Veřejné osvětlení MANUÁL PRO PRACOVNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV. pro města a obce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejné osvětlení MANUÁL PRO PRACOVNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV. pro města a obce"

Transkript

1 Veřejné osvětlení MANUÁL PRO PRACOVNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV pro města a obce

2 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PRO MĚSTA A OBCE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV prosinec, 2010

3 Obsah 1. ÚVOD 5 2. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 6 3. ZÁKLADNÍ POJMY A PRVKY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Pojmy Světelný zdroj Svítidlo Stožáry, rozvaděče NORMY A LEGISLATIVA SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ČR PROVOZ A ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Spínání Organizace údržby veřejného osvětlení Údržba veřejného osvětlení Pasport SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A NÁKLADŮ Výměna světelných zdrojů za efektivnější Regulace Rekonstrukce PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Litvínov Kladno Hradištko ARCHI TEKTONICKÉ A SLAVNOSTNÍ OSVĚTLENÍ RADY A TIPY PODĚKOVÁNÍ A ZDROJE 46 3

4 Komplexní řešení pro osvětlení měst Veřejné osvětlení Urbanistické osvětlení pro městská centra Osvětlení architektury Osvětlení sportovišť Osvětlení parků a obytných zón Velmi široké portfolio svítidel pro veškeré aplikace venkovního osvětlení Široké možnosti regulace osvětlení a řešení pro úsporu energie a provozních nákladů Svítidly to u nás nekončí Světelné audity veřejného osvětlení Konzultace řešení městského osvětlení Zpracování koncepce venkovního osvětlení pro města a obce Pomoc se zajištěním fi nancování projektů venkovního osvětlení 3D vizualizace návrhů architekturního osvětlení Široké vybavení pro rozsáhlé světelné testy Potřebujete pomoc s řešením osvětlení Vašeho města? Obraťte se na nás: Hynek Bartík Vedoucí oddělení pro venkovní osvětlení Telefon: Martin Dvořák Veřejné osvětlení - obchodník Telefon:

5 1. ÚVOD SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie společně s partnery ČEZ, a.s. a Philips Česká republika, s.r.o. připravili v roce 2010 projekt výzkumu stavu veřejného osvětlení ve městech a obcích v ČR. Výzkum byl zaměřen na používané druhy světelných zdrojů a svítidel, jejich stáří a typ. Výzkum rovněž zjišťoval spotřeby, náklady a regulace současného veřejného osvětlení. Stručné výsledky výzkumu prezentuje kapitola 5. Součástí projektu je i tvorba této publikace manuálu veřejného osvětlení. Tento manuál je určen pro pracovníky samospráv, kteří mají ve své působnosti veřejné osvětlení, je určen i pro starosty a další pracovníky obcí. Účelem publikace je seznámit i neodborníky v této oblasti s hlavními součástmi veřejného osvětlení, s jeho současným stavem v České republice a především informovat o možnostech údržby a úspor energie a nákladů a upozornit na technické, legislativní a organizační problémy, které se týkají veřejného osvětlení. Publikaci vytvořilo SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie jako nezávislá konzultační organizace. Významnou prioritou tedy byla odborná kvalita textu a jeho praktická využitelnost. Kvalifikované know-how publikace bylo rovněž zajištěno partnery Philips Česká republika, s.r.o. a ČEZ, a.s. Korekturu publikace zajistila Katedra elektroenergetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Věříme, že pro Vás bude publikace užitečná. Michal Staša SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie 5

6 2. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Soustava veřejného osvětlení představuje systém, který zahrnuje osvětlení veřejných komunikací a prostranství (místních komunikací, silnic, dálnic, stezek pro pěší a cyklistickou dopravu, včetně tunelů, podjezdů, podchodů, mostů, lávek, křižovatek, přechodů pro chodce, náměstí, parků, pěších a obytných zón a zastávek městské hromadné dopravy, parkovišť atd.), fasád významných budov, architektonických a přírodních památek, výtvarných děl apod. ve městech a obcích i mimo ně. Veřejné osvětlení je důležitou součástí technické infrastruktury měst a obcí a podstatně ovlivňuje bezpečnost dopravy, osob a majetku i atraktivnost měst a obcí. Veřejné osvětlení je veřejně prospěšnou službou a ve smyslu zákona o pozemních komunikacích patří mezi příslušenství pozemních komunikací. Hlavním důvodem pro osvětlování je umožnit uživatelům společných venkovních prostorů pohyb za tmy aby bylo umožněno rozpoznávání terénních nerovností a překážek. Veřejné osvětlení má tak klíčovou úlohu v bezpečnosti provozu. Rovněž důležitý je důvod estetický, především vhodné osvětlení a zdůraznění architektonických prvků. Důležitý je také samotný vzhled prvků veřejného osvětlení. Krátká historie veřejného osvětlení Záznamy o veřejném osvětlení lze vystopovat už ve starověkém Římě. Prvenství při osvětlení za použití stožárů patří Paříži (rok 1627). První trvalé osvětlení olejovými lucernami v Praze bylo zřízeno v roce První plynové osvětlení bylo v Praze nainstalováno v roce Průkopníkem v použití elektřiny ve veřejném osvětlení byl u nás František Křižík. V roce 1881 bylo v Praze zřízeno dočasné osvětlení obloukovými lampami. První stálé elektrické osvětlení v českých zemích bylo instalováno v Jindřichově Hradci v roce

7 3. ZÁKLADNÍ POJMY A PRVKY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Základními pojmy užívanými ve veřejném osvětlení jsou světelný tok, jas, osvětlenost (intenzita osvětlení), měrný výkon, barevný tón světla, podání barev, účinnost svítidel a doba života. Základními prvky veřejného osvětlení jsou svítidlo, světelný zdroj, stožár či výložník a elektrické vybavení jako je svorkovnice, rozvaděč a další. 3.1 Pojmy Světelný tok Světelný tok odpovídá množství světla, které vyzařuje světelný zdroj či svítidlo. Označuje se řeckým písmenem Φ ( fí ) a udává se v lumenech [lm]. Světelný tok tedy představuje výkon zdroje či svítidla měřený ve světelně technických jednotkách. Např. žárovka 100 W vyzařuje světelný tok lm, zatímco vysokotlaká sodíková výbojka 100 W vyzařuje tok lm. Jas Jas je měřítkem reakce lidského oka na světlo, které se odráží od pozorované plochy směrem k pozorovateli. Označuje se písmenem L. Jednotkou jasu je kandela na metr čtvereční [cd/m 2 ]. Jas je veličina, kterou se hodnotí úroveň osvětlení na pozemních komunikacích vyšších tříd převážně používaných motorovou dopravou (ČSN EN Osvětlení pozemních komunikací Požadavky). Požadované nejnižší přípustné průměrné hodnoty jasu povrchu zmíněných komunikací se pohybují v rozmezí 0,3 až 2 cd/m 2. Osvětlenost Osvětlenost (někdy označovaná jako intenzita osvětlení) je měřítkem světelného toku dopadajícího na osvětlovanou plochu. Osvětlenost se označuje písmenem E a její jednotkou je lux [lx]. Dopadá-li na osvětlovanou plochu A [m 2 ] světelný tok Φ [lm], je průměrná osvětlenost zmíněné plochy rovna poměru toku Φ [lm] a velikosti osvětlované plochy A [m 2 ]. Např. je-li velikost osvětlované plochy A = 100 m 2 a dopadá-li na tuto plochu světelný tok Φ = lm, pak je průměrná osvětlenost plochy A rovna E = 10 lx. Osvětlenost je veličina, kterou se hodnotí úroveň osvětlení na pozemních komunikacích nižších tříd (ČSN EN Osvětlení pozemních komunikací Požadavky) především vedlejších komunikacích s omezenou rychlostí vozidel, pro pěší či cyklisty apod. Požadované nejnižší průměrné hodnoty osvětlenosti povrchu zmíněných komunikací se pohybují v rozmezí 2 až 50 lx. Život světelného zdroje Život světelného zdroje je doba, po kterou světelný zdroj splňuje stanovené požadavky. Udává se v hodinách [h]. Požadavky, na jejichž základě se posuzuje život zdroje, se vážou buď na pokles světelného toku v průběhu provozu světelného zdroje, nebo na procento výpadku zdrojů ze zkoušeného souboru. 7

8 Pro popis podílu výpadků zdrojů ze zkoušeného souboru se používá tzv. střední doba života, což je doba, po jejímž uplynutí zůstává funkčních ještě 50 % zdrojů. Pro charakterizování poklesu světelného toku světelných zdrojů se používá tzv. efektivní doba života, která uvádí období provozu, po němž klesne jmenovitý světelný tok na určitou hodnotu, např. 70 %. Teplota chromatičnosti (barva světla) Teplota chromatičnosti charakterizuje tón barvy vyzařovaného světla. Označuje se T c, udává se v kelvinech [K] a závisí na typu světelného zdroje. Tón barvy světla vyzařovaného zdroji se obvykle dělí do tří skupin, a to světlo s teple bílým tónem barvy (T c < K), s neutrálně bílým tónem (3 300 K < T c < K) a s chladně bílým tónem (T c > K). Například halogenidová výbojka s chladně bílým tónem barvy má teplotu chromatičnosti K, zatímco světlo klasické žárovky má teple bílý tón s teplotou chromatičnosti K. Index podání barev Člověk věrně vnímá barvy předmětů ve světle teplotních světelných zdrojů jako je např. slunce či žárovka. Ve světle výbojových zdrojů je vjem barev zkreslen. Míru tohoto zkreslení vystihuje tzv. index podání barev R a, což je číslo v rozmezí od 0 do 100. Věrný vjem barev charakterizuje R a = 100 (světlo klasických či halogenových žárovek) a naopak případ, kdy člověk nerozlišuje barvy vůbec, charakterizuje R a = 0 (prakticky jednobarevné světlo nízkotlaké sodíkové výbojky). Světlo kvalitních halogenidových výbojek charakterizuje R a = 90, zatímco světlo vysokotlakých sodíkových výbojek pouze R a = 25. Index podání barev se někdy označuje také zkratkou CRI, která pochází z angličtiny. Míra podání barev nesouvisí s barvou světla. Příkon Příkon (světelného zdroje, svítidla, osvětlovací soustavy či jiného zařízení) se značí písmenem P, udává se ve wattech [W] a vyjadřuje množství energie spotřebované posuzovaným zařízením za jednotku času. Např. příkon svítidla se skládá z příkonu světelného zdroje a příkonu předřadného přístroje (předřadníku). Příkon klasického elektromagnetického předřadníku tvoří asi pětinu celkového příkonu svítidla, příkon elektronického předřadníku asi desetinu. Měrný výkon Měrný výkon světelného zdroje udává účinnost přeměny elektrické energie na světelnou. Je roven poměru světelného toku Φ [lm] vyzařovaného zdrojem a jeho elektrického příkonu P [W]. Měrný výkon se používá pro vzájemné porovnání účinnosti světelných zdrojů. Označuje se řeckým písmenem η (éta) a udává se v lumenech na watt [lm/w]. Například vysokotlaká sodíková výbojka o příkonu P = 100 W, jejíž světelný tok Φ = lm, má měrný výkonη = Φ/ P = 100 lm/w. Účinnost svítidla Účinnost svítidla vystihuje využití světelného toku zdrojů ve svítidle. Je rovna podílu světelného toku vyzařovaného svítidlem a světelného toku všech zdrojů instalovaných ve svítidle. Udává se buď v procentech nebo jako poměrné číslo. Účinnost svítidla je hodnotícím kritériem svítidel. Dále je třeba sledovat činitel využití jaká část světla je směrována do užitečného směru, viz kapitola

