o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. za období LITERÁRNÍ AKADEMIE

2 1. ÚVOD Literární akademie předkládá výroční zprávu za rok 2013 zrcadlící změny, které přišly se změnou vlastníka vysoké školy a s ní souvisejícími personálními změnami. Tyto kroky (odvolání rektora doc. MgA. Martina Štolla, Ph. D., změna konceptu studijního oddělení, odstoupení Akademické rady) přesáhly sledované období a pokračovaly do jara roku Studentům nepřinesly dynamické obměny struktury žádné větší obtíže, kompetentní pedagogové a nově přijatí techničtí spolupracovníci realizovali všechny administrativní, výukové i zkušební povinnosti i za odcházející kolegy. Důležitý je fakt, že umělecká škola pulzovala dále svým kreativním životem a studenti soustředěně pokračovali v tvořivých aktivitách. 2. Základní údaje o vysoké škole Název vysoké školy: Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o. do , resp. od International ART CAMPUS Prague, s. r. o. Používaná zkratka: LA, IACP Sídlo: Na Pankráci 54, Praha 4 Tel.: Fax: IČ : DIČ : CZ http: rektor: doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. do ; doc. Mgr. Petr Kaňka od Akademická rada LA Štoll Martin doc. MgA., Ph.D. (rektor Literární akademie Praha) předseda Adler Rudolf prof. MgA. (Filmová akademie múzických umění Praha) Čornej Petr prof. PhDr., DrSc. (Literární akademie Praha) Čulík Jan dr. (University of Glasgow, Velká Británie) 2

3 Denemarková Radka Mgr. Ph.D. (Literární akademie Praha) Fischerová Daniela Mgr. (Literární akademie Praha) Funda Otakar A. prof. ThDr. et ThDr. (Literární akademie Praha) Gogola Jan prof. MgA. (Janáčkova akademie múzických umění Brno) Halada Jan doc. PhDr., CSc. (Univerzita Karlova Fakulta sociálních věd) Just Vladimír prof. PhDr. (Univerzita Karlova Filozofická fakulta) od Knapík Jiří doc. PhDr. Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě) Kosková Helena PhDr. (Norrköping, Švédsko) Kvapilová Brabcová Radoslava prof. PhDr., CSc. (Literární akademie Praha) Novotný David Jan prof. MgA. (Literární akademie Praha) Pilný Ondřej doc. Mgr. Ph.D. (Univerzita Karlova Filozofická fakulta) Rostinsky Joseph N. prof., Ph.D. (Tokai University, Japonsko) Tabery Erik Bc. (Týdeník Respekt, Praha) od Akademická rada ukončila činnost v září Nová rada jmenována na začátku roku

4 Organizační schéma vysoké školy Ing. Lucie Kuželová, MBA jednatel s.r.o. doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. rektor doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D. vedoucí katedry literární tvorby prof. MgA. David Jan Novotný prorektor pro vědu a rozvoj doc. Mgr. Petr Kaňka vedoucí katedry mediální tvorby Mgr. Markéta Kořená, Ph.D. prorektorka pro ediční a uměleckou činnost PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. PhDr. Richard Olehla, Ph.D. pověřený vedoucí katedry cizích jazyků studijní prorektorka (rodičovská dovolená) PhDr. Pavel Šidák, Ph.D. Mgr. Daniel Soukup, Ph.D. prorektor pro zahraniční vztahy (od pověřen výkonem funkce studijního prorektora) vedoucí katedry literatury a českého jazyka PhDr. Václava Kofránková, Ph.D. vedoucí katedry společenských věd 4

5 Organizační struktura LA - rektorátu a podřízených nepedagogických součástí Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. rektor Ing. Lucie Kuželová, MBA jednatelka s.r.o. MgA. Zuzana Frantová studijní referentka Jana Čáslavková knihovna MgA. Jaroslava Kořínková studijní referentka a sekretariát rektora Ing. Zuzana Kadlecová ekonomka 5

6 Vedení společnosti 20. srpna 2013 schválilo nové organizační schéma: kancléř jednatel vedení společnosti asistent vedení společnosti rektor vysoká škola obchodně-správní ředitel obchodní a provozní úsek tajemník rektorátu ekonom marketingový specialista rektorát katedra tvůrčího psaní prorektor pro vědu a rozvoj technický specialista katedra mediální tvorby prorektor pro uměleckou knihovník a ediční činnost knihovna katedra cizích jazyků prorektor pro studijní stud. referentka záležitosti studijní oddělení katedra literatury a českého jazyka katedra společenských věd Institut zdravotních a sociálních služeb 6

