Lesná biomasa perspektívny zdroj energie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lesná biomasa perspektívny zdroj energie"

Transkript

1 Lesná biomasa perspektívny zdroj energie Využitie biomasy pre výrobu tepla a elektriny Energie pre región Autor : Ing. Július J Jankovský, generálny riaditeľ - Zvolenská teplárensk renská,, a.s. energie - Levice, Tlmače

2 Zvolenská teplárenská a.s. energie - Levice, Tlmače

3 Parametre zdroja po ekologizácii Garantované parametre zdroja sú viazané na palivo nízkosírne hnedé uhlie 14,0 GJ/t obsah síry do 0,4% drevná štiepka 8,5 GJ/t, vlhkosť 45,0% zemný plyn ako stabilizačné palivo Výkony a účinnosť zariadenia Tepelný výkon kotlov kotol K-01 výkon 108 MW t / 160 t/h kotol K-02 výkon 65 MW t / 90 t/h Účinnosť kotlov kotol K-01 výkon 86,0 % kotol K-02 výkon 88,0 % energie - Levice, Tlmače

4 Emisie po ekologizácii Emisné limity po rekonštrukcii v mg.m -3 : Znečisťujúca látka Limit SO NO x 600 CO TZL Emisie znečisťujúcich látok v t/rok Obdobie TZL SO 2 NO X CO ,0 28, , ,6 430,0 508,6 50,0 36, , ,6 538,9 38, , ,0 516,0 35, ,0 976,0 415,0 30,0 energie - Levice, Tlmače

5 Schéma kotla K-01 po rekonštrukcii energie - Levice, Tlmače

6 Schéma kotla K-02 po rekonštrukcii energie - Levice, Tlmače

7 Míľniky projektu Zaradenie do indikatívneho zoznamu Predprojektová príprava - FS PD pre stavebné povolenie Podanie žiadosti na MŽP SR Vyhlásenie verejnej súťaže Výber zhotoviteľa Začiatok rekonštrukcie K Komplexné skúšky K-01a DŠ Skúšobná prevádzka K-01 od Začiatok rekonštrukcie K Začiatok skúšobnej prevádzky K Vydanie kolaudačného rozhodnutia energie - Levice, Tlmače

8 Obnoviteľné zdroje energie Najstarší a najdlhšie využívaný obnoviteľný zdroj energie Minimálne zaťaženie životného prostredia emisiami, z pohľadu dopadu na ŽP je nízkoemisným zdrojom energie, (SO x NO x TZL, CO 2 neutrálne), rovnocenné ušľachtilým palivám Využívanie biomasy má pozitívne environmentálne účinky a pôsobí na kultivovanie krajiny, znižuje dotácie do poľnohospodárskej výroby, má kladný vplyv na rozvoj vidieka Biomasa je domáci, regionálny zdroj energie s pomerne presnou predikciou ceny a kladným vplyvom na vytváranie nových pracovných príležitostí v regióne Náhrada drahých fosílnych palív biomasou vedie k zlepšeniu zahranično-obchodnej bilancie štátu, má kladný vplyv na oživenie finančnej bilancie regiónu energie - Levice, Tlmače

9 Prínosy spoluspaľovania biomasy Vyššia energetická bezpečnosť prevádzky (viacpalivová základňa) Jednoduchšie a lacnejšie technické riešenie vhodné pre existujúce zariadenia - retrofity Väčšie výkony s možnosťou kogenerácie Vyššia variabilita parametrov používanej biomasy Vyššia účinnosť enegetickej premeny Väčšia variabilita výkonov (vhodné pre teplárenské zariadenia) energie - Levice, Tlmače

10 Podiel biomasy na OZE v SR energie - Levice, Tlmače

11 Principiálna schéma teplárne RS Uhlie Plyn Biomasa Kotol TPO G TK G Nč Tepláreň TpB VS-SCZT energie - Levice, Tlmače

12 Štruktúra výnosov spoločnosti Podiely prevádzkových výnosov 17,9% 0,7% 27,4% Dodávka tepla obyvateľom Dodávka tepla organizáciám Nevrátený kondenzát Priemyselná voda Demi voda Predaj IM,DLHM 30,9% 21,0% Dodávka elektriny Poskytovanie PpS ES SR 0,7% 1,0% 0,2% Ostatné služby energie - Levice, Tlmače

13 Štruktúra nákladov Podiely prevádzkových nákladov 13,6% 5,3% 0,9% 1,5% 1,7% 10,1% 2,8% 2,7% 60,9% Náklady na palivo a výkup tepla Náklady na materiál Spotreba energie Spotreba vody Poplatok za odchýlky SEPS Opravy dodávateľské Náklady služby Osobné náklady Odpisy HIM a NIM Ostatné prevádzkové náklady energie - Levice, Tlmače

14 Rentabilita nákladov na palivo Kogeneračná elektrina Rozmer HU ZPN DŠ Cena za M.j. t, Nm ,0 13, ,0 Výhrevnosť MWh/m.j. 3,9 0,0095 2,4 Cena za tepelný obsah Sk/MWh 472, ,1 626,8 Výkup kogeneračnej elektriny Sk/MWh 2 100, , ,0 Cena variabilej zložky elektriny Sk/MWh 628, ,0 833,7 Rentabilita z paliva % 334,3 111,1 317,9 Kondenzačná elektrina Rozmer HU ZPN DŠ Cena za M.j. t, Nm ,0 13, ,0 Výhrevnosť MWh/m.j. 3,9 0,0095 2,4 Cena za tepelný obsah Sk/MWh 472, ,1 626,8 Výkup kogeneračnej elektriny Sk/MWh 1 950, , ,0 Cena variabilej zložky elektriny Sk/MWh 1 889, , ,3 Rentabilita z paliva % 103,2 34,3 105,7 energie - Levice, Tlmače

