KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009"

Transkript

1 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GE Money Bank

2 2 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Úvodní slovo 1 Obsah 1 Úvodní slovo 5 Společenská odpovědnost 11 Obchodní výsledky regulovaného konsolidačního celku 13 Základní údaje o regulovaném konsolidačním celku Základní údaje Údaje o akcionářích Přehled o činnostech 19 Orgány vedení regulovaného konsolidačního celku Dozorčí rada, představenstvo a vedení Informace o členech dozorčí rady Informace o členech představenstva a vedení 25 Zpráva představenstva Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Hospodářské výsledky 29 Vybrané ekonomické ukazatele 33 Výhled na rok Zpráva dozorčí rady 37 Výrok auditora ke konsolidované výroční zprávě 41 Zprávy o vztazích mezi spřízněnými osobami GE Money Bank, a.s. GE Money Multiservis, a.s. GE Money Auto, a.s. 61 Konsolidovaná roční účetní závěrka Konsolidovaná rozvaha Konsolidované podrozvahové položky Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu 67 Příloha konsolidované roční účetní závěrky 93 Výrok auditora k samostatné účetní závěrce GE Money Bank, a.s. 97 Roční účetní závěrka GE Money Bank, a.s. Rozvaha Podrozvahové položky Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu 103 Příloha roční účetní závěrky GE Money Bank, a.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení akcionáři, klienti, obchodní partneři a kolegové, makroekonomické prostředí, které se koncem roku 2008 výrazně zhoršilo, zůstalo obtížné i v průběhu celého roku Díky loajalitě klientů, profesionalitě a nasazení zaměstnanců podala naše banka v roce 2009 velmi dobrý výkon a realizovala strategii zaměřenou na rozšíření nabídky produktů a služeb klientům, ať už z řad fyzických osob či podniků.

3 2 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Úvodní slovo 3 Na základě změn ve struktuře řízení ve společnostech GE Money v České republice se řídící osobou nového regulovaného konsolidačního celku ( RKC ) k 3. prosinci 2009 stala společnost GE Money Bank, a.s. (GEMB). Ostatní subjekty v rámci RKC jsou GE Money Multiservis, a.s. (GEMM) a GE Money Auto, a.s. (GEMA). Základní obchodní a finanční výsledky V roce 2009 jsme dosáhli růstu depozit, úvěrů a počtu klientů. Ke konci roku 2009 tvořil objem depozit klientů téměř 109 miliard Kč, což představuje 51 % zvýšení ve srovnání s koncem roku Díky naší kampani zaměřené na spořicí účty na jaře roku 2009 jsme se stali významným hráčem na trhu spořicích účtů a zvýšili jsme svůj tržní podíl. Objem úvěrů poskytovaných klientům vzrostl ve srovnání s rokem 2008 o 14 % na 105 miliard Kč (konsolidovaný údaj: 120 mld. Kč). V obtížném ekonomickém prostředí, jehož jsme byli v roce 2009 svědky, jde o zvláště úctyhodný úspěch. Jako zodpovědná úvěrující společnost jsme i nadále postupovali při půjčování obezřetně. Udrželi jsme si silnou tržní pozici v úvěrech fyzickým osobám a zvýšili jsme tržní podíl v některých kategoriích úvěrů podnikatelům a podnikům. Otevřeli jsme šest nových obchodních míst a instalovali jsme dalších 27 bankomatů, abychom zvýšili pohodlí našich klientů. Díky těmto aktivitám přibylo v roce 2009 do našeho portfolia téměř 90 tisíc klientů. Koncem roku jsme přesáhli hranici jednoho milionu klientů z řad fyzických osob a podniků, což ve srovnání s rokem 2008 představuje zvýšení o více než 9 %. Tento růst naší společnosti vedl v roce 2009 ke zvýšení provozního zisku o necelých 12 % na 5,8 miliardy Kč (konsolidovaný údaj: 6,1 mld. Kč) a odrážel celkový růst provozních výnosů naší společnosti, jakož i pečlivé řízení našich provozních nákladů. V důsledku toho se poměr nákladů a výnosů banky v roce 2009 zlepšil na 39,4 % oproti 42,5 % v roce Úvěrové ztráty se ve srovnání s rokem 2008 více než zdvojnásobily, což bylo zapříčiněno zvyšující se nezaměstnaností a pomalejším ekonomickým růstem v České republice v roce Pokračovali jsme v obezřetném řízení úvěrových rizik a ke konci roku 2009 činily opravné položky banky na pokrytí nesplácených úvěrů (úvěry po splatnosti déle než 90 dní) více než 80 %. V důsledku vyšších úvěrových ztrát poklesl ve srovnání s rokem 2008 čistý zisk banky o více než 28 % na přibližně 2,1 miliardy Kč (konsolidovaný údaj: 2,3 miliardy Kč). Sílu naší společnosti dokazuje silná kapitálová pozice a likvidita. Ke konci roku 2009 činil vlastní kapitál GE Money Bank, a.s. 22,7 miliardy Kč (konsolidovaný údaj: 34,2 mld. Kč) a kapitálová přiměřenost byla 17 % (kon- solidovaný údaj: 19 %), což představuje jedno z nejvyšších čísel na trhu. Naše peněžní prostředky a vysoce likvidní investice dosáhly výše téměř 26 miliard korun. Inovace produktů a služeb v roce 2009 Během roku 2009 jsme otevřeli šest obchodních míst s revolučním novým designem, který byl vytvořen ve spolupráci s přední mezinárodní návrhářskou společností IDEO. Tato nová koncepce dokonale vystihuje příslib značky GE Money Bank jednodušší a přehlednější bankovnictví, které přináší klientovi větší prospěch. Klientům poskytuje příjemnější zážitek, protože snižuje dobu čekání, nabízí jim větší soukromí a našim bankéřům umožňuje, aby trávili s klienty více času při řešení jejich potřeb. Uvědomujeme si, že naši klienti si přejí být v kontaktu s bankou také pomocí dalších kanálů, a proto jsme dále rozvíjeli službu internetového bankovnictví, která má vedoucí postavení na trhu. V červnu nás velmi potěšilo, když se této službě dostalo v soutěži Zlatá koruna 2009 ocenění Cena veřejnosti. Kromě toho, že jsme rozšířili síť bankomatů na 625, jsme také investovali do zdokonalování dostupnosti služeb, jakož i jejich pohodlného používání a zviditelnění. Během roku 2009 jsme pokračovali v rozšiřování sítě depozitních bankomatů do Hradce Králové a Ostravy. Tyto bankomaty umožňují klientům ukládat peníze přímo na jejich účty. V prosinci získal nový design našich bankomatů první místo v POPAI CENTRAL EUROPE AWARDS 2009, v kategorii telekomunikace a finanční služby. V rámci rozšiřování nabídky produktů a služeb banka představila řadu nových nabídek pro podnikatele a společnosti. Nadále rozšiřujeme služby pro vybrané profesní skupiny, jako jsou speciální služby pro advokáty, notáře a insolvenční správce, označované Juridica Business. Od října jsme začali nabízet balíček pro začínající zemědělce, který zahrnuje vedení podnikatelského účtu zdarma. V druhé polovině roku jsme uvedli na trh novou verzi úvěru na financování obnovitelných zdrojů energie (ekoenergie), který získal ocenění Zlatá koruna jako nejlepší komerční úvěr, a také balíček pro městské úřady a provozní úvěry zajištěné zárukou Českomoravské záruční a rozvojové banky. Banka také uvedla na trh řadu nových bankovních produktů pro fyzické osoby. Více než klientů si založilo speciální spořicí účet Genius Plus, který nabízí nejatraktivnější sazby na trhu. Banka také pomáhá klientům rozložit a maximalizovat výnosy z úspor prostřednictvím nových programů stavebního spoření a životního pojištění. Pro klienty, kteří mají zájem o úvěry, banka představila inovativní nabídku vrácení 5 % jistiny z poskytnutého úvěru nepřesahujícího 100 tis. Kč, čímž zvýšila svůj podíl na trhu v kategorii nezajištěných úvěrů. V případě kreditních karet banka rozšířila přístup pro klienty v podobě nabídky bezplatného splacení prostřednictvím bankomatů a zvýšila bezpečnost přidáním čipu a PIN ke všem nově vydaným kreditním kartám. Klienti využívající kreditní karty také mohli začít využívat tři nové partnery ve věrnostním schématu bene+, v rámci kterého mohou získat až 7 % slevu na vybrané nákupy. Banka se stala rovněž jedním z vítězů v soutěži Zlatá koruna 2009, a sice s produktem konsolidace půjček, který lidem umožňuje sloučit všechny půjčky do jedné a platit pouze jednu měsíční splátku. Spolupráce s Českým olympijským týmem V roce 2009 jsme i nadále byli hrdým partnerem českého olympijského týmu při přípravách na zimní olympijské hry ve Vancouveru. Vidíme, že takové sponzorství dává GE Money Bank, a.s. příležitost zvyšovat povědomí o její značce a dále ji v České republice rozvíjet. Demonstruje také naši angažovanost na trhu, závazek vůči klientům a komunitám, v nichž působíme, a pomáhá tak zrychlit náš růst na trhu.

