ČSOB a finanční gramotnost. František Klufa 16. dubna 2013 konference Asociace občanských poraden

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČSOB a finanční gramotnost. František Klufa 16. dubna 2013 konference Asociace občanských poraden"

Transkript

1 ČSOB a finanční gramotnost František Klufa 16. dubna 2013 konference Asociace občanských poraden

2 Současná situace v ČR Zadluženost domácností přes 1,2 bil. Kč Dlouhodobě roste zadlužení nízkopříjmových skupin a počet exekucí i bankrotů Předluženost se promítá již i do středněpříjmových skupin Hypoteční úvěr - cca 15% domácností Spotřebitelský úvěr cca 25 % domácností Hrozba eskalace dluhové spirály Nízké základní znalosti a neschopnost hospodařit s penězi, nedostatek informací nezbytných pro optimalizaci současné a budoucí spotřeby Nerozvážnost, malý přehled o finančních produktech Nízká finanční disciplína Nízká technologická gramotnost Nízká právní gramotnost 2

3 ÚVĚRY DOMÁCNOSTI prosinec 05 březen 06 červen 06 září 06 prosinec 06 březen 07 červen 07 září 07 prosinec 07 březen 08 červen 08 září 08 prosinec 08 březen 09 červen 09 VKLADY DOMÁCNOSTI září 09 prosinec 09 březen 10 červen 10 září 10 prosinec 10 březen 11 červen 11 září 11 prosinec 11 březen 12 červen 12 září 12 prosinec

4 Proč podporujeme finanční gramotnost? Jsme článkem společnosti, ve které podnikáme, a dbáme o její zdraví Chceme přispívat k dlouhodobému udržitelnému rozvoji společnosti Naším cílem je spokojený, nikoliv předlužený klient Cílem programu je prevence a léčba nízké finanční gramotnosti u nízkopříjmových skupin obyvatelstva a podpora rozvoje finanční gramotnosti u dětí 4

5 Společenská odpovědnost ČSOB Způsob našeho podnikání Péče o komunitu: Jedním z našich strategických témat je zvyšování finanční gramotnosti 5

6 ČSOB a finanční gramotnost Odborná literatura: VŠ skripta FINANČNÍ GRANOTNOST, Miroslav Škvára, náklad 100 výtisků přehled o světě financí ve třech částech peněžní, cenové a rozpočtové gramotnosti kniha je určena pro studenty, odbornou veřejnost, ale i pro každého, kdo se potřebuje zodpovědně pohybovat ve světě financí. text doplňují kontrolní otázky a praktická cvičení SLABIKÁŘ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, COFET, a.s.., náklad výtisků základní publikace finanční gramotnosti pro lektory, učitele, studenty, žáky i širokou veřejnost obsahuje všechny oblasti finanční gramotnosti dle standardů stanovených MŠMT, navíc obsahuje i psychologické, právní a další nezbytné součásti občanské gramotnosti vydáno 2. aktualizované vydání autorského kolektivu pod vedením prof. Vybíhala v nákladu výtisků 1. vydání v roce 2009 (5 000 výtisků, kolektiv pod vedením prof. Dvořákové) bylo ks rozesláno na ZŠ a SŠ. Plánováno rozeslání publikace nejen do všech škol v ČR, ale i do všech veřejných knihoven. UŽ NIKDY DLUŽNÍKEM, Lucie Vrbková, COFET, a.s., náklad výtisků poutavé vyprávění, jak je možné dostat se do dluhové pasti a jak z ní ven 6

7 ČSOB a finanční gramotnost Vzdělávací soutěže a kurzy: FINANČNÍ GRAMOTNOST pro žáky ZŠ a SŠ; vyhlašuje MŠMT, organizuje FINANČNÍ GRAMOTNOST,o.p.s. a COFET, a.s.; generální partner ČSOB celorepubliková soutěž, v níž ve školních, okresních, krajských a celorepublikových kolech soutěžilo v minulých ročnících již více než žáků vítězové se stávají Mistry republiky ve finanční gramotnosti, cena tradičně předávána v České národní bance výsledky soutěže i měření úrovně finanční gramotnosti žáků na PENÍZE TROCHU JINAK staňte se jedničkou ve světě svých financí elektronický kurs finanční gramotnosti pro ZŠ a SŠ rodinné hospodaření a kalkulačka Spotřebitelský institut SOS 7

