Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje"

Transkript

1 Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 2: Strategie příhraniční spolupráce inovačního centra Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č /46

2 ZADAVATEL: Ústecký kraj Velká Hradební 3118/ Ústí nad Labem Kontaktní osoba: Ing. Jana Nedrdová Tel.: ZPRACOVATEL: VVV MOST spol. s r. o. Topolová 1234, Most IČO: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Ing. Lenka Milková Tel.: /46

3 Obsah Obsah Definice společných oborů, resp. odvětví hospodářských činností Potenciální spolupracující subjekty inovačního prostředí ICM BECKMAN-INSTITUT für Technologieentwicklung e.v Brandes Technik GmbH Fertigungsmettalbau GmbH IMPRO e.v. Zentrum Präzisonsmechanik Westsächsische Hochschule Zwickau Shrnutí SWOT analýza regionů Využití silných stránek regionů Identifikace potenciálních finančních nástrojů Německa, Česka a EU Identifikace možností financování, pouze pro granty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, především federální vládou a Svobodným státem Sasko Česká republika Přeshraniční spolupráce Cíl 3/Ziel Návrh komunikační platformy pro sdílení informací Pravidelná setkání klíčových subjektů v regionu Webový portál Osobní, telefonická a písemná komunikace Doporučení a návrhy opatření Závěr Návrh obecných cílů a specifikace jednotlivých opatření, která budou zabezpečovat postupný rozvoj a řízení přeshraniční spolupráce Základní aktivity pro rozvoj přeshraniční spolupráce Informační činnost a zvyšování povědomí o možnostech zapojení výzkumů do evropských a mezinárodních výzkumných programů Poskytování poradenství při zpracování projektových návrhů a další odborné vzdělávání /46

4 7.1.3 Informování o účasti národních týmů v mezinárodních projektech a poskytování zpětné vazby poskytovatelům finančních prostředků a Evropské komisi Shrnutí Seznam zkratek Informační zdroje Seznam tabulek Přílohy části B Příloha č /46

5 Biotechnologie Energie a životní prostředí Zdraví a lékařská technika Informační a komunikační tech. Mikro-Nano-Opto Nové materiály a chemie Strojírenství 1 Definice společných oborů, resp. odvětví hospodářských činností Tabulka 1: Definice společných oborů Sasko a ÚK VaV Obor Podniky s intenzivním výzkumem Spektrum služeb BECKMANN-INSTITUT für Technologieentwicklung e. V. Turleyring 15 D Oelsnitz/Erzgeb. Telefon: Telefax: Výzkum a vývoj, transfer technologií; Aplikace generativní technologie výroby; Vývoj v oblasti technologie odlévání; Plazma-elektrolytická úprava povrchů; Další vzdělávání; Beldrive Engineering GmbH Annaberger Straße 240 D Chemnitz Telefon: Telefax: Synchronní motory a generátory; Pohonná a řídící elektronika; Software; Automatické dopravní systémy; Dopravní systémy s obsluhou; Uvedení do provozu a zaškolení; Servis Cetex Institut für Textil- und Verarbeitungsmaschinen gemeinnützige GmbH Altchemnitzer Straße 11 D Chemnitz Telefon: Telefax: Stroje pro klasické textilní aplikace; Stroje pro technické textilie; Zpracovatelské stroje pro textilem vyztužené aplikace; Zvláštní obráběcí stroje; Měřící a kontrolní přístroje; Pohonová a řídící technika; Vývoj softwaru; Dynamika a akustika strojů; Mechanika proudění 5/46

