Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011"

Transkript

1 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba cyklostezky Ploučnice. Likvidace statku je komplikovaná vlastnickými vztahy, kdy objekty na celém území statku jsou v majetku města, pozemky statku však nejsou jen vlastnictvím města, ale také soukromé fyzické osoby. Průběh žádosti a celá administrace dotace před přiznáním dotace byla zkomplikována nejen vlastnictvím pozemku, ale také termínem předložení dokladů potřebných pro přiznání dotace, který byl stanoven ministerstvem jako neměnný. Město nebylo schopné termín splnit a požádalo pana ministra o výjimku, o prodloužení tohoto termínu o 30 dní. Výjimka nám byla udělena, a tak dnes můžete na našich pozemcích ve statku pozorovat čilý likvidační ruch. Kromě nových stavebních parcel, které v oblasti vzniknou, bude výrazně zvelebena další část Stráže. II. a III. etapu likvidace statku bychom chtěli realizovat v roce 2012 a v roce Podmínkou pokračování likvidace je vyjádření se ministerstva k tomu, že město může likvidovat své objekty na pozemcích jiného vlastníka. ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 SLOVO STAROSTKY Velmi významnou stavbou, která se týká území Osečná, Hamr na Jezeře, našeho města a Novin pod Ralskem, je stavba Cyklostezky Ploučnice. Z částky 60 mil. Kč bude na území našeho města proinvestováno 30 mil. Kč. Stavba začíná na našem území. Některé činnosti souvisí s počasím, které nám dovoluje začít s přípravnými pracemi, jako je kácení, čištění pozemků, terénní úpravy atd. Do konce roku by se mělo profinancovat 7 mil. Kč. Projektová dokumentace a staveniště bylo předáno, proběhly již 2 kontrolní dny. Zázemí pro provádějící firmu muselo splňovat určité podmínky. Nejlépe požadavkům vyhovoval pozemek dnes používaný Institutem vzdělávání vězeňské služby jako parkoviště. Institut tak bude muset používat přilehlá parkoviště před halou a pod tenisovými kurty. Staveniště je dočasné, konec stavby se odhaduje na červenec Ve dnech 20. a proběhl v našem městě již 61. ročník Memoriálu Antonína Sochora. Samotných účastníků bojů za druhé světové války přijelo do Stráže pod Ralskem velmi málo, večerního slavnostního zahájení se zúčastnilo možná 25 přímých účastníků války. Dokončení na str. 2 Uvnitř najdete: Vítání občánků Přijímací řízení na SŠ Host: Michal Ptáček cena 6 Kč Domovní správa informuje Jistě jste již stačili zaznamenat, že i město Stráž pod Ralskem se po ukončení privatizace bytového fondu pustilo do finančně náročnějších oprav bytových domů, které zůstaly v majetku města. Koncem roku 2010 byla provedena výměna oken v bytech č. p v ulici Jižní. Výměnou oken se pokračovalo i začátkem roku 2011 v č. p v ulici Hornická. V obou případech se výměny dočkaly i vstupní dveře do domů a okna ve společných prostorách. V souvislosti s výměnou oken byla zároveň provedena oprava omítek a nátěr fasád obou bytových domů. Vzhledem k chybějícím či nefunkčním ventilům byla v domě č. p. 4 v ulici Máchova provedena montáž termostatických ventilů k topení, a to včetně hydraulického vyregulování topného rozvodu v domě. V měsíci listopadu bude provedena výměna oken v bytech a společných prostorách včetně výměny vstupních dveří v č. p. 367 v ulici Jižní. Výměna oken v bytových domech města je prováděna postupně, dle posouzení stávajícího stavu oken v jednotlivých domech. Plánuje se výměna oken i v dalších bytových domech, které ještě zbývají. Zároveň se plánují i další finančně náročnější opravy, které bude nutné provést. Veškeré větší investice jsou však závislé na finančních možnostech, které jsou však omezené. Mimo tyto větší opravy jsou samozřejmě běžně zajišťovány průběžné opravy ve společných prostorách či bytech, které se vyskytnou při běžné činnosti. Věříme, že doposud investované náklady povedou ke spokojenějšímu bydlení nájemníků. Oddělení správy majetku, Domovní správa

2 listopad 2011 Strážský ruch Obchodníci to už zkoušejí a na pultech je vidět vánoční zboží...čas vánoc je ještě přece jen daleko a počasí zatím přeje i akcím v přírodě. Na začátku měsíce se jel v okolí Stráže poslední cyklistický závod v sezóně - 50 kilometrový maraton pod názvem 50 cyklorájem Podralsko zavírání cyklostezek v Podralsku a jehož trasa vedla částečně i po budoucí cyklostezce Ploučnice ta se již začíná budovat právě v části na katastru Stráže a všichni už se těšíme na její dokončení. 18. října proběhlo v malém sále Domu horníků (DH) ve Stráži setkání Místních akčních skupin LAG Podralsko a MAS Turnovko. Na programu byla prezentace úspěšných projektů ze Stráže získaných od Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci programu obnova venkova. Představili se mimoškolní aktivity: MC Otevřeno dětem, občanské sdružení Lutra, klub Šešule a pionýrská skupina Výři. Připomínám jen, že ve městě máme z tohoto dotačního titulu zařízení malého sálu DH, bezbariérové nájezdy na některé chodníky, osvětlení na Zlaté stezce, opravenou Kapli sv. Jana Nepomuckého, podlahu ve velké tělocvičně, lanovou prolézačku, či sušící zařízení pro potřeby hasičů. Ve Stráži se už tradičně u příležitosti Memoriálu A. Sochora setkávají váleční veteráni 2. světové války po více jak 60 letech od konce války, ve stále menším počtu, si chtějí popovídat a pietním aktem u jeho pomníku vzdát holt jeho hrdinství a činům. Při této příležitosti také pravidelně ve škole probíhá branná soutěž všestrannosti děti a vyhlášení jejich výsledků je součástí závěru tohoto tradičního setkání. V průběhu měsíce října a listopadu nás čeká na úřadě i jedna velmi důležitá činnost začínáme opět pracovat na rozpočtu města pro rok Zatím to není o konkrétních číslech, ale diskuze se vede o prioritách, tedy čemu dát přednost. Zatím je nám jasné, že tou největší prioritou bude investice do Mateřské školky na její rekonstrukci a modernizaci. Závěrem bych chtěla poděkovat p. Stanislavu Kučírkovi za práci ve funkci velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů na vlastní žádost odstoupil z funkce velitele, ve které působil od roku Tyto řádky píšu v příjemném prostředí domova, kdy jsem se právě vrátila z procházky po našem městě, a vám čtenářům přeji, ať si užíváte posledních hezkých slunečných dnů a nezapomeňte jít se svými dětmi pouštět draka nebo vyřezávat halloweenské veselé dýně. Ing. Jitka Urbánková Stručný přehled hospodaření města za 3. čtvrtletí 2011 ROZPOČET ROZPOČET VÝSLEDEK RS RU SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ZA 1. POL PŘÍJMY ,00 Kč ,00 Kč ,94 Kč 78% 74% VÝDAJE ,00 Kč ,00 Kč ,21 Kč 68% 63% SALDO ,00 Kč ,00 Kč ,73 Kč strana 2 Michal Randula, vedoucí finančního odboru Slovo starostky... dokončení z titulní strany Naše město každoročně přispívá na Memoriál Antonína Sochora částkou 20 tis. Kč a ve škole probíhají na počest A. Sochora soutěžní disciplíny, jako je např. střelba ze vzduchovky, nebo běh a šplh. Setkání po roce bylo velmi přátelské. Někteří z bojovníků nepřijeli a někteří už nikdy nepřijedou. Ti, kteří ještě žijí, se dnes dožívají věku kolem 90 let. Druhý den bojovníci navštívili památník A. Sochora v bývalém vojenském prostoru a památník na našem náměstí. Na obou pietních místech zazněly projevy k uctění památky A. Sochora a byly položeny věnce. Dne proběhla na našem území exkurze zástupců Místních akčních skupin z okolí. Naše MAS LAG Podralsko propagovala své aktivity za období od svého vzniku. Kromě představení činnosti MAS byly názorně v terénu představeny účastníkům exkurze některé projekty, které byly prostřednictvím MAS ve Stráži realizovány. Stráž pod Ralskem je tím správným příkladem. Byla kladně hodnocena aktivita města a také aktivity jednotlivých sdružení. Velmi pozitivně byla účastníky exkurze hodnocena pomoc města při spolufinancování projektů některých sdružení, která svými projekty zhodnotila majetek města. Velmi kladně byla hodnocena činnost dětských organizací, které v případě našeho města již skoro 20 let pod vedením Ing. Tomáše Rychtaříka připravují nové a nové projekty, organizují další dětské aktivity a současně se bezplatně podílejí na provozu klubové činnosti v jednotlivých objektech. Oběd po dlouhé procházce po Stráži pro nás připravili zaměstnanci p. Želechovské v Uranu. Jako nový člen rady české strany Euroregionu Nisa (ERN) jsem se zúčastnila pravidelného jednání. Předmětem jednání byl celkový přehled o čerpaných finančních prostředcích na přeshraniční spolupráci a informace o připravované výši finančních prostředků na nové dotační období od roku Je potřeba velmi dobře promyslet potřeby regionu, stanovit oblasti čerpání dotací, bez kterých se jednotlivé obce neobejdou. A nejsou to jen investiční aktivity, obce potřebují dostatek finančních prostředků také na obnovu, rekonstrukce současného majetku obcí, který je ve velmi žalostném stavu. Z přeshraniční spolupráce město letos poprvé zkusilo požádat o dotaci na nákup hasičského vozu. Ochranný val před Stráži, který je černou stavbou zástupců majitelů RENOCAR-CNC s.r.o. je stále v řízení. Zástupci firmy požádali o dodatečné povolení stavby a na základě místního šetření, které proběhlo byl vznesen Vodoprávním úřadem požadavek na firmu RENOCAR-CNC s.r.o., vypracovat odborné posouzení provedených terénních úprav z hlediska použitého materiálu a technického řešení. Město se k dodatečnému povolení stavby samozřejmě vyjádří, stejně jako DIAMO, státní podnik Povodí Ohře, vlastníci garáží a příslušné orgány. Na konec mi dovolte trochu zapomenout na práci a popřát nám všem krásný podzim a ještě trochu pozdržet myšlenku, že Pane Bože za měsíc a půl budou Vánoce nebo Hurá, budou Vánoce. V obchodech se už zbláznili. Mějte se krásně, využijte každý slunečný den a za měsíc se zase těším, na setkání s Vartou. Bude už vánoční Vaše starostka

