FUSION Elektronická evidence tržeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FUSION Elektronická evidence tržeb"

Transkript

1 FUSION Elektronická evidence tržeb Na základě zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016 dojde v letošním roce k realizaci 1. fáze od 1. prosince 2016 se nutnost elektronicky evidovat tržby (dále jen EET) začne týkat všech podnikatelů v ubytovacích a stravovacích službách (tedy kódů klasifikace NACE 55 a NACE 56). Povinnost EET se týká všech podnikatelů bez ohledu na to, zda jsou či nejsou plátci DPH. Základní povinnosti k plnění a právní rámec úpravy je obsažen v zákonech a předpisech : zákon č. 112/2016 Sb., - zákon o evidenci tržeb (dále jen ZoET) zákon č. 113/2016 Sb., - zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb č. j /16/ verze 1.0 ze dne Specifikace dat. zpráv EET zveřejněná správcem daně na adrese A další zákony, zejména pak 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví, 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů a 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, 455/1991 Sb. Živnostenský zákon, 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele a 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích Pro správné plnění výše uvedených povinností je třeba, abyste v systému FUSION měli správně provedena všechna nastavení. Tento manuál shrnuje všechna nastavení, která je třeba ověřit v souvislosti se spuštěním ostrého provozu v produkčním prostředí EET. Povinnost spustit ostrý provoz máte nejpozději Všechny uvedené informace vycházejí z aktuálně platných zákonů, z naší praxe, zkušeností a konzultací s pracovníky MFČR a GFŘ. Tento dokument nemá právní závaznost. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci se orientovat v problematice EET, přirozeně nemůžeme zahrnout všechny okolnosti popisovaných situací. Povinnost elektronicky evidovat tržby založenou výše uvedeným zákonem má vždy podnikatel (účetní jednotka). V případě podrobnějších metodických, právních a účetních dotazů se obracejte na Vašeho účetního / daňového poradce / Finanční úřad. Základní informace o nutných nastaveních Před prvním použití funkcí EET v systému FUSION je třeba provést následující : 1. Zkontrolovat, zda verze systému FUSION je 7.04b a vyšší, jen tyto verze podporují EET 2. V menu Systém Provozovny je u každé Vaší provozovny uveden stav EET tento stav musí být nastaven na hodnotu zapnuto (ověřovací provoz) případně později zapnuto (ostrý provoz). Před tím je třeba nahrát do systému FUSION certifikát a nastavit EET dle dříve publikovaného návodu - EET - certifikát a spuštění V2.pdf 3. V menu Systém Provozovny musí být v části EET nastavení provedeno správné nastavení identifikace provozovny, DIČ poplatníka (obojí přiděleno Finančním úřadem na portálu EET) a nahrán správný Certifikát / Privátní klíč, který jste si vygenerovali na portálu EET (soubor s příponou P12) 4. V menu Systém Provozovny musí být v části EET nastavení jsou funkce test kompatibility provede test kompatibility Vašeho síťového prostředí a test provozovny provede test nastavení konkrétní provozovny, ověří správný formát nahraného certifikátu a DIČ, oba dva testy musí skončit bez chyb UPOZORNĚNÍ: V zapnutém ověřovacím provozu není servery Finanční správy generován FIK FIK je prázdný řetězec a platbu není možno dohledat na portálu EET. Toto není chyba ale platný stav. Platný FIK je generován až při zapnutí ostrého provozu a platba je na portálu EET dohledatelná druhý den. Obecně platí, že jako uživatel pokladního systému, který registruje tržbu v systému EET na základě plnění povinnosti vyplývajících ze ZoET jste povinni : Zajistit platnost a správnost nastavení údajů v systému FUSION Při přijetí tržby nebo při vystavení účtenky, která podléhá evidenci v systému EET zajistit předání účtenky, která obsahuje výše povinné údaje, zákazníkovi. Zajistit provoz technického vybavení pokladního systému a v případě poruchy vynaložit veškeré úsilí, které je možno oprávněně požadovat, k odstranění problému Zajistit stálé připojení k Internetu a v případě jeho poruchy zajistit odeslání přijatých tržeb v limitu 48 hodin, od jejich přijetí HoReCa systém FUSION řada 7 1

2 Změny pro personál obsluha číšnických pokladen V případě správné funkce EET systém FUSION při stisku tlačítka ZAPLATIT před tiskem účtenky provede registraci tržby na serverech EET a na účtenku jsou doplněny dva kódy BKP a FIK. Pokud se serveru nepovede spojit se servery EET a tržbu zaregistrovat, čeká nastavený čas (nejméně 2 sekundy, viz. strana 26 metodiky MFČR) a potom vytiskne na účtenku náhradní kód PKP. Tytu události probíhají bez možnosti ovlivnění ze strany obsluhy. Obsluha jen zadá způsob placení a stiskne tlačítko ZAPLATIT. V systému EET se registruje tržba při placení : hotově kartou (kreditní kartou banky) kombinovaná hotově+kartou kreditem (ze zákaznické karty) vkladu na zákaznickou kartu hotově vkladu na zákaznickou kartu kartou (kreditní kartou banky) Do systému EET se neregistruje tržba při placení : Fakturou Bankou / jiný Hotelovým účtem Dotace či výběr do číšnické pokladny přes funkci v menu Směna HoReCa systém FUSION řada 7 2