6 CeWOTec ggmbh Lassallestraße 14 D Chemnitz Telefon: Telefax: Tenké vrstvy CVD/PVD/DLC; Plazmové navařování (plasma transferred arc ); Obloukové svařování elektrodou v inertním plynu; Vakuové kalení; Kalení v atmosféře inertních plynů Plazmová nitridace; Řádkovací (elektronová) mikroskopie; Energeticky disperzní rentgenová spektroskopie (ED); Optická emisní spektroskopie s doutnavým výbojem (GDOS) Tribomechanické testování vrstev DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH Karl-Heine-Straße 109/111 D Leipzig Telefon: Telefax: Těžba ropy a plynu, ukládání plynu; Plynovody a plynárenské sítě; Využití plynu; Chemie a technika pro měření plynů DBI - Gastechnologisches Institut ggmbh Freiberg Halsbrücker Straße 34 D Freiberg Telefon: Telefax: Těžba ropy a plynu, ukládání plynu; Plynovody a plynárenské sítě; Využití plynu; Chemie a technika pro měření plynů DGFZ Dresdner Grundwasserforschungszentrum Meraner Straße 10 D Dresden Telefon: Telefax: Vývoj inovativních řešení pro úpravu průmyslových a důlních vod; Rozvoj metrologie a vzorkovací techniky; Výzkumné procesy podzemních zásobníků plynu; Rozvoj strategií pro řízení množství vody a řízení jakosti EBF Dresden GmbH Clara-Zetkin-Straße 31 D Dresden Telefon: Telefax: Vývojové a konstrukční služby pro stroje a vybavení zaměřené na aplikaci v praxi; Vývoj vědeckotechnických základů pro produkty a postupy; Látkové aplikace/aplikační řešení v oblasti ochranných a konstrukčních materiálů; Testování materiálu a montážních celků 6/46

7 Elektrische Automatisierungs- und Antriebstechnik EAAT GmbH Chemnitz Annaberger Straße 231 D Chemnitz Telefon: Telefax: Měnič frekvence; Magnetická ložiska E-mobilita; Dodávky elektrického proudu; Lineární a elektrické přímočaré pohony Forschungsinstitut für Leder und Kunststoffbahnen (FILK) ggmbh Meißner Ring 1-5 D Freiberg Telefon: Telefax: Aplikovaný výzkum materiálů; Analytický vývoj metod; Testování a charakteristika materiálů; Vědecké posudky/expertízy; Transfer a propojování poznatků ICM Institut Chemnitzer Maschinen- und Anlagenbau e. V. Otto-Schmerbach-Straße 19 D Chemnitz Telefon: Telefax: Montážní celky pro výrobu obráběcích a speciálních strojů; Retrofit a automatizace strojů; Lékařská technika; Vnitřní vysokotlaké tváření; Vývoj zkušebního zařízení a prototypů; Zpracování gumy a plastů; Vývoj sítí a technologií; Tovární plánování, systémové studie IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH Wilhelmine-Reichard-Ring 4 D Dresden Telefon: Telefax: Testování struktur a komponentů; Základní pokusy, statické a dynamické; Testování ve skutečné velikosti; Zkušební provoz a vyhodnocení naměřených dat; Zpracování testovacích technologií a zkušebních systémů; Analýza pevnosti a analýza metodou konečných prvků; Vývoj kompozit, jejich výroba a testování; Stanovení parametrů materiálu; Databanka materiálů pro konstruování, výpočty a simulaci 7/46

8 IMM Gruppe Leipziger Straße 32 D Mittweida Telefon: Telefax: Vývoj hardwaru, softwaru a mikroprogramů; Výroba prototypů; Sériová výroba; Aplikace; Projektový management; Dotační management Institut für Holztechnologie Dresden gemeinnützige GmbH Zellescher Weg 24 D Dresden Telefon: Telefax: Vývoj materiálů a produktů; Vývoj technologie pro zpracování a opracování dřeva; Výzkum v oblasti využívání surovin, ochrany dřeva, modifikace; Vývoj testovacích metod pro kontrolu produktů a zajištění kvality; Základní výzkum v tradičních oblastech dřevařské biologie, chemie a fyziky; Certifikace systému řízení jakosti (QM) 8/46