7 Složení orgánů Literární akademie Vedení školy Kolegium rektora Rektor doc. MgA. Martin ŠTOLL, Ph.D. do doc. Mgr. Petr KAŇKA od Tajemník rektorátu PhDr. Richard OLEHLA, Ph.D. od Prorektorka pro ediční a uměleckou činnost Mgr. Markéta KOŘENÁ, Ph.D. Prorektor pro vědu a rozvoj prof. MgA. David Jan NOVOTNÝ do prof. Július GAJDOŠ, Ph.D. od Prorektorka pro studijní činnost PhDr. Blanka NEDVĚDOVÁ, Ph.D. (rodičovská dovolená) Mgr. Daniel SOUKUP, Ph.D. do pověřen, od prorektorem pro studijní činnost Prorektor pro zahraniční vztahy Mgr. Daniel SOUKUP, Ph.D. funkce prorektora pro zahraniční vztahy zrušena k 20. srpnu 2013 Jednatel Ing. Lucie KUŽELOVÁ, MBA jednatelka do 30. května 2013 MUDr. Miroslav DOLEŽAL jednatel od 30. května 2013 Obchodní ředitel Ing. Richard ČERNÝ od

8 Akademický senát předseda: PhDr. Richard Olehla, Ph.D. do , PhDr. Václava Kofránková, Ph.D. od 13. května 2013 místopředseda (studentská kurie): BcA. Petr Tomášek členové: učitelská kurie Pavel Šidák, Denisa Škodová, René Nekuda, Michaela Bečková (od prosince 2013) studentská kurie Marie Patová, Eliška Venglařová, BcA. Jakub Jedlinský (od prosince 2013), BcA. Šárka Kubíčková (od prosince 2013) V roce 2013 byly členkami Bianka Brenišínová a Petra Jirásková, ukončily na LA, tudíž i činnost v senátu. Zastoupení v reprezentaci českých vysokých škol Asociace soukromých vysokých škol člen. Doc. Mgr. Martin Štoll, Ph.D. byl členem České konference rektorů do Mgr. Daniel Soukup, Ph.D. byl za Literární akademii v roce 2013 členem předsednictva Rady vysokých škol. Zastoupení žen v akademických orgánech Ve vedení školy byly dvě prorektorky, jednatelka, ženy měly zastoupení v Akademickém senátu i v Akademické radě. Řízení soukromé vysoké školy Majitel Majiteli jsou od listopadu 2012 z 85 % společnost EDUCATIONPARTNER CAMPUS GmbH (ABC-Strasse 44, Hamburg, Spolková republika Německo) a z 15 % společnost Internationale Hochschule für Wirtschaft, Technik und Kultur GmbH (IHWTK) (Friedrichstr. 189, Berlín, Spolková republika Německo). 3. Akreditované studijní programy: Mediální a komunikační studia Literární tvorba (od ) Mediální tvorba (od ) 8

9 Akreditované studijní obory bakalářské: Tvůrčí psaní a publicistika (prezenční i kombinovaná forma) Komunikace v médiích (prezenční forma) Literární tvorba (prezenční i kombinovaná forma) Mediální tvorba (prezenční ) Akreditované studijní obory navazující magisterské: Tvůrčí psaní (specializace Tvůrčí psaní, specializace Literatura faktu, specializace Redakční práce, prezenční forma) Komunikace v médiích (prezenční forma) Literární tvorba (specializace Tvůrčí psaní, specializace Redaktor-editor, prezenční forma) Mediální tvorba (specializace Audiovizuální tvorba, specializace Nová média, prezenční forma) Pro akreditované obory platil v roce 2013 beze změn Studijní a zkušební řád Literární akademie, který schválil Akademický senát Literární akademie dne , kolegium rektora dne a Akademická rada dne Ke změně vnitřních předpisů nedošlo. Akreditované obory Z hlediska akreditací byl rok 2013 pro Literární akademii zásadní. Snaha vedení školy o jasnou profilaci byla rok předtím úspěšně završena získáním akreditace dvou nových (a v tabulkách studijních programů dosud neexistujících) uměleckých studijních programů Literární tvorba a Mediální tvorba, a to jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterském studiu. V obou programech nastoupily další první ročníky. Příklon k uměleckým studijním oborům jasně definoval profil školy. Literární akademie začala fungovat stejným způsobem jako ostatní umělecké školy. Důkazem toho jsou klauzury, kde studenti představují své tvůrčí práce, jež jsou výsledkem jejich činnosti v tvůrčích dílnách. Ve starých studijních programech dobíhala výuka oborů Tvůrčí psaní a publicistika, resp. Komunikace v médiích, resp. Tvůrčí psaní a Komunikace v médiích v navazujícím magisterském stupni. Akreditace starých oborů je formálně prodloužena na dostudování. Garantem programu Literární tvorba byl do konce listopadu 2013 prof. MgA. David Jan Novotný a garantem Mediální tvorby doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. Od prosince 2013 jsou garanty doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D. (Literární tvorba) a doc. Mgr. Petr Kaňka (Mediální tvorba). 9