4 4 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Společenská odpovědnost 5 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST Závěr Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat našemu akcionáři, našim klientům, obchodním partnerům a kolegům za jejich podporu v roce V našich společnostech v České republice máme vynikající tým talentovaných a tvrdě pracujících lidí, a proto jsme schopni uspět v dosahování našich cílů. Zvláště bych chtěl poděkovat všem kolegům za jejich loajalitu a podporu v roce Těšíme se na to, že v roce 2010 budeme pokračovat ve vzájemné spolupráci. Peter R. Herbert Generální ředitel a předseda představenstva GE Money Bank, a.s. Společnost GE Money Bank, a.s. si je vědoma své povinnosti být odpovědným zaměstnavatelem v místech, kde působí. Společenská odpovědnost je součástí celkové strategie GE Money a je postavená na čtyřech pilířích.

5 6 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Společenská odpovědnost 7 PROJEKT FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Projekt finančního vzdělávání Rozumíme penězům REGIONÁLNÍ GRANTOVÝ PROGRAM PODPORY POTŘEBNÝM Jedná se o unikátní projekt s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož je GE Money Bank, a.s. odborným garantem a zároveň jedním z myšlenkových autorů. Realizátorem projektu je občanské sdružení AISIS. Projekt vznikl z podnětu GE Money Bank, a.s. a stal se nedílnou součástí strategie banky v oblasti odpovědného úvěrování. Jeho cílem je zvýšit úroveň finančního vzdělání školáků prostřednictvím specializované výuky na školách. Záměrem projektu je seznámit děti ve školním věku s principy hospodaření s penězi a základní nabídkou finančních produktů a služeb. Důležitým bodem finančního vzdělávání je také zprostředkování základů zodpovědného rozhodování. Cílovými skupinami projektu jsou především žáci základních škol (11 15 let) a mladé rodiny. Základní témata výukových lekcí byla navržena v pilotní fázi projektu. Patří mezi ně dovolená, zvýšené náklady na bydlení, nákup auta, peníze, nové bydlení, investice, výhodné nákupy, půjčky a dluhy, smlouvy, osobní rozpočet a hospodaření státu. Tyto situace pak školáci řeší na modelových příkladech spojených s finančním rozhodováním. Výuka probíhá v rámci celodenních projektů nebo v jednotlivých hodinách během školního roku. O smysluplnosti projektu Rozumíme penězům svědčí také podpora, kterou získal. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mu totiž udělilo svou akreditaci. Doporučující posudek k používání materiálů ve výuce získal také od pracovníků Výzkumného ústavu pedagogického a Národního ústavu odborného vzdělávání. CSR DOBROVOLNICKÁ ORGANIZACE GE VOLUNTEERS ELFUN CAUSE RELATED MARKETING Regionální grantový Program podpory potřebným V souladu s celosvětovou strategií GE přijala i GE Money Bank, a.s. v České republice Program podpory potřebným, který je zaměřen zejména na pomoc znevýhodněným dětem a dospělým, na vzdělávání a ekologii. V letošním roce poskytla GE Money Bank, a.s. na dobročinné účely přes 2 miliony korun. V rámci našeho Programu podpory potřebným bylo na základě schválených grantů realizováno přes 60 projektů regionální pomoci. V roce 2009 byla finanční podpora rozdělena zejména na pomoc opuštěným či nemocným dětem, handicapovaným občanům a sportovcům. Podpořené projekty pomáhají handicapovaným dětem v jejich školních i mimoškolních aktivitách a při vybavení dětských domovů. Handicapovaným občanům umožní nákup nezbytných zdravotnických potřeb a přes podporovaná sdružení zlepšují integraci různých sociálních skupin do společnosti. Vhodnými subjekty pro tento Program mohou být organizace nebo jiné právní subjekty či jednotlivci, kteří pracují se zdravotně a sociálně znevýhodněnými dětmi nebo dospělými, dětské domovy, centra náhradní rodinné péče, neziskové organizace, které se zaměřují na uvedené oblasti, základní školy, učiliště, střední nebo vysoké školy, knihovny, vzdělávací centra, projekty na obnovu přírody a zeleně apod. Přehled grantů za rok 2009: Žadatel Předmět grantu poskytnutá částka (Kč) Český svaz mentálně postižených sportovců světové hry sporotovců v Liberci DD Horní Planá výukové programy pro děti z DD Horní Planá z eko centra Šípek Nadační fond Mateřinka podpora fondu TJ Sokol Kněžice mažoretky SONS - Kladno náklady na autobus - rekreační pobyt pro postižené Divadlo neslyším účast na světovém festivalu OS Cestou Vůle Kdo si hraje, nezlobí Město Prachatice Slavnosti zlaté solní stezky Sportovní klub neslyšících BRNO MČR v beachvolejbalu neslyšících - nafukovací lehátka Centrum pro zdravotně postižené porpora postižených sportovců Krajský DD vybavení zahrady MŠ a ZŠ Kyjov kuchyňka pro postižené Domov Blahoslavené Bronislavy rekonstrukce výtahu Hospic Anežky České podpora sdružení Klub rodičů a přátel DC v Kladně nákup pomůcek pro stacionář Zvoneček Speciální škola Daneta podpora postižených Máte otevřeno? asistence pro postižené děti Domov Sv. Karla Bartolomějského Plenkové kalhoty OS cesta slunce a dětí rehabilitační pomůcky OS Dílny tvořivosti podpora lidí po poranění mozku Diakonie Českobratrské církve evangelické pomoc pro postižené Arkáda - sociálně prychologické centrum program pět P Domov pro osoby se zdravotním postižením vybavení místnosti Nadační fond středních škol pro tělesně postižené sportovní kurz Asociace rodičů a přátel postižených dětí vybavení místnosti Společnost pro pomoc sluchově postiženým dětem rodinná dovolená pro postižené děti Český červený kříž Světový den ČČK Společnost pro mukopolysacharidosu podpora nemocným dětem OS Adra Hračky a pomůcky pro nemocné děti ve FN Osrava Farní charita Náchod podpora sdružení ZŠ a MŠ speciální polohovací postel a kolo pro postižené Rehabilitační ústav Kladruby 3x rehabilitační ergometr ALKA ops Hipoterapie pro postižené Gymnázium Vodňany pomoc zákům se specifickými vývojovými poruchami učení ASK Elna Počerady Evropský pohár v ruční cykllistice SK Spastic Tricykl podpora handicapovaných sportovnců EWSC LITA SPORT Praha o.s. přestavba elektrických vozíků na závodní MŠ Kyjov pro zdravotně handicapované děti Prátelé DD Chomutov letní tábor pro děti ZŠ Moravský Krumlov plavání pro postižené děti ZŠ speciální v Bystřici pod Hostýnem kanisterapie pro postižené žáky Stolní tenis vozíčkářů zápisné na závody v Itálii Handbike ČR podpora R. Civiše Český svaz mentálně postižených sportovců světové hry sporotovců v Liberci - cestovní kufry v hodnotě 25tis ZŠ Opava škola pro zrakově postižené - PC učebna Společnost pro podporu lidí s postižením nákup auta

