číslo 209 září 2007 Podzim u nás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 209 září 2007 Podzim u nás"

Transkript

1 8,- Kč číslo 209 září 2007 Podzim u nás hádka o zlatovlasé panně, která si každé ráno u okna rozčesává své zlaté vlasy. Věřím, že i Vy patříte k těm, co si barvy a vůně podzimu umí řádně vychutnat. I když už je po dovolených, den se rychle krátí a ranní rosa nepříjemně chladí. Podzim, to je totiž také období, kdy se toho u nás poměrně dost děje. Hned začátkem září nás čekají oslavy 50. výročí spojení Sedlce a Prčice. Více se dočtete v příloze Našeho domova. Sedlečtí hasiči oslaví 130. výročí založení dobrovolného hasičského sboru. I o tomto výročí Vás průběžně informujeme. V září se také otevře první ročník multikulturního festivalu Prčické bábení. Co to je a čím by vlastně festival chtěl být, o tom se dočtete právě v tomto čísle. Na závěr podzimu pak pro Vás připravujeme poslední kulturní představení tohoto roku a myslím, že uděláme radost všem milovníkům dobré zábavy. Navštíví nás režisér Zdeněk Troška se Než jsme se nadáli, máme tu září. Básníci tento měsíc opěvují jako měsíc zrání, vydávání plodů, čas ranních mlh a babího léta Pro školáky však září znamená především konec prázdnin a návrat do školních lavic. Každé roční období v tomto kraji má něco do sebe, jaro se svou svěží energií, léto plné slunce a volnosti, barevný, štědrý podzim i poklidná zima. Já osobně podzim miluji. Slunce již tolik nepálí, vyhřátá půda nádherně voní a lesy jsou plné hub. Ráno, když projíždím naším údolím do práce, nemohu se nabažit té krásy. Vycházející slunce se mísí s ranním oparem, který se tiše válí nad rybníčky Olšánek a Beránek. Jen tmavé siluety spících kachen narušují poklidnou hladinu a rákosí, které lemuje břehy rybníčku, hlídá ten poklid. Častokrát si říkávám, když vidím zlatavý východ slunce nad Újezdem, že tak nějak musela vzniknout posvým kamarádem, bývalým sportovním komentátorem Jaroslavem Suchánkem. Jak vidíte, i pro nás může být podzim krásný, barevný a rozmanitý. Přeji Vám příjemné chvíle a na viděnou při některé akci. Alice Valsová Vybíráme z obsahu: Zápis ze zasedání Zastupitelstva... 2 Studenti z celého světa v Prčici... 4 Co znamená Vůz na střeše... 5 prčického Ateliéru? Do školy... 6 Eva Pilarová poprvé v Sedlci-Prčici... 7 Mimořádná příloha věnovaná 50. výročí spojení Sedlce a Prčice

2 2 strana Náš domov číslo 209, září 2007 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne od hod. v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: dle prezenční listiny 11 zastupitelů Během jednání prvního bodu odd. b) se dostavil Ing. Zbyněk Kobliha Omluveni: MUDr. Vladimíra Podzimková, Antonín Podzimek, Mgr. Lenka Fárová Připomínky k zápisu z minulého zasedání: bez připomínek Ověřovatelé zápisu: Jan Mára, František Hrma 9 pro 2 se zdrželi Schválení programu: viz pozvánka Ing. V. Hlaváček podal vysvětlení pro ostatní členy zastupitelstva k bodu č. 4 Pavel Janda požádal o vysvětlení k bodu č. l projednávání změny územního plánu č. l Po podání vysvětlení bylo přistoupeno k hlasování o předloženém programu. Hlasování o navrženém programu: 11 pro 1. Změna Územního plánu města č. 1 Informace týkající se legislativního postupu při změně ÚP podala přítomným starostka a V. Hlaváček. P. Janda se dotázal na návrhy ke změně za město, o kterých bylo jednáno na minulém zasedání zastupitelstva. Starostka vysvětlila, že předmětné návrhy jsou mohou být řešeny podle platného ÚP města. Tyto informace upřesnil i V. Hlaváček a připustil, že určité regulativy stávajícího plánu by bylo třeba zpracovat, ale až po konzultaci s projektantkou p. Kolářovou. Tento bod byl poté rozdělen do tři samostatných části: zvolení zástupce ke spolupráci s pořizovatelem projednávání jednotlivých žádostí celkem 18, z toho l žádost byla pořizovatelem zamítnuta z důvodu nedoplnění souhlasu s úhradou nákladů na pořízení změny č. l ÚP Sedlec-Prčice úhrada nákladů na zpracování ÚP navrhovateli ad a) K určení zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem rada navrhla V. Hlaváčka. 10 pro, 1 se zdržel ad b) Projednávání jednotlivých žádostí Zastupitelé jednotlivě hlasovali o podaných žádostech viz příloha č. 1 výčet žádostí 1. Navrhovatel: Ing. Aleš Vojáček Bez připomínek 11 pro, 1 se zdržel 2. Navrhovatel: Eva Hofmanová Bez připomínek 11 pro, 1 se zdržel 3. Navrhovatel: Martin Calta Bez připomínek 12 pro 4. Není zařazeno žádost byla zamítnuta z důvodu nedoplnění souhlasu s úhradou nákladů na pořízení. 5. Navrhovatel: František a Hana Kratochvílovi Doporučena pouze část k zastavění cca 30 m podél zastavitelného území v dané lokalitě. 9 pro, 3 se zdrželi 6. Navrhovatel: Pavlína Konopiská Bez připomínek 12 pro 7. Navrhovatel: Jan a Eva Konopiští Doporučeno vejít v jednání i s vlastníkem sousedního pozemku, protože navrhované zastavitelné území není přímo napojeno na současné zastavitelné území, upozornění na ochranné pásmo hřbitova v Prčici. 12 pro 8. Navrhovatel: Pavel a Jitka Chržovi Neschváleno pro nenávaznost na zastavitelné území, nákladovost na výstavbu a na ochranu ZPF. Hlasování o postoupení žádosti: 4 pro, 5 se zdrželo, 3 proti 9. Navrhovatel: Viktorie Stiborová Doporučeno pokračovat ve výstavbě ve vsi, upozornění na možnou proluku. Pozemek byl navržen na tzv. zastavitelnou rezervu. Hlasování o postoupení žádosti dle návrhu: 8 pro, 2 proti, 2 se zdrželi 10. Navrhovatel: Petr a Dana Kroužilovi Bylo upřesněno budoucí využití pozemků na výstavbu. 11 pro, l se zdržel 11. Navrhovatel: František Chocholoušek Bez připomínek. 12 pro 12. Navrhovatel: Anežka Havlová Doporučeno k zastavění pozemky v kat.ú. Kvasejovice č.kat. 882/2 (u silnice), 881/4, 881/6, 879, 878, 880, 871 a pozemek č. kat. 870/4 zahrnout do zastavitelného území pouze část podél cesty. 13. Navrhovatel: Václav Filip Bez připomínek. Uzávěrka zářijového čísla je ve čtvrtek 27. září 2007 do 11 hodin. Po tomto termínu na došlé příspěvky již nebude brán ohled. 12 pro 12 pro 14. Navrhovatel: Ing. Růžena Procházková Dostatečná rezerva k zastavění na vedlejším pozemku, nesouhlas o postoupení žádosti. 0 pro, l proti, l se zdržel 15. Navrhovatel: SKI Kvasejovice s.r.o. Bez připomínek 11 pro, 1 se zdržel 16. Navrhovatel: Profing s.r.o. Doporučeny nejen plochy pro sport a rekreaci, ale i pro výstavbu 17. Navrhovatel: Monínec s.r.o. Bez připomínek. 12 pro 12 pro 18. Navrhovatel: Luboš Hlinovský Podotknuto přerušení biokoridoru, výstavba pouze rod. domku v části pozemku. Hlasování o postoupení žádosti: 11 pro, 1 se zdržel Na základě hlasování zastupitelů nebyly schváleny k postoupení žádosti č. 8 a č. 14 ad c) úhrada nákladů za zpracování návrhů Rada navrhla základní poplatek pro každou žádost ve výši 3 000,- Kč a zůstatek nákladů rozpočítat podle výměry pozemků navrhovaných ke změně. Jiný návrh nebyl podán. 12 pro 2. Úprava rozpočtu roku 2007 č. 7 Jedná se o celkovou částku v příjmové části o ,- Kč a ve výdajové části o částku ,- Kč viz příloha č. 2 rozpis jednotlivých kapitol 12 pro 3. Směna pozemků v k.ú, Divišovice Jedná se o část obecních pozemku č. 895/1 o výměře cca 60 m 2 řadu let připlocený kousek návsi k nemovitosti za pozemek č. 76/2 o výměře také cca 60 m 2 část komunikace v Divišovicích směrem na Vozerovice, vše v k.ú. Divišovice. Nebyly vzneseny připomínky. 12 pro 4. Opakovaná žádost Kláry Slané o prodej části pozemku č. 38/1 v k.ú. Prčice Žadatelka svoji opakovanou žádost doplnila podle námitek odpůrců prodeje o nabídku, že v kupní smlouvě a pak v katastru nemovitostí bude pro obec zapsáno předkupní právo na tento pozemek pro případ případného dalšího prodeje nemovitosti. V. Hlaváček ale sdělil, že o prodeji nelze nyní hlasovat, že musí být záměr znovu vyvěšen a ten musí nejprve schválit rada. Starostka ukončila jednání o této záležitosti s tím, že bude nutné na postup v takovýchto záležitostech si nechat udělat právní rozbor. Zastupitelé vzali informace na vědomí. 5. Převod podílu 2/32 pozemku č. 1071/20 v k.ú. Kvasejovice na město Jedná se o podíl na pozemku č. 1071/20 v k.ú. Kvasejovice, o celkové výměře 367 m 2 od majitele, od kterého město kupuje několik pozemků za dohodnutou cenu Kč.Tento podíl nebyl uveden v původní nabídce a nebyl ani předmětem jednání zastupitelstva Podíl na uvedeném pozemku by byl zapracován do kupní smlouvy, dohodnutá a již schválená kupní cena zůstává beze změn.v. Hlaváček podal informace k provedené lustraci listu vlastnictví a doporučil zastupitelům tento převod schválit. 11 pro, 1 se zdržel 6. Informace rady, výborů a komisí Zastupitelé vzali na vědomí informace P. Kroužila o rozpracovanosti jednotlivých úkolů rady. Starostka dále podala vysvětlení P. Jandovi na dotaz ohledně financování přípojek na kanalizaci v Sedlci a v Prčici, připomněla stanovené podmínky pro obdržení dotace a dále podala návrhy na vyřešení požadavků některých obyvatel v Jetřichovické ulici na kanalizační přípojky. Po diskuzi mezi zastupiteli o této problematice dala starostka hlasovat o návrhu rady na to, že město uhradí majitelům dotčených pěti nemovitostí v Jetřichovické ulici 75 % projektovaných nákladů na zařízení k přečerpávání splašků od nich. Podle projektové dokumentace kompletní zařízení by činilo Kč včetně DPH. 8 pro, 4 se zdrželi 7. Diskuse Zastupitelé krátce diskutovali nad problémy ve městě. Obyvatelé upozornili na neustálé poškozování obecní komunikace do Včelákové Lhoty lesnickými stroji. Dále zastupitelé diskutovali s žadatelkou o prodeji pozemku za prčickou radnicí. Na závěr starostka pozvala všechny přítomné na slavnostní zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice, které se koná u příležitosti připomenutí si 50. výročí spojení dvou samostatných měst Sedlec a Prčice v jeden celek. Zasedání ukončeno v 21:45 Zapsala: Jana Typtová