10 V roce 2013 nebyly uskutečňovány žádné obory v cizím jazyce. Byly realizovány kurzy Tvůrčího psaní v rámci programu celoživotního vzdělávání. Studenti se zúčastnili mezinárodní konference Autor Vize Meze Televize, kde vyslechli přední odborníky. Literární akademie pokračovala v roce 2013 v partnerství projektu Praha evropské město literatury, jehož cílem je získat pro hlavní město záštitu UNESCO. Literární akademie se stala partnerem mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel, do tohoto projektu se aktivně zapojili i studenti. Pro studenty Literární akademie pořádala různé exkurze např. do Terezína, do památníku Vojna, do Kuksu, do Miletína. Po celý rok studenti navštěvovali výstavy s odborným výkladem. Kreditní systém Škola začala od akademického roku 2013/2014 používat kreditní systém, který odpovídá pravidlům Evropského kreditního systému (ECTS). Pravidla kreditního systému podrobně upravují Statut LA (zvláště Studijní a zkušební řád) a Vnitřní pravidla studia. Každý předmět studijního plánu je oceněn počtem kreditů podle důležitosti v rámci studia. Student musí v průběhu bakalářského studia získat celkem 180 kreditů, v průběhu navazujícího magisterského studia 120 kreditů. Studijní plán je tvořen přeložitelnými a nepřeložitelnými předměty. Přeložitelné předměty lze absolvovat kdykoliv, ovšem za podmínky, že na konci každého roku studia student získá limitní počet kreditů. Seznamy nepřeložitelných předmětů i limitní počty kreditů pro jednotlivé ročníky jsou součástí Vnitřních pravidel studia. Dodatek k diplomu Dodatek k diplomu, který je vydáván od roku 2005, odpovídá modelu vytvořenému Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO / CEPES. LA IACP není držitelem Diploma Supplement Label, ani ECTS Label. 4. Studenti Na Literární akademii k studovalo 209 studentů. Školné Školné v prezenční formě bakalářského studia je Kč za rok (tzn. dva semestry), od akademického roku 2013/2014 pak Kč za rok. Školné pro zájemce o návazné magisterské je Kč za rok, od akademického roku 2013/2014 pak Kč za rok. V kombinované formě bakalářského studia bylo školné stanoveno na Kč za rok, od akademického roku 2013/2014 pak na Kč za rok. Studenti mohou požádat 10

11 o rozložení školného do splátek. Absolventům bakalářského studia Literární akademie se poskytuje sleva na školném ve výši 5000 Kč ročně, pokud jsou přijati do některého z oborů návazného magisterského studia. Neúspěšní studenti Pokud student nesplní studijní povinnosti předepsané pro daný akademický rok, může požádat o opakování ročníku. Za rok 2013 bylo na LA IACP celkem 37 studentů, kteří ukončili z důvodu nesplnění studijních povinností, případně jim bylo ukončeno pro neplnění závazků vyplývajících ze smlouvy o studiu (placení školného). 5. Absolventi Naši absolventi se uplatňují v širokém spektru oborů spjatých s literární tvorbou a provozem médií. Jelikož dobře ovládají cizí jazyky, jsou tvůrčí a invenční, snadno nacházejí pracovní příležitosti. Autorská tvorba: Absolventi, kteří se již za studií uplatnili jako autoři, pokračují v původní literární tvorbě pro kamenná nakladatelství (zejm. Jana Šrámková, Jiří Holub, Zuzana Frantová, Pavel Hájek, Petra Poliaková, Václav Chochola, kolektiv Hlava nehlava, David Šváb, Ilona Fryčová, Ladislav Kaprianus, Vesna Tvrdković, Blanka Křížová atd.). Audiovizuální díla: Řada studentů mediálních oborů působí jako autoři, redaktoři nebo dramaturgové v celoplošných i lokálních televizích (viz níže), nicméně ti, kteří již během studia směřovali k autorské tvorbě, buď pokračují ve specializovaném studiu na FAMU (Tereza Reichová, Jan Látal), kde zaznamenávají řadu úspěchů se svými snímky, nebo pracují pro různé producenty audiovizuálních děl (zejm. Jan Králík, Adéla Sirotková, Tomáš Nováček a další) Další uplatnění: Absolventi úspěšně působí jako novináři v denním tisku celostátního významu (Vladimíra Šumberová, Václav Chochola a Petr Švec v MFDnes, Michaela Kabátová a Judita Matyášová v Lidových novinách, Jan Klička v denících Bohemia jako zástupce šéfredaktora domácího zpravodajství a moderátor pořadu Téma dne na televizi UPC,, v týdeníku Týden (Jana Novotná jako jazyková redaktorka) a v dalších časopisech (Nový prostor Eva Tomková, Čas na lásku a Vášnivé romance Petra Poliaková, Joy Veronika Hrubcová, Dieta Jana Šimoňáková apod.). Velmi dobře se absolventi uchytili na televizním trhu celoplošných televizí ČT (Zuzana Luňáková a Edita Horáková redaktorky domácího zpravodajství, Alena Rojtenbergová produkce pořadu Dobré ráno, Adéla Sirotková asistentka pořadu 11

