MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 ROK BAROKA XIV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE turistický portál: ČERVENEC SRPEN 2011 Loutkářská Chrudim stále mladá Celostátní přehlídka amatérského loutkářství se dožívá seniorského věku šedesáti let, ale domnívám se, že je to pořád mladá holka, která nestárne, ale vyzrává. Je totiž odrazem vývoje českého amatérského loutkářství. Troufnu si však tvrdit, že nejen amatérského, protože řada původně amatérských loutkářů začala posléze působit v profesionálních divadlech a v nezávislých skupinách a poznamenala vývoj českého loutkového divadla jako celku. O založení LCH rozhodl, inspirován existencí přehlídky amatérských hereckých souborů Jiráskův Hronov, XI. celostátní sjezd divadelních loutkářských pracovníků, který se konal v Chrudimi v roce 1950 a už v roce 1951 se podařilo zorganizovat první ročník přehlídky. Tak vznikl nejstarší dosud trvající amatérský loutkářský festival ve světě. Postupně se proměňoval. Zpočátku měl volnější tempo hrálo se jedno, dvě představení za den, dopoledne probíhala hodnocení, pak byl čas jít na plovárnu chytat bronz a stejný důraz jako na samotné představení byl kladen i na společenský život, setkávání s patrony souboru, výlety Přehlídkou žilo celé město, bylo patřičně vyzdobené a pamětníci si možná vzpomenou, že probíhala i soutěž o nejlépe vyzdobenou výlohu obchodů. Časem začalo přibývat vzdělávacích akcí konferencí, přednášek, seminářů. Tradičním doplňkem přehlídek se staly i výstavy. Docházelo k proměně loutkového divadla od tradičních forem k větší pestrosti a různorodosti používaných výrazových prostředků, od hodinových a delších představení ke kratším a jednodušším, umožňujícím hraní v netradičních prostorách. To všechno nutně vedlo k nalezení většího počtu prostor pro hraní představení a také k většímu počtu do programu zařazených inscenací a odehraných představení. A uchazečů o zařazení do programu LCH je na řadě krajských přehlídek, odkud jsou nejlepší inscenace každoročně programové radě doporučeny, nemálo. Trvalou součástí se kromě diskusí o představeních stala i řada seminářů probíhajících po celou dobu přehlídky. A také doplňkový program, v němž mohou účastníci přehlídky i Chrudimáci navštívit koncerty, noční Muzeum loutkářských kultur, poutě i další divadelní představení. Pokud chce člověk všechno stihnout, pak na poležení na koupališti už čas nezbývá. Ale společenský život určitě netrpí, protože setkávání k přehlídce patří a je její neméně důležitou součástí. A tak se intenzivně setkáváme, v posledních letech především ve stanu za Divadlem a po večerech a nocích i v Modré hvězdě či Loutkářské hospůdce v Muzeu loutkářských kultur. A já věřím, že všechna svá pozitiva, svou mladost a chuť se stále vyvíjet a hledat, si zachová šedesátiletá Loutkářská Chrudim i do let budoucích. Přeji to jí i nám všem! Alena Exnarová, ředitelka Muzea loutkářských kultur Oslava Husova svátku Zveme všechny občany Chrudimi i okolí na tradiční setkání u příležitosti výročí upálení Mistra Jana Husa. Bude se konat dne 6. července od hodin. Začne u Husova pomníku nad Resselovým náměstím a promluví zde chrudimský arciděkan P. ThLic. Ing. Jiří Heblt a starosta města Chrudimi pan Mgr. Petr Řezníček. Druhá část setkání proběhne ve sboru Církve bratrské ve Filištínské ulici, kde si vyslechneme přednášku našeho hosta historika a kněze Církve československé husitské ThDr. Martina Chadimy Pravdivé důvody upálení Mistra Jana Husa. Těšíme se na Vaši účast. Vladislav Pek, Církev československá husitská Bude v červenci a srpnu 60. Loutkářská Chrudim celostátní přehlídka amatérského loutkářství července 2011 (podrobný program najdete v příloze Vademecum) Nenechte si ujít Festival loutkových filmů, jenž je součástí 60. LCH. Koná se ve dnech července v Městském kině. Začátky představení vždy ve 13.00, v a ve hodin. Z programu 60. LCH vybíráme: pátek 1. července Loutkářský štrúdl v Klášterních zahradách 17 hodin, Klášterní zahrady Zahájení 60. Loutkářské Chrudimi 19 hodin, Klášterní zahrady sobota 2. července slavnostní odhalení bust Karla Pippicha a Josefa Ressela v Chrudimském panteonu 17 hodin, foyer Muzea středa 6. července Vladimír Mišík & ČDG koncert 19 hodin, park Republiky Loutkářský bál s vyhlášením výsledků festivalu 21 hodin, krypta kostela sv. Josefa Akce se koná pod záštitou ministra kultury ČR a Pardubického kraje. pátek 5. srpna až neděle 7. srpna Chrudimská pouť Na plakátech a na sledujte program Barokního léta Chrudim s bohatou nabídkou koncertů různých žánrů na Resselově náměstí, v Klášterních zahradách, v kryptě kostela sv. Josefa a v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Příloha: Vademecum chrudimské kultury Příští uzávěrka:

2 Chrudimský panteon V minulém roce došlo ve vestibulu Chrudimské besedy k odhalení dvou bust významných chrudimských rodáků. Byli to J. N. Štěpánek (divadelník) a Viktorin Kornel ze Všehrd (právník). V sobotu 2. července 2011 v hodin se uskuteční slavnostní odhalení dalších dvou bust: Josefa Ressela a Karla Pippicha. Autorem je chrudimský akademický sochař Jaroslav Brož. Jistě není třeba výrazně připomínat význam osobností J. Ressela, lesníka a vynálezce narozeného v Chrudimi (* ), stejně jako K. Pippicha, organizátora kulturního a sportovního života města, který zemřel v Chrudimi před 90 lety ( ). Na slavnostní odhalení bust zveme chrudimskou veřejnost. Petr Řezníček Změny v městské hromadné dopravě V poslední době radnice obdržela několik podnětů k MHD Chrudim. Proto se uskutečnilo několik jednání s výsledkem, s kterým bychom Vás rádi seznámili. Nejvíce podnětů souviselo s vedením linek, především zajíždění ve směru od nákupního centra Kateřina (tzv. Borzny ) na okružní křižovatku u Bohemie. Z důvodu zkrácení doby jízdy autobusy budou nově autobusy jezdit Fibichovou ulicí. K zajištění bezpečného průjezdu autobusu touto ulicí bude stávající šikmé stání automobilů upraveno na podélné. Možná však tu zbude i místo na zřízení pruhu pro cyklisty, a tak by se mohlo vyřešit více věcí najednou. Vedení linek MHD bude upraveno takto: Linka 1 nádraží ČD Masarykovo nám. sladovna Topolská Na Větrníku Stromovka Tovární Masarykovo nám. nádraží ČD Linka 2 nádraží ČD Kalábrie sídliště U Stadionu nemocnice Na Větrníku a zpět Linka 3 Na Větrníku Stromovka Tyršovo nám. Nemocnice sídl. U Stadionu nádraží ČD Rozhledna Markovice a zpět Linka 4 Na Větrníku Tovární Masarykovo nám. nádraží ČD Průmyslová zóna a zpět Linka 5 Topolská Topol Na Větrníku Vzniknou tak nové zastávky pro MHD, a to na Masarykově náměstí ve směru na Poděbradovu ulici, centrální stanoviště budou přemístěna, zastávka před nádražím ČD. Nově bude umožněn nástup i v místě dnešních výstupních stanovišť linkových autobusů u podchodu pod železniční tratí, ulice Čs. armády. Bude zaveden tzv. taktový jízdní řád, který spočívá v pravidelných časech odjezdů jednotlivých spojů. V době od 5 do 8 hodin a od 13 do 17 hodin v pracovních dnech budou spoje jednotlivých linek jezdit ve třicetiminutovém intervalu, od 8 do 13 hodin každou hodinu. V úsecích, kterými procházejí souběžně dvě linky, např. nádraží ČD nemocnice Na Větrníku, bude jízdní řád konstruován tak, aby spoje odjížděly vždy střídavě v tzv. prokladu. Tím vznikne poloviční interval četnosti spojů tedy v době špičky tudy pojedou spoje každých 15 minut a v době přepravního sedla každých 30 minut. Jízdní řády budou v tzv. městském provedení, to znamená, že budou vyznačeny pouze odjezdy spojů ze zastávky. Vzor jízdního řádu vidíte níže. Novým jízdním řádem vzniknou i nové přestupní vazby. Nová konstrukce jízdních řádů tak přinese nové možnosti cestování MHD v Chrudimi, protože na nádraží ČD vnikne nové přestupní místo. V době špičky se tu sjedou každých 30 minut vždy ve stejnou dobu tři autobusy linek č. 1, 2 a 3, a to ze směrů od nemocnice, z Markovic a ze Stromovky, a po 2 minutách, kdy bude umožněn libovolný přestup mezi jednotlivými spoji, se autobusy rozjedou do výše uvedených směrů. V době přepravního sedla bude umožněn přestup vždy mezi dvěmi linkami. Autobusy budou na sebe mít povinné čekání. Podobně bude umožněn přestup mezi linkami 1 a 3 na zastávkách Topolská-Družstevní, takže např. cestující z Masarykova náměstí k nemocnici nebude muset objíždět sídliště Stromovku a Větrník jako doposud, ale linkou č. 1 se dostane na zastávku Topolská a do 3 minut bude mít možnost přestupu na blízké zastávce Družstevní na linku č. 3 a odtud dále k nemocnici. Tím se zkrátí cestovní doba téměř o 10 min. Provozovatel MHD Chrudim společnost Veolia Transport Východní Čechy, a. s. nasadí k na všechny linky 6 nových autobusů, z nichž bude 5 plně nízkopodlažních a jedno vozidlo je částečně nízkopodlažní. Technika je pořízena za spolufinancování Evropskou unií. Věříme, že přijatá opatření budou příznivě přijata cestující veřejností. Během prázdnin bude rovněž připravena anketa o MHD v Chrudimi, abychom zjistili ohlasy cestujících na nový model dopravy a bylo možné případné připomínky zapracovat do prosincové změny jízdních řádů. Ing. Martin Klimek, předseda dopravní komise a vedoucí Odboru dopravy MěÚ Chrudim Druhé kolo žádostí o sportovní dotace Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Chrudim (dále jen OŠK) sděluje všem zájemcům o poskytnutí sportovní dotace, že termín podání žádostí pro druhé kolo je 31. srpen Formuláře žádostí a pravidla pro přidělování jsou k dispozici na OŠK MěÚ Chrudim na Pardubické 67 a na webových stránkách města Žádosti musí obsahovat všechny předepsané náležitosti včetně příloh a musí splňovat podmínky uvedené v pravidlech. Žádosti doručené po termínu a žádosti, které nebudou splňovat předepsané náležitosti, budou vyřazeny z projednávání. Bližší informace: Ing. Jana Stehlíková ( ) nebo Monika Slaninová ( , js Zdroj: VEOLIA Transport Východní Čechy a. s. 2