3 číslo 209, září 2007 Náš domov strana 3 Zjednání rady města Rada města Sedlce-Prčice na svém zasedání dne Rozhodla: objednat 10 ks kontejnerů na barevné sklo a 3 ks kontejnerů na PET lahve za cenu max ,- Kč Schválila: investiční záměr zbudování el. přípojky na hřišti v Přestavlkách objednávku na slavnostní ohňostroj za ,- Kč při oslavách města Pověřila: P. Krále ke všem nezbytným úkonům týkajících se zřízení el. přípojky na hřišti v Přestavlkách Vzala na vědomí: informace tajemnice o činnosti MěÚ, a čerpání rozpočtu města, k odpadovému hospodářství města a k programu čtvrtého zasedání Zastupitelstva města sdělení o doplnění žádosti ke koupi pozemku v Prčici za radnicí informace místostarosty z jednání s projektantkou na VO v Šánovické ulici informace P. Kroužila informace J. Slabého Jednala: o smlouvě o dílo na rekonstrukci komunikace Myslkov Vratkov o žádosti týkající se prodloužení nájmu sociálního bytu v Sedlci o žádosti týkající se prodeje části pozemku p.č. 226/1 v k.ú. Veletín Rada města Sedlce-Prčice na svém zasedání dne Schválila: bezplatný pronájem veřejného prostranství pro Rabit Trhový Štěpánov ve dne za určitých podmínek prodloužení nájmu v sociálním bytě o půl roku nabídku od firmy Remont Šerák, spol. s r.o., na obnovení části veřejného osvětlení v Přestavlkách v souladu s metodikou ČEZ za celkovou cenu ,- Kč + DPH zástupce za město po legislativní a technické stránce při jednáních týkajících se opravy komunikace Myslkov-Vratkov předloženou nabídku na zhotovení nové webové prezentace města Sedlec-Prčice na základě zaslaného grafického návrhu od firmy Lithness s.r.o. za cenu konečnou ,- Kč (včetně DPH) Revokovala: své usnesení ze dne ve věci technického zpracování navržené grafiky internetových stránek města za ,- Kč + DPH od firmy Lithness s.r.o., Tábor. Vzala na vědomí: informace J. Slabého informace P. Kroužila Doporučila: postup MěÚ při vyřízení žádosti o odprodej obecního pozemku v k.ú. Kvasejovice Rada města Sedlce-Prčice na svém zasedání dne Schválila: tisk plakátů na oslavy města v tiskárně Tria Olbramovice v počtu 50 ks případný finanční příspěvek města na úhradu materiálových nákladů souvisejících s opravou zvoničky v Chotěticích spoluúčast města na kulturní akci PRČICKÉ BÁBENÍ ve výši 2 500,- Kč. zřízení internetu v čp. 329 v Sedlci jen za určitých podmínek navýšení počtu výtisků měsíčníku Náš domov na měsíc září 2007 o 50 ks USNESENÍ č. 4/2007 ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice po projednání Posoudilo: celkem 17 žádostí o zahrnutí pozemků do změny č. l ÚP města Sedlec-Prčice Schválilo: zástupce za Město ke spolupráci s pořizovatelem v rámci změny č. l Územní plánu města Sedlec-Prčice Ing. Vojtěcha Hlaváčka k postoupení 15 žádostí o zahrnutí pozemků do změny č. l ÚP Města Sedlec-Prčice a to žádosti č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17,18 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení sedmou úpravu rozpočtu roku 2007 v příjmové části o ,- Kč a ve výdajové části o částku ,- Kč směnu obecního pozemku č. 895/1 za pozemek č. 76/2 v k.ú. Divišovice převod podílu 2/32 pozemku č. 1071/20 v k.ú. Kvasejovice na město majitelům pěti nemovitostí v Jetřichovické ulici úhradu z rozpočtu města ve výši 75 % projektovaných nákladů na zařízení k přečerpávání splaškových vod od těchto nemovitostí Rozhodlo: o úhradě nákladů na zpracování změny ÚP č. 1, která se bude skládat ze dvou částí: První část bude tvořit jednotný poplatek 3000,- Kč/žádost, druhou část bude tvořit částka ze zůstatku nákladů rozpočítána podle výměry pozemků navrhovaných ke změně Vzalo na vědomí: opakovanou žádost o prodej části pozemku č. 38/1 v k.ú. Prčice informace o činnosti rady Neschválilo: celkem dvě žádosti o změny č. l ÚP Města Sedlec-Prčice a to žádosti č. 8 a 14 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení Vzala na vědomí: žádost o opravu kanalizace v Přestavlkách informace starostky o kontrole KHS z Příbrami ve společnosti Služby Sedlec-Prčice s.r.o. a tím vyplývající povinnosti vlastníka informace P. Kroužila informace J. Slabého Jednala: o záměru pronájmu vodohospodářského majetku ve vlastnictví města vodovod a kanalizace na základě koncesního řízení Doporučila: postup při žádosti o opravu kanalizace v Přestavlkách Zamítla: žádost o vybudování zábradlí na chodníku vprčici u silnice II. tř. č. 121 Rada města Sedlce-Prčice na svém zasedání Rozhodla: o realizaci rekonstrukce obecní komunikace do osady Myslkov od křižovatky s komunikací III. třídy č přes náves směrem k Vratkovu na hranici správního území města Schválila: prodloužení nájemní smlouvy v bytě v Jetřichovicích o dva měsíce t.j. do konce října 2007 žádost osadního výboru Divišovice ke zřízení laviček na místní hřiště za určitých podmínek dodavatele na provedení celkové rekonstrukce komunikace do Myslkova firmu BES s.r.o. Benešov objednávku 16 t balené asfaltové drtě na opravy obecních komunikací Jednala: ojednotlivých bodech programu čtvrtého zasedání zastupitelstva Vzala na vědomí: informace starostky ke koncesnímu řízení akprovozování kanalizace a vodovodu informace tajemnice k pronájmu pozemku č. 37/22 v k. ú. Kvasejovice informace P. Krále ve věci sportoviště na návsi v Přestavlkách informace J. Slabého Pověřila: dohledem na opravy komunikací J. Slabého ve spolupráci s J. Kabíčkem BYDLENÍ PRO KAŽDÉHO HYPOÚVĚR Kč Kč/měs Kč Kč/měs. Martina Pejlová Tel.:

4 4 strana Náš domov číslo 209, září 2007 Zasedání zastupitelstva města je vždy veřejné Obecní byty Pomalu se blíží konec roku a s ním i úprava nájemného. Spíše bych měl napsat zvyšování nájemného, nebo u našich obecních bytů dojde pouze ke zvýšení. Plně chápu nespokojenost některých nájemníků, kteří investovali do obecních bytů své peníze a te se jim ještě každoročně zvyšuje nájem. S regulovaným nájemným je to takový uzavřený kruh, kde nájemník zaplatí malé nájemné, protože bydlí většinou v nekvalitním bytě, a obec nemá na jeho vylepšení peníze, protože nájemník málo platí. Navíc se nikdy netvořil žádný fond oprav, jak tomu je u bytových družstev. Jako ideální řešení bych viděl vytvoření oddělených fondů pro každou nemovitost. Všichni nájemníci by věděli, kolik peněz je na jejich nemovitost k dispozici, stejně jako to ví každý jiný majitel nemovitosti. Ten, kdo investuje do svého bydlení více, má bydlení lepší, kdo méně, má bydlení horší. Zaplacený nájem by se mohl například dělit v poměru 1 : 9. Jeden díl, to je 10%, by se mohl vrátit do nemovitosti, a to podle rozhodnutí nájemníků. Pokud by se rozhodli, že chtějí vymalovat společné prostory nebo vyměnit linoleum v některém z bytů, bylo by to na nich. Zbylých 90 % by šlo do zatím neexistujícího fondu, o jehož využití by rozhodovala obec. V současné době by se na tomto fondu objevilo každoročně několik stovek tisíc Městské finance Již několikrát jsem byla dotázána, proč nepíšeme na pozvánky Veřejné zasedání zastupitelstva. Pokud bychom to napsali, tak bychom připouštěli nějaká neveřejná zasedání zastupitelstva. Ale podle zákona o obcích musí být všechna zasedání zastupitelstva obce veřejná a musí se konat v územním obvodu obce. Samozřejmě, může být neveřejná pracovní schůzka zastupitelstva, ale to je něco úplně jiného, na té se nesmí nic rozhodovat, schvalovat ani nic podobného. Takže psát veřejné zasedání zastupitelstva je přinejmenším zavádějící. Marie Kovalová korun. Do dnešního dne nikdo žádné peníze na obnovu bytového fondu neukládal, a tak je zcela logické, že ani žádné nemáme. Jako příklad uvádím dům č.89. Za letošní rok odevzdají nájemníci tohoto domu cca 93 tisíc korun. Podle mé teorie by si mohli příští rok rozhodnout o 9 300,- korunách. Možná se ptáte, kam přišly za všechny ty roky peníze z nájmů. Všechny se daly do společných peněz obce a pak byly použity na vše možné včetně bytů. Pro nájemníky, kteří investovali do obecních bytů své peníze a místo obce je opravili a zhodnotili, nemám zatím spravedlivé řešení. Komunikace Po zhodnocení našich finančních možností a předpokládané situace v příštím roce jsme rozhodli o položení nového asfaltu v úseku od křižovatky u Nových Dvorů až po hranici našeho správního území u Vratkova. Předpokládaná cena tohoto díla bude asi 1,5 milionu korun. Zatím jsme z plánované částky korun určené na komunikace vyčerpali 579 tisíc korun. Zhruba další milion korun je určen jako příspěvek na položení nového asfaltu na třech hlavních silnicích v Sedlci a Prčici. Letošní druhé sečení trávy na krajnicích obecních komunikacích budeme zkušebně provádět takto: Jaroslav Hošna má na starost silnice do Včelákovy Lhoty, Rohova, Vísky, Kvaš ova, Uhřic, Malkovic, Lidkovic, Kozince, Monína, Bolešína, silnice z Kvasejovic na Zadní Boudy a z Kvasejovic do Sušetic. Miroslav Háša bude sekat krajnice silnic na Novou Hospodu, z Chotětic na Březinu a z Divišovic do Vozerovic. Karel Dvořák poseká krajnice z Vozerovic do Bolechovic a Petr Stuchlík do Božetína. Jiří Turnovec se postará o krajnice na silnicích z Nových Dvorů směrem na Nedrahovice a směrem na Vratkov a dále pak o silnici mezi Novými Dvory a Veletínem. Odpady V nejbližší době rozmístníme v obci nové kontejnery také na bílé sklo a nápojový karton. Po omezenou dobu můžete tyto kontejnery používat i na sklo barevné a do nádob na nápojový karton se mohou dávat i ostatní plasty včetně PET lahví. Také musím opravit nesprávnou informaci, kterou jsem zveřejnil. Do plastů se nově zahrnují i obaly od různých saponátů, kbelíky, plastové hračky, igelitové pytle apod. Posvícení Aby ani v tomto čísle nechyběla tabulka, uvádím srovnání příjmů a výdajů spojených s Prčickým posvícením. Příjmy pronájem místa Výdaje příprava, úklid Zisk pro obec ,- Kč 9 359,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 9 696,- Kč ,- Kč Redakce ani rada neodpovídá za obsah mých článků. Studenti z celého světa obnovují Ateliér Prčice J. Slabý V Ateliéru Prčice se letos již podruhé uskutečnil další mezinárodní pracovní tábor. V první polovině srpna zde pobývalo osm mladých lidí z nejrůznějších koutů světa, aby spolu s českými instruktory svou prací pomohli obnovit a zkrášlit tento prostor dýchající historií. Kromě práce je však čekala i celá škála zajímavých kulturních, sportovních a společenských akcí a setkání, při nichž měli možnost blíže poznat, a snad také posoudit, život v naší zemi. Byl pátek, poslední den jejich pobytu v Prčici a venku se právě spustila jedna z mnohých deš ových přeháněk. My jsme se však usadili v suchu a teple kuchyně a zároveň i společenské místnosti Ateliéru a já se ptala. Zajímalo mne, zda si hosté naši zem vybrali cíleně, a nebo jen tak, čistě náhodou. Přiznali, že většinou sem přijeli cíleně, protože jim naše zem připadá exotická. Zvláště dvěma děvčatům z Koreje. Přesto připustili, že v podstatě neměli představu, kam jedou a co je čeká. Francouz Timothée přiznal, že se o Česko předem zajímal a než k nám jel, nastudoval si naši historii i současnost. Zřejmě nejvíce jako doma si připadali Milena z Ukrajiny a Rafal z Polska. I oni zde však zažili řadu zajímavých a nezapomenutelných zážitků.

