Datum: Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Datum: 7. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34."

Transkript

1 Datum: Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM: VY_32_INOVACE_105 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Jméno autora: Mgr. Miroslava Pavlíková Název sady: Český jazyk a literatura pro dvouleté maturitní studium Název práce: Opakování jazykového učiva za 1. ročník pracovní list Předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 2. Studijní obor: L/51 Podnikání Časová dotace: 1 vyučovací hodina Vzdělávací cíl: Žáci si upevní svoje vědomosti z mluvnického učiva, získají lepší přehled a budou motivováni k dalšímu studiu. Pomůcky: Dataprojektor, počítač, sešit, propisovací tužka. Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

2 Opakování jazykového učiva za 1. ročník nástavbové studium

3 1. Vyberte slovo, které není stejným slovním druhem jako ostatní: dokola, okolo, vzadu, nahoře, daleko, mez, uprostřed 2. Co spojuje tato podstatná jména? Jak jim říkáme? a) skot, včelstvo, hmyz, dubina, studentstvo, listoví b) Hradčany, kalhoty, housle, Opatovice, Vánoce c) mléko, dřevo, písek, krev, vápno, pivo 3. U daných slov určete mluvnické kategorie: kamarádům cizího spali bychom 3

4 4. Doplňte správné i nebo y: Dám si radši vepřov_ řízek než hověz_ maso. Slab_ a nerozhodn_ muži ženám neimponují. Tatínkov_ oči mluvily za vše. Z ciz_ho krev neteče. Pozdravujte Svobodov_. Stále mě ruší ps_ štěkot. Setkal jsem se s tatínkov_m_ spolužáky. Opravdov_ přátelé nás nikdy nezklamou. 5. Která z možností je správná: a) uplakanými modrými očkami b) uplakanýma modrýma očkami c) uplakanýma modrýma očkama 6. Dejte do správného tvaru číslovku v závorce: Mluvil s (oba) podezřelými. Přijď od (tři) 4

5 do (čtyři) hodin. Musím ke švadleně s (dvoje) kalhotami. Učili jsme se o (desatero) božích přikázání. Stali se (dvojnásobní) olympijskými vítězi. Počítej se (dva tisíce čtyři sta padesát) korunami. Učitel odjel na výlet s (dvacet dva) studenty. Počítáme s (tisíc) návštěvníků. 7. Ve větě Chodím do třídy s dvaceti třemi spolužákem je chyba v: a) rodě b) pádě c) čísle 8. Sloveso chtít je: a) způsobové b) sponové c) fázové 5

6 9. Výchozí text: Epos vypravuje veršem velkou řadu událostí soustředěných kolem společného jádra. Kromě děje se zde bohatě uplatňuje množství figur, tropů a stálých epitet. Epos reprezentoval velkou epiku až do 18. století a patřil k nejvýznamnějším literárním žánrům... 1) Daný text patřík funkčnímu stylu: a) uměleckému b) odbornému c) administrativnímu Hlavním cílem tohoto textu je: a) poučit o pojmu epos b) citově a esteticky působit na čtenáře c) agitovat ve prospěch eposu 6

7 Pro funkční styl výchozího textu není typické používání: a) termínů b) jmenného vyjadřování c) publicismů Vyjmenujte 5 slohových útvarů tohoto stylu. Které eposy starověké nebo středověké literatury znáte? Která slova slohově zabarvená by se neměla používat v odborném stylu? a) hovorová b) knižní c) odborná d) básnická 10. V následujícím výčtu slov škrtněte ta, která bychom v odborném stylu neměli použít: svítit, slunéčko, vlnění, slunce, černý, strejda, prima, kapánek, kapka, kapička, bába, molekula, moula, obloha, modrojas, předmět, pracovat, fuška, zub, zoubek, adopce, flíček, stříbrojasný, rozdělit 7

8 11. Doplňte tuto tabulku určete mluvnické kategorie slovesných tvarů: napíšu osoba číslo čas způsob sloves. rod jedn. vid seďte --- činný četli byste odpověděli množ. D smát se

9 12. Vyberte z každé řady pojmů ten, který mezi ostatní nepatří: a) okolo, mimo, vedle, naproti, pod, nahoru, mezi b) křídlo, klika, karafiát, řepa, oko, lupen c) zábradlí, lupení, počítání, okvětí, sousoší d) Vánoce, housle, kalhoty, Opatovice, stoly 13. Rozhodněte, která z vět neobsahuje mluvnickou chybu: a) Domluv se s obouma kamarády předem. b) Přišel za mnou s týmž problémem jako ty. c) Rodiče se musí o jejich děti pečlivě starat. d) Zásilku mě, prosím, zašlete do 14 dnů, pak mě už doma nezastihnete. 9