3 Stejně jako v minulých letech i letos se bude konat tradiční chrudimská pouť. Jedná se o kulturní podnik pořádaný městem Chrudim přístupný široké veřejnosti. Protože se dotýká řady občanů, předkládáme následující stručné informace k organizaci Chrudimské pouti Chrudimská pouť proběhne od pátku do neděle Nájezd a stavba pouťových atrakcí na Resselovo náměstí a zčásti na Školní náměstí jsou určeny na středu od 18 do 22 hodin. Ve čtvrtek bude od 9 do 22 hodin pokračovat najíždění a stavba ostatních pouťových atrakcí umístěných na Resselově, Školním a na Tyršově náměstí. Provoz atrakcí bude zahájen v pátek Město Chrudim v červnu 2011 dokončilo v rámci programu IPRM (Integrovaný program rozvoje města) rozsáhlou rekonstrukci městského bytového domu v Rooseveltově ulici č. p. 490, Chrudim. V rámci takovéto rozsáhlé rekonstrukce vzniklo ve výše uvedeném bytovém domě, kromě stávajících bytových jednotek, i 15 nových bytových jednotek. Bytová komise Rady města Chrudim se usnesla, že 5 nových bytových jednotek v tomto domě bude doporučeno přidělit žadatelům ze stávajícího Souboru žadatelů a zbylých 10 bytových jednotek Bytová komise Rady města Chrudim doporučí přidělit na základě výběru ze žádostí, které budou předloženy případnými žadateli po zveřejnění nabídky na pronájem uvedených bytů v Chrudimském zpravodaji. Jelikož se jedná o sociální byty, žadatelé, kteří splní níže uvedené podmínky, stanovené pro sociální bydlení, nejprve vybere a doporučí Bytová komise Rady města Chrudim a následně přidělení takovýchto bytů jednotlivým žadatelům schválí Rada města Chrudim. Deset nově vybudovaných sociálních bytů tak bude možno přidělit případným žadatelům, kteří Salvátorská pouť v Chrudimi Víc než 350 let trvá v Chrudimi úcta milostného obrazu svatého Salvátora Spasitele. Tato chrudimská tradice nebyla nikdy přerušena a trvá i dnes. Letošní Salvátorská pouť bude pro naše město zvlášť významná. Pozvání k návštěvě Chrudimi přijal arcibiskup pražský, Mons. Dominik Duka OP. Bude sloužit slavnostní poutní bohoslužbu v neděli 7. srpna v 10 hodin. Po ní proběhne v kostele s panem arcibiskupem krátká beseda. Program pouti: čtvrtek v hodin farní sál Přednáška PhDr. Radka Martínka: Textilní relikvie spojované s Kristem pátek ve hod. kostel sv. Kateřiny Modlitba chval. Křesťanské písně, biblické texty, modlitba. sobota v hod. kostel sv. Kateřiny Slavnostní zpívané nešpory, adorace, možnost uctít milostný obraz sv. Salvátora neděle kostel Nanebevzetí Panny Marie 8.30 hod. mše svatá hod. slavnostní poutní bohoslužba celebruje Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, hudbou a zpěvem doprovázejí spojené sbory a chrámový orchestr hod. beseda s Mons. Dominikem Dukou OP P. Jiří Heblt, chrudimský arciděkan Informace k Chrudimské pouti 2011 v 8.00 hodin a bude ukončen ve hodin. V sobotu budou atrakce v provozu opět od 8. hodiny do jedné hodiny po půlnoci, tedy již vlastně v neděli. Nedělní provoz je stanoven na dobu od 8 do 20 hodin. Ve hod. bude provoz ukončen a do pondělního rána do 4.00 hodin bude navazovat skládání a odvoz atrakcí a úklid prostor užívaných provozovateli těchto atrakcí. Nejpozději ve 4.00 hod. v pondělí ráno by měla odjet poslední atrakce. Stánkový prodej je stanoven takto V pátek od hod. nájezd, montáž stánků a příprava zboží, od hod. do hod. vlastní stánkový prodej. Výzva k podání žádostí o přidělení bytu Provoz v chrudimských mateřských školách v době letních prázdnin Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče sděluje všem rodičům, jejichž děti navštěvují mateřské školy v Chrudimi, že provoz v době letních prázdnin bude zajištěn následovně: Mateřské školy vytvoří dvojice: MŠ v ulici Strojařů + MŠ v ulici Sv. Čecha MŠ na sídlišti U Stadionu + MŠ na sídlišti V. Nejedlého MŠ v ulici Na Valech + MŠ v ulici Dr. Jana Malíka Z těchto dvojic bude jedna MŠ v provozu v červenci a druhá v srpnu. V době přerušení provozu budou děti dle potřeby navštěvovat párovou mateřskou školu za podmínek, na kterých se dohodnou ředitelky obou MŠ. Od do budou v provozu MŠ v ulici Strojařů, MŠ v ulici Na Valech a MŠ na sídlišti U Stadionu, od do budou v provozu MŠ v ulici Sv. Čecha, MŠ v ulici Dr. Jana Malíka a MŠ na sídlišti V. Nejedlého. js V sobotu budou stánky v provozu od 8 do 24 hodin a v neděli od 8 do 20 hodin. Demontáž stánků a jejich postupný odjezd je plánován na dobu mezi 20. a 21. hodinou. Stejně jako v loňském roce i letos budou provozovatelé atrakcí a stánkového prodeje povinni dodržovat městem Chrudim schválené Organizační zabezpečení Chrudimské pouti 2011, v němž je i přesně stanoven harmonogram časů, kdy je možno vlastní provoz atrakcí a stánkového prodeje doprovodit hudbou a mluveným slovem. Řízná muzika a halasné projevy provozovatelů atrakcí ztichnou v době bohoslužeb v kostele Nanebevzetí Panny Marie v pátek v podvečer a v neděli dopoledne. Milan Havelka splní všechny následující podmínky: - trvalý pobyt žadatele(ů) na území města Chrudim, - žadatel(é) nemají dluh vůči městu Chrudim, - žadatel(é) nemají ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, ani dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely, - žadatel(é) nemají uzavřenu nájemní smlouvu k jinému bytu, - žadatel(é) splní podmínky čistého měsíčního příjmu za 12 kalendářních měsíců tak, že jejich čistý měsíční příjem nepřesáhl: o 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy pro jednoho žadatele, o 1,0 násobek pro domácnost se dvěma členy, o 1,2 násobek pro domácnost se třemi členy, o 1,4 násobek pro domácnost se čtyřmi členy, o 1,5 násobek pro domácnost s pěti a více členy. Průměrná měsíční mzda v roce 2009 činila Kč. Průměrná mzda za rok 2010, podle které bude oprávněnost žadatelů posuzována, bude zveřejněna Českým statistickým úřadem v průběhu měsíce června Posuzovat se bude čistý měsíční příjem žadatele (žadatelů) za 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy. Rozhodný bude čistý měsíční příjem za období od června 2010 do června Předpoklad k nastěhování se nových nájemníků do uvedených bytů je po Nájemní smlouva bude uzavřena s vybranými nájemci na dobu určitou 1 rok, s možností opakovaného prodloužení, a to podle konkrétní situace nájemce. Příjmy nájemníků budou každoročně znovu posuzovány a nájemní smlouva bude prodloužena pouze nájemníkům, kteří opakovaně splní výše uvedené podmínky. Nájemné v těchto bytech činí 51,95 Kč/m 2 /měs. podlahové plochy. Velikost bytů se pohybuje od 25 m 2 u bytu 1 + kk až do 78 m 2 u bytu 2 + kk. Příjem žádostí uchazečů bude probíhat od zveřejnění této výzvy do Poté budou všechny podané žádosti vyhodnoceny Bytovou komisí Rady města Chrudim a na základě jejího doporučení bude přidělení jednotlivých bytů následně schvalováno Radou města Chrudim. Se schválenými nájemníky bude pak uzavřena nájemní smlouva na 1 rok. Občané Chrudimi, kteří mají zájem o přidělení bytu, mají možnost podat žádost osobně i s odůvodněním, a to na oddělení správy bytového a nebytového fondu Odboru správy majetku Městského úřadu Chrudim, Resselovo náměstí 77, kancelář 004, přízemí, v úředních hodinách po., st hod., út., čt., pá hod. Žádosti v uvedené době bude přijímat paní Jitka Sýkorová, tel Upozornění: Splnění všech výše uvedených podmínek pro přidělení bytu však nezakládá právo žadateli na jeho přidělení. Jednotlivé žádosti budou posuzovány individuálně. Ing. Daniel Stuchlík, vedoucí oddělení správy bytů, MěÚ Chrudim Město Chrudim usnadní rodičům s dětmi vyřizování úředních záležitostí Během prázdnin bude díky dotaci z MPSV na Městském úřadě v Chrudimi vybudována dětská herna a upraven prostor pro kojící matky s možností přebalení miminka. Chceme umožnit rodičům s malými dětmi důstojné zařízení úředních a dalších záležitostí, kdy ani děti ani rodiče nebudou vystavováni zbytečnému stresu z toho, že by dítě muselo absolvovat nejrůznější jednání a podobné situace, které nejsou dětem přizpůsobeny. Úzce spolupracujeme s Mama klubem v Chrudimi, který bude zajišťovat hlídání dětí. Již v současné době mohou rodiče využít zdarma hlídání v prostorách Mama klubu Chrudim, a to v pondělí od 13 do 17 hodin. Po dobudování herny bude bezplatné hlídání dětí možno využít i na Městském úřadě Chrudim na Pardubické ulici 67 ve středu od 8 do 12 hodin. Prostory herny budou využívány i při různých akcích a jednáních, kterých se účastní rodiče s dětmi. Martina Zelenková, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 3