15 Rentabilita nákladov na palivo Zvolenská teplárenská, a.s Rozmer HU ZPN DŠ Cena za M.j. t, Nm ,0 13, ,0 Výhrevnosť MWh/m.j. 3,9 0,0095 2,4 Cena za tepelný obsah Sk/MWh 472, ,1 626,8 Výkup kogeneračnej elektriny Sk/MWh 2 050, , ,0 Cena variabilej zložky elektriny Sk/MWh 1 686, , ,7 Rentabilita z paliva % 121,5 40,4 118,4 Zvolenská teplárenská, a.s Rozmer HU ZPN DŠ Cena za M.j. t, Nm ,0 13, ,0 Výhrevnosť MWh/m.j. 3,9 0,0095 2,4 Cena za tepelný obsah Sk/MWh 472, ,1 626,8 Výkup kogeneračnej elektriny Sk/MWh 2 700, , ,0 Cena variabilej zložky elektriny Sk/MWh 1 686, , ,7 Rentabilita z paliva % 160,1 53,2 156,3 energie - Levice, Tlmače

16 Ako ďalej? intenzifikácia výroby elektriny Schéma zapojenia technologických zariadení teplárne 13,5 MPa 535 o C 173 MW K- 01,02 RCHS 2,3 TG-01 25,0 MW RCHS 1 TG-02 73,7 MW RO odber 1-2,5 MPa 400 o C 1,1 MPa 280 o C odber 2-1,1 MPa 280 o C NČ kondenzát VS-SCZT TpA odber 3-0,25 MPa 160 o C 0,007 MPa 65 o C CHÚV Kondenzátor Parametre zdroja : Parovod Horúcovod Tlak admisnej pary 13,5 Mpa 1,1 MPa 2,5 MPa Teplota admisnej pary 535 o C 280 o C 150/70 o C Výroba pary 250 t/h 80 MW 60 MW Tepelný výkon kotlov Počet kotlov Elektrický výkon inšt.tg Využ. elektrický výkon TG Počet turbín Výstupný výkon SCZT 173,0 MW th 2 ks 98,7 MW e 73,7 MW e 2 ks 140,0 MW th Palivo Typ kotlov Typ turbogenerátorov Hnedé uhlie 14,1 MJ/kg, ZPN 0,0342 GJ/Nm 3, drevná štiepka 8,5 GJ/t K- 01, 02 Bubnové strmorúrové, granulačné, s pásovým roštom TG01 - protitlaká s neregulovaným odberom, TG-02 - kondenzačná odberová energie - Levice, Tlmače

17 Základné bilančné údaje Bilančné hodnoty M.j. Rok 2006 Rok 2008 Rok 2011 Spotreba uhlia t/rok Spotreba drevnej štiepky t/rok Spotreba ZPN tis.m 3 /rok Produkcia popola t/rok Teplo v palive GJ/rok Výroba tepla GJ/rok Účinnosť kotolne % 79,3 84,6 85,5 Výroba elektriny MWh/rok Výroba elektriny z OZE MWh/rok Podiel výroby z OZE % 0,0 24,8 29,7 energie - Levice, Tlmače

18 Hodnoty emisií Produkcia emisií M.j. Rok 2006 Rok 2008 Rok 2011 TZL t/rok SO 2 t/rok NO X t/rok CO t/rok CO 2 t/rok energie - Levice, Tlmače

19 Príspevok projektu k Energetickej bezpečnosti SR V najbližších rokoch z hľadiska energetickej bezpečnosti sú potrebné nasledujúce investície: Projekt Technické parametre Termín realizácie Predpokladané náklady v mil. EUR Elektroenergetické zdroje Zvýšenie výkonu JE * 164 MW JE 3,4 blok Mochovce * 880 MW TE Nováky * (rekonštrukcia) 125 MW do Tepláreň Zvolen * 70 MW do TE Vojany ** (rekonštrukcia) 830 MW energie - Levice, Tlmače

20 Pohľad na zdroj pred rekonštrukciou energie - Levice, Tlmače

21 Pohľad na zdroj po rekonštrukcii energie - Levice, Tlmače

22 Pamätná tabuľa projektu energie - Levice, Tlmače

23 Kontakty Ďakujem za pozornosť Ing. Július Jankovský energie - Levice, Tlmače

MOŽNOSTI VYUŽITIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA OVANÍM M ODPADNEJ BIOMASY V PODMIENKACH CZT

MOŽNOSTI VYUŽITIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA OVANÍM M ODPADNEJ BIOMASY V PODMIENKACH CZT MOŽNOSTI VYUŽITIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA SPAĽOVAN OVANÍM M ODPADNEJ BIOMASY V PODMIENKACH CZT Ing. Radoslav Kňazúr, DATATHERM, spol. s r.o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom PRÍKLAD

Více

PARNÉ A SPAĽOVACIE TURBÍNY PRI KOMBINOVANEJ VÝROBE ELEKTRINY A TEPLA

PARNÉ A SPAĽOVACIE TURBÍNY PRI KOMBINOVANEJ VÝROBE ELEKTRINY A TEPLA PARNÉ A SPAĽOVACIE TURBÍNY PRI KOMBINOVANEJ VÝROBE ELEKTRINY A TEPLA doc. Ing. František Urban, CSc. Vedecká cukráreň Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI SR Bratislava

Více

Tomáš Malatinský v. r.

