NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO"

Transkript

1 TYPY VENKOVSKÉHO OSÍDLENÍ TYPY VENKOVSKÉHO OSÍDLENÍ NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE KRAJE Dagmar Saktorová říjen

2 východiska proč zkoumat historické typy osídlení geografické, historické a přírodní podmínky kraje prameny práce RNDr. Zdeňka Lázničky Císařské otisky stabilního katastru ( ) mapy pozemkového katastru letecké snímkování pozorování v terénu 2

3 venkovské sídlo půdorys a plužina půdorys sídla normový a přírodní typ půdorysu vsi plánovitě založené vsi rostlé kompaktnost/rozvolněnost půdorysu vsi soustředěné vsi s volnějším půdorysem vsi s rozvolněným půdorysem, rozptýlené osídlení 3

4 plužina zdroj obživy (polnosti, pozemky v soukr. vlastnictví) plužina traťová velké pravidelné úseky (tratě) rozdělené do úzkých pruhů (pentlí), pozemková držba rozdělená Příklady: Chabičov (Háj ve Slezsku), Mikolajice plužina délková rozdělení pozemkové držby obdobné jako u plužiny traťové, větší část pozemků je soustředěná do záhumenicových pásů, táhnoucích se až na hranice katastru, pentle ostatních tratí probíhají rovnoběžně se záhumenicemi, přechodný typ Příklady: Jestřabí (Fulnek), Jamnice (Stěbořice) plužina záhumenicová pozemky zceleny v rovnoběžných pásech za humny, váže se k řadovému půdorysu, v MSK nejrozšířenější, dodnes patrná v krajině Příklady: Suchdol nad Odrou, Nová Rudná (Rudná pod Pradědem), Holčovice 4

5 plužina zdroj obživy (polnosti, pozemky v soukr. vlastnictví) plužina úseková charakteristická pro rozptýlené osídlení horských a podhorských oblastí, vázána na konfiguraci terénu Příklad: Bukovec-Bařiny plužina dělených úseků vzniká dodatečným dědickým dělením nepravidelných záhumenic na úseky, které mohou být dále děleny na rovnoběžné úzké parcely Příklady: Třinec-Tyra, Návsí, Písečná 5

6 plužina traťová Chabičov 6

7 plužina traťová Chabičov 7

8 plužina délková Jestřabí 8

9 plužina délková Jestřabí 9

10 plužina záhumenicová Holčovice - Hejnov 10

11 plužina záhumenicová Holčovice - Hejnov 11

12 plužina záhumenicová Holčovice - Hejnov 12

13 plužina úseková Bukovec - Bařiny 13

14 plužina úseková Bukovec - Bařiny 14

15 plužina úseková Bukovec - Bařiny 15

16 plužina dělených úseků Písečná 16

17 plužina dělených úseků Písečná 17

18 vsi soustředěné vsi silniční a návesní, návesní silnicovky domy seřazeny těsně vedle sebe podél silnice nebo návsi (v MSK zpravidla protáhlé) intravilán od plužiny zřetelně oddělen ploty zahrad, cestami, dříve i příkopy plužina traťová, nepravá traťová nížiny, úvaly, přechod do vrchovin nejstarší osídlené území Příklady: Hlavnice, Hlinka, Brumovice, Rusín, Sádek (Dívčí Hrad), Zlatníky (Opava), Jelenice (Vítkov) zvláštní případ silniční vsi ulicovky (menší vsi na okraji katastru) Příklady: Otice, Raduň 18