4 Kamarádka knihovna V celostátní soutěži Kamarádka knihovna, při níž se hodnotí činnost dětských oddělení veřejných knihoven, získala Městská knihovna Chrudim za rok 2010 první místo. Ze sta přihlášených knihoven se jich do užšího výběru dostalo 10 a trochu nás překvapilo a hodně dojalo i potěšilo, když jsme při vyhlašování výsledků obdrželi hlavní cenu za vítězství. Odborná komise hodnotila vybavení oddělení pro děti a mládež, statistické výsledky, knihovnické akce i spokojenost čtenářů. Jsme rádi, že nám naši nejmladší čtenáři vystavili tak dobré vysvědčení První cenou je bibliobox Herbie na samoobslužné vracení knih, věnovaný partnerem soutěže firmou 3M. Uživatelé budou mít možnost vracet knihy i v době, kdy je knihovna zavřena, tj. večer nebo o víkendu. Musíme se pouze rozhodnout, kde bibliobox umístíme. Jedna z variant je přímo u hlavní budovy knihovny ve Filištínské ulici nebo v sídlišti Na Rozhledně, odkud to mají čtenáři do knihovny nejdál. Uvažujeme také o lokalitě u nemocnice, abychom vyhověli potřebám pacientů. Prosíme o Vaše podněty a návrhy, abychom Vám mohli zvolit nejlepší možnost. Děkuji všem školám a spolupracujícím organizacím za podporu a kolegyním za vynikající práci. Doufám, že neusneme na vavřínech a i nadále budeme připravovat projekty se spoustou nových nápadů. PhDr. Hana Mazurová, ředitelka Městské knihovny Chrudim Projekt péče o stromy v Chrudimi Na stromy rostoucí na plochách veřejně přístupné zeleně v majetku města Chrudim je postupně zpracováván projekt. Probíhá terénní šetření se zaměřením kmene i průměru koruny stromu. Tyto údaje jsou zaneseny do Geografického informačního systému města. Ten obsahuje vrstvu katastrální mapy, kde jsou vidět vlastnické vztahy k budovám, komunikacím a ostatním plochám, dále vrstvy jednotlivých inženýrských sítí, jako je vodovodní potrubí, kanalizační, plynové, elektrické a sdělovací kabely a nově nyní i místo kmene a koruny stromu (tak je vidět, kam až dosahují větve a zhruba kam až dosahují v zemi kořeny). Takto zpracované a průběžně aktualizované podklady slouží zejména při projektování rekonstrukcí a nové výstavbě. Projekt dále obsahuje posouzení stávajícího zdravotního stavu stromu a návrh na technologii ošetření. Následně pak probíhá kácení u havarijních stromů a bezpečnostní vazby větví u velkých stromů. Dále na stromech ve městě je třeba provádět bezpečnostní a zdravotní řezy větví. U mladých stromů pak řezy výchovné. Ing. Petr Pecina, vedoucí Odboru investic Projekty financované z Integrovaného operačního programu V závěru roku 2010 se město Chrudim stalo úspěšným žadatelem o dotaci z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Do výzvy č. 06 a oblasti podpory Zavádění ICT v územní veřejné správě byly předloženy dva projekty: - projekt Technologické centrum a elektronická spisová služba v území pro město Chrudim I. a II. část výzvy; - projekt Vnitřní integrace Městského úřadu Chrudim III. část výzvy. Oba projekty byly vybrány k poskytnutí dotace. Projekt Technologické centrum a elektronická spisová služba v území pro město Chrudim I. a II. část výzvy se skládá ze dvou částí: - zřízení technologického centra obce s rozšířenou působností Chrudim (ORP Chrudim), včetně zajištění povinných služeb; - pořízení elektronické spisové služby obce s rozšířenou působností Chrudim (ORP Chrudim) a řešení spisové služby obcí ve správním obvodu ORP Chrudim. Hlavním důvodem pro realizaci projektu je potřeba poskytnout elektronickou spisovou službu pro obce a zřizované organizace v území ORP Chrudim. Zájem o tuto službu projevilo dosud 64 obcí a jejich zřizované organizace. Technologické centrum vybudované v rámci projektu je technologickou platformou pro rozšíření egovernmentu v území a umožní poskytnout obcím požadované služby. V rámci projektu bude pro obce pořízena elektronická spisová služba ve vlastní licenci, případně hostované a negarantované úložiště dat. Celkové náklady projektu činí Kč, z toho dotace Kč. V současné době proběhla výběrová řízení na dodávky HW a SW, byly podepsány smlouvy s vybranými dodavateli a byla zahájena realizační část projektu. Projekt Vnitřní integrace Městského úřadu Chrudim III. část výzvy Účelem projektu Vnitřní integrace Městského úřadu Chrudim je především zefektivnit správu MěÚ a připravit MěÚ a jeho organizace na komunikaci s Informačním systémem základních registrů. Výstupem projektu je fungování nově doplněných komponent systému, úprava procesů správy agend, aplikací, přístupových oprávnění a nově zavedených aplikací. Celkové náklady projektu činí Kč, z toho dotace Kč. Nyní probíhá příprava výběrového řízení na dodavatele. Projekt bude ukončen ještě v letošním roce. Ing. Hana Luptáková Změna legislativy v oblasti likvidace odpadních vod Novela vodního zákona a navazující prováděcí právní předpisy přinesly řadu změn v legislativě týkající se likvidace odpadních vod z jednotlivých rodinných domů. Dovoluji si Vás stručně informovat o těch nejzásadnějších a zároveň poskytnout návod, jakým způsobem likvidovat odpadní vody v souladu s vodním zákonem a vyhnout se tak případným sankcím ze strany vodoprávního úřadu. Hned na začátku nutno přiznat, že ve většině případů se nejedná o zjednodušení a snížení administrativní zátěže pro občany. Snad jen v případě čistíren odpadních vod (ČOV) do 50 EO, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE, je určité zjednodušení možné spatřovat v možnosti provést takovéto stavby na základě ohlášení vodoprávnímu úřadu. Častá představa občana, že ohlášení znamená zavolám na úřad a můžu stavět, je však mylná. Rozsah potřebných dokladů je obdobný s případy, kdy je vydáváno stavební povolení, a to včetně autorizované projektové dokumentace a hydrogeologického posudku. Výhodu stavebníka je možné spatřovat pouze ve vyhnutí se klasickému správnímu řízení a případným průtahům v případě odvolání některého z účastníků řízení. Prvním způsobem likvidace odpadních vod je akumulace těchto vod v bezodtoké vyvážecí jímce. Na tomto místě je nutné uvést na pravou míru rozšířenou představu, že takto akumulované odpadní vody je možné následně zlikvidovat aplikací na vlastní pozemky. Vodní zákon však nakládání s odpadní vodou nezná, možné je pouze vypouštění předčištěných odpadních vod, což není tento případ. Obsah jímky je proto nutné v pravidelných intervalech vyvážet na centrální ČOV. Jiný zákonný způsob likvidace takto akumulovaných odpadních vod není možný. Přesto, že se nejedná o vodní dílo a k povolení stavby je oprávněn příslušný obecný stavební úřad, může vodoprávní úřad po vlastníkovi nemovitosti požadovat doklady o likvidaci takto akumulovaných odpadních vod v souladu s vodním zákonem a následně v případě nesplnění této povinnosti je vodoprávní úřad povinen ukládat pokuty. Druhým způsobem je předčištění odpadních vod v domovní ČOV nebo septiku s dalším stupněm čištění a jejich následné vypouštění do vod povrchových nebo podzemních, popřípadě do kanalizace pro veřejnou potřebu, která není zakončena centrální ČOV, a to na základě povolení vodoprávního úřadu. V tomto případě se nově jedná vždy o stavbu vodního díla (k povolení příslušný vodoprávní úřad), a to bez ohlednu na způsob vypouštění. I v případě ČOV s akumulační jímkou a následného rozstřiku předčištěných odpadních vod po pozemku se jedná o vodní dílo a ve většině případů se bude zároveň jednat i o vypouštění odpadních vod do vod podzemních. O tom, zda se o vypouštění odpadních vod do vod podzemních jedná, bude rozhodnuto na základě obsahu hydrogeologického posudku. U ostatních způsobů je vypouštění odpadních vod nutné povolit vždy. Jednou z hlavních povinností vlastníka ČOV je zajištění souladu jakosti vypouštěných odpadních vod s hodnotami uvedenými v povolení k vypouštění odpadních vod. Za tímto účelem je povinen zajistit dvakrát ročně odběr a rozbor vzorků akreditovanou laboratoří a následně předání výsledků vodoprávnímu úřadu. Třetím a pro vlastníka nemovitosti nejjednodušším způsobem likvidace odpadních vod je jejich vypouštění do kanalizace pro veřejnou potřebu zakončenou centrální ČOV. V tomto případě jsou odpadní vody, na základě smluvního vztahu vlastníka nemovitosti a provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu, vypouštěny přímo do kanalizační stoky prostřednictvím kanalizační přípojky, a to bez předchozího předčištění. Za všechny následné povinnosti vyplývající z vodního zákona je zodpovědný provozovatel kanalizace. Za tuto službu hradí vlastník nemovitosti provozovateli kanalizace tzv. stočné. Bohužel s ohledem na značnou finanční náročnost výstavby kanalizace pro veřejnou potřebu není ve všech lokalitách tento způsob likvidace odpadních vod možný. Jaký způsob likvidace odpadních vod je pro vlastníka nemovitosti optimální, je do značné míry závislé na konkrétních podmínkách předmětné lokality a vždy je nutné před vlastní realizací dobře zvážit všechny okolnosti. Ing. Pavel Koreček, vedoucí odd. vodního hospodářství Odboru životního prostředí, MěÚ Chrudim 4