6 8 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Společenská odpovědnost 9 Žadatel Předmět grantu poskytnutá částka (Kč) SK Akáda Jánské Lázně monoski - lyže pro účastníky Evropského poháru OS Pochodeň sociálně terapeutické dílny Domov Sue Ryder elektrický zvedák pro imobilní klienty MŠ Žabovřesky zakoupení venkovního hracího prvku pro děti z DD Oblastní charita Červený kostelec signalizační zařízení ZŠ Znojmo vybavení centra pro autisty Úsvit lůžka a ortopedické matrace Tandem team podpora volnočasových aktivit pro zrakově postižené Hospicové hnutí Vysočina vzdelávání pracovního týmu B.P.T spol. s r.o. podpora organizace Klub Hornomlýnská - asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR podpora sdružení ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek-Místek podpora sdružení Lékořice, o.s. zaměstnávání rodičů těžce nemocných Speciální škola canisterapie pro postižené žáky Svaz tělesně postižených v ČR plavání pro postižené DD Milovice Mikulášská SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené interaktivní tabule, nábytek Dobrovolnická organizace ELFUN Klíčové místo v dobročinných aktivitách GE má organizace GE Volunteers ELFUN, která sdružuje dobrovolníky z řad zaměstnanců a jejich prostřednictvím pomáhá v nejrůznějších oblastech a místech po celém světě. V České republice byla organizace GE Volunteers ELFUN založena již v roce V roce 2009 se uskutečnilo celkem Pravidelné akce: Pečení 10x (poslední pondělí v měsíci) Při pravidelném prodeji dobrot upečených zaměstnanci se vybralo celkem Kč, které byly darovány organizaci Pomocná tlapka na výcvik asistenčních psů a ZOO v Liberci. 85 akcí, na kterých strávilo 425 dobrovolníků do- hromady 6030 hodin. Odběr krve 5x Během tří hromadných odběrů v Praze a dvou v Ostravě Cílem sdružení je podporovat společnost, ve které žijeme darovalo krev 166 dobrovolníků. a podnikáme, ve čtyřech hlavních oblastech: děti a vzdělání, znevýhodnění spoluobčané, senioři a životní prostředí. Dobrovolníci z řad zaměstnanců GE Money se věnují desítkám aktivit, např.: organizovanému dárcovství krve, Veselá škola 4x Akce, které proběhly v Brně, Praze, Březhradě a Smiřicích, měly za cíl rozveselit prostředí vybraných škol a školek. obnově lesních porostů na Pálavě, zábavnému a vzdělávacímu programu v základních školách. Vánoční dárky Dětem z 14ti dětských domovů jsme předali přes 500 dárků v celkové hodnotě přes Kč. Cause Related Marketing Jedná se o nový způsob spolupráce mezi firmami a neziskovými organizacemi. Podstatou této strategie komunikace firemního dárcovství je efektivní spojení značky a jména firmy s dobrou věcí. Využívány jsou přitom marketingové principy a techniky. Tento způsob spolupráce využila naše společnost v rámci projektu s organizací UNICEF. I v roce 2009 jsme pokračovali ve spolupráci s organizací UNICEF, která byla navázána v květnu roku V rámci této spolupráce podporuje GE Money Bank projekt Voda dává život, a to formou padesátikorunových příspěvků za každé jednotlivé konto Dětský Génius, které si u nás klienti založí. Cílem projektu Voda dává život je umožnit dětem v rozvojových zemích přístup k pitné vodě. Za rok 2009 věnovala banka tímto způsobem UNICEFU Kč. Celkový přehled dobročinných aktivit GE Money Bank v ČR v roce 2009 Tento přehled vyobrazuje celkovou částku, kterou jsme v loňském roce věnovali znevýhodněným dětem a dospělým v České republice, a to formou jak věcných darů a finančních příspěvků, tak i formou dobrovolnické práce. K výpočtu této částky byla použita metodika LBG. Jedná se o komplexní, jednotný a standardizovaný systém měření efektivity firemního dárcovství a CSR, jenž přesně vyčísluje prostředky vynaložené na dárcovské aktivity i účinky jejich dopadu. Podpořený subjekt/projekt podpora v Kč Program podpory potřebným finanční dary GE Volunteers ELFUN dobrovolnická organizace zaměstnanců dobrovolnická práce zaměstnanců (LBG metodika) manažerské náklady (LBG metodika) věcné dary o.s. AISIS projekt Rozumíme penězům UNICEF projekt Nezávadná voda vánoční dárky od zaměstnanců pro děti a dospělé v ústavech soc. péče Celkem

7 10 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Obchodní výsledky regulovaného konsolidačního celku 11 OBCHODNÍ VÝSLEDKY REGULOVANÉHO KONSOLIDAČNÍHO CELKU

8 12 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Základní údaje o regulovaném konsolidačním celku 13 Obchodní výsledky GE Money Bank, a.s., řídící osoby regulovaného konsolidačního celku Počet klientů celkem Počet depozitních účtů Meziroční změna 9,3 % Meziroční změna 11,3 % ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGULOVANÉM KONSOLIDAČNÍM CELKU Počet debetních platebních karet Meziroční změna 9,4 % Počet obchodních míst banky Meziroční změna 2,7 % Počet bankomatů Meziroční změna 4,5 % Základní údaje o GE Money Bank, a.s. (odpovědná banka sestavující regulovaný konsolidační celek GE Money Česká republika) k 31. prosinci 2009 obchodní firma: GE Money Bank, a.s. sídlo: Vyskočilova 1422/1a, Praha 4-Michle IČO: právní forma: akciová společnost datum zápisu: 9. června 1998 datum poslední změny: (změna ve složení dozorčí rady) základní kapitál: Kč. splaceno: 100 %