3 Povinné údaje uváděné na účtence od : 1. pořadové číslo účtenky (je generováno systém FUSION) 2. datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve (je generováno systém FUSION při tisku účtenky) 3. označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna a identifikace provozovatele a jeho daňové identifikační číslo (DIČ) musí být součástí záhlaví účtenky, které je nastaveno při registraci licence systému FUSION 4. specifikace tržby, uvedení DPH, rekapitulace DPH (v případě, že jste plátci DPH) a celkovou částku tržby 5. V případě úspěšného spojení na EET servery fiskální identifikační kód (FIK), je generováno systémem EET a je potvrzením, že tržba byla registrována u správce daně a bezpečnostní kód poplatníka (BKP) (je generováno systém FUSION z podpisového certifikátu) 6. V případě neúspěšného spojení na EET servery PKP (podpisový kód poplatníka) přičemž tato účtenka je zákazníkovi předána s PKP, ale musíte zajistit odstranění příčiny neregistrace a tržbu registrovat do 48 hodin od jejího přijetí 7. číslo provozovny z portálu EET a označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována (je generováno systém FUSION) 8. údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu (systém FUSION podporuje jen běžný režim EET) HoReCa systém FUSION řada 7 3

4 HoReCa systém FUSION řada 7 4

5 Ze strany obsluhy je třeba zajistit, aby zvolila správný způsob platby a vystavení účtenky ve sféře původce této tržby (zákazníka) a zajistila předání účtenky zákazníkovi (umístit ji tak, aby s ní zákazník mohl disponovat). Vystavení účtenky musí obsluha provést při přijetí evidované tržby nebo při vydání příkazu k její realizaci, jestliže tento nastane dříve (podrobně strana 20 metodiky MFČR). Při uzávěrce směny je obsluha upozorněna, pokud se systému nepodaří registrovat všechny na této směně vzniklé tržby v systému EET. Obsluha tento samotný fakt nemůže ovlivnit, v tomto případě by měl existovat postup jak dále problém řešit informováním majitele či provozního, který může v administraci systému FUSION dále problém řešit. HoReCa systém FUSION řada 7 5

6 Změny v administraci podrobný návod Na úvodní obrazovce po přihlášení do systému FUSION je sekce EET ve které jsou uvedeny tyto údaje : Server Datum a čas datum a čas nastavený na Vašem serveru, musí být shodný s platným datem a časem. Servery si čas automaticky synchronizují na Internetu, pokud je čas nastavený chybně není možno vystavovat účtenky Server poslední kontrola EET datum a čas posledního pokusu o spojení se servery EET, systém FUSION ověřuje každou minutu funkčnost serverů EET, tento údaj by neměl být starší než 1 minuta Provozovna seznam provozoven s vypsaným stavem nastavení EET buď vypnuto, nebo ověřovací provoz nebo ostrý provoz. Systém musí být nastaven na ostrý provoz nejpozději Účtenky v případě, že vše je nastaveno korektně, měl by zde být zobrazen text : Všechny tržby jsou zpracovány a odeslány. Pokud se některou z tržeb nepovede registrovat na serverech EET ihned, objeví se v tomto seznamu a systém FUSION se pokouší ji registrovat každou minutu. Podrobné informace o zpracování jsou uvedeny u každé účtenky a celou historii komunikace se servery EET možno dohledat v menu Systém Provozovny Nastavení EET, záložka EET KOMUNIKACE. Tržba musí být registrována v systému EET nejpozději do 48 od jejího vzniku. Mezi hlavní příčiny, proč se nepovede tržbu registrovat patří : o Špatně nastavené EET zkontrolujte nastavení EET v menu Systém Provozovny Nastavení EET. Platnost a správnost nastavení potvrdíte stiskem odkazů test kompatibility a test provozovny o Výpadek Internetu server systému FUSION musí být trvale připojen k Internetu, v případě jeho výpadku kontaktujte svého poskytovatele o Nedostupnost či pomalá dostupnost serverů EET v případě, že servery MFČR neodpoví v nastaveném časovém limitu nebo vůbec, systém FUSION se pokouší zpracovat účtenku opakovaně. Pokud tento stav trvá déle a ověřili jste jak platnost nastavení EET tak funkčnost Internetu, jedná se pravděpodobně o problém na straně MFČR, z důvodu opatrnosti se informujte o nedostupnosti serverů u správce daně na portálu EET či na daňovém portálu V menu Systém Provozovny Globální nastavení jsou to tato nastavení, která se týkají celého systému : Sekce DPH nastavení základní, první a druhé snížené sazby DPH, zkontrolujte jejich platnost, ve výchozím stavu 21, 15, 10. Nastavení sazby DPH u následného čerpání a zdanění plateb určených k následnému čerpání zde je ve výchozím stavu uvedeno to, co jste měli nastaveno na zákaznických kartách dříve. Všechny údaje musí být ve stejné sazbě DPH a doporučujeme jejich nastavení na 21%. Více o problematice zákaznických karet a placení kreditem dále v tomto dokumentu Sekce ÚČTENKY nastavení způsobu vypořádání účtenky při změně platby a způsobu vypořádání haléřového zaokrouhlení. U haléřového vyrovnání doporučujeme ponechat výchozí nastavení vypořádat v nulové sazbě o Změna platby vytvořit novou účtenku stávající nastavení, systém se chová tak, že pokud číšník dodatečně mění způsob platby účtenky, je původní účtenka v systému ponechána (do EET odchází její storno) a je vytvořena nová účtenka s odpovídajícím způsobem platby s případně novým kódem FIK. Toto je způsob, který nejlépe odpovídá veškeré platné legislativě, ale způsobuje odeslání storno o platby do EET při každé změně způsobu platby Změna platby aktualizovat danou účtenku nově možné nastavení, na základě komunikace s metodickou podporou EET bylo sděleno, že tento postup je možný a dokonce preferovaný je možno nastavit - systém se chová tak, že pokud číšník dodatečně mění způsob platby účtenky, a tato změna se nedotkne EET (tzn. původní i nový způsob platby spadá do EET) je původní účtenka v systému ponechána se všemi platnými údaji včetně FIK a pouze je u této účtenky editován a změněn způsob platby. Sekce EET nastavení časového limitu, po který FUSION čeká před tiskem účtenky na přidělené kódu FIK ze serverů správce daně. Ve výchozím stavu 5 sekund, minimální doba daná legislativou je 2 sekundy. Doporučujeme ponechat nastavení na 5 sekund. V menu Systém Provozovny Editovat provozovnu jsou to tato nastavení, která se týkají zvolené provozovny: Sekce PROVOZOVNA a TEXTY zkontrolujte, zda nastavení odpovídají požadavkům na povinné údaje v záhlaví účtenky identifikace provozovny, identifikace provozovatele. V případě, že tomu tak není obraťte se na naši technickou podporu s uvedením čísla licence a Vaše údaje upravíme. Editace těchto údajů uživatelsky není možná, protože jsou vázány na licenci systému Sekce ADMINISTRÁTOR Zobrazovat měny doporučujeme zvolit pouze Kč, systém EET pracuje pouze platbami přepočítanými na české koruny Sekce ČÍŠNÍK Zobrazovat měny - měny doporučujeme zvolit pouze Kč, systém EET pracuje pouze HoReCa systém FUSION řada 7 6

