HELIOS - EET BüroKomplet, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HELIOS - EET BüroKomplet, s.r.o."

Transkript

1 HELIOS - EET 2017 BüroKomplet, s.r.o.

2 Obsah EET obecně... 3 Legislativa... 3 Kdo a kdy... 3 Režimy EET... 3 Co je třeba zajistit... 4 Evidence tržeb v HELIOS Orange/Easy... 6 Číselník organizací... 6 EET provozovny... 6 Zboží a služby... 8 Test nastavení EET... 9 Pokladní prodej... 9 Řady účtenek... 9 Účtenky Registrace tržby Storno evidované tržby Pokladna Číselník pokladen Pokladní doklady Storno evidované tržby Fakturace Řady faktur Faktury Registrace tržby Storno evidované tržby Tiskové formuláře distribuční Pomocné číselníky Přehledy EET EET Tržby EET Komunikace EET Chyby Chybové hlášky

3 EET obecně Legislativa Evidenci tržeb upravuje: zákon č. 112/2016 Sb. - zákon o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016 zákon č. 113/2016 Sb. - doprovodný zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, mj. snížení sazby DPH pro stravovací služby vyhláška č. 269/2016 Sb. - vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka Metodický pokyn GFŘ k aplikaci zákona o evidenci tržeb Podrobné informace k legislativě a další užitečné informace k evidenci tržeb najdete na stránkách Kdo a kdy Povinnost evidence tržeb je rozložena do 4 fází: stravovací a ubytovací služby - od maloobchod a velkoobchod - od ostatní činnosti, které nejsou uvedeny v ostatních bodech - od vybraná řemesla a výrobní činnost - od Podrobně opět na stránkách etrzby.cz zde: Pokud má poplatník pochybnost, zda platba je evidovanou tržbou a podléhá evidenci tržeb, má možnost požádat místně příslušného správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby. Žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 1000 Kč. Režimy EET Běžný způsob (online) Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě. Ze systému Finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním fiskálním identifikačním kódem (FIK) Podnikatel vystaví účtenku včetně FIK, kterou předá zákazníkovi. 3

4 Zjednodušený režim (offline) Ve zjednodušeném režimu lze evidovat tržby stanové zákonem, vládním nařízením a tržby, které povolil evidovat ve zjednodušeném režimu správce daně. Pokud podnikatel nebude objektivně schopen zajistit odpovídající internetové připojení, požádá o výjimku z povinnosti evidovat tržby online. Na základě udělené výjimky dojde k užívání zjednodušeného režimu. Správce daně o žádosti rozhodne ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího podání Podnikatel vystaví účtenku bez FIK, účtenka místo něj obsahuje podpisový kód poplatníka (PKP) a uloží datovou zprávu o tržbě do paměti zařízení Do pěti pracovních dnů zajistí podnikatel odeslání datových zpráv o tržbách do systému Finanční správy Finanční správa ze systému zašle potvrzení k přijatým datovým zprávám Výpadek spojení Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě, ale nepodaří se navázat spojení, ze systému Finanční správy není zasláno potvrzení o přijetí s FIK Podnikatel vystaví zákazníkovi účtenku bez FIK, účtenka místo něj obsahuje opět PKP Jakmile dojde k obnově spojení, odešle podnikatel datovou zprávu o transakci (nejpozději do 48 hodin) Ze systému Finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem FIK, který se však již na účtenky ani při pozdějším tisku nedostane (tiskne se stále PKP) Co je třeba zajistit Ověřit povinnost evidovat tržby Je třeba ověřit, zda se jedná o evidované tržby, od jakého data je povinná evidence a zda se budou evidovat běžným způsobem nebo ve zjednodušeném režimu. Dobrovolně je možné evidovat i tržby, které evidenci nepodléhají, např. s předstihem nebo včetně části tržeb, která evidenci nepodléhá. Zaregistrovat se k EET Podnikatel požádá Finanční správu o autentizační údaje, které umožní přihlášení na portál EPO. Zde zaeviduje své provozovny a vygeneruje podpisový/é certifikát/y, který/é bude používat pro komunikaci s portálem. Počet certifikátů není omezen, je na podnikateli, zda bude používat jeden nebo více certifikátů. Platnost certifikátu je 3 roky. O autentizační údaje je možné žádat od Žádat je možné elektronicky na Daňovém portálu nebo osobně na libovolném finančním úřadě, podrobný popis najdete na stránkách etrzby.cz 4

5 Získané autentizační údaje slouží k přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, ve které se evidují provozovny a spravují certifikáty. Pořídit technické vybavení Technické řešení vyžaduje: zařízení, které dokáže elektronicky komunikovat přes internet (PC, tablet, mobilní telefon, pokladna, pokladní systém) se serverem MF připojení na internet v okamžiku přijetí platby (v online režimu) zařízení, které vystaví zákazníkovi účtenku (tiskárna) Umístit informační nápis dle 25 zákona o evidenci tržeb Podle 25 zákona o evidenci tržeb je poplatník povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci. V případě běžného (online) způsobu se jedná o text: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. V případě zjednodušeného (offline) režimu se jedná o text: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů. Nejpozději ke stanovenému datu zahájit evidenci tržeb 5

6 Evidence tržeb v HELIOS Orange/Easy Pro evidenci údajů souvisejících s EET je třeba mít nainstalovanou verzi HELIOS Orange nebo vyšší Vlastní komunikaci se serverem finanční správy v Helios Orange řeší nový rozšiřující modul (plugin) Komunikátor EET. Plugin musí být součástí vaší licence HELIOS Orange. Pro jeho aktivaci je třeba v HELIOS Store na záložce Kompletní seznam kliknout pravou myší a pustit volbu Aktualizace Helios Store. Pokud plugin nemáte, obraťte se na Vašeho obchodního garanta Asseco Solutions, resp. dodavatele systému HELIOS Orange. Evidence tržeb je řešena v modulech Pokladní prodej na účtenkách, Pokladna na pokladních dokladech a Fakturace na úhradách faktur. Číselník organizací Ve firmě s číslem 0 (vlastní firma) musí být vyplněno DIČ poplatníka v poli DIČ (nezaměňovat s polem DIČ DPH, které je pro účely DPH). EET provozovny Pomocné číselníky, EET Tržby, EET Provozovny. Zadáváte údaje o zaregistrovaných provozovnách. V případě přestěhování provozovny je nutné zažádat o novou registraci. 6