9 14 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Základní údaje o regulovaném konsolidačním celku 15 Druh, forma, podoba emitovaných akcií s uvedením jmenovité hodnoty: 510 ks zaknihovaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč. Dozorčí rada banky Funkce Ve funkci od Robert Charles Green Předseda dozorčí rady Aleš Blažek Člen dozorčí rady Pavel Zídek Člen dozorčí rady volený zaměstnanci Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných cenných papírů, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie: GE Money Bank, a.s. nevlastní žádné vlastní akcie ani podobné cenné papíry. Představenstvo banky Funkce Ve funkci od Peter Ronald Herbert Předseda představenstva Christoph Glaser Člen představenstva Brett Matthew Belcher Člen představenstva Rajesh Ramakrishna Gupta Člen představenstva Počet zaměstnanců přepočtený (k ): Údaje o zvýšení základního kapitálu: navýšení základního kapitálu o Kč. Centrála 964 zaměstnanců Obchodní místa zaměstnanců Celkem zaměstnanců (konsolidovaný údaj 3 397) Počet obchodních míst banky (k ): 225

10 16 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Základní údaje o regulovaném konsolidačním celku 17 Údaje o akcionářích regulovaného konsolidačního celku Přehled o činnostech regulovaného konsolidačního celku Údaje o konečných akcionářích banky s kvalifikovanou účastí GE Capital International Holdings Corporation, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké 100 % podíl (přímý či nepřímý) na hlasovacích právech 100 % přímý či nepřímý podíl na základním kapitálu společností v rámci regulovaného konsolidačního celku Předmět podnikání: Zakládání dceřiných společností se sídly mimo Spojené státy americké, výkon práv související s existencí příslušných majetkových účastí a poskytování peněžních prostředků těmto společnostem ve formě úvěrů nebo jinak.. Přehled činností vyplývajících z licence 1. přijímání vkladů od veřejnosti 2. poskytování úvěrů 3. investování do cenných papírů na vlastní účet 4. finanční pronájem (finanční leasing) 5. platební styk a zúčtování 6. vydávání a správa platebních prostředků 7. poskytování záruk 8. otevírání akreditivů 9. obstarávání inkasa 10. poskytování investičních služeb zahrnující: doplňkovou investiční službu podle 4 odst. 3 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků 11. finanční makléřství 12. výkon funkce depozitáře 13. směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) 14. poskytování bankovních informací 15. obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: obchodování na vlastní účet s devizovými hodnotami a se zlatem obchodování na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně a se zlatem 16. pronájem bezpečnostních schránek 17. činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci GE Money Bank, a.s.. Přehled základních činností a služeb, které banka skutečně vykonává: V korunové oblasti: 1. zřizování a vedení korunových běžných, termínovaných a spořících účtů a s tím související služby 2. šeková služba 3. vkladové knížky 4. tuzemské dokumentární akreditivy a inkasa 5. úvěrové a obchodní služby (úvěry podnikatelské, spotřební, hypoteční) 6. směnečné služby 7. bankovní záruky 8. odkup pohledávek 9. finanční leasing (financování vozidel) V devizové oblasti: 1. zřizování a vedení devizových běžných a termínovaných účtů 2. směnárenské služby 3. zahraniční dokumentární akreditivy a inkasa 4. hladké platy 5. šekové služby 6. bankovní záruky 7. směnečné služby 8. poskytování úvěrů 9. factoring, forfaiting Ostatní produkty a služby: 1. karetní služby (podle typů karet) 2. informační a poradenské služby 3. poskytování bankovních informací 4. výměna bankovek a mincí Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo příslušným orgánem omezeno, dočasně pozastaveno nebo zastaveno: žádné

11 18 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Orgány vedení regulovaného konsolidačního celku 19 ORGÁNY VEDENÍ REGULOVANÉHO KONSOLIDAČNÍHO CELKU

12 20 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Orgány vedení regulovaného konsolidačního celku 21 Dozorčí rada, představenstvo a vedení GE Money Bank, a.s. Informace o členech dozorčí rady Dozorčí rada banky Funkce Ve funkci od Robert Charles Green Předseda dozorčí rady Aleš Blažek Člen dozorčí rady Pavel Zídek Člen dozorčí rady volený zaměstnanci Představenstvo banky Funkce Ve funkci od Peter Ronald Herbert Předseda představenstva Christoph Glaser Člen představenstva Brett Matthew Belcher Člen představenstva Rajesh Ramakrishna Gupta Člen představenstva Divize Ředitel divize Funkce Ve funkci od Kancelář generálního ředitele Peter Ronald Herbert Chief Executive Officer Distribuce Christoph Glaser Chief Distribution Officer Řízení rizik Brett Matthew Belcher Chief Risk Officer Finanční Rajesh Ramakrishna Gupta Chief Financial Officer Komerční bankovnictví Jiří Báča Chief Commercial Banking Officer Personální Niamh Hegarty Chief Human Resources Officer Právní & Compliance Tomáš Černý Chief Legal & Compliance Officer Marketing & Strategie Ian Forrest Chief Marketing & Strategy Officer Informační Systémy Petr Beneš Chief Information Officer Provozní (Operations) Jonas Hasselrot Chief Operations Officer Produkty Wade Udell Robison Chief Products Officer Interní Audit Thomas Broadhurst Dodd Senior Internal Audit Manager Robert Charles Green vystudoval na University of Maryland v USA. Do GE nastoupil v roce 1990 v rámci finančního manažerského programu a poté zastával řadu manažerských pozic jako např. Vice President & manager GE Capitaľs audit staff, Chief Financial Officer společnosti GE Healthcare ve Velké Británii a Chief Financial Officer GE Money - Americas. V současné době působí na pozici Vice President & Chief Financial Officer GE Capital Global Banking a od je členem dozorčí rady GE Money Bank, a.s. Aleš Blažek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 1998 nastoupil jako koncipient v advokátní kanceláři White & Case. Od roku 2000 pracoval jako ředitel právního oddělení Citibank v Praze, v roce 2002 se stal ředitelem právního oddělení Citibank pro střední a východní Evropu. V roce 2004 odešel do Londýna, kde zastával pozici zástupce ředitele právního oddělení pro region EMEA v Citigroup. V GE Money působí od roku 2007 ve funkci ředitele právního oddělení pro střední a východní Evropu. Současně je členem České advokátní komory. Pavel Zídek vystudoval ČVUT v Praze a poté několik let pracoval u různých firem jako manažer informačních technologií. V roce 1991 nastoupil do Agrobanky, kde působil na různých pozicích v oddělení informačních technologií. Po akvizici společností GE se stal Senior IT manažerem a později i členem dozorčí rady GE Money Bank, a.s. voleným zaměstnanci banky (zaměstnanci zvolen v roce 2001, 2005 a 2009).