8 ČSOB a finanční gramotnost Poradny: Asociace občanských poraden společný dlouhodobý projekt Skupiny ČSOB a AOP cílem je zvýšení obecného finančně-právního povědomí spotřebitelů v oblasti úvěrů a půjček, odborné poradenství 20 poboček v České republice; Poradna při finanční tísni, o.p.s. bezplatné dluhové poradenství unikátní partnerství finančních institucí 9 poboček; Koeficient rozumného zadlužení dostupný na 8

9 ČSOB a finanční gramotnost ERA svět: KONFERENCE-COWORKING-INSPIRACE místo, které má inspirovat a kde chceme i představovat skvělé inovace naše inovace ze světa financí si zde můžete i vyzkoušet cílem je zvýšení obecného finančně-právního povědomí spotřebitelů v oblasti úvěrů a půjček 9

10 ČSOB a finanční gramotnost FINANČNÍ GRAMOTNOST VIRTUÁLNĚ - ROCKSTAR: Ve spolupráci s občanským sdružením Múzy dětem ČSOB připravuje novou hudebně-strategickou počítačovou hru Život nanečisto: Rockstar. Hra je primárně určena klientům dětských domovů, kteří se chystají vstoupit do samostatného života, ale je vhodná pro všechny děti. Později bude distribuována digitální cestou a dalšími kanály všem fanouškům počítačových her a hudby obecně. Cílem hry je projít si nástrahami, které v sobě skrývá začínající kariéra hudební hvězdy. Děti si tak díky počítačové hře vyzkouší, že i zdánlivě přitažlivá práce může být pěkná dřina a že umět ovládat své finance je pro život klíčová záležitost. 10

11 ČSOB a finanční gramotnost DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ: ČSOB finančně podpořila více než 80 divadelních představení Poslední mince a Výlet, které organizuje FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s. Obě představení jsou určena pro žáky základních i středních škol a děti z dětských domovů a interaktivní formou motivují děti k odpovědnějšímu vztahu k financím. Hra Poslední mince se např. točí kolem chlapce, který se postupně zamotává do dluhů kvůli vytouženému mobilu. V krizových momentech hry diváci mohou vstupovat do hry svými komentáři i na jevišti. Radí hlavnímu protagonistovi a komentují jeho chyby při půjčování peněz a zatajování situace rodičům. Reakce žáků i pedagogů na tento způsob výuky a motivace plně potvrdily záměry a cíle autorů. Zájem o tato představení daleko převyšuje možnosti. Více na 11

12 ČSOB a finanční gramotnost Pořad Počítáme s vámi: Era podporuje finanční gramotnost napříč médii cílem je přiblížit prostřednictvím mikropříběhu lidem životní situace, v nichž peníze hrají důležitou roli v rámci projektu byla navázána spolupráce s Českou televizí, Českým rozhlasem a deníkem Blesk 12

13 ČSOB Nadační program vzdělání Grantový program, který vznikl v roce 2010, se zaměřuje na zvýšení finanční gramotnosti české veřejnosti. Během tří ročníků jsme vyhodnotili již 309 žádostí, z nichž jsme částkou přesahující 3 miliony korun podpořili dvacet projektů. Ty se orientovaly na finanční gramotnost a vzdělávání žáků základních a středních škol, osob se zdravotním postižením a seniorů. ČSOB Nadační program vzdělání je určen pro české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, obce a sdružení obcí a příspěvkové organizace, které chtějí zvýšit finanční gramotnost u dětí nebo dospělých. Jedna organizace může žádat o podporu pouze jednoho projektu v maximální hodnotě Kč. Aktuálně probíhá 4. ročník grantového programu, ve kterém je připraven k rozdělení 1 milion korun. Uzávěrka pro podání žádostí byla