7 Režim provozovny Nastavujete, zda se jedná o běžný nebo zjednodušený režim. Doba odezvy Maximální doba v sekundách, po kterou se čeká s tiskem na přidělení kódu FIK. Podle zákona č. 112/2016 Sb. se jedná o dobu delší než 2 sekundy podle druhu a způsobu vykonávané činnosti tak, aby se jejím stanovením nemařil průběh evidence tržeb vzhledem k druhu a kvalitě připojení k veřejné datové síti. V HELIOS je tato doba přednastavena na 2,5 sekundy, lze upravit. Timeout Maximální doba v sekundách, po kterou se čeká na odpověď ze serveru MF. Tato doba musí být delší než doba odezvy. V HELIOS je tato doba přednastavena na 5 sekund, lze upravit. Na záložce 2 - Certifikáty nastavujete Firemní certifikát pro EET, případně Uživatelský certifikát pro EET. 7

8 Zboží a služby V kartě Zboží a služby, na záložce 3 - Dodatky, jsou v části [4] Elektronická evidence tržeb pole Druh EET a DIČ pověřujícího poplatníka. Obě pole můžete nastavit i pomocí hromadných změn (akce Hromadné změny v přehledu Zboží a služby). Atributy se přenášejí na doklady, kde je možné je změnit. Druh EET Vybíráte z možností Vyjmuto z evidence EET Standardní Použité zboží - vykazuje se samostatně, viz 19 odst. 2 zákona o evidenci tržeb Cestovní služba - dtto Částka určená pro následné čerpání nebo zúčtování - dtto Nabídka je závislá na nastavení konstant. Co není v konstantách zatrženo, nenabízí se. DIČ pověřujícího poplatníka Zadáváte v případě pověření k evidování tržeb podle 9 zákona o evidenci tržeb. Sazba DPH Od dochází ke změně sazby DPH z 21 % na 15 % u stravovacích služeb s výjimkou prodeje alkoholických nápojů a cigaret. 8

9 To znamená, že ve Zboží a služby je nutné u karet, kterých se to týká, ukončit k platnost základní sazby DPH a od nastavit platnost první snížené sazby. Test nastavení EET V přehledech Pokladní prodej, Účtenky Pokladna, Pokladní doklady Vydané faktury, Úhrady, Úhrady je k dispozici volba místního menu Test nastavení EET pro ověření nastavení komunikace mezi HELIOS a serverem Finanční správy. K žádné registraci tržby v tomto případě nedochází. Pokladní prodej Řady účtenek Na záložce 6-Elektronická evidence tržeb v editoru řad účtenek zadáváte údaje týkající se EET, které se přednastaví na nových účtenkách v dané řadě Stav EET Ano - nastavení pro běžný i zjednodušený režim Ano - dávkové odeslání - komunikace neprobíhá hned, např. z technických důvodů, nepoužívat pro zjednodušený režim evidence tržeb Ne 9

10 Číslo provozovny Povinný údaj. Vybíráte z číselníku zaregistrovaných provozoven Dále nastavujete Firemní certifikát pro EET, případně Uživatelský certifikát pro EET Účtenky Na hlavičce účtenky (záložka 2-Dodatky) se přednastaví Stav EET podle nastavení na řadě účtenek. Na účtence lze změnit. Pokud je v globálních konstantách nastaven Přípravný režim, nastaví se na účtence Stav EET na Ne a nelze ho změnit Registrace tržby Běžný režim V okamžiku uložení úhrady účtenky, která obsahuje evidovanou tržbu, se vypočte bezpečnostní kód poplatníka (BKP) a podpisový kód poplatníka (PKP). Do přehledu Pomocné číselníky, EET se uloží záznam o provedené žádosti o registraci tržby Odešle se zpráva ve formátu XML na server MF Dále nastává jedna z možností: úspěšná registrace, neúspěšná registrace s odpovědí, neúspěšná registrace bez odpovědi Úspěšná registrace Server MF provede kontrolu, pokud je OK, zaregistruje tržbu, vygeneruje fiskální identifikační kód (FIK) a pošle zprávu s FIK zpět 10

11 HELIOS FIK uloží, tržba je zaregistrovaná Vytiskne se účtenka s BKP a FIK Neúspěšná registrace s odpovědí Server MF provede kontrolu, pokud je v XML formální chyba, server tuto tržbu nepřijme. Odešle zpět zprávu s chybovým kódem HELIOS přijme zprávu bez FIK a uloží chybový kód do přehledu Pomocné číselníky, EET - Chyby Vytiskne se účtenka s BKP a PKP, tržba není zaregistrovaná Podnikatel je povinen do 48 hodin tržbu zaregistrovat Neúspěšná registrace bez odpovědi HELIOS do stanovené doby neobdrží odpověď od serveru MF Vytiskne se účtenka s BKP a PKP, tržba není zaregistrovaná Podnikatel je povinen do 48 hodin tržbu zaregistrovat Zjednodušený režim Při uložení úhrady účtenky komunikace neprobíhá, účtenka se tiskne s BKP a PKP. V případě neúspěšné registrace tržby a v případě zjednodušeného režimu je třeba doklady zaslat dodatečně. Tyto doklady vyfiltrujete podle sloupce EET-O.K. Doklady, které nemají sloupec zatržený, je třeba znovu odeslat. Doklady, které byly úspěšně zaregistrovány a doklady, které nepodléhají EET, mají sloupec zatržený. Dodatečné zaslání provedete jednou ze dvou akcí, které najdete v přehledu Pokladní prodej, Účtenky a v přehledu Pomocné číselníky, EET: Opakované zaslání Opakované zaslání hromadně - všechny nevalidní Storno evidované tržby Když provádíte storno účtenky volbou Storno prodejky nebo Vratka, přebírá se na storno doklad pole Stav EET ze stornované účtenky. Pokud tedy byla původní účtenka evidovanou tržbou, nemusíte nic nastavovat. Storno bude mít také nastaveno, že se jedná o evidovanou tržbu, a po uložení bude odesláno (resp. je třeba ho odeslat, pokud se jedná o zjednodušený režim). V případě Finanční vratky je třeba ručně ohlídat a nastavit, jestli se jedná o evidovanou tržbu nebo ne. Pokladna Číselník pokladen V editoru číselníku pokladen zadáváte na záložce 6 - Elektronická evidence tržeb údaje týkající se EET, které se přednastaví na nových příjmových pokladních dokladech dané pokladny 11

