19. konference. Informační bulletin. Vážení účastníci,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "19. konference. Informační bulletin. Vážení účastníci,"

Transkript

1 19. konference Informační bulletin Vážení účastníci, je mou milou povinností Vás srdečně přivítat na tradiční konferenci GIS ESRI v České republice, kterou pro naše uživatele a zájemce o GIS Esri pořádáme již po devatenácté. Konference se postupně stala nedílnou součástí každoročního života naší firmy a jedním z důležitých způsobů naší vzájemné komunikace. To, aby geografické informační systémy přinášely všem svým uživatelům očekávaný efekt, se neobejde bez výměny informací a zkušeností. Naším cílem není jen předávat informace směrem k Vám. Nechceme jen prezentovat, chceme se blížeji seznámit s výsledky Vaší práce. Konference je k tomu ideální příležitostí a je také příležitostí k osobním setkáním a k získání nových podnětů. Věřím, že i Vy na této konferenci získáte cenné informace a kontakty. Těšíme se nejen na Vaši účast, ale zejména na Vaše názory a připomínky, které nám umožní směrovat naši firmu tak, aby maximálně podporovala Vás, naše uživatele. Koncem letošního roku uplyne 20 let od založení naší společnosti ARCDATA PRAHA, s.r.o., a uvedení Esri GIS technologie na český trh. Je to důvod k zamyšlení, co se za uplynulé období změnilo, co se podařilo více a co méně. Přemýšlení o minulosti nás pak dovedlo k myšlence ukázat účastníkům nejen trendy do budoucnosti, ale ve spolupráci s předními odborníky v oboru se ponořit i do hlubší historie. Mottem letošní konference je Historie současnost budoucnost GIS v ČR. Budeme se tak věnovat nejen historii, ale především technologickým novinkám v produktech Esri a ENVI, zaměříme se na praktické aplikace GIS a dotkneme se i budoucnosti. Věřím, že letošní ročník konference úspěšně naváže na předchozí léta a že se toto setkání opět stane důležitým fórem výměny informací a zkušeností z oblasti využívání geoinformačních technologií. Ing. Petr Seidl, CSc. ředitel 2 Školení, Novinky na webu 3 Akce 4 Naše aktivity 5 Publikace 6 ARCDATA OBSAH pro Vás 7 Internetové aplikace 8 Řešení, Zprávy 9 Tipy technické podpory

2 Školení Nabídka školení pro zimu 2010 ARCDATA PRAHA, s.r.o., nabízí uživatelům oficiální školení softwarových produktů firem Esri a ITT VIS. Nabídka kurzů je široká a některé kurzy se obsahově částečně překrývají. Pro usnadnění výběru máte k dispozici přehled na internetu (http://www.arcdata.cz/skoleni/skoleni podle oboru), kde naleznete podrobnosti o každém školení. Nejbližší termíny školení: Úvod do ArcGIS I Úvod do ArcGIS II Tvorba, editace a produkce dat Pokročilá tvorba skriptů v jazyku Python Kartografická reprezentace dat v geodatabázi ArcGIS Spatial Analyst Práce s geodatabází Tvorba webových map pomocí ArcGIS JavaScript API Školení a semináře Esri Naši nabídku školení můžete doplnit specializovanými kurzy na stránkách Společnost Esri na nich publikuje školení a semináře, které se zaměřují na nejrůznější témata. Naleznete zde jak krátké jednohodinové kurzy, tak i delší školení, jejichž součástí jsou také samostatná cvičení. Některé z těchto kurzů jsou zdarma, jiné placené a některé mají první lekci k prohlédnutí bez poplatku. Také se můžete zúčastnit krátkých on line seminářů, které jsou přenášeny živě, a je tedy možné komunikovat se školitelem. Konají se obvykle jednou týdně a naleznete je na stránkách pod označením Free Live Training Seminars. Novinky na webu Oborová řešení Dovolujeme si Vás informovat o nově spuštěné sekci webových stránek která se zaměřuje na možnosti využití geografických informačních systémů v konkrétních oborech lidské činnosti. Tato sekce je nejen uceleným přehledem hlavních oborů, kde se GIS běžně využívá, ale i přehledem tzv. best practices. reseni/gis v oborech Články v časopisech Vedle aktualit a newsletteru (v obou případech je možno se přihlásit k jejich automatickému odběru), poskytujeme návštěvníkům našich webových stránek od začátku roku 2010 další informační servis. Jedná se o pravidelné monitorování českých i světových médií zaměřených na problematiku GIS. v casopisech GIS on line GIS on line sice není nová sekce, prošla však významnou obměnou a rozšířením. Nyní zde můžete nalézt odkazy na desítky zajímavých mapových služeb v Česku i v zahraničí, ukázkové aplikace využívající nové API ArcGIS Serveru (JavaScript, MS Silverlight, ) a rovněž zde naleznete informace o portálech ArcGIS Resource Center a ArcGIS.com. a sluzby/gis on line konference GIS ESRI v ČR

3 Akce CIO Fórum V červnu jsme ve spolupráci s vydavatelstvím IDG Czech a.s. (časopisy CIO Business World a Computerworld) uspořádali set kání ředitelů IT a CIO ze všech oblastí podnikání, výroby, utilit a veřejné správy nazvané CIO Fórum. Zabývalo se především otázkami souvisejícími s geoprostorovými daty a jejich sdílením a předáváním v oblasti správy technické infrastruktury. Rovněž se zde hovořilo o možnostech zajištění kvality geodat a praktických zkušenostech z integrace informačních systémů (GIS, SAP, ISVS). Diskuse se zúčastnili jak zástupci oborových organizací, např. PRE, PVK, ČEZ, Telefónica O2, tak i představitelé dalších dotčených organizací, včetně Útvaru rozvoje hl. města Prahy, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a dalších. forum BI Fórum Využití technologií GIS v oblasti Business Intelligence není sice úplnou novinkou, ale v České republice na svůj opravdový rozvoj teprve čeká. Napomoci by tomu měla i odborná konference BI Fórum 2010, která proběhne v úterý 16. listopadu 2010 v konferenčních prostorách společnosti OKsystem s.r.o. Dosavadní využívání BI nástrojů vede především k odpovědím na otázky typu: Kdo? Co? Kolik? Za kolik? Kolik to přinese? Jeden typ otázek ovšem zůstává většinou nezodpovězen, a to: Kde? Odkud? Kudy? Kam? Geografický informační systém přináší odpovědi na tyto mnohdy nezanedbatelné otázky. Takovéto propojení informací z obou systémů dává manažerským rozhodnutím nezbytný geografický kontext. Pokud se budete chtít dozvědět o možnostech využití GIS v oblasti Business Intelligence něco více, jste srdečně zváni. INSPIRUJME SE Konference INSPIRUJME SE, tentokrát s podtitulem možnostmi, se stala již tradiční součástí našeho podzimního kalendáře akcí. Tentokrát proběhne v termínu listopadu a opět se bude konat v areálu Vzdělávacího a informačního centra Floret v Průhonicích. Pokud se chcete inspirovat možnostmi ArcGIS pro INSPIRE, pak je to správná příležitost pro Vás. Roll out ArcGIS 10 Vzhledem k úspěchu obdobné akce v minulém roce plánujeme i pro rok 2011 sérii seminářů nazvanou Roll out ArcGIS 10. V průběhu ledna a února tak navštívíme celkem šest českých a moravských měst (Brno, České Budějovice, Liberec, Ostrava, Plzeň, Praha), kde představíme především nové a zajímavé vlastnosti ArcGIS verze 10. Na programu budou i oblíbené demoukázky předvádějící práci s ArcGIS 10 v praxi. O termínech konání seminářů v jednotlivých městech budete včas informováni na našich webových stránkách. ENVI na YOUTUBE Na stránkách najdete celou řadu zajímavých prezentací a demo ukázek využití software ENVI a ENVI EX nad projekty z celého světa. Nově se můžete podívat na ukázky připravovaného ENVI toolboxu pro ArcGIS a využití jednotlivých nástrojů ENVI pro analýzy družicových snímků. Videa ukazují nejrůznější aplikace pro ochranu životního prostředí, sledování změn v krajině, extrakci zájmových prvků, určování zdraví vegetace a lesů (jejich poškození, napadení škůdci, vlhkost apod.), vyhodnocování živelných katastrof nebo určování jednotlivých geologických materiálů a druhů vegetace přímo z družicových snímků. 19. konference GIS ESRI v ČR 3

