STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ, PLZEŇ KLATOVSKÁ 109. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ, PLZEŇ KLATOVSKÁ 109. Výroční zpráva"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ, PLZEŇ KLATOVSKÁ 109 Výroční zpráva

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována podle 7 vyhl. MŠMT č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy v návaznosti na 10 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. 1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, právní forma Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109, Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel školy: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň. Škola jako právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Střední škola: IZO místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Klatovská 109, Plzeň 2. Tylova 57, Plzeň. Školní jídelna-výdejna: IZO , místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Klatovská 109, Plzeň Svářečská škola: IZO , místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Majerova 3, Plzeň 1.2 Údaje o vedení školy: Ředitel školy: Ing. Rostislav Študent, tel , fax , Zástupci ředitele: Mgr. Josef Houška statutární zástupce PaedDr. Lubomír Čihák Ing. Jarmila Konopová 1.3 Adresa pro dálkový přístup: 1.4 Kontakty Tel , , fax , 1.5 Údaje o školské radě Předseda školské rady: Bc. Milan Topinka Členové jmenovaní zřizovatelem školy: Mgr. Jiřina Kdýrová, Bc. Milan Topinka Členové zvoleni zákonnými zástupci žáků a zletilými žáky: Ing. Jiří Janeček, Vladimír Ančinec Členové zvolení pedagogickými pracovníky: Mgr. Izabela Macnerová, Ing. Martin Škoula 1

3 1.6 Přehled vyučovaných oborů vzdělání Obory vzdělání s maturitní zkouškou pro žáky základních škol M/001 Strojírenství M/001 Technické lyceum M/003 Mechatronika M/003 Strojírenská technická administrativa L/001 Mechanik seřizovač L/001 Mechanik strojů a zařízení M/01 Strojírenství M/01 Elektrotechnika M/01 Technické lyceum M/01 Ekonomika a podnikání Obory vzdělání s maturitní zkouškou denní nástavbové vzdělávání L/506 Provozní technika L/502 Technickohospodářské a správní činnosti Obory vzdělání s maturitní zkouškou dálkové nástavbové vzdělávání L/506 Provozní technika L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba Obory vzdělání s maturitní zkouškou distanční vzdělávání M/001 Strojírenství M/003 Strojírenská technická administrativa Obory vzdělání s výučním listem H/001 Obráběč kovů H/001 Zámečník H/001 Strojní kovář H/001 Truhlář H/001 Modelář H/01 Strojní mechanik H/01 Truhlář 2. Přehled pracovníků školy 2.1 Pedagogičtí pracovníci Ing. Rostislav Študent Mgr. Josef Houška PaedDr.Lubomír Čihák Ing. Jarmila Konopová Dagmar Auterská RNDr. Blanka Bartošková Štěpán Biskup ředitel školy, vyučoval strojírenskou technologii zástupce ředitele pro praktické vyučování, vyučoval strojírenskou technologii zástupce ředitele pro teoretické vyučování, vyučoval matematiku a deskriptivní geometrii zástupkyně ředitele pro teoreticko výuku, vyučovala technická měření francouzský jazyk anglický jazyk, matematika, fyzika 2