12 Stav EET Ano - nastavení pro běžný i zjednodušený režim, pro příjmové doklady a mínusovou kopii Ano - dávkové odeslání - komunikace neprobíhá hned, např. z technických důvodů, nepoužívat pro zjednodušený režim evidence tržeb Ne Číslo provozovny Povinný údaj. Vybíráte z číselníku zaregistrovaných provozoven. Dále nastavujete Firemní certifikát pro EET, případně Uživatelský certifikát pro EET. Údaj Stav EET přednastavený v číselníku pokladen se přenáší na pokladní doklady, kde je možné ho změnit. Pokladní doklady Na hlavičce příjmového pokladního dokladu se přednastaví Stav EET podle nastavení v číselníku pokladen. Na pokladním dokladu lze změnit. Pokud je v globálních konstantách nastaven Přípravný režim, nastaví se na pokladním dokladu Stav EET na Ne a nelze ho změnit Na položkách pokladního dokladu je nové pole: Druh EET Vybíráte z možností, které se nabízejí podle toho, co je zaškrtáno v konstantách 12

13 Vyjmuto z evidence EET Standardní Použité zboží - vykazuje se samostatně, viz 19 odst. 2 zákona o evidenci tržeb Cestovní služba - dtto Částka určená pro následné čerpání nebo zúčtování - dtto DIČ pověřujícího poplatníka Zadáváte v případě pověření k evidování tržeb podle 9 zákona o evidenci tržeb. V editoru pokladního dokladu je nové tlačítko OK-EET, které uloží doklad a vyvolá komunikaci se serverem MF, resp. doklad se uloží pro pozdější odeslání v případě zjednodušeného režimu. Pokladní doklad, který byl zaevidován do EET, nelze opravit ani smazat. Je třeba ho stornovat volbou Kopie dokladu, EET Storno mínusem. Storno evidované tržby Pokud potřebujete provést storno evidované tržby, je třeba použít v přehledu Pokladní doklady volbu Kopie dokladu, EET Storno mínusem. 13

14 Vygeneruje se mínusová kopie pokladního dokladu a odešle se na server Finanční správy, resp. uloží se do přehledu EET tržby pro pozdější odeslání v případě zjednodušeného režimu. Fakturace Řady faktur V editoru řad faktur zadáváte na záložce 9 Elektronická evidence tržeb údaje týkající se EET, které se přednastaví na fakturách dané řady Stav EET Ano - nastavení pro běžný i zjednodušený režim Ano - dávkové odeslání - komunikace neprobíhá hned, např. z technických důvodů, nepoužívat pro zjednodušený režim evidence tržeb Ne Číslo provozovny 14

15 Povinný údaj. Vybíráte z číselníku zaregistrovaných provozoven Dále nastavujete Firemní certifikát pro EET, případně Uživatelský certifikát pro EET. Údaje přednastavené na řadě se přenášejí na faktury, kde je možné je změnit. Faktury Na hlavičce faktury se přednastaví Stav EET podle nastavení na řadě faktur a lze ho změnit. Pokud je v globálních konstantách nastaven Přípravný režim, nastaví se na faktuře Stav EET na Ne a nejde ho změnit. Na položkách faktury jsou nová pole v záložce 6 Elektronická evidence tržeb: Druh EET Vybíráte z možností Vyjmuto z evidence EET Standardní Použité zboží - vykazuje se samostatně, viz 19 odst. 2 zákona o evidenci tržeb 15

16 Cestovní služba - dtto Částka určená pro následné čerpání nebo zúčtování - dtto DIČ pověřujícího poplatníka Zadáváte v případě pověření k evidování tržeb podle 9 zákona o evidenci tržeb. V případě, že evidovanou tržbou je záloha, je nově nutné na zálohové faktuře vyčíslit základ DPH a DPH, protože to jsou povinné údaje v odesílané zprávě na server MF. Na zálohových fakturách, které jsou evidovanou tržbou, je tedy nutné uvádět sazbu DPH. Registrace tržby Pokud je faktura hrazena příjmovým pokladním dokladem, proběhne registrace tržby odesláním příjmového pokladního dokladu. Pokud nepoužíváte modul Pokladna, je třeba k faktuře zadat ruční úhradu volbou Úhrady, Úhrady, Nový EET. V editoru úhrady je pak nové tlačítko OK - EET, které vyvolá komunikaci se serverem MF, resp. uloží doklad do přehledu EET tržby pro pozdější odeslání v případě zjednodušeného režimu. Popis vlastní registrace je uveden výše v podkapitole Registrace tržby kapitoly Pokladní prodej. Úhradu faktury, která byla zaevidována do EET, nelze opravit ani smazat. Je třeba jí stornovat volbou Storno úhrady (EET). 16

