Finanční nástroje na podporu zemědělství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční nástroje na podporu zemědělství 24. 4. 2013"

Transkript

1 Finanční nástroje na podporu zemědělství

2 Enterprise Europe Network Oddělení rozvoje podnikání Podpora výzkumu, vývoje a inovací Programy podporující vědeckovýzkumné aktivity, vědeckou spolupráci a mobilitu vědeckých pracovníků. Podporují také rozvoj podnikání a inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost evropských podniků. Dále sem patří inovační vouchery podporující spolupráci univerzit a podniků v oblasti výzkumu a inovací. Evropské fondy Tematicky nebo regionálně zaměřené dotační programy podporující zvyšování konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a atraktivity regionů. Podporován je rozvoj malého a středního podnikání, posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu, vzdělávání či ochrana životního prostředí. Rozvoj podnikání a inovací Jedná se o návratné formy financování (ve formě půjček a/nebo zvýhodněných záruk) zaměřené na rozvoj podnikání a inovací. Zvláštní skupinou jsou nástroje financování exportu. Do této skupiny patří také financování začínajících nebo rozvíjejících se firem pomocí seed fondů a rizikového kapitálu. Zahraniční spolupráce Financování mezinárodních rozvojových projektů z fondů vnější pomoci EU, které poptávají práce, dodávky nebo služby. Financování projektů z norských fondů a programu švýcarsko české spolupráce

3 Oddělení rozvoje podnikání finanční poradenství Informace o finančních zdrojích Newsletter Seminář Workshop Webové stránky Telefonát Osobní schůzka Zpracování Vyhledání vhodné finanční dotace Vyhledání vhodného projektového partnera Vyhledání vhodného technologického partnera Jak se o nás dozvíte Kontakt s klientem Výsledek spolupráce

4 Oddělení rozvoje podnikání finanční poradenství Finanční podpora výzkumu, vývoje a inovací - vědeckovýzkumné aktivity, vědecká spolupráce a mobilita vědeckých pracovníků, rozvoj podnikání a inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost evropských podniků FP7 Horizont 2020 LIFE+ 7. výzva otevřena do EUREKA Eurostars - září 2013 Programy TA CR (ALFA, BETA, Centra kompetence) Centra kompetence - 2. veřejná soutěž otevřena do GESHER/MOST aplikovaný výzkum a experimentální vývoj (mj. Bio-Agro zemědělských a potravinářských technologií, Biotechnologie a lékařské techniky) LIFE EUREKA, Eurostars Navazující programy, TIP MPO, Alfa, Priority? Do r Operační program Výzkum a vývoj pro inovace OP výzkum vývoj a vzdělávání Inovační vouchery Praha květen/červen 2013 Program na podporu mezinárodní technologické spolupráce zemědělské a potravinářské technologie, biotechnologie Norské fondy CZ09 červen 2013 Do r. 2016, veřejná soutěž jednou za rok (červen) Do r. 2014

5 Oddělení rozvoje podnikání finanční poradenství Financování rozvoje podnikání - tematicky nebo regionálně zaměřené dotační programy podporující zvyšování konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a atraktivity regionů. Podporován je rozvoj malého a středního podnikání CIP program pro konkurenceschopnost a inovace COSME OPPI Operační program podnikání a inovace OPPIK Operační program pro podnikání, inovace a konkurenceschopnost ROP - Regionální operační programy Integrovaný regionální operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost OP zaměstnanost Operační programy Praha OP Praha pól růstu PRV (EAFRD) 19. kolo: OP Rybářství (EFF) CzechAccelerator Projekt nesmí spadat do odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury Seed fond PRV, OP Rybářství Podpora přenosu znalostí a inovací, konkurenceschopnosti, efektivního využívání zdrojů, nízkouhlíkové hospodaření Do r. 2014

6 Oddělení rozvoje podnikání finanční poradenství Vnější pomoc EU Financování mezinárodních rozvojových projektů z fondů vnější pomoci EU, které poptávají práce, dodávky nebo služby EuropeAid úřad pro rozvoj a spolupráci, rozvojová politika a poskytování rozvojové pomoci ve světě prostřednictvím různých finančních nástrojů Aktuální avíza v oblasti zemědělství a potravinářství Paraguay - Stavby, přístavby a rekonstrukce mlékárny, drůbežárny pro produkci brojlerů a chov prasat a výkrm zemědělských škol a laboratoř pro řízenou kontrolu vajec Tádžikistán cílem projektu je posílit rozvoj tádžických zemědělskopotravinářských řetězců, konkurenceschopnost zemědělskopotravinářských podniků a kvalitu a marketing jejich výrobků. Turecko - Výstavba Centra zlepšování kvality a certifikace a závodu na zpracování a balení včelařských produktů v Ordu = pouze stavební práce! Svazijsko - zvýšení konkurenceschopnosti cukrovarnického průmyslu a snížení chudoby v tomto odvětví v regionech ve Svazijsku

7 Oddělení rozvoje podnikání finanční poradenství Finanční nástroje bankovní produkty podporující rozvoj podnikání a inovací Investiční úvěry se zárukou Evropského investičního fondu bankovní produkty podporující zemědělce Nákup zemědělské techniky za podpory programu Zemědělec PRGLF Nákup půdy pojištění zemědělských rizik financování výstavby bioplynové stanice

