy zaměřené na přírodní a technické vědy a následovat by měla i jedna třída na gymnáziu, zaměřená na přírodní a technické vědy. Jako výkonná ředitelka pracuje v Contipro také jeho žena, se kterou vychovávají malého syna. Jeho velkým koníčkem, kterému se věnuje, když to jde, je sbírání minerálů. 9

10 Jaroslav Horák Albatros Media, a.s. Ještě nedávno byl Albatros menším nakladatelstvím zaměřeným téměř výhradně na dětskou literaturu. Jeho směřování se mělo významně změnit v roce Tehdy do něj coby investor vstoupil Jaroslav Horák. Muž, jehož podnikatelským heslem je, že štěstí přeje připraveným, měl v té době za sebou bohatou minulost v oblasti finančních a private equity investic. Nakladatelství s dobře zavedenou značkou koupili spolu se ženou původně jako jednu ze svých soukromých investic s tím, že v partnerství s tehdejším generálním ředitelem Albatrosu firmu zefektivní a prodají. Jenže Albatros jim časem přirostl k srdci víc, než si oba byli schopni představit. Když zjistili, že roztříštěný knižní trh představuje obrovskou nevyužitou příležitost, začali přikupovat další nakladatelství. Časem tak přibyl například Computer Press, Motto, XYZ, Fragment a také prodejce elektronických knih e-reading. Výsledkem je, že se Albatros stal největším českým knižním nakladatelem provozujícím 12 samostatných značek a dceřinou společnost patřící k nejvýznamnějším nakladatelstvím na Slovensku. Od roku 2008 se firmě podařilo zčtyřnásobit tržby a zdesetinásobit zisk před zdaněním. A to i přes stagnující či mírně klesající knižní trh. Přitom všem se Horák opírá o management a zaměstnance, pro něž je podle něj charakteristické, že věří, že vzdělání a kultura jsou klíčovými hodnotami pro celou společnost. Ve své vlastní firmě si podnikatel, který v ní působí coby předseda dozorčí rady, zakládá především na férovém jednání s lidmi a na tom, že drží slovo. Jak říká, uznává meritokratický přístup, založený na zásluhách. Od toho se odvíjí i nastavení nadstandardního motivačního systému pro management, jakožto klíčového partnera v podnikání. V soukromém životě spolumajitel Albatros Media rád čte a baví ho také genealogie nebo historie. A v případě, že si potřebuje vyčistit hlavu, nejlépe prý funguje, když si vyrazí zaběhat. Klíčové je mít odvahu podloženou pečlivou analýzou a strategií a důvěru partnerů v podnikání, zejména výkonného managementu. 10 EY Podnikatel roku 2014

11 Martin Vohánka W.A.G. payment solutions, a.s. Cit pro obchod v sobě Martin Vohánka objevil velmi brzy. Už během studií na střední škole začal prodávat, nejdřív zeleninu, pak pojištění. A protože se mu dařilo, o vysoké škole vůbec neuvažoval, zato si hned po maturitě v Ústí nad Labem zařídil vlastní pojišťovací kancelář. A rozjel to ve velkém byla na nejlepším místě na náměstí. Byznys se ale nevyvíjel podle jeho představ, proto po roce s pojištěním skoncoval a přesedlal na distribuci motorových paliv. Jak dnes říká, etapa, kdy se živil jako pojišťovací makléř, byla k nezaplacení pro každého začínajícího podnikatele je dobré začít od spodu a nebát se jednoduchých a přesto dobře promyšlených záměrů. V roce 1995 založil společnost W. A. G., do jejíhož názvu promítl své ambice vytvořit něco respektovaného a silného, použil přitom zkratku jména svého tehdejšího společníka. Firma, kterou dodnes řídí, se již výhradně specializuje na platební řešení pro flotily profesionálních dopravních společností křižujících Evropu a je jednou z 6 největších ve svém oboru v Evropě. Obrat v roce 2014 dosáhl více než 19 miliard korun. Svoji firmu se Martin Vohánka snaží rozvíjet tak, aby byla co nejméně závislá na komkoliv, včetně jeho. Přesto se jí věnuje na plno a podnikání bere také jako jedinečnou příležitost poznání pravdy o nás samých. Klíčové je zlepšovat se den za dnem, nepodlehnout sebeklamu vlastní neomylnosti a chovat se k ostatním tak, jak bychom chtěli, aby se chovali oni k nám. Podle jeho názoru je podnikatelská činnost především o vytváření pozitivních hodnot. V praxi si proto velmi zakládá na dodržování etických zásad. Firemní hodnoty, jejichž soupis osobně sestavil a ke kterým aktivně vede své spolupracovníky, mají v kanceláři vylepené hned u vstupu. Vohánkův svět ale není jenom firma, jeho zájmy jsou mnohem širší. Pokud se nevěnuje rodině, rád jezdí na koni, na lyžích nebo běhá. Podporuje řadu neziskových organizací. Zajímá ho také duchovní literatura a geopolitika. 11

