5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století )"

Transkript

1 1 5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století ) Středověký člověk se ocitl na křižovatce rozumového rozhodnutí: slepě poslouchat, věřit církvi, jejich příkazům a doufat v odměnu ve formě spasení po smrti, nebo užívat vlastní rozum, žít naplno v tomto světě a dosáhnout spokojenosti. A člověk se rozhodl jít 2. cestou. Nejdříve se tyto myšlenky projevily v Itálii v literatuře, umění, vědě, filozofii a životě vůbec obrození antických ideálů, ideálu krásy a duše. Vzniká a prosazuje se střední vrstva měšťanstvo a tento myšlenkový proud je spojen s bohatými městy na severu Itálie na konci 13. a začátkem 14. století Florencie, Benátky. K tomu přispěl i obchodní život přístavních měst, poznávání cizokrajných zemí, mezistátní styk a objevy. Nejstarší osobnosti Itálie byli současníci Karla IV. Přírodní a astronomické objevy otřásly církví a naopak posílily víru v lidský rozum a vědecké bádání. Zvlášť nebezpečný byl heliocentrický názor Mikoláše Kopernika, že středem naší soustavy je Slunce a Země obíhá kolem něj. Tím padlo církevní dogma. Další astronomové: Galileo Galilei, Giordanno Bruno. Přírodní vědy se rozvíjely později. Ve středověku bylo lidské tělo tabu, první pitvy provedl Leonardo da Vinci přes zákaz církve. Tvrdil, že znalost anatomie je důležitá. V roce 1492 objevil Kryštof Kolumbus Ameriku a tím dokázal, že je Země kulatá. V letech vynalezl Johannes Gutenberg knihtisk, došlo k tomu v Německu v Mohuči. Vše, co bylo vytištěno do roku 1500, se nazývá inkunabule neboli prvotisky. Všechny nové poznatky otřásly vírou v církev a naopak posílily sebevědomí člověka. Renesanční člověk chtěl žít jako člověk antický naplno a v současnosti. Malířství: Leonardo da Vinci (2. pol. 15. stol.) - malíř, sochař, architekt, inženýr, básník, hudebník, vědec geniální všestranná renesanční osobnost. - obrazy: Mona Lisa, freska Poslední večeře a mnoho jiných - připravoval velké dílo o anatomii člověka (120 knih) přesné plány, mnoho kreseb Sochařství: Michelangelo Buonarroti (1. pol. 16. stol) - malíř, sochař, stavitel, geniální všestranná osobnost - socha Davida, Mojžíše, fresky v Sixtinské kapli

2 2 Renesance - jedna z největších epoch - slovo francouzského původu la renaissance (renesáns) znovuzrození antických ideálů: žít naplno v tomto životě víra v lidský rozum nové objevy Humanismus - slovo latinského původu humanus lidský - ve středověku veškeré vzdělání směřovalo k poznání Boha, naopak humanisté chtějí poznat člověka, a to nejen po stránce tělesné, ale i duševní Renesance v evropské literatuře Itálie Dante Alighieri ( Dante Aligjéry) (přelom 13. a 14. stol) - italský básník pocházející z Florencie - je autorem rozsáhlé básnické alegorické italsky psané skladby Božská komedie - jde o tzv. duchovní epos - v tomto díle vyjádřil ještě problémy středověkého člověka, ale přináší novodobé renesanční myšlenky. Komedie nemá smysl veselohry. - skládá se ze 3 částí: Peklo, Očistec a Ráj - základním motivem rozsáhlé básně, která má i s předzpěvem 100 zpěvů, je putování básníka 3 posmrtnými říšemi - poprvé v literatuře vystupuje sám básník - hlavní postavy Dante, Vergilius, Beatrice (Beatriče) - v prvním zpěvu Pekla zabloudí básník v temném lese (symbol hříchu). Setkává se zde se 3 šelmami (symboly hříchu ). Zabraňují mu vstoupit na pahorek osvícený sluncem (štěstí). Zachrání ho stín velikého římského básníka Vergilia, kterého posílá mrtvá milenka Beatrice. Vergilius provází básníka Peklem a Očistcem jako symbol lidského pozemského vědění. Vergilius nesmí do Ráje, jelikož je pohan. Na prahu Ráje tedy Danta očekává Beatrice. Francesco Petrarca (Frančesko Petrarka) (14. stol) - italský básník pocházející z Florencie, myšlením podobný Dantemu - psal sonety = znělky, které mají přesnou formu - sonet je lyrická báseň, která má 4 sloky, z nich první dvě jsou po 4 verších a poslední dvě po 3 verších - udržoval styky s našimi zeměmi dopisoval si s Karlem IV. a vyzýval ho k většímu zájmu o Itálii, několikrát se s ním i sešel - je autorem sbírky 100 sonetů - Sonety Lauře