9 Philips LED veřejné osvětlení Philips LEDGINE - modulární řešení LED veřejného osvětlení Všechny typy LED svítidel Philips jsou vybaveny moduly LEDGINE Rozsah W s krokem 8 LED 4 typy optiky volba křivky vyzařování 3 druhy LEDGINE modulů: ComfortLine - 48 LED, teplá bílá 3000 K, měrný výkon 59 lm/w GreenLine - 40 LED, neutrální bílá 4000 K, měrný výkon 85 lm/w EconomyLine - 32 LED, studená bílá 5600 K, měrný výkon 75 lm/w Díky modulům LEDGINE lze všechna LED svítidla Philips v budoucnu modernizovat pouhou výměnou LED modulu za účinnější (svítidlo zůstává). Při rozhodnutí investovat do LED svítidel je třeba dát pozor na mnoho detailů. Pokud potřebujete pomoc, kdykoli nás kontaktujte: Hynek Bartík Vedoucí oddělení pro venkovní osvětlení Telefon: Martin Dvořák Veřejné osvětlení - obchodník Telefon:

10 Oslnění Oslnění je nepříznivý stav zraku, k němuž dochází v případě, kdy je zrak pozorovatele vystaven příliš velkým jasům nebo jejich rozdílům, na které oko není schopno reagovat. Míra oslnění zásadně ovlivňuje reakci uživatelů komunikací a tudíž i bezpečnost provozu. Oslnění může být způsobeno nejen svítidly pevně instalovanými pro osvětlení komunikací, ale také světlomety protijedoucích vozidel či svítidly reklamního a architektonického osvětlení. V normách se uvádí maximální přípustná míra oslnění (ČSN EN Osvětlení pozemních komunikací Požadavky). 3.2 Světelný zdroj Světelný zdroj je klíčovým prvkem svítidla přeměňuje elektrickou energii na světlo. Volba světelného zdroje zásadně ovlivňuje energetickou náročnost osvětlovací soustavy, investiční i provozní náklady a též kvalitu vyzařovaného světla. K důležitým parametrům, kterými se popisují světelné zdroje, patří kromě příkonu světelný tok, měrný výkon, doba života, index podání barev a teplota chromatičnosti. Pro provoz světelných zdrojů jsou důležité i další vlastnosti, například závislost světelného toku na napájecím napětí a na teplotě okolí, možnost regulace světelného toku apod. Většina světelných zdrojů musí být provozována s využitím předřadného zařízení, které upravuje napájení zdrojů. Světelné zdroje jsou dále charakterizovány paticí a typem baňky. Vzhledem k tomu, že provozní doba veřejného osvětlení se pohybuje okolo hodin za rok, je důležité, aby použité světelné zdroje měly zejména vysoký měrný výkon a dlouhou dobu života. V současné době se začínají více sledovat i další parametry charakterizující zejména kvalitu vjemu barev. Žárovky Vyzařují světlo rozžhavením wolframového vlákna. Snadno se regulují, nepotřebují na rozdíl od dalších světelných zdrojů žádné předřadné přístroje. Mají velmi malý měrný výkon (cca 13 lm/w) a krátkou dobu života (1 000 h). Ve veřejném osvětlení se proto žárovky nepoužívají. Zářivky Lineární i kompaktní zářivky jsou zdroje, u kterých je záření generováno nízkotlakým výbojem v parách rtuti a s využitím luminoforu je toto záření převedeno na světlo. Měrný výkon zářivek v závislosti na kvalitě luminoforu a typu předřadníku může dosahovat až 100 lm/w při střední době života až hodin a kvalitním podání barev (R a > 80). Hlavní nevýhodou zářivek je závislost jejich světelného toku na teplotě okolí. Vzhledem k tomu, že v našich zeměpisných šířkách se veřejné osvětlení provozuje převážně v období nižších teplot, je při takových podmínkách provozu pokles světelného toku zářivek obvykle citelný. K nevýhodám zářivek patří též poměrně velké rozměry vyzařovací plochy, což komplikuje návrh svítidel pro venkovní osvětlení. Z uvedených důvodů je v naší republice použití zářivek ve veřejném osvětlení zpravidla omezeno jen na komunikace nižších tříd. Použití pro motorizované komunikace není vhodné. 10

11 Indukční výbojky Indukční výbojky fungují na podobném principu jako zářivky. Nemají ale elektrody, páry rtuti jsou buzeny vysokofrekvenčním polem. Výhodou je tedy to, že u těchto světelných zdrojů nedochází k opotřebovávání elektrod a tudíž mají vysokou dobu života (dosahuje až hodin) při měrném výkonu 80 lm/w a kvalitním podání barev (R a > 80). Nevýhodou je vysoká cena, jejich velké rozměry a nejednotný sortiment, tedy i malý výběr vhodných svítidel. Vysokotlaké rtuťové výbojky Vysokotlaké rtuťové výbojky vyzařují modrozelené až modrobílé světlo, v němž chybí červená složka. Vnímání barev ve světle těchto zdrojů je velmi zkresleno. Měrný výkon klasických rtuťových výbojek bývá 50 lm/w a střední doba života hodin. Kvůli relativně nízkému měrnému výkonu a nevhodným barevným vlastnostem se v současnosti tyto světelné zdroje nahrazují halogenidovými nebo vysokotlakými sodíkovými výbojkami. Halogenidové výbojky Halogenidové výbojky jsou vysokotlaké rtuťové výbojky, u nichž je světlo generováno nejen zářením par rtuti, ale převážně zářením par příměsí halových prvků a vzácných zemin. Dosahují obvykle měrného výkonu až 100 lm/w při střední době života h a kvalitním podání barev (R a > 80). Některé typy dosahují měrného výkonu až 115 lm/w při střední době života hodin. Tyto výbojky poskytují příjemné bílé světlo a výrazně lepší vjem barev než jiné typy světelných zdrojů užívané ve veřejném osvětlení. Při jejich volbě je třeba vzít v úvahu relativně nižší dobu života a vyšší cenu. Proto se halogenidové výbojky používají zejména k osvětlení městských částí se zvýšeným pěším provozem (historická centra, nákupní třídy apod.) a pro osvětlení nebezpečných míst (přechody pro chodce, křižovatky apod.). Nízkotlaké sodíkové výbojky Sodíkové výbojky jsou založeny na výboji v parách sodíku. Rozlišují se dva typy: nízkotlaké a vysokotlaké. Nízkotlaké sodíkové výbojky dosahují v současné době největšího měrného výkonu (až 200 lm/w) při době života hodin, ale v jejich světle se prakticky nerozlišují barvy (nulový index podání barev). S ohledem na tuto skutečnost se nízkotlaké sodíkové výbojky ve veřejném osvětlení používají výjimečně, například k osvětlení výpadových komunikací. Vysokotlaké sodíkové výbojky Vysokotlaké sodíkové výbojky vykazují vysoký měrný výkon (120 lm/w) při dlouhé době života (až h). Jejich nevýhodou je nekvalitní podání barev (nízký index podání barev R a = 25) a typické žluté světlo, které známe z našich měst a obcí. Uvedené skutečnosti spolu s jejich spolehlivostí řadí vysokotlaké sodíkové výbojky mezi nejpoužívanější světelné zdroje ve veřejném osvětlení Světelné diody (LED) Světelné diody patří do skupiny polovodičových světelných zdrojů. Měrné výkony světelných diod dosahují v současnosti až 160 lm/w při době života až hodin (za předpokladu dodržení předepsaných teplotních poměrů při jejich provozu), a to i při dobrém podání barev 11

12 (R a > 70). K výhodám tohoto typu zdrojů patří snadná regulace a příjemné bílé světlo (především u kvalitních výrobků od renomovaných firem). V současné době jsou světelné diody stále ve fázi vývoje, jejich měrný výkon i doba života neustále rostou. Parametry světelných diod (LED) předurčují tuto skupinu zdrojů jako perspektivní pro využití ve veřejném osvětlení. Většímu rozšíření však v dnešní době brání jejich vysoká cena. Světelný zdroj typu LED je, na rozdíl od ostatních světelných zdrojů, obvykle součástí svítidla. Doba života svítidla je tedy v mnoha případech svázaná se životem světelného zdroje LED, což je problém vzhledem k morálnímu zastarávání rychle se vyvíjející technologie. Výhodu tedy nabízí modulární řešení, u něhož je možno vyměnit LED modul bez potřeby měnit celé (většinou investičně náročné) svítidlo. Porovnání účinnosti jednotlivých světelných zdrojů v přeměně elektrické energie na světelnou nízkotlaké sodíkové výbojky LED vysokotlaké sodíkové výbojky halogenidové výbojky indukční výbojky zářivky vysokotlaké rtuťové výbojky žárovky měrný výkon [lm/w] Co z toho plyne pro města a obce: V ČR je nejpoužívanějším světelným zdrojem pro veřejné osvětlení vysokotlaká sodíková výbojka, a to díky vysokému měrnému výkonu, dlouhé době života, spolehlivosti a nízké ceně. Vzhledem k rostoucím požadavkům na kvalitu vjemu barev a bílé světlo se začínají v místech s intenzivnějším pěším provozem a v místech se zvýšeným nebezpečím používat halogenidové výbojky 12

