Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1."

Transkript

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu AutoCont CZ a.s.

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOKUMENTU Připravil Ing. Milan Martinec Historie změn dokumentu Datum Verze Popis Autor Pracovní verze pro testovací provoz Martinec Verze 1.0 Strana 2 z 31

3 OBSAH 1. Základní principy ovládání portálu Pás karet ribbon Přihlášení uživatele Registrace nového uživatele Změna hesla Vkládání obrázků do textů Vytváření struktury portálu Vytvoření podoblasti Vytvoření a editace životní situace Založení webu ŽS Editace úvodní stránky ŽS Vytváření a editace stránek ŽS Obecná struktura stránky ŽS Editace textu otázek vkládání propojení Odkaz na existující stránku Odkaz na novou stránku vytvoření nové stránky Vložení dokumentů a odkazy na ně Praktické ukázky editace stránek ŽS Stránka první otázky bez historie otázek Stránka Otázky ŽS Stránky řešení Stránka Rozšíření Verze 1.0 Strana 3 z 31

4 1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY OVLÁDÁNÍ PORTÁLU 1.1. PÁS KARET RIBBON Anonymní uživatel může v portálu pouze prohlížet obsah, proto mu není zpřístupněn pás karet s ovládacími prvky. Ten je zpřístupněn pouze registrovaným uživatelům a rozsah jeho prvků je závislý na úrovni oprávnění daného uživatele. Každá stránka systému SharePoint obsahuje pásy karet tzv. ribbony. Ribbony se mění podle toho, v jakém typu agendy se nacházíme. Na následujících obrázcích je zobrazeno několik typů ribbonů s krátkým popisem jejich funkcí. Obecný obrázek Ribbonu a stručný popis Obrázek 1 Ukázka Lišty nabídek - Ribbon Vlastní práce s Ribbonem viz kapitoly ke konkrétním aktivitám PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE Přihlášení se provádí prostřednictvím odkazu Přihlásit v pravé horní části stránky. Obrázek 2 Přihlášení uživatele 1

5 Obrázek 3 Zadání uživatelského jména a hesla Uživatelské jméno zadávat ve tvaru: Novazkola\jmeno.prijmeni Po přihlášení je v pravém horním rohu stránek zobrazeno uživatelské jméno aktuálně přihlášeného uživatele REGISTRACE NOVÉHO UŽIVATELE Registrace žádost o založení uživatelského účtu se provádí prostřednictvím odkazu Registrovat v pravé horní části stránky. Po prokliku se zobrazí následující formulář: Obrázek 4 Formulář pro registraci uživatele Položky označené hvězdičkou jsou povinné. Jména vyplňujte s diakritikou, ale bez akademických titulů ZMĚNA HESLA Po registraci je vygenerováno automatické heslo. Změnu hesla lze provést po přihlášení prostřednictvím nabídky akcí u názvu uživatelského účtu v pravém horním rohu stránek. 2

6 Obrázek 5 Změna hesla Obrázek 6 Zadání nového hesla 1.5. VKLÁDÁNÍ OBRÁZKŮ DO TEXTŮ V libovolném místě textu ŽS lze vložit obrázek. Využít lze sdílené obrázky uložené ve sdílené knihovně obrázků kolekce webů nebo lze vložit obrázek uložený na PC. Vložení obrázku z PC V textu kliknout na místo, kam má být uložen obrázek. Poté lišta nabídek (Ribbon) záložka Vložení nabídka Obrázek vybrat Z počítače. V okně Vybrat obrázek pomocí tlačítka Procházet vybrat soubor ze svého počítače OK. V následujícím okně pouze Uložit. 7

7 1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY OVLÁDÁNÍ PORTÁLU Vložení sdíleného obrázku z knihovny portálu Obrázek 7 Vložení obrázku z PC V textu kliknout na místo, kam má být uložen obrázek. Poté lišta nabídek (Ribbon) záložka Vložení nabídka Obrázek vybrat Ze služby SharePoint. Obrázek 8 Vložení obrázku z knihovny portálu V zobrazeném okně vybrat v jeho levé části adresář Obrázky kolekce webů (případně podadresář). V pravé části okna se zobrazí uložené obrázky. Kliknutím na obrázek dojde k jeho vybrání a tlačítkem OK dojde ke vložení obrázku do textu. Obrázek 9 Výběr obrázku z knihovny portálu 8