9 Institut für Korrosionsschutz Dresden GmbH Gostritzer Straße 65 D Dresden Telefon: Telefax: Institut für Luft- und Kältetechnik ggmbh Bertolt-Brecht-Allee 20 D Dresden Telefon: Telefax: Institut für Mechatronik e. V. Reichenhainer Straße 88 D Chemnitz Telefon: Telefax: Korozní chování kovových materiálů v diverzních médiích; Korozní mechanismy; Mechanicko-mediální chování materiálu; Kompozitní materiály/spoje; Metalické nátěry; Příprava povrchových ploch; Antikorozní nátěry; Dočasná antikorozní ochrana/obaly; Metody, zařízení a přístroje na testování koroze Kryotechnologie a kryofyzika; Kryomedicína a kryobiologie; Chladící technika; Tepelné pumpy; Přenos tepla a látek; Chladící a pracovní látky, hodnoty látek; Tepelná, chladící a klimatizační technika; Proudící technika a akustika; Udržování čistoty ovzduší, separace částic, čištění vzduchu; Využívání solární energie; Aplikovaná energetická technika; Úprava vody; Materiálové inženýrství; Měřící technika a senzorika Energie a životní prostředí; Zdraví a lékařství; Letectví a astronautika; Produkce a postupy; Doprava a mobilita Institut für Nichtklassische Chemie e. V. an der Universität Leipzig Permoserstrasse 15 D Leipzig Telefon: Telefax: Adsorpce; Bioplyn a biomethan; Vysoký tlak a vlastnosti materiálu; Katalyzátory a reakce při vysokých teplotách; Nanoporézní a nanoskalické pevné látky; Úprava vody a odpadní vody; Mikrovlnná a ultrazvuková technika; Analýza pro zákazníky a doprovodná analýza procesů 9/46

10 ITW e. V. Chemnitz Institut für innovative Technologien Neefestraße 88 D Chemnitz Telefon: Telefax: Kunststoff-Zentrum in Leipzig ggmbh (KuZ) Erich-Zeigner-Allee 44 D Leipzig Telefon: Telefax: Mechanický vývoj, mechatronické systémy Řídící a pohonová technika, robotika, manipulační technika, systémy na radiové bázi; Řezání vodním paprskem, laserové procesy s vodním vedením paprsku, prototypy nářadí, nové technologie nástrojů 2/3 D zpracování obrazu, optická 3D digitalizace, mikroměřící zařízení, přístroje na měření emisí a teploty, povrchová měřící technika; Přenos technologií Technologická a energetická optimalizace výrobních procesů; Mikrovstřikování a mikrostruktury; Integrace funkcí; Vysoce kvalitní povrchy; Kombinace materiálů a postupů; Inovativní spárování a spojování; Zkušební technologie LASERVORM GmbH Südstraße 8 D Altmittweida Telefon: Telefax: Laserové svařování; Laserové tvrzení; Obloukové laserové svařování; Laserové strojírenství; Technologické poradenství LIM Laserinstitut Mittelsachsen GmbH Technikumplatz 17 D Mittweida Telefon: Telefax: Mikrostrukturování; Laserové slinování; Segregace vrstev; Modifikace povrchů; Laserové zpracování; Laserové komponenty; Simulace NILES-SIMMONS-HEGENSCHEIDT GmbH Zwickauer Straße 355 D Chemnitz Telefon: Telefax: CNC centrum pro soustružení a frézování; speciální stroje; Vertikální soustruhy; Plánování a realizace komplet. výrob. linek pro aut. průmysl (projekty na klíč); Plánování a realizace dílen a výrob. hal pro výrobu a opravu železnič. soukolí 10/46

11 Papiertechnische Stiftung Heßstraße 134 D München Tel.: Pirnaer Straße 134 D Heidenau Tel.: Vývoj trvalých papírových a obalových produktů šetrných k životnímu prostředí; Vývoj biomateriálu pro stavby z lehkých materiálů, lehké konstrukce a speciální aplikace; Získávání druhotných surovin z odpadních látek; Optimalizace oběhu vody a čištění odpadních vod; Redukce spotřeby energie Sächsisches Textilforschungs institut e. V. (STFI) Annaberger Straße 240 D Chemnitz Telefon: Telefax: Kompetenční centrum pro netkané látky; Inovační centrum pro technické textilie; Centrum pro transfer; Akreditovaná zkušebna textilních materiálů; Certifikace ochranných textilií SC-Kapitalbeteiligungsgesellschaft mbh Bahnhofstraße 61 D Chemnitz Telefon: Telefax: Financování inovací a investic SID Sächsisches Institut für die Druckindustrie GmbH Mommsenstraße 2 D Leipzig Telefon: Telefax: Technická optimalizace procesů v ofsetovém tisku; Alternativní tiskařské postupy; Další zpracování tisku; Měření a zkoušky ke kontrole nastavení strojů a tiskového procesu; Speciální měřící přístroje pro výrobce strojů; Funkční úprava povrchů; Potisk obalových materiálů SITEC Industrietechnologie GmbH Bornaer Straße 192 D Chemnitz Telefon: Telefax: Vývoj technologie a výroba prototypů; Vytváření procesů a plánování zařízení; Projektový management; Konstrukce; Výroba a montáž; Servis 11/46