13 (s kvalitním podáním barev a bílým světlem). Mezi nejperspektivnější světelné zdroje pro veřejné osvětlení patří díky svým technickým parametrům světelné diody (LED). Jejich většímu rozšíření však zatím brání vysoké investiční náklady, kvůli kterým je doba návratnosti investice neúměrně dlouhá. 3.3 Svítidlo Svítidlo je zařízení, které slouží nejen k úpravě rozložení světelného toku, ale také zajišťuje napájení, upevnění a ochranu světelného zdroje. Mezi základní části svítidla patří optické prvky (např. reflektor, difuzor, refraktor), elektrické vybavení (např. předřadné zařízení, svorkovnice, vodiče apod.) a konstrukční díly (těleso svítidla, kryt apod.). Předřadník Světelné zdroje užívané pro veřejné osvětlení potřebují pro svůj provoz předřadné zařízení, tzv. předřadník, zpravidla umístěný ve svítidle. Rozlišují se dva typy předřadníku: elektromagnetický (indukční tlumivka) a elektronický. Doposud nejpoužívanějším typem je elektromagnetický předřadník. Elektronický předřadník zajišťuje lepší napájecí podmínky pro světelné zdroje, obvykle prodlužuje dobu života zdroje a v porovnání s elektromagnetickým předřadníkem má nižší ztráty (příkon svítidla je nižší při stejném světelném toku). Jeho nevýhodou je vyšší pořizovací cena. Předřadník musí být užit pro konkrétní typ a výkon světelného zdroje. Optické části svítidel Optické části svítidel slouží k úpravě rozložení světelného toku zdrojů do osvětlovaného prostoru. Patří k nim zejména reflektor, refraktor a difuzor. Reflektor upravuje rozdělení toku odrazem, refraktor lomem a difuzor rozptylem. Kvalita optických částí svítidla významně ovlivňuje účinnost svítidla. K optickým částem svítidel patří také clonící prvky (např. stínidla, lamelové Základní části venkovního svítidla těleso svítidla da reflektor ektor světelný zdroj difuzor 13

14 clony apod.), které slouží k omezení světelného toku do nežádoucích směrů (zábrana oslnění, rušivé světlo). Světelný zdroj Světelný zdroj je klíčovou součástí svítidla, která přeměňuje elektrickou energii na světelnou. Jednotlivé druhy světelných zdrojů jsou popsány výše. Pro výběr svítidel veřejného osvětlení je důležité, jak svítidlo světelný tok do prostoru vyzařuje, což vystihují křivky svítivosti. Při volbě svítidla je ale také třeba přihlížet k jeho účinnosti, činiteli využití vyzařovaného toku, udržovacímu činiteli, ke krytí svítidla a jeho mechanické odolnosti. Křivky svítivosti Křivky svítivosti mohou být také označovány jako vyzařovací charakteristika či světelná charakteristika. Křivky svítivosti (obvykle nakreslené v polárním diagramu) popisují, jak svítidlo vyzařuje světelný tok do prostoru. Charakter vyzařování svítidel určuje jejich použití. Jiný typ svítidel je vhodný pro osvětlení komunikací pro motorovou dopravu, jiný pro pěší komunikace, jiný pro osvětlení budov atd. Například pro osvětlování pozemních komunikací pro motorovou dopravu se využívají svítidla s širokým rozložením světelného toku podél komunikace. Cílem je, aby maximální množství světelného toku dopadlo na osvětlovanou vozovku. Naopak u osvětlování komunikací pro pěší, včetně přechodů pro chodce, se klade důraz nejen na osvětlení vlastní komunikace, ale také na osvětlení samotných chodců. Volba vhodného charakteru vyzařování svítidla je podmíněna konkrétním uspořádáním (rozteč svítidel, výška jejich zavěšení), což zásadně ovlivňuje nejen výši investičních a provozních nákladů, ale i energetickou náročnost osvětlovací soustavy. Příklad křivek svítivosti svítidla Účinnost svítidla Účinnost svítidla udává míru využití světelného toku zdroje. Stanoví se jako poměr světelného toku vyzařovaného svítidlem a toku světelného zdroje instalovaného ve svítidle. Například účinnost kvalitních svítidel určených pro osvětlování pozemních komunikací pro motorovou dopravu se pohybuje v rozsahu %. Účinnost svítidla je důležitý parametr pro volbu vhodného svítidla a pro návrh osvětlovací soustavy. 14

15 Činitel využití toku svítidla Vzhledem k tomu, že na osvětlované plochy nedopadá veškerý světelný tok vyzařovaný svítidlem (např. nejen na komunikaci, ale i do přilehlého okolí), charakterizuje se tato skutečnost činitelem využití. Stanoví se jako podíl toku dopadajícího na osvětlovanou plochu (např. plocha vozovky) a celkového toku vyzařovaného svítidlem. Krytí svítidla (IP) Krytí svítidla se označuje zkratkou IP (z angl. Ingress Protection) a dvojčíslím. První číslice (0 6) udává stupeň ochrany před nebezpečným dotykem a vniknutím cizích předmětů, druhá číslice (0 8) udává ochranu před vniknutím vody. Platí, že čím vyšší číslice, tím je stupeň ochrany vyšší. Např. IP66 je krytí prachotěsného svítidla odolného proti intenzivně tryskající vodě. Nejčastěji používaná svítidla pro veřejné osvětlení mají krytí IP65 či IP66. Ačkoliv jsou svítidla s vyšším krytím dražší, investice do vyššího krytí se z dlouhodobého hlediska vždy vyplatí. Svítidlo s menším krytím se rychleji zašpiní a rychleji degradují výrobcem udávané parametry. Vyšší krytí znamená tedy zvýšenou životnost svítidla. Naopak svítidla s nižším krytím znamenají v dlouhodobém hledisku spíše vyšší investici kvůli nutnosti brzké výměny svítidla. Mechanická odolnost (IK) Třída mechanické odolnosti určuje robustnost svítidla a jeho schopnost odolat nárazu. Určuje se na stupnici IK00 až IK10, kde IK00 znamená nulovou mechanickou ochranu, IK02 je základní ochrana a svítidlo s ochranou IK08 10 je schopno odolat útokům vandalů. Udržovací činitel Světelný tok vyzařovaný svítidly během provozu osvětlovací soustavy postupně klesá. Míru tohoto poklesu vystihuje udržovací činitel, který je roven poměru mezi celkovým světelným tokem svítidla na konci sledované doby provozu a celkovým počátečním tokem. Příčinou zmíněného snížení světelného toku je nejen pokles toku zdrojů vlivem jejich stárnutí, ale i znečištění a degradace optických částí svítidel. Požadované světelně technické parametry uváděné v normách musí však být dodrženy v průběhu celé doby provozu osvětlovací soustavy. Proto je nezbytné osvětlovací soustavu na počátku provozu předimenzovat. Například je-li hodnota udržovacího činitele 0,8 je třeba, aby počáteční světelný tok svítidel byl o 20 % vyšší, než je tok svítidel potřebný pro zajištění normou požadovaných světelně technických parametrů. Co z toho plyne pro města a obce: Volba kvalitnějších svítidel s vyšším krytím a větší mechanickou odolností zajišťuje vyšší spolehlivost provozu osvětlovací soustavy a tudíž nižší náklady na její údržbu. Kvalitnější optické části svítidla současně zajišťují lepší využití světelného toku zdrojů, umožňují větší vzdálenosti mezi svítidly (je jich potřeba 15

16 méně) a umožňují tak snížit náklady na pořízení celé osvětlovací soustavy a dosáhnout nižší energetickou náročnost jejího provozu. Rozteče a použití svítidel je vždy třeba ověřit kvalifikovaným výpočtem. 3.4 Stožáry, rozvaděče Stožáry pro veřejné osvětlení Stožáry jsou důležitou součástí soustavy veřejného osvětlení. Jejich účelem je především mechanické upevnění svítidla. Součástí stožárů bývá i elektrické příslušenství (stožárová rozvodnice, vodiče, zemnicí svorka apod.). Z urbanistického hlediska je třeba přihlédnout k celkovému estetickému vzhledu osvětlovací soustavy, zejména v centrech měst. Obvyklý stožár a jeho popis je uveden na obrázku. Základní součásti stožáru veřejného osvětlení 16

17 Stožáry se nabízí obvykle ve dvou provedeních: stožáry s paticí překrývající rozvodnici (svorkovnici), která je vně stožáru, a stožáry bezpaticové, kde je rozvodnice umístěna uvnitř stožáru. Bezpaticové stožáry jsou odolnější proti poškození. Výška stožáru je důležitá pro celou osvětlovací soustavu a ovlivňuje investiční a provozní náklady. Jde zejména o možnost zmenšení počtu světelných bodů díky svícení z vyšší výšky, ale na druhou stranu to vyžaduje mít k dispozici vhodné technické vybavení pro údržbu svítidel ve větších výškách. Výška zavěšení svítidel a jejich rozteč musí být každopádně výsledkem odborného návrhu osvětlovací soustavy, který by měl zohlednit i vhodné začlenění soustavy do celého kontextu zástavby. Životnost stožáru i nároky na jeho údržbu významně ovlivňuje kvalita povrchové úpravy stožáru. Nejčastěji využívané povrchové provedení jsou nátěry, metalizace či žárové zinkování. Nejvyšší životnost mají stožáry žárově zinkované. Elektrická výzbroj Elektrická výzbroj obsahuje stožárovou rozvodnici, jisticí prvky (např. pojistky) a případně další potřebné části. Výložníky Výložníky se vyrábějí v mnoha provedeních. Mohou být jednoramenné i víceramenné. V některých případech jsou výložníky namontovány na jinou nosnou část než na stožár veřejného osvětlení. Při instalaci svítidla na výložník je třeba zohlednit hmotnost svítidla. Rozvaděče Rozvaděče slouží ke spínání a jištění obvodů veřejného osvětlení. V rozvaděči mohou být rovněž elektroměry, spínací hodiny a regulační prvky. 17