13 22 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Orgány vedení regulovaného konsolidačního celku 23 Informace o členech představenstva a vedení banky Peter Ronald Herbert řady GE rozšířil s více než 30letou zkušeností v mezinárodním bankovnictví, kterou získal převážně během svého působení ve skupině Barclays Bank. Zastával zde mimo jiné funkci generálního ředitele Barclaycard International, kterou dokázal pozvednout doslova z nuly na post předního hráče trhu, nebo pozici finančního ředitele bankovní divize Barclays UK. Byl také ředitelem pro strategii skupiny Barclays Bank a vykonával řadu dalších významných pozic v korporátním a retailovém bankovnictví. Před svým nástupem do GE Money Bank, a. s. se jako zástupce generálního ředitele skupiny National Bank of Kuwait zaměřoval na strategii růstu banky v regionu Blízkého východu a severní Afriky. Od 26. června 2008 je generálním ředitelem a od 10. července 2008 je zároveň i předsedou představenstva GE Money Bank, a.s. Christoph Glaser vystudoval Čínskou univerzitu v Hong Kongu, poté ekonomiku na Svobodné univerzitě v Berlíně a lingvistiku na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Do GE nastoupil v roce 1997 v rámci Programu rozvoje evropských manažerů. Od roku 1999 zastával pozici Executive Audit Manager v korporátním auditu GE. Během své více než desetileté kariéry v GE nasbíral řadu zkušeností na mnoha světových trzích působil v například v Německu, USA, Rusku, Velké Británii či Japonsku. Od prosince 2004 působil na pozici finančního ředitele GE Money Bank, a.s., a od února 2009 zastává nově vytvořenou pozici ředitele distribuce. Od roku 2005 je také členem představenstva GE Money Bank, a.s. Brett Matthew Belcher je bakalářem věd (BS) v oboru tranzitivních ekonomik a držitelem titulu MBA z univerzity v Pittsburghu. Svou kariéru zahájil ve Spojených státech amerických, kde působil 7 let v rámci úřadu pro dohled nad podnikáním. Do České republiky přišel v roce 1997 jako viceprezident Citigroup pro analýzu a správu rizik. Později povýšil do funkce manažera rizik pro osobní bankovnictví v ČR. Předtím, než nastoupil do GE, pracoval Brett dva roky pro Raiffeisenbank jako ředitel rizik pro Českou republiku. Rovněž pomohl Raiffeisen zavést řízení rizik v osobním bankovnictví na Ukrajině. V roce 2006 začal pracovat pro jednu z finančních divizí GE jako manažer rizik pro osobní bankovnictví v regionu střední a východní Evropy. Od září 2007 je ředitelem řízení rizik GE Money Bank, a.s., a od prosince 2007 je i členem představenstva GE Money Bank, a.s. Rajesh Ramakrishna Gupta získal titul bakalář obchodu na univerzitě v Mumbai, Indie, a také absolvoval Institute of Cost and Works Accountants v Indii. Do společnosti General Electric přišel v roce 1994 v rámci programu finančního managementu a pracoval v joint venture Godrej-GE Appliances v Indii. Od té doby ve společnosti působil na mnoha různých pozicích v sektoru financí, v GE Capital ve Stamfordu, USA, a v Londýně, Spojené království. Do GE Money Bank, a. s., přestoupil z GE Money v Londýně, kde působil na pozici finančního ředitele sekce Global Business Development. Od února 2009 působí na pozici Chief Financial Officer společnosti GE Money Bank, a. s. Jiří Báča disponuje bohatými zkušenosti jak z retailového, tak z komerčního bankovnictví. V oboru působí více než patnáct let. Svou bankovní kariéru zahájil v Komerční bance, kde strávil pět let na různých pozicích jak v retailovém, tak korporátním bankovnictví. Poté pět let působil v HVB Bank, kde zastával řadu stále odpovědnějších funkcí, včetně pozice vedoucího divize pro komerční klienty nebo ředitele distribuce. V roce 2005 odešel do Citibank, kde byl jmenován do představenstva banky. Jako ředitel prodeje a distribuce zde odpovídal jak za retail, tak za distribuci pro malé a střední podniky (SME). Po krátkém pobytu na Ukrajině, kde pracoval pro finanční skupinu PPF, se vrátil do Prahy a stanul v čele mbank. Od 5. října 2009 zastává pozici ředitele komerčního bankovnictví GE Money Bank, a.s. Niamh Hegarty vystudovala University College v Dublinu se zaměřením na cizí jazyky a v roce 1989 získala univerzitní titul bakaláře. V roce 1995 získala na Trinity College v Dublinu titul MBA. Dříve, než nastoupila k GE, pracovala na různých pozicích v Dunnes Stores a pro společnosti Ann O Brien Personnel Consultants a Quaestus Management Consultants v Irsku, převážně v oblastech marketingu a lidských zdrojů. V roce 1996 začala pracovat pro společnost GE Plastics a postupně zastávala různé funkce v oddělení lidských zdrojů. V roce 2004 byla jmenována manažerkou lidských zdrojů společnosti GE Advanced Materials Americas a od července 2005 je ředitelkou divize lidských zdrojů GE Money Bank, a.s. Tomáš Černý je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a také řady studijních pobytů ve Velké Británii. Před příchodem do GE Money Bank, a.s. působil Tomáš Černý pět let v pražském zastoupení mezinárodní advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges. Zaměřoval se zde zejména na oblast obchodního práva, bankovnictví a fúzí a akvizic. Před nástupem do Weil, Gotshal & Manges pracoval Tomáš dva roky v poradenské společnosti Deloitte & Touche a také v mezinárodní advokátní kanceláři Clifford Chance. Od dubna 2005 zastával pozici ředitele právního oddělení a od února 2009 je ředitelem divize právní a compliance GE Money Bank, a.s. Ian Forrest absolvoval Fakultu ekonomie Kalifornské univerzity v Los Angeles a Fakultu managementu P. F. Druckera v Claremontu. Je držitelem titulu MBA. V oblasti marketingu pracuje již 12 let, má zkušenosti především s produktovým marketingem a produktovým managementem u významných společností jako jsou Johnson & Johnson, Newell Rubbermaid a Verizon. Od května 2007 je ředitelem marketingu v GE Money Bank, a.s. Petr Beneš je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, kde po vystudování mezinárodního obchodu získal titul inženýra, a studoval také Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Před nástupem do GE pracoval 3 roky pro společnost DHL a 7 let ve společnosti Accenture na různých bankovních projektech ve střední Evropě. Do GE nastoupil v roce 2002 jako projektový manažer odpovědný za implementaci nových bankovních systémů, od roku 2004 působil jako projektový IT manažer GE Money Bank v Thajsku. Od května 2006 je ředitelem informačních technologií GE Money Bank, a.s. Současně je členem Obecního zastupitelstva. Jonas Hasselrot dříve pracoval jako vedoucí stockholmského Cestovního centra společnosti American Express. Řídil přes 100 obchodních zástupců a odpovídal přímo za hospodářské výsledky centra, které má 40% podíl na trhu v celé Skandinávii. Následně pak pracoval jako ředitel zákaznických služeb této společnosti pro Benelux a Skandinávii, kdy odpovídal za kompletní řadu procesů od služeb zákazníkům, udržení zákazníků, cross-sell nových produktů stávajícím zákazníkům, schvalování úvěrů až po vymáhání splátných pohledávek. Od května 2003 je ředitelem provozu GE Money Bank,a.s. Wade Udell Robison vystudoval mezinárodní finance na Brigham Young University v severoamerickém Utahu. Má hluboké znalosti z oblasti bankovních a finančních služeb, které získal při svém dlouholetém působení v bankovní slupině Citigroup, kde zastával řadu manažerských pozic. V roce 1997 nastoupil jako manažer pobočky v USA, dále v roce 2000 přešel na pozici produktového manažera v maďarské Citibank a v následujících letech zastával pozice Country Business Managera a Head of Assets v Maďarsku, Rumunsku a Polsku. Od dubna 2009 zastává pozici ředitele produktů GE Money Bank, a.s. Thomas Broadhurst Dodd vystudoval Manchesterskou metropolitní univerzitu a Warwickovu univerzitu ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Je držitelem titulu MBA. Má zároveň kvalifikacifinančníhoporadce.jevelmizkuše - ný zejména v oblasti mezinárodního bankovnictví a auditu. Před nástupem do GE Money Bank, a.s. byl odpovědný za provádění inspekcí bank pro centrální banku Spojených Arabských Emirátů. Od května 2007 nastoupil na pozici Senior manažera Interního auditu v GE Money Bank, a.s. Současně je členem českého Klubu ředitelů interních auditů.