5 Čtyřnozí přátelé hledají své pány Pejsci z chrudimského útulku Alík čekají na nový domov. Někteří několik měsíců, jiní i několik let. Nejsou agresivní k lidem, někteří se hodí pouze na zahradu. Více informací o povaze pejsků poskytne správce útulku na tel nebo je najdete na Vzhledem k tomu, že v útulku máme 3 handicapované pejsky, uspořádali jsme sbírku na účtu Technickych služeb: /0100, VS: Děkujeme za sponzorské dary, krmení a velmi si ceníme podpory dobrovolníků, kteří chodí pejsky venčit. MVDr. Zuzana Mravíková Oddlužení Přerostly Vám dluhy přes hlavu? Věřitelé Vám klepou na dveře a vy se bojíte, co bude? V poslední době se lidé na naši občanskou poradnu obracejí velmi často s problémy spojenými s insolvencí a následky z toho vyplývajícími, jako jsou exekuce, problémy s vymahačskými firmami nebo oddlužovacími společnostmi. Snažíme se s klientem probrat, jaké jsou jeho možnosti, a určit, které dluhy jsou pro něj nejvíce ohrožující. Následně navrhneme možná řešení a informujeme klienta o možných důsledcích. Než se zadlužím, tzn. vezmu si půjčku, je třeba promyslet, zda je nutné si tuto půjčku brát; opravdu potřebuji tuto věc; mám dostatek informací o daném úvěru, není pro mne příliš nevýhodný; je opravdu nutné ručit svým majetkem (byt, dům )? Velmi důležité je věnovat pozornost smlouvě Smlouva musí být vždy písemná a ve dvou vyhotoveních, každý z účastníků dostane originál. Nechte si vždy dostatek času na její přečtení, nikdo vás nemůže nutit ke spěchu, smlouvu si můžete vzít k prostudování domů. Věnujte dostatečnou pozornost všeobecným obchodním podmínkám. Často ty nejdůležitější pasáže jsou napsány drobným písmem. Smlouvu nepodepisujte pouze na základě ústních informací. Pozor! Každý váš podpis je závazný! Pokud začnete mít problémy se splácením dluhů Nejprve zjistěte, kde a kolik peněz dlužíte. Spočítejte si výši nutných měsíčních úhrad (nájemné, energie a další). Sestavte si rodinný rozpočet a zjistěte, kde je možné ušetřit. Obraťte se na širší rodinu, zda by vám mohla půjčit. Okamžitě jednejte s věřitelem vysvětlete celou situaci, požádejte o odložení nebo snížení splátek nebo o konsolidaci půjček (tj. sloučení půjček a úvěrů dohromady a stanovení jedné měsíční splátky). Neřešte tuto situaci dalšími půjčkami! Exekuce Důležitá je komunikace s exekutorem (dojednat si splátkový kalendář). Osobní bankrot Vyhlášení osobního bankrotu by mělo být tou poslední možností, jak řešit dluhy. Měli byste vyhledat odborníka, který Vám s oddlužením pomůže. Je třeba si zvážit, zda jste schopni plnit všechny podmínky pro oddlužení, jinak hrozí konkurz = likvidace. Občanská poradna Chrudim, Školní náměstí 56, Chrudim, tel Upozorňujeme, že poslední možnost ke vznesení připomínek k plánované regeneraci sídliště Větrník bude dne v hod. v zasedací místnosti MěÚ Chrudim, Pardubická 67, 2. patro, na závěrečném veřejném projednání této studie. Město Chrudim připravuje projekt regenerace sídliště Větrník, jenž by řešil úpravu veřejných prostranství s rozšířením parkovacích míst, obnovu zeleně, dětských hřišť a chodníků. Tyto úkoly vzešly ze sociologického průzkumu mezi obyvateli jako prvořadé a město by je chtělo Regenerace sídliště Větrník realizovat v rámci dotačního titulu, neboť jsou i prioritou města. Tímto zveme občany na veřejné projednání, kdy mohou vznést své připomínky k plánovanému záměru. O připomínkách bude ihned jednáno za přítomnosti architektů, kteří tuto studii zpracovali. Studie bude zveřejněna na www. chrudim.cz. Informace o projednání bude vhozena obyvatelům sídliště do schránek a vyvěšena v jednotlivých vchodech bytových domů. Zdeněk Havlík, Odbor územního plánu a regionálního rozvoje, MěÚ Chrudim Úspěšná rekonstrukce bytového domu č. p. 490 v Rooseveltově ulici O bytovém domě č. p. 490 v Rooseveltově ulici jsme v minulých číslech Zpravodaje informovali již několikrát. Podle textu smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby měl být tento objekt úplně dokončen a objednateli předán do Veškerá rekonstrukční stavební činnost byla dokončena již počátkem června. Po této době probíhalo přejímací řízení a pouze drobné seřizování a zkoušení zařízení v domě a v jednotlivých bytech s eventuálními drobnými opravami oděrek maleb a nátěrů. V půdním prostoru bylo vestavěno 11 nových, velmi pěkných bytů. Protože byty jsou vybaveny velkými střešními okny, jsou krásně světlé a prosluněné. Součástí stavby nemohl být výtah, a proto budou byty vhodné hlavně pro mladé rodiny. V prvním nadzemním podlaží domu byly namísto původní jednoduché ubytovny zřízeny čtyři nové prostorné byty. Architektům, projektantům a zhotoviteli stavby se jejich práce opravdu povedla, protože provoz na blízké komunikaci je v bytech téměř neznatelný, byty budou mít dobrý uživatelský komfort. 7. června se uskutečnila kolaudace provedené stavby. Nebyly zjištěny žádné závady, které by bránily uvedení stavby do provozu. Je možné zodpovědně prohlásit, že stavba rekonstrukce č. p. 490 v Rooseveltově ulici byla jako první z bytových domů rekonstruovaných dle dotačního programu IPRM zřejmě nejtěžší a neobtížnější. Dům sám o sobě je velký i s půdní vestavbou a navíc má složitou fasádu s mnoha ozdobnými prvky, které si architekti a projektanti přáli zachovat tak, aby tento dům neztratil svoji původní podobu z roku 1926 a přitom byly maximálně vylepšeny užitné vlastnosti, včetně splnění soudobých energetických požadavků kladených na nové objekty, a odstranění původní značné vlhkosti suterénního zdiva. Začátkem letošního května zahájila firma MATEX HK s. r. o., Hradec Králové stavební práce na dalším bytovém domě č. p. 594 na rohu ulic Revoluční a Rooseveltovy. V současné době byly odstraněny původní staré venkovní omítky a očištěno podkladní obvodové zdivo, na které je montován kontaktní zateplovací systém. Pokud to vhodné počasí umožní, bude zateplení fasády dokončeno v průběhu července až srpna. Ve společných prostorách, t. j., sklepech, chodbách, schodištích a na půdě, začali instalatéři a topenáři pracovat na rozvodech ústředního topení, teplé užitkové a požární vody. Tyto práce mají být dokončeny v září, aby bylo možné neprodleně provést napojení na systém dálkového vytápění z EOP Opatovice nad Labem. Souběžně probíhají práce na rozvodech ústředního topení a teplé užitkové vody v bytech. Dále probíhá postupná rekonstrukce střechy. Postupně proto, aby v případě větších dešťů nemohlo dojít k zatečení do půdního prostoru. Jestliže deštivé počasí nezastaví zhotovitele v rekonstrukci střechy, mohou být tyto práce ukončeny již do konce července. Dle postupu prací na fasádě a rozvodech topení a vody bude v červenci zahájena stavební činnost na přilehlém domě č. p. 595 v Rooseveltově ulici. O postupu stavebních prací na bytových domech v uvedené lokalitě budeme informovat v dalším čísle Zpravodaje. Rudolf Galbavý, Odbor investic, MěÚ Chrudim Předplatné do Východočeského divadla Pardubice na sezónu 2011/2012 Východočeské divadlo na počátku května zahájilo prodej abonentních vstupenek na novou divadelní sezónu 2011/2012, které svým majitelům přináší opět jisté výhody a slevy. Jedná se o premiérové předplatné P1 a P2, předplatné na veřejné generálky VG a juniorské abonentky J, L, S, Z, K, M, N, R. Stávajícím abonentům divadlo jejich místa rezervuje do pátku 17. června, po tomto termínu budou neobnovené abonentky prodávány novým zájemcům! Juniorským abonentům místa rezervujeme do pátku 16. září. Koupí předplatného divák získá své oblíbené místo v hledišti divadla a má zaručenu pravidelnou návštěvu představení bez čekání na vstupenky v dlouhých frontách v předprodeji. Pokud předplatitelé nebudou moci navštívit představení v termínu určeném pro jejich skupinu, mohou zhlédnout představení v náhradním termínu. Tím mají jistotu, že uvidí všechny inscenace nastudované Východočeským divadlem. Další z mnoha výhod abonmá je i zasílání programu a informací o dění ve VČD formou měsíčního Divadelního zpravodaje. VČD vám kromě sezónního předplatného nabízí i oblíbené kupónové předplatné. Jde o zvláštní formu předplatného, která umožňuje získat vstupenky se zajímavou slevou a zároveň dává divákům volnost při výběru titulu a dne představení podle vlastního zájmu. Zakoupením bloku obsahujícího osm kupónů vzniká možnost navštívit osm představení Východočeského divadla, stačí pouze v předprodeji vyměnit kupón za platnou vstupenku na vámi vybrané představení (nevztahuje se na premiéry, zadaná představení, představení na venkovních scénách a představení hostujících souborů). VČD pamatuje i na své nejmenší diváky, pro které opět připravilo pohádkové předplatné, které v příští sezóně nabídne čtyři nové pohádky pohádku na motivy televizního filmu Saxana Dívka na koštěti mosteckého Divadla rozmanitostí, muzikálovou pohádku Popelka Těšínského divadla, pohádkový příběh v podání herců brněnského Divadla Radost Pepek námořník aneb Smyšlená historie s téměř pravdivými fakty a známou pohádku Václava Čtvrtka Křemílek a Vochomůrka pražského Divadla Anfas. Hracími dny pro tuto předplatitelskou skupinu jsou pondělí od hodin a neděle od hodin. Více informací získáte v předprodeji divadla, na tel či na Radek Smetana 5

