Výroční zpráva Rekondiční pobyt v Beskydech 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012 Rekondiční pobyt v Beskydech 2012"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 Rekondiční pobyt v Beskydech 2012

2 Statutární zástupce: Výbor sdružení: Dozorčí výbor: Odborná garance: Administrativa: Spolupracující: Členská základna: Bc.Vörösová Marcela předsedkyně sdruţení Melicharová Hanka - místopředsedkyně Pecková Milena - členka Fojtíková Mirka členka Erdélyiová Soňa - členka Vokráčková Jiřina - předsedkyně Ing. Zátková Zuzana členka Farkašová Olga - členka prim. MUDr. Martina Chodacká Erdélyiová Soňa koordinátorka sdruţení Ing. Pavel Kosina IT technik SZŠ Chomutov 4 studentky lektorky PEER Mgr.Eva Mţourková zpracování vnitřních předpisů pro SQSS k mělo sdruţení 87 registrovaných členů. Registrace : Registrováno jako: Občanské sdruţení, dne MV ČR Registrováno jako: Poskytovatel sociálních sluţeb na Krajském úřadě 2008 Název: KAPKA 97, občanské sdruţení onkologických pacientů a přátel Adresa: Kochova 1185, Poliklinika, Chomutov Tel.: , , , kapka97.cz Web: IČ: Bankovní spojení: ČSOB Poštovní spořitelna, č.ú.: / 0300 Myšlenka na zaloţení této pacientské organizace začala zrát v roce 1997, proto se v názvu sdruţení, tato číslice ponechala po zaregistrování na MV ČR o rok později. V roce 2004 začala pracovat malá skupinka dobrovolníků Kapička v Kopřivnici na severní Moravě. Sdruţení má své zaměstnance i dobrovolníky, většinou jsou to lidé s vlastní proţitou zkušeností s onkologickou nemocí a léčbou. Poslání: pomoci lidem s onkologickým onemocněním, jejich rodinným příslušníkům či blízkým poskytováním praktických rad a informací. S empatií sdílet jejich nelehký zdravotní a ţivotní osud a pomoci s návratem do plnohodnotného ţivota. Cíle: poskytování bezplatného sociálního a odborného poradenství a pomoc při prosazování práv a zájmů. V rámci činnosti zlepšovat kvalitu následné péče o onkologické pacienty a pomáhat nemocným při integraci zpět do společnosti.

3 Činnosti v roce 2012: V únoru a květnu jsme se účastnili vzdělávacího akreditovaného semináře v Meziboří a akreditovaného semináře v Ţatci (Erdélyiová, Melicharová) Organizovali jsme vlastní vzdělávací seminář v srpnu pro dvanáct dobrovolníků na téma Emoce, stres, distres, komunikace. Místo konání: Barbora, Oldřichov u Duchcova V průběhu celého roku jsme realizovali PEER besedy osloveno bylo celkem 377 studentek a student v 16 besedách na středních školách V květnu jsme se účastnili sbírky Český květinový den provize celkem 16689,- (Kopřivnice 3823,-+ Chomutov 12866,-) V květnu jsme realizovali ozdravný pobyt v Beskydech pro 33 osob (z toho 18 onkologických pacientů) a v srpnu rekreační pobyt v Chorvatsku pro 22 osob Napsali jsme otevřený dopis vládě a přiloţili petici se 4840 podpisy občanů pro zachování biologické onkologické léčby v Nemocnici Chomutov Zorganizovali jsme besedu pro členy i širokou veřejnost s názvem 10let od Sonnblicku, která pojednává o motivační akci ţen po prodělané rakovině prsu. Z našeho sdruţení se ho zúčastnily dvě ţeny a obě přijely zavzpomínat, promítali jsme film a četly autentické zápisky z této výpravy Pořádali jsme výlet do Výsluní, spojený s procházkou po obci, návštěvou u manţelů Hladíků, pečení buřtů a trávením společného volného času V prosinci jsme zorganizovali předvánoční setkání členů a přátel v Café atriu s tradičními mlsky a dárečky, přišlo 33 lidí a deset se jich omluvilo V říjnu byla p. Vörösová a Kapka 97 oceněna na setkání zástupců kulturních a společenských organizací Pamětním listem za vynikající prezentací města Chomutova Pro svou praxi na VOŠ v Mostě si naší organizaci vybraly dvě studentky a odpracovaly u nás 2 x 14 dnů v listopadu a prosinci