12 TISORA Sondermaschinen GmbH Nordstraße 46 D Chemnitz Telefon: Telefax: Vývoj a řízení projektu; Speciální stroje pro obrábění, výrobu, manipulaci, montáž, testování a jejich propojení; Kompletní zařízení; Nástroje, přípravky a prvky strojů; Speciální součástky pro výrobce strojů a zařízení pro potravinářský průmysl, automotive a výrobce armatur; Speciální součástky pro využití v letec. a optick. prům. Verband Innovativer Unternehmen e. V. (VIU) Boxhagener Straße 119 D Berlin Telefon: Telefax: Zájmová zastoupení inovujících MSP Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH Bertolt-Brecht-Allee 22 D Dresden Telefon: Telefax: Propagace lokality a akvizice investorů pro Svobodný stát Sasko, otevírání trhu Chmelařský institut, s.r.o., Kadaňská 2525, , , Rekultivační Výstavba Most, a.s., Antonína Dvořáka 2165/20, , , , Vědeckovýzkumná činnost na úseku pěstování, sklizně chmele a posklizňové úpravy chmele; Novošlechtění chmele, udržovací šlechtění chmele, množení odrůd; Řešení ekologizace výroby a životního prostředí chmelařských oblastí, ochrany a kvality Kompletní rekultivace půd devastovaných důlní a průmyslovou činností - kultivace a sanace devastovaných půd - terénní úpravy, zakládání a údržba nově vysázených lesů, polí a luk - sadové a parkové úpravy - renovace a výstavba polních a lesních cest, odvodňovacích nebo zavlažovacích příkopů - projekční a inženýrsko poradenské práce 12/46

13 Severočeské doly, a.s., Boženy Němcové 5359, , , , , Těžba, úprava a odbyt hnědého uhlí Technologický park Chomutov o.p.s., Cihlářská 4132, , , Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., Revoluční 84, , , Zaměření na rekvalifikace a podpora rozvoje prac. sil a příležitostí s podporou IT technologií a se zaměřením na nové trendy především v oblasti nekonvenčních zdrojů a enviromen. technologií Výzkum zaměřený na výrobní procesy, ve kterých dochází k chemickým reakcím, nebo ve kterých se používají chemicko-inženýrské operace, nebo ve kterých vznikají plynné, kapalné nebo tuhé odpady, zneškodňování exhalací, anal.chemie AGC Flat Glass Czech, a.s., člen AGC Group, Sklářská 450, , , Vývoj a výroba plochého skla a jeho atributů s využitím laserů při detekci vad a měření hladiny skloviny v pecích, využití kyslíku pro podporu spalování plynu v tavících pecích Elektroporcelán Louny, a.s., Postoloprtská 268, , , Vývoj technologicky náročných výrobků z elektrotechnického porcelánu, vývoj výrobků z korundové keramiky, vývoj keramických jader pro přesné lití a testování plastických i neplastických surovin Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s., Budovatelů 2830, , , Komplexní problematika těžby uhlí, zejména povrchovým způsobem, úpravy a užití uhlí, využití produktů spalování uhlí, ochrana a tvorba nezávadného životního a přírodního prostředí 13/46

