30. prosince INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ: PRODAT 12-MĚSÍČNÍ CÍLOVÁ CENA: 246 CZK 2014e 2015f 2016f 2017f

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "30. prosince 2014. INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ: PRODAT 12-MĚSÍČNÍ CÍLOVÁ CENA: 246 CZK 2014e 2015f 2016f 2017f"

Transkript

1 1 O2 CR - nová cílová cena Nejistá dividenda drží minoritní akcionáře v nejistotě 30. prosince 2014 Tomáš Menčík, CFA Analytik INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ: PRODAT 12-MĚSÍČNÍ CÍLOVÁ CENA: 246 CZK 2014e 2015f 2016f 2017f Datum vydání analýzy: 30.prosince 2014 Výnosy (mil. CZK) Současná tržní cena: 232,9 OIBDA (mil. CZK) Prémie k cílové ceně: 5,5% Provozní zisk (mil. CZK) Čistý zisk (mil. CZK) Předchozí doporučení: DRŽET Zisk na akcii (EPS) (CZK) 13,7 13,8 14,2 14,7 Předchozí cílová cena: 273 CZK P/E 21,9 21,7 21,1 20,4 Datum vydání předchozí analýzy: 21.května 2014 Vývoj akcií O2 Czech Republic Základní informace o akciích O2 CR Data ke dni: Cena akcie: 232,9 CZK Počet vydaných akcií: 315,6 mil. Tržní kapitalizace CZK: 73,5 mld. 52-week max: 315,9 CZK 52-week min: 208,0 CZK Průměrný denní objem: 47,5 mil. CZK Sídlo firmy: Za Brumlovkou 266/ Praha 4 - Michle Česká republika ISIN CZ WKN Bloomberg TELEC CP Reuters SPTTsp.PR Minoritní akcionář O2 Czech Republic čelí několika výzvám. Ta hlavní se týká budoucí výše dividendy. Nejistá je také budoucnost firmy na burze samotné a kroky k ovládnutí celé firmy majoritním akcionářem. Cílovou cenu v ročním horizontu metodou diskontovaných peněžních toků jsme stanovili na 246 CZK za akcii s doporučením prodat. Prodejní doporučení odráží právě výše zmíněné nejistoty, když minoritní akcionáři jsou plně závislí na rozhodování PPF jako majoritního akcionáře. Budoucí dividendová politika byla nejistá už před oznámením úvěru pro PPF, po něm se ještě zvýšila. PPF totiž dostane značnou část kupní ceny za 66% podíl nazpět a nebude už tak nutně potřebovat pravidelnou dividendu. Pokud by šlo jen o finanční kapacitu, O2 by si mohlo dovolit vyplácet 100 % zisku, nicméně otázkou zůstává, proč by se dělili s minoritními akcionáři o zisk. Není totiž vůbec jisté, jak dlouho budou vůbec minoritní akcionáři existovat. Podle posledních kroků to vypadá, že PPF se postupně snaží získat čím dál větší podíl, čehož je důkazem i poslední neveřejná nabídka na až 1 % akcií. Je sice pravdou, že novela Občanského zákoníku znesnadnila proces vytěsnění, ale i k němu PPF při dostatečně nízkém free floatu podle našeho názoru přistoupí. Další otázkou je, jak dlouho bude O2 Czech Republic listovaná na burze. 85 % na vlastnických právech totiž může rozhodnout o stažení akcií z burzy, což považujeme za pravděpodobné. Samotné hospodaření je právem v pozadí všech výše zmíněných zpráv. Do budoucna očekáváme zpomalení a téměř zastavení poklesu tržeb i provozního zisku, nicméně na nějaký významnější obrat to v horizontu několika málo let nevypadá. Prodejní doporučení navzdory cílové ceně, která je o 5 % vyšší než aktuální tržní cena, odráží velkou nejistotu, která je s akciemi O2 CR spojená. Zejména pro dividendové akcionáře další držení akcie podle našeho názoru nedává smysl.