8 Program Zemědělec PGRLF PGRLF Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Nástroj národní pomoci Subvencování úroků z úvěrů podnikatelských subjektů a finanční podpora pojištění Finanční pomoc zemědělským subjektům na provozní náklady Finanční pomoc obcím formou úhrady DPH (v PRV) Přijímání žádostí o poskytnutí podpory od Cíl vytvořit předpoklady pro rozvoj zemědělských subjektů Příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení či technologických celků a tato investice slouží ke snížení výrobních nákladů, modernizaci či zlepšení jakosti Podpora nákupu strojů Oprávněný žadatel Zemědělský podnikatel a zároveň prvovýrobce Max. hrubá míra podpory <40% způsobilých investic Úvěry kratší než 7 let Podpora mladých zemědělců (do 40 let) podpora navýšena o 1%

9 PGRLF - spolupracující banky 1.AGRO LEASING J. HRADEC s.r.o. 2.Caterpillar Financial Services ČR, s. r. o. 7.Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. 8.Fio banka, a.s. 9.GE Money Bank, a.s. 10.HSBC Bank plc - pobočka Praha 11.IKB Leasing ČR s.r.o. 12.IMPULS-Leasing- AUSTRIA s.r.o. 13.Komerční banka, a.s. 14.Oberbank AG pobočka Česká republika 15.Oberbank Leasing spol. s r.o. 16.Raiffeisenbank a.s. 17.Raiffeisen - Leasing, s.r.o. 3.Citibank Europe plc, organizační 18.Raiffeisenbank im Stiftland eg složka pobočka Cheb 4.Česká spořitelna, a.s. 19.S MORAVA Leasing, a.s. 5.Československá obchodní banka, a.s. 20.SG Equipment Finance Czech 6.ČSOB Leasing, a.s. Republic s.r.o. 21.UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 22.UniCredit Leasing, a.s. 23.UNILEASING a.s. 24.VB Leasing CZ, spol. s r.o. 25.Sberbank CZ, a.s. 26.Waldviertler Sparkasse von 1842 AG

10 Programové období COSME a Horizont 2020

11 Programy HORIZONT 2020 a COSME CIP IEE Inteligentní energie Bezpečná, čistá a účinná energie Vedení v oblastech průmyslových technologií: ICT Opatření v oblasti klimatu, účinné využívání zdrojů a surovin Přístup k rizikovému financování + Inovace v MSP Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP) Konkurenceschopnost Přístup k financování Přístup k trhům Podnikání Rámcové podmínky

12 Nové programy COSME a Horizont 2020 COSME (Competitiveness of Enterprises and SMEs) programovací období ( ) podpora konkurenceschopnosti podniků, zejména malých a středních Hlavní cíle posílit konkurenceschopnost a udržitelnost podniků v Unii, včetně odvětví cestovního ruchu povzbudit podnikatelskou kulturu a podporovat zakládání a růst malých a středních podniků Zaměření programu Zlepšení přístupu k financím pro malé a střední podniky ve formě vlastního kapitálu a úvěrů, Povzbuzování k podnikání, a to i v rámci specifických cílových skupin, podpora výchovy k podnikání v Evropě, Zlepšení rámcových podmínek pro dosažení konkurenceschopnosti a udržitelnosti podniků Unie, včetně podniků v odvětví cestovního ruchu Zlepšení přístupu na trhy uvnitř Unie a celosvětově Na program bude pro období vyčleněno 2,5 mld. a každoročně by měl přispět k růstu evropského HDP o více než 1 mld..

13 Programy HORIZONT 2020 a COSME Finanční nástroje pro MSP Horizont 2020 a COSME Kapitálový nástroj Úvěrový nástroj HORIZINT 2020 MSP a MSP zaměřené na výzkum (Equity Facility for R&Idriven SMEs and Small Midcaps) COSME EFG - (Equity Facility for Growth) Kapitálový nástroj pro expanzi a růst MSP HORIZINT 2020 Garanční nástroj na výzkum a inovace pro MSP a MSP (SMEs & Small Midcaps Guarantee Facility for R&I) COSME LGF - (Loan Guarantee Facility) Záruční nástroj pro půjčky Cíle: podpora soukromých investic odstranit stoupající averzi bank a investorů k rizikům

14 Enterprise Europe Network ČR Enterprise Europe Network - EU

15 Děkuji za pozornost Anna Macounová Technologické centrum AV ČR Ve Struhách Praha 6

EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic

EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic EU Access to Finance Day EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic Ing. Zbyněk Pokorný Director of Department for Innovative Entrepreneurship and Investments, MIT Prague, 6 March 2014 Relevantní

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí

malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí Podpora Evropské unie malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí Stručný průvodce 2012 2013 Publikace vznikla za spolupráce Odboru informování o evropských záležitostech

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF 3. března 2015 Zkušenosti MPO s operačními

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací 11:17 1 142 21 PRAHA 4, NOVODVORSKÁ 994 www.avo.cz, avo@avo.cz Je jediným sdružením

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU

ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU Sedmý rámcový program pro výzkum a vývoj Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Ing. Jakub Pechlát prosinec 2011 Účast praţských subjektů

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

VADEMECUM H2020. Stručně o programu

VADEMECUM H2020. Stručně o programu VADEMECUM H2020 Stručně o programu Národní kontaktní pracovníci pro program Horizont 2020 NCP Národní koordinátor Šíření excelence a podpora účasti Věda se společností a pro společnost Finanční aspekty

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více