Akcie obsah přednášky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akcie obsah přednášky"

Transkript

1 obsah přednášky 1) Úvod do akcií (definice, druhy, základní principy) 2) Akciové analýzy 3) Cena akcie 4) Výnosnost akcie 5) Štěpení akcií 6) definice je cenný papír dokládající podíl akcionáře na základním kapitálu akciové společnosti. Vlastnictvím akcie akcionář získává následující základní práva: právo podílet se na řízení akciové společnosti, právo podílet se na zisku společnosti a právo podílet se na likvidačním zůstatku společnosti. Popř. další práva jako např. odebírací práva atd. Základní pojmy Nominální hodnota Základní kapitál Vlastní kapitál Emisní ážio kladný rozdíl mezi emisním kurzem akcie (kurzem při jejím vydání na primárním trhu) a její nominální hodnotou Cizí kapitál Kurz akcie (tržní cena) Vnitřní hodnota akcie (teoretická cena) Srovnání vnitřní hodnoty akcie a tržní ceny Dividenda Proč jsou akcie obecně více rizikové (kolísavé) než dluhopisy?

2 Analýzy Fundamentální akciová analýza Technická akciová analýza Psychologická akciová analýza Teorie efektivních trhů Druhy akcií Kmenové Prioritní Zaměstnanecké Ostatní (zakladatelské apod.) Různé třídy akcií v USA (rozdíly jsou v právech, která jsou s danými třídami akcií spojeny) Cena akcie Tržní cena kurz Teoretická cena vnitřní hodnota -- na základě komparace těchto hodnot stanovujeme, zdali je akcie nadhodnocenáči podhodnocená a rozhodujeme se, zdali ji prodáme/neprodáme nebo koupíme/nekoupíme. Různé metody pro stanovení vnitřní hodnoty akcie, např.: -- dividendový diskontní model -- ziskové modely (P/E) -- historické modely

3 Dividendový diskontní model Založen na skutečnosti, že vnitřní hodnota akcie je rovna současné hodnotě všech budoucích peněžních toků plynoucích z akcie (dividenda, popř. prodejní cena). Diskontování budoucích peněžních toků poté probíhá prostřednictvím požadované výnosnosti, která se skládá z bezrizikové úrokové sazby, prémie za riziko a prémie za likviditu (resp. nelikviditu). Dividendový diskontní model Základní princip výpočtu teoretické ceny akcie (viz kapitola Teorie investičního rozhodování): d1 C = (1 + r) 1 d 2 + (1 + r) 2 d 3 + (1 + r) 3 d n + C (1 + r) n n Dividendový diskontní model Odvozený tvar dividendového diskontního modelu:

4 Dividendový diskontní model př. 1 Dividendový diskontní model s konstantním tempem růstu dividendy Dividendový diskontní model př. 2 Za jakou maximální cenou je investor ochoten koupit akcii, na kterou byla v roce 1997 vyplacena dividenda ve výši 200 Kč a od které požaduje roční výnosnost minimálně 15 %? Jak se změní akceptovatelná cena akcie z předchozího příkladu, pokud emitent plánuje pravidelné roční zvýšení dividendy o 5 %?

5 Dividendový diskontní model př. 3 společnosti A se na burze prodává za Kč, společnost vyplácí konstantní dividendu ve výši 100 Kč ročně, která je navíc zdaněná 15% daní. Koupíte tuto akcii, pokud požadujete výnosnost minimálně 10 % p. a.? převzato z publikace: Radová, J. Chýna, V. Málek, J. Finanční matematika v příkladech. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, stran. ISBN Dividendový diskontní model př. 4 společnosti B se na burze prodávají za Kč. Analytici soudí, že akcie jsou správně oceněny. V letošním roce společnost vyplatila dividendu 100 Kč po zdanění na akcii. Společnost udržuje stabilní míru růstu dividend ve výši 5 % ročně. Určete požadovanou výnosnost z akcií společnosti B, pokud jsou dividendy daněny srážkovou daní 15 %. převzato z publikace: Radová, J. Chýna, V. Málek, J. Finanční matematika v příkladech. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, stran. ISBN Dividendový diskontní model př. 5 Jaká bude vnitřní hodnota akcie společnosti C za 5 let, pokud právě vyplatila dividenda ve výši 100 Kč na akcii a v následujících letech očekáváte stabilní růst dividend ve výši 5 % ročně? Požadovaná výnosnost u této akcie činí 10 % p. a. převzato z publikace: Radová, J. Chýna, V. Málek, J. Finanční matematika v příkladech. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, stran. ISBN