6 Projekt Inovace jsou IN Zlatá svatba 3. července 1976 byl při zahájení jubilejní 25. Loutkářské Chrudimě odhalen ministrem kultury M. Klusákem u zdejšího divadla Pomník českým loutkářům akad. sochaře Zdeňka Němečka, rodáka z Luže, a ing. arch. Bernarda ďambrose. 10. července 1996 předal v chrudimské obřadní síni izraelský velvyslanec Raphael Gvir paní L. Kašparové a in memoriam i jejímu manželovi J. Kašparovi medaili a čestné uznání Spravedliví mezi národy Památníku holocaustu Yadva Shem v Jeruzalémě (za druhé světové války dva roky ukrývali židovské občany). K uctění 50. výročí úmrtí K. H. Borovského uspořádalo 11. července 1906 komité chrudimských spolků, korporací a organizací přednášku prof. T. G. Masaryka (na táboru lidu o čtyři dny později promluvil o K. H. Borovském také dr. K. Pippich). 14. července 1901 byl nastolen v pořadí druhý arciděkan v Chrudimi dr. Josef Mrštík (až do svého nástupu do této funkce působil na teologickém ústavu v Hradci Králové). 15. července 1916 zemřel v Praze vydavatel, spisovatel a překladatel Josef Pelcl (byl absolventem chrudimského gymnázia a v Chrudimi začala v roce 1892 vycházet jeho proslulá revue Rozhledy). 15. července 1951 byl v Chrudimi uveden do provozu plochodrážní stadión (vítězem otevíracího závodu motocyklů se stal F. Hora ze STS Pardubice). Třídenní slavností bylo ve dnech 31. července a 1. a 2. srpna 1906 v chrudimském kapucínském kostele za přítomnosti biskupa dr. Josefa Doubravy oslaveno 250. výročí zdejšího kapucínského kláštera. Na přelomu července a srpna 1921 uspořádalo ministerstvo školství a národní osvěty v Chrudimi státní knihovnický kurs (přednášeli na něm Projekt SŠZS Inovace jsou IN, reg. č. CZ.1.07/1.1.03/ , který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, má za sebou úspěšně první školní rok. Cílem projektu je inovace odborných a přírodovědných předmětů. Jednou ze změn je zařazení projektového vyučování do výuky. Žáci ročníku vytvořili v rámci 5 předmětů celkem 38 projektů, které prezentovali při vyučování a na Dni projektového vyučování. Díky podpoře v rámci projektu Integrovaný plán rozvoje města Chrudim měli žáci možnost představit své projekty veřejnosti. Akce proběhla ve Spolkovém domě a byla určena hlavně pro obyvatele dané lokality. Cílem aktivity je naučit žáky pracovat v týmu, zdokonalit jejich prezentační dovednosti a podpořit schopnost samostatné práce. Výstupy z projektů budou zveřejněny na stránkách města Chrudim a dále využívány při preventivních aktivitách. V současné době hledáme místo v rámci lokality Pod nádražím, kde budou projekty zveřejněny a informace budou tak stále dostupné pro obyvatele dané zóny. Další aktivitou projektu je spolupráce s odborníky z praxe. Díky projektu absolvovali naši žáci více než 50 exkurzí, besed, přednášek a seminářů, které výuku obohatily o pohled z praxe. Mezi žáky nejlépe hodnocené besedy patřil například seminář o manipulaci s nepohyblivým klientem, doplněný o praktické ukázky, ukázka koupele kojence, seminář s psychologem zaměřený na sebepoznání, či beseda se sociálními pracovnicemi vězeňské služby. Žáci oboru Zdravotnický asistent absolvovali dva semináře, kde prezentovali kazuistiky klientů a kde vystoupili se svými příspěvky i experti z praxe. Projekt je také zaměřen na vzdělávání pedagogů. Učitelé se během školního roku zúčastnili seminářů na téma Projektové vyučování a práce s MS Power Point. Znalosti získané na seminářích využijí učitelé při inovacích v rámci projektu. V současné době též probíhá tvorba výukových materiálů a interaktivních testů určených k procvičování učiva. Věříme, že i nastávající školní rok projekt našim žákům a pedagogům zatraktivní výuku. Ukázky testů a více informací o projektu najdete na www. inovacejsouin.chrudim.cz Mgr. Petra Bártová a Mgr. Hana Truncová, manažerky projektu Inovace jsou IN Věra Poučová, manažerka IPRM města Chrudim Výročí měsíce F. Fridrich a dr. Soukup z Prahy). Od 3. srpna 1906 se samostatným celoročním ústavem stala Okresní hospodyňská škola v Chrudimi (do jejího čela byl zvolen Adolf Eckert). 4. srpna 1931 se v Chrudimi zřítilo na zdejší lihovar letadlo pluku č. 4 z Hradce Králové (v jeho troskách zahynul pozorovatel por. Mlejnek, pilot se zachránil). Na 9. srpen 1946 svolaly strany Národní fronty v Chrudimi na Masarykovo náměstí protestní manifestaci proti záměru správy akciového pivovaru v Pardubicích zrušit a rozprodat chrudimský pivovar. V polovině srpna 1956 získala chrudimská Transporta mimořádnou zakázku m dlouhou lanovou dráhu pro cementárnu v brazilském státě Santa Catarina. 17. a 18. srpna 1946 se v Chrudimi konaly II. národní dožínky (pořádal je Jednotný svaz českých zemědělců). Přes 500 sokolů se 19. srpna 1906 zúčastnilo sletu Sokolské župy východočeské v Chrudimi (konal se společně s manévry tří praporů zeměbrany) srpna 1916 se v tržnici chrudimského muzea uskutečnila první výstava obrazů sester Zdeňky a Jarmily Burghauserových. Leguma, společnost zabývající se pěstováním zeleniny, začala v srpnu 1931 stavět za chrudimským evangelickým kostelem skleníky o výměře m 2 (hlavními podílníky byli továrníci František a Karel Wiesnerovi). 21. srpna 1936 byl prezident dr. E. Beneš přivítán před chrudimskou radnicí jako vrchní velitel branné moci (od 19. do 25. srpna se město stalo řídícím centrem velkého vojenského cvičení, které probíhalo pod přímým prezidentovým dohledem). Univerzálním dědicem po chrudimském primáři 6 V pátek uplyne 50 let společného života Jaroslava a Jaroslavy Holubcových z Chrudimi. Hodně št ěstí a pevné zdraví do další padesátky přejí děti Lenka, Vláďa a Ivanka s partnery a vnoučata Petr, Tomáš, Martin, Lukáš, Lucka a Káťa. Vítání občánků 30. května 2011 Martin Fišer, Marek Třešňák, Alice Danielovská, Tereza Málková, Barbora Tesařová, Patrik Teplý, Adam Procházka, Johana Unčovská, Eliška Kučerová, Lucie Potůčková a Elena Blažková. 6. června 2011 Jiří Mihulka, Antonie Těšíková, Lada Nosálová, Sára Halousková, Jindřich Novák, Šimon Tvaroh, Daniela Šrůtová, David Bílý, Tereza Vlášková a Michal Putík. av V pátek 21. srpna 1936 v 8 hodin byl prezident dr. E. Beneš přivítán před chrudimskou radnicí starostou města V. Káškem (za starostou stojí předseda poslanecké sněmovny J. Malypetr, min. předseda dr. M. Hodža, člen okr. výboru E. Kitzler a zcela vpravo je okr. hejtman dr. F. Malza). MUDr. R. Musilovi se v červenci 1941 stal spolek Slavoj (obdržel především vilu manželů Musilových). 25. srpna 1946 se v chrudimském hotelu Centrál sešli velitelé partyzánské brigády J. Kozina a partyzánského pluku gen. L. Svobody a ustavili okr. pobočku SČP. 28. srpna 1986 byl slavnostně uveden do užívání objekt Smuteční síně v Chrudimi (na stavbě v hodnotě 8 miliónů korun bylo odpracováno 31 tisíc brigádnických hodin). 28. srpna 1996 byl v Chrudimi slavnostně zahájen XXVI. mezinárodní kongres exlibris F.I.S.A.E. (v rámci svého jednodenního pobytu v chrudimském, pardubickém a hradeckém okrese navštívil tohoto dne město prezident Václav Havel). V červenci a v srpnu 2006 probíhal na Školním náměstí pod vedením dr. Jana Frolíka archeologický průzkum, který prokázal existenci vrcholně středověkého chrudimského hradu. Pavel Kobetič