Tomáš Malatinský v. r. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 337/2012 Z. z. z 26. októbra 2012, ktorou sa ustanovuje energetická účinnosť premeny energie pri prevádzke, rekonštrukcii a budovaní zariadenia

Více

Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s. Priemyselné emisie októbra 2017

Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s. Priemyselné emisie októbra 2017 Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s. Priemyselné emisie 2017 10. októbra 2017 Žilinská teplárenská, a.s. Profil firmy: Žilinská teplárenská, akciová spoločnosť Žilina bola založená

Více

European Union European Regional Development Fund. Regionálny seminár WASTE TO ENERGY. 3. máj 2012, Bratislava. Roman Achimský, OLO a.s.

European Union European Regional Development Fund. Regionálny seminár WASTE TO ENERGY. 3. máj 2012, Bratislava. Roman Achimský, OLO a.s. European Regional Development Fund WASTE TO ENERGY Roman Achimský, OLO a.s. Bratislava Regionálny seminár 3. máj 2012, Bratislava Pôvodná spaľovňa odpadu bola uvedená do prevádzky v roku 1977 v bez súčasnej

Více

Skúsenosti s výstavbou a prevádzkou zdrojov tepla na spaľovanie drevnej štiepky v mestách Malacky a Senica

Skúsenosti s výstavbou a prevádzkou zdrojov tepla na spaľovanie drevnej štiepky v mestách Malacky a Senica Skúsenosti s výstavbou a prevádzkou zdrojov tepla na spaľovanie drevnej štiepky v mestách Malacky a Senica Bardejovské kúpele 25. november 2010 Ing. František Sás Obsah prezentácie Bratislava (84 kotolní,

Více

Zvolenská teplárenská a.s., Lučenecká cesta 25, ZVOLEN,

Zvolenská teplárenská a.s., Lučenecká cesta 25, ZVOLEN, Zvolenská teplárenská a.s., Lučenecká cesta 25, 961 50 ZVOLEN, www.zvtp.sk Zvolenská teplárenská a.s. je najväčším výrobcom a dodávateľom tepla v lokalite mesta Zvolen. Zdroj pôvodne používal ako palivo

Více

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Príloha č. 5 vyzvania Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Operačný

Více

Bioenergy4Business podpora využívania pevnej biomasy na výrobu tepla

Bioenergy4Business podpora využívania pevnej biomasy na výrobu tepla Bioenergy4Business podpora využívania pevnej biomasy na výrobu tepla Michal Németh Apríl, 2016, CONECO Bratislava Bioenergy4Business Hlavné zameranie projektu Hlavným cieľom projektu je zvýšenie využív

Více

TEPLA Z BIOMASY CIELE, MOŽNOSTI, OBMEDZENIA

TEPLA Z BIOMASY CIELE, MOŽNOSTI, OBMEDZENIA Konferencia BIOMASA A JEJ VYUŽITIE PRI CENTRÁLNEJ DODÁVKE TEPLA 25. november 2010, Bardejov CENTRÁLNA DODÁVKA TEPLA Z BIOMASY CIELE, MOŽNOSTI, OBMEDZENIA Ing. Keher Karol Slovenská inovačná a energetická

Více

Využívanie bioplynu - aktivity spoločnosti E.ON na Slovensku. Peter Ševce, E.ON Slovensko

Využívanie bioplynu - aktivity spoločnosti E.ON na Slovensku. Peter Ševce, E.ON Slovensko Využívanie bioplynu - aktivity spoločnosti E.ON na Slovensku Peter Ševce, E.ON Slovensko Obsah Pozícia ZSE a stratégia spoločnosti E.ON Energie AG Výhody bioplynových staníc Pilotné projekty E.ON Slovensko

Více

Ekonomika projektu od jeho vzniku, prínosy projektu

Ekonomika projektu od jeho vzniku, prínosy projektu Ekonomika projektu od jeho vzniku, prínosy projektu Stratégia nízkej cenovej hladiny Stratégia pridanej hodnoty Centralizácia sústavy Obnoviteľné zdroje energie Centrálne chladenie Diaľkový monitoring

Více

Celkové vyhodnotenie - 38 stredných škôl

Celkové vyhodnotenie - 38 stredných škôl Celkové vyhodnotenie - 38 stredných škôl Vyhodnotenie úvodného dotazníka pre študentov Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie SMAPUDE_LIFE - LIFE12 INF/SK/000165 1. Čo znamená slovo

Více

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu Ing. Juraj Novák MH SR Legislatíva EU a ciele roku 2020 pre OZE Smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie 14 % OZE na hrubej

Více

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Slovenská inovačná a energetická agentúra Nové ekologické trendy v stavebníctve - biomasa, vodná, veterná a slnečná energia Stavebné fórum. sk OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE základné východiska a zámery, podpora OZE Košice 19. máj 2009 Ing. Keher

Více

VYSOKOÚČINNÁ KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA

VYSOKOÚČINNÁ KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA VYSOKOÚČINNÁ KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA DEFINÍCIA VYSOKO ÚČINNÁ VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA TECHNOLÓGIA A POTENCIÁL PRE VYSOKOÚČINNÚ KOMBINOVANÚ VÝROBU ELEKTRINY A TEPLA OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny Město Třebíč - kraj Vysočina Počet obyvatel: cca. 39.000 Vytápěné objekty: 9.800

Více

Výroba elektriny a tepla

Výroba elektriny a tepla Interpretácia prílohy I. Smernice 2009/29/ES Výroba elektriny a tepla Radoslav Jonáš Odbor ochrany ovzdušia MŽP SR Bratislava, 28.3.2011 Príručka (Guidance) na interpretáciu prílohy I. Smernice EP a R

