číslo 209 září 2007 Podzim u nás

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 209 září 2007 Podzim u nás"

Transkript

1 8,- Kč číslo 209 září 2007 Podzim u nás hádka o zlatovlasé panně, která si každé ráno u okna rozčesává své zlaté vlasy. Věřím, že i Vy patříte k těm, co si barvy a vůně podzimu umí řádně vychutnat. I když už je po dovolených, den se rychle krátí a ranní rosa nepříjemně chladí. Podzim, to je totiž také období, kdy se toho u nás poměrně dost děje. Hned začátkem září nás čekají oslavy 50. výročí spojení Sedlce a Prčice. Více se dočtete v příloze Našeho domova. Sedlečtí hasiči oslaví 130. výročí založení dobrovolného hasičského sboru. I o tomto výročí Vás průběžně informujeme. V září se také otevře první ročník multikulturního festivalu Prčické bábení. Co to je a čím by vlastně festival chtěl být, o tom se dočtete právě v tomto čísle. Na závěr podzimu pak pro Vás připravujeme poslední kulturní představení tohoto roku a myslím, že uděláme radost všem milovníkům dobré zábavy. Navštíví nás režisér Zdeněk Troška se Než jsme se nadáli, máme tu září. Básníci tento měsíc opěvují jako měsíc zrání, vydávání plodů, čas ranních mlh a babího léta Pro školáky však září znamená především konec prázdnin a návrat do školních lavic. Každé roční období v tomto kraji má něco do sebe, jaro se svou svěží energií, léto plné slunce a volnosti, barevný, štědrý podzim i poklidná zima. Já osobně podzim miluji. Slunce již tolik nepálí, vyhřátá půda nádherně voní a lesy jsou plné hub. Ráno, když projíždím naším údolím do práce, nemohu se nabažit té krásy. Vycházející slunce se mísí s ranním oparem, který se tiše válí nad rybníčky Olšánek a Beránek. Jen tmavé siluety spících kachen narušují poklidnou hladinu a rákosí, které lemuje břehy rybníčku, hlídá ten poklid. Častokrát si říkávám, když vidím zlatavý východ slunce nad Újezdem, že tak nějak musela vzniknout posvým kamarádem, bývalým sportovním komentátorem Jaroslavem Suchánkem. Jak vidíte, i pro nás může být podzim krásný, barevný a rozmanitý. Přeji Vám příjemné chvíle a na viděnou při některé akci. Alice Valsová Vybíráme z obsahu: Zápis ze zasedání Zastupitelstva... 2 Studenti z celého světa v Prčici... 4 Co znamená Vůz na střeše... 5 prčického Ateliéru? Do školy... 6 Eva Pilarová poprvé v Sedlci-Prčici... 7 Mimořádná příloha věnovaná 50. výročí spojení Sedlce a Prčice