7 Balónová fiesta 2011 v Chrudimi Speciální základní škola Chrudim Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dům dětí a mládeže, Palackého Chrudim, tel., fax , Akce o letních prázdninách 2011 Příměstský tábor 1. července Výlet údolím řeky Krounky 4. července ZOO Brno 7. července Jaroměřská muzea 8. července Koupání ve Slatiňanech 29. srpna Muzeum pověstí Praha 30. srpna Výlet na hrad Košumberk 31. srpna Tvořivý den v DDM informace: Marie Kubantová Letní tábory 16. července 29. července Prázdniny! Jak jsem se na ně vždy těšil! Konec nepříjemného ranního vstávání do školy, učení, zkoušení, psaní písemek a domácích úkolů Díky nim jsem se v jejich závěru začal těšit na září na nové učebnice, spolužáky, zážitky. A dal si též předsevzetí, že se pokusím vydržet déle než v předcházejícím školním roce psát krásně, učit se lépe Školní léta jsou dávno pryč, ale i dnes, když mám pokračovat v rozdělané práci nebo začít novou, potřebuji čas od času vypnout. Nemusí to trvat dva měsíce, i když bych věděl, co s nimi. Dovolená je však omezená, a tak síly musím doplňovat průběžně. Od dětství jsem se naučil využívat jeden den v týdnu. Každou sobotu si udělám prázdniny snažím se vyhnout jakékoli práci a věnuji čas sbírání tělesných, duchovních a duševních sil, rodině DDM o prázdninách Umění odpočívat se uskuteční od pátku do neděle Létat se bude, pokud to počasí dovolí, v pátek večer od 19 hodin z Podhůry z louky u parkoviště u Komety, v sobotu ráno od 6 hodin z Podhůry z louky u parkoviště u Komety, v sobotu večer od 19 hodin z Resselova náměstí, v neděli ráno od 6 hodin z Podhůry z louky u parkoviště u Komety a ještě v sobotu od 22 hodin budou balóny rozsvíceny na Resselově náměstí. Srdečně zveme. Petr Pecina Mlýnek u Velin Cesta kolem světa informace: Ing. Lenka Sedláková 30. července 12. srpna Smrčná nad Sázavou Ať žijí rytíři aneb rok naruby informace: Eva Merhautová 14. srpna 19. srpna Týdenní LT na Sokolce, Kouty nad Desnou informace: Ing. Lenka Sedláková Soustředění 15. srpna 19. srpna Plavecké soustředění informace: Eva Merhautová a našim přátelům. Dělám to tak pravidelně každý týden. Neříkám si: Dnes nemohu odpočívat, mám příliš práce. Z jedné výjimky jsou hned dvě a člověk by byl v nepřetržitém pracovním kolotoči. Tím se postupně odčerpávají zásoby neobnovitelné životní energie, kterou jsme dostali do vínku při narození. A navíc zahazujeme šanci restartovat mysl a srdce začít každý týden znovu. Nedivme se pak přemíře dnešního stresu. Neumíme dopřát odpočinek tělu a mysli. Bible popisuje počátek světa jako stvoření v sedmi dnech, kde dokonce i sám Bůh pracoval pouze šest dní a sedmý den odpočinul. A to přesto, že odpočívat nepotřebuje. Princip 6+1 pak předal lidem. V historii ho lidé přijali, ale často byl nepochopen, zneužit i ignorován. Jak jste na tom Vy? Znáte ho a využíváte? Přeji vám krásnou dovolenou, prázdniny a pravidelnou revitalizaci těla i duše. Stanislav Lanc, kazatel Církve adventistů sedmého dne S blížícím se koncem školního roku hodnotíme úspěchy i nezdary. Přirozenou součástí života školy je ekologická výchova. Samozřejmostí pro žáky i učitele je třídění odpadů, šetření energiemi a materiálem, návštěvy programů ekocenter Paleta a Zelený dům a spolupráce s dalšími organizacemi. Žáci se pravidelně starají o městskou zeleň (úklid Michalského parku). Aktivně se zapojují do soutěží a akcí pořádaných ke Dni Země. Letos obsadili pěkné 3. místo v soutěži Nakrmte Hliníkožrouta se sběrem 40 kg hliníku. Účastní se soutěží v rámci projektu Recyklohraní, spolupodílejí se na vytváření pěkného prostředí školy, zapojili se do programu Ekoškola a Zdravá škola. Ve druhém jmenovaném pravidelně soutěží o Zdravé zuby. Výhrou bývají elektrické zubní kartáčky, zubní pasty a možnost celostátního vylosování zájezdu. Zdravý životní styl propaguje škola i pohybovými aktivitami nejen v rámci vzdělávacího procesu. Každoročně pořádáme regionální kolo plavání pro celé území bývalého Východočeského kraje. Ze školního kola dopravní soutěže postoupila dvě družstva do okresního kola, kde obsadila 1. a 3. místo. Vítězné družstvo se 7. června utkalo v regionálním kole s dalšími třemi družstvy a získalo 1. místo. V celostátních soutěžích se žáci pravidelně umísťují na medailových pozicích. Úspěchem byly dvě bronzové medaile M. Sejkory z mezinárodního mistrovství ČR v přespolním běhu na tratích 3 km a 6 km. Tentýž chlapec přivezl i dvě zlaté medaile z MČR v plavání (100 m volný způsob a 50 m znak) a zlatou a dvě stříbrné medaile z MČR v atletice (skok daleký, běh 60 m a 800 m). Jeho vrstevníci dosáhli na zlato (M. Rulík ve skoku vysokém) a bronzy (K. Kubalíková v běhu na 60 m a 800 m). Z MČR v tenise v Žamberku přivezla K. Kubalíková zlatou a P. Heráková stříbrnou medaili ze dvouhry žákyň. Již potřetí za sebou jsme získali 1. místo v atletickém parapoháru města Pardubic. Kromě poháru přivezlo družstvo pro školu jako cenu tiskárnu. K dalším aktivitám školy patří projekt HAMET 2, zaměřený na volbu povolání podle schopností a dovedností žáků. Letos otestoval první čtveřici z 8. ročníku a dává jí naději vybrat si povolání dle svých možností. V rámci projektů z fondu EU jsme Vás seznámili s projektem Stimulace, příležitost, úspěch. Od 1. května jsme zapojeni do dalšího projektu Učení je hra. Oba projekty jsou zaměřeny na výrobu a ověřování vzdělávacích materiálů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zároveň v nich angažujeme rodiče žáků. Děkujeme jim za vstřícnost a ochotu. Výčet aktivit školy doplňují exkurze a výlety tříd a divadelní zájezdy pedagogů. V letošním roce jsme navštívili Planetárium v Hradci Králové, Technické muzeum v Praze, zámek v Náchodě, firmu Brück v Zámrsku, Holcim Prachovice, Mlýny Janderov. Cyklistický kurz proběhl na Seči, v ranči Kovářov absolvovali žáci vyjížďku na koních, menší děti se podívaly vlakem do Pardubic a projely se na parníku. Ani se nám vše nevejde do tohoto článku. Fotografie ze života školy můžete zhlédnout na Děkujeme Vám, našim čtenářům, i Vám, návštěvníkům charitativních vystoupení kroužku Rozmarýn v Divadle K. Pippicha za podporu. Věříme, že nám zachováte přízeň i v novém školním roce 2011/2012. Mgr. Iva Holubcová 7