2 2 Budoucnost minoritních akcionářů V současnosti je přibližně 17 % akcií v rukou minoritních akcionářů. Při dosažení 10 % by mohla PPF přistoupit k vytěsnění. V polovině listopadu zveřejnila PPF nabídku pro minoritní akcionáře, že od každého z nich odkoupí maximálně 200 kusů akcií za cenu původní povinné nabídky sníženou o cenu dividendy (277,15 CZK). Podmínkou je, že tyto akcie byly nakoupené před Maximální vykoupený objem je 1 % akcií. Tato nabídka není veřejnou nabídkou podle Zákona o obchodních společnostech a družstvech, Oddíl 5 - Veřejný návrh na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů, 322, odstavec 2a), proto je možné odkoupit maximálně 1 % akcií. Ostatně PPF ani veřejnou nabídku podávat nemohla, neboť podle Zákona o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů z roku 2008, 29, odstavec 1 nelze podat veřejnou nabídku v časovém horizontu 1 roku od původní povinné nabídky, pokud to nenařizuje zákon. Pokud by byla nabídka povinnou podle zmíněného zákona, musela by být cena přezkoumána ČNB a dala by základ pro ocenění akcie při případném budoucím vytěsnění (viz níže). Pokud tedy PPF naplní záměr nakoupit 1 % akcií, stále ještě se nedostane na úroveň nutnou pro případné vytěsnění. Podle našeho názoru je cílem PPF ovládnout firmu ze 100 %, tedy v určité fázi uplatnit institut vytěsnění. Ten je sice v novém obchodním zákoníku upraven v neprospěch majoritních akcionářů, nicméně vytěsnění lze realizovat. Rizikem jsou případné soudní spory, jejichž výsledek se automaticky přenese na všechny minoritní akcionáře. Předmětem soudního sporu by mohla být nabízená cena. V zákonech není přesně ukotven její výpočet, ten by pravděpodobně vycházel buď z ceny při povinné veřejné nabídky, z průměrné cena na trhu nebo z ceny, za kterou v poslední době PPF nabývala akcie na trhu. Vlastnická struktura O2 Czech Republic Podle našeho názoru čím déle uplyne od povinné veřejné nabídky, tím menší váhu bude cena z této nabídky mít. V případě neveřejné nabídky by soud nemusel tuto cenu brát v potaz. Neveřejnou nabídkou na odkup maximálně 1 % akcií může PPF spekulovat na nižší průměrnou cenu před vytěsněním (pravděpodobně půlroční průměr tržních cen), tedy že to bude pro PPF levnější. ZÁVĚR Stále si myslíme, že nejracionálnější pro PPF je ovládnout firmu ze 100 %. K tomu přispěje jak 1 % z poslední neveřejné nabídky, tak postupné nakupování akcií na sekundárním trhu. To se pravděpodobně odráží v aktuální ceně akcie. Na řadu by mohlo přijít i vytěsnění, ale vzhledem k novele Občanského zákoníku to

3 3 bude pro PPF asi nejzazší nástroj. I přesto, že PPF jako majoritní akcionář by měl myslet primárně na výnosnost investice, tak u investice do O2 může být zohledněn i faktor reputace. Nejsme si jistí, že by měla chtít PPF postupovat nekompromisně a bezohledně. Už jen s ohledem na nejistou dividendu je spousta negativních diskuzí, které vyvrcholily na prosincové valné hromadě. Z toho nám plyne, že PPF bude k minoritním akcionářům spíše vstřícná než bezohledná. Budoucnost na burze O2 Czech Republic bude podle našeho názoru stažena z burzy. K tomu stačí 85 % akcionářů, k čemuž se PPF rychle blíží. Pro firmu jako PPF nedává podle našeho názoru příliš smysl držet firmu na burze a podléhat tak důkladné reportovací povinnosti. Je možné, že delisting proběhne dříve než vytěsňování. Dividenda Dividendová politika je téma, které ovlivňuje cenu akcie ze všeho nejvíce. Mnoho minoritních akcionářů drží akcii O2 Czech Republic jako dividendovou akcii. Bez výplaty dividendy pro ně tato investice ztrácí smysl. Pokud přijmeme předpoklad, že minoritní akcionáři v O2 budou existovat a bude pro ně dividendová politika důležitá, pak vidíme v podstatě 2 scénáře: výplatní poměr 100 % zisku nebo 0 % zisku. Výplatní poměr bude záviset na tom, jestli PPF skutečně plánuje ovládnout 100 % firmy nebo ne. Pokud ano, pak nevidíme logiku ve výplatě dividendy. Jedině v zachování dobrého jména značky PPF. Pokud ne, pak výplata dividendy dává smysl. V případě vyplacení dividendy 15 % akcionářů ve výši 13 CZK na akcii by byl celkový objem vyplacené dividendy minoritním akcionářům cca 610 milionů CZK. Pro PPF by bylo cca 3,5 mld CZK. Spíše než (ne)potřeba 3,5 mld CZK bude důležitější, jestli vyplatit či nevyplatit 610 mil. CZK. Vzhledem ke všemu výše napsanému jsme 50:50 k (ne)vyplacení dividendy. V modelu máme započítanou dividendu ve výši 100 % zisku.