5 číslo 209, září 2007 Náš domov strana 5 První ročník multikulturního festiválku Prčické bábení je tady Co to je Prčické bábení? Abych se přiznala, ten název je vlastně zkomolenina výrazu pábit, pábení, což je okouzlovat svou vášnivou zaujatostí pro něco, tvořivou schopností řeči, přirozeným chováním. Výraz je přisuzován Bohumilu Hrabalovi, jeho ztvárnění osudů postav ve svých prózách, takzvaných pábitelů. Já jsem však tento výraz kdysi odposlouchala jako bábení a to mi už zůstalo. Když jsme pak hledali název pro náš zamýšlený festiválek pro všechny bez rozdílu věku, náboženského vyznání, vyznavače nejrůznějších zájmů a zálib, vzpomněla jsem si na své Hrabalovo bábení. A tak byl název na světě. Prčické bábení by měl být pestrou podzimní přehlídkou nejrůznějších žánrů, sportovních, společenských a kulturních aktivit a byli bychom rádi, kdybyste se na jeho dramaturgii, ale také na jeho pořádání, podíleli i vy. První startovací ročník Prčického bábení se koná v průběhu měsíce září Zahájen bude již 8. září v Ateliéru Prčice slavnostní vernisáží projektu Genius loci Sedlce a Prčice. Pokračovat pak bude 22. září festiválkem Vůz na střeše. O programu tohoto festivalu jako iovzniku jeho názvu se však dočtěte v Našem domově na jiném místě. Alice Valsová Co znamená Vůz na střeše prčického Ateliéru? Součástí zářijového Prčického bábení bude také jednodenní festival v Ateliéru Prčice Vůz na střeše. Inspirací pro název nám byl zvyk z ještě docela nedávné doby, kdy bylo považováno za dobrou zábavu rozebrat přes noc vyhlédnutému člověku žebřiňák a zase ho složit na střeše jeho domu. V některých oblastech Čech umis ovali chlapci vůz na střechu domu té dívky, o jejíž počestnosti pochybovali, jinak řečeno, které se dávaly každému. Vůz na střeše tedy používáme jednak jako symbol dobré zábavy, kterou chce festival samozřejmě přinést, i náš festival totiž bude chtít dát každému vše, po čem touží!, jednak umístění vozíku na střechu Ateliéru poslouží zatraktivnění zahajovacího ceremoniálu festivalu. Vážení občané a podnikatelé, v současné době členové MAS pracují na přípravě Strategického plánu LEADER, prostřednictvím kterého bude možné čerpat od roku 2007 do roku 2013 cca 10 milionů každý rok na realizaci místních projektů podnikatelů, zemědělců, obcí a neziskových organizací z Programu rozvoje venkova. Na Městském úřadě v Sedlci-Prčici jsou k dispozici bližší informace a formuláře pro potenciální žadatele, které je nutné nejpozději do vyplněné zaslat na adresu: OS MAS Krajina srdce, Žižkovo náměstí 80, Mladá Vožice V případě jakýchkoli dotazů, připomínek či nápadů se můžete informovat na adrese maskrajinasrdce.cz, případně na telefonu: , Městský úřad Program startuje ráno mezi 8:00 až 9:30 hod. pochodem Za kapličkami Českého Meránu, který proběhne ve spolupráci s KČT Sedlec-Prčice. Letošní ročník bude nultým ročníkem, od příštího roku bude pochod zařazen do programu pochodů KČT. Ve 13:00 hod. začíná blok přednášek o judaismu a židovské komunitě v Sedlci-Prčici, tématy budou např. svátky, zvyklosti a rituály judaismu, nejstarší dějiny Židů či představení sochy Golema. Asi v 16:30 hod. zahájí Nadějkovský ochotnický spolek FIKAR představením loutkové operetky Franta Nebojsa část programu věnovanou dětem, která bude pokračovat po 17:00 hod. vyprávěním pohádek při předení na kolovrátku paní Š astnovou z Bozetína a vyvrcholit by měla divadelním představením Don Quijote de la Ancha spolku Comenius Brno. Večerní program rozběhne ve 20:00 hod. pásmo krátkých filmů uváděné pod názvem Dokumentární parodie a sondáže tvůrčí skupiny Hála a Vybíhal, ve kterých tvůrci zdařile imitují např. patos a sentiment pořadů Zpět k pramenům a Pamě stromů, a celý festival uzavře hudební vystoupení skupiny, jejíž jméno si coby překvapení necháváme pro sebe. -tm- dokončení z předchozí strany Co se mladým lidem u nás nejvíce líbilo? Kupříkladu návštěva Tábora nebo zámku Konopiště. Byli mile překvapeni starobylostí našich měst, ale také péčí, s jakou historický odkaz našich předků udržujeme. Jak se zajímáme o svou historii a jsme na ni hrdi. Dále se jim velmi líbila návštěva muzea v Sedlčanech. Pochvalovali si také vstřícnost našich lidí, zvláště když zavítali na pivo do místní hospody a pohovořili tu s obyčejnými lidmi. A co se jim naopak nelíbilo? Nad touto otázkou museli dlouho přemýšlet. Snad aby neurazili, snad aby nesoudili zem, ve které strávili pouhých čtrnáct dnů. Francouzka Déborah se pozastavila nad velkým kontrastem nových domů a fasád vedle šedivých sídliš a monstrózních komunistických staveb, které zejí prázdnotou a chřadnou. Připustila, že na každém kroku se setkali s pozůstatky minulého režimu. Také se pozastavila nad faktem, že řada lidí zvláště ve středním věku u nás neovládá cizí řeči. Ani má další otázka nezůstala bez bouřlivé diskuze. Chtěla jsem vědět, zda je velký rozdíl mezi životem v jejich rodné zemi a u nás. Nato řekli unisono: Je tu levněji. Připouštím, že mne to trochu překvapilo, když jsem si však uvědomila skladbu zdejšího osazenstva Francie, Korea, Jižní Korea, Španělsko, Polsko, Ukrajina to vše jsou země, kde musí občan pro základní životní potřeby sáhnout daleko hlouběji do peněženky, než zde u nás. Asi bychom si měli slova mladých lidí připomínat, až zase budeme žehrat nad drahotou. Déš venku pomalu ustával a mladí lidé se začali ošívat. Byl to jejich poslední den a než se rozloučí, chtěli by ještě dodělat rozdělanou práci. Nechtěla jsem proto déle zdržovat a položila jim závěrečnou otázku. Jaké budou jejich další plány, kam se chtějí podívat příště? Drtivá většina řekla, že opět do Česka, by do jiné lokality. Gonzalo ze Španělska by rád absolvoval cyklostezku Praha- Vídeň. Timothée zatoužil poznat blíže jižní Čechy a děvčata z Koreje ještě přesně neví kam, ale určitě opět do Evropy, pokud možno střední. O víkendu by ještě rádi navštívili Prahu, někteří zde pobudou trochu déle, ale pak se již rozjedou domů. Konec jednoho setkání. Zanechávají tu však po sobě svou práci, několik uměleckých objektů a snad i část sama sebe. Přij te se podívat, budete mile překvapeni. Na obloze opět vysvitlo slunce, mladí lidé se zvedají do práce a já jim přeji š astný návrat domů a mnoho úspěchů v životě. Alice Valsová, foto Zdeněk Sedláček

6 6 strana Náš domov číslo 209, září díl JAKÉ odpady vznikají v domácnostech? Nahlédnete-li doma do vašeho koše na odpadky, tak uvidíte velmi různorodou směs, kterou nezbývá než vysypat do popelnice. Pokud se však zamyslíte nad každým odpadem, který do koše nesete, zjistíte, že odpady můžeme rozlišit na: Využitelné tyto odpady je možné dále zpracovat, např.: papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky, hliník), kompostovatelný kuchyňský odpad atd. Seriál o třídění a recyklaci odpadů Nebezpečné tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky, barvy, lepidla, oleje anádoby jimi znečištěné atd. Nebezpečné odpady odnášejte pouze do pojízdné sběrny nebo na sběrný dvůr! Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby také můžete odevzdat v lékárně. Objemné to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad atd. Tyto odpady můžete odvézt na sběrný dvůr nebo je odevzdat při mobilním sběru odpadů v obci. Ostatní odpady, které vám zbudou po vytřídění všeho, co je možné dále využít, např.: znečištěné mastné obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, žárovky, popel, zbytky masa a kostí apod. To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli vyhazovat do koše na odpadky a poté do popelnice nebo kontejneru před vaším domem. Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat. Jak máme třídit odpady u nás doma? Poři te si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se vám koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky. Do jedné tašky budete dávat papír, do druhé plasty a do třetí sklo. Do tašky dávejte raději pouze nerozbité sklenice a lahve, pokud se vám rozbije sklenička, odneste ji raději opatrně rovnou do kontejneru ve vaší ulici. Pokud si nebudete jisti, kde najdete sběrný dvůr nebo kdy přijede sběrna nebezpečných odpadů, zeptejte se na vašem obecním či městském úřadu nebo u firmy, která se stará o tříděný sběr odpadu. Tento seriál pro vás připravuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., která se stará o recyklaci a využití odpadů z obalů. Do školy Dva měsíce prázdnin utekly jako voda, je tu opět září a s ním i začátek nového školního roku. Opět se rozezvučí školní zvonek a do tříd se vrátí opálení, odpočatí a dojmy nabití žáci. Během hlavních prázdnin provedli provozní zaměstnanci ve škole, školce a školní kuchyni hlavní úklid, podle požadavků krajské hygienické stanice bylo instalováno směšovací zařízení na teplou vodu na mytí rukou žáků a probíhá rekonstrukce terasy nad školní kuchyní. Zřejmě nejvíce se na první školní den těšili ti nejmenší, prvňáčkové. Letos je jich zapsáno 23. Vkrásně vyzdobené první třídě je přivítala jejich paní učitelka Zdeňka Karlíková. V prvním a šestém ročníku se děti začínají učit podle školního vzdělávajícího programu Spolu za poznáním a věděním, který připravili učitelé školy a který navazuje na vzdělávací program mateřské školy Spolu za poznáním. Do školních lavic však letos usedne i 243 dalších žáků základní školy Sedlec-Prčice. Zatímco prvňáčkové se budou se školou a učením v tomto roce pomalu seznamovat, jejich starší spolužáci, devá áci, se příští rok koncem června se základní školou rozloučí. Než však tak učiní, zbývá to nejdůležitější, uvážlivě a zodpovědně si vybrat, kam dál a dobře zvládnout přijímací zkoušky a pohovory na jimi vybrané střední školy a učiliště. Budeme jim držet palce, aby volili správně a jejich přání jim vyšlo a pak samozřejmě aby úspěšně dokončili 9. ročník, tedy základní vzdělání. Dětským smíchem po prázdninách ožijí i tři třídy mateřské školky. Pravda, pro tyto předškoláčky je škola stále hlavně hrou, přesto nově příchozí poprvé okusí, jaké to je být sám, bez maminky a tatínka. Muset si sám poradit, spolehnout se jen na sebe. I pro ně je začátek školního roku důležitý. Začíná nám tedy nový školní rok Přejme dětem, a je rokem pohodovým, ve kterém se mnoho nového a zajímavého dozví, který jim přinese řadu veselých zážitků a obohatí jejich život o další hodnoty a povede k získávání základních kompetencí. Učitelům pak přejme pevné zdraví, vnímavé, spolupracující žáky a rodiče a samozřejmě pohodu při jejich náročné práci. Alice Valsová

7 číslo 209, září 2007 Náš domov strana 7 Eva Pilarová poprvé v Sedlci-Prčici 8. září 2007 v rámci oslav 50. výročí spojení Sedlce a Prčice od 18 hodin vystoupí Eva Pilarová se svými hosty v kulturním sále Základní školy Sedlec-Prčice. Když jsme někdy v únoru letošního roku začali chystat oslavy 50. výročí spojení, bylo nám jasné, že by bylo dobré pozvat také nějakou slavnou osobnost, hvězdu. Avšak rozpočet města zdaleka neodpovídá honorářům a někdy i osobním požadavkům slavných umělců. Navíc taková megahvězda má většinou program zadaný již na několik měsíců dopředu a těžko bychom ji přemlouvali, aby se přijela ukázat právě do Sedlce-Prčice. Je však mezi nimi jedna, která má k našemu městu přece jen jisté sympatie, a to díky paní Jarce Trpkové. Tou megahvězdou je Pozdravy z cest aneb Všude je krásně, tak co doma? Každý rok Vltavu sjíždíme, letos ale na Ohři míříme. Snad nám počasí popřeje, abychom sjeli všechny peřeje. Zdravíme všechny dobré, a a nám drží lidičky svoje pěstičky. Vodácké ahoj, ahoj, ahoj nám z Lokte přišlo od pyjavic. její přítelkyně, zpěvačka a neobyčejná žena, paní Eva Pilarová. Skromně jsme vyřkli nabídku a kupodivu, paní Pilarová přijala. Ráda k nám přijede spolu se svými dvěma kamarády muzikanty avrámci oslav vystoupí s komorním programem, jenž je průřezem její bohaté a úspěšné kariéry. Telefonický rozhovor s paní Pilarovou byl velice srdečný, navíc okořeněný o milou historku. Vyprávěla jsem jí, že jednou z mých nejrannějších vzpomínek z dětství je, jak stojím v kuchyni na štokrleti, v ruce třímám vařečku coby mikrofon a řvu na celé kolo dám, dám, dám tisíc dukátů Na to mi paní Pilarová se smíchem řekla, že v době, kdy byla tato písnička populární, se o ní říkalo, že je bohatší než Karel Gott. Gott si totiž hodí jenom korunou, kdežto ona dá rovnou tisíc dukátů. Evu Pilarovou při jejím vystoupení v Sedlci- Prčici doprovodí její přátelé, Milan Dvořák na klavír a Vít Fiala na kontrabas. Koncert začne v 18 hodin a jste na něj všichni co nejsrdečněji zváni. Vstupné je symbolické, 30,- Kč a lístky zakoupíte před představením ve foyeru školy. Věříme, že vystoupení pani Pilarové se stane důstojnou třešínkou na dortu našeho krásného výročí. Alice Valsová Posílám pozdrav z léčení těla a nakonec i ducha napsala na pohlednici z lázní Bechyně paní starostka. Máte také nějaký zajímavý pohled či foto ze svých letních cest? Neváhejte a pošlete nám ho. Nejhezčí na podzim odměníme pěknou knihou. a.v. Petanque V sobotu dne 7. července 2007 uspořádal SDH Měšetice 2. ročník Memoriálu Karla Stibora ve hře Petanque. Začalo se ve 14:30 hod. Hry se zúčastnil i pan Karel Stibor. Nechybělo malé občerstvení pro soutěžící, o které se postaral pan Tůma z Lidkovic. Startovalo 18 družstev ve 3 skupinách po 6. Vítězové skupin se utkali o první 3 místa. V 19:00 bylo rozhodnuto: 1. místo Josef Nádvorník s Janou Nádvorníkovou, 2. místo Karel Stibor, Věra Prachařová, Martina Jandová a Míša Koblihová, 3. místo obsadil loňský vítěz Bohuslav Koucký s Gábinou Jakubčíkovou a Eduardem Jakubčíkem. Následovalo rozdělení cen. Hráči poté ještě setrvali v sousedské pohodě aby zhodnotili průběh hry. Těšíme se na další ročník Pavel Janda JASL servis Držitel certifikátu jakosti a kvality ISO9001 Přesvědčte se, že jsme nejkvalitnější a levní! PLASTOVÁ OKNA, DVEŘE, ŽALUZIE, ROLETY, PARAPETY, SÍTĚ. Doprava, montáž, demontáž, zednické práce, likvidace. A po oknech malování? I to je samozřejmé. Telefon: Po předložení tohoto inzerátu 30% sleva

