KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009"

Transkript

1 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GE Money Bank

2 2 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Úvodní slovo 1 Obsah 1 Úvodní slovo 5 Společenská odpovědnost 11 Obchodní výsledky regulovaného konsolidačního celku 13 Základní údaje o regulovaném konsolidačním celku Základní údaje Údaje o akcionářích Přehled o činnostech 19 Orgány vedení regulovaného konsolidačního celku Dozorčí rada, představenstvo a vedení Informace o členech dozorčí rady Informace o členech představenstva a vedení 25 Zpráva představenstva Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Hospodářské výsledky 29 Vybrané ekonomické ukazatele 33 Výhled na rok Zpráva dozorčí rady 37 Výrok auditora ke konsolidované výroční zprávě 41 Zprávy o vztazích mezi spřízněnými osobami GE Money Bank, a.s. GE Money Multiservis, a.s. GE Money Auto, a.s. 61 Konsolidovaná roční účetní závěrka Konsolidovaná rozvaha Konsolidované podrozvahové položky Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu 67 Příloha konsolidované roční účetní závěrky 93 Výrok auditora k samostatné účetní závěrce GE Money Bank, a.s. 97 Roční účetní závěrka GE Money Bank, a.s. Rozvaha Podrozvahové položky Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu 103 Příloha roční účetní závěrky GE Money Bank, a.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení akcionáři, klienti, obchodní partneři a kolegové, makroekonomické prostředí, které se koncem roku 2008 výrazně zhoršilo, zůstalo obtížné i v průběhu celého roku Díky loajalitě klientů, profesionalitě a nasazení zaměstnanců podala naše banka v roce 2009 velmi dobrý výkon a realizovala strategii zaměřenou na rozšíření nabídky produktů a služeb klientům, ať už z řad fyzických osob či podniků.

3 2 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Úvodní slovo 3 Na základě změn ve struktuře řízení ve společnostech GE Money v České republice se řídící osobou nového regulovaného konsolidačního celku ( RKC ) k 3. prosinci 2009 stala společnost GE Money Bank, a.s. (GEMB). Ostatní subjekty v rámci RKC jsou GE Money Multiservis, a.s. (GEMM) a GE Money Auto, a.s. (GEMA). Základní obchodní a finanční výsledky V roce 2009 jsme dosáhli růstu depozit, úvěrů a počtu klientů. Ke konci roku 2009 tvořil objem depozit klientů téměř 109 miliard Kč, což představuje 51 % zvýšení ve srovnání s koncem roku Díky naší kampani zaměřené na spořicí účty na jaře roku 2009 jsme se stali významným hráčem na trhu spořicích účtů a zvýšili jsme svůj tržní podíl. Objem úvěrů poskytovaných klientům vzrostl ve srovnání s rokem 2008 o 14 % na 105 miliard Kč (konsolidovaný údaj: 120 mld. Kč). V obtížném ekonomickém prostředí, jehož jsme byli v roce 2009 svědky, jde o zvláště úctyhodný úspěch. Jako zodpovědná úvěrující společnost jsme i nadále postupovali při půjčování obezřetně. Udrželi jsme si silnou tržní pozici v úvěrech fyzickým osobám a zvýšili jsme tržní podíl v některých kategoriích úvěrů podnikatelům a podnikům. Otevřeli jsme šest nových obchodních míst a instalovali jsme dalších 27 bankomatů, abychom zvýšili pohodlí našich klientů. Díky těmto aktivitám přibylo v roce 2009 do našeho portfolia téměř 90 tisíc klientů. Koncem roku jsme přesáhli hranici jednoho milionu klientů z řad fyzických osob a podniků, což ve srovnání s rokem 2008 představuje zvýšení o více než 9 %. Tento růst naší společnosti vedl v roce 2009 ke zvýšení provozního zisku o necelých 12 % na 5,8 miliardy Kč (konsolidovaný údaj: 6,1 mld. Kč) a odrážel celkový růst provozních výnosů naší společnosti, jakož i pečlivé řízení našich provozních nákladů. V důsledku toho se poměr nákladů a výnosů banky v roce 2009 zlepšil na 39,4 % oproti 42,5 % v roce Úvěrové ztráty se ve srovnání s rokem 2008 více než zdvojnásobily, což bylo zapříčiněno zvyšující se nezaměstnaností a pomalejším ekonomickým růstem v České republice v roce Pokračovali jsme v obezřetném řízení úvěrových rizik a ke konci roku 2009 činily opravné položky banky na pokrytí nesplácených úvěrů (úvěry po splatnosti déle než 90 dní) více než 80 %. V důsledku vyšších úvěrových ztrát poklesl ve srovnání s rokem 2008 čistý zisk banky o více než 28 % na přibližně 2,1 miliardy Kč (konsolidovaný údaj: 2,3 miliardy Kč). Sílu naší společnosti dokazuje silná kapitálová pozice a likvidita. Ke konci roku 2009 činil vlastní kapitál GE Money Bank, a.s. 22,7 miliardy Kč (konsolidovaný údaj: 34,2 mld. Kč) a kapitálová přiměřenost byla 17 % (kon- solidovaný údaj: 19 %), což představuje jedno z nejvyšších čísel na trhu. Naše peněžní prostředky a vysoce likvidní investice dosáhly výše téměř 26 miliard korun. Inovace produktů a služeb v roce 2009 Během roku 2009 jsme otevřeli šest obchodních míst s revolučním novým designem, který byl vytvořen ve spolupráci s přední mezinárodní návrhářskou společností IDEO. Tato nová koncepce dokonale vystihuje příslib značky GE Money Bank jednodušší a přehlednější bankovnictví, které přináší klientovi větší prospěch. Klientům poskytuje příjemnější zážitek, protože snižuje dobu čekání, nabízí jim větší soukromí a našim bankéřům umožňuje, aby trávili s klienty více času při řešení jejich potřeb. Uvědomujeme si, že naši klienti si přejí být v kontaktu s bankou také pomocí dalších kanálů, a proto jsme dále rozvíjeli službu internetového bankovnictví, která má vedoucí postavení na trhu. V červnu nás velmi potěšilo, když se této službě dostalo v soutěži Zlatá koruna 2009 ocenění Cena veřejnosti. Kromě toho, že jsme rozšířili síť bankomatů na 625, jsme také investovali do zdokonalování dostupnosti služeb, jakož i jejich pohodlného používání a zviditelnění. Během roku 2009 jsme pokračovali v rozšiřování sítě depozitních bankomatů do Hradce Králové a Ostravy. Tyto bankomaty umožňují klientům ukládat peníze přímo na jejich účty. V prosinci získal nový design našich bankomatů první místo v POPAI CENTRAL EUROPE AWARDS 2009, v kategorii telekomunikace a finanční služby. V rámci rozšiřování nabídky produktů a služeb banka představila řadu nových nabídek pro podnikatele a společnosti. Nadále rozšiřujeme služby pro vybrané profesní skupiny, jako jsou speciální služby pro advokáty, notáře a insolvenční správce, označované Juridica Business. Od října jsme začali nabízet balíček pro začínající zemědělce, který zahrnuje vedení podnikatelského účtu zdarma. V druhé polovině roku jsme uvedli na trh novou verzi úvěru na financování obnovitelných zdrojů energie (ekoenergie), který získal ocenění Zlatá koruna jako nejlepší komerční úvěr, a také balíček pro městské úřady a provozní úvěry zajištěné zárukou Českomoravské záruční a rozvojové banky. Banka také uvedla na trh řadu nových bankovních produktů pro fyzické osoby. Více než klientů si založilo speciální spořicí účet Genius Plus, který nabízí nejatraktivnější sazby na trhu. Banka také pomáhá klientům rozložit a maximalizovat výnosy z úspor prostřednictvím nových programů stavebního spoření a životního pojištění. Pro klienty, kteří mají zájem o úvěry, banka představila inovativní nabídku vrácení 5 % jistiny z poskytnutého úvěru nepřesahujícího 100 tis. Kč, čímž zvýšila svůj podíl na trhu v kategorii nezajištěných úvěrů. V případě kreditních karet banka rozšířila přístup pro klienty v podobě nabídky bezplatného splacení prostřednictvím bankomatů a zvýšila bezpečnost přidáním čipu a PIN ke všem nově vydaným kreditním kartám. Klienti využívající kreditní karty také mohli začít využívat tři nové partnery ve věrnostním schématu bene+, v rámci kterého mohou získat až 7 % slevu na vybrané nákupy. Banka se stala rovněž jedním z vítězů v soutěži Zlatá koruna 2009, a sice s produktem konsolidace půjček, který lidem umožňuje sloučit všechny půjčky do jedné a platit pouze jednu měsíční splátku. Spolupráce s Českým olympijským týmem V roce 2009 jsme i nadále byli hrdým partnerem českého olympijského týmu při přípravách na zimní olympijské hry ve Vancouveru. Vidíme, že takové sponzorství dává GE Money Bank, a.s. příležitost zvyšovat povědomí o její značce a dále ji v České republice rozvíjet. Demonstruje také naši angažovanost na trhu, závazek vůči klientům a komunitám, v nichž působíme, a pomáhá tak zrychlit náš růst na trhu.