12 Kultura.cz a samostatná režisérka dokumentárních filmů z cyklu 13. komnata či Neobyčejné životy, Gabriela Madunická jako produkční a Tomáš Hlavička jako redaktor ČT4 Sport, Martina Azabi jako produkční a Zuzana Musálková na ČT24, rovněž je spolupracovnicí v deníku Právo), NOVA TV (redaktoři Klára Bitvarová, Alena Kovářová, Andrea Ulagová, Ladislav Kaprianus pracuje jako placový scenárista sitcomu Comeback a editor stránek NOVA TV a jako dramaturg self promotion na ČT), PRIMA TV (Jan Novák redaktor zahraničního zpravodajství), TV Óčko (moderátorky Michaela Salačová, Tereza Sadílková Tobiášová). Bývalí studenti obsadili pozice i v rádiích, zejména v Českém rozhlase (redaktoři Radiožurnálu Lubica Bergmanová, Martin Drtina, Klára Bílá, Petr Sehnoutka, Ivana Myšková jako redaktorka ČRo3 Vltava), Jakub Krásný (ČRo Radio Wave), ale i v komerční sféře Rádio 1 (moderátorka Iveta Nebesářová), Rádio Bonton (Tereza Sadílková Tobiášová). Jména našich absolventů nalézáme i v redakcích internetových portálů (grafik a redaktor Martin Jakl, bývalý vydavatel Ladislav Karpianus a korektorka Jana Kunová), (redaktor Petr Vaněk), (redaktorka Klára Zvelebilová), (redaktorka a editorka Helena Davidová, která zároveň pracuje na tiskovém oddělení Úřadu vlády ČR), (Dana Šlachová). Výjimkou nejsou ani absolventi zastávající pozice redaktorů v knižních nakladatelstvích (Iveta Poláčková v Euromedia Group), v tiskové agentuře ČTK (Michal Jakl, David Šváb), v tiskové agentuře Mediafax (Alžběta Bublanová), dále v tiskových odděleních, PR a reklamních agenturách (Petra Batók a Linda Mauerová v Comunica, Petra Koutová v Ogilvy), Hany Farghali v O2, kde se stal tiskovým mluvčím, Petra Dědourková v Komerční bance, Denisa Salátková v ČSOB, Martin Ayrer jako tiskový mluvčí ČSSD, Veronika Blažková jako vedoucí PR a tisková mluvčí městské části Praha 1, Tereza Janečková v Územním středisku záchranné služby Středočeského kraje, Zuzana Kavalírová v agentuře Tanec Praha, Martina Svobodová v Air Products). Zároveň se naši absolventi Silvie Holovská a Tomáš Heřman podílejí na chodu kavárny Potrvá v Praze. Kavárna pořádá různé literární večery. Jiní absolventi vykonávají další autorské aktivity např. Martin Strnad pracuje na pozici game designer v českém studiu Falanxia. Doc. Mgr. Petr Kaňka založil Klub absolventů, který bude reflektovat situaci absolventů a jejich pracovních pozic. Studenti Literární akademie během studia poznávají různá prostředí mediální redakce, nakladatelské domy, PR oddělení různých firem. Někteří z nich zde vykonávají praxi a poté v daných institucích zůstávají. 12

13 6. Zájemci o : Přijímací zkoušky zajišťuje škola sama, skládají se ze dvou částí talentové zkoušky a ústního pohovoru. Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří vykonají všechny části přijímací zkoušky a splní podmínky přijímacího řízení. O přijetí jednotlivých uchazečů rozhoduje rektor Literární akademie. Počet zájemců o za rok 2013 uvádí tabulka č Literární akademie se v roce 2013 zúčastnila evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus. Pořádá dny otevřených dveří, jednotliví pedagogové se účastní diskusí na středních školách. 7. Akademičtí pracovníci Personální zabezpečení a posílení kvalifikovanosti či graduovanosti pedagogů Personální koncepce Literární akademie se odvíjí v souladu s potřebami školy a v souvislosti s prohlubováním akreditovaných oborů i s ohledem na přípravu oborů nových. V současnosti je na LA IACP rozvinut a dotvořen stálý tým, který jak praktickými (uměleckými) schopnostmi, tak i odbornou a vědecko-pedagogickou erudicí důstojně zajišťuje výuku celého požadovaného studijního programu. Jeho věková struktura je různorodá, klíčová místa středního managementu jsou obsazena mladšími pracovníky i pracovníky střední generace, aby byla zajištěna perspektiva a kontinuita rozvoje oborů. Pravidelně si každým rokem některý z pedagogů zvyšuje svou odbornou kvalifikaci (nastoupí na doktorské, úspěšně završí své doktorské nebo učiní kroky k habilitaci či profesuře). V roce 2013 působilo na škole 22 pedagogů v interním pracovním poměru. Profesoři: prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. (české a československé dějiny) prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda (filosofie, religionistika) prof. MgA. David Jan Novotný (dramaturgie a scenáristika) prof. PhDr. Július Gajdoš, Ph.D. (scénologie) Docenti: doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (filmové umění a multimédia) doc. Mgr. Petr Kaňka (filmové umění a multimédia) doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D. (dějiny české literatury a teorie literatury) doc. RNDr. Jaroslava Pavelková CSc. (sociální antropologie) 13