7 platbami přepočítanými na české koruny, možné vyčíslení platby v EUR je možno nastavit u každé pokladny a je pouze orientační. Stravenky-rozpočítávání doporučujeme zakázat, více o problematice stravenek je dále v dokumentu. Stravenky-výčetka doporučujeme povolit, nahrazuje funkci Stravenky-rozpočítávání. Vyúčtování směny ověřte nastavení, co vše se má tisknout číšníkovi v uzávěrce V menu Systém Provozovny Nastavení středisek jsou to tato nastavení, která se týkají zvolené provozovny: Nastavení odbytového střediska DPH vkladů na zák. karty ověřit, že je nastaveno shodně s globálním nastavením, doporučeno 21% Nastavení pokladny (každou jednotlivě) ověřit nastavení automatického tisku účtenek a výchozího způsobu platby, u pokladen typu Fast-Food ověřit správně nastavenou výchozí sazbu DPH Nastavení pokladny (každou jednotlivě) Sekce EXTRA POLOŽKA ověřit správnou sazbu DPH Nastavení pokladny (každou jednotlivě) Sekce ÚČTENKA ověřit tisk čísla účtenka (ANO) a volitelně přepočet na EUR V menu Systém Provozovny Číselné řady jsou to tato nastavení, která se týkají zvolené provozovny: Systém FUSION nově eviduje číšníkem vydané doklady v několika číselných řadách a to v závislosti na zvoleném způsobu platby. Parametry tohoto číslování je možno nastavit zde. Podstatou více číselných řad je odlišná povaha dokladů, které jsou vydávány v návaznosti na způsob platby : - Při platbě hotově, bankovní kartou, stravenkami, ceninami či kreditem ze zákaznické karty musí být zákazníkovi vydáván zjednodušený pokladní doklad se všemi jeho náležitostmi a tržba je registrována v systému EET - Při platbě Fakturou, Bankou/jiným je zákazníkovi vydáván pouze doklad o hodnotě jeho konzumace, jakýsi dodací list, který není daňovým dokladem, není registrován v systému EET a musí být následně zúčtován - Při platbě Hotelem je zákazníkovi vydáván pouze doklad o hodnotě jeho konzumace, jakýsi dodací list, který není daňovým dokladem, není registrován v systému EET a bude následně zúčtován hotelovou nadstavbou systému FUSION - Při nabíjení kreditu je zákazníkovi vydáván doklad, který má charakter daňového dokladu o přijaté zálohové platbě (platbě určené k dalšímu čerpání) se všemi jeho náležitostmi a tržba je registrována v systému EET jako platba určená k dalšímu čerpání Zde si nastavte názvy těchto dokladů, které na nich budou tištěny a parametry daných číselných řad. Doporučuje se ponechat výchozí nastavení. V menu Systém Provozovny Nastavení EET jsou to tato nastavení, která se týkají zvolené provozovny: Ověřte nastavení správných údajů dle přidělených hodnot z portálu EET. Více o nastavení této části ve dříve publikovaném návodu - EET - certifikát a spuštění V2.pdf. Po správném nastavení těchto parametrů klepnutím na odkaz test kompatibility a test provozovny ověříte údaje, oba dva testy musí skončit bez chyb. Výše uvedená nastavení mimo Globálního nastavení je třeba provést pro každou z provozoven. Receptury a prodávané položky nastavení správných sazeb DPH Práce se zákaznickými kartami, vouchery, poukázkami, slevami, a kreditem Práce se stravenkami a ceninami Sestavy k exportu, tisku a návaznost na účetnictví HoReCa systém FUSION řada 7 7

8 Zálohování, údržba dat a technická podpora HoReCa systém FUSION řada 7 8

FUSION Elektronická evidence tržeb

FUSION Elektronická evidence tržeb FUSION Elektronická evidence tržeb Na základě zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016 dojde v letošním roce k realizaci 1. fáze od