17 Storno evidované tržby Pokud potřebujete provést storno evidované tržby, je třeba použít v přehledu úhrad k faktuře volbu Storno úhrady (EET). Vygeneruje se mínusová úhrada a odešle se na server Finanční správy, resp. uloží se do přehledu EET tržby pro pozdější odeslání v případě zjednodušeného režimu. Tiskové formuláře distribuční Pokladní prodej V modulu Pokladní prodej jsou pro EET upraveny distribuční formuláře s následujícími systémovými čísly a názvy: -64 Doklad -63 Účtenka 108 mm -60 Účtenka 60 mm -61 Účtenka 70 mm -62 Účtenka 80 mm Pokladna V modulu Pokladna jsou pro EET upraveny distribuční formuláře s následujícími systémovými čísly a názvy: -37 Pokladní doklad II. CM -23 Pokladní doklad II. -24 Pokladní doklad s kontací II. -38 Pokladní doklad s kontací II. CM -58 Pokladní doklad STVRZENKA Fakturace Nový distribuční formulář pro EET je nad úhradou faktury. Pomocné číselníky Přehledy EET EET Tržby Přehled všech vygenerovaných tržeb. Nad přehledem je k dispozici akce Opakované zaslání, která zkusí odeslat označené neregistrované tržby. Akce Opakované zaslání hromadně všechny nevalidní zkusí odeslat všechny nevalidní, které jsou v tabulce tržeb. 17

18 Záznamy v přehledu, které vznikly volbou Test nastavení EET, je možné smazat volbou Zrušit. EET Komunikace Přehled odchozích a příchozích zpráv, k nimž došlo při pokusech o úspěšnou/neúspěšnou registraci tržeb. EET Chyby Přehled všech vrácených chyb z jednotlivých pokusů o registraci tržeb 18

19 Chybové hlášky Komunikace Při pokusu o komunikaci se objeví chyba Secret key not found Je třeba odstranit certifikáty pro EET a znovu je nainstalovat ze souboru s příponou p12. Součástí souboru je i kořenový certifikát. Při instalaci je třeba zvolit Automaticky vybrat úložiště certifikátů na základě typu certifikátu a je nutné Označit tento klíč jako exportovatelný, protože při odesílání tržby dochází k exportu certifikátu. Následně je třeba potvrdit dotaz na instalaci kořenového certifikátu. Komunikace Při pokusu o komunikaci se objeví chyba Neplatny podpis SOAP zpravy Certifikát vydaný pro použití v ostrém prostředí je použit pro podání na testovací prostředí. V Možnosti, Konfigurace/správa systému, EET je třeba mít zaškrtnutý checkbox Odesílat na produkční prostředí. Komunikace Při pokusu o zobrazení XML příchozí zprávy v přehledu EET Komunikace volbou Zobraz XML se zpráva nezobrazí, okno je prázdné. Internet Explorer nezobrazuje korektně příchozí zprávy, objeví se prázdné okno. Je třeba použít jiný prohlížeč, např. Chrome, Mozilla atd. 19

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET) Úvod Elektronická evidence tržeb (EET) Podle zákona o evidenci tržeb 112/2016 Sb. (ZoET) byla do Money doplněna funkčnost evidování tržeb. V navigátoru přibyl nový modul EET, který obsahuje dva uzly: Účtenky

Více

Elektronická evidence tržeb: Workshop SOCR ČR

Elektronická evidence tržeb: Workshop SOCR ČR Elektronická evidence tržeb: Workshop SOCR ČR Daniela Hrabětová, GFŘ Lukáš Kozák, MF Jan Jiroušek, SPCSS Praha, 17.6.2016 Legislativa Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb platnost 13. dubna 2016, účinnost

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DUNA modul EET

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DUNA modul EET OBSAH 1. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET)... 1 1.1. Nastavení EET... 1 1.2. Číselník Formy úhrad... 3 1.3. EET v agendě Kasa... 3 1.4. EET ve vystavených fakturách... 4 1.5. EET v pokladním dokladu...

Více

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB EET

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB EET ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB EET O CO JDE Elektronická evidence tržeb spočívá v tom, že je evidována každá platba a zákazník obdrží od obchodníka účtenku s unikátním kódem. Postup bude takový, že nejpozději

Více

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a)

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Tržby do EET vstupují přes vystavený pokladní doklad, po zápisu se odesílá online datová zpráva, Finanční správa ze systému zašle potvrzení

Více

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK Abyste mohli využívat odesílání tržeb do systému EET, je třeba, abyste měli k dispozici certifikát od správce daně tj. soubor s příponou p12 např.

Více

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10)

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) 1. Úvod Úprava programu Helios RED vychází ze Zákona o evidenci (dále ZoET) tržeb 112/2016 Sb. a Metodického pokynu GFŘ k aplikaci ZoET -

Více

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10)

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) 1. Úvod Úprava programu Helios RED vychází ze Zákona o evidenci (dále ZoET) tržeb 112/2016 Sb. a Metodického pokynu GFŘ k aplikaci ZoET -

Více

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK stav k

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK stav k Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK stav k 27.2.2017 Abyste mohli využívat odesílání tržeb do systému EET, je třeba, abyste měli k dispozici certifikát od správce daně tj. soubor s příponou

Více

Harrachov ŘEŠENÍ EET OD SPACIR STUDIO

Harrachov ŘEŠENÍ EET OD SPACIR STUDIO Harrachov 8.8.2016 ŘEŠENÍ EET OD SPACIR STUDIO Informace o EET Pokladní software, zařízení pro evidenci a ceny Základní informace Kdo? Co? podnikající fyzické a právnické osoby. Evidenci tržeb budou podléhat

Více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb Elektronická evidence tržeb Lukáš Kozák poradce náměstkyně ministra financí pro daně a cla Veletrh For Gastro & Hotel 2016 Praha 29.9.2016 Online model evidence 1. Pokladní zařízení zašle datovou zprávu

Více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb Elektronická evidence tržeb Alena Schillerová náměstkyně ministra financí pro daně a cla Setkání s podnikateli Prahy a Středočeského kraje Praha, 29.6.2016 Smysl EET a aktuální stav Nevykázané příjmy podle

Více

Nastavení a použití EET (elektronické evidence tržeb) v programu WinVet 2017

Nastavení a použití EET (elektronické evidence tržeb) v programu WinVet 2017 Nastavení a použití EET (elektronické evidence tržeb) v programu WinVet 2017 Veterinárním lékařům, kteří mají živnostenské oprávnění na prodej chovatelských potřeb, krmiv a veterinárních léčiv, může vzniknout