3 3 básně jsou věnovány obrazu věčné milenky Laury. Petrarcu provází životem láska k Lauře, prožívá skutečnou lásku s chvílemi štěstí, ale i trápení, zachycuje své vlastní pocity, byla to nenaplněná romantická láska.. Ukázka: Oslněn Lauřinou ctností a krásou Do hrdé krve pokoru a klid, vznešenost, za níž čisté srdce jest, plod zralých dní a květnou ratolest, pod vážným čelem rozjasněný třpyt to dokázala v jedné ženě slít sudička hvězda, ba sám vládce hvězd; tu líbeznost, tu důstojnost a čest básníkům ani nelze vyslovit. Láska se u ní s cudnou myslí snoubí, s vrozenou krásou půvab královen; a sladce mluví každý posuněk. A cosi, nevím co, se v očích hloubí, co rázem zjasní noc a zatmí den, čím hořkne med a sládne peluněk. Giovanni Boccacio (Džovany Bokačo) (14. stol) - zakladatel novely a rámcové novely novela je krátký prozaický útvar s překvapivým obratem v závěru neboli s pointou rámcová novela tvoří rámec samostatnému příběhu či příběhům - napsal sbírku 100 novel Dekameron - sbírka obsahuje 1 rámcovou novelu, do která je vloženo 100 samostatných novel - Děj rámcové novely: Po vypuknutí moru ve Florencii utíká 7 žen a 3 muži na venkovský statek. Zde stráví 14 dní. Každý den mimo pátek a sobotu si vyprávějí příběhy. Každý vypráví 1 příběh. Téma volí král a královna minulého dne. Nejčastěji si vyprávějí milostné příběhy, např. v 7. den O Tofanovi a jeho ženě. - Tofano je žárlivý a hloupý. Jeho žena je zalétavá, vychytralá, sobecká. Tofano ji chce přichytit při nevěře, ale nepodaří se mu to. I když je mu jeho žena opravdu nevěrná, nakonec udělá z Tofana hlupáka a všichni se mu vysmějí. Renesance dává přednost lásce, radosti ze života, byla proti chamtivosti, lakotě. Francie Francois Villon (Fransoa Vijón) (1. pol. 15. stol.) - prokletý básník, protože vedl bouřlivý život - Villon není jeho pravé jméno, přijal ho od kněze, který ho vychovával

4 4 - vystudoval pařížskou Sorbonnu, dosáhl akademické hodnosti, ale utekl z aristokratické společnosti a pohyboval se v pařížské spodině. Dokonce byl několikrát vězněn a odsouzen k trestu smrti, ale nakonec mu král udělil milost. Byl ale vyhoštěn z Paříže a zmizel, neví se tedy přesně, kdy a kde zemřel. Výjimečným způsobem vylíčil pocity vykořeněného člověka. - je tvůrcem tzv. francouzské neboli villonské balady, která má přesnou formu. Je to druh zvláštní lyrické balady líčící tragické životní pocity. - má 4 sloky, první 3 sloky mají 7-12 veršů, poslední sloka je tzv. poslání a má polovinu veršů z předchozí sloky, v závěru každé sloky je refrén - je autorem 2 básnických sbírek Malý testament a Velký testament (závěť, odkaz) - poukazuje na svou vlastní bídu, vinu dává společnosti, říká, že chudoba dělá z lidí lotry Balada Já u pramene jsem a žízní hynu; horký jak oheň, zuby drkotám; dlím v cizotě, kde mám svou domovinu; ač blízko krbu, zimnici přec mám; nahý jak červ, oděn jak prelát sám, směji se v pláči, doufám v zoufání; mně lékem je, co jiné poraní; mně při zábavě oddech není přán; já sílu mám a žádný prospěch z ní, srdečně přijat, každým odmítán. Jen to mi nesporné, co plno stínů; kde světlý den, tam cestu sotva znám; kde průzračnost, tam výkladem se minu; svou znalost vděčím náhlým náhodám; vše vyhrávaje, čím dál smolněj hrám; dím dobrý večer, jitro-li se skví; když ležím naznak, strach mám z padání; bohatství čekám, ničí nejsem pán; mám vše, co chci, nic, na čem srdce lpí srdečně přijat, každým odmítán. K věcem, jež neznám, horoucně se vinu; ženu se k cíli, jehož nežádám; kdo ke mně vlídný, tomu dávám vinu; kdo mluví pravdu, tomu lhářům lám; můj druh je ten, kdo vemluví mně klam a labuť černá je jak havran dí; v tom spojence zřím, kdo mi ublíží; mně jedno, jsem-li šalbě ve psí dán; mám v mysli vše, jen ne to nejbližší, srdečně přijat, každým odmítán. Ó kníže, každý, kdo to čte, nechť ví: nic neznám, ač mám o všem vědomí. Jsem stranický, jsem zastánce všech stran. Co chci? Být z těch zas, plat kdo bráti smí, srdečně přijat, každým odmítán.