4 Mgr. Hana Blažková Ing. Hana Boulová PhDr. Eva Bouhamra Ing. Věra Brichtová Jaromír Čapek Mgr. Ivana Černá Jiří Diviš Bc. Hana Divišová Josef Dobrý PaedDr. Miroslav Dvořák Ing. Josef Gruber Petr Halama Mgr. Hana Hamouzová Mgr. Ivana Harmadyová Hlaváč Miroslav Ing. Petr Hlávka Jaroslav Hort Ing. Miroslav Hůrka Mgr. Blanka Janotová Bořivoj Janoušek Ing. Petr Jiřík Petr Kaminietz Ladislav Kašpar Mgr. Václav Klaus Jaromír Kohout Václav Kohout Jiří Kolovský Mgr. Jiří Korima Hana Korimová Robert Korsa Mgr. Helena Koubková, Ph.D. Mgr. Vladimíra Krampolová Jaroslav Krásný Mgr. Eva Krauzová Ing. Marie Krňoulová Ing. Jana Le Jan Líbenek Ing. Jiří Lokajíček Mgr. Marie Mádlová Ing. Jiří Mařík Ing. Marie Mašková Ing. Petra Mašková Mgr. Ľubica Matásková Josef Morávek Ing. Milan Nechanický, Ph.D. Ing. Jiří Nekola Ing. et Bc. Zdeněk Němeček František Novák Ladislav Pakandl Mgr. Marcela Podlipská PaedDr. Rudolf Podlipský Přinda Jan Josef Raboň Ing. Jitka Roubalová Mgr. Anna Rysková Ing. Iva Řežábková PhDr. Eva Sedlecká Mgr. Kateřina Sekyrová Ing. Ivana Schmiederová Ing. Jiří Slavík Mgr. Petr Slavík Mgr. Miloš Smolík Mgr. Jan Sojka Zora Sommerová Ing. Pavel Steininger německý jazyk, hospodářský zeměpis programování NC strojů fyzika, chemie, základy ekologie stavba a provoz strojů, CAD systémy, informační a komunikační technologie tělesná výchova německý jazyk strojírenské předměty ekonomické a administrativní předměty, management praxe, strojírenské předměty, odborné předměty v oborech zpracování dřeva technická mechanika, technologické procesy,kontrola a měření fyzika, matematika německý jazyk, ruský jazyk, občanská nauka český jazyk učitel praxe, odborné předměty odborné předměty v oboru mechatronika, praxe strojírenské předměty, mechatronika, automatizace, tvorba rozvrhu hodin biologie odborné předměty, praxe strojírenské předměty, vedoucí svářečské školy vedoucí praxe, strojírenské předměty, programování NC strojů výpočetní technika matematika, fyzika český jazyk, občanská nauka český jazyk, občanská nauka matematika ekonomické předměty strojírenské předměty tělesná výchova technické kreslení anglický jazyk elektrotechnika deskriptivní geometrie, strojírenské předměty strojírenské předměty matematika, chemie elektrotechnické předměty, informační a komunikační technologie odborné předměty strojírenské předměty, informační a komunikační technologie anglický jazyk průmyslové výtvarnictví, praxe, praxe informační a komunikační technologie, CAD systémy, metodička ICT německý jazyk strojírenské předměty, programování NC strojů český jazyk, občanská nauka český jazyk strojírenské předměty, programování NC strojů, informační a komunikační technologie strojírenské předměty matematika, výchovný poradce matematika český jazyk, dějepis český jazyk strojírenské předměty, programování NC strojů 3

5 Mgr. Vladimír Straka Mgr. Dana Strnadová Ing. Petr Svoboda Ing. Jaromír Šavel Karel Šilhan Ing. Martin Škoula Mgr. Dagmar Špalová Hana Šrámková Ing. Jaroslav Štěrba, CSc. Stanislav Thomayer Mgr. Iveta Tomášková Ing. Zdeněk Trmota Ing. et Bc. Petr Vlček Jaroslav Vodák Václav Vogel Vladimír Vondryska Jan Vospálek Karel Žižkovský 2.2 Správní zaměstnanci Šárka Čiháková Miroslava Jeřábková Josef Veringer Ilona Tůmová Jaroslava Havlová Olga Malá Jana Pikrtová Ing. Karel Pešek Andrea Macnerová Ing. Štěpánka Kacerlová Jaroslav Eismann Václav Hlaváč Josef Švec Helena Štýsová Anna Herejtová Ing. Milan Mužík Anna Ciroková Hana Bacigálová Jindřiška Ďuráková Gisela Horvátová Jitka Hricová Eva Kastnerová Naděžda Kloudová Marie Kosmatová Iveta Mašátová Marie Opatrná Marie Pobjecká Marie Poláková Emilie Rumlová Alena Volfová Jolana Kadlecová Jaroslava Viedemannová Iveta Mašátová elektrotechnické předměty tělesná výchova, zeměpis, základy ekologie ekonomické předměty strojírenské předměty praxe, technologie, programování NC strojů, strojírenská technologie, odborné předměty zpracování dřeva matematika, fyzika ekonomické a administrativní předměty elektrotechnické předměty všeobecné předměty anglický jazyk, německý jazyk informační a komunikační technologie praxe, praxe, praxe sekretářka, pracovnice podatelny a archivu vedoucí ekonomického oddělení správce budov provozní účetní mzdová účetní pracovnice ekonomického úseku pracovnice ekonomického úseku správce počítačové sítě pracovnice knihovny interní auditorka údržbář, pracovník ve výdejně nářadí školník školník vrátná vrátná energetik školy školní jídelna školní jídelna školní jídelna 2.3 Centrum praktického vyučování Vladimír Karas vedoucí služeb Ján Kamenský mistr údržby Jiří Odehnal mechanik Josef Mareška elektromontér Rudolf Puhan údržbář Irena Procházková, Ivana Krejčová skladové dělnice Miroslav Kopenec nástrojař Zdeňka Puhanová svačinářka Jolana Havlová uklízečka 4

