BUĎTE PÁNEM OBSAHU! V TOMTO ČÍSLE ONE STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ OBSAH POD KONTROLOU OKAMŽITÝ PŘÍSTUP K DATŮM SNÍŽENÍ NÁKLADŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUĎTE PÁNEM OBSAHU! V TOMTO ČÍSLE ONE STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ OBSAH POD KONTROLOU OKAMŽITÝ PŘÍSTUP K DATŮM SNÍŽENÍ NÁKLADŮ 2012 17."

Transkript

1 VYDÁNÍ STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ V TOMTO ČÍSLE ONE OBSAH POD KONTROLOU Reagujte na potřeby svého podniku OKAMŽITÝ PŘÍSTUP K DATŮM Získejte konkurenční výhodu SNÍŽENÍ NÁKLADŮ A optimalizujte své zdroje BUĎTE PÁNEM OBSAHU!

2 SLOVO NA ÚVOD RAPIDNÍ NÁRŮST OBSAHU Regulace nárůstu obsahu a eliminace jeho duplikování jsou nezbytnými předpoklady efektivního provozu podniku a kvalitního rozhodování. Zavedení řešení pro správu podnikových dat může být vaším dosud nejlepším strategickým rozhodnutím. Také zápasíte s neustále narůstajícím objemem informací? Řada odborníků považuje rapidní nárůst obsahu za jeden z hlavních problémů, které dnešní podniky musí řešit. Uvádějí, že celých 85 % dat, jež organizace vlastní, není nijak strukturováno a že povaha tohoto nestrukturovaného obsahu odpovídá povaze práce konkrétní organizace jde o dokumenty různého formátu, obrázky, videa, ové zprávy apod. Objem nestrukturovaného obsahu navíc stále vzrůstá, údajně až o 60 % ročně. Potřeba konsolidovat nesourodé informační systémy je v současnosti akutnější než kdykoli předtím. Dobrou zprávou je, že řešení tohoto problému je dostupné pro všechny typy organizací. Správa obsahu byla dlouho záležitostí jednotlivých organizačních složek a omezovala se na několik přesně definovaných činností, například správu obsahu webových stránek či informací konkrétního oddělení. Nyní je však nutné ji řešit komplexněji. Vedoucí pracovníci si dnes kladou otázku: Jak nejlépe zajistit správu informací v rámci celého podniku? Klíčem je přistupovat ke správě obsahu stejně razantně jako k ostatním složkám základní infrastruktury a organizaci je třeba vnímat jako jeden celek. Mnoho podniků ovšem dosud nemá adekvátní systémy pro správu obsahu. Jistě vás nepřekvapí, že společnost Oracle pro ně řešení má. Systém Oracle WebCenter umožní všem oddělením marketingovému, prodejnímu, personálnímu, finančnímu i IT využívat tytéž nástroje a pracovat s týmiž informacemi uloženými ve společném úložišti. Tím významně klesnou náklady na provoz podniku, zvýší se produktivita, zrychlí se rozhodovací procesy a vzniknou lepší podmínky pro další rozvoj. Kromě toho se také zefektivní ukládání, sledování, uchovávání, prohledávání, vyhledávání a likvidace informací, a tudíž se sníží nebezpečí jejich ztráty či úniku. Celé toto vydání je věnováno problematice správy obsahu a zavedení řešení, díky němuž správu obsahu zvládnete s elegancí. S pozdravem Mgr. Renata Dvořáková, MBA Sales Director TGB CZ KVALITNĚJŠÍ OBCHODNÍ ROZHODNUTÍ BLIŽŠÍ SEZNÁMENÍ SE SPRÁVOU OBSAHU S ŘEŠENÍMI ORACLE NEZŮSTANETE POZADU PŘEDCHOZÍ VYDÁNÍ V TOMTO VYDÁNÍ CO SE CHYSTÁ?