4 4 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Společenská odpovědnost 5 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST Závěr Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat našemu akcionáři, našim klientům, obchodním partnerům a kolegům za jejich podporu v roce V našich společnostech v České republice máme vynikající tým talentovaných a tvrdě pracujících lidí, a proto jsme schopni uspět v dosahování našich cílů. Zvláště bych chtěl poděkovat všem kolegům za jejich loajalitu a podporu v roce Těšíme se na to, že v roce 2010 budeme pokračovat ve vzájemné spolupráci. Peter R. Herbert Generální ředitel a předseda představenstva GE Money Bank, a.s. Společnost GE Money Bank, a.s. si je vědoma své povinnosti být odpovědným zaměstnavatelem v místech, kde působí. Společenská odpovědnost je součástí celkové strategie GE Money a je postavená na čtyřech pilířích.

5 6 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Společenská odpovědnost 7 PROJEKT FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Projekt finančního vzdělávání Rozumíme penězům REGIONÁLNÍ GRANTOVÝ PROGRAM PODPORY POTŘEBNÝM Jedná se o unikátní projekt s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož je GE Money Bank, a.s. odborným garantem a zároveň jedním z myšlenkových autorů. Realizátorem projektu je občanské sdružení AISIS. Projekt vznikl z podnětu GE Money Bank, a.s. a stal se nedílnou součástí strategie banky v oblasti odpovědného úvěrování. Jeho cílem je zvýšit úroveň finančního vzdělání školáků prostřednictvím specializované výuky na školách. Záměrem projektu je seznámit děti ve školním věku s principy hospodaření s penězi a základní nabídkou finančních produktů a služeb. Důležitým bodem finančního vzdělávání je také zprostředkování základů zodpovědného rozhodování. Cílovými skupinami projektu jsou především žáci základních škol (11 15 let) a mladé rodiny. Základní témata výukových lekcí byla navržena v pilotní fázi projektu. Patří mezi ně dovolená, zvýšené náklady na bydlení, nákup auta, peníze, nové bydlení, investice, výhodné nákupy, půjčky a dluhy, smlouvy, osobní rozpočet a hospodaření státu. Tyto situace pak školáci řeší na modelových příkladech spojených s finančním rozhodováním. Výuka probíhá v rámci celodenních projektů nebo v jednotlivých hodinách během školního roku. O smysluplnosti projektu Rozumíme penězům svědčí také podpora, kterou získal. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mu totiž udělilo svou akreditaci. Doporučující posudek k používání materiálů ve výuce získal také od pracovníků Výzkumného ústavu pedagogického a Národního ústavu odborného vzdělávání. CSR DOBROVOLNICKÁ ORGANIZACE GE VOLUNTEERS ELFUN CAUSE RELATED MARKETING Regionální grantový Program podpory potřebným V souladu s celosvětovou strategií GE přijala i GE Money Bank, a.s. v České republice Program podpory potřebným, který je zaměřen zejména na pomoc znevýhodněným dětem a dospělým, na vzdělávání a ekologii. V letošním roce poskytla GE Money Bank, a.s. na dobročinné účely přes 2 miliony korun. V rámci našeho Programu podpory potřebným bylo na základě schválených grantů realizováno přes 60 projektů regionální pomoci. V roce 2009 byla finanční podpora rozdělena zejména na pomoc opuštěným či nemocným dětem, handicapovaným občanům a sportovcům. Podpořené projekty pomáhají handicapovaným dětem v jejich školních i mimoškolních aktivitách a při vybavení dětských domovů. Handicapovaným občanům umožní nákup nezbytných zdravotnických potřeb a přes podporovaná sdružení zlepšují integraci různých sociálních skupin do společnosti. Vhodnými subjekty pro tento Program mohou být organizace nebo jiné právní subjekty či jednotlivci, kteří pracují se zdravotně a sociálně znevýhodněnými dětmi nebo dospělými, dětské domovy, centra náhradní rodinné péče, neziskové organizace, které se zaměřují na uvedené oblasti, základní školy, učiliště, střední nebo vysoké školy, knihovny, vzdělávací centra, projekty na obnovu přírody a zeleně apod. Přehled grantů za rok 2009: Žadatel Předmět grantu poskytnutá částka (Kč) Český svaz mentálně postižených sportovců světové hry sporotovců v Liberci DD Horní Planá výukové programy pro děti z DD Horní Planá z eko centra Šípek Nadační fond Mateřinka podpora fondu TJ Sokol Kněžice mažoretky SONS - Kladno náklady na autobus - rekreační pobyt pro postižené Divadlo neslyším účast na světovém festivalu OS Cestou Vůle Kdo si hraje, nezlobí Město Prachatice Slavnosti zlaté solní stezky Sportovní klub neslyšících BRNO MČR v beachvolejbalu neslyšících - nafukovací lehátka Centrum pro zdravotně postižené porpora postižených sportovců Krajský DD vybavení zahrady MŠ a ZŠ Kyjov kuchyňka pro postižené Domov Blahoslavené Bronislavy rekonstrukce výtahu Hospic Anežky České podpora sdružení Klub rodičů a přátel DC v Kladně nákup pomůcek pro stacionář Zvoneček Speciální škola Daneta podpora postižených Máte otevřeno? asistence pro postižené děti Domov Sv. Karla Bartolomějského Plenkové kalhoty OS cesta slunce a dětí rehabilitační pomůcky OS Dílny tvořivosti podpora lidí po poranění mozku Diakonie Českobratrské církve evangelické pomoc pro postižené Arkáda - sociálně prychologické centrum program pět P Domov pro osoby se zdravotním postižením vybavení místnosti Nadační fond středních škol pro tělesně postižené sportovní