4 Naše aktivity 6. studentská konference Již pošesté uspořádala naše společnost soutěž studentských prací z oblasti GIS Esri a ENVI, Student GIS Projekt 2010, která vyvrcholila ve středu studentskou konferencí. Akce se konala ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni na státním zámku Kozel, kde se sešlo 65 příznivců GIS. 32 studentů z 10 českých vysokých škol zde soutěžilo ve třech kategoriích (bakalářské, diplomové a disertační práce), vybrán byl také autor nejlepšího posteru. O tom, jak práce ohodnotila odborná porota a který poster se nejvíce líbil divákům, se můžete dočíst na: gis projekt 2010 Den GIS listopad je významným datem nejen pro naši zemi, ale v letošním roce také významným dnem pro všechny příznivce GIS po celém světě. Tento den byl totiž vyhlášen Dnem GIS pro rok Naše společnost je oficiálním koordinátorem Dne GIS pro Českou republiku. V rámci Dne GIS jsou po celém světě organizovány tisíce akcí, které mají za úkol přiblížit problematiku GIS především žákům a studentům. Rádi byste se také aktivně zapojili? Inspirujte se od těch, kteří již v minulých letech Den GIS pořádali, nebo se přijďte podívat na některou z letos připravovaných akcí. Seznam organizátorů Dne GIS 2010: Geomentor Program GeoMentor je společným projektem Esri a National Geographic Society, jehož hlavním cílem je podporovat spolupráci mezi učiteli a odborníky GIS ve snaze zlepšit výuku geografie na základních a středních školách. V České republice projekt zastřešuje naše společnost (jako oficiální distributor Esri) a National Geographic ČESKO. Program GeoMentor hledá lidi, kteří jsou ochotni sdílet zkušenosti a znalosti s učiteli ve své lokalitě. GeoMentorem se může stát každý, kdo chce pomoci žákům, studentům a pedagogům zatraktivnit hodiny geografie a lépe porozumět světu kolem nás. Prvním krokem k úspěšné spolupráci je registrace GeoMentora na stránkách Škola, třída, skupina dětí nebo zájmový kroužek si pak z registrovaných GeoMentorů může vybrat toho svého, který ji adoptuje. Oborové zpravodaje Esri publikuje velké množství tematicky zaměřených časopisů z různých oborů využití technologií GIS. Jejich přehled a odkazy na internetové verze naleznete na našich stránkách: reseni/ gis v oborech/oborove publikace Esri Podcasts Podcast je termín pro zvukový záznam vystavený na internetu. Společnost Esri takovéto záznamy pro svoje uživatele připravuje a dává ke stažení. Krátké kurzy k systému ArcGIS, novinky, tipy a triky naleznete na adrese: ArcGIS Resource Center Na webových stránkách resources.arcgis.com naleznete nejen kompletní přehled produktů, které společnost Esri nabízí, ale především také související informace, jako jsou například odkazy na on line semináře, novinky a aktuality o produktu, odkazy na tipy a triky, systémové požadavky apod. ArcGIS Ideas Účelem stránek ideas.arcgis.com je umožnit uživatelům vyjádřit své náměty týkající se funkcionality, která jim v technologii ArcGIS schází. Na stránkách je možné po přihlášení zakládat nové příspěvky, vkládat komentáře k již existujícím příspěvkům a o těchto námětech kladně či záporně hlasovat konference GIS ESRI v ČR

5 Publikace Knihovna ARCDATA PRAHA knihy vydavatelství Esri Press V naší odborné knihovně si můžete zapůjčit řadu publikací z vydavatelství Esri Press. Seznam dostupné literatury naleznete na našich webových stránkách: arcdata Pokud byste chtěli mít některou z publikací ve své knihovně, máte možnost si u nás knihy zakoupit. Z novinek uvádíme následující tituly: ArcRevue Lining Up Data in ArcGIS Margaret M. Maher Kniha prezentuje návody, jak od sebe rozpoznat různá kartografická zobrazení a jak používat transformace mezi souřadnicovými systémy. Kniha je koncipována pro praktické použití a každá kapitola řeší specifické problémy vztahující se k práci se souřadnicovými systémy v prostředí ArcGIS. Využití najde jak u začátečníků, tak i u pokročilých uživatelů. The GIS 20 Essential Skills Gina Clemmer V publikaci je přiblíženo 20 základních dovedností, které byly vybrány na základě zkušeností 500 uživatelů GIS. Kniha je napsána pro ty, kdo nemají čas na klasická školení, ale preferují samostudium. Každá kapitola nabízí přehled základních funkcí a kroků použitých v textu i přehled toho, jak je která funkce běžně využívána pro různé typy analýz. The Look of Maps Arthur H. Robinson Kniha s podtitulem An Examination of Cartographic Design byla poprvé publikována již v roce 1952 a dokumentuje klíčové poznatky, o které se kartografie z pohledu vědy a umění opírá. Publikace vycházející z autorovy disertační práce se zabývá tématy týkajících se vizuálních prvků kartografických děl, jako je písmo, textura a barva. Novinky o software, zajímavé příklady použití GIS Esri v ČR, tipy, triky, návody a mnohem více naleznete v časopisu ArcRevue, který je ve formátu PDF dostupný na: Časopisy Esri ArcWatch je měsíčně vydávaný newsletter, který můžete po registraci dostávat em, nebo si jej kdykoli přečíst na webových stránkách Esri. Naleznete v něm nejen aktuální zprávy o software a zajímavých využitích GIS ve světě, ale můžete do tohoto magazínu i aktivně přispět. Také časopisy ArcNews a ArcUser jsou volně k dispozici na internetu. Kromě aktuálního čísla máte možnost nahlédnout i do archívu, ve kterém můžete rovněž vyhledávat. Semiology of Graphics Jacques Bertin Tato kniha, poprvé publikovaná v roce 1967, stále zaujímá významné místo v teorii informačního designu. Je rozdělena do dvou částí, přičemž ta první syntetizuje základy grafické komunikace s logikou standardních pravidel užitých v psaní a topografii. Druhá část přináší studii významu symbolů z hlediska tvaru, orientace, barvy, textury, rozsahu a velikosti, která se opírá o více než tisícovku zkoumaných map a grafů. Getting to Know ArcGIS Desktop Kniha představuje základní principy GIS prostřednictvím návodů pro ArcGIS Desktop. Aby se čtenáři seznámili se základy GIS, je výklad kombinován s detailními ilustracemi a podrobně zpracovaným cvičením. Široký záběr, jednoduchý styl a orientace na praxi dělají z této publikace ideální učební text pro ty, kdo se učí pracovat s GIS sami. GIS Tutorial Aktualizované vydání oblíbených učebnic pro verzi 10. V prvním dílu se čtenáři naučí vytvářet mapy, data, používat geoproces singové nástroje, modely a pracovat s nadstavbami 3D Analyst a Spatial Analyst. Druhý díl, Spatial Analysis Workbook, je učebnicí pro mírně pokročilé a zabývá se především prostorovými analýzami. Třetí díl, Advanced Workbook, pak rozvíjí dříve nabyté zkušenosti a prohlubuje znalosti v oblasti geodatabází, práce s daty, optimalizace pracovních postupů, nastavení symbolů atd. RSS kanály Máte-li zájem o zasílání novinek e mailem nebo prostřednictvím RSS kanálů, přihlaste se na adresách: e mailem Web 2.0 Odkazy na stránky Esri na sítích Facebooku, Twitteru nebo Youtube naleznete zde: 19. konference GIS ESRI v ČR 5

