WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007"

Transkript

1 WSH Windows Script Hosting OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z

2 Co je skript? Skriptování nástroj pro správu systému a automatizaci úloh Umožňuje psát skripty jednoduché interpretované programové konstrukce obsahující posloupnosti příkazů systému

3 Druhy skriptovacích jazyků Windows WSH UNIX součást bashe Apple AppleScript Platformově nezávislé Perl, Python

4 Co je WSH? WSH Windows Script Host Skriptovací nástroj pro Windows Umožňuje automatizaci různých činností Obsahuje dva programovací jazyky VBScript podmnožina Visual Basicu Jscript podmnožina JavaScriptu Od Windows98 a Windows NT 4.0

5 Omezení Tyto jazyky neobsahují všechny funkce jako Visual Basic nebo JavaScript Nelze je zkompilovat do EXE souborů Liší se objektový přístup Neobsahují žádné své uživatelské rozhraní

6 Základy práce s WSH Je nutné povolit spouštění skriptů Pro editaci skriptů stačí libovolný textový editor, třeba poznámkový blok Doporučuje se používat koncovky *.js a *.vbs Pozor na dvojí přípony a jejich zobrazení prekvapeni.doc.vbs se zobrazí jako prekvapeni.doc.

7 Ukázka Ahoj světe ve VBScriptu WScript.Echo "Ahoj světe v VBScriptu" ahoj.vbs Ahoj světe v Jscriptu WScript.Echo ("Ahoj světe v JScriptu"); ahoj.js

8 JScript

9 Jscript Jedná se o specifikaci firmy Microsoft Vychází z jazyka Netscape JavaScript Přidány funkce MS Windows a schopnost volat objekty COM Jedná se o interpretovaný jazyk Podpora objektů Další informace

10 Struktura programu v Jscriptu Podobná syntaxe jako C, C++, Perl, Python, JavaScript Rozlišují se malá a velká písmena Příkazy se ukončují středníkem Komentáře se píší // takto

11 Struktura programu v Jscriptu Proměnné var a; // proměnná platná pouze v této funkci var b=10; // s nastavenou hodnotou Cena=500; // globální proměnná Názvy proměnné První znak musí být písmeno, _, a $. Ne číslice! Číslice mohou být jako další znaky Rozlišuje se velikost písmen Délka názvu neomezená

12 Struktura programu v Jscriptu Escape sekvence v řetězcích (jako v C) \n nový řádek \f konec stránky \t tabulátor \ uvozovky \\ - zpětné lomítko

13 Struktura programu v Jscriptu Operátory = přiřazení +=, -= (jako u C) Logické operátory (jako u C) ==,!=, >=,<=,<,> if (pocet!= 10) pocet++;

14 Struktura programu v Jscriptu Aritmetické operátory +, -, *, /, % (celočíselné dělení a++, a--, ++a, --a Příklad: a=1; c=a++; d=--a; a*=c;

15 Struktura programu v Jscriptu Logické operátory && - And (a), logický součin - Or (nebo), logický součet! Not (negace)

16 Struktura programu v Jscriptu Řídící struktury if (podmínka) { příkazy 1 } else { příkazy 2 }

17 Struktura programu v Jscriptu Smyčka for for (inicializace; podmínka; příkaz zvýšení) { příkazy } Příklad (faktoriál n) faktorial = 1; n=20; for (i=1; i<=n; i++) {faktorial*=i}; WScript.Echo (faktorial);

18 Struktura programu v Jscriptu Další smyčky while (podmínka) { příkazy }; do { příkaz } while (podmínka);

19 Struktura programu v Jscriptu Příkaz switch (větvení) switch (X) { case 1: příkazy; case 5: příkazy; default: příkazy; }

20 Struktura programu v Jscriptu Příkaz break předčasné ukončení cyklu Příkaz continue skok na začátek podmínky

21 Příklady Vytvoření dialogového okna Iterace Dnešní datum

22 VBScript

23 Co je VBScript VBScript je podmnožinou jazyka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA), který je součástí MS Office. Kdo programoval ve Visual Basicu nebo v Office, pak je to totéž

24 Syntaxe Jeden příkaz na řádek (možno více oddělených dvojtečkou, ale kvůli přehlednosti se to nedoporučuje) Velikost písmen v příkazech a proměnných není podstatná (na rozdíl od Jscriptu) Komentáře se uvozují znakem nebo příkazem REM Je-li nutné rozdělit příkaz na více řádek použije se na konci řádku symbol &_ (na řádku obsahujícím tento symbol nesmí být komentář)

25 Konstanty a proměnné Const DPH= 19 Zisk = 1000 Všechny proměnné jsou typu Variant (může být typu řetězec, datum, logická hodnota (True, False), celé číslo a číslo s pohyblivou řádovou čárkou). Pole se deklarují Dim hodnota(10) pole s jedenácti prvky o indexech 0 až 10 hodnota(0) = 1