2 2 strana Náš domov číslo 209, září 2007 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne od hod. v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: dle prezenční listiny 11 zastupitelů Během jednání prvního bodu odd. b) se dostavil Ing. Zbyněk Kobliha Omluveni: MUDr. Vladimíra Podzimková, Antonín Podzimek, Mgr. Lenka Fárová Připomínky k zápisu z minulého zasedání: bez připomínek Ověřovatelé zápisu: Jan Mára, František Hrma 9 pro 2 se zdrželi Schválení programu: viz pozvánka Ing. V. Hlaváček podal vysvětlení pro ostatní členy zastupitelstva k bodu č. 4 Pavel Janda požádal o vysvětlení k bodu č. l projednávání změny územního plánu č. l Po podání vysvětlení bylo přistoupeno k hlasování o předloženém programu. Hlasování o navrženém programu: 11 pro 1. Změna Územního plánu města č. 1 Informace týkající se legislativního postupu při změně ÚP podala přítomným starostka a V. Hlaváček. P. Janda se dotázal na návrhy ke změně za město, o kterých bylo jednáno na minulém zasedání zastupitelstva. Starostka vysvětlila, že předmětné návrhy jsou mohou být řešeny podle platného ÚP města. Tyto informace upřesnil i V. Hlaváček a připustil, že určité regulativy stávajícího plánu by bylo třeba zpracovat, ale až po konzultaci s projektantkou p. Kolářovou. Tento bod byl poté rozdělen do tři samostatných části: zvolení zástupce ke spolupráci s pořizovatelem projednávání jednotlivých žádostí celkem 18, z toho l žádost byla pořizovatelem zamítnuta z důvodu nedoplnění souhlasu s úhradou nákladů na pořízení změny č. l ÚP Sedlec-Prčice úhrada nákladů na zpracování ÚP navrhovateli ad a) K určení zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem rada navrhla V. Hlaváčka. 10 pro, 1 se zdržel ad b) Projednávání jednotlivých žádostí Zastupitelé jednotlivě hlasovali o podaných žádostech viz příloha č. 1 výčet žádostí 1. Navrhovatel: Ing. Aleš Vojáček Bez připomínek 11 pro, 1 se zdržel 2. Navrhovatel: Eva Hofmanová Bez připomínek 11 pro, 1 se zdržel 3. Navrhovatel: Martin Calta Bez připomínek 12 pro 4. Není zařazeno žádost byla zamítnuta z důvodu nedoplnění souhlasu s úhradou nákladů na pořízení. 5. Navrhovatel: František a Hana Kratochvílovi Doporučena pouze část k zastavění cca 30 m podél zastavitelného území v dané lokalitě. 9 pro, 3 se zdrželi 6. Navrhovatel: Pavlína Konopiská Bez připomínek 12 pro 7. Navrhovatel: Jan a Eva Konopiští Doporučeno vejít v jednání i s vlastníkem sousedního pozemku, protože navrhované zastavitelné území není přímo napojeno na současné zastavitelné území, upozornění na ochranné pásmo hřbitova v Prčici. 12 pro 8. Navrhovatel: Pavel a Jitka Chržovi Neschváleno pro nenávaznost na zastavitelné území, nákladovost na výstavbu a na ochranu ZPF. Hlasování o postoupení žádosti: 4 pro, 5 se zdrželo, 3 proti 9. Navrhovatel: Viktorie Stiborová Doporučeno pokračovat ve výstavbě ve vsi, upozornění na možnou proluku. Pozemek byl navržen na tzv. zastavitelnou rezervu. Hlasování o postoupení žádosti dle návrhu: 8 pro, 2 proti, 2 se zdrželi 10. Navrhovatel: Petr a Dana Kroužilovi Bylo upřesněno budoucí využití pozemků na výstavbu. 11 pro, l se zdržel 11. Navrhovatel: František Chocholoušek Bez připomínek. 12 pro 12. Navrhovatel: Anežka Havlová Doporučeno k zastavění pozemky v kat.ú. Kvasejovice č.kat. 882/2 (u silnice), 881/4, 881/6, 879, 878, 880, 871 a pozemek č. kat. 870/4 zahrnout do zastavitelného území pouze část podél cesty. 13. Navrhovatel: Václav Filip Bez připomínek. Uzávěrka zářijového čísla je ve čtvrtek 27. září 2007 do 11 hodin. Po tomto termínu na došlé příspěvky již nebude brán ohled. 12 pro 12 pro 14. Navrhovatel: Ing. Růžena Procházková Dostatečná rezerva k zastavění na vedlejším pozemku, nesouhlas o postoupení žádosti. 