18 4. NORMY A LEGISLATIVA K veřejnému osvětlení se vztahuje několik důležitých právních předpisů a technických norem. Zákony, vyhlášky Veřejné osvětlení není přímo zmíněno v zákoně, nicméně týká se ho několik právních předpisů, které souvisí s jeho výstavbou, údržbou a provozem. Jedná se především o zákony o odpadech (č.185/2001 Sb.), technických požadavcích na výrobky (č.22/1997 Sb.), vyhlášku o obecných technických požadavcích na výstavbu (č.137/98 Sb.) a nařízení vlády týkající se technických požadavků na elektrická zařízení a elektromagnetickou kompatibilitu (č.168/1997 Sb. a č.169/1997). Zákon č. 86/2002 Sb. se zabývá světelným znečištěním a ukládá ho omezovat dle nařízení orgánu obce. Další právní předpisy týkající se veřejného osvětlení jsou dostupné v dokumentech na internetových stránkách ČSN EN Osvětlení pozemních komunikací Z hlediska technických požadavků se veřejnému osvětlení věnuje především soubor evropských norem ČSN EN Osvětlení pozemních komunikací část 1, 2, 3, 4. Jednotlivé části normy se týkají definici tříd osvětlení, požadavků na osvětlení, výpočtů parametrů a metod měření. Tento soubor norem je důležitý zejména pro projektanty osvětlovacích soustav. Dle zatřídění jednotlivých komunikací se určí potřebná úroveň osvětlení. Pro správné zatřídění konkrétní komunikace je především důležité určit: druh uživatele (motorová vozidla, cyklisté, chodci), typickou rychlost hlavního uživatele komunikace (km/h), hustotu úrovňových a mimoúrovňových křižovatek (více či méně než 3 km), intenzitu silničního provozu (počet vozidel za den), intenzitu cyklistického a pěšího provozu (běžná, velká), riziko kriminality a celkovou náročnost navigace, vliv okolí a převládající počasí. Z hlediska osvětlení se pozemní komunikace dělí do tří základních tříd osvětlení: a) komunikace pro motorová vozidla (třídy ME), b) komunikace pro převážně pěší provoz (třídy S), c) konfliktní oblasti (třídy CE). Těmto třídám jsou přiřazeny odpovídající světelně technické parametry a to hodnoty jasu (třídy ME) či osvětlenosti (třídy S, CE), jejich rovnoměrnost a míra omezení oslnění. Revizní zpráva Provozovatel elektrického zařízení za zařízení zodpovídá. Součástí provozování zařízení a zajištění bezpečnosti je platná revizní zpráva. Revizní zprávu vyhotovuje revizní technik a její obsah je předepsán normou (ČSN ). Součástí revizní zprávy je termín další pravidelné revize. Elektrická zařízení veřejného osvětlení mají revizní zprávu platnou 4 roky, poté je potřeba revizi provést znovu. 18

19 Co z toho plyne pro města a obce: Součástí souboru platných norem je i soubor norem ČSN EN 13201, upravující osvětlení pozemních komunikací. Provozovatel veřejného osvětlení je garantem dodržení v normě požadovaných parametrů. Při návrhu nové soustavy veřejného osvětlení nebo při rekonstrukci soustavy staré se proto doporučuje vyžadovat, aby součástí projektové dokumentace byl projekt osvětlení. Pro ověření realizace projektu se dále doporučuje vyžadovat protokol měření provedený autorizovanou osobou nebo institucí. 19

20 5. SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ČR kompakt. zář. rtuť. výbojka Současný stav veřejného osvětlení v České republice odráží rozvoj veřejného osvětlení po 2. světové válce, neexistenci konkurence, unifikaci používaných postupů a norem a následné uvolnění trhu po roce Významnou charakteristikou jsou nedostatečné investice do veřejného osvětlení. V roce 2010 byl partnery SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, Philips Česká republika a ČEZ proveden ojedinělý výzkum veřejného osvětlení. Byl zaměřen na všechny obce a města v České republice. Výzkumu se zúčastnilo přes 350 obcí ze všech krajů ČR a všech velikostí od obcí se stovkami obyvatel až po metropoli Ostravu či Hradec Králové. Výzkum veřejného osvětlení sledoval především typy svítidel, používané druhy regulace nebo např. existenci platné revizní zprávy či pasportu. vysokotlaká sodíková výbojka Světelné zdroje (podíl světelných bodů) vysokotlaká sodíková výbojka 89,4 % rtuťová výbojka 4,0 % kompaktní zářivka 6,4 % ostatní 0,2 % Světelné zdroje Graf ukazuje zastoupení jednotlivých druhů světelných zdrojů. Nejčastěji používaným světelným zdrojem je dle očekávání vysokotlaká sodíková výbojka. Mnohem méně jsou zastoupeny kompaktní zářivky a rtuťové výbojky. Kompaktní zářivky jsou v nejčastější kombinaci dvou zářivek 36 W. Rtuťové výbojky jsou využity zejména ve starých svítidlech, která jsou již dnes zcela zastaralá. Vzhledem k tomu, že druhy světelných zdrojů byly určovány ve výzkumu dle svých výkonových řad, nelze určit přesné zastoupení halogenidových výbojek. Jejich podíl se odhaduje na 5 % na úkor vysokotlakých sodíkových výbojek. Ostatní světelné body zastupují jiné technologie, jako např. nízkotlaké sodíkové výbojky, lineární zářivky či LED. bez odpovědi ne ano Regulace veřejného osvětlení v noci Regulace veřejného osvětlení v noci je prováděna ve více než třetině obcí. Regulace zahrnuje zejména vypínání veřejného osvětlení v noci pomocí spínacích hodin. Průměrně obce vypínají chvíli po 23. hodině a zapínají po 4. ráno. Často tento systém funguje v součinnosti s fotobuňkou, která osvětlení zapíná či vypíná podle aktuální osvětlenosti. 2,5 % obcí využívá regulátor a 3,5 % obcí vypíná pouze určitou část veřejného osvětlení. Regulace veř. osvětlení v noci ano 37 % ne 51 % bez odpovědi 12 % bez odpovědi ne ano Platná revizní zpráva / pasport ano 58 % ne 11 % bez odpovědi 31 % Platná revizní zpráva či pasport Platnou revizní zprávu či pasport má podle provedeného průzkumu přibližně polovina obcí. Architektonické osvětlení Nějaké architektonické nasvětlení používá přibližně třetina obcí a měst. Nejčastěji se jedná o nasvětlení kaple či kostela. Méně často obce či města nasvětlují své radnice, obecní úřady a zámky. Svítidla Sortiment svítidel je velmi pestrý, nicméně nejčastěji uváděným výrobcem svítidel je tradiční český výrobce Elektrosvit. Dále jsou v existujících instalacích veřejného osvětlení zastoupeni výrobci (podle abecedy): Enika, Hellux, Modus, Philips, Schréder, Siteco, Thorn, Vyrtych a mnoho dalších. 20

21 Osram GE Philips Světelné zdroje Výrobců světelných zdrojů je mnohem méně. Jejich zastoupení ve veřejném osvětlení je patrné z grafu. Následující graf ukazuje rozložení příkonových typů světelných zdrojů. Je zřetelné, že nejčastější svítidla jsou osazena vysokotlakými sodíkovými výbojkami 70 W, 100 W a 150 W. Tyto tři typy výbojek jsou užity v 85% všech světelných bodů. Výrobci světelných zdrojů Philips 50,4 % Osram 42,8 % Sylvania 0,6 % Narva 0,1 % GE 6,2 % 150 W 100 W 70 W Složení světelných bodů [W] 70 W 39,8 % 2x 36 W 5,5 % 80 W 0,5 % 100 W 27,8 % 110 W 1,0 % 125 W 3,2 % 150 W 17,8 % 210 W 1,0 % 250 W 1,6 % ostatní 1,8 % Náklady na elektrickou energii a její spotřeba Průměrné roční náklady na elektrickou energii jednoho světelného bodu (SB) a průměrná roční spotřeba jsou patrné z grafu. Průměrný příkon jednoho světelného bodu při předpokladu užití elektromagnetických předřadníků (kterých je naprostá většina) činí dle výzkumu cca 123 W. Průměrné náklady na elektrickou energii na jeden světelný bod za rok 2009 jsou cca Kč. Průměrné celkové náklady na jeden světelný bod včetně všech nákladů na údržbu a investic do nových úseků do veřejného osvětlení činily v roce 2009 cca Kč. Další výzkumy veřejného osvětlení Autoři tohoto výzkumu veřejného osvětlení se pokusili získat data z dalších výzkumů veřejného osvětlení a souhrnná data firem zabývajících se údržbou veřejného osvětlení. Jedná se o data získaná na VŠB-TU Ostrava, data ČEZ Energetické služby, data společnosti Eltodo-Citelum a data z výzkumu, který vedl Jiří Tesař. Zpracované výsledky budou k dispozici na webové stránce projektu Kč kwh průměrné náklady na 1 SB [Kč] průměrná spotřeba na 1 SB [kwh] Průměrné náklady na elektrickou energii a průměrná spotřeba jednoho světelného bodu za rok

22 INVESTUJEME DO BUDOUCNOSTI SKUPINA ČEZ

23 6. PROVOZ A ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Provoz soustavy veřejného osvětlení zahrnuje mnoho aspektů. Jedná se o možnosti organizace údržby vhodné pro konkrétní obec, údržbu a opravy, provoz a spínání a případně regulace soustavy. 6.1 Spínání Ruční spínání veřejného osvětlení je pro většinu obcí a měst zcela nevhodné. Obvyklý způsob spínání je pomocí spínacích hodin. Tento způsob zajišťuje zapnutí a vypnutí v nastavený čas. Vzhledem k měnícímu se času západu a východu slunce klade tento způsob na obec požadavek na pravidelné nastavování spínacích hodin. Tento problém lze vyřešit použitím tzv. astronomických hodin, které jsou dražší, ale spínání veřejného osvětlení je prováděno v závislosti na skutečném západu a východu slunce. Míra denního světla závisí také na aktuálním počasí a ne pouze na východu a západu slunce. V praxi tak nastávají situace, kdy není dostatek světla, ačkoliv slunce nezapadlo. Z hlediska bezpečnosti je tak nejvhodnější spínání pomocí světelného čidla. Veřejné osvětlení se pak zapíná při soumraku a vypíná při rozbřesku. O vypínání a regulaci veřejného osvětlení v noci pojednává kapitola Organizace údržby veřejného osvětlení Existuje několik základních možností organizace údržby veřejného osvětlení. Každý způsob má své výhody. Často využívanou možností je údržba samotnou obcí či městem. Obvykle údržbu veřejného osvětlení provádí konkrétní pracovník obce nebo technické služby města. Druhou využívanou možností je využití subdodavatelských vztahů s živnostníky či externími organizacemi, které údržbu provádějí. Třetí méně často využívanou možností je kompletní odprodej veřejného osvětlení externímu subjektu, který zajišťuje pouze dodávku světla a provádí veškeré práce související s veřejným osvětlením. Údržba obcí či městem Obec či město je vlastníkem i provozovatelem veřejného osvětlení a má své pracovníky či odbor, který provádí údržbu veřejného osvětlení. Výhodou tohoto řešení je snadná a přímá možnost ovlivnit veřejné osvětlení bez nutnosti uzavírání smluv. Nevýhodou je potřeba technického know-how pracovníků a potřeba dostatečného vybavení pro údržbu (např. vysokozdvižné plošiny). Zvláště pro menší obce je tato nevýhoda limitující. Externí subdodavatel V tomto případě obec či město přenechává údržbu na externího subdodavatele. Obec či město zůstávají majitelem a provozovatelem veřejného osvětlení a na externího subdodavatele pře- 23