8 8 strana Náš domov číslo 209, září 2007 SDH Sedlec slaví v tomto roce 130. výročí založení díl osmý Před 130 lety, 16. září 1877, byl založen v Sedlci pokrokovými občany Sbor dobrovolných hasičů. Za život a majetek, dali si tehdy jako své heslo. Nadešla devadesátá léta. Ve sboru s příchodem nových mladých členů započíná velká éra soutěžních družstev v požárním sportu, a to jak v kategorii mladých hasičů, dorostenců, tak i dospělých. Do soutěže hry Plamen se zapojují jedno, někdy i dvě družstva mladších a dvě družstva starších žáků. V kategorii dorostu pravidelně soutěží dvě družstva, jedno chlapecké ajedno dívčí. Starší žáci a dorostenci v té době čtyřikrát vyhrávají okresní kolo a postupují do kola krajského. Největších úspěchů dosahují starší žáci ve Vlašimi, kde se umístili na 3. místě. Dorostenci získávají třetí místo v Rakovníku a v Rožmitále pod Třemšínem místo druhé. Jen malý krůček je dělí od možnosti postoupit až na mistrovství republiky a ztrátou pouhé desetiny vteřiny končí soutěž. Členy tohoto družstva byli: Miroslav Matěja, Tomáš Skála, Jiří Chocholoušek, Petr Chocholoušek, Martin Kolář, Tomáš a Michal Davídkovi, Lukáš a Pavel Heranovi a Martin Hejhal. Vedoucími družstva byli František Heran, Václav Davídek a Roman Chaloupka, ten si vzal na starost ty úplně nejmenší hasiče a hasičky, kteří k našemu sportu v té době našli cestu. Ale i družstva dospělých se činí. Na okrskových cvičeních pomalu nemají konkurenci. Základem jejich úspěchů je vysoká aktivita při nácvicích a trénincích. Pokaždé soutěží minimálně dvě družstva mužů do 35 let a jedno nad 35 let a získávají 8 prvních, 6 druhých a 4 třetí místa. V okresních kolech zaznamenali naši muži nejlepší umístění v roce 1998 ve Vlašimi, když skončili třetí. V devadesátých letech sbor pořizuje novou stříkačku PS 12 a sportovní stříkačku, dále pak nové hadice, savice a v neposlední řadě také montérky pro soutěžící. Z rozpočtu města je sbor vybaven i další výstrojí a výzbrojí, je zakoupen nový výsuvný žebřík, plovoucí čerpadlo, požární obleky, boty, přilby, opasky a dýchací přístroje pro výjezdovou jednotku obce. Ta v té době čítá 25 členů. Pro zvyšování své akceschopnosti a připravenosti absolvují její členové námětová a tématická cvičení v rámci okresu Benešov. Škoda jen, že stále sbor sídlí v prostorách staré zbrojnice, tedy stodoly v osmdesátých letech sice zrekonstruované, ale kde již začíná být těsno. Prostřednictvím svých zástupců v zastupitelstvu města se proto snaží prosadit své požadavky na vybudování důstojného stánku pro sedlecký sbor, o moderní požární zbrojnici, kde by našla své místo i výjezdová jednotka obce a klubovna pro mladé, kteří v té době čítají 50 členů. Ačkoliv je i vybráno místo pro vybudování zcela nové zbrojnice, nedochází ke schválení projektu a je požehnána pouze její celková rekonstrukce. Ta proběhla v roce 2000 a výraznou měrou se na jejím prosazení a zajištění dotace podílel člen Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky poslanec František Vnouček. V devadesátých letech sbor zasahuje u 48 požárů a 12 technických zásahů. Z největších požárů musíme zmínit požár z roku 1990, kdy hořela silážní věž na farmě v Prčici. Výjezdová jednotka zde zasahovala téměř 24 hodin. V roce 1995 hořel bývalý okresák na náměstí v Sedlci. Příčinou požáru bylo vznícení trámů zazděných do komína, od nich se oheň rozšířil mezi stropy jednotlivých pater domu. Dalším velkým požárem, který byl zaznamenán v Knize požárů SDH Sedlec, byl oheň v roce 1999, v Ješeticích vzplály haly na uskladnění slámy. Tehdy zde zasahovala veškerá naše dostupná technika v součinnosti s hasičským záchranným sborem Benešov, přítomno bylo i 20 členů naší výjezdové jednotky. Situaci komplikovala nutnost dopravy vody z větší vzdálenosti. V roce 1997 sbor oslavuje 120. výročí založení. Na náměstí v Sedlci je připravena výstava staré i nové techniky, výstava z historie sboru a za účasti 8 požárních družstev jsou vděčným divákům předvedeny požární útoky, ale také přetahování lanem nebo pivní štafeta. Malou ukázkou ze svého umění se předvedli také mladí hasiči. Hasiči z Votic zde zase ukázali likvidaci požáru osobního automobilu a vyproš ování osob. V devadesátých letech byl sedlecký sbor, mimo již výše jmenovaných, posílen o tyto členy: Václav Boháč, Stanislav a Jan Harvanovi, Lukáš Hejhal, Petr Hudák, Radek Karas, Michal Lalák, Tomáš Kořán, Pavel Tůma, Ludvík Peterka, Zdeněk Skála a Lenka Skálová, Jiří Fara ml., Marek Seidel, Michal Vrabec, Pavel Prášek, Martin Chocholoušek, Volek Petr a děvčata: Aneta a Iveta Havlovy, Lenka a Adélka Dvořákovy, Kateřina Tůmová a Romana Koblihová. Bohužel, navždy sbor v těchto letech opouští tito naši členové: v roce 1991 František Heran člen od roku 1927, dále pak Vladimír Stibor, Josef Bursík, Antonín Lendauer, Miroslav Kabíček zakladatel mladých hasičů v Sedlci, Václav Šetina dlouholetý jednatel a Antonín Šetina strojník sboru. Josef Benda dlouholetý velitel sboru, jehož otec byl jedním ze zakladatelů hasičského sboru v Sedlci. Zpracoval Václav Davídek, foto archiv SDH Sedlec

9 číslo 209, září 2007 Náš domov strana 9 KALENDÁRIUM bylo v československých školách zahájeno vydávání učebnic a školních pomůcek zdarma. První český slabikář byl vytištěn roku 1547 v Prostějově v dílně významného tiskaře J. Günthera se konala korunovace Karla IV. a jeho manželky Blanky z Valois na Pražském hradě v kostele sv. Víta. * Příbram, Hanuš JELÍNEK český překladatel a básník Hanuš Jelínek byl od počátku století až do konce předválečné republiky ústřední osobností, jež zprostředkovávala rozvoj literárních styků mezi českou a francouzskou kulturou. Překládal více než 50 francouzských autorů, od Apollinaira, Cocteaua, Duhamela, Verlaina, přes Barbusse, Dumase, Musseta až po Stendhala či Moliéra. Zvláštní význam však mají jeho mistrná přebásnění ukázek středověké, renesanční a lidové francouzské poezie, Zpěvy sladké Francie (1925 a 1930), jež se dočkaly mimořádné popularity a mnohé básně zlidověly a byl zhudebněny byl položen základní kámen ke stavbě chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně. Se stavbou chrámu bylo však započato až v letech byl Leopold II. korunován v chrámu sv. Víta na Pražském hradě na českého krále Praha, Jan ROHÁČ z DUBÉ český šlechtic a vojevůdce Jan Roháč z Dubé pocházel ze zchudlé větve významného panského rodu. Přesto se přidal na stranu Tábora a stal se významným husitským vojevůdcem se účastnil pověstného hádání pražanů, zastupovaných universitními mistry, s tábory o pojetí husitského hnutí. Když pak koncem téhož roku zemřel první táborský hejtman Mikuláš z Husi, byl Roháč zvolen na jeho místo. Na jaře roku 1423 se přidal k Janu Žižkovi, který odešel pro neshody s kněžími z Tábora a založil tzv. menší Tábor ve východních Čechách, a věrně Žižku doprovázel až do jeho smrti. V bitvě u Lipan ( ) bojoval na straně husitských polních vojsk Prokopa Holého, byl zajat, ale záhy opět propuštěn na svobodu. Odešel do Tábora, kde se pokusil dát dohromady zbytky sirotků a táborů a stanul v čele bratrské jednoty. Ale po krvavém vítězství rožmberských ozbrojenců nad tábory Roháč odešel z Tábora a ze svého nově založeného hradu Sionu (na Prčické střípky Zavzpomínejme dávných příběhů, které se staly před více jak sto lety a v prvé polovině minulého století. Jsou to příběhy prčických občanů, kteří byli současníky mé babičky, dědečka a maminky. Ta dokázala velmi poutavě vyprávět o svém mládí a životě v Prčici té doby. Příběh šestnáctý Pan učitel Pabouček Pan učitel Karel Pabouček učil v Prčici na počátku minulého století asi dva roky. Učil v takzvané nové škole postavené v roce 1897 vblízkosti kostela, která měla dvě třídy a kabinet, později byla otevřena i třída pátá. Do školy to měl pan učitel blízko, bydlel totiž jen přes ulici v malém domku č. p. 133 u Kaclů. V páté Kutnohorsku) učinil centrum posledního zoufalého odporu proti Zikmundovi. Tři měsíce nato byl Sion na Zikmundův rozkaz oblehnut vojskem, jemuž velel nejvyšší hofmistr království Hynek Ptáček z Pirkštejna. Po několikaměsíčním obléhání byl hrad dobyt a jeho obránci zajati. Jan Roháč, který byl prohlášen za zemského škůdce, byl na Staroměstském náměstí mučen a následujícího dne se všemi svými 52 druhy popraven. Jako privilegovaný příslušník panského stavu byl oběšen v panském oděvu a na zlatém řetězu byla založena Ústřední jednota českých šachistů se sídlem v Praze, první šachový svaz v Rakousku-Uhersku byla v Praze zahájena stavba dálnice Praha Bratislava byla v Praze založena Akademie výtvarných umění sbor obecních starších v Praze přijal usnesení o zavedení češtiny jako vyučovacího jazyka na pražských městských školách farních, hlavních, triviálních, v Týnské hlavní a dívčí škole od počátku školního roku bylo v Praze zavedeno plynové osvětlení ulic. Plynové lampy se rozsvítily na Staroměstském náměstí, v Celetné a Karlově ulici, na Ovocném trhu a na Národní třídě byla v banskoštiavnickém rudném revíru proražena štola císaře Josefa II., naše nejdelší historické důlní odvodňovací dílo. S jejím výkopem se započalo v březnu Celková délka této štoly, ústící u obce Voznica, je m. * Vodňany, Otakar ŠTORCH- MARIEN český nakladatel, knihkupec a autor memoárů, zakladatel nakladatelství Aventinum. Věřím pevně, že se dnešní poměry na knižním trhu, přeplněném průměrnou literaturou, změní a že dobrá kniha v brzké budoucnosti dozná většího rozšíření, napsal do ankety F. Laichtera v roce 1927 podle Štorch-Marienových pamětí (2. díl Ohňostroj) nakladatel a knihkupec Alois Srdce. Jeho optimismus, který ostatně Štorch-Marien sdílel toho roku otevřel svou proslulou výstavní síň, galerii a prodejnu Aventinskou mansardu však nebyl zcela na místě. Záhy svou činnost ukončil F. Borový a v roce 1934 tak musel pro finanční potíže udělat i Štorch-Marien. To ovšem nic nemění na tom, že v té době už oba a mnozí další vyryli třídě učil také Otylku Kaclovou a Julinku Petrovou. Obě děvčátka spolu kamarádila a ve třídě spolu seděla v jedné lavici. Právě probíhala hodina kreslení a pan učitel dětem zadal úkol namalovat kolečka. Podmínkou bylo, že nesměly použít nic kulatého, podle čeho by kroužky obkreslily. Julinka se učila velmi dobře, ale kreslení nebyl zrovna její nejoblíbenější předmět. Ač se snažila, jak snažila, kolečka kreslená jen takzvaně od ruky podle toho také tak vypadala. Zato Otylka našla v kapse zástěrky krejcar a neváhala jej použít. Její kolečka pak byla pěkně úhledná a pravidelná. A tak se stalo, že Julinka za svá kolečka dostala dvojku, zatímco Otylka obdržela jedničku. Avšak právě tato známka byla rozhodující pro nadcházející vysvědčení. Julinka díky tomu, že byla poctivá, na vysvědčení obdržela z kreslení dvojku a samozřejmě, že to považovala, nesmazatelnou brázdu do dějin české knihy, kterou po stránce obsahové i grafické pozvedli na evropskou, a tím vlastně světovou špičku objevil knihovník a archivář V. Hanka ve Dvoře Králové rukopis básní, jejichž původ byl kladen do 13. století. O rok později byl na Zelené Hoře u Nepomuku nalezen rukopis pocházející údajně z 10. století. Později však bylo prokázáno, že šlo o padělky. * Kroměříž, Max Švabinský český malíř a grafik. Švabinský byl především neobyčejně zručný kreslíř a grafik; v grafice měl zakladatelský význam pro moderní českou tvorbu (dřevoryty Rajská sonáta, , Básník a múza, 1932; litografické ilustrace k Hugově Satyru). Věnoval se rovněž portrétu (Vrchlický, 1896; Aleš, 1908; Mánes, 1917; T. G. Masaryk a řada dalších, z nichž mnohé zdobily tehdejší, převážně životopisnou edici Zlatoroh) a grafice řady poštovních známek a bankovek. Byl tvůrcem návrhů barevných oken do katedrály sv. Víta (Seslání Ducha svatého v kapli sv. Ludmily a Poslední soud v okně jižní lodi, ). Byl držitelem Čestné ceny ze Světové výstavy 1900 v Paříži a jedním z nejmladších členů České akademie pro vědy, slovesnost aumění. Byl členem kuratoria Moderní galerie, členem vídeňského spolku umělců Hagenbund, profesorem c. k. Akademie umění v Praze a osmkrát jejím rektorem. Krátce po svém jmenování profesorem vroce 1910 založil na akademii grafickou speciálku, kterou vedl do roku byla založena Královská česká společnost nauk. Vznikla z původní Soukromé společnosti nauk, založené v roce byl v katedrále sv. Víta na Pražském hradě korunován Rudolf II. Habsburský na českého krále. * Přelouč, František Filipovský herec, komik a nezapomenutelný dabér. Připomeneme si 100. výročí narození tohoto skvělého herce (blíže jsme psali v loňském ND) vydal římský král Fridrich II. Zlatou bulu sicilskou, v níž vymezil postavení českého krále (Přemysl Otakar I.) a Čech vůči říši. Mimo jiné v ní potvrdil nedělitelnost území českého státu, dědičnost královského titulu a český král se stal i jedním ze sedmi kurfiřtů oprávněných volit římského krále. vzhledem k nepoctivě získané jedničce Otylčině, za velikou křivdu. Rozhodla se, že to tak nenechá. Ze školy, místo domů, rozběhla se ke Kaclovům a rovnou do světničky pana učitele Paboučka. Udivenému panu učiteli prohlásila, že to vysvědčení nechce, protože ta dvojka z kreslení je nespravedlivá. Vysvětlila, jak to s kreslením koleček bylo a požadovala, aby jí pan učitel dvojku vymazal a dal jedničku jako Otylce. Marně pan učitel vysvětloval, že dvojka je také pěkná známka. Julinka položila vysvědčení na stolek a trvala na svém, s dvojkou na vysvědčení domů nepůjde. Neústupnost děvčátka a snad i její spravedlivé rozhořčení způsobilo, že nakonec pan učitel dvojku vymazal a opravil na jedničku. Spokojená Julka si pak vysvědčení vzala. Toto vysvědčení, jako důkaz matčina smyslu pro spravedlnost, mám doposud schované. Věra Kapková