8 Zemědělská skupina vyjela do partnerského Ede na začátku května. Zde strávila dva dny. Pro osm členů skupiny byl připraven zajímavý program. Ve čtvrtek a v pátek proběhly odborné exkurze. Skupina navštívila novou mléčnou farmu na poldrech, farmu s intenzivní rostlinnou výrobou, dvě výkrmny telat, přírodní rezervaci Kootwijk, burzu květin v Ede, zemědělskou univerzitu Wageningen, školu praxe v Ede (zemědělská mechanizace a strojírenství), soukromou farmu s chovem červenostrakatého holštýnského skotu a zahradnictví Bomenland. Celá akce byla kladně hodnocena oběma stranami. Program zajištěný holandskými přáteli byl bohatý, hodně pestrý a z pohledu všech účastníků přínosný. Během pobytu nás provázela přátelská a velmi příjemná atmosféra. Největším přínosem akce se stalo zapojení mladých zemědělců do výměny. Nejen, že jsou odborníky ve svém oboru, ale jsou schopni komunikovat v cizím jazyce. Tento fakt představuje letošní přidanou hodnotu pracovní cesty. V rámci závěrečného hodnocení pobytu v Ede bylo dohodnuto, že další část výměny se uskuteční první nebo druhý týden v září. Návštěva zemědělské pracovní skupiny v Ede Pracovní cesta proběhla ve dnech Cesty se zúčastnili soukromí zemědělci Stanislav Doležal, David Novák, Jarmila Nováková, Radek Janoušek (zootechnik a soukromý zemědělec), Jiří Komárek (zemědělská mechanizace) a Jiří Novotný Pachatelé dobrých skutků Česká skupina na burze květin v Ede (zootechnik Oseva Agri a. s.). Vedoucím pracovní skupiny byl Vladimír Krejcar a za Střední školu zemědělskou a Vyšší odbornou školu Chrudim se zúčastnila Renata Zoubková. Renata Zoubková V souvislosti s postupným otevíráním zrekonstruovaných prostor areálu kapucínského kostela sv. Josefa a jeho přeměny na Muzeum barokních soch připravila Chrudimská beseda velmi pestrý cyklus letních koncertů, na kterých bude uváděna převážně barokní hudba. Chrudim během léta navštíví jednak významné soubory světového jména, hrající vesměs na dobové nástroje (Collegium Marianum, Pražský barokní soubor nebo Capella regia Praha), a jednak profesionální umělci, mající své kořeny v našem regionu. Do otevření Muzea barokních soch (kostel sv. Josefa) budou koncerty probíhat v tzv. kryptě kostela sv. Josefa, která je mnohým občanům známá pod dřívějším označením Boží hrob. Zde je také prozatím umístěn krásný barokní varhanní pozitiv. Celý projekt je prvním ročníkem podobných pravidelných koncertních akcí, které budou nejen propagovat svébytnou barokní kulturu v našem městě, ale také přispějí k celkovému oživení společenského života v Chrudimi během letní sezóny, zejména Barokní léto Chrudim 2011 pak, jsou-li koncerty součástí doprovodných programů pravidelných významných společenských akcí léta Loutkářská Chrudim, Salvátorská pouť. Program Barokního léta Chrudim bezpochyby vyvrcholí 10. září, v den světového kulturního dědictví, kdy bude otevřeno Muzeum barokních soch, v jehož prostorách zazní pak v tento den ve 20 hodin také slavnostní koncert z reprezentativních děl skladatelů českého baroka (B. M. Černohorského, Š. Brixiho a J. D. Zelenky). Cyklus pak uzavře 17. září soubor Barocco sempre giovane. Celý tento projekt je uskutečněn takřka výhradně ze sponzorských prostředků, které pro tento účel získal starosta města Mgr. Petr Řezníček. Jemu a všem sponzorům patří velký dík. Úspěch celého projektu a jeho možné opakování v dalších letech bude záviset zejména na přízni Vás posluchačů. Přeji Vám krásné kulturní zážitky během Barokního léta Chrudim Více informací na MgA. Tomáš Židek Ve spolupráci Speciální základní školy a Městské knihovny v Chrudimi vznikl v letošním školním roce další pohádkový projekt Děti dětem pohádkou, který proběhl hned v pěti vystoupeních ve dnech a v Divadle Karla Pippicha. Žáci dramatického kroužku Rozmarýn při Speciální základní škole Chrudim zde představili pohádku na motivy M. Kratochvíla Strašibraši. Velmi si vážíme těch, kteří program podpořili a umožnili tak zrealizovat divadelní představení. Chtěli bychom jim touto cestou poděkovat: - vedení Chrudimské besedy za ochotu a vstřícnost při zapůjčení chrudimského divadla; - všem vystupujícím, kteří přispěli krátkými vstupy do programu (MŠ Dr. Malíka, MŠ Na Valech, ZŠ Hrochův Týnec, ZŠ speciální, Klášterní, Pardubice, Stacionář Slunečnice); - divákům z řad dětí, učitelů, rodičů, veřejnosti. Společnou snahou tak mohla vzniknout charitativní akce, jejíž výtěžek v hodnotě Kč bude věnován na obnovu knihovny v Dětřichově, obci postižené v loňském roce záplavami. Mgr. Martina Pilařová, vedoucí Rozmarýnu Plán CSSP na červenec a srpen od hodin v Měšťanské restauraci Seznamte se, prosím. Kavárničky: ve hodin v Centru sociálních služeb a pomoci v Soukenické ulici a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského ve hodin v Domě s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků a v ulici Strojařů od hodin v Měšťanské restauraci Seznamte se, prosím. Kavárničky: ve hodin v Centru sociálních služeb a pomoci v Soukenické ulici a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského ve hodin v Domě s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků a v ulici Strojařů. 8