Více

BAT Fórum, Bratislava, Alena Popovičo

BAT Fórum, Bratislava, Alena Popovičo Žiadosť o upla atnenie výnimky z BAT-AEL o Publikované Závery o BAT 1/2 Výroba skla (2012/134/ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ SK/TXT/?qid=1404916441965&uri=CELEX:32012D0134 Výroba železa a ocele

Více

DREVNÉ PELETY - pohodlný zdroj energie

DREVNÉ PELETY - pohodlný zdroj energie DREVNÉ PELETY - pohodlný zdroj energie RNDr. Ladislav Židek generálny riaditeľ BIOMASA, združenie právnických osôb Obsah Drevo surovina na výrobu peliet Kvalita a dostupnosť suroviny Výroba peliet výrobný

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL L POĽNOHOSPOD NOHOSPODÁRSKEJ. Ing. Štefan PEPICH, PhD. TSÚP Rovinka. Tel.:

ENERGETICKÝ POTENCIÁL L POĽNOHOSPOD NOHOSPODÁRSKEJ. Ing. Štefan PEPICH, PhD. TSÚP Rovinka. Tel.: ENERGETICKÝ POTENCIÁL L POĽNOHOSPOD NOHOSPODÁRSKEJ BIOMASY A EKONOMICKÉ EFEKTY JEJ VYUŽÍVANIA VANIA NA ENERGETICKÉ ÚČELY Ing. Štefan PEPICH, PhD. TSÚP Rovinka Tel.: 0907 158 005 E-mail: pepich@sktc-106.sk

Více

strednom Slovensku - skúsenosti senosti s výstavbou a prevádzkou Ing. Miroslav Mražík Intech Slovakia, s.r.o.

strednom Slovensku - skúsenosti senosti s výstavbou a prevádzkou Ing. Miroslav Mražík Intech Slovakia, s.r.o. Päť rokov využívania vania OZE na strednom Slovensku - skúsenosti senosti s výstavbou a prevádzkou Ing. Miroslav Mražík Intech Slovakia, s.r.o. Predstavenie ENERGETICKÁ SKUPINA Divízia BIOPALIVÁ NÁRODNÁ

Více

ENERGETICKÁ KONCEPCIA MESTA

ENERGETICKÁ KONCEPCIA MESTA František Urban Tel.: +421 2 5729 6494 E-mail: urban@kte.sjf.stuba.sk Ľubor Kučák Tel.: +421 2 5729 6491 E-mail: kucak@kte.sjf.stuba.sk Viktor Kabát Tel.: +421 2 5729 6410 E-mail: kabat@kte.sjf.stuba.sk

Více

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy Ing. Richard Horký, TTS Group Vícepalivové zdroje - Třebíč Teplárna SEVER Teplárna ZÁPAD Teplárna JIH Teplárna Sever Vícepalivový tepelný zdroj Kotel Vesko-B

Více

VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH PALIV V MODERNÍM

VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH PALIV V MODERNÍM VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH PALIV V MODERNÍM TEPLÁRENSTVÍ A S TÍM SOUVISEJÍCÍ DOPADY NA PROVOZ WORKSHOP NEPOTRAVINÁŘSKÉ VYUŽITÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY PLZEŇ, 12. 4. 2012 Jiří Holoubek Plzeňská teplárenská, a.s. 304

Více

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Obsah Základní informace o projektu Příprava projektu Realizační fáze Rady a doporučení Konečný

Více

Energeticky soběstačná obec Žlutice zelené teplo z biomasy

Energeticky soběstačná obec Žlutice zelené teplo z biomasy Energeticky soběstačná obec Žlutice zelené teplo z biomasy Pavlína Voláková spol. Žlutická teplárenská a.s. Energetické zdroje Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje Karlovy Vary 13.

Více

SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o.

SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o. SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o. HLAVNÁ ČINNOSŤ Prevádzka zdroja výroby elektrickej a tepelnej energie na báze paroplynového cyklu Dodávka elektrickej energie Dodávka tepla Kombinovaná výroba elektrickej energie

Více

Zásady energetického manažmentu v Trnavskom

Zásady energetického manažmentu v Trnavskom Zásady energetického manažmentu v Trnavskom samosprávnom kraji Rastislav Zovčák Dalkia a.s. 05/2012 Dudince Obsah: 1. Spolupráca TTSK a Dalkia a.s. na poli energetického manažmentu 2. EPC ďalšia z možností

Více

Vplyv spôsobu regulácie spaľovac. ovacích ch kotlov na. Jozef Jandačka, Marian Mikulík. Žilinská univerzita v Žilině

Vplyv spôsobu regulácie spaľovac. ovacích ch kotlov na. Jozef Jandačka, Marian Mikulík. Žilinská univerzita v Žilině Vplyv spôsobu regulácie spaľovac ovacích ch kotlov na výkonové a emisné parametre Jozef Jandačka, Marian Mikulík Žilinská univerzita v Žilině Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 21 Skalní

Více

Legislatívny rámec pre využitie tuhých palív z biomasy na výrobu tepla a možnosti podpory

Legislatívny rámec pre využitie tuhých palív z biomasy na výrobu tepla a možnosti podpory Seminár - Projekt Bioenergy4Business Využívanie odpadového dreva na výrobu tepla 26. január 2017, Hriňová Legislatívny rámec pre využitie tuhých palív z biomasy na výrobu tepla a možnosti podpory Dr. Ing.

Více

Kogenerační využití biometanu vtláčeného do plynárenských sítí. Bioplyn a biometán Efektívna alternatíva energie Bratislava, 28.3.