3 listopad 2011 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jste rodina s dětmi do 26 let věku a žijete na Českolipsku či Novoborsku? Nacházíte se dlouhodobě v obtížné životní situaci, kterou nedokážete sami bez pomoci překonat, z důvodu materiálních a ekonomických podmínek života či odlišného životního stylu, výchovy dětí nebo chybějícího rodinného zázemí? Potom Vám nabízíme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, abychom Vám umožnili žít normální rodinný život dle Vašich představ. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nabízí: - sociální poradenství a zprostředkování navazujících sociálních služeb - pomoc při prosazování práv a zájmů - pomoc při komunikaci s úřady - pomoc při řešení nevyhovující bytové situace - podporu při hledání zaměstnání - doprovázení k jednání na úřady, do školy či k lékaři - pracovně výchovnou činnost s dětmi - podpora při zvyšování sociálních kompetencí - pomoc při řešení krizových situací v rodině - psychologickou pomoc - právní pomoc Služba je poskytována bezplatně. Služba je poskytována ambulantní formou na kontaktních místech a terénní formou v přirozeném sociálním prostředí (př. v místě bydliště). Rodiče se mohou obrátit na terénní sociální pracovnici Mgr. Markétu Křivskou, Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s., pobočka Česká Lípa, tel: , mob: , Projekt IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , realizovaný podle rozhodnutí č. OPLZZ-ZS22-12/2009, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Nové občanské průkazy Od budou na základě žádosti občana vydávány nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem. Občanské průkazy budou menší, zhruba velikosti kreditní karty. Některé údaje z OP do budoucna zmizí, např. údaj o trvalém bydlišti a rodné číslo. Na občanovi bude, zda si nechá do nového OP zapsat údaj o svém stavu (ženatý, vdaná apod.). Další novinkou je, že při žádosti o nový OP již občan nebude vyplňovat žádost ani předkládat fotografii. Výměna platného občanského průkazu není povinná. Nový občanský průkaz již dostanou všichni, jimž končí platnost ke konci letošního roku. Požádat si o něj mohou ale i ti, kteří mají doklad stále platný. Při podávání žádosti o nový občanský průkaz je možné si vybrat typ OP s čipem nebo bez čipu. Pokud bude občan žádat o výměnu OP z důvodu ukončení platnosti stávajícího OP, bude výměna zdarma. Poplatek za předčasnou výměnu starého OP za legitimaci bez čipu bude 100 Kč, s čipem 500 Kč. Zde ale nastává velká změna. Žádost o nový OP může občan podat u kteréhokoli úřadu s rozšířenou působností končí služba našeho i ostatních matričních úřadů, kde bylo možné žádost o OP podat. Na matričních úřadech bude ale stále možné ohlásit ztrátu, krádež nebo poškození občanského průkazu. Jana Mužáková, matrika z radnice Vítání občánků Dne 12. listopadu 2011 od 9,30 hodin se v obřadní síni v budově Základní umělecké školy Stráž pod Ralskem uskuteční vítání nových občánků našeho města a to dětí, které se narodily v době od do a jsou ve Stráži pod Ralskem přihlášeny k trvalému pobytu. Tuto akci, která má v našem městě dlouholetou tradici, zajišťují členky sboru pro občanské záležitosti. Děti do života přivítají představitelky města, budou zapsány do pamětní knihy a zároveň jim budou předány malé dárky. Sbor pro občanské záležitosti srdečně zve na vítání občánků nejen pozvané děti a jejich rodiče, ale i další příbuzné. Marie Stützová Zasílání příspěvků do Varty Příspěvky do zpravodaje Varta se přijímají v elektronické podobě (mailem, na přenosném médiu), zpracované v textovém editoru bez formátování, případně psané na psacím stroji nebo čitelně psané ručně. Pod každým článkem by měl být uvedený autor. Příspěvky posílejte na mailovou adresu nebo je předejte osobně na podatelně MěÚ. Fotografie můžete dodat v elektronické i v tištěné podobě. Fotografie dodané elektronicky však nevkládejte do textového souboru, ale jako samostatnou přílohu. Rozlišení fotografií by mělo být co nejvyšší nejlépe originální datový soubor. Veškeré příspěvky je nutné zaslat do uzávěrky vydání. STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST listopad 2011 ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky od hodin sobota MUDr. Květoslava Boháčová Purkyňova 1 849, Česká Lípa tel MUDr. Ivana Hanzáková Bendlova 2236, Česká Lípa tel sobota MUDr. Vladimír Henčl Smetanova 372, Nový Bor tel MUDr. Irena Rohlíčková Čs. Armády 1 566, Česká Lípa tel neděle neděle sobota MUDr. Jiří Kraus Malá 1167/22, Česká Lípa tel MUDr. Jana Vejvodová Prokopa Holého 1 49, Č. Lípa tel MUDr. Přemysl Černý Osvobození 446, Kam. Šenov tel sobota MUDr. Marcela Klementová Nové Město 277, Dubá tel MUDr. Martin Bartoň Dlouhá 99, Jablonné v Podj. tel Dne uplynulo již 8 let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Viktor Staněk ze Stráže pod Ralskem. Za všechny, kteří na něho stále vzpomínají, manželka a děti. neděle čtvrtek neděle strana 3

4 listopad 2011 Věznice Stráž pod Ralskem Věznice Stráž pod Ralskem byla založena v roce 1973 v budovách bývalé ubytovny pro dělníky Uranových dolů. Postupem doby se pak stala nedílnou součástí města Stráž pod Ralskem. Původní obavy obyvatel z bezprostřední blízkosti tohoto zařízení časem opadly. Lidé si prostě zvykli a navíc spousta z nich našla ve věznici práci. To se projevilo zejména počátkem devadesátých let, kdy docházelo k postupnému snižování těžby uranu. Díky moderní bytové zástavbě a dobré infrastruktuře města Stráž pod Ralskem se nemalý počet nových zaměstnanců věznice ve městě usadil natrvalo. Od svého založení se věznice postupně rozrůstala a navyšovala se její kapacita až do dnešních 783 míst pro odsouzené. Jelikož se věznici nevyhnul současný trend navyšování počtu osob ve výkonu trestu odnětí svobody, je v současné době ve věznici umístěno více než 900 odsouzených. Přestože je věznice profilována jako věznice s ostrahou, jsou zde umístěni odsouzení zařazení do výkonu trestu s ostrahou i s dozorem. Věznice se při práci s odsouzenými může pochlubit již tradičně vysokou zaměstnaností. Věznici každý den opouští více než dvě stovky odsouzených, kteří pracují u zaměstnavatelů po celém regionu. Odsouzení vykonávají pomocné práce ve sklárnách, na linkách při montáži světel, v potravinářském průmyslu a pomáhají při nejrůznějších pracích v lese a na pilách. Celkově jsou odsouzení hodnoceni jako velmi dobří pracovníci. Je ovšem samozřejmé, že není možné dát každému odsouzenému takovou důvěru a umožnit mu práci mimo věznici. Každý odsouzený, který je vybrán pro práci mimo areál věznice, prochází pečlivým výběrem. Takový odsouzený je bedlivě sledován a důkladně hodnocen a následně předstupuje před komisi, která v případě příznivých skutečností vydá doporučující stanovisko. Práci s odsouzenými není pochopitelně možné omezit pouze na pracovní aktivity. Pro každého odsouzeného je vytvořen tzv. program zacházení, který zjednodušeně řečeno - stanoví, jak se bude k odsouzenému po dobu výkonu trestu přistupovat a na jaké oblasti se bude při práci s odsouzeným klást nejvyšší důraz. Tradičně se programy zacházení zaměřují na aktivity vzdělávací, pracovní a volnočasové. Záměrem je nutnost zachovat, popřípadě vytvořit u odsouzených pracovní návyky a naučit je smysluplně využívat volný čas. Cílem pak je, aby odsouzení získali kritický pohled na páchání trestné činnosti a přestali být pro společnost nebezpeční. Velmi důležitou oblastí práce s odsouzenými je jejich působení mimo samotný areál věznice. Tyto aktivity se nazývají extramurální. Cílem této práce je umožnit odsouzeným kontakt se světem mimo věznici, a napomáhat tak ke zdárnému začlenění odsouzených do běžného života po ukončení výkonu trestu odnětí svobody. Mimo udržování kontaktu s rodinou odsouzeného se pak jedná o hromadné akce pořádané pracovníky věznice. Odsouzení jsou tak zapojováni do dobrovolných a prospěšných akcí. Jednou z mnoha extramurálních aktivit je od dubna 2003 působící fotbalové mužstvo odsouzených PRISON. Mužstvo se pravidelně účastní fotbalových utkání neregistrovaných hráčů, přičemž sklízí dobré výsledky. Členství v mužstvu je vždy podmíněno vzorným chováním a pracovním strana 4 zařazením. Tradicí se stal výstup odsouzených na kopec Ralsko. Výstupu se účastní pečlivě vybraní vězni v doprovodu pracovníků Oddělení výkonu trestu a vězeňského kaplana. Hlavním motivem celé akce je bohoslužba s modlitbou, kterou vykoná už zmíněný vězeňský kaplan. Důležitým je však také ekologický záběr akce. Odsouzení totiž při cestě na vrchol kopce uklidí v celém okolí odpadky. Velice významnou a užitečnou extramurální aktivitou je pomoc odsouzených okolním městům a obcím. Odsouzení pomáhají s úklidem, nebo odstraňováním škod. Příkladem je každoroční údržba okolí zámku Lemberk, úklid sněhu a ledu v ulicích měst a hlavně pak pomoc při odstraňování ničivých následků při opakujících se záplavách (obce Chrastava, Zákupy, Pertoltice). Je důležité zmínit, že těchto aktivit se odsouzení zúčastňují dobrovolně a sami se do nich hlásí bez nároku na mzdu. Společným pozitivním prvkem uvedených příkladů je skutečnost, že při realizaci těchto akcí nedošlo k žádným mimořádným událostem a pomoc odsouzených byla vždy kladně hodnocena. Velmi stručně nastíněná práce s odsouzenými představuje náročnou a odpovědnou práci všech zaměstnanců věznice. I přesto se však naši zaměstnanci zapojují také do mnoha aktivit, mimo své pracovní povinnosti. Příkladem toho mohou být příslušníci Vězeňské a justiční stráže, kteří pravidelně pořádají akce prozákladní, ale i mateřské školy okolních obcí, kde prezentují výcvik služebních psů a dalších činností. Ukázky dovednosti psích svěřenců se setkávají u malých diváků s velkým úspěchem. Součástí připraveného programu bývají zajímavé přednášky a besedy. Zaměstnanci se věnují i dalším prospěšným činnostem pro společnost, jako je například dárcovství krve. Při pohledu na práci zaměstnanců VS ČR i na celkové působení věznice je vhodné si uvědomit, že výkon trestu odnětí svobody rozhodně není rekreací pro odsouzené, jak je veřejnosti často lživě podsouváno sdělovacími prostředky. Tytam jsou časy pseudohumánního přístupu k vězňům z počátku devadesátých let minulého století. Příslušníci a zaměstnanci VS ČR vykonávají službu v nesmírně nevlídném pracovním prostředí a jejich povinnost zajistit naplňování účelu výkonu trestu vyžaduje od každého z nich vysoce profesionální přístup. Dokladem toho jsou dojmy a někdy i rozčarování návštěvníků věznice, mezi nimiž byli letos také někteří zastupitelé naší obce. Zaměstnanci věznice musí při zabezpečování výkonu trestu odnětí svobody přistupovat k odsouzeným diferencovaně, důsledně, vždy tak, aby byl naplňován účel výkonu trestu, zejména aby bylo dosaženo vyváženého působení jeho odplatné, odstrašující, ochranné (vůči společnosti) i regulativní (snaha o minimalizaci možnosti recidivy) funkce. K vytváření pozitivního obrazu Věznice Stráž pod Ralskem v regionu se snažíme přispět především svou každodenní činností, kvalitní personální politikou i snahou o dobrou spolupráci s místním městským úřadem, okolními obcemi a dalšími institucemi. Věra Ješetová, tisková mluvčí Věznice Stráž pod Ralskem