Více

Reálné dopady elektronické evidence tržeb na podnikatele a firmy Elektronická evidence tržeb

Reálné dopady elektronické evidence tržeb na podnikatele a firmy Elektronická evidence tržeb Reálné dopady elektronické evidence tržeb na podnikatele a firmy Elektronická evidence tržeb Opatření proti malým podnikatelům a živnostníkům Zvyšování tlaku a moci státu Zákon o evidenci tržeb Znění vládního

Více

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB 1) Vyšel zákon o povinnosti elektronické evidence tržeb. 2) Bude platit pro všechny firmy a podnikatele, kteří přijímají platby v hotovosti (nebo platební kartou) bez ohledu

Více

Elektronická evidence tržeb. P r a h a 2. srpna 2016

Elektronická evidence tržeb. P r a h a 2. srpna 2016 Elektronická evidence tržeb P r a h a 2. srpna 2016 Agenda 1. Úvod 2. Zákon o evidenci tržeb a prováděcí předpisy 3. Technická dokumentace 4. Testovací prostředí (Playground) 5. Diskuse Zákon o evidenci

Více

Elektronická evidence tržeb v programu TRIFID

Elektronická evidence tržeb v programu TRIFID Elektronická evidence tržeb v programu TRIFID Aktuální informace k EET lze získat na webu www.etrzby.cz K vykazování tržeb prostřednictvím EET je nutné mít: - Program TRIFID 2017 (verze 6.50, nebo novější)

Více

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI (dále jen KelSQL) Základní informace o EET získáte na etrzby.cz, tento návod Vás provede nezbytnými kroky od získání certifikátu, přes prvotní

Více

Celostátní konference svazků měst a obcí Podnadpis: zpracoval Ing. Jiří Fojtík

Celostátní konference svazků měst a obcí Podnadpis: zpracoval Ing. Jiří Fojtík Celostátní konference svazků měst a obcí 2016 Podnadpis: zpracoval Ing. Jiří Fojtík Datum: 11.11..2016 Obsah: Koho se evidence tržeb týká Jaké tržba se eviduji nebo naopak neevidují Jak to vše funguje

Více

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto Povinnost elektronicky evidovat tržby (dále EET) lze nastavit pro evidenci Pokladna v modulu Evidence a pro program Kasa. Po nastavení

Více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb Elektronická evidence tržeb Martin Janeček generální ředitel Generálního finančního ředitelství Konference: Evidence tržeb v praxi Kongresové centrum Praha 25.10.2016 Obecně k EET Evidence tržeb je pomocným

Více

Získání autentizačních údajů a certifikátu pro EET:

Získání autentizačních údajů a certifikátu pro EET: Získání autentizačních údajů a certifikátu pro EET: Pro zprovoznění Elektronické evidence tržeb je nezbytně nutné, vykonat registraci u Finanční správy ČR. Tato registrace se zařídí elektronicky prostřednictvím

Více

Postup nastavení EET v programu AutoSalon 9.89 minor 0001

Postup nastavení EET v programu AutoSalon 9.89 minor 0001 Postup nastavení EET v programu AutoSalon 9.89 minor 0001 Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě

Více

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI (dále jen KelSQL) Všechny naše programy mají bez navýšení ceny implementovanou kompletní funkčnost pro EET. Naši zákazníci si tedy nemusí pořizovat

Více

Upgrade 11/2016 Výběr z novinek verze 11/2016

Upgrade 11/2016 Výběr z novinek verze 11/2016 Ekonomický systém Entry Obsah upgrade 11/2016 strana 1 MODUL elektronická evidence TRŽEB (EET) Upgrade 11/2016 Výběr z novinek verze 11/2016 Elektronická evidence tržeb je řešena v programu ENTRY v běžném,

Více

Příprava a realizace projektu EET v České republice

Příprava a realizace projektu EET v České republice Příprava a realizace projektu EET v České republice Martin Šabo Cashless Society 2016 13.10.2016 Evidence tržeb - cíle Cíle: Narovnání podnikatelského prostředí, podpora poctivých podnikatelů Efektivnější

Více

Elektronická evidence tržeb. Popis položek datové zprávy Situace při evidenci

Elektronická evidence tržeb. Popis položek datové zprávy Situace při evidenci Elektronická evidence tržeb Popis položek datové zprávy Situace při evidenci Verze 1.0 Datum poslední verze dokumentu: 23. 6. 2016 Vymezení obsahu dokumentu Dokument obsahuje doplňující informace k dokumentu

Více

PŘIHLÁŠENÍ K ELEKTRONICKÉ EVIDENCI TRŽEB

PŘIHLÁŠENÍ K ELEKTRONICKÉ EVIDENCI TRŽEB PŘIHLÁŠENÍ K ELEKTRONICKÉ EVIDENCI TRŽEB 1. Přihlášení k EET www.daneelektronicky.cz 2. Co potřebuji HW, SW, DUNU..? 3. Nastavení v IS DUNA 4. Praktická ukázka CO POTŘEBUJI? Přihlásit k EET na portálu

Více

Elektronická evidence tržeb. Ministerstvo financí Andrej Babiš Alena Schillerová Martin Janeček Daniela Hrabětová

Elektronická evidence tržeb. Ministerstvo financí Andrej Babiš Alena Schillerová Martin Janeček Daniela Hrabětová Elektronická evidence tržeb Ministerstvo financí 29.8.2016 Andrej Babiš Alena Schillerová Martin Janeček Daniela Hrabětová Evidence začne podle plánu Start evidence 1. prosince pro stravovací služby a

Více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb Elektronická evidence tržeb Lukáš Kozák Ministerstvo financí Konference Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Hotel Skalský dvůr, 7.11.2016 Online model evidence 1. Pokladní zařízení zašle datovou

Více

Zákon o evidenci tržeb

Zákon o evidenci tržeb Snídaně s EET - Prezence, přivítání - Stručně o Zákonu o evidenci tržeb - Jak to bude v IS KOSTKA? - Nová mobilní aplikace - ** Přestávka ** - Registrace mimo IS KOSTKA - Diskuse, otázky, odpovědi Zákon

Více

EET ve SKA - jak postupovat

EET ve SKA - jak postupovat EET ve SKA - jak postupovat V tomto návodu jsou stručně popsané technické požadavky i postup, jak se s elektronickou evidencí tržeb (EET) vypořádat. Další informace naleznete v nápovědě k EET přímo v programu.