14 Odborní asistenti: Asistenti: PhDr. Michaela Bečková, Ph.D. (literární věda) PhDr. Václava Kofránková, Ph.D. (české a československé dějiny, společenské vědy) PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (český jazyk) PhDr. Pavel Šidák, Ph.D. (literární věda) Mgr. Markéta Kořená, Ph.D. (literární věda) PhDr. Mariana Machová, Ph.D. (anglistika) mateřská dovolená PhDr. Richard Olehla, Ph.D. (anglistika amerikanistika) Mgr. Daniel Soukup, Ph.D. (dějiny české literatury a teorie literatury) PhDr. Dita Křišťanová, Ph.D. (české a československé dějiny, dějiny české a evropské literatury, publicistika) Ing. Oldřich Knaifl, CSc. (ekonomie a řízení) PhDr. Karel Preuss, CSc. (archeologie, ekonomie a řízení) Mgr. et MgA. Markéta Magidová (dějiny a teorie nových médií a designu) Mgr. Kateřina Kováčová (anglický jazyk) MgA. Jana Šrámková (literární tvorba) V roce 2013 dokončila své doktorské PhDr. Dita Křišťanová, Ph.D. Vedoucí katedry literární tvorby doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D. byl v roce 2013 habilitován na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v oboru Teorie literatury. Mezi pedagogy, vyučujícími na škole v rámci dohody o provedení práce, působí další nositelé vědecko-pedagogických (prof. PhDr. Radoslava Kvapilová Brabcová, CSc., prof. MgA. Arnošt Goldflam) a vědeckých titulů (Mgr. Alice Aronová, Ph.D., PhDr. Eduard Burget, Ph.D., Ing. Jana Jeníčková, Ph.D., Ing. Petr Koubský, CSc., PhDr. Radka Denemarková, Ph.D., PaedDr. Jana Folprechtová, CSc.). 14

15 8. Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců Studenti si mohou zažádat o sociální stipendium v případě tíživé sociální situace, jedná se o stipendium hrazené z dotace MŠMT podle 91 odst. 2, písm. c) Zákona o vysokých školách. Znevýhodněné skupiny Na LA studují i hendikepovaní studenti. Mimořádně nadaní studenti Mimořádně nadaní studenti jsou zvýhodněni snazším přístupem k publikování svých raných knih (řada Prvotiny), doporučením jejich příspěvků k prezentaci na odborných konferencích, nabídkami k uveřejňování kratších prací v periodickém tisku (např. časopis Český dialog, kulturní týdeník A2). Nadaným studentům poskytuje Literární akademie stipendium (slevu na školném) v případě mimořádných mimoškolních úspěchů na poli literární nebo mediální tvorby. Studenti středních škol mohou absolvovat týdenní stáž ve škole a poznat její prostředí. V rámci praxe spolupracuje škola s mnoha médii Česká televize, Óčko, TV Nova, Český rozhlas, s časopisy a novinami (např. Reflex, Respekt, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Týden, Právo atd.), internetovými servery (např. idnes, ihned atd.), divadly a filmovou produkcí. Ubytovací a stravovací služby SVŠ Literární akademie nenabízí studentům vlastní ubytovací kapacity a neprovozuje ani menzu, ale spolupracuje s Účelovými zařízeními ČVUT v Praze. Studenti mohou žádat o ubytování na kolejích ČVUT a mohou využívat služeb jejích menz. Škola poskytuje studentům ubytovací stipendium z prostředků MŠMT. To však nebylo v zimním semestru roku 2013 realizováno. 9. Infrastruktura A. Budova a posluchárny Od září 2006 sídlí Literární akademie v celkově rekonstruované budově v lokalitě Praha 4 Na Pankráci 54/420. Budova má 5 nadzemních podlaží o celkové podlahové ploše 4000 m 2. Budova je dopravně velmi dobře dostupná, stanice Pražského povstání linky C metra je vzdálena jen několik desítek metrů. Budovu má Literární akademie pronajatou od Městské části Praha 4 do roku Celá budova Literární akademie nabízí dostatečný počet učeben a poslucháren jak pro velké, tak i menší skupiny studentů. Vybavení těchto učeben umožňuje velkou variabilitu 15