5 listopad z návštěvní knihy internetových stránek města Autobusy do Trimca II Jméno: Karel Dobrý den, nešlo by zajistit aby autobusy do Trimca jezdily zadem jako kamióny? Stejně tu staví pro strážské jen jeden a ostatní jen projíždějí. Myslím si,že je škoda aby nám ničily silnici ještě víc než je. Stále ještě věřím, že vám na městě také záleží a uděláte vše proto aby nám silnici neničili. Děkuji. Vedoucí odboru správy majetku Provozovatel autobusové dopravy pro zaměstnance společnosti TRIMCO Stráž pod Ralskem - firma MIRO bus s.r.o. obnovovala na Krajském úřadu v Liberci, odboru dopravy své licence. Město Stráž pod Ralskem využilo své zákonné možnosti a v rámci tohoto licenčního řízení vyjádřilo souhlas s vedením pouze jedné linky přes centrum města, s ostatními linkami nesouhlasilo a požadovalo změnu trasy přes Průmyslovou zónu II do zastávky Stráž pod Ralskem, Johnson Controls. Ještě před vlastním vydáním nesouhlasného stanoviska jednalo vedení města s kompetentními zástupci Johnson Controls Automobilové součástky k.s. o omezení počtu linek vedených městem a očekávalo, že bude určena optimálně jedna linka, maximálně dvě linky, které budou vedeny přes centrum města a budou sloužit občanům Stráže pod Ralskem. Bohužel, ke shodě nedošlo (viz. stanovisko) a Johnson Controls Automobilové součástky k.s. jako objednavatel autobusové dopravy pro své zaměstnance trval na zachování průjezdu centrem města pro všechny linky. Město i přes tuto nedohodu vydalo souhlas pouze s jednou linkou. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, který je věcně a místně příslušným dopravním úřadem, situaci posoudil a nesouhlasu Města Stráž pod Ralskem nevyhověl (není povinen) a vydal licence dle požadavku společnosti MIRO bus s.r.o. tak, jak požadoval i Johnson Controls Automobilové součástky k.s jako objednavatel dopravy. Ing. Eva Kočová, tajemnice MěÚ Stráž p/r Stanovisko Johnson Controls Automobilové součástky k.s.: "V současné době je technicky nereálné splnit Váš požadavek na projíždění pouze dvou autobusů přes Stráž a zároveň zajistit bezplatnou dopravu obyvatelů Stráže do zaměstnání. Kapacita autobusů je v současné době naplněnana100%.vzhledemktomu,žekaždýměsíc dochází ke změnám v obsazenosti jednotlivých autobusů ( vliv fluktuace), obyvatele Stráže odváží vždy autobusy, které mají v daném okamžiku volnou kapacitu. Vzhledem k tomu, že naše doprava nahrazuje městskou dopravu a počet zam. ze Stráže pod Ralskem je v současné době 158, prosíme o schválení licence pro všechny autobusy. V opačné případě nebudeme moci zajistit pro všechny zaměstnace ze Stráže pod Ralskem bezplatnou dopravu do zaměstnání. Děkujeme za pochopení vzhledem ke spokojenosti jak obyvatelů Stráže tak zaměstnaců JC." Pobočka ADRA Česká Lípa Humanitární organizace ADRA je celosvětová organizace, která má sídlo v USA a pobočky ve 125 zemích světa. Pobočka v ČR byla založena v Praze v roce 1992 nejprve jako nadace, která pořádá finanční sbírky a uděluje ve spolupráci s TV Nova cenu Michala Velíška za občanskou statečnost. V roce 1994 bylo založeno občanské sdružení ADRA, které realizuje krátkodobé humanitární projekty a dlouhodobé rozvojové projekty v zahraničí v oblasti školství, zdravotnictví a zemědělství a v ČR má 11 poboček, které se zaměřují na vzdělávací rozvojové projekty pro základní a střední školy, na dobrovolnickou činnost, psychosociální a finanční poradenství, azylové domy a krizové týmy pro zásah v případě mimořádných situací a krizových stavů. ADRA působí na Českolipsku od roku V roce 2009 byla založena její pobočka v České Lípě, která sídlí v ul. Čs.armády V současné době má pobočka 8 zaměstnanců a 3 hlavní bezplatné činnosti: a) Informační centrum pro rodiny ve finanční tísni Každé pondělí a středu od 10. do 16. hod. b) Dobrovolnické centrum Centrum od začátku roku 2011 zapojilo 40 dobrovolníků ve 12 sociálních a zdravotnických organizacích na Českolipsku (Č. Lípa, N. Bor, Sloup, Doksy, Mimoň). Každý čtvrtek od 9 do hod. Dobrovolníky mohou stát všichni od 15 let do aktivního seniorského věku, kteří by měli zájem působit jako společníci v sociálních a zdravotních zařízeních nebo jako dobrovolníci v Terénním krizovém týmu, který se v současné době buduje a kteří splní vstupní podmínky. Mladí lidé od 18. do 30. let se mohou zapojit do Evropské dobrovolné služby, kde mohou vycestovat jako dobrovolníci prakticky do všech zemí Evropy na dobu od 2 do 12 měsíců. c) Jazykové kurzy českého jazyka, právní a sociální poradenství pro cizince v Č.Lípě a ve Stráži p/r Základní kurz českého jazyka v Č.Lípě každou neděli od 15 do hod. Základní kurz českého jazyka ve Stráži p.r. každou neděli od do hod. Právní poradenství v Č. Lípě v úterý od 15 do 18 hod. Sociální poradenství v Č. Lípě ve čtvrtek od do hod. (od listopadu) Zájemci o dobrovolnictví se mohou hlásit u Vedoucí dobrovolnického centra paní Lucie Honzíkové Kotlánové na tel nebo na popřípadě se mohou hlásit přímo na pobočce ADRA v ul Čs. armády 1578 v pondělí, středu a ve čtvrtek. Výsledky činnosti městské policie za měsíc září Přijatá oznámení od občanů 14 Oznámení o dopravním přestupku odeslaná na Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy 1 Oznámení o přestupku postoupená na MěÚ ve Stráži p/r, ke KPP 4 Libovolné úřední záznamy o událostech 15 Uložených blokových pokut 18 v hodnotě Kč BP byly uloženy za přestupky: proti majetku, proti veřejnému pořádku zábor veřejného prostranství, nedodržování OZV města požívání alkoholu na veřejném prostranství, znečišťování veřejného prostranství, odkládání odpadu mimo vyhrazená místa (zakládání skládky) a za přestupky v dopravě Výjezdy na volně pobíhající psy 4psibylipřevezenidoútulkuproopuštěná zvířata v Dobranově, u jednoho byl jeho majitel nalezen Domluvy za přestupky 11 Zjištěné a vyřešené vraky vozidel 2, z nichž jeden byl odstraněn Technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla Botičky 6 Mimo tuto činnost vyjížděly hlídky Městské policie také na neshody a rvačky v restauračních zařízeních, na opilce, povalující se na různých prostranstvích našeho města, dále na zahoření malého rozsahu nebo na narušování občanského soužití ve večerních a nočních hodinách. Městská policie také asistovala při provádění zákroků a úkonů Policii ČR a spolupracovala se soudními vykonavatelkami při vyklízení bytů v majetku města. Jelikož nám začala škola, pohybují se hlídky městské policie v rámci ranních služeb v blízkosti školy, aby zamezila drobným přestupkům dětí a zajistila jejich bezpečný příchod do školy. Zpracovala: Bc.Klára Havelková strana 5