Více

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI (dále jen KelSQL) Všechny naše programy mají bez navýšení ceny implementovanou kompletní funkčnost pro EET. Naši zákazníci si tedy nemusí pořizovat

Více

Online evidence tržeb

Online evidence tržeb Online evidence tržeb Povinnosti, možnosti a rizika Jakub Černý Asociace podnikatelů a manažerů 1. Popis systému Subjekty (= koho se týká) poplatník DPFO z podnikání, za účelem dosažení zisku (živnostníci)

Více

Elektronická evidence tržeb. Přerov

Elektronická evidence tržeb. Přerov Elektronická evidence tržeb Přerov 22. 9. 2016 Elektronická evidence tržeb 1. Obecně proč, kdo, co, jak, legislativa 2. Pojmy tržba, hotovost, základní x zjednodušený režim, účtenka 3. Sleva na dani pro

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede Adresář Nové údaje pro zadání fyzické osoby s možností kontroly insolvence V adresáři firem je nyní možné zapsat i údaje o fyzické osobě. Pokud zároveň budete mít placenou funkci Credit Check hlídání insolvence

Více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb Elektronická evidence tržeb Alena Schillerová náměstkyně ministra financí pro daně a cla Konference: Evidence tržeb v praxi Brno 16.9.2016 Proč evidence tržeb? Rostoucí fenomén zatajování hotovostních

Více

Způsoby získání autentizačních údajů

Způsoby získání autentizačních údajů Návod ke stažení certifikátu EET a vložení do aplikace (verze 1.2.4.) 1) Způsob získání autentizačních údajů krok 1 2) Daňový portál krok 2 3) Založit provozovnu krok 3 4) Vygenerování certifikátu krok

Více

2) Instalace modulu EET v programu Aconto

2) Instalace modulu EET v programu Aconto Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto Poznámka: Pro funkční EET je potřeba mít nainstalovaný certifikát pro podepsání dokladu (vygenerovaný finanční správou), instalovanou

Více

FUSION Elektronická evidence tržeb

FUSION Elektronická evidence tržeb FUSION Elektronická evidence tržeb Na základě zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016 dojde v letošním roce k realizaci 1. fáze od

Více

Obsah. Verze: Autor: Ing. Jan Kostelník

Obsah. Verze: Autor: Ing. Jan Kostelník fajneet Návod Verze: 30. 12. 2016 Autor: Ing. Jan Kostelník Obsah Přehled základních zkratek... 2 Přehled základních pojmů... 2 Hlavní okno aplikace... 3 Nastavení aplikace... 4 Zadání nové tržby... 7

Více

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB - METODICKÁ PŘÍRUČKA ABRA GEN. Aktualizace dokumentu

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB - METODICKÁ PŘÍRUČKA ABRA GEN. Aktualizace dokumentu ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB - METODICKÁ PŘÍRUČKA ABRA GEN Aktualizace dokumentu 7. 10. 2016 OBSAH ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB - METODICKÁ PŘÍRUČKA ABRA GEN... 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 LEGISLATIVNÍ

Více

účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Modul Evidence tržeb účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I M S3 E... 1 Licencovaná verze... 1 Instalace ve verzi 17.000 a vyšší...1 START verze...2 E (EET)... 3 Doklady...3 Storno e-tržby...4

Více

EET. stručný výtah z legislativy implementace v systému KREDIT

EET. stručný výtah z legislativy implementace v systému KREDIT EET stručný výtah z legislativy implementace v systému KREDIT legislativní rámec Zákon č. 112/2016 Sb. - zákon o evidenci tržeb (schválený 13. dubna 2016) Zákon č. 113/2016 Sb. - zákon, kterým se mění

Více

Malý program pro EET Uživatelský manuál

Malý program pro EET Uživatelský manuál Malý program pro EET Uživatelský manuál 1) Objednávka a aktivace licence Po instalaci programu běží 30-ti denní zkušební lhůta. Čas zbývající do konce dema se zobrazí na horní liště programu. Pokud se

Více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb Elektronická evidence tržeb Alena Schillerová náměstkyně ministra financí pro daně a cla Konference: Evidence tržeb v praxi Praha, 25.10.2016 Proč evidence tržeb? Rostoucí fenomén zatajování hotovostních

Více

EET 1 základní informace

EET 1 základní informace EET 1 základní informace Ing. O. Hochmannová, červenec 2016 1) Účinnost zákona a předmět evidence Zákon č. 112/2016 Sb., účinnost k 1. 12. 2016 a k 1. 9. 2016 ( 10-17, 32) Povinnost evidovat tržby mají

Více

FUSION Elektronická evidence tržeb

FUSION Elektronická evidence tržeb FUSION Elektronická evidence tržeb Na základě zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016 dojde v letošním roce k realizaci 1. fáze od

Více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb Elektronická evidence tržeb 23. března 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 19 Osnova 1. Legislativní nosiče evidence tržeb 2. Legislativní proces evidence tržeb

Více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb Elektronická evidence tržeb 23. března 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 19 Osnova 1. Legislativní nosiče evidence tržeb 2. Legislativní proces evidence tržeb

Více

Spuštění pilotního provozu Elektronické evidence tržeb. Ministerstvo financí Andrej Babiš Alena Schillerová Martin Janeček

Spuštění pilotního provozu Elektronické evidence tržeb. Ministerstvo financí Andrej Babiš Alena Schillerová Martin Janeček Spuštění pilotního provozu Elektronické evidence tržeb Ministerstvo financí 2.11.2016 Andrej Babiš Alena Schillerová Martin Janeček Základní informace o projektu Harmonogram příprav Kdy Podnikatel Vývojář

Více

HOTEL TIME, a.s. Implementace EET do systémů

HOTEL TIME, a.s. Implementace EET do systémů HOTEL TIME, a.s. Implementace EET do systémů OBSAH 1. Nastavení HotelTime... 3 1.1 Synchronizační fronta... 5 1.2 Online platby kartou... 5 2. Nastavení Vento... 6 2.1 Synchronizační fronta... 9 3. Z technické

Více

EET kalkulačka lite návod k použití

EET kalkulačka lite návod k použití EET kalkulačka lite návod k použití EET kalkulačka lite je zjednodušená verze androidní aplikace EET kalkulačka a je zdarma. V aplikaci nelze oproti placené verzi využít předdefinované ceníkové položky.