6 ARCDATA pro Vás Služba Přímé asistence při technické podpoře produktů Esri Oddělení technické podpory ARCDATA PRAHA, s.r.o., plánuje od Nového roku rozšířit své služby a spustit zkušební provoz podpory formou Přímé asistence. Tato služba se bude v testovacím režimu primárně týkat problémů spojených s licenčním manažerem a vlastní instalací software. V praxi bude služba fungovat tím způsobem, že řešitel technické podpory a uživatel spolu budou sdílet plochu uživatele a řešit problém přímo in situ. Společné sdílení a ovládání jedné plochy bude řízené konferenčním software Bridgit. Pokud se tento způsob podpory během zkušebního provozu osvědčí, bude nasazen do plného provozu jako další prostředek pro efektivní technickou podporu uživatelů Esri a dalších produktů nabízených společností ARCDATA PRAHA, s.r.o. Kompletní dodávka služeb Společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o., stále rozšiřuje svůj tým kvalifikovaných a zkušených odborníků na GIS a IT. V oblasti vedení projektů a implementace GIS spolupracujeme s celou řadou spokojených klientů. Od velkých energetických společností až po nejmenší úřady územní samosprávy poskytujeme našim klientům jistotu profesionálního přístupu zaměřeného na výsledky. Naše řešení jsou vyvíjena s ohledem na nejnovější trendy v oblasti IT a možnosti technologie Esri. Naše služby, počínaje technickou podporou software, školením v autorizovaném školicím středisku, přes úpravy standardního software Esri, dodávku webových aplikací až po zajištění komplexních GIS projektů, jsou realizovány s cílem úspěšného a spokojeného zákazníka. Hledáte li tedy vhodného partnera pro realizaci projektu GIS, potřebujete-li se poradit nad vhodným postupem budování Vašeho nového GIS řešení, nebo potřebujete zohlednit požadavky směrnice INSPIRE, kontaktujte naše oddělení konzultačních služeb na čísle , či e mailem: Řešení pro data ISKN ARCDATA PRAHA, s.r.o., pro Vás připravila sadu nástrojů určených pro správu a publikaci dat ISKN v prostředí ArcGIS 10. Nabízené řešení zajišťuje všechny potřebné prostředky pro využití těchto dat. Disponuje nástroji pro zpracování dat ISKN a jejich import do geodatabáze (např. souborová geodatabáze, MS SQL Server či Oracle) i pro jejich správu a využití webovými a desktopovými klienty. Pro publikaci dat ISKN formou mapové služby je využíván ArcGIS Server a komponenta ISKN Web, kterou lze začlenit do vlastních klientských webových aplikací. Uživatelé tak mohou snadno provádět úlohy, jako je vyhledávání a identifikace parcel a budov, vyhledání sousedních parcel, zobrazení informací z listu vlastnictví a další úlohy, například výběr parcel dotčených zájmovým jevem. Správa pasportů města Mostu Jedním z nejnovějších projektů oddělení služeb je řešení pro správu pasportů města. Tento projekt byl realizován ve spolupráci s oddělením GIS Magistrátu města Mostu za účelem zefektivnění každodenních pracovních procesů při tvorbě, správě a využití pasportů města. Řešení je postaveno nad centrální MS SQL databází a využívá nejnovějších možností systému ArcGIS 10. Výsledná koncepce umožňuje pracovníkům oddělení GIS Magistrátu v maximální možné míře řešení dále upravovat a rozvíjet bez závislosti na externím dodavateli. Tento projekt je názornou ukázkou praktického nasazení nejnovějších technologií Esri ve skutečném provozu. Více informací o tomto projektu naleznete v časopisu ArcRevue 3/2010. Esri Video Novinkou letošního léta je portál Uživatelé si na něm mohou prohlížet videa s tematikou GIS, publikovaná společností Esri. Vedle záznamů nejzajímavějších přednášek ze Světové konference Esri se na něm nyní nachází i některé výukové semináře. Užitečnou funkcí je možnost zobrazení přepisu zvukové stopy videa, který je možné stáhnout i jako PDF nebo DOC. K portálu Esri video se můžete přihlásit pod účtem Esri Global Account a využít tak možnost ukládání oblíbených videí, vlastní nastavení přehrávače a přidávání komentářů konference GIS ESRI v ČR

7 Internetové aplikace Mapová aplikace Most do minulosti Není snad žádné krajiny v Čechách, která by prodělala tak významné změny, jako mostecká. Sledovat její proměny za poslední století je pro běžného člověka nemožné; iluzi stát se pozorovatelem z nebe, který si může během několika minut pod sebou promítnout stovku let, nám však umožní mapové aplikace zobrazující historické mapy a letecké snímky z různých období. Aplikace vznikla na Oddělení GIS Magistrátu města Most ve spolupráci s firmami ARCDATA PRAHA, s.r.o., a Georeal, s. r. o. Využívá vývojové prostředí ArcGIS API for Flex a mapové služby ArcGIS Serveru. V aplikaci Most do minulosti slouží návštěvníkům pro porovnání ortofotomapy z let 1938, 1952, 1964, 1975, 1987, 2003 a 2008, dále císařské otisky stabilního katastru z poloviny 19. století a mapy III. vojenského mapování z počátku 20. století celého mosteckého regionu. Mapová služba rovněž obsahuje názvy obcí a historické uliční sítě v češtině a němčině, ale i staré fotografie zachycující již ztracené části měst a vesnic Mostecka. Proměny klimatu v technologiích Esri Americká organizace The Nature Conservancy, zabývající se ochranou přírody, provozuje na webových stránkách Climate Wizard interaktivní mapovou aplikaci, ve které jsou formou mapových služeb znázorněny změny klimatu na celé planetě za poslední desetiletí. Pro předpověď budoucího vývoje je možno zvolit si ze šestnácti klimatických modelů (vycházejících z programu CMIP 3) a prohlédnout si předpokládaný stav pro období blízké i vzdálenější budoucnosti. Vedle prohlížení jednotlivých modelů či možnosti data stáhnout a využít je pro vlastní analýzy jsou součástí stránek další dvě aplikace, ve kterých lze modely mezi sebou porovnávat, případně u vybraného prohlížet změny podrobněji, rok po roce. Zajímavostí je, že celá aplikace je hostována v mračnu služeb Amazon Cloud. Hledání ekologických zátěží pomocí historické ortofotomapy Často jsou zdrojem kontaminace zaniklé objekty, jejichž stopy lze nalézt již jen v historických pramenech. Proto bylo do úvodní části projektu 1. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst zařazeno zpracování a využití ortofotomapy ze snímků z padesátých let pro účely časového srovnání sledovaných jevů. Pomocí těchto snímků nyní CENIA vyhledává potenciální místa staré ekologické zátěže. Tato historická ortofotomapa byla prostřednictvím mapové aplikace v prostředí ArcGIS API for Flex zpřístupněna i veřejnosti na adrese Je v ní možné zobrazit evidovaná kontaminovaná místa a prostřednictvím systému evidence těchto míst i podrobné informace o jejich ekologické zátěži. Na nenahlášená kontaminovaná místa mohou návštěvníci sami upozornit prostřednictvím elektronické pošty, v další fázi vývoje bude pro tyto účely zpřístupněn webový formulář. Společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o., se na projektu 1. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst podílí dodávkou služeb při tvorbě aplikačního řešení a migrace dat z různých datových zdrojů. Projekt 1. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst je spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (oblast podpory 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží). 19. konference GIS ESRI v ČR 7