14 ČSOB Nadační program vzdělání 2012 Finanční gramotnost pro střední školy - Organizace: ABC Finančního vzdělávání, o.p.s. Dnešní středoškoláci jsou rizikovou skupinou s významnou perspektivou k pozitivní změně. Aktuální zavádění výuky finanční gramotnosti je už ale příliš nezasáhne. Cílem projektu je posílit finanční znalosti studentů 3. a 4. ročníků vybraných škol upozornit je na hlavní rizika, ukázat některé triky poskytovatelů půjček, posílit dlouhodobější uvažování, ukázat smysl a motivovat k dalšímu posilování znalostí. Projekt podpořen částkou ,- Kč. Finanční gramotnost interaktivní formou - Organizace: EUFORALL, o.s. Z minulého roku pokračujeme ve spolupráci se sdružením EUFORALL. Cílem jejich projektu je rozšířit nabídku neformálního vzdělávání v oblasti bankovnictví a poštovních služeb dětem z partnerských dětských domovů, a to formou zážitkové metody výuky. Letos se z dětí stanou herci a filmaři za úkol dostanou natočit krátké filmy na téma Život v bance. Projekt podpořen částkou ,- Kč. Finanční vzdělávání zdravotně postižených - Organizace: Centrum služeb pro sluchově postižené, o.s. Cílem projektu je seznámit zdravotně postižené s problematikou financí v běžném životě. Naučit je rozeznávat podstatné věci při plánování rodinného rozpočtu, sestavovat rodinný rozpočet, na co si dát pozor při uzavírání různých typů pracovních a obchodních smluv, ručení při půjčkách apod. Speciální program je určen především pro neslyšící, kteří mají komunikační bariéru a informace se k nim mohou dostat ve zkreslené podobě. Projekt podpořen částkou ,- Kč. Posílení vědomí o finanční gramotnosti - Organizace: Jsme tady, o.s. Aktivační centrum se v tomto roce chce věnovat problematice bankovních a nebankovních úvěrů, reklamací služeb u ČOI nebo možnostem internetového bankovnictví a dalších pomůcek platebního styku, které umožňují jejich klientům pohodlnější využití bankovních služeb. Cílovou skupinou jsou lidé s kombinovaným postižením a jejich rodinní příslušníci. Vzdělávání klientů vyžaduje specifický přístup dle typu postižení a výuku v malých skupinách s osobními asistenty. Projekt podpořen částkou ,- Kč. 14

15 ČSOB Nadační program vzdělání 2012 Peníze ve stáří - Organizace: Elpida, o.p.s. Cílem projektu je vytvořit bezpečné prostředí pro seniory, kteří na seminář přicházejí velmi často s negativními osobními zkušenostmi a problémy, které nejsou schopni sami řešit. Nové informace se senioři dozvědí interaktivní formou práce s příběhem seniorky Paní V, na kterém budou demonstrována fakta, možnosti, špatná rozhodnutí a jejich důsledky. Účastníci budou formulovat své názory na vývoj událostí v příběhu. Tím se současně naučí klást otázky. V případě ztotožnění se s příběhem, se nemusí účastník stydět za své špatné rozhodnutí, neboť díky příběhu se dozví i to, jak může postupovat dál. Projekt podpořen částkou ,- Kč. Zdravé finance zdravá rodina - Organizace: Heřmánci, o.s. Vzdělávací kurzy jsou cílené na osoby v domácnosti, nejčastěji matky s malými dětmi. V tomto období se mnoho rodin dostává do finančních potíží kvůli změnám v příjmech a výdajích. Klienti center se mnohdy dostávají do situací, kdy jsou snadno manipulovatelní, ať již osobou blízkou či podomním prodejcem. Stále se zvyšující ceny základních životních potřeb bývají mnohdy impulzem pro krizové řešení, které v důsledku končí pro rodinu ještě vyšším zatížením, které je často již finančně neřešitelné. Projekt podpořen částkou ,- Kč. Finanční gramotnost jak se nedostat do dluhů - Organizace: Komunitní středisko KONTAKT Liberec Projekt se věnuje seniorům, kteří se často stávají terčem podvodů. Cílem je dosáhnout toho, aby byli schopni se vypořádat s nájezdy podomních prodejců nebo čelit velkému množství pozvánek na předváděcí a obdobné výhodné akce. Aby pochopili, že za milými úsměvy, krásnými řečmi se neskrývá nic jiného než obchod, a že nabízené zboží je předražené, i když je se slevou nebo jako součást výhry. Projekt podpořen částkou ,- Kč. 15