26 Operátory Aritmetické +, -, *,/, ^ (mocnina) \ (celočíselné dělení), Mod (zbytek po dělení) Řetězce + nebo & spojování Ahoj & světe Logické operátory Not, And, Or Operátory porovnání <, >, =, <=, >=, <>

27 Řídící struktury If a<0 Then b = 10 If a=0 Then b = 1 c = 3 End If

28 If a = 1 Then b = 3 c = 4 ElseIf a = 2 Then b = 1 c = 2 ElseIf a = 3 Then b = 8 Else b = 2 End If Řídící struktury

29 Select Case a Case 1 a = 3 b = 1 Case 2 a = 4 Case Else a = 2 End Select Řídící struktury

30 Smyčky s podmínkou na začátku Do While a < 10 (dělej dokud je a menší než 10) a = a+1 Loop Do Until a >= 10 (dělej dokud není větší nebo rovno 10) a = a + 1 Loop

31 Smyčky s podmínkou na konci Do a = a + 1 Loop While a < 10 Do a = a + 1 Loop Until a>=10

32 Použití dialogových oken Pro výstup nějaké informace Pro interakci s uživatelem Pro vstup hodnot

33 Metoda Echo Wscript.Echo "Ahoj světe" Wscript.Echo "Velká matematika: =" & 1+1 Konstanta vbcrlf zalomení řádku Wscript.Echo "Velká matematika: & vbcrlf &_ "1 + 1 =" & 1+1

34 Funkce MsgBox MsgBox výzva, tlačítka, titulek výzva text výzvy titulek záhlaví okna (nepovinné) tlačítka colitelný parametr definující typ dialogového okna a počet tlačítek MsgBox "Ahoj světe"

35 Tlačítka součet ikona + tlačítka ikona Konstanta Ikona žádná stop otazník vykřičník informace

36 Tlačítka Konstanta Tlačítka OK OK a Storno Přerušit, Opakovat, Ignorovat Ano, Ne, Storno Ano, Ne Opakovat, Storno

37 Ukázky MsgBox MsgBox "Windows zjistily, že se myš pohnula. Přejete si restarovat počítač" &_ " aby se změna projevila", 32 +4, "Dotaz MsgBox "Pusťte k tomu někoho inteligentního",48+0, "Varování MsgBox "Word byl skončen, přejete si hrát další hru?",48+5

38 Význam stisklého tlačítka Funkce MsgBox může mít návratovou hodnotu Hodnota Stisklé tlačítko OK Storno Přerušit Opakovat Ignorovat Ano Ne

39 Vstupní okno promenna = InputBox(výzva,[titulek],[výchozí hodnota]) Příklad a = InputBox(" Zadej hodnotu a ", " Dotaz na a ", 23) Wscript.Echo a MsgBox a

40 Objekt WshShell WSH a registry Metody RegRead, RegWrite, RegDel Zkratky kořenových klíčů HKEY_CURRENT_USER HKEY_LOCAL_MACHINE HKEY_CLASSES_ROOT HKEY_USERS HKEY_CURRENT_CONFIG HKCU HKLM HKCR HKEY_USERS HKEY_CURRENT_CONFIG

41 Příklad Jscript var WshShell = Wscript.CreateObject( Wscript.Shell ); WshShell.RegWrite( HKCU\\Software\\MyCoolSoftware\\,1); WshShell.RegWrite( HKCU\\Software\\MyCoolSoftware\\MySuperProgra m, Toto je test ); Wscript.Echo(WshShell.RegRead ( HKCU\\Software\\MyCoolSoftware\\MySuperProgram )); WshShell.RegDelete( HKCU\\Software\\MyCoolSoftware\\MySuperProgr am ); WshShell.RegDelete( HKCU\\Software\\MyCoolSoftware\\ );

42 Příklad VBScript Kod pro povoleni nebo zakazani zmeny v nabidce Start Set WSHShell = CreateObject( Wscript.Shell ); RegKey= HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\ NoChangeStartMenu = WSHShell.Regread(regkey & NoChangeStartMenu ); If NoChangeStartenu = 1 Then Zmeny jsou zakazany Result = MsgBox( Nabidka Start je zamcena, vvnewline & Chcete ji odemknout,36) If Result = 6 Then Zvoleno ano WSHShell.RegWrite regkey & NoChangeStartMenu,0 End If Else Nabidka start muze byt zmenena Result = MsgBox( Start lze zmenit. &vbnewline& Chcete zakazat zmeny, 36) If Result = 6 Then klepnuto na ano WSHShell.RegWrite regkey& NoChangeStartMenu,1 End If End If

43 Konec Děkuji za pozornost

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

Makra v OpenOffice.org Calc

Makra v OpenOffice.org Calc Makra v OpenOffice.org Calc Petr Ponížil Tento výukový materiál vznikl jako součást grantového projektu Gymnázia Kroměříž s názvem Beznákladové ICT pro učitele realizovaného v letech 2009 2012. Projekt