12 Stanislav Bernard Rodinný pivovar BERNARD a.s. Jeho podnikání nejlépe charakterizuje slogan vlastní cestou. V roce 1991 pracoval jako ředitel v oblastním vydavatelství, zároveň ale věděl, že by si rád zkusil něco svého. Jenže nevěděl co. Když se pak seznámil se svým společníkem Josefem Vávrou, ostravským podsládkem, a naskytla se příležitost zprivatizovat pivovar v Humpolci, bylo rozhodnuto. Podnik získali za 52 milionů korun ve stavu téměř nefunkčním, či jak vzpomíná, ve stavu po smrti. Trvalo to pak víc než deset let, ale nakonec se jim povedlo dát jej dohromady a postupně vybudovat značku kvalitního piva, které nese Bernardovo jméno. Jeho podnikatelská strategie se přitom od začátku nemění alfou a omegou jsou ve firmě poctivá kvalita, založená na tradičních výrobních postupech, budování kultovní značky a dobrý vztah se zákazníky. Teprve to jim dodatečně přináší zisk. Že strategie dlouhodobě funguje, dokládá fakt, že se jim daří i přes stagnující či mírně klesající pivní trh. V roce 2001 se spojili se strategickým partnerem, s pivovarem DuvelMoortgat z Belgie, který získal 50 procent firmy. V posledních sedmi letech je rodinný pivovar, v němž kromě Stanislava Bernarda působí také jeho syn Filip, manželka Helena a příbuzní Pepy Vávry, v zisku. Předloni vyrostl o 9 a vloni o 14 procent. Klíčové je, aby člověka to, co dělá, bavilo. A to platí i pro podnikání. Peníze a růst pro Stanislava Bernarda ale nejsou to hlavní: podle něj jde spíš o to, dělat, co člověka baví. Věří, že když je člověk uvnitř šťastný, je schopen ostatní vést a inspirovat. Není tedy divu, že rodinný pivovar z Humpolce v posledních letech nemá problém se sháněním skvělých zaměstnanců. Své lidi Stanislav Bernard nevede direktivně, protože podle jeho názoru to schopné jedince odrazuje. Místo toho podporuje firemní kulturu založenou na otevřenosti, důvěře, spolupráci, odpovědnosti a pozitivitě a dává lidem volnost. Kromě vytváření vizí pro další rozvoj pivovaru se zapojuje do Nadačního fondu proti korupci, jehož je spoluzakladatelem, a působí jako člen zastupitelstva. Pokud nepracuje, rád se sejde s přáteli, baví ho sport, dobrá muzika a cestování. V poslední době se také intenzivně zabývá jógou. 12 EY Podnikatel roku 2014