10 10 strana Náš domov číslo 209, září 2007 Podzim 2007 Rozlosování A mužstva v krajské I. B třídě skupiny D 4. kolo Ne 17:00 Sokol Kondrac doma 5. kolo So 16:30 Meteor Stříbrná Skalice venku 6. kolo Út 16:30 SK Pyšely doma 7. kolo Ne 14:00 TJ SK Olbramovice venku 8. kolo Ne 16:00 TJ Sokol Družba Suchdol doma 9. kolo Ne 16:00 TJ Slavia Louňovice venku Rozlosování družstva dorostu v krajské I. A třídě skupiny D 4. kolo Ne 10:15 TJ Durisol Všeradice venku 5. kolo Ne 10:15 FK Olympie Zdice doma 6. kolo So 10:15 FK Králův Dvůr venku 7. kolo Ne 10:15 SK Benešov B doma 8. kolo So 10:15 SK Nový Knín venku 9. kolo Ne 10:15 SK Černolice doma ZVEME VÁS NA FOTBAL Rozlosování B mužstva okresní soutěže IV. třídy, oddíl B 4. kolo Ne 17:00 Sokol Libouň venku 5. kolo Ne 16:30 Sokol Jankov B doma 6. kolo So 16:30 Sokol Veliš B venku 7. kolo Ne 16:30 Sokol Kamberk doma 8. kolo So 16:00 Sokol Přestavlky venku 9. kolo Ne 16:00 Sokol Miličín B doma Rozlosování krajské I. A. tř. starších žáků C a mladších žáků C Začátky žákovských zápasů 9:30 hod. (starší) a 11:10 hod. (mladší) 4. kolo So 9:30 TJ Kouřim venku 5. kolo So 9:30 FK Uhlířské Janovice doma 6. kolo So 9:30 FK Říčany venku 7. kolo So 9:30 FK Kavalier Sázava doma 8. kolo So 9:30 SK Úvaly venku 9. kolo So 9:30 AFK Kolín doma Přij te podpořit naše týmy. Další informace a tabulky naleznete na internetových stránkách ČMFS KAM NA VÝSTAVU? Propásli jste Zemi živitelku? Nic se neděje, je tu Zahrada Čech. Praha Výstaviště Holešovice: BEAUTY EXPO mezinárodní veletrh kosmetiky a kadeřnictví SBĚRATEL 10. mezinárodní veletrh známek, mincí, karet, minerálů a sběratelství MUZIKA hudební veletrh Praha výstaviště Letňany: FOR ARCH 18. ročník mezinárodního stavebního veletrhu a další zajímavé přehlídky (FOR TECH VERTICAL, FOR SPORT, FOR INVEST, FOR TRAVEL, EBIT, BRÁNA ŘEMESEL a mezinárodní soutěž učňů SUSO) PRAŽSKÝ VELETRH HRAČEK 18. veletrh hraček a společenských her MODELL HOBBY 15. ročník mezinárodní modelářské výstavy Zahrada Čech Litoměřice: ZAHRADA ČECH 31. ročník nejnavštěvovanějšího zahradnického veletrhu Výstaviště České Budějovice: VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 13. ročník. Prezentace školství všech úrovní, učební pomůcky, potřeby pro děti HOBBY PODZIM ročník stále populárnější výstavy. Propásli jste jarní výstavu? Podzimní si s ní nezadá. Výstaviště Lysá nad Labem: KŮŇ výstava koní a všeho, co k nim patří ZEMĚDĚLEC národní výstava zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin, ekozpracování NÁŠ CHOV výstava hospodářských zvířat a moderních technologií pro chov Výstava 130 let SDH Sedlec Lidové pranostiky na září Svatý Jiljí děvčata bílí. Na svatého Jiljí jasno, je suchá jeseň. Když prší, čtyřicet dnů střecha nevyschne Od Štěpána krále bouřek je namále Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potrvá čtyři neděle Neprší-li o Mikuláši, bude suchý podzim Neprší-li na svatého Pafnuce, bývá suchý podzim Po svatém Kříži podzim se blíží Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychleji poklesne Svatá Ludmila deštěm obmyla O svatém Matouši vlaštovka nás opouští. Svatý Matouš den krátí a svačinu hatí Na svatého Mořice nesej pšenice, bude samá metlice Po rovnodení větry nelení Na svatého Cypriána chladno bývá často zrána Na sv. Kosmu a Damiána má být řepa vybírána Sv. Václav zavírá zem všady a sklízí z lesů hady. Je-li bouřka na Václava, dlouho teplo zvěstovává. 16. září roku 1877, tedy před 130 lety, byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Sedlci na dráze Wilsonově. Od té doby uplynulo mnoho let, sborem prošla řada členů, uhasilo se nesčetně požárů a jistě ještě daleko více požárům se díky prevenci předešlo. S tím vším a ještě s mnohým dalším Vás seznámí výstava 130. let Sboru dobrovolných hasičů v Sedlci, která bude 8. září v odpoledních hodinách zahájena na Informačním centru v Prčici. Přij te se podívat, kam za těch 130 let naši hasiči pokročili. Výstava bude otevřena v rámci provozních hodin infa až do 19. října. Alice Valsová Přijde Václav kamna připrav Zmoknou-li Michalu křídla, bude ovánocích zem rozbředlá. Neprší-li na Michala, bude suché jaro, prší-li drobně, zima bude mírná, vane-li vítr, bude tuhá zima. Jestli noc před Michalem jasná jest, tedy má veliká zima následovat Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima. Svatý Jeroným bez dřeva zatopil. Září máj podzimu. Když v září babí léto všude, pěkný podzim dlouho bude. Jakmile se ukazuje polní myš, že máš o dřevo se starat, víš. Podzim na strakaté kobyle jezdí. Zářijová slota hrstka deště, fůra bláta. Ozvou-li se v září hromy, budou sněhu plné stromy. Parna a mlhy se víno nebojí, oběma se lépe napojí, zato ale velkým chladem v září postonává a se špatně daří. V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá. Vybrala Alice Valsová

11 číslo 209, září 2007 Náš domov strana 11 Řádková inzerce Našeho domova Pro zadání textu použijte přiložený kupón. Text vpisujte tiskacími písmeny, pro každé písmeno je určeno jedno políčko. Políčko je vyhrazeno i pro interpunkční znaménka a mezery mezi slovy. Způsob placení řádkové inzerce: vyplněný kupón spolu s dokladem o zaplacení složenkou typu A zašlete na adresu MěÚ Sedlec-Prčice. Inzerci můžete platit také přímo na IC v Prčici a na pokladně MěÚ v Sedlci. I nadále je všem inzerentům k dispozici plošná forma inzerce v Našem domově, a to za daných cenových podmínek. a.v. Koupím: Koupím od vás sběratelské předměty, staré zemědělské stroje a nástroje, různé půdní harampádíčko, staré stavební materiály. Tel.:

12 12 strana Náš domov číslo 209, září 2007 Citát na tento měsíc: Práce od nás zahání tři velké nepřátele: nudu, neřest a nouzi. Voltaire Co se kde děje, co se kde koná? Pozor!!! Všechny příznivce vycházek do přírody zveme v sobotu 22. září 2007 na 1. ročník pochodu Za kapličkami Českého Meránu. Jsou připraveny trasy od 5 do 20 km. Start pochodu bude od 7.30 do 10 hod. na Vítkově náměstí v Prčici před Ateliérem, startovné je 20,- Kč dospělí a děti 10,- Kč a děti obdrží i malý dárek. Poj te s námi obdivovat krásy podzimní přírody. Srdečně zve Společenství obcí Čertovo břemeno a KPDK Sedlec-Prčice Oslavy 120. výročí založení zemědělské školy v Sedlčanech SOU Sedlčany bývalá zemědělská škola pořádá v pátek 28. září 2007 od 9.00 v areálu učiliště v ulici Petra Bezruče 364 v Sedlčanech oslavy 120. výročí založení školy. Co nejsrdečněji jsou zváni absolventi všech učebních a studijních oborů i bývalí žáci SOU Třebnice a SPV Laktos Sedlčany. Výkup jablek Ve Voticích byl zahájen výkup jablek v prostoru bramborárny Beztahov (objekt vedle Marily). Výkup bude probíhat každý den včetně sobot a nedělí od 13 do 17 hodin, a to cca do konce října. Bližší informace na tel.: a.v. Dne 14. září 2007 oslaví krásné 80. narozeniny naše maminka a babička paní Ludmila Laláková z Prčice. Ktomuto životnímu jubileu vše nejlepší a hodně zdravíčka do dalších let přejí dcery Jarmila a Jana a vnoučata Andrea, Jarda, Kristýna a Šárka. Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s naší drahou maminkou a babičkou, paní Marií Pištěkovou z Prčice. Dále děkujeme pohřebnímu ústavu pana Františka Suka za vzorné vypravení pohřbu. Rodina Pištěkova, Boubalíkova a Kmotrasova. Dne 31. srpna 2007 uplynuly 2 roky, co nás navždy opustil pan Jaroslav Macháček z Prčice. Sláskou stále vzpomínají manželka Jarmila a dcery Andrea s Pepou a Kristýna s rodinou. Kdo ho znal, vzpomeňte s námi. Důležitá telefonní čísla Hasiči místní pohotovost Lékařská záchranná služba Policie ČR Obvodní odděl. Votice Univerzální Pro hlášení nehod všeho druhu Středočeská energetická pohotovost Středočeská plynárenská pohotovost Centrální ohlašovna poruch plyn Služby s.r.o , Zeos vodovod... (Po-Pá 6-15 hod) mobil: Veterinář MVDr. Šonka , Dne 7. září uplynulo 9 let, co nás navždy opustila paní Anna Jalovecká z Lidkovic. Stále vzpomíná druh a dcera s manželem a vnoučata. Dne 22. září uplyne 5 let, co nás navždy opustil pan Jiří Hlavatý z Prčice. Stále vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami. Náš domov, měsíčník Města Sedlec-Prčice, šéfredaktor Alice Valsová, informace a příspěvky na čísle tel , mobil: , nebo přímo na Infocentrum, cena 8 Kč, evidenční číslo MK ČR E 10761, náklad 800 výtisků, redakční uzávěrka příštího čísla: do 11 hodin, tiskne tiskárna Tria Olbramovice Cena inzerce: titulní strana - 15,- Kč, zadní strana - 12,- Kč a vnitřní strany - 8,- Kč/1 cm 2 Redakce neodpovídá za obsah příspěvků od externích přispěvatelů a za názory čtenářů.

13 SLAVNOSTNÍ PŘÍLOHA MĚSÍČNÍKU u příležitosti 50. výročí spojení Sedlce a Prčice Náměstí 7. května v Sedlci Před 50 lety, 6. září 1957, byl podepsán významný dokument, na jehož základě se doposud dvě samostatné obce Sedlec a Prčice spojily v jedno město Sedlec-Prčici. Bylo by však bláhové domnívat se, že toto spojení bylo horoucím a jediným přáním všech obyvatel obou městeček. Opak je pravdou. V těsném sousedství tu byly dva nesmiřitelné tábory Prčice se svou téměř tisíciletou historií a moderní, vzkvétající Sedlec. Kde se vzala vzájemná a snad až do dnešních dnů trvající nevraživost? To zřejmě dnes již nikdo nezjistí. Od pradávna tyto dvě osady spojovala pouze vozová cesta vedoucí přes bažinaté louky. V letech 1816 až 1822 byl místním podnikatelem a patriotem Karlem Burkou a na jeho náklady místo bažinatého brodu vystavěn kamenný 250 kroků dlouhý most se dvěma sochami od sochaře F. Platzera. Ale ani tato spojnice jako by Od roku 1957 to táhnou spolu ten odvěký předěl nepřeklenula. Kolikrát ztroskotala sousedská domluva na maličkostech! Na prčickým mostě chcípla kobyla, poj te Sedlečáci, bude hostina. Pokřikovaly děti z Prčice na své spolužáky ze Sedlce. Tuto nevraživost si přinesly ze svých rodin. Proč tedy spojení právě těchto dvou obcí? Již dávno před tím, než k samotnému aktu došlo, hovořilo se na prčické straně o možnosti spojit se se Sedlcem. Nebyla to však otázka náklonnosti k Sedleckým, nýbrž politická a hlavně ekonomická záležitost. Byli to právě Prčičtí, kteří se těžko smiřovali s čím dál tím větším rozkvětem Sedlce, zatímco jejich historické městečko bylo postaveno až na druhou kolej. Právě ta kolej totiž měla ve vývoji údolí rozhodující význam. Když se v 19. století rozhodovalo, kudy povede trasa železniční dráhy z Prahy do Českých Budějovic, hovořilo se také o Sedlci a Prčici. Zatímco v Sedlci tuto dráhu vřele vítali coby velvyslance technického pokroku, pracovních příležitostí a prosperity (Sedlec se v té době píše Sedlec na dráze Wilsonově), v prčickém táboře až takové nadšení nesdíleli. Důležité posty ve vedení obce zastávali živnostníci, kterým nemalý příjem skýtalo povoznictví. Proč by se tedy ochuzovali o výhodné podnikání tím, že do obce přivedou železnici? Vždy ta může být o kousek dál, v Heřmaničkách a oni k ní budou zprostředkovávat dopravu. Snad právě loby těchto prčických občanů, nebo zcela jiné vlivy, nakonec způsobily, že se dráha do údolí nedostala. Průmysl, právě tak jako železnice, se Českému Meránu obloukem vyhnuly. S jejich absencí se život v kamenitém kraji stal ještě těžší a jeho obyvatelé za prací stále odcházeli jinam. A na povaze těch, co zůstali, se těžká dřina nesmazatelně podepsala. Stali se rázovití, nesmiřitelní, avšak