Více

Generální finanční ředitelství. Pár nejčastějších dotazů a informací.

Generální finanční ředitelství. Pár nejčastějších dotazů a informací. Generální finanční ředitelství http://www.financnisprava.cz Infolinka pro metodické dotazy tel: +420 225 092 392 Čerpáno z portálu www.etrzby.cz Pár nejčastějších dotazů a informací K čemu slouží certifikát?

Více

ZDARMA aktualizace! Načtěte QR kód a odešlete na !

ZDARMA aktualizace! Načtěte QR kód a odešlete na ! U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 4 0 1 1 ZDARMA aktualizace! Načtěte QR kód a odešlete na +420 739 866 871! Elektronická

Více

ALFIS 2G 2017 komplexní ekonomický systém

ALFIS 2G 2017 komplexní ekonomický systém 2G 2017 komplexní ekonomický systém Popis řešení pro EET Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz Veškeré

Více

Změny v HotelWin ve verzi 2.7 od 2.6

Změny v HotelWin ve verzi 2.7 od 2.6 Změny v HotelWin ve verzi 2.7 od 2.6 Provádí se update datových struktur z nižších verzí. Zálohy si nelze obousměrně předávat s nižší verzí!!! Před instalací nové verze nutno provést v předcházející verzi

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb Elektronická evidence tržeb Simona Hornochová náměstkyně ministra financí pro daně a cla Veletrh FOR GASTRO & HOTEL 2015 Praha 1.10.2015 Opatření proti daňovým únikům (1) Objem šedé ekonomiky v ČR představuje

Více

Systém evidence hotovostních plateb v ČR

Systém evidence hotovostních plateb v ČR Systém evidence hotovostních plateb v ČR Ing. Jiří Fridrich V Praze 22. 23. ledna 2015 Proč? Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější

Více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb Elektronická evidence tržeb Alena Schillerová náměstkyně ministra financí pro daně a cla Konference: Evidence tržeb v praxi Ostrava!!! 4.11.2016 Proč evidence tržeb? Rostoucí fenomén zatajování hotovostních

Více

2. fáze EET a její dopad na velkoobchod a maloobchod a rizika s EET spojená Radomil Bábek, předseda Asociace podnikatelů a manažerů

2. fáze EET a její dopad na velkoobchod a maloobchod a rizika s EET spojená Radomil Bábek, předseda Asociace podnikatelů a manažerů 2. fáze EET a její dopad na velkoobchod a maloobchod a rizika s EET spojená Radomil Bábek, předseda Asociace podnikatelů a manažerů Nakladatelství FORUM s.r.o., divize školení a vzdělávání, Střelničná

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Elektronická evidence tržeb Seminář pro vývojáře pokladních systémů

Elektronická evidence tržeb Seminář pro vývojáře pokladních systémů Elektronická evidence tržeb Seminář pro vývojáře pokladních systémů Praha, Štěpánská 28 28. 6. 2017 Základní Agenda informace semináře o projektu Statistiky tržeb a evidujících poplatníků Používání certifikátů

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb Elektronická evidence tržeb Alena Schillerová náměstkyně ministra financí pro daně a cla EET Fórum Aquapalace Hotel Prague, 10.1.2017 Online model evidence 1. Pokladní zařízení zašle datovou zprávu o transakci

Více

Ovládání Kalkulačky popisuje samostatná kapitola na https://www.rychlapokladna.cz/navody/.

Ovládání Kalkulačky popisuje samostatná kapitola na https://www.rychlapokladna.cz/navody/. !!! Návod k instalaci, registraci, nastavení EET a tisku v aplikaci (verze 1.2.4.) EET START kalkulačka a) Úprava v zařízení krok 1-2 b) Instalace aplikace krok 3 c) Registrace krok 4-6 d) Přihlášení do

Více

Modul Účetní centrála Efektivní řešení pro přenos dokladů mezi účetními firmami a jejich klienty

Modul Účetní centrála Efektivní řešení pro přenos dokladů mezi účetními firmami a jejich klienty Modul Účetní centrála Efektivní řešení pro přenos dokladů mezi účetními firmami a jejich klienty Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Money S3 - Účetní centrála 1 Obsah Účetní centrála / Účetní klient...

Více

Zpráva o konferenci EET v Praze

Zpráva o konferenci EET v Praze Zpráva o konferenci EET v Praze 19.2.2016 Konference se konala v Křižíkově pavilonu na Výstavišti v Praze Holešovicích 19.2.2016 od 10 hod. Konference byla organizována při příležitosti Veletrhu TOP GASTRO

Více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb Elektronická evidence tržeb Alena Schillerová náměstkyně ministra financí pro daně a cla Evidence tržeb v praxi Clarion Congress Hotel Praha, 30.1.2017 Online model evidence 1. Pokladní zařízení zašle

Více

Miroslav Hejna náměstek ministra financí pro informační a komunikační technologie. 21. ročník sympozia EDI (FACT a EB) Praha, 14.