6 3. Údaje o přijímacím řízení 3.1 Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých oborů vzdělání Denní vzdělávání včetně nástavbového Kód oboru Název oboru Počet přihlášených Počet přijatých H/001 Modelář L/001 Mechanik strojů a zařízení L/002 Mechanik seřizovač H/01 Strojní mechanik H/003 Obráběč kovů H/001 Strojní kovář H/01 Truhlář L/502 Technickohospodářské a správní činnosti M/01 Strojírenství (denní) L/506 Provozní technika (denní) M/003 Ekonomika a podnikání M/03 Elektrotechnika M/01 Technické lyceum Celkem Ostatní formy vzdělávání Kód oboru Název oboru Počet přihlášených Počet přijatých L/503 Dřevařská a nábytkářská výroba (dálkové) M/001 Strojírenství (distanční) L/507 Provozní technika (dálkové) M/003 Strojírenská technická administrativa (distanční) 0 0 Celkem Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 4.1 Výsledky maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek (k ) Maturitní zkouška: počet žáků ve třídě žáci, konající zkoušky celkem 5 prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli M/001Strojírenství M/001Strojírenství (distanční) M/001 Technické lyceum M/003 Mechatronika L/506 Provozní technika (denní) L/506 Provozní technika (dálková) M/003 Strojírenská technická administrativa (denní) M/003 Strojírenská technická administrativa (distanční)

7 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení L/001 Mechanik seřizovač L/502 Technickohospodářské a správní činnosti L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba(dálková) Celkem Závěrečná zkouška: H/001 Modelář H/001 Zámečník H/001 Strojní kovář H/001 Obráběč kovů H/001 Truhlář Celkem Řešení stížností počet stížností z toho celkem oprávněných částečně neoprávněných neoprávněných Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 5.1 Vzdělávání vedoucích pracovníků Vzdělávání: Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení Počet účastníků: Další vzdělávání pedagogických pracovníků Název školení Počet účastníků Krizové situace ve výuce 2 Politický extremismus v Čechách 1 Formuláře ve výuce obchodní korespondence 1 Ideas that Work Conference 1 Použití moderní multimediální techniky ve výuce a praxi 1 Kurz angličtiny pro mírně pokročilé 1 Využití programu Microsoft Outlook 1 Word 2007 pro začátečníky 1 Laboratorní práce - výroba zajímavých zařízení 2 Nacionalismus a jeho podoby na počátku XXI.století 1 6