14 Saltek, s.r.o., Drážďanská 85, , , Vývoj a výroba přepěťových ochran, telekomunikačních napájecích sítí a odrušovacích filtrů STROJ-UNION spol. s r.o., Teplická 395, Děčín 4, , Strojírenský podnik zaměřený na vývoj a výrobu podávacích systémů, jednoúčelových strojů, nástrojů a strojních dílů NEWTE spol. s r.o., Jateční 847, Teplice, , Hlavní činností společnosti je řešení úkolů z oblasti řízení pracovních strojů a technologií, včetně následné realizace řídicích systémů, dále projekce a výroba elektrických rozváděčů pro automatizaci či pro měření a regulaci, vývoj a výroba jednoúčelových strojů a výroba elektronických modulů pro automatizaci. DAM Ústí nad Labem, s.r.o., U Tonasa 2, Neštěmice, , Kromě kovoobrábění, zámečnictví a výroby ocelových konstrukcí se firma podílí také na vývoji nových strojů z produkce TOS Varnsdorf, a.s. a inovacích funkcí stávajících strojů. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, , Firma je jedním z předních výrobců syntetických pryskyřic v Evropě a vyrábí také další chemické látky. 14/46

15 Podnikatelské centrum RUMBURK, VTP, s.r.o., Matusova 982, , , VTP Rumburk vznikl v rámci posílení infrastruktury pro rozvoj a posilování vazeb výzkumu a vývoje na průmysl - podpora průmyslového výzkumu, technologického rozvoje a inovace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem, , Univerzita vyvíjí tvůrčí činnost v oblasti přírodních i společenských věd, zabývá se uměleckou činností i problematikou životního prostředí a zdravotnictví. Universität Leipzig, Ritterstraße 26, Leipzig, , Techniche Universität Dresden, Weißbachstr. 7, Dresden, , Technische Univerzsität Chemnitz, Straße der Nationen 62, Chemnitz, +49 (03 71) , Technische Universität Bergakademie Freiberg, Akademiestraße 6, Freiberg, +49 (0)3731/ , Univerzita se dostává mezi špičkové evropské univerzity a mezinárodně uznávané výzkumné a vzdělávací instituce. V současnosti se v oblasti výzkumu orientuje na nanotechnologie, biotechnologie a biomedicína, výzkum v oblasti vyšších mentálních funkcí, životní prostředí a biodiverzita. Univerzita je univerzitou humanitních, přírodních a technických věd. V současnosti se v oblasti výzkumu orientuje na zdravotní vědy, biomedicína a bioinženýrství, informační technologie a mikroelektroniku, inteligentní materiály a struktury, kulturu a poznání, energii a životní prostředí. Klíčové oblasti, kterých se univerzita v oblasti výzkumu věnuje, jsou energeticky úsporné výrobní procesy, lidský faktor v technologii a inteligentní systémy a materiály. Klíčové oblasti, kterým se univerzita v oblasti výzkumu věnuje, jsou matematika a informatika, chemie a fyzika, geoinženýrství a hornictví, mechanika, procesy a energetické inženýrství, nauka o materiálu, ekonomika. Internationales Hochschulinstitut Zittau, Markt 23, Klíčové oblasti, kterým se univerzita v oblasti 15/46

16 Zittau, , Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, Postfach , Leipzig, , Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences, Technikuplatz 17, Mittweida, +49 (0) , Westsächsische Hochule Zwickau, Dr.-Friedrichs-Ring 2A, Zwickau, +49 (0375) 536 0, výzkumu věnuje, jsou controling a management životního prostředí, řízení inovací, mezinárodní management, řízení výroby a informační technologie, sociální vědy Klíčové oblasti, kterým se univerzita v oblasti výzkumu věnuje, jsou stavebnictví a energie, inženýrství a ekonomika, life science a engineering, média a informace Klíčové oblasti, kterým se univerzita v oblasti výzkumu věnuje, jsou laserové technologie, produkt a proces vývoje, inteligentní systémy v technice a přírodních vědách, inovativní mediální technologie, výzvy hospodářských a globálních změn. Klíčové oblasti, kterým se univerzita v oblasti výzkumu věnuje, jsou mobilita a motorová vozidla, energetická účinnost a zdraví. Celkem oborů Zdroj: Forschungsatlas Sachsen 2012 a vlastní rešerše dostupných údajů 16/46