24 chází pouze smlouvou dané povinnosti. Výhodou pro obec či město je v tomto řešení zejména jednoduchost údržby, není potřeba zajišťovat speciální techniku a odbornost personálu. Nevýhodou může být počáteční administrativní náročnost. Je rovněž třeba dbát na výhodnost uzavírané smlouvy. Obec či město by měly mít v rámci smlouvy dostatečné možnosti pro kontrolu a penalizaci za nedodržení smlouvy. Do tohoto druhu údržby lze zařadit i tzv. přenesenou správu veřejného osvětlení. Jedná se o rozšířenou údržbu externím dodavatelem, při níž dodavatel obvykle zajišťuje veškeré potřebné činnosti včetně plateb za elektrickou energii a obec či město tak platí pouze za dodávku světla. Obec či město jsou i nadále vlastníkem veřejného osvětlení. Výhodou tohoto řešení je zejména jednoduchost správy ze strany obce či města. Externí dodavatel přenesené správy, který provádí rovněž platby za elektrickou energii, je navíc motivován snižovat energetickou náročnost a zvyšovat obecně efektivitu veřejného osvětlení. Smlouvy jsou obvykle uzavírány na 5 10 roků. Součástí přenesené správy bývá také počáteční rekonstrukce veřejného osvětlení, kterou financuje externí dodavatel, a vytvoření pasportu veřejného osvětlení. Počáteční investice je splácena v rámci pravidelných plateb za služby či v rámci jiné smlouvy je uzavřen splátkový kalendář. Přenesená správa vyžaduje přípravu kvalitního smluvního vztahu a kalkulaci finanční výhodnosti po celou dobu platnosti smlouvy. Vhodné je vytvoření odborného auditu soustavy veřejného osvětlení. 6.3 Údržba veřejného osvětlení Kvalitní údržba veřejného osvětlení je klíčová pro zachování plné funkčnosti soustavy a bezpečnosti. Kvalitní údržba je důležitá rovněž z hlediska zachování parametrů veřejného osvětlení i po mnoha letech provozu. Údržbu lze rozdělit na preventivní, operativní a havarijní. Preventivní údržba Úkony plánované dle harmonogramu práce prováděné podle platných norem nebo interních a provozních předpisů pro udržení dobrého stavu soustavy a předcházení poruchám (pravidelné revize zařízení, plánované kontroly zařízení jako čištění svítidel a kontaktů, skupinová výměna světelných zdrojů, výměna svítidel, prvků rozvodných skříní, nátěry stožárů a patic, seřizování spínacích hodin, nastavování soumrakových čidel apod.). Preventivní údržba pozitivně ovlivňuje délku života zařízení. Při podceňování preventivní údržby se operativní údržba prodražuje. Operativní údržba Souvisí s opravou zařízení v souvislosti s dožitím jednotlivých komponent (výměna světelných zdrojů, zapalovačů, předřadníků, odstraňování dalších závad a poruch). Havarijní údržba Havarijní údržba se provádí pro odstranění následků škod vzniklých vyšší mocí (vandalismus rozbité kryty svítidel, odcizené či poškozené patice stožárů, nezajištěné či poškozené rozvodné skříně nehody či přírodní živly). Údržba takto zničených částí veřejného osvětlení je důležitá nejen z hlediska funkčnosti, ale především z hlediska bezpečnosti. 24

25 6.4 Pasport Provozovatel veřejného osvětlení je podle stavebního zákona povinen mít zpracován pasport. Jedná se o databázi majetku databáze světelných bodů rozdělená na jednotlivé prvky soustavy. Z pasportu lze získat množství potřebných informací o celkovém stavu veřejného osvětlení, např. stáří svítidel, světelných zdrojů, kabelů, jejich umístění apod. Takto zpracovaná databáze slouží jako podklad pro vytvoření plánu údržby a významně tak údržbu zjednodušuje a zlevňuje. V praxi je pasport obvykle počítačovou databází včetně mapových podkladů se zakreslenými světelnými body. Pasport může být součástí geografických informačních systémů města či obce. 25

26 Světelné audity veřejného osvětlení Výstupy auditu: Obecná část popisující základní problematiku veřejného osvětlení, jeho zákonitosti a hlavní principy při jeho správném návrhu, řešení a správě. Konkrétní část se pak zabývá obecným popisem řešených částí města jsou popsány typy použitých svítidel, počty a příkony jednotlivých částí soustavy. Řešitel popíše hlavní problémy a naopak bezproblémová, správně řešená místa včetně fotodokumentace. Doporučení bez ohledu na výrobce prvním výstupem jsou obecná doporučení vázaná ke zjištěným rezervám. Konkrétní řešení z portfolia Philips doprovázené kvantifi kací úspor a výpočtem návratnosti investice. Rozdělení soustavy podle urgence řešení. Pokud potřebujete pomoc s řešením projektu veřejného osvětlení, nebo dokonce chcete připravit ucelenou koncepci osvětlení ve Vaší obci, či městě, umíme Vám pomoci. Hynek Bartík Martin Dvořák Vedoucí oddělení pro venkovní osvětlení Telefon: Veřejné osvětlení - obchodník Telefon:

27 7. SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A NÁKLADŮ Efektivnost provozu a minimalizace nákladů na veřejné osvětlení úzce souvisí s kvalitní údržbou, organizací údržby a přesným spínáním. Náklady na údržbu snižuje také existující pasport veřejného osvětlení. Mimo údržbu je možné náklady na veřejné osvětlení snížit využitím efektivnějších světelných zdrojů, regulací a stmíváním soustavy a případnou výměnou svítidel za nová a účinnější svítidla. 7.1 Výměna světelných zdrojů za efektivnější Obecně je světelný zdroj pevně svázaný s konkrétním předřadníkem a svítidlem. Nelze tedy jednoduše vyměnit výbojku za jinou efektivnější výbojku. Výjimkou jsou neefektivní rtuťové výbojky, pro které byly vyvinuty náhrady v podobě vysokotlakých sodíkových výbojek. Pro náhradu rtuťové výbojky 80 W je určena vysokotlaká sodíková výbojka 68 W, dále pro náhradu rtuťových výbojek 125W, 250W a 400W jsou určeny sodíkové výbojky 110W, 220W a 350W. V tomto případě jde o přímou záměnu světelného zdroje bez nutnosti zásahu do svítidla. Existují další možnosti výměny světelných zdrojů. Zejména jde o výměny vysokotlakých sodíkových výbojek se žlutým světlem za halogenidové výbojky s bílým světlem. Při takové výměně je vždy vhodné se obrátit na kvalifikovaného světelného technika. 7.2 Regulace Regulací veřejného osvětlení lze dosáhnout úspor elektrické energie a prodloužení doby života světelných zdrojů a svítidel. Regulaci veřejného osvětlení lze provádět vypínáním nebo snižováním světelného výkonu (stmíváním). Vypínání veřejného osvětlení v noci Vypínání není koncepční řešení pro úspory energie a obvykle se používá pouze v některých menších obcích. Vypínání lze provádět buď vypínáním všech světelných míst nebo jejich části. Doba vypnutí a zapnutí je obvykle určena místními zvyklostmi a potřebami (odjezdy autobusu či vlaku, ap.) a nevztahuje se na ni žádný předpis. Vypínání každého druhého svítidla se zásadně nedoporučuje, jelikož vznikají potenciálně velmi nebezpečné situace dané výraznými světelnými přechody osvětlených a neosvětlených částí komunikace. Rovněž není vhodné osvětlovat pouze části komunikace, neboť vznikají ostrůvky vyššího jasu, na které se oko řidiče nestačí vhodně adaptovat. V případě nutnosti vypínat část veřejného osvětlení (což nedoporučujeme) je bezpečnější nechat osvětlenou důležitou část obce a ostatní svítidla vypnout, např. hlavní komunikace v obci. 27

28 Příklad individuálního autonomního regulátoru Snižování světelného toku Snižování světelného toku svítidel je vhodná varianta regulace z hlediska bezpečnosti (klesá hladina osvětlení a příkon osvětlovací soustavy, ale rovnoměrnost osvětlení zůstává zachována). Existují dva způsoby regulace světelných míst: individuální a centrální. V případě individuální regulace je každé svítidlo vybaveno speciálním předřadníkem či jiným regulačním prvkem, který je schopen snížit světelný výkon svítidla. Individuální regulace probíhá dle programu uloženého v zařízení, které je instalováno přímo v každém svítidle, případně stožáru. Výhodou individuální regulace je jednoduchost a nižší pořizovací náklady. Nevýhodou je obtížná a časově náročná změna nastaveného provozního režimu svítidel. Harmonogram automatického autonomního stmívače v zimě a v létě bez potřeby nastavení hodin zaručující úspory cca 20 % V případě centrální regulace se ovládají její části z jednotlivých rozvaděčů (zapínacích míst). Centrální regulace se nejčastěji provádí snižováním napájecího napětí v síti veřejného osvětlení. Centrální regulaci lze vybavit prvky pro monitoring osvětlovací soustavy, který umožňuje sledovat provozní stav soustavy a jejích jednotlivých prvků. To pak umožňuje získávat informace o poruchových stavech, o počtu nasvícených hodin apod. Tyto informace lze použít nejen k rychlejšímu odstraňování poruch, ale také k plánování údržby. Komplexnějším druhem centrální regulace jsou tzv. systémy tele-managementu, kdy prostřednictvím řídicího signálu ovládáme jednotlivé rozvaděče (zapínací body) nebo přímo jednotlivá svítidla z centrálního dispečinku (běžně z počítače, případně přes internetový portál). Řídicí signál je možné přenášet radiofrekvenčně, po napájecích vodičích modulací na síťové napětí nebo samostatnými řídicími vodiči. Výhodou tohoto řešení je možnost z jednoho centra ovládat osvětlovací soustavu a její jednotlivé části, měnit její provozní režimy a případně také možnost zpětné komunikace (získávání dat ze svítidel či rozvaděčů). Nevýhodou je vyšší cena v porovnání s individuální i centrální regulací. V některých případech není ale vyšší počáteční investice klíčovým aspektem při rozhodování. Co z toho plyne pro města a obce: Nejvhodnější formou dosažení dodatečných úspor je regulace hladiny osvětlení v méně frekventovaných nočních hodinách. Absolutně nevhodné je vypínání každého druhého světelného bodu a mezi méně vhodné způsoby lze řadit i úplné vypínání osvětlovací soustavy. 28