6 inzerce listopad 2011 strana 6

7 listopad 2011 z radnice Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 5. října 2011 Přítomni: dle pres. listiny 6 Omluven: Mgr. Bořivoj Malát Ověřovatelé zápisu: Ing. Eduard Horčík, Ing. Jiří Mužák, Ph.D. R/351 /201 1 Rozpočtové opatření č. 2/2011 vč. navýšení provozní dotace PANDA SPORT, příspěvková organizace. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit příspěvkové organizaci PANDA SPORT rozpočtové opatření č. 2/2011 vč. navýšení provozní dotace o Kč v předloženém znění takto: NÁKLADYse navyšují o: ,95 Kč VÝNOSY se navyšují o: ,13 Kč HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK se snižuje o: ,82 Kč R/363/201 1 Přidělení uvolněného bytu. Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 3+1, č. bytu 34 v ulici Jižní č. p. 367 do kategorie B, případně do kategorie C. R/364/201 1 Žádost K. M. o zařazení parcely č. 1368/4 v k. ú. Stráž pod Ralskem do územního plánu, jako stavební určené pro výstavbu rodinných domů. Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města pořízení změny územního plánu na základě návrhu vlastníka pozemku p. č. 1368/4 v k. ú. Stráž pod Ralskem. R/352/2011 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavby přípojek na kanalizaci a vodovod na pozemcích p. č. 1749/3 a 2173 v katastrálním území Stráž pod Ralskem pro nově navrženou novostavbu rodinného domu, stavebníci panj.p.apaníj.s.radaměstanerozhodla. R/353/2011 Odsouhlasení pronájmu ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem 1) RMě projednala žádost Základní školy a mateřské školy Stráž p. R. a souhlasí s pronájmem nebytových prostor na školní rok 2011/2012 pro paní Hanu Rigovou za účelem cvičení JÓGY. Částka za pronájem je stanovena na 100 Kč/hod. 2) RMě projednala žádost Základní školy a mateřské školy Stráž p. R. a souhlasí s pronájmem nebytových prostor na školní rok 2011/2012 pro paní Ivetu Brázdovou za účelem cvičení ZUMBY. Částka za pronájem je stanovena na 100 Kč/hod. R/354/201 1 Předání vodovodního řadu v Rusku Severočeské vodárenské společnosti, a. s. Teplice. RMě doporučuje ZMě schválit předání stavby Vodovodního řadu na pozemcích p. č. 2135/5, 2133/2, 2073/5, 2073/3 a 2135/61 v kat. území Stráž p. R. Severočeské vodárenské společnosti, a. s., Teplice. R/355/201 1 Žádost M. V. o souhlas s umístěním a provedením zahrádkářské chaty v zahrádkářské kolonii Mimoňská ulice, Stráž p. R na pozemku p. č. 1639/3 v kat. území Stráž p. R. a o uzavření smlouvy o podmínkách umístění a provedení předmětné zahrádkářské chaty. Rada města souhlasí s umístěním a provedením zahrádkářské chaty na části pozemku p. č. 1639/3 a souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení předmětné zahradní chaty na části pozemku p. č. 1639/3 vše v k. ú. Stráž pod Ralskem, zahrádce označené č. 85. R/356/201 1 ŽádostM.B.,P.H.,M.G.,P.S.,J.H.aL.P.oodvodněníkanalizacevulici Luční, Stráž p. R. Rada města souhlasí s provedením odvodňovacího příkopu na pozemcích p. č. 1254/8 a 1254/10 v k. ú. Stráž p. R. zaústěného do obtokového kanálunapozemkup.č.1913/2vk.ú.strážp.r.nanákladystavebníků. R/357/201 1 Žádost pana M. T. o souhlas s umístěním kabelového vedení v chovatelské kolonii Stráž pod Ralskem na pozemku p. č. 22/1 v kat. území Stráž pod Ralskem a uzavření smlouvy o podmínkách umístění a provedení kabelového vedení na pozemku p. č. 22/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Rada města souhlasí s umístěním a provedením kabelové přípojky NN na pozemku p. č. 22/1 pro rekreační objekt č. ev.695nast.p.č.1356asouhlasísuzavřenímsmlouvyopodmínkáchumístění a provedení předmětné kabelové přípojky pozemku p. č. 22/1 vše v k. ú. Stráž pod Ralskem pro objekt č. ev. 695 na st. p. č R/358/201 1 Získání pozemků od Pozemkového fondu ČR. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit podání žádosti k Pozemkovému fondu ČR o převod p. p. č. 728/26 trvalý travní porost o výměře 816 m2, p. p. č. 728/27 trvalý travní porost o výměře 28m2 a p.p.č.728/28 trvalýtravníporostovýměře 862 m2 umístěných v k. ú. Stráž pod Ralskem. R/359/201 1 Záměr prodeje pozemků pro výstavbu a provoz komfortního areálu bydlení pro seniory. Rada města nerozhodla. R/360/201 1 Žádost L. K. a F. K. o souhlas s umístěním a provedením zahrádkářské chaty v zahrádkářské kolonii Mimoňská ulice, Stráž pod Ralskem na pozemku p. č. 257/1 v kat. území Stráž pod Ralskem. Rada města souhlasí s umístěním a provedením zahrádkářské chaty na části pozemku p. č. 257/1 a souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení předmětné zahradní chaty na části pozemku p. č. 257/1 vše v k. ú. Stráž pod Ralskem, zahrádce označené č. 59. R/361 /201 1 Žádost o souhlas s přijetím příspěvku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem. Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem přijetí příspěvku z Nadačního fondu Romana Šebrleho ve výši Kč, jako podporu při šíření osvěty a podporu sportu mezi mládeží. R/362/2011 Žádost o finanční příspěvek. Rada města schvaluje poskytnutí účelového finančního příspěvku občanskému sdružení MC OTEVŘENO DĚTEM na jeho provoz a činnost v roce 2011 v částce Kč. R/365/201 1 Žádost o splátkový kalendář P. Ď. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši 4 398,- Kč, s minimální měsíční splátkou ve výši 1 000,- Kč k předpisu běžného nájemného, s podmínkou úhrady poplatku z prodlení ve výši 126,- Kč a s podmínkou úhrady místních poplatků. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do R/366/2011 Žádost o splátkový kalendář M. L. Rada města žádost zamítá. R/367/201 1 Žádost o splátkový kalendář J. M. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši 3 187,- Kč, s minimální měsíční splátkou ve výši 400,- Kč k předpisu běžného nájemného, s podmínkou úhrady poplatku z prodlení ve výši 704,- Kč, s podmínkou úhrady místního poplatku. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do R/368/201 1 Žádost o prominutí poplatku z prodlení P. V. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 50% aktuálního zůstatku poplatku z prodlení ke dni zaplacení základního dluhu. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li zbylých 50% poplatku z prodlení uhrazeno do R/369/201 1 Žádost o prominutí poplatku z prodlení L. V. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 50% aktuálního zůstatku poplatku z prodlení ke dni zaplacení základního dluhu. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li zbylých 50% poplatku z prodlení uhrazeno do R/370/201 1 Žádost o splátkový kalendář B. M. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na nedoplatek z ročního vyúčtování ve výši 9 964,- Kč, s minimální měsíční splátkou ve výši 200,- Kč k předpisu běžného nájemného, s maximální dobou splatnosti 1 rok od podpisu splátkového kalendáře. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. R/371 /201 1 Žádost o pronájem části nebytových prostor v č. p RMě souhlasí s pronájmem části nebytových prostor v č. p. 164 ve Stráži p. R., místnost č. 232, za účelem pokračování podnikatelské činnosti - provozovna oční optiky pro optixervis, s. r. o., se sídlem Praha 4, Kaplická 856/49 za standardních podmínek. R/372/2011 Přijetí dotace na akci Demolice objektů a zpevněných ploch bývalého statku VLS ve Stráži p. R. I. etapa. RMě doporučuje ZMě přijmout dotaci na akci: Demolice objektů a zpevněných ploch bývalého statku VLS ve Stráži p. R. I. etapa. R/373/201 1 Jmenování a odměňování jednatelů společnosti s ručením omezeným Energetické centrumstrážs.r.o. 1. Rada města souhlasí s vysláním pana Zdeňka Novotného do funkce statutárního orgánu právnické osoby jednatele společnosti s ručením omezeným Energetické centrum Stráž s. r. o. 2. Rada města v působnosti valné hromady jediného společníka společnosti s ručením omezeným Energetické centrum Stráž s.r.o. jmenuje jednatelem společnosti s ručením omezeným Energetické centrum Stráž s. r. o. pana Zdeňka Novotného a nestanovuje mu žádnou odměnu. 3. Rada města v působnosti valné hromady jediného společníka společnosti s ručením omezeným Energetické centrum Stráž s. r. o. jmenuje jednatelem společnosti s ručením omezeným Energetické centrum Stráž s. r. o. pana Ladislava Vlka a stanovuje mu odměnu dle návrhu. R/374/201 1 Schválení přeměny společnosti Energetické centrum Stráž, a. s., na společnost s ručením omezeným. Rada města projednala přeměnu společnosti Energetické centrum Stráž, a. s., na společnost s ručením omezeným takto: 1) Rada města schvaluje změnu právní formy společnosti Energetické centrum Stráž, a. s., z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným. 2) Rada města schvaluje projekt přeměny vypracovaný ke dni vč. jeho doplnění o jednatele společnosti s ručením omezeným, kterými jsou pan LadislavVlkapanZdeněkNovotný. 3) Rada města schvaluje mezitímní účetní závěrku zpracovanou ke dni vč. jejího auditorského ověření. 4) Rada města schvaluje snížení základního kapitálu společnosti Energetické strana 7