Kogenerační využití biometanu vtláčeného do plynárenských sítí. Bioplyn a biometán Efektívna alternatíva energie Bratislava, 28.3. Kogenerační využití biometanu vtláčeného do plynárenských sítí Bioplyn a biometán Efektívna alternatíva energie Bratislava, 28.3. 2012 Důvody pro vtláčení biometanu do plynárenských sítí 1. Situování bioplynových

Více

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Nakládání s odpady Předcházení vzniku Opětovné použití Materiálově využití by mělo být upřednostněno

Více

Ing. Štefan PEPICH, PhD.

Ing. Štefan PEPICH, PhD. TECHNOLOGICKÉ LINKY NA SPRACOVANIE A SPAĽOVANIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ BIOMASY Ing. Štefan PEPICH, PhD. TSÚP Rovinka, Centrum pre poľnohospodársku biomasu Tel.: 0907 158 005 E-mail: stefan.pepich@gmail.com,

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Emisní zátěž Praktický příklad porovnání emisní zátěže a dalších

Více

GEOTERMÁLNA ENERGIA. Ing. OTO HALÁS. Galanta

GEOTERMÁLNA ENERGIA. Ing. OTO HALÁS. Galanta GEOTERMÁLNA ENERGIA Perspektívne riešenie enie pre vybrané regióny Ing. OTO HALÁS Galanta 23.6.2010 1 Úvod Slovensko krajina s nadpriemernými geotermálnymi podmienkami Vysoký stupeň poznania a preskúmanosti

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná 21. 06. 2016. Charakteristika společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. je 100 % dceřiná společnost Třineckých železáren, a.s. Zásobuje energiemi především mateřský podnik,

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

Redukcia tlaku pary a energetická (ne)efektívnosť. Juraj Klukan, H+W Service, spol. s.r.o.,

Redukcia tlaku pary a energetická (ne)efektívnosť. Juraj Klukan, H+W Service, spol. s.r.o., Redukcia tlaku pary a energetická (ne)efektívnosť Juraj Klukan, H+W Service, spol. s.r.o., Redukcia tlaku pary V mnohých energetických a priemyselných prevádzkach dochádza k potrebe redukcie tlaku pary,

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

ITIEIE BIOMASY V SLOVENSKEJ EJ REPUBLIKE

ITIEIE BIOMASY V SLOVENSKEJ EJ REPUBLIKE ENERGETICKÉ VYUŽIT ITIEIE BIOMASY V SLOVENSKEJ EJ REPUBLIKE Marian Mikulík Žilinská univerzita v Žiline Seminár Vykurovanie biomasou Bojnice, 7. 8. októbra 2009 Slovensko je krajinou s veľmi obmeo medzenými

Více

Nový fluidní kotel NK14

Nový fluidní kotel NK14 NK14 Petr Matuszek Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové 26. 27. 4. 2016. Obsah Charakteristika společnosti Nový fluidní kotel Výstavba Parametry Zkušenosti Závěr Charakteristika společnosti ENERGETIKA

Více

- zmena už vydaného integrovaného povolenia - žiadosť o vydanie stavebného povolenia

- zmena už vydaného integrovaného povolenia - žiadosť o vydanie stavebného povolenia Žiadosť o vydanie zmeny Integrovaného povolenia - stavebného povolenia podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia SlovZink, a.s. Továrenská 545, SK-018 64 Košeca

Více

Technická univerzita vo Zvolene VNOSŤ A ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY VYKUROVANIA RODINNÝCH DOMOV PALIVOVÝM DREVOM. Ladislav DZURENDA

Technická univerzita vo Zvolene VNOSŤ A ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY VYKUROVANIA RODINNÝCH DOMOV PALIVOVÝM DREVOM. Ladislav DZURENDA EKONOMICKÁ EFEKTÍVNOS VNOSŤ A ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY VYKUROVANIA RODINNÝCH DOMOV PALIVOVÝM DREVOM Ladislav DZURENDA Abstrakt V príspevku je vykonaná analýza vplyvu používania nových stavebných hmôt a

Více

Podpora fotovoltaických zdrojov na Slovensku, príklady z praxe

Podpora fotovoltaických zdrojov na Slovensku, príklady z praxe Podpora fotovoltaických zdrojov na Slovensku, príklady z praxe Ing. Ján Karaba, SolarEnergia, s.r.o. 1 Slnečné žiarenie na Slovensku Výrobu najviac ovplyvňuje intenzita slnečného žiarenia, lokálne osvitové

Více

Možnosti zosúladenia progresívnych systémov nízkoteplotného vykurovania a netradičných zdrojov energií prípadová štúdia Košice

Možnosti zosúladenia progresívnych systémov nízkoteplotného vykurovania a netradičných zdrojov energií prípadová štúdia Košice Možnosti zosúladenia progresívnych systémov nízkoteplotného vykurovania a netradičných zdrojov energií prípadová štúdia Košice doc. Ing. Zuzana VRANAYOVÁ, PhD. Ing. František VRANAY, PhD. Ing. Anna Sedláková,

Více

BIOMASA A HERZ spojenie, ktoré prináša komfort, kvalitu a úsporu

BIOMASA A HERZ spojenie, ktoré prináša komfort, kvalitu a úsporu BIOMASA A HERZ spojenie, ktoré prináša komfort, kvalitu a úsporu Prečo biomasa? Pri riešení otázok znižovania nákladov na energiu sa v poslednom období stále častejšie skloňuje výraz - obnoviteľné zdroje

Více

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI SKUTEČNĚ SPADL Z NEBE PROJEKT ELEKTRÁRNY ÚŽÍN LETOS VÚNORU? lokalita byla pro projekt připravována od 90. let v roce 1996 získala developerská společnost

Více

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV ZEVO Chotíkov Nástroj pro plnění plánu odpadového hospodářství Další součást palivové základny pro výrobu energií pro Plzeň www. plzenskateplarenska.cz Projekt plně zapadá do hierarchie