4 Další aktivity: celoroční provoz centra týdenní návštěvy na lůţkové onkologii správa webových stránek ová komunikace odpovídání na dotazy, zapojení se do dotazníkových akcí Zpravodaj leden, duben, červenec a říjen Veškerou pomoc, kterou nabízíme, poskytujeme zdarma. Spolupráce: Střední zdravotnická škola Chomutov, Nový Jičín vstřícná spolupráce na PEER programu a při realizaci Květinového dne SPŠ a VOŠ Chomutov, VOŠ, SOŠ, SOU Kopřivnice - spolupráce při realizaci Květinového dne Onkologické odd. Krajské zdravotní Chomutov Děkujeme všem dárcům a sponzorům, kteří činnost a projekty Kapky 97 podporují. Za rok 2012 to byli: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR KZ, a.s. - Nemocnice Chomutov Město Louny MUDr. Jiří Konvalinka Sandvik,s.r.o SEA,s.r.o. Statutární město Chomutov Liga proti rakovině Praha Mimimklub Mirky Futterové Mertlová Marie p. Ladislav Drlý a Jaroslav Komínek Potex Miroslav Potměšil

5 Zpráva o hospodaření 2012 Valná hromada členů, konaná dne byla seznámena s výsledky hospodaření organizace za rok 2012, revizní komise po kontrole dokladů neshledala závady. V Ý S L E D O V K A období: od do Firma: Kapka 97 sdruţení pacientů IČO: Chomutov DIČ: ======================================================================== N Á K L A D Y Kč Spotřeba materiálu-reţ.materiál, reprezetace Spotřeba materiálu-odborná literatura Spotřeba materiálu-drobný majetek do 1000, Spotřeba materiálu-dvd Opravy a udrţování-ostatní Cestovné zaměstnanců Náklady na reprezentaci Ostatní sluţby-poštovné hrazené v hotovosti Ostatní sluţby-propagační letáky, tiskoviny Ostatní sluţby - software, licence, webhosting Ostatní sluţby-pronájem Krajská zdravotní a.s Ostatní sluţby-nájem za sály Ostatní sluţby-telefon Ostatní sluţby-kredit mobil Ostatní sluţby-reţijní provoz Ostatní sluţby-rozhlasový poplatek Ostatní sluţby-kurzy a školení-zaměstnanci Ostatní sluţby-rekondiční pobyty Mzdové náklady zaměstnanců-hpp Mzdové náklady zaměstnanců-dpp Mzdové náklady zaměstnanců-dpč Zákonné sociální pojištění-hpp Zákonné zdravotní pojištění-hpp Zákonné sociální pojištění-dpč Zákonné zdravotní pojištění-dpč Zákonné sociální náklady-nemoc Ostatní sociální náklady-pojištění zaměstnanců KOOPERATIVA Ostatní poplatky - správní poplatky Finanční úřad Ostatní poplatky-statutární město Chomutov Jiné ostatní náklady - pojištění TREND Bankovní poplatky / Odpisy dlouhodobého hmotného majetku-500,-kč- 5000,-Kč Členský příspěvek-liga proti rakovině ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ NÁKLADY CELKEM V Ý N O S Y Kč Trţby z prodeje sluţeb-ostatní Ostatní pokuty a penále Úroky / Přijaté příspěvky-sponzorské dary Přijaté členské příspěvky Provozní dotace-statutární město Chomutov Provozní dotace-mpsv Provozní dotace-ostatní-louny, Jirkov Provozní dotace-liga proti rakovině ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK: ZISK ve výši

6 Sdružení KAPKA 97 si jako nezisková humanitární organizace nesmírně váží všech projevů přízně a je vděčno za každou dobře míněnou připomínku, radu a finanční či materiální příspěvek, jejichž souhrn ve svém důsledku znamená možnost dalšího rozvoje a zkvalitňování služeb poskytovaných potřebným občanům. Kapka 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel Kochova 1185, Chomutov Telefon Chomutov: Telefon Kopřivnice:

Výroční zpráva 2011. Posláním sdružení je:

Výroční zpráva 2011. Posláním sdružení je: Velký panel v budově A, Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov v Karviné Hranicích Kontakt: Adresa: Karvinská hornická nemocnice a.s., Zakladatelská 975/22 735 06 Karviná Nové Město telefon: 596 338 177

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 organizace Název: Handicap Žatec o. s. Forma: občanské sdružení Registrace: MV ČR č. VS-2774/SDR/1-2002 Založení: 2002 Působnost: Žatecký region Sídlo: Stavbařů 2696, 438 01

Více

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010 CENTRUM PRO RODINU TEREZÍN, o. s. Centrum pro rodinu Terezín o.s. Naši dárci a sponzoři Výroční zpráva 2010 Ústecký kraj Úvodní slovo..........................................................................