14 2 strana Náš domov Slavnostní příloha číslo 209, září 2007 nade vše milující svou půdu, svůj domov, svůj kraj. Patrioti v tom nejčistějším smyslu slova. Často je náš kraj přirovnáván k Šumavě a jeho lid k tvrdým horalům. Ti, co odešli z Prčice za prací do světa (nejčastěji jim útočiště nabídla vzkvétající Praha), založili spolek rodáků (počátek 20. století). A právě členové tohoto spolku, snad z neznalosti, snad se za jadrné jméno své rodné obce styděli, usilovali, aby byl historický název Prčice změněn. Bu to přejmenováním (Vítkov, Český Merán), nebo jako jednu z variant navrhovali možnost spojení se Sedlcem. Stalo se tak při valné hromadě, konané 21. června 1935 u příležitosti dvacátého výročí založení Občanské besedy v Prčici. Návrh vznesl při své závěrečné řeči mluvčí spolku rodáků pan Řezníček. Se svým požadavkem však naštěstí rodáci neuspěli, a to zásluhou prčických patriotů, kteří znali a hájili historický význam Prčice. Největším oponentem se stal kněz P. Stropek. To se však již psal rok 1938 a brzy měly naši zem i prčické rodáky začít trápit zcela jiné starosti. Za rok nato vypukla 2. světová válka a na spojení Sedlce a Prčice již nikdo ani nepomyslel. Tragické události, které se udály na sklonku války v Sedlci i v Prčici, jakoby spojily osudy obou obcí. Půtky a nevraživost na čas ustoupily do pozadí. Po osvobození se opět začíná hovořit o spojení. Ale až 50. léta přinesla ten důležitý zvrat. Zčásti se tak stalo politickou vůlí z vyšších míst, ale i zde, na obou dvou stranách mostu, si lidé uměli spočítat, že spojením téměř nic neztratí a jedině získají. Zřejmě největším propagátorem myšlenky se stal předchozí prčický předseda MNV, v té době poštovní doručovatel, V. Peterka. Bylo před volbami a zlí jazykové tvrdili, že si na spojení postavil svou politickou kampaň. Jeho vizí bylo napojení údolí na železniční koridor, který tou dobou již vedl přes Heřmaničky. Přes veškeré plamenné agitace však bylo zřejmé, že se mu tento záměr nepodaří prosadit. Nicméně účel světí prostředky a ke spojení Sedlce a Prčice se přiklonily i oba tehdejší národní výbory. Smutnou pravdou zůstává, že agitátor Peterka při volbách do národního výboru v Prčici propadl a po spojení se nedostal ani do nově zvoleného zastupitelstva MNV Sedlce-Prčice. Bral to jako osobní prohru a stáhl se do pozadí. Prohlubující se duševní nemoc jej pak dohnala až k sebevraždě. Alice Valsová Starostové Sedlce-Prčice v posledních 50 letech V roce 1957 byl v Sedlci předsedou MNV Jindřich Kukačka, který do funkce přešel z místní mlékárny. V Prčici byl předsedou MNV Václav Sládek, zaměstnanec státních statků. Prakticky pod taktovkou těchto dvou pánů se spojení Sedlce a Prčice uskutečnilo. Václav Sládek byl pak zvolen předsedou společného výboru a Jindřich Kukačka jeho místopředsedou. Část zápisu z obecní kroniky Sedlce z roku 1957, strana 625 a 626, zapsal Josef Rydlo U jednotlivých předsedů MNV, po roce 1990 starostů, je uvedeno, ve kterých letech byli ve funkci, v závorce pak v kolika letech do funkce nastoupili a jejich původní zaměstnání. Václav Sládek z Prčice (41, zaměstnanec státních statků) Irena Brožová z Prčice (40, vychovatelka v DD Přestavlky) František Kozák ze Sedlce (44, úředník zemědělské správy) Jaroslav Krejčí ze Sedlce (42, správce sportovního stadionu) Antonín Podzimek ze Sedlce (45, knihkupec) Ing. Vojtěch Hlaváček z Chotětic (36, vedoucí pily) RNDr. Marie Kovalová z Měšetic 2002 dosud (58, geoložka) -mk- Část zápisu z obecní kroniky Sedlce z roku 1958, strana 632, zapsal Josef Rydlo

15 číslo 209, září 2007 Náš domov Slavnostní příloha strana 3 50 let společného života je dlouhá doba. Je to předlouhý seznam těch, kteří se na budování obce tak i tak podíleli. Ještě delší by byl seznam úspěchů a vykonaného díla, samozřejmě však i proher. 50 společných let Sedlce a Prčice podle sedlecko-prčické kroniky Vtomto přehledu jsou po jednotlivých letech vypsány ze sedlecké, po spojení pak sedleckoprčické kroniky ty nejvýznačnější události, anebo zajímavosti. A kdo kroniku psal? V letech Josef Rydlo učitel, Teodor Čermák učitel, Stanislav Kofroň ředitel základní školy, Jaroslav Horyna vedoucí Výkupu v Sedlci, Margita Janoušková matrikářka, Hana Kratochvílová matrikářka, 1993 dosud Václav Dikun učitel. zvláš velký dopad, protože byl zrušen náš okres Sedlčany (ty byly přiřazeny k Příbrami) a Sedlecko-Prčicko se dostalo pod Benešov. V kronice tato zásadní změna není zvláš komentována byl to prostě příkaz shora, o něm se zřejmě nediskutovalo. V Prčici byl zřízen podnik OPUS, kde nalezly práci desítky žen při šití kožených výrobků za hranicemi se proslavil výstrojí pro hokejisty Nejvíc místa je věnováno diskusi o přestavbě tanečního sálu za hotelem Záložna na náměstí v Sedlci na kinosál a následně její realizaci. Kronikář dokonce zaznamenává, že něk- teří občané proti tomuto záměru měli námitky, protože tak Sedlec přijde prakticky o pěkný taneční sál. Nicméně, přestavba se, přes všechny protesty, uskutečnila února bylo slavnostní otevření kina uvedením filmu Valčík pro milion. Tu noc vznikl v přilehlém hotelu požár. Příčinou byla přetopená kamna v jednom z pokojů. Shořela značná část střechy hotelu a nechybělo mnoho, aby shořelo i nové kino. Ale jak hasiči chrlili proudy vody na oheň, zateklo i do objektu kina a místy se promáčel strop. Tento rok, jak je v kronice zaznamenáno, začala také rozsáhlá Kostel svatého Jeronýma. Kresba Petr Růžička 1957 Kromě dohody čelních představitelů Sedlce a Prčice na schůzi 6. září (viz kopie příslušné pasáže) sedlecký kronikář zaznamenává v tomto roce, že má v Sedlci 15 rodin televizní přijímač. Daleko více místa je věnováno státním záležitostem, např. úmrtí tehdejšího presidenta Antonína Zápotockého, než událostem místním Od začátku tohoto roku začal fungovat společný MNV Sedlce a Prčice. V kronice jsou uvedena jména zvolených funkcionářů (viz kopie příslušné pasáže). Předsedou byl zvolen Václav Sládek, zaměstnanec státních statků v Prčici a místopředsedou Jindřich Kukačka, zaměstnanec mlékárny v Sedlci. Tajemníkem se stal František Modlík ze Sedlce. V tomto roce bylo v Sedlci započato se stavbou rybníka u silnice na Kvasejovice. Laboratorní přístroje v Sedlci, tam, kde je dnes Brandy, se změnily na Orthopedii. Kronikář to komentuje, že tam nalezne práci víc nekvalifikovaných pracovníků Byly projednávány plány výstavby stadionu v Prčici. Dostavena byla v tomto roce bytovka s osmi byty ve Školní ulici v Sedlci. V kronice je zaznamenána i událost, která se dostala do světového tisku: místní astronomická pozorovatelna pana Brože v Prčici zaznamenala ve pád velmi jasného meteoritu a svými údaji tak přispěla k jeho nalezení byl to světoznámý meteorit Luhy u Příbrami V tomto roce se ve státě odehrály důležité změny: byly zrušeny okresy stávající a vytvořeny nové, větší. Na nás tato změna měla Záběry z jednoho z prvních ročníků pochodu Praha Prčice.

16 4 strana Náš domov Slavnostní příloha číslo 209, září Začátkem roku byla sněhová kalamita, sníh prolamoval střešní konstrukce. Velká sněhová vánice byla i na prvního máje a sníh pak ležel místy i několik dní. V tomto roce Tatran Sedlčany postavil nad Moníncem lyžařský vlek. Kronikář dodal, že uskutečnil to, o co několik zdejších jedinců usilovalo už dlouho. Bylo uskutečněno celostátní sčítání obyvatel i věcí. Pro náš region prý z něj m.j. vyplynulo, že každá 4. rodina vlastní auto Začalo jednání s armádou o výstavbě bytovek pro zaměstnance radiokomunikací a dalších záležitostech kolem výstavby samotného radiokomunikačního objektu za Měšeticemi. Zastupitelstvo jednalo také o přemístění kina do kulturního domu u základní školy, aby stávající kino za hotelem (nyní už Český Merán) bylo znovu upraveno na taneční sál. Ředitel školy ale s tím, aby bylo kino u školy, nesouhlasil, a tak se tento záměr neuskutečnil. Výstavba nových rodinných domků v Brigádnické ulici v Sedlci v roce 1974 výstavba nových výrobních objektů Státního statku v Prčici Záznam o tomto roce je velmi krátký, pouze dvě strany. Kromě zmínky o počasí je zde krátká zpráva, že byl zbourán starý (z roku 1855) mostek přes Sedlecký potok v Jetřichovické ulici a vybudován zcela nový. Druhá krátká zpráva informuje o tom, že v Prčici byl zřízen bufet z bývalé restaurace pan Vodňanského V tomto roce se uskutečnily volby do MNV (i KNV), předsedkyní Sedlce-Prčice byla zvolena Irena Brožová z Prčice. V červenci se, ve spolupráci s Nadějkovem, uskutečnily vzpomínkové oslavy u příležitosti stého výročí úmrtí našeho významného rodáka Prokopa Chocholouška. V tomto roce také, na základě nařízení shora, došlo k rušení místních muzeí, které musely své materiály předat muzeím okresním. VSedlci tato rána dopadla na muzeum právě Prokopa Chocholouška, které mělo své expozice ve třech místnostech na faře. V Prčici byla zřízena Pomocná internátní škola V Prčici v zámeckém parku se začal stavět obytný dům s dvanácti byty. Kronikář litoval, že je skrytý stromy a nepřidá tak městu na novém, mladistvém vzhledu V Sedlci byl zrušen poslední taneční sál v hostinci Na Knížecí (zvaný také u Tikovských), aby zde mohla být zřízena provozovna podniku Tesla Zápis se nesl v duchu obhajoby socialismu a vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, jakož i jednoznačném odsouzení kontrarevoluce. Je zde také zmínka o nejmenovaných protistátních živlech v Sedlci a Prčici, píšících pobuřující nápisy po silnicích a po budovách. Zajímavá je zmínka o snaze některých občanů Prčice odtrhnout se od Sedlce. Byla jimi organizována i podpisová akce na podporu odtržení. Kronikář píše, že byly některé podpisy získány podvodně, ale nikoho, ani iniciátory, ani podepsané, nejmenoval. Tuto informaci uzavřel jen stručným: K odtržení nedošlo Na popravišti z konce druhé světové války v Sedlci byla instalována socha akademického sochaře Bejčka. O prčickém posvícení byly v tomto roce také oslavy 800 let Prčice. K tomuto výročí byla vydána brožura pana Jindy. Prvně je v kronice zmínka o pochodu Praha Prčice, a to se už šel čtvrtý ročník Probíhala výstavba bytovek pro zaměstnance radiokomunikací, projednáván byl projekt na sedlecké koupaliště. Bylo postaveno 9 nových garáží na obecním pozemku v Družstevní ulici v Sedlci. Dále byl zregulován Sedlecký potok od mostu proti proudu. Zajímavá je zmínka o tlaku z vyšších míst, aby byl v Sedlci- Prčici vytvořen útvar Lidových milicí. Kronikář dodává, že pro nepochopení ZO KSČ Státního statku v Prčici nebyl tento záměr realizován V tomto roce je zmínka o dobrém fungování prčické nemocnice (stále to tedy ještě nebyla LDN). Zmíněna je také mlékárna Laktos v Sedlci, v níž v tomto roce ještě běžel provoz. Kronikář popisuje také laborky, které měly v té době 65 zaměstnanců. V základní škole byl jmenován nový ředitel Václav Beran místo Stanislava Kofroně, který šel do důchodu V květnu bylo slavnostní zahájení zkušebního provozu radiokomunikací Kruhu kterého se zúčastnil i tehdejší předseda československé federální vlády Lubomír Štrougal. Pro ostrahu tohoto objektu byl v Sedlci na Staré škole umístěn do objektů po stavařích vojenský strážní oddíl. Několik vojáků se zde dokonce oženilo a založili s místními děvčaty rodiny Přes 20 stran v kronice je věnováno celostátním oslavám 30. výročí Osvobození po druhé světové válce, u této příležitosti byly na místech, kde byli 7. května 1945 zastřeleni naši občané, umístěny nové pomníčky. Od tohoto 1966 Bytovka v zámeckém parku v Prčici byla zkolaudována, nastěhovalo se do ní dvanáct rodin. Hotel Záložna na náměstí v Sedlci, který byl od minulého roku modernizován, byl přejmenován na Český Merán, provoz v něm zajiš ovalo družstvo Jednota. 10. prosince proběhlo jeho slavnostní otevření za účasti 60 pozvaných hostů V tomto roce bylo zrušeno prčické hřiště a rozměřeno na parcely pro rodinné domky. Kronikář píše také o tom, proč byla nechána mezi parcelami záměrně jen úzká ulička průchod pro pěší, maximálně pro kolo na silnici k Přestavlkům: aby zde neprojížděla cizí auta a nerušila místní obyvatele! Výstavba koupaliště v Sedlci, rok 1974