0 pro, l proti, l se zdržel 15. Navrhovatel: SKI Kvasejovice s.r.o. Bez připomínek 11 pro, 1 se zdržel 16. Navrhovatel: Profing s.r.o. Doporučeny nejen plochy pro sport a rekreaci, ale i pro výstavbu 17. Navrhovatel: Monínec s.r.o. Bez připomínek. 12 pro 12 pro 18. Navrhovatel: Luboš Hlinovský Podotknuto přerušení biokoridoru, výstavba pouze rod. domku v části pozemku. Hlasování o postoupení žádosti: 11 pro, 1 se zdržel Na základě hlasování zastupitelů nebyly schváleny k postoupení žádosti č. 8 a č. 14 ad c) úhrada nákladů za zpracování návrhů Rada navrhla základní poplatek pro každou žádost ve výši 3 000,- Kč a zůstatek nákladů rozpočítat podle výměry pozemků navrhovaných ke změně. Jiný návrh nebyl podán. 12 pro 2. Úprava rozpočtu roku 2007 č. 7 Jedná se o celkovou částku v příjmové části o ,- Kč a ve výdajové části o částku ,- Kč viz příloha č. 2 rozpis jednotlivých kapitol 12 pro 3. Směna pozemků v k.ú, Divišovice Jedná se o část obecních pozemku č. 895/1 o výměře cca 60 m 2 řadu let připlocený kousek návsi k nemovitosti za pozemek č. 76/2 o výměře také cca 60 m 2 část komunikace v Divišovicích směrem na Vozerovice, vše v k.ú. Divišovice. Nebyly vzneseny připomínky. 12 pro 4. Opakovaná žádost Kláry Slané o prodej části pozemku č. 38/1 v k.ú. Prčice Žadatelka svoji opakovanou žádost doplnila podle námitek odpůrců prodeje o nabídku, že v kupní smlouvě a pak v katastru nemovitostí bude pro obec zapsáno předkupní právo na tento pozemek pro případ případného dalšího prodeje nemovitosti. V. Hlaváček ale sdělil, že o prodeji nelze nyní hlasovat, že musí být záměr znovu vyvěšen a ten musí nejprve schválit rada. Starostka ukončila jednání o této záležitosti s tím, že bude nutné na postup v takovýchto záležitostech si nechat udělat právní rozbor. Zastupitelé vzali informace na vědomí. 5. Převod podílu 2/32 pozemku č. 1071/20 v k.ú. Kvasejovice na město Jedná se o podíl na pozemku č. 1071/20 v k.ú. Kvasejovice, o celkové výměře 367 m 2 od majitele, od kterého město kupuje několik pozemků za dohodnutou cenu Kč.Tento podíl nebyl uveden v původní nabídce a nebyl ani předmětem jednání zastupitelstva Podíl na uvedeném pozemku by byl zapracován do kupní smlouvy, dohodnutá a již schválená kupní cena zůstává beze změn.v. Hlaváček podal informace k provedené lustraci listu vlastnictví a doporučil zastupitelům tento převod schválit. 11 pro, 1 se zdržel 6. Informace rady, výborů a komisí Zastupitelé vzali na vědomí informace P. Kroužila o rozpracovanosti jednotlivých úkolů rady. Starostka dále podala vysvětlení P. Jandovi na dotaz ohledně financování přípojek na kanalizaci v Sedlci a v Prčici, připomněla stanovené podmínky pro obdržení dotace a dále podala návrhy na vyřešení požadavků některých obyvatel v Jetřichovické ulici na kanalizační přípojky. Po diskuzi mezi zastupiteli o této problematice dala starostka hlasovat o návrhu rady na to, že město uhradí majitelům dotčených pěti nemovitostí v Jetřichovické ulici 75 % projektovaných nákladů na zařízení k přečerpávání splašků od nich. Podle projektové dokumentace kompletní zařízení by činilo Kč včetně DPH. 8 pro, 4 se zdrželi 7. Diskuse Zastupitelé krátce diskutovali nad problémy ve městě. Obyvatelé upozornili na neustálé poškozování obecní komunikace do Včelákové Lhoty lesnickými stroji. Dále zastupitelé diskutovali s žadatelkou o prodeji pozemku za prčickou radnicí. Na závěr starostka pozvala všechny přítomné na slavnostní zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice, které se koná u příležitosti připomenutí si 50. výročí spojení dvou samostatných měst Sedlec a Prčice v jeden celek. Zasedání ukončeno v 21:45 Zapsala: Jana Typtová