16 jejich uspořádání např. školní, divadelní nebo U uspořádání apod. Vzhledem k uměleckému zaměření Literární akademie je ve 4. patře vybudována multimediální aula s divadelním pódiem. B. Knihovna a studovna Literární akademie má vlastní odbornou knihovnu se studovnou. Knihovna je zaměřena především na beletrii, literární vědu a mediální a komunikační studia. Jednotlivá školní pracoviště nemají své speciální knihovny, pouze vedoucí kateder disponují příruční odbornou knihovnou. Knihovna Literární akademie v současné době obsahuje více než svazků zahrnujících v převážné části odbornou literaturu. V knihovně jsou zastoupeny i knihy v cizích jazycích, v nichž převažuje angličtina. Knihovní fond je pravidelně doplňován s ohledem na vývoj studijních plánů a dle požadavků kateder. Škola předplácí zhruba 36 časopiseckých titulů z oblasti kultury, médií, krásné literatury, literární vědy atd. Strategie Literární akademie klade důraz na nákup klasické příručkové literatury a vybrané studijní literatury, přičemž základní literatura musí být zastoupena minimálně ve dvou exemplářích. Součástí fondu knihovny jsou i kompaktní disky, videokazety a DVD. Knihovna se studovnou je studentům k dispozici 5 dní v týdnu, knihovna celkem 37 hodin v týdnu. V současné době knihovna neposkytuje rešerše z databází, nicméně v roce 2013 nastoupil nový pracovník, který se bude věnovat právě digitalizaci zdrojů. Knihovna má registrováno k celkem 360 uživatelů. C. Technické vybavení Posluchárny a učebny v celé budově jsou vybaveny současnou klasickou standardně používanou vyučovací technikou (flipchart, informační tabule, PC, dataprojektory, DVD přehrávač). Audiovizuální a výpočetní technika v jednotlivých učebnách je určena pro podporu výuky a je k dispozici vyučujícím. Technika umístěná v počítačové učebně je v době mimo výuku k dispozici posluchačům pro jejich samostatnou práci. Studovny i knihovna mají připojení k internetu, na jehož zlepšení se v roce 2013 pracovalo, studentům je v rámci studoven k dispozici celkem 33 PC, z nichž 10 je stále přístupných (cca 50 hodin týdně), a celkem 3 síťové tiskárny. Všechny PC jsou vybaveny standardně používaným softwarem, přičemž v počítačové učebně je studentům k dispozici i software speciální např. k úpravě zvukových a obrazových záznamů. Větší část budovy LA je pokryta volně přístupným signálem WiFi. Ve čtvrtém patře školy vybudovala škola audiovizuální studio, které obsahuje kamerový řetězec, střihové pracoviště, světelný park, zvukovou techniku pro záznam i postprodukci. Toto studio je plně využíváno jak studenty Komunikace v médiích, tak studenty nových oborů Literární tvorba a Mediální tvorba. Studenti studio využívají i mimo výuku k různým cvičením či studentským aktivitám natáčení dokumentů, natáčení audiofonních formátů. D. Investiční aktivity LA Náklady na škola hradí mimo jiné z poplatků spojených se studiem, uchází se rovněž o granty. K dispozici jsou dostatečné finanční prostředky pro zabezpečení studijních oborů. 16

17 10. Celoživotní vzdělávání Literární akademie pořádala kurzy Tvůrčího psaní v rámci programu celoživotního vzdělávání, byly to jednak kurzy semestrální, jednak týdenní a jednak víkendové. Veřejnost se rovněž mohla docházet na konkrétní, jí vybrané přednášky. 11. Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost Vzhledem k převážně kreativnímu zaměření školy je základní výzkum v národním i mezinárodním rámci podmíněn badatelskou činností učitelů teoretických předmětů. Ta je pojímána buď individuálně, nebo má charakter vědecké spolupráce v rámci grantů a výzkumných záměrů. Výzkumná a vývojová činnost Výzkumná, tvůrčí a umělecká činnost souvisí jednak s působností, jednak se záměry školy a dále s individuálními aktivitami jednotlivých pedagogů, často výrazných individualit ve svém oboru. Tematické okruhy výzkumu: rekapitulace výsledků s perspektivou pro rok 2014 A) Autor Vize Meze Televize. Šlo o výrazný projekt autorů doc. Mgr. Petra Kaňky a doc. MgA. Martina Štolla, Ph.D. směřovaný k výročí založení České televize a k podnícení diskuse o situaci tohoto média v České republice i ve světě. Tento několikaletý výzkum pedagogů LA IACP o audiovizi a nových médií byl zúročen dvěma mezinárodními konferencemi v Praze (ve dnech 9. a 19. října 2013) a v Bratislavě (29. listopadu 2013). Kromě LA IACP se na organizaci a podpoře podílela Česká televize a Vysoká škola múzických umení v Bratislavě. Konference se zúčastnili představitelé těchto univerzit: Jagellonská univerzita Krakov, Univerzita Glasgow, Humboltova univerzita Berlín, UCM Trnava, UKF Nitra, FSS Brno, FDF Slezská univerzita Opava, FSV UK Praha, PedF UK Praha a další. Pro rok 2014 se připravuje vydání sborníku z této konference. B) Scénické a mediální proměny veřejného a soukromého prostoru řešitel prof. PhDr. Július Gajdoš, Ph.D. Výzkum navazuje na předešlou výzkumnou činnost, podpořenou granty: Umění a technika Centrum základního výzkumu AMU a MU, Od inscenace k instalaci, od herectví k performanci, zaměřenou na problematiku podílu techniky a kreativity v rámci scénického tvaru, performačního umění a médií v kontextu proměn 20. století. Tyto předešlé získané výsledky a výstupy zveřejněné ve studiích (24) a knižních publikacích (2) jsou důležitou výchozí platformou pro zkoumání takových scénovaných aktivit, které zasahují do každodenního života a ovlivňují chování a jednání, mění postoje, narušují soukromí a prezentují se jako společenské veřejné záležitosti. Součástí zkoumání je i způsob propagace zboží, které slibuje proměnu individuálního způsobu života, mediální prezentace populárních hvězd, představuje, jaký je přijímaný společenský model, včetně bulvárního zviditelňování prostřednictvím médií až po jeho důsledky: invazivní vstup do soukromí. Na realizaci jednotlivých výzkumných úkolů se pod vedením řešitele a spolupracovníků z obou kateder podílejí stejně jako v dalších okruzích posluchači magisterského studia. Výsledky výzkumu 17