Více

FUSION Elektronická evidence tržeb

FUSION Elektronická evidence tržeb FUSION Elektronická evidence tržeb Na základě zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016 dojde v letošním roce k realizaci 1. fáze od

Více

FUSION Elektronická evidence tržeb

FUSION Elektronická evidence tržeb FUSION Elektronická evidence tržeb Na základě zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016 dojde v letošním roce k realizaci 1. fáze od

Více

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET) Úvod Elektronická evidence tržeb (EET) Podle zákona o evidenci tržeb 112/2016 Sb. (ZoET) byla do Money doplněna funkčnost evidování tržeb. V navigátoru přibyl nový modul EET, který obsahuje dva uzly: Účtenky

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DUNA modul EET

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DUNA modul EET OBSAH 1. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET)... 1 1.1. Nastavení EET... 1 1.2. Číselník Formy úhrad... 3 1.3. EET v agendě Kasa... 3 1.4. EET ve vystavených fakturách... 4 1.5. EET v pokladním dokladu...

Více

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK Abyste mohli využívat odesílání tržeb do systému EET, je třeba, abyste měli k dispozici certifikát od správce daně tj. soubor s příponou p12 např.

Více

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK stav k

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK stav k Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK stav k 27.2.2017 Abyste mohli využívat odesílání tržeb do systému EET, je třeba, abyste měli k dispozici certifikát od správce daně tj. soubor s příponou

Více

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB EET

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB EET ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB EET O CO JDE Elektronická evidence tržeb spočívá v tom, že je evidována každá platba a zákazník obdrží od obchodníka účtenku s unikátním kódem. Postup bude takový, že nejpozději

Více

Elektronická evidence tržeb: Workshop SOCR ČR

Elektronická evidence tržeb: Workshop SOCR ČR Elektronická evidence tržeb: Workshop SOCR ČR Daniela Hrabětová, GFŘ Lukáš Kozák, MF Jan Jiroušek, SPCSS Praha, 17.6.2016 Legislativa Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb platnost 13. dubna 2016, účinnost

Více

Elektronická evidence tržeb v programu TRIFID

Elektronická evidence tržeb v programu TRIFID Elektronická evidence tržeb v programu TRIFID Aktuální informace k EET lze získat na webu www.etrzby.cz K vykazování tržeb prostřednictvím EET je nutné mít: - Program TRIFID 2017 (verze 6.50, nebo novější)

Více

Elektronická evidence tržeb. P r a h a 2. srpna 2016

Elektronická evidence tržeb. P r a h a 2. srpna 2016 Elektronická evidence tržeb P r a h a 2. srpna 2016 Agenda 1. Úvod 2. Zákon o evidenci tržeb a prováděcí předpisy 3. Technická dokumentace 4. Testovací prostředí (Playground) 5. Diskuse Zákon o evidenci

Více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb Elektronická evidence tržeb Alena Schillerová náměstkyně ministra financí pro daně a cla Setkání s podnikateli Prahy a Středočeského kraje Praha, 29.6.2016 Smysl EET a aktuální stav Nevykázané příjmy podle

Více

Elektronická evidence tržeb. Popis položek datové zprávy Situace při evidenci

Elektronická evidence tržeb. Popis položek datové zprávy Situace při evidenci Elektronická evidence tržeb Popis položek datové zprávy Situace při evidenci Verze 1.0 Datum poslední verze dokumentu: 23. 6. 2016 Vymezení obsahu dokumentu Dokument obsahuje doplňující informace k dokumentu

Více

Nastavení a použití EET (elektronické evidence tržeb) v programu WinVet 2017

Nastavení a použití EET (elektronické evidence tržeb) v programu WinVet 2017 Nastavení a použití EET (elektronické evidence tržeb) v programu WinVet 2017 Veterinárním lékařům, kteří mají živnostenské oprávnění na prodej chovatelských potřeb, krmiv a veterinárních léčiv, může vzniknout

Více

Postup nastavení EET v programu AutoSalon 9.89 minor 0001

Postup nastavení EET v programu AutoSalon 9.89 minor 0001 Postup nastavení EET v programu AutoSalon 9.89 minor 0001 Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě

Více

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI (dále jen KelSQL) Základní informace o EET získáte na etrzby.cz, tento návod Vás provede nezbytnými kroky od získání certifikátu, přes prvotní

Více

HELIOS - EET BüroKomplet, s.r.o.

HELIOS - EET BüroKomplet, s.r.o. HELIOS - EET 2017 BüroKomplet, s.r.o. Obsah EET obecně... 3 Legislativa... 3 Kdo a kdy... 3 Režimy EET... 3 Co je třeba zajistit... 4 Evidence tržeb v HELIOS Orange/Easy... 6 Číselník organizací... 6 EET

Více

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10)

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) 1. Úvod Úprava programu Helios RED vychází ze Zákona o evidenci (dále ZoET) tržeb 112/2016 Sb. a Metodického pokynu GFŘ k aplikaci ZoET -

Více

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10)

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) 1. Úvod Úprava programu Helios RED vychází ze Zákona o evidenci (dále ZoET) tržeb 112/2016 Sb. a Metodického pokynu GFŘ k aplikaci ZoET -

Více

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a)

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Tržby do EET vstupují přes vystavený pokladní doklad, po zápisu se odesílá online datová zpráva, Finanční správa ze systému zašle potvrzení

Více

Ovládání Kalkulačky popisuje samostatná kapitola na https://www.rychlapokladna.cz/navody/.