3 BUĎTE PÁNEM OBSAHU NOVÉ TRENDY A NOVÉ VÝZVY Společnostem a především koncovým uživatelům dnes již nestačí univerzální řešení. Lidé si zvykli na to, že zábavu, informace i aplikace dostanou v podobě, která přesně vyhovuje jejich požadavkům. Od společností, s nimiž jednají, očekávají, že budou mít představu o jejich potřebách a dokážou jim nabídnout služby, které tomu odpovídají. Jedním z hlavních požadavků je v současné době mobilita. Lidé již považují za samozřejmost, že mají prakticky kdekoli přístup k potřebným informacím a aplikacím, a velmi špatně nesou, když spojení nefunguje nebo kýžené informace či nástroje zkrátka nejsou dostupné prostřednictvím mobilního zařízení. A ačkoli vedoucí pracovníci některých společností stále zastávají názor, že slovo sociální do světa obchodu nepatří, na komunikaci lidí se společnostmi, stejně jako na mezilidskou komunikaci obecně, dnes mají obrovský vliv sociální sítě a sociální nástroje. Aplikace, jako je Facebook, radikálně změnily způsob využívání sítí a daly zcela nový význam pojmu aktuální. Jiné nástroje, například služba Twitter, blogy, stránky typu wiki nebo uživatelská hodnocení a recenze, lidem zase umožňují veřejně vyjádřit svůj názor a výrazněji tak ovlivňovat společenské dění. Dalším důležitým trendem je důraz na samoobslužnost. Podnikatelé se pořád obávají recese, a proto velmi vítají, že stále více společností nabízí své služby online a umožňuje zákazníkům, aby je využívali zcela samostatně, aniž by museli platit specialisty nebo vyřizovat další agendu. Společnosti se nyní také více zamýšlejí nad tím, jaký dojem si zákazníci ze spolupráce s nimi odnášejí. Uvědomily si totiž, že snaha snížit náklady na úkor dobrého dojmu zákazníků se nevyplácí a vede k poklesu zisku a nárůstu nákladů na prodej. Zákazníci chtějí mít možnost sami řešit své potíže, sami si rezervovat místo ve vlaku, vybrat sedadlo v letadle, nakupovat, sledovat informace o odeslané zásilce apod. Ke společnosti, která jim takové služby nabízí, se rádi vracejí. A proč zde na tyto trendy vlastně upozorňujeme? Protože chcete-li je využít ve svůj prospěch, rozhodně ke správě svých informací nemůžete používat sila. Musíte provést konsolidaci. ŘEŠENÍM JE KONSOLIDACE Podívejme se na příklad jednoduché transakce, jakých v organizacích po celém světě každý den proběhnou miliony. Když se uskuteční prodej, je zaznamenán do databáze, dále je vystavena stvrzenka, faktura, objednávka a přepravní dokumentace. Personální oddělení zpracovává údaje o zaměstnancích, záznamy o pojištění a podnikové zásady. Pracovníci prodejního oddělení vytvářejí prezentace a nabídky a navrhují smlouvy. Každé oddělení pracuje s vlastním nestrukturovaným obsahem, a celkový objem tohoto obsahu ve společnosti tak rychle narůstá. Pokud pak někdo potřebuje konkrétní informaci, musí zpravidla prohledat několik systémů, a než ji najde, často rezignuje a raději ji vytvoří znovu. Tím dále rozmnoží obsah, který je nutné spravovat a uchovávat. A vše se opakuje. Jedinou možností, jak tuto nekonečnou spirálu přerušit, je konsolidovat data pomocí řešení pro správu podnikových dat. JE NAČASE DOSTAT OBSAH POD KONTROLU Přečtěte si podrobnosti o řešení společnosti Oracle, díky němuž budete mít svůj obsah dokonale pod kontrolou. > > oracle.com/goto/oracle-cm/cz 03

4 Jak efektivně řídit dokumenty? Jak efektivně řídit dokumenty? CCA Group a.s. je česká softwarová firma zaměřená na poskytování služeb v oblasti informačních technologií. Z celkového počtu 80 pracovníků jich více než 60 působí v oblasti vývoje a služeb. Již od svého založení v roce 1991 je společnost CCA zaměřena na vývoj a dodávku robustních řešení postavených především na platformě Oracle. Díky tomuto exklusivnímu zaměření si společnost CCA vybudovala během své existence unikátní know-how a znalosti vývojových nástrojů a technologií těchto společností. CCA je preferovaným Gold partnerem společnosti Oracle pro oblast řešení Document Management Systémů, Spisové služby, datových schránek, zpracování dokumentů a digitalizace postavené na produktové řadě Oracle WebCenter Content Oracle WebCenter Content Oracle WebCenter Content je technologická platforma pro správu podnikového obsahu, která zajišťuje správu celého spektra nestrukturovaného obsahu od dokumentů, grafiky a webových stránek až po naskenované obrázky, y a jiné záznamy. Kvalitnější správou obsahu, jako je například začlenění obsahu do podnikových aplikací a obchodních procesů, pomáhá řešení snížit náklady, omezit rizika a současně zlepšit produktivitu práce. WebCenter Content poskytuje komplexní správu dokumentů a to v celém jeho životním cyklu, tj. od vytvoření až po archivaci a následnou skartaci. Jednotlivé komponenty WebCenter Content Document management Jádro systému, které se stará o vlastní správu a ukládání dokumentů v úložišti. Obsahuje základní funkční bloky, pomocí nichž se následně tvoří řešení nasazené u zákazníka. Úkolem této části je hlavně konsolidovat nestrukturované dokumenty a zvýšit efektivitu práce s uloženými dokumenty. Capture and Imaging Část WebCenter Content starající se o vytěžování a rozpoznávání dat z dokumentů a následné zpracování obrazových formátů jako např. tvorba anotací a komentářů. Content publishing Část starající se především o publikování obsahu do prostředí webových prezentací a portálů a zpřístupnění daného obsahu konkrétním osobám nebo skupinám osob. Digital Asset Management Správa digitálního obsahu se týká především správy obrazových a zvukových záznamů. Umožňuje např. tvorbu náhledů, konverzí do jiných formátů (např. PDF) nebo označení klíčových video scén. Records Management Dlouhodobé uložení a správa elektronických i papírových dokumentů. Možnost vytváření retenčních politik a plnohodnotná podpora archivních procesů. Využití řešení WebCenter Content Toto řešení se využívá především na ukládání a konsolidaci různorodých dokumentů. Může se jednat o faktury, smlouvy, projektovou dokumentaci a další. Požadavky na tyto dokumenty jsou různé a pracují s nimi různí pracovníci. Řešením je právě nasazení WebCenter Content, které zajišťuje standardizaci práce s jednotlivými dokumenty a zároveň poskytuje širokou paletu přizpůsobení pro jednotlivé typy uživatelů. Like us on Facebook. MAKE THE CONNECTION Join the Oracle Midsize Hub today 04