3 číslo 209, září 2007 Náš domov strana 3 Zjednání rady města Rada města Sedlce-Prčice na svém zasedání dne Rozhodla: objednat 10 ks kontejnerů na barevné sklo a 3 ks kontejnerů na PET lahve za cenu max ,- Kč Schválila: investiční záměr zbudování el. přípojky na hřišti v Přestavlkách objednávku na slavnostní ohňostroj za ,- Kč při oslavách města Pověřila: P. Krále ke všem nezbytným úkonům týkajících se zřízení el. přípojky na hřišti v Přestavlkách Vzala na vědomí: informace tajemnice o činnosti MěÚ, a čerpání rozpočtu města, k odpadovému hospodářství města a k programu čtvrtého zasedání Zastupitelstva města sdělení o doplnění žádosti ke koupi pozemku v Prčici za radnicí informace místostarosty z jednání s projektantkou na VO v Šánovické ulici informace P. Kroužila informace J. Slabého Jednala: o smlouvě o dílo na rekonstrukci komunikace Myslkov Vratkov o žádosti týkající se prodloužení nájmu sociálního bytu v Sedlci o žádosti týkající se prodeje části pozemku p.č. 226/1 v k.ú. Veletín Rada města Sedlce-Prčice na svém zasedání dne Schválila: bezplatný pronájem veřejného prostranství pro Rabit Trhový Štěpánov ve dne za určitých podmínek prodloužení nájmu v sociálním bytě o půl roku nabídku od firmy Remont Šerák, spol. s r.o., na obnovení části veřejného osvětlení v Přestavlkách v souladu s metodikou ČEZ za celkovou cenu ,- Kč + DPH zástupce za město po legislativní a technické stránce při jednáních týkajících se opravy komunikace Myslkov-Vratkov předloženou nabídku na zhotovení nové webové prezentace města Sedlec-Prčice na základě zaslaného grafického návrhu od firmy Lithness s.r.o. za cenu konečnou ,- Kč (včetně DPH) Revokovala: své usnesení ze dne ve věci technického zpracování navržené grafiky internetových stránek města za ,- Kč + DPH od firmy Lithness s.r.o., Tábor. Vzala na vědomí: informace J. Slabého informace P. Kroužila Doporučila: postup MěÚ při vyřízení žádosti o odprodej obecního pozemku v k.ú. Kvasejovice Rada města Sedlce-Prčice na svém zasedání dne Schválila: tisk plakátů na oslavy města v tiskárně Tria Olbramovice v počtu 50 ks případný finanční příspěvek města na úhradu materiálových nákladů souvisejících s opravou zvoničky v Chotěticích spoluúčast města na kulturní akci PRČICKÉ BÁBENÍ ve výši 2 500,- Kč. zřízení internetu v čp. 329 v Sedlci jen za určitých podmínek navýšení počtu výtisků měsíčníku Náš domov na měsíc září 2007 o 50 ks USNESENÍ č. 4/2007 ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice po projednání Posoudilo: celkem 17 žádostí o zahrnutí pozemků do změny č. l ÚP města Sedlec-Prčice Schválilo: zástupce za Město ke spolupráci s pořizovatelem v rámci změny č. l Územní plánu města Sedlec-Prčice Ing. Vojtěcha Hlaváčka k postoupení 15 žádostí o zahrnutí pozemků do změny č. l ÚP Města Sedlec-Prčice a to žádosti č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17,18 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení sedmou úpravu rozpočtu roku 2007 v příjmové části o ,- Kč a ve výdajové části o částku ,- Kč směnu obecního pozemku č. 895/1 za pozemek č. 76/2 v k.ú. Divišovice převod podílu 2/32 pozemku č. 1071/20 v k.ú. Kvasejovice na město majitelům pěti nemovitostí v Jetřichovické ulici úhradu z rozpočtu města ve výši 75 % projektovaných nákladů na zařízení k přečerpávání splaškových vod od těchto nemovitostí Rozhodlo: o úhradě nákladů na zpracování změny ÚP č. 1, která se bude skládat ze dvou částí: První část bude tvořit jednotný poplatek 3000,- Kč/žádost, druhou část bude tvořit částka ze zůstatku nákladů rozpočítána podle výměry pozemků navrhovaných ke změně Vzalo na vědomí: opakovanou žádost o prodej části pozemku č. 38/1 v k.ú. Prčice informace o činnosti rady Neschválilo: celkem dvě žádosti o změny č. l ÚP Města Sedlec-Prčice a to žádosti č. 8 a 14 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení Vzala na vědomí: žádost o opravu kanalizace v Přestavlkách informace starostky o kontrole KHS z Příbrami ve společnosti Služby Sedlec-Prčice s.r.o. a tím vyplývající povinnosti vlastníka informace P. Kroužila informace J. Slabého Jednala: o záměru pronájmu vodohospodářského majetku ve vlastnictví města vodovod a kanalizace na základě koncesního řízení Doporučila: postup při žádosti o opravu kanalizace v Přestavlkách Zamítla: žádost o vybudování zábradlí na chodníku vprčici u silnice II. tř. č. 121 Rada města Sedlce-Prčice na svém zasedání Rozhodla: o realizaci rekonstrukce obecní komunikace do osady Myslkov od křižovatky s komunikací III. třídy č přes náves směrem k Vratkovu na hranici správního území města Schválila: prodloužení nájemní smlouvy v bytě v Jetřichovicích o dva měsíce t.j. do konce října 2007 žádost osadního výboru Divišovice ke zřízení laviček na místní hřiště za určitých podmínek dodavatele na provedení celkové rekonstrukce komunikace do Myslkova firmu BES s.r.o. Benešov objednávku 16 t balené asfaltové drtě na opravy obecních komunikací Jednala: ojednotlivých bodech programu čtvrtého zasedání zastupitelstva Vzala na vědomí: informace starostky ke koncesnímu řízení akprovozování kanalizace a vodovodu informace tajemnice k pronájmu pozemku č. 37/22 v k. ú. Kvasejovice informace P. Krále ve věci sportoviště na návsi v Přestavlkách informace J. Slabého Pověřila: dohledem na opravy komunikací J. Slabého ve spolupráci s J. Kabíčkem BYDLENÍ PRO KAŽDÉHO HYPOÚVĚR Kč Kč/měs Kč Kč/měs. Martina Pejlová Tel.:

4 4 strana Náš domov číslo 209, září 2007 Zasedání zastupitelstva města je vždy veřejné Obecní byty Pomalu se blíží konec roku a s ním i úprava nájemného. Spíše bych měl napsat zvyšování nájemného, nebo u našich obecních bytů dojde pouze ke zvýšení. Plně chápu nespokojenost některých nájemníků, kteří investovali do obecních bytů své peníze a te se jim ještě každoročně zvyšuje nájem. S regulovaným nájemným je to takový uzavřený kruh, kde nájemník zaplatí malé nájemné, protože bydlí většinou v nekvalitním bytě, a obec nemá na jeho vylepšení peníze, protože nájemník málo platí. Navíc se nikdy netvořil žádný fond oprav, jak tomu je u bytových družstev. Jako ideální řešení bych viděl vytvoření oddělených fondů pro každou nemovitost. Všichni nájemníci by věděli, kolik peněz je na jejich nemovitost k dispozici, stejně jako to ví každý jiný majitel nemovitosti. Ten, kdo investuje do svého bydlení více, má bydlení lepší, kdo méně, má bydlení horší. Zaplacený nájem by se mohl například dělit v poměru 1 : 9. Jeden díl, to je 10%, by se mohl vrátit do nemovitosti, a to podle rozhodnutí nájemníků. Pokud by se rozhodli, že chtějí vymalovat společné prostory nebo vyměnit linoleum v některém z bytů, bylo by to na nich. Zbylých 90 % by šlo do zatím neexistujícího fondu, o jehož využití by rozhodovala obec. V současné době by se na tomto fondu objevilo každoročně několik stovek tisíc Městské finance Již několikrát jsem byla dotázána, proč nepíšeme na pozvánky Veřejné zasedání zastupitelstva. Pokud bychom to napsali, tak bychom připouštěli nějaká neveřejná zasedání zastupitelstva. Ale podle zákona o obcích musí být všechna zasedání zastupitelstva obce veřejná a musí se konat v územním obvodu obce. Samozřejmě, může být neveřejná pracovní schůzka zastupitelstva, ale to je něco úplně jiného, na té se nesmí nic rozhodovat, schvalovat ani nic podobného. Takže psát veřejné zasedání zastupitelstva je přinejmenším zavádějící. Marie Kovalová korun. Do dnešního dne nikdo žádné peníze na obnovu bytového fondu neukládal, a tak je zcela logické, že ani žádné nemáme. Jako příklad uvádím dům č.89. Za letošní rok odevzdají nájemníci tohoto domu cca 93 tisíc korun. Podle mé teorie by si mohli příští rok rozhodnout o 9 300,- korunách. Možná se ptáte, kam přišly za všechny ty roky peníze z nájmů. Všechny se daly do společných peněz obce a pak byly použity na vše možné včetně bytů. Pro nájemníky, kteří investovali do obecních bytů své peníze a místo obce je opravili a zhodnotili, nemám zatím spravedlivé řešení. Komunikace Po zhodnocení našich finančních možností a předpokládané situace v příštím roce jsme rozhodli o položení nového asfaltu v úseku od křižovatky u Nových Dvorů až po hranici našeho správního území u Vratkova. Předpokládaná cena tohoto díla bude asi 1,5 milionu korun. Zatím jsme z plánované částky korun určené na komunikace vyčerpali 579 tisíc korun. Zhruba další milion korun je určen jako příspěvek na položení nového asfaltu na třech hlavních silnicích v Sedlci a Prčici. Letošní druhé sečení trávy na krajnicích obecních komunikacích budeme zkušebně provádět takto: Jaroslav Hošna má na starost silnice do Včelákovy Lhoty, Rohova, Vísky, Kvaš ova, Uhřic, Malkovic, Lidkovic, Kozince, Monína, Bolešína, silnice z Kvasejovic na Zadní Boudy a z Kvasejovic do Sušetic. Miroslav Háša bude sekat krajnice silnic na Novou Hospodu, z Chotětic na Březinu a z Divišovic do Vozerovic. Karel Dvořák poseká krajnice z Vozerovic do Bolechovic a Petr Stuchlík do Božetína. Jiří Turnovec se postará o krajnice na silnicích z Nových Dvorů směrem na Nedrahovice a směrem na Vratkov a dále pak o silnici mezi Novými Dvory a Veletínem. Odpady V nejbližší době rozmístníme v obci nové kontejnery také na bílé sklo a nápojový karton. Po omezenou dobu můžete tyto kontejnery používat i na sklo barevné a do nádob na nápojový karton se mohou dávat i ostatní plasty včetně PET lahví. Také musím opravit nesprávnou informaci, kterou jsem zveřejnil. Do plastů se nově zahrnují i obaly od různých saponátů, kbelíky, plastové hračky, igelitové pytle apod. Posvícení Aby ani v tomto čísle nechyběla tabulka, uvádím srovnání příjmů a výdajů spojených s Prčickým posvícením. Příjmy pronájem místa Výdaje příprava, úklid Zisk pro obec ,- Kč 9 359,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 9 696,- Kč ,- Kč Redakce ani rada neodpovídá za obsah mých článků. Studenti z celého světa obnovují Ateliér Prčice J. Slabý V Ateliéru Prčice se letos již podruhé uskutečnil další mezinárodní pracovní tábor. V první polovině srpna zde pobývalo osm mladých lidí z nejrůznějších koutů světa, aby spolu s českými instruktory svou prací pomohli obnovit a zkrášlit tento prostor dýchající historií. Kromě práce je však čekala i celá škála zajímavých kulturních, sportovních a společenských akcí a setkání, při nichž měli možnost blíže poznat, a snad také posoudit, život v naší zemi. Byl pátek, poslední den jejich pobytu v Prčici a venku se právě spustila jedna z mnohých deš ových přeháněk. My jsme se však usadili v suchu a teple kuchyně a zároveň i společenské místnosti Ateliéru a já se ptala. Zajímalo mne, zda si hosté naši zem vybrali cíleně, a nebo jen tak, čistě náhodou. Přiznali, že většinou sem přijeli cíleně, protože jim naše zem připadá exotická. Zvláště dvěma děvčatům z Koreje. Přesto připustili, že v podstatě neměli představu, kam jedou a co je čeká. Francouz Timothée přiznal, že se o Česko předem zajímal a než k nám jel, nastudoval si naši historii i současnost. Zřejmě nejvíce jako doma si připadali Milena z Ukrajiny a Rafal z Polska. I oni zde však zažili řadu zajímavých a nezapomenutelných zážitků.