8 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 6.1 Hodnocení výsledků výchovného poradenství Na třídních aktivech 1. ročníků proběhlo seznámení rodičů s aktivitami školy v oblasti prevence, byla nabídnuta pomoc při řešení individuálních problémů ( studijní a osobní potíže), proběhlo upozornění na aktualizaci žádostí o případné úlevy pro žáky ( s ohledem na možné potíže při studiu apod.) a rodiče byli požádáni o aktivní spolupráci. Byl monitorován stav žáků prvních ročníků s poruchami učení. Ve všech prvních ročnících byl proveden v průběhu celého roku sociometrický průzkum s ohledem na vyloučení možných špatných mezilidských vztahů ( šikana, problémy v komunikaci apod.) a následně byl vyhodnocen výstup speciálně pro třídní učitele a pro kolektiv. V průběhu školního roku se uskutečnilo: - přednáška a beseda: Radek John Mosty na téma drogy v současnosti - beseda s Mudr. Radimem Uzlem na téma Sexuální a reprodukční zdraví, plánované rodičovství - soubor tří setkání v rámci protidrogové prevence zajištěné organizací Teen Challenge Nadále probíhala spolupráce s městskými preventisty sociálně patologických jevů v rámci projektu Kapezet pomoc školám ve všech problémových oblastech jejich činností. Vypracován projekt Peníze pro účast, na jehož realizaci získala škola od Plzeňského kraje částku pět tisíc korun, která bude použita na prevenci sociálně patologických jevů.tradičně pokračovalo zapojení studentů školy do charitativních akcí ( dobročinná sbírková akce Den, kdy svítí Světlušky, dobročinná sbírková akce pro organizaci ADRA ).Studentky všech ročníků se tradičně zapojily do akce S tebou o tobě získání materiálů a případné dotazy. Studenti a žáci posledních ročníků se v rámci projektu Nezvratné osudy setkali s účastníky dopravních nehod, kterým tato událost zasáhla do života, a formou přímých rozhovorů konfrontovali svoje názory a zkušenosti s účastí v silničním provozu. Proběhlo zpětné hodnocení i ze strany žáků a besedy měly velice kladný ohlas. Celý rok probíhala setkání a rozhovory výchovného poradce se studenty a jejich rodiči, kde byly konzultovány potíže a následovně nabídnuta jejich řešení, jak při studijních potížích, tak výchovných problémech. Výchovná komise plnila svoji funkci po celý školní rok a snažila se o co nejkvalifikovanější řešení vzniklých situací. Pokračovala práce s talentovanými žáky, kteří v různých soutěžích a v SOČ dosahovali vynikajících výsledků i v republikových kolech. Ve většině posledních ročníků proběhla beseda na téma Co by měl znát čerstvý absolvent před vstupem na trh práce. Na stránkách výchovného poradce a na informativních nástěnkách byly zveřejněny a aktualizovány adresy organizací, které nabízejí své služby jak v oblastech prevence, tak i při řešení problémů žáků během studia (pedagogicko-psychologická poradna, Fond ohrožených dětí, Linka důvěry, linky psychologické pomoci atd.). 6.2 Účast školy na rozvojových programech vyhlášených MŠMT, krajem případně jiným subjektem Název projektu Upřesnění Vyhlašovatel Finanční dotace Evropský odborník Program celoživotního učení EU - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy EUR 7