14 24 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Zpráva představenstva 25 Organizační schéma Board of Directors P.R. Herbert, C. Glaser, B.M. Belcher, R. R. Gupta Supervisory Board R. C. Green, A. Blažek, P. Zídek ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Chief Executive Officer P. R. Herbert Internal Audit Department Senior Internal Audit Manager T. B. Dodd Distribution Division Chief Distribution Officer C. Glaser Risk Division Chief Risk Officer B.M. Belcher Finance Divison Chief Financial Officer R. R. Gupta Commercial Banking Division Chief Commercial Banking Officer J. Báča Human Resources Division Chief Human Resources Officer N. Hegarty Legal & Compliance Division Chief Legal & Compliance Officer T. Černý Marketing & Strategy Division Chief Marketing & Strategy Officer I. Forrest Information Technologies Division Chief Information Officer P. Beneš Operations Division Chief Operations Officer J. Hasselrot Products Division Chief Products Officer W. Robison Zpráva představenstva o obchodní činnosti a stavu majetku V roce 2009 GE Money Bank, a.s., pokračovala ve své obchodní strategii poskytování komplexních finančních služeb jednotlivcům i malým a středním podnikům v duchu založeném na jednodušším, přehlednějším a přínosnějším přístupu ke klientovi.

15 26 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Zpráva představenstva 27 Konsolidované hospodářské výsledky a vybrané ekonomické ukazatele (podle českých účetních standardů) Čistý zisk (tis. Kč) Meziroční změna -28,4 % Na základě změn ve struktuře řízení ve společnostech GE Money v České republice se řídicí osobou nového regulovaného konsolidačního celku ( RKC ) Celková výše vlastního kapitálu ke konci roku 2009 dosáhla 22,7 mld. Kč a silná kapitálová přiměřenost ve výši 16,9 % je i nadále jednou z nejvyšších na trhu. Provozní zisk (tis. Kč) Meziroční změna 11,8 % k 3. prosinci 2009 stala společnost GE Money Bank, a.s. (GEMB). Ostatní subjekty v rámci RKC jsou GE Money Multiservis, a.s. (GEMM) a GE Money Auto, a.s. (GEMA). V roce 2009 GE Money Bank, a.s. investovala do zřízení a otevření šesti nových obchodních míst a nákupu 27 nových bankomatů. Banka k eviduje Závazky vůči klientům (tis. Kč) Meziroční změna 51,3 % Celkový objem úvěrů klientům vzrostl o 14 % na 105 mld. Kč (konsolidovaný údaj: 120 mld. Kč). Nezajiš- srovnatelný počet zaměstnanců, a to Úvěry klientům bez vlivu OP (tis. Kč) těné úvěry poskytnuté bankou narostly o 14,2 % na téměř 41 mld. Kč. Objem nesplacených hypotečních úvěrů k 31. prosinci 2009 činil 24,6 mld Kč a úvěry malým a středním firmám dosáhly téměř 29 mld. Kč. Kreditní karty a auto půjčky ve výši 16,5 mld. Kč představují vět- Představenstvo GE Money Bank, a. s. je spokojeno s výsledky regulovaného konsolidačního celku za rok 2009, které byly dosaženy v těžkém ekonomickém prostředí, a rádo by všem zaměstnancům poděkovalo za jejich úsilí. Vlastní kapitál (tis. Kč) Meziroční změna 14,1 % Meziroční změna -5,2 % šinu celkových aktiv společností GE Money Multiservis, a.s. a GE Money Auto, a.s. Aktiva celkem (tis. Kč) Úvěrové ztráty se ve srovnání s rokem 2008 více než zdvojnásobily, což bylo zapříčiněno zvyšující se nezaměstnaností a pomalejším ekonomickým růstem v České republice v roce Pokračovali jsme v obezřetném řízení úvěrových rizik a ke konci roku 2009 činily opravné položky banky na pokrytí nesplácených úvěrů (úvěry po splatnosti déle než 90 dní) více než 80 %. K 31. prosinci 2009 dosáhly klientské vklady téměř 109 mld. Kč, což je meziroční nárůst o 51,3 %. Růst byl především výsledkem vyšších vkladů fyzických osob, které meziročně vzrostly o více než 100 %, na téměř 71 mld. Kč. Peter Ronald Herbert předseda představenstva Christoph Glaser člen představenstva Brett Matthew Belcher člen představenstva Rajesh Ramakrishna Gupta člen představenstva Kapitálová přiměřenost Meziroční změna 36,9 % Meziroční změna -14,8 % ,90 % 19,07 % 19,84 % konsolidované * Meziroční změna Tier ,22% Tier % Využitý Tier n/a Souhrnná výše všech odčitatelných položek ,00% Souhrnná výše regulatorního kapitálu (tis. Kč) ,21% Splacený základní kapitál v OR (tis. Kč) ,00% Povinné rezervní fondy (tis. Kč) ,00% Emisní ážio (tis. Kč) ,00% Nerozdělený zisk z předchozích období (tis. Kč) ,75% Nehmotný majetek jiný než goodwill (tis. Kč) ,74% Menšinové podíly (tis. Kč) % Kapitálový požadavek celkem ,82% Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku ,27% Kapitálový požadavek k tržnímu riziku ,00% Kapitálový požadavek k operačnímu riziku ,45% Počet zaměstnanců ,96% * S ohledem na datum vzniku regulovaného konsolidačního celku meziroční změna porovnává hospodářské výsledky GE Money Bank, a.s.

16 28 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Vybrané ekonomické ukazatele 29 Hospodářské výsledky a vybrané ekonomické ukazatele GE Money Bank, a.s. jako ovládající osoby regulovaného konsolidačního celku (podle českých účetních standardů) VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE Čistý zisk na zaměstnance (tis. Kč) Aktiva na zaměstnance (tis. Kč) Správní náklady na zaměstnance (tis. Kč) Meziroční změna -27,0 % Meziroční změna 39,7 % Meziroční změna 1,0 % Rentabilita průměrných aktiv 1,73 % 3,18 % Meziroční změna -45,6 % Rentabilita průměrného regulatorního kapitálu Meziroční změna -29,1 % 10,76 % 15,17 % * vzhledem k datu vzniku regulovaného konsolidačního celku jsou poměrové ukazatele uvedeny pouze za společnost GE Money Bank, a.s.