17 číslo 209, září 2007 Náš domov Slavnostní příloha strana 5 celkem 65 listů. Zapsal také neš astné události (těžké úrazy), které zdejší občané utrpěli i úmrtí způsobené neopatrností. Zmiňuje se také o cenové panice, která vypukla po oznámení, že bude zdražen benzín. Ten byl pak občany vykupován do všech možných i nemožných nádob V tomto roce se stalo veliké neštěstí. Při pálení čarodějnic u ohně za Prčicí směrem k židovskému hřbitovu byly dvě žákyně 7. třídy těžce raněny padajícími kládami. Jedna z nich zemřela. Kronikář také poznamenal, že na chatě pod Cunkovem (jedná se o hlavní objekt Monínce) se ani v tomto roce nepracovalo zůstává rozestavěná. Výstavba zdravotního střediska v Sedlci, rok Konaly se volby na všech úrovních, tedy i na obecních. Dostavěna byla pavilónová mateřská školka. V tomto roce byl zastaven provoz mlékárny v Sedlci, veškeré zpracování mléka a výroba mléčných výrobků bylo centralizováno do Benešova. Zájem o opuštěné objekty mlékárny u nás projevila Tesla. Zastupitelstvo roku se nemocnice v Prčici oficiálně jmenuje LDN, tedy Léčebna dlouhodobě nemocných Mnoho místa v kronice je věnováno XV. sjezdu KSČ. Nejdůležitější událostí tohoto roku bylo přiřazení pěti okolních obcí MNV k Sedlci-Prčici. Společné volby byly v říjnu, zastupitelstvo mělo celkem 47 členů. Ze Sedlce a Prčice 20, z Divišovic 5, z Jetřichovic 6, z Kvasejovic 8, z Přestavlk 5 a z Vrchotic 3. Rada města měla 9 členů V tomto roce slavil Sbor dobrovolných hasičů Sedlec 100 let svého trvání. Více místa ale bylo věnováno oslavám Velké říjnové socialistické revoluce. Co se týká investiční výstavby, bylo jednáno o stavbě nové mateřské školy, protože prostory, které jí byly určeny v budově základní školy, byly již nedostatečné. V Sedlci bylo uvedeno do provozu nákupní středisko. Novostavba zdravotního střediska v Sedlci, rok V tomto roce začala výstavba pavilonů mateřské školy v zahradě základní školy. Bylo také postaveno několik garáží za ZUŠ. Zmínka je rovněž o očekávání MNV i občanů, že Automobilové závody Mladá Boleslav dokončí výstavbu rozestavěné chaty pod Cunkovem Ale žádná dostavba se nekonala. Jednalo se o základní objekt dnešního rekreačního areálu Monínce Kronikář zapsal, že do okresního archivu v Benešově dr. Procházkové byly předány zápisy hrdelního soudu v Prčici z let 1692 až 1750 jednalo o vybudování obchodního domu v místě staré prodejny Jednoty v Prčici Začala se bourat stará prodejna Jednoty v Prčici. Kronikář také zaznamenal, že Uranové doly vybudovaly ke své chatě pod Cunkovem asfaltovou komunikaci. V žádném případě to ale nebyly Uranové doly, ale Rudné doly. Omyl zřejmě vznikl tím, že si občané tyto dva podniky často spojovali, už také proto, že oba měly sídlo v Příbrami. Velmi podrobně je popsáno i počasí v tomto roce Dokončen byl skupinový vodovod Jetřichovice Uhřice Sedlec Prčice, uvedena je i jeho cena 9 mil. Kčs. Byl vypracován projekt na stavbu zdravotního střediska. Velká diskuze byla vedena o vykácení dvou desítek stromů, většinou lip, na prčickém hřbitově skupinou prčických občanů. Byly prý vykáceny i zcela zdravé stromy, odpůrci tohoto činu ale svým protestem ničeho nedosáhli. Začátkem srpna se naším údolím přehnala větrná smrš, která napáchala značné škody, strhla i několik střešních krytin. Novostavba čerpací stanice v Sedlci v roce V květnu byla zahájena výstavba nové prodejny Jednoty v Prčici. V srpnu byla slavnostně otevřena nová čerpací stanice pohonných

18 6 strana Náš domov Slavnostní příloha číslo 209, září 2007 hmot benzinka v Sedlci. Teprve v tomto roce se konečně Rudné doly (tentokrát je to už napsáno správně) pustily do dostavby chaty pod Cunkovem na Monínci Pokračovala dostavba chaty na Monínci. Obec rekonstruovala střechu nad objektem Rychta, kde byly obecní byty a který byl později v restituci předán soukromému vlastníku. Rozsáhlý objekt bývalé mlékárny získala Tesla, která ho začala upravovat pro svoje účely. Z řad zastupitelů zaznívala ale kritika, že práce jsou nepochopitelně pomalé V lednu byli všichni pacienti z LDN vprčici převáženi do léčebny ve Stupčicích, aby se prčická nemocnice mohla zásadně zrekonstruovat. Na stadionu v Prčici začala výstavba nového šatnového objektu. 15. června v sedleckém kostele sloužil mši kardinál Tomášek. V tomto roce se začalo stavět nové zdravotní středisko a za ZUŠ byly postaveny další garáže Víceúčelové zařízení Rudných dolů Příbram na Monínci určené pro rekreaci a školení bylo slavnostně otevřeno Po 15 měsících (22. 4.) se pacienti prčické nemocnice stěhovali zpět ze Stupčic do velmi pěkně zrekonstruovaného areálu. Na stadionu v Prčici pokračovala stavba nového šatnového objektu, probíhala také výstavba zdravotního střediska a domu s pečovatelskou službou v Sedlci V tomto roce byl dokončen a slavnostně sportovcům předán k užívání nový šatnový objekt na stadionu v Prčici. Dokončena byla také stavba domu s pečovatelskou službou, v příštím roce bylo plánováno jeho slavnostní otevření. Stavba zdravotního střediska pokračovala bylo otevřeno druhé nákupní středisko v Sedlci a byl slavnostně otevřen dům s pečovatelskou službou. Dále pokračovala stavba zdravotního střediska. Poměrně podrobně jsou v kronice popsány události převratného závěru tohoto roku, a to jak tady u nás, tak i v celém státě bylo rekonstruováno zastupitelstvo v kronice průběh rekonstrukce není popsán, jen jsou uvedeni občané, kteří byli zvoleni novými poslanci MNV bylo slavnostně otevřeno zdravotní středisko. Listopadové volby m.j. také přinesly zmenšení sedlecko-prčického správního území: Odtrhly se Dům s pečovatelskou službou, Brigádnická ulice v Sedlci Jetřichovice s Moníncem, Záhořím a Kozincem a vytvořily samostatnou obec Byla postavena nová kanalizace a nový vodovod v Sedlčanské ulici. Na náměstí v Sedlci byla na prázdný podstavec dána nová socha sv. Jana Nepomuckého, kterou pomohl získat akademický sochař Jaroslav Hladký (původní socha zmizela před lety neznámo kam). Zaznamenáno je také v kronice, jaký majetek obec vtomto roce vracela soukromým vlastníkům Probíhala široká a bouřlivá diskuze o zřízení skládky tuhého komunálního odpadu (okresem na ni byla slíbena dotace 800 tis. Kčs), ale občané byli zásadně proti, proto nakonec zastupitelstvo od schválení této investice ustoupilo. Otevřen byl soukromý penzion s vinárnou v Sedlci. Vyhlášena byla památková zóna v Sedlci a v Prčici. Obec prodala České spořitelně objekt na náměstí v Sedlci Obec Jetřichovice požádala o zpětné přičlenění k Sedlci-Prčici, což bylo zastupitelstvem schváleno. Na začátku roku neprošel v zastupitelstvu několikrát opakovaný návrh na zřízení obecní policie (prošel až ve druhé polovině roku). Zato hladce prošel návrh na spoluúčast ve firmě Astra-Sport-Tour, s.r.o. Opraven byl prčický hřbitov. Nejvyšším státním orgánům byla podána žádost o schválení statutu města. Probíhala stavba kanalizace a ČOV a začalo se s rekonstrukcí radnice v Sedlci (úřad se přestěhoval provizorně do Prčice). O pochodu Praha-Prčice k nám zavítal tehdejší předseda vlády Václav Klaus Začala fungovat městská policie, která měla dva členy. Sedlec-Prčice znovuzískala statut města, a byly u této příležitosti velké oslavy. Ani prodloužený termín dokončení kanalizace a ČOV v září toho roku nebyl splněn. Opraven byl sedlecký hřbitov. Bylo jednáno o možnosti plynofikace města a hlavně o dotacích na ni. Tímto rokem skončilo skládkování komunálního odpadu za Měšeticemi Na začátku roku vznikl velký požár v č.p. 89 v Sedlci, na opravu domu pak obec vynaložila téměř 800 tis. Kč. Zeos, s.r.o. oficielně přebral provozování veřejné vodovodní sítě JUSPr. Stavba ČOV byla sice dokončena, ale nebyl povolen její provoz kvůli vážným závadám. Firma Ing. Jan Sládek z Benešova pracovala na rekonstrukci základní školy. V březnu se na pulty knihkupectví dostala dlouho očekávaná publikace 4. díl Sedlčanska, Sedlecka a Voticka. Probíhalo další jednání o možnosti plynofikace Sedlce-Prčice. V podkroví bytového domu č.p. 219 a 220 u ZŠ byly stavěny nové byty Definitivně bylo rozhodnuto o plynofikaci Sedlce a Prčice spolu s Olbramovicemi, Voticemi, Heřmaničkami a Vrchotovými Janovicemi. V červenci se do 4 bytů v podkroví č.p. 219 a 220 nastěhovali nájemníci. Firma Sládek dokončila 2. etapu rekonstrukce základní školy. Vyšlo první číslo sborníku Český Merán, který dali dohromady členové vlastivědného spolku. Firma Barták opravila sedlecký kostel. Poměrně velkým nákladem byly opraveny střechy na zdravotním středisku a na mateřské škole. Probíhala bouřlivá diskuse o městské policii bylo dost návrhů zrušit ji. Novostavba provozu Bohemia Electric v Sedlci, rok Zastupitelstvo rozhodlo, aby byla zastavena činnost městské policie. Proběhlo územní řízení na plynofikaci, a to nejen Sedlce a Prčice, ale i Uhřic, Přestavlk a uvažováno bylo také o Měšeticích. Firma Bohemia Electric se