4 4 ZÁVĚR Náš hlavní scénář počítá s vyplacením dividendy ze zisku roku 2014 ve výši 13 CZK na akcii. Z důvodu nejistoty ohledně dividendy ale nepokračujeme v oceňování firmy pomocí dividendového diskontního modelu. Zadlužení Zadlužení je další velké téma, které rezonuje na finančních trzích. Podle našeho názoru je naprosto racionální navýšit zadlužení a dokonce aktuální výše nemusí být konečná. Společnost O2 oznámila, že si půjčí od syndikátu bank 31,8 mld CZK. To by mělo pokrýt jak půjčku pro PPF v objemu 24,8 mld CZK, tak i refinancování krátkodobého úvěru 4 miliardy CZK na pronájem značky O2 i konsolidace současných dluhů (3 miliardy CZK). Tyto transakce povedou k růstu zadlužení na čistý dluh/ebitda 2015e 1,4x. Pohledem na srovnání s konkurencí je vidět, že nový dluh není úplně mimo konkurenční realitu. Zadlužení konkurenčních firem Telekomunikacja Polska 1,0 Deutsche Telekom 2,6 Mobile TeleSystems 1,0 Belgacom 1,1 Čisty dluh /EBITDA 2013 Nový dluh v našem modelu působí na cenu oběma směry. Jednak zvyšuje čistý dluh, tedy snižuje tržní hodnotu firmy, na druhou stranu ale snižuje vážené průměrné náklady kapitálu, a to o více než 1 % v každém roce (viz graf WACC). Růst zadlužení nepovažujeme na krok k tomu, aby společnost přestala vyplácet dividendu, ale spíše jako krok k ozdravení bilance, který ale ve svém důsledku může vést k pokrácení nebo k nevyplácení dividendy. Úvěr pro PPF může také vést k tomu, že majoritní akcionář už nebude mít potřebu získávat z O2 peníze v podobě dividendy, když od nich peníze získal úvěrem. ZÁVĚR

5 5 Růst zadlužení O2 považujeme za ekonomicky racionální a povede k ozdravení bilance. Je pravdou, že to může vést k pokrácení či nevyplacení dividendy, to ale nevnímáme jako primární cíl růstu zadlužení. Primárním cílem je zlevnit financování O2 Czech Republic. Hospodaření společnosti S ohledem na výše zmíněné nejistoty trochu zapadá samotné hospodaření společnosti a jeho výhled. Pokud není zřejmé, jak dlouho vůbec bude společnost na burze a jestli bude vyplácet dividendu, pak samotný fundament je důležitý pouze pro případné další nabídky na odkup. Ty by měly (v 1 z variant) vycházet z tržní ceny, tedy z ocenění fundamentu. Očekávané tržby a OIBDA S ohledem na výsledky za 3Q 2014 jsme mírně navýšili predikci nákladů a tržeb. To by mělo vést k poklesu dynamiky snižování OIBDA v příštích letech, nicméně zásadní obrat i přes růst tržeb za internet neočekáváme. Tržby za internet & data

6 6 V příštích letech bude podle našeho názoru i nadále přetrvávat tlak na pokles výnosů jak v pevném segmentu, tak i v mobilním segmentu. Ačkoli prostoru na straně nákladů je stále podle našeho názoru dostatek, i přesto to však nepovede k výraznějšímu obratu v ziskovosti.

7 7 Ocenění společnosti O2 CR standardně oceňujeme metodou DCF a dividendovým diskontním modelem (DDM). S ohledem na nejistotu spojenou s výplatou dividendy ale metodu DDM nebudeme nadále používat. Dvoufázový model diskontovaných peněžních toků (FCFF) jsme rozdělili na dvě období. 1. období jsme stanovili do roku 2022, po kterém následuje stabilizovaná druhá fáze s růstem provozního zisku po dani o 1 %. Osmileté první období považujeme za adekvátně dlouhé pro dosažení normalizovaných hodnot hlavních ukazatelů. FCFF Vzhledem k očekávané měnící se kapitálové struktuře společnosti a tržním úrokovým sazbám jsme použili iterativní výpočet nákladů kapitálu, který nejlépe zohledňuje měnící se poměr cizího a vlastního kapitálu v průběhu času. Náklady vlastního kapitálu jsme spočítali pomocí modelu CAPM, když za bezrizikovou sazbu jsme dosadili 10-leté české státní dluhopisy. Rizikovou přirážku jsme spočítali jako součet nadvýnosu akcií nad dluhopisy, rizikové prémie České republiky a zohlednili jsme i odlišnou volatilitu českých akcií a dluhopisů. WACC