17 30 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Vybrané ekonomické ukazatele 31 Základní finanční ukazatele (podle českých účetních standardů) Celková aktiva (mil. Kč) * Pokles oproti roku 2001 byl způsoben změnou účetní metodiky dané ČNB Počet zaměstnanců * *** *** Čistý zisk (mil. Kč) Kapitálová přiměřenost (%) ,74 24,03 23,41 23,18 21,55 19,84 19, *** *** Závazky vůči klientům (mil. Kč) ** Včetně položky související s úvěrovou smlouvou poskytnutou mateřskou společností GE Capital International Holdings Corporation, v rámci které banka čerpala k 31. prosinci 2008 úvěr ve výši 4,5 mld. ( : 5 mld.). K 31. prosinci 2009 banka tento úvěr splatila v plné výši ** 2008** 2009 *** Počet obchodních míst *** *** Čísla k 31. prosinci 2009, resp. za rok 2009 představují konsolidované údaje. Předcházející roky představují pouze samostatné údaje za GE Money Bank, a.s.

18 32 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Výhled na rok VÝHLED NA ROK 2010 Většina komentátorů očekává, že ekonomické oživení bude pomalé a i když tento názor sdílíme, jsme přesto velmi optimističtí co se týče českého trhu, dlouhodobých perspektiv naší banky a našich klientů.

19 34 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Zpráva dozorčí rady 35 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY V roce 2010 se proto i dále soustředíme na realizaci naší dlouhodobé strategie, budeme stavět na našich historicky silných stránkách v úvěrování a poskytovat širší nabídku výjimečně jednoduchých a srozumitelných produktů a služeb klientům z řad fyzických osob i podnikatelů. Budeme také pokračovat v rozšiřování sítí našich obchodních míst a bankomatů. Tyto investice nás dobře připravují na růst tak, jak se bude hospodářské prostředí zlepšovat. Naše finanční síla ve spojení s inovativními produkty a špičkovým řízením rizika nás dobře připravují na to, abychom čelili problémům spojeným s obtížným ekonomickým prostředím, před kterými stojí čeští spotřebitelé a podniky v roce Jsem si jist, že tyto problémy zvládneme a že se staneme ještě silnějším hráčem na českém bankovním trhu. Současně s tím budeme pečlivě řídit naši každodenní činnost. Budeme zvláště dbát na to, aby naše postupy při úvěrování byly i nadále obezřetné a aby byly v souladu s naší filozofií odpovědného úvěrování. Peter R. Herbert Generální ředitel a předseda představenstva GE Money Bank, a.s.

20 36 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Výrok auditora ke konsolidované výroční zprávě 37 Dozorčí rada plnila své úkoly v souladu s legislativou České republiky, stanovami banky a svým jednacím řádem. Představenstvo GE Money Bank, a.s. jí poskytlo pro tuto kontrolní činnost veškeré podklady a informace. VÝROK AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ VÝROČNÍ ZPRÁVĚ Dozorčí rada projednala výsledky činnosti banky a regulovaného konsolidačního celku za rok 2009 tak, jak jsou zobrazeny v účetní závěrce, včetně přílohy ověřené auditorem (KPMG), a přijala závěr, který předkládá valné hromadě společnosti: Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok Robert Charles Green, předseda dozorčí rady Aleš Blažek, člen dozorčí rady Pavel Zídek, člen dozorčí rady volený zaměstnanci

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GE Money Bank 2 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Úvodní slovo 1 Obsah 1 Úvodní slovo 5 Společenská odpovědnost 11 Obchodní výsledky regulovaného konsolidačního

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

Aktuální informace o GE Money Bank, a. s.

Aktuální informace o GE Money Bank, a. s. Aktuální informace o GE Money Bank, a. s. k 31. 3. 2011 podle 11a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 GE Money Bank 132 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2010 Úvodní slovo generálního ředitele 1 Obsah 1 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Hospodářské výsledky

Více

Aktuální informace o GE Money Bank, a. s.

Aktuální informace o GE Money Bank, a. s. Aktuální informace o GE Money Bank, a. s. k 30. 9. 2008 podle 11a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená obecně prospěšné společnosti

Více

Aktuální informace o GE Money Bank, a. s.

Aktuální informace o GE Money Bank, a. s. Aktuální informace o GE Money Bank, a. s. k 31. 3. 2009 podle 11a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Aktuální informace o GE Money Bank, a. s.

Aktuální informace o GE Money Bank, a. s. Aktuální informace o GE Money Bank, a. s. k 30. 6. 2010 podle 11a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

GE Money Multiservis Výroční zpráva 2008. Obsah

GE Money Multiservis Výroční zpráva 2008. Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 2 GE Money Multiservis Výroční zpráva 2008 Obsah 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami GE Money

Více

Organizační kancelář Cz, s.r.o.

Organizační kancelář Cz, s.r.o. V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5 235 310 239 DIČ: CZ26415666 www.ok-cz.cz Č. reg. MOS v Praze, odd.c, vl. 80453 kancelar@ok-cz.cz ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA číslo 10 / 2009 O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ

Více

V. ZPRÁVA AUDITORA Consultas - Audit s.r.o. Osvědčení KAČR č. 087 Zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25668 IČO: 60469081 Sídlo: Luhovská 1732/9, 182 00 Praha 8 Kancelář: Lidická 20, 150 00

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Aktuální informace. o GE Capital Bank, a.s.

Aktuální informace. o GE Capital Bank, a.s. Aktuální informace o GE Capital Bank, a.s. k 30.9.2003 Zpracováno na základě opatření ČNB č.1 ze dne 10.7.2002 V Praze dne 10. listopadu 2003 Obsah: 1. Základní údaje o bance 2 2. Přehled o činnostech

Více

Aktuální informace. o GE Capital Bank, a.s.

Aktuální informace. o GE Capital Bank, a.s. Aktuální informace o GE Capital Bank, a.s. k 31.3.2003 Zpracováno na základě opatření ČNB č.1 ze dne 10.7.2002 V Praze dne 15. května 2003 Obsah: 1. Základní údaje o bance 2 2. Přehled o činnostech banky

Více

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení

Více

Aktuální informace. o GE Capital Bank, a.s.

Aktuální informace. o GE Capital Bank, a.s. Aktuální informace o GE Capital Bank, a.s. k 30.6.2003 Zpracováno na základě opatření ČNB č.1 ze dne 10.7.2002 V Praze dne 15. srpna 2003 Obsah: 1. Základní údaje o bance 2 2. Přehled o činnostech banky

Více

Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti Český Aeroholding, a.s. Se sídlem: Jana Kašpara 1069/1, 160

Více

Aktuální informace o GE Money Bank, a. s.

Aktuální informace o GE Money Bank, a. s. Aktuální informace o GE Money Bank, a. s. k 31. 3. 2012 podle 11a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Aktuální informace o GE Money Bank, a.s.