5 5 Španělsko Miguel de Cervantes Y Saavedra (Migel de Servantes Y Savedra) (přelom 16. a 17. stol) - prožil velmi vzrušující život byl zajat piráty, prodán do otroctví - zemřel chudý a zapomenutý - světovou proslulost mu zajistily 2 díly románu Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha (Don Kichot de la Manča) - je to parodie na rytířské romány, které už tehdy vycházely z módy - hlavní postavou je chudý venkovský šlechtic, čtenář rytířských románů Don Quijote, který si umíní obnovit zašlou slávu a ctnosti potulného rytířstva. Je to snílek, fantasta, ale čestný člověk, který se ze svých výprav vrací vždy zbit a zesměšněn. Bývá nazýván rytířem smutné postavy. - nejznámější je příběh, kdy bojuje s větrnými mlýny, jelikož se domnívá, že to jsou obři. Zafouká však silný vítr, lopatky mlýna se dají do pohybu a Quijota srazí z koně na zem. Jde o čestný, avšak předem ztracený boj. - Ze všech svých bitev se Quijote vrací domů poražen, zbitý a zklamaný, pochopí, že svět není takový, jaký je v jeho snech, že je zlý, falešný a podlý. Don Quijote vystřízliví ze svých snů a iluzí a nakonec umírá. - Postavy: a) Don Quijote vysoký, vyzáblý, nosí kozí bradku, je oděn v rytířské zbroji a jezdí na vyzáblé kobyle Rosinantě, žije ve snech b) Dulcinea (Dulsinea) děvečka,ale Quijote si ji zvolil za dámu svého srdce, vidí ji jako krásnou, i když ostatní ji vidí jako hloupou děvečku c) Sancho Panza (Sančo) sluha, realista, pravý opak Dona Quijota, pohodlný, tlustý, kulatý, malý, neztrácí smysl pro realitu, jezdí na oslu - užívá se výraz donquijotství (donkichotství) marná, předem ztracená, ale vznešená snaha změnit nemožnou věc k lepšímu. Už sama snaha je krásná. - Don Quijote zaujal i české autory, např. Viktora Dyka (drama Zmoudření Dona Quijota). Anglie William Shakespeare (Viljem Šejkspír) ( ) - největší dramatik všech dob - o jeho životě víme málo. Hrál v Londýně v různých divadelních společnostech. Později se stal spolumajitelem divadla The Globe. Ke konci života se vrací do rodného města. - je autorem asi 37 her, ale jeho autorství je sporné, někteří uvádějí jako autora jeho her anglického filosofa Francise Bacona (Bejkna)

6 6 - radikálně narušil antickou jednotu času, místa a děje. Jeho hry přesahují časový úsek 1 dne, zahrnují delší časové období. Hra se neodehrává jen na jednom místě. Děj nemá pouze 1 hlavní zápletku a má bohaté množství postav. Náměty ke svým hrám čerpal z antických bájí a pověstí, ze životopisů slavných osobností, z italských a francouzských renesančních povídek, ze starých kronik, z anglické historie. - Jeho tvorbu rozdělujeme do 3 období: 1. období do roku 1600 a) píše komedie: Zkrocení zlé ženy Kupec benátský Mnoho povyku pro nic Komedie plná omylů Večer tříkrálový Sen noci svatojánské - pro všechny komedie je společné bohatý, napínavý, vzrušující děj plný zápletek, záměn postav, převleků - chudí sluhové mluví prózou a nespisovně, aristokracie ve verších a spisovně. Jazykem autor charakterizuje postavy. b) píše historické hry: Jindřich V. Jindřich VI. Richard III. Julius Caesar c) píše i svou první tragédii Romeo a Julie námět této hry je převzat z antiky. Shakespeare děj umístil do současnosti, do italského město Verony. Ve městě Veroně žijí 2 mocné, vznešené, šlechtické rody, které spojuje dlouholetá slepá nenávist Montekové a Kapuleti. Náhoda, ples v domě Kapuletů, spojuje děti těchto rodů Julii Kapuletovou a Romea Monteka. Zamilují se do sebe a tajně se vezmou. Po sňatku zabije Romeo v souboji bratrance Julie Tybalta a je poslán do vyhnanství, do Mantovy. Julie je nucena ke sňatku. Kněz Vavřinec daruje Julii lahvičku s lékem, který vyvolá na určitou dobu zdánlivou smrt. Den svatební je pro Julii dnem pohřebním. Je pochována v rodinné hrobce. Posel, který má dodat zprávu od Julie Romeovi, se s ním mine a tak dojde k tragédii. Romeo nachází Julii v hrobce a otráví se. Julie se probudí a nachází mrtvého Romea. Julie bez něj nechce žít a probodne se jeho dýkou. Teprve nad mrtvolami svých dětí se jejich rodiče usmíří. Ale je pozdě! autor ukazuje, jak daleko může zajít slepá nenávist. Příběh není výjimečný ani původní, ale nádherné a neopakovatelné jsou verše ukázka ze slavné balkónové scény : JULIE Ach, Romeo, Romeo! Proč jsi Romeo? Své jméno zapři, odřekni se otce, anebo, nechceš-li, zasvěť se mně, a přestanu být Kapuletová. ROMEO Mám ještě poslouchat? Či odpovím? JULIE