8 2. VYTVÁŘENÍ STRUKTURY PORTÁLU 2. VYTVÁŘENÍ STRUKTURY PORTÁLU Portál je členěn do webů, které reprezentují primární oblasti životních situací (Školství a EVVO, Rodina a vztahy, ). Tyto weby jsou vytvořeny při implementaci a zobrazeny v horní navigaci webu. V rámci těchto webů lze vytvářet tzv. podweby, které mohou reprezentovat podoblasti životních situací. Vytváření struktury podoblastí je v kompetenci editorů ŽS. Životní situace je pak reprezentována samostatným webem, který může být vytvořen bud v úrovni hlavního webu oblast nebo v úrovni podwebu, tedy v podoblasti VYTVOŘENÍ PODOBLASTI Ve webu příslušné oblasti Akce webu Nový web vybrat šablonu Oblast životní situace Obrázek 10 Vytvoření nového webu oblasti ŽS 9

9 2. VYTVÁŘENÍ STRUKTURY PORTÁLU Obrázek 11 Výběr šablony webu oblasti ŽS Do pole Nadpis vložit název oblasti/podoblasti včetně diakritiky Do pole Název URL vložit zjednodušený název oblasti/podoblasti bez diakritiky a mezer Obrázek 12 Zadání názvu a URL nové oblasti Tlačítkem Vytvořit dojde k vytvoření webu příslušné podoblasti. Po vytvoření se zobrazí úvodní stránka Podoblasti. Na stránce je třeba editovat úvodní text. Akce webu Upravit stránku 10

10 2. VYTVÁŘENÍ STRUKTURY PORTÁLU Obrázek 13 Přístup k editaci úvodní stránky oblasti Stránka se zobrazí v editačním modu a lze upravit úvodní text v poli Obsah stránky Obrázek 14 Editační mód úvodní stránky oblasti Ostatní části stránky, které zobrazují seznam ŽS umístěných v dané podoblasti, není nutné konfigurovat. Pro uložení změn stránky je třeba ji publikovat. V pásu karet (Ribbon) záložka Publikovat položka Publikovat. Následně potvrdit hlášení o kontrole pravopisu. Obrázek 15 Publikace změn úvodní stránky oblasti 11

11 Životní situace je reprezentována samostatným webem. ŽS je třeba vytvořit ve struktuře portálu v tom webu, který reprezentuje primární oblast (kategorii) a podoblast. Např. ŽS zařazenou do Podoblasti1 v oblasti Školství a EVVO je třeba zakládat v následujícím umístění /kudykam/skolstviaevvo/podoblast1/ 3.1. ZALOŽENÍ WEBU ŽS Ve webu příslušné oblasti Akce webu Nový web vybrat šablonu Web životní situace Obrázek 16 Vytvoření životní situace 12

12 Obrázek 17 Výběr šablony webu životní situace Obrázek 18 Zadání názvu a URL adresy životní situace Do pole Nadpis vložit název Životní situace včetně diakritiky Do pole Název URL vložit zjednodušený název v tomto formátu: Číslo ŽS-nazevzivotnisituace (pž. 325-chcisipujcitpenize) Tlačítkem Vytvořit dojde k vytvoření webu ŽS a zobrazení její úvodní stránky, kterou je třeba editovat dle zadávacího formuláře. 13

13 3.2. EDITACE ÚVODNÍ STRÁNKY ŽS Přístup k editaci stránky : Akce webu-upravit stránku Editační mód úvodní stránky: Část 1 Obrázek 19 Přístup k editaci úvodní stránky ŽS Obrázek 20 Editační pole metadat úvodní stránky ŽS 14

14 Význam polí Název ŽS Číslo ŽS Autor ŽS Oblast ŽS Související ŽS Životní milníky Kraj ŽS Klíčová slova ŽS Přenesen název ŽS při zakládání webu zobrazuje se na všech stránkách ŽS Není třeba editovat Doplnit číslo ŽS Doplnit jméno autora viz zadávací formulář ŽS Výběr z číselníku oblastí Zadat čísla souvisejících ŽS Prostřednictvím ikony lze vybrat životní milníky viz obrázek níže Výběr z číselníku Prostřednictvím ikony lze vybrat již definovaná klíčová slova, nebo zadat nová viz obrázek níže Obrázek 21 Přidání životních milníků Obrázek 22 Zobrazení přidaných životních milníků 15