10 Řešení: 1. mez 2. a) hromadná b) pomnožná c) látková 3. kamarádům rod m. životný, č. množné, 3. pád, vzor pán cizího rod m. nebo s., č. jednotné, 2. nebo 4. pád, vzor jarní spali bychom 1. os., č. množné, zp. podmiňovací, rod činný, vid nedokonavý 4. vepřový hovězí slabí nerozhodní tatínkovy cizího Svobodovy psí tatínkovými opravdoví 5. c 6. soběma od třído čtyř sdvojími o desateru dvojnásobnými se dvěma tisíci čtyřmi sty padesáti sdvaceti dvěma (dvaadvaceti) s tisícem 10

11 7. c 8. a 9. b a c referát, výklad, přednáška, diskuse, diplomová práce, disertace, studie, odborný popis, popis pracovního postupu, esej, kritika, recenze aj. Epos o Gilgamešovi, Rámájana, Homér: Ilias a Odyssea, Vergilius: Aeneis, Alexandreida, Píseň o Rollandovi, Píseň o Nibelunzích, Slovo o pluku Igorově aj. a 10. slunéčko, strejda, prima, kapánek, kapička, bába, moula, fuška, zoubek, flíček, stříbrojasný 11. napíšu 1. os., čas budoucí, zp. oznamovací, r. činný, vid nedokonavý seďte 2. os., číslo množné, zp. rozkazovací, vid nedokonavý četli byste číslo množné, zp. podmiňovací, r. činný vid nedokonavý smát se číslo a způsob neurčíme, r. činný, vid nedokonavý 12. a) nahoru b) karafiát c) počítání d) stoly 13. b 11

12 Metodické pokyny: 1. Text slouží k opakování učiva za 1. ročník. Tímto způsobem žákům připomene probranou látku, procvičíme základní jevy a zadáme podrobné opakování na další hodiny. 2. Text promítáme pomocí dataprojektoru. V odpovědích na otázky se střídají všichni žáci. 3. Učitel objasňuje zapomenuté nebo nepochopené učivo, ke správným odpovědím je možné využít i Pravidel českého pravopisu, Slovníku spisovné češtiny, popř. i sešitu. 4. Některá cvičení můžeme vybrat i k samostatnému písemnému řešení v lavicích. 5. Daný materiál můžeme po vytištění využít i k prověřování zadaného učiva a hodnocení. 12

13 Použitá literatura: 1) Martinková, Věra a kol.: Připravujeme se kmaturitě z českého jazyka. 1. vydání. Tripolia. Praha ISBN ) Sochrová, Marie: Český jazyk vkostce pro střední školy. 2. vydání. Fragment. Havlíčkův Brod ISBN Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY SA (www.creativecommons.cz) Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. 13

Datum: 1. 11. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 1. 11. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 1. 11. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_198 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

DUM: VY_32_INOVACE_112

DUM: VY_32_INOVACE_112 Datum: 31. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_112 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 25. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_331 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Datum: 1. 5. 2013. Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DŮM: VY_32_INOVACE_112

Datum: 1. 5. 2013. Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DŮM: VY_32_INOVACE_112 Datum: 1. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DŮM: VY_32_INOVACE_112 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. A SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/209/2013 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP ZV Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář 1 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola Oselce Oselce 1, 335 01 Nepomuk Zřizovatel: Plzeňský kraj Krajský

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G LE-CHAJIM MASKILIM Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Gymnázium Or Chadaš, Belgická

Více

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE aktualizace září 2014 1 od 1.9.2014 nižší

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program Všeobecné čtyřleté gymnázium a Všeobecné osmileté gymnázium vyšší stupeň Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_353 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SVĚTLOU STOPOU

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH Informace o studiu na Gymnáziu ve Svitavách V roce 1895 vznikla ve Svitavách Státní vyšší reálná škola, v roce 1945 gymnázium. Za dobu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

AJ-1 Anglický jazyk. o materiál, který vykládá a doplňuje učivo o členech. Rozlišují použití určitého a neurčitého členu v různých jevech.

AJ-1 Anglický jazyk. o materiál, který vykládá a doplňuje učivo o členech. Rozlišují použití určitého a neurčitého členu v různých jevech. AJ-1 Anglický jazyk ( k sadě 32 materiálů) Poř. 1. AJ-1_01 Sports and games 2. AJ-1_02 Sports - vocabulary 3. AJ-1_03 Countable, uncountable 4. AJ-1_04 Articles Prezentace obsahuje látku jedné vyučovací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více