8 Jeden svět, jedna geologie Cílem projektu OneGeology je zpřístupnit data geologických služeb celého světa prostřednictvím jednotného rozhraní a ve standardizované podobě. Nyní jsou takto přehledně shromážděna data 116 států v měřítku 1 : , na některých územích i 1 : V říjnu byla úspěšně zakončena etapa OneGeology Europe, která vytvořila integrovaný systém z dat evropských geologických služeb. Metodika byla zvolena v souladu s implementačními pravidly a doporučeními INSPIRE. Společnost Esri pro tento projekt poskytla nadstavbu pro ArcGIS Server s názvem Geoportal. Geologickým službám, jejichž rozpočet neumožňuje publikaci dat vlastními prostředky, pak nabízí své technologie formou grantu. Řešení ArcGIS for Inspire Mezi významné novinky v ArcGIS patří i produkt ArcGIS for INSPIRE, kterým Esri zúročila svoje aktivity při přípravě, připomínkování a testování jednotlivých implementačních pravidel směrnice INSPIRE. Společně se společností Con Terra (součást Esri Germany), vytvořila Esri několik chytrých rozšíření základní funkcionality ArcGIS, která Vám pomohou nejen efektivně splnit požadavky směrnice, ale především využívat nově vznikající evropské, národní, regionální a oborové infrastruktury prostorových dat ve Váš prospěch. Rozšíření se týkají ArcGIS Desktop, a to jak z pohledu správce/ poskytovatele dat a služeb, tak uživatele, který chce data a služby INSPIRE jen využívat. Další rozšíření jsou připravena i pro ArcGIS Server a Geoportal Extension. Připraveny jsou datové modely pro geodatabázi odpovídající specifikacím dat i šablona webového klienta umožňujícího vyhledávání externích služeb a jejich přidání do mapové kompozice. Zajímají li Vás podrobnosti, rádi se s Vámi setkáme v rámci 19. konference GIS ESRI v ČR, na konferenci INSPIRUJME SE možnostmi, nebo nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím oddělení konzultačních služeb. Správa dat ÚAP pomocí ArcGIS Data Interoperability Nadstavba ArcGIS Data Interoperability je silným nástrojem, pomocí kterého je možné předcházet problematickým převodům formátů CAD GIS. Uživatel si může vytvořit komplexní převodní mechanismus vložením jednoduchých pracovních nástrojů (tak, jak to zná při práci s ModelBuilder a ArcToolbox). V praxi lze díky možnostem této nadstavby převádět data od správců technické infrastruktury (respektující datový model správce), poskytovatelů dat o území nebo projektantů do konkrétního datového modelu (např. ÚAP, DTM), a ušetřit tím nemalé finance za převody dat. Zprávy Digitální mapa Prahy získala ocenění i za oceánem Digitální mapa Prahy představuje ojedinělý projekt, řešící problematiku pořizování, správy a zpřístupnění základních geodat, mezi která patří například technické mapy, katastr nemovitostí nebo mapy využití území. Data jsou navíc pro celé území hlavního města vedena v geodetické přesnosti. Na projektu se vedle Útvaru rozvoje hl. m. Prahy podílely také společnosti NESS Czech s.r.o. a T MAPY spol. s r.o. Na mezinárodní uživatelské konferenci Esri v San Diegu převzal zástupce Útvaru rozvoje hlavního města Prahy ocenění SAG, Special Achievement in GIS. Z rukou prezidenta Esri Jacka Dangermonda tak do České republiky putuje cena, jež je udílena inovativním aplikacím geoinformačních technologií vizím uvedeným v každodenní život konference GIS ESRI v ČR

9 Tipy technické podpory Konfigurace ArcGIS License Manager 10 pro komunikaci přes firewall Při aktivovaném firewall se mohou mezi klientským počítačem a licenčním serverem s ArcGIS License Manager vyskytnout komunikační problémy v podobě nedostupnosti licencí. Aplikace ArcGIS License Manager využívá TCP/IP protokoly. Aktivní firewall tak může zablokovat porty, po kterých komunikace mezi licenční službou a klientem probíhá. Při implementaci firewall se proto doporučuje přiřadit procesům lmgrd a ARCGIS statické porty. 1. Klikněte na Start > Programy > ArcGIS > License Manager > License Server Administrator. 2. V tabulce obsahu zvolte Start/Stop License Server a klikněte na Stop. 3. Spusťte Průzkumník Windows a projděte do instalačního adresáře licenčního manažera (obvykle C:\Program Files\ArcGIS\ License10.0\bin), kde se nachází soubor service.txt. 4. Tento soubor by měl vypadat podobně jako následující příklad: SERVER this _ host ANY VENDOR ARCGIS FEATURE ACT ARCGIS 1 permanent 1 7ED49106D Přičlenění statických portů provedete tak, že na konec prvního řádku, ihned za termín ANY, zapíšete číslo portu (27000). Na konec řádku VENDOR ARCGIS doplníte řetězec PORT= a zapíšete druhé číslo portu pro ARCGIS proces, např Doporučujeme využívat porty z vyhrazeného rozsahu portů pro licenční manažer, Po úpravě souboru bude syntaxe vypadat jako následující příklad: SERVER this _ host ANY VENDOR ARCGIS PORT=27004 FEATURE ACT ARCGIS 1 permanent 1 7ED49106D Soubor uložte. 7. V aplikaci License Server Administrator klikněte na Start. 8. V tuto chvíli jsou pro licenční službu přiřazeny statické porty. V dalším kroku povolte tyto porty ve firewall jako výjimky. Ukázky pokročilých výpočtů hodnot pomocí kalkulátoru polí Výpočet sekvenčního čísla v poli atributové tabulky 1. Do atributové tabulky přidejte nové pole numerického typu. 2. Spusťte editační režim. 3. Klikněte pravým tlačítkem na nové numerické pole. Zvolte Kalkulátor polí. 4. Zatrhněte zaškrtávací pole Pokročilé. Výpočet aktuálního data do hodnoty pole 1. Otevřete atributovou tabulku obsahující pole typu Datum. 2. Spusťte editační režim. 3. Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví pole typu Datum a zvolte Kalkulátor polí. 4. V dialogovém okně Kalkulátor polí zvolte Datum jako Typ výpočtu. 5. Do dialogu skriptovacího kódu Pre Logic Script Code napište následující kód (skriptovací jazyk změňte z VB skriptu na Python): rec=0 def autoincrement(): global rec pstart = 1 #je li treba, zmente zacinajici hodnotu pinterval = 1 #je li treba, zmente hodnotu intervalu (vzrustu) if (rec == 0): rec = pstart else: rec = rec + pinterval return rec Do dialogu pro výpočetní výraz zapište: a. při použití VB Script: Date() b. při použití Python: time.strftime( %d/%m/%y ) Klikněte na OK. Do textového dialogu níže ([NAZEV _ POLE]=) zapište autoincrement() a klikněte na OK. 19. konference GIS ESRI v ČR 9