9 Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže - rok 2008 Spolupráce s partnerskou školou BSA Amberg Plzeňský kraj Kč Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci Přednášky na téma Výchova k toleranci a preventivní aktivity Plzeňský kraj Kč Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století a jejich dopad na životní prostředí Zvyšování kvality v odborném vzdělávání Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy Bez finančního příspěvku Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje Zvýšení motivace žáků základních škol ke studiu technických oborů Plzeňský kraj Bez finančního příspěvku Aktivní motivace žáků ZŠ- jistota pro budoucnost technických oborů Zvýšení motivace žáků základních škol ke studiu technických oborů Krajská hospodářská komora Plzeňského kraje Bez finančního příspěvku 6.3 Účast žáků v soutěžích Středoškolská odborná činnost Do celostátního kola Středoškolské odborné činnosti 2009/2010 se probojoval Lukáš Veg ze třídy 4ME svou prací Jeřábový robot II, vzdálené řízení přes internet v oboru 09 - strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design. Jeřábová konstrukce je výsledkem dvouleté práce žáků naší školy ve spolupráci se školami BSA Amberg a EDV Wiesau při realizaci projektu e-ants v rámci evropského programu Leonardo da Vinci. Lukáš Veg řešil ovládání pohybu jeřábu. Porotu zaujal experimentováním s průmyslovými sběrnicemi. Řídí jeden ze tří motorů MAXON na jeřábu pomocí programovatelného automatu (PLC) SIEMENS prostřednictvím průmyslových sběrnic PROFIBUS a CANbus a navíc přes Internet. O jak špičkovou techniku jde, svědčí,že díky uvedených motorům jezdí i americký robot po Marsu. Zajímavostí určitě je, že Lukáš Veg v rámci projektu e - Ants pobýval se spolužáky ve Wiesau a navštívil i BSA Amberg. Osobně navštívil i firmu Helmholz (vyrábí převodník CAN 300PRO) a firmu SIEMENS (PLC S7-300). Práce obsadila 12. místo. Další soutěže Žák Patrik Kraus ze třídy 3SA se zúčastnil městského kola soutěže v anglickém jazyce a obsadil 4. místo. Zlatý pohár Linde SŠ Rokycany, 8. ročník soutěže ve svařování krajské kolo. Miloslav Jandík (3 ZM) obsadil 3. místo. Zlatý pohár Linde 19. až SŠ Frýdek- Místek, 14. ročník mezinárodní soutěže žáků středních škol ve svařování. Václav Princl obsadil 14. místo v praxi a 7. místo v teorii a Miloslav Jandík obsadil 45. místo v praxi a 6. místo v teorii. Celostátní soutěž v odborných dovednostech Modelář 2010 konaná ve dnech ve Střední škole technické. Petr Sainer se umístil na 3. místě, Marek Morávek na 4. místě, Jakub Čejka na 4. místě a Ladislav Slavík na 6. místě. AUTODESK ACADEMIA design ročník soutěže v dovednostech práce v programech AutoCAD a Inventor. Soutěž se konala v Jablonci nad Nisou na Střední průmyslové škole technické. Měli jsme zastoupení v kategorii 2D - Milan Zeman ze třídy 4SB (žák se umístil ve druhé desítce) a 3D - Jan Kořínek také ze třídy 4SB (žák obsadil 7. místo). Sportovní soutěže Okresní kolo středních škol v nohejbale. Družstvo naší školy obsadilo 2.místo Sportovní přebory středních škol Volejbal - družstvo chlapců obsadilo 2. místo v krajském kole 8