Více

Ing. Juraj Novák MH SR

Ing. Juraj Novák MH SR Ing. Juraj Novák MH SR Smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie zobnoviteľných zdrojov energie 14 % OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe 10 % OZE v doprave Národný akčný plán pre energiu

Více

Biomasa & Energetika Praha

Biomasa & Energetika Praha P. Voláková 1,M. Míka 2, B. Klápště 2, O.Jankovský 2,V. Verner 3 1 Žlutická teplárenská, a.s. 2 Ústav skla a keramiky, VŠCHT Praha 3 VERNER, a.s. Biomasa & Energetika 2011 29.11.2011 Praha Blokové uhelné

Více

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. (obdobie január až december 2016)

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. (obdobie január až december 2016) Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie január až december 2016) Operačný program Kvalita životného prostredia Riadiaci orgán pre Operačný program

Více

Energetické služby praktické skúsenosti vo verejnom sektore na Slovensku

Energetické služby praktické skúsenosti vo verejnom sektore na Slovensku A s o c i á c i a P o s k y t o v a t e ľ o v E n e r g e t i c k ý ch S l u ž i e b Energetické služby praktické skúsenosti vo verejnom sektore na Slovensku Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických

Více

EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VEREJNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI

EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VEREJNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VEREJNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI Mgr. Marek Modranský vedúci Odboru rozvoja a informatiky Základné údaje o spoločnosti Počet zamestnancov:

Více

Na čo je potrebné myslieť pri výstavbe alebo modernizácií zdrojov tepla

Na čo je potrebné myslieť pri výstavbe alebo modernizácií zdrojov tepla ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ VEC VEREJNÁ Na čo je potrebné myslieť pri výstavbe alebo modernizácií zdrojov tepla Ing. Ladislav Truchlík KKH spol. s r.o. Bratislava Hlavné témy prednášky Efektívnosť plynových

Více

Zkušenosti s provozem biomasových zdrojů v Třebíči

Zkušenosti s provozem biomasových zdrojů v Třebíči Zkušenosti s provozem biomasových zdrojů v Třebíči Vícepalivové zdroje - Třebíč Teplárna SEVER Teplárna ZÁPAD Teplárna JIH Historie projektu 12/2000 nákup objektu kotelny K13 Teplárna Sever Vícepalivový

Více

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla (KVET) Možnosti využití biomasy

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla (KVET) Možnosti využití biomasy Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla (KVET) Možnosti využití biomasy Spotřeba PEZ svět 2004 Výroba el. energie svět 2004 Výroba el. energie ČR 2004 Využit ití tepla KVET Vytápění Ohřev TUV Technologie

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ 20-21. května 2008 Konference AEA Úspory energie - hlavní úkol pro energetické auditory JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh JELIKOŽ

Více

C-Energy Bohemia s.r.o.

C-Energy Bohemia s.r.o. C-Energy Bohemia s.r.o. Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí Ing. Libor Doležal, GŘ Duben 2015 Obsah C-Energy Bohemia - představení Historie teplárny v Plané nad Lužnicí Projekt Ekologizace

Více

Výroba tepelné energie v Centrální výtopně na spalování biomasy ve Žluticích

Výroba tepelné energie v Centrální výtopně na spalování biomasy ve Žluticích Výroba tepelné energie v Centrální výtopně na spalování biomasy ve Žluticích P. Volákov ková 1,M. MíkaM 2, B. Klápště 2, V. Verner 3 1 Žlutická teplárenská, a.s. 2 Ústav skla a keramiky, VŠCHT Praha 3

Více

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Operačný program Informatizácia spoločnosti a budovanie širokopásmového internetu Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Cieľ OPIS Globálnym cieľom OPIS je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako

Více

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 - Energetický audit - príklady riešenia enia úspor v podnikoch 10. medzinárodn rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Michal Židek VŠB - TU Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM - 1 - OSNOVA 1.

Více

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství Ing. Jiří Bis Vytápění a chlazení V EU vytápění a chlazení představuje polovinu celkové spotřeby energie, kdy45%spotřeby je bytový sektor,

Více

Rozvoj výrobných kapacít skupiny ČEZ. Karol Balog, ČEZ Slovensko SLOVENERGY 06 18. 19. október 2006

Rozvoj výrobných kapacít skupiny ČEZ. Karol Balog, ČEZ Slovensko SLOVENERGY 06 18. 19. október 2006 Rozvoj výrobných kapacít skupiny ČEZ Karol Balog, ČEZ Slovensko SLOVENERGY 06 18. 19. október 2006 V OBLASTI CENTRELU VZNIKNE PO ROCE 2010 POTŘEBA NOVÝCH KAPACIT Vývoj poptávky a nabídky v oblasti Centrel*

Více

Prezentácia spoločnosti EnviTec Biogas mesto Senica

Prezentácia spoločnosti EnviTec Biogas mesto Senica Prezentácia spoločnosti EnviTec Biogas mesto Senica 17.12.2012 Ing. Miroslav Kováčik Riaditeľ spoločnosti www.envitec-biogas.cz 1 Agenda 1 2 3 Predstavenie spoločnosti EnviTec Biogas Technológia EnviTec

Více

KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 /

KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k 30.9.2014 a z predpokladaných nákladov a výnosov do konca roka 2014. Na základe týchto

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

Normy na tuhé alternatívne palivá

Normy na tuhé alternatívne palivá Normy na tuhé alternatívne palivá Ing. Eva Marsová Oddelenie chémie, životného prostredia a prierezových činností SÚTN European Regional Development Fund WASTE TO ENERGY Regionálny seminár 3. máj 2012,