29 Když dražší znamená levnější Projekt: Investor: Zadání: Rekonstrukce VO v ulici Těšínská Město Havířov Minimalizovat celkové náklady na soustavu VO Původní stav Počet svítidel: 38 svítidel, vysokotlaká sodíková výbojka 150W, rozteč 28 33m, výška 12m Příkon: 6,46 kw Současný stav Počet svítidel: 24 svítidel, vysokotlaká sodíková výbojka 150W, rozteč 51m, výška 12m Příkon: 4,1 kw Návratnost: méně než 6 let Původní stav Současný stav Pokud potřebujete pomoc s řešením projektu veřejného osvětlení, nebo dokonce chcete připravit ucelenou koncepci osvětlení ve Vaší obci, či městě, umíme Vám pomoci. Hynek Bartík Vedoucí oddělení pro venkovní osvětlení Telefon: Martin Dvořák Veřejné osvětlení - obchodník Telefon:

30 7.3 Rekonstrukce V některých případech jsou soustavy veřejného osvětlení zastaralé a jsou na konci svého morálního a fyzického života. V těchto případech je vhodnou možností úspor celková rekonstrukce. Ta vyžaduje vždy kvalifikovaný návrh a projekt. Rekonstrukce veřejného osvětlení může proběhnout kompletní včetně kabeláže, může se týkat pouze stožárů a svítidel či pouze svítidel. Celková rekonstrukce veřejného osvětlení je vhodná zejména pro velmi zastaralé osvětlovací soustavy. Moderní efektivní svítidla mohou poskytnout vyšší rozestupy mezi stožáry a snížit tak jejich počet i náklady na elektrickou energii. V případě dobrých kabelových rozvodů je možná pouhá výměna stožárů a svítidel, nicméně obvykle celková rekonstrukce včetně kabeláže přináší úspory světelných míst a je tak výhodnější. V případě dobrých kabelových rozvodů i stožárů je možné rekonstruovat soustavu veřejného osvětlení pouze výměnou svítidel. V tomto případě nedochází ke zmenšení počtu světelných míst, a tak dosažené úspory nejsou tak velké jako v případě optimalizace roztečí stožárů při celkové rekonstrukci. Výměnou svítidel lze nicméně dosáhnout provozních úspor, a to použitím svítidel s vyšší optickou účinností a menším příkonem světelný tok ze světelných zdrojů je efektivněji a účelněji využíván, což se projeví na menších nákladech na elektrickou energii. Vzhledem k tomu, že i při výměně svítidel se jedná o dlouhodobou investici, je vhodné pro získání záruky, že použitím nových svítidel splní osvětlovací soustava požadavky norem, požadovat projekt osvětlení zpracovaný autorizovanou osobou. Projekt veřejného osvětlení Projekt na rekonstrukci veřejného osvětlení či vybudování nového úseku by měl vycházet z existujícího plánu veřejného osvětlení, ve kterém je zaznamenán modelový návrh osvětlení města či obce s respektováním všech požadavků na bezpečný provoz. Plán umožňuje koncepční budování a rekonstrukci veřejného osvětlení a konzultaci všech zainteresovaných stran. Plán rovněž umožňuje plánování investic. Základem zpracování projektu veřejného osvětlení je zadání požadavků autorizovanému projektantovi, který je schopen zapracovat podmínky a požadavky vyplývající z konkrétní situace (typ kabelů, rozvaděčů, svítidel, napojení na další větve veřejného osvětlení apod.). Součástí projektu osvětlení by mělo být zatřídění komunikace (podklad od města či obce nebo její souhlas se zatříděním), navržené parametry osvětlení (v příloze může být uveden protokol výpočtu), kontrola rušivého světla, příkonová bilance, způsob ovládání, půdorysné rozmístění osvětlovací soustavy, geometrie osvětlovací soustavy (instalační výška svítidel, vyložení svítidel, sklon svítidel), kniha svítidel s přesným popisem požadovaných technických parametrů, výkaz výměr a cena. V rámci hodnocení nabídek jednotlivých dodavatelů je vhodné si stanovit kritéria hodnocení. Mezi nejdůležitější kritéria při hodnocení nabídek dodavatelů patří celková cena a záruky a důvěryhodnost firmy. V současné době již některé firmy nabízejí na své výrobky až pětileté záruky. Důvěryhodnost firmy je důležitá zvláště v dnešní době, kdy rychle vzniká a zaniká řada obchod- 30

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. SEVEn 2. Současný stav a efektivita VO v ČR 3. Silné a slabé stránky českého veřejného osvětlení 4. Inteligentní veřejné osvětlení 11. 11. 2014, EKOLOGICKY A EKONOMICKY

Více

Veškerý materiál pro veřejné osvětlení

Veškerý materiál pro veřejné osvětlení Realizace Klášterní Hradisko v Olomouci Veškerý materiál pro veřejné osvětlení SVÍTIDLA PARKOVÁ, VÝLOŽNÍKOVÁ I LED LED SVÍTIDLA - I NA SOLÁRNÍ ENERGII SVÍTIDLA S REGULACÍ ECOLUM EC4 A CHRONOSENSE REFLEKTORY

Více

Veřejné osvětlení co je třeba vědět pro přípřavu a hodnocení projektů VO Školení energetických auditorů

Veřejné osvětlení co je třeba vědět pro přípřavu a hodnocení projektů VO Školení energetických auditorů Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Veřejné osvětlení co je třeba vědět pro přípřavu a hodnocení projektů VO Školení energetických auditorů Ing. Jiří Skála, Ing. Hynek Bartík 13. 11. 2013 Praha Obsah

Více

Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL ČVUT FEL

Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL ČVUT FEL Ing. Petr Žák, Ph.D., Vývoj veřejného osvětlení Impulsy pro změny ve veřejném osvětlení 70. léta 20. st. - energetická krize vysokotlaké sodíkové výbojky; 80. léta 20. st. - světelné znečištění optické

Více

Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení. Ing. Jiří Skála

Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení. Ing. Jiří Skála Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení Ing. Jiří Skála Obsah Stav VO v ČR Jak běžel čas. Jak pohlížet na očekávané úspory Hodnocení HPS a LED svítidel Trendy VO Stav VO v ČR Zdroj: Analýza

Více

Jak vybrat správně a nenechat se okrást?

Jak vybrat správně a nenechat se okrást? Jak vybrat správně a nenechat se okrást? 1 Vždyť svítí! Někteří prodejci slibují úspory i 80% Vypínač spoří 100% 3 Minimalizace celkových nákladů co? Co chceme od veřejného osvětlení? Investiční náklady

Více

Řešení Philips pro venkovní osvětlování

Řešení Philips pro venkovní osvětlování Řešení Philips pro venkovní osvětlování VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, ARCHITEKTURY, PARKŮ, SOCH, SPORTOVIŠŤ... Hynek Bartík Philips Professional Lighting Solutions 10.6.2010 Venkovní osvětlení Philips.. to není jen

Více

Náhrady lineárních zářivek lineárními moduly LED. Přehled, praktické informace, bezpečnost, úspory

Náhrady lineárních zářivek lineárními moduly LED. Přehled, praktické informace, bezpečnost, úspory Náhrady lineárních zářivek lineárními moduly LED Přehled, praktické informace, bezpečnost, úspory Náhrady lineárních zářivek lineárními moduly LED přehled, praktické informace, bezpečnost, úspory listopad

Více

Veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON Servisní, s.r.o.

Veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON Servisní, s.r.o. Veřejné osvětlení - VO Jaromír Uhde E.ON Servisní, s.r.o. Profil společnosti Poskytujeme komplexní služby v oblasti distribuce elektřiny a plynu. Především výstavbu, provoz a údržbu energetických a plynových

Více

Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky

Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky Příprava a hodnocení projektů ve veřejném osvětlení Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky Základní údaje o veřejném osvětlení v ČR Údržba a správa Bezpečnost osob, dopravy a majetku Energie Soustava

Více

Veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON, 21.10. 2014 Praha

Veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON, 21.10. 2014 Praha Veřejné osvětlení - VO Jaromír Uhde E.ON, 21.10. 2014 Praha Profil společnosti E.ON Česká republika(, 2013) Obrat (v tisících ) Zaměstanaci (počet) Počet zákazníků (elektřina a plyn) Prodej elektřiny (GWh)

Více

SVĚTELNÉ TECHNICKÉ NÁVRHY OSVĚTLOVACÍ SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

SVĚTELNÉ TECHNICKÉ NÁVRHY OSVĚTLOVACÍ SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SVĚTELNÉ TECHNICKÉ NÁVRHY OSVĚTLOVACÍ SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Ing. Petr Žák Účinnost soustavy veřejného osvětlení: 1. Koncept VO (systém zatřídění, ovládání regulace, zapojení) 2. Projekt VO (zatřídění

Více

Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35. R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55. Průměr v mm. Tvar (mezinárodní norma)

Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35. R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55. Průměr v mm. Tvar (mezinárodní norma) Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35 R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55 Průměr v mm Tvar (mezinárodní norma) Základní druhy patic E14 E27 G4 GY6,35 G9 GU4 GU5.3 GU10 R7S G53 GX53 G13 G5

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Variabilní, úsporná a velmi odolná Ideální osvětlení veřejných prostor, ve kterém se snoubí extrémní odolnost,

Více

Pouliční LED lampy nové generace

Pouliční LED lampy nové generace FUN LIGHT AMUSEMENTS, s.r.o. Bubenská 1536, Praha 7 Pracoviště : Pražská 298, Brandýs nad Labem Pouliční LED lampy nové generace 2012 1. Pouliční LED osvětlení Pouliční LED lampa Ledcent Pouliční osvětlení

Více

Produktový katalog. www.lampeeon.cz

Produktový katalog. www.lampeeon.cz 2012 www.lampeeon.cz OBSAH MR16 05 GU10 07 G4 & G9 10 E14 12 15 LED trubice T8 20 LED STREET 22 LED reflektory 24 LED HIGHBAY 26 LED DOWNLIGHT 28 LED pásky 31 LED X-PROOF 34 INDUKČNÍ OSVĚTLENÍ 36 Profesionální

Více

Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla

Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla 5.1 Svítidla pro lineární a kompaktní zářivky s výjimkou svítidel pro domácnost. (původní název: Svítidla se zářivkami s výjimkou svítidel

Více

HISTORIE, SOUČASNOST A TECHNICKÉ POJMY LED ZDROJŮ SVĚTLA

HISTORIE, SOUČASNOST A TECHNICKÉ POJMY LED ZDROJŮ SVĚTLA HISTORIE, SOUČASNOST A TECHNICKÉ POJMY LED ZDROJŮ SVĚTLA OBSAH: 1. Historie LED 2. Legislativa ČR a EU 3. Typy provedení LED zdrojů světla 4. Porovnání světelných zdrojů 5. Možnosti použití LED zdrojů

Více

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, hodí se pro všechny typy veřejných ploch. nahrazuje

Více

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi Kvalita ověřená mnoha instalacemi Veřejné osvětlení Tunely Parky, parkoviště Fotovoltaika Průmysl Letištní plochy Sportoviště Komerční prostory Nákupní centra 16 Made in Italy GHOST - R Product Conformity

Více

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED www.appost.cz OSVĚTLENÍ INOXLED AUDIT A PROJEKT Bezplatný audit a návrh nového osvětlení. FINANCOVÁNÍ Úspora CASH při prvním rozsvícení.