5 číslo 209, září 2007 Náš domov strana 5 První ročník multikulturního festiválku Prčické bábení je tady Co to je Prčické bábení? Abych se přiznala, ten název je vlastně zkomolenina výrazu pábit, pábení, což je okouzlovat svou vášnivou zaujatostí pro něco, tvořivou schopností řeči, přirozeným chováním. Výraz je přisuzován Bohumilu Hrabalovi, jeho ztvárnění osudů postav ve svých prózách, takzvaných pábitelů. Já jsem však tento výraz kdysi odposlouchala jako bábení a to mi už zůstalo. Když jsme pak hledali název pro náš zamýšlený festiválek pro všechny bez rozdílu věku, náboženského vyznání, vyznavače nejrůznějších zájmů a zálib, vzpomněla jsem si na své Hrabalovo bábení. A tak byl název na světě. Prčické bábení by měl být pestrou podzimní přehlídkou nejrůznějších žánrů, sportovních, společenských a kulturních aktivit a byli bychom rádi, kdybyste se na jeho dramaturgii, ale také na jeho pořádání, podíleli i vy. První startovací ročník Prčického bábení se koná v průběhu měsíce září Zahájen bude již 8. září v Ateliéru Prčice slavnostní vernisáží projektu Genius loci Sedlce a Prčice. Pokračovat pak bude 22. září festiválkem Vůz na střeše. O programu tohoto festivalu jako iovzniku jeho názvu se však dočtěte v Našem domově na jiném místě. Alice Valsová Co znamená Vůz na střeše prčického Ateliéru? Součástí zářijového Prčického bábení bude také jednodenní festival v Ateliéru Prčice Vůz na střeše. Inspirací pro název nám byl zvyk z ještě docela nedávné doby, kdy bylo považováno za dobrou zábavu rozebrat přes noc vyhlédnutému člověku žebřiňák a zase ho složit na střeše jeho domu. V některých oblastech Čech umis ovali chlapci vůz na střechu domu té dívky, o jejíž počestnosti pochybovali, jinak řečeno, které se dávaly každému. Vůz na střeše tedy používáme jednak jako symbol dobré zábavy, kterou chce festival samozřejmě přinést, i náš festival totiž bude chtít dát každému vše, po čem touží!, jednak umístění vozíku na střechu Ateliéru poslouží zatraktivnění zahajovacího ceremoniálu festivalu. Vážení občané a podnikatelé, v současné době členové MAS pracují na přípravě Strategického plánu LEADER, prostřednictvím kterého bude možné čerpat od roku 2007 do roku 2013 cca 10 milionů každý rok na realizaci místních projektů podnikatelů, zemědělců, obcí a neziskových organizací z Programu rozvoje venkova. Na Městském úřadě v Sedlci-Prčici jsou k dispozici bližší informace a formuláře pro potenciální žadatele, které je nutné nejpozději do vyplněné zaslat na adresu: OS MAS Krajina srdce, Žižkovo náměstí 80, Mladá Vožice V případě jakýchkoli dotazů, připomínek či nápadů se můžete informovat na adrese maskrajinasrdce.cz, případně na telefonu: , Městský úřad Program startuje ráno mezi 8:00 až 9:30 hod. pochodem Za kapličkami Českého Meránu, který proběhne ve spolupráci s KČT Sedlec-Prčice. Letošní ročník bude nultým ročníkem, od příštího roku bude pochod zařazen do programu pochodů KČT. Ve 13:00 hod. začíná blok přednášek o judaismu a židovské komunitě v Sedlci-Prčici, tématy budou např. svátky, zvyklosti a rituály judaismu, nejstarší dějiny Židů či představení sochy Golema. Asi v 16:30 hod. zahájí Nadějkovský ochotnický spolek FIKAR představením loutkové operetky Franta Nebojsa část programu věnovanou dětem, která bude pokračovat po 17:00 hod. vyprávěním pohádek při předení na kolovrátku paní Š astnovou z Bozetína a vyvrcholit by měla divadelním představením Don Quijote de la Ancha spolku Comenius Brno. Večerní program rozběhne ve 20:00 hod. pásmo krátkých filmů uváděné pod názvem Dokumentární parodie a sondáže tvůrčí skupiny Hála a Vybíhal, ve kterých tvůrci zdařile imitují např. patos a sentiment pořadů Zpět k pramenům a Pamě stromů, a celý festival uzavře hudební vystoupení skupiny, jejíž jméno si coby překvapení necháváme pro sebe. -tm- dokončení z předchozí strany Co se mladým lidem u nás nejvíce líbilo? Kupříkladu návštěva Tábora nebo zámku Konopiště. Byli mile překvapeni starobylostí našich měst, ale také péčí, s jakou historický odkaz našich předků udržujeme. Jak se zajímáme o svou historii a jsme na ni hrdi. Dále se jim velmi líbila návštěva muzea v Sedlčanech. Pochvalovali si také vstřícnost našich lidí, zvláště když zavítali na pivo do místní hospody a pohovořili tu s obyčejnými lidmi. A co se jim naopak nelíbilo? Nad touto otázkou museli dlouho přemýšlet. Snad aby neurazili, snad aby nesoudili zem, ve které strávili pouhých čtrnáct dnů. Francouzka Déborah se pozastavila nad velkým kontrastem nových domů a fasád vedle šedivých sídliš a monstrózních komunistických staveb, které zejí prázdnotou a chřadnou. Připustila, že na každém kroku se setkali s pozůstatky minulého režimu. Také se pozastavila nad faktem, že řada lidí zvláště ve středním věku u nás neovládá cizí řeči. Ani má další otázka nezůstala bez bouřlivé diskuze. Chtěla jsem vědět, zda je velký rozdíl mezi životem v jejich rodné zemi a u nás. Nato řekli unisono: Je tu levněji. Připouštím, že mne to trochu překvapilo, když jsem si však uvědomila skladbu zdejšího osazenstva Francie, Korea, Jižní Korea, Španělsko, Polsko, Ukrajina to vše jsou země, kde musí občan pro základní životní potřeby sáhnout daleko hlouběji do peněženky, než zde u nás. Asi bychom si měli slova mladých lidí připomínat, až zase budeme žehrat nad drahotou. Déš venku pomalu ustával a mladí lidé se začali ošívat. Byl to jejich poslední den a než se rozloučí, chtěli by ještě dodělat rozdělanou práci. Nechtěla jsem proto déle zdržovat a položila jim závěrečnou otázku. Jaké budou jejich další plány, kam se chtějí podívat příště? Drtivá většina řekla, že opět do Česka, by do jiné lokality. Gonzalo ze Španělska by rád absolvoval cyklostezku Praha- Vídeň. Timothée zatoužil poznat blíže jižní Čechy a děvčata z Koreje ještě přesně neví kam, ale určitě opět do Evropy, pokud možno střední. O víkendu by ještě rádi navštívili Prahu, někteří zde pobudou trochu déle, ale pak se již rozjedou domů. Konec jednoho setkání. Zanechávají tu však po sobě svou práci, několik uměleckých objektů a snad i část sama sebe. Přij te se podívat, budete mile překvapeni. Na obloze opět vysvitlo slunce, mladí lidé se zvedají do práce a já jim přeji š astný návrat domů a mnoho úspěchů v životě. Alice Valsová, foto Zdeněk Sedláček