Ovládání Kalkulačky popisuje samostatná kapitola na https://www.rychlapokladna.cz/navody/. !!! Návod k instalaci, registraci, nastavení EET a tisku v aplikaci (verze 1.2.4.) EET START kalkulačka a) Úprava v zařízení krok 1-2 b) Instalace aplikace krok 3 c) Registrace krok 4-6 d) Přihlášení do

Více

Způsoby získání autentizačních údajů

Způsoby získání autentizačních údajů Návod ke stažení certifikátu EET a vložení do aplikace (verze 1.2.4.) 1) Způsob získání autentizačních údajů krok 1 2) Daňový portál krok 2 3) Založit provozovnu krok 3 4) Vygenerování certifikátu krok

Více

Celostátní konference svazků měst a obcí Podnadpis: zpracoval Ing. Jiří Fojtík

Celostátní konference svazků měst a obcí Podnadpis: zpracoval Ing. Jiří Fojtík Celostátní konference svazků měst a obcí 2016 Podnadpis: zpracoval Ing. Jiří Fojtík Datum: 11.11..2016 Obsah: Koho se evidence tržeb týká Jaké tržba se eviduji nebo naopak neevidují Jak to vše funguje

Více

PŘIHLÁŠENÍ K ELEKTRONICKÉ EVIDENCI TRŽEB

PŘIHLÁŠENÍ K ELEKTRONICKÉ EVIDENCI TRŽEB PŘIHLÁŠENÍ K ELEKTRONICKÉ EVIDENCI TRŽEB 1. Přihlášení k EET www.daneelektronicky.cz 2. Co potřebuji HW, SW, DUNU..? 3. Nastavení v IS DUNA 4. Praktická ukázka CO POTŘEBUJI? Přihlásit k EET na portálu

Více

EET kalkulačka lite návod k použití

EET kalkulačka lite návod k použití EET kalkulačka lite návod k použití EET kalkulačka lite je zjednodušená verze androidní aplikace EET kalkulačka a je zdarma. V aplikaci nelze oproti placené verzi využít předdefinované ceníkové položky.

Více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb Elektronická evidence tržeb Simona Hornochová náměstkyně ministra financí pro daně a cla Veletrh FOR GASTRO & HOTEL 2015 Praha 1.10.2015 Opatření proti daňovým únikům (1) Objem šedé ekonomiky v ČR představuje

Více

Harrachov ŘEŠENÍ EET OD SPACIR STUDIO

Harrachov ŘEŠENÍ EET OD SPACIR STUDIO Harrachov 8.8.2016 ŘEŠENÍ EET OD SPACIR STUDIO Informace o EET Pokladní software, zařízení pro evidenci a ceny Základní informace Kdo? Co? podnikající fyzické a právnické osoby. Evidenci tržeb budou podléhat

Více

Zpráva o konferenci EET v Praze

Zpráva o konferenci EET v Praze Zpráva o konferenci EET v Praze 19.2.2016 Konference se konala v Křižíkově pavilonu na Výstavišti v Praze Holešovicích 19.2.2016 od 10 hod. Konference byla organizována při příležitosti Veletrhu TOP GASTRO

Více

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto Povinnost elektronicky evidovat tržby (dále EET) lze nastavit pro evidenci Pokladna v modulu Evidence a pro program Kasa. Po nastavení

Více

Zákon o evidenci tržeb

Zákon o evidenci tržeb Snídaně s EET - Prezence, přivítání - Stručně o Zákonu o evidenci tržeb - Jak to bude v IS KOSTKA? - Nová mobilní aplikace - ** Přestávka ** - Registrace mimo IS KOSTKA - Diskuse, otázky, odpovědi Zákon

Více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb Elektronická evidence tržeb Lukáš Kozák poradce náměstkyně ministra financí pro daně a cla Veletrh For Gastro & Hotel 2016 Praha 29.9.2016 Online model evidence 1. Pokladní zařízení zašle datovou zprávu

Více

HOTEL TIME, a.s. Implementace EET do systémů

HOTEL TIME, a.s. Implementace EET do systémů HOTEL TIME, a.s. Implementace EET do systémů OBSAH 1. Nastavení HotelTime... 3 1.1 Synchronizační fronta... 5 1.2 Online platby kartou... 5 2. Nastavení Vento... 6 2.1 Synchronizační fronta... 9 3. Z technické

Více

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI (dále jen KelSQL) Všechny naše programy mají bez navýšení ceny implementovanou kompletní funkčnost pro EET. Naši zákazníci si tedy nemusí pořizovat

Více

Upgrade 11/2016 Výběr z novinek verze 11/2016

Upgrade 11/2016 Výběr z novinek verze 11/2016 Ekonomický systém Entry Obsah upgrade 11/2016 strana 1 MODUL elektronická evidence TRŽEB (EET) Upgrade 11/2016 Výběr z novinek verze 11/2016 Elektronická evidence tržeb je řešena v programu ENTRY v běžném,

Více

Evoneet návod k použití

Evoneet návod k použití Evoneet návod k použití Děkujeme, že jste si nainstalovali aplikaci Evoneet. Aplikaci můžete používat prvních 30 dní v plné verzi, poté se sama přepne na vámi zakoupenou verzi nebo verzi Lite, která je

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Příprava a realizace projektu EET v České republice

Příprava a realizace projektu EET v České republice Příprava a realizace projektu EET v České republice Martin Šabo Cashless Society 2016 13.10.2016 Evidence tržeb - cíle Cíle: Narovnání podnikatelského prostředí, podpora poctivých podnikatelů Efektivnější