8 z radnice listopad 2011 centrum Stráž, a. s., z částky ,- Kč na částku ,- Kč pro společnost s ručením omezeným. 5) Rada města pověřuje Bc. Věru Reslovou, starostku města Stráž p. R., k sepsání notářského zápisu o schválení přeměny společnosti Energetické centrum Stráž, a. s., u Mgr. Dagmar Pasevové, notářky se sídlem v Liberci dne R/375/201 1 Výplata odměny řediteli akciové společnosti Energetické centrum Stráž. RMě stanovuje panu Ladislavu Vlkovi, řediteli EC Stráž p. R., a. s., odměnu dle návrhu. R/376/201 1 Souhlas s výpovědí z nájmu bytu Johnson Controls. Rada města schvaluje výpověď z nájmu bytu 367/46 firmě Johnson Controls dle 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku z důvodu nezaplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu. R/377/201 1 Souhlas s výpovědí z nájmu bytu E. V. Rada města schvaluje výpověď z nájmu bytu paní E. V. dle 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku z důvodu nezaplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu. R/378/201 1 Dopravní řešení přechodu pro pěší v Jižní ulici, Stráž pod Ralskem. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci Dopravní řešení přechodu pro pěší v Jižní ulici, Stráž pod Ralskem s firmou Tobiška Petr VF SITE, Bukovany 14, Nový Bor. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy s tímto uchazečem, Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy s dalším uchazečem v pořadí dle Protokolu hodnocení nabídek. R/379/201 1 Žádost o povolení malého světelného ohňostroje. Rada města Stráž pod Ralskem souhlasí s povolením malého světelného ohňostroje v prostoru fotbalového hřiště ve Stráži pod Ralskem dne INFORMACE: - Oznámení o nerealizování akce s názvem Sportovní den pro děti, na kterou byla schválena dotace z Grantového fondu města ve výši 2.000,- Kč. Bc. Věra Reslová, starostka Ing. Jitka Urbánková, místostarostka města Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 19. října 2011 Přítomni: dle presenční listiny 5 Omluveni: Mgr. Bořivoj Malát, Mgr. Simon Michailidis Ověřovatelé zápisu: Bc. Brigita Suchardová, Ing. Eduard Horčík R/380/201 1 Žádost o povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ a MŠ Stráž p. R. RMě Stráže p. R. souhlasí s povolením výjimky z počtu žáků ZŠ a MŠ Stráž p. R., navýšení o jednoho žáka ve třídě 4. A a 9. A. Zvýšení počtu žáků nebude mít vliv na kvalitu výchovně vzdělávací práce třídy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. R/381 /201 1 Komunitní plán Města Stráž p. R. a obcí Dubnice a Hamr n. J. RMě schvaluje předložený Komunitní plán Města Stráž p. R. a obcí Dubnice a Hamr n. J. R/382/2011 Záměr prodeje p. p. č a částí p. p. č. 2178, 2179 a 1749/7 v k. ú. Stráž p. R. RMě doporučuje ZMě zveřejnit záměr prodeje p. p. č o výměře 1245 m2 ostatní plocha, jiná plocha, části p. p. č ostatní plocha, jiná plocha, části p. p. č ostatní plocha, jiná plocha a části p. p. č. 1749/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Stráž p. R. o celkové výměře cca m2. R/383/2011 Rozpočtové opatření č. 2/2011 vč. navýšení provozní dotace Základní škola a mateřská škola, Stráž p. R., příspěvková organizace. Rada města nerozhodla. R/384/201 1 Navýšení platu ředitele příspěvkové organizace PANDA SPORT. Rada města schvaluje s účinností od 1. listopadu 2011 měsíční plat Michala Ptáčka ředitele příspěvkové organizace PANDA SPORT dle předloženého návrhu. R/385/201 1 Odměna řediteli příspěvkové organizace PANDA SPORT. RMě souhlasí s vyplacením odměny řediteli p. o. PANDA SPORT dle předloženého návrhu. R/386/201 1 Přidělení uvolněného bytu. Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 1+1, č. bytu 3 v ulici Jižní č. p. 268 do kategorie B. R/387/201 1 Změna Zásad stanovení náhrad za omezení užívání nemovitostí v majetku města Stráž pod Ralskem (věcná břemena). RMě souhlasí se změnou Zásad stanovení náhrad za omezení užívání nemovitostí v majetku města Stráž p. R. (věcná břemena) spočívající v rozšíření okruhu staveb a investorů, pro které se věcné břemeno zřizuje bezúplatně provedenou v článku I. Věcné břemeno. Článek I. Věcné břemeno se doplňuje o písm. b), které zní: na doplňkové stavby (přípojky na inženýrské sítě, sjezdy z místních komunikací apod.) pro rodinné domy stavby pro trvalé bydlení, jejichž investory jsou fyzické osoby. R/388/201 1 Prodej movitého majetku mobilní telefony. Rada města souhlasí s prodejem movitého majetku mobilní telefony 1. model Nokia 5300 (bez nabíječky) paní A. K. bytem Stráž pod Ralskem, Energetiků 333, za nabídnutou cenu 190,- Kč vč. DPH 2. model Nokia 5300 paní A. K. bytem Stráž p. R., za nabídnutou cenu 250 Kč 5. model Nokia 6303 paní-panu R. T. bytem Stráž p. R., za nabídnutou cenu 550 Kč 6.modelNokiaE65paníA.K.bytembytemStrážp. R.,zanabídnutoucenu350Kč R/389/201 1 Plnění rozpočtu města za 3. čtvrtletí RMě doporučuje Změ vzít na vědomí plnění rozpočtu hlavní činnosti města za 3. čtvrtletí 2011 v předloženém znění takto: PŘÍJMY jsou ve výši: ,94 Kč VÝDAJE jsou ve výši: ,21 Kč FINANCOVÁNÍ je ve výši: (-) ,73 Kč Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vzít na vědomí plnění rozpočtu hospodářské činnosti města za 3. čtvrtletí 2011 v předloženém znění takto: VÝNOSY jsou ve výši: ,89 Kč NÁKLADY jsou ve výši: ,23 Kč HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK je ve výši: ,66 Kč strana 8 R/390/201 1 Rozpočtové opatření č. 4/2011. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 4/2011 v předloženém znění takto: PŘÍJMY se navyšují o: ,20 Kč VÝDAJE se navyšují o: ,20 Kč FINANCOVÁNÍ se zvyšuje o: ,00 Kč R/391 /201 1 Žádost o splátkový kalendář Š. B. RMě žádosti vyhovuje a povoluje spl. kalendářnazákladnívevýši10083kč,sminimálníměsíčnísplátkouvevýši1000kč k předpisu běžného nájemného, s podmínkou úhrady poplatku z prodlení ke dni uzavření spl. kalendáře. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li spl. kal. uzavřen do R/392/2011 Žádost o snížení srážky ze mzdy S. K. RMě doporučuje ZMě žádost zamítnout. R/393/201 1 Žádost o splátkový kalendář B. G. RMě žádosti vyhovuje a povoluje spl. kalendář na základní ve výši Kč, s min. měsíční splátkou ve výši 500 Kč k předpisu běžného nájemného, s podmínkou úhrady poplatku z prodlení ke dni uzavření spl. kalendáře. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li spl. kalendář uzavřen do R/394/201 1 Výběrové řízení: Úprava hlavního vstupu objektu čp. 290, Dům s pečovatelskou službou, Stráž p. R.. Rada města ruší výběrové řízení na Úprava hlavního vstupu objektu č. p. 290, Dům s pečovatelskou službou, Stráž p. R.. R/395/201 1 Zřízení věcného břemene na stavby přípojek na kanalizaci a vodovod na pozemcích. p. č. 1749/3 a 2173 v katastrálním území Stráž p. R. pro nově navrženou novostavbu rodinného domu, stavebníci pan J. P. a paní J. S. RMě souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavby kanalizační a vodovodní přípojky na pozemcích p. č a 1749/3 v k. ú. Stráž p. R. pro nově navržený rodinný dům na st. p. č. 100 a p. č. 321 v k. ú. Stráž p. R. R/396/201 1 Jmenování členů školské rady za zřizovatele. RMějmenuječlenemŠkolskérady za zřizovatele s účinností od na období 3 let pana Zdeňka Rokoského. R/397/201 1 Žádost o splátkový kalendář T. J. Rada města doporučuje ZMě žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na základní dluh ve výši ,- Kč, s minimální měsíční splátkou ve výši 3 500,- Kč, s maximální dobou splatnosti 1 rok od podpisu splátkového kalendáře, s podmínkou úhrady poplatku z prodlení ke dni uzavření splátkového kalendáře, s podmínkou úhrady nedoplatku na místním poplatku. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. R/398/201 1 Žádost o splátkový kalendář E. V. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši Kč, s minimální měsíční splátkou ve výši Kč, s maximální dobou splatnosti 1 rok od podpisu splátkového kalendáře, s podmínkou úhrady poplatku z prodlení ke dni uzavření splátkového kalendáře, s podmínkou úhrady nedoplatku na místním poplatku. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do R/399/2011 Žádost o prominutí poplatku z prodlení L. E. RMě žádosti vyhovuje a promíjí poplatek z prodlení ve výši 50% aktuálního zůstatku ke dni zaplacení základního dluhu. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li zbylých 50% poplatku z prodlení uhrazeno do Bc. Věra Reslová, starostka města Ing. Jitka Urbánková, místostarostka