6 6 strana Náš domov číslo 209, září díl JAKÉ odpady vznikají v domácnostech? Nahlédnete-li doma do vašeho koše na odpadky, tak uvidíte velmi různorodou směs, kterou nezbývá než vysypat do popelnice. Pokud se však zamyslíte nad každým odpadem, který do koše nesete, zjistíte, že odpady můžeme rozlišit na: Využitelné tyto odpady je možné dále zpracovat, např.: papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky, hliník), kompostovatelný kuchyňský odpad atd. Seriál o třídění a recyklaci odpadů Nebezpečné tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky, barvy, lepidla, oleje anádoby jimi znečištěné atd. Nebezpečné odpady odnášejte pouze do pojízdné sběrny nebo na sběrný dvůr! Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby také můžete odevzdat v lékárně. Objemné to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad atd. Tyto odpady můžete odvézt na sběrný dvůr nebo je odevzdat při mobilním sběru odpadů v obci. Ostatní odpady, které vám zbudou po vytřídění všeho, co je možné dále využít, např.: znečištěné mastné obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, žárovky, popel, zbytky masa a kostí apod. To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli vyhazovat do koše na odpadky a poté do popelnice nebo kontejneru před vaším domem. Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat. Jak máme třídit odpady u nás doma? Poři te si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se vám koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky. Do jedné tašky budete dávat papír, do druhé plasty a do třetí sklo. Do tašky dávejte raději pouze nerozbité sklenice a lahve, pokud se vám rozbije sklenička, odneste ji raději opatrně rovnou do kontejneru ve vaší ulici. Pokud si nebudete jisti, kde najdete sběrný dvůr nebo kdy přijede sběrna nebezpečných odpadů, zeptejte se na vašem obecním či městském úřadu nebo u firmy, která se stará o tříděný sběr odpadu. Tento seriál pro vás připravuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., která se stará o recyklaci a využití odpadů z obalů. Do školy Dva měsíce prázdnin utekly jako voda, je tu opět září a s ním i začátek nového školního roku. Opět se rozezvučí školní zvonek a do tříd se vrátí opálení, odpočatí a dojmy nabití žáci. Během hlavních prázdnin provedli provozní zaměstnanci ve škole, školce a školní kuchyni hlavní úklid, podle požadavků krajské hygienické stanice bylo instalováno směšovací zařízení na teplou vodu na mytí rukou žáků a probíhá rekonstrukce terasy nad školní kuchyní. Zřejmě nejvíce se na první školní den těšili ti nejmenší, prvňáčkové. Letos je jich zapsáno 23. Vkrásně vyzdobené první třídě je přivítala jejich paní učitelka Zdeňka Karlíková. V prvním a šestém ročníku se děti začínají učit podle školního vzdělávajícího programu Spolu za poznáním a věděním, který připravili učitelé školy a který navazuje na vzdělávací program mateřské školy Spolu za poznáním. Do školních lavic však letos usedne i 243 dalších žáků základní školy Sedlec-Prčice. Zatímco prvňáčkové se budou se školou a učením v tomto roce pomalu seznamovat, jejich starší spolužáci, devá áci, se příští rok koncem června se základní školou rozloučí. Než však tak učiní, zbývá to nejdůležitější, uvážlivě a zodpovědně si vybrat, kam dál a dobře zvládnout přijímací zkoušky a pohovory na jimi vybrané střední školy a učiliště. Budeme jim držet palce, aby volili správně a jejich přání jim vyšlo a pak samozřejmě aby úspěšně dokončili 9. ročník, tedy základní vzdělání. Dětským smíchem po prázdninách ožijí i tři třídy mateřské školky. Pravda, pro tyto předškoláčky je škola stále hlavně hrou, přesto nově příchozí poprvé okusí, jaké to je být sám, bez maminky a tatínka. Muset si sám poradit, spolehnout se jen na sebe. I pro ně je začátek školního roku důležitý. Začíná nám tedy nový školní rok Přejme dětem, a je rokem pohodovým, ve kterém se mnoho nového a zajímavého dozví, který jim přinese řadu veselých zážitků a obohatí jejich život o další hodnoty a povede k získávání základních kompetencí. Učitelům pak přejme pevné zdraví, vnímavé, spolupracující žáky a rodiče a samozřejmě pohodu při jejich náročné práci. Alice Valsová