5 Typická case study Typická case study Zaměříme se na jeden typ dokumentu, a tím je v našem případě došlá faktura. Většina implementačních projektů, které jsme realizovali, je možné shrnout do jedné typické case study, která ve své podstatě popisuje základní problémy, navržené řešení a výsledné přínosy. Samozřejmě, že každý projekt měl svá specifika, nicméně to basální je vždy velmi podobné. Problémy Recepce přijímá všechny došlé faktury a rozděluje je na jednotlivá oddělení, v některých případech je pouze přepošle do účtárny. Nedochází k žádné elektronizaci a recepce procesu schvalování nepřidává žádnou hodnotu. Pokud faktura někomu v oddělení skončila na stole a on onemocněl, pak došlo k neakceptovatelnému prodlení v celém procesu. Důsledkem byla pozdní platba a případně penále. Proces zastupitelnosti byl řešen pouze domluvou zaměstnanců a při dalším růstu firmy již nebyl možný. Dochází k opisování údajů z papírových faktur do ERP systémů. Výsledek je vytisknut pouze pro kontrolu nadřízeného, že k přepisu došlo. Faktura nabývá zbytečně na objemu a rychleji se plní archiv ve finančním oddělení. Archiv v účetním oddělení se rychle rozrůstá, ale praktické možnosti vyhledání konkrétní faktury nebo informace je velmi omezené a časově náročné. Nikdo nemá přehled o tom, jaké faktury jsou na stolech zaměstnanců. Jakou částku bude firma celkově potřebovat k týdenním platbám faktur? Docházelo ke ztrátám faktur v jednotlivých odděleních. Změna procesů - pracovnice recepce provádějí úvodní vytěžování a uložení do systémů během procesu vytěžování mají pracovníci recepce za úkol opravovat chybně vytěžené informace. Na recepci se přesunula zodpovědnost za správnou evidenci faktury a hlavičky faktury v systému. Pracovníci jednotlivých oddělení se soustředí pouze na jejich vlastní činnosti. Vazba na ERP systém automatický přenos údajů faktury do ERP systému výrazně zkracuje proces schvalování. Vytvoření archivu část ECM řešení je vyčleněna pro archiv zpracovaných faktur. V tomto archivu je pak možné jednoduše a rychle vyhledávat podle atributů nebo fulltextově. Zavedly se notifikační a kontrolní mechanismy, kterými je možné sledovat práci jednotlivých uživatelů a získá se přehled o stavu faktur. Z technického pohledu bývá řešení kompletně postaveno na virtualizaci s řešením vysoké dostupnosti na bázi automatického přepínání běhu prostředí na konkrétním fyzickém stroji. Data jsou ukládána do databáze, čímž je zajištěna jejich konzistence a zjednodušuje se proces zálohování a obnovy. Přínosy Zrychlení procesu schválení faktur. Vyloučení lidských chyb způsobených přepisem dat. Optimalizace práce jednotlivých pracovníků. Ulehčení práce jednotlivým zaměstnancům. Celý proces schvalování došlých faktur je pod kontrolu v reálném čase. Zvýšení efektivity při hledání dříve zpracovaných faktur Společnost Oracle není odpovědná za nabídky, produkty či služby partnerů a výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost s nimi související. Řešení Cílovým řešením je plná elektronizace procesu schvalování faktur a optimalizace procesů: Nasazení Oracle WebCenter Content pro správu dokumentů. Elektronizace papírových faktur všechny došlé faktury se opatřují čárovým kódem, skenují, vytěžují a automaticky ukládání do WebCenter Content. CCA Group a.s. > > > > > > 05