10 Co jsou vrstvy podkladové mapy (BaseMap Layers) v ArcGIS 10? Vrstvy podkladové mapy představují nový typ funkcionality, určené pro zvýšení výkonu vykreslení při práci v aplikaci ArcMap. To se projevuje především při posunu v mapě a při editaci, kdy se nezobrazují žádná bílá místa bez načtených dat, ale vrstva se vykresluje zcela kontinuálně. Výrazně zlepšený výkon je umožněn rychlejším vykreslováním a vytvářením cache na pozadí. Vrstvy podkladové mapy jsou určené pro statický obsah, jako jsou například rastry a družicová data. Jejich zobrazení se totiž ukládá do cache aplikace ArcMap. Kvůli tomu nelze vrstvám, zahrnutým do vrstev podkladové mapy, například měnit symboliku, nicméně základní nástroje Identifikovat či Přichytávání v těchto vrstvách fungují standardně. Na těchto vrstvách také nemůže být použita většina nástrojů geoprocessingu. Slouží tedy převážně pro optimalizaci zobrazení dat, která se již nebudou v mapovém dokumentu měnit. Pokud je do podkladových vrstev přesunut nepodporovaný obsah, bude v tabulce obsahu zobrazena výstražná značka. Nástroj Analyzovat vrstvu podkladové mapy (Analyze BaseMap Layer) chyby a problémy spojené s těmito vrstvami identifikuje a navrhne možná řešení. Vrstvy podkladové mapy jsou určeny pro desktopové aplikace. Při publikaci dat prostřednictvím ArcGIS Serveru použijte optimalizované mapové služby (MSD). Zahrnutí vrstvy do podkladových map nijak neovlivní algoritmy nadstavby Maplex, může však dojít ke snížení výkonu vykreslování. Časové události zatím nejsou ve vrstvách podkladové mapy podporovány. Co jsou řízené mapové listy (Data Driven Pages) v ArcGIS 10? Řízené mapové listy umožňují rychle a jednoduše vytvořit sérii stránek výkresu z jednoho mapového dokumentu. Vrstva prvků nebo vrstva indexu rozdělí mapu do jednotlivých částí založených na prvcích v této vrstvě. Pro každý prvek je vygenerována jedna stránka. Řízené mapové listy mohou být založené i na pravidelné polygonové mřížce (kladu). Pro tvorbu mapových listů tak lze využít jakoukoli stávající vrstvu (například vrstvu vodních toků pro tvorbu mapových listů sledujících linii toku), nebo vytvořit vrstvu kladu podle vrstvy určující rozsah zájmového území. Výkresové zobrazení definuje mapovou kompozici pro každou stránku ze série. Výkres obsahuje statické a dynamické elementy. Statické části představují pevně dané elementy, které jsou pro každou stránku stejné. Dynamické části se mění s každou stránkou. Mezi dynamické elementy patří geografický rozsah dat, textové, grafické i mapové měřítko, severka, dynamický text (číslo a název stránky) nebo stránky obsahující dynamické podmínky. Mezi statické elementy se řadí velikost a orientace stránky, velikost a pozice datového rámce, statický text a orámování. přesun licenčního manažera z jednoho serveru na druhý Licenční manažer ArcGIS 10 uživatelům umožňuje přímo přesunout plovoucí licence z jednoho licenčního serveru na druhý. Postup je následující: 5. V dalším okně zvolte možnost: Autorizovat software prostřednictvím lokálního licenčního serveru (Authorize your software from a local license server) a stiskněte Další. 1. Nainstalujte a autorizujte licenční manažer na stroji1. 2. Nainstalujte licenční manažer na stroji2. Na konci instalace se objeví okno ArcGIS License Server Administrator. 3. V levé části okna vyberte položku Authorization a v pravé části stiskněte tlačítko Authorize Now, čímž spustíte průvodce autorizací (Software Authorization Wizard). 4. Zvolte výchozí možnost: Potřebuji autorizovat licence na svém licenčním serveru (I need to authorize licenses on my license server), zvolte odpovídající produkt k autorizaci a stiskněte tlačítko Další. 6. Zadejte jméno licenčního manažera na stroji1, ze kterého chcete licence přesunout. 7. Zadejte autorizační čísla jednotlivých položek a počet licencí, které chcete přesunout. 8. Dokončete autorizační proces. 9. Spusťte licenční službu na stroji2. V levé části okna ArcGIS License Server Administrator vyberte položku Start/Stop License Service a stiskněte tlačítko Start. Pozn.: Přesunem licencí ze stroje1 na stroj2 přestanou být licence na stroji1 aktivní. Aby mohly být licence v budoucnu deautorizovány, je nutné je přesunout znovu zpět na stroj1, odkud může být deautorizace provedena konference GIS ESRI v ČR

11 Mozaiková rastrová datová sada Doposud byly v rámci ArcGIS možné dvě formy schémat uložení rastrových dat v geodatabázi rastrová datová sada (raster dataset) a katalog rastrů (raster catalog). Rastrovou datovou sadu si lze představit jako množinu jedné nebo více (dle počtu kanálů) geograficky shodně umístěných a uložených matic pixelů homogenních dat, katalog rastrů pak jako množinu rastrových datových sad různých formátů uložení a různých souřadnicových systémů, se kterými uživatel potřebuje pracovat jako s jednou vrstvou. Novinkou v ArcGIS 10 je mozaiková rastrová datová sada (mozaic raster dataset). Na rozdíl od předešlých dvou schémat není formou uložení dat, ale formou jejich zpřístupnění. Jde o formu on the fly pohledu na uložená rastrová data, a pokud by bylo na rastrová data nahlíženo jako na tabulku v databázi, pak by rastrová mozaiková sada byla formou databázového pohledu na ni. Mozaiková datová sada umožňuje v jedné vrstvě práci s řadou různých rastrů z hlediska způsobu uložení, souřadnicových systémů, prostorového rozlišení, umístění a charakteru dat. Zpřístupnění dat na základě uživatelem definovaných pravidel umožňuje práci s výslednou mozaikou (dynamic raster mosaicking), nebo s výsledky rastrových funkcí aplikovaných na data (on the fly processing). Výsledkem je detailnější možnost volby nastavení, např. definice pořadí mozaikování rastrů. Zajímavou vlastností je i schopnost mozaikování rastrových dat nesoucích časovou informaci s usnadněním následné tvorby časových řad. Nejvýraznější výhodou je však možnost zpřístupnění rastrových dat bez nutnosti jejich duplikace. Příklad na obrázku 1 zachycuje zpřístupnění rastrového DMT pomocí 3D analytických funkcí jako rastrů indexu orientace svahu, sklonu, stínovaného reliéfu a hypsografie bez nutnosti uložení jediného dalšího pixelu. Další praktickou vlastností mozaikových datových sad je nezávislost rastrových dat tvořících samotnou rastrovou mozaikovou datovou sadu, kdy nedochází k žádné změně na těchto datech samotných a zůstávají uložena ve svém původním formátu, rozlišení a souřadnicovém systému. Takto mohou dál v nezměněné formě sloužit již existujícím aplikacím. Tento princip je zobrazen na následujícím obrázku: Obr. 1. Příklad mozaikových sad vzniklých z jednoho uloženého rastru. Obr. 2. Nezávislost dat tvořících mozaikovou datovou sadu. Smazání REST cache pomocí Admin Token Od verze ArcGIS Server 10 je možné mazat cache rozhraní REST i programově. K tomuto účelu slouží vygenerovaný Admin token, který se použije k autentizaci uživatele žádajícího o mazání. Token je nutné nejdříve vygenerovat pomocí formuláře přístupného na adrese: Uživatelské jméno je vhodné vyplňovat i s příslušnou doménou, případně názvem lokálního počítače. Daný uživatel musí být ze skupiny agsadmin. Vygenerovaný token lze následně používat po dobu jeho platnosti. Cache REST rozhraní je možné smazat odesláním požadavku: Výsledkem dotazu je v případě úspěšného vymazání cache JSON odpověď { success : true }. V případě chyby (např. v případě neplatného token) dojde k vrácení jedné z chyb HTML. Je zřejmé, že takovéto mazání cache REST rozhraní lze použít ve všech programových jazycích umožňujících odesílání HTML požadavků GET. 19. konference GIS ESRI v ČR 11