19 vsi soustředěné ves návesní Hlavnice 19

20 vsi soustředěné ves návesní Hlavnice 20

21 vsi soustředěné ves návesní Hlavnice 21

22 vsi soustředěné ulicovka Otice 22

23 vsi soustředěné ulicovka Otice 23

24 vsi soustředěné ulicovka Otice 24

25 vsi s volnějším půdorysem vsi řadové usedlosti seřazeny volně podél cesty nebo potoka vzdálenost domů odvozena od šířky pásu plužiny plužina záhumenicová vrchoviny, vyšší polohy pozdně středověká (německá) kolonizace, založení plánovité půdorys přizpůsoben terénu lesní lánové vsi, krátké řadové vsi Příklady: Jindřichov ve Slezsku, Kujavy, Jeseník nad Odrou, Kunín, Burkvíz (Město Albrechtice) menší záhumenicové řadové vsi (drobní zemědělci) Příklad: Oprechtice (Paskov) 25

26 vsi řadové lesní lánová ves Jindřichov 26

27 vsi řadové lesní lánová ves Jindřichov 27

28 vsi řadové lesní lánová ves Jindřichov 28

29 vsi řadové menší záhumenicová ves Oprechtice 29

30 vsi řadové menší záhumenicová ves Oprechtice 30

31 vsi s volným půdorysem vsi řetězové usedlosti seřazeny podél cesty v nepravidelných mezerách bez zřetelného plánu plužina dělených úseků (dodatečné dělení nepravidelných záhumenic) podhorské oblasti, vyšší polohy mladší osídlené území půdorys nepravidelný goralské a valašské řetězové vsi Příklady: Bukovec, Lubno (Frýdlant nad Ostravicí) 31

32 vsi řetězové goralská ves Bukovec 32

33 vsi řetězové goralská ves Bukovec 33

34 vsi řetězové goralská ves Bukovec 34

35 vsi řetězové valašská ves Lubno 35

36 vsi řetězové valašská ves Lubno 36

37 vsi řetězové valašská ves Lubno 37

38 vsi přírodní a rozptýlené vsi hromadné usedlosti seskupeny bez zřetelného plánu, nevytváří souvislou domovní frontu starší osídlené území -plužina traťová Příklady: Vršovice, Jílovec (Fulnek), Bravinné (Bílovec) mladší osídlené území -plužina úseková, dělených úseků vsi dvorcové nepravidelně rozptýlené samoty a sedliště (skupina 3-10 domů, bez neobývaných staveb), pasekářské osady Příklady: Hrčava, Dolní Lomná, Horní Lomná, Písečná, Trojanovice, Staré Hamry vsi hromadné cestní zprůmyslněné oblasti, změna způsobu obživy, dělení pozemků Příklady: Rychvald, Petřvald, Horní Domaslavice, Milíkov, Návsí 38

39 vsi hromadné staré sídelní území Jílovec 39

40 vsi hromadné staré sídelní území Jílovec 40

41 vsi hromadné staré sídelní území Jílovec 41

42 vsi hromadné dvorcová ves Staré Hamry 42

43 vsi hromadné dvorcová ves Staré Hamry 43

44 vsi hromadné dvorcová ves Staré Hamry 44

45 vsi hromadné cestní Horní Domaslavice 45

46 vsi hromadné cestní Horní Domaslavice 46

47 vsi hromadné cestní Horní Domaslavice 47

48 vsi hromadné cestní Petřvald 48

49 vsi hromadné cestní Petřvald 49

50 zvláštní typy vsí trhová ves (Markt, Villa forensis) přechodový typ mezi městem a vesnicí právo nekrálovského trhu umístění - křižovatky cest, blízko hradů nebo klášterů přirozená centralizační funkce, často základ pozdějšího města (Frýdberk Místek) Příklady: Frýdlant nad Ostravicí, Paskov, Břidličná, Rudoltice městys (Slezské Rudoltice) raabizační osada (název dle císař. národohospodáře Raaba) vznik parcelací císařských, klášterních statků nebo panských dvorů v 2. polovině 18 století Příklady: Lipina (Štáblovice) 50