13 Petr Mahdalíček Simplity, s.r.o. Vladimír Olmr SOPO s.r.o. Podnikání pro něj byla otázka přirozeného vývoje, začal nejprve jako zaměstnanec, později působil jako živnostník, až si nakonec před čtyřmi lety založil vlastní firmu. V ní úročí deset let zkušeností z práce pro velké korporace v Česku i v zahraničí. Svým klientům Petr Mahdalíček nabízí služby v oblasti tzv. data intensive aplikací, pomocí nichž jim dokáže nastavit fungující komunikaci i mezi zdánlivě tak nesourodými odděleními, jako je IT a Business, nebo různými Business odděleními. Klienti jsou pak schopni rychleji a přesněji Klíčové je uvědomit si své slabé stránky, nalézt schopné lidi, kteří v těchto oblastech vynikají a spolupracovat s nimi. porozumět informacím, které jsou skryta v dostupných a neustále se zvětšujících zdrojích dat. Koneckonců od toho vzniklo i pojmenování společnosti Simplity. Jeho kořen je možné hledat v anglickém simplicity čili jednoduchost, srozumitelnost. Za svou silnou stránku přitom považuje Petr Mahdalíček schopnost obklopit se kvalitními lidmi, do firmy si vybírá výhradně špičkové odborníky, které práce naplňuje a baví. Své spolupracovníky pak nazývá spolupodnikateli. Nebojí se s nimi pouštět i do složitých zakázek mimo Česko či EU, díky čemuž v současnosti už téměř 100 procent tržeb Simplity pochází ze zahraničí. Druhou kancelář si proto Simplity zřídilo už i v Rakousku. Pokud všechno půjde podle plánu, pak firma Petra Mahdalíčka letos po čtyřech letech existence překoná 100milionový obrat. Pan Mahdalíček si přitom nikdy nevzal půjčku, vše financoval pouze z vlastních úspor a později ze zisků. Nepřekvapí proto jeho podnikatelské motto: Děláme to, o čem jiní jen mluví, protože nedosažitelné je jenom to, oč se nepokusíme. A protože se nyní pustil do mnoha věcí, o nichž jiní jen mluví, nemá teď moc času nazbyt. Pokud se mu tedy přeci jen podaří nějaké volno vyšetřit, snaží se jej trávit s rodinou, a to pokud možno aktivně. Nejraději s nimi jezdí na výlety, na lyže, hraje badminton nebo squash. Název SOPO znamenal původně Servis-Opravy-Prodej-Olmr. Tak jej pojmenoval jeho zakladatel Vladimír Olmr, když v garáži svých rodičů rozjížděl skromné podnikání založené na opravách elektromotorů. Do něho se někdejší vedoucí odborného učiliště vrhl bez jakékoliv strategie, původně se společníky, jejichž podíly ale postupně převzal. Jak šel čas, měnila se také nabídka služeb SOPO, elektromotory od roku 2005 vystřídaly rotory a statory, na jejichž výrobu se dnes firma specializuje. Veškeré komponenty, které dodává mimo jiné pro přední německé elektro producenty, přitom vyrábí na zakázku. V byznysu si Vladimír Olmr Klíčoví jsou lidé. neklade malé podnikatelské cíle: chce, aby jeho firma byla jedničkou v oblasti vinutí elektromotorů na světě. I proto zřídil vlastní vývojové středisko. Podnikatel, který dá hodně na pocity a intuici, připouští, že se na začátku vůbec nebál riskovat, troufl si třeba ukončit spolupráci se zákazníkem, který jim přinášel 70 procent obratu. Dnes, po dvaceti letech existence SOPO, říká, že podobná rozhodnutí jsou někdy nutná, protože člověka posouvají dál. I díky nim je poučenější a podnikání teď bere především jako velký závazek vůči svému okolí a ke svým 200 zaměstnancům. Není divu, management firmy tvoří všechno lidi, kteří jsou u něj od začátku a působí v ní také jejich další příbuzní. Podnikatelské motto Vladimír Olmr, který svůj byznys bere jako rodinnou firmu, žádné nemá, zato vzory má hned dva svého strýce Jana Matouše, který ho inspiroval především lidsky, a pak Radima Jančuru, který ho inspiruje coby vizionář. V minulosti jezdil Olmr jako vedoucí na dětské tábory, dnes už tolik času nemá, do lesa ho to ale táhne pořád. Dobíjí se nejraději v přírodě, s rodinou a s kamarády. 13