12 Přehled souřadnicových systémů používaných na území České a Slovenské republiky v ArcGIS 10 Souřadnicový systém lze datům přiřadit v aplikaci ArcCatalog, zobrazíte li Vlastnosti dané třídy prvků a na záložce Souř. systém pro X,Y kliknete na tlačítko Vybrat (Select). Případně můžete použít nástroj Přiřazení informace o souř. systému (Define Projection). Pokud chcete data převést do jiného souř. systému, můžete použít nástroj Transformace dat mezi souřadnicovými systémy (Project) z nástrojů ArcToolbox. Přehled souřadnicových systémů používaných v ČR, které jsou v ArcGIS nadefinovány: Zeměpisné souřadnice S JTSK: Geographic Coordinate Systems > Europe > S JTSK.prj S 42: Geographic Coordinate Systems > Europe > Pulkovo 1942.prj WGS84: Geographic Coordinate Systems > World > WGS 1984.prj Rovinné souřadnice S JTSK (záporné prohozené souřadnice): Projected Coordinate Systems > National Grids > S JTSK Krovak EastNorth.prj S JTSK (kladné neprohozené souřadnice): Projected Coordinate Systems > National Grids > S JTSK Krovak.prj S 42 (3. poledníkový pás): Projected Coordinate Systems > Gauss Kruger > Pulkovo 1942 > Pulkovo 1942 GK Zone 3.prj S 42 (4. poledníkový pás): Projected Coordinate Systems > Gauss Kruger > Pulkovo 1942 > Pulkovo 1942 GK Zone 4.prj WGS84 (3. poledníkový pás): Projected Coordinate Systems > Utm > Wgs 1984 > WGS 1984 UTM Zone 33N.prj WGS84 (4. poledníkový pás): Projected Coordinate Systems > Utm > Wgs 1984 > WGS 1984 UTM Zone 34N.prj ETRS: Geographic Coordinate Systems > Europe > ETRS 1989.prj ETRS (který z nich zvolit Vám sdělí poskytovatel dat): Projected Coordinate Systems > Continental > ETRS 1989 LCC.prj nebo ETRS 1989 LAEA.prj Přehled zpřesňujících transformačních rovnic pro použití k převodu souřadnicových systémů na území České a Slovenské republiky Název pro území kód EPSG metoda dx dy dz rx ry rz ds S_JTSK_To_ETRS_1989_1 CZ 1622 Position_Vector 570,8 85,7 462,8 4,998 1,587 5,261 3,56 S_JTSK_To_ETRS_1989_2 SK 1624 Position_Vector 559,0 68,7 451,5 7,920 4,073 4,251 5,71 S_JTSK_To_ETRS_1989_4 *) SK Position_Vector 485,0 169,5 483,8 7,786 4,398 4,103 0,00 S_JTSK_To_WGS_1984_1 CZ 1623 Position_Vector 570,8 85,7 462,8 4,998 1,587 5,261 3,56 S_JTSK_To_WGS_1984_2 SK 1625 Position_Vector 559,0 68,7 451,5 7,920 4,073 4,251 5,71 S_JTSK_To_WGS_1984_3 CZ, SK Geocentric_Translation 589,0 76,0 480,0 S_JTSK_To_WGS_1984_4 *) SK Position_Vector 485,0 169,5 483,8 7,786 4,398 4,103 0,00 S_JTSK_To_WGS_1984_NGA býv. ČSSR Geocentric_Translation 589,0 76,0 480,0 S_JTSK_To_Pulkovo_1942 CZ Position_Vector 544,8 206,7 540,8 4,998 1,587 5,261 3,56 Pulkovo_1942_To_WGS_1984_5 CZ, SK 8202 Geocentric_Translation 26,0 121,0 78,0 Název pro území EPSG metoda dx dy dz rx ry rz ds X0 Y0 Z0 S_JTSK_To_ETRS_1989_3 SK Molodensky_Badekas 558,7 68,8 452,2 8,025 4,105 4,295 5, , , ,589 *) Pro zpřesnění transformace mezi S JTSK a ETRS 1989 nebo WGS 1984 na území Slovenska se doporučuje používat tuto nově zavedenou rovnici s příznakem _4. Zpřesňující transformační rovnice nastavíte ve vlastnostech datového rámce na záložce Souřadnicový systém kliknutím na tlačítko Transformace. Stejné zpřesňující transformační rovnice využijte i při transformaci dat mezi souřadnicovými systémy konference GIS ESRI v ČR

13 Jak ArcSDE reprezentuje NULL a nil geometrie v Oracle Spatial? NULL geometrii má v databázi Oracle takový prvek, který ve sloupci pro geometrii (typu SDO_GEOMETRY) má hodnotu NULL (neznámá/nezadaná hodnota). Oproti tomu Nil geometrie je geometrie prvku, který má prázdnou množinu základních stavebních geometrických elementů tvořících objekt SDO_GEOMETRY. Z hlediska databáze je v NULL a Nil geometriích rozdíl. Dotaz s podmínkou IS NULL (pro sloupec s SDO_GEOMETRY datovým typem) vrací pouze nalezené NULL geometrie, nikoli Nil. Nil geometrie může být na oplátku uložena do sloupce s omezením NOT NULL. Při komunikaci s databází prostřednictvím ArcSDE C nebo Java API obdrží klient geometrii spolu s příznakem NULL geometrie. V případě TRUE hodnoty tohoto ukazatele nedochází k pokusu na straně klienta interpretovat prázdnou geometrii z obdržených dat. Naopak Nil geometrie má tento ukazatel na FALSE, ale podobně jako NULL geometrie neobsahuje žádnou informaci o geometrii. K rozlišení lze v tomto api použít funkci SE_shape_is_nil. Zobrazení rozdílu definice NULL, Nil a platné SDO_GEOMETRIE v Oracle SQL Developer. Jak vytvořit platnou geometrii prvku s null geometrií v ArcGIS 10? Nástroj Nahradit geometrii (Replace Geometry) dovoluje prvkům s nevalidní null geometrií definovat při editaci novou platnou geometrii. Použití je jednoduché: stačí tento nástroj do nástrojové lišty přidat, vybrat prvek s null geometrií a kliknutím na tento nástroj vytvořit prvek nový. 1. V ArcMap klikněte na Upravit a vyberte Režim úprav. 5. V ArcMap spusťte editaci vrstvy s prázdnou geometrií. 2. Klikněte na záložku příkazů. 6. Vyberte prvek s NULL geometrií (např. v atributové tabulce). 3. Do pole pro vyhledávání napište Nahradit geometrii 7. Klikněte na tlačítko Nahradit geometrii. 4. Klikněte na Nahradit geometrii a přetáhněte ji na libovolnou nástrojovou lištu. 8. Jako při obyčejné editaci vytvořte novou geometrii vybraného prvku (pro linie a polygony lze bez problému přepnout na vhodnější editační metodu). Jak nastavit zpřesňující transformační rovnici v ArcGIS Explorer? K prohlížečce ArcGIS Explorer byl, mimo jiné, vydán rozšiřující balík Projection Engine Expansion Pack, který obsahuje veškeré zpřesňující transformační rovnice, jež jsou dostupné v ArcGIS Desktop. Po nainstalování tohoto rozšíření můžete v aplikaci ArcGIS Explorer zobrazovat data v kterémkoliv dostupném souřadnicovém systému za použití správné transformační rovnice. Konkrétní transformační rovnici nastavíte ve vlastnostech mapy: Map Properties > 2D Coordinate system / 3D Coordinate system. Zde nastavíte příslušnou transformační rovnici v položce Transformation. Obrázek ukazuje nastavenou transformační rovnici mezi souřadnicovými systémy S JTSK a WGS 1984 pro režim zobrazení ve 2D. Chcete li pracovat s daty ve 3D, nastavte rovnici i na záložce 3D Coordinate System. 19. konference GIS ESRI v ČR 13