kurz Asociace rodičů a přátel postižených dětí vybavení místnosti Společnost pro pomoc sluchově postiženým dětem rodinná dovolená pro postižené děti Český červený kříž Světový den ČČK Společnost pro mukopolysacharidosu podpora nemocným dětem OS Adra Hračky a pomůcky pro nemocné děti ve FN Osrava Farní charita Náchod podpora sdružení ZŠ a MŠ speciální polohovací postel a kolo pro postižené Rehabilitační ústav Kladruby 3x rehabilitační ergometr ALKA ops Hipoterapie pro postižené Gymnázium Vodňany pomoc zákům se specifickými vývojovými poruchami učení ASK Elna Počerady Evropský pohár v ruční cykllistice SK Spastic Tricykl podpora handicapovaných sportovnců EWSC LITA SPORT Praha o.s. přestavba elektrických vozíků na závodní MŠ Kyjov pro zdravotně handicapované děti Prátelé DD Chomutov letní tábor pro děti ZŠ Moravský Krumlov plavání pro postižené děti ZŠ speciální v Bystřici pod Hostýnem kanisterapie pro postižené žáky Stolní tenis vozíčkářů zápisné na závody v Itálii Handbike ČR podpora R. Civiše Český svaz mentálně postižených sportovců světové hry sporotovců v Liberci - cestovní kufry v hodnotě 25tis ZŠ Opava škola pro zrakově postižené - PC učebna Společnost pro podporu lidí s postižením nákup auta

6 8 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Společenská odpovědnost 9 Žadatel Předmět grantu poskytnutá částka (Kč) SK Akáda Jánské Lázně monoski - lyže pro účastníky Evropského poháru OS Pochodeň sociálně terapeutické dílny Domov Sue Ryder elektrický zvedák pro imobilní klienty MŠ Žabovřesky zakoupení venkovního hracího prvku pro děti z DD Oblastní charita Červený kostelec signalizační zařízení ZŠ Znojmo vybavení centra pro autisty Úsvit lůžka a ortopedické matrace Tandem team podpora volnočasových aktivit pro zrakově postižené Hospicové hnutí Vysočina vzdelávání pracovního týmu B.P.T spol. s r.o. podpora organizace Klub Hornomlýnská - asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR podpora sdružení ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek-Místek podpora sdružení Lékořice, o.s. zaměstnávání rodičů těžce nemocných Speciální škola canisterapie pro postižené žáky Svaz tělesně postižených v ČR plavání pro postižené DD Milovice Mikulášská SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené interaktivní tabule, nábytek Dobrovolnická organizace ELFUN Klíčové místo v dobročinných aktivitách GE má organizace GE Volunteers ELFUN, která sdružuje dobrovolníky z řad zaměstnanců a jejich prostřednictvím pomáhá v nejrůznějších oblastech a místech po celém světě. V České republice byla organizace GE Volunteers ELFUN založena již v roce V roce 2009 se uskutečnilo celkem Pravidelné akce: Pečení 10x (poslední pondělí v měsíci) Při pravidelném prodeji dobrot upečených zaměstnanci se vybralo celkem Kč, které byly darovány organizaci Pomocná tlapka na výcvik asistenčních psů a ZOO v Liberci. 85 akcí, na kterých strávilo 425 dobrovolníků do- hromady 6030 hodin. Odběr krve 5x Během tří hromadných odběrů v Praze a dvou v Ostravě Cílem sdružení je podporovat společnost, ve které žijeme darovalo krev 166 dobrovolníků. a podnikáme, ve čtyřech hlavních oblastech: děti a vzdělání, znevýhodnění spoluobčané, senioři a životní prostředí. Dobrovolníci z řad zaměstnanců GE Money se věnují desítkám aktivit, např.: organizovanému dárcovství krve, Veselá škola 4x Akce, které proběhly v Brně, Praze, Březhradě a Smiřicích, měly za cíl rozveselit prostředí vybraných škol a školek. obnově lesních porostů na Pálavě, zábavnému a vzdělávacímu programu v základních školách. Vánoční dárky Dětem z 14ti dětských domovů jsme předali přes 500 dárků v celkové hodnotě přes Kč. Cause Related Marketing Jedná se o nový způsob spolupráce mezi firmami a neziskovými organizacemi. Podstatou této strategie komunikace firemního dárcovství je efektivní spojení značky a jména firmy s dobrou věcí. Využívány jsou přitom marketingové principy a techniky. Tento způsob spolupráce využila naše společnost v rámci projektu s organizací UNICEF. I v roce 2009 jsme pokračovali ve spolupráci s organizací UNICEF, která byla navázána v květnu roku V rámci této spolupráce podporuje GE Money Bank projekt Voda dává život, a to formou padesátikorunových příspěvků za každé jednotlivé konto Dětský Génius, které si u nás klienti založí. Cílem projektu Voda dává život je umožnit dětem v rozvojových zemích přístup k pitné vodě. Za rok 2009 věnovala banka tímto způsobem UNICEFU Kč. Celkový přehled dobročinných aktivit GE Money Bank v ČR v roce 2009 Tento přehled vyobrazuje celkovou částku, kterou jsme v loňském roce věnovali znevýhodněným dětem a dospělým v České republice, a to formou jak věcných darů a finančních příspěvků, tak i formou dobrovolnické práce. K výpočtu této částky byla použita metodika LBG. Jedná se o komplexní, jednotný a standardizovaný systém měření efektivity firemního dárcovství a CSR, jenž přesně vyčísluje prostředky vynaložené na dárcovské aktivity i účinky jejich dopadu. Podpořený subjekt/projekt podpora v Kč Program podpory potřebným finanční dary GE Volunteers ELFUN dobrovolnická organizace zaměstnanců dobrovolnická práce zaměstnanců (LBG metodika) manažerské náklady (LBG metodika) věcné dary o.s. AISIS projekt Rozumíme penězům UNICEF projekt Nezávadná voda vánoční dárky od zaměstnanců pro děti a dospělé v ústavech soc. péče Celkem