51 trhové vsi Paskov 51

52 trhové vsi Paskov 52

53 raabizační osady Lipina 53

54 raabizační osady Lipina 54

55 raabizační osady Lipina 55

56 geografické rozšíření sídelních typů území se znaky nejstaršího osídlení Opavsko, Hlučínsko, Osoblažsko (Bílovecko, Fulnecko) vsi návesní, silniční a ulicovky území se znaky středověké kolonizace typologicky nejjednotnější a nejrozsáhlejší území kraje Jeseníky, Oderské vrchy, Poodří, část Ostravska, podhůří Beskyd vsi řadové, lesní lánové vsi, krátké řadové vsi nejmladší osídlené území oblast vyšších poloh Beskyd Frenštátsko, Frýdlantsko, částečně Frýdecko-Místecko,Třinecko, Jablunkovsko valašské a goralské řetězové vsi, dvorcové vsi území ovlivněné industrializací rozptýlené osídlení Ostravsko, Karvinsko, Třinecko, částečně Frýdecko-Místecko rozptýlené osídlení, vsi hromadné cestní 56

57 57

58 geografické rozšíření sídelních typů vztah k současnosti proměnlivost obrazu venkovského osídlení vznik a zánik osad přesun v území překrytí původního typu osídlení novou vrstvou rozdílná intenzita změn v různých obdobích pozdně středověká kolonizace zásadní význam industrializace změny za poslední dvě století období po roce 1945 změny za posledních šest desetiletí suburbanizace změny za poslední dvě desetiletí 58

59 Karvinsko 59

60 Jeseníky 60

61 Opavsko 61

62 Osoblažsko 62

63 podhůří Beskyd 63

64 prameny Literatura: RNDr. Zdeněk Láznička: Typy venkovského osídlení v Československu (Práce brněnské základny ČSAV, sešit 3, spis 338, ročník XXVIII 1956) RNDr. Zdeněk Láznička: Typy venkovského osídlení na Moravě (Spisy odboru Čes. společnosti zeměpisné v Brně, řada 8, spis 10, Brno 1946) Jan Klápště: Proměna českých zemí ve středověku (nakladatelství Lidové noviny 2005, edice Česká historie, svazek 15) Jiří Sádlo, Petr Pokorný, Pavel Hájek, Dagmar Dreslerová, Václav Cílek: Krajina a revoluce významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí (nakladatelství Malá Skála 2008) 64

65 prameny Ostatní prameny: Císařské otisky stabilního katastru (ČÚZK, Archivní mapy, prohlížení archiválií Ústředního archivu zeměměřičství a katastru) 2009 ČÚZK letecké snímkování 2006 mapy pozemkového katastru, 1 : 2880 mapa II. vojenského mapování , 1 : (Geoportál Cenia) 1st (2nd ) Military Survey, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - Ministerstvo životního prostředí ČR - Mapový server Moravskoslezského kraje webové stránky obcí Moravskoslezského kraje Wikipedie, otevřená encyklopedie 65

66 Děkuji za pozornost Ing. arch. Dagmar Saktorová odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajský úřad Moravskoslezského kraje 66

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY 17. Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního, republikového a regionálního významu existují zvýšené

Více

ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM MAP STABILNÍHO KATASTRU

ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM MAP STABILNÍHO KATASTRU HISTORICKÉ MAPY. Zborník referátov z vedeckej konferencie, Bratislava 2005 (Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky) Vladimír Brůna 1, Kateřina Křováková 2 ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

Možnosti analýzy a hodnocení dopravní dostupnosti

Možnosti analýzy a hodnocení dopravní dostupnosti Možnosti analýzy a hodnocení dopravní dostupnosti Autoři: Doc.Dr.Ing. Jiří Horák, Doc.RNDr. Milan Šimek, PhD., Lukáš Růžička, Dr. Ing. Bronislava Horáková OBSAH: 1. Způsoby hodnocení dopravní dostupnosti...