7 7 Tvé jméno jenom je můj nepřítel. Tys jenom ty. Ty vůbec nejsi Montek. Co je to Montek? Ruka ne, ni noha, ni paže, ani tvář, ni jiná část, patřící k člověku. Proč nemáš jiné jméno? Copak je po jméně? Co růží zvou, i zváno jinak vonělo by stejně. A tak i Romeo, nebýt Romeo zván, by nebyl o nic méně drahocenný než s tímto jménem. Romeo, svlec to jméno! A za ně, které není částí tebe, si vezmi mne! ROMEO Beru tě za slovo. Nazvi mě svým, a budu znovu pokřtěn. Už nechci nikdy víc být Romeo. JULIE Kdo jsi, ty muži zahalený tmou, že do mých tajů takhle vpadáš? ROMEO Jménem ti říci nedokáži, kdože jsem. Mé jméno se mi protiví, že tobě, nejdražší světice, je proti mysli. Mít je tu napsané, já bych je roztrh! JULIE Sto slov jsem sluchem ještě nevypila z těch drahých úst, a přece znám ten hlas. Nejsi ty Romeo? A nejsi Montek? ROMEO Ni to, ni ono, máš-li mi to za zlé. 2. období po roce píše své nejlepší tragédie: Král Lear (Lír) starší námět čerpá z keltských pověstí. je to tragédie otce, který uvěřil sladkým řečem svých dvou dcer. Pyšný a mocný král vyžene 3. dceru Kordélii, která svou lásku k němu vyjádřila prostě a upřímně. Teprve pozdě si uvědomí svůj omyl. Dcery s manžely se dělí o království a král je jim na obtíž. Necitelné dcery vyženou otce do bouře, král Lear zešílí a načas pookřeje v péči Kordélie, která se mezitím provdala za francouzského krále. Tragédie končí smrtí obou, Kordélie i krále. je to nejchmurnější Shakespearova tragédie, nevděk dětí je nadčasový Hamlet, kralevic dánský základním tématem je úvaha o smyslu lidského bytí být či nebýt, toť otázka Přítel Horacius upozorní Hamleta na to, že strážím se zjevuje duch princova otce, nedávno zemřelého krále. Hamlet se od přízraku dozvídá, že byl král zavražděn svým bratrem (nalil mu při odpočinku v zahradě do ucha jed a svedl to na zmijí uštknutí), nynějším panovníkem Claudiem, který také svedl a oženil se s jeho