17 V této první části této části studie jsou tabulkovou formou prezentovány organizace a subjekty, které zastřešují různé oblasti výzkumu a vývoje v české i saské straně. Jejich zaměření také představuje významný potenciál pro rozvoj stávající či nové přeshraniční spolupráce. Jednoduchou formou byly prezentovány oblasti/obory, kterými se zabývají. Pro potřeby definování společných oborů s potenciálem přeshraniční spolupráce byl brán zřetel na doporučení z první části Návrhu konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje, tj. zohlednit zejména tradiční obory, kdy i po konzultaci s partnery projektu byly také potvrzeny a mírně rozšířeny. Jedná se zejména o obory, kdy se prolínají možnosti výrobní kooperace a spolupráce v oblasti VaV, a které byly uvedeny již výše v tabulce. Obecně se jedná o: Strojírenství, chemický průmysl a nové materiály, informační a komunikační technologie, energie a životní prostředí, mikro-, nano- a optotechnologie, biomedicína a lékařská technika, biotechnologie. V rámci výše uvedených oblastí je potřeba dále upozornit na obory obalové techniky, zpracování plastů a povrchových úprav. Jedná se o obory, které se prolínají několika výše uvedenými oblastmi a ze strany níže uvedených subjektů se jedná o důležité obory možné aktivní spolupráce v oblasti VaV na obou stranách hranice. Z těchto oborů a oblastí pak následně byly vybrány subjekty, které byly osloveny, zda by měly zájem o možnou spolupráci v jakém směru a zda v této spolupráci vidí nějaký potenciál. V následující části uvádíme ty, s nimiž se podařilo uskutečnit v daném čase přímá jednání. 2 Potenciální spolupracující subjekty inovačního prostředí V této kapitole jsou popsány možné subjekty vhodné pro spolupráci i na základě vydefinovaných společenských oborů. Pro jednání byly osloveny dva základní typy subjektů a to typu sdružení (sdružující řadu menších podniků v oblasti výroby či zastřešující jejich výzkumné a prodejní aktivity). Dále přímé oslovení malých a středních podniků, zejména z oblasti strojírenství, zpracování plastů atp., které jsou aktivní i v oblasti vlastního výzkumu a vývoje. Ze zrealizovaných jednání a setkání se subjekty na německé straně se budoucí spolupráci nebrání žádný subjekt. Existují však dílčí omezení, které shrneme v závěru této kapitoly. Podkladem pro výběr subjektů z jednotlivých oborů bylo také jednání se samotnými partnery projektu. V rámci konzultace s partnerem projektu společnosti Institut Chemnitzer Maschinen und Anlangenbau e.v. (ICM) ze dne , která byla primárně zaměřena na obsah a strukturu inovačního centra se řešila i oblast spolupráce s různými subjekty na Saské straně s ohledem na vytipované obory. Na základě této diskuze partner projektu projevil zájem o budoucí spolupráci. Jednání s WFE GmbH, jež zastupoval Matthias Lißke, proběhlo na Kooperační burze dodavatelského průmyslu Krušnohoří /46