6 ŘEŠENÍ SPOLEČNOSTI ORACLE PRO SPRÁVU OBSAHU KONSOLIDACE OBSAHU POMOCÍ ŘEŠENÍ ORACLE WEBCENTER Pokud budete k obsahu přistupovat jako ke strategickému kapitálu a integrujete jej do svých aplikací a podnikových procesů, podaří se vám snížit náklady i rizika, zefektivnit provoz a také pružněji reagovat na změny. Díky tomu se zvýší vaše zisky a zlepší celkové obchodní výsledky. Konsolidací obsahu do jediné infrastruktury se značně zrychlí, zpřesní a zpřehlední správa informací v celém podniku. To je předpoklad další prosperity. Díky konsolidaci pomocí řešení Oracle WebCenter Content se naše roční náklady na hosting snížily z 4,1 milionu dolarů na 775 tisíc dolarů. > > Brian Skapura, American Institute of Architects Konsolidace obsahu přináší řadu výhod. Především výrazně zjednodušuje vyhledávání informací. Uživatelé, kteří potřebují konkrétní údaj, již nemusí postupně prohledávat několik systémů. Stačí, když svůj dotaz zadají jednou, a zobrazí se jim veškeré informace, k nimž mají z titulu své pozice přístup. Rychlé vyhledávání dat nejenže zvyšuje produktivitu práce, ale může také přinést překvapivé výsledky. Nejde však jen o vyhledávání informací. Řešení Oracle WebCenter je také propojeno s podnikovými procesy. Díky tomu je možné konkrétní obsah zobrazit kdykoli a kdekoli je třeba v podnikových i vlastních aplikacích, portálech apod. zkrátka kdekoli, kde se realizují podnikové procesy. Řešení dále umožňuje správu celého systému z jediného místa. Každou změnu zásad či metod tak stačí zavést pouze jednou. V konečném důsledku se podstatně zvyšuje zabezpečení a kontrola nad informacemi. Řešení Oracle WebCenter Content zajišťuje snadný přístup k veškerým informacím, jež jsou pro práci na konkrétním úkolu v danou chvíli relevantní: Jde o ucelené, komplexní a otevřené řešení založené na architektuře SOA. Vychází z řešení Fusion Middleware společnosti Oracle. Umožňuje ukládání obsahu do řešení Oracle Database a využívání funkcí deduplikace, komprese, doplňkových funkcí zabezpečení atd. Umožňuje automaticky archivovat nepoužívaný obsah na méně nákladná úložná média, například pásková média. Umožňuje vytváření, správu a využívání obsahu v kontextu konkrétních obchodních procesů, které se realizují prostřednictvím webových stránek, portálů, aplikací, mobilních zařízení apod. JEDNODUCHÉ, INTELIGENTNÍ A ROZŠIŘITELNÉ ŘEŠENÍ Řešení Oracle WebCenter Content usnadňuje správu obsahu v průběhu celého jeho životního cyklu, od vytvoření přes nejrůznější aktualizace až po uchovávání a likvidaci. Jde o řešení velmi jednoduché, protože je lze bez problémů propojit se stávajícími systémy pro ukládání dat, podnikovými aplikacemi i middlewarem. Je také inteligentní, protože nabízí pokročilé funkce a funkce správy zásad, a rozšiřitelné, protože poskytuje skutečně mimořádný výkon a flexibilní základnu, jež pojme miliardy položek, slouží milionům uživatelů a díky možnosti přidání dalších struktur a funkcí roste spolu s organizací. Řešení Oracle WebCenter se umístilo na čele žebříčku Magic Quadrant společnosti Gartner pro rok 2011 v kategorii řešení pro správu podnikových dat, přičemž produkt WebCenter Content získal nejlepší relativní hodnocení s ohledem na ucelenost vize. HLAVNÍ VÝHODY Snížení nákladů nižší náklady na tisk, přepravu, uchovávání dat, správu i údržbu; provoz nevyžaduje větší počet odborných pracovníků Zvýšení produktivity jediný zdroj faktů, zjednodušení podnikových procesů a rychlejší přístup k většímu množství informací; systematické ukládání obsahu šetří cenný čas Snížení rizik sjednocení formy dat, lepší možnost kontroly, důslednější dodržování obchodních předpisů, lepší zabezpečení obsahu a prezentace značky Zvýšení zisků pružnější reakce na vývoj trhu, zvýšení výdělku díky účinnějšímu dodatečnému prodeji a budování loajality zákazníků, lepšímu využití prodejních kanálů a zlepšení podmínek pro další rozvoj oracle.com/us/products/middleware/webcenter/ content/overview ŘEŠENÍ ORACLE WEBCENTER USNADŇUJE KOMUNIKACI MEZI KOLEGY A ZVYŠUJE CELKOVOU PRODUKTIVITU Systém Oracle WebCenter nabízí nástroje pro spolupráci, jež usnadňují komunikaci mezi uživateli, a spojuje tak lidi, informace i aplikace. > > oracle.com/goto/oracle-cm/cz 06