15 Obrázek 23 Přidání klíčových slov životní situace Část 2 Obrázek 24 Editační pole metadat úvodní stránky ŽS 16

16 Těchto polích je možno dle zadávacího formuláře zatrhnout, které orgány se jakým způsobem podílejí na řešení ŽS. Část 3 Obrázek 25 Editační pole úvodní stránky ŽS Do pole Informační úvod lze vložit text ze zdrojového souboru ŽS. Text lze libovolně formátovat a vkládat do něj odkazy na rozšiřující texty (např. související legislativu). V Informačním úvodu lze již vkládat odkazy na další stránky životní situace (stránky rozšíření, odkazů apod.). Způsob editace odkazů je popsán jednotně v následující kapitole Uložení stránky se provádí v Ribbonu tlačítkem Uložit a zavřít 3.3. VYTVÁŘENÍ A EDITACE STRÁNEK ŽS Obrázek 26 Uložení stránky ŽS Při založení webu ŽS je spolu s úvodní stránkou založena i stránka pro první otázku. Přístup k této stránce je prostřednictvím tlačítka Začít řešit. 17

17 Obrázek 27 Úvodní stránka ŽS s tlačítkem "Začít řešit" Tuto stránku je třeba editovat dle zdrojového zadávacího formuláře. Zobrazení editačního módu stránky: Akce webu upravit stránku (alternativně lze použít ikonu vedle tlačítka akce webu) Obrázek 28 Alternativní přístup k editačnímu módu stránky ŽS OBECNÁ STRUKTURA STRÁNKY ŽS Stránka v editačním modu je rozdělena do tří částí: Název Slouží k zadání textu otázky, či nadpisu řešení Strom ŽS Složí k zadávání struktury předchozích otázek U první otázky a u stránek rozšiřujících textů či odkazů toto pole zůstává prázdné Pokud není v tomto poli vyplněn obsah, nezobrazuje se toto pole na stránce uživatelům 18

18 Text lze libovolně formátovat a lze vkládat propojení na ostatní stránky Řešení ŽS Slouží k zadání alternativ odpovědí na otázku, k zadání textu řešení Pokud není v tomto poli vyplněn obsah, nezobrazuje se toto pole na stránce uživatelům Text lze libovolně formátovat a lze vkládat propojení na ostatní stránky Obrázek 29 Editační pole stránky ŽS Text lze zadat přímo do polí, případně pole zobrazit klikem na text Kliknutím přidáte nový obsah Vytvoření nové stránky Samostatnou stránku lze vytvořit následovně: Akce webu nová stránka Obrázek 30 Přístup k vytvoření nové stránky ŽS V následujícím formuláři zadat název stránky a tlačítkem vytvořit dojde k vytvoření stránky. 19

19 Obrázek 31 Zadání názvu stránky ŽS Alternativní způsob vytváření stránek je uveden v následující kapitole EDITACE TEXTU OTÁZEK VKLÁDÁNÍ PROPOJENÍ Životní situace je tvořena sadou samostatných stránek, které jsou mezi sebou provazovány dle zadávacího vývojového diagramu formou editovaných odkazů v textu. Propojení/odkazy na stránky s odpovědí či řešením se vytvářejí přímo editací v textu s využití hranatých závorek [[ ]] Pozn.: Na české klávesnici lze tyto znaky napsat takto [[ pravý ALT + F ]] pravý ALT+G ODKAZ NA EXISTUJÍCÍ STRÁNKU Chcete-li vytvořit odkaz na jinou stránku, zadejte název dané stránky do hranatých závorek. Zadáte-li [[, systém navrhne názvy již existujících stránek začínajících znaky, které jste zadali. Jednu z těchto stránek můžete vybrat pomocí kláves se šipkami či myši. 20

20 Obrázek 32 Vytvoření propojení výběrem existující stránky ŽS Chcete-li vytvořit odkaz na stránku tak, aby se uživateli zobrazil jiný text než název dané stránky, zadejte za názvem stránky znak svislé čáry (na české klávesnici kombinace znaků pravý ALT+W) a pak zadejte text, který se má zobrazit. Odkaz lze ukončit zadáním znaků ]] Obrázek 33 Editace propojení a jeho zobrazení uživateli ODKAZ NA NOVOU STRÁNKU VYTVOŘENÍ NOVÉ STRÁNKY Pokud potřebujeme zadat odkaz na stránku, která ještě není vytvořena, stačí po zadání znaků [[ napsat název nové stránky. Při prvním kliknutí na takovýto odkaz provede systém vytvoření stránky s definovaným názvem. Obrázek 34 Vytvoření propojení na dosud neexistující stránku ŽS 21