14 Nové nástroje v ArcToolbox 10 V ArcGIS Desktop 10 bylo zavedeno množství nových nástrojů, jejichž stručný přehled pro licenční úroveň ArcInfo Vám přinášíme. CARTOGRAPHY TOOLS NÁSTROJE KARTOGRAFIE Annotation Contour Annotation Tiled Labels To Annotation Map Server Cache Tiling Scheme To Polygons Data Driven Pages Calculate Adjacent Fields Calculate Central Meridian and Parallels Calculate Grid Convergence Angle Calculate UTM Zone Grid Index Features Strip Map Index Features Generalization Thin Road Network Graphic Conflicts Propagate Displacement Resolve Building Conflicts Resolve Road Conflicts Grids and Graticules Delete Grids and Graticules Make Grids and Graticules Layer Anotace Vytvořit anotace vrstevnic Popisky mapových listů na anotace Obrysy dlaždic cache mapového serveru na polygony Řízené mapové listy Identifikovat sousední mapové listy Vypočítat střední poledník a rovnoběžky Výpočítat konvergenci poledníků Vypočítat zónu UTM Klad mapových listů Klad mapových listů pro liniové prvky Generalizace Zjednodušit silniční síť Kvalita grafického vyjádření Kopírovat přemístění Řešit konflikty budov Řešit konflikty silnic Mřížky a sítě CONVERSION TOOLS KONVERZE DAT From KML KML To Layer From Raster Raster to Video Metadata Export Metadata Export Metadata Multiple Import Metadata Synchronize Metadata Upgrade Metadata Validate Metadata Validate Metadata Multiple XML Schema Validation To Collada Multipatch To Collada To Coverage Import From E00 To Geodatabase CAD to Geodatabase Odstranit mřížky a sítě Vytvořit vrstvu mřížky a sítě Z KML KML do vrstvy Z rastru Rastry na video Metadata Exportovat metadata Exportovat metadata dávkově Importovat metadata Synchronizovat metadata Provést upgrade metadat Ověřit metadata Ověřit metadata dávkově Ověřit XML schéma Do collada Multipatch do Collada Do coverage Import z E00 Do geodatabáze CAD do geodatabáze DATA MANAGEMENT TOOLS SPRÁVA DAT Database Change Privileges Register with Geodatabase Upgrade Geodatabase Features Bearing Distance To Line Dice Minimum Bounding Geometry Points to Line Split Line at Point Databáze Změnit přístupová práva Registrovat s geodatabází Aktualizovat geodatabázi Prvky (vektorová data) Vektor směru na linii / Úsek azimutu na linii Rozdělit na části Geometrie minimální hranice Body na linie Rozdělit linie v bodech Table to Ellipse Unsplit Line XY to Line Fields Calculate End Time Convert Time Field Convert Time Zone General Delete Identical Find Identical Sort Generalization Eliminate Polygon Part Graph Make Graph Save Graph Layers and Table Views Make Mosaic Layer Package Consolidate Layer Consolidate Map Extract Package Package Layer Package Map Share Package Projections and Transformations Convert Coordinate Notation Raster Mosaic Dataset Add Rasters To Mosaic Dataset Build Boundary Build Footprints Build Overviews Build Seamlines Calculate Cell Size Ranges Color Balance Mosaic Dataset Compute Dirty Area Create Mosaic Dataset Create Referenced Mosaic Dataset Define Mosaic Dataset NoData Define Overviews Generate Exclude Area Import Mosaic Dataset Geometry Remove Rasters From Mosaic Dataset Synchronize Mosaic Dataset Raster Processing Raster to DTED Split Raster Raster Properties Build Pyramids And Statistics Versions Change Version Post Version Workspace Create ArcSDE Connection File Tabulka na elipsu Spojit linie Souřadnice XY na linie Pole Vypočítat konečný čas Převést na časové pole Převést mezi časovými zónami Obecné Smazat identické prvky Najít identické prvky Seřadit Generalizace Eliminovat část polygonu Graf Vytvořit graf Uložit graf Vrstvy a pohledy na tabulky Vytvořit vrstvu mozaiky Balíčky Sjednotit vrstvu Sjednotit mapu Rozbalit balíček Sbalit vrstvy do balíčku Sbalit mapu do balíčku Sdílet balíček Souř. Systémy a transformace Převést souřadnice na body Rastr Mozaiková datová sada Přidat rastry do mozaiky Vytvořit hranice Vytvořit obrysy rastrů Vytvořit náhledové obrázky mozaiky Vytvořit švy rastrů Vypočítat rozsahy velikosti buněk Vyrovnat barvy mozaiky Zjistit změněné oblasti Vytvořit mozaiku Vytvořit odvozenou mozaiku Definovat hodnoty NoData mozaiky Definovat náhledové obrázky Generovat vyloučené oblasti Importovat geometrii mozaiky Odebrat rastry z mozaiky Synchronizovat mozaiku Zpracování rastru Rastr na DTED Rozdělit rastr Vlastnosti rastru Vytvořit pyramidy a statistiky Verzování Změnit verzi Odeslat verzi Pracovní oblast Vytvořit soubor připojení ArcSDE