7 SKUTEČNÍ PÁNI OBSAHU SPRÁVA OBSAHU JAKO KLÍČ K OBCHODNÍMU ÚSPĚCHU Programová manažerka společnosti Veikkaus Oy Erikka Noponenová k tomu říká: Díky Oracle WebCenter jsme získali škálovatelný propracovaný systém, spolehlivou a výkonnou infrastrukturu a všestranné nástroje, které našim expertům umožňují tvořit atraktivní přizpůsobený webový obsah pro zákazníky, kteří preferují hraní online. Společnost Hays plc se zaměřuje na personalistiku a získávání lidských zdrojů. Má 257 poboček ve 30 zemích světa. Ve Velké Británii a v Austrálii je nejúspěšnější firmou ve svém oboru a také v kontinentální Evropě patří ke špičce. Vybírá uchazeče pro klienty ze 17 průmyslových odvětví a každý rok jim pomáhá obsadit stálých a dočasných pracovních míst. Společnost Hays se rozhodla usnadnit firmám ze 27 zemí zveřejňování obsahu na národních webových stránkách, aby mohly lépe oslovit uchazeče, kteří informace o pracovních pozicích hledají primárně online. Dále pro jednotlivé klienty chtěla vytvořit mikrostránky, kde by mohli informovat o chystaných akcích, volných místech a výkyvech v poptávce. Mimoto chtěla snížit vysoké náklady na správu IT, jež souvisely s tím, že obsah firemních klientů dosud tvořily a publikovaly velké týmy IT specialistů. Následující příběhy dokládají, jak radikálně dokáže řešení Oracle WebCenter změnit postoj organizací k problému správy obsahu a jak účinně jim může pomoci zpřístupnit informační zdroje a zefektivnit jejich využívání a získat lepší přehled o fungování podniku. Nechte se jimi inspirovat a ještě dnes si vyžádejte podrobnější informace od konzultanta společnosti Oracle. Veikkaus Oy je loterijní společnost, která podniká na základě řádné licence udělené finskými úřady. Provozuje řadu her, jichž se prostřednictvím poboček účastní milion registrovaných zákazníků. Finské ministerstvo školství z jejích zisků financuje uměleckou, vědeckou a sportovní činnost a programy pro mládež. Společnost chtěla zlepšit podmínky pro hráče online her vytvořit pro ně atraktivnější webové prostředí a služby na míru, usnadnit jim registraci i samotné hraní a přesvědčit je, aby na jejím webovém portálu trávili více času. Kromě toho se chtěla zbavit zastaralých nástrojů a pořídit všestranný a výkonný nástroj pro tvorbu webového obsahu, který by jejím expertům umožnil vytvářet skutečně poutavé webové stránky. Společnost Veikkaus se pro řešení Oracle WebCenter rozhodla proto, aby svým tvůrcům umožnila navrhovat opravdu působivý webový obsah. Díky řešení Oracle WebCenter jsou nyní služby společnosti Hays mnohem pružnější. Uživatelé mohou svůj obsah aktualizovat sami, kdykoli potřebují, a již nemusí čekat několik dní, než požadované změny provedou IT specialisté společnosti Hays. Kromě toho se výrazně zvýšila celková úroveň služeb zákazníkům, zejména se zkrátila doba, po kterou musí klienti čekat na vytvoření své přizpůsobené mikrostránky z celých týdnů na pouhé dny. Uživatelé dnes také mohou pro každou svou novou stránku zvolit libovolný název, adresu URL a metadata tak, aby je bylo snazší vyhledat prostřednictvím internetových vyhledávačů. Podařilo se také uskutečnit rychlou a flexibilní integraci s koncovými systémy a webovými službami třetích stran, mimo jiné 450 externími stránkami specializovanými na zprostředkování práce. JSTE PŘIPRAVENI? Výhody řešení Oracle WebCenter oslovily i mnoho dalších zákazníků společnosti Oracle, kteří z něj nyní profitují. Přečtěte si o nich: > > oracle.com/corporate/customers 07