Více

ABB chytré osvětlení Veřejné osvětlení trochu jinak

ABB chytré osvětlení Veřejné osvětlení trochu jinak Veřejné osvětlení trochu jinak Slide 1 Úvod V ČR je asi 1,4 milionů svítidel V obcích do 20 000 obyvatel umístěno cca 850 000 světelných míst Jejich provoz a údržba je velice nákladná Náklady na veřejné

Více

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba Historie společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. začíná již v roce 1995, kdy jsme začali pod divizí Snaggi s.r.o. sbírat zkušenosti v oblasti elektronických komponent s důrazem na LED, LCD a PCB. Prvotřídním

Více

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ OSVĚTLENÍ LOGISTICKÝCH PROVOZŮ

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ OSVĚTLENÍ LOGISTICKÝCH PROVOZŮ EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ OSVĚTLENÍ LOGISTICKÝCH PROVOZŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Ekosvětlo s.r.o. je specialista na systémy osvětlení průmyslových a logistických hal, sportovišť, veřejného osvětlení, osvětlení

Více

POSVIŤME SI NA ÚSPORY

POSVIŤME SI NA ÚSPORY POSVIŤME SI NA ÚSPORY O firmě JE OBEČNĚ ZNÁMO, ŽE SVĚTLO JE PODSTATOU VŠEHO ŽIVÉHO A MÁ VLIV NA KVALITU NAŠEHO ŽIVOTA. SVĚTLO PŘÍMO OVLIVŇUJE NAŠE ZDRAVÍ, NÁLADU A JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO KDODENNÍHO

Více

LED světlomety pro osvětlení železnic

LED světlomety pro osvětlení železnic LED světlomety pro osvětlení železnic PREZENTACE SPOLEČNOSTI AAA LUX (Triple A Lighting) - Nizozemský výrobce se sídlem v Eindhovenu - Od roku 2009 již více jak 300 hotových projektů s LED světlomety -

Více

Prime Tech Energy Úsporné LED osvětlení

Prime Tech Energy Úsporné LED osvětlení Prime Tech Energy Úsporné LED osvětlení Představení Praha, 30. dubna, 2013 1 CONTENTS PAGE A. LED osvětlení INOXLED 03 1. LED panely 06 2. LED trubice 07 3. LED osvětlení hal 08 4. LED osvětlení hal s

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

VZOROVÁ ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VZOROVÁ ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VZOROVÁ ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Estetické? Ekonomické? Efektivní? Správné světlo pro Vaše komunikace Úloha veřejného osvětlení jako neplacené služby obyvatelstvu nespočívá pouze v

Více

Obnova veřejného osvětlení

Obnova veřejného osvětlení Dotazník Obnova veřejného osvětlení Následující dotazník umožní prvotní posouzení, zda může být obnova veřejného osvětlení provedena ekonomicky a zda může být EPC vhodnou volbou. Dotazník lze využít následujícím

Více

O SPOLEČNOSTI NABÍZENÉ SLUŽBY VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ UVÁDĚNÝCH U JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL

O SPOLEČNOSTI NABÍZENÉ SLUŽBY VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ UVÁDĚNÝCH U JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL O SPOLEČNOSTI Zajišťujeme komplexní služby od prvotního návrhu osvětlení přes výrobu, montáž a instalaci až po kvalitní záruční a pozáruční servis. Svým zákazníkům přinášíme individuální a inovativní řešení

Více

Financování rekonstrukce. v České republice (dotační tituly v ČR) SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Zlín, 18. 9.

Financování rekonstrukce. v České republice (dotační tituly v ČR) SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Zlín, 18. 9. Financování rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení v České republice (dotační tituly v ČR) Michal Staša SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Zlín, 18. 9. 2012 1 Obsah prezentace

Více

LED OSVĚTLENÍ bb. Ing. Ladislav Císař. Praha 16/4/2013

LED OSVĚTLENÍ bb. Ing. Ladislav Císař. Praha 16/4/2013 LED OSVĚTLENÍ bb Ing. Ladislav Císař Praha 16/4/2013 ISC COMMUNICATION CZECH, A.S. 1986 společnost založena v USA 1990 v ČSFR založena společnost s ručením omezeným 2000 společnost přeměněna na akciovou

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Věc: Zápis z ustavujícího jednání pracovní skupiny Terminologie pro veřejné osvětlení ze dne 1.9.2010. Přítomni: Omluveni: Ing. Petr Holec, Ing. Jan Novotný, Ing.

Více

Současné možnosti efektivního osvětlování interiérů. Hynek Bartík Segment Business Leader, Outdoor Lighting Philips Česká republika s r.o.

Současné možnosti efektivního osvětlování interiérů. Hynek Bartík Segment Business Leader, Outdoor Lighting Philips Česká republika s r.o. Současné možnosti efektivního osvětlování interiérů Hynek Bartík Segment Business Leader, Outdoor Lighting Philips Česká republika s r.o. 22. březen 2012 Royal Philips Electronics Philips Healthcare Philips

Více

Zásady osvětlování pozemních komunikací. bezpečnost dopravy a bezpečí občanů

Zásady osvětlování pozemních komunikací. bezpečnost dopravy a bezpečí občanů Zásady osvětlování pozemních komunikací & bezpečnost dopravy a bezpečí občanů Cherchez l œil Zdroj: Greenlighting.cz 5.5.2008 2 Za vším hledej oko Zdroj: Greenlighting.cz 5.5.2008 3 Za vším hledej oko

Více

Katalog LED osvětlovací techniky

Katalog LED osvětlovací techniky Katalog LED osvětlovací techniky Ing. Zdeněk Švéda COLOR SET Jungmannova 30 533 03 DAŠICE Tel. (fax): + 420 466 951 759 Ukázka svítidla 60x60 cm Popis Ukázka sortimentu Ukázka svítidla kulatého Plochá

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh osvětlovací soustavy průmyslového objektu. Vedoucí práce: Prof. Ing. Jan Mühlbacher, CSc.

Více

NÁVRH OPTIMALIZAČNÍHO ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. město HRÁDEK NAD NISOU

NÁVRH OPTIMALIZAČNÍHO ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. město HRÁDEK NAD NISOU NÁVRH OPTIMALIZAČNÍHO ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Číslo objednávky: OlaSM/381/2013, ze dne 11.6.2013 město HRÁDEK NAD NISOU Lokalita K.ú.: Hrádek nad Nisou, Dolní Sedlo, Horní Sedlo, Dolní Suchá, Donín,

Více

Návod jak snížit operativní náklady, inovovat a financovat úsporou.

Návod jak snížit operativní náklady, inovovat a financovat úsporou. Tento materiál se soustředí na představení úsporných systémů osvětlení z pohledu manažerského řízení společnosti. Přechod na úsporné osvětlení je konkrétní dobře měřitelnou iniciativou, která dokáže ušetřit

Více

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla LuminiGrow 600R1 Nejpokročilejší LED svítidla, Vaše nejlepší volba! Vlastnosti LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Vysoký výkon Výkonné 5W LED diody Osram běží

Více

První projekt se svítidly Archilede v České republice

První projekt se svítidly Archilede v České republice Po několika letech rychlého technologického vývoje, kdy byla oblast světelných diod poměrně nepřehledná, se začala v průběhu posledního roku stávat čitelnější. Je to dáno jednak postupně přijímanou standardizací

Více

zastaralé a na konci své životnosti. Za předpokladu, 139 W. V případě rekonstrukce těchto světelných míst

zastaralé a na konci své životnosti. Za předpokladu, 139 W. V případě rekonstrukce těchto světelných míst Veřejné osvětlení FAWOO Technology Zpráva SRVO (Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení) Stav jednotlivých součástí osvětlení u obcí do 20 000 obyvatel (prosinec 2010) osvětlení (VO). Dá se však předpokládat,

Více

C.2.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Veřejné osvětlení. modernizace jako cesta k úsporám nákladů

Veřejné osvětlení. modernizace jako cesta k úsporám nákladů 1 /57 Zdeněk Hasoň Veřejné osvětlení modernizace jako cesta k úsporám nákladů Druhé, aktualizované a doplněné vydání. ELEKTH R A O S P O R Ñ OJEKT 2005 2 /57 Publikace stručně informuje o možnostech moderního

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

LF8 Flu. HLAVNÍ POUŽITÍ Průmysl. Sklady. Tunely. Podzemní stanice. Baldachýny. Obchodní prostory.

LF8 Flu. HLAVNÍ POUŽITÍ Průmysl. Sklady. Tunely. Podzemní stanice. Baldachýny. Obchodní prostory. LF8 je vysoce účinné svítidlo v krytí IP 65 vhodné pro vnitřní i vnější aplikace, zvláště pro extrémní klimatické podmínky. Tělo svítidla tvoří odlitek z tlakem litého u. Svítidlo se vyrábí ve dvou provedeních:

Více

katalog úsporných svítidel * jaro 2011

katalog úsporných svítidel * jaro 2011 efekt: tah na pozadí plochou LED lištou Al mivvy ENERGY délka expozice: 2 s závěrka clony: f/10 ohnisková vzdálenost: 24 mm ISO: 100 katalog úsporných svítidel * jaro 2011 Jaká je hranice mezi tmou a světlem?