18 budou nadále (podobně jako ve všech ostatních případech) zveřejňovány a využívány v pedagogické praxi. V roce 2013 byla pozornost věnována těmto okruhům: Problematika obrazových médií; nespecifické a specifické formy scénovanosti při vytváření mediální kultury; otázka normativního chování a stylizace; otázka vztahu mezi činností a hraním; rekonstruované chování (restored behavior); C) Scénologie čtení řešitel MgA. Jana Šrámková, pedagogické vedení prof. PhDr. Július Gajdoš, Ph.D. Výzkum scény, scénovaní čtenářství a scéničnosti v literatuře, včetně samotného procesu čtení, kdy se gramotnost a aktivní čtení považují za normu. Jsou ukazateli vzdělanosti. Ke scénování čtenářství také nezpochybnitelně patří scénování knihoven a knih v interiérech, knihy jako kultivace prostoru. Řešitelka se s tímto výzkumným projektem přihlásila k doktorskému studiu na Výzkumném ústavu scénické a dramatické tvorby pražské DAMU. Fenomény, kterým se v této souvislosti věnuje pozornost a patří do kategorie scénovaného čtenářství jsou: čtenářské blogy a široká škála sociálních sítí, knihotoče, volně přístupné knihovničky ve veřejném prostoru, poezie pro cestující, guerilla poetring. V návaznosti na jevy druhé kategorie: scénování živého čtení, obnovení vypravěčské tradice, vznik vypravěčských skupin a festivaly živé slovesnosti. Tento jev se blíží umění performativnímu, lze jej vnímat jako žánr na pomezí divadla a literatury. D) Expresivní prvky v současné české literatuře jako materiál k vyjádření základních témat lidské existence a jejich využití v tvůrčím procesu řešitelka Mgr. Kateřina Kováčová, pedagogické vedení doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D. Výzkum je zaměřen na hledání otázky smyslu literatury v současnosti a její role ve srovnání s minulostí vlivem médií a kontextu, které je neustále proměňují. Jako konstantu lze vnímat stanovisko, že literatura slouží jako nástroj k pochopení světa z naší perspektivy a zároveň umožňuje přesah k perspektivám jiným. V současnosti jde o vymezení těchto základních bodů a naznačení způsobu práce s nimi. Rámcem jsou základní témata lidské existence, texty s expresivním nábojem, které podněcují čtenáře k reakci. Texty jsou rozděleny do tematických celků. Problematika tvůrčího čtení je směřovaná k postupům v plánovaném semináři, a to na tvůrčí čtení jako proces. Další postup bude zaměřen na problematiku inspirace, na napětí někde mezi recepcí a produkcí literárního textu. Praktickou částí práce je kurz, tj. dvanáct seminářů, každý je rozpracován na devadesát minut, ve kterých studenti interpretují text, vytvoří si stanovisko k dané problematice a načrtnou si základní body (specifikují si téma). 18

19 Výstupy: důležitými výstupy budou studie uveřejňované v průběhu výzkumu, o průběžných výsledcích výzkumu bude referováno na odborných seminářích, kolokviích a konferencích, výsledky výzkumu budou tvořit databázi přednášek a seminářů v rámci studijního programu Scénická a Mediální tvorba na LA IACP. V závěru výzkumných činností budou předešlé studie podkladem a součástí přípravy dizertační práce (Šrámková, Kováčová) a vydání monografie (Gajdoš). D) Výzkumný projekt KREDO členové pracovní skupiny, kteří se podíleli a podílejí na výzkumné činnosti: Ing. Richard Černý, PhDr. Eduard Burget, Ph.D., Mgr. Markéta Kořená, Ph.D., PhDr. Richard Olehla, Ph.D., MgA. René Nekuda, Mgr. Daniel Soukup, Ph.D., PhDr. Pavel Šidák, Ph.D., doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D., garant prof. PhDr. Július Gajdoš, Ph.D. Částečně zapojená soukromá vysoká škola v rámci expertních týmů řeší problematiku strategie, koncepce a řízení. Jednotlivé výstupy směřující k formulaci poslání a vize školy slouží jak pro tvorbu základního materiálu odrážející stav strategického řízení VŠ pro MŠMT, tak jsou přímo využívány samotnou VŠ a stávají se součástí jejích strategických plánů. Doposud využité výstupy: SWOT analýza EFIN TOP 10 PRIORIT Granty Název grantů, výzkumných projektů, patentů nebo dalších tvůrčích aktivit Zdroj Finanční podpora Fundamentals of Poetry A EU Culture 2007 EZ Literature Across Frintiers A EU OPPA: Investujte do budoucnosti A EU Projekt KREDO C MŠMT Edice Prvotiny 2012 Hl.m. Praha 19