18 2.1 ICM Jedná se o společnost založenou v roce Svých charakterem odpovídá připravovanému inovačnímu centru. Společnost je primárně zaměřena na oblast strojírenství. Roční obrat společnosti tvoří 3 mil.. Aktuální počet zaměstnanců je 40 osob a z toho tvoří polovinu konstruktéři, kteří se podílejí na vlastním výzkumu a vývoji. Tato činnost pokrývá přibližně 1/3 nákladů. Další 2/3 nákladů společnosti je pokryto prostřednictvím účasti v projektech VaV a tvorbě sítí MSP v oblasti VaV. Společnost plánuje další rozvoj a do roku 2020 plánuje mít min. 100 zaměstnanců a svoji činnost přesunout i nad rámec regionu Sasko. Jako klíčové oblasti pro možnou budoucí spolupráci vidí možnost rozšíření sítí MSP i na českou stranu i prostřednictvím právě inovačního centra, ve kterých společnost vidí velký potenciál pro rozvoj regionu. Mezi hlavní obory spolupráce vidí strojírenství a také obory směřující ke zlepšení životního prostředí. Mezi které primárně dle jejich názoru patří obnovitelné zdroje energie zejména rychle rostoucí dřeviny. V těchto oborech spatřují velký potenciál i z pohledu toho, že ve svých základech vycházejí z tradičních oborů Ústeckého kraje, jakým je strojírenství a těžba nerostných surovin. Jak souvisí těžba nerostných surovin s obnovitelnými zdroji energie a ty se strojírenstvím? V rámci rekultivací vznikají rozsáhlé plochy, které mohou být vhodné právě pro pěstování rychle rostoucích dřevin. Pro jejich průmyslové využití je potřeba výroba a vývoj secích strojů, ale také metod efektivního zpracování a energetického využití koncového produktu. Z toho je patrná i vazba na oblast strojírenství, které má svou tradici nejen v Ústeckém kraji, ale také v Sasku. Potenciál spolupráce se společností ICM, tak lze spatřovat v přípravě budoucích společných VaV projektů zaměřených právě tímto směrem, případně zprostředkování možnosti pro využití výsledků VaV při zavádění do praxe na české straně hranice. 2.2 BECKMAN-INSTITUT für Technologieentwicklung e.v. Tato organizace již v minulosti byla aktivní při vzájemné česko-německé spolupráci. Společnost se zabývá výzkumem a vývoje v oblasti 3D modelování a návrhem prototypů. I z tohoto důvodu byla oslovena společně jako ostatní firmy na Kooperační burze dodavatelského průmyslu Krušnohoří 2013 v Annaberg-Buchholz. Po představení činnosti centra a možných oblastí spolupráce vidí také možný potenciál ve spolupráci v oblasti společných projektů v oblasti vývoje, kde může nabídnout své znalosti a zkušenosti při vývoji nových či úpravě stávajících výrobků. 2.3 Brandes Technik GmbH K jednání s touto společností stejně jako u ostatních byla využita Kooperační burza dodavatelského průmyslu Krušnohoří K oslovení této společnosti došlo z několika 18/46

19 důvodů. Vyrábí a zpracovává součástky pro široký segment oborů od strojírenství, nábytkářství až pro segment služeb. V rámci svého rozvoje si zajišťuje vlastní vývoj a modernizaci výrobků na základě potřeb svých zákazníků. V neposlední řadě již navazuje kontakty s podniky na české straně hranice. Při jednání s nimi jim byl představen koncept centra jeho předpokládané činnosti. Spolupráci na případných projektech se nebrání zejména s očekáváním získávání kontaktů na malé a stření podniky na české straně, ale také v případě realizace společných projektů v oblasti výzkumu a vývoje v oborech jejich podnikání. 2.4 Fertigungsmettalbau GmbH Jedná se firmu patřící mezi malé a střední podniky, vyrábějící součástky pro oblast strojírenství a automobilového průmyslu, a dle jejich požadavků se dílčím způsobem podílejí na vývoji výrobních a montážních procesů včetně výroby nástrojů a přípravy pro tyto procesy. Možnost kooperace s daným inovačním centrem ve spolupráci na vývoji a výzkumu vzešlého z podnikatelské sféry ve výše uvedených oblastech nevidí zásadní problém. Hlavní omezení vidí zejména v jazykové bariéře nejen ze strany českých podniků, ale i jejich vlastních nedostatků ve schopnosti komunikovat jiným než německým jazykem. I přesto se pokoušejí navazovat kontakty a o spolupráci s českými podniky. 2.5 IMPRO e.v. Zentrum Präzisonsmechanik Sdružení malých podniků v oblasti obrábění a kovovýroby, kteří se specializují na malosériovou výrobu, bylo osloveno z důvodu pokrytí co největšího množství subjektů, které mají potenciál pro spolupráci s inovačním centrem. Jejich zaměření není přímo v oblasti výzkumu a vývoje, většina jejich zakázek vychází z již zpracované projektové dokumentace a v případě potřeby o vývojovou činnost poptávají u organizací nabízející obdobné spektrum činností jako ICM. V principu se sami ani za své členy spolupráci nebrání. S ohledem na výrobní charakter však již potřebují konkrétní nabídku na možnou součinnost a aktivity, které by mohli nabídnout oni či naopak centrum či podniky na české straně. Hlavní přínos takovéto spolupráce vidí zejména v obnovení kontaktů, které zde měli v minulých desetiletích. Velký potenciál spolupráce vidí v oblasti Lidských zdrojů tj. neváhali by přijímat do pracovního poměru odborné pracovníky z Čech, jelikož jejich členové pociťují již nyní nedostatek těchto odborníků a tato situace se zhorší odchodem kvalitních pracovníků do důchodu. 2.6 Westsächsische Hochschule Zwickau Univerzity jako takové představují subjekty, které jsou aktivní oblasti výzkumu a vývoje a podílejí se na celé řadě výzkumných projektů v kooperaci s různými subjekty komerčního i 19/46