8 STŘEDOBOD POZORNOSTI Získejte přístup k nástrojům a zdrojům informací, které vás přesvědčí o přínosech řešení Oracle WebCenter. Získejte ZDARMA sady prostředků a další informace o upgradech produktu Oracle Database. Udělejte si v podniku pořádek > > oracle.com/goto/oracle-cm/cz CONTENT MANAGEMENT OPTIONS Databáze je centrem zabezpečení vašich dat > > oracle.com/goto/db11g/cz DATABASE Další informace můžete získat na čísle: > > oracle.com/cz/sme KONTAKTUJTE NÁS Copyright 2012, Oracle a/nebo dceřiné společnosti. Všechna práva vyhrazena. Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle a/nebo jejích dceřiných společností. Ostatní názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Tento dokument je poskytován pouze pro informační účely a změny jeho obsahu jsou vyhrazeny. Společnost Oracle nezaručuje, že tento dokument neobsahuje žádné chyby, a dokument nepodléhá žádným zárukám nebo podmínkám, ať už vyjádřeným ústně či vyplývajícím ze zákona, včetně domnělých záruk a podmínek prodejnosti nebo vhodnosti pro daný účel. Výslovně se zříkáme jakékoli zodpovědnosti ve vztahu k tomuto dokumentu a přímo ani nepřímo tímto dokumentem nevznikají žádné smluvní závazky. Tento dokument nesmí být reprodukován nebo přenášen v jakékoli podobě nebo jakýmikoli prostředky, elektronickými nebo mechanickými, bez našeho předchozího písemného souhlasu. Společnost Oracle se snaží vyvíjet produkty a postupy, které přispívají k ochraně životního prostředí Tento magazín byl vytištěn na recyklovaném papíře s použitím inkoustů s rostlinnými barvivy.

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00)

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) ECM Enterprise Content Management čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) Co nás čeká... Definice ECM Problém podnikového obsahu Historie vzniku ECM Architektura

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady?

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? STRUČNÉ INFORMACE O ŘEŠENÍ CA Business Service Insight for Service Level Management Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? agility made possible

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

ELO ECM Suite 9 Just Better Business

ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO Enterprise Content Management www.elo.com ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business Z inteligentní správy informací

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem Kapacitní úložiště, které posune váš výkon k inovacím. WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; WD Ae, WD Re+, WD Re, WD Se,

Více

Microsoft.NET. Komplexní řešení na iready zajišťuje společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. nejen 30% celkového obratu

Microsoft.NET. Komplexní řešení na iready zajišťuje společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. nejen 30% celkového obratu Microsoft.NET Komplexní řešení na iready zajišťuje společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. nejen 30% celkového obratu Přehled Země: Česká republika Odvětví: Obchod Profil zákazníka ELIT CZ, s.r.o. je největším

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Symphony www.symphony.cz Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Zcela nová generace rezervačních systémů Symphony není pouze rezervační systém, představuje zcela novou generaci v poskytování

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

ELO for SAP. Na nejvyšší úrovni. Komplexní správa obsahu s ELO a SAP. Komplexní správa obsahu s ELO a SAP

ELO for SAP. Na nejvyšší úrovni. Komplexní správa obsahu s ELO a SAP. Komplexní správa obsahu s ELO a SAP Na nejvyšší úrovni Certifikované ECM zcela propojuje funkcionalitu SAP a pomocí SAP Archivelink. Plně integrované do světa podnikových řešení SAP, poskytuje vhodné řešení pro optimalizaci procesů založených

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

AUTOMATICKÉ ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ. pro začátečníky

AUTOMATICKÉ ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ. pro začátečníky O autorovi Viktor Mečiar IT Manager viktor.meciar@accace.com +421 2 325 53 047 Viktor je zodpovědný za rozvoj a implementaci softwarových řešení pro Accace Group. Accace má 7 poboček a dobře zavedenou

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

PRODUKTY Tovek Server 6

PRODUKTY Tovek Server 6 Tovek Server je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených strukturovaných i nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

ECM. Jaroslava Klegová

ECM. Jaroslava Klegová ECM Jaroslava Klegová Obsah přednášky Definice Historie Produkty Komponenty Implementace a rizika Trendy Co pro vás znamená ECM? Co znamená ECM pro mne? Enterprise Content Management = Správa podnikového

Více

Enterprise Mobility Management

Enterprise Mobility Management Enterprise Mobility Management Množství různých typů a celkové počty mobilních zařízení, pomocí kterých jsou dostupná firemní data, se neustále zvyšují. To na jedné straně zvyšuje efektivitu práce zaměstnanců,

Více

Redakční systémy 1. pro správu obsahu

Redakční systémy 1. pro správu obsahu > Analýzy a poradenství > Internetové prezentace a portály > Internetové obchody > Servis a správa webu > Intranety, firemní portály Redakční systémy pro správu obsahu Penframe CMS je uživatelsky přívětivý

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM

ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Případová studie ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Jak jsme společnosti ČSOB zefektivnili práci s firemními klienty ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Celý projekt začal v srpnu, přičemž

Více

Případová studie.