7 10 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Obchodní výsledky regulovaného konsolidačního celku 11 OBCHODNÍ VÝSLEDKY REGULOVANÉHO KONSOLIDAČNÍHO CELKU

8 12 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Základní údaje o regulovaném konsolidačním celku 13 Obchodní výsledky GE Money Bank, a.s., řídící osoby regulovaného konsolidačního celku Počet klientů celkem Počet depozitních účtů Meziroční změna 9,3 % Meziroční změna 11,3 % ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGULOVANÉM KONSOLIDAČNÍM CELKU Počet debetních platebních karet Meziroční změna 9,4 % Počet obchodních míst banky Meziroční změna 2,7 % Počet bankomatů Meziroční změna 4,5 % Základní údaje o GE Money Bank, a.s. (odpovědná banka sestavující regulovaný konsolidační celek GE Money Česká republika) k 31. prosinci 2009 obchodní firma: GE Money Bank, a.s. sídlo: Vyskočilova 1422/1a, Praha 4-Michle IČO: právní forma: akciová společnost datum zápisu: 9. června 1998 datum poslední změny: (změna ve složení dozorčí rady) základní kapitál: Kč. splaceno: 100 %

9 14 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Základní údaje o regulovaném konsolidačním celku 15 Druh, forma, podoba emitovaných akcií s uvedením jmenovité hodnoty: 510 ks zaknihovaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč. Dozorčí rada banky Funkce Ve funkci od Robert Charles Green Předseda dozorčí rady Aleš Blažek Člen dozorčí rady Pavel Zídek Člen dozorčí rady volený zaměstnanci Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných cenných papírů, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie: GE Money Bank, a.s. nevlastní žádné vlastní akcie ani podobné cenné papíry. Představenstvo banky Funkce Ve funkci od Peter Ronald Herbert Předseda představenstva Christoph Glaser Člen představenstva Brett Matthew Belcher Člen představenstva Rajesh Ramakrishna Gupta Člen představenstva Počet zaměstnanců přepočtený (k ): Údaje o zvýšení základního kapitálu: navýšení základního kapitálu o Kč. Centrála 964 zaměstnanců Obchodní místa zaměstnanců Celkem zaměstnanců (konsolidovaný údaj 3 397) Počet obchodních míst banky (k ): 225

10 16 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Základní údaje o regulovaném konsolidačním celku 17 Údaje o akcionářích regulovaného konsolidačního celku Přehled o činnostech regulovaného konsolidačního celku Údaje o konečných akcionářích banky s kvalifikovanou účastí GE Capital International Holdings Corporation, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké 100 % podíl (přímý či nepřímý) na hlasovacích právech 100 % přímý či nepřímý podíl na základním kapitálu společností v rámci regulovaného konsolidačního celku Předmět podnikání: Zakládání dceřiných společností se sídly mimo Spojené státy americké, výkon práv související s existencí příslušných majetkových účastí a poskytování peněžních prostředků těmto společnostem ve formě úvěrů nebo jinak.. Přehled činností vyplývajících z licence 1. přijímání vkladů od veřejnosti 2. poskytování úvěrů 3. investování do cenných papírů na vlastní účet 4. finanční pronájem (finanční leasing) 5. platební styk a zúčtování 6. vydávání a správa platebních prostředků 7. poskytování záruk 8. otevírání akreditivů 9. obstarávání inkasa 10. poskytování investičních služeb zahrnující: doplňkovou investiční službu podle 4 odst. 3 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků 11. finanční makléřství 12. výkon funkce depozitáře 13. směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) 14. poskytování bankovních informací 15. obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: obchodování na vlastní účet s devizovými hodnotami a se zlatem obchodování na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně a se zlatem 16. pronájem bezpečnostních schránek 17. činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci GE Money Bank, a.s.. Přehled základních činností a služeb, které banka skutečně vykonává: V korunové oblasti: 1. zřizování a vedení korunových běžných, termínovaných a spořících účtů a s tím související služby 2. šeková služba 3. vkladové knížky 4. tuzemské dokumentární akreditivy a inkasa 5. úvěrové a obchodní služby (úvěry podnikatelské, spotřební, hypoteční) 6. směnečné služby 7. bankovní záruky 8. odkup pohledávek 9. finanční leasing (financování vozidel) V devizové oblasti: 1. zřizování a vedení devizových běžných a termínovaných účtů 2. směnárenské služby 3. zahraniční dokumentární akreditivy a inkasa 4. hladké platy 5. šekové služby 6. bankovní záruky 7. směnečné služby 8. poskytování úvěrů 9. factoring, forfaiting Ostatní produkty a služby: 1. karetní služby (podle typů karet) 2. informační a poradenské služby 3. poskytování bankovních informací 4. výměna bankovek a mincí Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo příslušným orgánem omezeno, dočasně pozastaveno nebo zastaveno: žádné