20 nekomerčního charakteru. Představují tak jednoznačně klíčové subjekty pro budoucí spolupráci. V obecné rovině se již univerzita v současné době podílí či podílela na výzkumných projektech společně se subjekty na české straně hranic. Má vlastní bohaté zkušenosti v oblasti VaV a také vazby na firemní základnu v oblasti VaV zejména na německé straně hranic. Stejně jako ostatní subjekty již s ohledem na svůj charakter se nebrání potenciální spolupráci s českými firmami i s připravovaným inovačním centrem, ovšem blíže jsou k danému tématu schopni se vyjádřit až při konkrétní nabídce spolupráce. Vyžaduje však bližší specifikaci činností centra. Přímý závazek tak od tohoto subjektu v době zpracování této studie nebyl potvrzen. Šlo spíše o obecné shrnutí možností spolupráce bez stanovení konkrétních oborů. 2.7 Shrnutí Obecně lze říci, že možnosti přeshraniční spolupráce se na německé straně nebrání žádný z oslovených a vytipovaných subjektů. Svoji spolupráci jsou ochotni směřovat jak čistě na výrobní bázi tak i možnosti účasti na společných výzkumných projektech. U subjektů MSP zejména menšího charakteru, rozsáhlejší spolupráci na větších projektech je možné očekávat zejména od subjektů typu ICM či univerzit. Mezi hlavní bariéry konkrétní spolupráce vidí zejména jazykovou připravenost na obou stranách, tj. jsou si vědomi i vlastní nedostatečné jazykové vybavenosti jiným jazykem než německým. U některých firem lze spatřovat omezení zejména z pohledu toho, že v saském regionu mají pouze pobočky výrobního a obchodního rázu a výzkum jako takový se řeší v jiné spolkové zemi, kde má sídlo mateřská společnost. Primárně se i tak spolupráci s českými firmami nebrání, ale v oblasti Česko-Sasko vidí spíše spolupráci na výrobní bázi, jelikož vývoj probíhá jinde, kde je navázán na místní univerzity a spolupráce probíhá zejména s firmami v Plzeňském kraji. Toto byl případ společnosti AVS Ing. J.Römer GmBH. 20/46

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Expertíza Roadmap Březen 2010 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Autor studie Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel Regio

Více

Regionální rešerše Jihočeský kraj

Regionální rešerše Jihočeský kraj Regionální rešerše Jihočeský kraj Zpracováno ke dni 20. 6. 2014 Lenka Vohradníková, Zuzana Pavlasová, Dana Feferlová 1 Obsah Regionální rešerše Jihočeský kraj... 1 1 Úvod... 3 2 Současná situace Jihočeského

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl Sborník projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve vědě a výzkumu CZ.1.07/2.3.00/09.0134 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání

Více

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA Kancelář primátora města Brna Kancelář strategie města Preambule Koncepce ekonomického rozvoje města (dále jen KERM) vycházející ze Strategie pro Brno je založena na

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 AKTUALIZACE FINÁLNÍ VERZE 2.0 Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. Petr Zahradník Obsah 1. Úvod... 4 2. Hodnocení hlavního cíle strategie... 5 2.1. Makroekonomické

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ. Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR. Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR

REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ. Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR. Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR Mgr. Jitka Janečková Moťková, poradce pro regionální RLZ Jiří Šafář,

Více