Více

Získání autentizačních údajů a certifikátu pro EET:

Získání autentizačních údajů a certifikátu pro EET: Získání autentizačních údajů a certifikátu pro EET: Pro zprovoznění Elektronické evidence tržeb je nezbytně nutné, vykonat registraci u Finanční správy ČR. Tato registrace se zařídí elektronicky prostřednictvím

Více

1. Připojení k Internetu

1. Připojení k Internetu Jak připojit pokladnu k systému EET Tento dokument a další návody či doprovodná videa naleznete na: http://www.elektronickaevidencetrzeb.cz/ke-stazeni Sledujte aktuální verzi tohoto dokumentu! Před začátkem

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Vystavení dokladu s EET se ničím neliší od dosavadního způsobu práce. Opravné operace na základě vystaveného dokladu jsou popsány dále.

Vystavení dokladu s EET se ničím neliší od dosavadního způsobu práce. Opravné operace na základě vystaveného dokladu jsou popsány dále. Jak na EET s programem SmartMEDIX SmartMEDIX má plně integrovanou podporu EET a není tak potřeba dokupovat žádná další zařízení. Pro zahájení práce s EET je nutno vyzvednout autentizační údaje buď prostřednictvím

Více

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB 1) Vyšel zákon o povinnosti elektronické evidence tržeb. 2) Bude platit pro všechny firmy a podnikatele, kteří přijímají platby v hotovosti (nebo platební kartou) bez ohledu

Více

Jednoduchá evidenční pokladna LICENČNÍ PRŮVODCE

Jednoduchá evidenční pokladna LICENČNÍ PRŮVODCE Jednoduchá evidenční pokladna LICENČNÍ PRŮVODCE Rychlé, levné a plnohodnotné řešení EET pro Windows 1. Stáhněte aplikaci ze stránek www.eetprozivnostniky.cz 2. Zaregistrujte provozovnu na portále daňové

Více

Změny v HotelWin ve verzi 2.7 od 2.6

Změny v HotelWin ve verzi 2.7 od 2.6 Změny v HotelWin ve verzi 2.7 od 2.6 Provádí se update datových struktur z nižších verzí. Zálohy si nelze obousměrně předávat s nižší verzí!!! Před instalací nové verze nutno provést v předcházející verzi

Více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb Elektronická evidence tržeb Alena Schillerová náměstkyně ministra financí pro daně a cla Konference: Evidence tržeb v praxi Brno 16.9.2016 Proč evidence tržeb? Rostoucí fenomén zatajování hotovostních

Více

Systém evidence hotovostních plateb v ČR

Systém evidence hotovostních plateb v ČR Systém evidence hotovostních plateb v ČR Ing. Jiří Fridrich V Praze 22. 23. ledna 2015 Proč? Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější

Více

Miroslav Hejna náměstek ministra financí pro informační a komunikační technologie. 21. ročník sympozia EDI (FACT a EB) Praha, 14.

Miroslav Hejna náměstek ministra financí pro informační a komunikační technologie. 21. ročník sympozia EDI (FACT a EB) Praha, 14. Elektronická evidence tržeb Miroslav Hejna náměstek ministra financí pro informační a komunikační technologie 21. ročník sympozia EDI (FACT a EB) Praha, 14. května 2015 Proč EET Objem šedé ekonomiky v

Více

Malý program pro EET Uživatelský manuál

Malý program pro EET Uživatelský manuál Malý program pro EET Uživatelský manuál 1) Objednávka a aktivace licence Po instalaci programu běží 30-ti denní zkušební lhůta. Čas zbývající do konce dema se zobrazí na horní liště programu. Pokud se

Více

FUSION mobilní číšník s tiskárnou SUNMI

FUSION mobilní číšník s tiskárnou SUNMI FUSION mobilní číšník s tiskárnou SUNMI HoReCa systém FUSION řada 7 www.horeca-fusion.cz 1 Dostává se Vám do ruky mobilní číšník s tiskárnou - terminál SUNMI, před jeho prvním použitím si prosím přečtěte

Více

ZDARMA aktualizace! Načtěte QR kód a odešlete na !

ZDARMA aktualizace! Načtěte QR kód a odešlete na ! U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 4 0 1 1 ZDARMA aktualizace! Načtěte QR kód a odešlete na +420 739 866 871! Elektronická

Více

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI (dále jen KelSQL) Všechny naše programy mají bez navýšení ceny implementovanou kompletní funkčnost pro EET. Naši zákazníci si tedy nemusí pořizovat

Více

1. Připojení k Internetu

1. Připojení k Internetu Jak připojit pokladnu k systému EET Tento dokument a další návody či doprovodná videa naleznete na: http://www.elektronickaevidencetrzeb.cz/ke-stazeni Sledujte aktuální verzi tohoto dokumentu! Před začátkem

Více

Návod k použití aplikace. CoolPokladna.cz

Návod k použití aplikace. CoolPokladna.cz Návod k použití aplikace CoolPokladna.cz 1 2017 CoolPokladna.cz Obsah Co je to CoolPokladna.cz... 3 Popis instalace a první přihlášení do aplikace CoolPokladna.cz... 4 Hlavní menu aplikace... 8 Pokladna...