14 Jindřich Životský OKAY Holding a.s. Gevorg Avetisjan MARLENKA international s.r.o. Cash is king, to je heslo, kterého se při podnikání od počátku drží zakladatel sítě prodejen s elektrospotřebiči OKAY Jindřich Životský. I díky tomu se jeho firma dokázala dostat z krize a opět se vrátila k růstu. Dnes je OKAY největším elektro řetězcem v českých rukou a provozuje 120 prodejen v Česku a na Slovensku. Ročně prodá téměř 10 milionů spotřebičů. Holding se také rozšířil o obchodníka s nábytkem (Jena nábytek). Od konkurence se OKAY podle Životského odlišuje klientským servisem na vysoké úrovni. Nad zákazníkem nezvítězíte, říká často a připouští, že velmi dá na průzkumy zákaznického chování. Investuje do nich až 1 procento z obratu. Předmětem inovace v jeho Klíčové je Citius, altius, fortius! firmě nejsou výrobky, ale služby. Aby byly excelentní, investuje významné částky do vzdělávání svých zaměstnanců. Součástí firemní kultury například je, že si všichni tykají a její zakladatel se snaží jít ostatním osobním příkladem. Jindřich Životský podle svých slov není ten typ majitele, který rozdává po telefonu příkazy ze své karibské chaty. Podnikání má v krvi odjakživa. Od deseti let se pokoušel stále něco prodávat, jednou to byli kapři, podruhé meruňky nebo stará auta. Na začátku měl velkoobchod, ten ale záhy prodal. Jak říká, při podnikání je důležité mít psychickou sílu a přežít začátek. Svůj byznys založil tento fanoušek Jacka Welche z General Electric na třech pilířích: na širokém výběru zboží, nízkých cenách a na poradenství a kvalitním zákaznickém servisu. Při tom všem se snaží nezapomínat na baťovskou zásadu zákazník je král. Alfou a omegou v jeho firmě je, že zákazníkům se nelže. Ve volném čase Jindřich Životský plave nebo běhá, kromě toho je obdivovatelem výtvarného umění, architektury a aktivně se věnuje létání. Zázraky se dějí těm, kdo na ně věří. Gevorg Avetisjan byl v Arménii úspěšným podnikatelem a designérem, ale v ČR začínal znovu od nuly jako chudý utečenec. Originální podnikatelský záměr se mu zrodil v hlavě náhodou, když za ním přijela z Arménie jeho sestra a upekla medový dort podle staroarménské rodinné receptury. Medová pochoutka, kterou Gevorg Avetisjan pojmenoval po své mamince a dceři, si rychle získala popularitu mezi známými a postupně také v prvních cukrárnách. V roce 2003 si se sestrou založili společnost Miko international s.r.o., která měla jednoho zaměstnance, a pronajali si prostor pro první výrobnu (20 m 2 ). Po dvou letech, v roce 2005, koupili kuchyni v Domově důchodců ve Frýdku Místku a zaměstnali šedesát lidí ze zdejšího úřadu práce. Dnes se jejich firma jmenuje Marlenka international Klíčové je ukázat náš produkt všude ve světě. s.r.o., zaměstnává 203 lidí a její obrat za rok 2014 dosahuje 300 mil. Kč. Lahodné dorty z Frýdku-Místku znají ve více než třiceti zemích světa včetně Číny, Jižní Koreje, USA, Izraele nebo Saúdské Arábie. A zájem o ně dále roste. V roce 2009 dostavěli halu s první automatizovanou linkou na výrobu medového dortu na světě. Od letošního července, kdy byl spuštěn provoz v nové výrobní hale o rozloze m 2, bylo také otevřeno návštěvnické centrum Marlenka, ve kterém mají návštěvníci jedinečnou možnost nahlédnout do její kuchyně a podívat se, jak se vyrábí na unikátní výrobní lince medové dorty, kuličky i další výrobky MARLENKA. Na konci roku 2014 také získala společnost MARLENKA international s.r.o. mezinárodní certifikáty nejvyšší kvality norem bezpečnosti potravin IFS a BRC. Klíčové je ukázat náš produkt všude ve světě, odpovídá Gevorg Avetisjan na otázku, co považuje za klíč ke svému podnikatelskému úspěchu. Tajemstvím oblíbenosti Marlenky je podle majitele firmy výjimečná chuť, kvalita a až neskutečná trvanlivost jejich produktů, jediným konzervantem je přitom ten nejkvalitnější med. Nejdůležitější jsou pro Gevorga spokojení zákazníci a jejich doporučení. Gevorg Avetisjan sází na osobní přístup dodnes se sestrou provádějí degustaci nových výrobků, aby si byli jisti, že jejich zákazníci si pochutnají na sladkostech s jedinečnou a nezaměnitelnou chutí. 14 EY Podnikatel roku 2014