10 Hokejbal družstvo chlapců obsadilo 2. místo v krajském kole Sálová kopaná družstvo chlapců obsadilo 1. místo v krajském kole Plavání družstvo děvčat obsadilo 2. místo v krajském kole Přespolní běh 12. místo na mistrovství republiky 6.4 Prezentace školy na veřejnosti Dny otevřených dveří 27. listopadu 2009 se konal den otevřených dveří v Centru praktického vyučování. Ve škole byl den otevřených dveří uspořádán o den později 28. listopadu Návštěvníci mohli zhlédnout výukové prostory v budově školy na Klatovské třídě a dílny SPŠ. V odborných učebnách asistovali žáci a předváděli práci s rozmanitým odborným hardwarovým i softwarovým vybavením a učebními pomůckami (CNC stroje, dotykové tabule, simulace elektronických obvodů, počítačová podpora konstruování aj.). Den otevřených dveří byl zopakován v menším rozsahu StreTech 2010 České vysoké učení technické v Praze uspořádalo ve středu dne 16. června 2010 v budovách ČVUT čtvrtý ročník workshopu studentek a studentů středních škol StreTech Workshopu se zúčastnilo přes 300 účastníků se 155 projekty z celé České republiky. Účastníci prezentovali výsledky své práce z různých vědních oborů. Workshop proběhl stánkovou formou, kde každý dostal prostor, ve kterém představil svůj exponát..hlavním cílem StreTech bylo dát možnost studentům a studentkám prezentovat výsledky své práce a seznámit se s prací svých kolegů a kolegyň na univerzitní půdě ČVUT. Naši žáci prezentovali rám kola vlastní konstrukce. Exponát se setkal s velkým úspěchem, žáci byli osloveni vyučujícími ČVUT a byla jim nabídnuta možnost studia na ČVUT v Praze a pokračování v práci na dalším vývoji projektu. Dny vědy a techniky v Plzni, Noc vědců V pátek 18. a v sobotu 19. září 2009 škola vystavovala robotickou ruku na Dnech vědy a techniky na plzeňském náměstí, 25. září se žáci s robotickou rukou prezentovali na Noci vědců v Techmánii v Plzni v areálu ŠKODA HOLDING. Cestopisné prezentace pro veřejnost Pořádá Ing. Petr Vlček jako charitativní akce pro Fond ohrožených dětí. 7. Údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 7.1. Spolupráce s firmou Festo Didaktic Na naší škole je od dubna 2007 v provozu učebna pro výuku mechatroniky a automatizace. Vznikla spoluprací školy a firmy Festo Didaktik, která začala již v roce 1993.V průběhu školního roku 2009/10 byla učebna vybavena novější výpočetní technikou. To umožnilo instalaci nového počítačového programu pro výuku pneumatických a elektropneumatických řídících obvodů - FluidSIM v.4.0., který v počtu deseti licencí dodala firma Festo. S využitím tohoto doplňujícího vybavení byly ve školním roce 20009/10 poprvé realizovány i dlouhodobé praktické maturitní zkoušky s následnou obhajobou. Obsahovaly návrh řídícího obvodu pro zadanou součinnost pracovních komponentů, jeho sestavení a oživení. Výsledky praktických maturitních zkoušek byly maturitní komisí hodnoceny velmi pozitivně. S podobným obsahem budou konány PMZ i letos, navíc s doplněním o součinnost s programovacími automaty. V březnu 2009 se žáci maturitního oboru Mechatronika zúčastnili první celostátní zkušební soutěže na tvorbu řídících systémů organizovanou firmou. Výsledky byly uspokojivé a zkušenosti cenné pro účast v dalších kolech soutěže pro školu i pro organizátory soutěže. V průběhu školního roku 2009/10 bylo dáno do nabídky pro veřejnost dvanáct seminářů z oblasti pneumatiky, elektropneumatiky, řízení programovatelnými automaty a programování NC a CNC strojů. 9

11 Nabídka byla využita jen částečně. Potěšující ale je, že se jednalo nejen o zaměstnance firem z Plzně a okolí, ale i z jižních Čech a Moravy. V současné době je škola přihlášena do projektu UNIV, dalšího vzdělávání dospělých pracovníků. Projekt je zaměřen právě na oblasti řízení v mechatronice, programování PLC automatů a CNC strojů. Zkušební ověřování projektu (mělo by se uskutečnit v lednu 2011) bude mimo jiné nabídnuto i účastníkům předchozích dílčích seminářů za účelem získání kompletního přehledu v nabízené oblasti Spolupráce s firmami při zajišťování praktického vyučování (odborného výcviku) Škola spolupracuje při zabezpečování odborného výcviku pro žáky čtyřletých oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou a tříletých oborů vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou s následujícími firmami: K.H.A. s.r.o. BRUSH SEM s.r.o. STREICHER, spol. s r.o. ŠKODA HOLDING a.s. ŠKODA MACHINE TOOL. a.s. TS PLZEŇ a.s. ŠKODA ELECTRIC a.s. ŠKODA POWER a.s. ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o. HOFMEISTER s.r.o. GÜHRING s.r.o. ŠKODA JS a.s. CZECH PRECISION FORGE a.s. PRECISION CASTPARTS CZ s.r.o.. ENSINGER s.r.o. G-TEAM, a.s. LEKOV, a.s. CHRIST CAR WASH s.r.o. PILSEN TOOLS Group s.r.o. TENZO s.r.o. GTW BEARINGS s.r.o LASSELSBERGER, s.r.o EKA KOMPLET s.r.o. MIKRON, spol. s.r.o. PILSEN STEEL s.r.o. SWA, s.r.o. SERW, spol. s.r.o. BEKOSTAV s.r.o. KOVOVÝROBA TOJICE s.r.o. KOVOOBRÁBĚNÍ Jan Bělonož 8. Údaje o spolupráci s odborovou organizací Ve škole působí dvě odborové organizace: ZO ČMOS PŠ a ZO OS KOVO - WIKOV GEAR s.r.o. Mezi těmito organizacemi a školou byla uzavřena kolektivní smlouva pro rok Ve školním roce 2009/2010 pracovala ZO ČMOS ve složení Sedlecká, Matásková, Koubková, Šrámková, Čapek, Žižkovský. Byla navázána dobrá spolupráce s novým vedením školy. Na pravidelných schůzkách se řešily konkrétní návrhy a připomínky zaměstnanců. Členové výboru byli včas informováni o záměrech vedení školy. Pro zaměstnance školy byly zajištěny kulturně - společenské akce. Mezi nejoblíbenější tradičně patřily - oslava dne učitelů a vánoční posezení s bývalými zaměstnanci školy. Naši zaměstnanci oceňují především pomoc v sociální oblasti (příspěvky na stravování, penzijní připojištění, půjčky v případě sociální nouze). 10