21 Obrázek 35 Vytvoření nové stránky ŽS z definovaného propojení/odkazu VLOŽENÍ DOKUMENTŮ A ODKAZY NA NĚ K životní situaci lze vkládat dokumenty (formuláře, vzorové dokumenty) a v textech řešení na ně odkazovat. Dokumenty je třeba nejprve vložit do knihovny Stránky. Postup vložení dokumentu V příslušném webu životní situace: Akce webu Zobrazit veškerý obsah webu vstoupit do knihovny Stránky. Obrázek 36 Přístup k uložení dokumentu do knihovny webu životní situace V knihovně Stránky kliknout na odkaz Přidat novou položku 22

22 Obrázek 37 Přidání dokumentu do knihovny Tlačítkem Procházet vybrat požadovaný dokument na PC Obrázek 38 Výběr dokumentu z počítače Dokument bude uložen v knihovně a lze na něj z kterékoliv stránky ŽS odkazovat. Obrázek 39 Seznam vložených dokumentů Vložení odkazu na dokument ve stránce řešení ŽS. Postupujeme stejným postupem jako při vytváření propojení/odkazu na jinou stránku zadáním znaků [[ a v seznamu návrhů odkazů vyberme požadovaný dokument z knihovny. Odkaz zakončíme standardně ]] (popř. vložíme popisný text) 23

23 Obrázek 40 Postup vložení odkazu na dokument Obrázek 41 Podoba odkazu na dokument v editačním módu stránky Obrázek 42 Podoba odkazu na dokument zobrazovaná uživateli Uživateli je po kliknutí na odkaz zobrazena nabídka práce s dokumentem (uložit, otevřít, ) 24

24 Obrázek 43 Nabídka pro práci s dokumentem 3.5. PRAKTICKÉ UKÁZKY EDITACE STRÁNEK ŽS STRÁNKA PRVNÍ OTÁZKY BEZ HISTORIE OTÁZEK Ukázku editačního modu stránky první otázky a jejího zobrazení uživateli zobrazují následující dva obrázky. Třetí obrázek zobrazuje část vývojového diagramu, podle něhož bylo vytvořeno propojení stránek. Obrázek 44 Editační mód stránky první otázky 25

25 Obrázek 45 Stránka první otázky v zobrazení pro uživatele Obrázek 46 Diagram určující vazby stránek ŽS STRÁNKA OTÁZKY ŽS Pole Název vložte text otázky ze zdrojového formuláře (XLS sešit) lze kopírovat (CTRL+C, CTRL+V). Pole Strom ŽS Stránky otázek ŽS (vyjma první) obsahují v poli Strom ŽS odkazy na předchozí otázky. 26

26 Toto pole plní editor ručně při vytváření stránek a to podle vstupního vývojového diagramu, podle kterého jsou vytvořena propojení stránek. Text lze editovat ručně - u druhé otázky v pořadí (postup editování odkazů viz předchozí kapitoly). Text lze také kopírovat ze stránek předchozích otázek (kopírováním textu z editačního modu dojde k přenesení i definovaných propojení). Text lze libovolně formátovat, vkládat grafické prvky a obrázky. Pole Řešení ŽS Do tohoto pole jsou zadávány odpovědi na otázku včetně definování propojení na příslušné stránky dalších otázek či stránek řešení. Text lze libovolně formátovat, vkládat grafické prvky a obrázky. Obrázek 47 Editační mód stránky otázky ŽS Následující obrázky ukazují, jak bude stránka otázky zobrazena uživateli. Uživatel má možnost tlačítkem Skrýt strom ŽS schovat pole historie otázek, nebo jej naopak zobrazit. 27

27 Obrázek 48 Stránka otázky se zobrazenou historií předchozích otázek 28

28 Obrázek 49 Stránka otázky se skrytou historií předchozích otázek STRÁNKY ŘEŠENÍ Pole Název Do tohoto pole vložte název řešení dle zdrojového formuláře Pole Strom ŽS Do tohoto pole vkopírujte historii předchozích otázek Pole Řešení ŽS Do tohoto pole vložte (vkopírujte ze zdrojového formuláře) text řešení Do textu lze vkládat odkazy na další doplňující texty, stránky s odkazy či kontakty (postupy viz kapitoly výše) 29