15 David Dostál PAPCEL, a.s. Pavel Stodůlka GEMINI oční klinika a.s. David Dostál původně chtěl jít pracovat do zemědělství, ale otec ho přesvědčil, aby raději nastoupil do jeho firmy. Už společně pak v roce 1992 koupili PAPCEL, který již více než 60 let vyrábí stroje a technologická zařízení pro výrobu papíru. V něm Dostál mladší začínal jako asistent ředitele a od roku 1995 ho sám řídí. Z podniku, který původně dodával pouze na tuzemský trh, vybudoval firmu, jejíž produkce směřuje z více než 90 procent do zahraničí. Dnes mají pobočky a filiálky v pěti dalších zemích, zaměstnávají téměř 400 lidí a vyváží do celého světa. Manažerské zkušenosti získával David Dostál od nuly, postupně přišel na to, že je třeba selektovat, co Klíčové je mít sebevědomí, dobré lidi kolem sebe a trpělivost. má a nemá smysl, a také že není dobré se podceňovat. Konkurence je značná spotřeba papíru sice celosvětově roste, nicméně počet strojů, na kterých se vyrábí, se stále zmenšuje. Vlastník společnosti PAPCEL ale přišel s originálním přístupem: vždy se vyplatí přemýšlet, jak zajistit, aby stroj zákazníkovi investované peníze co nejdříve vrátil. Protože pokud poroste zákazník, porosteme i my, říká vlastník firmy, jejíž tržby by konsolidovaně měly překonat hranici dvou miliard korun. Za svou silnou stránku považuje David Dostál to, že se v rámci firmy snaží být otevřený i jiným názorům. Neprosazuje tvrdošíjně své a je schopen uznat vlastní chybu. Má ale také vizi a schopnost zjednat si pořádek. V minulosti už prodali 34 procent akcií společnosti PAPCEL rakouskému investorovi, v roce 2013 je však koupili zpátky. Letos se chystají na vstup nového investora. Pro Davida Dostála znamená podnikání především svobodu. Soboty a neděle má vyhrazené pro rodinu. Pokud zbude čas, věnuje se cyklistice, myslivosti nebo vlastnímu jezdeckému klubu. GEMINI má u odborné veřejnosti pověst inovátora na poli oftalmologie. Právě v jejích zařízeních proběhlo mnoho operací vůbec poprvé, mnohé z nich byly první nejen v Česku, ale i na světě. O kvalitě a skvělé reputaci klinik GEMINI svědčí i fakt, že se do rukou lékařů z GEMINI svěřil například někdejší prezident Václav Klaus nebo Tomáš Baťa jr. V současnosti zahrnuje skupina, kterou založil Pavel Stodůlka, osm zařízení, včetně jednoho zahraničního. Zaměstnává na 200 zaměstnanců a v klinikách se provádí zhruba 30 tisíc operací ročně. Podle Pavla Stodůlky přitom toto číslo představuje přibližně 30 procent všech operací provedených v Česku. On sám ve firmě stále působí nejen jako vlastník s manažerskými povinnostmi, ale také, jak Klíčová je víra, že to dokážu. zdůrazňuje, především jako oční lékař. Ostatně kvůli tomu se do budování vlastního zdravotnického zařízení od nuly kdysi pustil. Přestože předtím pracoval jako primář s vyhřátým místečkem v krajské nemocnici a mnozí ho od změny zrazovali. On měl ale touhu dělat oční chirurgii co nejlépe, a tak mu nezbylo než odejít a vytvořit si vlastní zázemí. V roce 2003 tedy se třemi sestřičkami a technikem, manažerem a řidičem v jedné osobě rozjel vlastní soukromý podnik. Tohoto kroku nikdy nelitoval, dnes má svůj vlastní výzkum a vývoj a na jeho kliniky se jezdí zdokonalovat oční lékaři z celého světa. Svůj privátní byznys postavil na myšlence budování partnerského vztahu mezi lékařem a pacientem. Ten podle něj nemá být pouze klientem či svěřencem. Když se Pavla Stodůlky zeptáte, co vyžaduje od svých zaměstnanců, odpoví rovnou, že totéž co od sebe. Považuje se za vyrovnaného člověka, u kterého ostatní vědí, co od něj mají očekávat. Snaží se jít příkladem svým pracovním nasazením i přístupem k pacientům. Svou stresující práci si kompenzuje sportem plave, lyžuje, jezdí na kole nebo na snowboardu. 15