6 Cena akcie ziskový model a historické modely ziskový model: základním ukazatelem ziskového modelu je tzv. P/E ratio historické modely: tržby, účetní hodnota, cash flow, dividenda apod. (P/S, P/BV, P/CF, P/D) Výnosnost akcií Běžná výnosnost Výnosnost akcií Očištěná výnosnost

7 Výnosnost akcií Celková výnosnost Výnosnost akcií Celková výnosnost příklad část I Výnosnost akcií Celková výnosnost příklad část II

8 Výnosnost akcií Celková výnosnost obecný vztah Pozn.: Celková výnosnost při držbě do 1 roku vs. nad 1 rok Štěpení akcií Štěpení akcií př. 1

9 Štěpení akcií př. 2 Jaký je celkový výnos z obchodu s akciemi na nichž proběhlo štěpení v poměru 1:3, které investor nakoupil za 500 Kč a prodal za 210 Kč? Rozhodné datum pro výplatu dividendy (datum ex-dividendy) ve výši 25 Kč bylo Dne proběhlo další štěpení akcií v poměru 1:4 S akciemi je spjata celářada dalších cenných papírů počínaje konvertibilními obligacemi, přes zatímní listy, odvozené cenné papíry (deriváty) až po odebírací práva. Obecně je odebírací právo přednostní právo stávajících akcionářů na koupi nově emitovaných (tzv. mladých) akcií při navyšování základního jmění. Mladé akcie jsou většinou emitovány za cenu nižší než je aktuální cena starých akcií na kapitálovém trhu. bývají spjaty se starými akciemi - většinou na jednu starou akcii připadá jedno odebírací právo. Stávající akcionáři mají přednostní právo na koupi mladých akcií především z důvodu udržení si svého majetkového podílu na společnosti. Počet akcií, které můžou při úpisu nakoupit lze spočítat podle tzv. odebíracího poměru. Odebírací poměr udává jaký počet starých akcií (odebíracích práv) musíme vlastnit, abychom si mohli za zvýhodněný emisní kurz koupit jednu mladou akcii. Odebírací poměr vyjádříme jako podíl původního základního jmění (základního kapitálu) a navyšovaného základního jmění (základního kapitálu).

10 Výpočet odebíracího (odběrního) poměru: OP = ZK ZK P E = s N m N

11 K S K HOP = OP +1 M př. 1 Jaká je hodnota odebíracích práv u akcií s novou emisí, která byla emitována v emisní ceně 1400 Kč při navýšení ZK společnosti ze 120 mil. CZK na 150 mil. CZK? Kurz akcií na BCPP před novou emisí byl 1654 Kč. převzato z publikace: Radová, J. Chýna, V. Málek, J. Finanční matematika v příkladech. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, stran. ISBN

12 Pokud u mladých akcií není nárok na výplatu nadcházející dividendy, je tato skutečnost ve vzorci pro výpočet hodnoty odebíracího práva zohledněna následujícím způsobem: HOP = K S d K OP +1 M př. 2 Akciová společnost A má základní kapitál 350 mil. Kč a rozhodla se jej navýšit na 400 mil. Kč. Kurz starých akcií byl kótován na úrovni Kč za akcii. Nové akcie jsou prodávány za Kč. Stanovte: a) Odebírací poměr b) Hodnotu odebíracích práv pro 21 starých akcií, které vlastníte c) Kolik mladých akcií si můžete koupit, pakliže uplatníte odebírací práva ke všem akciím, které vlastníte d) Na jakém novém kurzu se akcie společnosti A ustálí na trhu po emisi mladých akcií? Hodnota odebíracích práv se po oddělení od akcie mění v závislosti na změně jejího kurzu.