12 Zástupce ZO OS KOVO se pravidelně zúčastňoval jednání rady sekce učňovských zařízení v Praze. Zde byly připomínkovány změny ke školskému zákonu. V průběhu roku byly projednávány strategie podpory technických oborů v rámci současného systému středních škol. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2008/2009 se konala jedna kontrola ze strany ČŠI. Jejím předmětem bylo ukončování středního vzdělávání s maturitní zkouškou u oboru vzdělání M/003 Mechatronika a M/001 Strojírenství podle zákona 442/1991Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů. Při kontrole nebyla zjištěna žádná porušení ustanovení předpisů. 10. Zpráva o hospodaření za rok 2009 (Údaje v tis. Kč) Hlavní činnost Doplňkov á činnost CELKEM P Ř Í J M Y C E L K E M Příjmy investiční - celkem Investiční dotace od Plz.kraje na rekonstrukci budovy 43 - CPV Investiční dotace od Plz.kraje na rekonstrukci soc. zařízení nové budovy školy (poskytnuta jen částka na projekt, pak byla akce pozastavena) Investiční dotace od Plz.kraje na nákup soustruhu SUF 1500 P vč. příslušenství (pro prakt.výcvik v CPV) Investiční dotace od ÚMO Plzeň 1 na nákup formátovací pily (pro praktickou výuku dřevovooborů) Příjmy neinvestiční - celkem Dotace z MŠMT na přímé náklady Dotace od Plz.kraje na provozní náklady Neinv.dotace od MŠMT na zvýšení platů pedagogů Neinv.dotace od MŠMT na posílení odměňování nepedag.pracovníků Neinv.dotace od MŠMT na platy - řešení problémů region.školství "Hustota a specifika" Neinv.dotace z EU na projekt LLP-Leonardo Neinv.dotace z EU na projekt Comenius Příjmy z pronájmů Příjmy z produktivní činnosti v rámci výuky Přijaté pojistné náhrady (živelná událost) Ostatní příjmy z hlavní činnosti (bank.úroky, prodej učebnic, opisy vysvědčení apod.) Příjmy z doplňkové činnosti (odborné kurzy) Aktivace vnitropodnikových nákladů (účtuje se do příjmů) Užití vlastních fondů (účtuje se do příjmů)