11 18 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Orgány vedení regulovaného konsolidačního celku 19 ORGÁNY VEDENÍ REGULOVANÉHO KONSOLIDAČNÍHO CELKU

12 20 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Orgány vedení regulovaného konsolidačního celku 21 Dozorčí rada, představenstvo a vedení GE Money Bank, a.s. Informace o členech dozorčí rady Dozorčí rada banky Funkce Ve funkci od Robert Charles Green Předseda dozorčí rady Aleš Blažek Člen dozorčí rady Pavel Zídek Člen dozorčí rady volený zaměstnanci Představenstvo banky Funkce Ve funkci od Peter Ronald Herbert Předseda představenstva Christoph Glaser Člen představenstva Brett Matthew Belcher Člen představenstva Rajesh Ramakrishna Gupta Člen představenstva Divize Ředitel divize Funkce Ve funkci od Kancelář generálního ředitele Peter Ronald Herbert Chief Executive Officer Distribuce Christoph Glaser Chief Distribution Officer Řízení rizik Brett Matthew Belcher Chief Risk Officer Finanční Rajesh Ramakrishna Gupta Chief Financial Officer Komerční bankovnictví Jiří Báča Chief Commercial Banking Officer Personální Niamh Hegarty Chief Human Resources Officer Právní & Compliance Tomáš Černý Chief Legal & Compliance Officer Marketing & Strategie Ian Forrest Chief Marketing & Strategy Officer Informační Systémy Petr Beneš Chief Information Officer Provozní (Operations) Jonas Hasselrot Chief Operations Officer Produkty Wade Udell Robison Chief Products Officer Interní Audit Thomas Broadhurst Dodd Senior Internal Audit Manager Robert Charles Green vystudoval na University of Maryland v USA. Do GE nastoupil v roce 1990 v rámci finančního manažerského programu a poté zastával řadu manažerských pozic jako např. Vice President & manager GE Capitaľs audit staff, Chief Financial Officer společnosti GE Healthcare ve Velké Británii a Chief Financial Officer GE Money - Americas. V současné době působí na pozici Vice President & Chief Financial Officer GE Capital Global Banking a od je členem dozorčí rady GE Money Bank, a.s. Aleš Blažek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 1998 nastoupil jako koncipient v advokátní kanceláři White & Case. Od roku 2000 pracoval jako ředitel právního oddělení Citibank v Praze, v roce 2002 se stal ředitelem právního oddělení Citibank pro střední a východní Evropu. V roce 2004 odešel do Londýna, kde zastával pozici zástupce ředitele právního oddělení pro region EMEA v Citigroup. V GE Money působí od roku 2007 ve funkci ředitele právního oddělení pro střední a východní Evropu. Současně je členem České advokátní komory. Pavel Zídek vystudoval ČVUT v Praze a poté několik let pracoval u různých firem jako manažer informačních technologií. V roce 1991 nastoupil do Agrobanky, kde působil na různých pozicích v oddělení informačních technologií. Po akvizici společností GE se stal Senior IT manažerem a později i členem dozorčí rady GE Money Bank, a.s. voleným zaměstnanci banky (zaměstnanci zvolen v roce 2001, 2005 a 2009).