8 8 matkou, královnou Gertrudou. Hamlet chce pomstít svého otce, a proto předstírá šílenství. Odmítne lásku Ofélie, jelikož se dozví, že se dala zneužít pro záměry svého otce, ministra Polonia a posílá ji do kláštera. Hamlet využije návštěvy herecké spol. a přemluví je, aby sehráli drama o královraždě. Pokouší se tak získat důkaz Claudiovy viny. Nechtě zavraždí Polonia, který špehuje v královnině ložnici. Claudius posílá Hamleta do vyhnanství do Anglie, kde má být odstraněn. Po čase se Hamlet vrací a setkává se na hřbitově s Horaciem, kde žertující hrobníci koupou hrob Ofélii, která se z nešťastné lásky zbláznila a utopila. Hamlet přemýšlí nad lebkou mtvého šaška o smyslu života. Bratr Ofélie Laertes chce pomstít smrt otce i sestry a vyzve Hamleta na souboj. Claudius ucítí šanci, jak se zbavit nepohodlného Hamleta, a natře Laertův meč jedem. Pro všechny případy ještě nachystá číši s otráveným vínem. Dojde k souboji, Laertes Hamleta zraní, vypadnou jim meče, dojde k záměně a Hamlet zraní Laerta. Umírající Laertes vše Hamletovi řekne, ten pak otráveným mečem probodne krále Claudia. Nakonec umírá i královna, která se napije otráveného vína. Na dánský trůn nastoupí norský vojevůdce. Hamletova pomsta se jeví jako marné sebevražedné gesto. Vnitřní konflikt se týká smyslu lidské existence. Je to tragédie charakteru. HAMLET Žít, nebo nežít to je, oč tu běží: zda je to ducha důstojnější snášet střely a šípy rozkacené sudby, či proti moři běd se chopit zbraně a skoncovat je vzpourou. Zemřít spát nic víc a vědět, že tím spánkem skončí to srdcebolení, ta sterá strast, jež patří k tělu, to byla meta žádoucí nade všechno. Zemřít spát Spát! Snad i snít? Á, v tom je právě háček! To, jaké sny by se nám mohly zdát v tom spánku smrti, až se těla zbudem, to, to nás zaráží. To je ten ohled, jenž bídě s nouzí dává sto let žít. Vždyť kdo by snášel bič a posměch doby, sprostoty panstva, útlak samozvanců, soužení lásky, nedobytnost práva, svévoli úřadů a kopance, jež od neschopných musí strpět schopný, sám kdyby moh svůj propouštěcí list si napsat třeba šídlem? Kdo by chroptě se potil krví na galejích žití, než jen, že strach z něčeho po smrti, z těch krajů neobjevených, z nichž nikdo se nevrací, nám ochromuje vůli a dává snášet raděj zla, jež známe, než prchnout k jiným, o nichž není zpráv? Tak svědomí z nás ze všech dělá baby, tak pomyšlením v nedokrevnou šeď ruměná svěžest odhodlání chřadne a podniky, jež mají spár a spád, se pro ten ohled vychylují z dráhy

9 9 a tratí jméno skutku. Ale tiše! Spanilá Ofelie! Vzpomeň, dívko, v svých modlitbách mých hříchů všech. Othello, benátský mouřenín tragédie žárlivosti Maur Othello, vojevůdce Benátské republiky, se tajně ožení s Desdemonou. Jeho pobočník Jago je symbolem zla, intrikán, závistivec, pokrytec, jelikož předstírá přátelství. Jago využije žárlivosti Othella a rozvíjí své intriky, neboť Desdemona odmítla jeho milostnou nabídku a navíc Jago závidí Othellovi jeho postavení. Jago podvrhne důkaz, ztracený šátek, první Othellův dar Desdemoně, a našeptá Othellovi, že má Desdemona milence. Othello pak v záchvatu žárlivosti Desdemonu uškrtí. Pozdě se Othello dovídá pravdu, je zdrcen, chce Jaga zabít, pouze ho však zraní a sám se probodne. Ukázka: Desdemona v posteli spící. Vystoupí Othello se světlem v ruce. Musí to být, musí to být, mé srdce. Nechte mě smlčet proč, vy cudné hvězdy! Musí to být. Krev její neproleju a její kůži, bělejší než sníh a hebkou jako úběl, neporuším. Leč zemřít musí, klamala by jiné. Zhasni, má svíce, a pak zhasni, svíce! Když zhasím tebe, planoucí ty služko, obnovit mohu zas jak dřív tvou záři, kdybych si po ní stýskal. Ale tebe jak jednou zhasím, arcidílo boží, kde, kdeže vzít ten promethejský žár, jenž by tě zažeh zas? Když růži urvu, živoucí růst jí vrátit nedokáži a musí zvadnout. Přivoním k ní na kři. (políbí ji) Ó vůně, že div nepřemluvíš právo, by zlomilo svůj meč! Jen ještě jednou! Taková mrtva buď, a zabiv tebe, budu tě milovat. Už naposledy! Tak sladké a tak strašné! Musím plakat, leč jsou to kruté slzy, jako nebes: trestající milujíce. Vzbudila se. Kdo je to? Othello? Já, Desdemono. Lehnete si, můj pane? Pomodlila ses na noc, Desdemono? Pomodlila. Vzpomínáš-li si na nějakou vinu

10 neusmířenou dosud s hněvem nebes a s jejich milostí, pros za ni teď! Můj bože, choti, proč mi tohle říkáš! Učiň to a buď stručná! Poodejdu. Já tvého ducha nepřipraveného zabíjet nechci za nic, ne tvou duši. O zabíjení mluvíš? Ano. Mluvím. Tak polituj mě Bůh! Z té duše: amen! Když pravíš amen, snad mě nezabiješ. Hm! A přece se tě bojím. Býváš strašný, když takhle poulíš zrak. Proč bych se bála, nevím a nemám. Ale bojím se tě. Lituj svých vin! Jsou leda láska k tobě. Tak umřeš pro ni! Nepřirozené je to vraždit lásku. Proč, probůh, si tak hryžeš spodní ret? Krvavá vzteklost lomcuje tvým bytím. Zlověstná znamení to jsou. Leč doufám, doufám, že na mne nemíří. Buď zticha! Mlč! Už mlčím. Co se stalo? Ten můj šátek, co jsem tak miloval a dal jej tobě, tys dala Cassiovi. Nedala! Na mou duši! Vzkaž pro něho a optej se ho! Střez se přísahat křivě, drahá duše! Ležíš na loži smrtelném. V to k Bohu doufám, že na něm skonám. Ne však dnes. 10