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Obsah 1. CHARAKTERISTIKA KRAJE...3 2. OVZDUŠÍ...6 3. VODA...9 4. LESY A KRAJINA...12 5. OCHRANA PŘÍRODY...15 6. ENERGETIKA...19 7. PRŮMYSL A TĚŽBA...22

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47 Využití území 2.3 2.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obr. Hustota zastavěné plochy budov 2.3.1 ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Způsob využití území a jeho fungování, je možné popisovat z různých hledisek. Jedním z nich je vyhodnocení

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 2 1. Poloha, rozloha a historický vývoj České republiky rozloha : 78 864 km 2 počet obyvatel

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

Vývoj krajiny regionu severovýchodních Čech. Příloha č.5

Vývoj krajiny regionu severovýchodních Čech. Příloha č.5 Vývoj krajiny regionu severovýchodních Čech Příloha č.5 Obsah: 1. VÝVOJ A PROMĚNY KRAJINY V REGIONU... 2 1.1. PLEISTOCÉN (STARŠÍ KVARTÉR OBDOBÍ LEDOVÝCH DOB)... 2 1.2. HOLOCÉN (MLADŠÍ KVARTÉR POLEDOVÉ

Více

E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ

E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 72. ZÚR MSK vymezují nejvýznamnější přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území Moravskoslezského

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

Vznik a uchování kulturního kapitálu na příkladu kulturní krajiny Mikulovska

Vznik a uchování kulturního kapitálu na příkladu kulturní krajiny Mikulovska Vznik a uchování kulturního kapitálu na příkladu kulturní krajiny Mikulovska doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.» Katedra veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita 1 * Chceme-li

Více

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady Příprava podkladů pro Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko Analytické podklady Místní akční skupina Lašsko červen 2014 Obsah Navazující strategie... 4 Úvod... 6 Základní popis území působnosti

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno GaREP,

Více

Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy

Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy Markéta Šantrůčková, Roman Businský, Lucia Bendíková, Eva Sojková, Jiří Velebil, Věra Vávrová, Martin Weber Výzkumný

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

OKRAŠLOVACÍ HNUTÍ V HRADCI KRÁLOVÉ V 1. POLOVINĚ 20. STOLETÍ BEAUTIFICATION MOVEMENT IN HRADEC KRÁLOVÉ IN THE 1ST HALF OF THE 20TH CENTURY

OKRAŠLOVACÍ HNUTÍ V HRADCI KRÁLOVÉ V 1. POLOVINĚ 20. STOLETÍ BEAUTIFICATION MOVEMENT IN HRADEC KRÁLOVÉ IN THE 1ST HALF OF THE 20TH CENTURY OKRAŠLOVACÍ HNUTÍ V HRADCI KRÁLOVÉ V 1. POLOVINĚ 20. STOLETÍ BEAUTIFICATION MOVEMENT IN HRADEC KRÁLOVÉ IN THE 1ST HALF OF THE 20TH CENTURY Ing. arch. Jan Falta Statutární město Hradec Králové, Odbor památkové

Více

návrh územního plánu Dražíč textová část

návrh územního plánu Dražíč textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh územního plánu Dražíč textová část Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dražíč datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu 1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE 1.1 Zadání úkolu Průzkumy a rozbory pro územní plán města Kralupy nad Vltavou byly odevzdány v březnu 1999. Následovalo zpracování, projednání a schválení "Zadání územního plánu města"

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Vyhodnocení

Více

Stavění májí v obci Jetřichovec

Stavění májí v obci Jetřichovec Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Stavění májí v obci Jetřichovec (Kraj Vysočina) David Šenigl Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra antropologie

Více

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 SBORNÍK z e s e m i n á ř e Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze Národní

Více

VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY. Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2

VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY. Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2 VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29, Praha 6, ČR jiri.cajthaml@fsv.cvut.cz 2 Katedra

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

MOŽNOSTI ROZVOJE ÚZEMÍ

MOŽNOSTI ROZVOJE ÚZEMÍ MOŽNOSTI ROZVOJE ÚZEMÍ Základní mezioborová studie Kraj Zlínský a Olomoucký Horní Moštěnice, Přestavlky, Němčice, Stará ves, Kostelec u Holešova, Roštění OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLOVNÍČEK POJMŮ 5 3. POPIS PRACOVNÍ

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více