Miroslav Hejna náměstek ministra financí pro informační a komunikační technologie. 21. ročník sympozia EDI (FACT a EB) Praha, 14. Elektronická evidence tržeb Miroslav Hejna náměstek ministra financí pro informační a komunikační technologie 21. ročník sympozia EDI (FACT a EB) Praha, 14. května 2015 Proč EET Objem šedé ekonomiky v

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.66 od 2.65

Změny v AdmWin ve verzi 2.66 od 2.65 Změny v AdmWin ve verzi 2.66 od 2.65 Při přechodu na verzi 2.66 se provádí aktualizace databázových struktur (update). Před instalací nové verze nutno provést zálohování!!! Zálohy dat z nižších verzí nejsou

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

HELIOS nastavení nového roku

HELIOS nastavení nového roku HELIOS nastavení nového roku 2016 BüroKomplet, s.r.o. Obsah Úvod... 3 Založení nového období... 3 Vygenerování období stavu pro nový rok... 3 Nastavení číslování řad dokladů (jedná se především o faktury)...

Více

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB ABRA Software a.s. Jeremiášova 1422/7b 15500 Praha 13 IČO 25097563 DIČ: CZ2597563 Zapsal Městský soud v Praze OR odd. B, vložka 4475 Elektronická evidence tržeb ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB Metodická příručka

Více

1. Připojení k Internetu

1. Připojení k Internetu Jak připojit pokladnu k systému EET Tento dokument a další návody či doprovodná videa naleznete na: http://www.elektronickaevidencetrzeb.cz/ke-stazeni Sledujte aktuální verzi tohoto dokumentu! Před začátkem

Více

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Prodejní aplikace věrnostního systému Nestlé slouží k identifikaci zákazníka na prodejně, který se prokáže věrnostní kartou a k následnému

Více

Evoneet návod k použití

Evoneet návod k použití Evoneet návod k použití Děkujeme, že jste si nainstalovali aplikaci Evoneet. Aplikaci můžete používat prvních 30 dní v plné verzi, poté se sama přepne na vámi zakoupenou verzi nebo verzi Lite, která je

Více

EET. Praktický průvodce. Kurzy Sprint

EET. Praktický průvodce. Kurzy Sprint EET Praktický průvodce Kurzy Sprint Obsah Právní úprava:...2 Princip EET:...2 Subjekt a předmět evidence tržeb...4 Zavedení EET...5 I. etapa...5 II. etapa...6 III. etapa...7 IV. etapa...8 Tržba pro EET

Více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb Elektronická evidence tržeb Daniela Hrabětová Martin Šabo JHK České Budějovice, 8.10.2015 Opatření proti daňovým únikům Objem šedé ekonomiky v ČR představuje cca 15 % HDP. Úniky na DPH: 82 mld. Kč Nevykázané

Více

Informujte nás, prosím, zda požadujete naši asistenci formou služby, nebo zda tuto kontrolu-nastavení provede Váš zodpovědný pracovník.

Informujte nás, prosím, zda požadujete naši asistenci formou služby, nebo zda tuto kontrolu-nastavení provede Váš zodpovědný pracovník. Vážený zákazníku, vzhledem k novému účetnímu roku 2015 (1.1. 31.12.2015) je nutné provést nastavení systému Helios Orange podle následujících kroků. (Tento popis si neklade za cíl řešit uzávěrku jednotlivých

Více

Elektronická evidence tržeb. Popis položek datové zprávy Situace při evidenci

Elektronická evidence tržeb. Popis položek datové zprávy Situace při evidenci Elektronická evidence tržeb Popis položek datové zprávy Situace při evidenci Verze 3.1 Datum poslední verze dokumentu: 10.10.2016 Vymezení obsahu dokumentu Dokument obsahuje doplňující informace k dokumentu

Více

Řešení pro zákazníky, kteří nemají v místě účtování počítač se systémem SQL Ekonom

Řešení pro zákazníky, kteří nemají v místě účtování počítač se systémem SQL Ekonom Řešení pro zákazníky, kteří nemají v místě účtování počítač se systémem SQL Ekonom Společnost DOTYKAČKA s.r.o. je našim obchodním a servisním partnerem pro mobilní řešení Elektronické evidence tržeb Naše

Více

1. Připojení k Internetu

1. Připojení k Internetu Jak připojit pokladnu k systému EET Tento dokument a další návody či doprovodná videa naleznete na: http://www.elektronickaevidencetrzeb.cz/ke-stazeni Sledujte aktuální verzi tohoto dokumentu! Před začátkem

Více

KROK ZA KROKEM K ELEKTRONICKE EVIDENCI TRZEB

KROK ZA KROKEM K ELEKTRONICKE EVIDENCI TRZEB KROK ZA KROKEM K ELEKTRONICKE EVIDENCI TRZEB KROK ZA KROKEM K ELEKTRONICKE EVIDENCI TRZEB OBSAH 7 PROČ EVIDENCE TRŽEB? 8 KDO A OD KDY EVIDUJE TRŽBY? 11 KTERÉ TRŽBY SE EVIDUJÍ? 14 JAK TO FUNGUJE? 15 CO

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

Úvod. Program ZK KASA EET. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK KASA EET. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK KASA EET verze 1.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB ABRA Software a.s. Jeremiášova 1422/7b 15500 Praha 13 IČO 25097563 DIČ: CZ2597563 Zapsal Městský soud v Praze OR odd. B, vložka 4475 Elektronická evidence tržeb ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB Metodická příručka

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Elektronická evidence tržeb Seminář pro vývojáře pokladních systémů

Elektronická evidence tržeb Seminář pro vývojáře pokladních systémů Elektronická evidence tržeb Seminář pro vývojáře pokladních systémů Praha, 16. 12. 2016 Základní Agenda informace semináře o projektu Zkušenosti z příjmu tržeb v pilotním i ostrém provozu Součty, tržby

Více

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Podle novely Zákona o DPH mají plátci DPH od 1.1.2016 povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. Hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu XML.

Více

1. Připojení k Internetu

1. Připojení k Internetu verze dokumentu 1.22, 28.2.2017 CHD 3850 - Jak připojit pokladnu k systému EET Tento dokument a další návody či doprovodná videa naleznete na: http://www.elektronickaevidencetrzeb.cz/ke-stazeni Sledujte

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Zvláštní režim DPH. podnikový informační systém (ERP) k modulu

Zvláštní režim DPH. podnikový informační systém (ERP) k modulu Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Evidence nákupu a prodeje cestovních služeb, použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností Vykazování DPH ve zvláštním režimu

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více