13 22 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Orgány vedení regulovaného konsolidačního celku 23 Informace o členech představenstva a vedení banky Peter Ronald Herbert řady GE rozšířil s více než 30letou zkušeností v mezinárodním bankovnictví, kterou získal převážně během svého působení ve skupině Barclays Bank. Zastával zde mimo jiné funkci generálního ředitele Barclaycard International, kterou dokázal pozvednout doslova z nuly na post předního hráče trhu, nebo pozici finančního ředitele bankovní divize Barclays UK. Byl také ředitelem pro strategii skupiny Barclays Bank a vykonával řadu dalších významných pozic v korporátním a retailovém bankovnictví. Před svým nástupem do GE Money Bank, a. s. se jako zástupce generálního ředitele skupiny National Bank of Kuwait zaměřoval na strategii růstu banky v regionu Blízkého východu a severní Afriky. Od 26. června 2008 je generálním ředitelem a od 10. července 2008 je zároveň i předsedou představenstva GE Money Bank, a.s. Christoph Glaser vystudoval Čínskou univerzitu v Hong Kongu, poté ekonomiku na Svobodné univerzitě v Berlíně a lingvistiku na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Do GE nastoupil v roce 1997 v rámci Programu rozvoje evropských manažerů. Od roku 1999 zastával pozici Executive Audit Manager v korporátním auditu GE. Během své více než desetileté kariéry v GE nasbíral řadu zkušeností na mnoha světových trzích působil v například v Německu, USA, Rusku, Velké Británii či Japonsku. Od prosince 2004 působil na pozici finančního ředitele GE Money Bank, a.s., a od února 2009 zastává nově vytvořenou pozici ředitele distribuce. Od roku 2005 je také členem představenstva GE Money Bank, a.s. Brett Matthew Belcher je bakalářem věd (BS) v oboru tranzitivních ekonomik a držitelem titulu MBA z univerzity v Pittsburghu. Svou kariéru zahájil ve Spojených státech amerických, kde působil 7 let v rámci úřadu pro dohled nad podnikáním. Do České republiky přišel v roce 1997 jako viceprezident Citigroup pro analýzu a správu rizik. Později povýšil do funkce manažera rizik pro osobní bankovnictví v ČR. Předtím, než nastoupil do GE, pracoval Brett dva roky pro Raiffeisenbank jako ředitel rizik pro Českou republiku. Rovněž pomohl Raiffeisen zavést řízení rizik v osobním bankovnictví na Ukrajině. V roce 2006 začal pracovat pro jednu z finančních divizí GE jako manažer rizik pro osobní bankovnictví v regionu střední a východní Evropy. Od září 2007 je ředitelem řízení rizik GE Money Bank, a.s., a od prosince 2007 je i členem představenstva GE Money Bank, a.s. Rajesh Ramakrishna Gupta získal titul bakalář obchodu na univerzitě v Mumbai, Indie, a také absolvoval Institute of Cost and Works Accountants v Indii. Do společnosti General Electric přišel v roce 1994 v rámci programu finančního managementu a pracoval v joint venture Godrej-GE Appliances v Indii. Od té doby ve společnosti působil na mnoha různých pozicích v sektoru financí, v GE Capital ve Stamfordu, USA, a v Londýně, Spojené království. Do GE Money Bank, a. s., přestoupil z GE Money v Londýně, kde působil na pozici finančního ředitele sekce Global Business Development. Od února 2009 působí na pozici Chief Financial Officer společnosti GE Money Bank, a. s. Jiří Báča disponuje bohatými zkušenosti jak z retailového, tak z komerčního bankovnictví. V oboru působí více než patnáct let. Svou bankovní kariéru zahájil v Komerční bance, kde strávil pět let na různých pozicích jak v retailovém, tak korporátním bankovnictví. Poté pět let působil v HVB Bank, kde zastával řadu stále odpovědnějších funkcí, včetně pozice vedoucího divize pro komerční klienty nebo ředitele distribuce. V roce 2005 odešel do Citibank, kde byl jmenován do představenstva banky. Jako ředitel prodeje a distribuce zde odpovídal jak za retail, tak za distribuci pro malé a střední podniky (SME). Po krátkém pobytu na Ukrajině, kde pracoval pro finanční skupinu PPF, se vrátil do Prahy a stanul v čele mbank. Od 5. října 2009 zastává pozici ředitele komerčního bankovnictví GE Money Bank, a.s. Niamh Hegarty vystudovala University College v Dublinu se zaměřením na cizí jazyky a v roce 1989 získala univerzitní titul bakaláře. V roce 1995 získala na Trinity College v Dublinu titul MBA. Dříve, než nastoupila k GE, pracovala na různých pozicích v Dunnes Stores a pro společnosti Ann O Brien Personnel Consultants a Quaestus Management Consultants v Irsku, převážně v oblastech marketingu a lidských zdrojů. V roce 1996 začala pracovat pro společnost GE Plastics a postupně zastávala různé funkce v oddělení lidských zdrojů. V roce 2004 byla jmenována manažerkou lidských zdrojů společnosti GE Advanced Materials Americas a od července 2005 je ředitelkou divize lidských zdrojů GE Money Bank, a.s. Tomáš Černý je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a také řady studijních pobytů ve Velké Británii. Před příchodem do GE Money Bank, a.s. působil Tomáš Černý pět let v pražském zastoupení mezinárodní advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges. Zaměřoval se zde zejména na oblast obchodního práva, bankovnictví a fúzí a akvizic. Před nástupem do Weil, Gotshal & Manges pracoval Tomáš dva roky v poradenské společnosti Deloitte & Touche a také v mezinárodní advokátní kanceláři Clifford Chance. Od dubna 2005 zastával pozici ředitele právního oddělení a od února 2009 je ředitelem divize právní a compliance GE Money Bank, a.s. Ian Forrest absolvoval Fakultu ekonomie Kalifornské univerzity v Los Angeles a Fakultu managementu P. F. Druckera v Claremontu. Je držitelem titulu MBA. V oblasti marketingu pracuje již 12 let, má zkušenosti především s produktovým marketingem a produktovým managementem u významných společností jako jsou Johnson & Johnson, Newell Rubbermaid a Verizon. Od května 2007 je ředitelem marketingu v GE Money Bank, a.s. Petr Beneš je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, kde po vystudování mezinárodního obchodu získal titul inženýra, a studoval také Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Před nástupem do GE pracoval 3 roky pro společnost DHL a 7 let ve společnosti Accenture na různých bankovních projektech ve střední Evropě. Do GE nastoupil v roce 2002 jako projektový manažer odpovědný za implementaci nových bankovních systémů, od roku 2004 působil jako projektový IT manažer GE Money Bank v Thajsku. Od května 2006 je ředitelem informačních technologií GE Money Bank, a.s. Současně je členem Obecního zastupitelstva. Jonas Hasselrot dříve pracoval jako vedoucí stockholmského Cestovního centra společnosti American Express. Řídil přes 100 obchodních zástupců a odpovídal přímo za hospodářské výsledky centra, které má 40% podíl na trhu v celé Skandinávii. Následně pak pracoval jako ředitel zákaznických služeb této společnosti pro Benelux a Skandinávii, kdy odpovídal za kompletní řadu procesů od služeb zákazníkům, udržení zákazníků, cross-sell nových produktů stávajícím zákazníkům, schvalování úvěrů až po vymáhání splátných pohledávek. Od května 2003 je ředitelem provozu GE Money Bank,a.s. Wade Udell Robison vystudoval mezinárodní finance na Brigham Young University v severoamerickém Utahu. Má hluboké znalosti z oblasti bankovních a finančních služeb, které získal při svém dlouholetém působení v bankovní slupině Citigroup, kde zastával řadu manažerských pozic. V roce 1997 nastoupil jako manažer pobočky v USA, dále v roce 2000 přešel na pozici produktového manažera v maďarské Citibank a v následujících letech zastával pozice Country Business Managera a Head of Assets v Maďarsku, Rumunsku a Polsku. Od dubna 2009 zastává pozici ředitele produktů GE Money Bank, a.s. Thomas Broadhurst Dodd vystudoval Manchesterskou metropolitní univerzitu a Warwickovu univerzitu ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Je držitelem titulu MBA. Má zároveň kvalifikacifinančníhoporadce.jevelmizkuše - ný zejména v oblasti mezinárodního bankovnictví a auditu. Před nástupem do GE Money Bank, a.s. byl odpovědný za provádění inspekcí bank pro centrální banku Spojených Arabských Emirátů. Od května 2007 nastoupil na pozici Senior manažera Interního auditu v GE Money Bank, a.s. Současně je členem českého Klubu ředitelů interních auditů.