8 8 Ocenění Citlivostní analýza modelu FCFF (2. fáze)

9 9 Zkrácené pro-forma finanční výkazy a ukazatele

10 10 Analytické oddělení: Marek Hatlapatka Brno Investiční strategie, ČEZ, NWR Jiří Šimara Brno Utility, automobilky, ocelárny, těžba Tomáš Menčík, CFA Brno Banky, technologie, telekomy, komodity Trading & Sales: Dušan Jilčík Brno Kamil Kricner Praha Corporate finance: Tomáš Kunčický Brno Jiří Běhal Brno Výhrada (disclaimer): Informace a investiční doporučení jsou vypracovány společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 ( společnost ). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Společnost čerpá informace z důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost. Pokud jsou v investičním doporučení uvedeny informace, které se vztahují k budoucím událostem, jsou založeny na předpokladech a výpočtech společnosti nebo důvěryhodných zdrojů. Skutečnosti, které v budoucnu nastanou, se mohou od uvedených informací významně lišit. Informace mohou být zjednodušeny, neboť mají sloužit výhradně k vytvoření obecné a základní představy o dané otázce či tématu. Investiční doporučení představuje názor společnosti nebo osoby v něm uvedené ke dni zveřejnění a může být změněno bez předchozího upozornění. Interval budoucích změn investičního doporučení není možné předem stanovit. Investoři jsou povinni se o výhodnosti obchodů a investic do jakýchkoli finančních nástrojů rozhodovat samostatně, a to na základě náležitého zvážení ceny, případného rizika a vlastní právní, daňové a finanční situace. Pokud se v investičním doporučení hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není zaručena. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění informací třetími osobami. Upozornění na možné zájmy a střetů zájmů (disclosure): Společnost nemá podíl větší než 5% na základním kapitálu žádného emitenta finančních nástrojů, jež jsou obchodovány na regulovaných trzích. Žádný emitent finančních nástrojů, jež jsou obchodovány na regulovaných trzích nemá podíl větší než 5% na základním kapitálu společnosti. Společnost nemá s žádným emitentem finančních nástrojů uzavřenu dohodu týkající se tvorby a šíření investičních doporučení. Emitenti finančních nástrojů kotovaných na regulovaných trzích nejsou společností seznamováni s investičními doporučeními před jejich vydáním. Odměna osob, které se podílejí na tvorbě investičních doporučení, je závislá zejména na kvalitě odvedené práce, dosažených výsledcích a celkového zisku společnosti. Osoby, které se podílejí na tvorbě investičních doporučení nejsou finančně ani jinak motivovány k vydání investičních doporučení konkrétního směru a stupně. Společnost uplatňuje v rámci organizace vnitřního provozu vnitřní předpisy, která brání vzniku střetu zájmů ve vztahu k investičním doporučením. Toho je dosahováno zejména důsledným dodržováním čínských zdí mezi jednotlivými organizačními útvary společnosti. Bližší informace o společnosti, službách a analytické zpravodajství je možno nalézt na BRNO PRAHA Veveří 111 (Platinium) Radlická 14, Anděl Park Brno Praha 5, Smíchov Tel.: Tel.:

WEEKLY REPORT 30.6. 4.7.2008. Index PX. Týdenní komentář 4.7.2008

WEEKLY REPORT 30.6. 4.7.2008. Index PX. Týdenní komentář 4.7.2008 Karel Potměšil analytik potmesil@cyrrus.cz WEEKLY REPORT 30.6. 4.7.2008 4.7.2008 SUPERSPAD Závěr (místní měna) Tržní kap. (mld.eur) Týdenní změna (%) P/E (x) Dividend. výnos (%) AAA Auto 18,90 0,05-3,5

Více

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK. Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015 Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A 1 Listopad byl doslova k neudržení. Po zvýšené volatilitě v říjnu (rozpětí