13 Speciální příklad AB se na burze obchodovaly za Kč. Akciová společnost AB zvýšila základní kapitál z 500 mil na 750 mil. Nově emitované akcie se na primárním trhu prodávaly za Kč. Po jejich uvedeni na sekundární trh jste je koupili, byla vyplacena dividenda ve výši 25 Kč za akcii jste je prodali za 781,6 Kč/akcie. Jaká byla roční míra výnosu z této transakce, když víte, že se akcie rozštěpily v poměru 1:5 a v poměru 1:3? Výnos vs. riziko převzato z publikace: Radová, J. Chýna, V. Málek, J. Finanční matematika v příkladech. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, stran. ISBN

Oceňování finančních investic

Oceňování finančních investic Oceňování finančních investic Akcie, akciové analýzy a EMH - hypotéza efektivního trhu A. Akcie 1. Akcie a odhad jejich rizika Akcie je CP, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se

Více

Vyjadřují se v procentech z hodnoty vloženého kapitálu. Někdy se pro jejich označení používá termín cena kapitálu.

Vyjadřují se v procentech z hodnoty vloženého kapitálu. Někdy se pro jejich označení používá termín cena kapitálu. 1. Cena kapitálu Náklady kapitálu představují pro podnik výdaj, který musí zaplatit za získání různých forem kapitálu (tj. za získání např. různých forem dluhů, akciového kapitálu, nerozděleného zisku

Více

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení přednášky: prof.ing.petrmarek,csc.(nb112) cvičení: Ing.PetrBOUKAL,Ph.D.(RB327) Ing.MarekHABRNAL(RB326) Ing.DanHENKL,Ph.D.(RB431) Ing.

Více

Základní pojmy. Dividenda - je podíl na zisku společnosti vyplývající z vlastnictví akcie. Forma dividend

Základní pojmy. Dividenda - je podíl na zisku společnosti vyplývající z vlastnictví akcie. Forma dividend Akcie Akciová společnost- je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly, obchodovatelné akcie. Ty se kupují a prodávají na kapitálových trzích. Akciová společnost patří k nejrozšířenějším

Více

PE 301 Podniková ekonomika 2. Eva Kislingerová. Hodnota kmenových akcií a. obligací. Téma 2. Eva Kislingerová

PE 301 Podniková ekonomika 2. Eva Kislingerová. Hodnota kmenových akcií a. obligací. Téma 2. Eva Kislingerová PE 301 Podniková ekonomika 2 Eva Kislingerová Téma 2 obligací Hodnota kmenových akcií a Téma 2 2-2 Struktura přednášky Cenné papíry akcie, obligace Tržní míra kapitalizace (market capitalization rate)

Více

Cvičení ze základů financí

Cvičení ze základů financí MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Cvičení ze základů financí Distanční studijní podpora Kolektiv autorů Brno 2012 Autorský kolektiv: Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. kap. 1, 5, 6 vedoucí autorského

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

Penzijní fondy. Systémy penzijního pojištění. Penzijní fondy a penzijní společnosti. Významní hráči na finančních trzích příklad USA a hypoteční krize

Penzijní fondy. Systémy penzijního pojištění. Penzijní fondy a penzijní společnosti. Významní hráči na finančních trzích příklad USA a hypoteční krize strana 1 Penzijní fondy a penzijní společnosti strana 2 Penzijní fondy Významní hráči na finančních trzích příklad USA a hypoteční krize Samostatné licencované subjekty Nakupují významné objemy státních

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Investování a investiční instrumenty Roman Richtr Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Komerční banka Fio banka, a.s. 15.3.2011 Aktualizace ocenění společnosti Komerční banka, a.s. Nové doporučení akumulovat Předešlé doporučení držet Nová cílová cena 4 549,- Kč Předešlá

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu 4. přednáška 4. 4. Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu Finanční analýza nachází své využití i na trhu cenných papírů. Tzv. fundamentální analýza cenných papírů si klade za cíl stanovení vnitřní

Více

Odborný odhad. č. 35-02/13. o stanovení hodnoty akcií společnosti VUVL a.s.