Více

Modul Intrastat. www.money.cz

Modul Intrastat. www.money.cz Modul Intrastat www.money.cz 2 Money S5 Intrastat Co je Intrastat Intrastat je statistika obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie. Informace lze najít na www.czso.cz,

Více

Obsah. Verze: Autor: Ing. Jan Kostelník

Obsah. Verze: Autor: Ing. Jan Kostelník fajneet Návod Verze: 30. 12. 2016 Autor: Ing. Jan Kostelník Obsah Přehled základních zkratek... 2 Přehled základních pojmů... 2 Hlavní okno aplikace... 3 Nastavení aplikace... 4 Zadání nové tržby... 7

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8

Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8 1 Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8 Radim Kopal INISOFT s.r.o. 31.12.2014 Obsah Obsah... 2 Nastavení číselných řad... 3 Kontrola skladové bilance... 4 Uzávěrka roku... 7 Převod evidence do programu

Více

účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Modul Evidence tržeb účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I M S3 E... 1 Licencovaná verze... 1 Instalace ve verzi 17.000 a vyšší...1 START verze...2 E (EET)... 3 Doklady...3 Storno e-tržby...4

Více

Řešení pro zákazníky, kteří nemají v místě účtování počítač se systémem SQL Ekonom

Řešení pro zákazníky, kteří nemají v místě účtování počítač se systémem SQL Ekonom Řešení pro zákazníky, kteří nemají v místě účtování počítač se systémem SQL Ekonom Společnost DOTYKAČKA s.r.o. je našim obchodním a servisním partnerem pro mobilní řešení Elektronické evidence tržeb Naše

Více

v systému KREDIT 1.1 EET v systému KREDIT... 2

v systému KREDIT 1.1 EET v systému KREDIT... 2 www.anete.cz EET v systému KREDIT Informace v tomto dokumentu mohou být předmětem změn bez oznamovací povinnosti. Názvy společností, jména a data uvedená v příkladech jsou fiktivní a jakákoliv podobnost

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

EET ve SKA - jak postupovat

EET ve SKA - jak postupovat EET ve SKA - jak postupovat V tomto návodu jsou stručně popsané technické požadavky i postup, jak se s elektronickou evidencí tržeb (EET) vypořádat. Další informace naleznete v nápovědě k EET přímo v programu.

Více

2) Instalace modulu EET v programu Aconto

2) Instalace modulu EET v programu Aconto Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto Poznámka: Pro funkční EET je potřeba mít nainstalovaný certifikát pro podepsání dokladu (vygenerovaný finanční správou), instalovanou

Více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb Elektronická evidence tržeb 23. března 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 19 Osnova 1. Legislativní nosiče evidence tržeb 2. Legislativní proces evidence tržeb

Více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb Elektronická evidence tržeb 23. března 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 19 Osnova 1. Legislativní nosiče evidence tržeb 2. Legislativní proces evidence tržeb

Více

Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH

Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH Připravte svůj obchod na rok 2013! Připravili jsme pro Vás postup, který ve Vašem e-shopu umožní efektivně nastavit změnu účtování DPH, která přichází 1.1.2013.

Více

expedicí zboží okamžik vypravení zásilky poplatníkem nebo předání zásilky k přepravě,

expedicí zboží okamžik vypravení zásilky poplatníkem nebo předání zásilky k přepravě, Stanovisko Generálního finančního ředitelství k určení okamžiku uskutečnění evidované tržby u platebních operací realizovaných prostřednictvím internetu Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen

Více

Víte, co vše Storyous pokladní systém umí? Ne? Zde najdete informace k tomu, abyste se stali úspěšným insiderem

Víte, co vše Storyous pokladní systém umí? Ne? Zde najdete informace k tomu, abyste se stali úspěšným insiderem Víte, co vše Storyous pokladní systém umí? Ne? Zde najdete informace k tomu, abyste se stali úspěšným insiderem údaje o firmě V našem pokladním systému má klient možnost spravovat si údaje o své společnosti,

Více

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB METODIKA ÚPRAVY TISKOVÝCH SESTAV (DOPLNĚNÍ EET)

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB METODIKA ÚPRAVY TISKOVÝCH SESTAV (DOPLNĚNÍ EET) ABRA Software a.s. Jeremiášova 1422/7b 15500 Praha 13 IČ 25097563 DIČ: CZ2597563 Zapsal Městský soud v Praze OR odd. B, vložka 4475 Elektronická evidence tržeb ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB METODIKA ÚPRAVY

Více

1. Připojení k Internetu

1. Připojení k Internetu verze dokumentu 1.22, 28.2.2017 CHD 3850 - Jak připojit pokladnu k systému EET Tento dokument a další návody či doprovodná videa naleznete na: http://www.elektronickaevidencetrzeb.cz/ke-stazeni Sledujte

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Postup změny snížené sazby DPH na tiskárně OKPrint080 pokud je připojena k programu Money S3, nebo Money S3 Kasa Professional 1. Fiskalizovaná tiskárna To znamená,

Více

Spuštění pilotního provozu Elektronické evidence tržeb. Ministerstvo financí Andrej Babiš Alena Schillerová Martin Janeček

Spuštění pilotního provozu Elektronické evidence tržeb. Ministerstvo financí Andrej Babiš Alena Schillerová Martin Janeček Spuštění pilotního provozu Elektronické evidence tržeb Ministerstvo financí 2.11.2016 Andrej Babiš Alena Schillerová Martin Janeček Základní informace o projektu Harmonogram příprav Kdy Podnikatel Vývojář

Více

EET 1 základní informace

EET 1 základní informace EET 1 základní informace Ing. O. Hochmannová, červenec 2016 1) Účinnost zákona a předmět evidence Zákon č. 112/2016 Sb., účinnost k 1. 12. 2016 a k 1. 9. 2016 ( 10-17, 32) Povinnost evidovat tržby mají