Více

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT DIVIDENDA V HLAVNÍ ROLI. 24. února 2015. 6 080 Kč 5 400 Kč. Cílová cena a doporučení

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT DIVIDENDA V HLAVNÍ ROLI. 24. února 2015. 6 080 Kč 5 400 Kč. Cílová cena a doporučení KOMERČNÍ BANKA DIVIDENDA V HLAVNÍ ROLI v mil. Kč 2014 e2015 e2016 e2017 Provozní výnosy 30 676 30 511 31 160 32 212 Čistý úrokový výnos 21 423 21 488 22 164 23 152 Poplatky & provize 6 752 6 569 6 519

Více

Komerční banka. Držet. 5 179 Kč ANALÝZY A DOPORUČENÍ. - 1 - Fio banka, a.s.

Komerční banka. Držet. 5 179 Kč ANALÝZY A DOPORUČENÍ. - 1 - Fio banka, a.s. ANALÝZY A DOPORUČENÍ Komerční banka Držet 5 189 Kč Komerční banka Nové doporučení: Držet Předešlé doporučení: Redukovat Cílová cena (6M): 5 189 Kč Minulá cílová cena: 4 301 Kč Datum vydání: 6. 12. 2014

Více

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT. 7. srpna 2015 ČÍSLA BEZ VÝRAZNĚJŠÍCH PŘEKVAPENÍ, DALŠÍ POKLES NESPLÁCENÝCH ÚVĚRŮ. 6 000 Kč 5 450 Kč. Výsledky za 2Q 2015

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT. 7. srpna 2015 ČÍSLA BEZ VÝRAZNĚJŠÍCH PŘEKVAPENÍ, DALŠÍ POKLES NESPLÁCENÝCH ÚVĚRŮ. 6 000 Kč 5 450 Kč. Výsledky za 2Q 2015 KOMERČNÍ BANKA ČÍSLA BEZ VÝRAZNĚJŠÍCH PŘEKVAPENÍ, DALŠÍ POKLES NESPLÁCENÝCH ÚVĚRŮ 7. srpna 2015 Kons., IFRS (mil. Kč) 2Q 2015 2Q 2014 y/y Oček. J&T Konsensus Provozní výnosy 7 500 7 460 1% 7 473 7 501

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Koupit Cílová cena: 943,- Kč

Analýzy a doporučení. Doporučení: Koupit Cílová cena: 943,- Kč Fio banka, a.s. 5.1.211 Skupina ČEZ Fio Předchozí doporučení - Koupit Nové doporučení Koupit Předchozí cílová cena - 113 Kč Nová cílová cena - 943 Kč Základní informace o společnosti Adresa společnosti:

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 16. - 20. červen 2014

TÝDENNÍ PŘEHLED. 16. - 20. červen 2014 TÝDENNÍ PŘEHLED 16. - 20. červen 2014 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 1,033 0.0 4.1 4.4 15.0 853 1,046 CZK/EUR 27.44 0.0 0.0-0.4-5.9 25.51 27.69 CZK/USD 20.18 0.5-1.4-1.4-3.2

Více

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK Cílová cena : 616 CZK 22,6 EUR Doporučení : akumulovat accumulate Akt.kurz (30.6.15): 568,00 CZK 20,8 EUR Diskont od : 8,5 % V posledních týdnech lze vysledovat faktory, které posouvají akcie ČEZ ještě

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 29. červen - 3. červenec 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED. 29. červen - 3. červenec 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 29. červen - 3. červenec 2015 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 982-1.3-6.4 3.7-1.5 901 1,058 CZK/EUR 27.10 0.5 1.6 2.1 1.2 27.10 28.32 CZK/USD 24.41-0.1

Více

Doprava a spoje České radiokomunikace, a.s.

Doprava a spoje České radiokomunikace, a.s. - Ocenění Doprava a spoje České radiokomunikace, a.s. Zachovat váhu (vůči indexu PX-50) Česká republika Analytik: Dmitrij Morozov Tel.: + 420 261 31 9064 morozov@ppf.cz www.ppf.cz 2. ledna 2003 Bloomberg:CSRD

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Zdroj: Bloomberg, J&T Banka. United Airlines, Southwest Airlines, Air Canada, TAM. Emirates, Air China, China Southern, Korean Air, Qantas