Případová studie. Případová studie Centrum podpory projektů VUT v Brně vsadilo na řešení na platformě Microsoft, to nabídlo řešitelům projektů i univerzitě zcela nové možnosti www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země:

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Archivace Elektronických Dokumentů

Archivace Elektronických Dokumentů Archivace Elektronických Dokumentů Václav Provazník Technology Solutions Manager Oracle Consulting Agenda Výchozí stav Výzvy, Požadavky, Možnosti Řešení Oracle Zkušenosti z praxe

Více

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu Oracle Sales Cloud moderní řízení obchodu Úvod Oracle Sales Cloud je nástroj moderního obchodování, který lze snadno nasadit a rychle užívat. Je to zcela mobilní řešení s analytickou výbavou, stavěné pro

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Aplikační software Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014 Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z Internetových serverů www.vikupedie.com a dalších. 1 Procesy a dokumenty

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Více

Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI

Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI Každá doba sebou přináší příležitosti a hrozby, ti úspěšní se s nimi dokážou vyrovnat. Nástroje pro Competitive Intelligence (CI) pomáhají identifikovat

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

Služba Rychlý výpis umožňuje on-line službám získat elektronický a snadno zpracovatelný výpis z bankovního účtu klienta.

Služba Rychlý výpis umožňuje on-line službám získat elektronický a snadno zpracovatelný výpis z bankovního účtu klienta. Rychlý výpis Úvod Služba Rychlý výpis umožňuje on-line službám získat elektronický a snadno zpracovatelný výpis z bankovního účtu klienta. Zákazník služby Mezi očekávané zákazníky služby Rychlý výpis patří:

Více

Základ úspěšných procesů. Správa ů. s ELOxc for Microsoft EWS. Enterprise Content Management

Základ úspěšných procesů. Správa  ů. s ELOxc for Microsoft EWS. Enterprise Content Management Základ úspěšných procesů Správa e-mailů s ELOxc for Microsoft EWS Enterprise Content Management www.elo.com Správa e-mailů s ELOxc for Microsoft EWS Využití informací. Optimalizace procesů. Úspora nákladů

Více

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur!

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Obsah ÚVOD: CO: PROČ: JAK: Elektronická fakturace a spolupráce mezi ČS a Skupinou ČEZ Popis služby Přínosy elektronické fakturace

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Information Goverance: Cesta k úspoře nákladů

Information Goverance: Cesta k úspoře nákladů Information Goverance: Cesta k úspoře nákladů Information and Records Management Society Czech Republic Group, o.s. Tomáš Bezouška Agenda Co je Information Governance Klíčové oblasti úspor Přínosy správné

Více

DATOVÁ ARCHIVACE. Principy datové archivace a její výhody při migraci na SAP HANA. Štěpán Bouda Business Consultant

DATOVÁ ARCHIVACE. Principy datové archivace a její výhody při migraci na SAP HANA. Štěpán Bouda Business Consultant DATOVÁ ARCHIVACE Principy datové archivace a její výhody při migraci na SAP HANA Štěpán Bouda Business Consultant stepan.bouda@sabris.com KVÍZ Kdo uvažuje o migraci ERP na Suite on SAP HANA? Kdo uvažuje

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ. Obecná prezentace

HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ. Obecná prezentace HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ Obecná prezentace JSME PŘEDNÍM SVĚTOVÝM ODBORNÍKEM NA NÁBOR KOMPETENTNÍCH, PROFESIONÁLNÍCH A KVALIFIKOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮ Presenter's name

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Zajištění bezpečného provozu aplikací. odpovídající současným požadavkům

Zajištění bezpečného provozu aplikací. odpovídající současným požadavkům Zajištění bezpečného provozu aplikací odpovídající současným požadavkům Ing. Martin Pavlica 29. listopadu 2011 Vrcholové cíle podnikání a činnosti státních institucí Generovat zisk, dosahovat dlouhodobého

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Univerzální vyhledávací portál jako integrační řešení pro digitální knihovny

Univerzální vyhledávací portál jako integrační řešení pro digitální knihovny Univerzální vyhledávací portál jako integrační řešení pro digitální knihovny Nabídka a know-how společnosti SEFIRA Iva Celbová konzultant knihovní systémy celbova@sefira.cz Nabídka SEFIRA na řešení projektu

Více

Setkání IT pracovníků - Plzeňský kraj. prezentace Data-Ing, s.r.o. Martin ŠNAJDR

Setkání IT pracovníků - Plzeňský kraj. prezentace Data-Ing, s.r.o. Martin ŠNAJDR Setkání IT pracovníků - Plzeňský kraj prezentace Data-Ing, s.r.o. Martin ŠNAJDR Od roku 1996 jsme na telco a ICT trhu, od roku 2011 nabízíme i produkty pro segment energo. Zaměřujeme se na inteligentní

Více

RD.CZ : EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ

RD.CZ : EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ RD.CZ : EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ Pavel Kocourek, Incad Praha Přestože mnohé knihovny v České republice digitalizují své dokumenty a další se na to chystají, neprobíhá