Aktuální informace o GE Money Bank, a.s. Aktuální informace o GE Money Bank, a.s. k 30. 9. 2006 Zpracováno na základě opatření ČNB č. 1 ze dne 30. 12. 2003 Zveřejněno v Praze dne 10. listopadu 2006 Obsah: 1. Základní údaje o bance 2 2. Přehled

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Se sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5a, Hlubočepy, 152 00

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Aktuální informace o GE Money Bank, a. s.

Aktuální informace o GE Money Bank, a. s. Aktuální informace o GE Money Bank, a. s. k 30. 9. 2011 podle 11a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

Aktuální informace. o GE Capital Bank, a.s.

Aktuální informace. o GE Capital Bank, a.s. Aktuální informace o GE Capital Bank, a.s. k 31.12.2003 Zpracováno na základě opatření ČNB č.1 ze dne 10.7.2002 V Praze dne 19. března 2004 Obsah: 1. Základní údaje o bance 2 2. Přehled o činnostech banky

Více

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

Aktuální informace o GE Money Bank, a.s.

Aktuální informace o GE Money Bank, a.s. Aktuální informace o GE Money Bank, a.s. k 31. 12. 2006 Zpracováno na základě opatření ČNB č. 1 ze dne 30. 12. 2003 Zveřejněno v Praze dne 15. března 2007 Obsah: 1. Základní údaje o bance 2 2. Přehled

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora Tel.: +420 541 235 273 Fax: +420 541 235 745 www.bdo.cz BDO CA s. r. o. Marie Steyskalové 14 Brno 616 00 Zpráva nezávislého auditora Akcionářům společnosti Elektromont Brno, akciová společnost Výrok auditora

Více

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s.

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s. THIS DOCUMENT IS A NON-BINDING CZECH TRANSLATION OF THE SIGNED ENGLISH ANNUAL REPORT. IN CASE OF ANY DISCREPANCY BETWEEN THE ENGLISH AND THE CZECH VERSION, THE ENGLISH VERSION SHALL PREVAIL. Zpráva nezávislého

Více

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

Aktuální informace o GE Money Bank, a.s.

Aktuální informace o GE Money Bank, a.s. Aktuální informace o GE Money Bank, a.s. k 30.6. 2005 Zpracováno na základě opatření ČNB č.1 ze dne 30.12.2003 Zveřejněno v Praze dne 12. srpna 2005 Obsah: 1. Základní údaje o bance 2 2. Přehled o činnostech

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy ke standardu ISA 720 ODPOVĚDNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (účinná od 24. listopadu

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2016 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Aktuální informace o GE Money Bank, a. s.

Aktuální informace o GE Money Bank, a. s. Aktuální informace o GE Money Bank, a. s. ke 30. 6. 2013 podle 11a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Aktuální informace o GE Money Bank, a.s.

Aktuální informace o GE Money Bank, a.s. Aktuální informace o GE Money Bank, a.s. k 30. 6. 2007 Zpracováno na základě opatření ČNB č. 1 ze dne 30. 12. 2003, ve znění opatření ČNB č. 9 ze dne 22. 12. 2004 a opatření ČNB č. 2 ze dne 15. 3. 2007

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Název společnosti: VOP CZ, s.p. Sídlo společnosti: IČO: 000 00 493 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA za rok 2015 Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového

Více

GE Money Bank. Výroční zpráva 2007 PŮJČKY HYPOTÉKY ÚČTY KARTY. GE Money Bank. VALID THRU 00/00/ Vaclav Novak

GE Money Bank. Výroční zpráva 2007 PŮJČKY HYPOTÉKY ÚČTY KARTY. GE Money Bank. VALID THRU 00/00/ Vaclav Novak GE Money Bank PŮJČKY HYPOTÉKY ÚČTY KARTY Výroční zpráva 2007 GE Money Bank 5330 6112 12 3456 6 7890 0 5530 VALID THRU 00/00/ Vaclav Novak Obsah: 1 Úvodní slovo Úvodní slovo Obchodní výsledky GE Money Bank,

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení zákona (vyhláška)

Více

Aktuální informace o GE Money Bank, a. s.

Aktuální informace o GE Money Bank, a. s. Aktuální informace o GE Money Bank, a. s. k 30. 9. 2012 podle 11a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Základní údaje k žádosti o licenci podle 4 odst. 1 zákona

Základní údaje k žádosti o licenci podle 4 odst. 1 zákona Základní údaje k žádosti o licenci podle 4 odst. 1 zákona Příloha č. 1 k vyhlášce č. 90/2006 Sb. ÚDAJE O ZALOŽENÉ BANCE 1. Základní identifikace založené banky Sídlo banky Výše Jmenovitá hodnota Počet

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8. Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku

Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8. Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 30. 09. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Aktuální informace o GE Money Bank, a.s.

Aktuální informace o GE Money Bank, a.s. Aktuální informace o GE Money Bank, a.s. k 30. 9. 2007 podle 11a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Classification: GE Internal Distribution: Internal distribution only Access: GE partners OBSAH GE MONEY BANK ZEMĚDĚLSTVÍ & GE Money Bank

Více

WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341

WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341 WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341 Informace o společnosti WEST BROKERS a.s. ke dni 30.6.2008 (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

OBSAH STUDIJNÍ LITERATURA. Mgr.Ludmila Heraltová, LL.M. 1. Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR

OBSAH STUDIJNÍ LITERATURA. Mgr.Ludmila Heraltová, LL.M. 1. Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR BANKOVNÍ PRÁVO 2014 1 OBSAH Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR 2 STUDIJNÍ LITERATURA POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha : Nakladatelství C. H. Beck 2006. SEKERKA, B.

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech ke standardu ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (účinná od 24. listopadu 2014) Aplikační doložku

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL III. ŽÁDOST. 1. Název a adresa správního orgánu Název správního orgánu

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL III. ŽÁDOST. 1. Název a adresa správního orgánu Název správního orgánu Žádost o licenci pro banku/povolení pro družstevní záložnu podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o bankách ) a podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Údaje o pojišťovně. akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, Praha 7 IČ:

Údaje o pojišťovně. akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, Praha 7 IČ: Základní údaje o pojišťovně Údaje o pojišťovně obchodní.firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. právní forma: akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 10 966 Datum zápisu do obchodního

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 OBSAH 1 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Hospodářské výsledky regulovaného konsolidačního celku

Více

MAS Holicko o. p. s. se sídlem v Holicích

MAS Holicko o. p. s. se sídlem v Holicích Z P R Á V A N E Z Á V I S L É H O A U D I T O R A číslo 870/2013 O P R O V E D E N É M A U D I T U AUDITORSKÉM OVĚŘENÍ SPLNĚNÍ DOTAČNÍCH PODMÍNEK ZA ROK 2012 DOTACE V RÁMCI PRV PŘÍJEMCE DOTACE MAS Holicko,

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Základní údaje. Údaje o povinné osobě k 31.12.2008

Základní údaje. Údaje o povinné osobě k 31.12.2008 Údaje o povinné osobě k 31.12.2008 Základní údaje Colosseum, a.s. Akciová společnost Londýnská 59, 120 00 Praha 2 IČ 25 13 34 54 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více