Více

nadstavbový modul programu Amicus

nadstavbový modul programu Amicus nadstavbový modul programu Amicus pro Windows TM Příručka uživatele v.1.0 duben 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Jeremiášova 1422/7b 155 00 Praha 5 Obsah 1 Úvod k modulu CGMesky 1 2 Aktivace

Více

Jednoduchá evidenční pokladna s EET. Instalace, nastavení a administrace aplikace

Jednoduchá evidenční pokladna s EET. Instalace, nastavení a administrace aplikace Jednoduchá evidenční pokladna s EET Instalace, nastavení a administrace aplikace Jednoduchá evidenční pokladna jednoduchá na obsluhu, nikoliv funkcí nativní aplikace pro Windows - lze provozovat na jakémkoliv

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení v ERP Money Při tvorbě zálohových faktur je třeba věnovat zvýšenou pozornost správnému

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB - METODICKÁ PŘÍRUČKA ABRA GEN. Aktualizace dokumentu

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB - METODICKÁ PŘÍRUČKA ABRA GEN. Aktualizace dokumentu ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB - METODICKÁ PŘÍRUČKA ABRA GEN Aktualizace dokumentu 7. 10. 2016 OBSAH ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB - METODICKÁ PŘÍRUČKA ABRA GEN... 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 LEGISLATIVNÍ

Více

EET - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SC ECR 40T / 42T OBCHODNÍ

EET - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SC ECR 40T / 42T OBCHODNÍ SYSTEM-COMMERCE s.r.o strana -1 EET - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SC ECR 40T / 42T OBCHODNÍ Verze: vypracoval: 1.005.16, 2016, Rev. D SYSTEM-COMMERCE s.r.o., Opava SYSTEM-COMMERCE s.r.o strana -2 Obsah: 1. Základní

Více

Certifikát. První kroky s certifikátem na čipové kartě

Certifikát. První kroky s certifikátem na čipové kartě Certifikát První kroky s certifikátem na čipové kartě Vážená klientko, vážený kliente, děkujeme Vám za projevení důvěry a blahopřejeme k získání certifikátu. Co je to osobní certifikát Certifikát uložený

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní zákon o DPH. Pro plátce DPH je zapotřebí zaručit, aby nový algoritmus nápočtu daňové doloženosti a daňového přiznání správně

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

XENGO. nová definice mobility UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PLUG&PLAY

XENGO. nová definice mobility UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PLUG&PLAY XENGO nová definice mobility UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PLUG&PLAY Obsah 1. Co si mám připravit pro rychlou instalaci terminálu XENGO? 3 2. Jak zapnout/vypnout terminál XENGO? 4 3. Jak nabíjet terminál XENGO?

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

Elektronická evidence tržeb. Přerov

Elektronická evidence tržeb. Přerov Elektronická evidence tržeb Přerov 22. 9. 2016 Elektronická evidence tržeb 1. Obecně proč, kdo, co, jak, legislativa 2. Pojmy tržba, hotovost, základní x zjednodušený režim, účtenka 3. Sleva na dani pro

Více

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Manuál mobilního bankovnictví iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Přihlášení Vstupní stránka pro přihlášení do aplikace mobilního bankovnictví. Stránka pro přihlášení

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní pravidla pro uplatnění odpočtu u daňových dokladů tak, že odpočet může být realizován nejdříve v tom zdaňovacím období, ve kterém

Více

ALFIS 2G 2017 komplexní ekonomický systém

ALFIS 2G 2017 komplexní ekonomický systém 2G 2017 komplexní ekonomický systém Popis řešení pro EET Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz Veškeré

Více

U:fonova samoobsluha. Uživatelský manuál

U:fonova samoobsluha. Uživatelský manuál U:fonova samoobsluha Strana 1 (celkem 15) v1.1 21.8.2008 OBSAH: 1) Úvod 2) Přihlášení do samoobsluhy Ověření přihlašovacích údajů Chybně uvedeny přihlašovací údaje Ověření snadno zneužitelného hesla Úvodní

Více

EET. Praktický průvodce. Kurzy Sprint

EET. Praktický průvodce. Kurzy Sprint EET Praktický průvodce Kurzy Sprint Obsah Právní úprava:...2 Princip EET:...2 Subjekt a předmět evidence tržeb...4 Zavedení EET...5 I. etapa...5 II. etapa...6 III. etapa...7 IV. etapa...8 Tržba pro EET

Více

Názorný postup získání certifikátu pro EET

Názorný postup získání certifikátu pro EET Názorný postup získání certifikátu pro EET 1. Žádost o certifikát 1.1. Návod jak získat certifikát pro EET pomocí datové schránky Pokud podnikatel vyhodnotí, že mu vznikne povinnost evidovat tržby, musí

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Do aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu můžete přistupovat přes internetové stránky dars (www.dars.si), kliknutím na ikonu portál uživatelů.

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna uživatelům programu Účtárna firmy Veřejná informační služba, Plzeň Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna 1. Obecná legislativní východiska pro přenos daňové povinnosti (PDP) 1.1 Co je to

Více

Online evidence tržeb

Online evidence tržeb Online evidence tržeb Povinnosti, možnosti a rizika Jakub Černý Asociace podnikatelů a manažerů 1. Popis systému Subjekty (= koho se týká) poplatník DPFO z podnikání, za účelem dosažení zisku (živnostníci)

Více