Zdroj: Bloomberg, J&T Banka. United Airlines, Southwest Airlines, Air Canada, TAM. Emirates, Air China, China Southern, Korean Air, Qantas Air Lease Rostoucí byznys pronájmu letadel 8.1. 2014 Air Lease Aktuální tržní cena: 30,26 USD Z jednoho na 180 letadel za 4 roky Zdroj: Bloomberg, J&T Banka Air Lease Corporation byla založena před čtyřmi

Více

Actavis. Synergie z akvizice Allerganu. Actavis 26.5. 2015 318 USD

Actavis. Synergie z akvizice Allerganu. Actavis 26.5. 2015 318 USD Synergie z akvizice Allerganu 26.5. 215 Pharma index 25 35 2 15 3 25 2 Aktuální tržní cena: 31 USD 1 15 1 5 5 6-12 9-12 12-12 3-13 6-13 9-13 12-13 3-14 6-14 9-14 12-14 3-15 BBG pharma index Zdroj: Bloomberg,

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 20. - 24. duben 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED. 20. - 24. duben 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 20. - 24. duben 2015 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,049 0.1 9.1 10.8 4.7 901 1,058 CZK/EUR 27.47-0.3 0.9 0.7-0.2 27.23 28.32 CZK/USD

Více

American International Assurance

American International Assurance American International Assurance Prodej asijské části pojišťovny AIG Kontakt Atlantik FT se účastní úpisu AIA a objednávky přijímá do 20.10. 2010, 12:00. Kontakt na tradera: David Nový, tel. 225 010 228.

Více

Prudká revize prognózovaných cen elektřiny srazila naši cílovou cenu

Prudká revize prognózovaných cen elektřiny srazila naši cílovou cenu EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 17. června 2013 Energetika Aktualizace Česká republika ČEZ Prudká revize prognózovaných cen elektřiny srazila naši cílovou cenu Držet Cena 14.06.13 515 CZK 12m cíl 498 CZK

Více

Rok 2012 byl vlastně rekordní. Ztráta -5,8 mld Kč v úrovni EBITDA spojená s Albánií byla za celý rok 2012 sice SWOT

Rok 2012 byl vlastně rekordní. Ztráta -5,8 mld Kč v úrovni EBITDA spojená s Albánií byla za celý rok 2012 sice SWOT Cílová cena 12M: 679 CZK 26,3 EUR Doporučení : koupit buy Akt.kurz (15.4.13): 584 CZK 22,6 EUR Diskont od 12M: 16,3 % Účinek velkého meziročního propadu ve výhledu společnosti na rok 2013, zveřejněný při

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

RANNÍ PŘEHLED. 10. března 2015

RANNÍ PŘEHLED. 10. března 2015 RANNÍ PŘEHLED 10. března 2015 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 1,024 bodů (-1.3% d/d); objem: 630 mil. Kč Praze se včera vůbec nedařilo. Finanční tituly i ČEZ táhly trh dolů (-1,27%) a

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

RANNÍ PŘEHLED. 9. července 2015

RANNÍ PŘEHLED. 9. července 2015 RANNÍ PŘEHLED 9. července 2015 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 967 bodů (-0.2% d/d); objem: 701 mil. Kč Padající asijské trhy byly včera pravděpodobně hlavní příčinou slabého zahájení

Více

RANNÍ PŘEHLED. 28. července 2015

RANNÍ PŘEHLED. 28. července 2015 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 1,026 bodů (-0.5% d/d); objem: 737 mil. Kč Obavy investorů z trvale udržitelného řešení řecké dluhové krize pomalu začínají opět vytěsňovat obavy z růstu

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

Koupit. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 21. ledna 2015

Koupit. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 21. ledna 2015 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 21. ledna 2015 Pojišťovny Aktualizace Česká republika Vienna Insurance Group Zvyšujeme cílovou cenu a doporučujeme akcie k nákupu Koupit Cena 21.01.15 37,5 1050 12m cíl

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY Společnost Colosseum, a.s. zastupuje společnost Aura Invest Group s.r.o. OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 4 1.1. Povaha dokumentu 4 1.2. Základní údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Globální sektor financí

Globální sektor financí Globální sektor financí Podkladové aktivum vybrané akcie z amerického a evropského finančního sektoru Ocenění jakéhokoliv sektoru/titulu je povětšinou funkcí jeho ziskovosti. Na úvod je proto potřeba přiznat,

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Jan Michelfeit Webinář projektu Junior Achievement JA Bankovní gramotnost pro učitele Témata prezentace Devizové trhy a prémiové devizové produkty Vymezení

Více