16

17 Jaký je klíč k úspěchu? 17

18 Od prvního ročníku soutěže, který se uskutečnil v USA, uplynulo už 28 let. Ze Spojených států se soutěž rozšířila do 60 zemí celého světa. Mezi vítězi soutěže na národní i světové úrovni je řada uznávaných osobností ze světa byznysu, například Sergei Brin a Larry Page (Google), Eddie Jordan (majitel stejnojmenné stáje formule 1), Ratan Tata (Tata Group), Mukesh Ambani (Reliance industries), Jeff Bezos (Amazon) nebo Howard Schultz (Starbucks). Českou republiku na loňském světovém finále soutěže zastupoval Jiří Hlavatý, majitel největší české textilní společnosti JUTA. Jiří Hlavatý JUTA, EY Podnikatel roku 2013 České republiky Zlatou medaili mohl získat jenom jeden jako při sportovním klání jednotlivců. Z mé strany velké blahopřání i úcta a poklona. My ostatní máme stříbrné medaile a úspěch tak trochu slavíme také. 18

19 EY Světovým podnikatelem roku 2014 se stal Ind Uday Kotak Uday Kotak, zakladatel, místopředseda a generální ředitel banky Kotak Mahindra Bank, uspěl mezi 60 finalisty vítězi národních kol soutěže EY Podnikatel roku z 51 zemí celého světa. V roce 1985 založil společnost Kotak Capital Management Finance Ltd. O necelých dvacet let později, v roce 2003, se jeho společnost stala historicky prvním nebankovním subjektem, který v Indii získal bankovní licenci. Malá soukromá společnost, kterou založil s necelými 250 tisíci dolary, se za třicet let rozrostla v mezinárodní skupinu s tržbami přes 2,8 miliard dolarů ročně. Současná Kotak Mahindra Bank sídlí v Mumbaí, má 605 poboček ve 354 městech po celé Indii, zahraniční zastoupení v Londýně, New Yorku, Dubaji, Abú Dhabí, na ostrově Mauricius a v Singapuru a patří mezi největší finanční skupiny v Indii. Uday Kotak Kotak Mahindra Bank, EY Světový podnikatel roku

20 Klíčové důvody, proč podnikat Podnikání přináší zejména možnost seberealizace a svobodu; člověk je skutečně zodpovědný sám za sebe ale i za ostatní. Kdo se chce realizovat a osobně pocítit úspěch a každý člověk je na úspěchu závislý tak by měl jít do toho. Patří k tomu i prohry a každý si sám pro sebe sčítá, kolikrát uspěl a kolikrát prohrál, ale důležitým prvkem je právě seberealizace. Pavel Juříček, BRANO Group, Podnikatel roku 2006 Podnikání je jistě spojeno s většími riziky než hlavní pracovní poměr, ale na druhou stranu může přinést také daleko větší uspokojení, naprostou svobodu, a když je firma v černých číslech, tak finanční výsledek. Pro Američana je nejdůležitější zisk, pro mne, který prožil mnoho let v komunismu, je nejlepší právě svoboda spojená s podnikáním. Nejtěžší je zodpovědnost, kterou má podnikatel za podnik, zaměstnance, produkt, zákazníky a v neposlední řadě splnění všech povinností vůči státu. Když se alespoň někdy daří, tak je podnikání lepší než HPP... Eduard Kučera, Avast Software, Podnikatel roku 2009 Je to dynamická záležitost každý den dostávám několik dobrých a několik špatných zpráv a člověk se s tím musí naučit žít. Nejtěžší jsou všechny výzvy a věci, se kterými se musí tak trochu bojovat vlastně podnikání samo je nejlepší i nejtěžší. Samozřejmě jsou okamžiky, kdy se toho nakupí neúnosně moc a člověk má slabší chvilku ale důležité je otřepat se a jít dál. Vladimír Kovář, Unicorn, Podnikatel roku 2008 Podnikání znamená velkou svobodu, uvolňuje kreativitu a přináší radost z úspěchů. Je to jako sport, stále je možné dosahovat vyšších cílů. Podnikání je také velká odpovědnost, za rodinu i za zaměstnance a za produkty podnikání. Čím více má společnost dobrých podnikatelů, tím je a bude bohatší. Zbyněk Frolík, LINET, Podnikatel roku EY Podnikatel roku 2014

Petr Zháňal. Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské potřeby. Muž, který ví, co chce. rozhovor na stranách 2 3. Osobnosti tohoto vydání:

Petr Zháňal. Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské potřeby. Muž, který ví, co chce. rozhovor na stranách 2 3. Osobnosti tohoto vydání: www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce září 2014 Osobnosti tohoto vydání: Petr Zháňal Jan Houdek Jaroslav Kovář Ľuboslav Komár Zdeněk Juračka Pavel Hejzlar Petr Zháňal Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s.