9 KČT Chrudim Vejšlapy v červenci a srpnu 2011 pátek neděle Jízda králů Hluk na Moravě (10 km) Sraz a odjezd bude pro účastníky upřesněn. Vedoucí: J. Kožený, H. Pilařová, tel sobota Kouřim Lipany (15 km) Sraz v 6.30 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.41 hod. Vedoucí: S. Kučera, J. Jahnický, tel sobota Týdenní pobyt v Českém Švýcarsku Sraz v 8.15 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 8.34 hod. Vedoucí: J. Jahnický, J. Chlápková, tel sobota Ondřejov Mirošovice Sázava (17 km) Sraz v 5.45 na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.01 hod. Vedoucí: P. Šídlo, J. Hobl, tel čtvrtek Kukátko restaurace Bowling od hod. sobota Jablonné nad Orlicí Suchý vrch Lichkov (15 km) Sraz v 6.30 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.41 hod. Vedoucí: H. Línková, S. Kučera, tel sobota Prosečnice Ledce Čerčany (17 km) Sraz v 6.20 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.41 hod. Vedoucí: P. Šídlo, J. Hobl, tel sobota Týdenní pobyt Roztoky u Křivoklátu Sraz a odjezd bude pro účastníky upřesněn. Vedoucí: R. Vališová, tel sobota Sendraž Náchod Nový Hrádek (17 km) Sraz v 5.45 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.01 hod. Vedoucí: P. Šídlo, J. Hobl, tel středa Dvůr Králové nad Labem Kuks (11 km) Sraz v 6.30 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.41 hod. Vedoucí: S. Kučera, J. Jahnický, tel sobota Týdenní pobyt Příbram Sraz a odjezd bude pro účastníky upřesněn. Vedoucí: H. Rýzová, M. Pilařová, tel čtvrtek Kukátko restaurace Bowling od hod. sobota Lázně Bohdaneč Kunětická hora Pardubice (15 km) Sraz v 7.00 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 7.23 hod. Vedoucí: J. Kožený, H. Pilařová, tel Změny po uzávěrce vyhrazeny! Aktuální informace na tel. číslech, uvedených u každé akce, na na našich vývěskách a v chrudimském Informačním centru. Zveme mezi nás i širokou veřejnost, všechny ty, kteří mají rádi přírodu a turistiku. Jiří Jahnický, předseda klubu, tel Provozní doba: po. ne hod. Rozdělení bazénů 1. plavecký bazén venkovní 25 m (5 drah) krytý 25 m (6 drah) pro kondiční plavce 2. pro neplavce 3. rekreační 4. dětské brouzdaliště Celková vodní plocha m 2. Vodní atrakce 1. tobogán 82,7 m dlouhý (celosezónní) 2. skluzavky 2 14 m dlouhé, 3 malé 3. vodní a vzduchové masáže 4. vodní hřiby 5. divoký kanál 6. vodní chrliče 7. vodní ostrůvky 8. vodní clona atd. Všechny atrakce kromě tobogánu jsou v ceně Máš chuť poznat krajinu okolo řeky Chrudimky a dozvědět se o přírodních zajímavostech, ale i historii? Pak právě proto organizuje Občanské sdružení Altus za podpory Pardubického kraje a města Chrudim již třetí vlastivědné putování krajem řeky Chrudimky na kole. Odjezd je vždy z Chrudimi s tím, že do výchozího místa jsou účastníci dovezeni autobusem a odtud s průvodkyní zdolávají trasu. Akce se koná 10., 17. a 24. července Akce je vhodná i pro děti. Zároveň je možnost půjčení kol v cyklopůjčovně Českých drah v Chrudimi. První cyklovýlet 28 km 10. července 2011 Filipovský pramen Filipov Kameničky (odbočka Volákův kopec) Lány Hamry Hlinsko (Betlém) Vítanov Stan (odbočka Králova Pila) Milesimov Veselý Kopec Dřevíkov Svobodné Hamry Trhová Kamenice. Co se dělo v Klubu rekreačních běžců v květnu 18. května odstartovala 263. Malá cena Monaka (MCM) za příznivých klimatických podmínek, příjemné teploty 22 C a slabého západního větru. MCM se běžela jako cena Mlýnů Janderov, každý ze 149 startujících obdržel lahodný koláč a závodníci na předních místech také hodnotné ceny. Na 10 km zvítězil Miloš Kratochvíl (H. Pardubice) za 35 min. 24 vteřin, a tím oslavil již 70. start na MCM, a s ním ještě K. Hausvater (Slavia Hradec Králové) a Ivo Vykydal (KRB Chrudim). 75. start MCM měl Mocek Tomáš (AC Pardubice). Bylo překonáno 18 osobních rekordů. Juniorka Lada Nováková opět vylepšila traťový rekord na okruhu 3,6 km tentokrát o 11 vteřin, nejlepší čas ženských kategorií. Přibylo účastníků s prvním startem na MCM; Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. Letní koupaliště Chrudim, červenec srpen 2011 vstupného. K dispozici jsou dva kurty na plážový volejbal, hřiště na malou kopanou, stolní tenis, dětské hřiště Vstupné: Dospělí: 55 Kč Děti do 115 cm vstup zdarma Děti vyšší než 115 cm 40 Kč Skupiny 25 Kč/osoba V případě hromadného vstupného (dětské tábory apod.) je třeba předložit jmenný seznam skupiny. Vedoucí skupiny (více než 10 dětí) vstup zdarma! Tobogán 5 vstupů: 20 Kč 10 vstupů: 40 Kč Voda v bazénech je ohřívána na 25 C! V červenci je krytý bazén a sauna otevřena v úterý a čtvrtek od do hod. Více informací na sedm na 10 km trati a čtrnáct na kratším okruhu (3,6 km). Na startu MCM stálo již závodníků. Na hlavní trati 10 km alespoň jednou běželo závodníků a na malém okruhu 852. Za zmínku stojí, že Táňa Metelková z Týniště nad Orlicí doběhla celkově na 6. místě v čase 37 minut 40 vteřin, 1 vteřinu za svým traťovým rekordem v kategorii žen od 35 do 44 let Malá cena Monaka se běží ve středu 13. července 2011, start v hodin pod restaurací Monaco u Slatiňan na tratích 10 km a 3,6 km. Přijďte si s námi zaběhat, udělejte něco pro své zdraví. Určitě se vám zalíbí v naší běžecké partě a kouzlu běhu zcela propadnete. Vladimír Čumpelík, KRB Chrudim KČT Treking Chrudim akce v srpnu Údolím Chrudimky pěší turistika (16 km) Vítězslav Marek, tel , , Na kole krajem řeky Chrudimky Druhý cyklovýlet 20 km 17. července 2011 Trhová Kamenice rozhledna na Zuberském vrchu Zubří Hluboká prales Polom Horní Bradlo Paseky Přemilov Ústupky Oheb Seč. Třetí cyklovýlet 32 km 24. července 2011 Seč Bělidlo Hořelec Horní Bezděkov Bojanov Mezisvětí České Lhotice rozhledna Boika Hradiště Krkanka Strýcovské Peklo Práčov Trpišov Škrovád Slatiňany Chrudim. Zájemci, hlaste se na uveďte prosím jména účastníků, , telefon a etapu nebo etapy, na které se přihlašujete. Počet účastníků omezen. Výlety budou orientačně od 8 do 18 hodin. Více na Roman Málek a Naďa Gutzerová Polabím na kole cykloturistika (65 km) Oldřich Černý, tel , Vlastimil Škvára 9

10 Pracovní příležitost Česká energetická společnost hledá kolegy pro oslovování a komunikaci s klienty. Zákaznická centra Chrudim a Pardubice. Tel: Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , Redakční rada: Miroslav Tejkl, Sylva Drašnarová, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Richard Herbst, František Pilný. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Přílohy Zpravodaje nejsou redigovány redakční radou CHZ a nejsou jí ani jazykově upravovány. Náklad výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 8. června č. 7 8/2011 vychází

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu ZÁŘÍ 2008 Z obsahu vybíráme: Obžinky Letos Vás zveme na Obžinky netradičně již v páteční podvečer. Návštěvu lidového jarmarku zpestří koncert Big Bandu Chrudim,

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2010 Složení nového Zastupitelstva města Chrudim Bude v listopadu

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA Nová smuteční síň města Prosinec 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...1 VOLBY DO KRAJSKéHO ZASTuPITELSTVA...2 ÚČET ZA DVA VOLEBNÍ ROKY...3 KRáTÍ NáM DANě...3 ukončené A ROZESTAVěNé

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Městský úřad Klimkovice Říjen 2012

Městský úřad Klimkovice Říjen 2012 Městský úřad Klimkovice Říjen 2012 Z obsahu tohoto čísla: 1.Slovo starosty 2. Čestný občan města, LSM Jáchymov 4.-5. Informace z rady a zastupitelstva 6. Obecní policie, Kanalizace 7.-8. Volby 9. Centrum

Více

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH ZPRAVODAJ Ročník: LIV Číslo: 3/2013 NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH PROGRAM 1. Úvod, schválení programu jednání, určení

Více

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17 Staroměstské náměstí str. 6 Hřiště Slovanka str. 11 Oprava divadla str. 17 2 Krátce z města i magistrátu OBČANSKÉ sdružení Spokojený domov, které poskytuje terénní sociální služby pro seniory a zdravotně

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD VYCHÁZÍ KAŽDÝ SUDÝ MĚSÍC DISTRIBUCE ZDARMA SRPEN 2012 Z OBSAHU: AKTUALITY...2 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY...4 Z RAJHRADSKÝCH ŠKOL...5 DOMY KOLEM NÁS...7 SPOLEČENSKÁ

Více

Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní

Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní Zpravodaj Města Litomyšle 8 6. srpna 2008 Ročník XVIII. Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní V sobotu 5. července skončil jubilejní padesátý ročník mezinárodního operního festivalu Smetanova

Více

Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje

Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2009 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje redakce čtenáři Úvodník Co se nám líbí? Co se nám nelíbí? ŘÍJEN je podle indiánského kalendáře

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Městská památková rezervace brownfields bez budoucnosti?

Městská památková rezervace brownfields bez budoucnosti? 13. ROČNÍK Květen 2015 číslo 5 MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Městská památková rezervace brownfields bez budoucnosti? Náměty a připomínky k novému regulačnímu plánu městské památkové rezervace (MPR),

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více