Více

Možnosti výroby elektřiny z biomasy

Možnosti výroby elektřiny z biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Možnosti výroby elektřiny z biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Najser Žilinská univerzita 22.-23.5.2007 23.5.2007 Cíle summitu EU pro rok 2020 20 % energie

Více

Komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Komunálny odpad a drobný stavebný odpad 1 Komunálny odpad a drobný stavebný odpad Príjmy a sumarizácia príjmov a výdavkov 27. 5. 2016 2 Príjem z poplatku za komunálny odpad Údaje v skutočnosť 2013 skutočnosť 2014 skutočnosť 2015 skutočnosť výmer

Více

technický riaditeľ Vilová 2

technický riaditeľ Vilová 2 Oprávnené merania hodnôt emisných veličín, odborné stanoviská a poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia. Kalibrácie kontinuálnych emisných meracích systémov a overovanie pracovných charakteristík

Více

KOMBINOVANÁ VÝROBA TEPLA a ELEKTRINY Z BIOMASY

KOMBINOVANÁ VÝROBA TEPLA a ELEKTRINY Z BIOMASY KOMBINOVANÁ VÝROBA TEPLA a ELEKTRINY Z BIOMASY Kombinovaná výroba z biomasy Pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla z biomasy je možné využiť niektorú z nasledujúcich možností: Spaľovaním biomasy v parnom

Více

Možnosti financovania projektov z eurofondov

Možnosti financovania projektov z eurofondov Všetky procesy a informácie pod kontrolou Seminár, SÚZA, 25.5.2010 WBI, s.r.o. Pluhová 50/A 831 03 Bratislava T: +421 2 4341 0285 F: +421 2 4341 0288 E: info@wbi.sk W: www.wbi.sk UŽ DESAŤ ROKOV SME JEDNOTKA

Více

PROGRAM KOGENERACE. Grafy Snížení emisí znečišťujících látek kogenerací...4 Snížení emisí skleníkových plynů kogenerací...5

PROGRAM KOGENERACE. Grafy Snížení emisí znečišťujících látek kogenerací...4 Snížení emisí skleníkových plynů kogenerací...5 PROGRAM KOGENERACE Obsah 1 Proč kombinovaná elektřiny a tepla...2 2 Varianty řešení...2 3 Kritéria pro výběr projektu...2 4 Přínosy...2 4.1. Přínosy energetické...2 5 Finanční analýza a návrh podpory za

Více

Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky

Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky 24. 5. 25. 5. 2017 Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva Ing. Ondřej Grolig EVECO Brno, s.r.o.

Více

VYTÁPĚNÍ BIOMASOU V TŘEBÍČI - historie a provedená opatření k naplnění zákona č. 415/2012

VYTÁPĚNÍ BIOMASOU V TŘEBÍČI - historie a provedená opatření k naplnění zákona č. 415/2012 VYTÁPĚNÍ BIOMASOU V TŘEBÍČI - historie a provedená opatření k naplnění zákona č. 415/2012 Vícepalivové zdroje - Třebíč Teplárna SEVER Teplárna ZÁPAD Teplárna JIH SZT Třebíč - současný stav Rok 2013 Výroba

Více

PROJEKT VÝSTAVBY A PREVÁDZKY SÚSTAVY MVE NA SLOVENSKU

PROJEKT VÝSTAVBY A PREVÁDZKY SÚSTAVY MVE NA SLOVENSKU PROJEKT VÝSTAVBY A PREVÁDZKY SÚSTAVY MVE NA SLOVENSKU Jozef Lahký riaditeľ LDC Lahky Design Consulting P. Jilemnického 2465/17 960 01 Zvolen Tel.: +421 45 5331549, 54400786 Fax: +421 45 5331549 E-mail:

Více

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Metodický pokyn upřesňuje požadavky na nízkoemisní spalovací zdroje co do přípustných

Více

Budovy: audit alebo certifikát

Budovy: audit alebo certifikát Budovy: audit alebo certifikát Ing. Bronislava Herdová, PhD. En-Efekt, s r.o./energetické centrum Bratislava Konferencia Energetický audit v praxi II Martin, 9. marca 2012 Definícia pojmov Energetický

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. č. 4/2013 z 26. júna Základné ustanovenia

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. č. 4/2013 z 26. júna Základné ustanovenia Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 z 26. júna 2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia Mestské zastupiteľstvo hlavného

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Referenční práce JOBI ENERGO - projekty REFERENČNÍ PRÁCE. JOBI ENERGO s.r.o. Projektové dokumentace investičních akcí. Strana 1

Referenční práce JOBI ENERGO - projekty REFERENČNÍ PRÁCE. JOBI ENERGO s.r.o. Projektové dokumentace investičních akcí. Strana 1 REFERENČNÍ PRÁCE JOBI ENERGO s.r.o. Projektové dokumentace investičních akcí 1993 2017 Strana 1 Výstavba nové kotelny Riegrova ul., Cheb - kompletní projekt (ÚR, SP, RD) včetně dozoru na stavbě - zjištění

Více

MTU Onsite Energy PLYNOVÉ ENERGETICKÉ SYSTÉMY. Úsporná a udržateľná výroba energie, tepla, chladu pomocou bioplynu. Lubos Chynoransky Cüneyt Kaymak

MTU Onsite Energy PLYNOVÉ ENERGETICKÉ SYSTÉMY. Úsporná a udržateľná výroba energie, tepla, chladu pomocou bioplynu. Lubos Chynoransky Cüneyt Kaymak MTU Onsite Energy PLYNOVÉ ENERGETICKÉ SYSTÉMY Úsporná a udržateľná výroba energie, tepla, chladu pomocou bioplynu Lubos Chynoransky Cüneyt Kaymak vedúci oddelenia predaja Bratislava, November 2016 MTU

Více

List 1 - Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok:...