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s. magazín 2014 časopis pro klienty společnosti Bohemia Servis Finance a.s. Generálníředitel ČPP a.s. Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti BS Money Centrum Dlouhodobý servis

Více

Jsem týmový hráč. Petr Kmoch. Radek Jaroš. Čtrnáct vrcholků zeměkoule. Snad by byl táta pyšný. Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU

Jsem týmový hráč. Petr Kmoch. Radek Jaroš. Čtrnáct vrcholků zeměkoule. Snad by byl táta pyšný. Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU CZECH TOP 100 FORUM ZIMA 2014/2015 Radek Jaroš Čtrnáct vrcholků zeměkoule Petr Kmoch Snad by byl táta pyšný JAROSLAV BESPERÁT Jsem týmový hráč Jen jedno řešení má cenu zlata.

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony Rezervy jsou všude, říká Robert Beňačka, expert na efektivitu řízení str. 16 číslo 11 l 10. 11. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Legislativní

Více

Služby málem za hubičku Drobné práce hodně zlevnily. Chce to projít internet

Služby málem za hubičku Drobné práce hodně zlevnily. Chce to projít internet Václav Veverka: Stát šetří, a pak zbytečně utrácí str. 18 číslo 6 l 16. 6. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Služby málem za hubičku Drobné

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více

Mapa úspěchu Firmy, které změnily tvář podnikání v ČR

Mapa úspěchu Firmy, které změnily tvář podnikání v ČR Mapa úspěchu Firmy, které změnily tvář podnikání v ČR První díl seriálu Mapa úspěchu Mapa úspěchu firmy, které změnily tvář podnikání v čr Mapa úspěchu představuje společnosti, jejichž příběhy budete číst

Více

Ing. Jan Rýdl ml., MBA. Jedinou konstantou je neustálá změna a jiné to už asi nebude. Muž, který ví, co chce

Ing. Jan Rýdl ml., MBA. Jedinou konstantou je neustálá změna a jiné to už asi nebude. Muž, který ví, co chce www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce únor 2015 Osobnosti tohoto vydání: Jan Rýdl Tomáš Reitermann Petr Višňovský Pavel Müller Jan Sedláček Ing. Jan Rýdl ml., MBA Jedinou konstantou je neustálá změna

Více

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ Praktický průvodce světem podnikání Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji 10 czkomora.cz číslo 10 / ročník 8, říjen 2007 Zrušme investiční pobídky! strana 7 Proč je dobré

Více

Ing. Martin Tlapa, MBA, náměstek ministra průmyslu a obchodu

Ing. Martin Tlapa, MBA, náměstek ministra průmyslu a obchodu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 (4/2010) To nejcenější, co nesmíme ztratit, je schopnost tvořit Teď by měla přijít na řadu shoda nad cestovní mapou všech reforem, www.prosperita.info

Více

ČESKÝ GOODWILL 2013. 29. ledna 2014 MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Pražského deníku a 10 Deníků středních Čech

ČESKÝ GOODWILL 2013. 29. ledna 2014 MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Pražského deníku a 10 Deníků středních Čech ČESKÝ GOODWILL 29. ledna 2014 MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Pražského deníku a 10 Deníků středních Čech ČESKÝ GOODWILL 3 ÚVOD EDITORIAL Žijeme ve zvláštní době. Vyznačuje se nejistotou a všeobecným pesimismem. Letos

Více

Pro české firmy se otevírá cesta

Pro české firmy se otevírá cesta Ročník 16 (3/2014) www.iprosperita.cz Až 4,1 % ročně AKCENTA zvýšila úrokové sazby AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, oznámila zvýšení úrokových sazeb u svých spořicích produktů v eurech. Zvýšení se

Více

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Kvalita výrobku nekončí www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je S kreditní kartou AURA další výhody Společnost Cetelem

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Development v Praze znovu ožívá

Development v Praze znovu ožívá hkp Miminka Babies na Kampě 4/2012 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Development v Praze znovu ožívá Nebojte se změn, jděte jim vstříc! Gender aktuální společenské téma Kamerový systém

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Praha Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija Inovační vouchery v Praze rozhovor s radní Evou Vorlíčkovou

Více

Kvalita investice do podnikání

Kvalita investice do podnikání Ročník 16 (11/2014) www.iprosperita.cz Promýšlíte nové webové stránky? Chcete originální novoročenku? Potřebujete pomoci s firemní grafikou? Rádi byste vylepšili logo? Hledáte pomoc? Volejte profesionály:

Více

Krotitelé dluhů 3/09. Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI.