Více

Měření umělého osvětlení

Měření umělého osvětlení Zpracovatelská firma: LED lighting s.r.o. Viničná 26 900 26 Slovenský Grob Slovenská republika Náměstí republiky Název stavby Sereď Slovenská republika Počet stran 4 Počet příloh 2 Datum měření 23.11.2011

Více

Energeticky úsporné osvětlení v obcích a městech praktické příklady z Německa

Energeticky úsporné osvětlení v obcích a městech praktické příklady z Německa Energeticky úsporné osvětlení v obcích a městech praktické příklady z Německa Prof. Dr.-Ing.habil. Tran Quoc Khanh Zdroj: BMBF Foto: Fa. Lumileds 0.Obsah prezentace 1. Vývoj světelných zdrojů 2. Potenciál

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení 1. Předpisy pro projektování a výstavbu Veškerá činnost probíhající v rámci územního řízení musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy,

Více

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA. Hana Šourková 15.10.2013

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA. Hana Šourková 15.10.2013 1 ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA Hana Šourková 15.10.2013 1 Osnova LED dioda Stavba LED Historie + komerční vývoj Bílé světlo Využití modré LED zobrazovací technika osvětlení + ekonomické

Více

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Sborník přednášek seminářů Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Vážení zástupci měst a obcí Libereckého kraje, Česká společnost pro osvětlování a Svaz obcí Libereckého kraje pro

Více

LUXART, s.r.o. Ing. Dušan Kubela a kolektiv

LUXART, s.r.o. Ing. Dušan Kubela a kolektiv LUXART, s.r.o. Ing. Dušan Kubela a kolektiv Sídlo: Měnín 263 664 57 Měnín Česká republika IČ: 25566989 http://www.luxart.cz Kancelář, výroba, sklad: Blučina 627 664 56 Blučina Česká republika DIČ: CZ25566989

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC Anwendungstechnik/TA Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Upevnění předřadníků... 2 3 Připojení svorkovnice... 2 4 Uvolnění vodičů ze svorkovnic... 2 5 Připojení ochranného

Více

Částečné výsledky Pracovní skupiny LED svítidla porovnání HPS a LED

Částečné výsledky Pracovní skupiny LED svítidla porovnání HPS a LED Částečné výsledky Pracovní skupiny LED svítidla porovnání HPS a LED Porovnání vysokotlakých sodíkových výbojek a svítících diod (LED) Ing. Jiří Skála SRVO, www.srvo.cz, skalaj@srvo.cz Úvod LED svítidla

Více

Vždy správný model. LEDtube

Vždy správný model. LEDtube LED světelné zdroje Vždy správný model Portfolio modelů Philips MASTER dokáže splnit všechny vaše požadavky. Od optimalizované energetické účinnosti po nejvyšší světelný tok i pro ta nejnáročnější použití.

Více

Využití a realizace metody EPC v oblasti veřejného osvětlení v Moravské Třebové

Využití a realizace metody EPC v oblasti veřejného osvětlení v Moravské Třebové Využití a realizace metody EPC v oblasti veřejného osvětlení v Moravské Třebové Ing. Pavel Brettschneider (místostarosta města Moravská Třebová) EN - Energy Performance Contracting CZ - Energetické služby

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.1.101 POŽADAVKY

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologie a veřejné osvětlení autor: Jan Anténe 2013 2 Anotace V diplomové práci jsou stanovena

Více

Profesionální řešení... Excelentní kvalita...

Profesionální řešení... Excelentní kvalita... Profesionální řešení... Excelentní kvalita... LED-systems.cz - se specializuje na energeticky vysoce úsporné LED světelné zdroje a osvětlení, osazené výhradně nejmodernějšími POWER LED chipy s důrazem

Více

Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie

Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie Spotřeba energie v domácnostech představuje asi 25 % celkové průměrné spotřeby energie Evropské unie (v České republice

Více

P r ů m y s l o v á s v í t i d l a

P r ů m y s l o v á s v í t i d l a Průmyslová svítidla BS 103 3G salvaspazio 112 BS 103 3G salvatempo 113 Leader 21-01, 21-04 114 BS100, BS110 115 Tores 23-01 116 Castor 25-05 117 Lumino 26-91 118 Leo 40-01 119 Aterix 43-05 120 Aterix 43-09

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

DETAS - Divize DLEDS Komplexní řešení pouličního LED osvětlení

DETAS - Divize DLEDS Komplexní řešení pouličního LED osvětlení DETAS - Divize DLEDS Komplexní řešení pouličního LED osvětlení 1 ZÁKLADNÍ APLIKACE Pouliční osvětlení Světelné věže Tunely Mýtné brány Solární řešení Přechody pro chodce 2 ZÁKLADNÍ VÝHODY Firma s tradicí

Více

Světelné místo - SM. Světelný zdroj. Volba světelného zdroje pro veřejné osvětlení. Světelné místo popis

Světelné místo - SM. Světelný zdroj. Volba světelného zdroje pro veřejné osvětlení. Světelné místo popis Světelné místo - SM Světelný zdroj Světelný zdroj je primárním prvkem světelné soustavy. Jeho světelné a další parametry tedy limitují celou osvětlovací soustavu jak po stránce světelně technické, tak

Více

Představení společnosti EULED s.r.o.

Představení společnosti EULED s.r.o. ...úspora jinak Představení společnosti EULED s.r.o. EULED - úspora jinak EULED s.r.o. je vlasníkem know-how řešení správného užití LED technologie v praxi. Zajistí tak kompletně Váš bezproblémový komfortní

Více

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o.

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. 1 Architektonický návrh: Ing. Arch. Alena Šrámková Ing.arch. Tomáš Koumar Ing. Arch. Lukáš Ehl Návrh

Více

p r ů m y s l o v á s v í t i d l a

p r ů m y s l o v á s v í t i d l a průmyslová svítidla Leader 21-01, 21-04 94 BS100, BS110 95 Tores 23-01 96 Castor 25-05 97 Lumino 26-91 98 Leo 40-01 99 Aterix 43-05 100 Aterix 43-09 101 Leone 45-00 102 Leone 45-01 103 Leone 45-02 104

Více

Řada 11 - Spínač soumrakovy, 12-16 A

Řada 11 - Spínač soumrakovy, 12-16 A Řada - Spínač soumrakovy, 12-16 A Řada soumrakový spínač k ovládání osvětlovacích zařízení s odděleným fotočidlem pro montáž do rozvaděčů.31.41 Typ.31-1Z / 16 A poměr úrovně osvětlení při vypnutí a zapnutí

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha KNIHA SVÍTIDEL Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha A1 Svítidlo na zářivky T8 pro přisazenou montáž. Šedý kryt a transparentní difuzor vyrobený z PC. Vnitřní reflektor z ocelového plechu, práškově

Více

město Rychnov u Jablonce n.n. Lokalita K.ú.: Rychnov u Jablonce n.n., Pelikovice

město Rychnov u Jablonce n.n. Lokalita K.ú.: Rychnov u Jablonce n.n., Pelikovice Energetická a provozní optimalizace energetický management veřejného osvětlení města Rychnova u Jablonce n.n. číslo: 15112011 město Rychnov u Jablonce n.n. Lokalita K.ú.: Rychnov u Jablonce n.n., Pelikovice

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Návrh umělého osvětlení pro odborné učebny.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Návrh umělého osvětlení pro odborné učebny. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Návrh umělého osvětlení pro odborné učebny. Sezimovo Ústí, 2013 Autor: Jan Holšán Poděkování Děkuji především vedoucímu

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

LED pásky a jejich základní vlastnosti

LED pásky a jejich základní vlastnosti LED pásky a jejich základní vlastnosti LED pásky jsou nejjednodušším a nejčastěji používaným světelným zdrojem pro konstrukci LED liniových svítidel. Jde o pružný plošný spoj, který je osazen LED diodami

Více

Inteligentní osvětlení průmyslové haly. Bc. Tomáš Bělaška

Inteligentní osvětlení průmyslové haly. Bc. Tomáš Bělaška Inteligentní osvětlení průmyslové haly Bc. Tomáš Bělaška Diplomová práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č.

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky veřejné osvětlení a dopravní signalizace

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky veřejné osvětlení a dopravní signalizace Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky veřejné osvětlení a dopravní signalizace Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria pro zadávání zelených veřejných zakázek,

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

Koncový ceník LED osvětlení platný od 1.3.2015. Technické informace. Patice: GU10 Náhrada žárovky: 60W

Koncový ceník LED osvětlení platný od 1.3.2015. Technické informace. Patice: GU10 Náhrada žárovky: 60W LED ŽÁROVKY GU10 GU103x1WEPWW Materiál: hliník Účinnost: 0,85 143 Kč 118 Kč (745/001411) teplá bílá LED: 3x1W Epistar LED Svítivost: 260 lum. GU103x1WEPW 4500K, bílá (W) Pracovní proud: 320 ma 143 Kč 118

Více

E/Fact Slim. Kompaktní pochozí svítidlo vhodné k zapuštění do chodníků a cest

E/Fact Slim. Kompaktní pochozí svítidlo vhodné k zapuštění do chodníků a cest E/Fact Slim Kompaktní pochozí svítidlo vhodné k zapuštění do chodníků a cest Velký výběr možností a uplatnění Mělká, zapuštěná venkovní svítidla vhodná k použití na zahradě, chodnících, cestách a prostorech

Více

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA plynulá v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí při změně výstupního napětí nevznikají šumy, parazitní děje nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích

Více

TELNÉ ZDROJE PRO VŠEOBECNV. ČVUT FEL, Praha

TELNÉ ZDROJE PRO VŠEOBECNV. ČVUT FEL, Praha SVĚTELN TELNÉ ZDROJE PRO VŠEOBECNV EOBECNÉ OSVĚTLOV TLOVÁNÍ ČVUT FEL, Praha Fyzikální základ vzniku světla h.ν Obr.2 Zářivý přechod c λ = ν Obr.1 Zjednodušený model atomu (Bohr, 1913) ČVUT FEL, Praha Vznik

Více

Katalog. www.teslux.cz

Katalog. www.teslux.cz Katalog průmyslové osvětlení 2015 www.teslux.cz LED světelný modul 30W a 40W CLICKLED Tichá revoluce pro průmyslové provozy a veřejná osvětlení 30W modul Rozsah kmitočtu: Venkovní krytí: Mechanická odolnost:

Více

PräsenzLight 180, PräsenzLight 360

PräsenzLight 180, PräsenzLight 360 Čidla přítomnosti PräsenzLight 180, PräsenzLight 360 Obj. č. 200 0 050 Obj. č. 200 0 000 Návod k obsluze 2 Obsah 1. Bezpečnost... 3 2. Funkční a výkonové charakteristiky... 4 3. Umístění / Montáž... 5

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 14.12.2012 Úřední věstník Evropské unie L 342/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1194/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES,

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

LED KATALOG SVÍTIDEL

LED KATALOG SVÍTIDEL LED KATALOG SVÍTIDEL OBSAH Pouliční svítidla voltana...10 teceo... 20 dexo... 34 O NÁS Artechnic-Schréder Akciová společnost vznikla v roce 1995. Sídlí v centru Prahy, na Náměstí Jiřího z Poděbrad a svůj

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 Mikrotik: RB2011UiAS-2HnD 5x Gbit LAN, 5x 100 Mbit LAN, SFP, USB, PoE, L5 RouterBoard RB2011UiAS-IN je osazen 5x Gbit ethernetovými porty, 5x 100 Mbit porty, 1x

Více

Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy

Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy V interiérech trávíme v průměru 90 % svého času a až 70 % smyslových vjemů získáváme prostřednictvím zraku. Klasická žárovka

Více