List 1 - Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok:... List 1 - Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok:... 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele (obchodní jméno nebo jméno a příjmení): IČO 1) Ulice číslo popisné číslo organizační

Více

Príklady zabezpečenia úspor energie vo verejných budovách v Trnavskom a Nitrianskom kraji

Príklady zabezpečenia úspor energie vo verejných budovách v Trnavskom a Nitrianskom kraji Konferencia ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ VEC VEREJNÁ, 24. - 25. mája 2012, Dudince Príklady zabezpečenia úspor energie vo verejných budovách v Trnavskom a Nitrianskom kraji Pilotný projekt Energetická efektívnosť

Více

NOVÉ GEOTERMÁLNE PROJEKTY NA SLOVENSKU Nitriansky kraj a okolie

NOVÉ GEOTERMÁLNE PROJEKTY NA SLOVENSKU Nitriansky kraj a okolie NOVÉ GEOTERMÁLNE PROJEKTY NA SLOVENSKU Nitriansky kraj a okolie Ing. OTO HALÁS Győr 27.01.2010 Úvod Slovensko krajina s nadpriemernými geotermálnymi podmienkami Vysoký stupeň poznania a preskúmanosti geotermálnych

Více

AKTUÁLNE VÝZVY, KTORÝM ČELIA DISTRIBÚTORI PLYNU

AKTUÁLNE VÝZVY, KTORÝM ČELIA DISTRIBÚTORI PLYNU WOC 4 - DISTRIBÚCIA AKTUÁLNE VÝZVY, KTORÝM ČELIA DISTRIBÚTORI PLYNU P. Demeč, SPP - distribúcia, a.s. Jesenná konferencia SPNZ Horný Smokovec 7. október 2016 palivo budúcnosti... palivo budúcnosti... robí

Více

Možnosti financovania využitia OZE

Možnosti financovania využitia OZE short term has no future Možnosti financovania využitia OZE ENEF 2008 - Energetická efektívnosť a zelená energia Ladislav Tolmáči 23. október 2008 Dexia banka Slovensko 1993 2000 2001 2003 2006 Člen Dexia

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace...

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace... PROGRAM REKUPERACE Obsah 1 Proč využívat rekuperaci...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektu...3 4 Přínosy...3 4.1. Přínosy energetické...3 4.2. Přínosy environmentální...4 5 Finanční analýza

Více

Financovanie projektov efektívnej energie

Financovanie projektov efektívnej energie short term has no future Financovanie projektov efektívnej energie Dexia banka Slovensko a.s. Mgr. Ladislav Tolmáči Odbor projektového financovania a infraštruktúry Člen Dexia Group, založená 1993 #1 vo

Více

PROBLEMATIKA BILANCE EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK Z MALÝCH SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ NÁVRH EMISNÍCH FAKTORŦ. Horák, Hopan, Branc, Modlík

PROBLEMATIKA BILANCE EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK Z MALÝCH SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ NÁVRH EMISNÍCH FAKTORŦ. Horák, Hopan, Branc, Modlík PROBLEMATIKA BILANCE EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK Z MALÝCH SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ NÁVRH EMISNÍCH FAKTORŦ Horák, Hopan, Branc, Modlík Obsah - jak se dělá bilance emisí ZL z malých spalovacích zařízení? - představení

Více

Skupina ELTODO Slovensko

Skupina ELTODO Slovensko Skupina ELTODO Slovensko Na Slovensku vznikla silná spoločnosť ELTODO SK, a.s., ktorá vytvorila so svojimi dcérami základ skupiny ELTODO Slovensko. Do skupiny ELTODO Slovensko patrí ešte ELTODO OSVETLENIE

Více

Informatívna správa o schválených projektoch. v okrese Partizánske.

Informatívna správa o schválených projektoch. v okrese Partizánske. Informatívna správa o schválených projektoch v okrese Partizánske. OBSAH Národný strategický referenčný rámec SR 2007-2013 Operačný program výskum a vývoj... 2 Regionálny operačný program... 3 Operačný

Více

Projekt energobloku na biomasu s elektrickým výkonem 9,6 MW pro výtopnu Nové Vráto společnosti Teplárna České Budějovice je pro město nevýhodný.

Projekt energobloku na biomasu s elektrickým výkonem 9,6 MW pro výtopnu Nové Vráto společnosti Teplárna České Budějovice je pro město nevýhodný. Projekt energobloku na biomasu s elektrickým výkonem 9,6 MW pro výtopnu Nové Vráto společnosti Teplárna České Budějovice je pro město nevýhodný. Zpracoval: ing. Pavel Bláha, technický pracovník v energetice.

Více

TVORBA, VYUŽÍVANIE A SPRACOVANIE BIOPLYNU Naďa Langová

TVORBA, VYUŽÍVANIE A SPRACOVANIE BIOPLYNU Naďa Langová TVORBA, VYUŽÍVANIE A SPRACOVANIE BIOPLYNU Naďa Langová Klíčová slova: biomasa, využití a výroba bioplynu, fermentace Tvorba, využívanie a spracovanie bioplynu Ing. Naďa Langová, PhD. Technická univerzita

Více

Teplárenství ve Státní energe/cké koncepci

Teplárenství ve Státní energe/cké koncepci Teplárenství ve Státní energe/cké koncepci XVII. Jarní konference AEM, Praha 27. února 2013 Koncepce hlavní směry Energe&cká účinnost a úspory (jako nástroj efek&vity a bezpečnos&, nikoliv jako dogma)

Více