14 24 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Zpráva představenstva 25 Organizační schéma Board of Directors P.R. Herbert, C. Glaser, B.M. Belcher, R. R. Gupta Supervisory Board R. C. Green, A. Blažek, P. Zídek ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Chief Executive Officer P. R. Herbert Internal Audit Department Senior Internal Audit Manager T. B. Dodd Distribution Division Chief Distribution Officer C. Glaser Risk Division Chief Risk Officer B.M. Belcher Finance Divison Chief Financial Officer R. R. Gupta Commercial Banking Division Chief Commercial Banking Officer J. Báča Human Resources Division Chief Human Resources Officer N. Hegarty Legal & Compliance Division Chief Legal & Compliance Officer T. Černý Marketing & Strategy Division Chief Marketing & Strategy Officer I. Forrest Information Technologies Division Chief Information Officer P. Beneš Operations Division Chief Operations Officer J. Hasselrot Products Division Chief Products Officer W. Robison Zpráva představenstva o obchodní činnosti a stavu majetku V roce 2009 GE Money Bank, a.s., pokračovala ve své obchodní strategii poskytování komplexních finančních služeb jednotlivcům i malým a středním podnikům v duchu založeném na jednodušším, přehlednějším a přínosnějším přístupu ke klientovi.

15 26 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Zpráva představenstva 27 Konsolidované hospodářské výsledky a vybrané ekonomické ukazatele (podle českých účetních standardů) Čistý zisk (tis. Kč) Meziroční změna -28,4 % Na základě změn ve struktuře řízení ve společnostech GE Money v České republice se řídicí osobou nového regulovaného konsolidačního celku ( RKC ) Celková výše vlastního kapitálu ke konci roku 2009 dosáhla 22,7 mld. Kč a silná kapitálová přiměřenost ve výši 16,9 % je i nadále jednou z nejvyšších na trhu. Provozní zisk (tis. Kč) Meziroční změna 11,8 % k 3. prosinci 2009 stala společnost GE Money Bank, a.s. (GEMB). Ostatní subjekty v rámci RKC jsou GE Money Multiservis, a.s. (GEMM) a GE Money Auto, a.s. (GEMA). V roce 2009 GE Money Bank, a.s. investovala do zřízení a otevření šesti nových obchodních míst a nákupu 27 nových bankomatů. Banka k eviduje Závazky vůči klientům (tis. Kč) Meziroční změna 51,3 % Celkový objem úvěrů klientům vzrostl o 14 % na 105 mld. Kč (konsolidovaný údaj: 120 mld. Kč). Nezajiš- srovnatelný počet zaměstnanců, a to Úvěry klientům bez vlivu OP (tis. Kč) těné úvěry poskytnuté bankou narostly o 14,2 % na téměř 41 mld. Kč. Objem nesplacených hypotečních úvěrů k 31. prosinci 2009 činil 24,6 mld Kč a úvěry malým a středním firmám dosáhly téměř 29 mld. Kč. Kreditní karty a auto půjčky ve výši 16,5 mld. Kč představují vět- Představenstvo GE Money Bank, a. s. je spokojeno s výsledky regulovaného konsolidačního celku za rok 2009, které byly dosaženy v těžkém ekonomickém prostředí, a rádo by všem zaměstnancům poděkovalo za jejich úsilí. Vlastní kapitál (tis. Kč) Meziroční změna 14,1 % Meziroční změna -5,2 % šinu celkových aktiv společností GE Money Multiservis, a.s. a GE Money Auto, a.s. Aktiva celkem (tis. Kč) Úvěrové ztráty se ve srovnání s rokem 2008 více než zdvojnásobily, což bylo zapříčiněno zvyšující se nezaměstnaností a pomalejším ekonomickým růstem v České republice v roce Pokračovali jsme v obezřetném řízení úvěrových rizik a ke konci roku 2009 činily opravné položky banky na pokrytí nesplácených úvěrů (úvěry po splatnosti déle než 90 dní) více než 80 %. K 31. prosinci 2009 dosáhly klientské vklady téměř 109 mld. Kč, což je meziroční nárůst o 51,3 %. Růst byl především výsledkem vyšších vkladů fyzických osob, které meziročně vzrostly o více než 100 %, na téměř 71 mld. Kč. Peter Ronald Herbert předseda představenstva Christoph Glaser člen představenstva Brett Matthew Belcher člen představenstva Rajesh Ramakrishna Gupta člen představenstva Kapitálová přiměřenost Meziroční změna 36,9 % Meziroční změna -14,8 % ,90 % 19,07 % 19,84 % konsolidované * Meziroční změna Tier ,22% Tier % Využitý Tier n/a Souhrnná výše všech odčitatelných položek ,00% Souhrnná výše regulatorního kapitálu (tis. Kč) ,21% Splacený základní kapitál v OR (tis. Kč) ,00% Povinné rezervní fondy (tis. Kč) ,00% Emisní ážio (tis. Kč) ,00% Nerozdělený zisk z předchozích období (tis. Kč) ,75% Nehmotný majetek jiný než goodwill (tis. Kč) ,74% Menšinové podíly (tis. Kč) % Kapitálový požadavek celkem ,82% Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku ,27% Kapitálový požadavek k tržnímu riziku ,00% Kapitálový požadavek k operačnímu riziku ,45% Počet zaměstnanců ,96% * S ohledem na datum vzniku regulovaného konsolidačního celku meziroční změna porovnává hospodářské výsledky GE Money Bank, a.s.

16 28 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Vybrané ekonomické ukazatele 29 Hospodářské výsledky a vybrané ekonomické ukazatele GE Money Bank, a.s. jako ovládající osoby regulovaného konsolidačního celku (podle českých účetních standardů) VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE Čistý zisk na zaměstnance (tis. Kč) Aktiva na zaměstnance (tis. Kč) Správní náklady na zaměstnance (tis. Kč) Meziroční změna -27,0 % Meziroční změna 39,7 % Meziroční změna 1,0 % Rentabilita průměrných aktiv 1,73 % 3,18 % Meziroční změna -45,6 % Rentabilita průměrného regulatorního kapitálu Meziroční změna -29,1 % 10,76 % 15,17 % * vzhledem k datu vzniku regulovaného konsolidačního celku jsou poměrové ukazatele uvedeny pouze za společnost GE Money Bank, a.s.