9 listopad 2011 AFS Mezikulturní programy, o.s. Jana Masaryka Praha2 (+420) Tereza Bernasová. Z české kotliny se vydala studovat na jih afrického kontinentu Přístavní Kapské město se stalo na rok domovem české studentce gymnázia. Jihoafrická republika není pro studijní pobyty příliš vyhledávaná. Tereze Bernasové učarovala. I přes to, že jí doma od cesty zrazovali, rozhodla se, že na rok odjede tisíce kilometrů od rodičů, kamarádů, přátel. Všichni mi Afriku vymlouvali, že je nebezpečná. Radili, abych jela do Ameriky. Tam ale studují všichni. Já zatoužila po adrenalinu. Poznat málo známý kontinent, který má co nabídnout, začala své vyprávění Tereza Bernasová. Otec stál hrdinně při ní. Matka byla z jejího rozhodnutí na mrtvici. Roční studijní pobyt zařídila nezisková organizace AFS Mezikulturní programy, která se na mezikulturní studijní zkušenost specializuje. Do poslední chvíle jsem netušila, kam mě umístí, jakou rodinu dostanu, jakou školu budu studovat. Do přihlášky jsem napsala, že bych chtěla do Kapského města, ale nevěděla jsem, jestli to vyjde. Všechno jsem se dozvěděla až deset dnů před odletem. Měla jsem štěstí, usmívá se spokojeně studentka. Výuka jedině v angličtině Na gymnáziu dokončila druhý ročník s výborným vysvědčením. Studium přerušila. V Kapském městě ji čekal rok na tamní střední škole. Nastoupila do prvního ročníku. Učili jsme se jedině v angličtině. Ale protože se mi všechno zdálo příliš jednoduché, přeskočila jsem zakrátko do maturitního ročníku, říká Tereza Bernasová. Každý si může vybrat, jaké předměty bude studovat. Střední školy jsou tam stejné, bez zaměření. Ona jela do zahraničí hlavně kvůli angličtině. Přibrala si afrikánštinu, výtvarnou výchovu, biologii, zeměpis, výpočetní techniku a základy společenských věd. Škola byla blízko mého druhého domova. Bydlela jsem v rezidenci v luxusní čtvtrti, kde žili samí běloši. Nemusela jsem se ničeho bát. A ty tam byly mé obavy, že budu muset jezdit do školy autobusem, což se bílým lidem vůbec nedoporučuje, vzpomíná Tereza Bernasová. Znali český fotbal Ve škole byla jedinou cizinkou. Ze začátku se smáli, že je z východní Evropy. A ona jim vysvětlovala, že se nemá tak špatně jako lidé v Africe. Znali Československo, ne Čechy. Pětkrát se mě ptali, jestli máme moře. Nejvíc věděli o fotbalu, upřesňuje. Mentalita tamních lidí je odlišná. Pro Afričany bylo nepochopitelné, že odcestovala. U nich cestuje celá rodina. Černé mámy sice dávají své děti na práci, ale pouto je u nich silné. Nedovedou si představit, že by se jejich dítě vzdálilo z domova, že by žilo na koleji. Vlastně až do dospělosti potomků drží rodina pohromadě. Často i potom bydlí rodiče s dětmi. Každodenní život Čas tam plyne pomaleji. Lidé nespěchají. Když mluví, mlaskají. Jedí rukama, nepřezouvají se. Stravují se ve fast foodech, protože jsou nejlevnější. Jedí tučná a pro Evropany nezdravá jídla. Pijí zásadně colu, sprite. Moje mamka ale vařila zeleninu. Byla jsem ve svém živlu. I přes zimu jsem měla denně čerstvé avokádo, ananas, zasnila se Tereza Bernasová. Ochutnala pštrosí maso, protože je tam hodně pštorích farem. V obchodech prodávají sušené maso ze všech možných zvířat, nevyjímaje antilopy. Škola života Pro sedmnáctiletou dívku byl rok v Africe školou života. Poznala národ tolik odlišný a přece pyšný na svoji vlast. Rok studia v Kapském města ukončila maturitou. Zkoušky jí učitelé v Čechách neuznali. Musela nastoupit do třetího ročníku gymnázia. Rok studia v Africe jako by nebyl. Pro mě ale zůstane velkou vzpomínkou a zkušeností. Určitě bych se tam chtěla vrátit. Vidět, co jsem nestihla. Žít bych tam ale nechtěla. S adoptivní rodinou si píšeme. Pozvala jsem je do České republiky. V Evropě byli, ale Čechy neznají. NOMINACE - osobnost města Stráž pod Ralskem 2011 Jméno:... Důvod nominace: * Navrhovatel (kontaktní údaje):... * Osobní údaje navrhovatele i navrhované osobnosti budou zpracovány pouze pro účely vyhodnocení významné osobnosti města Stráž pod Ralskem. Vyplněné nominační lístky odevzdejte na podatelně MěÚ do Nominace lze vyplnit i prostřednictvím webu na strana 9

10 ze školy listopad 2011 Informace pro vycházející žáky k přijímacímu řízení ve středních školách Přihlášky Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat 3 přihlášky. Formulář přihlášky obdrží uchazeč na základní škole. Vzory tiskopisu přihlášky jsou také zveřejněny na nebo na Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku řediteli příslušné střední školy. Termín odevzdání přihlášky do denní formy vzdělávání je do 15. března 2012, do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu Pro další kola přijímacího řízení může uchazeč podat libovolný počet přihlášek. V případě, že se koná přijímací zkouška, je potřeba na přihlášce vyznačit její termín. Kritéria přijímacího řízení, počty přijímaných uchazečů a termíny přijímací zkoušky Kritéria přijímacího řízení, počty přijímaných uchazečů a termíny přijímací zkoušky stanovuje ředitel střední školy. Tyto informace musí být zveřejněny na webu každé střední školy do konce ledna 2011 (souhrn naleznete na Hodnotí se vysvědčení ze základní školy, výstupní vysvědčení (obdrží uchazeče na základní škole s pololetním vysvědčením), výsledky přijímací zkoušky, je-li stanovena, dále se může přihlížet k výsledkům v soutěžích a olympiádách a k dalším vědomostem a zájmům uchazeče. Pro 1. kolo přijímacího řízení se stanovují nejméně 2 termíny konání přijímací zkoušky, je-li stanovena. Přijímací zkoušky v 1. kole se konají v termínu od 22. dubna do 7. května 2012, do škol s talentovou zkouškou od 2. ledna do 15 ledna Přijímací zkoušky v dalších kolech se konají v termínech stanovených ředitelem střední školy. Výsledky, rozhodnutí, odvolání Ředitel střední školy ukončí hodnocení přijímací zkoušky do 3 pracovních dnů a vydává rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, proti kterému lze do 3 pracovních dnů podat odvolání. Rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na dobu 5 pracovních dnů a pak je považováno za doručené. Rozhodne-li se uchazeč pro danou střední školu, potvrdí svůj zájem odevzdáním tzv. zápisového lístku (obdrží ho na základní škole). Krajský úřad na svých webových stránkách zveřejňuje informace o konání dalších kol přijímacího řízení, včetně počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání, termínů podání přihlášky a konání přijímacích zkoušek. Zápisový lístek Slouží k potvrzení úmyslu vzdělávat se v dané střední škole. Zápisový lístek se vydává pouze jeden. Vydává ho základní škola do 15. března. Uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, ho vydá krajský úřad. Zápisový lístek se musí odevzdat do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí. Pokud uchazeč zápisový lístek neuplatní nebo ho vezme zpět, vzdává se práva být žákem dané střední školy. V případě ztráty nebo zničení vydá základní škola (krajský úřad) na základě žádosti náhradní zápisový lístek. Zápisové lístky jsou opatřeny ochrannými prvky, nelze je volně stahovat. Povinnosti uchazeče - vyplnit přihlášku a odevzdat ji začátkem února ve škole výchovné poradkyni - do odevzdat (odeslat) přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení řediteli příslušné střední školy dostavit se k přijímací zkoušce, je-li stanovena - odevzdat zápisový lístek na danou střední školu do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí Upozornění: V oblasti přijímacího řízení může dojít ke změnám, jelikož se připravuje novela školského zákona. Aktuální informace jsou zvěřejňovány na webových stránkách a nebo na webových stránkách MŠMT. Liberecký kraj realizuje od školního roku 2010/2011 stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Liber. krajem ve vybraných oborech vzdělání. Ve školním roce 2010/2011 se díky němu podařilo předejít citelnému nedostatku zájemců o vzdělání v tzv. učňovských oborech, a tím i nedostatku potencionálních absolventů těchto oborů vstupujících na trh práce v oblastech strojírenství, stavebnictví a dalších odvětvích. Stipendijní příspěvek bude od školního roku 2012/2013 poskytován pro 12 oborů vzdělání z 10 středních škol v Liber. kraji. Informace o tom, které obory jsou stipendijně podporovány, na kterých školách se vyučují tyto obory, jak mohou žáci stipendium získat, jsou zveřejněny na výchovná poradkyně Mgr. Jarmila Hlinčíková Mateřské centrum Otevřeno dětem, o. s Revoluční 246, Stráž pod Ralskem CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI -každéúterýod 17hodinv malé tělocvičně pro starší -každýčtvrtekod10hodinv centru pro mladší cvičíme, učíme se dětská říkadla s ukazováním, hrajeme hry, překonáváme různé překážky na opičí dráze přijďte i VY. Po cvičení dostane každý sladkou odměnu - s sebou pití, sportovní oblečení a obuv strana 1 0