19 číslo 209, září 2007 Náš domov Slavnostní příloha strana 7 přestěhovala (z areálu bývalých laborek naproti MŠ) do nového moderního objektu v Uhřické ulici, v plánu má stát se největším zaměstnavatelem u nás. Na náměstí v Sedlci se objevil dřevěný domeček s trafikou pana Doktora Začaly práce na plynofikaci Sedlce a Prčice. Pokračovala oprava základní školy. V červenci vyšlo sté číslo měsíčníku Náš domov. Byla provedena údržba židovského hřbitova. Po Sedlci a Prčici probíhaly rozsáhlé výkopové práce spojené s pokládáním telefonních kabelů. Prvně se objevuje záměr vystavit v Sedlci areál speciální školy, kam by se přestěhoval Dětský domov se školou z Jetřichovic. Opravena byla sedlecká fara Sedlec a Prčice byly rozkopané pro plynofikaci. Byl vypracován projekt na výtah ve zdravotním středisku, byla na něj uspořádána i sbírka. Prvně se u nás běžel Běh Terryho Foxe. Založeny byly Služby Sedlec-Prčice, s.r.o. a 50 let uběhlo od otevření základní školy, k tomuto výročí vydali učitelé velmi pěknou brožurku. Koncem roku byla v Sedlci zřízena zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů má 23 členů. S okolními 9 obcemi jsme založili sdružení obcí Čertovo břemeno, přes které jsou získávány dotace z Programu obnovy venkova Dále pokračovala plynofikace, a to Uhřic, Přestavlk a Měšetic. Komunální odpad nám začala odvážet firma Compag, s.r.o. na svoji skládku do Votic. Dokončen byl výtah ve zdravotním středisku. Bylo uspořádáno první Derby den plný soutěžení mezi Sedlcem a Prčicí. Prvně se vážně dostala na pořad otázka, zda se máme přidat k Voticím, nebo Sedlčanům. Zastupitelstvo na základě ankety rozhodlo, že k Sedlčanům Probíhalo jednání o výstavbě areálu speciální školy s dětským domovem v Sedlci řeší se vhodné místo i problémy s výkupem pozemků. Do kulturního domu u základní školy bylo přestěhováno kino. Otevřena byla nová (zcela přestavěna stará stodola za radnicí) hasičská zbrojnice v Sedlci. Sdružení obcí Čertovo břemeno bylo přejmenováno na Společenství obcí Čertovo břemeno Na Staré škole se začalo stavět dětské hřiště. V srpnu, o několik dní dřív než Prahu, zasáhla i nás ničivá povodeň, které je v tomto roce věnováno nejvíce místa právem Od začátku tohoto roku patří naše správní území k Sedlčanům připochodoval do Prčice prezident republiky Václav Klaus a téměř 2 hodiny poseděl s vedením obce v restauraci u Nováků v Sedlci navštívil naši farnost kardinál Vlk a pobesedoval s farníky na faře. Začal se stavět, s pomocí dotace, nový objekt s 5 byty v Sedlci za radnicí (místo starého s 1 bytem). Bylo vydáno územní rozhodnutí na kanalizaci a ČOV v Sedlci a v Prčici Byl dostavěn a k užívání předán nový dům s 5 byty ve dvoře za radnicí v Sedlci. Odborně, pod dozorem památkářů a s pomocí dotací, byly opraveny obě sochy na mostě (jedné už hrozila upadnout hlava). Připraveno bylo stavební řízení na kanalizaci a ČOV a byl získán příslib na dotace z EU na tuto stavbu. Byl prakticky dodělán nový územní plán. Před koncem roku shodila vichřice z věže prčického kostela V roce 2003 k nám při pochodu Praha Prčice dopochodoval i prezident Václav Klaus hrotnici s cibulkou, při tom byla poškozena i střecha kostela Při provizorní opravě věže prčického kostela bylo zjištěno, že rozsah škod je mnohem větší než se předpokládalo. Po čtyřicáté šlapali pochodníci do Prčice pro botičku. Firma OPUS v létě definitivně ukončila v Prčici svůj provoz. O práci tady přišlo několik desítek zaměstnankyň. Začaly výkopy pro kanalizaci a lidé už reptají, že budou muset platit stočné. A začala také stavba areálu Dětského domova se školou v Sedlci v Luční ulici Stavba kanalizace a ČOV byla v plném proudu, koncem roku byly všechny tři části této rozsáhlé stavby podle plánu dokončeny a vodohospodářským orgánem byl povolen zkušební provoz zařízení. Zároveň probíhala stavba areálu Dětského domova se školou v sousedství základní školy. Pro obyvatele města, a nakonec i všech našich dalších částí osad, to byla obrovská zátěž. Ze zápisů obecní kroniky vybírala Marie Kovalová 2007 Rok 2007 nezačal pro naše město a jeho obyvatele právě nejpříznivěji. Od nabyla na účinnosti vyhláška č. 513/2006 a tím jsme se definitivně stali součástí okresu Příbram. Na základě této skutečnosti bylo nutné vyměnit si veškeré osobní doklady, ve kterých se uvádí trvalé bydliště, tedy minimálně občanský průkaz. Samozřejmě že tato změna mnoho našich občanů rozhorlila, kolem změny se vedly velké debaty, kdo za to může a zda by se tomuto faktu nedalo ještě nějakým způsobem zabránit. Zastupitelstvo města uložilo starostce a zastupiteli A. Podzimkovi, aby neprodleně zahájili jednání, jejichž cílem by bylo setrvání Sedlce-Prčice v okrese Benešov, a to při setrvání pod působností pověřeného úřadu Sedlčany, popřípadě navrácení pod pověřený úřad Votice. Jak to vše dopadlo, již víme. Nový rok však přinesl i příznivější skutečnosti. Tato zima byla dle odborníků nejteplejší zimou od doby, kdy se počasí v Čechách monitoruje. To potěšilo především všechny majitele komunikací, náklady na zimní údržbu byly minimální. Zato velké vrásky na čele teplá zima způsobila provozovatelům zimních lyžařských středisek. Na Monínci se lyžovalo jen velmi krátce, běžkařské stopy Čertovo břemeno nebyly zprovozněny vůbec. Škoda, na zimu byli všichni výborně připraveni. Na sklonku ledna byl svolán do sálu základní školy první sněm osad. Na něm byly předloženy vize, jak by měl sněm pracovat. Ač se toto setkání zvrtlo ve vzrušenou debatu kolem pouličního osvětlení, byly nakonec zásady pro zakládání osadních výborů dohodnuty. Několik mladých nadšenců přišlo s myšlenkou pokusit se opět vzkřísit ochotnické divadelnictví, které mělo ve městě vždy velmi silnou tradici. Bohužel, od poloviny 70. let, kdy se divadelní soubor definitivně rozpadl, zachraňuje dobré jméno sedlecko-prčických ochotníků pouze divadelní kroužek při základní škole vedený Mgr. Polidarovou. Po dvou letech takřka nicnedělání, na sklonku roku 2006, ožila obecně prospěšná společnost Český Merán, kromě jiného se stala aktivním členem občanského sdružení Greenways Praha-Vídeň. Velmi dobře pracuje Společenství obcí Čertovo břemeno, díky němuž se na území obce podařilo již nemálo akcí realizovat. V poslední době kupříkladu oprava zvoničky na Františku, stojan pro cyklisty před infocentrem na Vítkově náměstí, akce v areálu základní školy, dovybavení veřejného prostranství Na Starce či opravy a dovybavení dětských a sportovních hřiš na osadách. Město Sedlec-Prčice se stalo rovněž součástí Místní akční skupiny Krajina srdce, která má sídlo v Mladé Vožici. V polovině ledna zasáhl celou naši republiku, město Sedlec-Prčici nevyjímaje, ničivý orkán a způsobil nemalé škody na soukromém i veřejném majetku. Opět se prokázalo, jak důležitá a nepostradatelná je pro město a jeho obyvatele záchranná výjezdová skupina Sboru dobrovolných hasičů v Sedlci JPO II. Zadána byla aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Sedlec-Prčice. Zároveň se začalo pracovat na rozvojové strategii města. Byla ustanovena akční skupina, která by měla soustře ovat a zpracovávat podněty od občanů. V polovině roku byla LDN Prčice spolu s dalšími vytipovanými zdravotnickými zařízeními středočeského kraje nabídnuta k odprodeji. Firma, která výběrové řízení vyhrála, se zaručila, že provoz nemocnice nejen zachová, ale značnými investicemi i zkvalitní. První Vánoce strávily děti z dětského domova v Jetřichovicích ve zbrusu novém domově v Luční ulici v Sedlci. Areál, který se skládá ze základní školy, dětského domova a sportoviš je svým pojetím jedním z nejmodernějších zařízení svého druhu v republice. Bohužel, stává se také trnem v oku mnoha zdejších obyvatel. V červenci bylo více jak po roce oprav z věže kostela svatého Vavřince v Prčici odstraněno lešení. Do dáli se zaleskla nejen opravená kupole věže, ale také její bělostná fasáda a na vrcholu kupole zbrusu nový kříž. Pýcha a dominanta Prčice se opět skví ve své kráse. 8. ročník Derby Sedlec versus Prčice vyhrává Sedlec, čímž snižuje skóre na 3:5. Budovu OPUSU kupuje nová majitelka a na hotelu Český Merán se začíná pracovat. Nová fasáda je také na bývalé hospodě u Sovů v Prčici. Rabbit Trhový Štěpánov otevřel v Sedlci svou prodejnu avelké sucho začíná trápit celý kraj. Tak takový byl a je průběh letošního roku. Taková je žhavá současnost. A co nás čeká zítra, pozítří? Alice Valsová

20 8 strana Náš domov Slavnostní příloha číslo 209, září 2007 Není již mnoho těch, kteří by mohli o tech časech vyprávět. Ti, co žijí, se však o své vzpomínky rádi podělí. Mezi nimi jsou také bývalý tajemník MNV v Sedlci-Prčici pan Jaroslav Vodrážka a paní Irena Brožová, předsedkyně MNV Sedlec-Prčice v letech Když se spojovaly Sedlce a Prčice, právě se, coby čerstvý záložák, vrátil z vojny. Na tu dobu se dobře pamatuje. V Prčici byl v té době předsedou MNV Václav Sládek a v Sedlci Jindřich Kukačka. Řevnivost mezi oběma městečky byla známá, zvláště se projevovala u činnosti spolků. Když jeden hot, tak druhý čehý. V té době ještě bydlel na prčické straně, po svatbě se ale přestěhoval do Sedlce. Začal pracovat pro hasiče a přes ně se zcela náhodou dostal do regionální politiky. Bylo o něm známo, že se jen tak nedá, proto když bylo někde něco třeba vyřídit, prosadit, poslali tam jeho. Byl členem KSČ a jako takový měl přece jen dveře leckde pootevřené, a to až do osudného roku Po vpádu vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 se odkudsi dozvěděl, že je vyhlášen den protestu a všichni, kdo s agresí nesouhlasí, a na protest v poledne pustí sirénu. Šel a pustil ji. Od té doby to měl nahnuté. Korunu tomu pak nasadil o rok později. Tehdy si ho, jako mnohé jiné, povolali na kobereček na městský národní výbor, aby zde vysvětlil své postoje. Řekl, že s vpádem sovětských vojsk do naší republiky nesouhlasí, protože podle něj, pokud chtěli spojenci z Varšavského paktu zkrotit neposlušné Československo, stačilo jednoduše přiškrtit kohoutek ropovodu. To, že k nám poslali vojsko, byl zásah do naší svrchovanosti. Od té doby to měl nadobro polepené. On i jeho rodina. Mnohá jména ještě dnes vyslovuje jen se za atými zuby. Když už se zdálo, že je s osudem smířen, přišel návrh, který se neodmítá. Předsedou národního výboru byl tehdy František Kozák a ten hodil Jaroslavu Vodrážkovi, jak se lidově říká, lano. To bylo v roce Jednoho dne za ním zašel do dílen Laborek, kde v té době pracoval Nikdy nesmíš lhát! jako obráběč, a řekl mu, jestli by nechtěl dělat tajemníka na výboře. Počkej, ale já to mám nahoře polepený. To asi neprosadíš, řekl jsem mu. Jenže on to prosadit dokázal. Tak jsem se stal uvolněným tajemníkem. Dělal jsem to od roku 1976 až do roku 1985, tedy dvě volební období. Začátky nebyly zrovna jednoduché. Když jsem na město přišel, neměli jsme žádnou mechanizaci a skoro žádný movitý majetek. Za vraty se krčilo pár lopat, nějaké hrábě a rozbité kolečko, to bylo všechno. Jenže akce se dělaly veliké. Na sobotu byla svolána brigáda, na kterou přišlo 30 lidí. Ale když neměli nářadí, tak se jen jeden druhému motali pod rukama. Bylo mi jasné, že takhle to nejde. Za dva tisíce jsme koupili vyřazený traktor a za 3 tisíce nám na něm kluci v dílnách udělali opravy. Tak jsme za pět tisíc měli traktor, který se pak několikanásobně zaplatil. Jezdil s ním každý, kdo potřeboval. Pak jsme potřebovali něco na nakládání, nějaký nakladač. Kozák přišel s tím, že na statkách mají nakladač, který by měl přijít do šrotu, protože mu upadávají kola. Hned jsme pro něj dojeli a po opravení nám sloužil mnoho let. Jezdil s ním pan Vlk z Prčice a ten strojům nějak rozuměl. A v jakém je měl v pořádku. Byl to neuvěřitelný pracant a nesmírně pečlivý člověk. Jen díky němu ty stroje vydržely tolik let. Nakladač jsme měli asi 14 dní v provozu, oprava nás přišla na 2 tisíce korun, když v tom volal Pepík Seidel, vedoucí OSP Sedlčany, že by potřeboval kolem vojenských bytovek udělat výkop. S nakladačem jsme to měli za dva dny hotové. Za 3 neděle nato přišly peníze, 6 tisíc jsme za tu práci dostali. Během dvou dnů si na sebe nakladač 3x vydělal. Tak jsme si pomáhali získávat peníze, za které jsme pak kupříkladu pořídili asfaltové povrchy místních komunikací (do Lidkovic, Malkovic, na František a dál, skoro až do Včelákovy Lhoty, do Uhřic ) Když jsem z obce odcházel, vlastnili jsme traktor s valníkem, nakladač, Tatru (tu jsme pořizovali, když se stavěla benzínka), dvě nákladní auta (Praga a Liaz). A té práce co se nadělalo! Když by měl vyzdvihnout některé osobnosti, které se podle něj nejvíce na rozkvětu města podíleli, kdo by to byl? Samozřejmě, že František Kozák. Za jeho předsedování město nejvíce rozkvetlo. Měl dar, uměl jednat s lidmi, uměl je přesvědčit. Byl takový zarputilec, když si něco umanul, tak toho taky docílil. Byl to ten typ, co se nedá jen tak odbýt. A navíc spravedlivý. Víte, on to neměl vůbec lehký. Pocházel z bohaté selské rodiny, takže v té době byl dost zranitelný. Za vším si musel velice pevně stát. Přesto, než by někomu nespravedlivě ublížil, raději to vzal na sebe. To byl vzácný člověk. Co se týká obce, podle mě pro ni udělal zatím nejvíce. Pak musíme jmenovat velitele hasičů Jiřího Fáru. Velice obětavý člověk, výborný kamarád. Bohužel, zemřel na infarkt, když běžel k požáru. Velká škoda ho byla. Jan Peterka pokladník ze záložny a pokladník hasičů. Nikdy neřekl zbytečné slovo, ale když něco řekl, mělo to váhu. Již zmiňovaný Josef Seidel, co ten se z pozice své funkce napomáhal městu. A přitom on šéfoval podniku v Sedlčanech, které byly v té době okres Příbram a my spadali do okresu Benešov. Co se týkalo stavební stránky, byl neocenitelným pomocníkem a rádcem. Je však i pár těch, jejichž jméno ještě dnes, po tolika letech, vyslovuje s velkým sebezapřením. Pohled na Prčici 90. let minulého stol.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Přítomni: dle prezenční listiny všech 15 zastupitelů Připomínky

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, E. Kašáková, J. Bron, M. Vnouček, J. Dvořák, V. Kocourek. Host: M.

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19.

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19. Z á p i s z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013 konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin v Klubu Aero Odolena Voda Členů zastupitelstva přítomni: 9 pozdní příchod:

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 7. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 02. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 1 č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 6.12.2012 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 6.12.2012 19:10

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 25. března 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 25. března 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 25. března 2009 Starosta přivítal přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.p.drda, p.b.wolf, p.d.skanderová, p.l.ludvík, p.m.topinková,

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Obec Nedrahovice. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 18.03. 2015 v 20 hodin

Obec Nedrahovice. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 18.03. 2015 v 20 hodin Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 18.03. 2015 v 20 hodin Termín: středa 18.03.2015 od 20 hodin v hasičárně v Boru Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na březen 2015:

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice Zápis z Členské schůze OS MAS Krajina srdce ze dne 16. 5. 2008 v Hartvíkově za účasti veřejnosti Přítomní členové: Bc. Monika Břendová, Pavel

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více