13 b) Výdaje V Ý D A J E C E L K E M Výdaje investiční - celkem Rekonstrukce budovy Projekt na rekonstrukci soc.zařízení NB Soustruh SUF 1500 P vč. příslušenství (pro prakt.výcvik v CPV) Formátovací pila (pro praktickou výuku dřevovooborů) Jeřábový robot - vlastní výroba v rámci výuky a projektu Leonardo Výdaje neinvestiční - celkem Platy zaměstnanců Ostatní platby za provedené práce (vč.proj.llp Leonardo) OPPP - odměny žáků Zdravotní a soc.pojištění, odvody na FKSP Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele Náklady závodního stravování Cestovné Vzdělávání DVPP Vzdělávání ostatní Ochr.prac.pomůcky, hyg.potřeby apod Učební pomůcky - celkem 443 tis., z toho: Učební pomůcky hrazené z přímé dotace - výpočetní technika, dataprojektor, nářadí, míče pro TEV Učební pomůcky hrazené z účelových darů - počítače Učební pomůcky hrazené z vlastních zdrojů - aerodynamický tunel, model výtahu a dopravníky (vyrobené v rámci výuky a projektu Leonardo), dále vyrobené svařovací stolky, výp.technika Software pro výuku Odborná literatura pro výuku Energie Opravy a údržba Nájemné Odpisy majetku Drobný majetek - nákup: výpočetní technika, 2 vysavače, stolní lampy, váha a teploměr pro jídelnu, rychlovar.konvice; vlastní výroba: 1 psací stůl, 2 vitirny, vozík pro jídelnu Různý materiál pro výuku, provoz, údržbu a opravy Telekomunikační služby vč.internetu Softwarové práce - údržba a aktualizace Služby konzultační a poradenské Stočné

14 Ostatní provozní náklady - odpad, ochrana majetku, poštovné, pojištění, různé služby, bankovní aj.poplatky..) c) Hospodářský výsledek Hlavní Doplňkov činnost á činnost CELKEM Hospodářský výsledek před zdaněním Daň z příjmů (z pronájmů a doplňk.činnosti) Hospodářský výsledek po zdanění Poskytnutý příspěvek na provoz byl nepostačující a při financování hlavní činnosti nám pomohly značné příjmy z pronájmů. Přesto hospodářský výsledek hlavní činnosti po zdanění vykazuje ztrátu. Avšak díky doplňkové činnosti (odborné kurzy týkající se slévarenských prací, programování CNC strojů a pneumatiky, svářečské kurzy) jsme dosáhli celkového kladného hospodářského výsledku. 11. Informace o výsledcích kontrol hospodaření: Datum kontroly Kontrolující orgán Druh kontroly Výsledek kontroly Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeňměsto Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění Bez závad Datum zpracování zprávy: Datum schválení Školskou radou SPŠS: 30. září října 2010 Ing. Rostislav Študent ředitel školy Bc. Milan Topinka předseda Školské rady SPŠS 13

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ, PLZEŇ KLATOVSKÁ 109. Výroční zpráva

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ, PLZEŇ KLATOVSKÁ 109. Výroční zpráva STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ, PLZEŇ KLATOVSKÁ 09 Výroční zpráva 200-20 I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována podle 7 vyhl. MŠMT č. 5/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 Sídlo školy: 386 01

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, LIBEREC 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Masarykova 3, 460 84 Liberec 1, tel. 485 100 113, fax 485 100 063, e-mail sekretariat@pslib.cz,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 za školní rok 2013/2014 2014 A. Základní údaje o škole Název organizace Střední škola polytechnická, České Budějovice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2012/2013 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření SOUE Plzeň

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření SOUE Plzeň Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Tel.: 377308111, fax: 377387464 www.souepl.cz Výroční zpráva o činnosti a hospodaření SOUE Plzeň za školní rok 2011/2012 V Plzni

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (podle vyhlášky 15/2005 Sb.) I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa: Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Nár. mučedníků

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2008 2009. V Nejdku, dne 8. října 2009. Ing. Ivana Schwarzová. Mgr.

Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2008 2009. V Nejdku, dne 8. října 2009. Ing. Ivana Schwarzová. Mgr. Výroční zpráva O činnosti školy ve školním roce 2008 2009 I. Základní údaje o škole II. Přehled učebních dokumentů III. Přehled pracovníků školy IV. Vzdělávací výsledky školy V. Výsledky inspekční činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Strana 2 (celkem 27) 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2008/2009 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 tel.: 541 427 111, 541 241 448 fax: 541 241 448, e-mail: info@spssbrno.cz, http://www.spssbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok

Více