17 30 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Vybrané ekonomické ukazatele 31 Základní finanční ukazatele (podle českých účetních standardů) Celková aktiva (mil. Kč) * Pokles oproti roku 2001 byl způsoben změnou účetní metodiky dané ČNB Počet zaměstnanců * *** *** Čistý zisk (mil. Kč) Kapitálová přiměřenost (%) ,74 24,03 23,41 23,18 21,55 19,84 19, *** *** Závazky vůči klientům (mil. Kč) ** Včetně položky související s úvěrovou smlouvou poskytnutou mateřskou společností GE Capital International Holdings Corporation, v rámci které banka čerpala k 31. prosinci 2008 úvěr ve výši 4,5 mld. ( : 5 mld.). K 31. prosinci 2009 banka tento úvěr splatila v plné výši ** 2008** 2009 *** Počet obchodních míst *** *** Čísla k 31. prosinci 2009, resp. za rok 2009 představují konsolidované údaje. Předcházející roky představují pouze samostatné údaje za GE Money Bank, a.s.

18 32 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Výhled na rok VÝHLED NA ROK 2010 Většina komentátorů očekává, že ekonomické oživení bude pomalé a i když tento názor sdílíme, jsme přesto velmi optimističtí co se týče českého trhu, dlouhodobých perspektiv naší banky a našich klientů.

19 34 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Zpráva dozorčí rady 35 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY V roce 2010 se proto i dále soustředíme na realizaci naší dlouhodobé strategie, budeme stavět na našich historicky silných stránkách v úvěrování a poskytovat širší nabídku výjimečně jednoduchých a srozumitelných produktů a služeb klientům z řad fyzických osob i podnikatelů. Budeme také pokračovat v rozšiřování sítí našich obchodních míst a bankomatů. Tyto investice nás dobře připravují na růst tak, jak se bude hospodářské prostředí zlepšovat. Naše finanční síla ve spojení s inovativními produkty a špičkovým řízením rizika nás dobře připravují na to, abychom čelili problémům spojeným s obtížným ekonomickým prostředím, před kterými stojí čeští spotřebitelé a podniky v roce Jsem si jist, že tyto problémy zvládneme a že se staneme ještě silnějším hráčem na českém bankovním trhu. Současně s tím budeme pečlivě řídit naši každodenní činnost. Budeme zvláště dbát na to, aby naše postupy při úvěrování byly i nadále obezřetné a aby byly v souladu s naší filozofií odpovědného úvěrování. Peter R. Herbert Generální ředitel a předseda představenstva GE Money Bank, a.s.

20 36 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Výrok auditora ke konsolidované výroční zprávě 37 Dozorčí rada plnila své úkoly v souladu s legislativou České republiky, stanovami banky a svým jednacím řádem. Představenstvo GE Money Bank, a.s. jí poskytlo pro tuto kontrolní činnost veškeré podklady a informace. VÝROK AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ VÝROČNÍ ZPRÁVĚ Dozorčí rada projednala výsledky činnosti banky a regulovaného konsolidačního celku za rok 2009 tak, jak jsou zobrazeny v účetní závěrce, včetně přílohy ověřené auditorem (KPMG), a přijala závěr, který předkládá valné hromadě společnosti: Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok Robert Charles Green, předseda dozorčí rady Aleš Blažek, člen dozorčí rady Pavel Zídek, člen dozorčí rady volený zaměstnanci

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 OBSAH 1 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Hospodářské výsledky regulovaného konsolidačního celku

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 , Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedy představenstva 1 OBSAH 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Banka inspirovaná klienty

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Banka inspirovaná klienty VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Banka inspirovaná klienty Výroční zpráva 2013 Banka inspirovaná klienty 2 Obsah Klíčové ekonomické ukazatele 3 Seznamte se s Raiffeisenbank a.s. 4 Významné události roku 2013 5 Slovo

Více

Informace o Air Bank a.s. k 31. 12. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů

Informace o Air Bank a.s. k 31. 12. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Informace o Air Bank a.s. k 31. 12. 2013 uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno / 30. 4. 2014 Obsah 1 Údaje o Air Bank a.s.... 3 2 Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s.

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. s dětmi Obsah C I T I B A N K V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3 Úvod Zpráva představenstva Statutární orgány Citibank a.s. organizační struktura 2003 Dopis předsedy představenstva

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s., je univerzální pojišťovnou, která se zaměřuje na poskytování služeb především v oblasti

Více

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS)

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Výroční zpráva 2009 2011 2009 2011 Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele 2009 2008 2007 Bilanční suma 892 598 881

Více

7 0 0 a 2 v rá p í z n roč ý V F P P Výroční zpráva

7 0 0 a 2 v rá p í z n roč ý V F P P Výroční zpráva Výroční zpráva principy skupiny PPF Jasná strategie Strategie PPF je postavena na jasně stanovených pilířích odvětví, trhů a aspirativních cílů zaměřených na systematický vývoj a tvorbu hodnoty. Profesionální

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30.6.2009 Obsah Obsah... 2 Prohlášení emitenta... 3 Základní údaje o emitentovi... 4 Historie emitenta... 4 Popis podnikání emitenta... 6 Konkurenční prostředí... 6 Obchodní

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NATLAND GROUP LIMITED 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA NATLAND GROUP LIMITED 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA NATLAND GROUP LIMITED 2012 NATLAND Group je investiční a finanční skupina, jejíž podnikatelské aktivity míří do finančních služeb v retailu A DO PODNIKŮ STŘEDNÍ velikosti, dále do korporátních

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly Výroční zpráva 2002 Skupina PPF, jedna z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice, se profiluje jako strategický investor, který úspěšně spravuje majetek, rozvíjí svoje aktivity v regionu střední

Více

Výroční zpráva 2014 2014

Výroční zpráva 2014 2014 2014 Výroční zpráva 2014 Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele mil. Kč 2014 2013 2012 2011 2010 Bilanční suma 902

Více

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě - 2 - I. Obecná část - 3 - Úvod Rok 2011

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 VČERA Česká pojišťovna v roce 2007 slaví 180 let své historie, její počátky se datují již od roku 1827. Nejprve poskytovala pouze požární pojištění, přibližně

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více