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o

Více

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém!

Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém! 12 prosinec 2011 ROÈNÍK XXII cena: 6 Kè Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém! Tři roky jsme byli bez betlému manželů Vostrých v telčském muzeu. Tolik roků trvalo jeho generální restaurování. Byly

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA OBEC INFORMUJE PROGRAMOVÉ PRIORITY PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006 2010 KVALITA ŽIVOTA V OBCI zelená veřejná prostranství oživení náměstí = centrum

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Supermarket štěpí Skuteč

Supermarket štěpí Skuteč Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ZÁŘÍ 2007 CENA Babí léto VIKTOR DYK Poletuješ v zářijový den, dálka kdy nás víc než jindy vábí. Ještě záře v očích, v srdci sen.

Více

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 4 duben 2014 Vážení spoluobčané, ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 v 17.00 hodin si u pomníků obou světových válek před kostelem Povýšení sv. Kříže připomeneme u příležitosti

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj?

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj? P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 1 Proč Přerovský zpravodaj? Petr Vilgus Vážení čtenáři. Držíte v rukou první číslo Přerovského zpravodaje. Možná vás

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30.

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30. Vážení spoluobčané, máme období letních dovolených, a proto vybírám lehčí témata do dnešního úvodníku. V úvodu musím moc a moc poděkovat organizátorům dvou kulturně společenských akcí, a to Novorolská

Více

Masopustní bláznovství

Masopustní bláznovství www.zdirec.cz Cena 2, Kè ÚNOR 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 166 Masopustní bláznovství Závěr zimy prožívali naši předkové často ve znamení zábav a bujarého veselí. Víte, kolik trápení, bolestí a problémů nás

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče 70. schůze rady města se konala 25. července Radní schválili: " žádost velitele PS Přelouč o povolení výcviku jednotky HZS PaK,

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více