20 Umělecká a vědecká činnost pedagogů LA IACP Učitelé, kteří v roce 2013 působili v hlavním pracovním poměru na LA IACP, se věnovali obvyklé tvůrčí a vědecké činnosti související s jejich specializací (autorská tvorba, vědecké studie, popularizace, expertní posudky apod.). Uvádíme výběr významných tvůrčích či vědeckých výkonů: FILM KAŇKA, Petr. Scénáře tří filmů schválených k realizaci (zahájeno natáčení): Elia Cmíral Part 1 Romové v 3. miléniu Jazz Q Znovu PRÓZA MAGIDOVÁ, Markéta. Překlad. Praha: Positif, s. ISBN NOVOTNÝ, David Jan. Gilgul. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, s. ISBN ŠRÁMKOVÁ, Jana. Zázemí. Vyd. 1. Praha: Fra, s. Česká próza. ISBN PŘEKLADY MALÝ, Radek (překlad). RILKE, Rainer Maria. V cizím parku. Vyd. 1. Olomouc: Aleš Prstek, s. ISBN VÝSTAVY KŘIŠŤANOVÁ, Dita (spoluautorka). Jaroslav Vrchlický AV ČR. MAGIDOVÁ, Markéta. Pokoj pro služku (spolu s J. Pfeifferem), (kur. Lydia Pribišová), Nitrianská galerie, Slovensko. Domácí slovník, kur. Marika Kupková, Kabinet, TIC, Brno. Nevrácený plán, (kur. Karina Kottová), Kostka, Meetfactory, Praha. Skupinové výstavy: Lisabon Architecture Triennale, (kur. Beatrice Galilee), Portugalsko. 60 vteřin do minuty (kur. Tereza Velíková), Národní technická knihovna, Praha. 20

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) VŠMVVP (název) VŠMVVP - celkem Akreditované studijní programy (počty) Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 31. prosince 2008

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s.r.o. za období 01.01.20122

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s.r.o. za období 01.01.20122 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s.r.o. za období 01.01.20122 31.12.2012 LITERÁRNÍ AKADEMIE 1 1. ÚVOD Název vysoké školy: Literární akademie (Soukromá

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Doporučená rámcová osnova

Doporučená rámcová osnova Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2005 V souladu s 21 zákona o vysokých školách je součástí výroční zprávy o činnosti vysoké školy též hodnocení vysoké školy a jeho

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 č. j. VŠPJ/03371/2013 Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 Projednaný ve Správní radě VŠPJ dne 15. října 2013 Schválený v Akademickém senátu VŠPJ dne 21. října 2013 Jihlava,

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem Platí pro každou přílohu: je nutné vyplnit záhlaví přílohy, tj. název vysoké

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Část první Základní ustanovení Článek 1 Právní postavení a sídlo 1.1 Filmová a televizní fakulta (dále jen FAMU") je součástí Akademie

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007 Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Datum vydání: XXXX Účinnost od: XXXX Účinnost

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU 2013 Institucionální rozvojový plán FF JU č. 1 Myšlenková mapa tvůrčí činnosti pro novější ústavy Filozofické fakulty JU č. 2 Příprava studijního oboru

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

O nás. Univerzita s TRADICÍ založena jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE

O nás. Univerzita s TRADICÍ založena jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE O nás Univerzita s TRADICÍ založena 1999 jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE s řadou významných PARTNERŮ: Apogeo, ČSOB, J&T Banka, Kooperativa pojišťovna, Škoda AUTO, Lidové noviny, Mladá Fronta Dnes, Hospodářské

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 10/2016 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Čl. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

Terciární vzdělávání

Terciární vzdělávání Terciární vzdělávání Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní předpisy VŠ Univerzitní x neuniverzitní VŠ UVV -

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Vladimír Hamáček Rektor

Vladimír Hamáček Rektor Elektronický vývoj a výroba v ČR Prezentace - Škoda Auto Vysoká škola 07.06.2011 Vladimír Hamáček Rektor www.savs.cz Akreditované studijní obory Bakalářský studijní program (délka studia 3,5 roku) Podniková

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Preambule Zachování funkčních ekosystémů a z nich plynoucích ekosystémových služeb a adekvátního životního prostředí je

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více