15 Nové editační nástroje Nástrojová lišta Editace v ArcGIS Desktop 10 dosáhla značných změn a byla doplněna o užitečné nástroje, které ještě více usnadní tvorbu a úpravu dat. EDITING TOOLS Densify Erase Point Extend Line Flip Line Generalize Snap Trim Line EDITAČNÍ NÁSTROJE Zhustit lomové body Smazat bod Prodloužit linii Obrátit směr linie Generalizovat Přichytit Zkrátit linii Nové nástroje okna ModelBuilder V aplikaci ModelBuilder byly zavedeny nové nástroje sloužící výhradně účelům tvorby modelů. K dispozici je celý balík funkcí pro nastavení opakovaného spuštění (iterace) modelu. MODELBUILDER TOOLS Model Only Tools Calculate Value Collect Values Get Field Value Merge Branch Parse Path Stop Iterators For While Feature Selection Row Selection Field Value Multivalue Datasets Feature Classes Files Rasters Tables Workspaces NÁSTROJE APLIKACE MODELBUILDER Nástroje modelu Vypočítat hodnotu Shromáždit hodnoty Zjistit hodnotu pole Spojit větve modelu Rozebrat název cesty Ukončit iteraci Nástroje iterace For While Výběr prvků Výběr záznamů Hodnota pole Násobné hodnoty Datové sady Třídy prvků Soubory Rastry Tabulky Pracovní oblasti Nová topologická pravidla V ArcGIS Desktop verze 10 můžete použít několik nových topologických pravidel, jejichž přehled uvádíme v tabulce. POINT Must be coincident with Must be disjoint POLYGON Contains one point LINE Must not intersect with Must not intersect or touch interior with Must be inside BOD Body se musí krýt s Body se nesmí navzájem překrývat POLYGON Musí obsahovat právě jeden bod LINIE Nesmí se překrývat ani protínat s Nesmí se překrývat, protínat ani dotýkat (mimo konců) s Musí ležet uvnitř metoda UpdateCursor ve výpočtu hodnot pole Někdy je potřeba vyplnit hodnoty atributů podle hodnot jiného pole. V této úloze, zejména pokud má tabulka velké množství záznamů, lze výhodně využít metodu UpdateCursor s podmíněnými příkazy. Schéma kódu Vytvořte geoprocessor. Zadejte vstupní třídu prvků, která bude aktualizována. Vytvořte objekt UpdateCursor. 4. Procházejte postupně řádky v tabulce a aktualizujte hodnoty na základě podmínky. Příklad kódu # Import standardnich modulu a tvorba geoprocessoru. import arcgisscripting, os, string, sys, time gp = arcgisscripting.create() # Nastaveni povoleni prepisovani. gp.overwriteoutput = 1 # Datovy soubor, který ma byt aktualizovan. fc = r C:\Temp\testdata.shp # Vytvoreni UpdateCursor objektu cur = gp.updatecursor(fc) row = cur.next() while row: # Ziskani hodnoty pole, podle kterého je provadena aktulizace. field1 = str(row.getvalue( FIELD1 )) # Podminene prikazy. # pokud field1 = value1, nastav field2 rovno NewVal1 atd. if field1 == Value1 : row.field2 = NewVal1 cur.updaterow(row) row = cur.next() elif field1 == Value2 : row.field2 = NewVal2 cur.updaterow(row) row = cur.next() else: row.field2 = NewVal3 cur.updaterow(row) row = cur.next() del cur, row, gp 19. konference GIS ESRI v ČR 15

16 INSPIRE Metadata v ArcGIS 10 ArcGIS 10 přináší zjednodušení práce s metadaty a zároveň poskytuje i sofistikované nástroje pro náročné uživatele. Míra komplexity závisí na zvoleném stylu, jakým budou metadata zobrazována, editována a validována (tuto volbu najdete v nastavení aplikací ArcGIS Desktop na kartě Metadata). Výchozí styl Popis položky většina uživatelů nahradí stylem INSPIRE pro vedení metadat v souladu se směrnicí. Správu a údržbu metadat (včetně dávkového zpracování) usnadňují nové nástroje pro import a export metadat, jejich validaci vůči zvolenému standardu či transformaci metadat ze starších verzí do formátu ArcGIS 10 a mezi jednotlivými standardy (tyto nástroje naleznete v toolboxu Konverze dat v sadě nástrojů Metadata ). Jak připojit službu WFS a jak s ní pracovat v ArcGIS Desktop? Uživatelé všech licenčních úrovní ArcGIS Desktop ArcView, ArcEditor a ArcInfo mohou volně využívat služby WFS (Web Feature Service) založené na GML Simple Features Profile (GML SF). Takové zdroje lze využít v mapových kompozicích jako vstup do geoprocessingových úloh nebo je konvertovat do dalších formátů GIS. Podmínky pro zpřístupnění služby Podpora WFS je pro všechny desktopové uživatele zajištěna instalací nadstavby pro ArcGIS Desktop s názvem Data Interoperability. Instalací tohoto rozšíření získáte možnost pracovat s GML i WFS. Tuto nadstavbu není potřeba mít licencovanou (nemusí být aktivována ani registrována), nicméně pro přístup k datovým zdrojům služeb WFS a GML musí být nainstalována. Svoji instalaci rozšíříte o nadstavbu Data Interoperability Extension použitím Complete nebo Custom instalace. Jak přidat WFS službu do ArcGIS Desktop? 1. V prostředí ArcCatalog přidejte nové připojení Interoperability connection dvojklikem na položku Add Interoperability Connection: 4. Dále vyberte zdroj dat WFS, který chcete v ArcGIS Desktop využívat. V případě potřeby ověření uživatele nebo upřesnění dalších nastavení zvolte tlačítko Settings, kde můžete vyplnit své přihlašovací údaje. 2. Kliknutím na tlačítko za polem Format otevřete seznam formátů Formats Gallery. 3. Vyberte formát Web Feature Service (WFS) a potvrďte OK. Tato volba přidá specifikaci WFS služby mezi podporované formáty v ArcGIS Desktop. 5. Od této chvíle již můžete využívat WFS službu jako běžnou mapovou vrstvu (třídu prvků) a s jejími daty v ArcGIS Desktop dál pracovat. Copyright 2010 ARCDATA PRAHA, s.r.o. Esri, logo Esri, ArcGIS Desktop, ArcGIS Server, názvy jednotlivých komponent systému ArcGIS a další produkty společnosti Esri jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Esri. Ostatní názvy firem a výrobků jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky příslušných vlastníků. ARCDATA PRAHA, s.r.o., Hybernská 24, Praha 1 tel.: , fax: , e mail:

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

2/2014. Mobilní GIS v Dalkii Česká republika GIS, chytré telefony a off-line editace Registr rizikových úložných míst Prostorová statistika

2/2014. Mobilní GIS v Dalkii Česká republika GIS, chytré telefony a off-line editace Registr rizikových úložných míst Prostorová statistika 2/2014 Časopis pro uživatele software Esri a ENVI Mobilní GIS v Dalkii Česká republika GIS, chytré telefony a off-line editace Registr rizikových úložných míst Prostorová statistika Konference GIS Esri

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2 Adobe noviny podzim 2006 číslo 2 z obsahu Adobe Acrobat 8.0 Adobe Captivate 2.0 FileMaker Enfocus Wacom WoodWing Tipy & triky Adobe Acrobat 8 přemýšlejte o novém využití papíru ADOBE ACROBAT 8 PROFESSIONAL

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML?

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML? Úvodem Předmětem této brožury je FrontPage 2000 a jejím cílem je praktické zvládnutí základů tvorby webových stránek. Nebudeme se detailně zabývat prostředím aplikace FrontPage nebo podrobnostmi jednotlivých

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Libor KIMPL PROSTOROVÉ NADSTAVBY NEKOMERČNÍCH DATABÁZÍ VSTUP A SPRÁVA GEOOBJEKTŮ Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Vilém

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Milan Klapač Vedoucí BP: Ing. David Hartman Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Jan Vydrář 1 PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic Michael Halvorson Microsoft Visual Basic Krok za krokem Computer Press Brno 2015 Microsoft Visual Basic Krok za krokem Michael Halvorson Překlad: Milan Daněk Obálka: Martin Sodomka Odpovědný redaktor:

Více

HARMONIZACE DAT PRO VIZUALIZACI ÚZEMNĚ

HARMONIZACE DAT PRO VIZUALIZACI ÚZEMNĚ Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geoinformatiky Lukáš PAVELEC HARMONIZACE DAT PRO VIZUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ KRAJE V PROSTŘEDÍ ARCGIS Diplomová práce Vedoucí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Roman Gažák Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce 2013 Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více