11 Teď ihned! Pročež se vyzpovídej ze svých vin! Přísahou kdybys jeden každý článek popřela, neumenšíš strašnou pravdu, kterou se zalykám. I musíš umřít. Tak Bůh se slituj nade mnou! Dím amen! A slituj se i ty! Co živa jsem ti zlého nic nedělala, nikdy Cassia nemilovala jinak, než se sluší milovat bližního, nic nikdy nedala mu! Lžeš! Viděl jsem svůj šátek v jeho ruce. Zatvrzuješ mi srdce v těle, lhářko, a nutíš mě, abych sprostou vraždou zval, co učiním a co jsem chtěl mít žertvou. Já jsem ten šátek viděl! Tak jej našel. Nikdy jsem mu jej nedala. Vzkaž pro něj, ať vyzná, co je pravda! Už se přiznal. K čemu se přiznal? Že tě měl. To není možná, že by to říkal. Teď už ne. Je němý. Navždy. Poctivý Jago postaral se o to. Hrůza mě učí rozumět: je mrtev? Kdyby byl životů co vlasů měl, má valná pomsta pozřela je všechny. Ach! On je zahrdlen a po mně veta! Děvko! Mně do očí pro něho pláčeš? Vyžeň mě, choti! Jen mě nezabíjej! Pusť, děvko! Pusť! Zítra mě zabij! Nech mě žít tu noc! Když se mi vzpíráš Jenom půl hodiny! 11

12 12 Konáno, dokonáno! Jen co bych řekla modlitbičku! Pozdě! (rdousí ji) EMILIE (za scénou) Pane! Hej, pane! Milostpane! Pane! Kdo to tam hlučí? Ještě nejsi mrtva? Ještě ne dočista? Jsem krutý, ale nechci, v svém utrpení abys prodlévala. Tak! Tak! EMILIE (za scénou) Pane! Hej, pane! Milosti! Kdo je to? EMILIE Hej, milostpane! Musím s vámi mluvit! Nu ovšem: Emilie. Hned! Je mrtva! Přišla mi říct, že Cassio je zabit. Proto ten křik. Ještě se hýbe? Nic. Ticha jak hrob. Mám ji sem pustit? Nemám? Že se zas hýbe? Ne. Co bych měl dělat? Jestli sem vejde, promluví k mé ženě. K mé ženě! K jaké ženě? Nemám ženu. Jak je to příšerné! Ó těžká chvíle! Mně je, že by se slunce mělo zatmít a měsíc zatmít a v svém uděšení se otevírat zem. Macbeth (Mekbet) námět čerpá ze skotských dějin Skotský vojevůdce Macbeth zatouží po královské koruně, z popudu své ženy a s její pomocí zabije krále. Na cestě za absolutní mocí se oba dopouštějí dalších zločinů. Ale nakonec je štvou výčitky svědomí. Macbeth je zabit v bitvě a jeho žená zešílí a spáchá sebevraždu. je to tragédie touhy po moci Ve všech tragédiích převládá pesimistický pohled na svět, člověk je vláčen svými nezvladatelnými vášněmi žárlivostí, touhou po moci, neustálým chtěním. Všechny lidské touhy vedou až k smrti. 3. období romantické hry s pohádkovými náměty - pohádkové motivy, např. Zimní pohádka Bouře Sonety William Shakespeare je autorem 154 sonetů

13 13 Opěvuje v nich milostný vztah k tajemné, záhadné dámě Black Lady a mladému šlechtici, příteli, nadějnému básníkovi. Shakespeare je stárnoucí muž, bojí se ztráty přátelství a lásky. Nejvyzrálejší sonety se duchovně blíží jeho tragédiím. Na malé ploše sonetů se odehrává tragédie lidského nitra. Humanismus a renesance v české literatuře - náznaky humanistického písemnictví u nás spadají do doby vlády Karla IV. a návštěvy Francesca Petrarcy v Praze - plně se česká renesance a humanismus rozvinula až v 2. pol. 15. stol., zejména však v 16. stol. Tvorba se dělí: 1. latinsky psaná úzký okruh vzdělanců 2. česky psaná později, určena nižším vrstvám a) cestopisy Česky psaná literatura Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic šlechtic, hudebník, cestovatel, autor cestopisů popraven roku 1621 na Staroměstském náměstí jako účastník stavovského povstání b) kroniky Václav Hájek z Libočan - katolický kněz, získal si vlivné přátele mezi šlechtou - píše Kroniku českou - psaná česky - ze 16. stol. - začíná příchodem praotce Čecha do Čech a končí nástupem Habsburků na český trůn. Myslí katolicky, o Husovi píše zdrženlivě. Měl značné potíže s cenzurou. - kronika je historicky nepřesná, domýšlel si a vymýšlel si osudy historických postav, dramatické pověsti povýšil na historickou pravdu - literárně je však čtivá a mezi čtenáři oblíbená c) vzdělavatelná literatura Jan Blahoslav (16. stol.) - spisovatel, organizátor, biskup a archivář jednoty bratrské Dílo: Filipika proti misomusům vášnivá obhajoba proti nepřátelům umění filipika=útočná řeč, misomusové=nepřátelé umění a vzdělání