Krotitelé dluhů 3/09. Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI. www.jsmepartners.cz 3/09 Krotitelé dluhů Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI. Pořad pomáhá získat důvěru klientů. 1 12 Myslel jsem, že některé

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

Krbcová. Hana. Na špičce jazyka. Věci se snažím vidět optikou čísel str. 1, 10 11, 13

Krbcová. Hana. Na špičce jazyka. Věci se snažím vidět optikou čísel str. 1, 10 11, 13 k v ě t e n 2 0 1 0 / 5 V y c h á z í j a k o p ř í l o h a č a s o p i s u P r o s p e r i t a Ž e n a, k t e r á s e n e z t r a t í Na špičce jazyka Eva Brixi Hana Krbcová Na špičce jazyka Cítím tvé

Více

TRADE. na Sever. Pojďte s námi NEWS SKANDINÁVCI JSOU VÁHAVÍ PERFEKCIONISTÉ, ALE KDYŽ SI VÁS VYBEROU, JE TO NA DLOUHO

TRADE. na Sever. Pojďte s námi NEWS SKANDINÁVCI JSOU VÁHAVÍ PERFEKCIONISTÉ, ALE KDYŽ SI VÁS VYBEROU, JE TO NA DLOUHO TRADE 3 / 2014 Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR NEWS Pojďte s námi na Sever SKANDINÁVCI JSOU VÁHAVÍ PERFEKCIONISTÉ, ALE KDYŽ SI VÁS VYBEROU, JE TO NA DLOUHO STÁT BY MĚL ROZLIŠIT

Více

Otvíráme. Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2013 EDICE

Otvíráme. Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2013 EDICE 03_2013_NTMD_NTM_2 08.10.13 19:08 Stránka 1 Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2013 Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life 03_2013_NTMD_NTM_2 08.10.13 19:08 Stránka 2

Více

K podnikání mě přivedla mizerná školení. Zdenka Vostrovská: Jak vybrat správný kurz pro firmu? 1/2014 3/2014

K podnikání mě přivedla mizerná školení. Zdenka Vostrovská: Jak vybrat správný kurz pro firmu? 1/2014 3/2014 1/2014 Vyšehrad 3/2014 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Jak vybrat správný kurz pro firmu? Zdenka Vostrovská: K podnikání mě přivedla mizerná školení editorial Hkp slovo z Hkp Se začátkem

Více

LÉTO 2015. Téma Novinka: Spustíme další online spolupráci s Porovnej24.cz. Tentokrát neživotní pojištění

LÉTO 2015. Téma Novinka: Spustíme další online spolupráci s Porovnej24.cz. Tentokrát neživotní pojištění LÉTO 2015 Téma Novinka: Spustíme další online spolupráci s Porovnej24.cz. Tentokrát neživotní pojištění Rozhovor Petr Borkovec a Martin Hrůša: nový systém servisu klientů Třicet. Pro někoho věk, kdy mu

Více

BANKY A POJIŠŤOVNY. Allianz pojišťovna. Nejvyšší ocenění získaly ČSOB a pojišťovny Kooperativa a Allianz. Nejlepší neživotní.

BANKY A POJIŠŤOVNY. Allianz pojišťovna. Nejvyšší ocenění získaly ČSOB a pojišťovny Kooperativa a Allianz. Nejlepší neživotní. ceny hospodářských novin BANKY A POJIŠŤOVNY Nejlepší banka 2013 ČSOB Nejlepší životní 2013 Allianz Nejlepší neživotní 2013 Kooperativa Pavel Kavánek předseda a generální ředitel Jakub Strnad předseda Martin

Více

ROZHOVOR: Osobnost Českého Goodwillu 2013: Michaela Hustá

ROZHOVOR: Osobnost Českého Goodwillu 2013: Michaela Hustá ROZHOVOR: Osobnost Českého Goodwillu 2013: Michaela Hustá TÉMA: Za vším hledej ženu, aneb Jsou skutečně kvóty pro ženy potřeba? PROFIL TÜV SÜD: Velký třesk před 150 lety SLOUPEK INVESTORAge, aneb Co přidat

Více