11 listopad 2011 host varty Michal Ptáček Úkolem je zkvalitnit všechna střediska Za několik dní uplyne 1 rok nového ředitele PO Panda Sport. Michal Ptáček (34) žije ve Stráži pod Ralskem od své 2. třídy ZŠ. Střední ekonomickou školu absolvoval v Liberci. Pro Panda Sport již dříve pracoval jako instruktor plavání. V říjnu 2010 se stal členem Zastupitelstva města. Ředitelem PO Panda Sport byl jmenován Radou města k , na základě výběrového řízení. Jaké byly vaše první kroky ve funkci ředitele? Můžeme je souhrnně nazvat změna organizační struktury. V rámci úsporných opatření byl, m. j., zredukován počet stálých pracovníků na současných 16. Následovaly práce na vyhodnocení závěru roku, likvidace zásob restaur. zařízení, příprava rozpočtu 2011 aj. Váš článek Panda Sport 2011 (viz Varta leden 2011, str. 1) nabízí řadu akcí. Porovnejme sliby a skutečnost. Divadla, dílny, plesy slíbený počet byl překročen na 21 (v roce 2010 se konalo 16 akcí). Hlavním tahounem uskutečnění všech kulturních akcí je paní Renata Balvínová. Reprezentační ples města byl velmi příznivě hodnocen. Kurz společenského tance ale nebyl otevřen pro nedostatečný zájem. Naší prioritou je sport. Akademie stolního tenisu ČR se konala po 5 týdnů, účastnilo se v průměru 80 lidí týdně. Fotbalové klání mladších přípravek proběhlo ve spolupráci s FK Stráž. Závodem pro širokou veřejnost byl závod horských kol 50 Cyklorájem Podralsko. Zúčastnilo se 200 lidí. Vodní vlek má nově instalovaný turniket u vstupu na rozjezdové molo a zvýhodnění časového jízdného oproti jednotlivým jízdám a nově je vybavena půjčovna materiálu. Webové stránky pružnější a aktuálnější budou později. Jaká je vaše vize využití KD U Jezera? Restaurace je v pronájmu (firmou S6 s. r. o.). Vinárna zůstává ve vlastnictví Pandy k pořádání koncertů (má kvalitní křídlo), klubů, k pronájmu na soukromé oslavy, svatby, firemní večírky apod. Pizzerie zatím hledá nájemce. Důležité bude dokončení všech nutných oprav (instalace, odpady aj.). Výměna skleněných výplní slibuje úspory tepla. Jaký je stav objektů PO Panda Sport? Nově byla opravena vzduchotechnika na bazénu a v KD. Rovněž střecha KD byla opravena (už do ní nezatéká). Řeší se osvětlení, zateplení a oprava podlahy v hale, osvětlení velké tělocvičny. Strojovna bazénu pomalu dosluhuje a je třeba také počítat s investicí. Cílem je dávat majetek dohromady. Udržet jej funkční s co nejmenšími náklady. Projevuje se vliv ekonomické krize? Ano, chybí peníze. I mezi lidmi. Snížil se počet žáků plavecké školy, protože rodiče nejsou schopni platit náklady spojené s dopravou dětí. Pozorujeme nezájem zaměstnavatelů o permanentky. Odvod 2 % hrubé mzdy, ze zákona, do fondu kulturních a sociálních potřeb se snížil na 1 %! Snížil se např. i zájem o zimní soustředění. Ale nevzdáváte se? Otázka zní: Chceme služby nabízené Pandou ve Stráži, nebo ne? Pokud ano, tak nevymýšlejme nové, ale zkvalitněme to, co je! Úkolem je zkvalitnit všechna střediska, která chceme mít. Panda potřebuje 4 4,5 mil. ročně (jen teplo stojí 2 mil. ročně). Strážští sami ji neuživí. Je třeba přilákat hosty a nabídnout jim kvalitní služby. Co by mělo být prioritou? Určitě vlek. Je to jediná opravdu zisková činnost a láká do města velké množství turistů. Ale musí se řádně udržovat. Změny v ceníku vodního lyžování zvýhodňují všední dny, kdy cílem je obsadit vlek v průběhu celého týdne. 1 hodina o víkendu stojí 150,- Kč celodenní permanentka 600,- Kč 1 hodina ve všední den stojí 100,- Kč celodenní permanentka 500,- Kč Výborným reklamním tahem bylo umístění nabídky na internetový Slevomat: 1 permanentka se zaplatí, druhá bude zdarma. Bylo prodáno 1500 ks po 149,- Kč = 3000 hodin. Akce přitáhla nové lidi, 4násobně zvýšila návštěvu webových stránek (je škoda, že kapacita lůžek ve městě je v létě nedostatečná!). Co ještě Panda Sport nabízí? Kromě již zmíněného také plavání rodičů s dětmi, sportovní třídy, aqua aerobik, rehabilitační cvičení pro seniory, cvičení s instruktorem ve fitness aj. Panda organizuje i Vartenberské slavnosti (ve spolupráci s uměleckou agenturou, letos ve výběrovém řízení zvítězila agentura Z. Kotyševa). Jak to vypadá s kinem? Obnovení provozu kina je plně odvislé od finančních možností a vůle města. Co říci závěrem? Zopakuji názor, že když něco máme a platíme za to, tak bychom to měli využívat. Budoucnost města tvoří lidé. A ti se chtějí bavit. A někteří i sportovat. Za rozhovor děkuje Ivana Bršlicová strana 1 1

12 sport listopad 2011 Rybářské závody 2011 Český rybářský svaz, místní organizace Stráž pod Ralskem uspořádala v sobotu tradiční rybářské závody na rybníku Velká Rašelina pro členy místní organizace a několik pozvaných hostů z okolních organizací. Závodů se zúčastnilo 47 startujících. Po dvoukolovém zápolení a vyhodnocení dosažených úlovků převedených na body, byli soutěžící oceněni poháry a hodnotnými cenami, převážně rybářskými potřebami. Touto cestou chci poděkovat za sponzorský příspěvek městu Stráž pod Ralskem a dalším sponzorům, díky kterým jsme tyto hodnotné ceny mohli pořídit. Akce Pandasportu v listopadu 2011 Dobrý den, ráda bych Vás co nejsrdečněji pozvala v listopadu do kulturního domu U Jezera, kde finišuje letošní Strážský divadelní podzim. Na sobotu 12. listopadu jsme připravili pro malé i velké diváky od hodin pohádku Ženich pro čertici v podání DS Vojan z Hrádku nad Nisou. Připravte svým dětem netypickou sobotu a vezměte je do divadla. V úterý 22.listopadu hostuje od hodin v našem KD Divadlo Radka Brzobohatého s muzikálovou komedií ze současnosti Vyhazovači. Tímto uzavřeme letošní divadelní sezónu a budeme se těšit na Vaši návštěvu. Dále bych Vás v rámci našich akcí informovala také o dalších připravovaných akcích pro děti, jsou to: Pondělí 21. listopadu: I bez počítačů se umíme bavit - veselé odpoledne v bazénu pro děti od 8 12 let, soutěže,hry pod vedením našich instruktorů, vstup zdarma Sobota 3. prosince: tradiční Vánoční dílna těšení na vánoce si děti zpestří výrobou vlastních ozdob a přáníček. Umístění nejlepších tří závodníků: 1. Spálenka Vratislav, 228 bodů 2. Berdar Martin, 155 bodů 3. Svěžen Vladimír, 146 bodů V letošním roce bylo celkově ulovených ryb více než v předcházejících letech, počasí se také vydařilo, a proto mohu říct, že letošní závody byly úspěšné a všichni byli spokojeni a doufám, že i příští rok se opět sejdeme v hojném počtu. Také bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří mi pomáhali s organizací a s průběhem závodů, zejména našim ženám, které se celý den staraly o to, aby soutěžící nehladověli, netrpěli žízní a i díky nim si spoustu rybářů odvezlo mnoho příjemných zážitků. Martin Kozlík, hospodář MO ČRS Stráž p/r Pokud máte zájem, probíhá v aktualitách na anketa - Ski bus cesty do horských středisek ze Stráže pod Ralskem - nová služba pro Vás. Budeme rádi, pokud se zapojíte. S přáním hezkého dne a s pozdravem Renata Balvínová - sport, kultura strana 1 2

13 listopad Cyklorájem Podralsko V sobotu 1. října odstartoval ve Stráži pod Ralskem 1.ročník cyklistického závodu 50 Cyklorájem Podralsko, který symbolicky uzavřel cyklostezky v této pro cyklisty zaslíbené oblasti. Stráž pod Ralskem je vstupní branou do tohoto unikátního cykloturistického ráje. Na startu závodu, který nakonec měřil 56 km, se sešla kvalitní konkurence amatérského pelotonu. Po startu a úvodních houpácích se na čele vykrystalizovala třináctičlenná skupina, v níž nechyběl nikdo z favoritů závodu. Tato skupina, i když spolu moc nespolupracovala, si postupně vypracovala více než 4 minutový náskok před dalšími pronásledovateli. Na čele nedošlo ke změnám ani v mírném stoupání na Stohánek, a tak do cíle přijela celá skupina pohromadě. Ve finiši nakonec všechny přelstil Tomáš Vitáček, před rodinným duem Lukáše a Luboše Tomanových. Vítězný čas se zastavil na 1:37:14 hod. Mezi ženami zvítězila Šárka Vejvodová v čase 1:48:11 hod., před Lucií Müllerovou a třetí Lucií Vláškovou. SK Ralsko Bike ve spolupráci s Freestyle BMX Asociací připravily na sobotu 17. září Mistrovství republiky v dirtu. Akce to byla velmi povedená, sjeli se závodníci z celé republiky a ze Slovenska. Jezdci se rozdělili do kategorií masters a pro. Samotný závod probíhal ve velmi přátelské a uvolněné atmosféře. Závodníci předváděli divákům po celé odpoledne obdivuhodné triky na těch největších skocích, co jsme ve Stráži vybudovali. Ovšem největší a jedinečnou podívanou divákům přineslo finále kategorie pro, kde se to už hrotilo na největší level a mohli jsme od jezdců vidět opravdu krásné jízdy, plné těžkých triků ve veliké výšce. sport Mistrovství ČR v dirt jumpu ve Stráži pod Ralskem Dále bych chtěl velmi poděkovat všem, co nás podpořili a pomohli uspořádat toto MČR. Největší poděkování patří Patrikovi Želechovskému, bez kterého bychom tuto akci snad ani neuspořádali, dále pak městu Stráž pod Ralskem, liberecké firmě H stavební s.r.o., Julovi Svítkovi, Mgr. Janě Želechovské, Mudr. Evě Frýdové, Petru Tomášovi, firmě Aerolux, kosmetice Petry Dusilové a kamionové dopravě Miroslava Pytlouna. Vám všem velmi děkujeme! A také bych chtěl poděkovat všem divákům, kteří přišli závodníky podpořit. Tato akce nebyla jediná, kterou SK Ralsko Bike uspořádal v tomto roce. Dne 2. dubna jsme uspořádali X cup spring jam, společně s FBMXA a za podpory města Stráže p. R. které z grantu přispělo na tyto závody 6000 Kč. Tyto závody jsou především pro kategorie experts a masters a jde zde především o předávání zkušeností starších Tento závod získal podporu starostky města Stráž pod Ralskem Bc. Věry Reslové, která původně chtěla závod absolvovat, ale nakonec se raději ujala slavnostního dekorování vítězů jednotlivých kategorii. Zázemí závodu bylo v areálu terasy kulturního domu, kde i díky krásnému počasí panovala příjemná atmosféra pro pořadatele a závodníky. Naše poděkování patří státnímu podniku DIAMO, který umožnil parkování na parkovišti před administrativní budovou a zabezpečil část trati jak technickou, tak zdravotní službou. Další, bez kterého by se tento závod nemohl uskutečnit, jsou Vojenské lesy ČR se sídlem v Mimoni. I zde jsme se setkali s kladným přístupem a bezproblémovým jednáním při vyřizování potřebných povolení pro tuto akci. Výsledky muži: 1. Tomáš Vitáček (Viessmann ) 2. Lukáš Toman (Carla.kupkolo.cz) 3. Luboš Toman (Carla.kupkolo.cz) Výsledky ženy: 1. Šárka Vejvodová(Merida Biking Team) 2. Lucie Mullerová (KC Kooperativa) 3. Lucie Vlášková (Kellys Bike Ranch Team) Petr Cinkán Prodám byt 2+KK po rekonstrukci kuchyně, koupelny, chodby. Mimoňská ul., Stráž p. Ralskem. cena: Kč Tel Výsledky kategorie masters: 1. Venca Musil 2. Filip Mrázek 3. Ondra Bělohoubek Výsledky kategorie pro: 1. Dušan Antalík 2. Tomáš Kudrnáč 3. Martin Čapek Celý náročný den jsme zakončili koncertem domácí super hudební skupiny J.T.N., jičínských Brain Dead a pražských The Wife Beaters.Všem třem kapelám bych tímto chtěl velmi poděkovat za jejich ochotu a vstřícnost zahrát nám na této akci. jezdců těm méně zkušeným, nebo úplným začátečníkům, pro které to jsou třeba i první závody. Dále jsme dne 14. května uspořádali za velké podpory Liniového klubu Oriflame Stráž pod Ralskem již 2. spinningový maratón, na který jsme z grantu města obdrželi příspěvek 3000 Kč, a který si získal velkou oblibu pravidelných návštěvníků spinningu ve skateparku. Určitě ještě tento maratón uspořádáme koncem letošního roku. Už teď bych Vás všechny rád pozval na závody freestyle koloběžek pod názvem Big Time Sootering a sezonu 2011 zakončíme závody freestyle BMX ve všech kategoriích experts, masters, pro a možná bude i kategorie veterán. No a na večer si pro jezdce i diváky přichystáme nějaké pěkné překvapení. Za SK Ralsko Bike Jan Benda strana 1 3