14 14 Kdož uměním a učením pohrdá, jest podoben k tomu, kterýž by chtěl sukně, kabáty etc. sobě i jiným šíti, avšak krajčovského řemesla by neuměl, jemu se učiti nechtěl, ale je haněl a potupoval. Mnoho-li by takový mudrák provedl? Kdo tomu nerozumí? A ten, kdož by tomu nekrajčímu dal šaty dělati, pohrdna jinými krajčími dobrými a umělými, jak by na tom mnoho získal? Zvěděl by tudíž? Leč by snad na to přišlo, že by ti všickni krajčí umělí a v řemesle tom zvyklí se zbláznili a vztekli, takže by každému, kdož by jich užívati v čem chtěl, jedné škodu činili. Tuť by se musil člověk jinam obrátiti a se, jakž by mohl, opatřiti. Gramatika česká rozsáhlé dílo, o jazykové kultuře a normě, doplněna sbírkou přísloví Celoživotním dílem je jeho překlad Nového Zákona - tímto dal podnět k překladu celé Bible Bible kralické Bible kralická ( ) kolektivní dílo českých bratří vznikla v Kralicích na Moravě doklad vyspělosti českého knihtisku vzor literárního jazyka dokonalost, život, srozumitelnost Zlatý věk českého písemnictví - doba vlády Rudolfa II., který přál kultuře, alchymii, umění, až do roku 1620 (Bílá hora) označujeme jako dobu zlatého věku české literatury - nejvýznamnějším přínosem byla česky psaná odborná literatura. Máme na mysli úroveň českého jazyka, o což se zasloužil Daniel Adam z Veleslavína. Daniel Adam z Veleslavína (2. pol. 16. stol.) - po smrti otce své ženy Jiřího Melantricha získává nejvýznamnější tiskařský závod - nechtěl být spisovatelem, ale překladatelem a organizátorem literární práce - svými překlady chtěl pozdvihnout kulturní úroveň měšťanstva - nejpůvodnější prací je Kalendář historický - období činnosti tohoto autora se též říká doba veleslavínská Ján Jesenský - slovenský lékař - provedl první veřejnou pitvu v Praze - popraven roku 1621 na Staroměstském náměstí jako účastník stavovského povstání

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA úryvky a úkoly

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA úryvky a úkoly ČESKÝ JAZYK A LITERATURA úryvky a úkoly. ALŽBĚTINSKÉ DIVADLO. Renesanční drama, tragedie, komedie, WILLAM SHAKESPEARE, CHRISTOPHER MARLOWE, LOPE DE VEGA BLANKVERS, GLOBE, ALŽBĚTNSKÉ DIVADLO, komedie "pláště

Více

Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu)

Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu) Literatura pro 4. ročník gymnázia (Od starověku do preromantismu) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba (platí pro všechny, první dva tituly zadány již v 1. ročníku): Bible. Části ze Starého zákona:

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2002 Květen - abychom pod vedením Ducha Svatého mohli užívat rozvážně, zodpovědně a ve svobodě dětí Božích pozemská dobra k získání ukrytého pokladu Nebeského

Více

Lukáš Bujna SVATÝ SATYR. zápisky faráře

Lukáš Bujna SVATÝ SATYR. zápisky faráře Lukáš Bujna SVATÝ SATYR zápisky faráře 1 Motto: Tvůj pramen, Pane, skrývá se tomu, kdo po Tobě nežízní; bezcenným jeví se poklad Tvůj člověku, jenž Tě odmítá. Sv. Efrém Syrský satyr hrající na syrinx -

Více

Peklo - existuje vůbec?

Peklo - existuje vůbec? Peklo - existuje vůbec? Můj kolega navštívil před několika lety jeden z velmi populárních kostelů na předměstí jistého velkého města. Vyslechl "typické" kázání o pekle a síře. Nikdo z přítomných, kteří

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Střední škola Waldorfské lyceum Křejpského 1501/12 149 00, Praha 4 Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Odborná maturitní práce Vypracovala: Barbora Eichlerová Vedoucí práce: Jitka Ferencová

Více

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna.