Více

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA Pavel Pačes Listopad 2009 Seminář E-spis Elektronická spisovna Agendové aplikace Vzhledem k tomu, že některé dokumenty mají skartační lhůty 30, 50 i více let, je nutno

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

WiFi síť nejen pro multimediální výuku

WiFi síť nejen pro multimediální výuku WiFi síť nejen pro multimediální výuku Ing. Jan Vaculín Projektový konzultant 2015/4/7 Agenda Trendy ICT ve školství Co je důležité pro fungující WiFi síť? Služby na WiFi sítích Dostupná WiFi řešení Případové

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Náš zákazník Jaguar Land Rover Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Outsourcing reklamy. Pro obchodní a marketingová oddělení je v dnešní době stále více důležité udržet náklady na minimu.

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

Garantované úložiště dokumentů IBM

Garantované úložiště dokumentů IBM Garantované úložiště dokumentů IBM Obsah Co je a co není garantované úložiště Garantované a negarantované úložiště Přínos nasazení garantovaného úložiště IBM garantované úložiště Řešení garantovaného úložiště

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Budete snadno k nalezení na hlavní stránce

Více

BPM Software pro přehledné řízení práce

BPM Software pro přehledné řízení práce www.orinoco.cz BPM Software pro přehledné řízení práce Snížení nákladů zvýšení efektivity Řízení workflow, procesy pod kontrolou Systém, který roste s firmou Co je orinoco? co je orinoco? Orinoco je BPM

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Automatizace firemních procesů, jde to?

Automatizace firemních procesů, jde to? Automatizace firemních procesů, jde to? Něco o firmě Česká firma Po vzniku jsme se zaměřili na luxusní svítidla Dobře se nám daří a tak jsme koupili společnost Naše Světla s.r.o. Vyrábíme svítidla ve velkých

Více

Národní bločková loterie

Národní bločková loterie Případová studie Národní bločková loterie Národní bločková loterie vzdělává občany Slovenska a eliminuje podvody při výběru DPH Národní bločková loterie Loterie je absolutní úspěch. Peter Kažimír ministr

Více

Co je nového v aplikaci PaperPort 12?

Co je nového v aplikaci PaperPort 12? Vítejte! Aplikace PaperPort společnosti Nuance je softwarový balíček pro správu dokumentů pracovní plochy, který vám usnadní skenování, uspořádání, sdílení, správu a přístup k papírovým a digitálním dokumentům

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Náš program partnerské spolupráce je šitý na míru vašim potřebám a pomůže vám uspět na měnícím se trhu Co potřebujete k úspěchu? Přilákat nové

Více

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. Nové strategie pro zálohu a archiv kritických aplikací

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. Nové strategie pro zálohu a archiv kritických aplikací 1 Nové strategie pro zálohu a archiv kritických aplikací 2 Co je třeba pro úspěšný běh podnikání Zvýšit obrat Snížit provozní náklady 3 Odpověď leží v transformaci IT Aplikace v cloudu Pořízení mobilních

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

Technologická centra krajů a ORP

Technologická centra krajů a ORP Technologická centra krajů a ORP Přínosy TS krajů a TC ORP jako součásti egon center podstatně přispějí k zavedení automatizace a elektronizace výkonu státní správy i činností samosprávy vznikne zázemí

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů ABBYY Automatizované zpracování dokumentů tradiční řešení OCR versus Cloud Jiří Dvořák ECM konzultant Světový leader v produktech pro zpracování dokumentů Individulání uživatelé Malé a střední společnosti

Více

Our Technology Your Success www.aarongroup.cz

Our Technology Your Success www.aarongroup.cz Our Technology Your Success www.aarongroup.cz Společně s klienty tvoříme budoucnost AARON GROUP je česká společnost zaměřená na dodávky komplexních řešení v oblasti e-commerce. Již více než 15 let jsme

Více

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Práce s firemními informacemi Správa firemních dokumentů Jak zaznamenávat, organizovat a sdílet Vaše informace Sharpdesk je jedním z nejoblíbenějších

Více

VYUŽITÍ HELPDESKOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PŘI ROZVOJI A ZÁKAZNICKÉ PODPOŘE KNIHOVNÍHO SYSTÉMU

VYUŽITÍ HELPDESKOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PŘI ROZVOJI A ZÁKAZNICKÉ PODPOŘE KNIHOVNÍHO SYSTÉMU VYUŽITÍ HELPDESKOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PŘI ROZVOJI A ZÁKAZNICKÉ PODPOŘE KNIHOVNÍHO SYSTÉMU Šárka Frantová, SEFIRA spol. s r. o. Úvod Zprovozněním systému a odjezdem dodavatele od zákazníka komunikace

Více