Více

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC Úvod Další jazyk, který je možno použít pro programování NXT kostky je NXC Not exatly C Na rozdíl od jazyku NXT-G, kde jsme vytvářeli program pomocí grafických prvků přesněji řečeno pomocí programovacích

Více

Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ. Michal Heczko

Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ. Michal Heczko Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ Michal Heczko Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením výukového a zkušebního programu pro předmět Programová podpora automatického

Více

Programování v jazyku C/C++

Programování v jazyku C/C++ Programování v jazyku C/C++ Programovací jazyk, zdrojový kód a překladač Prvním důležitým pojmem je zdrojový kód programu. Zdrojový kód programu není nic jiného, než hromada textových souborů, v nichž

Více

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus)

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Release 2.2 Jan Švec 25. prosince 2002 PyCZ Email: honza@py.cz Copyright c 2002 Jan Švec honza@py.cz. Všechna práva vyhrazena Viz konec dokumentu, kde najdete

Více

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP).

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). *.h *.lib ladění Editor Preprocesor Linker Debugger Compiler *.cpp *.obj *.lis *.exe spuštění Editor Preprocesor Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). Jedná se o součást překladače,

Více

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Úvodem ISBN 80-86097-65-X

Úvodem ISBN 80-86097-65-X Úvodem Předmětem brožury, kterou držíte v ruce, je práce s daty, o nichž se předpokládá, že jsou nebo budou uložena v sešitech Excelu a uspořádaná jako seznamy neboli databáze pracovních listů. Je určena

Více

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s

Více

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 v prostředí Mosaic desáté vydání listopad 2007 změny vyhrazeny 1 TXV 003 21.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Srpen 2004 1 První verze Říjen 2004 2 Doplněn

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

Příloha 1. 1. Jazyk Coach

Příloha 1. 1. Jazyk Coach Příloha 1 1. Jazyk Coach 1.1 Úvod Součástí integrovaného prostředí Coach jsou programy Modelování a Řídicí prostředí, ve kterých je možno navrhovat, zapisovat, ladit a provádět modelové výpočty a řídicí

Více

Praktická cvičení algoritmů

Praktická cvičení algoritmů texty pro distanční studium Ing. Eliška Treterová Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta Katedra Informatiky a počítačů Ostrava 2003 2 Praktická cvičení algoritmů Úvod...5 1. Jednoduchá

Více

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 Jazyk G a GLCBuilder U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 JAZYK G A GLCBUILDER Uživatelská příručka pro tvorbu knihoven grafických prvků určených pro grafické programovací nástroje MICROPEL.

Více

Koncepce jazyka SQL Co je SQL

Koncepce jazyka SQL Co je SQL Koncepce jazyka SQL Tato kapitola obsahuje základní informace o jazyku SQL, na kterých budeme stavět ve zbývající části knihy. Jazyk SQL se prosadil jako univerzální jazyk relačních databází a podporují

Více

Datové struktury a datové typy.

Datové struktury a datové typy. Datové struktury a datové typy. Základní datové typy. Odvozené datové typy. Základní datové struktury. Odvozené datové struktury. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a

Více

Rožnov pod Radhoštěm

Rožnov pod Radhoštěm STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Rožnov pod Radhoštěm Dokumentace k maturitní práci Praktický průvodce programátora 3D grafických aplikací Konzultant: Ing. Zdeněk Biolek, Ph. D. http://nehe.opengl.cz/

Více

AutoCAD LT 2012. Příručka uživatelských úprav

AutoCAD LT 2012. Příručka uživatelských úprav AutoCAD LT 2012 Příručka uživatelských úprav Únor 2011 2011 Autodesk, Inc. All Rights Reserved. Except as otherwise permitted by Autodesk, Inc., this publication, or parts thereof, may not be reproduced

Více

Dynamické programovací jazyky Groovy

Dynamické programovací jazyky Groovy Groovy.doc, verze 0.02.2412, uloženo po 3.12.2012 08:45 1 z 133 Dynamické programovací jazyky Groovy Mnohé příklady jsou převzaty z knihy Groovy in Action a nebo jsou touto knihou silně inspirovány Groovy.doc,

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ

MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ Studijní opora Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu OL { list-style-type : upper-alpha }.vnitrni { list-style-position : inside } i i i li ě 00 5px; operace s proměnnou } Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu Martin Domes Nakladatelství

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

It s Free Crunch Time http://www.g95.org

It s Free Crunch Time http://www.g95.org It s Free Crunch Time http://www.g95.org Klíčové rysy G95 Volně šiřitelný překladač jazyka Fortran 95. Současná (September 2006) verze g95 je 0.91. GNU Open Source, GPL licence. Běh přeložených programů

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Srpen 2009

Více