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Jaro 2015 Druhý ročník Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International obsah 1. George O. Wood

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012 ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 5 květen 2012 Přijetí radosti Všichni lidé chtějí být šťastni. Dějiny jsou dlouhým a strastiplným dobrodružstvím lidí, kteří hledají štěstí. Ale štěstí se nedá tak snadno dostihnout.

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné na rok 2008 Říjen Aby nás naše modlitba růžence a úcta ke svatým vedla k pochopení velikosti našeho povolání být Božím dítětem a pěstovala v nás stále větší důvěru

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným Obsah Předmluva... 4 Úvod... 5 1. Zničení Jeruzaléma... 8 2. Pronásledování v prvních staletích... 15 3. Doba duchovního temna... 19 4. Valdenští... 24 5. John Viklef... 30 6. Hus a Jeroným... 36 7. Lutherův

Více

William Shakespeare KRÁL RICHARD II. Přeložil František Doucha Nákladem Musea království Českého. Spisů musejních číslo LXIII. V Praze v kommissí u Fr. Řivnáče 1862. Osoby. Král Richard druhý. Edmund z

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická Vilém D. Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie n a základě zpěvníku ECM Evangelická církev metodistická Praha 2006 Vilém D.Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie na

Více

Divadlo J. K. Tyla. The J. K. Tyl Theatre. Das J. K. Tyl Theater

Divadlo J. K. Tyla. The J. K. Tyl Theatre. Das J. K. Tyl Theater Divadlo J. K. Tyla v Plzni The J. K. Tyl Theatre in Pilsen Das J. K. Tyl Theater in Pilsen CZ Ředitelství Prokopova 14, 301 00 Plzeň tel.: +420 378 038 048 fax: +420 377 330 653 Obchodní útvar Odd. prodeje

Více

1. přednáška - Zemský ráj to napohled Název této přednášky sice mluví o něčem jiném, než vyjádří slova, která nyní uvedu. Není to tak dávno, co jsme

1. přednáška - Zemský ráj to napohled Název této přednášky sice mluví o něčem jiném, než vyjádří slova, která nyní uvedu. Není to tak dávno, co jsme 1. přednáška - Zemský ráj to napohled Název této přednášky sice mluví o něčem jiném, než vyjádří slova, která nyní uvedu. Není to tak dávno, co jsme prožívali vánoční dobu, dívali se do Betléma a přemýšleli

Více

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice UČEDNÍK ČARODĚJNICE Jim McCoy Translated audio testimony given in Czech Republic (about 1995?) by Jim McCoy Disciple of a witch Includes seminar by Jim McCoy The difference between New Age and Christianity.

Více

Hesla Jednoty bratrské 2014

Hesla Jednoty bratrské 2014 Hesla Jednoty bratrské 2014 Copyright 2013 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2013 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2013 Miroslav Matouš Cover 2013 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce

Více

Miguel de Cervantes. Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha. Část první VÉVODOVI DE BÉJAR

Miguel de Cervantes. Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha. Část první VÉVODOVI DE BÉJAR Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes Část první VÉVODOVI DE BÉJAR markýzi de Gibraleon, hraběti de Benalcdzary Baňáres, vikomtu obce Alcoceru, pánu na Capillu, Curielu a Burguillvsu

Více

18. neděle v mezidobí

18. neděle v mezidobí 18. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 70,2.6 Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej! Uvedení do bohoslužby A Všechna čtení dnešní

Více

ediční řada A.M.I.M.S. M.

ediční řada A.M.I.M.S. M. ediční řada A.M.I.M.S. M. Návod na dobrý život svatý Alfons Maria de Liguori A.M.I.M.S. Apostolatus Mariae Immaculatae Matris Spei (Apoštolát P. Marie Neposkvrněné Matky Naděje) Vranov n.d. Přímětice

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

Nazdar! Sokolské souzvuky

Nazdar! Sokolské souzvuky Tělocvičná jednota Sokol Liberec I. Nazdar! Sokolské souzvuky č. 12 - prosinec 2014 Ročník 4. Přišla chvíle, kdy bychom měli poděkovat, že jsme se dnes všichni mohli setkat u jednoho stolu a setkávat se

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

Mgr. Pavel Jirmásek Příběhy (ne)jednoho manželství

Mgr. Pavel Jirmásek Příběhy (ne)jednoho manželství Mgr. Pavel Jirmásek Příběhy (ne)jednoho manželství Řekl Hospodin Bůh: Není dobré, aby člověk byl sám. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul.vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem.

Více