14 kultura listopad 2011 KINO CRYSTAL DCI-3D strana 1 4 ČESKÁ LÍPA Informace na tel.: , http: Čt 6.11.Ne vždy v SPY KIDS 4: STROJ ČASU 4D /1 00 min. /od 1 39+/česky/příst./ USA. Rebecca a Cecil, slavná dvojice malých superšpionů, se vrací Čt 6.11.Ne vždy v a 20.00, 7.11.Po 8.11.Út vždy v PERFECT DAYS I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY /1 08 min. /od /česky/př. / ČR. Příběh nové komedie režisérky Alice Nellis. Hrají I. Chýlková, B. Klepl Po pouze ve FILMOVÝ KLUB ROZKAZ /115 min. /49 a 69+1 /titulky/ Finsko, Německo, Řecko Je rok Ve Finsku řádí občanská válka Út ve 20.00, 9.11.St Čt vždy v VYMĚŘENÝ ČAS /1 09 min. /od 89+1 /titulky/příst.1 2+/ USA. Žij navěky. Nebo to aspoň zkus St pouzeve20.00 ROCK ČASU /86 min. /79+1 /česky/příst./ ČR. Film o tom, co se s Katapultem stane po jeho zániku Čt Ne vždyv ARTHUR A SOUBOJ DVOU SVĚTŮ /1 01 min. /od 89+1 /dabing/příst./ Francie. Pokračování rodinného animovaného příběhu režiséra Luca Bessona Čt Ne vždy ve DREAM HOUSE /90 min. /od 89+1 /titulky/příst. 1 5+/ USA. Daniel Craig, Naomi Watts a Rachel Weisz v napínavém thrilleru Pá Ne vždy v MISTROVSKÝ PLÁN /100 min. /od 89+1/titulky/příst. 12+/ USA. Obyčejní lidé. Neobyčejná loupež.hrají Ben Stiller a Eddie Murphy Po Út vždyv U2 3D. Záznam koncertu ve 3D /87min/od / Po pouze ve ART KINO LOLLIPOP MONSTER /88 min. / 69+1 /titulky/ Německo2011.Drsnélolitkyvměstskédžungli Út ve 20.00, St v PARANORMAL ACTIVITY 3 /90 min. /od 89+1 /titulky/příst. 1 5+/ USA. Další pokračování úspěšného hororu St pouze ve POD SLUNCEM TMA /81 min. /79+1 /česky/příst./ ČR. Necenzurovaný vhled narozvojovou pomoc v odlehlé zambijské krajině Čt Ne vždyv ŽRALOCI NA S(O)UŠI /90 min. /od 79+1 /dabing/příst./ Malajsie. Divoká žraločí jízda začíná. Animovaný film o dvou žraločích bratrech Čt Ne vždy v a 20.00, Po Út pouze v TWILIGHT SAGA: ROZBŘESK, 1.část /111 min. /od 99+1/titulky/příst. 12+/ USA. První část závěrečného dílu strhující upíří romance Po pouze ve FILMOVÝ KLUB LADIČ PIAN ZEMĚTŘESENÍ /99 min. /49 a 69+1/titulky/ Německo, VB, Francie. Zážitek z ostrova vzdáleného všem zákonům reality Út pouze ve 20.00, St pouze v NECHÁPU, JAK TO DOKÁŽE /89 min. /od 89+1 /titulky/příst./ USA. Sarah Jessica Parker a Pierce Brosnan v romantické komedii St pouze v PROMÍTÁME PRO SENIORY STROM ŽIVOTA /138 min. /49+1/titulky/příst. 12+/ USA. Drama s Bradem Pittem a Seanem Pennem v hlavních rolích St pouze ve EM A ON /81 min. /79+1 /česky/příst./ ČR. Film V. Michálka. Básník EM Rudénko a hudebník Xavier Baumaxa Čt Ne vždy v TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ 3D /1 06 min. /od /dabing/příst./ USA. Animovaná podívaná pro celou rodinu Čt Ne vždy v VÁLKA BOHŮ 3D /1 20 min. /od /titulky/příst.1 2+/ USA. Legendy starého Řecka ve formátu 3D. HrajíMickey Rourke, John Hurt Čt Ne vždy ve VENDETA /90 min./od 99+1/česky/příst.12+/ ČR. Thriller, který Vás nenechá vydechnout. HrajíIgor Chmela, Marek Taclík Po St vždy v MUŽI V NADĚJI /115 min./od 99+1/česky/příst.12+/ Po pouze ve ART KINO HAPPY HAPPY /88 min. /69+1/titulky/ Norsko Komedie o nevěře, kuřbě a losím mase Út St vždy ve BASTARDI 2 /100 min./od 89+1/česky/příst.15+/ ČR. Volnépokračováníkontroverzního filmu... Životní jubilea listopad 2011 Bárta Jaroslav Becková Emilie Bímová Věra Bondrová Katarína Dalík Josef Holajová Věroslava Horníková Jana Hrubá Jiřina Chladová Soňa Karásková Jitka Kobulejová Ruth Krocová Jarmila Kučerová Božena Libichová Mária Macák Miroslav Málek František Matoušek Jaroslav Míka Karel Mráz Jiří Němečková Marie Polák Jiří Pospíšilová Wanda Pudil Břetislav Růžičková Hana Šich Rudolf Šilerová Božena Šlehofer František Urbánková Mária Vlasáková Františka Volejníková Růžena Vraná Vlasta Závůrková Růžena Blahopřejeme VARTA - zpravodaj města Stráž pod Ralskem. IČO Vydávání povoleno MK ČR E Měsíčník. Náklad 600 výtisků. Vychází 1.b11.b2011. Redakční rada: Karel Huml (šéfredaktor), Michaela Hylská, Ivana Bršlicová. Příjem příspěvků na podatelně MěÚ nebo na Zasílané příspěvky musí obsahovat jméno a adresu autora (na žádost nemusí být zveřejněno). Nezveřejněné příspěvky budou otištěny v příštím vydání. Adresář přispěvatelů je k dispozici naic.veškeráinzercejeplacenádledanéhoceníku.vytisklatiskárnaknopp. Uzávěrka příštího čísla je

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem -- ------------------- Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 13. srpna 2014 Přítomní:

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 14. března 2012 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 17. října 2012 Přítomní: Omluven: Ověřovatelé

Více

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008,

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008, 243/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Seminář výchovných poradců ZŠ Kroměříž 22. 10. 2013 Uherské Hradiště 31. 10. 2013 Valašské Meziříčí 5. 11. 2013 Zlín 6. 11. 2013 Vsetín 11. 11. 2013 Osnova 1.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1787/74/14 schvaluje program 74. schůze rady

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Sezemice. Rada města Sezemice: Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice

Město Sezemice. Rada města Sezemice: Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 29.04.2015 Místo jednání Městský úřad Sezemice - zasedací místnost č. 205 Usnesení

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013 Text reaguje na novelu školského zákona provedenou zákonem č. 472/2011 Sb. Dále očekáváme novelu vyhlášky č. 671/2004 Sb. po jejím zveřejnění bude text dále upraven Základní informace o přijímacím řízení

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více

Informace o zápisovém lístku

Informace o zápisovém lístku Informace o zápisovém lístku 1.Podle kterých právních předpisů se postupuje: - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Jak se přihlásím ke studiu

Jak se přihlásím ke studiu Upozornění pro žáky základních škol pro uchazeče o denní studium v 4letých maturitních oborech V letošním školním roce 2014/2015 bude na některých středních školách probíhat pilotní ověřování jednotných

Více

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 28. dubna 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 290/09 Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ z 40. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 13. 9. 2010

USNESENÍ z 40. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 13. 9. 2010 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o situaci v Městské části Praha - Dolní Měcholupy za měsíce květen až červenec 2) Hospodaření MČ a

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Průvodce přijímacím řízením v roce 2009

Průvodce přijímacím řízením v roce 2009 Průvodce přijímacím řízením v roce 2009 Rodiče, žáci - vyzvednou si na základní škole přihlášku ke vzdělávání a vyplní požadované údaje (v případě potřeby se mohou obrátit na výchovné poradce či třídní

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových

Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových Strana I (celkem 6) I. Úvodní ustanovení 1. Město Stráž pod Ralskem podporuje kulturní, sportovní, společenské

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích Základní informace k mu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích - ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 399/15/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více