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ České ILCO je dobrovolné sdružení stomiků (zdravotně postižené osoby, kterým

Více

Ratolest Výroční zpráva 2011

Ratolest Výroční zpráva 2011 Ratolest Výroční zpráva 211 Vážení přátelé, v roce 211 jsme vstoupili do dvacátého prvního roku existence střediska Ratolest. Byl pro nás rokem náročným, protože jsme se museli vyrovnat s finančními problémy

Více

Výroční zpráva 2010. A L E N neziskové sdružení žen postižených rakovinou 128 00 Praha 2 Vyšehrad, Vratislavova 22 http://alen.tym.

Výroční zpráva 2010. A L E N neziskové sdružení žen postižených rakovinou 128 00 Praha 2 Vyšehrad, Vratislavova 22 http://alen.tym. A L E N neziskové sdružení žen postižených rakovinou 128 00 Praha 2 Vyšehrad, Vratislavova 22 http://alen.tym.cz IČO 47610191 Každý život má svůj Mys dobré naděje Výroční zpráva 2010 Bankovní spojení:

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 6 AVPO V ROCE 2012 10 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE 15 KONTAKT 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012

Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 6 AVPO V ROCE 2012 10 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE 15 KONTAKT 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012 5 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ČLENSTVÍ V AVPO 5 VÝHODY ČLENSTVÍ V AVPO V ROCE 2012 6 AVPO V ROCE 2012 6 PARTNEŘI AVPO V

Více

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 celý rok 2009 byl ve znamení oslav 20. výročí obnovení činnosti Diakonie ČCE. Byl také rokem velkých změn personálního obsazení v našich organizacích, protože čtyři naše kolegyně

Více

HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH

HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH Výroční zpráva 2010 HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH při Hradeckém spolku neslyšících Slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, největší událostí roku 2010 bylo stěhování do nových prostor. Důvodů pro stěhování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 1 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Informační středisko

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s.

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. Centru m pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. Naši dárci a sponzoři Ústecký kraj Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo ředitelky... 4 Základní údaje... 6 Kontakty...

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Středisko pracovní rehabilitace L.Podéště 1874, Ostrava Poruba, 708 00 Tel., fax : 596 954 480 e-mail : spr@sprostrava.cz www : sprostrava.cz Středisko pracovní rehabilitace

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek Výroční zpráva 2002 Klub maminek Balónek Kontaktní a identifikační data KMB Název občanského sdruţení: Klub maminek Balónek Číslo a datum registrace: II/S-OVS/1-32013/97-R, Ministerstvo vnitra, 26.2.1997

Více

OBSAH. 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5

OBSAH. 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5 Občanské sdružení ŽIVOT 90 Jihlava Výroční zpráva za rok 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5 4 SEKCE ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ

Více

Výroční zpráva 2008. A L E N neziskové sdružení žen postižených rakovinou 128 00 Praha 2 Vyšehrad, Vratislavova 22 http://alen.tym.

Výroční zpráva 2008. A L E N neziskové sdružení žen postižených rakovinou 128 00 Praha 2 Vyšehrad, Vratislavova 22 http://alen.tym. A L E N neziskové sdružení žen postižených rakovinou 128 00 Praha 2 Vyšehrad, Vratislavova 22 http://alen.tym.cz IČO 47610191 Každý život má svůj Mys dobré naděje Výroční zpráva 2008 Bankovní spojení:

Více

je nestátní nezisková organizace,

je nestátní nezisková organizace, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 je nestátní nezisková organizace, zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní

Více

Vybrali jsme z našeho kalendáře 2002:

Vybrali jsme z našeho kalendáře 2002: Slovo úvodem Rok 2002 byl pro organizaci a klienty významný zejména tím, že se po sedmi letech podařilo rozšířit síť našich pracovišť. Otevřeli jsme Středisko rané péče v Plzni. Nepříznivá situace v oblasti

Více

Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny tvořivosti.

Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny tvořivosti. dílny tvořivosti občanské sdružení v pevnosti 4 128 41 praha 2 tel 241083273 dilny_tvorivosti@seznam.cz www.dilnytvorivosti.cz Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny

Více

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s Obsah Poděkování...2 1. Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s.,...3 2. Základní údaje o organizaci...4 3. Orgány společnosti a organizační struktura...5 4. Vznik Domu národnostních

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

SOCIÁLNÍ AGENTURA Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2006

SOCIÁLNÍ AGENTURA Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2006 SOCIÁLNÍ AGENTURA Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2006 1. Poslání a cíle organizace Sociální agentura vznikla v roce 2001, má statut občanského sdružení a jejím posláním je usilovat o zlepšení

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více