Odborný odhad. č. 35-02/13. o stanovení hodnoty akcií společnosti VUVL a.s. Odborný odhad č. 35-02/13 o stanovení hodnoty akcií společnosti VUVL a.s. ODBORNÝ ODHAD o stanovení hodnoty akcií společnosti VUVL a.s. pro účely dražby Objednavatel: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. Adresa

Více

Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Dlouhodobý finanční majetek Bakalářská práce Autor: Kateřina Kyselová bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha Červen,

Více

Popis investičních nástrojů a upozornění na rizika

Popis investičních nástrojů a upozornění na rizika investičních nástrojů a upozornění na rizika investičních nástrojů a upozornění na rizika HV Private Investment Trust, a.s. jako investiční zprostředkovatel (dále jen Společnost ) v souladu se zákonnými

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Fundamentální analýza vybraných akciových titulů Michaela Tomčová Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Odborný odhad. č. 36-01/14. o stanovení hodnoty akcií společnosti COLORLAK, a.s.

Odborný odhad. č. 36-01/14. o stanovení hodnoty akcií společnosti COLORLAK, a.s. Odborný odhad č. 36-01/14 o stanovení hodnoty akcií společnosti COLORLAK, a.s. ODBORNÝ ODHAD 36-01/14 o stanovení hodnoty akcií společnosti COLORLAK, a.s. pro účely dražby Objednavatel: CAPITAL MARKETS,

Více

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů AKCIE Akcie představuje podíl na majetku společnosti, která tento cenný papír vydala. Držitel akcie má nejrůznější práva vlastníka: například právo podílet se na zisku společnosti formou dividendy, právo

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANČNÍ INVESTICE PODNIKU DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

Účtování cenných papírů

Účtování cenných papírů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Účtování cenných papírů Diplomová práce Autor: Bc. Alena Lásková, DiS. Finance Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha Duben, 2010 Prohlášení:

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Projekt zvyšování rodinného majetku na akciových trzích formou fundamentální a technické analýzy. Bc. Martin Halaška

Projekt zvyšování rodinného majetku na akciových trzích formou fundamentální a technické analýzy. Bc. Martin Halaška Projekt zvyšování rodinného majetku na akciových trzích formou fundamentální a technické analýzy Bc. Martin Halaška Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je zvýšit rodinný majetek

Více

FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZA OBCHODNÍ BANKY

FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZA OBCHODNÍ BANKY 1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZA OBCHODNÍ BANKY (Bakalářská práce) Autor: Stanislava Janáčová, DiS. Vedoucí práce: Ing. Tibor Hlačina

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: akumulovat Cílová cena: 60,- EUR 31.1.2011 RWE AG Nové doporučení akumulovat Předešlé doporučení koupit Nová

Více

Informační zdroje pro analýzu cenných papírů

Informační zdroje pro analýzu cenných papírů UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ Informační zdroje pro analýzu cenných papírů Bc. Daniela Burešová Diplomová práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Znalecký posudek 2258-128/13. o hodnotě společnosti Vesa Velhartice, a. s.

Znalecký posudek 2258-128/13. o hodnotě společnosti Vesa Velhartice, a. s. Znalecký posudek 2258-128/13 o hodnotě společnosti Vesa Velhartice, a. s. ZNALECKÝ POSUDEK 2258-128/13 o hodnotě společnosti Vesa Velhartice, a. s. Objednavatel: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. Adresa IČ

Více

Věstník ČNB částka 11/2007 ze dne 18. května 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 3. května 2007,

Věstník ČNB částka 11/2007 ze dne 18. května 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 3. května 2007, Třídící znak 2 1 2 0 7 5 4 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 3. května 2007, kterým se uveřejňuje seznam právních předpisů, tématických okruhů a vzorových otázek k makléřské zkoušce Česká národní

Více