16 ČSOB Nadační program vzdělání 2012 Děti učí děti hospodařit s penězi - Organizace: Obchodní akademie Trutnov Projekt vychází z myšlenky vzájemného propojení skupiny přednášejících žáků, studentů OA, na skupinu posluchačů, žáků ZŠ. Studenti OA vybraná témata z finanční gramotnosti samostatně přednesou dětem ze ZŠ. Učitelé odborných předmětů obchodní akademie vedou přípravu prezentací studentů a garantují adekvátní obsah i formu. Projekt podpořen částkou ,- Kč. Vzdělávací blok Finanční gramotnost pro žáky základních a středních škol - Organizace: Proxima Sociale, o.s. Vzdělávací blok je zaměřen na zvýšení orientace dětí v základních a středních školách v oblasti financí a je tvořen interaktivními technikami. Žáci mají za úkol navrhovat svůj rodinný rozpočet, řešit modelové situace, které mohou nečekaně ovlivnit jejich příjmy a výdaje, ve skupinách formou brainstormingu odpovídat na otázky týkající se oblasti finanční gramotnosti, interaktivní formou jsou jim objasňovány související pojmy. Projekt podpořen částkou ,- Kč. 16

17 Finančně gramotný občan = spokojený klient = nepředlužený, konkurenceschopný pracovník 17

18 Děkuji Vám za pozornost František Klufa Československá obchodní banka, a. s. 18

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji Osnova: 1. ÚVOD O PROJEKTU 2. STANDARDY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI (MŠMT) 3. STANDARDY PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 5. ZKUŠENOSTI

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost 2013 Výroční zpráva ÚVODNÍ SLOVO Je pro nás velkou ctí, že můžeme touto cestou představit činnost občanského sdružení Otevřená budoucnost, které se přidalo do velké rodiny pomáhajících organizací teprve

Více

ČSOB Nadační program vzdělání

ČSOB Nadační program vzdělání ČSOB Nadační program vzdělání Vítězné projekty v roce 2014 Zvyšování finanční gramotnosti interaktivní formou Mraveniště Organizace: DOMINO cz, o.p.s. Víkendová setkávání dětí a mladých lidí z Novojičínska

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Článek byl publikován v publikaci Vedení školy v praxi, březen 2010. gramotnosti na základních a středních školách?

Článek byl publikován v publikaci Vedení školy v praxi, březen 2010. gramotnosti na základních a středních školách? B 2.21 1 Finanční gramotnost I n g. E v a R a t h o u s k á - G r m e l o v á, N Ú O V I n g P e t r K l í n s k ý, O b c h o d n í a k a d e m i e, H e r o l d o v y s a d y, P r a h a 1 0 Článek byl

Více

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického portálu 2011 e-learning Blogy Články Virtuální hospitace Profil Škola DUM 21 Diskuze Odkazy Digifolio WIKI Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 0 0 patří mezi přední poskytovatele finančních služeb v České republice. Obsluhuje fyzické osoby, malé a střední podniky, velké korporace a institucionální

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO DUBEN - SRPEN 2015 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2011. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2011. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2011 Příbram leden 2011 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Obor: Sociální a humanitární práce Jana Kijovská Projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU Sborník vydaný v rámci realizace projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Společné snaha, která chce propojit aktivity všech partnerů a zviditelnit je! Kampaň startuje v roce 2015, naše spolupráce a společné úsilí však budou

Více

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více