29 Obrázek 50 Editační mód stránky řešení ŽS Obrázek 51 Stránka řešení zobrazená uživateli s historií otázek 30

30 STRÁNKA ROZŠÍŘENÍ Obrázek 52 Stránka řešení zobrazená uživateli bez historie otázek Obdobným způsobem je editována a zobrazována stránka pro zadání rozšiřujících textů, stránek s kontakty či odkazy. Tyto stránky nemají opět vyplněné pole Strom ŽS Obrázek 53 Stránka rozšíření v zobrazení pro uživatele 31

31 Obrázek 54 Stránka rozšíření v editačním módu 32

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Manuál pro poskytovatele vzdělávání

Manuál pro poskytovatele vzdělávání Manuál pro poskytovatele vzdělávání Projekt Modernizace informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje sekce Pedagogičtí pracovníci reg. č. CZ.1.07/1.3.51/01.0013. Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1.

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS PORTÁL

Metodická příručka pro učitele. InspIS PORTÁL Metodická příručka pro učitele InspIS PORTÁL InspIS PORTÁL PORTÁL INFORMACÍ O ŠKOLÁCH Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací

Více

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Copyright 2008

Více

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE 1 Tabulka povinností povinných poskytovatelů... 4 1. Registrace... 7 2. Ověření... 7 3. Správa všech údajů poskytovatele, registrace služeb a zveřejnění dat (Sekce MOJE)...

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Uživatelská příručka epusa. Únor 2011. Brojova 16, 301 00 Plzeň IČO: 25212079, DIČ: CZ25212079, Email: help@epusa.cz

Uživatelská příručka epusa. Únor 2011. Brojova 16, 301 00 Plzeň IČO: 25212079, DIČ: CZ25212079, Email: help@epusa.cz Uživatelská příručka epusa Únor 2011 Brojova 16, 301 00 Plzeň IČO: 25212079, DIČ: CZ25212079, Email: help@epusa.cz 1 NAVIGACE 1.1 NAVIGACE V RÁMCI ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ Základním způsobem pro zobrazení údajů

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

11 Adresář osob. Popis modulu

11 Adresář osob. Popis modulu 11 Adresář osob Uživatelský modul Adresář osob slouží jako centrální evidence všech fyzických osob a zároveň také jako správce kontaktních informací těchto osob. Modul Adresář osob sleduje všechny důležité

Více

16 Adresář firem. Popis modulu

16 Adresář firem. Popis modulu 16 Adresář firem Uživatelský modul Adresář firem slouží jako centrální evidence všech firem nebo organizací a zároveň také jako správce kontaktních údajů a ostatních důležitých informací o těchto firmách

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Datové schránky. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Datové schránky. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Datové schránky manuál 2010 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím

Více

Manuál k redakčnímu systému WebRedakce. NETservis s.r.o.

Manuál k redakčnímu systému WebRedakce. NETservis s.r.o. Manuál k redakčnímu systému WebRedakce NETservis s.r.o. Obsah 1 Základní informace...- 4-2 Položky menu...- 5-2.1 Vytvoření menu...- 5-2.2 Popis nastavení položky menu...- 5-2.3 Modely položky menu (stránky)...-

Více

Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby

Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Verze 1.07 V případě jakéhokoliv problému spojeného s weby, volejte HELPDESK 4444 2 Obsah Obsah... 3 1 Úvod... 4

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Návod na administraci eshopu

Návod na administraci eshopu Návod na administraci eshopu Poslední aktualizace: 13.4. 2015 Obsah 1. Registrace... 12 2. Přihlášení... 13 3. Úvod... 14 3.1. Logo... 14 3.2. Přihlášený uživatel... 14 3.2.1. Změna hesla... 15 3.3. Hlavní

Více

Sharepoint & Office Online & OneDrive

Sharepoint & Office Online & OneDrive Sharepoint & Office Online & OneDrive Zpracoval vývojový tým IS MU/CVT, 2013 Obsah Stručná charakteristika Sharepoint služeb... 4 Sharepoint... 4 Office Online... Chyba! Záložka není definována. OneDrive...

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o.

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o. Informační systém pro vyšší odborné školy Příručka uživatele Podrobný popis Computer Aided Technologies s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace k Informačnámu systému pro vyšší odborné školy Žádná

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY

QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY SOFTWAROVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY projekt ÚČETNÍ PORADCE Majitel licence je oprávněn software provozovat v rámci zakoupené licence, instalační médium a všechny datové soubory

Více

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * ===================================

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * =================================== GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KOF =================================== KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR =================================== UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více